ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 233I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
10 rujna 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/1393, donesena zajedničkom suglasnošću s izabranom predsjednicom Komisije, od 10. rujna 2019. o utvrđivanju popisa ostalih osoba koje Vijeće predlaže za imenovanje članovima Komisije

1

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

ODLUKE

10.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 233/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/1393,

donesena zajedničkom suglasnošću s izabranom predsjednicom Komisije,

od 10. rujna 2019.

o utvrđivanju popisa ostalih osoba koje Vijeće predlaže za imenovanje članovima Komisije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 17. stavke 3. i 5. te članak 17. stavak 7. drugi podstavak,

uzimajući u obzir Odluku Europskog vijeća 2013/272/EU od 22. svibnja 2013. o broju članova Europske komisije (1),

budući da:

(1)

Mandat Komisije imenovane Odlukom Europskog vijeća 2014/749/EU (2) istječe 31. listopada 2019.

(2)

Novu Komisiju, koja se sastoji od po jednog državljanina svake države članice, uključujući njezina predsjednika i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, trebalo bi imenovati za razdoblje do 31. listopada 2024.

(3)

Europsko vijeće imenovalo je gđu Ursulu VON DER LEYEN osobom koju Europskom parlamentu predlaže za predsjednicu Komisije, a Europski parlament izabrao ju je za predsjednicu Komisije na plenarnoj sjednici održanoj 16. srpnja 2019.

(4)

Vijeće bi, zajedničkom suglasnošću s izabranom predsjednicom Komisije, trebalo utvrditi popis ostalih osoba koje predlaže za imenovanje članovima Komisije za razdoblje do 31. listopada 2024.

(5)

Europsko vijeće je uz suglasnost izabrane predsjednice Komisije 5. kolovoza 2019. imenovalo g. Josepa BORRELLA FONTELLESA Visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u skladu s člankom 18. stavkom 1. UEU-a.

(6)

Vijeće je 23. kolovoza 2019. primilo pismo od stalnog predstavnika Ujedinjene Kraljevine pri Europskoj uniji, u kojem se navodi sljedeće:

„S obzirom na to da će Ujedinjena Kraljevina 31. listopada 2019. napustiti Europsku uniju, predsjednik vlade 25. srpnja najavio je u Zastupničkom domu da nećemo imenovati povjerenika iz Ujedinjene Kraljevine za novu Komisiju, i da namjera toga nije da se EU spriječi da imenuje novu Komisiju.

Pišem vam službeno kako bih potvrdio da, u skladu s izjavom predsjednika vlade, Ujedinjena Kraljevina neće imenovati kandidata za Kolegij povjerenika za razdoblje 2019. – 2024.”.

(7)

U skladu s člankom 17. stavkom 7. drugim podstavkom UEU-a, izabrana predsjednica Komisije obavijestila je o svojoj suglasnosti.

(8)

U skladu s člankom 17. stavkom 7. trećim podstavkom UEU-a, predsjednika, Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i ostale članove Komisije kolektivno, kao tijelo, glasovanjem potvrđuje Europski parlament,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Vijeće, zajedničkom suglasnošću s gđom Ursulom VON DER LEYEN, izabranom predsjednicom Komisije, predlaže sljedeće osobe za imenovanje članovima Komisije za razdoblje do 31. listopada 2024.:

 

gđa Helena DALLI

 

g. Valdis DOMBROVSKIS

 

gđa Elisa FERREIRA

 

gđa Mariya GABRIEL

 

g. Paolo GENTILONI

 

gđa Sylvie GOULARD

 

g. Johannes HAHN

 

g. Phil HOGAN

 

gđa Ylva JOHANSSON

 

gđa Věra JOUROVÁ

 

gđa Stella KYRIAKIDES

 

g. Janez LENARČIČ

 

gđa Rovana PLUMB

 

g. Didier REYNDERS

 

g. Margaritis SCHINAS

 

g. Nicolas SCHMIT

 

g. Maroš ŠEFČOVIČ

 

gđa Kadri SIMSON

 

g. Virginijus SINKEVIČIUS

 

gđa Dubravka ŠUICA

 

g. Frans TIMMERMANS

 

g. László TRÓCSÁNYI

 

gđa Jutta URPILAINEN

 

gđa Margrethe VESTAGER

 

g. Janusz WOJCIECHOWSKI

dodatno uz:

 

g. Josepa BORRELLA FONTELLESA, imenovanog Visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Članak 2.

Ova Odluka prosljeđuje se Europskom parlamentu.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. rujna 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

T. TUPPURAINEN


(1)  SL L 165, 18.6.2013., str. 98.

(2)  Odluka Europskog vijeća 2014/749/EU od 23. listopada 2014. o imenovanju Europske komisije (SL L 311, 31.10.2014., str. 36.).