ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 243

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
23 rujna 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2019/1574 od 20. rujna 2019. o provedbi članka 17. stavka 3. Uredbe (EU) br. 224/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Srednjoafričkoj Republici

1

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/1575 od 16. rujna 2019. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka u pogledu vanjskih revizora Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

4

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2019/1576 od 20. rujna 2019. o provedbi Odluke 2013/798/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Srednjoafričke Republike

6

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju ( SL L 201, 27.7.2012. ) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, 19/Sv. 10 od 21. ožujka 2001.)

9

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

23.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/1574

od 20. rujna 2019.

o provedbi članka 17. stavka 3. Uredbe (EU) br. 224/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Srednjoafričkoj Republici

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 224/2014 od 10. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Srednjoafričkoj Republici (1), a posebno njezin članak 17. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 10. ožujka 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 224/2014.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN), osnovan na temelju Rezolucije VSUN-a 2127 (2013), ažurirao je 6. rujna 2019. podatke koji se odnose na jednu osobu koja podliježe mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 224/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 224/2014 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. rujna 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

S. MARIN


(1)  SL L 70, 11.3.2014., str. 1.


PRILOG

Unos za osobu navedenu u nastavku zamjenjuje se sljedećim unosom:

A.   Osobe

2.

Nourredine ADAM (pseudonim: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam); e) Mohamed Adam Brema Abdallah

Opis: a) general b) ministar sigurnosti c) glavni direktor „Izvanrednog odbora za obranu demokratskih postignuća”

Datum rođenja: a) 1970. b) 1969. c) 1971. d) 1. siječnja 1970. e) 1. siječnja 1971.

Mjesto rođenja: Ndele, Srednjoafrička Republika b) Algenana, Sudan

Državljanstvo: (a) Srednjoafrička Republika; (b) Sudan

Br. putovnice: a) D00001184 (putovnica Srednjoafričke Republike) b) br.: P04838205, izdana 10. lipnja 2018. (u Bahriju, u Sudanu. Istječe 9. lipnja 2023. Putovnica je izdana na ime Mohamed Adam Brema Abdallah)

Nacionalni identifikacijski broj: a) 202-2708-8368 (Sudan)

Adresa: a) Birao, Srednjoafrička Republika, b) Sudan

Datum uvrštenja na popis UN-a: 9. svibnja 2014.

Ostale informacije: Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informacije iz sažetka razlogâ za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Nourredine je uvršten na popis 9. svibnja 2014. na temelju stavka 36. Rezolucije 2134 (2014) zbog „sudjelovanja u radnjama kojima se podrivaju mir, stabilnost ili sigurnost SAR-a ili pružanja potpore takvim radnjama”.

Dodatne informacije

Noureddine je jedan od izvornih vođa Seleke. Utvrđeno je da je bio i general i predsjednik jedne od oružanih pobunjeničkih skupina Seleke, Središnjeg PJCC-a, skupine službeno poznate pod nazivom „Konvencija domoljuba za pravdu i mir” (Convention of Patriots for Justice and Peace) čiji je akronim priznat i kao CPJP. Kao bivši vođa „fundamentalističke” odcijepljene skupine Konvencije domoljuba za pravdu i mir (CPJP/F) bio je vojni koordinator ex-Séléke za vrijeme ofenziva u sklopu prethodne pobune u Srednjoafričkoj Republici između početka prosinca 2012. i ožujka 2013. Bez Noureddinove pomoći i bliskih odnosa sa specijalnim snagama Čada, Seleka vjerojatno ne bi mogla preoteti vlast od bivšeg predsjednika SAR-a Françoisa Bozizea.

Od imenovanja Catherine Samba-Panze privremenom predsjednicom 20. siječnja 2014. bio je jedan od glavnih organizatora taktičkog povlačenja ex-Séléke u Sibutu s ciljem provedbe njegova plana za stvaranje muslimanskog uporišta na sjeveru zemlje. Jasno je poticao svoje snage da se opiru naredbama prijelazne vlade i vojnih vođa Misije međunarodne potpore u Srednjoafričkoj Republici pod afričkim vodstvom (MISCA). Noureddine aktivno vodi ex-Seleku, bivše postrojbe Seleke koje je Djotodia navodno raspustio u rujnu 2013., te vodi operacije protiv kršćanskih područja i nastavlja pružati znatnu potporu i vodstvo ex-Seleki koja djeluje u SAR-u.

Nourredine je također uvršten na popis 9. svibnja 2014. na temelju stavka 37. točke (b) Rezolucije 2134 (2014) zbog „uključenosti u planiranje, vođenje ili poduzimanje radnji kojima se krši međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, ovisno o slučaju”.

Nakon što je Séléka preuzela kontrolu nad Banguijem 24. ožujka 2013., Nourredine Adam imenovan je ministrom sigurnosti, zatim glavnim direktorom „Izvanrednog odbora za obranu demokratskih postignuća” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, obavještajna služba SAR-a koja više ne postoji). Nourredine Adam upotrebljavao je CEDAD kao svoju osobnu političku policiju koja je izvršila brojna proizvoljna uhićenja, mučenja i masovna pogubljenja. Osim toga, Nourredine je bio jedna od ključnih osoba iza krvave operacije u području Boy Rabe. U kolovozu 2013. postrojbe Seleke zauzele su Boy Rabe, područje SAR-a koje se smatralo uporištem pristaša Françoisa Bozizea i njegove etničke skupine. Pod izgovorom da traže skrovišta oružja, postrojbe Seleke navodno su ubile brojne civile te su krenule u pljačkaški pohod. Kada su se ti napadi proširili na druge četvrti, tisuće stanovnika pohrlile su u međunarodnu zračnu luku koja se zbog prisutnosti francuskih postrojbi smatrala sigurnim mjestom, te su zauzele uzletno-sletnu stazu.

Nourredine je također uvršten na popis 9. svibnja 2014. na temelju stavka 37. točke (d) Rezolucije 2134 (2014) zbog „pružanja potpore oružanim skupinama ili kriminalnim mrežama nezakonitim iskorištavanjem prirodnih resursa”.

Početkom 2013. Nourredine Adam imao je važnu ulogu u mrežama financiranja ex-Séléke. Putovao je u Saudijsku Arabiju, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate radi prikupljanja sredstava za prethodnu pobunu. Radio je i kao posrednik za čadski lanac nezakonite trgovine dijamantima koji je djelovao između Srednjoafričke Republike i Čada.


ODLUKE

23.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/4


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/1575

od 16. rujna 2019.

o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka u pogledu vanjskih revizora Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Protokol br. 4 o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 27.1.,

uzimajući u obzir Preporuku Europske središnje banke od 25. srpnja 2019. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Malta (ESB/2019/24) (1),

budući da:

(1)

Reviziju financijskih izvještaja Europske središnje banke (ESB) i nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro trebaju obaviti neovisni vanjski revizori koje preporučuje Upravno vijeće ESB-a, a odobrava Vijeće Europske unije.

(2)

Mandat vanjskih revizora Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, PricewaterhouseCoopers, istekao je nakon revizije za financijsku godinu 2018. Stoga je potrebno imenovati vanjske revizore od financijske godine 2019.

(3)

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta izabrala je KPMG za svoje vanjske revizore za financijske godine od 2019. do 2025.

(4)

Upravno vijeće ESB-a preporučilo je da se KPMG imenuje vanjskim revizorima Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta za financijske godine od 2019. do 2025.

(5)

Slijedom preporuke Upravnog vijeća ESB-a Odluku Vijeća 1999/70/EZ (2) trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U članku 1. Odluke 1999/70/EZ stavak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„15.   KPMG odobrava se kao vanjski revizori Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta za financijske godine od 2019. do 2025.”.

Članak 2.

Ova Odluka proizvodi učinke od dana priopćenja.

Članak 3.

Ova Odluka upućena je Europskoj središnjoj banci.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. rujna 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

T. TUPPURAINEN


(1)  SL C 283, 21.8.2019., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća 1999/70/EZ od 25. siječnja 1999. o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka (SL L 22, 29.1.1999., str. 69.).


23.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/6


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/1576

od 20. rujna 2019.

o provedbi Odluke 2013/798/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Srednjoafričke Republike

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/798/ZVSP od 23. prosinca 2013. o mjerama ograničavanja protiv Srednjoafričke Republike (1), a posebno njezin članak 2.c,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 23. prosinca 2013. donijelo Odluku 2013/798/ZVSP.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN), osnovan na temelju Rezolucije VSUN-a 2127 (2013), ažurirao je 6. rujna 2019. podatke koji se odnose na jednu osobu koja podliježe mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog Odluci 2013/798/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2013/798/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. rujna 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

S. MARIN


(1)  SL L 352, 24.12.2013., str. 51.


PRILOG

Unos za osobu navedenu u nastavku zamjenjuje se sljedećim unosom:

A.   Osobe

„2.

Nourredine ADAM (pseudonim: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam); e) Mohamed Adam Brema Abdallah

Opis: a) general b) ministar sigurnosti c) glavni direktor ‚Izvanrednog odbora za obranu demokratskih postignuća’

Datum rođenja: a) 1970. b) 1969. c) 1971. d) 1. siječnja 1970. e) 1. siječnja 1971.

Mjesto rođenja: Ndele, Srednjoafrička Republika b) Algenana, Sudan

Državljanstvo: (a) Srednjoafrička Republika; (b) Sudan

Br. putovnice: a) D00001184 (putovnica Srednjoafričke Republike) b) br.: P04838205, izdana 10. lipnja 2018. (u Bahriju, u Sudanu. Istječe 9. lipnja 2023. Putovnica je izdana na ime Mohamed Adam Brema Abdallah)

Nacionalni identifikacijski broj: a) 202-2708-8368 (Sudan)

Adresa: a) Birao, Srednjoafrička Republika, b) Sudan

Datum uvrštenja na popis UN-a: 9. svibnja 2014.

Ostale informacije: Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Nourredine je uvršten na popis 9. svibnja 2014. na temelju stavka 36. Rezolucije 2134 (2014) zbog ‚sudjelovanja u radnjama kojima se podrivaju mir, stabilnost ili sigurnost SAR-a ili pružanja potpore takvim radnjama’.

Dodatne informacije

Noureddine je jedan od izvornih vođa Seleke. Utvrđeno je da je bio i general i predsjednik jedne od oružanih pobunjeničkih skupina Seleke, Središnjeg PJCC-a, skupine službeno poznate pod nazivom ‚Konvencija domoljuba za pravdu i mir’ (Convention of Patriots for Justice and Peace) čiji je akronim priznat i kao CPJP. Kao bivši vođa ‚fundamentalističke’ odcijepljene skupine Konvencije domoljuba za pravdu i mir (CPJP/F) bio je vojni koordinator ex-Séléke za vrijeme ofenziva u sklopu prethodne pobune u Srednjoafričkoj Republici između početka prosinca 2012. i ožujka 2013. Bez Noureddinove pomoći i bliskih odnosa sa specijalnim snagama Čada, Seleka vjerojatno ne bi mogla preoteti vlast od bivšeg predsjednika SAR-a Françoisa Bozizea.

Od imenovanja Catherine Samba-Panze privremenom predsjednicom 20. siječnja 2014. bio je jedan od glavnih organizatora taktičkog povlačenja ex-Séléke u Sibutu s ciljem provedbe njegova plana za stvaranje muslimanskog uporišta na sjeveru zemlje. Jasno je poticao svoje snage da se opiru naredbama prijelazne vlade i vojnih vođa Misije međunarodne potpore u Srednjoafričkoj Republici pod afričkim vodstvom (MISCA). Noureddine aktivno vodi ex-Seleku, bivše postrojbe Seleke koje je Djotodia navodno raspustio u rujnu 2013., te vodi operacije protiv kršćanskih područja i nastavlja pružati znatnu potporu i vodstvo ex-Seleki koja djeluje u SAR-u.

Nourredine je također uvršten na popis 9. svibnja 2014. na temelju stavka 37. točke (b) Rezolucije 2134 (2014) zbog ‚uključenosti u planiranje, vođenje ili poduzimanje radnji kojima se krši međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, ovisno o slučaju’.

Nakon što je Séléka preuzela kontrolu nad Banguijem 24. ožujka 2013., Nourredine Adam imenovan je ministrom za sigurnost, zatim glavnim direktorom ‚Izvanrednog odbora za obranu demokratskih postignuća’ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, obavještajna služba SAR-a koja više ne postoji). Nourredine Adam upotrebljavao je CEDAD kao svoju osobnu političku policiju koja je izvršila brojna proizvoljna uhićenja, mučenja i masovna pogubljenja. Osim toga, Nourredine je bio jedna od ključnih osoba iza krvave operacije u području Boy Rabe. U kolovozu 2013. postrojbe Seleke zauzele su Boy Rabe, područje SAR-a koje se smatralo uporištem pristaša Françoisa Bozizea i njegove etničke skupine. Pod izgovorom da traže skrovišta oružja, postrojbe Seleke navodno su ubile brojne civile te su krenule u pljačkaški pohod. Kada su se ti napadi proširili na druge četvrti, tisuće stanovnika pohrlile su u međunarodnu zračnu luku koja se zbog prisutnosti francuskih postrojbi smatrala sigurnim mjestom, te su zauzele uzletno-sletnu stazu.

Nourredine je također uvršten na popis 9. svibnja 2014. na temelju stavka 37. točke (d) Rezolucije 2134 (2014) zbog ‚pružanja potpore oružanim skupinama ili kriminalnim mrežama nezakonitim iskorištavanjem prirodnih resursa’.

Početkom 2013. Nourredine Adam imao je važnu ulogu u mrežama financiranja ex-Séléke. Putovao je u Saudijsku Arabiju, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate radi prikupljanja sredstava za prethodnu pobunu. Radio je i kao posrednik za čadski lanac nezakonite trgovine dijamantima koji je djelovao između Srednjoafričke Republike i Čada.”


Ispravci

23.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/9


Ispravak Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju

( Službeni list Europske unije L 201 od 27. srpnja 2012. )

(Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, 19/Sv. 10 od 21. ožujka 2001.)

Na stranici 307. u članku 5. stavku 1.:

umjesto:

„1.   Ako je pravo koje je umrli izabrao za uređenje svojeg nasljeđivanja u skladu s člankom 22. pravo države članice, stranke na koje se to odnosi mogu se sporazumjeti da sud ili sudovi te države članice imaju isključivu nadležnost odlučivati o svim nasljednim stvarima.”;

treba stajati:

„1.   Ako je pravo koje je umrli izabrao za uređenje svojeg nasljeđivanja u skladu s člankom 22. pravo države članice, stranke na koje se to odnosi mogu se sporazumjeti da sud ili sudovi te države članice imaju isključivu nadležnost odlučivati o svim pitanjima vezanim za nasljeđivanje.”