Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN10/08/B

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány - X. melléklet: A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Magyarország - 8. Környezetvédelem - B. Vízminőség

OJ L 236, 23.9.2003, p. 855–855 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

12003TN10/08/BHivatalos Lap L 236 , 23/09/2003 o. 0855 - 0855


B. VÍZMINŐSÉG

(1) 31991 L 0271: A Tanács 1991. május 21-i 91/271/EGK irányelve a települési szennyvíz kezeléséről (HL L 135. szám, 1991.5.30, 40. o.), az alábbi módosítással:

- 31998 L 0015: A Bizottság 1998.2.27-i 98/15/EK irányelve (HL L 67. szám, 1998.3.7., 29. o.).

a) A 91/271/EGK irányelv 3., 4. cikkétől és 5. cikke (2) bekezdésétől eltérve, 2015. december 31-ig a településiszennyvíz-elvezető művekre és a települési szennyvíz kezelésére vonatkozó előírásokat Magyarországon a következő közbenső célkitűzésekkel összhangban nem kell teljes mértékben alkalmazni:

- 2008. december 31-ig kell az irányelvben foglaltakat a 10000 lakosegyenértéket meghaladó érzékeny területen található agglomerációkban teljesíteni;

- 2010. december 31-ig kell az irányelvben foglaltakat a 15000 lakosegyenértéket meghaladó, nem érzékeny területen található agglomerációkban teljesíteni.

b) A 91/271/EGK irányelv 13. cikkétől eltérve, 2008. december 31-ig a III. mellékletben felsorolt iparágakba tartozó üzemek biológiailag lebontható ipari szennyvizére vonatkozó követelményeket Magyarország esetében nem kell alkalmazni a következő üzemek tekintetében:

- Pannontej Rt., Répcelak

- Bácsbokodi Tejüzem, Bácsbokod

- Papp Kereskedelmi Kft. Konzervgyár, Nyírtas

- Vépisz Szövetkezet, Konzervüzem, Csegöld

- Szatmári Konzervgyár Kft., Tyukod

- PETISFOOD Kft. Konzervüzem, Vasmegyer

- Atev Rt., Debrecen-Bánk

- Mirsa Rt., Albertirsa

- Makói Tejüzem, Makó

- Zalka Tej Rt., Nagybánhegyes.

(2) 31998 L 0083: A Tanács 1998. november 3-i 98/83/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (HL L 330. szám, 1998.12.5., 32. o.).

A 98/83/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, Magyarország 2009. december 25-ig eltérhet az arzénre meghatározott vízminőségi határértéktől anélkül, hogy erről a döntésről értesítené a Bizottságot. Amennyiben Magyarország ezen időpontot követően is érvényesíteni kívánja az eltérést, a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárást kell alkalmazni. Ez az eltérés nem alkalmazható az élelmiszergyártáshoz használt ivóvízre.

A 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárást kell alkalmazni abban az esetben is, ha Magyarország 2006. december 25-ét követően a 9. cikk (1) bekezdése értelmében eltérést kíván érvényesíteni a bór, fluorid és a nitrit határértékeire vonatkozóan.

--------------------------------------------------

Top