EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0129

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A biztonságos és tartós újranyitáshoz vezető közös út

COM/2021/129 final

Brüsszel, 2021.3.17.

COM(2021) 129 final

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A biztonságos és tartós újranyitáshoz vezető közös út


1.    BEVEZETÉS

A Covid19-világjárvány következő néhány hónapjában gondosan kialakított egyensúlyra lesz szükség. A vírus még mindig komoly globális fenyegetést jelent. Az uniós polgárokra és az egészségügyi rendszerekre továbbra is nyomás nehezedik, és az újonnan megjelenő variánsok új eseteket eredményeznek. Ugyanakkor bizakodásra adhat okot a vírus előfordulási gyakoriságának jelentős csökkenése, amely kilátásba helyezi a polgárokra és a gazdaságra nehezedő terhet jelentő korlátozások feloldásának lehetőségét. Ez a közlemény felvázolja a kiegyensúlyozott politika és a közös uniós megközelítés felé vezető utat, és rámutat arra, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy minél hamarabb biztonságos és fenntartható módon térhessünk vissza európai életmódunkhoz, irányításunk alatt tartva a vírushelyzetet.

A Covid19-világjárvány megfékezéséhez példa nélküli korlátozásokra volt szükség. Ezek a korlátozások továbbra is magas és egyre növekvő költségekkel járnak az egyének, a családok, a közösségek és a vállalkozások számára. Az újonnan megjelenő vírusvariánsok jelentette kockázat miatt egyes tagállamok kiterjesztették a korlátozásokat vagy újakat vezettek be, ami fennakadást okozott a polgárok és az ellátási láncok számára. Az egységes piacon olyan feltételeket kell teremteni, amelyek lehetővé teszik a biztonságos és összehangolt újranyitást annak érdekében, hogy a polgárok teljes mértékben élvezhessék jogaikat, és hogy a gazdasági és társadalmi tevékenységek újraindulhassanak. Ez megteremti számunkra az erős népegészségügy alapjait, és erre az alapra építve megkezdődhet a helyreállítás, amelyre a polgároknak és a vállalkozásoknak annyira szükségük van.

Az uniós polgárok joggal reménykedhetnek a helyzet javulásában – mindenekelőtt az oltásnak köszönhetően. Az oltás a vírus elleni küzdelem legfontosabb eszköze, és már most is egyértelmű bizonyíték van arra, hogy a beoltott népességcsoportok jelentős mértékű védelmet élveznek a betegséggel szemben. Az EU és a tagállamok által 2020-ban az oltóanyag-fejlesztésbe és -előállításba eszközölt beruházások, valamint az oltóanyagok előállításának és az EU-ba való szállításának fellendítésére irányuló, jelenleg folyamatban lévő lépések megtérülnek: mostantól valamennyi tagállamban javulni fog az oltóanyag-ellátás, ami 2021 második negyedévében várhatóan 300 millió dózis érkezését jelenti a jelenleg engedélyezett oltóanyagokból. Az oltóanyagok tagállamok általi gyors és hatékony alkalmazása kulcsfontosságú lesz az új esetek számának csökkentéséhez, és ezáltal meghatározza majd, hogy a korlátozásokat mikor és hogyan lehet feloldani. Ugyanakkor a higiéniával kapcsolatos intézkedések és a fizikai távolságtartás továbbra is alapvető fontosságúak maradnak a vírus megfékezéséhez mindaddig, amíg az átoltottság magas szintjét el nem érjük.

A korlátozások feloldása során figyelembe kell vennünk 2020 tanulságait, és el kell kerülnünk a korlátozások feloldásával, majd újbóli bevezetésével járó többletköltségeket. A polgárok bizalmának megnyerése és a helyreállításhoz szükséges szilárd alap biztosítása érdekében az újranyitás minden lépésének fenntarthatónak kell lennie. Az egyik kulcsfontosságú lépés a HERA-inkubátor, amely kifejezetten annak a kockázatnak a kezelésére irányul, hogy a variánsok a vírus újbóli megjelenését eredményezik, és korlátozzák az oltóanyagok hatását 1 .

Ez a közlemény felszólítja a tagállamokat, hogy fogadjanak el összehangolt megközelítést a biztonságos újranyitásra vonatkozóan, és meghatározza a közös cél eléréséhez szükséges lépéseket és eszközöket. Az újranyitás felé tett minden lépés hatékonyabb és meggyőzőbb lesz, ha azokra a biztonságos és fenntartható újranyitás uniós szintű megközelítésének részeként kerül sor, amely elősegíti a korlátozások feloldását egy olyan közös intézkedéscsomag révén, amely egyértelműen meghatározza, hogy miként lehet biztosítani és fenntartani a vírus hatékony visszaszorítását. Az újranyitás hosszabb időt vesz igénybe, több költséggel jár, és kevésbé fenntartható, ha a tagállamok nem működnek együtt; ezen túlmenően az összehangolt újranyitás biztosítja a belső piac folyamatosságát, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik az európaiak gazdasági és társadalmi életéhez, valamint a velük kereskedelmi, gazdasági vagy mobilitás révén kialakult kapcsolatban álló partnerekhez. Az egymástól való kölcsönös függés miatt addig, amíg egyes tagállamok korlátozásokat alkalmaznak, más tagállamok is csak korlátozott mértékben tudnak újra megnyitni.

Az EU-n belül végzett munkánknak lépést kell tartania a globális fejlődéssel. A nyitott társadalmak és gazdaságok fokozatos újjáépítésére irányuló megközelítéshez az EU nyitottság melletti elkötelezettsége szolgál majd alapul. Csak globális megközelítéssel lehet megoldást találni erre a globális kihívásra, és a fenntartható helyreállítás biztosításának legjobb módja a közös globális megoldások keresése.

2.    EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÚJRANYITÁSÉRT

A járványügyi helyzet Unió-szerte és az egyes tagállamokon belül is eltérő, csakúgy, mint a vírus terjedésének korlátozása érdekében hozott intézkedések. De az eddigi egyik tanulság az, hogy a kölcsönös függőségünk miatt az EU egyik részén bevezetett korlátozások mindenki másra is kihatnak. Várhatóan ugyanez lesz igaz a korlátozások lazítására is. Ezért olyan közös megközelítésre van szükség, amely Unió-szerte irányt mutat a fellépésekhez.

A tagállamok kormányai által alkalmazott különböző korlátozások – a szabad mozgásra és utazásra, a barátokkal és családdal való találkozásra, az iskolákra és egyetemekre, üzletekre, kulturális helyszínekre, éttermekre és bárokra vonatkozó korlátozások – döntő szerepet játszottak a vírus megfékezésében. Az ilyen korlátozások időzítésére és kombinációjára vonatkozó döntések reagáltak a vírus prevalenciájára, és hatást gyakoroltak rá. Az elmúlt év tapasztalatai megmutatták, milyen előnyökkel jár a helyzet proaktív kezelése szemben azzal, ha egy adott helyzetre csak akkor reagálunk, amikor az irányítás már kicsúszott a kezünk közül. Ugyanez lesz igaz, amikor fokozatosan értékeljük, hogy az oltás milyen hatást gyakorol a fertőzési láncok megszakítására és a fertőzések csökkentésére. A megbízható epidemiológiai mutatókon és tényeken alapuló döntéshozatal kulcsfontosságú lesz ahhoz, hogy a nyitás a megfelelő időben történjen – akkor, amikor a vírust sikerül kellő mértékben megfékezni ahhoz, hogy enyhíteni lehessen a korlátozásokon, és hogy a korlátozások ne tartsanak a szükségesnél hosszabb ideig.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) a mai napon olyan keretet határoz meg, amely segíti a tagállamokat e döntések meghozatalában. A megközelítés meghatározná az egyes tagállamok járványügyi helyzetét tükröző szinteket. Ez olyan szimulációkat tenne lehetővé, amelyek szemléltetik, hogy az egyes tagállamok mekkora mozgástérrel rendelkeznek a válaszintézkedések enyhítése terén anélkül, hogy a vírus terjedésének újbóli fokozódását kockáztatnák. A koordinációt, a kiszámíthatóságot és az átláthatóságot egyértelmű indikatív járványküszöbök segítik. Egy egyértelműbb tudományos alap 2 segít megérteni és kezelni a korlátozások megszüntetése, valamint a Covid19 előfordulására és a halálozás mértékére gyakorolt hatás közötti kapcsolatot, amint a védőoltások beadásának üteme felgyorsul. Az ECDC által kifejlesztett interaktív digitális eszköz áprilistól áll majd a tagállamok rendelkezésére 3 . Az egyes tagállamok továbbra is eltérő döntéseket hoznak majd arról, hogy mely korlátozásokat kell alkalmazni és feloldani a különböző időpontokban: a keret azáltal fogja segíteni a tagállamokat e döntések rangsorolásában, hogy egységes értelmezést ad a várható hatásról.

Az elfogadott közös keret ezenkívül segíteni fog abban, hogy a folyamatot a tagállamok közötti kölcsönös bizalom jellemezze. Máskülönben a tagállamoknak a többi tagállamban fennálló helyzet lehetséges hatásai miatti bizalmatlansága meggátolja az újranyitást. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy hagyják jóvá ezt a megközelítést, és mihamarabb gondoskodjanak a nyomon követésről.

Egy közös keret segíthet abban is, hogy a polgárok megbízzanak a meghozott döntésekben, ami rendkívül fontos, mivel a pandémiás fáradtság vagy a beoltottságból fakadó túlzott biztonságérzet miatt az emberek egyre kevésbé tartják be a rendelkezéseket. Ezenkívül az együttműködés alapvető fontosságú az objektív információk biztosítása és a hatalmas mértékű dezinformáció ellensúlyozása érdekében, amely megakasztja a hatékony oltási programot.

3.    BIZTONSÁGOS ÚJRANYITÁS

Biztonságos visszatérés a szabad mozgáshoz

Az uniós polgárok számára a korlátozások feloldásának fontos része lesz a korlátlan szabad mozgás és más alapvető jogok EU-szerte történő gyakorlása. A járványügyi helyzet kielégítő javulásával a szabad mozgás tekintetében alkalmazott összehangolt megközelítés biztosítani fogja azt, hogy az újbóli megnyitásra ne kerülhessen sor azt megelőzően, hogy a vírust megfékeztük volna. A polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy jogaikat teljes mértékben megkülönböztetésmentesen gyakorolhassák.

A Bizottság jogalkotási javaslatot fogad el az oltásokat, a tesztelést és a gyógyultságot tanúsító digitális zöldigazolvány közös keretrendszerének létrehozásáról. Ez uniós szintű megközelítést jelent az ilyen igazolványok kiállítására, ellenőrzésére és elfogadására vonatkozóan, és célja, hogy segítse az igazolványok tulajdonosait az Unión belüli szabad mozgáshoz való joguk gyakorlásában, valamint megkönnyítse az uniós joggal összhangban bevezetett Covid19-korlátozások felszámolását. A megközelítés biztosítja, hogy minden uniós polgár és családtagjaik biztonságos és interoperábilis igazolványt kap. Az igazolványt a tagállamok adott esetben a szabad mozgásra vonatkozó, a Covid19 terjedésének korlátozása érdekében bevezetett korlátozások – például karantén vagy tesztelési követelmények – feloldásához elegendő bizonyítékként fogadnák el. Fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen igazolvánnyal nem rendelkező személyek számára továbbra is lehetővé kell tenni az utazást, és hogy az igazolvány birtoklása nem előfeltétele a szabad mozgáshoz való jog vagy más alapvető jogok gyakorlásának. Az igazolványokba vetett bizalom fontos ahhoz, hogy lehetővé tegyük azok elfogadását. Az igazolvány alapján meg lehetne állapítani, hogy egy adott személy az utazás során mentesülhet-e a vírus terjedésének csökkentését szolgáló ideiglenes korlátozások – mint például érkezéskor a tesztelés, majd a karantén – alól. Az intézkedéscsomag az EU-ban jogszerűen tartózkodó vagy lakó harmadik országbeli állampolgárokra is kiterjed.

A ma előterjesztett javaslatban szereplő rugalmas és egyszerű eszköz digitális és nyomtatott formában egyaránt elérhető. Lehetővé teszi az egyes tagállamok hatóságai számára, hogy szükség esetén gyorsan, biztonságosan és egyszerűen ellenőrizzék a másik tagállamban kiállított igazolványt. Az igazolvány csak a minimálisan szükséges adatokat tartalmazná (például az oltás időpontját, az oltóanyag típusát vagy a koronavírusteszt időpontját). Ahhoz, hogy a rendszer alkalmas legyen a megnövekedett nyári utasforgalom kezelésére, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak mielőbb meg kell fontolnia és el kell fogadnia a javaslatot. A Bizottság a közeljövőben azt is mérlegelni fogja, hogy tegyen-e javaslatot a szabad mozgás korlátozására vonatkozó koordinált megközelítéséről szóló ajánlás 4 módosítására. Mindenesetre továbbra is alkalmazni kell az alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó valamennyi kivételt, például az idénymunkásokra, a szállításra vagy a határ menti ingázókra vonatkozó mentességeket. Az árufuvarozásra vonatkozó „zöld sávok” elvét továbbra is teljes mértékben alkalmazni kell minden olyan esetben, amikor végső eszközként ideiglenesen visszaállítják a belső határellenőrzést.

A digitális zöldigazolványra vonatkozó jogszabályok végrehajtásához egy uniós szinten meghatározandó és a tagállamok által megvalósítandó, kompatibilis technikai keretre is szükség van. Ez biztosítja az interoperabilitást, valamint a személyes adatok védelmének teljes körű betartását. A cél az, hogy ez a munka június közepéig befejeződjék, és a rendszer addigra működőképes legyen. A technikai keret figyelembe fogja venni az utazási korlátozások enyhítésére irányuló globális erőfeszítéseket: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kifejlesztett rendszerekkel való interoperabilitást kezdettől fogva figyelembe kell venni. A keret lehetővé teszi továbbá a harmadik országokban kiadott, az uniós igazolvánnyal kompatibilis igazolványokra való kiterjesztést. A digitális zöldigazolványra vonatkozó javaslat elég rugalmas ahhoz, hogy figyelembe tudja venni az új tudományos bizonyítékokat és iránymutatásokat, ahogy egyre többet tudunk meg az oltás hatásáról, az új variánsok következményeiről, valamint arról, hogy a fertőzésből felgyógyultak milyen mértékben védettek.

A Bizottság egy hasonló javaslatot is elfogad a digitális zöldigazolvány azon harmadik országbeli állampolgárok számára történő kiállításával kapcsolatban, akik jogszerűen tartózkodnak vagy laknak valamely tagállamban, és jogosultak az EU-n belüli utazásra 5 . Ha az ilyen harmadik országbeli állampolgár rendelkezik olyan igazolvánnyal, amely kellően megbízhatóan igazolja az oltást, vagy amelyet a digitális zöldigazolvány megbízható keretrendszerével interoperábilis rendszer keretében állítottak ki, az megkönnyíti számára az EU-n belüli utazást.

Az újranyitás fontos része lesz a harmadik országbeli állampolgárok EU-ba történő biztonságos utazásának lehetővé tétele. A turizmus és az EU-n kívülről érkező egyéb utazások az EU nyitottságának fontos elemei, és a többi tevékenységhez hasonlóan ezek esetében is a biztonságos nyitás a cél. Az ajánlás 6 már tartalmaz egy keretrendszert, amely meghatározza azokat az országokat, amelyek járványügyi helyzete lehetővé teszi az Európai Unióba irányuló, nem alapvetően szükséges utazást. A Tanácsnak továbbra is figyelemmel kell kísérnie a helyzet alakulását az EU-n kívüli országokban, különösen azokban az országokban, ahol a Covid19 előfordulását sikerült fenntartható módon csökkenteni, például a bizonyítottan hatékony oltóanyagokkal történő széles körű oltás révén. Egy másik fontos tényező az aggodalomra okot adó variánsok alacsony szintje egy harmadik országban.

A Bizottság a közeljövőben szorosan figyelemmel kíséri az ajánlás működését, és az e területen bekövetkezett fejleményekkel összhangban módosításokra tesz javaslatot. Ez magában foglalhatja az ajánlásnak a digitális zöldigazolványhoz, valamint a WHO vagy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által globálisan tett kezdeményezésekhez való hozzáigazítását célzó módosításokat, amelyek kellő időben megkönnyíthetik a korlátozások kiigazítását azokban az esetekben, amikor a harmadik országokból érkező utazók be tudnak mutatni a vonatkozó Covid19-státusz igazolására szolgáló igazolványokat, amelyeket kellően megbízhatónak vagy a digitális zöldigazolvánnyal interoperábilisnak tekintett rendszer keretében állítottak ki, amint a zöldigazolvány az uniós tagállamokban elérhető lesz. Ezzel párhuzamosan a Bizottság szorosan együttműködik a nemzetközi szervezetekkel, többek között a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel 7 , az ENSZ Idegenforgalmi Világszervezetével 8 és a G20-ak turizmussal foglalkozó munkacsoportjával, amely a világturizmus fenntartható módon történő újraindításával és helyreállításával foglalkozik.

A digitális zöldigazolvány használatát egyértelmű és átlátható kommunikációnak kell kísérnie a polgárok felé, elmagyarázva nekik a zöldigazolvány alkalmazási körét és használatát, tisztázva a személyes adatok védelmére vonatkozó biztosítékokat, és megnyugtatva a polgárokat afelől, hogy ez egy olyan eszköz, amely elősegíti a szabad mozgáshoz való jog teljes körű gyakorlását.

A határon alkalmazott intézkedések összehangoltabb és kiszámíthatóbb, az utazók és a szállítási szolgáltatók számára könnyebben érthető megközelítésének előmozdítása érdekében a Bizottság naprakésszé fogja tenni az utazók tesztelésére és karanténba helyezésére vonatkozó iránymutatásokat 9 .

Tesztelés és kontaktkövetés mint a nyitást segítő eszközök

A sikeres oltási folyamat önmagában nem fogja felszámolni a vírust. Továbbra is szükség lesz a járványügyi helyzet nyomon követésére és az arra való reagálásra, így a tesztelés és a kontaktkövetés továbbra is létfontosságú eszköz marad. Ez különösen fontos lesz az újranyitás szakaszában, annak biztosítása érdekében, hogy a vírus esetleges ismételt megjelenését gyorsan lehessen azonosítani.

Az EU iránymutatásokat tartalmazó dokumentumokat tett közzé annak érdekében, hogy Unió-szerte támogassa a tesztelési stratégiák kidolgozását és végrehajtását, valamint ajánlásokat tett a különböző tesztek használatával, validálásával és kölcsönös elismerésével kapcsolatos közös megközelítés támogatására 10 . A tagállamok rendszeresen megvitatják az Egészségügyi Biztonsági Bizottságban a tesztelési stratégiákat és a piacon megjelenő új teszteket. Az Egészségügyi Biztonsági Bizottság megállapodott továbbá a Covid19 diagnosztizálására szolgáló antigén gyorstesztek közös jegyzékéről, valamint azon antigén gyorstesztekről, amelyek eredményeit a tagállamok kölcsönösen elismerik 11 . Emellett a Bizottság jelenleg 20 millió antigén gyorstesztet bocsát a tagállamok rendelkezésére 12 . Az antigén gyorstesztek pontossága és rendelkezésre állása folyamatosan javul, egyre gyakrabban alkalmazzák azokat, és hasznosak a szolgáltatások megkönnyítése és a biztonságos utazás szempontjából.

Az öntesztelésre alkalmas COVID-19 tesztek (orrgarat-váladék önmintavételes tesztek és öntesztelésre alkalmas tesztkészletek) most kezdenek megjelenni a piacon. A Bizottság és az ECDC jelenleg vizsgálja ezeket. Az ECDC a mai napon technikai iránymutatást tesz közzé az öntesztelésre alkalmas COVID-19 tesztekről, többek között azok elérhetőségéről, valamint a megelőzési és ellenőrzési intézkedések végrehajtására gyakorolt lehetséges hatásairól, az elsődleges módszernek számító RT-PCR-tesztekhez viszonyított klinikai teljesítőképességükről, a jelentéstételre és a járványügyi felügyeletre gyakorolt hatásukról, valamint a megfelelő alkalmazásukra vonatkozó feltételekről. Az Egészségügyi Biztonsági Bizottságon keresztül a Bizottság nyomon követi, hogy az országok használnak-e öntesztelésre alkalmas antigén gyorsteszteket, illetve mérlegelik-e azok alkalmazását. 

A tesztelés egyik fontos célja a vírus és annak variánsainak nyomon követése a szennyvízben. Ez gyors és olcsó információkat szolgáltathat a vírus jelenlétéről és ezáltal az esetleges újbóli megjelenéséről: mindössze 6 000 gyűjtőpont megfigyelése lehetővé teszi az uniós lakosság 70 %-a szennyvizének nyomon követését. A szennyvíz megfigyelése megelőzés vagy korai előrejelzés céljára használható, mivel a vírus szennyvízben való kimutatása a vírus lehetséges újbóli megjelenésére utal. Hasonlóképpen, ha a vírus nem mutatható ki a szennyvízben, az arra utalhat, hogy egy adott lakossági övezet kisebb kockázatúnak tekinthető, és hogy a vírus terjedésének megfékezésére hozott intézkedések működtek. Ezért rendkívül fontos, hogy a tagállamok hatékony szennyvízmegfigyelési rendszereket hozzanak létre, amelyek biztosítják, hogy a vonatkozó adatokat haladéktalanul átadják az illetékes egészségügyi hatóságoknak.

A Bizottság a mai napon elfogadja azt az ajánlást, amely támogatja azt a következetes megközelítést, hogy a szennyvízmegfigyelést alkalmazzák a Covid19-vírus és variánsai nyomon követésére 13 . Az ajánlás a tagállamok ismeretein és tapasztalatain alapul, és konkrét iránymutatást tartalmaz a szennyvízmegfigyelési hálózat kialakítására és irányítására vonatkozóan, az adatoknak az egészségügyi hatóságok részére történő gyors továbbítása érdekében. Az ajánlás egy európai megosztási platform támogatásával elő fogja mozdítani a mintavételre, tesztelésre és adatelemzésre szolgáló közös módszerek alkalmazását. Pénzügyi támogatás áll majd rendelkezésre a szennyvízmegfigyelésre és -vizsgálatra irányuló koherens stratégiák és tevékenységek EU-szerte történő bevezetésének támogatására, valamint a tagállamok és a partnerországok kapacitásainak hosszú távú megerősítésére.

A tesztelés önmagában nem elegendő a fertőző betegségek ellenőrzésére. A nyomon követés és a hatékony felhasználás is elengedhetetlen. Az általános helyzet javulásával a kontaktkövetés kulcsfontosságú szerepet játszik a biztonságos nyitás elősegítésében, mert ekkor különösen fontossá válik az elszigeteltebb gócpontok hatékony visszaszorítása. A hagyományos manuális kontaktkövetés kiegészítése révén a kontaktkövető mobilalkalmazások segíthetnek megszakítani a fertőzési láncokat, és életeket menthetnek. Tekintettel a variánsok fokozott fertőzőképességére, fontos, hogy az alkalmazásokban alkalmazott paramétereket az ECDC-vel és a nemzeti hatóságokkal együttműködve felülvizsgálják és szükség esetén kiigazítsák. A Bizottság támogatni fogja a tagállamokat abban, hogy további funkciók hozzáadását mérlegeljék a kontaktkövető alkalmazások megerősítése, valamint azok elterjedésének és használatának ösztönzése érdekében. Ilyen további funkció lehet például egy olyan irányítópult, amely a népegészségügyi helyzettel és az oltási programok elindításával kapcsolatos legfrissebb információkat tartalmazza, vagy tájékoztatja a felhasználókat arról, ha olyan eseményen vettek részt vagy olyan helyszínen jártak, ahol igazolt Covid19-eseteket azonosítottak.

A tagállamok a nemzeti utaslokalizáló űrlapokon (a továbbiakban: PLF) is gyűjtenek adatokat a területükre belépő, határokon át utazóktól. A tagállamok kontaktkövető hatóságai közötti adatcsere különösen akkor lehet fontos, ha az utazók utazás közben egymáshoz közel tartózkodnak, vagyis például repülőgépen vagy vonaton utazva lépik át a határokat. A Bizottság kifejlesztett egy platformot, amely lehetővé teszi a tagállamok PLF-rendszerei közötti adatmegosztást.

Annak érdekében, hogy a tagállamok az érintett utasok adatait a megosztási platformon keresztül egymással megoszthassák, a Bizottság intézkedéstervezeteket fog közzétenni annak biztosítására, hogy a nyári utazási szezonra a személyes adatok jogszerű feldolgozása az uniós jogalap alapján történjen 14 . Ez meghatározza a megosztandó korlátozott és jól meghatározott adatkészleteket, valamint a különböző felhasználók szerepét és felelősségi körét.

Azon tagállamok számára, ahol nincs digitális PLF-rendszer, az EU Healthy Gateways nevű együttes fellépés létrehozta az uniós digitális utaslokalizáló űrlap platformját, amely egyablakos ügyintézési pontként és felhőalapú tárhelyszolgáltatásként lehetővé teszi az összegyűjtött utaslokalizáló űrlapok tárolását. A két platform – az utaslokalizáló űrlap megosztási platformja és az uniós digitális utaslokalizáló űrlap platformja – egymást kiegészítő és egymással összekapcsolódó projektek. Ezek az eszközök lehetővé teszik a határokon át utazók gyorsabb és hatékonyabb kontaktkövetését.

A vírushelyzet kezelésének folytatása: terápiák és orvosi felszerelések

Ahogy a terápiás kezelés fejlődött, hozzájárult az életek megmentéséhez, a felépülési idő felgyorsításához és a kórházi ápolás időtartamának csökkentéséhez, ami mind a betegek, mind a nehéz helyzetben lévő egészségügyi rendszerek javát szolgálja. A Bizottság számos eszközt – többek között közös közbeszerzést – alkalmaz annak biztosítására, hogy a tagállamok hozzáférjenek a Covid19-esetek kezelésére jelenleg alkalmazott korlátozott számú terápiás kezeléshez, valamint a kutatási programokhoz. Mindazonáltal több és gyorsabb fellépésre van szükség. A Bizottság április közepére közös uniós terápiás stratégia előterjesztését tervezi, amelynek célja az oltóanyagok esetében sikeresen alkalmazott megközelítéshez hasonlóan a kutatás és a gyártás felgyorsítása annak érdekében, hogy a tagállamok a kívánt nagyságrendben és ütemben értékes kezelésekhez férhessenek hozzá. Rugalmasabb szabályozási intézkedéseket – például címkézési könnyítéseket – vezetnek be a gyógyászatra vonatkozóan annak érdekében, hogy a világjárvány idején széles körben lehetővé váljon a gyors ellátás.

A technológia azonban más módon is használható. Az ultraibolya fénnyel működő fertőtlenítő robotok ultraibolya fény segítségével 10 perc alatt fertőtlenítenek egy szabványos méretű betegszobát, és egy töltéssel több mint 18 szobát képesek fertőtleníteni. A robotok hozzájárulhatnak a steril környezet biztosításához a kórházakban anélkül, hogy a személyzet szükségtelen kockázatnak lenne kitéve. Egy 12 millió EUR összegű program keretében legalább 200 robotot beszerzésére kerül sor, amelyet a tagállamokban helyeznek üzembe. A robotok tényleges kiszállítására 2021 folyamán kerül sor.

A legsúlyosabban érintett ágazatok segítése a biztonságos újranyitásra való felkészülésben

A világjárvány Európa legdinamikusabb ágazatait – a turizmust, a kultúrát és a közlekedést – érintette a legsúlyosabban. Minél többet kell tenni azért, hogy ezek az ágazatok biztonságosan újra megnyíljanak a munkavállalók 15 és a nyilvánosság számára, mégpedig olyan módon, hogy erősödjön a bizalom, hogy ezek az ágazatok – amelyekben sok vállalkozás komoly veszélybe kerül, és amelyekre sok munkahely támaszkodik – minél gyorsabban elkezdhessenek talpra állni.

Európa turisztikai ökoszisztémája súlyos zavart szenvedett. 12 tagállamban a turizmus adja a nemzeti GDP 10–25 %-át, míg 2019-ben négy uniós tagállam szerepelt a világ első tíz turisztikai célpontja között a nemzetközi érkezések és bevételek tekintetében. Mivel 2020-ban a bevételek 70 %-kal csökkentek, és akár 11 millió munkahely is veszélybe került 16 , a turisztikai szolgáltatások szerepelnek a vállalkozói bizalmat mérő mutató alján. 2020-ban az uniós vendégéjszakák száma 52 %-kal, a nemzetközi turisták vendégéjszakáinak száma pedig 68 %-kal csökkent 17 . Egyes tagállamok gazdaságai szintén nagymértékben függnek a nemzetközi turizmustól, és ezek az államok a külföldi turisták távolmaradása miatti veszteséget nem tudják kompenzálni a belföldi turizmussal. Az utazás és a turizmus biztonságos újraindításának hatására európaiak milliói kapnák vissza a munkahelyüket, ami számos uniós régióban felgyorsítaná a helyreállítást 18 .

Az utazás biztonságos és kiszámítható módon történő helyreállításához vissza kell állítani a fogyasztók bizalmát abban, hogy egészségük és jogaik védelme biztosítva van. A Re-open EU letölthető alkalmazás új, felhasználóbarát „útvonal” funkciói révén továbbra is megbízható információkkal szolgál majd a polgárok számára az EU-ban fennálló járványügyi helyzetről és az érvényes szabályokról (beleértve a digitális zöldigazolványokat is) 19 . Egy olyan egyértelmű, az egész EU-ra kiterjedő rendszer, amely biztosítja az emberek teljes bizalmát a népegészségügyi normák iránt, valódi előrelépést jelenthet az utazók számára az egyértelműség biztosítása terén, ugyanakkor egy ilyen rendszer segítene eloszlatni a fennmaradó aggályokat, és elősegítené a következő nyári szezon elindítását. 2020-ban a Bizottság értékes iránymutatást 20 nyújtott a közlekedési és szálláshely-szolgáltatási ágazat számára, hogy segítse a kockázatok minimalizálását 21 . A Bizottság felkérte továbbá az Európai Szabványügyi Bizottságot, hogy készítse el a szálláshely-szolgáltatási és vendéglátási ágazatra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági protokollok alapjául szolgáló szabványosítási dokumentumot, amely még nyár előtt rendelkezésre fog állni. Ez az önkéntes eszköz segíteni fogja a turisztikai vállalkozások jobb tájékoztatását, valamint felkészíti azokat arra, hogy teljes biztonságban fogadják a vendégeket. A Bizottság együtt fog működni a tagállamokkal és az ágazat képviselőivel annak érdekében, hogy biztosítsa az „uniós turisztikai egészségbiztonsági pecsét” sikeres bevezetését.

A Bizottságnak, a tagállamoknak és az ágazatnak továbbra is együtt kell működniük az európai polgároknak, valamint a harmadik országokból érkező utazóknak szóló, az Európában való biztonságos utazásba vetett bizalom helyreállítását célzó kommunikációs kampányokban.

Ahhoz, hogy a turisztikai ágazat felkészüljön a biztonságos megnyitásra, a harmadik lépés a helyi vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és a mikrovállalkozások – további támogatása a Covid-mentes szolgáltatások fenntartása és a turisztikai termékeknek az új valósághoz való igazítása érdekében. A tagállamok a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés 22 és a REACT-EU keretében támogatást és beruházásokat mozgósíthatnak a leginkább érintett ágazatok és régiók számára, míg a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a kohéziós politikai alapok a leginkább érintett ágazatok fenntartható helyreállításához fognak hozzájárulni. A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó Európai Regionális Fejlesztési Alap konkrét célkitűzést tartalmaz, amelynek célja a gazdasági fejlődés és a társadalmi befogadás támogatása a kultúrában és a turizmusban. A Bizottság útmutatót tesz közzé az uniós finanszírozáshoz annak érdekében, hogy segítse a turizmusban érdekelt feleket a projektjeik és beruházásaik szempontjából leginkább releváns uniós finanszírozási források azonosításában.

A kulturális helyszínekhez és eseményekhez, a kulturális örökség helyszíneihez és a kulturális turizmushoz fűződő élmények egymással való újbóli megosztása az újranyitás egyik legláthatóbb jele lesz. Ez a világjárvány megfékezésére bevezetett korlátozások által különösen súlyosan érintett kulturális és kreatív gazdaság fennmaradásához is elengedhetetlen. Ez az ágazat 2020-ban a bevételének mintegy 31 %-át veszítette el, a legnagyobb veszteség az előadó-művészetet (90 %-os csökkenés) és a zenét (76 %-os csökkenés) érte 23 . A közös megközelítés és a közös mutatók segíteni fogják a korlátozások feloldására irányuló döntéseket azáltal, hogy kiépítik a közönség és a látogatók az iránti bizalmát, hogy a megnyitásra felelősségteljes módon kerül sor. A Bizottság a meglévő együttműködési struktúrákat és hálózatokat 24 fogja felhasználni a kulturális ágazat biztonságos újraindításával kapcsolatos információk megosztására. A kulturális és kreatív ágazat tevékenységeinek biztonságos újraindítására irányuló tagállami intézkedések jobb összehangolása érdekében a Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki a zene területére (fesztiválok, helyszínek), az audiovizuális ágazatra (filmfesztiválok és piacok, mozik, produkciós helyszínek), az előadó-művészetekre (fesztiválok, helyszínek), a kiállítási terekre – például a múzeumokra vagy a galériákra –, a könyvtárakra és a kulturális örökségi helyszínekre vonatkozóan.

A kulturális turizmus fellendíti a növekedést és munkahelyeket teremt: tíz turistából négy választja meg úti célját a kulturális kínálat alapján. A Bizottság célzott uniós közösségimédia-kampányt indít a fenntartható kulturális turizmusról azzal a céllal, hogy népszerűsítse az EU kulturális örökségi helyszíneit és kulturális útvonalait, valamint a kulturális eseményeket és fesztiválokat. Az új kezdeményezések akkor kapnak támogatást, ha a körülmények az Erasmus+ és annak DiscoverEU fellépése révén lehetővé teszik annak előmozdítását, hogy a fiatalok a vasút európai éve alatt és azt követően vasúton fedezzék fel Európa kulturális örökségét.

A Covid19-világjárvánnyal szembeni globális reziliencia kiépítése

A Covid19-világjárványból való kilábalás fenntartható pályája az EU-ban a globális szintű előrelépéstől függ. A világ egyetlen országa vagy régiója sem lesz biztonságban a Covid19-világjárvánnyal szemben addig, amíg azt nem sikerül globális szinten megfékeznünk: a globális válságra csak globális megközelítéssel találhatunk megoldást. Mert amíg a vírus terjed, a világjárvány további emberéleteket követelhet: globális szinten már csaknem 120 millió megerősített esetet jelentettek, és világszerte több mint 2,6 millió halálesetről számoltak be. A vírus folyamatos terjedése azt is jelenti, hogy továbbra is fennáll annak a kockázata, hogy a vírus ismételten megjelenik, és olyan új variánsok alakulnak ki, amelyek ellen az oltóanyagok már nem biztos, hogy védelmet nyújtanak. Az EU-nak felelőssége és érdeke is, hogy eleget tegyen a Covid19-helyzet világszintű kezelésére vonatkozó kötelezettségvállalásának.

Az EU élen jár a válság nemzetközi kezelésében. Konkrét pénzügyi, sürgősségi és természetbeni támogatást nyújtott a nemzetközi partnereknek és a világ országainak. Ez az „Európa együtt” megközelítés 25 eddig összesen több mint 40 milliárd euróval járult hozzá a Covid19 elleni küzdelem nemzetközi támogatásához.

Az EU-n belül a fenntartható megközelítés az oltást jelenti. Az EU ezért határozottan támogatta a COVAX által az oltóanyagok világszerte történő bevezetése terén végzett munkát: az EU és tagállamai az „Európa együtt” megközelítés jegyében több mint 2,2 milliárd eurós finanszírozást nyújtottak, és ezzel a COVAX – az oltóanyagokhoz való méltányos hozzáférés biztosítására irányuló globális kezdeményezés – fő támogatói közé tartoznak; az EU minden partnert arra szólított fel, hogy csatlakozzon ehhez a munkához. A COVAX-eszköznek köszönhetően megkezdődött az oltóanyagadagok kiosztása, és 2021 első felében meg kívánjuk osztani az oltóanyagokat valamennyi alacsony és közepes jövedelmű országgal. Ennek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy minden egészségügyi dolgozójukat és a lakosságuk legalább 3 %-át beoltsák, és a beoltottsági arány év vége előtt legalább 20 %-ra emelkedjen. A 100 millió adagnyi humanitárius puffer – egy átlátható elosztási mechanizmus révén – hozzá fog járulni a veszélyeztetett lakosság oltóanyagokhoz való inkluzív hozzáférésének biztosításához.

Az EU és tagállamai a méltányosság, a fokozatos kiépítés, a hulladékmentesség és az „Európa együtt” megközelítés elvén alapuló uniós oltóanyag-megosztási mechanizmus létrehozásával összehangolt európai megközelítést alakítanak ki az oltóanyagok megosztására vonatkozóan. A cél a tagállamok meglévő kétoldalú kezdeményezéseinek további támogatása és a támogatás fokozása, valamint a tagállamokból származó dózisok egy részéből méltányos módon összeadott közös uniós készlet létrehozása és bővítése. A mechanizmus az oltóanyagok rendelkezésre állásának javulásával és a mennyiségi célok kitűzésével fokozatosan fog elindulni és kiépülni. Az oltóanyagok, amelyeket lehetőleg a COVAX-on keresztül osztanak el, továbbra is közvetlenül megoszthatók az országokkal, különös tekintettel a Nyugat-Balkánra, a szomszédságra és Afrikára. Az EU továbbra is elősegíti a koordinációt és a logisztikát, és az uniós polgári védelmi mechanizmuson (UCPM) keresztül társfinanszírozza az oltóanyagok szállítását. 

Ezzel párhuzamosan az EU és tagállamai az „Európa együtt” megközelítés jegyében továbbra is támogatják az oltási stratégiák országos és regionális szintű előkészítését és bevezetését, biztosítva a regionális és globális szereplőkkel, többek között a humanitárius szereplőkkel kialakított partnerségben megvalósuló közös fellépést. Hosszabb távon alapvető fontosságú lesz a partnerországokkal – különösen Afrikában – folytatott együttműködés az egészségügyi rendszerek és a gyártás megerősítése érdekében, beleértve az oltóanyag-kapacitást, a diagnosztikát és a gyógyászatot.

Az oltóanyag-előállítás globális szinten történő növeléséhez és az oltóanyag rászoruló országokba való eljuttatásához a hatóságok, az oltóanyag-fejlesztők és a gyártók közötti fokozott globális együttműködésre van szükség, a technológiai know-how elengedhetetlen átadásához szükséges önkéntes engedélyezés biztosítása érdekében. Az EU támogatja ezeket az erőfeszítéseket, többek között a Kereskedelmi Világszervezet keretében is. Együttműködik más oltóanyag-előállító országokkal a szorosan integrált ellátási láncok zavarainak elkerülése érdekében. Az EU biztosítani fogja továbbá, hogy a Covid19 elleni oltóanyagok kivitelére vonatkozó átláthatósági és engedélyezési rendszerét, amely számos esetben mentességet biztosít 26 , tisztességes és méltányos módon alkalmazzák.

Készenlét a Covid19-világjárvány ismételt megjelenésére való reagálásra

A folyamatban lévő legfontosabb egészségügyi intézkedések – az oltás, a tesztelés és a kontaktkövetés, valamint a variánsokra való felkészültség – komoly biztosítékot nyújtanak arra vonatkozóan, hogy az elmúlt év során tapasztalt fejlődés megfordulása kevésbé valószínű. Azonban a korlátozások lazításával és a vírus azt követő újbóli felerősödésével kapcsolatos tapasztalatok szerint fontos az emberek az iránti bizalmának erősítése, hogy az EU és a tagállamok készen állnak a cselekvésre, ha egy új variáns jelenne meg. Az ECDC fent ismertetett keretrendszere különösen értékes lesz a vírus újbóli megjelenése kockázatának gyors felismerése és az alkalmazandó legmegfelelőbb korlátozások kiemelése szempontjából.

Az egészségügyi válaszintézkedések tekintetében a Bizottság az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül továbbra is támogatja a tagállamokat. A hét minden napján, napi 24 órában működő Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központ órákon belül elősegítheti és finanszírozhatja a sürgősségi segélyszolgálatok (például román, dán és belga orvosok és ápolók közelmúltbeli bevetése Szlovákiában), a kritikus orvostechnikai eszközök, az oltóanyagok (amikor Franciaország a közelmúltban dózisokat osztott meg Szlovákiával és Csehországgal) és az egyéni védőeszközök (többek között a rescEU orvosi készletből történő) bevetését. A Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz lehetővé teszi a betegek gyors, határokon átnyúló szállítását az egészségügyi létesítményekre nehezedő nyomás enyhítése érdekében.

Hosszabb távon az EU-nak a reziliencia és a felkészültség tekintetében erősebb keretet kell létrehoznia a jövőbeli világjárványok esetére. Ez már most is az európai egészségügyi unióra irányuló javaslatok célja, csak úgy, mint az Egészségügyi Szükséghelyzet-reagálási Hatósággal kapcsolatos, jelenleg folyamatban lévő munka. Az uniós polgári védelmi mechanizmus folyamatban lévő felülvizsgálata szintén támogatni fogja ezt a munkát. Az európai egészségügyi unióra vonatkozó, az uniós egészségbiztonsági keret megerősítésére irányuló javaslatokat a lehető leghamarabb el kell fogadni. A Bizottság az Európai Tanács tagjai által kért, a levont tanulságokról szóló közleményben a rezilienciára és a felkészültségre vonatkozó jövőképet fog előterjeszteni. 

Az EU-nak azt is meg kell fontolnia, hogy az elmúlt évben hozott egyéb sikeres vészhelyzeti intézkedéseket – például a zöld sávok rendszerét – érdemes-e belefoglalni egy olyan keretbe, amely bármely új válság esetén aktiválható. A soron következő schengeni stratégia lehetőséget kínál arra is, hogy stabil vészhelyzeti tervezési és koordinációs mechanizmusokat vezessenek be a belső és külső határokhoz kapcsolódó intézkedésekre vonatkozóan, számba véve a válság során szerzett tapasztalatokat és azt, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell a szabad mozgást és az egységes piac működését érintő esetleges fennakadásokat.

4.    A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

A Covid19-világjárvány következő néhány hónapjában határozott fellépésre lesz szükség társadalmaink és gazdaságaink fenntartható és biztonságos újranyitása érdekében. Minden szinten összehangolt fellépésre van szükség ahhoz, hogy az általunk megtett lépések a lehető leghatékonyabbak legyenek a vírus visszaszorításában, a polgárok és a vállalatok támogatásában, valamint a lehető leginkább elősegítsék társadalmaink visszatérését a rendes kerékvágásba. A Bizottság felkéri az összes uniós intézményt és a tagállamokat, hogy továbbra is tegyenek meg mindent a következő közös erőfeszítések érdekében: különösen fontos a kommunikációs erőfeszítések fokozása.

Az Európai Tanács

-szólítson fel a biztonságos újranyitás szilárd tudományos kereten alapuló, elfogadott megközelítésére;

-globális szinten támogassa a világjárvány megfékezésére irányuló erőfeszítések további koordinációját, az „Európa együtt” megközelítés alapján.

Az Európai Parlament és a Tanács

-gyorsított módon járjon el a digitális zöldigazolványra vonatkozó javaslatokról folytatott megbeszélések és megállapodás ügyében;

-gyorsítsa fel a megbeszéléseket, és még az év vége előtt jusson megállapodásra az egészségügyi unióra vonatkozó jogalkotási javaslatokról.

Az Európai Bizottság

-továbbra is támogassa az oltóanyag-előállítás felgyorsítását és a szerződéses kötelezettségek időben történő teljesítését;

-európai szinten fejlessze tovább a technikai megoldásokat a belföldi rendszerek interoperabilitásának növelése érdekében, hogy megkönnyítse az utazást, az adatok megosztását és a kontaktkövetést;

-terjessze elő a gyógyászatra vonatkozó európai stratégiát.

Tagállamok

-a beérkező oltóanyagdózisok számának növekedésével összhangban gyorsítsák fel az oltási programokat;

-biztosítsák, hogy a Covid19-világjárvány leküzdése miatt bevezetett ideiglenes korlátozások arányosak és megkülönböztetésmentesek legyenek;

-a javaslat gyorsított elfogadása érdekében gyorsítsák fel a digitális zöldigazolványok technikai végrehajtását;

-gyorsan hajtsák végre az összes ajánlást, és alakítsák ki a világjárvány elleni küzdelemhez rendelkezésre álló eszközök felhasználásához szükséges infrastruktúrát.

(1)      „HERA-inkubátor: közös felkészülés a Covid19 variánsainak fenyegetésére”, COM(2021) 78 final, 2021. február 17.
(2)      A Bizottság Közös Kutatóközpontjának Covid19-forgatókönyv-elemzési eszköztára már most is biztosít interaktív eszközöket az oltóanyag-stratégiák hatásainak szimulálására, amelyeket különböző nemzeti és regionális szintű intézkedésekkel ötvöznek.
(3)      A rendszert úgy alakítanák ki, hogy a tagállami döntéshozók és népegészségügyi szakemberek – amennyiben úgy kívánják – felhasználhassák a tényleges szaporodási számra és az átoltottságra vonatkozó saját becsléseiket, vagy dolgozhassanak az ECDC becsléseivel.
(4)      A Tanács (EU) 2020/1475 ajánlása (2020. október 13.) a szabad mozgásnak a Covid19-világjárvány miatti korlátozására vonatkozó koordinált megközelítésről.
(5)      Az EUMSZ 77. cikke alapján (schengeni jogalap).
(6)      A Tanács (EU) 2020/912 ajánlása (2020. június 30.) az Európai Unióba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozásáról és e korlátozás esetleges feloldásáról.
(7)      http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-international-mobility-and-trade-in-services-the-road-to-recovery-ec716823/
(8)      https://www.unwto.org/unwto-convenes-global-tourism-crisis-committee
(9)      https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidelines-covid-19-testing-and-quarantine-air-travellers
(10)

     A Bizottság (EU) 2020/1595 ajánlása (2020. október 28.) a Covid19-tesztelési stratégiákról és azokon belül az antitest gyorstesztek alkalmazásáról (C/2020/7502).

(11)      https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
(12)

     A Bizottság 2020. december 18-án aláírta az Abbott és a Roche gyógyszergyártókkal kötött keretszerződést, amely a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz (ESI) révén történő finanszírozással több mint 20 millió antigén gyorsteszt megvásárlását teszi lehetővé legfeljebb 100 millió euró értékben.

(13) C(2021) 1925
(14)   https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives?frontEndStage=ISC_WORKFLOW
(15) https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
(16)      Különösen a fiatalok (az alkalmazottak 13 %-a 24 év alatti) és a nők (az alkalmazottak 59 %-a) esetében.
(17)      Forrás: Eurostat.
(18)      2020. május 13-án a Bizottság az első turizmusra és közlekedésre vonatkozó csomag részeként iránymutatásokat és ajánlásokat fogadott el: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/QANDA_20_870.
(19)      https://reopen.europa.eu/hu.
(20)      C(2020) 169/02
(21)      Uniós iránymutatás a turisztikai szolgáltatások fokozatos újraindításáról, valamint a szálláshelyek és vendéglátóipari létesítmények egészségügyi protokolljáról, C(2020)3251.
(22)      https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
(23)      https://www.rebuilding-europe.eu/
(24) Például a Creatives Unite, a kulturális és kreatív ágazatok platformja, https://creativesunite.eu/
(25)      Az EU „Európa együtt” megközelítése valamennyi uniós intézmény hozzájárulásaiból merít, és egyesíti az uniós tagállamok és a pénzügyi intézmények által mozgósított forrásokat, tiszteletben tartva ugyanakkor az uniós hatásköröket és az uniós szerződésekben meghatározott döntéshozatali eljárásokat, beleértve a szavazási szabályokat is.
(26)      Mentességet élvez főként a COVAX kötelezettségvállalási listáján felsorolt alacsony és közepes jövedelmű országokba történő szállítás, valamint a COVAX-on keresztül vásárolt és/vagy szállított oltóanyagok kivitele.
Top