EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21973A0303(01)

Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről

OJ L 384, 31.12.1982, p. 7–54 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 66 - 119
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 66 - 119
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1982/3626/oj

21973A0303(01)

Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről

Hivatalos Lap L 384 , 31/12/1982 o. 0007 - 0054
finn különkiadás fejezet 15 kötet 4 o. 0066
spanyol különkiadás fejezet 15 kötet 4 o. 0027
svéd különkiadás fejezet 15 kötet 4 o. 0066
portugál különkiadás fejezet 15 kötet 4 o. 0027
CS.ES fejezet 11 kötet 15 o. 48 - 95
ET.ES fejezet 11 kötet 15 o. 48 - 95
HU.ES fejezet 11 kötet 15 o. 48 - 95
LT.ES fejezet 11 kötet 15 o. 48 - 95
LV.ES fejezet 11 kötet 15 o. 48 - 95
MT.ES fejezet 11 kötet 15 o. 48 - 95
PL.ES fejezet 11 kötet 15 o. 48 - 95
SK.ES fejezet 11 kötet 15 o. 48 - 95
SL.ES fejezet 11 kötet 15 o. 48 - 95


A. MELLÉKLET

EGYEZMÉNY

a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről

A RÉSZES ÁLLAMOK

FELISMERVE, hogy a vadon élő állatok és növények szépségükben és sokféleségükben a Föld természetes rendszereinek pótolhatatlan részét képezik, amit meg kell őrizni a jelen és a jövő nemzedékek számára,

ANNAK TUDATÁBAN, hogy a vadon élő állatok és növények egyre nagyobb esztétikai, tudományos, kulturális, pihenési és gazdasági értéket jelentenek,

FELISMERVE, hogy a népek és államok saját vadon élő állat- és növényviláguk legjobb oltalmazói, illetőleg azoknak kell lenniük,

FELISMERVE továbbá, hogy a nemzetközi együttműködés alapvető jelentőségű a vadon élő állatok és növények bizonyos fajainak a nemzetközi kereskedelem útján történő túlzott mértékű kiaknázásától való megóvásában,

MEGGYŐZŐDVE az e célt szolgáló megfelelő intézkedések megtételének sürgősségéről,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. cikk

Fogalommeghatározás

Ezen Egyezmény alkalmazásában, hacsak a szövegösszefüggésből másként nem következik:

a) a "faj" bármely faj, alfaj vagy ezek földrajzilag elkülönült állománya;

b) a "példány":

i. bármely állat vagy növény, akár élő, akár élettelen állapotban;

ii. állat esetében: az I. és II. függelékben szereplő fajok, azok bármely könnyen felismerhető része vagy származéka, és a III. függelékben szereplő fajok, azoknak a III. függelék által a fajok vonatkozásában meghatározott bármely könnyen felismerhető része vagy származéka, és

iii. növény esetében: az I. függelékben szereplő fajok, bármely könnyen felismerhető része vagy származéka, és a II. és III. függelékben szereplő fajok könnyen felismerhető része vagy származéka, amennyiben a II. és III. függelékben az érintett fajjal összefüggésben fel van sorolva;

c) a "kereskedelem" kivitel, újrakivitel, behozatal és tengerről való behozatal;

d) a "újrakivitel" bármely, megelőzőleg behozott példány kivitele;

e) a "tengerről való behozatal" az egyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengerből befogott bármely faj példányainak bevitele valamely államba;

f) a "tudományos testület" a IX. cikk szerint meghatározott nemzeti tudományos testület;

g) az "igazgatási hatóság" a IX. cikk szerint meghatározott nemzeti igazgatósági hatóság;

h) a "Szerződő Fél" olyan állam, amellyel szemben az Egyezmény hatályba lépett.

II. cikk

Alapelvek

(1) Az I. függelék tartalmazza azon kipusztulással fenyegetett valamennyi fajt, amelyeket a kereskedelem érint vagy érinthet. E fajok példányaival folytatott kereskedelmet különösen szigorúan kell szabályozni további fennmaradásuk veszélyeztetésének megakadályozása érdekében, és csak kivételes esetekben szabad engedélyezni.

(2) A II. függelék tartalmaz:

a) valamennyi olyan fajt, amelyet bár jelenleg nem közvetlenül fenyeget a kipusztulás veszélye, de ez bekövetkezhet, ha az e faj példányaival való kereskedelmet nem vetik szigorú szabályozás alá, ami megakadályozza a fennmaradásukkal összeegyeztethetetlen hasznosítást, és

b) más olyan fajokat, amelyeket szabályozásnak kell alávetni annak érdekében, hogy az e bekezdés a) pontjában hivatkozott bizonyos fajok példányainak kereskedelmét hatékony ellenőrzés alá lehessen vonni.

(3) A III. függelék azon fajokat sorolja fel, amelyekről a Szerződő Felek bármelyike megállapította, hogy felségterületén különleges szabályozás érvényes rájuk, annak érdekében, hogy a kizsákmányolásukat megakadályozzák vagy korlátozzák, és amelyeknél a kereskedelem ellenőrzése során a többi Szerződő Fél együttműködése is szükséges.

(4) A Szerződő Felek az I., II. és a III. függelékben szereplő fajok példányaival való kereskedelmet csak az Egyezménnyel összhangban engedélyezhetik.

III. cikk

Az I. függelékben szereplő fajok példányaival folytatott kereskedelem szabályozása

(1) Az I. függelékben szereplő fajok példányai mindennemű kereskedelmi forgalmának összhangban kell lennie e cikk rendelkezéseivel.

(2) Az I. függelékben szereplő faj bármely példányának kiviteléhez a kiviteli engedély előzetes megadása és bemutatása szükséges. Kiviteli engedély csak az alábbi feltételek teljesülése esetén állítható ki:

a) ha az exportáló ország tudományos testülete állást foglal, hogy a kivitel a faj túlélését nem veszélyezteti;

b) ha az exportáló állam igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy a példány beszerzése nem az illető állam által az állatok és növények védelmében hozott jogszabályok sérelmével történt;

c) ha az exportáló állam igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példányt úgy készítenek elő a szállításhoz, és úgy szállítják, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét, és

d) ha az exportáló állam igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy az adott példányra megadták a behozatali engedélyt.

(3) Az I. függelékben szereplő bármely faj példányainak behozatalához behozatali engedély, továbbá vagy kiviteli engedély, vagy újrakiviteli bizonyítvány előzetes megadása és bemutatása szükséges. Behozatali engedély csak akkor adható, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

a) ha az importáló állam tudományos testülete állást foglalt, hogy a behozatal olyan célra történik, ami nem veszélyezteti az érintett faj túlélését;

b) ha az importáló állam tudományos testülete meggyőződött arról, hogy egy élő példány esetében a kijelölt címzett rendelkezik a példány elhelyezéséhez és gondozásához szükséges feltételekkel, és

c) ha az importáló állam igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt nem elsősorban kereskedelmi célra óhajtják felhasználni.

(4) Az I. függelékben szereplő fajok bármely példányának újrakiviteléhez újrakiviteli bizonyítvány előzetes megadása és bemutatása szükséges. Újrakiviteli bizonyítvány csak akkor adható, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a) ha a reexportáló állam igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt az Egyezménnyel összhangban hozták be ebbe az államba;

b) ha a reexportáló állam igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét;

c) ha a reexportáló állam igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy megadták az import engedélyt valamennyi élő példányra.

(5) Az I. függelékben szereplő faj bármely példányának tengerről történő beviteléhez a beviteli állam igazgatási hatósága által kiállított előzetes bizonyítvány szükséges. Bizonyítványt csak akkor állítanak ki, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a) ha a beviteli állam tudományos testülete meggyőződött arról, hogy a bevitel nem veszélyezteti az érintett faj túlélését;

b) ha a beviteli állam tudományos testülete meggyőződött arról, hogy élő példány esetében a tervezett címzett rendelkezik a példány elhelyezéséhez és gondozásához szükséges feltételekkel, és

c) ha a beviteli állam tudományos testülete meggyőződött arról, hogy azt elsősorban nem kereskedelmi célra használják fel.

IV. cikk

A II. függelékben szereplő fajok példányaival folytatott kereskedelem szabályozása

(1) A II. függelékben szereplő fajok példányaival folytatott mindennemű kereskedelmet e cikkel összhangban kell végezni.

(2) A II. függelékben szereplő fajok bármely példányának kiviteléhez a kiviteli engedély előzetes megadása és bemutatása szükséges. Kiviteli engedély akkor adható, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a) ha az exportáló ország tudományos testülete úgy foglal állást, hogy a kivitel a faj fennmaradását nem veszélyezteti;

b) ha az exportáló állam igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt nem az illető állam által az állat- és növényvilág védelmére hozott jogszabályok megszegésével szerezték be; és

c) az exportáló állam igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét.

(3) Mindegyik Szerződő Fél tudományos testülete figyelemmel kíséri a II. mellékletben szereplő faj példányaira kiadott kiviteli engedélyeket, valamint e példányoknak a ténylegesen megtörtént kivitelét. Amennyiben a tudományos testület arra a következtetésre jut, hogy bármely faj példányainak kivitelét a kérdéses faj elterjedési területén az érintett ökológiai rendszerekben játszott szerepének megfelelő szintű fenntartása érdekében korlátozni kell, éspedig jóval azon szint felett, amelyen e fajnak az I. függelékbe való felvétele szükségessé válik, akkor a tudományos testület megfelelő intézkedéseket javasol az illetékes igazgatási hatóságnak az érintett faj példányaira vonatkozó kiviteli engedélyek megadásának korlátozására.

(4) A II. függelékben szereplő fajok bármely példányának beviteléhez vagy kiviteli engedély, vagy re-export bizonyítvány előzetes bemutatása szükséges.

(5) A II. függelékben szereplő faj bármely példányának re-exportjához reexport-bizonyítvány előzetes megadása és bemutatása szükséges. Reexport-bizonyítvány akkor állítható ki, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a) ha a reexportáló ország igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt ebbe az államba az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően vitték be, és

b) ha a reexportáló állam igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét.

(6) A II. függelékben szereplő fajok bármely tengerből származó példányának bevitele csak a beviteli állam igazgatási hatósága által kiállított bizonyítvány előzetes megadásával történhet. Bizonyítvány csak akkor állítható ki, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a) ha a beviteli állam tudományos testülete meggyőződött arról, hogy a bevitel nem veszélyezteti az érintett faj túlélését;

b) ha a beviteli állam igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét.

(7) Az e cikk (6) bekezdésében említett bizonyítványokat a tudományos testület javaslatára más nemzeti tudományos testületekkel, vagy szükség esetén nemzetközi tudományos testületekkel történő konzultáció után lehet megadni, egy évet meg nem haladó időszakokra az ezekben az időszakokban bevinni tervezett teljes példányszámra.

V. cikk

A III. függelékben szereplő fajok példányaival folytatott kereskedelem szabályozása

(1) A III. függelékben szereplő faj példányaival folytatott mindennemű kereskedelmet e cikkel összhangban kell bonyolítani.

(2) A III. függelékben szereplő faj bármely példányának kivitele olyan országból, amely e fajnak a III. függelékbe való felvételét indítványozta, kiviteli engedély előzetes megadását és bemutatását igényli. Kiviteli engedély csak akkor adható, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a) ha az exportáló állam igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt nem az illető állam által az állat- és növényvilág védelmére hozott jogszabályok megszegésével szerezték be, és

b) ha az exportáló állam igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét.

(3) A III. függelékben szereplő fajok bármely példányának kiviteléhez – az e cikk 4. pontjának alkalmazását indokló körülmények eseteit kivéve – származási bizonyítvány előzetes bemutatása, és amennyiben a kivitel olyan államból történik, amely e faj III. függelékbe való felvételét indítványozta, exportengedély előzetes megadása szükséges.

(4) Újrakivitel esetében a re-exportáló állam igazgatási hatósága által kiállított bizonyítványt, amely azt igazolja, hogy az adott példányt az érintett államban megmunkálták vagy feldolgozták, vagy változtatás nélkül viszik ki újra, az importáló állam bizonyítékul fogadja el arra, hogy az Egyezmény rendelkezéseinek az érintett példány esetében eleget tettek.

VI. cikk

Engedélyek és bizonyítványok

(1) A III., IV és az V. cikk rendelkezései szerint kiadott engedélyeknek és bizonyítványoknak, az e cikkben rögzített rendelkezéseknek kell megfelelniük.

(2) A kiviteli engedélynek pontosan azokat az adatokat kell tartalmaznia, amelyek a IV. függeléken szereplő mintában vannak rögzítve és csak a kiállításától számított hat hónapon belül lehet kivitelre felhasználni.

(3) Minden engedélyen vagy bizonyítványon fel kell tüntetni az Egyezmény címét, a kiállító igazgatási hatóság megnevezését és azonosító bélyegzőjét, valamint az igazgatási hatóság által megadott ellenőrzési számot.

(4) Az igazgatási hatóság által kiadott engedély vagy bizonyítvány minden másolatán világosan fel kell tüntetni, hogy az csak másolat, és nem szabad – az azon megjelölt hatáskörön kívül – az eredeti helyett használni.

(5) A példányok minden egyes szállítmányához külön engedély vagy bizonyítvány szükséges.

(6) A beviteli állam igazgatási hatóságának a kiviteli engedélyt vagy az újrakiviteli bizonyítványt, és minden vonatkozó beviteli engedélyt érvénytelenítenie kell, és be kell vonnia.

(7) Amennyiben célszerű és megvalósítható, az igazgatási hatóság minden példányt az azonosítás megkönnyítése érdekében jellel láthat el. Ebben az értelemben a "jel" kifejezés bármilyen kitörölhetetlen lenyomatot, ólompecsétet, vagy más, a példány azonosításához alkalmas eszközt jelent, ami úgy van kialakítva, hogy illetéktelen személyek által történő utánzása a lehető legnehezebb legyen.

VII. cikk

A kereskedelemre vonatkozó mentességek és más különös rendelkezések

(1) A III., IV. és V. cikk rendelkezései nem alkalmazhatók a példányok átmenő (tranzit) forgalmára és átrakására a Szerződő Fél felségterületén addig, amíg a példányok a vámhatóság ellenőrzése alatt állnak.

(2) Ha az exportáló állam, vagy az újraexportáló állam igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy a példányt azelőtt szerezték be, mielőtt az Egyezmény rendelkezései alkalmazhatók lettek volna e példányra, a III., IV. és V. cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni e példányra, ha az igazgatási hatóság erről bizonyítványt állít ki.

(3) A III., IV. és V. cikk rendelkezései nem alkalmazhatóak azokra a példányokra, amelyek személyi vagy háztartási ingóságok. Ezt a mentességet nem lehet alkalmazni a következő esetekben:

a) az I. függelékben szereplő fajok példányai esetében, ha azokat a tulajdonos szokásos tartózkodási államán kívül szerezte be, és ebbe az államba viszi be őket; vagy

b) a II. függelékben szereplő fajok példányai esetében,

i. ha azokat a tulajdonos szokásos tartózkodási államán kívül és egy olyan államban szerezte be, amelyben azt a szabad természetből kivették;

ii. ha azokat a tulajdonos szokásos lakhelyének államába viszik be, és

iii. ha az az állam, amelyben a szabad természetből való kivétel történt, az ilyen példányok kivitele előtt, kiviteli engedély megadását írja elő.

Kivéve, ha az igazgatási hatóság meggyőződött arról, hogy a példányok beszerzése az Egyezménynek e fajra történő alkalmazása előtt történt.

(4) Az I. függelékben szereplő állatfajok példányai, amelyeket kereskedelmi célra fogságban tenyésztenek, vagy az I. függelékben szereplő növényfajnak azon példányai, amelyeket kereskedelmi célra mesterségesen termelnek, a II. függelékben szereplő faj példányainak minősülnek.

(5) Ha az exportáló állam igazgatási hatósága meggyőződött arról, hogy egy állatfaj adott példányát fogságban tenyésztették, vagy egy növényfaj adott példányát mesterségesen termelték, vagy hogy a példány egy ilyen állatnak vagy növénynek a része vagy származéka, akkor az igazgatási hatóság ezt tanúsító bizonyítványát elfogadják a III., IV. vagy V. cikkben előírt engedély vagy bizonyítvány helyett.

(6) A III., IV. és az V. cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni azon tudósok vagy tudományos intézmények közötti kölcsönzés, adományok vagy cserék esetén, amelyek államuk igazgatási hatóságánál regisztrálva vannak, növénygyűjteményi példányok, egyéb módon tartósított, szárított, vagy beágyazott múzeumi példányok és élő növényi anyagok esetén, amennyiben ezek a példányok és ez az anyag az igazgatási hatóság által kiadott, vagy engedélyezett címkével van ellátva.

(7) Bármely állam igazgatási hatósága eltekinthet a III., IV. és V. cikk követelményeinek teljesítésétől, és engedélyek vagy bizonyítványok nélkül engedélyezheti azon példányok mozgását, amelyek utazó állatkerthez, vándorcirkuszhoz, utazó állat- vagy növénybemutatóhoz, vagy más vándorkiállításhoz tartoznak; feltéve,

a) hogy ennek a példánynak a kivivője vagy a behozója minden szükséges adatot bejelent az érintett igazgatási hatóságnak;

b) hogy a példányok e cikk (2) vagy (5) bekezdésében megnevezett kategóriák egyikébe tartoznak;

c) hogy az igazgatási hatóság meggyőződött arról, hogy minden élő példány előkészítése és szállítása során a lehető legkisebbre csökkentik a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét.

VIII. cikk

A Szerződő Felek által foganatosítandó intézkedések

(1) A Részes Feleknek megfelelő intézkedéseket kell tenniük az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtására és a példányoknak e rendelkezések megszegésével történő kereskedelme megtiltására. Ezek közé kell tartozniuk a következő intézkedéseknek:

a) az ilyen példányokkal folytatott kereskedelmet, vagy azok birtoklását, vagy mindkettőt büntetni kell;

b) az ilyen példányok elkobzását, illetőleg azoknak az exportáló államba történő visszaszállítását biztosítani kell.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében meghatározott intézkedések mellett bármely Szerződő Fél, ha azt szükségesnek tartja, bármilyen nemzeti módszert alkalmazhat azon ráfordítások megtérítésére, amelyek az Egyezmény rendelkezéseinek megszegésével kereskedelmi forgalomba hozott példány elkobzásával összefüggésben merültek fel.

(3) Amennyire csak lehetséges a Szerződő Felek gondoskodnak arról, hogy a példányok kereskedelméhez szükséges formalitások lebonyolítása a legrövidebb időn belül megtörténjen. Ennek megkönnyítésére a Szerződő Felek olyan belépő- és kilépőállomásokat jelölhetnek ki, amelyeken a példányokat vámkezelésre be kell jelenteni. A Szerződő Felek gondoskodnak továbbá arról, hogy az átszállítás, a tárolás vagy a szállítás alatt minden élő példányt megfelelő módon ellássanak úgy, hogy amennyire lehet, kizárják a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélyét.

(4) Ha egy élő példányt az e cikk (1) bekezdésében megnevezett intézkedések alapján koboznak el:

a) azt átadják az elkobzást eszközlő állam igazgatási hatóságának;

b) az igazgatási hatóság a példányt az exportáló állammal történt konzultáció után annak költségére neki visszaküldi, illetve mentőközpontban vagy olyan helyen helyezi el, ami az igazgatási hatóság véleménye szerint erre alkalmas és az Egyezmény céljaival összeegyeztethető; és

c) az igazgatási hatóság az e cikk b) pontja értelmében hozott döntés, a mentőközpont, vagy más hely kiválasztásának megkönnyítéséhez kérheti a tudományos testület tanácsát, vagy ha kívánatosnak tartja, konzultálhat a Titkársággal.

(5) Az e cikk (4) bekezdésében hivatkozott mentőközpont egy, az igazgatási hatóság által kijelölt olyan intézmény, amely gondoskodik az élő példányok, különösen az elkobzott példányok gondozásáról.

(6) Minden Szerződő Félnek nyilvántartást kell vezetnie az I., II. és III. függelékben szereplő fajok példányaival folytatott kereskedelemről, amelynek tartalmaznia kell a következőket:

a) az exportőrök és az importőrök neve és címe; és

b) a megadott engedélyek és bizonyítványok száma és típusa, azon államok, amelyekkel ilyen kereskedelmet bonyolítottak, a példányok száma vagy mennyisége és típusa, a fajok az I., II. és III. függelékben megadott neve és adott esetben az érintett példányok nagysága és neme.

(7) Minden Szerződő Félnek időszakos jelentést kell készítenie az Egyezmény végrehajtásáról, és küldenie kell a Titkárságnak:

a) e cikk (6) bekezdésének b) pontjában megjelölt információkat összefoglaló éves jelentést; és

b) kétévente az Egyezmény végrehajtásának érdekében hozott jogalkotási, szabályozási és igazgatási intézkedésekről szóló jelentést.

(8) Az e cikk (7) bekezdésében hivatkozott információkat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, amennyiben az nem összeférhetetlen az érintett Szerződő Fél jogszabályaival.

IX. cikk

Igazgatási hatóságok és tudományos testületek

(1) Minden Szerződő Félnek az Egyezmény céljára ki kell jelölnie:

a) egy vagy több igazgatási hatóságot, amely a Szerződő Fél részéről az engedélyek vagy bizonyítványok kiadására illetékes, és

b) egy vagy több tudományos testületet.

(2) Minden állam a megerősítő, elfogadó, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány letétbe helyezésével egyidőben tájékoztatja a letéteményes kormányt az igazgatási hatóság nevéről és címéről, amely felhatalmazással bír a többi Szerződő Féllel és a Titkársággal való kapcsolattartásra.

(3) Az e cikk rendelkezései értelmében történt kijelölésekben vagy felhatalmazásokban beállt minden változásról az érintett Szerződő Fél tájékoztatja a Titkárságot, hogy az ezt valamennyi Szerződő Félhez továbbítsa.

(4) Az e cikk (2) bekezdésében megnevezett bármely igazgatási hatóságnak a Titkárság vagy egy másik Szerződő Fél igazgatási hatóságának kívánságára közölnie kell az általa az engedélyek vagy bizonyítványok hitelesítésére használt bélyegző, pecsét vagy más eszköz lenyomatát.

X. cikk

Kereskedelem az Egyezményben nem részes államokkal

Ha egy olyan államból vagy államba történik kivitel, újrakivitel vagy behozatal, amely nem részese az Egyezménynek, bármely Szerződő Fél az Egyezményben előírt engedélyek vagy bizonyítványok helyett elfogadhatja a kérdéses állam illetékes hatósága által kiállított hasonló dokumentációt, ha az lényegében megfelel az Egyezmény által az engedélyek és bizonyítványok megadására előírt követelményeknek.

XI. cikk

A Szerződő Felek konferenciája

(1) A Titkárságnak legkésőbb két évvel az Egyezmény hatályba lépése után össze kell hívnia a Szerződő Felek konferenciájának ülését.

(2) Ezt követően a Titkárságnak, amennyiben a konferencia másképpen nem határoz, legalább kétévenként rendes ülést, és a Szerződő Felek legalább egyharmadának írásos kérelmére bármikor rendkívüli ülést kell összehívnia.

(3) A rendes vagy rendkívüli üléseken a Szerződő Felek áttekintik az Egyezmény végrehajtását, és

a) meghozhatnak minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a Titkárság számára feladatai elvégzését, és ezekhez szükséges pénzügyi előírásokat fogadhatnak el [1].

b) megtárgyalhatják és elfogadhatják a XV. cikk szerint az I. és II. függelék módosításait;

c) áttekinthetik az előrehaladást az I., II. és III. függelékben szereplő fajok állományainak megfelelő szintre történő visszaállítása és védelme terén;

d) átvehetik és megvitathatják a Titkárság, vagy bármelyik Szerződő Fél által előterjesztett jelentést;

e) ha szükséges, javaslatokat tehetnek az Egyezmény hatékonyságának fokozására.

(4) Minden rendes ülésen meghatározhatják a Szerződő Felek az e cikk (2) bekezdése szerint megtartandó következő rendes ülés időpontját és az ülés helyét.

(5) A Szerződő Felek minden ülésen meghatározhatják és elfogadhatják az ülés eljárási szabályait.

(6) Az Egyesült Nemzetek, annak szakosított szervezetei és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, valamint bármely olyan állam, amely nem Szerződő Fél, megfigyelőkkel képviselteti magát a konferencia ülésein, akik részvételi joggal rendelkeznek, de szavazásra nem jogosultak.

(7) A következő kategóriákba tartozó bármely olyan testület vagy szervezet részvétele megengedett, amelyek a vadon élő állat- és növényvilág védelme, fenntartása vagy kezelése területén szakmailag minősítettek, és közölték a Titkársággal azon kívánságukat, hogy a konferencia ülésein megfigyelő útján képviseltetni kívánják magukat, amennyiben ez ellen a jelenlévő Szerződő Felek legalább egyharmada nem tiltakozik:

a) nemzetközi kormányzati, vagy nem kormányzati szervezetek vagy testületek; és nemzeti kormányzati szervezetek és testületek, valamint

b) nemzeti nem kormányzati szervezetek vagy testületek, amelyek részvételét a székhelyük szerinti állam jóváhagyta.

Részvételük elfogadtását követően e megfigyelők részvételi joggal rendelkeznek, de szavazásra nem jogosultak.

XII. cikk

A Titkárság

(1) Az Egyezmény hatályba lépését követően az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának végrehajtásért felelős igazgatója Titkárságot hoz létre. Az általa helyesnek ítélt mértékben és módon támogatást kaphat olyan megfelelő kormányzati vagy nem kormányzati nemzetközi vagy nemzeti szervezetektől és testületektől, amelyek szakértelemmel rendelkeznek a vadon élő állat- és növényvilág védelme, megóvása és fenntartása vonatkozásában.

(2) A Titkárság feladatai a következők:

a) a Szerződő Felek üléseinek szervezése és lebonyolítása;

b) az Egyezmény XV. és a XVI. cikke szerint átruházott feladatok ellátása;

c) tudományos és műszaki tanulmányok végzése a Szerződő Felek konferenciája által jóváhagyott programok keretében, amelyek az Egyezmény végrehajtásához hozzájárulnak, beleértve az élő példányok megfelelő előkészítésére és szállítására, valamint a példányok azonosításához szükséges módszerek kidolgozására vonatkozó vizsgálatokat;

d) a Szerződő Felek jelentéseinek vizsgálata, és azok figyelembevételével további tájékoztatás kérése a Szerződő Felektől, amelyeket az Egyezmény végrehajtása érdekében a Titkárság szükségesnek tart;

e) a Szerződő Felek figyelmének felhívása az Egyezmény céljaival kapcsolatos bármely kérdésre;

f) az aktualizált I., II. és III. függelék időszakonkénti nyilvánosságra hozatala és megküldése a Szerződő Feleknek az e függelékekben szereplő fajok példányainak azonosítását megkönnyítő információkkal együtt;

g) a Szerződő Felek számára évenként jelentés készítése saját munkájáról és az Egyezmény végrehajtásáról, valamint más olyan jelentések elkészítése, amelyeket az ülések elfogadtak az ülések eljárási rendjéről;

h) ajánlások készítése az Egyezmény céljainak megvalósításához és rendelkezéseinek végrehajtásához, beleértve a tudományos és technikai jellegű információk cseréjét;

i) bármely olyan más feladat ellátása, amellyel a Szerződő Felek megbízzák.

XIII. cikk

Nemzetközi intézkedések

(1) Ha a Titkárság a hozzá eljutott információk alapján meggyőződött arról, hogy az I. vagy a II. függelékben szereplő bármelyik fajt a példányaival folytatott kereskedelem veszélyezteti, vagy az Egyezmény rendelkezéseit nem hatékonyan hajtják végre, ezt az információt közölnie kell az érintett Szerződő Fél vagy Szerződő Felek megbízott igazgatási hatóságával.

(2) Ha bármely Szerződő Fél e cikk (1) bekezdése szerinti értesítést kap, akkor a lehető leggyorsabban tájékoztatja a Titkárságot minden lényeges tényről, amennyiben ezt saját jogszabályai megengedik, és megfelelő jogorvoslati intézkedéseket javasol. Ha a Szerződő Fél vizsgálatot tart kívánatosnak, akkor ezt a Szerződő Fél által kifejezetten feljogosított egy vagy több személy végezheti el.

(3) A Szerződő Fél által rendelkezésre bocsátott, vagy az e cikk (2) bekezdésében meghatározott bármely vizsgálat során szerzett információkat a Szerződő Felek következő Konferenciájának meg kell vizsgálnia, amely általa helyénvalónak tartott bármilyen ajánlást tehet.

XIV. cikk

Belső jogalkotásra és nemzetközi egyezményekre gyakorolt hatás

(1) Az Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Feleknek azon jogát, hogy

a) szigorúbb nemzeti intézkedéseket hozzanak az I., II. és a III. függelékben szereplő fajok példányai kereskedelmének, befogásának, birtoklásának vagy szállításának feltételeivel, vagy ezek teljes megtiltásával kapcsolatban, vagy

b) olyan nemzeti intézkedéseket hozzanak, amelyek az I., II. és a III. függelékben nem szereplő fajok kereskedelmét, befogását, birtoklását vagy szállítását korlátozzák, vagy megtiltják.

(2) Az Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek nemzeti intézkedéseinek rendelkezéseit, vagy olyan szerződésből, egyezményből vagy nemzetközi megállapodásból származó más jellegű kötelezettségeit a példányok kereskedelme, befogása, birtoklása vagy szállítása tekintetében, amelyek a Szerződő Felek számára már hatályosak vagy ezután lépnek hatályba, beleértve minden intézkedést a vámhatóság, a közegészségügy, az állategészségügy vagy a növényvédelem területén.

(3) Az Egyezmény rendelkezései nem érintik az államok között kötött vagy kötendő bármely olyan szerződés, egyezmény vagy nemzetközi megállapodás rendelkezéseit vagy az ezekből származó kötelezettségeket, amelyek ezen államok között közös, külső vámellenőrzés felállításával és a tagjai közötti vámellenőrzés megszüntetésével uniót vagy regionális kereskedelmi megállapodást hoznak létre, amennyiben azok a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkoznak.

(4) Egy olyan állam, amely részes fele az Egyezménynek és ugyanakkor részes fele egy másik olyan szerződésnek, egyezménynek vagy nemzetközi megállapodásnak, amely az Egyezmény hatályba lépésekor hatályos, és rendelkezései védelmet biztosítanak a II. függelékben szereplő tengeri fajoknak, mentesül a II. függelékben szereplő olyan fajok példányaival folytatott kereskedelem tekintetében az ezen Egyezmény szerint ráháruló kötelezettségek alól, amelyeket az érintett államban bejegyzett hajókon az ilyen egyéb szerződéssel, egyezménnyel vagy nemzetközi megállapodással összhangban végeznek.

(5) A III., a IV. és az V. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül az e cikk (4) bekezdésének megfelelően birtokba vett példány kiviteléhez csak a beviteli állam igazgatási hatóságának engedélye szükséges, amely igazolja, hogy a példányt a másik szóban forgó szerződés, egyezmény, vagy nemzetközi megállapodás rendelkezéseivel összhangban vették birtokba.

(6) Az Egyezmény egyetlen rendelkezése sem érinti a tengerjognak az Egyesült Nemzetek közgyűlése 2750 C (XXV) határozata értelmében összehívott, az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Konferenciája által történő kodifikálását és továbbfejlesztését, valamint a parti állam és a lobogó szerinti állam joghatóságának jellegével és terjedelmével kapcsolatos jelenlegi vagy jövőbeni igényeit és jogi álláspontját.

XV. cikk

Az I. és a II. függelék módosítása

(1) Az I. és a II. függeléknek a Szerződő Felek konferenciájának ülésén történő módosítására a következő rendelkezések vonatkoznak:

a) Bármelyik Szerződő Fél javaslatot tehet az I. vagy a II. függelék módosításának a következő ülésen történő megvitatására. A javasolt módosítás szövegét legalább 150 nappal az ülés előtt át kell adni a Titkárságnak. A Titkárság e cikk (2) bekezdésének b) és c) pontja szerint konzultál a módosítások ügyében a többi Szerződő Féllel és az érdekelt testületekkel, és a választ 30 nappal az ülés előtt tudatja valamennyi Szerződő Féllel.

b) A módosítások elfogadásához a jelenlévő és a szavazó Szerződő Felek kétharmados többsége szükséges. A "jelen lévő és szavazó Szerződő Felek" a jelen lévő és igennel vagy nemmel szavazó Szerződő Feleket jelenti. Azokat a Szerződő Feleket, akik tartózkodnak a szavazástól, nem számítják be a módosítás elfogadásához szükséges kétharmadba.

c) Az ülésen elfogadott módosítások 90 nappal az ülés után lépnek hatályba valamennyi Szerződő Fél vonatkozásában, kivéve azokat, akik az e cikk (3) bekezdése szerinti fenntartással élnek.

(2) A Szerződő Felek konferenciájának ülései között az I. és a II. függelék módosítására a következő rendelkezések vonatkoznak:

a) Az I. vagy a II. függelék módosításának az ülések közötti időben történő megvitatására mindegyik Szerződő Fél tehet javaslatot az e bekezdésben rögzített, írásbeli eljárás szerint.

b) A tengeri fajok vonatkozásában a Titkárság a kézhezvétel után azonnal ismerteti a Szerződő Felekkel a tervezett módosítás szövegét. Konzultál azon kormányzati testületekkel is, amelyek valamilyen vonatkozásban foglakoznak e fajokkal, különösen abból a célból, hogy beszerezze azon tudományos adatokat, amelyeket e testületek tudnak rendelkezésre bocsátani, és hogy biztosítsa az összhangot az e testületek által végrehajtott védelmi intézkedésekkel. A Titkárság a lehető legrövidebb időn belül megküldi a Szerződő Feleknek a testületek által megküldött állásfoglalást és adatokat, valamint a saját következtetéseit és ajánlásait.

c) A tengeri fajokon kívüli egyéb fajok vonatkozásában a Titkárság a kézhezvétel után azonnal közli a Szerződő Felekkel a javasolt módosítás szövegét és ezután a lehető legrövidebb időn belül megküldi számukra saját ajánlásait.

d) A b) vagy a c) pont szerint megküldött ajánlás keltétől számított 60 napon belül bármely Szerződő Fél megküldhet bármilyen észrevételt a javasolt módosításhoz a vonatkozó tudományos anyagokkal és információkkal együtt.

e) A Titkárság a lehető legrövidebb időn belül megküldi a Szerződő Feleknek a beérkezett válaszokat saját ajánlásaival együtt.

f) Ha az e bekezdés e) pontja szerinti válaszok és ajánlások megküldését követő 30 napon belül a Titkárságnál nem emelnek kifogást a javasolt módosítás ellen, akkor a módosítás 90 nappal később, azok kivételével, akik a (3) bekezdés szerinti fenntartással élnek, hatályba lép minden Szerződő Fél tekintetében.

g) Ha a Titkársághoz bármely Szerződő Féltől kifogás érkezik, akkor a javasolt módosítást az e bekezdés h), i) és j) pontjának megfelelően írásban szavazásra kell bocsátani.

h) A Titkárságnak értesítenie kell a Szerződő Feleket az ellentmondásról szóló nyilatkozatról.

i) Amennyiben az e bekezdés h) pontja szerinti értesítés napjától számított 60 napon belül nem érkezik meg a Titkársághoz a Szerződő Felek legalább felének igenlő szavazata, ellenszavazata vagy a szavazástól való tartózkodása, akkor a javasolt módosítást további tanácskozásra a konferencia következő ülésének hatáskörébe utalják.

j) Amennyiben a Szerződő Felek felének a szavazata beérkezett, a módosítást az igennel vagy nemmel szavazó Szerződő Felek kétharmados többsége fogadja el.

k) A Titkárság értesíti az összes Szerződő Felet a szavazás eredményéről.

l) Ha elfogadják a javasolt módosítást, akkor az 90 nappal a Titkárság értesítésének kelte után lép hatályba valamennyi Szerződő Fél vonatkozásában, azok kivételével, akik az e cikk (3) bekezdése szerinti fenntartással élnek.

(3) Az e cikk (1) bekezdésének c) vagy az e cikk (2) bekezdésének l) pontjában biztosított 90 napos időszak alatt bármely Szerződő Fél írásban bejelentheti a letéteményes kormánynak a módosítással szembeni fenntartását. Ameddig e fenntartást nem vonják vissza, a Részes Felet úgy tekintik az érintett fajjal való kereskedelem vonatkozásában, mint amely nem Szerződő Fél.

XVI. cikk

III. függelék és annak módosításai

(1) A Titkárságnak bármely Szerződő Fél bármikor jegyzéket juttathat el azokról a fajokról, amelyek saját felségterületén a 2. cikk (3) bekezdésében említett célból külön szabályozásnak kíván alávetni. A III. függelék azon Szerződő Felek nevét tartalmazza, amelyek indítványozták az érintett fajoknak a III. függelékbe való felvételét, az indítványozott fajok tudományos nevét és az érintett állatok vagy növények bármely részét vagy származékát, amelyek az 1. cikk b) pontja szerint az érintett fajjal együtt vannak felsorolva.

(2) A Titkárság a kézhezvételt követő lehető legrövidebb időn belül megküldi a Szerződő Feleknek minden, az e cikk (l) bekezdése szerint benyújtott, jegyzéket. A jegyzék e közlemény keltétől számított 90 napon belül lép a III. függelék részeként hatályba. E jegyzék megküldése után bármely Szerződő Fél bármikor írásban fenntartást jelenthet be a letéteményes kormánynak bármely fajjal vagy annak részével vagy származékával kapcsolatban, és ameddig a fenntartást vissza nem vonják, az érintett államot nem tekintik az Egyezmény Részes Felének az érintett fajjal vagy részével, származékával folytatott kereskedelem vonatkozásában.

(3) Az a Szerződő Fél, amely a faj III. függelékbe történő felvételét indítványozta, ezt a fajt a Titkárságnak címzett értesítés útján bármikor visszavonhatja a III. függelékből. A Titkárság a visszavonást mindegyik Szerződő Féllel tudatja. A visszavonás ennek a közleménynek a kelte után 30 nappal válik hatályossá.

(4) Bármely Szerződő Fél, amely e cikk (1) bekezdése szerinti jegyzéket terjeszt elő, a Titkárságnak rendelkezésére kell, hogy bocsássa a kérdéses faj védelmére vonatkozó valamennyi nemzeti jogszabálya és egyéb rendelkezése másolatát minden olyan értelmezéssel együtt, amit a Szerződő Fél célszerűnek talál vagy amelyet a Titkárság kért. Mindaddig, amíg az érintett faj a III. függelékben szerepel, a Szerződő Félnek a nevezett törvények és egyéb jogszabályok módosításait vagy új értelmezését elfogadásuk után be kell mutatnia.

XVII. cikk

Az Egyezmény módosítása

(1) A Szerződő Felek legalább kétharmad részének írásos kérelmére a Titkárság összehívja az Egyezmény módosításainak megvitatására és elfogadására a Szerződő Felek konferenciájának rendkívüli ülését. E módosítások elfogadásához a jelen lévő és a szavazó Szerződő Felek kétharmados többsége szükséges. Ebben az értelemben a "jelen lévő és szavazó Szerződő Felek" a jelen lévő és igennel vagy nemmel szavazó Szerződő Felek. A szavazástól tartózkodó Szerződő Felek nem számítanak bele a módosítás elfogadásához szükséges kétharmadba.

(2) A Titkárság minden javasolt módosítás szövegét 90 nappal az ülés előtt valamennyi Szerződő Félnek megküldi.

(3) Azon Szerződő Felek számára, anelyek a módosítást elfogadták, e módosítás 60 nappal azt követően lép hatályba, hogy a Szerződő Felek kétharmada a módosítást elfogadó okmányt a letéteményes kormánynál letétbe helyezte. Ezt követően a módosítás minden további Szerződő Fél számára 60 nappal azután lép hatályba, hogy az a módosítást elfogadó okmányt letétbe helyezte.

XVIII. cikk

Viták rendezése

(1) Két vagy több Szerződő Fél között az Egyezmény értelmezésével vagy rendelkezései alkalmazásával kapcsolatban felmerült valamennyi vitát az abban érdekelt feleknek kell megtárgyalniuk.

(2) Ha a vitát e cikk (1) bekezdése szerint nem lehet rendezni, akkor az ügyet a Szerződő Felek közös megegyezéssel egy választottbíróság, különösen a Hágai Állandó Választottbíróság elé vihetik; a választottbíróság döntése a vitát előterjesztő Szerződő Felekre kötelező.

XIX. cikk

Aláírás

Az Egyezmény 1973. április 30-ig Washingtonban és azután 1974. december 31- ig Bernben írható alá.

XX. cikk

Megerősítés, elfogadás, jóváhagyás

Az Egyezmény megerősítést, elfogadást vagy jóváhagyást igényel. A megerősítési, elfogadási és jóváhagyási okmányokat a Svájci Államszövetség kormányánál kell letétbe helyezni, amely vállalja a letéteményes kormány feladatát.

XXI. cikk

Csatlakozás

Az Egyezményhez meghatározatlan ideig lehet csatlakozni. A csatlakozási okmányokat a letéteményes kormánynál kell letétbe helyezni.

XXII. cikk

Hatálybalépés

(1) Az Egyezmény a tizedik megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmánynak a letéteményes kormánynál történt elhelyezése után 90 nappal lép hatályba.

(2) Minden olyan állam vonatkozásában, amely az Egyezményt a tizedik megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmánynak a letéteményes kormánynál történt letétbe helyezése után erősíti meg, fogadja el, hagyja jóvá vagy csatlakozik hozzá, az Egyezmény 90 nappal azután lép hatályba, miután ez az állam a megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmányt letétbe helyezte.

XXIII. cikk

Fenntartások

(1) Az Egyezmény rendelkezéseivel szemben általános fenntartás nem engedhető meg. A különleges kikötéseket e cikk és a XV. és a XVI. cikk rendelkezései szerint lehet megtenni.

(2) Bármely állam tehet megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmánya letétbe helyezésekor külön kikötéseket, tekintettel

a) az I., II. vagy III. függelékben szereplő bármely fajra, vagy

b) a III. függelékben szereplő fajjal összefüggésben megjelölt bármely részre vagy származékra.

(3) Ameddig egy Szerződő Fél az e cikk szerint tett fenntartásait nem vonja vissza, addig ezt az államot a fenntartásban megnevezett fajokkal, részekkel, vagy származékokkal folytatott kereskedelem tekintetében, mint nem Részes Felet kell kezelni.

XXIV. cikk

Felmondás

Az Egyezményt mindegyik Szerződő Fél a letéteményes kormányhoz címzett értesítés útján bármikor felmondhatja. A felmondás 12 hónappal a letéteményes kormányhoz érkezése után válik hatályossá.

XXV. cikk

A letéteményes kormány

(1) Az Egyezmény eredeti okmányát, ami kínai, angol, francia, orosz és spanyol nyelven egyaránt hiteles, a letéteményes kormánynál helyezik letétbe, amely annak hiteles másolatát minden olyan államnak eljuttatja, amely az Egyezményt aláírta vagy a csatlakozási okmányokat letétbe helyezte.

(2) A letéteményes kormány minden aláíró államot és minden csatlakozott államot valamint a Titkárságot tájékoztatja az Egyezmény aláírásáról, a megerősítő, elfogadási vagy csatlakozási okmány letétbe helyezéséről, az Egyezmény hatályba lépéséről, módosításáról, a fenntartások bejelentéséről és visszavonásáról és a felmondásra vonatkozó bejelentésekről.

(3) Az Egyezmény hatálybalépésekor a letéteményes kormány egy hitelesített másolatot eljuttat az Egyesült Nemzetek Titkárságának az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 102. cikke szerinti nyilvántartásba vétel és közzététel céljából.

Fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak e szerződést alább kézjegyükkel látták el.

Kelt Washingtonban, az ezerkilencszázhetvenharmadik év március havának harmadik napján.

[1] A kurzív betűtípussal nyomtatott szöveg még nem lépett hatályba, és a tagállamok még nem engedélyezték.

--------------------------------------------------

I. ÉS II. FÜGGELÉKEK [1] [2]

Magyarázatok:

1. Az ezekben a függelékekben szereplő fajokra utalás történik

(a) a fajok nevével, vagy

(b) egy magasabb taxonban vagy annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra.

2. Az "spp." rövidítés használatos egy magasabb taxon valamennyi fajának jelölésére.

3. Fajnál magasabb taxonra történő utalás célja csupán tájékoztatás vagy osztályozás.

4. A "v.k." rövidítés a valószínűleg kipusztult fajokat jelöli.

5. A (*) egy faj, vagy egy magasabb taxon neve mellett azt jelenti, hogy az érintett faj vagy érintett taxon egy vagy több földrajzilag elhatárolt populációja, alfajai vagy fajai az I. függelékben vannak felsorolva, és hogy ezeket a populációkat, alfajokat vagy fajokat a II függelékből kivették.

6. A (**) egy faj vagy egy magasabb taxon neve mellett azt jelenti, hogy az érintett faj vagy érintett taxon egy vagy több földrajzilag elhatárolt populációja, alfajai vagy fajai a II. függelékben vannak felsorolva, és hogy ezeket a populációkat, alfajokat, vagy fajokat az I. függelékből kivették.

7. A "+" egy faj vagy egy magasabb taxon neve mellett, amelyet egy szám követ azt jelenti, hogy az érintett fajnak, vagy érintett taxonnak csak a kiemelt, földrajzilag különálló populációi, alfajai vagy fajai vannak felvéve a vonatkozó függelékbe a következő szerint:

+ 201 | Dél-Amerika populációi |

+ 202 | Bhután, India, Nepál és Pakisztán populációi |

+ 203 | Olaszország populációja |

+ 204 | valamennyi észak-amerikai alfaj |

+ 205 | Ázsia populációi |

+ 206 | Indiai populációja |

+ 207 | Ausztrália populációja |

+ 208 | Himalája populációja, |

+ 209 | Új-Zéland valamennyi faja |

+ 210 | Chile populációja |

+ 211 | az amerikai kontinensen a család minden faja |

+ 212 | Ausztrália populációi. |

8. A "–" jel egy faj, vagy egy magasabb taxon neve mellett, amelyet egy szám követ azt jelenti, hogy az érintett faj vagy érintett taxon bizonyos földrajzilag elkülönült populációit, alfajait, fajait, fajcsoportjait vagy családjait a következők szerint kivették a megfelelő függelékekből:

–101 | Bhutan, India, Nepál és Pakisztán populációi |

–102 | Panthera tigris altaica (= amurensis) szibériai tigris |

–103 | Ausztrália populációi |

–104 | Cathartidae (újvilági keselyű) |

–105 | Észak-Amerika populációja (Grönland kivételével) |

–106 | Az Amerikai Egyesült Államok populációja |

–107 | Melopsittacus undulatus (hullámos papagáj), Nymphicus hollandicus (nimfa papagáj), Psittacula krameri (Kis Sándor-papagáj) |

–108 | Pápua- Új Guinea populációja, |

–109 | Chile populációja, |

–110 | minden olyan faj, amely nem szukkulens. |

9. A "(>)" szimbólum egy faj vagy egy magasabb taxon neve, amelyet egy szám követ olyan részeket vagy termékeket jelöl, amelyek a fajjal együtt az Egyezmény a céljára a következők szerint vannak meghatározva:

> 1 gyökereket,

> 2 fát,

> 3 törzset jelent.

| I. függelék | II. függelék | |

FAUNA | |

MAMMALIA EMLŐSÖK | |

MONOTREMATA Kloakások | | | |

Zaglossus spp. | (C 2) |

Hosszúcsőrű hangyászsünök |

| |

MARSUPIALIA Erszényesek | | | |

Macropodidae Kengurufélék | Bettongia spp. Patkánykenguruk | | |

Caloprymus campestris v.k. Csupaszmellű patkánykenguru | | |

Dendrolagus benettianus | (C 2) |

Dendrolagus lumholtzi | (C 2) |

Dendrolagus inustus | (C 2) |

Szürke kúszókenguru |

Dendrolagus ursinus | (C 2) |

Fekete kúszókenguru |

| |

Lagorchestes hirsutus Vörhenyes nyúlkenguru | | |

Lagostrophus fasciatus Keresztsávos nyúlkenguru | | |

Onychogalea frenata Kantáros karmoskenguru | | |

Onychogalea lunata Holdas karmoskenguru | | |

Phalangeridae Kuszkuszfélék | | Phalanger maculatus Foltos kuszkusz | |

| Phalanger orientalis Szürke kuszkusz | |

Burramyidae | | Burramys parvus | |

Vombatidae Vombatfélék | Lasiorhinus krefftii Északi vombat | | |

Peramelidae Bandikutfélék | Chaeropus ecaudatus v.k. Hosszúlábú bandikut | | |

Macrotis lagotis Közönséges erszényesnyúl | | |

Macrotis leucura Fehérfarkú erszényesnyúl | | |

Perameles bougainville Nyugati bandikut | | |

Dasyuridae Erszényesnyest-félék | Sminthopsis longicaudata Hosszúfarkú erszényescickány | | |

Sminthopsis psammophila Homoki erszényescickány | | |

Thylacinidae Erszényesfarkas-félék | Thylacinus cynocephalus v.k. Erszényesfarkas | | |

INSECTIVORA Rovarevők | | | |

Erinaceidae Sünfélék | | Erinaceus frontalis | |

PRIMATES spp. (*) | Főemlősök |

| |

Lemuridae Makifélék | Allocebus spp. | | |

Cheirogaleus spp. Macskamakik | | |

Hapalemur spp. Félmakik | | |

Lemur spp. Makik | | |

Lepilemur spp. | | |

Microcebus spp. Egérmakifélék | | |

Phaner spp. | | |

Indriidae Indrifélék | Avahi spp. | | |

Indri spp. | | |

Propithecus spp. Szifakák | | |

Daubentoniidae Karmosmakifélék | Daubentonia madagascariensis Véznaujjú maki | | |

Callithricidae Karmosmajomfélék | Callimico goeldii Ugró tamarin | | |

Callithrix aurita Fehérpamacsos selyemmajom | | |

Callithrix flaviceps Sárgafejű selyemmajom | | |

Leontopithecus | (= Leontideus) spp. Oroszlánmajmok | | |

Saguinus bicolor Csupaszpofájú tamarin | | |

Saguinus Ieucopus Fehérkezű tamarin | | |

Saguinus oedipus (geoffroyi) Gyapjasfejű tamarin (a Geoffroy-tamarint is beleértve) | | |

Cebidae Csuklyásmajomfélék | Alouatta palliata (villosa) Mellényes bőgőmajom | | |

Ateles geoffroyi frontatus Ékes pókmajom alfaja | | |

Ateles geoffroyi panamensis Ékes pókmajom alfaja | | |

Brachyteles arachnoides Gyapjas pókmajom | | |

Cacajao spp. Uakarik | | |

Chiropotes albinasus Fehérorrú sátánmajom | | |

Saimiri oerstedii Vöröshátú mókusmajom | | |

Cercopithecidae Cerkóffélék | Cercocebus galeritus galeritus Kalapos mangábé törzsalakja | | |

Cercopithecus diana (Roloway) Diána-cerkóf | | |

Colobus badius kirkii | | |

Colobus badius rufomitratus Tana-kolobusz | | |

Macaca silenus Oroszlánfejű makákó | | |

Nasalis larvatus Borneói nagyorrúmajom | | |

Papio (= Mandrillus) leucophaeus Drill | | |

Papio (= Mandrillus) sphinx Mandrill | | |

Presbytis entellus Hulmán langur | | |

Presbytis geei Arany langur | | |

Presbytis pileatus Sapkás langur | | |

Presbytis potenziani Mentawai langur | | |

Pygathrix nemaeus Tarka karcsúmajom | | |

Simias concolor Mentawai nagyorrúmajom | | |

Hylobatidae Gibbonfélék | Hylobates spp. Gibbonfélék | | |

Symphalangus syndactylus Sziamang | | |

Pongidae Orangutánfélék | Pongidae spp. Orangutánok | | |

EDENTATA Foghíjasok | | | |

Myrmecophaga tridactyla | (C 1) |

Sörényes hangyász |

Tamandua tetradactyla chapadensis | (C 1) |

| |

Bradypodidae Lajhárfélék | | Bradypus boliviensis Füstös háromujjú-lajhár | |

Dasypodidae Tatufélék | Priodentes giganteus (= maximus) Óriástatu | |

PHOLIDOTA Tobzoskaalakúak | | |

Manis crassicaudata | (C 1) |

Ceyloni tobzoska |

Manis javanica | (C 1) |

Hátsó-indiai tobzoska |

Manis pentadactyla | (C 1) |

Bengáli tobzoska |

| |

Manis temmincki | | |

LAGOMORPHA Nyúlalakúak | | |

Leporidae Nyúlfélék | Caprolagus hispidus Sörtés nyúl | | |

Nesolagus netscheri Szumátrai üregi nyúl | |

Romerolagus diazi Mexikói nyúl | | |

RODENTIA Rágcsálók | | |

Sciuridae Mókusfélék | Cynomys mexicanus Mexikói prérikutya | | |

Lariscus hosei | |

Ratufa spp. | Királymókusok |

| |

Heteromyidae Erszényes patkányfélék | | Dipodomys phillipsii phillipsii | |

Muridae Egérfélék | Leporillus conditor Nagy rőzsepatkány | | |

| Notomys spp. | |

Pseudomys fumeus | | |

Pseudomys praeconis Dűnelakó ausztrálegér | | |

| Pseudomys shortridgei | |

Xeromys myoides Ausztrál mocsáripatkány | | |

Zyzomys pedunculatus Ausztrál szirtipatkány | | |

Chinchillidae Csincsillafélék | Chinchilla spp. + 201 Csincsillák | | |

CETACEA spp. (*) | (C 1) |

Cetek |

| |

Platanistidae Folyami delfinek | Lipotes vexillifer Kínai folyamidelfin | | |

Platanista spp. Ázsiai folyamidelfinek | | |

Physeteridae Ámbrás cetek | Physeter catodon (= macrocephalus) Nagy ámbráscet | | |

Delphinidae Delfinek | Sotalia spp. Partidelfinek | | |

Sousa spp. Púposdelfinek | | |

Phocaenidae Barna delfinek | Neophocaena phocaenoides Rücskösfarkú disznódelfin | | |

Phocaena sinus Kaliforniai disznódelfin | | |

Eschrichtidae Szürke bálnák | Eschrichtius robustus (glaucus) Szürkebálna | | |

Balaenopteridae Barázdás bálnák | Balaenoptera borealis Tőkebálna | | |

Balaenoptera musculus Óriásbálna | | |

Balaenoptera physalus Közönséges barázdásbálna | | |

Megaptera novaengliae Hosszúszárnyú bálna | | |

Balaenidae Sima bálnák | Balaena nysticetus Grönlandi bálna | | |

Eubalaena spp. Valódi simabálnák | | |

CARNIVORA Ragadozók | | | |

Canis lupus (*) –101 | (C 2) |

Szürke farkas |

Chrysocyon brachyurus | (C 2) |

Sörényesfarkas |

| |

| Cuon alpinus Vadkutya | |

| Dusicyon culpaeus Culpeo pamparóka | |

| Dusicyon fulvipes | |

| Dusicyon griseus Argentin pamparóka | |

Speothos venaticus Erdeikutya | | |

| Vulpes cana Afgán róka | |

Vulpes velox hebes | | |

Ursidae Medvefélék | Helarctos malyanus Maláj medve | | |

Selenarctors thibetanus Örvös medve | | |

Tremarctos ornatus Pápaszemes medve | | |

Ursus arctos (**) +203 Barnamedve | Ursus arctos (*)+204 Barnamedve | |

Ursus arctos isabellinus Himalájai barnamedve | | |

Ursus arctos nelsoni | | |

Ursus arctos pruinosus | | |

Ursus (= Thalarctos) maritimus | (C 2) |

Jegesmedve |

| |

Ailurus fulgens | (C 2) |

Kis panda |

| |

Mustelidae Menyétfélék | Aonyx microdon Kongói tömpeujjú vidra | | |

| Conepatus humboldt Patagóniai bűzösborz | |

Enhydra lutris nereis Tengeri vidra | | |

Lutra felina Parti vidra | | |

Lutra longicaudis (platensis/annectens) Hosszúfarkú vidra | | |

Lutra lutra Közönséges vidra | | |

Lutra provocax Déli vidra | | |

Lutrinae spp. (*) Vidraalakúak | (C 2: | Lutra enudris Lutra incarum) |

| |

Mustela nigripes Feketelábú görény | | |

Pteronura brasiliensis Óriásvidra | | |

Viverridae Cibetmacskafélék | | Cryptprocta ferox Falanuk | |

Cynogale bennetti | (C 1) |

Vidracibet |

Eupleres goudotii | (C 1) |

Falanuk |

Eupleres major | (C 1) |

Fossa fossa | (C 1) |

Madagaszkári cibetmacska |

Hemigalus deryanus Sávos pálmasodró |

Prionodon linsang | (C 1) |

Sávos tigrispetymeg |

| |

Prionodon pardicolor Foltos tigrispetymeg | | |

Hyaenidae Hiénafélék | Hyaena brunnea Barna hiéna | | |

Felidae spp. (*) Macskafélék | {C 2: | Felis bengalensis (*) |

Felis concolor (*) |

Felis geoffroyi |

Felis pajeros |

Felis pardalis (*) |

Felis serval |

Felis tigrina (*) |

Felis wiedii (*) |

Felis yagouaroundi (*) |

Felis lynx (*) |

Felis sylvestris} |

| |

Acinonyx jubatus Gepárd | | |

Felis bengalensis benga-lensis Bengál törpemacska | | |

Felis caracal (**) + 205 Sivatagi macska | | |

Felis concolor coryi Floridai puma | | |

Felis concolor costaricensis Costa-Ricai puma | | |

Felis concolor cougar Keleti puma | | |

Felis jacobita Andesi macska | | |

Felis marmorata Márványfoltos macska | | |

Felis nigripes Feketelábú macska | | |

Felis pardalis mearnsi | | |

Felis pardalis mitis | | |

Felis planiceps Laposfejű macska | | |

Felis rubiginosa (**) +206 Rozsdás macska | | |

Felis (Lynx) rufa escuinapae | | |

Felis temmincki Temminck-macska | | |

Felis tigrina oncilla | | |

Felis wiedii nicaraguae | | |

Felis wiedii salvinia | | |

Felis yagouaroundi cacomitli | | |

Felis yagoaroundi fossata | | |

Felis yagouaroundi panamensis | | |

Felis yagouaroundi tolteca | | |

Neofelis nebulosa Ködfoltos párduc | | |

Panthera leo persica Ázsiai oroszlán | | |

Panthera onca Jaguár | | |

Panthera pardus Leopárd | | |

Panthera tigris (**) –102 Tigris | | |

Panthera uncia Hópárduc | | |

PINNIPEDIA Fókaalakúak | | | |

Otariidae Fülesfókafélék | | Arctocephalus spp. (*) Medvefókák | |

Arctocephalus townsendi Guadalupe-medvefóka | | |

Mirounga angustirostris | (C 1) |

Mironga leonina | (C 1) |

Déli elefántfóka |

| |

Monachus spp. Barátfókák | | |

TUBULIDENTATA Csövesfogúak | | | |

Orycteropodidae Földimalacfélék | | Orycteropus afer Földimalac | |

PROBOSCIDEA Ormányosok | | | |

Elephantidae Elefántfélék | Elephas maximus Ázsiai elefánt | | |

| Loxodonta africana Afrikai elefánt | |

SIRENIA Szirének | | | |

Dugong dugong(*) +207 | (C 1) |

Dugong |

| |

Tricherchidae Manátifélék | Trichechus inunguis Dél-amerikai manáti | | |

Trichechus manatus Karibi manáti | | |

Trichechus senegalensis | (C 1) |

Nyugat-afrikai manáti |

| |

PERISSODACTYLA Páratlanujjú patások | | | |

Equidae Lófélék | Equus grevyi Grevy-zebra | | |

Equus hemionus (*) | (C 1) |

Ázsiai vadszamár |

| |

| Equus hemionus hemionus Ázsiai vadszamár törzsalakja | | |

| Equus hemionus khur Onager alfaja | | |

| Equus przewalskii Vadló | | |

Equus zebra hartmannae | (C 1) |

Hartmann-hegyizebra |

| |

Equus zebra zebra Fokföldi hegyizebra | | |

Tapiridae Tapírfélék | Tapirus bairdii | | |

Tapirus indicus Ázsiai tapír | | |

Tapirus pinchaque Hegyi tapír | | |

Tapirus terrestris | Közönséges tapír |

| |

Rhinocerotidae Orrszarvúfélék | Rhinocerotidae spp. Orrszarvúfélék | | |

ARTIODACTYLA Párosujjú patások | | | |

Suidae Disznófélék | Babyrousa babyrussa Babirussza | | |

Sus salvanus Törpedisznó | | |

Choeropsis liberiensis | (C 2) |

Törpevíziló |

| |

Camelidae Tevefélék | | Lama guanicoe Guanakó | |

Vicugna vicugna Vikunya | | |

Cervidae Szarvasfélék | Axis (= hyelaphus) calamianensis Calamian-szarvas | | |

Axis (= Hyelaphus) kuhli Kuhl-szarvas | | |

Axis (= Hyelaphus) porcinus annamiticus Annami disznószarvas | | |

Blastocerus dichotomus Lápi szarvas | | |

Cervus duvauceli Mocsári szarvas | | |

| Cervus elaphus bactrianus Kasmíri gímszarvas | |

Cervus elaphus hanglu Hangul gímszarvas | | |

Cervus eldi Líraszarvas | | |

Dama mesopotamica Mezopotámiai szarvas | | |

Hippocamelus antisensis Perui huemul | | |

Hippocamelus bisulcus | | |

| Moschus spp. (*) Pézsmaszarvasok | |

Moschus moschiferus (**)+ 208 Pézsmaszarvas | | |

Ozotoceros bezoarticus Pampaszarvas | | |

Pudu mephistophiles | (C 2) |

Északi törpeszarvas |

| |

Pudu pudu Déli törpeszarvas | | |

Antilocapra americana mexicana | (C 1) |

| |

Antilocapra americana peninsularis | | |

Antilocapra americana sonoriensis | | |

Bovidae Szarvasmarhafélék | | Addax nasomaculatus Mendeszantilop | |

Bison bison athabascae Erdei amerikai bölény | | |

Bos gaurus Gaur | | |

Bos (grunniens) mutus Jak | | |

Bubalus (Anoa) depressicornis Alföldi anoa | | |

Bubalus (Anoa) mindorensis Mindoro-bivaly | | |

Bubalus (Anoa) quarlesi Hegyi anoa | | |

Capra falconeri (*) | Pödröttszarvú kecske |

| |

| Capra falconeri chiltanensis | | |

| Capra falconeri jerdoni | | |

| Capra falconeri megaseros | | |

| Capricornis sumatraensis | | |

| | Cephalophus monticola Kék bóbitásantilop | |

| | Damaliscus dorcas dorcas | |

| | Hippotragus equinus Lóantilop | |

| Hippotragus niger variani Óriás fekete lóantilop | | |

| | Kobus leche Zambézi mocsáriantilop | |

| Nemorhaedus goral | | |

| Novibus (= Bos) sauveli Kouprey | | |

Oryx (tao) dammah | (C 1) |

Kardszarvú nyársasantilop |

| |

| Oryx leucoryx Arab nyársasantilop | | |

Ovis ammon (*) | (C 2) |

Argali juh |

| |

Ovis ammon hodgsoni Tibeti argali juh | | |

| Ovis canadensis Vastagszarvú juh | |

Ovis orientalis ophion Ciprusi muflon | | |

Ovis vignei Urial | | |

Pantholops hodgsoni Tibeti antilop | | |

Rupicapra rupicapra ornata Abruzzói zerge | | |

AVES Madarak | |

RHEIFORMES Nandualakúak | | | |

Rheidae Nandufélék | Pterocnemia pennata Darwin-nandu | | |

| Rhea americana albescens | |

TINAMIFORMES Tinamualakúak | | | |

Tinamidae Tinamufélék | | Rhynchotus rufescens maculicollis | |

| Rhynchotus rufescens pallescens | |

| Rhynchotus rufescens rufescens | |

Tinamus solitarius Remetetinamu | | |

SPHENISCIFORMES Pingvinalakúak | | | |

Spheniscus demersus | (C 1) |

Pápaszemes pingvin |

| |

PODICIPEDIFORMES Vöcsökalakúak | | | |

Podicipedidae Vöcsökfélék | Podilymbus gigas Óriásvöcsök | | |

PROCELLARIIFORMES Viharmadár alakúak | | | |

Diomedeidae Albatroszfélék | Diomedea albetrus Rövidfarkú albatrosz | | |

PELECANIFORMES Gödény alakúak | | | |

Pelecanus crispus | (C 1) |

Borzas gödény |

| |

Sulidae Szulafélék | Sula abbotti Falakó szula | | |

Fregatidae Fregattmadárfélék | Fregata andrewsi Fehérhasú fregattmadár | | |

CICONIIFORMES Gólya alakúak | | | |

Ciconiidae Gólyafélék | Ciconia ciconia boyciana Feketecsőrű gólya | | |

Ciconia nigra | (C 1) |

Fekete gólya |

| |

Threskiornithidae Íbiszfélék | | Geronticus calvus Déli tarvarjú | |

Geronticus eremita Tarvarjú | | |

Nipponia nippon Nipponíbisz | | |

Platealea leucorodia | (C 1) |

Kanalasgém |

| |

Phoenicoparrus andinus | (C 1) |

Phoenicoparrus jamesi | (C 1) |

Phoenicopterus ruber chilensis | (C 1) |

Chilei flamingó |

Phoenicopterus ruber ruber | (C 1) |

Rózsás flamingó |

| |

ANSERIFORMES Lúdalakúak | | | |

Anas aucklandica aucklandica | (C 2) |

Maori réce |

Anas aucklandica chlorotis | (C 1) |

| |

| Anas aucklandica nesiotis | | |

Anas bernieri | (C 2) |

Bernier-réce |

| |

| Anas laysanensis Laysani réce | | |

| Anas oustaleti Mariana-szigeteki réce | | |

| | Anser albifrons gambelli | |

| Branta canadensis leucopareia Kanadai lúd aleut-szigeteki alfaja | | |

Branta ruficollis | (C 1) |

Vörösnyakú lúd |

| |

| Branta sandvicensis Hawaii lúd | | |

| Cairina scutulata Dzsungelréce | | |

Coscoroba coscoroba | (C 1) |

Koszkoróbahattyú |

Cygnus bewickii jankowskii | (C 1) |

| |

| | Cygnus melancoryphus Feketenyakú hattyú | |

| | Dendrocygna arborea Pálmafütyülőlúd | |

| Rhodonessa caryophyllacea v.k. Rózsásfejű réce | | |

| | Sarkidiornis melanotos Bütykös fényréce | |

FALCONIFORMES spp. (*) –104 | |

Sólyomalakúak |

| |

Cathartidae Újvilági keselyűk | Gymnogyps californianus Kaliforniai kondor | | |

Vultur gryphus Andesi kondor | | |

Accipitridae Vágómadárfélék | Aquila heliaca Parlagi sas | | |

Chondrohierax wilsonii Csigászhéja kubai alfaja | | |

Haliaeetus albicilla Rétisas | | |

Halieaeetus leucocephalus Fehérfejű rétisas | | |

Harpia harpyja Hárpia | | |

Pithecophaga jefferyi Majomevő sas | | |

Falconidae | Falco araea Seychelle-szigeteki vércse | | |

Falco newtoni aldabranus | | |

Falco peregrinus (peligrinus /babylonicus) Vándorsólyom | | |

Falco punctatus Mauritiusi vércse | | |

Falco rusticolus (**) –105 Északi sólyom (Vadászsólyom) | | |

GALLIFORMES Tyúkalakúak | | | |

Magapodiidae Talegallatyúk-félék | Macrocephalon maleo Kalapácsfejű tyúk | | |

| Megapodius freycinet abbotti | |

| Megapodius freycinet nicobariensis | |

Cracidae Hokkófélék | Crax blumenbachii Atlanti hokkó | | |

Mitu mitu mitu Csupaszfülű mitu | | |

Oreophasis darbianus Szarvas hokkó | | |

Penelope albipennis Fehérszárnyú sakutyúk | | |

Pipile jacutinga Pápaszemes guán | | |

Pipile pipile pipile Trinidadi guán | | |

Tetraonidae Fajdfélék | | Lyrurus mlokosiewiczi | |

Tympanuchus cupido attwateri Nagy prérityúk texasi alfaja | | |

Argusianus argus | (C 1) |

Argosz-páva |

| |

| Catraeus wallichii Bóbitás fácán | | |

| Colinus virginianus ridgwayi Bozótfürj sonora-sivatagi alfaja | | |

| Crossoptilon crossoptilon Fehér fülesfácán | | |

| Crossption mantchuricum Barna fülesfácán | | |

Cyrtonyx montezumae mearnsi – 106 | (C 1) |

Cyrtonyx montezumae montezumae | (C 1) |

Francolinus ochropectus | (C 1) |

Francolinus swierstrai ) | (C 1) |

Gallus sonneratii | (C 1) |

Gyöngyös bankivatyúk |

Ithaginis cruentus | (C 1) |

Vérfácán |

| |

| Lophophorus impejanus Himalájai fényfácán | | |

| Lophophorus lhuysii Kékfarkú fényfácán | | |

| Lophophorus sclateri Fehérfarkú fényfácán | | |

| Lophura edwardsi Vietnami fácán | | |

| Lphura imperialis Császárfácán | | |

| Lophura swinhoii Nyerges fácán | | |

| | Pavo muticus) Zöld páva | |

Polylectron bicalcaratum | (C 1) |

Szürke pávafácán |

| |

| Polyplectron emphanum Díszes pávafácán | | |

Polyplectron germaini | (C 1) |

Barna pávafácán |

Polyplectron malacense | (C 1) |

Maláj pávafácán |

| |

Syrmaticus ellioti Fehérnyakú fácán | | |

Sírmaticus humiae Burmai fácán | | |

Syrmaticus mikado Mikádófácán | | |

Teraogallus caspius Kaszpi királyfogoly | | |

Tetraogallus tibetanus Tibeti királyfogoly | | |

Tragopan blythii Fehérhasú tragopán | | |

Tragopan caboti Mandarintragopán | | |

Tragopan melanocephalus Kasmír-tragopán | | |

GRUIFORMES Darualakúak | | | |

Turnicidae Guvatfürjfélék | | Turnix melanogaster | |

Pedionomidae | | Pedionomus torquatus | |

Gruidae Darufélék | | Belearica regulorum | |

Grus americana Lármás daru | | |

Grus canadensis nesiotes Kanadai daru alfaja | | |

Grus canadensis pratensis | (C 1) |

| |

Grus canadensis pulla Kanadai daru alfaja | | |

Grus japonensis Mandzsu daru | | |

Grus leucogeranus Hódaru | | |

Grus monacha Kámzsás daru | | |

Grus nigricollis Kormosfejű daru | | |

Grus vipio Amúri daru | | |

Gallirallus australis hectori | (C 2) |

| |

Tricholimas sylvestris | | |

Rhynochetidae | Rhynochetos jubatus Kagu | | |

Otididae Túzokfélék | Chlamydotis undulata Galléros túzok | | |

Choriotis nigriceps Indiai túzok | | |

Eupodotis bengalensis Bengál florikán | | |

Otis tarda | (C 1) |

Túzok |

| |

CHARADRIIFORMES Lilealakúak | | | |

Scolopacidae Szalonkafélék | Numenius borealis Eszkimópóling | | |

| Numenius minutus | |

Numenius tenuirostris | (C 1) |

Vékonycsőrű póling |

| |

Tringa guttifer Pettyes cankó | | |

Larus brunnicephalus | (C 1) |

| |

Larus relictus Mongol sirály | | |

COLUMBIFORMES Galambalakúak | | | |

Columbidae Galambfélék | Caloenas nicobarica Sörényes galamb | | |

Ducula mindorensis Császárgalamb | | |

Gallicolumba luzonica | (C 2) |

Luzoni csillagosgalamb |

Goura cristata | (C 1) |

Goura scheepmakeri | (C 1) |

| |

| | Goura victoria | |

PSITTACIFORMES spp. –107 |

Papagájalakúak | (C 2. Psittacidae spp.-107) Papagájalakúak |

| |

Psittacidae Papagájfélék | Amazona arausiaca Vöröstorkú amazon | | |

Amazona barbadensis Sárgavállú amazon | | |

Amazona brasiliensis Vörösfarkú amazon | | |

Amazona guildingii Királyamazon | | |

Amazona impreialis Császáramazon | | |

Amazona leucocephala Kubai amazon | | |

Amazona pretrei pretrei Vörösmaszkos amazon | | |

Amazona rhodocorytha Tüzeshomlokú amazon | | |

Amazona versicolor Kékmaszkos amazon | | |

Amazona vinacea Galambbegyű amazon | | |

Amazona vittata Puerto Ricó-i amazon | | |

Anodorhynchus glaucus v.k. Tengerkék ara | | |

Anodorhynchus leari Kis jácintara | | |

Aratinga guaruba | | |

Cyanopsitta spixii Spix-ara | | |

Cyanoramphus auriceps forbesi Mangere-kecskepapagáj | | |

Cyanoramphus novaezelandiae Piroshomlokú kecskepapagáj | | |

Cyclopsitta (= Opopsitta) diophtalma coxni Pirosarcú fügepapagáj | | |

Geopsittacus occidentalis v.k. Éjjeli papagáj | | |

Neophema chrysogaster Narancshasú fűpapagáj | | |

Pezoporus wallicus Földi papagáj | | |

Pionopsitta pileata Skarláthomlokú papagáj | | |

Psephotus chrysopterygius Aranyvállú papagáj | | |

Psephotus pulcherrimus v.k. Paradicsompapagáj | | |

Psittacula krameri echo Mauritiusi papagáj | | |

Psittacus erithacus princeps | | |

Pyrrhura cruentata Kékmellű papagáj | | |

Rhynchopsitta spp. Tobozpapagájfajok | | |

Strigops habroptilus Bagolypapagáj | | |

CUCULIFORMES Kakukkalakúak | | | |

Gallirex porphyreolophus | (C 1) |

Tauraco corythaix | (C 1) |

| |

STRIGIFORMES spp. (*) | (C 1) |

Bagolyalakúak |

| |

Tytonidae Gyöngybagolyfélék | Tyto soumagneri Vörhenyes gyöngybagoly | | |

Strigidae Bagolyfélék | Athene blewitti Erdei kuvik | | |

Ninox novaeseelandiae royana Kakukkbagoly undulata alfaja | | |

Ninox squamipila natalis Karácsony-szigeti kakukkbagoly | | |

Otus gurneyi Óriáskuvik | | |

APODIFORMES Sarlósfecske-alakúak | | | |

Trochilidae | Kolibrifélék Ramphodon dohrnii | | |

TROGONIFORMES Trogonalakúak | | | |

Trogonidae Trogonfélék | Pharomachrus mocinno costaricensis | | |

Pharomachrus mocinno mocinno Kvézál | | |

CORACIIFORMES Szalakóta-alakúak | | | |

Aceros narcondami | (C 1) |

Buceros bicornis (*) | (C 1) |

Nagy szarvascsőrűmadár |

| |

| Buceros bicornis homrai | | |

Buceros hydrocorax hydrocorax | (C 1) |

Buceros rhinoceros rhinoceros | (C 1) |

Orrszarvú madár |

| |

Rhinoplax vigil | | |

PICIFORMES Harkályalakúak | | | |

Picidae Harkályfélék | Campephilus imperialis Császárharkály | | |

Dryocopus javensis richardsi Koreai fehérhasú harkály | | |

Picus squamatus flavirostris | (C 1) |

| |

PASSERIFORMES Énekesmadár-alakúak | | | |

Pitta brachyura nympha | (C 2) |

Tündérpitta |

| |

Pitta kochi Bajszos pitta | | |

Cotingidae Kotingafélék | Cotinga maculata Kobaltkotinga | | |

Rupicola peruviana | (C 2) |

Rupicola rupicola | (C 2) |

| |

| Xipholena atropurpurea Fehérszárnyú kotinga | | |

Atrichornithidae | Atrichornis clamosa Lármás bozótjáró | | |

Pseudochelidon sirintarae | (C 1) |

Fehérszemű nádifecske |

| |

Muscicapidae Légykapófélék | Dasyornis brachypterus longirostris v.k. Nyugati sörtésmadár | | |

Dasyornis broadbenti littoralis v.k. Vörhenyes sörtésmadár | | |

| Muscicapa ruecki Rück-niltava | |

Picathartes gymnocephalus Fehérnyakú gólyalábú varjú | | |

Picathartes oreas Szürkenyakú gólyalábú varjú | | |

Psophodes nigrogularis | (C 2) |

| |

Zosteropidae Pápaszemesmadár-félék | Zostrepos albogularis Ezüstbegyű pápaszemesmadár | | |

Meliphagidae Mézevőfélék | Meliphaga cassidix Borzas mézevő cassidix alfaja | | |

Fringillidae Pintyfélék | Spinus cucullatus | | |

| Spinus yarrellii | |

Estrildidae Szövőpintyfélék | | Emblema oculata | |

| Poephila cincta cincta Szakállas amandina törzsalakja | |

Sturnidae Seregélyfélék | Leucopsar rothschildi Bali-seregély | | |

Paradiaeidae spp. | (C 1) |

Paradicsommadarak |

| |

REPTILIA Hüllők | |

TESTUDINATA Teknősök | | | |

Dermatemytidae | | Dermatemys mawii Tabasco teknős | |

Emydidae Édesvízi teknősfélék | Batagur baska Batagur teknős | | |

| Clemmys muhlenbergi Muhlenberg-víziteknős | |

Geoclemys (= Damonia) hamiltonii Hamilton-teknős | | |

Geomyda (= Nicoria) tricarinata Háromélű földiteknős | | |

Kachuga tecta tecta Indiai fedélteknős | | |

Morenia ocellata Burmai gyűrűsteknős | | |

Terrapene coahuila Coahuilai dobozteknős | | |

Testudinidae spp. (*) | | | (C 2) |

Szárazföldi teknősök | (C 1) | Testudo graeca Testudo hermanni Testudo marginata) | |

| |

Geochelone (= Testudo) elephantopus Elefántteknős | | |

Geochelone (= Testudo) radiata Sugaras teknős | | |

Geochelone (Testudo) yniphora Csőrösmellű teknős | | |

Gophrerus flavomarginatus Mexikói üregteknős | | |

Psammobates (= Testudo) geometrica Déli sátorteknős | | |

Cheloniidae Tengeri teknősfélék | Cheloniidae spp. Tengeri teknősök | | |

Dermochelyidae Kérgesteknős-félék | Dermochelys coriacea Kérgesteknős | | |

Trionychidae Lágyhéjúteknős-félék | Lissemys punctata punctata Indiai leffentyűsteknős | | |

Trioonyx ater Fekete lágyhéjúteknős | | |

Trionyx gangeticus Gangeszi lágyhéjúteknős | | |

Trionyx hurum Pávaszemes lágyhéjúteknős | | |

Trionyx nigricans Sötét lágyhéjúteknős | | |

Podocnemis spp. | (C 2) |

Folyamteknősök |

| |

Chelidae Kígyónyakú teknősfélék | Pseudemydura umbrina Álhuszárteknős | | |

CROCODYLIA Krokodilok | | | |

Alligatoriade spp (*) | (C 2) |

Alligátorok |

| |

Alligator sinensis Kínai aligátor | | |

Caiman crocodilus apaporiensis Apaporisi pápaszemes kajmán | | |

Caiman latirostris Sakáre-kajmán | | |

melanosuchus niger Fekete kajmán | | |

Crocodilidae spp (*) | (C 2) |

Krokodilok |

| |

Crododylus acutus Hegyesorrú krokodil | | |

Crocodylus cataphractus Páncélos krokodil | | |

Crocodylus intermdius Orinocói krokodil | | |

Crocodylus moreletii Púpos krokodil | | |

Crocodylus niloticus Nílusi krokodil | | |

Crododylus novaeguneae mindorensis | | |

Crocodylus palustris Mocsári krokodil | | |

Crocodylus porosus (**) –108 Bordás krokodil | | |

Crocodylus rhombifer Rombuszkrokodil | | |

Crocodylus siamensis Sziámi krokodil | | |

Ostreolaemus tetraspis Tompaorrú krokodil | | |

Tomistoma schlegelii Szunda-krokodil | | |

Gavialidae Gaviálfélék | Gavialis agneticus Gangeszi gaviál | | |

RHYNCHOCEPHALIA Felemás gyíkok | | | |

Sphenodontidae Hidasgyíkfélék | Sphenodon punctatus Hidasgyík (tuatara) | | |

SAURIA Gyíkok | | | |

Gekkonidae Gekkófélék | | Cyrtodactylus serpensinsula Kígyó-szigeti csupaszujjú-gekkó | |

helsuma spp. | (C 2) |

Nappali gekkók |

| |

Pygopodidae | | Paradelma orientalis | |

Uromastyx spp. | (C 2) |

Tüskésfarkú gyíkok |

| |

Chmaeleo spp. Valódi kaméleonok | (C 1: | Chamaeleo Chamaeleon) |

| |

Amblyrhynchus cristatus | (C 2) |

Tengeri leguán |

Conolphus spp. | (C 2) |

Varacskosfejű gyíkok |

| |

Brachylophus spp. Falakó leguánok | | |

Cyclura spp. Orrszarvú leguánok | | |

| Iguana spp. Valódi leguánok | |

| Phrynosoma coronatum blainvillei | |

Cordylidae Tobzosfarkú gyíkfélék | | Cordylus spp. Tobzosfarkú gyíkok | |

| Pseudocordylus spp. Áltobzosfarkú gyíkok | |

Chemidophorus hyperythrus | (C 1) |

| |

| | Crocodilurus lacertinus Krokodilfarkú gyík | |

| | Dracaena guianensis | |

| | Tupinambis spp. Tejuk | |

Heloderma spp. | (C 1) |

Viperagyíkok |

| |

Varanus spp. (*) | (C 2) |

Varánuszok |

| |

Varanus bengalensis Bengáli varánusz | | |

Varanus flavescens Sárga varánusz | | |

Varanus griseus Pusztai varánusz | | |

Varanus komodoensis Komodói varánusz | | |

SERPENTES Kígyók | | | |

Boidae spp. (*) Óriáskígyók | [C 2: | Constrictor (= Boa) constrictor Eunectes spp. Python spp. (*) Eryx jaculus] |

| |

Acrantophis spp. Madagaszkári boák | | |

Bolyeria spp. Mauritiuszi boafélék | | |

Casarea spp. Rőtpikkelyű boák | | |

Epicrates inornatus Puerto-Ricó-i karcsúboa | | |

Epicrates subflavus Jamaikai karcsúboa | | |

Python molurus molurus Tigrispiton törzsalakja | | |

Sanzinia madagascariensis Madagaszkári falakóboa | | |

Colubridae Siklófélék | | Cyclagras gigas Brazil hamiskobra | |

| Elachtistodon westermanni Indiai tojásevő-kígyó | |

| Pseudoboa cloelia Musszurána | |

| Thamnophis elegans hammondi | |

AMPHIBIA Kétéltűek | |

URODELA Farkos kétéltűek | | | |

Cryptobranchidae Óriásszalamandra-félék | Andrias (= Megalobatrachus) davidianus | | |

Andrias (= Megalobatrachus) japonicus | | |

Ambystomidae | | Ambystoma dumerilii | |

| Ambystoma lermaensis | |

| Ambystoma mexicanum Axolotl | |

SALIENTIA Békák | | | |

Bufonidae Varangyfélék | Bufo periglenes Aranyvarangy | | |

Bufo retiformis |

| |

Bufo superciliaris Kameruni varangy | | |

Nectophrynoides spp. Elevenszülő békák | | |

Atelopodidae | Atelopus varius zeteki Panamai csonkaujjú béka | | |

PISCES Halak | |

COELACANTHIFORMES Bojtosúszós-alakúak | | | |

Coelacanthidae | | Latimeria chalumnae Bojtosúszós hal | |

CERATODIFORMES | | | |

Ceratodidae | | Neoceratodus forsteri Ausztrál tüdőshal | |

ACIPENSERIFORMES Tokalakúak | | | |

Acipenseridae Tokfélék | Acipenser brevirostrum Tompaorrú tok | | |

| Acipenser fulvescens | |

| Acipenser oxyrhynchus | |

| Acipenser sturio Közönséges tok | |

OSTEOGLOSSIFORMES Csontosnyelvű halak | | | |

Arapaima gigas | |

Arapaima |

| |

Scleropages formosus Ázsiai csontnyelvű hal | | |

SALMONIFORMES Lazacalakúak | | | |

Salmoniadae Lazacfélék | Coregonus alpenae | | |

| Salmo chrysogaster | |

| Stenodus leucichthys leucicthys | |

CYPRINIFORMES Pontyalakúak | | | |

Cyprinidae Pontyfélék | | Caecobarbus geertsi Afrikai vakmárna | |

| Plagopterus argentissimus | |

Probarbus jullieni | | |

Catastomidae | Chasmistes cujus Cui-ui | | |

| Ptychocheilus lucius | |

SILURIFORMES Harcsalakúak | | | |

Schilbeidae | Pangasianodon gigas Óriásharcsa | | |

ATHERINFORMES | | | |

Cyprinodontidae Fogaspontyok | | Cynolebias constanciae | |

| Cynolebias marmoratus | |

| Cynolebias minimus | |

| Cynolebias opalescens | |

| Cynolebias splendens | |

Poeciliidae Elevenszülő fogaspontyfélék | | Xiphophorus couchianus | |

PERCIFORMES Sügéralakúak | | | |

Percidae Sügérfélék | Stizostedion vitreum glaucum | | |

Sciaenidae Árnyékhalfélék | Cynoscion macdonaldi Totoaba | | |

MOLLUSCA Puhatestűek | |

ANISOMYARIA Felemás záróizmúak | | | |

Mytilidae Feketekagylók | | Mytilus chorus | |

NAIADOIDA ANISOMYARIA | | | |

Unionidae Folyami kagylók | Conradilla caelata Madárszárnyú gyöngykagyló | | |

| Cyprogenia aberti Ehető gyöngykagyló | |

Dromus dromas Dromedár-gyöngykagyló | | |

Epioblasma (= Dysnomia) florentine curtisi Curtis-gyöngykagyló | | |

Epioblasma (= Dysnomia) florentina florentina Sárga gyöngykagyló | | |

Epioblasma (= Dysnomia) sampsoni Sampson-gyöngykagyló | | |

Epioblasma (= Dysnomia) sulcata perobliqua | | |

Epioblasma (= Dysnomia) torulosa gubernaculum Zöld gyöngykagyló | | |

| Epioblasma (= Dysnomia) torulosa rangiana Északi gyöngykagyló | |

Epioblasma (= Dysnomia) torulosa torulosa Bütykös gyöngykagyló | | |

Epioblasma (= Dysnomia) turgidula Turgid-gyöngykagyló | | |

Epioblasma (= Dysnomia) walkeri Barna gyöngykagyló | | |

Fusconaina cuneolus | | |

Fusconaia edgariana | | |

| Fusconaia subrotunda | |

| Lampsilis brevicula | |

Lamsilis higginsi Higgins-gyöngykagyló | | |

Lampsilis orbiculata orbiculata Rózsaszín gyöngykagyló | | |

Lampsilis satura Lapos zsebkönyvkagyló | | |

Lampsilis virescens Alabama-lámpakagyló | | |

| Lexingtonia dolabelloides | |

Plethobasus cicatricosus Szemölcsöshátú gyöngykagyló | | |

Plethobasus cooperianus Narancslábú gyöngykagyló | | |

Pleurobema plenum Érdes gyöngykagyló | | |

Potamilus (= Proptera) capax Vaskos zsebkönyvkagyló | | |

Quadrula intermedia Cumberland-majomarcú-kagyló | | |

Quadrula sparsa Appalach-majomarcú-kagyló | | |

Toxolasma (= Carunculina) cylindrella Halvány törpekagyló | | |

Unio (Megalonaias / ?/ nickliniana Nicklin-gyöngykagyló | | |

Unio (Lampsilis / ?/ tampicoensis tecomatensis Tampico-gyöngykagyló | | |

Villosa (= Micromya) trabalis Cumberland-babkagyló | | |

STYLOMMATOPHORA Nyelesszemű tüdőscsigák | | | |

Camaenidae | | Papustyla (= Papuina) pulcherrima Zöld falakócsiga | |

Paryphantidae | | Paryphanta spp. + 209 | |

PROSOBRANCHIA Előlkopoltyúsok | | | |

Hydrobiidae | | Coahuilix hubbsi | |

| Cochliopina milleri | |

| Durangonella coahuilae | |

| Mexipyrgus carranzae | |

| Mexipyrgus churinceanus | |

| Mexipyrgus escobedae | |

| Mexipyrgus lugoi | |

| Mexipyrgus mojarralis | |

| Mexipyrgus multilineatus | |

| Mexithauma quadripaludium | |

| Nymphophilus minckleyi | |

| Paludiscala caramba | |

INSECTA Rovarok | |

LEPIDOPTERA Lepkék | | | |

Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera | (C 1) |

Madárszárnyú pillangók |

Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera) | (C 1) |

Madárszárnyú pillangók |

Troides spp. (sensu D'Abrera) | (C 1) |

Madárszárnyú pillangók |

Parnassius apollo | (C 1) |

Nagy apollólepke |

| |

ANTHOZOA Korallok | |

Antipatharia spp. | (C 2) |

Feketekorallok |

| |

FLORA Növények | |

APOCYNACEAE Meténgfélék | | Pachypodium spp. (*) Gumólábfák | |

Pachypodium namagnamum | | |

ARACEAE Kontyvirágfélék | Alocasia sanderiana | | |

Alocasia zebrina | | |

ARALIACEAE Borostyánfélék | | Panax quiquefolius > 1 Kanadai ginszeng | |

ARAUCARIACEAE Araukáriafélék | Araucaria araucana (**) +210 Chilei fenyő | Araucaria araucana (*) + 109 > 2 Chilei fenyő | |

ASCLEPIADACEAE Selyemkórófélék | | Ceropegia spp. Gyertyavirágok | |

| Frerea indica | |

BYBLIDACEAE | | Byblis spp. | |

CACTACEAE Kaktusszfélék | | CACTACEAE spp. (*) + 211 Kaktuszok | |

Ariocarpus agavoides | | |

Aricarpus scapharostrus | | |

Aztekium ritteri Aztékkaktusz | | |

Echinocereus lindsayi | | |

Obregonia denegrii Kövirózsakaktusz | | |

Pelecyphora aselliformis Ászkaformájú-bárdkaktusz | | |

Pelecyphora strobiliformis Fenyőtoboz-bárdkaktusz | Rhipsalis spp. Vesszőkaktuszok | |

CARYOCARACEAE Indiándiófélék (szuaridiófélék) | Caryocar costaricense Ajillo | | |

CARYOPHYLLACEAE Szegfűfélék | Gymnocarpos przewalkski | | |

Melandrium mongolicus | | |

Silene mongolica | | |

Stellaria pulvinata | | |

CEPHALOTACEAE Ausztrálkancsófélék | | Cephalotus follicularis | |

CHLOANTHACEAE | | CHLOANTHACEAE spp.+212 | |

COMPOSITAE Fészkesek | | Saussurea lappa > 1 | |

CUPRESSACEAE Ciprusfélék | Fitzroya cupressoides Patagón ciprus | | |

Pilgerodendron uviferum Patagón délicédrus | | |

CYATHEACEAE Serlegpáfrányfélék | | CYATHEACEAE spp. > 3 Serlegpáfrányok | |

CYCADACEAE Cikászfélék | | CYCADACEAE spp. (*) Cikászok | |

Microcycas calocoma Parafapálma | | |

DICKSONIACEAE Hópáfrányfafélék | | DICKSONIACEAE spp. > 3 Hópáfrányfák | |

DIDIEREACEAE Álkaktuszfélék | | DIDIEREACEAE spp. Álkaktuszok | |

DIOSCOREACEAE Pirítógyökérfélék (jamszfélék) | | Dioscorea deltoiden > 1 | |

EUPHORBIACEAE Kutyatejfélék | | Euphorbia spp. –110 Kutyatej, valamennyi faj | |

FAGACEAE Bükkfafélék | | Quercus copeyensis > 2 | |

GENTIANACEAE Tárnicsfélék | Prepusa hookeriana | | |

HAEMODORACEAE Vérnárciszfélék | | Anigozanthos spp. Kengurumancs | |

| Macropidia fuliginosa | |

HUMIRIACEAE | Vantanea barbourii | | |

JUGLANDACEAE Diófélék | Engelhardie pterocarpa | | |

LEGUMINOSAE Hüvelyesek | Ammopiptanthus mongolicum | | |

Cynometra hemitomophylla | | |

Platymiscium pleiostachyum | | |

Tachigalia versicolor | | |

| Thermopsis mongolica | |

LILIACEAE Liliomfélék | | Aloe spp. (*) Aloék | |

Aloe albida | | |

Aloe pillansii | | |

Aloe polyphylla | | |

Aloe thorncroftii | | |

Aloe vossii | | |

MELASTOMATACEAE Díszlevélfélék | Lavoisiera itambana | | |

MELIACEAE Mahagónifélék (imafűzérfafélék) | Guarea longipetiola | | |

| Swietenie humilis > 2 Honduraszi mahagóni | |

MORACEAE Eperfafélék | Batocarpus costaricensis | | |

MYRTACEAE Mirtuszfélék | | Verticordia spp. Pamacsvirágok | |

NEPENTHACEAE Kancsókafélék | Nepenthes rajah Óriáskancsóka | | |

ORCHIDACEAE Orchideafélék (kosborfélék) | | ORCHIDACEAE spp. (*) Orchideák | |

Cattleya skinneri | | |

Cattleya trianae | | |

Didiciea cunninghamii | | |

Laelia jongheana | | |

Laelia lobata | | |

Lycaste virginalis var. alba | | |

Peristeria elata | | |

Renanthera imschootiana | | |

Vancia coerulea Kék pártáskosbor | | |

PALMAE Pálmafélék | | Areca ipot | |

| Chrysalidocarpus decipiens | |

| Chrysalidocarpus lutescens Aranygyümölcspálma | |

| Neodypsis decaryi | |

| Phoenix hanceana var. Philippinensis | |

| Zalacca clemensiana | |

PINACEAE Fenyőfélék | Abies guatemalensis Guatemalai jegenyefenyő | | |

Abies nebrodensis Szicíliai jegenyefenyő | | |

PODOCARPACEAE Kőtiszafafélék | Podocarpus costalis | | |

Podocarpus parlatorei | | |

PORTULACACEAE Porcsinfélék | | Anocampseros spp. Széprózsák | |

Cyclamen spp. Ciklámenek | | |

[ C 1: | Cyclamen graecum (incl. Cyclamen mindleri) Cyclamen creticum Cyclamen balearicum Cyclamen persicum |

PRIMULACEAE | | Cyclamen hederifolium (Cyclamen neapolita-num) Cyclamen purpurascens (Cyclamen europaeum auct.) Cyclamen repandum (Cyclamen vernale)] |

| |

PROTEACEAE Próteafélék (csodafafélék) | | Banksia spp. Banks-cserjék | |

| Conospermum spp. | |

| Dryandra formosa | |

| Dryandra polycephala | |

Orothamnus zeyheri | | |

Protea odorata Illatos csodafa | | |

| Xylomelum spp. | |

RUBIACEAE Buzérfélék | Balmea stormae | | |

RUTACEAE Rutafélék | | Boronia spp. Bíborruták | |

| Crowea spp. | |

| Geleznowia verrucosa | |

SAXIFRAGACEAE Kőtörőfűfélék | Ribes sardoum Szardíniai egres | | |

SOLANACEAE Burgonyafélék | | Solanum sylvestre | |

STANGERIACEAE Stangercikászfélék | | STANGERIACEAE spp. (*) Stangercikászok | |

Stangeria eriopus Stangercikász | | |

STERCULIACEAE Kakaófélék | | Basiloxylon excelsum > 2 | |

THYMELAEACEAE Boroszlánfélék | | Pimelea physodes | |

ULMACEAE Szilfafélék | Celtis aetnensis | | |

VERBENACEAE Verbénafélék | | Caryopteris mongolica | |

WELWITSCHIACEAE Velvícsiafélék | | WELWITSCHIACEAE spp. (*) Velvícsiák | |

Welwitschia bainesii | | |

ZAMIACEAE Bunkóspálmafélék | | ZAMIACEAE spp. (*) Bunkóspálmák | |

Encephalartos spp. | | |

ZINGIBERACEAE | Hedychium philippinense Fülöp-szigeteki gyömbérliliom | | |

ZYGOPHYLLACEAE Királydinnyefélék | | Guaiacum sanctum > 2 Szentfa | |

[1] A "(C 1)" vagy a "(C 2)" adatok egy faj vagy magasabb taxon neve mellett azt jelenti, hogy az érintett faj vagy érintett taxon egy vagy több alfaja vagy faja a rendelet C függeléke 1., illetve 2. részében van felsorolva.

[2] A latin nevek fordításai csak utalásul szolgálnak.

--------------------------------------------------

III. FÜGGELÉK [1] [2]

Értelmezések:

1. Az ebben a függelékben szereplő fajokra utalás történik:

a) a faj nevével, vagy

b) egy magasabb taxonban vagy annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra.

2. Az "spp." rövidítés használatos egy magasabb taxon valamennyi fajának jelölésére.

3. A fajnál magasabb taxonra való utalás célja csak a tájékoztatás vagy osztályozás.

4. A (*) egy faj vagy egy magasabb taxon neve mellett azt jelenti, hogy az érintett faj vagy érintett taxon egy vagy több földrajzilag elhatárolt populációja, alfajai vagy fajai az I. függelékben vannak felsorolva, és hogy ezeket a populációkat, alfajokat, vagy fajokat a III. függelékből kivették.

5. A (**) egy faj, vagy egy magasabb taxon neve mellett azt jelenti, hogy az érintett faj, vagy érintett taxon egy vagy több földrajzilag elhatárolt populációja, alfajai vagy fajai az II. függelékben vannak felsorolva, és hogy ezeket a populációkat, alfajokat, vagy fajokat az III. függelékből kivették.

6. A fajok vagy más taxonok megnevezése mellett az országnevek azokat a Részes Feleket jelentik, amelyek ennek a fajnak vagy taxonnak a felvételét ebbe a függelékbe indítványozták.

7. Egy, ebben a függelékben szereplő faj, vagy több ott szereplő taxon minden állata vagy növénye – legyen az élő vagy halott – az Egyezmény rendelkezése alá tartozik. Botswana esetében a Botswana állam által bejelentett állatfajoknál az állatok minden könnyen felismerhető része származéka az Egyezmény rendelkezései alá tartozik.

| FAJOK | ORSZÁG |

FAUNA |

MAMMALIA Emlősök |

CHIROPTERA Denevérek | | |

Phyllostomatidae Hártyásorrú denevérek | Vampyrops lineatus Csíkoshátú gyümölcsdenevér | Uruguay |

EDENTATA Foghíjasok | | |

Myrmecophagidae Hangyászfélék | Tamandua tetradactyla (**) | Guatemala |

Bradypodidae Lajhárfélék | Bradypus griseus Füstös háromujjúlajhár | Costa Rica |

Choloepus hoffmanni Hoffmann-kétujjúlajhár | Costa Rica |

Dasypodidae Tatufélék | Cabassous centralis Északi csupaszfarkú tatu | Costa Rica |

Cabassous gymnurus (tatouay) Nagy csupaszfarkú tatu | Urugay |

PHOLIDOTA Pikkelyesek | | |

Manidae Tobzoskák | Manis gigantea Óriástobzoska | Ghána |

Manis longicaudata Hosszúfarkú tobzoska | Ghána |

Manis tricuspis | Ghána |

RODENTIA Rágcsálók | | |

Sciuridae Mókusfélék | Epixerus ebii Temminck-óriásmókus | Ghána |

Sciurus deppei Deppe-erdeimókus | Costa Rica |

Anomaluridae Pikkelyesfarkú mókusfélék | Anomalurus spp. Pikkelyesfarkú mókusok | Ghána |

Idiurus spp. | Ghána |

Hystricidae Sülfélék | Hystrix spp. Sülök | Ghána |

Erethizontidae Kúszósülfélék | Coendou spinosus | Uruguay |

CARNIVORA Ragadozók | | |

Canidae Kutyafélék | Fennecus zerda Sivatagi róka | Tunézia |

Procyonidae Mosómedvefélék | Bassaricyon gabbii Ecsetfarkú nyestmedve | Costa Rica |

Bassariscus sumichrasti Közép-amerikai macskanyérc | Costa Rica |

Nasua nasua solitaria Vörösorrú koati alfaja | Uruguay |

Mustelidae Menyétfélék | Galictis allamandi Nagy grizon | Costa Rica |

Mellivora capensis Méhészborz | Ghána, Botswana |

Viverridae Cibetmacskafélék | Viverra civetta Afrikai cibetmacska | Botswana |

Hyaenidae Hiénafélék | Proteles cristatus Cibethiéna | Botswana |

PINNIPEDIA Fókaalakúak | | |

Odobenidae Rozmárfélék | Odobenus rosmarus Rozmár | Kanada |

ARTIODACTYLA Párosujjú patások | | |

Tayassuidae Pekarifélék | Tayassu tajacu Örvös pekari | Guatemala |

Hippopotamus amphibius Nílusi víziló | (C 2) |

| | Ghána |

Tragulidae Kancsilfélék | Hyemoschus aquaticus Afrikai kancsil | Ghána |

Cervidae Szarvasfélék | Cervus elaphus barbarus Atlasz-gímszarvas | Tunézia |

Mazama ameicana cerasina Vörös nyársasszarvas alfaja | Guatemala |

Odocoileus virginianus mayensis Maja fehérfarkú szarvas | Guatemala |

Bovidae Szarvasmarhafélék | Ammotragus lervia Sörényes juh | Tunézia |

Antilope cervicapra Indiai antilop | Nepál |

Boocercus (Taurotragus) euryceros | Ghána |

Bubalus bubalis Vízibivaly | Nepál |

Damaliscus lunatus Közönséges lantszarvúantilop | Ghána |

Gazella dorcas Dorkász gazella | Tunézia |

Gazella gazella cuvieri Edmi gazella | Tunézia |

Gazella leptoceros Homoki gazella | Tunézia |

Tetracerus quadricornis Négyszarvú antilop | Nepál |

Tragelaphus spekei Szitutunga | Ghána |

AVES Madarak |

RHEIFORMES Nandualakúak | | |

Rheidae Nandufélék | Rhea americana (**) Nandu | Uruguay |

CICONIFORMES Gólyaalakúak | | |

Ardeidae Gémfélék | Ardea goliath Góliátgém | Ghána |

Bubulcus ibis Pásztorgém | (C 1) |

| | Ghána |

Casmerodius albus Nagy kócsag | (C 1) |

| | Ghána |

Egretta garzetta Kis kócsag | (C 1) |

| | Ghána |

Ciconiidae Gólyafélék | Ephippiorhynchus senegalensis Nyerges gólya | Ghána |

Leptoptilos crumeniferus Afrikai marabu | Ghána |

Threskiornithidae Íbiszfélék | Hagedashia hagedash Hadadaíbisz | Ghána |

Lampribis rara Foltosnyakú íbisz | Ghána |

Threskiornis aethiopica Szent íbisz | Ghána |

ANSERIFORMES Lúdalakúak | | |

Anatidae Récefélék | Anatidae spp. (*X**) Récék | Ghána |

{C1: | |

Cynus colombianus (Cygnus bewickii jankowskii) Alopochen aegyptiacus Anas querquedula Aythya nyroca} |

| |

GALLIFORMES Tyúkalakúak | | |

Crax rubra Nagy hokkó | (C 2) |

| | Costa Rica |

Ortalis vetula Yucatáni erdeityúk | (C 2) |

| | Guatemala |

Penelopina nigra Szurdokguán | (C 2) |

| | Guatemala |

Phasianidae Fácánfélék | Agelastes meleagrides Fehérmellű gyöngytyúk | Ghána |

Tragopan satyra Szatírtragopán | Nepál |

Meleagrididae Pulykafélék | Agriocaris acellata Pávaszemes pulyka | Guatemala |

CHARADRIIFORMES Lilealakúak | | |

Burhinidae Ugartyúkfélék | Burhinus bistriatus Koronás ugartyúk | Guatemala |

COLUMBIFORMES Galambalakúak | | |

Columbidae spp. (*) (**) Galambok | (C 1: Columbia livia) |

| | Ghána |

Nesoenas mayeri Rózsás galamb | Mauritius |

PSITTACIFORMES Papagájalakúak | | |

Psittacidae Papagájfélék | Psittacula krameri (*) Örvös papagáj (kis sándorpapagáj) | Ghána. Costa Rica |

CUCULIFORMES Kakukkalakúak | | |

Musophagidae Turákófélék | Musophagidae spp. (**) Turákók | Ghána |

PICIFORMES Harkályalakúak | | |

Rhamphastidae Borsevőfélék | Ramphastos sulphuratus Élescsőrű tukán | Guatemala |

PASSERIFORMES Énekesmadár-alakúak | | |

Muscicapidae Légykapófélék | Bebrornis rodericanus Rodriguez-poszáta | Mauritius |

Tchitrea (Terpsiphone) bourbonnensis Mauritiusi paradicsom-légykapó | Mauritius |

Emberizidae Sármányfélék | Gubernatrix cristata Zöld kardinálispinty | Uruguay |

Icteridae Csirögefélék | Xanthopsar flavus | Uruguay |

Fringillidae Pintyfélék | Fringillidae spp. (*) (X**) Pintyek | Ghána |

Ploceidae Szövőmadárfélék | Ploceidae spp. Szövőmadarak | Ghána |

REPTILIA Hüllők |

TESTUDINATA Teknősök | | |

Trionychidae Lágyhéjúteknős-félék | Trionyx trunguis | Ghána |

Pelomedusiade Sisakteknősfélék | Pelomedusa subrufa Merevmellű sisakteknős | Ghána |

Pelusios spp. Sisakteknősök | Ghána |

FLORA Flóra |

GNETACEAE Gnétumfélék | Gnetum montanum | Nepál |

MAGNOLIACEAE Liliomfafélék (magnóliafélék) | Taluma hodgsonii | Nepál |

PAPVERACEAE Mákfélék | Meconopsis regia | Nepál |

PODOCARPACEAE Kőtiszafafélék | Podocarpus nerifolius | Nepál |

TETRACENTRACEAE | Tetracentron spp. | Nepál |

[1] A "(C 1)" vagy a "(C 2)" adatok egy faj vagy magasabb taxon neve mellett azt jelenti, hogy az érintett faj vagy érintett taxon egy vagy több alfaja vagy faja a rendelet C függeléke 1., illetve 2. részében van felsorolva.

[2] A latin nevek fordításai csak utalásul szolgálnak.

--------------------------------------------------

Top