Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0725

A Bizottság határozata (2000. november 20.) a teknazen 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2000) 3354. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

OJ L 292, 21.11.2000, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 7 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 135 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 61 - 62

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/725/oj

32000D0725Hivatalos Lap L 292 , 21/11/2000 o. 0030 - 0031


A Bizottság határozata

(2000. november 20.)

a teknazen 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2000) 3354. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2000/725/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2000/10/EGK irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2],

tekintettel a legutóbb az 1972/1999/EK rendelettel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendeletre [4] és különösen annak 7. cikke (3a) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1) A legutóbb a 2230/95/EK rendelettel [5] módosított 933/94/EK bizottsági rendelet [6] megállapította a növényvédő szerek hatóanyagait és kijelölte a referens tagállamokat a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtására, valamint megjelölte az egyes hatóanyagok bejelentőit.

(2) A teknazen egyike volt a munkaprogram első szakaszába tartozó 90 hatóanyagnak, amelyeket a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése írt elő.

(3) A 3600/92/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban az Egyesült Királyság, mint kijelölt referens tagállam a kapott információ értékeléséről 1996. május 15-én jelentést nyújtott be a Bizottságnak az egyetlen bejelentő által e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően szolgáltatott információkról készített értékeléséről.

(4) A referens tagállam jelentésének kézhezvételekor a Bizottság konzultációkat kezdett a tagállamok szakértőivel, valamint az egyetlen megmaradt bejelentővel (Hickson & Welch), ahogyan az a 3600/92/EGK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében elő van írva.

(5) A jelentést a tagállamok és a Bizottság felülvizsgálta a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül. A 3600/92/EGK rendelet 7. cikkének (6) bekezdésével összhangban a teknazenről szóló jelentés felülvizsgálatának eredményét 2000. április 12-én bizottsági felülvizsgálati jelentés formájában véglegesítették.

(6) Az elvégzett becslésekből az tűnt ki, hogy a benyújtott információk nem elégségesek annak bizonyítására, hogy az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek kielégítik a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában és az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában megállapított követelményeket.

(7) Az egyetlen bejelentő tájékoztatta a Bizottságot és a referens tagállamot, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a hatóanyaggal kapcsolatos munkaprogramban. Ezért a 91/414/EGK irányelv követelményeinek való megfeleléshez szükséges további információ nem kerül benyújtásra.

(8) Ennek következtében nem lehetséges ezt a hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvenni.

(9) A 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban biztosítani kell egy türelmi időt a meglévő készletek megsemmisítésre, tárolásra, forgalomba hozatalára és használatára.

(10) Ez a határozat nem érinti a Bizottságnak a 79/117/EGK tanácsi irányelv [7] keretében e hatóanyaggal kapcsolatban egy későbbi időpontban tett esetleges intézkedéseit.

(11) E határozat rendelkezései összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A teknazen hatóanyagként nem kerül felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok biztosítják:

1. hogy a teknazen hatóanyagú növényvédő szerekre kiadott engedélyeket az e határozat elfogadásától számított hat hónapon belül visszavonják;

2. hogy e határozat elfogadásától fogva a 91/414/EGK irányelv 8. cikk (2) bekezdésében biztosított eltérési lehetőség alapján ne adjanak ki, vagy újítsanak meg teknazen hatóanyagú növényvédő szerekre engedélyt.

3. cikk

A tagállamok a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban türelmi időt állapítanak meg a meglévő készletek megsemmisítésre, tárolásra, forgalomba hozatalára és használatára, amely a lehető legrövidebb, és nem hosszabb, mint az e határozat elfogadásától számított 20 hónap.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. november 20-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 57., 2000.3.2., 28. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 244., 1999.9.16., 41. o.

[4] HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

[5] HL L 225., 1995.9.22., 1. o.

[6] HL L 107., 1994.4.28., 8. o.

[7] HL L 33., 1979.2.8., 36. o.

--------------------------------------------------

Top