ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 125

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
14. svibnja 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2019/757 od 13. svibnja 2019. o provedbi članka 17. stavka 3. Uredbe (EU) br. 224/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Srednjoafričkoj Republici

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/758 оd 31. siječnja 2019. o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za minimalno djelovanje i vrstu dodatnih mjera koje kreditne i financijske institucije moraju poduzeti kako bi se ublažili rizici pranja novca i financiranja terorizma u određenim trećim zemljama ( 1 )

4

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/759 оd 13. svibnja 2019. o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu zahtjeva za javno zdravlje na uvoz hrane koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla (mješoviti proizvodi) ( 1 )

11

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/760 оd 13. svibnja 2019. o odobravanju stavljanja na tržište biomase kvasca Yarrowia lipolytica kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

13

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/761 od 13. svibnja 2019. o izmjeni Odluke 2014/486/ZVSP o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine)

16

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/762 od 13. svibnja 2019. o izmjeni Odluke 2014/219/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Maliju (EUCAP Sahel Mali)

18

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2019/763 od 13. svibnja 2019. o provedbi Odluke 2013/798/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Srednjoafričke Republike

21

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a ( SL L 272, 21.10.2017. )

24

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 487/2013 od 8. svibnja 2013. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku, Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa ( SL L 149, 1.6.2013. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 13/Sv. 66 od 29. svibnja 2014.)

24

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) 2018/62 оd 17. siječnja 2018. o zamjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća ( SL L 18, 23.1.2018. )

25

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

14.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/757

od 13. svibnja 2019.

o provedbi članka 17. stavka 3. Uredbe (EU) br. 224/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Srednjoafričkoj Republici

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 224/2014 od 10. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Srednjoafričkoj Republici (1), a posebno njezin članak 17. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 10. ožujka 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 224/2014.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osnovan na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2127 (2013), 18. travnja 2019. ažurirao je informacije koje se odnose na jednu osobu koja podliježe mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 224/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 224/2014 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 70, 11.3.2014., str. 1.


PRILOG

U Uredbi (EU) br. 224/2014, Prilogu I, dijelu A (Osobe) unos za osobu navedenu u nastavku zamjenjuje se sljedećim unosom:

„12.   Abdoulaye HISSENE (poznat i kao: (a) Abdoulaye Issène, (b) Abdoulaye Hissein, (c) Hissene Abdoulaye, (d) Abdoulaye Issène Ramadane, (e) Abdoulaye Issene Ramadan, (f) Issene Abdoulaye)

Datum rođenja: (a) 1967., (b) 1. siječnja 1967.

Mjesto rođenja: (a) Ndele, Bamingui-Bangoran, Srednjoafrička Republika, (b) Haraze Mangueigne, Čad

Državljanstvo: (a) Srednjoafrička Republika, (b) Čad

Br. putovnice: diplomatska putovnica Srednjoafričke Republike br. D00000897, izdana 5. travnja 2013. (valjana do 4. travnja 2018.)

Nacionalni identifikacijski br.: osobna iskaznica Čada br. 103-00653129-22, izdana 21. travnja 2009. (istječe 21. travnja 2019.)

Adresa: (a) KM5, Bangui, Srednjoafrička Republika, (b) Nana-Grebizi, Srednjoafrička Republika, (c) Nidjari, N'Djamena, Čad

Datum uvrštenja na popis UN-a:17. svibnja 2017.

Ostale informacije: Hissène je bio ministar mladih i sporta u kabinetu bivšeg predsjednika Srednjoafričke Republike Michela Djotodije. Prije toga bio je predsjednik političke stranke Konvencija domoljuba za pravdu i mir. Također se etablirao kao vođa naoružanih paravojnih snaga u Banguiju, posebno u četvrti ‚PK5’ (treći okrug). Ime oca je Abdoulaye. Ime majke je Absita Moussa. Fotografija dostupna za uvrštenje u posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Abdoulaye Hissène uvršten je na popis 17. svibnja 2017. na temelju stavka 16. i stavka 17. točke (g) Rezolucije 2339 (2017) kao osoba koja ‚sudjeluje u radnjama kojima se podrivaju mir, stabilnost ili sigurnost u Srednjoafričkoj Republici ili im pruža potporu, što uključuje radnje koje ugrožavaju ili ometaju proces političke tranzicije ili proces stabilizacije i pomirenja i kojima se potiče nasilje,’ i ‚koja sudjeluje u planiranju, usmjeravanju, sponzoriranju ili izvođenju napada na misije UN-a ili međunarodne sigurnosne snage, uključujući MINUSCA-u, misije Europske unije i francuske operacije koje im pružaju potporu’.

Dodatne informacije:

Abdoulaye Hissène i drugi članovi ex-Séléke surađivali su sa saboterima anti-Balake, koji su u savezu s bivšim predsjednikom Srednjoafričke Republike Françoisom Bozizéom, uključujući Maximea Mokoma, kako bi potaknuli nasilne prosvjede i sukobe u rujnu 2015. u okviru neuspjelog pokušaja državnog udara kako bi se srušila vlada dok je tadašnja prijelazna predsjednica Catherine Samba-Panza sudjelovala na Općoj skupštini UN-a 2015. Mokoma, Hissènea i druge osobe vlada Srednjoafričke Republike optužila je za različita kaznena djela, uključujući ubojstvo, podmetanje požara, mučenje i pljačku proizišle iz neuspjelog državnog udara.

Hissène je od 2015. postao jedan od glavnih vođa naoružanih paravojnih snaga u četvrti ‚PK5’ u Banguiju sastavljenih od preko 100 muškaraca. U tom svojstvu sprečavao je slobodu kretanja i povratak državne vlasti na to područje, među ostalim nezakonitim oporezivanjem aktivnosti u području prometa i trgovine. U drugoj polovici 2015. Hissène je djelovao kao predstavnik ‚nairobista’ iz ex-Séléke u Banguiju čije je djelovanje bilo povezano s borcima anti-Balake pod Mokomovim vodstvom. Naoružani muškarci pod kontrolom Harouna Gayea i Hissènea sudjelovali su u nasilnim događajima do kojih je došlo u Banguiju između 26. rujna i 3. listopada 2015.

Sumnja se da su članovi Hissèneove skupine bili upleteni u napad na vozilo Mohameda Mousse Dhaffanea, vođe ex-Séléke, izvršen 13. prosinca 2015., na dan održavanja ustavnog referenduma. Hissène je optužen za organiziranje nasilnih događaja u četvrti KM5 u Banguiju u kojem je ubijeno petero i ranjeno dvadeset osoba, a stanovnicima je spriječeno glasovanje na ustavnom referendumu. Hissène je ugrozio izbore pokretanjem ciklusa napada u svrhu odmazde između različitih skupina.

Policija je 15. ožujka 2016. uhitila Hissènea u zračnoj luci Bangui M'poko i prevezla ga u odjel za istraživanja i istrage nacionalne žandarmerije. Njegove su ga paravojne snage kasnije oslobodile upotrebom sile te su ukrale jedan komad oružja koji je ranije predala MINUSCA u okviru zahtjeva za izuzeće koji je Odbor odobrio.

Nakon što su unutarnje sigurnosne snage uhitile muslimanske trgovce u četvrti ‚PK12’, paravojne snage Gayea i Hissènea 19. lipnja 2016. u Banguiju otele su petoricu pripadnika nacionalne policije. MINUSCA je 20. lipnja pokušala osloboditi pripadnike policije. Došlo je do razmjene vatre između naoružanih muškaraca pod kontrolom Hissènea i Gayea i pripadnika mirovnih snaga koji su pokušavali osloboditi taoce. Kao rezultat toga ubijeno je najmanje šestero pojedinaca, a jedan je pripadnik mirovnih snaga ranjen.

Hissène je 12. kolovoza 2016. predvodio konvoj od šest vozila s teško naoružanim pojedincima. Konvoj, koji je bježao iz Banguija, južno od Sibuta presrela je MINUSCA. Na putu prema sjeveru na nekoliko je kontrolnih točaka došlo do razmjene vatre između konvoja i unutarnjih sigurnosnih snaga. Konvoj je na kraju zaustavila MINUSCA 40 km južno od Sibuta. Nakon višestruke pucnjave MINUSCA je zarobila 11 muškaraca, ali su Hissène i nekoliko drugih osoba pobjegli. Uhićeni pojedinci naveli su MINUSCA-i da je Hissène bio vođa konvoja, čiji je cilj bio doći do Brije i sudjelovati na skupštini skupina ex-Séléke koju je organizirao Nourredine Adam.

Skupina stručnjaka u kolovozu i rujnu 2016. dvaput je putovala u Sibut kako bi pregledala predmete iz konvoja Hissènea, Gayea i Hamita Tidjanija koje je MINUSCA zaplijenila 13. kolovoza. Odbor je također pregledao streljivo zaplijenjeno u Hissèneovoj kući 16. kolovoza. U šest vozila i kod uhićenih pojedinaca pronađena je smrtonosna i nesmrtonosna vojna oprema. Središnja žandarmerija 16. kolovoza 2016. pretresla je Hissèneov dom u Banguiju. Pronađeno je više od 700 komada oružja.

Skupina članova ex-Séléke koja je iz Kaga-Bandora na šest motocikala dolazila po Hissènea i njegove suradnike 4. rujna 2016. otvorila je vatru na MINUSCA-u u blizini Dékoe. Tijekom tog incidenta ubijen je jedan borac ex-Séléke, a ranjena su dva pripadnika mirovnih snaga i jedan civil.”


14.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/758

оd 31. siječnja 2019.

o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za minimalno djelovanje i vrstu dodatnih mjera koje kreditne i financijske institucije moraju poduzeti kako bi se ublažili rizici pranja novca i financiranja terorizma u određenim trećim zemljama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (1), a posebno njezin članak 45. stavak 7.,

budući da:

(1)

Od kreditnih i financijskih institucija zahtijeva se da utvrde i procijene rizik od pranja novca i financiranja terorizma kojem su izložene te da upravljaju njime, posebice kad imaju podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu u trećim zemljama ili ako razmatraju osnivanje podružnica ili društava kćeri u većinskom vlasništvu u trećim zemljama. Stoga se Direktivom (EU) 2015/849 utvrđuju standardi za djelotvornu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma na razini grupe i upravljanje tim rizikom.

(2)

Dosljedna provedba politika i postupaka za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma na razini grupe ključna je za pouzdano i djelotvorno upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma unutar te grupe.

(3)

Međutim, postoje okolnosti u kojima grupa ima podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu u trećoj zemlji čijim pravom nije dopuštena provedba politika i postupaka za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma na razini grupe. To može biti slučaj, primjerice, ako je zakonodavstvom treće zemlje o zaštiti podataka ili bankarskoj tajni ograničena mogućnost grupe da pristupi informacijama o strankama podružnica ili društava kćeri u većinskom vlasništvu u trećoj zemlji, te da takve informacije obrađuje ili razmjenjuje.

(4)

U tim okolnostima, i u situacijama u kojima je mogućnost nadležnih tijela da djelotvorno nadziru koliko se grupa pridržava zahtjeva Direktive (EU) 2015/849 ograničena jer nadležna tijela nemaju pristup relevantnim informacijama iz podružnica ili društava kćeri u većinskom vlasništvu u trećim zemljama, potrebne su dodatne politike i postupci kako bi se djelotvorno upravljalo rizikom od pranja novca i financiranja terorizma. Te dodatne politike i postupci mogu uključivati dobivanje suglasnosti od stranaka, koja može poslužiti za prevladavanje određenih pravnih prepreka provedbi politika i postupaka za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma na razini grupe u trećim zemljama, u kojima su druge mogućnosti ograničene.

(5)

Potreba da se osigura dosljedan odgovor na razini Unije na pravne prepreke provedbi politika i postupaka na razini grupe opravdava određivanje posebnih minimalnih djelovanja koja bi kreditne i financijske institucije trebale poduzimati u tim situacijama. Međutim, takve dodatne politike i postupci trebali bi se temeljiti na procjeni rizika.

(6)

Kreditne i financijske institucije trebale bi moći dokazati svojem nadležnom tijelu da je opseg dodatnih mjera koje su poduzele prikladan s obzirom na rizik od pranja novca i financiranja terorizma. Međutim, ako nadležno tijelo smatra da dodatne mjere koje je kreditna ili financijska institucija poduzela nisu dovoljne za upravljanje tim rizikom, nadležno tijelo trebalo bi moći usmjeriti kreditnu ili financijsku instituciju da poduzme posebne mjere kako bi osigurala poštovanje svojih obveza sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma.

(7)

Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2), Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4) ovlašćuju se Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), odnosno Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), da izdaju zajedničke smjernice kako bi se osigurala zajednička, jedinstvena i dosljedna primjena prava Unije. Pri poštovanju ove Uredbe kreditne i financijske institucije trebale bi uzeti u obzir zajedničke smjernice izdane u skladu s člankom 17. i člankom 18. stavkom 4. Direktive (EU) 2015/849 o pojednostavnjenoj i pojačanoj dubinskoj analizi stranaka i čimbenicima koje bi kreditne i financijske institucije trebale uzeti u obzir pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog s pojedinačnim poslovnim odnosima i povremenim transakcijama te dati sve od sebe da poštuju te smjernice.

(8)

Odredbama ove Uredbe ne bi se trebale dovoditi u pitanje obveze nadležnih tijela matične države članice da provode dodatne nadzorne mjere kako je propisano člankom 45. stavkom 5. Direktive (EU) 2015/849 u slučajevima u kojima se ispostavi da primjena dodatnih mjera utvrđenih ovom Uredbom nije dostatna.

(9)

Odredbama ove Uredbe ne bi se trebale dovoditi u pitanje ni mjere pojačane dubinske analize koje kreditne i financijske institucije moraju poduzimati pri poslovanju s fizičkim osobama ili pravnim subjektima s poslovnim nastanom u zemljama za koje je Komisija utvrdila da su visokorizične na temelju članka 9. Direktive (EU) 2015/849.

(10)

Kreditne i financijske institucije trebale bi imati dovoljno vremena da prilagode svoje politike i postupke zahtjevima ove Uredbe. U tu je svrhu primjereno da se primjena ove Uredbe odgodi za tri mjeseca od datuma stupanja na snagu.

(11)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji su izradila europska nadzorna tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje te Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i dostavila Komisiji.

(12)

Europska nadzorna tijela provela su otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala su moguće povezane troškove i koristi te zatražila očitovanje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuje niz dodatnih mjera, uključujući minimalno djelovanje, koje kreditne i financijske institucije moraju poduzeti radi djelotvornog upravljanja rizikom od pranja novca i financiranja terorizma ako se pravom treće zemlje ne dopušta provedba politika i postupaka grupe kako su navedeni u članku 45. stavcima 1. i 3. Direktive (EU) 2015/849 na razini podružnica ili društava kćeri u većinskom vlasništvu koji su dio grupe i imaju poslovni nastan u trećoj zemlji.

Članak 2.

Opće obveze za svaku treću zemlju

Za svaku treću zemlju u kojoj imaju podružnicu ili su većinski vlasnik društva kćeri kreditne i financijske institucije moraju učiniti barem sljedeće:

(a)

procijeniti rizik od pranja novca i financiranja terorizma za svoju grupu, sastaviti evidenciju te procjene, ažurirati je i zadržati kako bi je mogle podijeliti sa svojim nadležnim tijelom;

(b)

osigurati da se rizik iz točke (a) primjereno odražava u politikama i postupcima za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma na razini grupe;

(c)

dobiti odobrenje višeg rukovodstva grupe za procjenu rizika iz točke (a) i za politike i postupke za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma na razini grupe iz točke (b);

(d)

pružati ciljano osposobljavanje relevantnom osoblju u trećoj zemlji kako bi moglo utvrditi pokazatelje rizika od pranja novca i financiranja terorizma, kao i osigurati da to osposobljavanje bude učinkovito.

Članak 3.

Pojedinačne procjene rizika

1.   Ako je pravom treće zemlje zabranjena ili ograničena primjena politika i postupaka potrebnih za utvrđivanje i primjerenu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog s poslovnim odnosom ili povremenom transakcijom zbog ograničenja pristupa relevantnim informacijama o strankama i stvarnom vlasništvu ili ograničenja upotrebe takvih informacija za dubinsku analizu stranke, kreditne ili financijske institucije moraju učiniti barem sljedeće:

(a)

bez odgode obavijestiti nadležno tijelo matične države članice najkasnije 28 kalendarskih dana nakon utvrđivanja treće zemlje o sljedećem:

i.

imenu predmetne treće zemlje;

ii.

načinu na koji se provedbom prava te treće zemlje zabranjuje ili ograničava primjena politika i postupaka potrebnih za utvrđivanje i procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog s određenom strankom;

(b)

osigurati da njihove podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u toj trećoj zemlji odrede može li se suglasnost stranaka i, ako je primjenjivo, stvarnih vlasnika stranaka, primijeniti za zakonito zaobilaženje ograničenja ili zabrana iz točke (a) podtočke ii.;

(c)

osigurati da njihove podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u toj trećoj zemlji od stranaka i, ako je primjenjivo, stvarnih vlasnika stranaka, zatraže suglasnost za zaobilaženje ograničenja ili zabrana iz točke (a) podtočke ii. u mjeri u kojoj je to u skladu s pravom te treće zemlje.

2.   Ako nije moguće dobiti suglasnost iz stavka 1. točke (c), kreditne i financijske institucije poduzimaju dodatne mjere te svoje standardne mjere za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma kako bi upravljale rizikom od pranja novca i financiranja terorizma.

Te dodatne mjere uključuju dodatnu mjeru iz članka 8. točke (c) i najmanje jednu mjeru iz točaka (a), (b), (d), (e) i (f) tog članka.

Ako kreditna ili financijska institucija ne može djelotvorno upravljati rizikom od pranja novca i financiranja terorizma primjenom mjera iz stavaka 1. i 2., mora učiniti sljedeće:

(a)

osigurati da podružnica ili društvo kći u većinskom vlasništvu prekine poslovni odnos;

(b)

osigurati da podružnica ili društvo kći u većinskom vlasništvu ne provede povremenu transakciju;

(c)

obustaviti dio poslovanja ili cijelo poslovanje podružnice i društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji.

3.   Kreditne i financijske institucije utvrđuju opseg dodatnih mjera iz stavaka 2. i 3. na temelju procjene rizika i moraju moći svojem nadležnom tijelu dokazati da je opseg dodatnih mjera primjeren s obzirom na rizik od pranja novca i financiranja terorizma.

Članak 4.

Razmjena i obrada podataka o strankama

1.   Ako je pravom treće zemlje zabranjena ili ograničena razmjena ili obrada podataka o strankama u svrhu sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma unutar grupe, kreditne i financijske institucije moraju učiniti barem sljedeće:

(a)

bez odgode obavijestiti nadležno tijelo matične države članice najkasnije 28 dana nakon utvrđivanja treće zemlje o sljedećem:

i.

imenu predmetne treće zemlje;

ii.

načinu na koji se provedbom prava te treće zemlje zabranjuje ili ograničava razmjena ili obrada podataka o strankama u svrhu sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma;

(b)

osigurati da njihove podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u toj trećoj zemlji odrede može li se suglasnost stranaka i, ako je primjenjivo, stvarnih vlasnika stranaka, primijeniti za zakonito zaobilaženje ograničenja ili zabrana iz točke (a) podtočke ii.;

(c)

osigurati da njihove podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u toj trećoj zemlji od stranaka i, ako je primjenjivo, stvarnih vlasnika stranaka, zatraže suglasnost za zaobilaženje ograničenja ili zabrana iz točke (a) podtočke ii. u mjeri u kojoj je to u skladu s pravom te treće zemlje.

2.   Ako nije moguće dobiti suglasnost iz stavka 1. točke (c), kreditne i financijske institucije poduzimaju dodatne mjere te svoje standardne mjere za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma kako bi upravljale rizikom. Te dodatne mjere uključuju dodatnu mjeru iz članka 8. točke (a) ili (c). Ako je rizik od pranja novca i financiranja terorizma dostatan za poduzimanje dodatnih mjera, kreditne i financijske institucije primjenjuju najmanje još jednu dodatnu mjeru iz članka 8. točaka od (a) do (c).

3.   Ako kreditna ili financijska institucija ne može djelotvorno upravljati rizikom od pranja novca i financiranja terorizma primjenom mjera iz stavaka 1. i 2., mora obustaviti dio poslovanja ili cijelo poslovanje svoje podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji.

4.   Kreditne i financijske institucije utvrđuju opseg dodatnih mjera iz stavaka 2. i 3. na temelju procjene rizika i moraju moći svojem nadležnom tijelu dokazati da je opseg dodatnih mjera primjeren s obzirom na rizik od pranja novca i financiranja terorizma.

Članak 5.

Objavljivanje informacija o sumnjivim transakcijama

1.   Ako je pravom treće zemlje zabranjena ili ograničena razmjena informacija iz članka 33. stavka 1. Direktive (EU) 2015/849 koju obavljaju podružnice i društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji s drugim subjektima u grupi, kreditne i financijske institucije moraju učiniti barem sljedeće:

(a)

bez odgode obavijestiti nadležno tijelo matične države članice najkasnije 28 dana nakon utvrđivanja treće zemlje o sljedećem:

i.

imenu predmetne treće zemlje;

ii.

načinu na koji se provedbom prava te treće zemlje zabranjuje ili ograničava razmjena ili obrada sadržaja informacija iz članka 33. stavka 1. Direktive (EU) 2015/849 koje je utvrdila podružnica ili društvo kći u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji s drugim subjektima u grupi;

(b)

od podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu zatražiti dostavljanje relevantnih informacija višem rukovodstvu kreditne ili financijske institucije kako bi mogli procijeniti rizik od pranja novca i financiranja terorizma povezan s poslovanjem te podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu te utjecaj koji to ima na grupu, kao što su:

i.

broj sumnjivih transakcija prijavljenih u određenom razdoblju;

ii.

zbirni statistički podaci koji daju pregled okolnosti koje su dovele do sumnje.

2.   Kreditne i financijske institucije poduzimaju dodatne mjere te svoje standardne mjere za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma, kao i mjere iz stavka 1., kako bi upravljale rizikom.

Te dodatne mjere uključuju najmanje jednu dodatnu mjeru iz članka 8. točaka od (a) do (c) i od (g) do (i).

3.   Ako kreditne i financijske institucije ne mogu djelotvorno upravljati rizikom od pranja novca i financiranja terorizma primjenom mjera iz stavaka 1. i 2., moraju obustaviti dio poslovanja ili cijelo poslovanje svoje podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji.

4.   Kreditne i financijske institucije utvrđuju opseg dodatnih mjera iz stavaka 2. i 3. na temelju procjene rizika i moraju moći svojem nadležnom tijelu dokazati da je opseg dodatnih mjera primjeren s obzirom na rizik od pranja novca i financiranja terorizma.

Članak 6.

Prijenos podataka o strankama državama članicama

Ako je pravom treće zemlje zabranjen ili ograničen prijenos podataka o strankama podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji nekoj državi članici u svrhu nadzora radi sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma, kreditne i financijske institucije moraju učiniti barem sljedeće:

(a)

bez odgode obavijestiti nadležno tijelo matične države članice najkasnije 28 kalendarskih dana nakon utvrđivanja treće zemlje o sljedećem:

i.

imenu predmetne treće zemlje;

ii.

načinu na koji se provedbom prava te treće zemlje zabranjuje ili ograničava prijenos podataka o strankama u svrhu nadzora radi sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma;

(b)

provesti pojačana preispitivanja, uključujući, ako je to razmjerno riziku od pranja novca i financiranja terorizma povezanom s poslovanjem podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, provjere na licu mjesta ili neovisne revizije, kako bi se uvjerile da podružnica ili društvo kći u većinskom vlasništvu djelotvorno provodi politike i postupke na razini grupe te primjereno utvrđuje i procjenjuje rizike od pranja novca i financiranja terorizma i upravlja tim rizicima;

(c)

na zahtjev dostaviti rezultate preispitivanja iz točke (b) nadležnom tijelu matične države članice;

(d)

od podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji zatražiti redovno dostavljanje relevantnih informacija višem rukovodstvu kreditne ili financijske institucije, uključujući barem sljedeće:

i.

broj visokorizičnih stranaka i zbirne statističke podatke koji daju pregled razloga iz kojih je neka stranka klasificirana kao visokorizična, npr. status politički izložene osobe;

ii.

broj utvrđenih i prijavljenih sumnjivih transakcija i zbirne statističke podatke koji daju pregled okolnosti zbog kojih je došlo do sumnje;

(e)

na zahtjev dostaviti informacije iz točke (d) nadležnom tijelu matične države članice.

Članak 7.

Vođenje evidencije

1.   Ako je pravom treće zemlje zabranjena ili ograničena primjena mjera za vođenje evidencije jednakovrijednih mjerama iz poglavlja V. Direktive (EU) 2015/849, kreditne i financijske institucije moraju učiniti barem sljedeće:

(a)

bez odgode obavijestiti nadležno tijelo matične države članice najkasnije 28 dana nakon utvrđivanja treće zemlje o sljedećem:

i.

imenu predmetne treće zemlje;

ii.

načinu na koji se provedbom prava te treće zemlje zabranjuje ili ograničava primjena mjera za vođenje evidencije jednakovrijednih mjerama iz Direktive (EU) 2015/849;

(b)

utvrditi može li se suglasnost stranke i, ako je primjenjivo, njezina stvarnog vlasnika, primijeniti za zakonito zaobilaženje ograničenja ili zabrana iz točke (a) podtočke ii.;

(c)

osigurati da njihove podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu koje imaju poslovni nastan u toj trećoj zemlji od stranaka i, ako je primjenjivo, stvarnih vlasnika stranaka, zatraže suglasnost za zaobilaženje ograničenja ili zabrana iz točke (a) podtočke ii. u mjeri u kojoj je to u skladu s pravom te treće zemlje.

2.   Ako nije moguće dobiti suglasnost iz stavka 1. točke (c), kreditne i financijske institucije poduzimaju dodatne mjere te svoje standardne mjere za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma, kao i mjere iz stavka 1., kako bi upravljale rizikom. Te dodatne mjere uključuju najmanje jednu dodatnu mjeru iz članka 8. točaka od (a) do (c) i točke (j).

3.   Kreditne i financijske institucije utvrđuju opseg dodatnih mjera iz stavka 2. na temelju procjene rizika i moraju moći svojem nadležnom tijelu dokazati da je opseg dodatnih mjera primjeren s obzirom na rizik od pranja novca i financiranja terorizma.

Članak 8.

Dodatne mjere

Kreditne i financijske institucije poduzimaju sljedeće dodatne mjere u skladu s člankom 3. stavkom 2., člankom 4. stavkom 2., člankom 5. stavkom 2., odnosno člankom 7. stavkom 2.:

(a)

osiguravaju da njihove podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji ograniče prirodu i vrstu financijskih proizvoda i usluga koje podružnica ili društvo kći u većinskom vlasništvu u trećoj zemlji pruža onima koji predstavljaju neznatan rizik od pranja novca i financiranja terorizma i imaju slab utjecaj na izloženost riziku grupe;

(b)

osiguravaju da se drugi subjekti iste grupe ne oslanjaju na mjere dubinske analize stranaka koje je provela podružnica ili društvo kći u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, nego da provedu dubinsku analizu svake stranke podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji koja želi primati proizvode ili usluge od tih drugih subjekata iste grupe čak i ako su ispunjeni uvjeti iz članka 28. Direktive (EU) 2015/849;

(c)

provode pojačana preispitivanja, uključujući, ako je to razmjerno riziku od pranja novca i financiranja terorizma povezanom s poslovanjem podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, provjere na licu mjesta ili neovisne revizije, kako bi se uvjerile da podružnica ili društvo kći u većinskom vlasništvu djelotvorno utvrđuje i procjenjuje rizike od pranja novca i financiranja terorizma i upravlja tim rizicima;

(d)

osiguravaju da njihove podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji imaju odobrenje višeg rukovodstva kreditne ili financijske institucije za uspostavu i održavanje rizičnijih poslovnih odnosa ili za provođenje rizičnije povremene transakcije;

(e)

osiguravaju da njihove podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji utvrde izvor i, ako je primjenjivo, odredište sredstava koja će se koristiti u poslovnom odnosu ili povremenoj transakciji;

(f)

osiguravaju da njihove podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji provode pojačano kontinuirano praćenje poslovnog odnosa uključujući pojačano praćenje transakcija, sve dok podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu ne budu opravdano uvjerene da razumiju rizik od pranja novca i financiranja terorizma povezan s tim poslovnim odnosom;

(g)

osiguravaju da njihove podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji s kreditnom ili financijskom institucijom podijele temeljnu informaciju iz prijave sumnjive transakcije koja je dovela do saznanja, sumnje ili opravdanog razloga za sumnju da se pokušalo provesti ili provelo pranje novca i financiranje terorizma, kao što su činjenice, transakcije, okolnosti i dokumenti na kojima se sumnje temelje, uključujući osobne podatke u mjeri u kojoj je to moguće na temelju prava treće zemlje;

(h)

provode pojačano kontinuirano praćenje svake stranke i, ako je primjenjivo, stvarnog vlasnika stranke podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji za koje se zna da su bili predmetom prijave sumnjive transakcije koju su dostavili drugi subjekti iste grupe;

(i)

osiguravaju da njihove podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji imaju uspostavljene učinkovite sustave i kontrole za utvrđivanje i prijavljivanje sumnjivih transakcija;

(j)

osiguravaju da njihove podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji ažuriraju i čuvaju na sigurnom mjestu profil rizika i informacije iz dubinske analize povezane sa strankom podružnice ili društva kćeri u većinskom vlasništvu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji koliko je to pravno moguće, a u svakom slučaju tijekom trajanja poslovnog odnosa.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 3. rujna 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. siječnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 141, 5.6.2015., str. 73.

(2)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(3)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

(4)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


14.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/11


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/759

оd 13. svibnja 2019.

o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu zahtjeva za javno zdravlje na uvoz hrane koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla (mješoviti proizvodi)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (1), a posebno njezin članak 9. prvi stavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 853/2004 propisane su znatne promjene pravila i postupaka za javno zdravlje (sigurnost hrane) koje moraju poštovati subjekti u poslovanju s hranom. Konkretno, njome su utvrđeni određeni uvjeti za uvoz hrane koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla (mješoviti proizvodi) u Uniju.

(2)

Uredbom Komisije (EU) br. 2017/185 (2) propisane su prijelazne mjere kojima se odstupa od tih pravila za subjekte u poslovanju s hranom koji uvoze hranu koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla (mješoviti proizvodi), osim onih iz članka 3. stavaka 1. i 3. Uredbe Komisije (EU) br. 28/2012 (3), za koje uvjeti javnog zdravlja za uvoz u Uniju još nisu utvrđeni na razini Unije. To se odstupanje primjenjuje do 31. prosinca 2020.

(3)

Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća („Zakon o zdravlju životinja”) (4) utvrđena su pravila za sprečavanje i suzbijanje bolesti životinja koje su prenosive na životinje ili ljude. Primjenjuje se na proizvode životinjskog podrijetla, a time i na mješovite proizvode kako su definirani u članku 2. točki (a) Odluke Komisije 2007/275/EZ (5). Uredbom će se, kad se počne primjenjivati, odrediti zahtjevi za ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja i područja. Ova Uredba primjenjuje se od 21. travnja 2021.

(4)

Kako bi se osigurala pravna jasnoća i dosljednost te kako bi se subjektima i nadležnim tijelima olakšao prijelaz na nova pravila, potrebno je odrediti jedinstveni datum početka primjene novih uvoznih uvjeta za mješovite proizvode obuhvaćene člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004. Stoga bi trajanje tih prijelaznih mjera trebalo produljiti do 20. travnja 2021.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju prijelazne mjere za primjenu određenih odredaba Uredbe (EZ) br. 853/2004 za prijelazno razdoblje od 1. siječnja 2021. do 20. travnja 2021.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, „mješoviti proizvod” znači mješoviti proizvod kako je definiran u članku 2. točki (a) Odluke 2007/275/EZ.

Članak 3.

Odstupanje u pogledu zahtjeva za javno zdravlje na uvoz hrane koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla

Odstupajući od članka 6. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004, subjekti u poslovanju hranom koji uvoze hranu koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla, osim onih iz članka 3. stavaka 1. i 3. Uredbe (EU) br. 28/2012, izuzimaju se od zahtjeva iz članka 6. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004.

Uvoz takvih proizvoda mora biti u skladu sa zahtjevima za javno zdravlje pri uvozu koji su na snazi u državi članici uvoza.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021. do 20. travnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2017/185 оd 2. veljače 2017. o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu određenih odredbi uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 29, 3.2.2017., str. 21.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 28/2012 od 11. siječnja 2012. o utvrđivanju zahtjeva za certificiranje uvoza i provoza kroz Uniju za određene mješovite proizvode i o izmjeni Odluke 2007/275/EZ i Uredbe (EZ) br. 1162/2009 (SL L 12, 14.1.2012., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).

(5)  Odluka Komisije 2007/275/EZ od 17. travnja 2007. o popisu životinja i proizvoda koji podliježu kontroli na graničnim inspekcijskim postajama na temelju direktiva Vijeća 91/496/EEZ i 97/78/EZ (SL L 116, 4.5.2007., str. 9.).


14.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/760

оd 13. svibnja 2019.

o odobravanju stavljanja na tržište biomase kvasca Yarrowia lipolytica kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 predviđeno je da se samo nova hrana koja je odobrena i uvrštena na popis Unije smije stavljati na tržište u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283 donesena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 (2) kojom je utvrđen Unijin popis odobrene nove hrane.

(3)

Komisija na temelju članka 12. Uredbe (EU) 2015/2283 podnosi nacrt provedbenog akta kojim se odobrava stavljanje nove hrane na tržište Unije i ažurira popisa Unije.

(4)

U skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (3) društvo Skotan S.A. („podnositelj zahtjeva”) podnijelo je 10. travnja 2017. nadležnom tijelu Poljske zahtjev za stavljanje na tržište Unije biomase kvasca Yarrowia lipolytica kao nove hrane u smislu članka 1. stavka 2. točke (d) te uredbe. Zahtjev se odnosio na upotrebu biomase kvasca Yarrowia lipolytica u dodacima prehrani. Podnositelj zahtjeva predložio je najveće dopuštene količine upotrebe u iznosu od 3 g dnevno za djecu u dobi od 3 do 9 godina i 6 g dnevno za opću populaciju stariju od 9 godina.

(5)

Nadležno tijelo Poljske izdalo je 15. studenoga 2017. izvješće o početnoj ocjeni. U tom je izvješću zaključeno da biomasa kvasca Yarrowia lipolytica ispunjava kriterije za novu hranu utvrđene u članku 3. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 258/97.

(6)

U skladu s člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 svi zahtjevi za stavljanje nove hrane na tržište u Uniji koji su podneseni državi članici u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 258/97 i za koje nije donesena konačna odluka prije 1. siječnja 2018. tretiraju se kao zahtjevi u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283.

(7)

Zahtjev za stavljanje na tržište u Uniji biomase kvasca Yarrowia lipolytica kao nove hrane podnesen je državi članici u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 258/97 te ispunjava i zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2015/2283.

(8)

U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2283 Komisija je 22. lipnja 2018. od Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) zatražila da dostavi znanstveno mišljenje temeljeno na provedenoj ocjeni biomase kvasca Yarrowia lipolytica kao nove hrane.

(9)

Agencija je 17. siječnja 2019. donijela „Znanstveno mišljenje o sigurnosti biomase kvasca Yarrowia lipolytica kao nove hrane u skladu s Uredbom (EU) br. 2015/2283” (4). To je mišljenje u skladu sa zahtjevima članka 11. Uredbe (EU) 2015/2283.

(10)

U mišljenju Agencije iznosi se dovoljno informacija na temelju kojih se može utvrditi da je biomasa kvasca Yarrowia lipolytica, kada se upotrebljava u dodacima prehrani, u predloženim upotrebama i količinama upotrebe u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283.

(11)

Direktivom 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) utvrđeni su zahtjevi za dodatke prehrani. Upotrebu biomase kvasca Yarrowia lipolytica trebalo bi odobriti ne dovodeći u pitanje zahtjeve te direktive.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Biomasa kvasca Yarrowia lipolytica, kako je navedena u Prilogu ovoj Uredbi, uvrštava se na Unijin popis odobrene nove hrane utvrđen u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470.

2.   Unos na Unijin popis iz stavka 1. uključuje uvjete upotrebe i zahtjeve za označivanje utvrđene u Prilogu ovoj Uredbi.

3.   Odobrenjem iz ovog članka ne dovode se u pitanje odredbe Direktive 2002/46/EZ.

Članak 2.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (SL L 351, 30.12.2017., str. 72.).

(3)  Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14.2.1997., str. 1.).

(4)  EFSA Journal 2019.;17(2):5594

(5)  Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2470 mijenja se kako slijedi:

(1)

Sljedeći unos umeće se abecednim redom u tablicu 1. (Odobrena nova hrana):

„Odobrena nova hrana

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Ostali zahtjevi

Biomasa kvasca Yarrowia lipolytica

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se ‚Biomasa kvasca Yarrowia lipolytica’”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ, osim dodataka prehrani za dojenčad i malu djecu

6 g dnevno za djecu od 10 godina, adolescente i opću odraslu populaciju

3 g dnevno za djecu u dobi od 3 do 9 godina

(2)

Sljedeći unos umeće se abecednim redom u tablicu 2. (Specifikacije):

„Odobrena nova hrana

Specifikacije

Biomasa kvasca Yarrowia lipolytica

Opis/definicija:

Suha i termički umrtvljena biomasa kvasca Yarrowia lipolytica.

Svojstva/sastav:

Bjelančevine: 45–55 g/100 g

Dijetetska vlakna: 24–30 g/100 g

Šećeri: < 1,0 g/100 g

Masti: 7–10 g/100 g

Ukupan pepeo: ≤ 12 %

Udio vode: ≤ 5 %

Udio suhe tvari: ≥ 95 %

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih mikroorganizama: ≤ 5 × 103 CFU/g

Ukupan broj kolonija kvasaca i plijesni: ≤ 102 CFU/g

Žive stanice kvasca Yarrowia lipolytica  (1): < 10 CFU/g (tj. granica detekcije)

Koliformi: ≤ 10 CFU/g

Salmonella spp.: Odsutnost u 25 g


(1)  Ispituje se neposredno nakon faze toplinske obrade. Moraju biti uspostavljene mjere za sprečavanje unakrsne kontaminacije živim stanicama kvasca Yarrowia lipolytica tijekom pakiranja i/ili skladištenja nove hrane.”


ODLUKE

14.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/16


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/761

od 13. svibnja 2019.

o izmjeni Odluke 2014/486/ZVSP o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. srpnja 2014. donijelo Odluku 2014/486/ZVSP (1) o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine).

(2)

Vijeće je 20. studenoga 2017. donijelo Odluku (ZVSP) 2017/2161 (2) kojom je mandat misije EUAM Ukraine produljen do 31. svibnja 2019. te je predviđen financijski referentni iznos za isto razdoblje. Taj je referentni iznos 18. prosinca 2017. povećan Odlukom Vijeća (ZVSP) 2017/2371 (3).

(3)

Nakon strateškog preispitivanja misije EUAM Ukraine Politički i sigurnosni odbor 5. ožujka 2019. preporučio je produljenje misije EUAM Ukraine do 31. svibnja 2021.

(4)

Odluku 2014/486/ZVSP trebalo bi stoga produljiti do 31. svibnja 2021.

(5)

Misija EUAM Ukraine provodit će se u kontekstu situacije koja se može pogoršati i koja bi mogla ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2014/486/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 14. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s misijom EUAM Ukraine za razdoblje od 1. lipnja 2019. do 31. svibnja 2021. iznosi 54 138 700 EUR.”

2.

U članku 19. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se do 31. svibnja 2021.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća 2014/486/ZVSP od 22. srpnja 2014. o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (SL L 217, 23.7.2014., str. 42.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2161 od 20. studenoga 2017. o izmjeni Odluke 2014/486/ZVSP o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (SL L 304, 21.11.2017., str. 48.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/2371 od 18. prosinca 2017. o izmjeni Odluke 2014/486/ZVSP o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (SL L 337, 19.12.2017., str. 34.).


14.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/18


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/762

od 13. svibnja 2019.

o izmjeni Odluke 2014/219/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Maliju (EUCAP Sahel Mali)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. travnja 2014. donijelo Odluku 2014/219/ZVSP (1) o misiji ZSOP-a Europske unije u Maliju (misija EUCAP Sahel Mali).

(2)

Vijeće je 21. veljače 2019. donijelo Odluku (ZVSP) 2019/312 (2) kojom je produljeno trajanje misije EUCAP Sahel Mali te je za nju osiguran financijski referentni iznos do 14. siječnja 2021.

(3)

U Zaključcima o Sahelu/Maliju od 25. lipnja 2018. Vijeće je naglasilo važnost regionalizacije u okviru ZSOP-a u Sahelu s ciljem jačanja, prema potrebi, civilne i vojne potpore prekograničnoj suradnji, struktura regionalne suradnje, posebno onih skupine G5 Sahel te kapaciteta i odgovornosti zemalja skupine G5 za rješavanje sigurnosnih izazova u regiji.

(4)

Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Mauritanije 15. veljače 2019. pozdravio je predviđeno razmještanje misije EUCAP Sahel Mali kao potpore skupini G5 Sahel i nacionalnim sposobnostima Mauritanije.

(5)

Vijeće je 18. veljače 2019. odobrilo Zajednički civilno-vojni koncept operacija za regionalizaciju djelovanja u okviru ZSOP-a u Sahelu.

(6)

Odluku 2014/219/ZVSP stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Misija EUCAP Sahel Mali provodit će se u kontekstu situacije koja bi se mogla pogoršati i koja bi mogla ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora o Europskoj uniji,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2014/219/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. stavci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Ne dovodeći u pitanje njezin osnovni mandat u Maliju, misija EUCAP Sahel Mali doprinosi regionalizaciji djelovanja u okviru ZSOP-a u Sahelu doprinosom poboljšanju interoperabilnosti i koordinacije između unutarnjih sigurnosnih snaga zemalja skupine G5 Sahel te podupiranjem prekogranične suradnje i struktura regionalne suradnje, kao i doprinosom poboljšanju nacionalnih sposobnosti zemalja skupine G5 Sahel. U kontekstu misije EUCAP Sahel Mali te se aktivnosti mogu provoditi u zemljama skupine G5 Sahel. U tu svrhu misija EUCAP Sahel Mali, u okviru postojećih sredstava i sposobnosti, na zahtjev dotične zemlje te uzimajući u obzir sigurnosnu situaciju, pruža osposobljavanje, savjete i drugu posebnu potporu zemljama skupine G5 Sahel.

4.   Kako bi postigla svoj cilj misija EUCAP Sahel Mali djeluje u skladu sa strateškim operativnim smjernicama utvrđenima u konceptu upravljanja kriznim situacijama koji je Vijeće odobrilo 17. ožujka 2014. i razrađenima u dokumentima za operativno planiranje koje je odobrilo Vijeće, uključujući Zajednički civilno-vojni koncept operacija za regionalizaciju djelovanja u okviru ZSOP-a u Sahelu. Prije pokretanja nove aktivnosti u novoj zemlji skupine G5 Sahel, o tome se mora obavijestiti Politički i sigurnosni odbor.”

2.

U članku 14. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s misijom EUCAP Sahel Mali u razdoblju od 1. ožujka 2019. do 14. siječnja 2021. iznosi 68 150 000,00 EUR.”

3.

Članak 14.a zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U okviru misije EUCAP Sahel Mali uspostavlja se regionalna jedinica za savjetovanje i koordinaciju (RACC).

2.   RACC obuhvaća osoblje smješteno zajedno s misijom EUCAP Sahel Mali i stručnjake za unutarnju sigurnost i obranu koji se nalaze u delegacijama Unije u Burkini Faso, Čadu, Maliju, Mauritaniji i Nigeru. U skladu sa stavkom 7. i uzimajući u obzir sigurnosnu situaciju, RACC postupno premješta osoblje iz Bamakoa u Nouakchott.

3.   Ciljevi RACC-a, u bliskoj suradnji delegacijama Unije i s postojećim misijama ZSOP-a u Sahelu, jesu sljedeći:

(a)

doprinositi uvidu Unije u stanje u zemljama skupine G5 Sahel u pogledu potreba i nedostataka u područjima sigurnosti i obrane koji se odnose na regionalnu prekograničnu suradnju i koji se tiču izazova u području sigurnosti;

(b)

pružati potporu strukturama i zemljama skupine G5 Sahel s ciljem poboljšanja regionalne suradnje i operativnih sposobnosti u području obrane i sigurnosti, poštujući međunarodno pravo, ljudska prava i strateški pristup EU-a ženama, miru i sigurnosti koji je utvrđen u zaključcima Vijeća od 10. prosinca 2018.;

(c)

olakšavati organizaciju osposobljavanja, savjetovanja i druge posebne potpore koju misije ZSOP-a Unije u Sahelu pružaju zemljama G5 Sahel, osobito organizacija osposobljavanjâ vježbenika tih zemalja u području sigurnosti i obrane.

4.   Stručnjaci za unutarnju sigurnost i obranu prikupljaju informacije povezane s pitanjima sigurnosti i obrane u svojim zemljama domaćinima. Voditelju RACC-a dostavljaju takve informacije te mu, prema potrebi, daju preporuke. Propisno obavješćuju voditelja delegacije Unije u mjestu u kojem se oni nalaze.

5.   .Zapovjednik civilne operacije izvršava strateško zapovjedništvo i nadzor nad RACC-om, pod političkim nadzorom i strateškim vodstvom Političkog i sigurnosnog odbora te pod općom nadležnošću Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Odstupajući od članka 6. stavka 1., voditelj RACC-a odgovara izravno zapovjedniku civilne operacije i djeluje u skladu s uputama koje mu on daje. Voditelj RACC-a daje upute cjelokupnom osoblju RACC-a.

6.   Voditelj misije izvršava nadležnost nad osobljem RACC-a na temelju članka 6. stavaka 2. do 4. te članka 11., ne dovodeći u pitanje stavak 7 ovog članka.

7.   U okviru misije EUCAP Sahel Mali sklapaju se potrebni administrativni dogovori s delegacijama Unije u Burkini Faso, Čadu, Maliju, Mauritaniji i Nigeru u vezi s potporom koja će se pružati njezinu osoblju.

Tim se administrativnim dogovorima osobito:

(a)

osigurava da se članovima osoblja misije EUCAP Sahel Mali, osobito RACC-a, pruža logistička i sigurnosna potpora koja im je potrebna za izvršavanje njihovih zadaća;

(b)

predviđa da voditelji delegacija imaju nadležnost nad takvim članovima osoblja misije EUCAP Sahel Mali, osobito RACC-a, u svojim delegacijama Unije, posebno u svrhu ispunjavanja svoje obveze dužne skrbi, osiguravanja sukladnosti s primjenjivim sigurnosnim zahtjevima i doprinošenja izvršavanju disciplinskog nadzora, te da ih ti članovi osoblja propisno obavješćuju o svojim aktivnostima.

(c)

predviđa da voditelji delegacija trebaju osigurati da članovi osoblja misije EUCAP Sahel Mali, osobito RACC-a, kada se nalaze u delegaciji Unije, uživaju iste povlastice i imunitete kao što su oni koji su dodijeljeni osoblju u toj delegaciji Unije .”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 2019..

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća 2014/219/ZVSP od 15. travnja 2014. o misiji ZSOP-a Europske unije u Maliju (EUCAP Sahel Mali) (SL L 113, 16.4.2014., str. 21.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/312 od 21. veljače 2019. o izmjeni i produljenju Odluke 2014/219/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Maliju (EUCAP Sahel Mali) (SL L 51, 22.2.2019., str. 29.).


14.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/21


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/763

od 13. svibnja 2019.

o provedbi Odluke 2013/798/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Srednjoafričke Republike

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/798/ZVSP od 23. prosinca 2013. o mjerama ograničavanja protiv Srednjoafričke Republike (1), a posebno njezin članak 2.c,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 23. prosinca 2013. donijelo Odluku 2013/798/ZVSP.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osnovan na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2127 (2013), 18. travnja 2019. ažurirao je informacije koje se odnose na jednu osobu koja podliježe mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog Odluci 2013/798/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2013/798/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 352, 24.12.2013., str. 51.


PRILOG

U Odluci 2013/798/ZVSP, Prilogu, dijelu A (Osobe) unos za osobu navedenu u nastavku zamjenjuje se sljedećim unosom:

„12.   Abdoulaye HISSENE (poznat i kao: (a) Abdoulaye Issène, (b) Abdoulaye Hissein, (c) Hissene Abdoulaye, (d) Abdoulaye Issène Ramadane, (e) Abdoulaye Issene Ramadan, (f) Issene Abdoulaye)

Datum rođenja: (a) 1967., (b) 1. siječnja 1967.

Mjesto rođenja: (a) Ndele, Bamingui-Bangoran, Srednjoafrička Republika, (b) Haraze Mangueigne, Čad

Državljanstvo: (a) Srednjoafrička Republika, (b) Čad

Br. putovnice: diplomatska putovnica Srednjoafričke Republike br. D00000897, izdana 5. travnja 2013. (valjana do 4. travnja 2018.)

Nacionalni identifikacijski br.: osobna iskaznica Čada br. 103-00653129-22, izdana 21. travnja 2009. (istječe 21. travnja 2019.)

Adresa: (a) KM5, Bangui, Srednjoafrička Republika, (b) Nana-Grebizi, Srednjoafrička Republika, (c) Nidjari, N'Djamena, Čad

Datum uvrštenja na popis UN-a:17. svibnja 2017.

Ostale informacije: Hissène je bio ministar mladih i sporta u kabinetu bivšeg predsjednika Srednjoafričke Republike Michela Djotodije. Prije toga bio je predsjednik političke stranke Konvencija domoljuba za pravdu i mir. Također se etablirao kao vođa naoružanih paravojnih snaga u Banguiju, posebno u četvrti ‚PK5’ (treći okrug). Ime oca je Abdoulaye. Ime majke je Absita Moussa. Fotografija dostupna za uvrštenje u posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910.

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Abdoulaye Hissène uvršten je na popis 17. svibnja 2017. na temelju stavka 16. i stavka 17. točke (g) Rezolucije 2339 (2017) kao osoba koja ‚sudjeluje u radnjama kojima se podrivaju mir, stabilnost ili sigurnost u Srednjoafričkoj Republici ili im pruža potporu, što uključuje radnje koje ugrožavaju ili ometaju proces političke tranzicije ili proces stabilizacije i pomirenja i kojima se potiče nasilje,’ i ‚koja sudjeluje u planiranju, usmjeravanju, sponzoriranju ili izvođenju napada na misije UN-a ili međunarodne sigurnosne snage, uključujući MINUSCA-u, misije Europske unije i francuske operacije koje im pružaju potporu’.

Dodatne informacije:

Abdoulaye Hissène i drugi članovi ex-Séléke surađivali su sa saboterima anti-Balake, koji su u savezu s bivšim predsjednikom Srednjoafričke Republike Françoisom Bozizéom, uključujući Maximea Mokoma, kako bi potaknuli nasilne prosvjede i sukobe u rujnu 2015. u okviru neuspjelog pokušaja državnog udara kako bi se srušila vlada dok je tadašnja prijelazna predsjednica Catherine Samba-Panza sudjelovala na Općoj skupštini UN-a 2015. Mokoma, Hissènea i druge osobe vlada Srednjoafričke Republike optužila je za različita kaznena djela, uključujući ubojstvo, podmetanje požara, mučenje i pljačku proizišle iz neuspjelog državnog udara.

Hissène je 2015. postao jedan od glavnih vođa naoružanih paravojnih snaga u četvrti ‚PK5’ u Banguiju sastavljenih od preko 100 muškaraca. U tom svojstvu sprečavao je slobodu kretanja i povratak državne vlasti na to područje, među ostalim nezakonitim oporezivanjem aktivnosti u području prometa i trgovine. U drugoj polovici 2015. Hissène je djelovao kao predstavnik ‚nairobista’ iz ex-Séléke u Banguiju čije je djelovanje bilo povezano s borcima anti-Balake pod Mokomovim vodstvom. Naoružani muškarci pod kontrolom Harouna Gayea i Hissènea sudjelovali su u nasilnim događajima do kojih je došlo u Banguiju između 26. rujna i 3. listopada 2015.

Sumnja se da su članovi Hissèneove skupine bili upleteni u napad na vozilo Mohameda Mousse Dhaffanea, vođe ex-Séléke, izvršen 13. prosinca 2015., na dan održavanja ustavnog referenduma. Hissène je optužen za organiziranje nasilnih događaja u četvrti KM5 u Banguiju u kojem je ubijeno petero i ranjeno dvadeset osoba, a stanovnicima je spriječeno glasovanje na ustavnom referendumu. Hissène je ugrozio izbore pokretanjem ciklusa napada u svrhu odmazde između različitih skupina.

Policija je 15. ožujka 2016. uhitila Hissènea u zračnoj luci Bangui M'poko i prevezla ga u odjel za istraživanja i istrage nacionalne žandarmerije. Njegove su ga paravojne snage kasnije oslobodile upotrebom sile te su ukrale jedan komad oružja koji je ranije predala MINUSCA u okviru zahtjeva za izuzeće koji je Odbor odobrio.

Nakon što su unutarnje sigurnosne snage uhitile muslimanske trgovce u četvrti ‚PK12’, paravojne snage Gayea i Hissènea 19. lipnja 2016. u Banguiju otele su petoricu pripadnika nacionalne policije. MINUSCA je 20. lipnja pokušala osloboditi pripadnike policije. Došlo je do razmjene vatre između naoružanih muškaraca pod kontrolom Hissènea i Gayea i pripadnika mirovnih snaga koji su pokušavali osloboditi taoce. Kao rezultat toga ubijeno je najmanje šestero pojedinaca, a jedan je pripadnik mirovnih snaga ranjen.

Hissène je 12. kolovoza 2016. predvodio konvoj od šest vozila s teško naoružanim pojedincima. Konvoj, koji je bježao iz Banguija, južno od Sibuta presrela je MINUSCA. Na putu prema sjeveru na nekoliko je kontrolnih točaka došlo do razmjene vatre između konvoja i unutarnjih sigurnosnih snaga. Konvoj je na kraju zaustavila MINUSCA 40 km južno od Sibuta. Nakon višestruke pucnjave MINUSCA je zarobila 11 muškaraca, ali su Hissène i nekoliko drugih osoba pobjegli. Uhićeni pojedinci naveli su MINUSCA-i da je Hissène bio vođa konvoja, čiji je cilj bio doći do Brije i sudjelovati na skupštini skupina ex-Séléke koju je organizirao Nourredine Adam.

Skupina stručnjaka u kolovozu i rujnu 2016. dvaput je putovala u Sibut kako bi pregledala predmete iz konvoja Hissènea, Gayea i Hamita Tidjanija koje je MINUSCA zaplijenila 13. kolovoza. Odbor je također pregledao streljivo zaplijenjeno u Hissèneovoj kući 16. kolovoza. U šest vozila i kod uhićenih pojedinaca pronađena je smrtonosna i nesmrtonosna vojna oprema. Središnja žandarmerija 16. kolovoza 2016. pretresla je Hissèneov dom u Banguiju. Pronađeno je više od 700 komada oružja.

Skupina članova ex-Séléke koja je iz Kaga-Bandora na šest motocikala dolazila po Hissènea i njegove suradnike 4. rujna 2016. otvorila je vatru na MINUSCA-u u blizini Dékoe. Tijekom tog incidenta ubijen je jedan borac ex-Séléke, a ranjena su dva pripadnika mirovnih snaga i jedan civil.”


Ispravci

14.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/24


Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1926 od 31. svibnja 2017. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a

( Službeni list Europske unije L 272 od 21. listopada 2017. )

1.

Na stranici 12. u Prilogu u odjeljku 1.2. točki (c) podtočki i. u uvodnoj rečenici:

umjesto:

„Osnovne zajedničke standardne cijene”;

treba stajati:

„Osnovne obične standardne cijene”.

2.

Na stranici 12. u Prilogu u odjeljku 1.2. točki (c) podtočki i. u drugoj alineji:

umjesto:

„Standardne cjenovne strukture”;

treba stajati:

„Strukture standardne cijene”.

3.

Na stranici 12. u Prilogu u odjeljku 1.3. točki (a) u uvodnoj rečenici:

umjesto:

„Detaljni upit o standardnoj i posebnoj cijeni”;

treba stajati:

„Upit o detaljnoj običnoj standardnoj i posebnoj cijeni”.

4.

Na stranici 12. u Prilogu u odjeljku 1.3. točki (a) podtočki ii.:

umjesto:

„Proizvodi po uobičajenim cijenama”;

treba stajati:

„Proizvodi po običnim cijenama”.


14.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/24


Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 487/2013 od 8. svibnja 2013. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku, Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa

( Službeni list Europske unije L 149 od 1. lipnja 2013. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 13/Sv. 66 od 29. svibnja 2014.)

Na stranici 109., u Prilogu VI. točki 1. podtočki (a), u izmijenjenom Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 dijelu 1. tablici 1.1.:

umjesto:

„‚Zapaljivi plin

Zap. plin 1

Zap. plin 2’

zamjenuje se sa

‚Zapaljivi plin

Zap. plin 1

Zap. plin 2

Kem. nestab. plin A

Kem. nestab. plin B’”

treba stajati:

„‚Zapaljivi plin

Flam. Gas 1

Flam. Gas 2’

zamjenuje se sa

‚Zapaljivi plin

Flam. Gas 1

Flam. Gas 2

Chem. Unst. Gas A

Chem. Unst. Gas B’”

Na stranici 109., u Prilogu VI. točki 1. podtočki (b), u izmijenjenom Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 dijelu 1. tablici 1.1.:

umjesto:

„‚Zapaljivi aerosol

Zap. aerosol 1

Zap. aerosol 2’

zamjenuje se sa

‚Aerosol

Aerosol 1

Aerosol 2

Aerosol 3’”

treba stajati:

„‚Zapaljivi aerosol

Flam. Aerosol 1

Flam. Aerosol 2’

zamjenuje se sa

‚Aerosol

Aerosol 1

Aerosol 2

Aerosol 3’”


14.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/25


Ispravak Uredbe Komisije (EU) 2018/62 оd 17. siječnja 2018. o zamjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

( Službeni list Europske unije L 18 od 23. siječnja 2018. )

Na stranici 16., u Prilogu kojim se zamjenjuje Prilog I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, dio A, u tablici pod brojčanom oznakom 0400000, u drugom stupcu:

umjesto:

ULJARICE I PLODOVI ULJARICA”;

treba stajati:

SJEME ULJARICA I PLODOVI ULJARICA”.