EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1224

A Bizottság 1224/2012/EU rendelete ( 2012. december 18. ) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg

OJ L 349, 19.12.2012, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 155 - 156

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1224/oj

19.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 349/45


A BIZOTTSÁG 1224/2012/EU RENDELETE

(2012. december 18.)

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

(EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 92. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyes tagállamok jogszabályában történt változások, illetve e tagállamok azon kívánságának figyelembevétele érdekében, hogy egyszerűsödjön a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet koordinálási rendszerének alkalmazása, a tagállamok a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelet egyes mellékleteinek módosítását kérték a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottságtól.

(2)

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság jóváhagyta a kért módosításokat, és a mellékletek műszaki kiigazítása céljából javaslatokat nyújtott be a Bizottsághoz.

(3)

A Bizottság jóvá tudja hagyni a vonatkozó javaslatokat.

(4)

A 883/2004/EK rendeletet és a 987/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 883/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A „LETTORSZÁG” című szakaszt követően a szöveg az alábbi új szakaszokkal egészül ki:

„MAGYARORSZÁG

A megváltozott munkaképességű személyekről szóló, 2011. évi CXCI sz. törvénynek, valamint bizonyos egyéb törvények módosításainak megfelelően 2012. január 1-jétől:

a)

a rehabilitációs ellátás;

b)

a rokkantsági ellátás.

SZLOVÁKIA

Az eltartott gyermekként vagy a nappali tagozaton végzett doktori tanulmányok alatt rokkanttá vált olyan, 26 év alatti személynek járó rokkantsági nyugdíj, aki esetében az előírt biztosítási időszak minden esetben teljesítettnek tekintendő (a társadalombiztosításról szóló, módosított 461/2003 törvény 70. cikkének (2) bekezdése, 72. cikkének (3) bekezdése, valamint 73. cikkének (3) és (4) bekezdése).”

b)

A „SVÉDORSZÁG” című szakaszban „(a 2001:489 törvény által módosított 1962:381 törvény)” (a szociális biztonsági törvény (2010:110) 34. fejezete).”

c)

Az „EGYESÜLT KIRÁLYSÁG” című szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Foglalkoztatási és támogatási juttatás

a)   Nagy-Britannia

A jóléti reformról szóló, 2007. évi törvény 1. része.

b)   Észak-Írország

A jóléti reformról szóló, 2007. évi törvény (Észak-Írország) 1. része.”

2.

A VIII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. részben az „AUSZTRIA” című szakasz a következőképpen módosul:

i.

a „c)” pont helyébe a következő szöveg lép: „c) A 2004. november 18-i általános nyugdíjtörvény (APG) szerinti nyugdíjszámlán alapuló, túlélő hozzátartozói nyugdíj iránti valamennyi kérelem, kivéve a 2. részben említett eseteket.”

ii.

A szöveg a következő „g)” ponttal egészül ki: „g) Az 1972. február 3-i jegyzői biztosítási törvény (NVG 1972) szerinti ellátások iránti valamennyi kérelem.”

b)

az 1. részben a „SVÉDORSZÁG” című szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„SVÉDORSZÁG

a)

Az öregségi nyugdíj formájában nyújtott garantált nyugdíj iránti kérelmek (a szociális biztonsági törvény (2010:110) 66. és 67. fejezete);

b)

A túlélő hozzátartozói nyugdíj formájában nyújtott garantált nyugdíj iránti kérelmek (a szociális biztonsági törvény (2010:110) 81. fejezete).”

c)

a 2. részben a szöveg a „BULGÁRIA” című szakasz után a következő új szakasszal egészül ki:

„DÁNIA

a)

Személyi nyugdíjak;

b)

a halál esetén járó ellátások (a 2002. január 1-je előtt a munkaerő-piaci kiegészítő nyugdíjba (Arbejdsmarkedets Tillægspension) fizetett hozzájárulások alapján járó ellátások);

c)

a halál esetén járó ellátások (a munkaerő-piaci kiegészítő nyugdíjról szóló, egységes szerkezetbe foglalt 942:2009 törvénynek megfelelően, 2002. január 1-jét követően a munkaerő-piaci kiegészítő nyugdíjba (Arbejdsmarkedets Tillægspension) fizetett hozzájárulások alapján járó ellátások);”

d)

a 2. részben a „SVÉDORSZÁG” című szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„SVÉDORSZÁG

Jövedelmi nyugdíjak és prémium nyugdíjak (a szociális biztonsági törvény (2010:110) 62. és 64. fejezete).”

3.

A IX. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az I. részben a „SVÉDORSZÁG” című szakaszban a „(1962:381 törvény)” helyébe (a szociális biztonsági törvény (2010:110) 34. fejezete) lép.”

b)

a II. részben a „SZLOVÁKIA” című szakaszban a b) pontot el kell hagyni.

c)

A II. részben a „SVÉDORSZÁG” című szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„SVÉDORSZÁG

Betegségi és keresetpótló juttatás garantált juttatás formájában (a szociális biztonsági törvény (2010:110) 35. fejezete).

Beszámított biztosítási idő alapján számított özvegyi nyugdíj (a szociális biztonsági törvény (2010:110) 84. fejezete).”

2. cikk

A 987/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. mellékletben a „SPANYOLORSZÁG-PORTUGÁLIA” című szakaszban az a) pontot el kell hagyni.

2.

A 3. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az „OLASZORSZÁG” és a „MÁLTA” című szakaszokat el kell hagyni.

b)

A „SPANYOLORSZÁG” című szakaszt követően a szöveg a „CIPRUS” című új szakasszal egészül ki.

3.

Az 5. mellékletben a „CSEH KÖZTÁRSASÁG” című szakaszt követően a szöveg a „DÁNIA” című új szakasszal egészül ki.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 284., 2009.10.30., 1. o.


Top