European flag

Službeni list
Europske unije

HR

Serija L


2024/1215

30.4.2024

ODLUKA br. 1/2024 ZAJEDNIČKOG ODBORA OSNOVANOG SPORAZUMOM IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I KANADE O TRGOVINI VINIMA I JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA

od 4. travnja 2024.

o izmjeni priloga I., III.(a), III.(b), IV.(a) i VI. Sporazumu između Europske zajednice i Kanade o trgovini vinima i jakim alkoholnim pićima [2024/1215]

ZAJEDNIČKI ODBOR,

uzimajući u obzir Sporazum između Europske zajednice i Kanade o trgovini vinima i jakim alkoholnim pićima sklopljen u gradu Niagara-on-the-Lake 16. rujna 2003. („Sporazum”), kako je izmijenjen Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane sklopljenim u Bruxellesu 30. listopada 2016. (privremeno se primjenjuje od 21. rujna 2017.), a posebno članak 27. stavak 3. Sporazuma,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Sporazumu navode se enološke prakse odobrene za vina podrijetlom iz Kanade odnosno Europske unije. Europska unija priopćila je 17 novih odobrenih enoloških praksi u skladu s člankom 6. stavkom 3. Sporazuma. U skladu s člankom 9. stavkom 1. Sporazuma te bi prakse trebalo dodati u Prilog I.

(2)

U skladu s člankom 13. Sporazuma Europska unija podnijela je Kanadi zahtjev za dodavanje oznaka zemljopisnog podrijetla u Prilog III.(a) Sporazumu. Kanada je preispitala 22 izraza koja je dostavila Europska unija i koja bi trebalo dodati u Prilog III.(a) Sporazumu.

(3)

U skladu s člankom 13. Sporazuma Kanada je podnijela Uniji zahtjev za dodavanje oznaka zemljopisnog podrijetla u Prilog III.(a) Sporazumu. Europska unija dovršila je preispitivanje 15 izraza koje je dostavila Kanada i koje bi trebalo dodati u Prilog III.(b) Sporazumu.

(4)

U skladu s člankom 16. Sporazuma Europska unija podnijela je Kanadi zahtjev za dodavanje oznaka zemljopisnog podrijetla u Prilog IV.(a) Sporazumu. Kanada je preispitala jedan izraz koji je dostavila Europska unija i koji bi trebalo dodati u Prilog IV.(a) Sporazumu.

(5)

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Sporazuma Kanada je podnijela Europskoj uniji zahtjev za ažuriranje popisa nadležnih tijela iz Priloga VI. Sporazumu,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   U Prilogu I. dijelu B dodaju se sljedeći unosi:

„38.

natrijeva karboksimetil celuloza, pri najvećoj količini uporabe od 0,01 %;

39.

dimetil dikarbonat (DMDC), pri najvećoj količini uporabe od 200 ppm;

40.

mliječna kiselina;

41.

hrastove strugotine;

42.

poligalakturonaza (kao „pektinaza”), od Trichoderma reesei RF6197;

43.

kalijev karbonat;

44.

kalijev poliaspartat, pri najvećoj količini uporabe od 0,01 %;

45.

manoproteini kvasca, pri najvećoj količini uporabe od 0,04 %;

46.

u Kanadi ne postoji regulatorni zahtjev za prethodno utvrđivanje pomoćnih sredstava ili fizikalnih postupaka koji se primjenjuju na vina ili sastojke koji se upotrebljavaju za proizvodnju vina, kao što su:

(a)

prozračivanje ili dodavanje kisika;

(b)

kationski izmjenjivači za dokiseljavanje;

(c)

kationski izmjenjivači za stabilizaciju tartarata;

(d)

uklanjanje sumporova dioksida fizikalnim postupcima;

(e)

ionske izmjenjivačke smole;

(f)

upravljanje otopljenim plinom u vinu uporabom membranskih kontaktora;

(g)

povezivanje membranskih procesa;

(h)

obrada kontinuiranim visokotlačnim postupcima;

(i)

obrada diskontinuiranim visokotlačnim postupcima.

Međutim, u svim slučajevima vino koje se uvozi u Kanadu mora ispunjavati zahtjeve utvrđene kanadskom normom za vino iz odjeljka B.02.100 Zakona o hrani i lijekovima.”

2.   U Prilogu III.(a) dodaje se sljedeći odjeljak:

U EUROPSKOJ UNIJI

U sljedećoj tablici navode se oznake zemljopisnog podrijetla vina podrijetlom iz Europske unije koje su zaštićene na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*1) o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda:

Podrijetlo

Oznaka zemljopisnog podrijetla

Španjolska

Campo de Cartagena

Španjolska

Catalunya

Španjolska

Jerez

Španjolska

Penedès

Španjolska

PRIORAT

Španjolska

Sherry

Španjolska

Xérès

Francuska

Bourgogne Passe-tout-grains

Italija

Colli Altotiberini

Italija

Colli Asolani

Italija

Conegliano Valdobbiadene

Italija

Corti Benedettine del Padovano

Italija

Olevano Romano

Italija

Ormeasco di Pornassio

Italija

Prosecco

Italija

Riviera del Brenta

Italija

Terre dell’ Alta Val d’ Agri

Italija

Torgiano Rosso Riserva

Italija

Valcamonica

Italija

Valtellina Rosso

Cipar

Commandaria (1)

Mađarska

Tokaj/Tokaji

3.   U Prilogu III.(b) dodaju se sljedeći unosi:

„BC Gulf Islands

Beamsville Bench

British Columbia

Creek Shores

Four Mile Creek

Lincoln Lakeshore

Niagara Escarpment

Niagara Lakeshore

Niagara River

Niagara-on-the-Lake

Ontario

Short Hills Bench

St. David’s Bench

Twenty Mile Bench

Vinemount Ridge”

4.   U Prilogu IV.(a) dodaje se sljedeći odjeljak:

„U sljedećoj tablici navode se oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića podrijetlom iz Europske unije koje su zaštićene na temelju Uredbe (EU) 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića (*2):

Podrijetlo

Oznaka zemljopisnog podrijetla

Kategorija proizvoda

Francuska

Calvados Pays d’Auge

Rakija od jabukovače i rakija od kruškovca

5.   U Prilogu VI. popis nadležnih tijela mijenja se kako slijedi:

„British Columbia Wine Institute (pravila VQA)” u podtočki (a) zamjenjuje se riječima „British Columbia Wine Association (pravila VQA)”.

Dodaje se treći podstavak: „(c) Conseil des Appellations Réservées et des Termes Valorisants”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon datuma kada ugovorne stranke izmijene diplomatske note kojima potvrđuju završetak svojih odgovarajućih postupaka za stupanje na snagu ove Odluke.

Ova Odluka sastavljena je u dva primjerka na vjerodostojnim jezicima Sporazuma predviđenima u članku 40. Sporazuma, pri čemu je svaka od tih verzija jednako vjerodostojna.

Sastavljeno u Bruxellesu i Ottawi 4. travnja 2024.

Za Zajednički odbor

Voditelj delegacije EU-a

Voditelj delegacije Kanade


(1)  Istovjetan izraz zaštićen u EU-u je „Κουμανδαρία”.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1215/oj

ISSN 1977-0847 (electronic edition)