EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0035-20080903

Consolidated text: A Tanács 92/35/EGK irányelve ( 1992. április 29. ) az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések meghatározásáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/35/2008-09-03

Előfordulhat, hogy az egységes szerkezetbe foglalt szöveg nem tartalmazza a következő módosításokat:

Módosító jogszabály Módosítás típusa Érintett szövegrész Hatálybalépés időpontja
32018R0415 módosította: melléklet II szöveg 01/01/2019

1992L0035 — HU — 03.09.2008 — 007.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 92/35/EGK IRÁNYELVE

(1992. április 29.)

az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések meghatározásáról

(HL L 157, 10.6.1992, p.19)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A TANÁCS 806/2003/EK RENDELETE (2003. április 14.)

  L 122

1

16.5.2003

 M2

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. december 5.)

  L 346

41

9.12.2006

 M3

A TANÁCS 2006/104/EK IRÁNYELVE (2006. november 20.)

  L 363

352

20.12.2006

►M4

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2007. november 7.)

  L 294

26

13.11.2007

►M5

A TANÁCS 2008/73/EK IRÁNYELVE EGT-vonatkozású szöveg (2008. július 15.)

  L 219

40

14.8.2008


Módosította:

 A1

Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmánya

  C 241

21

29.8.1994

 A2

Okmány a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló

  L 236

33

23.9.2003


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 308, 8.11.2006, o 19  (92/35)
▼B

A TANÁCS 92/35/EGK IRÁNYELVE

(1992. április 29.)

az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések meghatározásárólAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/426/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) célja, hogy liberalizálja a lófélék mozgását a Közösség területén; mivel ennek 5. cikke (4) bekezdésének alapján közösségi intézkedéseket kell bevezetni az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések összehangolása érdekében;

mivel ezen intézkedések lehetővé teszik az agrárszektor racionális fejlődésének biztosítását és hozzájárulnak az állatok egészségének Közösségen belüli védelméhez;

mivel e betegség kitörése gyorsan járványszerű méreteket ölthet, halálozást és zavarokat okozva, ami jelentős mértékben csökkentheti az élőállat-tenyésztés jövedelmezőségét;

mivel ellenőrző intézkedéseket kell bevezetni, amint a betegség jelenléte gyanítható, és mivel a megállapítás esetén azonnali és hatékony lépéseket kell tenni az állatok egészségének Közösségen belüli védelme érdekében;

mivel a bevezetendő intézkedéseknek az afrikai lópestis elterjedésének megakadályozására kell irányulnia; mivel a fertőzést közvetítő állatok mozgását szigorúan ellenőrizni kell és a rovarokat ki kell irtani a fertőzött gazdaságokból;

mivel pontosan meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek esetén afrikai lópestis ellen vakcinázni lehet, valamint a vakcinázásra irányadó szabályokat;

mivel a betegség hatékonyabb ellenőrzése érdekében lépéseket kell tenni védőkörzet és megfigyelési körzet létrehozására, figyelembe véve a földrajzi, közigazgatási, ökológiai és járványtani tényezőket;

mivel egy átfogó járványügyi vizsgálat szükséges a betegség elterjedésének megelőzése érdekében;

mivel az afrikai lópestis előfordulása esetén az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 90/424/EGK tanácsi határozat ( 5 ) 3. cikke alkalmazandó;

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikk

Ezen irányelv az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályokat és intézkedéseket határozza meg.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a 90/426/EGK irányelv 2. cikkében meghatározott fogalmak alkalmazandók, amennyiben szükséges.

A gazdaság kifejezés azonban a 90/426/EGK irányelv szerinti gazdaságot, valamint azokat a természetvédelmi területeket jelenti, amelyekben a lófélék szabadon élnek.

Továbbá:

a)  tulajdonos vagy állattartó az a természetes vagy jogi személy, aki a lófélék feletti tulajdonjogot gyakorolja, vagy annak gondozásáért felelős, anyagi juttatásért cserébe vagy anélkül;

b)  kórokozó átvivő az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság véleményét követően a 19. cikkben meghatározott eljárás szerint azonosítható Culicoides imicola fajú rovar vagy bármilyen más Culicoides rovar, amely felelős az afrikai lópestis közvetítéséért;

c)  megerősítés a hatáskörrel rendelkező hatóságnak az afrikai lópestis laboratóriumi eredményeken alapuló jelenlétéről szóló nyilatkozatát jelenti; járvány esetén azonban a hatáskörrel rendelkező hatóság klinikai és/vagy járványtani eredmények alapján is megállapíthatja a betegséget;

d)  hatáskörrel rendelkező hatóság valamely tagállam állat-egészségügyi ellenőrzések végzéséért felelős központi hatóságát vagy bármely olyan állat-egészségügyi hatóságát jelenti, amelyre ezt a feladatot ruházták;

e)  hatósági állatorvos a hatáskörrel rendelkező hatóság által kijelölt állatorvost jelenti.

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az afrikai lópestis jelentkezését vagy gyanúját a hatáskörrel rendelkező hatóságnak kötelezően és azonnal jelenteni kell.

4. cikk

(1)  Ha egy gazdaságban egy vagy több afrikailópestis-fertőzöttségre gyanús lóféle van, a tagállamok biztosítják, hogy a hatósági állatorvos azonnal hivatalos vizsgálatot kezdeményez az említett betegség jelenlétének megállapítása vagy kizárása érdekében.

(2)  A gyanított fertőzés bejelentésekor a hatósági állatorvos:

a) hatósági megfigyelés alá helyezi a gyanús gazdaságo(ka)t;

b) kezdeményezi:

i. a lófélék hivatalos összeírását, minden egyes faj esetében feltüntetve a már elhullott, fertőzött vagy feltehetően fertőződött lófélék számát, valamint az ezen összeírás naprakésszé tételét, hogy a gyanú fennállása alatt született vagy elhullott lóféléket figyelembe lehessen venni; az összeírásban szereplő információt kérésre rendelkezésre kell bocsátani, és minden vizsgálat során ellenőrizni lehet;

ii. az olyan helyek összeírását, amelyek megkönnyítik a kórokozó átvivő túlélését, vagy helyet biztosítanak számára, valamint a megfelelő eszközök alkalmazását a rovarok kiirtására ezeken a helyeken;

iii. a 7. cikk szerinti járványügyi vizsgálatot;

c) rendszeresen meglátogatja a gazdaságo(ka)t, amely során:

i. megvizsgál minden egyes ott tartott lófélét;

ii. részletes klinikai vizsgálatot folytat, vagy boncolást végez a gyanús vagy elhullott állatokon, és laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintát vesz;

d) biztosítja, hogy:

i. a gazdaság(ok)ban található valamennyi lófélét az élőhelyén vagy más, a kórokozó átvivőktől védett helyen tartják;

ii. tilos a lóféléknek a gazdaságba vagy a gazdaságból irányuló mozgása;

iii. az épületek körül és a lófélék szálláshelyén megfelelő eszközöket használnak a rovarok kiirtására;

iv. a gazdaságban elhullott lófélék hulláját megsemmisítik, ártalmatlanítják, elégetik vagy elássák, az állati hulladékok ártalmatlanítására és forgalomba hozatalára, továbbá az állati eredetű, illetve halból készült takarmányok kórokozókkal szembeni védelmére vonatkozó állat-egészségügyi előírásokról, valamint a 90/425/EGK irányelv módosításáról szóló, 1990. november 27-i 90/667/EGK tanácsi irányelvvel ( 6 ) összhangban.

(3)  A (2) bekezdésben említett hatósági intézkedések bevezetéséig a betegségre gyanús állatok tulajdonosa vagy tartója minden szükséges óvintézkedést megtesz a (2) bekezdés d) pontjának való megfelelés érdekében.

(4)  A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdésben meghatározott intézkedéseket bármely más gazdaságra is alkalmazhatja, ha annak helye, földrajzi helyzete vagy a betegségre gyanús gazdasággal való kapcsolata okot ad arra, hogy a fertőzöttség gyanúja felmerüljön.

(5)  A (2) bekezdés rendelkezései mellett a 19. cikkben említett eljárással összhangban különleges rendelkezések határozhatók meg az olyan természetvédelmi területek esetében, amelyekben a lófélék szabadon élnek.

(6)  Az e cikkben előírt intézkedések csak akkor függeszthetők fel hivatalosan, ha a hatáskörrel rendelkező hatóság többé nem gyanítja az afrikai lópestis jelenlétét.

5. cikk

Az afrikai lópestis elleni vakcinázás kizárólag az ezen irányelvben megállapított rendelkezéseknek megfelelően végezhető.

6. cikk

(1)  Az afrikai lópestis jelenlétének hivatalos megállapítása esetén a hatósági állatorvos:

a) a fertőzött gazdaságban hatósági ellenőrzés mellett azonnal elkezdi az afrikai lópestissel fertőzött vagy annak klinikai tüneteit mutató lófélék leölését;

b) a 90/667/EGK irányelvvel összhangban megszervezi a fent említett állatok hulláinak elpusztítását, ártalmatlanítását, elégetését vagy elásását; és/vagy

c) a 4. cikkben megállapított intézkedéseket kiterjeszti a fertőzött gazdaság(ok) 20 km-es körzetére (amelyet a védőkörzet magában foglal);

d) a c) pontban meghatározott körzetben elkezdi a lófélék rendszeres vakcinázását a hatáskörrel rendelkező hatóság által engedélyezett vakcinával, és azonosítja őket a 19. cikkben megállapított eljárással összhangban, egy jóváhagyott módszer során alkalmazott egyértelmű, kitörölhetetlen jelöléssel. A járványtani, a meteorológiai, a földrajzi vagy éghajlati feltételek alapján azonban, a hatáskörrel rendelkező hatóság eltekinthet a vakcinázástól. Erről a hatáskörrel rendelkező hatóság értesíti a Bizottságot;

e) a 7. cikkel összhangban járványügyi vizsgálatot folytat.

(2)  A hatáskörrel rendelkező hatóság az (1) bekezdésben előírt intézkedéseket kiterjesztheti annak c) pontjában említett körzeten túl, amennyiben a földrajzi, az ökológiai vagy meteorológiai helyzet, valamint az olyan gazdaságba, illetve gazdaságból történő mozgás alapján, ahol a betegséget megállapították, okkal feltételezhető az afrikai lópestis elterjedése. Erről megfelelően tájékoztatja a Bizottságot.

(3)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett körzet több tagállam területére terjed ki, az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai együttműködnek e körzet meghatározásában. Amennyiben szükséges, ez utóbbit a 19. cikkben megállapított eljárás alapján kell meghatározni.

7. cikk

(1)  A járványügyi vizsgálat a következőkre terjed ki:

 az időtartam, amely alatt az afrikai lópestis jelen lehetett a gazdaságban,

 a gazdaságban megjelent afrikai lópestis lehetséges eredete és olyan gazdaságok azonosítása, ahol olyan lófélék vannak, amelyek ugyanattól a forrástól fertőződhettek meg vagy kontaminálódhattak,

 a kórokozó átvivők jelenléte és eloszlása,

 a lóféléknek az érintett gazdaságból vagy gazdaságba történő mozgása, illetve az onnan elszállított hullák.

(2)  Az afrikai lópestis mielőbbi felszámolásához szükséges valamennyi intézkedés teljes koordinálása és a járványügyi vizsgálat lebonyolítása érdekében egy válságkezelő központot kell létrehozni.

A nemzeti válságkezelő központokra és a közösségi válságkezelő központokra vonatkozó szabályokat a Bizottság javaslata alapján a Tanács fogadja el.

8. cikk

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikkben említett intézkedéseken túl a hatáskörrel rendelkező hatóság létrehoz egy védőkörzetet, valamint egy megfigyelési körzetet. E körzetek kijelölése során figyelembe kell venni az afrikai lópestishez és az ellenőrzés szerkezetéhez kapcsolódó földrajzi, közigazgatási, ökológiai és járványtani tényezőket.

(2)  

a) A védőkörzetet a teljes fertőzött gazdaságot körülvevő, legalább 100 km sugarú, a Közösség területén lévő terület alkotja.

b) A megfigyelési körzetet a védőkörzet határától számított legalább 50 km-es közösségi terület alkotja, ahol az elmúlt 12 hónapban nem került sor rendszeres vakcinázásra.

c) Amennyiben ezek a körzetek több tagállam területére terjednek ki, az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai együttműködnek az a) és b) pontban említett körzetek meghatározásában. Ha azonban szükséges, a védőkörzetet, valamint a megfigyelési körzetet a 19. cikkben említett eljárással összhangban kell meghatározni.

(3)  Valamely tagállam megfelelően indokolt kérelmére a 19. cikkben megállapított eljárással összhangban határozat hozható a (2) bekezdésben említett körzetek kijelölésének módosításáról, figyelembe véve a következőket:

 földrajzi elhelyezkedésük és ökológiai tényezőik,

 a meteorológiai feltételek,

 a kórokozó átvivők jelenléte és eloszlása,

 a 7. cikkel összhangban elvégzett járványügyi vizsgálatok eredménye,

 a laboratóriumi vizsgálatok eredménye,

 az ellenőrzési intézkedések, különösen a rovarok kiirtására irányuló intézkedések alkalmazása.

9. cikk

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a következő intézkedéseket alkalmazzák a védőkörzetben:

a) a körzet valamennyi, lófélét tartó gazdaságát azonosítják;

b) a hatósági állatorvos:

 rendszeres látogatásokat tesz valamennyi, lófélét tartó gazdaságban,

 klinikai vizsgálatot végez az említett lóféléken, szükség esetén mintát vesz a laboratóriumi vizsgálatokhoz; a látogatásokról és a megállapításokról feljegyzést készít;

c) a lófélék csak közvetlen hatósági felügyelet mellett, kényszervágásra szállíthatók el a gazdaságból a körzetben található vágóhídra, vagy ha a kijelölt körzetben nincsen vágóhíd, a hatáskörrel rendelkező hatóság által kijelölt, a megfigyelési körzetben található vágóhídra.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseken felül, a 19. cikkben megállapított eljárással összhangban határozat hozható a lófélék afrikai lópestis ellen történő módszeres vakcinázásáról, és a védőkörzetben történő azonosításukról.

10. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy:

(1) a 9. cikk (1) bekezdésében előírt intézkedéseket alkalmazzák a megfigyelési körzetben. Ha azonban a megfigyelési körzetben nincs vágóhíd, a lófélék levághatóak a védőkörzetben, a hatáskörrel rendelkező hatóság által kijelölt vágóhídon;

(2) a megfigyelési körzetben tilos az afrikai lópestis elleni vakcinázás.

11. cikk

A 6., 8., 9. és 10. cikkben meghatározott intézkedések alkalmazására és fenntartására vonatkozó időszakot a 19. cikkben megállapított eljárással összhangban kell megállapítani. Ahol a 6. cikk (1) és a 9. cikk (2) bekezdése értelmében vakcináztak, ez az időszak semmiképpen sem lehet 12 hónapnál rövidebb.

Azonban a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjától, valamint a 10. cikk (1) bekezdésétől eltérően:

a) hatósági felügyelet mellett és a 90/426/EGK irányelv 5. cikkének (3) bekezdésében megállapított feltételekkel a lófélék elszállíthatók a védőkörzetből és a megfigyelési körzetből az említett irányelv 5. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett karanténállomásra;

b) a lóféléknek az azonos besorolású körzetek közötti mozgásához a hatáskörrel rendelkező hatóságok által a következő szabályok alapján kiadott engedély szükséges:

i. a lófélét:

 hivatalosan ellenőrzik,

 azonosítják, és

 hivatalos okmánnyal látják el;

ii. a tagállamok minden esetben biztosítják, hogy a 60 napon belül vakcinázott állatok nem hagyhatják el azt a gazdaságot, ahol a vakcinázás idején tartózkodtak;

iii. az e területen hozott intézkedésekről a tagállamok az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében tájékoztatják a Bizottságot.

12. cikk

Amennyiben az afrikailópestis-járvány kifejezetten komoly egy adott régióban, az érintett tagállam által bevezetendő kiegészítő intézkedéseket a 19. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el.

13. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság minden szükséges és megfelelő intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a védő- és a megfigyelési körzetben letelepedett minden személy teljes körű tájékoztatást kapjon a hatályos korlátozásokról, és hogy megteszi a szóban forgó intézkedések megfelelő végrehajtásához szükséges lépéseket.

▼M5

14. cikk

(1)  A tagállamok kijelölik azt a nemzeti laboratóriumot, amely az ezen irányelvben előírt laboratóriumi vizsgálatokat végzi, és e laboratórium részletes adatait, valamint az azokban a későbbiek során bekövetkező bármilyen változást elérhetővé teszik a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e bekezdés egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 19. cikkben említett eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)  Az (1) bekezdéssel összhangban kijelölt nemzeti laboratóriumok hatáskörét és feladatait az I. melléklet határozza meg.

(3)  Az (1) bekezdéssel összhangban kijelölt nemzeti laboratóriumok kapcsolatot tartanak a 15. cikkben említett közösségi referencialaboratóriummal.

▼B

15. cikk

Az afrikai lópestis közösségi referencialaboratóriumát a II. melléklet nevezi meg. A 90/424/EGK határozat rendelkezéseitől, és különösen annak 28. cikkétől eltérően a laboratórium feladatait és tevékenységét a III. melléklet határozza meg.

16. cikk

Amennyire ezen irányelv egységes alkalmazásához szükséges, a Bizottság szakértői, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködve, helyszíni ellenőrzéseket tarthatnak. Ennek érdekében a gazdaságok reprezentatív arányát megvizsgálva ellenőrizhetik, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok figyelemmel kísérik-e az irányelv rendelkezéseinek betartását. A Bizottság tájékoztatja a tagállamot az ellenőrzések eredményéről.

Az a tagállam, amelynek területén vizsgálat folyik, minden szükséges támogatást megad a feladataikat végző szakértőknek.

E cikk végrehajtására vonatkozó általános szabályokat a 19. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el.

17. cikk

(1)  Minden egyes tagállam készenléti tervet készít, amiben meghatározza, hogyan fogja végrehajtani az ezen irányelvben megállapított intézkedéseket.

E tervnek biztosítania kell a betegség gyors és hatékony felszámolásához szükséges felszerelésekhez, eszközökhöz, személyzethez és egyéb megfelelő eszközökhöz való hozzáférést.

(2)  Az (1) bekezdésen említett tervek elkészítésének feltételeit a IV. melléklet tartalmazza.

Az e feltételek alapján kidolgozott tervet legkésőbb az irányelv hatálybalépését követő három hónapon belül nyújtják be a Bizottsághoz.

A Bizottság megvizsgálja a terveket, hogy eldöntse, lehetővé teszik-e a kitűzött cél elérését, és az érintett tagállamoknak módosítási javaslatokat tesz, különösen annak biztosítása érdekében, hogy azok a többi tagállam által benyújtott tervekkel összhangban legyenek.

A Bizottság a 19. cikkben megállapított eljárással összhangban jóváhagyja a szükség esetén módosított terveket.

A tervek ugyanezen eljárással összhangban a későbbiekben módosíthatók, illetve kiegészíthetők, hogy figyelembe vegyék a helyzet változását.

18. cikk

▼C1

A mellékleteket a 19. cikkben említett eljárással összhangban kell módosítani.

▼M1

19. cikk

(1)  A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 7 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2)  Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 8 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3)  A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

▼B

20. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1992. december 31-én megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

21. cikk

A tapasztalatok alapján a Bizottság 1993. október 1-jéig a megfelelő javaslatokkal együtt egy jelentést terjeszt a Tanács elé az irányelv alkalmazásáról.

22. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
I. MELLÉKLET

▼M5 —————

▼B

B.   AZ AFRIKAI LÓPESTIS VIZSGÁLATÁVAL FOGLALKOZÓ NEMZETI LABORATÓRIUMOK FELADATAI

Az afrikai lópestis vizsgálatával foglalkozó nemzeti laboratóriumok felelősek a tagállam diagnosztikai laboratóriumaiban meghatározott normák és diagnosztikai módszerek összehangolásáért, reagensek alkalmazásáért és vakcinák vizsgálatáért. Ennek érdekében:

a) diagnosztikai reagensekkel láthatják el az ezt kérő diagnosztikai laboratóriumokat;

b) ellenőrzik a tagállamban használt valamennyi diagnosztikai reagens minőségét;

c) időnként összehasonlító vizsgálatokat végeznek;

d) a tagállamban megállapított esetekben megőrzik az afrikailópestis-vírusizolátumokat;

e) megerősítik a regionális diagnosztikai laboratóriumoktól kapott pozitív eredményeket.

▼M4
II. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI REFERENCIALABORATÓRIUM

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

E-28110 Algete (Madrid)

Tel. (34) 916 29 03 00

Fax (34) 916 29 05 98

Correo electrónico: lcv@mapya.es

▼B
III. MELLÉKLET

AZ AFRIKAI LÓPESTIS VIZSGÁLATÁVAL FOGLALKOZÓ KÖZÖSSÉGI REFERENCIALABORATÓRIUM FELADATAI

A közösségi referencialaboratórium feladatai a következők:

1. a tagállamok által az afrikai lópestis diagnózisára alkalmazott módszerek koordinálása, a Bizottsággal konzultálva, különösen az alábbiak révén:

a) az afrikailópestis-vírustörzsek tipizálása, tárolása és eljuttatása szerológiai tesztek és antiszérum készítéséhez;

b) a nemzeti referencialaboratóriumok ellátása standard oltóanyagokkal és más referenciareagensekkel, az egyes tagállamokban alkalmazott vizsgálatok és reagensek szabványosítása érdekében;

c) az afrikailópestis-vírustörzsek és -izolátumok gyűjteményének kiépítése és fenntartása;

d) a közösségi szintű diagnosztikai eljárásokat összehasonlító rendszeres vizsgálatok szervezése;

e) a diagnosztikai módszerekre és a Közösségben végrehajtott vizsgálatok eredményeire vonatkozó adatok és információk gyűjtése és egyeztetése;

f) az afrikai lópestis vírusizolátumainak karakterizálása a lehető legújabb módszerekkel, az afrikailópestis-járványok jobb megértése érdekében;

g) az afrikai lópestis felügyeletében, járványtanában és megelőzésében világszerte történt fejlődés nyomon követése;

2. az izolált vírusok megerősítő diagnosztizálása, karakterizálása és járványtani tanulmányok készítése általi aktív részvétel a tagállamokban kitörő afrikai lópestis diagnosztizálásában;

3. szakemberek képzésének, továbbképzésének megkönnyítése a laboratóriumi diagnosztika területén, a Közösségben alkalmazott technikák egységesítése érdekében;

4. kétoldalú és kölcsönös információcsere kialakítása a Nemzetközi Járványügyi Hivatal (OIE) által az afrikai lópestis vizsgálatára kijelölt világlaboratóriummal, különös tekintettel az afrikai lópestisre vonatkozó világhelyzet fejlődésére.
IV. MELLÉKLET

KÉSZENLÉTI TERVEK FELTÉTELEI

A készenléti tervek megfelelnek legalább a következő feltételeknek:

1. nemzeti szintű válságközpont létrehozása, amely koordinálja az adott tagállam ellenőrzési intézkedéseit;

2. a helyi szintű fertőzés-ellenőrzési intézkedések koordinálására megfelelő felszereléssel rendelkező helyi fertőzés-ellenőrző központok jegyzéke;

3. részletes információ az ellenőrzési intézkedésekben részt vevő munkatársakról, szakképzettségükről és feladataikról;

4. minden egyes helyi fertőzés-ellenőrző központnak képesnek kell lennie gyorsan kapcsolatba lépni a járvány kitörése által közvetlenül vagy közvetve érintett személyekkel/szervezetekkel;

5. a járvány-ellenőrzési intézkedések megfelelő végrehajtásához szükséges felszerelés és anyagok rendelkezésre bocsátása;

6. a teendőkre – beleértve az állattetemek elhelyezését –, a gyanú felmerülésére és a fertőzés vagy kontamináció megerősítésére vonatkozó részletes utasítás;

7. képzéseket szerveznek a gyakorlatra és a közigazgatási eljárásokra vonatkozó szakképzettség fenntartása és fejlesztése érdekében;

8. a diagnosztizáló laboratóriumoknak rendelkezniük kell megfelelő boncolási eszközökkel, a szerológiához, a szövettanhoz stb. szükséges kapacitással, és meg kell őrizniük a gyors diagnosztizálás képességét (ennek érdekében intézkedni kell a minták gyors szállíthatóságáról);

9. részletek meghatározása az afrikai lópestisre vonatkozó sürgősségi vakcinázás visszaállítása esetén szükséges vakcinamennyiségről;

10. intézkedések szükségesek a készenléti tervek végrehajtásához szükséges jogkör biztosítása érdekében.( 1 ) HL C 312., 1991.12.3., 12. o.

( 2 ) 1992. április 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) 1992. április 29-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 4 ) HL L 224., 1990.8.18., 42. o. A legutóbb a 92/130/EGK határozattal (HL L 47., 1992.2.22., 26. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 3763/91/EGK rendelettel (HL L 356., 1991.12.24., 1. o.) módosított határozat.

( 6 ) HL L 363., 1990.12.27., 51. o.

( 7 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 8 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Top