ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 179I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
3. srpnja 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka europskog Vijeća (EU) 2019/1135 od 2. srpnja 2019. o izboru predsjednika Europskog vijeća

1

 

*

Odluka Europskog vijeća (EU) 2019/1136 od 2. srpnja 2019. kojom se Europskom parlamentu predlaže kandidatkinja za predsjednicu Europske komisije

2

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

ODLUKE

3.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 179/1


ODLUKA EUROPSKOG VIJEĆA (EU) 2019/1135

od 2. srpnja 2019.

o izboru predsjednika Europskog vijeća

EUROPSKO VIJEĆE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 15. stavak 5.,

budući da:

(1)

Mandat aktualnog predsjednika Europskog vijeća g. Donalda TUSKA isteći će 30. studenoga 2019.

(2)

Stoga bi trebalo izabrati novog predsjednika Europskog vijeća,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

G. Charles MICHEL izabire se za predsjednika Europskog vijeća za razdoblje od 1. prosinca 2019. do 31. svibnja 2022.

Članak 2.

Glavni tajnik Vijeća priopćuje ovu Odluku g. Charlesu MICHELU.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. srpnja 2019.

Za Europsko vijeće

Predsjednik

D. TUSK


3.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 179/2


ODLUKA EUROPSKOG VIJEĆA (EU) 2019/1136

od 2. srpnja 2019.

kojom se Europskom parlamentu predlaže kandidatkinja za predsjednicu Europske komisije

EUROPSKO VIJEĆE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 17. stavak 7.,

budući da:

(1)

Člankom 17. stavkom 7. Ugovora o Europskoj uniji predviđeno je da, uzimajući u obzir izbore za Europski parlament te nakon održavanja odgovarajućih savjetovanja, Europsko vijeće predlaže Europskom parlamentu kandidata za predsjednika Europske komisije.

(2)

Izbori za Europski parlament održani su od 23. do 26. svibnja 2019., u skladu s Odlukom Vijeća (EU, Euratom) 2018/767 (1).

(3)

U skladu s Izjavom br. 11 priloženom Završnom aktu međuvladine konferencije na kojoj je donesen Ugovor iz Lisabona, predstavnici Europskog parlamenta i Europskog vijeća proveli su potrebna savjetovanja.

(4)

Stoga bi Europskom parlamentu trebalo predložiti kandidata za predsjednika Europske komisije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Europskom parlamentu predlaže se gđa Ursula VON DER LEYEN kao kandidatkinja za predsjednicu Europske komisije.

Članak 2.

Ova Odluka prosljeđuje se Europskom parlamentu.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. srpnja 2019.

Za Europsko vijeće

Predsjednik

D. TUSK


(1)  Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2018/767 od 22. svibnja 2018. o određivanju razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima (SL L 129, 25.5.2018., str. 76.).