ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 55

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
16. veljače 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Informacije o stupanju na snagu Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

1

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/183 оd 12. veljače 2021. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/2453 u pogledu nositelja odobrenja i njegova zastupnika u Uniji za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju određene genetski modificirane uljane repice, sastoje se ili su proizvedeni od njih (priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 823)  ( 1 )

2

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/184 оd 12. veljače 2021. o izmjeni odluka 2009/813/EZ, 2009/814/EZ i 2010/429/EU i provedbenih odluka 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU) 2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU) 2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU) 2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045, (EU) 2018/2046, (EU) 2019/1307, (EU) 2019/1308, (EU) 2019/1309, (EU) 2019/2083 i (EU) 2020/1360 u pogledu nositelja odobrenja i njegova zastupnika u Uniji za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju određene genetski modificirane organizme, sastoje se ili su proizvedeni od njih (priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 826)  ( 1 )

4

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

16.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/1


Informacije o stupanju na snagu Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane

Sveobuhvatni i pojačani sporazum o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, potpisan u Bruxellesu 24. studenoga 2017. (1), stupa na snagu 1. ožujka 2021. u skladu s člankom 385. stavkom 2. Sporazuma. Posljednja isprava o ratifikaciji ili odobrenju položena je 25. siječnja 2021.


(1)  SL L 23, 26.1.2018., str. 4.


ODLUKE

16.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/2


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/183

оd 12. veljače 2021.

o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/2453 u pogledu nositelja odobrenja i njegova zastupnika u Uniji za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju određene genetski modificirane uljane repice, sastoje se ili su proizvedeni od njih

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 823)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na nizozemskom i njemačkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2. i članak 21. stavak 2.,

budući da:

(1)

Društvo Bayer Agriculture BVBA, sa sjedištem u Belgiji, zastupnik je u Uniji društva Monsanto Company sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama u pogledu odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirane uljane repice, sastoje se ili su proizvedeni od njih, odobrenih Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/2453 (2). Društvo BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, drugi je nositelj odobrenja za genetski modificirane uljane repice odobrene tom provedbenom odlukom.

(2)

Dopisom od 28. srpnja 2020. društvo Bayer Agriculture BVBA obavijestilo je Komisiju da će od 1. kolovoza 2020. promijeniti svoj pravni oblik i preimenovati se u Bayer Agriculture BV, Belgija.

(3)

Dopisom od 28. srpnja 2020. društvo Bayer Agriculture BVBA obavijestilo je Komisiju da će Monsanto Company od 1. kolovoza 2020. promijeniti svoj pravni oblik i preimenovati se u Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.

(4)

Zatražene izmjene isključivo su administrativne prirode i stoga ne iziskuju novu procjenu predmetnih proizvoda.

(5)

Dopisom od 10. kolovoza 2020. Komisija je obavijestila društvo BASF SE, kao zastupnika društva BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, o zatraženim izmjenama. Dopisom od 27. kolovoza 2020. društvo BASF SE obavijestilo je Komisiju da se društvo BASF Agricultural Solutions Seed US LLC slaže s predloženim izmjenama.

(6)

Provedbenu odluku (EU) 2017/2453 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2017/2453

Provedbena odluka (EU) 2017/2453 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 7. stavak 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 9. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) podtočka 1. Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Naziv: Bayer Agriculture BV, Belgija

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime

društva Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St Louis, Missouri, 63167, Sjedinjene Američke Države;

i”

Članak 2.

Adresat

Ova je Odluka upućena:

(a)

društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija; i

(b)

društvu BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Njemačka.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2021.

Za Komisiju

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2453 оd 21. prosinca 2017. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirane uljane repice MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) i MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 346, 28.12.2017., str. 31.).


16.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/4


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/184

оd 12. veljače 2021.

o izmjeni odluka 2009/813/EZ, 2009/814/EZ i 2010/429/EU i provedbenih odluka 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU) 2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU) 2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU) 2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045, (EU) 2018/2046, (EU) 2019/1307, (EU) 2019/1308, (EU) 2019/1309, (EU) 2019/2083 i (EU) 2020/1360 u pogledu nositelja odobrenja i njegova zastupnika u Uniji za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju određene genetski modificirane organizme, sastoje se ili su proizvedeni od njih

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 826)

(Vjerodostojan je samo tekst na nizozemskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2. i članak 21. stavak 2.,

budući da:

(1)

Društvo Bayer Agriculture BVBA (sa sjedištem u Belgiji) zastupnik je društva Monsanto Company (sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama) u pogledu 32 odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju određene genetski modificirane organizme, sastoje se ili su proizvedeni od njih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003. Odgovarajuća odobrenja izdana su odlukama Komisije 2009/813/EZ (2), 2009/814/EZ (3) i 2010/429/EU (4) te provedbenim odlukama Komisije 2012/82/EU (5), 2012/83/EU (6), 2012/347/EU (7), 2013/649/EU (8), (EU) 2015/683 (9), (EU) 2015/684 (10), (EU) 2015/685 (11), (EU) 2015/686 (12), (EU) 2015/687 (13), (EU) 2015/688 (14), (EU) 2015/689 (15), (EU) 2015/693 (16), (EU) 2015/695 (17), (EU) 2015/696 (18), (EU) 2015/700 (19), (EU) 2015/701 (20), (EU) 2015/2279 (21), (EU) 2015/2281 (22), (EU) 2016/1216 (23), (EU) 2016/1217 (24), (EU) 2017/1207 (25), (EU) 2018/1111 (26), (EU) 2018/2045 (27), (EU) 2018/2046, (28) (EU) 2019/1307 (29), (EU) 2019/1308 (30), (EU) 2019/1309 (31), (EU) 2019/2083 (32) i (EU) 2020/1360 (33).

(2)

Dopisom od 28. srpnja 2020. društvo Bayer Agriculture BVBA obavijestilo je Komisiju da će se od 1. kolovoza 2020. preimenovati u Bayer Agriculture BV, Belgija.

(3)

Dopisom od 28. srpnja 2020. društvo Bayer Agriculture BVBA obavijestilo je Komisiju da će Monsanto Company, Sjedinjene Američke Države, od 1. kolovoza 2020. promijeniti svoj pravni oblik i preimenovati se u Bayer CropScience LP.

(4)

Predložene izmjene odluka o odobrenju isključivo su administrativne prirode i ne iziskuju novu procjenu predmetnih proizvoda.

(5)

Odluke 2009/813/EZ, 2009/814/EZ i 2010/429/EU i provedbene odluke 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU) 2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU) 2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU) 2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045, (EU) 2018/2046, (EU) 2019/1307, (EU) 2019/1308, (EU) 2019/1309, (EU) 2019/2083 i (EU) 2020/1360 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene Odluke 2009/813/EZ

Odluka 2009/813/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države.”

Članak 2.

Izmjene Odluke 2009/814/EZ

Odluka 2009/814/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 3.

Izmjene Odluke 2010/429/EU

Odluka Komisije 2010/429/EU mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 4.

Izmjene Provedbene odluke 2012/82/EU

Provedbena odluka 2012/82/EU mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 5.

Izmjene Provedbene odluke 2012/83/EU

Provedbena odluka 2012/83/EU mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 6.

Izmjene Provedbene odluke 2012/347/EU

Provedbena odluka 2012/347/EU mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države, koji u Uniji zastupa Bayer Agriculture BV, Belgija.”;

2.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države

Zastupa ga Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”

Članak 7.

Izmjene Provedbene odluke 2013/649/EU

Provedbena odluka (EU) 2013/649/EU mijenja se kako slijedi:

1.

članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 8.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2015/683

Provedbena odluka (EU) 2015/683 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 9.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2015/684

Provedbena odluka (EU) 2015/684 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 10.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2015/685

Provedbena odluka (EU) 2015/685 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 11.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2015/686

Provedbena odluka (EU) 2015/686 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države.”

Članak 12.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2015/687

Provedbena odluka (EU) 2015/687 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 13.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2015/688

Provedbena odluka (EU) 2015/688 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 14.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2015/689

Provedbena odluka (EU) 2015/689 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 15.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2015/693

Provedbena odluka (EU) 2015/693 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 16.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2015/695

Provedbena odluka (EU) 2015/695 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 17.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2015/696

Provedbena odluka (EU) 2015/696 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 18.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2015/700

Provedbena odluka (EU) 2015/700 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 19.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2015/701

Provedbena odluka (EU) 2015/701 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 20.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2015/2279

Provedbena odluka (EU) 2015/2279 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 21.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2015/2281

Provedbena odluka (EU) 2015/2281 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 22.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2016/1216

Provedbena odluka (EU) 2016/1216 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 23.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2016/1217

Provedbena odluka (EU) 2016/1217 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 24.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2017/1207

Provedbena odluka (EU) 2017/1207 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 25.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2018/1111

Provedbena odluka (EU) 2018/1111 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer Agriculture BV, Belgija, koji zastupa Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države.”;

2.

članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer Agriculture BV

Adresa: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija

u ime Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države”

Članak 26.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2018/2045

Provedbena odluka (EU) 2018/2045 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države, koji u Uniji zastupa Bayer Agriculture BV, Belgija.”;

2.

članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države

Zastupa ga Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija”

Članak 27.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2018/2046

Provedbena odluka (EU) 2018/2046 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države, koji u Uniji zastupa Bayer Agriculture BV, Belgija.”;

2.

članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države

Zastupa ga Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija”

Članak 28.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2019/1307

Provedbena odluka (EU) 2019/1307 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države, koji u Uniji zastupa Bayer Agriculture BV, Belgija.”;

2.

članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države

Zastupa ga Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija”

Članak 29.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2019/1308

Provedbena odluka (EU) 2019/1308 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države, koji u Uniji zastupa Bayer Agriculture BV, Belgija.”;

2.

članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države

Zastupa ga Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija”

Članak 30.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2019/1309

Provedbena odluka (EU) 2019/1309 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države, koji u Uniji zastupa Bayer Agriculture BV, Belgija.”;

2.

članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države

Zastupa ga Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija”

Članak 31.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2019/2083

Provedbena odluka (EU) 2019/2083 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države, koji u Uniji zastupa Bayer Agriculture BV, Belgija.”;

2.

članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države

Zastupa ga Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija”

Članak 32.

Izmjene Provedbene odluke (EU) 2020/1360

Provedbena odluka (EU) 2020/1360 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je Bayer CropScience LP, Sjedinjene Američke Države, koji zastupa Bayer Agriculture BV, Belgija.”;

2.

članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”;

3.

točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja:

Naziv: Bayer CropScience LP

Adresa: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Sjedinjene Američke Države

Zastupa ga Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.”

Članak 33.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, Belgija.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2021.

Za Komisiju

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2009/813/EZ od 30. listopada 2009. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificiranog kukuruza MON 89034 (MON-89Ø34-3) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 289, 5.11.2009., str. 21.).

(3)  Odluka Komisije 2009/814/EZ od 30. listopada 2009. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificiranog kukuruza MON 88017 (MON-88Ø17-3) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 289, 5.11.2009., str. 25.).

(4)  Odluka Komisije 2010/429/EU od 28. srpnja 2010. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificiranog kukuruza MON 88017 ×MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 201, 3.8.2010., str. 46.).

(5)  Provedbena odluka Komisije 2012/82/EU od 10. veljače 2012. o produljenju odobrenja radi daljnjeg stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 40, 14.2.2012., str. 14.).

(6)  Provedbena odluka Komisije 2012/83/EU od 10. veljače 2012. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87701 (MON-877Ø1-2), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 40, 14.2.2012., str. 18.).

(7)  Provedbena odluka Komisije 2012/347/EU od 28. lipnja 2012. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificirane soje MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 171, 30.6.2012., str. 13.).

(8)  Provedbena odluka Komisije 2013/649/EU оd 6. studenoga 2013. o odobravanju stavljanja na tržište peluda proizvedenog od kukuruza MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 302, 13.11.2013., str. 44.).

(9)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/683 od 24. travnja 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87460 (MON 8746Ø-4), koji se sastoje ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 112, 30.4.2015., str. 1.).

(10)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/684 оd 24. travnja 2015. o odobravanju stavljanja na tržište genetski modificiranog kukuruza NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) i obnovi odobrenja postojećih proizvoda kukuruza NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 112, 30.4.2015., str. 6.).

(11)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/685 оd 24. travnja 2015. o odobravanju stavljanja na tržište genetski modificiranog pamuka MON 15985 (MON-15985-7) i o obnovi odobrenja za postojeće proizvode od genetski modificiranog pamuka MON 15985 (MON-15985-7) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 112, 30.4.2015., str. 11.).

(12)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/686 od 24. travnja 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificirane soje MON 87769 (MON-87769-7) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 112, 30.4.2015., str. 16.).

(13)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/687 od 24. travnja 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu uljanu repicu MON 88302 (MON-883Ø2-9), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 112, 30.4.2015., str. 22.).

(14)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/688 od 24. travnja 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificiranog pamuka MON 88913 (MON-88913-8) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 112, 30.4.2015., str. 26.).

(15)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/689 оd 24. travnja 2015. o obnovi odobrenja za postojeće proizvode od genetski modificiranog pamuka MON 531 (MON-ØØ531-6) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 112, 30.4.2015., str. 31.).

(16)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/693 оd 24. travnja 2015. o obnovi odobrenja za postojeće proizvode od genetski modificiranog pamuka MON 1445 (MON-Ø1445-2) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 112, 30.4.2015., str. 48.).

(17)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/695 оd 24. travnja 2015. o obnovi odobrenja za postojeće proizvode od genetski modificiranog pamuka MON 531 x MON 1445 (MON-ØØ531-6 x MON-Ø1445-2) i o odobravanju stavljanja na tržište pamukova ulja proizvedenog od genetski modificiranog pamuka MON 531 x MON 1445 (MON-ØØ531-6 x MON-Ø1445-2) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 112, 30.4.2015., str. 56.).

(18)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/696 od 24. travnja 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON87705 (MON-877Ø5-6), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 112, 30.4.2015., str. 60.).

(19)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/700 od 24. travnja 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON87708 (MON-877Ø8-9), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 112, 30.4.2015., str. 81.).

(20)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/701 оd 24. travnja 2015. o odobravanju stavljanja na tržište hrane koja sadržava ili se sastoji od genetski modificirane uljane repice GT73, ili hrane i hrane za životinje proizvedene od tog genetski modificiranog organizma u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 112, 30.4.2015., str. 86.).

(21)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2279 od 4. prosinca 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 322, 8.12.2015., str. 58.).

(22)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2281 od 4. prosinca 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 (MON-87427-7), sastoje se ili su proizvedeni od njega, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 322, 8.12.2015., str. 67.).

(23)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1216 od 22. srpnja 2016. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 199, 26.7.2016., str. 22.).

(24)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1217 od 22. srpnja 2016. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 199, 26.7.2016., str. 28.).

(25)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1207 оd 4. srpnja 2017. o obnovi odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda od genetski modificiranog kukuruza MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 6.7.2017., str. 18.).

(26)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1111 оd 3. kolovoza 2018. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ili se sastoje ili su proizvedeni od njega, i genetski modificirani kukuruz u kojem se kombiniraju dvije od promjena MON 87427, MON 89034 i NK603, i o stavljanju izvan snage Odluke 2010/420/EU (SL L 203, 10.8.2018., str. 20.).

(27)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/2045 оd 19. prosinca 2018. o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sastoje se ili su proizvedeni od njega, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 327, 21.12.2018., str. 65.).

(28)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/2046 оd 19. prosinca 2018. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, ili se sastoje ili su proizvedeni od njega, i genetski modificirani kukuruz u kojem se kombiniraju dvije, tri ili četiri od pojedinačnih promjena MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 i 59122, i o stavljanju izvan snage Odluke 2011/366/EU (SL L 327, 21.12.2018., str. 70.).

(29)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1307 od 26. srpnja 2019. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87403 (MON-874Ø3-1), sastoje se ili su proizvedeni od njega, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 204, 2.8.2019., str. 81.).

(30)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1308 od 26. srpnja 2019. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87411 (MON-87411-9), sastoje se ili su proizvedeni od njega, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 204, 2.8.2019., str. 85.).

(31)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1309 od 26. srpnja 2019. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificirane soje MON 87751 (MON-87751-7) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 204, 2.8.2019., str. 90.).

(32)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/2083 оd 28. studenoga 2019. o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 89788 (MON-89788-1), sastoje se ili su proizvedeni od nje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 6.12.2019., str. 68.).

(33)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1360 od 28. rujna 2020. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sastoje se ili su proizvedeni od nje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 30.9.2020., str. 1.).