ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 26

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 63.
30. siječnja 2020.


Sadržaj

 

III.   Drugi akti

Stranica

 

 

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 35/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u [2020/52]

1

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 36/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u [2020/53]

3

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 37/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u [2020/54]

5

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 38/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u [2020/55]

7

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 39/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) i Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/56]

9

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 40/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) i Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/57]

11

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 41/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/58]

13

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 42/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/59]

15

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 43/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/60]

16

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 44/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/61]

18

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 45/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/62]

20

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 46/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/63]

22

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 47/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/64]

24

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 48/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/65]

26

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 49/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/66]

28

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 50/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/67]

30

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 51/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/68]

31

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 52/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/69]

32

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 53/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/70]

33

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 54/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/71]

35

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 55/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/72]

38

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 56/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/73]

39

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 57/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/74]

40

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 58/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/75]

42

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 59/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/76]

44

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 60/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/77]

46

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 61/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/78]

48

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 62/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u [2020/79]

50

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 63/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u [2020/80]

58

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 64/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u [2020/81]

60

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 65/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2020/82]

62

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 66/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2020/83]

64

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 67/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2020/84]

65

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 68/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/85]

66

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 69/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/86]

67

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 70/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/87]

68

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 71/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/88]

69

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 72/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/89]

71

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 73/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/90]

72

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 74/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/91]

73

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 75/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/92]

74

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 76/2018 od 23. ožujka 2018. o izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2020/93]

75

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


III. Drugi akti

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/1


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 35/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u [2020/52]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2017/1978 оd 31. listopada 2017. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla, u pogledu bodljikaša ulovljenih izvan proizvodnih područja koja su razvrstana u razrede (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Uredba Komisije (EU) 2017/1979 оd 31. listopada 2017. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, u pogledu bodljikaša izlovljenih izvan proizvodnih područja koja su razvrstana u razrede (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Uredba Komisije (EU) 2017/1981 оd 31. listopada 2017. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu temperaturnih uvjeta tijekom prijevoza mesa (3) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o veterinarskim pitanjima. Zakonodavstvo o veterinarskim pitanjima ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u sektorskim prilagodbama Priloga I. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(5)

Prilog I. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poglavlje I. Priloga I. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

U točki 12. (Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća) u dijelu 1.1. dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 1979: Uredbom Komisije (EU) 2017/1979 od 31. listopada 2017. (SL L 285, 1.11.2017., str. 6.).”

2.

U točki 17. (Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća) u dijelu 6.1. dodaju se sljedeće alineje:

„—

32017 R 1978: Uredbom Komisije (EU) 2017/1978 od 31. listopada 2017. (SL L 285, 1.11.2017., str. 3.),

32017 R 1981: Uredbom Komisije (EU) 2017/1981 od 31. listopada 2017. (SL L 285, 1.11.2017., str. 10.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi uredbi (EU) 2017/1978, (EU) 2017/1979 i (EU) 2017/1981 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 285, 1.11.2017., str. 3.

(2)  SL L 285, 1.11.2017., str. 6.

(3)  SL L 285, 1.11.2017., str. 10.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/3


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 36/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u [2020/53]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2316 оd 12. prosinca 2017. o stavljanju izvan snage Odluke 92/176/EEZ o zemljovidima koje je potrebno predvidjeti za korištenje kompjutorske mreže Animo (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Provedbenom odlukom (EU) 2017/2316 stavlja se izvan snage Odluka Komisije 92/176/EEZ (2), koja je uključena u Sporazum o EGP-u i koja se stoga treba isključiti iz njega.

(3)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o veterinarskim pitanjima. Zakonodavstvo o veterinarskim pitanjima ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u sektorskim prilagodbama Priloga I. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(4)

Prilog I. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Briše se tekst točke 6. (Odluka Komisije 92/176/EEZ) u poglavlju I. dijelu 1.2. Priloga I. Sporazumu o EGP-u.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene odluke (EU) 2017/2316 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 331, 14.12.2017., str. 78.

(2)  SL L 80, 25.3.1992., str. 33.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/5


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 37/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u [2020/54]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1940 оd 13. srpnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sadržaja i oblika zootehničkih certifikata izdanih za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina, sadržanih u jedinstvenom doživotnom identifikacijskom dokumentu za kopitare (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o živim životinjama osim riba i životinja akvakulture. Zakonodavstvo u pogledu navedenih pitanja ne primjenjuje se na Island, kako je utvrđeno u stavku 2. uvodnog dijela poglavlja I. Priloga I. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Island.

(3)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o veterinarskim pitanjima. Zakonodavstvo o veterinarskim pitanjima ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u sektorskim prilagodbama Priloga I. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(4)

Prilog I. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 36. (Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/717) u poglavlju I. dijelu 2.2. Priloga I. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeća točka:

„37.

32017 R 1940: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1940 оd 13. srpnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sadržaja i oblika zootehničkih certifikata izdanih za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina, sadržanih u jedinstvenom doživotnom identifikacijskom dokumentu za kopitare (SL L 275, 25.10.2017., str. 1.).

Ovaj akt ne primjenjuje se na Island.”

Članak 2.

Vjerodostojan je tekst Delegirane uredbe (EU) 2017/1940 na norveškom jeziku koji se objavljuje u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 275, 25.10.2017., str. 1.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/7


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 38/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u [2020/55]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2330 оd 14. prosinca 2017. o odobrenju tvari željezov(II) karbonat, željezov(III) klorid heksahidrat, željezov(II) sulfat monohidrat, željezov(II) sulfat heptahidrat, željezov(II) fumarat, željezov(II) kelat aminokiselina, hidrat, željezov(II) kelat hidrolizata bjelančevina te željezov(II) kelat glicina, hidrat, kao dodataka hrani za sve životinjske vrste te tvari željezov dekstran kao dodatka hrani za prasad, te o izmjeni uredbi (EZ) br. 1334/2003. i (EZ) br. 479/2006 (1), kako je ispravljena u SL L 351, 30.12.2017., str. 202., treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani za životinje. Zakonodavstvo o hrani za životinje ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u sektorskim prilagodbama Priloga I. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(3)

Prilog I. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poglavlje II. Priloga I. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

U točkama 1.zq (Uredba Komisije (EZ) br. 1334/2003) i 1.zzu (Uredba Komisije (EZ) br. 479/2006) dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 2330: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2330 od 14. prosinca 2017. (SL L 333, 15.12.2017., str. 41.), kako je ispravljena u SL L 351, 30.12.2017., str. 202.,”

2.

Iza točke 230. (Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1914) umeće se sljedeća točka:

„231.

32017 R 2330: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2330 оd 14. prosinca 2017. o odobrenju tvari željezov(II) karbonat, željezov(III) klorid heksahidrat, željezov(II) sulfat monohidrat, željezov(II) sulfat heptahidrat, željezov(II) fumarat, željezov(II) kelat aminokiselina, hidrat, željezov(II) kelat hidrolizata bjelančevina te željezov(II) kelat glicina, hidrat, kao dodataka hrani za sve životinjske vrste te tvari željezov dekstran kao dodatka hrani za prasad, te o izmjeni uredbi (EZ) br. 1334/2003. i (EZ) br. 479/2006 (SL L 333, 15.12.2017., str. 41.), kako je ispravljena u SL L 351, 30.12.2017., str. 202.”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2017/2330, kako je ispravljena u SL L 351, 30.12.2017., str. 202., na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 333, 15.12.2017., str. 41.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/9


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 39/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) i Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/56]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2017/2460 оd 30. listopada 2017. o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja, u pogledu popisa referentnih laboratorija Unije (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Uredba Komisije (EZ) br. 180/2008 od 28. veljače 2008. (2), koja je uključena u Sporazum o EGP-u Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 115/2010 od 10. studenoga 2010. (3), trebala bi se dodati i kao akt o izmjeni Uredbe (EZ) br. 882/2004 u poglavlju II. Priloga I. i poglavlju XII. Priloga II.

(3)

Uredba Komisije (EZ) br. 737/2008 od 28. srpnja 2008. (4), koja je uključena u Sporazum o EGP-u Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 18/2010 od 1. ožujka 2010. (5), trebala bi se dodati i kao akt o izmjeni Uredbe (EZ) br. 882/2004 u poglavlju II. Priloga I. i poglavlju XII. Priloga II.

(4)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o veterinarskim pitanjima, hrani i hrani za životinje. Zakonodavstvo o veterinarskim pitanjima, hrani i hrani za životinje ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u sektorskim prilagodbama Priloga I. i u uvodnom dijelu poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(5)

Priloge I. i II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

U točki 11. (Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju I. dijelu 1.1. dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 2460: Uredbom Komisije (EU) 2017/2460 od 30. listopada 2017. (SL L 348, 29.12.2017., str. 34.).”

2.

U točki 31.j (Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju II. dodaju se sljedeće alineje:

„—

32008 R 0180: Uredbom Komisije (EZ) br. 180/2008 od 28. veljače 2008. (SL L 56, 29.2.2008., str. 4.),

32008 R 0737: Uredbom Komisije (EZ) br. 737/2008 od 28. srpnja 2008. (SL L 201, 30.7.2008., str. 29.),

32017 R 2460: Uredbom Komisije (EU) 2017/2460 od 30. listopada 2017. (SL L 348, 29.12.2017., str. 34.).”

Članak 2.

U točki 54.zzzi (Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaju se sljedeće alineje:

„—

32008 R 0180: Uredbom Komisije (EZ) br. 180/2008 od 28. veljače 2008. (SL L 56, 29.2.2008., str. 4.),

32008 R 0737: Uredbom Komisije (EZ) br. 737/2008 od 28. srpnja 2008. (SL L 201, 30.7.2008., str. 29.),

32017 R 2460: Uredbom Komisije (EU) 2017/2460 od 30. listopada 2017. (SL L 348, 29.12.2017., str. 34.).”

Članak 3.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) 2017/2460 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 5.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 348, 29.12.2017., str. 34.

(2)  SL L 56, 29.2.2008., str. 4.

(3)  SL L 58, 3.3.2011., str. 69.

(4)  SL L 201, 30.7.2008., str. 29.

(5)  SL L 143, 10.6.2010., str. 4.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/11


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 40/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) i Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/57]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2017/1777 оd 29. rujna 2017. o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24, Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600, glinasti ugljen, diklorprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, vodikov peroksid, metaldehid, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinat i Urtica spp. u ili na određenim proizvodima (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani i hrani za životinje. Zakonodavstvo o hrani i hrani za životinje ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u sektorskim prilagodbama Priloga I. i u uvodnom dijelu poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(3)

Priloge I. i II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 40. (Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju II. Priloga I. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 1777: Uredbom Komisije (EU) 2017/1777 od 29. rujna 2017. (SL L 253, 30.9.2017., str. 1.),”

Članak 2.

U točki 54.zzy (Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 1777: Uredbom Komisije (EU) 2017/1777 od 29. rujna 2017. (SL L 253, 30.9.2017., str. 1.),”

Članak 3.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) 2017/1777 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 5.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 253, 30.9.2017., str. 1.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/13


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 41/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/58]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1576 оd 26. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 540/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za sustav zvučnog upozorenja vozila za EU homologaciju vozila (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 2.a (Uredba (EU) br. 540/2014 Europskog parlamenta i Vijeća) poglavlja I. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeće:

„, kako je izmijenjena:

32017 R 1576: Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/1576 od 26. lipnja 2017. (SL L 239, 19.9.2017., str. 3.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Delegirane uredbe (EU) 2017/1576 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 239, 19.9.2017., str. 3.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/15


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 42/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/59]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2017/1221 оd 22. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 u pogledu metodologije određivanja emisija isparavanjem (ispitivanje tipa 4.) (1) treba se uključiti u sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 45.zu (Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008) u poglavlju I. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 1221: Uredbom Komisije (EU) 2017/1221 od 22. lipnja 2017. (SL L 174, 7.7.2017., str. 3.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) 2017/1221 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 174, 7.7.2017., str. 3.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/16


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 43/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/60]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2017/1347 оd 13. srpnja 2017. o ispravku Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EU) br. 582/2011 i Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točkama 45.zx (Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća), 45.zzl (Uredba Komisije (EU) 582/2011) i 45.zzv (Uredba Komisije (EU) 2017/1151) u poglavlju I. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 1347: Uredbom Komisije (EU) 2017/1347 od 13. srpnja 2017. (SL L 192, 24.7.2017., str. 1.),”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) 2017/1347 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 192, 24.7.2017., str. 1.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/18


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 44/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/61]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1473 оd 14. kolovoza 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani. Zakonodavstvo o hrani ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u uvodnom dijelu poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(3)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 54.bb (Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008) u poglavlju XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 1473: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1473 od 14. kolovoza 2017. (SL L 210, 15.8.2017., str. 4.),”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2017/1473 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 210, 15.8.2017., str. 4.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/20


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 45/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/62]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1862 оd 16. listopada 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani. Zakonodavstvo o hrani ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u uvodnom dijelu poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(3)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 54.bb (Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008) u poglavlju XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 1862: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1862 od 16. listopada 2017. (SL L 266, 17.10.2017., str. 1.),”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2017/1862 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 266, 17.10.2017., str. 1.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/22


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 46/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/63]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2018/74 оd 17. siječnja 2018. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Uredba Komisije (EU) 2018/75 оd 17. siječnja 2018. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacija za mikrokristaličnu celulozu (E 460 i.) (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani. Zakonodavstvo o hrani ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u uvodnom dijelu poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(4)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poglavlje XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

U točki 54.zzzzr (Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća) dodaje se sljedeća alineja:

„—

32018 R 0074: Uredbom Komisije (EU) 2018/74 od 17. siječnja 2018. (SL L 13, 18.1.2018., str. 21.),”

2.

U točki 69. (Uredba Komisije (EU) br. 231/2012) dodaje se sljedeća alineja:

„—

32018 R 0075: Uredbom Komisije (EU) 2018/75 od 17. siječnja 2018. (SL L 13, 18.1.2018., str. 24.),”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi uredbi (EU) 2018/74 i (EU) 2018/75 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 13, 18.1.2018., str. 21.

(2)  SL L 13, 18.1.2018., str. 24.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/24


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 47/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/64]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2018/79 оd 18. siječnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani. Zakonodavstvo o hrani ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u uvodnom dijelu poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(3)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 55. (Uredba Komisije (EU) br. 10/2011) u poglavlju XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32018 R 0079: Uredbom Komisije (EU) 2018/79 od 18. siječnja 2018. (SL L 14, 19.1.2018., str. 31.),”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) 2018/79 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 14, 19.1.2018., str. 31.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/26


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 48/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/65]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Direktiva Komisije (EU) 2017/1572 оd 15. rujna 2017. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu načelā i smjernica dobre proizvođačke prakse za lijekove za humanu primjenu (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 15.qd (Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1252/2014) u poglavlju XIII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeće:

„15.qe

32017 L 1572: Direktiva Komisije (EU) 2017/1572 оd 15. rujna 2017. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu načelā i smjernica dobre proizvođačke prakse za lijekove za humanu primjenu (SL L 238, 16.9.2017., str. 44.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Direktive sadržavaju sljedeću prilagodbu:

 

Inspekcije u Lihtenštajnu provodi švicarski inspektorat u ime Lihtenštajna na temelju sporazuma između Swissmedica i Amt für Gesundheit (Zdravstvena služba) (Verwaltungsvereinbarung betreffend Inspektionen – Administrativni sporazum o inspekcijama).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Direktive (EU) 2017/1572 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 238, 16.9.2017., str. 44.

(*1)  Ustavni su zahtjevi navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/28


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 49/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/66]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1011 оd 24. travnja 2015. o dopuni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o prekursorima za droge i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1277/2005 (1), kako je ispravljena u SL L 185, 14.7.2015., str. 31. i SL L 125, 18.5.2017., str. 75., treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1013 оd 25. lipnja 2015. o utvrđivanju pravila u pogledu Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o prekursorima za droge i u pogledu Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Uredbom (EU) 2015/1011 stavlja se izvan snage Uredba Komisije (EZ) br. 1277/2005 (3), koja je uključena u Sporazum o EGP-u i koja se stoga treba isključiti iz njega.

(4)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poglavlje XIII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

Iza točke 15.x (Uredba (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća) dodaje se sljedeće:

„15.xa

32015 R 1011: Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1011 оd 24. travnja 2015. o dopuni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o prekursorima za droge i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1277/2005 (SL L 162, 27.6.2015., str. 12), kako je ispravljena u SL L 185, 14.7.2015., str. 31. i SL L 125, 18.5.2017., str. 75.

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Delegirane uredbe sadržavaju sljedeću prilagodbu:

 

U pogledu Uredbe (EZ) br. 273/2004 Uredba se primjenjuje samo na države EFTA-e koje su članice EGP-a.

15.xb

32015 R 1013: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1013 оd 25. lipnja 2015. o utvrđivanju pravila u pogledu Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o prekursorima za droge i u pogledu Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja (SL L 162, 27.6.2015., str. 33.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Provedbene uredbe sadržavaju sljedeću prilagodbu:

 

U pogledu Uredbe (EZ) br. 273/2004 Uredba se primjenjuje samo na države EFTA-e koje su članice EGP-a.”

2.

Briše se tekst točke 15.ze (Uredba Komisije (EZ) br. 1277/2005).

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Delegirane uredbe (EU) 2015/1011, kako je izmijenjena u SL L 185, 14.7.2015., str. 31. i SL L 125, 18.5.2017., str. 75., i Provedbene uredbe (EU) 2015/1013 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 162, 27.6.2015., str. 12.

(2)  SL L 162, 27.6.2015., str. 33.

(3)  SL L 202, 3.8.2005., str. 7.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/30


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 50/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/67]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1443 оd 29. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 u pogledu uvrštenja određenih prekursora za droge u popis predviđenih tvari (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 15.x (Uredba (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju XIII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 R 1443: Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1443 od 29. lipnja 2016. (SL L 235, 1.9.2016., str. 6.),”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Delegirane uredbe (EU) 2016/1443 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 235, 1.9.2016., str. 6.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/31


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 51/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/68]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Direktiva (EU) 2017/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 12.q (Direktiva 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju XV. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 L 2102: Direktivom (EU) 2017/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. (SL L 305, 21.11.2017., str. 8.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Direktive (EU) 2017/2102 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 305, 21.11.2017., str. 8.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/32


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 52/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/69]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2018/35 оd 10. siječnja 2018. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu oktametilciklotetrasiloksana („D4”) i dekametilciklopentasiloksana („D5”) (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 12.zc (Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju XV. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32018 R 0035: Uredbom Komisije (EU) 2018/35 od 10. siječnja 2018. (SL L 6, 11.1.2018., str. 45.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) 2018/35 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 6, 11.1.2018., str. 45.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/33


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 53/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/70]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2326 оd 14. prosinca 2017. o odobravanju imiprotrina kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18 (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2327 оd 14. prosinca 2017. o odobravanju 2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 6 (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2334 оd 14. prosinca 2017. o odgodi isteka odobrenja kreozota za uporabu u biocidnim proizvodima vrste proizvoda 8 (3) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 12.zzzzze (Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1383) u poglavlju XV. Priloga II. Sporazumu o EGP-u umeću se sljedeće točke:

„12.zzzzzf

32017 R 2326: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2326 оd 14. prosinca 2017. o odobravanju imiprotrina kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18 (SL L 333, 15.12.2017., str. 22.).

„12.zzzzzg

32017 R 2327: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2327 оd 14. prosinca 2017. o odobravanju 2-metil-1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 6 (SL L 333, 15.12.2017., str. 25.).

„12.zzzzzh

32017 D 2334: Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2334 оd 14. prosinca 2017. o odgodi isteka odobrenja kreozota za uporabu u biocidnim proizvodima vrste proizvoda 8 (SL L 333, 15.12.2017., str. 64.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi provedbenih uredbi (EU) 2017/2326 i (EU) 2017/2327 te Provedbene odluke (EU) 2017/2334 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 333, 15.12.2017., str. 22.

(2)  SL L 333, 15.12.2017., str. 25.

(3)  SL L 333, 15.12.2017., str. 64.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/35


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 54/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/71]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1455 оd 10. kolovoza 2017. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari pikoksistrobin, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1496 оd 23. kolovoza 2017. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1511 оd 30. kolovoza 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja razdoblja odobrenja aktivnih tvari 1-metil-ciklopropen, beta-ciflutrin, klorotalonil, klorotoluron, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, forklorfenuron, fostiazat, indoksakarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanat-metil i tribenuron (3) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1526 оd 6. rujna 2017. o neodobravanju aktivne tvari beta-cipermetrin u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (4) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(5)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1527 оd 6. rujna 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari ciflufenamid, fluopikolid, heptamaloksiloglukan i malation (5) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(6)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1529 оd 7. rujna 2017. o odobravanju osnovne tvari natrijev klorid u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (6) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(7)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1530 оd 7. rujna 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivne tvari kizalofop-p-tefuril (7) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(8)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1531 оd 7. rujna 2017. o produljenju odobrenja aktivne tvari imazamoks kao kandidata za zamjenu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (8) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(9)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poglavlje XV. Priloga II. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

U točki 13.a (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011) dodaju se sljedeće alineje:

„—

32017 R 1455: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1455 od 10. kolovoza 2017. (SL L 208, 11.8.2017., str. 28.),

32017 R 1496: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1496 od 23. kolovoza 2017.(SL L 218, 24.8.2017., str. 7.),

32017 R 1511: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1511 od 30. kolovoza 2017. (SL L 224, 31.8.2017., str. 115.),

32017 R 1527: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1527 od 6. rujna 2017. (SL L 231, 7.9.2017., str. 3.),

32017 R 1529: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1529 od 7. rujna 2017. (SL L 232, 8.9.2017., str. 1.),

32017 R 1530: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1530 od 7. rujna 2017. (SL L 232, 8.9.2017., str. 4.),

32017 R 1531: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1531 od 7. rujna 2017. (SL L 232, 8.9.2017., str. 6.).”

2.

Iza točke 13.zzzzzzzy (Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1506) umeću se sljedeće točke:

„13.zzzzzzzz

32017 R 1455: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1455 оd 10. kolovoza 2017. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari pikoksistrobin, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 208, 11.8.2017., str. 28.).

13.zzzzzzzza

32017 R 1496: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1496 оd 23. kolovoza 2017. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 218, 24.8.2017., str. 7.).

13.zzzzzzzzb

32017 R 1526: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1526 оd 6. rujna 2017. o neodobravanju aktivne tvari beta-cipermetrin u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 231, 7.9.2017., str. 1.).

13.zzzzzzzzc

32017 R 1529: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1529 оd 7. rujna 2017. o odobravanju osnovne tvari natrijev klorid u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 232, 8.9.2017., str. 1.).

13.zzzzzzzzd

32017 R 1531: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1531 оd 7. rujna 2017. o produljenju odobrenja aktivne tvari imazamoks kao kandidata za zamjenu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 232, 8.9.2017., str. 6.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi provedbenih uredbi (EU) 2017/1455, (EU) 2017/1496, (EU) 2017/1511, (EU) 2017/1526, (EU) 2017/1527, (EU) 2017/1529, (EU) 2017/1530 i (EU) 2017/1531 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 208, 11.8.2017., str. 28.

(2)  SL L 218, 24.8.2017., str. 7.

(3)  SL L 224, 31.8.2017., str. 115.

(4)  SL L 231, 7.9.2017., str. 1.

(5)  SL L 231, 7.9.2017., str. 3.

(6)  SL L 232, 8.9.2017., str. 1.

(7)  SL L 232, 8.9.2017., str. 4.

(8)  SL L 232, 8.9.2017., str. 6.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/38


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 55/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/72]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 оd 4. rujna 2017. o utvrđivanju znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrine disrupcije u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 25. (Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2005) u poglavlju XV. Priloga II. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeća točka:

„26.

32017 R 2100: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 оd 4. rujna 2017. o utvrđivanju znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrine disrupcije u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 301, 17.11.2017., str. 1).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Delegirane uredbe (EU) 2017/2100 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 301, 17.11.2017., str. 1.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/39


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 56/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/73]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2017/2228 оd 4. prosinca 2017. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (1), kako je ispravljena u SL L 326, 9.12.2017., str. 55., treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 1.a (Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju XVI. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 2228: Uredbom Komisije (EU) 2017/2228 od 4. prosinca 2017. (SL L 319, 5.12.2017., str. 2.), kako je ispravljena u SL L 326, 9.12.2017., str. 55.”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) 2017/2228, kako je ispravljena u SL L 326, 9.12.2017., str. 55., na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 319, 5.12.2017., str. 2.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/40


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 57/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/74]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2317 оd 13. prosinca 2017. o priznavanju dobrovoljnog programa „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet” za dokazivanje sukladnosti s kriterijima održivosti iz direktiva 98/70/EZ i 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 6.aw (Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2164) u poglavlju XVII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeće:

„6.ax

32017 D 2317: Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2317 оd 13. prosinca 2017. o priznavanju dobrovoljnog programa ‚Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet’ za dokazivanje sukladnosti s kriterijima održivosti iz direktiva 98/70/EZ i 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 331, 14.12.2017., str. 79.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene odluke (EU) 2017/2317 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 331, 14.12.2017., str. 79.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/42


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 58/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/75]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Preporuka Komisije (EU) 2016/2123 оd 30. studenoga 2016. o usklađivanju područja primjene i uvjeta za izdavanje općih dozvola za transfer oružanim snagama i tijelima za ugovaranje kako su navedeni u članku 5. stavku 2. točki (a) Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Preporuka Komisije (EU) 2016/2124 оd 30. studenoga 2016. o usklađivanju područja primjene i uvjeta za izdavanje općih dozvola za transfer certificiranim primateljima kako su navedeni u članku 9. Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 15. (Preporuka Komisije 2011/24/EU) pod naslovom „AKTI KOJE UGOVORNE STRANKE PRIMAJU NA ZNANJE” u poglavlju XIX. Priloga II. Sporazumu o EGP-u umeću se sljedeće točke:

„16.

32016 R 2123: Preporuka Komisije (EU) 2016/2123 оd 30. studenoga 2016. o usklađivanju područja primjene i uvjeta za izdavanje općih dozvola za transfer oružanim snagama i tijelima za ugovaranje kako su navedeni u članku 5. stavku 2. točki (a) Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 329, 3.12.2016., str. 101.)

17.

32016 R 2124: Preporuka Komisije (EU) 2016/2124 оd 30. studenoga 2016. o usklađivanju područja primjene i uvjeta za izdavanje općih dozvola za transfer certificiranim primateljima kako su navedeni u članku 9. Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 329, 3.12.2016., str. 105.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi preporuka (EU) 2016/2123 i (EU) 2016/2124 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 329, 3.12.2016., str. 101.

(2)  SL L 329, 3.12.2016., str. 105.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/44


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 59/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/76]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2293 оd 3. kolovoza 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od križno laminiranog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 16351 i proizvoda od lameliranog furnirskog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14374 s obzirom na njihovu reakciju na požar (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 2.v (Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1228) u poglavlju XXI. Priloga II. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeća točka:

„2.w

32017 R 2293: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2293 оd 3. kolovoza 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od križno laminiranog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 16351 i proizvoda od lameliranog furnirskog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14374 s obzirom na njihovu reakciju na požar (SL L 329, 13.12.2017., str. 1.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Delegirane uredbe (EU) 2017/2293 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 329, 13.12.2017., str. 1.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/46


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 60/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/77]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba (EU) 2016/424 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o žičarama i stavljanju izvan snage Direktive 2000/9/EZ (1), kako je ispravljena u SL L 266, 30.9.2016., str. 8., treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Uredbom (EU) 2016/424 stavlja se s učinkom od 21. travnja 2018. izvan snage Direktiva 2000/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2), koja je uključena u Sporazum o EGP-u i koja se stoga treba isključiti iz njega s učinkom od 21. travnja 2018.

(3)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poglavlje XXIV. Priloga II. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

Iza točke 1.d (Odluka Komisije 2012/32/EU) umeće se sljedeća točka:

„1.e

32016 R 0424: Uredba (EU) 2016/424 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o žičarama i stavljanju izvan snage Direktive 2000/9/EZ (SL L 81, 31.3.2016., str. 1.), kako je ispravljena u SL L 266, 30.9.2016., str. 8.”

2.

Briše se s učinkom od 21. travnja 2018. tekst točke 1.b (Direktiva 2000/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća).

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) 2016/424, kako je ispravljena u SL L 266, 30.9.2016., str. 8., na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 81, 31.3.2016., str. 1.

(2)  SL L 106, 3.5.2000., str. 21.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/48


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 61/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/78]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/654 оd 19. prosinca 2016. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehničkih i općih zahtjeva koji se odnose na granične vrijednosti emisija i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem u necestovnim pokretnim strojevima (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/655 оd 19. prosinca 2016. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja emisija plinovitih onečišćujućih tvari motora s unutarnjim izgaranjem u uporabi ugrađenih u necestovne pokretne strojeve (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/656 оd 19. prosinca 2016. o utvrđivanju administrativnih zahtjeva koji se odnose na granične vrijednosti emisija i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve u skladu s Uredbom (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća (3) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 1.e (Uredba (EU) 2016/424 Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju XXIV. Priloga II. Sporazumu o EGP-u umeću se sljedeće točke:

„1.f

32017 R 0654: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/654 оd 19. prosinca 2016. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehničkih i općih zahtjeva koji se odnose na granične vrijednosti emisija i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem u necestovnim pokretnim strojevima (SL L 102, 13.4.2017., str. 1.).

1.g

32017 R 0655: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/655 оd 19. prosinca 2016. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja emisija plinovitih onečišćujućih tvari motora s unutarnjim izgaranjem u uporabi ugrađenih u necestovne pokretne strojeve (SL L 102, 13.4.2017., str. 334.).

1.h

32017 R 0656: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/656 оd 19. prosinca 2016. o utvrđivanju administrativnih zahtjeva koji se odnose na granične vrijednosti emisija i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve u skladu s Uredbom (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 102, 13.4.2017., str. 364.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi delegiranih uredbi (EU) 2017/654, (EU) 2017/655 i (EU) 2017/656 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1) ili na dan stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a kojom se Uredba (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i vijeća uključuje u Sporazum o EGP-u, koji je god datum kasniji.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 102, 13.4.2017., str. 1.

(2)  SL L 102, 13.4.2017., str. 334.

(3)  SL L 102, 13.4.2017., str. 364.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/50


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 62/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u [2020/79]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 оd 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (1), kako je ispravljena u SL L 307, 25.11.2015., str. 31., treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/467 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u pogledu izračuna regulatornih kapitalnih zahtjeva za nekoliko kategorija imovine koje drže društva za osiguranje i reosiguranje (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2283 оd 22. kolovoza 2016. o ispravku njemačke jezične verzije Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (3) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/669 оd 16. prosinca 2016. kojom se ispravljaju bugarska, češka, estonska, francuska, grčka, hrvatska, litavska, malteška, rumunjska, slovačka i švedska jezična verzija Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (4) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(5)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/460 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupkom za izdavanje odobrenja za unutarnji model u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(6)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/461 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupkom donošenja zajedničke odluke o zahtjevu za izdavanje odobrenja za upotrebu unutarnjeg modela grupe u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(7)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/462 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o postupcima za odobrenje nadzornih tijela za uspostavu subjekata posebne namjene, za suradnju i razmjenu informacija među nadzornim tijelima u pogledu subjekata posebne namjene te za utvrđivanje formata i obrazaca za informacije o kojima subjekti posebne namjene trebaju izvješćivati u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(8)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/498 оd 24. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupkom izdavanja odobrenja nadzornih tijela za uporabu parametara specifičnih za određeno društvo u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(9)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/499 оd 24. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima koji se koriste za izdavanje odobrenja nadzornih tijela za uporabu stavki pomoćnih vlastitih sredstava u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(10)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/500 оd 24. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima koje treba slijediti pri izdavanju odobrenja nadzornih tijela za primjenu uravnotežene prilagodbe u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(11)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2011 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s popisima regionalnih i lokalnih tijela vlasti koje se u pogledu izloženosti tretiraju kao izloženosti središnjoj državi u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (11) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(12)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2012 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima za odluke o određivanju, izračunu i uklanjanju kapitalnih dodataka u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (12) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(13)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2013 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim odstupanjima u pogledu sustava izjednačavanja zdravstvenih rizika u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (13) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(14)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2014 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o postupcima i predlošcima za podnošenje informacija nadzorniku grupe i za razmjenu informacija među nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (14) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(15)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2015 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o postupcima za procjene vanjskih procjena kreditnog rizika u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (15) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(16)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2016 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s dioničkim indeksom za simetričnu prilagodbu standardnog kapitalnog zahtjeva za vlasničke vrijednosne papire u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (16) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(17)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2017 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s faktorima prilagodbe za izračun potrebnog kapitala za valutni rizik za valute vezane uz euro u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (17) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(18)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2450 оd 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (18) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(19)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2451 оd 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima i strukturom za objavu određenih informacija nadzornih tijela u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (19) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(20)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2452 оd 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima, formatima i predlošcima za izvješće o solventnosti i financijskom stanju u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (20) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(21)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/165 оd 5. veljače 2016. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od 1. siječnja do 30. ožujka 2016. u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Solventnost II) (21) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(22)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/869 оd 27. svibnja 2016. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od 31. ožujka do 29. lipnja 2016. u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (22) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(23)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1376 оd 8. kolovoza 2016. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od 30. lipnja do 29. rujna 2016. u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (23) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(24)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1630 оd 9. rujna 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima za primjenu prijelazne mjere za podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (24) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(25)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1800 оd 11. listopada 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s dodjelom procjena kreditnih rizika vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika do objektivnog razmjera stupnja kreditne kvalitete u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (25) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(26)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1868 оd 20. listopada 2016. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2015/2450 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (26) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(27)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1976 оd 10. studenoga 2016. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od 30. rujna do 30. prosinca 2016. u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (27) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(28)

Delegirana odluka Komisije (EU) 2015/1602 оd 5. lipnja 2015. o istovjetnosti regulatornog sustava solventnosti i bonitetnog sustava za društva za osiguranje i reosiguranje koji su na snazi u Švicarskoj na temelju članka 172. stavka 2., članka 227. stavka 4. i članka 260. stavka 3. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (28) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(29)

Delegirana odluka Komisije (EU) 2015/2290 оd 12. lipnja 2015. o privremenoj istovjetnosti sustava solventnosti na snazi u Australiji, na Bermudima, u Brazilu, Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama i primjenjivih na društva za osiguranje i reosiguranje sa sjedištem u tim zemljama (29), kako je ispravljena u SL L 328, 12.12.2015., str. 126., treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(30)

Delegirana odluka Komisije (EU) 2016/309 оd 26. studenoga 2015. o istovjetnosti nadzornog sustava za društva za osiguranje i reosiguranje koji je na snazi na Bermudima sa sustavom utvrđenim u Direktivi 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Delegirane odluke Komisije (EU) 2015/2290 (30) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(31)

Delegirana odluka Komisije (EU) 2016/310 оd 26. studenoga 2015. o istovjetnosti regulatornog sustava solventnosti za društva za osiguranje i reosiguranje koji je na snazi u Japanu sa sustavom utvrđenim u Direktivi 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (31) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(32)

Prilog IX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 1.a (izbrisano) u Prilogu IX. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeće:

„1.aa

32015 D 1602: Delegirana odluka Komisije (EU) 2015/1602 оd 5. lipnja 2015. o istovjetnosti regulatornog sustava solventnosti i bonitetnog sustava za društva za osiguranje i reosiguranje koji su na snazi u Švicarskoj na temelju članka 172. stavka 2., članka 227. stavka 4. i članka 260. stavka 3. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 248, 24.9.2015., str. 95.)

1.ab

32015 D 2290: Delegirana odluka Komisije (EU) 2015/2290 оd 12. lipnja 2015. o privremenoj istovjetnosti sustava solventnosti na snazi u Australiji, na Bermudima, u Brazilu, Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama i primjenjivih na društva za osiguranje i reosiguranje sa sjedištem u tim zemljama (SL L 323, 9.12.2015., str. 22.), kako je ispravljena u SL L 328, 12.12.2015., str. 126., kako je izmijenjena:

32016 D 0309: Delegiranom odlukom Komisije (EU) 2016/309 od 26. studenoga 2015. (SL L 58, 4.3.2016., str. 50.).

1.ac

32016 D 0309: Delegirana odluka Komisije (EU) 2016/309 оd 26. studenoga 2015. o istovjetnosti nadzornog sustava za društva za osiguranje i reosiguranje koji je na snazi na Bermudima sa sustavom utvrđenim u Direktivi 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Delegirane odluke Komisije (EU) 2015/2290 (SL L 58, 4.3.2016., str. 50.).

1.ad

32016 D 0310: Delegirana odluka Komisije (EU) 2016/310 оd 26. studenoga 2015. o istovjetnosti regulatornog sustava solventnosti za društva za osiguranje i reosiguranje koji je na snazi u Japanu sa sustavom utvrđenim u Direktivi 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 58, 4.3.2016., str. 55.).

1.b

32015 R 0035: Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 оd 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17.1.2015., str. 1.), kako je ispravljena u SL L 307, 25.11.2015., str. 31., kako je izmijenjena:

32016 R 0467: Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/467 od 30. rujna 2015. (SL L 85, 1.4.2016., str. 6.),

32016 R 2283: Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/2283 od 22. kolovoza 2016. (SL L 346, 20.12.2016., str. 11.),

32017 R 0669: Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/669 od 16. prosinca 2016. (SL L 97, 8.4.2017., str. 3.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Delegirane uredbe sadržavaju sljedeće prilagodbe:

(a)

u članku 85., kad je riječ o državama EFTA-e, dodaje se sljedeći stavak:

‚Nadzorno tijelo može odrediti da se s ostalim regionalnim vlastima i lokalnim vlastima za koje nije dostupna procjena kreditnog rizika koju je provela odabrana vanjska institucija za procjenu kreditnog rizika (ECAI) postupa kao s izloženostima sa stupnjem kreditne kvalitete za jedan višim od stupnja kreditne kvalitete koji se dodjeljuje na temelju rejtinga središnje države jurisdikcije u kojoj imaju poslovni nastan.’;

(b)

u članku 192. stavku 4., kad je riječ o državama EFTA-e, dodaje se sljedeći podstavak:

‚Nadzorno tijelo može odrediti vrijednost veću od nule kao prag za gubitak nastao zbog neispunjenja obveza kako bi se osigurao opći kapitalni zahtjev za izloženost hipotekarnog zahtjeva u skladu s kapitalnim zahtjevom za takve izloženosti kreditnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.’;

(c)

U članku 288. dodaje se sljedeći stavak:

‚Kad je riječ o državama EFTA-e, kad se procjenjuju čimbenici i kriteriji iz ovog članka, Nadzorno tijelo EFTA-e bez nepotrebnog odlaganja EIOPA-i prosljeđuje sve informacije potrebne za izradu nacrta za Nadzorno tijelo EFTA-a.’.

1.c

32015 R 0460: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/460 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupkom za izdavanje odobrenja za unutarnji model u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 76, 20.3.2015., str. 13.).

1.d

32015 R 0461: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/461 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupkom donošenja zajedničke odluke o zahtjevu za izdavanje odobrenja za upotrebu unutarnjeg modela grupe u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 76, 20.3.2015., str. 19.).

1.e

32015 R 0462: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/462 оd 19. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o postupcima za odobrenje nadzornih tijela za uspostavu subjekata posebne namjene, za suradnju i razmjenu informacija među nadzornim tijelima u pogledu subjekata posebne namjene te za utvrđivanje formata i obrazaca za informacije o kojima subjekti posebne namjene trebaju izvješćivati u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 76, 20.3.2015., str. 23.).

1.f

32015 R 0498: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/498 оd 24. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupkom izdavanja odobrenja nadzornih tijela za uporabu parametara specifičnih za određeno društvo u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 79, 25.3.2015., str. 8.).

1.g

32015 R 0499: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/499 оd 24. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima koji se koriste za izdavanje odobrenja nadzornih tijela za uporabu stavki pomoćnih vlastitih sredstava u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 79, 25.3.2015., str. 12.).

1.h

32015 R 0500: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/500 оd 24. ožujka 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima koje treba slijediti pri izdavanju odobrenja nadzornih tijela za primjenu uravnotežene prilagodbe u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 79, 25.3.2015., str. 18.).

1.i

32015 R 2011: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2011 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s popisima regionalnih i lokalnih tijela vlasti koje se u pogledu izloženosti tretiraju kao izloženosti središnjoj državi u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 295, 12.11.2015., str. 3.).

1.j

32015 R 2012: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2012 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima za odluke o određivanju, izračunu i uklanjanju kapitalnih dodataka u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 295, 12.11.2015., str. 5.).

1.k

32015 R 2013: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2013 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim odstupanjima u pogledu sustava izjednačavanja zdravstvenih rizika u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 295, 12.11.2015., str. 9.).

1.l

32015 R 2014: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2014 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o postupcima i predlošcima za podnošenje informacija nadzorniku grupe i za razmjenu informacija među nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 295, 12.11.2015., str. 11.).

1.m

32015 R 2015: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2015 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o postupcima za procjene vanjskih procjena kreditnog rizika u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 295, 12.11.2015., str. 16.).

1.n

32015 R 2016: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2016 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s dioničkim indeksom za simetričnu prilagodbu standardnog kapitalnog zahtjeva za vlasničke vrijednosne papire u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 295, 12.11.2015., str. 18.).

1.o

32015 R 2017: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2017 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s faktorima prilagodbe za izračun potrebnog kapitala za valutni rizik za valute vezane uz euro u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 295, 12.11.2015., str. 21.).

1.p

32015 R 2450: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2450 оd 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 347, 31.12.2015., str. 1.), kako je izmijenjena:

32016 R 1868: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1868 od 20. listopada 2016. (SL L 286, 21.10.2016., str. 35.).

1.q

32015 R 2451: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2451 оd 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima i strukturom za objavu određenih informacija nadzornih tijela u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 347, 31.12.2015., str. 1224.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Provedbene uredbe sadržavaju sljedeće prilagodbe:

u članku 1., kad je riječ o državama EFTA-e:

i.

točka (a) ne primjenjuje se

ii.

u točki (b) riječi ‚zakonodavstvo Unije’ zamjenjuje se riječima ‚Sporazum o EGP-u’.

1.r

32015 R 2452: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2452 оd 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima, formatima i predlošcima za izvješće o solventnosti i financijskom stanju u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 347, 31.12.2015., str. 1285.).

1.s

32016 R 0165: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/165 оd 5. veljače 2016. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od 1. siječnja do 30. ožujka 2016. u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Solventnost II) (SL L 32, 9.2.2016., str. 31.).

1.t

32016 R 0869: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/869 оd 27. svibnja 2016. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od 31. ožujka do 29. lipnja 2016. u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (SL L 147, 3.6.2016., str. 1.).

1.u

32016 R 1376: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1376 оd 8. kolovoza 2016. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od 30. lipnja do 29. rujna 2016. u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (SL L 224, 18.8.2016., str. 1.).

1.v

32016 R 1630: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1630 оd 9. rujna 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima za primjenu prijelazne mjere za podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 243, 10.9.2016., str. 1.).

1.w

32016 R 1800: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1800 оd 11. listopada 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s dodjelom procjena kreditnih rizika vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika do objektivnog razmjera stupnja kreditne kvalitete u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 275, 12.10.2016., str. 19.).

1.x

32016 R 1976: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1976 оd 10. studenoga 2016. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima od 30. rujna do 30. prosinca 2016. u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (SL L 309, 16.11.2016., str. 1.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi delegiranih uredbi (EU) 2015/35, kako je ispravljena u SL L 307, 25.11.2015., str. 31., (EU) 2016/467, (EU) 2016/2283 i (EU) 2017/669, provedbenih uredbi (EU) 2015/460, (EU) 2015/461, (EU) 2015/462, (EU) 2015/498, (EU) 2015/499, (EU) 2015/500, (EU) 2015/2011, (EU) 2015/2012, (EU) 2015/2013, (EU) 2015/2014, (EU) 2015/2015 (EU) 2015/2016, (EU) 2015/2017, (EU) 2015/2450, (EU) 2015/2451, (EU) 2015/2452, (EU) 2016/165, (EU) 2016/869, (EU) 2016/1376, (EU) 2016/1360, (EU) 2016/1800, (EU) 2016/1868 i (EU) 2016/1976 te delegiranih odluka (EU) 2015/1602, (EU) 2015/2290, kako je ispravljena u SL L 328, 12.12.2015., str. 126., (EU) 2016/309 i (EU) 2016/310 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1) ili na dan stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a kojom se Direktiva 2014/51/EU Europskog parlamenta i vijeća uključuje u Sporazum o EGP-u, koji je god datum kasniji.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 12, 17.1.2015., str. 1.

(2)  SL L 85, 1.4.2016., str. 6.

(3)  SL L 346, 20.12.2016., str. 111.

(4)  SL L 97, 8.4.2017., str. 3.

(5)  SL L 76, 20.3.2015., str. 13.

(6)  SL L 76, 20.3.2015., str. 19.

(7)  SL L 76, 20.3.2015., str. 23.

(8)  SL L 79, 25.3.2015., str. 8.

(9)  SL L 79, 25.3.2015., str. 12.

(10)  SL L 79, 25.3.2015., str. 18.

(11)  SL L 295, 12.11.2015., str. 3.

(12)  SL L 295, 12.11.2015., str. 5.

(13)  SL L 295, 12.11.2015., str. 9.

(14)  SL L 295, 12.11.2015., str. 11.

(15)  SL L 295, 12.11.2015., str. 16.

(16)  SL L 295, 12.11.2015., str. 18.

(17)  SL L 295, 12.11.2015., str. 21.

(18)  SL L 347, 31.12.2015., str. 1.

(19)  SL L 347, 31.12.2015., str. 1224.

(20)  SL L 347, 31.12.2015., str. 1285.

(21)  SL L 32, 9.2.2016., str. 31.

(22)  SL L 147, 3.6.2016., str. 1.

(23)  SL L 224, 18.8.2016., str. 1.

(24)  SL L 243, 10.9.2016., str. 1.

(25)  SL L 275, 12.10.2016., str. 19.

(26)  SL L 286, 21.10.2016., str. 35.

(27)  SL L 309, 16.11.2016., str. 1.

(28)  SL L 248, 24.9.2015., str. 95.

(29)  SL L 323, 9.12.2015., str. 22.

(30)  SL L 58, 4.3.2016., str. 50.

(31)  SL L 58, 4.3.2016., str. 55.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/58


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 63/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u [2020/80]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebnonjegov članak 98.,

budući da:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1212 оd 25. srpnja 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim postupcima i obrascima za podnošenje informacija u skladu s Direktivom 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Prilog IX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 30.f (Direktiva Komisije 2010/44/EU) u Prilogu IX. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeće:

„30.g

32016 R 0438: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara (SL L 78, 24.3.2016., str. 11.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Delegirane uredbe sadržavaju sljedeću prilagodbu:

 

u članku 10. stavku 1. drugom podstavku, kad je riječ o državama EFTA-e, nakon riječi ‚provedbene akte koje je donijela Komisija u skladu s člankom 107. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća’ umeću se riječi ‚i koji se primjenjuju u EGP-u’.

30.h

32016 R 1212: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1212 оd 25. srpnja 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim postupcima i obrascima za podnošenje informacija u skladu s Direktivom 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 199, 26.7.2016., str. 6.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Delegirane uredbe (EU) 2016/438i Provedbene uredbe (EU) 2016/1212 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1) ili na dan stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a kojom se Direktive 2013/14/EU i 2014/91/EU Europskog parlamenta i Vijeća uključuju u Sporazum i EGP-u, koji je god datum kasniji.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljenou Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 78, 24.3.2016., str. 11.

(2)  SL L 199, 26.7.2016., str. 6.

(*1)  Ustavni su zahtjevi navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/60


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 64/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u [2020/81]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 593/2014 оd 3. lipnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o obliku obavijesti u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (3) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 594/2014 оd 3. lipnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o obliku obavijesti u skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (4) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(5)

Prilog IX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 31.bcai (Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2042) u Prilogu IX. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeće:

„31.bd

32013 R 0345: Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013., str. 1.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Uredbe sadržavaju sljedeće prilagodbe:

(a)

neovisno o odredbama Protokola 1 uz ovaj Sporazum, i ako nije drukčije predviđeno ovim Sporazumom, pojmovi ‚država članica/države članice’ i ‚nadležna tijela’ tumače se tako da uključuju, uz njihovo značenje u skladu s Uredbom, države EFTA-e odnosno njihova nadležna tijela;

(b)

u člancima 22. i 23. iza riječi ‚ESMA’ umeću se riječi ‚ili, ovisno o slučaju, nadzorno tijelo EFTA-e’;

(c)

u članku 23. stavku 2. riječi ‚pravom Unije’ zamjenjuju se riječima ‚odredbama Sporazuma o EGP-u’;

(d)

u članku 24. riječi ‚ESMA-i, koja’ zamjenjuju se riječima ‚ESMA-i. ESMA ili, ovisno o slučaju, nadzorno tijelo EFTA-e’.

31.bda

32014 R 0593: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 593/2014 оd 3. lipnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o obliku obavijesti u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 165, 4.6.2014., str. 41.).

31.be

32013 R 0346: Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013., str. 18.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Uredbe sadržavaju sljedeće prilagodbe:

(a)

neovisno o odredbama Protokola 1 uz ovaj Sporazum, i ako nije drukčije predviđeno ovim Sporazumom, pojmovi ‚država članica/države članice’ i ‚nadležna tijela’ tumače se tako da uključuju, uz njihovo značenje u skladu s Uredbom, države EFTA-e odnosno njihova nadležna tijela;

(b)

u člancima 23. i 24. iza riječi ‚ESMA’ umeću se riječi ‚ili, ovisno o slučaju, nadzorno tijelo EFTA-e’;

(c)

u članku 24. stavku 2. riječi ‚pravom Unije’ zamjenjuju se riječima ‚odredbama Sporazuma o EGP-u’;

(d)

u članku 25. riječi ‚ESMA-i, koja’ zamjenjuju se riječima ‚ESMA-i. ESMA ili, ovisno o slučaju, nadzorno tijelo EFTA-e’.

31.bea

32014 R 0594: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 594/2014 оd 3. lipnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o obliku obavijesti u skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 165, 4.6.2014., str. 44.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi uredbi (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013 te provedbenih uredbi (EU) br. 593/2014 i (EU) br. 594/2014 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 115, 25.4.2013., str. 1.

(2)  SL L 115, 25.4.2013., str. 18.

(3)  SL L 165, 4.6.2014., str. 41.

(4)  SL L 165, 4.6.2014., str. 44.

(*1)  Ustavni su zahtjevi navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/62


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 65/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2020/82]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/480 оd 1. travnja 2016. o uspostavljanju zajedničkih pravila za međusobno povezivanje nacionalnih elektroničkih registara cestovnih prijevoznika i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1213/2010 (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1440 оd 8. kolovoza 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/480 o uspostavljanju zajedničkih pravila za međusobno povezivanje nacionalnih elektroničkih registara cestovnih prijevoznika (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Provedbenom uredbom (EU) 2016/480 stavlja se s učinkom od 30 siječnja 2019. izvan snage Uredba Komisije (EU) br. 1213/2010 (3), koja je uključena u Sporazum o EGP-u i koja se stoga treba isključiti iz njega s učinkom od 30. siječnja 2019.

(4)

Prilog XIII. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog XIII. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

Iza točke 19.ac (Uredba Komisije (EU) br. 2016/403) umeće se sljedeće:

„19.ad

32016 R 0480: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/480 оd 1. travnja 2016. o uspostavljanju zajedničkih pravila za međusobno povezivanje nacionalnih elektroničkih registara cestovnih prijevoznika i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1213/2010 (SL L 87, 2.4.2016., str. 4.), kako je izmijenjena:

32017 R 1440: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1440 od 8. kolovoza 2017. (SL L 206, 9.8.2017., str. 3.).”

2.

Tekst točke 19.ab (Uredba Komisije (EU) br. 1213/2010) briše se s učinkom od 30. siječnja 2019.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbenih uredbi (EU) 2016/480 i (EU) 2017/1440 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 87, 2.4.2016., str. 4.

(2)  SL L 206, 9.8.2017., str. 3.

(3)  SL L 335, 18.12.2010., str. 21.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/64


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 66/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2020/83]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2017/334 оd 27. veljače 2017. o ispravku bugarske, estonske, nizozemske i njemačke jezične inačice Uredbe (EU) br. 1321/2014 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XIII. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 66.q (Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014) u Prilogu XIII. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 0334: Uredbom Komisije (EU) 2017/334 od 27. veljače 2017. (SL L 50, 28.2.2017., str. 13.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) 2017/334 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 50, 28.2.2017., str. 13.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/65


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 67/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2020/84]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2159 оd 20. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 255/2010 u pogledu određenih upućivanja na odredbe ICAO-a (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XIII. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 66.wi (Uredba Komisije (EU) br. 255/2010) u Prilogu XIII. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 2159: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/2159 od 20. studenoga 2017. (SL L 304, 21.11.2017., str. 45.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2017/2159 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 304, 21.11.2017., str. 45.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/66


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 68/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/85]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Odluka Komisije (EU) 2017/2285 оd 6. prosinca 2017. o izmjeni priručnika za korisnike kojim se utvrđuju koraci koje je potrebno poduzeti za sudjelovanje u sustavu EMAS u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 1.eaj (Odluka Komisije (EU) 2017/1508) u Prilogu XX. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeća točka:

„1.eak

32017 D 2285: Odluka Komisije (EU) 2017/2285 оd 6. prosinca 2017. o izmjeni priručnika za korisnike kojim se utvrđuju koraci koje je potrebno poduzeti za sudjelovanje u sustavu EMAS u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (SL L 328, 12.12.2017., str. 38.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Odluke (EU) 2017/2285 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 328, 12.12.2017., str. 38.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/67


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 69/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/86]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2286 оd 6. prosinca 2017. o priznavanju usklađenosti zahtjeva sustava upravljanja okolišem Eco-Lighthouse s odgovarajućim zahtjevima sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) u skladu s člankom 45. Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 1.eak (Odluka Komisije (EU) 2017/2285) u Prilogu XX. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeća točka:

„1.eal

32017 D 2286: Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2286 оd 6. prosinca 2017. o priznavanju usklađenosti zahtjeva sustava upravljanja okolišem Eco-Lighthouse s odgovarajućim zahtjevima sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) u skladu s člankom 45. Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (SL L 328, 12.12.2017., str. 87.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene odluke (EU) 2017/2286 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 328, 12.12.2017., str. 87.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/68


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 70/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/87]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2117 оd 21. studenoga 2017. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za proizvodnju baznih organskih kemikalija (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 1.fq (Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1442) u Prilogu XX. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeća točka:

„1.fr

32017 D 2117: Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2117 оd 21. studenoga 2017. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za proizvodnju baznih organskih kemikalija (SL L 323, 7.12.2017., str. 1.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene odluke (EU) 2017/2117 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 323, 7.12.2017., str. 1.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/69


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 71/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/88]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/785 оd 5. svibnja 2017. o odobrenju 12-voltnih učinkovitih motor-generatora za upotrebu u osobnim automobilima s konvencionalnim motorima s unutarnjim izgaranjem kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1152 оd 2. lipnja 2017. o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka u pogledu lakih gospodarskih vozila i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 293/2012 (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153 оd 2. lipnja 2017. o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1014/2010 (3) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4)

Prilog XX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poglavlje III. Priloga XX. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

Iza točke 21.aew (Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1926) umeću se sljedeće točke:

„21.aex

32017 R 0785: Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/785 оd 5. svibnja 2017. o odobrenju 12-voltnih učinkovitih motor-generatora za upotrebu u osobnim automobilima s konvencionalnim motorima s unutarnjim izgaranjem kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 118, 6.5.2017., str. 20.).

21.aey

32017 R 1152: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1152 оd 2. lipnja 2017. o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka u pogledu lakih gospodarskih vozila i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 293/2012 (SL L 175, 7.7.2017., str. 644.).

21.aez

32017 R 1153: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153 оd 2. lipnja 2017. o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1014/2010 (SL L 175, 7.7.2017., str. 679.).”

2.

U točki 21.aya (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 293/2012) dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 1152: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1152 od 2. lipnja 2017. (SL L 175, 7.7.2017., str. 644.).”

3.

U točki 21.aec (Uredba Komisije (EU) br. 1014/2010) dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 1153: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1153 od 2. lipnja 2017. (SL L 175, 7.7.2017., str. 679.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene odluke (EU) 2017/785 te provedbenih uredbi (EU) 2017/1152 i (EU) 2017/1153 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1) ili na dan stupanja na snagu odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 109/2017 (4) i 111/2017 (5) od 16. lipnja 2017., koji je god datum kasniji.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 118, 6.5.2017., str. 20.

(2)  SL L 175, 7.7.2017., str. 644.

(3)  SL L 175, 7.7.2017., str. 679.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.

(4)  SL L 142, 7.6.2018., str. 41.

(5)  SL L 142, 7.6.2018., str. 45.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/71


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 72/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/89]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1402 оd 28. srpnja 2017. o odobrenju funkcije vožnje s motorom u praznom hodu društva BMW AG kao inovativne tehnologije za smanjivanje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 21.aez (Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153) u Prilogu XX. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeća točka:

„21.aeza

32017 D 1402: Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1402 оd 28. srpnja 2017. o odobrenju funkcije vožnje s motorom u praznom hodu društva BMW AG kao inovativne tehnologije za smanjivanje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 199, 29.7.2017., str. 14.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene odluke (EU) 2017/1402 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 199, 29.7.2017., str. 14.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/72


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 73/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/90]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1231 оd 6. lipnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/1153 o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka u svrhu pojašnjenja postupovnih elemenata i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1014/2010 (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 21.aez (Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153) u Prilogu XX. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeće:

„, kako je izmijenjena:

32017 R 1231: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1231 od 6. lipnja 2017. (SL L 177, 8.7.2017., str. 11.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2017/1231 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1) ili na dan stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 71/2018 od 23. ožujka 2018. (2), koji je god datum kasniji.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 177, 8.7.2017., str. 11.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.

(2)  Vidjeti stranicu 69 ovoga Službenog lista.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/73


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 74/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/91]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1928 оd 4. studenoga 2016. o određivanju prevezenog tereta za kategorije brodova osim putničkih, ro-ro i kontejnerskih brodova na temelju Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza točke 21.awb (Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1927) u Prilogu XX. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeća točka:

„21.awc

32016 R 1928: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1928 оd 4. studenoga 2016. o određivanju prevezenog tereta za kategorije brodova osim putničkih, ro-ro i kontejnerskih brodova na temelju Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji (SL L 299, 5.11.2016., str. 22.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2016/1928 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 299, 5.11.2016., str. 22.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/74


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 75/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2020/92]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Direktiva Komisije (EU) 2017/2096 оd 15. studenoga 2017. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 32.e (Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) u Prilogu XX. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 L 2096: Direktivom Komisije (EU) 2017/2096 od 15. studenoga 2017. (SL L 299, 16.11.2017., str. 24.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Direktive (EU) 2017/2096 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 299, 16.11.2017., str. 24.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


30.1.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/75


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 76/2018

od 23. ožujka 2018.

o izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2020/93]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegove članke 86. i 98.,

budući da:

(1)

Primjereno je proširiti suradnju ugovornih stranaka tako da se uključi Preporuka Vijeća od 22. svibnja 2017. o Europskome kvalifikacijskom okviru za cjeloživotno učenje i o stavljanju izvan snage Preporuke Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi Europskoga kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje (1).

(2)

Protokol 31. uz Sporazum o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U članku 4. stavku 8. Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32017 R 0615: Preporuka Vijeća od 22. svibnja 2017. o Europskome kvalifikacijskom okviru za cjeloživotno učenje i o stavljanju izvan snage Preporuke Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi Europskoga kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje (SL C 189, 15.6.2017., str. 15.).”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 24. ožujka 2018. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2018.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL C 189, 15.6.2017., str. 15.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.