ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 98

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
9. travnja 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2019/560 od 8. travnja 2019. o provedbi Uredbe (EU) br. 359/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Iranu

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/561 оd 8. travnja 2019. o odobravanju Kabo Verdeu privremenog odstupanja od pravila o povlaštenom podrijetlu utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446, u pogledu pripremljenih ili konzerviranih fileta tune

13

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/562 od 8. travnja 2019. o izmjeni Odluke 2011/235/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Iranu

17

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

9.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 98/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/560

od 8. travnja 2019.

o provedbi Uredbe (EU) br. 359/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Iranu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 359/2011 od 12. travnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Iranu (1), a posebno njezin članak 12. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 12. travnja 2011. donijelo Uredbu (EU) br. 359/2011.

(2)

Na temelju preispitivanja Odluke Vijeća 2011/235/ZVSP (2) Vijeće je odlučilo da bi mjere ograničavanja iz te odluke trebalo produljiti do 13. travnja 2020.

(3)

Vijeće je zaključilo i da bi unose u vezi s 51 osobom i jednim subjektom iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 359/2011 trebalo ažurirati.

(4)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 359/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 359/2011 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxemoburgu 8. travnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 100, 14.4.2011., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća 2011/235/ZVSP od 12. travnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Iranu (SL L 100, 14.4.2011., str. 51.).


PRILOG

Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Mjesto rođenja: Teheran (Iran)

datum rođenja: 1961.

Bivši viši savjetnik za sigurnosna pitanja načelnika Glavnog stožera oružanih snaga. Ravnatelj iranske Nacionalne policije od 2005. do početka 2015. Usto i ravnatelj iranske Kiberpolicije (uvrštena na popis) od siječnja 2011. do početka 2015. Snage pod njegovim zapovjedništvom provodile su brutalne napade na mirne prosvjednike te su provele nasilan noćni napad na studentske domove Sveučilišta u Teheranu 15. lipnja 2009. Trenutačno zapovjednik iranskog stožera za podršku jemenskom narodu.

12.4.2011.

2.

ALLAHKARAM Hossein

Mjesto rođenja: Najafabad (Iran)

datum rođenja: 1945.

Vođa Ansar-e Hezbollaha i pukovnik u IRGC-u. Suosnivač je Ansar-e Hezbollaha. Te paravojne snage odgovorne su za ekstremno nasilje tijekom represije studenata i sveučilištâ 1999., 2002. i 2009.

I dalje je na visokom položaju u organizaciji koja ne zazire od kršenja ljudskih prava javnosti, među ostalim promicanjem agresije prema ženama zbog njihova odabira odjeće.

12.4.2011.

4.

FAZLI Ali

 

Zamjenik zapovjednika snaga Basija, voditelj odjela Seyyed al-Shohada u okviru IRGC-a u pokrajini Teheran (do veljače 2010.). Odjel Seyyed al-Shohada nadležan je za sigurnost u pokrajini Teheran i imao je ključnu ulogu u brutalnoj represiji prosvjednika 2009.

12.4.2011.

7.

KHALILI Ali

 

General IRGC-a, na visokom položaju u Bazi Sarollah. Potpisao je pismo poslano Ministarstvu zdravstva 26. lipnja 2009. kojim se zabranjuje dostavljanje dokumentacije ili liječničkih potvrda svim osobama koje su ozlijeđene ili hospitalizirane tijekom događaja koji su uslijedili nakon izbora.

12.4.2011.

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Voditelj Vojnog učilišta za izobrazbu zapovjednog i općeg osoblja (DAFOOS). Bivši voditelj odjela Seyyed al-Shohada u okviru IRGC-a u pokrajini Teheran. Odjel Seyyed al-Shohada imao je ključnu ulogu u organiziranju gušenja prosvjeda 2009.

12.4.2011.

10.

RADAN Ahmad-Reza

Mjesto rođenja: Isfahan (Iran)

datum rođenja: 1963.

Bivši ravnatelj Centra za strateške studije u okviru Iranskih snaga za izvršavanje zakonâ, tijela koje je povezano s Nacionalnom policijom. Ravnatelj Policijskog centra za strateške studije, zamjenik ravnatelja iranske Nacionalne policije do lipnja 2014. Kao zamjenik ravnatelja Nacionalne policije od 2008. Radan je bio odgovoran za premlaćivanja, ubojstva i proizvoljna uhićenja te pritvaranja prosvjednika koja su izvršile policijske snage. Trenutačno zapovjednik IRGC-a zadužen za obuku iračkih „antiterorističkih” snaga.

12.4.2011.

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Bivši voditelj Teheranske organizacije za ublažavanje katastrofa (TDMO). Kao načelnik teheranske policije do siječnja 2010. bio je odgovoran za nasilne policijske napade na prosvjednike i studente. Kao zapovjednik snaga za izvršavanje zakona u širem Teheranu Azizollah Rajabzadeh bio je najviše rangirana osoba optužena za zlostavljanja u centru za pritvor Kahrizak u prosincu 2009.

12.4.2011.

13.

TAEB Hossein

Mjesto rođenja: Teheran

datum rođenja: 1963.

Načelnik obavještajne jedinice IRGC-a. od listopada 2009. Zapovjednik snaga Basij do listopada 2009. Snage pod njegovim zapovjedništvom sudjelovale su u masovnim premlaćivanjima, ubojstvima, pritvaranjima i mučenjima mirnih prosvjednika.

12.4.2011.

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Savjetnik i član 28. odjeljka Vrhovnog suda. Voditelj pravosudnih tijela u Mashhadu do rujna 2014. Sudski postupci pod njegovim nadzorom provodili su se po hitnom postupku i iza zatvorenih vrata, pri čemu se nisu poštovala temeljna prava optuženih, a temeljili su se na priznanjima iznuđenima pod pritiskom i mučenjem. Budući da su odluke o izvršenju kazne donošene skupno, smrtne kazne izricane su bez odgovarajućeg poštovanja postupaka pravičnog suđenja.

12.4.2011.

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Mjesto rođenja: Najafabad (Iran)

datum rođenja: 1945.

Član Skupštine stručnjaka i predstavnik Vrhovnog vođe u („središnjoj”) pokrajini Markazi, na čelu Vrhovnog upravnog suda. Iranski glavni javni tužitelj do rujna 2009. i bivši ministar za obavještajnu djelatnost tijekom Khatamijeva predsjedništva. Kao iranski glavni javni tužitelj nakon prvih postizbornih prosvjeda naredio je i nadzirao montirane sudske procese u okviru kojih se nisu poštovala prava optuženih i tijekom kojih im je bilo uskraćeno pravo na odvjetnika.

12.4.2011.

16.

HADDAD Hassan (također poznat kao Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Bivši zamjenik dužnosnika nadležnog za sigurnost pri Revolucionarnom sudu u Teheranu. Bivši sudac u 26. podružnici Revolucionarnog suda u Teheranu. Bio je nadležan za predmete pritvorenika uhićenih tijekom postizborne krize i redovito je prijetio obiteljima pritvorenika kako bi ih ušutkao. Imao je ključnu ulogu u izdavanju nalogâ za zadržavanje u centru za pritvor Kahrizak 2009. Iranske su vlasti u studenome 2014. službeno priznale njegovu ulogu u smrti pritvorenikâ.

12.4.2011.

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

 

Voditelj Organizacije za islamsku propagandu u pokrajini Khorasan-Razavi. Sudac Revolucionarnog suda u Mashhadu do 2013. Suđenja u njegovoj nadležnosti provodila su se po hitnom postupku i iza zatvorenih vrata, pri čemu se nisu poštovala temeljna prava optuženih. Budući da su odluke o izvršenju kazne donošene skupno, smrtne kazne izricane su bez odgovarajućeg poštovanja postupaka pravičnog suđenja.

12.4.2011.

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Bivši sudac Revolucionarnog suda u Teheranu. Sudjelovao je u suđenjima prosvjednicima. Pravosudna tijela ispitala su ga u vezi sa zlostavljanjima u centru za pritvor Kahrizak. Imao je ključnu ulogu u izdavanju naloga za zadržavanje pritvorenika u centru za pritvor Kahrizak 2009. Iranske su vlasti u studenome 2014. službeno priznale njegovu ulogu u smrti pritvorenikâ.

12.4.2011.

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Mjesto rođenja: Yazd (Iran)

datum rođenja: 1953.

Teheranski glavni javni tužitelj od kolovoza 2009. Dolatabadijev ured optužio je veliki broj prosvjednika, uključujući pojedince koji su sudjelovali u prosvjedima u prosincu 2009. u Noći Ašure. Naredio je zatvaranje Karroubijeva ureda u rujnu 2009. i uhićenje više reformističkih političara, a u lipnju 2010. zabranio je dvije reformističke političke stranke. Njegov je ured optužio prosvjednike optužbom Muharebeha, mržnje prema Bogu, za što je predviđena smrtna kazna, a osuđenima na smrtnu kaznu uskratio je pravičan sudski postupak. Njegov je ured također uzeo za metu i zatvarao reformiste, aktiviste za ljudska prava i predstavnike medija kao dio šireg zatiranja političke oporbe.

U listopadu 2018. izvijestio je medije da će četvero aktivista iranske nacionalnosti koji su se borili za zaštitu okoliša biti optuženo za „sijanje propasti na zemlji”, optužbu za koju se izriče smrtna kazna.

12.4.2011.

20.

MOGHISSEH Mohammad (također poznat kao NASSERIAN)

 

Sudac, voditelj 28. podružnice Revolucionarnog suda u Teheranu. Smatra se i odgovornim za osuđivanje pripadnika zajednice Baha'i. Bio je nadležan za postizborne predmete. Izricao je duge zatvorske kazne u okviru nepoštenih suđenja društvenim i političkim aktivistima i novinarima te više smrtnih kazni prosvjednicima i društvenim i političkim aktivistima.

12.4.2011.

22.

MORTAZAVI Said

Mjesto rođenja: Meybod, Yazd (Iran)

datum rođenja: 1967.

Teheranski glavni javni tužitelj do kolovoza 2009. Kao teheranski glavni javni tužitelj izdao je opći nalog koji je upotrijebljen za zatvaranje stotina aktivista, novinara i studenata. U siječnju 2010. parlamentarnom istragom utvrđena je njegova izravna odgovornost za zadržavanje trojice pritvorenika koji su potom umrli u pritvoru. Razriješen je dužnosti u kolovozu 2010. nakon istrage koju su pokrenula iranska pravosudna tijela o njegovoj ulozi u smrti trojice muškaraca koji su na njegov nalog pritvoreni nakon izbora. Iranske su vlasti u studenome 2014. službeno priznale njegovu ulogu u smrti pritvorenikâ. Iranski sud 19. kolovoza 2015. oslobodio ga je optužaba povezanih s mučenjem i smrću trojice mladića u centru za pritvor Kahrizak 2009.

12.4.2011.

24.

MORTAZAVI Amir

 

Zamjenik voditelja Odjela za socijalna pitanja i sprečavanje kriminala pri pravosudnim tijelima u pokrajini Khorasan-Razavi. Zamjenik javnog tužitelja u Mashhadu barem do 2015. Suđenja u njegovoj nadležnosti provodila su se po hitnom postupku i iza zatvorenih vrata, pri čemu se nisu poštovala temeljna prava optuženih. Budući da su odluke o izvršenju kazne donošene skupno, smrtne kazne izricane su bez odgovarajućeg poštovanja postupaka pravičnog suđenja.

12.4.2011.

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Sudac, voditelj 15. podružnice Revolucionarnog suda u Teheranu. Istražni sudac na sudu u Teheranu. Nadležan za postizborne predmete, kao sudac predsjedao je montiranim sudskim procesima u ljeto 2009., osudio je na smrt dvojicu monarhista kojima se sudilo u montiranim procesima. Osudio je više od stotinu političkih zatvorenika, aktivista za ljudska prava i prosvjednika na dugotrajne zatvorske kazne.

Iz izvješćâ iz 2018. vidljivo je da je nastavio izricati slične kazne bez odgovarajućeg poštovanja postupaka pravičnog suđenja.

12.4.2011.

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Sudac Vrhovnog suda, voditelj 44. odjeljka. Zamjenik izvršnog direktora Zaklade Setad-e Dieh. Glavni sudac Revolucionarnog suda u Mashhadu (od 2001. do 2011.). Suđenja u njegovoj nadležnosti provodila su se po hitnom postupku i iza zatvorenih vrata, pri čemu se nisu poštovala temeljna prava optuženih. Budući da su odluke o izvršenju kazne donošene skupno (do 550 odluka između ljeta 2009. i ljeta 2011.), smrtne kazne izricane su bez odgovarajućeg poštovanja postupaka pravičnog suđenja.

12.4.2011.

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Voditelj teheranskih pravosudnih tijela. Bivši predsjednik iranske Organizacije za zatvore. U tom je svojstvu sudjelovao u masovnom zatvaranju političkih prosvjednika i prikrivanju zlostavljanja počinjenih u okviru zatvorskog sustava.

12.4.2011.

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Pomoćnik tajnika Glavne uprave za zatvore u Teheranu. Upravitelj zatvora Evin u Teheranu do listopada 2010., a tijekom tog razdoblja izvršavala su se mučenja. Kao čuvar u mnogo je navrata prijetio zatvorenicima i izvršavao pritisak na njih.

12.4.2011.

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Kao viši savjetnik upravitelja iranske Organizacije za zatvore i njegov zamjenik odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava zatvorenika. Upravljao je sustavom u okviru kojega su zatvorenici trpjeli zlostavljanje, mučenje i nehumano/ponižavajuće postupanje te su boravili u vrlo lošim životnim uvjetima.

12.4.2011.

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud

 

Savjetnik iranskog Visokog vijeća za ljudska prava. Bivši tajnik Visokog vijeća za ljudska prava. Bivši guverner pokrajine Ilam. Bivši politički direktor u Ministarstvu unutarnjih poslova. Kao voditelj Odbora iz članka 10. Zakona o aktivnostima političkih stranaka i skupina bio je zadužen za izdavanje odobrenja za prosvjede i druga javna događanja te registraciju političkih stranaka.

Privremeno je 2010. zabranio aktivnosti dviju reformističkih političkih stranaka povezanih s Mousavijem – Islamske iranske fronte za sudjelovanje i Organizacije mudžahedina islamske revolucije. Od 2009. sustavno i neprestano zabranjuje sva nevladina okupljanja i time uskraćuje ustavno pravo na prosvjed, što dovodi do brojnih uhićenja mirnih prosvjednika, koja su protivna pravu na slobodu okupljanja.

Također je 2009. oporbi uskratio dozvolu za ceremoniju žalovanja za ubijenima u prosvjedima zbog predsjedničkih izbora.

10.10.2011.

35.

AKHARIAN Hassan

 

Čuvar u odjelu 1 zatvora Radjaishahr u Karadju do srpnja 2010. Nekoliko bivših pritvorenika prijavilo je da je izvršavao mučenja te davao naredbe kojima je onemogućio da se zatvorenicima pruži liječnička pomoć. Prema zapisniku svjedočenja jednog pritvorenika u zatvoru Radjaishahr, svi su ga čuvari brutalno tukli, a Akharian je za to znao. Poznat je i najmanje jedan prijavljeni slučaj zlostavljanja i smrti pritvorenika, Mohsena Beikvanda, pod Akharianovim nadzorom. Beikvand je preminuo u rujnu 2010. Drugi pritvorenici vjerodostojno tvrde da je ubijen po nalogu Hassana Akhariana.

10.10.2011.

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (također poznat kao: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Ministar pravosuđa. Bivši direktor ureda za posebne istrage. Zamjenik ministra unutarnjih poslova i voditelj javnog registra do srpnja 2016. Savjetnik Disciplinskog suda za suce od travnja 2014. Bivši predsjednik pravosudnih tijela u Teheranu. Kao predsjednik pravosudnih tijela u Teheranu odgovoran je za kršenja ljudskih prava, proizvoljna uhićenja, uskraćivanje pravâ zatvorenicima i velik broj pogubljenja.

10.10.2011.

37.

BANESHI Jaber

 

Od studenoga 2011. voditelj 22. podružnice Prizivnog suda u Shirazu. Javni tužitelj u Shirazu do listopada 2011. Tužitelj u predmetu bombaškog napada u Shirazu 2008., koji je režim iskoristio kako bi na smrt osudio druge neupletene osobe. Pripadnicima manjina izricao je smrtne kazne i druge teške kazne kojima su se kršila njihova ljudska prava, među ostalim, na pošteno suđenje i slobodu od proizvoljnog pritvora.

10.10.2011.

38.

FIRUZABADI Maj-Gen dr. Seyyed Hasan (također poznat kao: FIRUZABADI Maj-Gen dr. Seyed Hassan, FIROUZABADI Maj-Gen dr. Seyyed Hasan, FIROUZABADI Maj-Gen dr. Seyed Hassan)

Mjesto rođenja: Mashhad

Datum rođenja: 3. veljače 1951.

Kao načelnik stožera iranskih oružanih snaga (od 1989. do 2016.) bio je najviši vojni zapovjednik odgovoran za vođenje svih vojnih sektora i politika, uključujući Islamsku revolucionarnu gardu (IRGC) i policiju. Snage pod njegovim službenim zapovjedništvom 2009. provele su brutalnu represiju nad mirnim prosvjednicima i izvršile masovna pritvaranja.

Također je član Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (SNSC) i Vijeća za primjerenost.

10.10.2011.

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Glavni javni tužitelj u Qomu (od 2008. do 2017.), trenutačno ravnatelj Glavne uprave za zatvore. Bio je odgovoran za proizvoljno pritvaranje i zlostavljanje desetaka prijestupnika u Qomu. Sudjelovao je u teškom kršenju prava na pravičan sudski postupak, što je doprinijelo pretjeranoj i sve češćoj primjeni smrtne kazne te naglom porastu broja pogubljenja 2009. i 2010.

10.10.2011.

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Voditelj ureda Ministarstva pravosuđa u Yazdu. Bivši zamjenik javnog tužitelja u Isfahanu. Sudjelovao je u postupcima u kojima je optuženicima uskraćeno pravo na pošteno suđenje, primjerice Abdollahu Fathiju, koji je pogubljen u svibnju 2011. nakon što je Habibi tijekom njegova suđenja u ožujku 2010. ignorirao njegovo pravo na saslušanje i probleme s psihičkim zdravljem. Stoga je sudjelovao u teškom kršenju prava na pravičan sudski postupak, što je doprinijelo naglom porastu broja pogubljenja 2011.

10.10.2011.

41.

HEJAZI Mohammad

Mjesto rođenja: Isfahan / Ispahan

Datum rođenja: 1956.

General IRGC-a, imao je važnu ulogu u zastrašivanju iranskih „neprijatelja” i u prijetnjama njima. Bivši čelnik Korpusa Sarollah IRGC-a u Teheranu i bivši čelnik snaga Basij, imao je središnju ulogu u postizbornoj represiji prosvjednika 2009.

10.10.2011.

43.

JAVANI Yadollah

 

Politički čelnik IRGC-a. Javnim izjavama u kojima je podupirao uhićenje i kažnjavanje prosvjednika i disidenata u mnogo je navrata pokušao suzbiti slobodu govora i slobodu izražavanja. Bio je jedan od prvih visokorangiranih dužnosnika koji su 2009. zahtijevali uhićenje Moussavija, Karroubija i Khatamija. Podupirao je uporabu metoda kojima se krši pravo na pošteno suđenje, uključujući javna priznanja, i objavljivao sadržaj ispitivanjâ prije suđenja. Dokazi upućuju i na to da je odobravao primjenu nasilja nad prosvjednicima te je vrlo vjerojatno da je kao iznimno važan član IRGC-a bio svjestan primjene okrutnih metoda ispitivanja radi prisilnog iznuđivanja priznanja.

10.10.2011.

44.

JAZAYERI Massoud

 

Zamjenik načelnika stožera iranskih Združenih oružanih snaga, zadužen za kulturna pitanja (također poznat kao glavni štab za obavješćivanje o državnoj sigurnosti). Kao zamjenik načelnika stožera aktivno je sudjelovao u gušenju prosvjeda 2009. U intervjuu za list Kayhan izjavio je da su mnogi prosvjednici u Iranu i inozemstvu identificirani i da će se s njima obračunati kada za to dođe trenutak. Otvoreno je pozivao na suzbijanje predstavništava stranih masovnih medija i iranske oporbe. Od vlade je 2010. zatražio da donese strože zakone protiv Iranaca koji surađuju sa stranim medijima.

10.10.2011.

45.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Zamjenik načelnika za parlamentarne poslove Revolucionarne garde. Parlamentarni zastupnik za pokrajinu Yazd od 2011. do 2016. i član Parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku. Bivši zapovjednik studentskih snaga Basij.

U toj je ulozi aktivno sudjelovao u gušenju prosvjeda i indoktrinaciji djece i mladih kako bi se nastavilo suzbijanje slobode govora i oštre mjere protiv neslaganja. Kao član Parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku javno je podupirao zatiranje oporbe vladi.

10.10.2011.

46.

KAMALIAN Behrouz (također poznat kao: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Mjesto rođenja: Teheran

Datum rođenja: 1983.

Voditelj kiberskupine „Ashiyaneh” povezane s iranskim režimom. Organizaciju za digitalnu sigurnost „Ashiyaneh” osnovao je Behrouz Kamalian, a odgovorna je za intenzivne kibernapade na protivnike i reformiste u Iranu, ali i na strane institucije. Rad Kamalianove organizacije „Ashiyaneh” doprinio je zatiranju oporbe koje je provodio režim i u okviru kojeg su počinjena brojna teška kršenja ljudskih prava.

10.10.2011.

49.

MALEKI Mojtaba

 

Zamjenik voditelja Ministarstva pravosuđa u pokrajini Khorasan Razavi. Bivši javni tužitelj u Kermanshahu. Imao je ulogu u velikom broju osuda na smrt izrečenih u Iranu, među ostalim u kaznenom progonu sedmero zatvorenika osuđenih za trgovanje drogom, koji su obješeni istog dana, 3. siječnja 2010., u središnjem zatvoru u Kermanshahu.

10.10.2011.

50.

OMIDI Mehrdad (također poznat kao: Reza, OMIDI Reza)

 

Voditelj VI. policijskog odjeljka, Istražni odjel. Bivši voditelj obavještajne službe pri iranskoj policiji. Bivši voditelj Odjela za računalni kriminal pri iranskoj policiji. Bio je odgovoran za tisuće istraga i optužnica protiv reformista i političkih protivnika koji su se koristili internetom. Stoga je bio odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u okviru represije osoba koje su javno branile svoja legitimna prava, uključujući pravo na slobodu izražavanja tijekom „zelenog pokreta” iz 2009. i nakon njega.

10.10.2011.

51.

SALARKIA Mahmoud

Bivši predsjednik nogometnog kluba „Persepolis” iz Teherana.

Bivši predsjednik Povjerenstva za benzin i transport Grada Teherana. Zamjenik glavnog javnog tužitelja u Teheranu za zatvorske poslove za vrijeme represije 2009. Kao zamjenik glavnog javnog tužitelja u Teheranu za zatvorske poslove bio je izravno odgovoran za brojne uhidbene naloge protiv nevinih i mirnih prosvjednika i aktivista. Brojna izvješća boraca za ljudska prava pokazuju da su prema njegovu nalogu gotovo svi koji su uhićeni držani u izolaciji, bez pristupa odvjetniku ili obitelji te bez optužbe, tijekom razdobljâ različite duljine, često u uvjetima koji su jednaki prisilnom nestanku. Njihove obitelji često nisu bile obaviještene o uhićenju.

10.10.2011.

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Mjesto rođenja: Selseleh (Iran)

datum rođenja: 1964.

Član Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku. Parlamentarni zastupnik za pokrajinu Lorestan. Član parlamentarnog povjerenstva za vanjsku i sigurnosnu politiku. Upravitelj zatvora Evin do 2012. Mučenje je bila uobičajena praksa u zatvoru Evin dok je Souri bio upravitelj. Mnogi aktivisti bili su pritvoreni u odjelu 209 zbog svojih mirnih aktivnosti protivljenja vladi koja je na vlasti.

10.10.2011.

54.

TAMADDON, Morteza (također poznat kao: TAMADON Morteza)

Mjesto rođenja: Shahr Kord-Isfahan

datum rođenja: 1959.

Bivši voditelj Vijeća za javnu sigurnost pokrajine Teheran. Bivši glavni guverner IRGC-a pokrajine Teheran. U svojstvu guvernera i voditelja Vijeća za javnu sigurnost pokrajine Teheran snosio je opću odgovornost za sve represivne aktivnosti koje je IRGC poduzimao u pokrajini Teheran, među ostalim za suzbijanje političkih prosvjeda od lipnja 2009. Trenutačno član uprave Tehnološkog sveučilišta Khajeh Nasireddin Tusi.

10.10.2011.

55.

ZEBHI Hossein

 

Prvi zamjenik savjetnika pravosudnih tijela i sudac Vrhovnog suda. Zamjenik iranskog glavnog javnog tužitelja (od 2007. do 2015.). U toj je ulozi bio odgovoran za sudske predmete pokrenute nakon postizbornih prosvjeda 2009., koji su se vodili bez poštovanja ljudskih prava. U toj je ulozi i odobravao pretjerane kazne za kaznena djela povezana s drogom.

10.10.2011.

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Voditelj upravnog suda. Kao voditelj pravosudne grane oružanih snaga sudjelovao je u represiji mirnih prosvjednika 2009.

10.10.2011.

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz

 

Sudac na kaznenom sudu pokrajine Teheran. Sudjelovao je u nekoliko suđenja prosvjednicima, među ostalim, u suđenju Abdol-Rezi Ghanbariju, učitelju koji je uhićen u siječnju 2010. i osuđen na smrt zbog svojih političkih aktivnosti.

10.10.2011.

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Potpredsjednik pravosudne uprave pokrajine Južni Khorasan, zadužen za sprečavanje kaznenih djela. Uz 140 smrtnih kazni izvršenih između ožujka 2010. i ožujka 2011. koje je priznao u lipnju 2011., sumnja se da je u tom razdoblju u istoj pokrajini Južni Khorasan izvršeno još oko 100 drugih pogubljenja, a da o tome nisu bile obaviještene ni obitelji ni odvjetnici. Stoga je sudjelovao u teškom kršenju prava na pravičan sudski postupak, što je doprinijelo velikom broju smrtnih kazni.

10.10.2011.

60.

HOSSEINI, dr. Mohammad (također poznat kao: HOSSEYNI, dr. Seyyed Mohammad, Seyed, Sayyed i Sayyid)

Mjesto rođenja: Rafsanjan, Kerman

datum rođenja: 1961.

Savjetnik bivšeg predsjednika Mahmouda Ahmadinejada i glasnogovornik radikalne političke frakcije stranke YEKTA. Ministar kulture i islamskog usmjeravanja (od 2009. do 2013.). Bivši član IRGC-a, sudjelovao je u represiji novinara.

10.10.2011.

64.

KAZEMI Toraj

 

Ravnatelj Kiberpolicije, koju je EU uvrstio na popis. U tom je svojstvu najavio kampanju novačenja vladinih hakera kako bi se ostvario bolji nadzor nad informacijama na internetu i napale „opasne” stranice.

23.3.2012.

65.

LARIJANI Sadeq

Mjesto rođenja: Najaf (Irak)

datum rođenja: 1960. ili kolovoz 1961.

Imenovan voditeljem Vijeća za primjerenost 29. prosinca 2018. Voditelj pravosudnih tijela od 2009. Voditelj pravosudnih tijela mora dati suglasnost i odobriti svaku kaznu za qisas (odmazda), hodoud (zločin protiv Boga) i ta'zirat (zločin protiv države). To obuhvaća presude za koje se izriče smrtna kazna, bičevanje i amputacije. Tako je osobno odobrio brojne smrtne kazne u suprotnosti s međunarodnim normama, uključujući kamenovanja, vješanja, pogubljenja maloljetnika i javna pogubljenja kao što su slučajevi u kojima su zatvorenici obješeni s mostova pred tisućama ljudi. Stoga je doprinio velikom broju pogubljenja. Također je dopustio tjelesna kažnjavanja kao što su amputacije i kapanje kiseline u oči osuđenika. Od kada je Sadeq Larijani preuzeo dužnost, znatno se povećao broj proizvoljnih uhićenja političkih zatvorenika, boraca za ljudska prava i pripadnika manjina. Sadeq Larijani također snosi odgovornost za sustavna kršenja prava na pravedno suđenje u okviru iranskog pravosuđa.

23.3.2012.

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Mjesto rođenja: Farsan, pokrajina Tchar Mahal-o-Bakhtiari (jug), Iran

Datum rođenja: 1967.

Bivši gradonačelnik Mashada, drugog po veličini grada u Iranu, u kojemu se redovito izvršavaju javna pogubljenja. Bivši zamjenik ministra unutarnjih poslova za politička pitanja, imenovan 2009. U tom je svojstvu bio odgovoran za represiju osoba koje su javno branile svoja legitimna prava, uključujući pravo na slobodu izražavanja. Poslije je imenovan predsjednikom Iranskog izbornog odbora za parlamentarne izbore 2012. i za predsjedničke izbore 2013.

23.3.2012.

73.

FAHRADI Ali

 

Zamjenik voditelja Inspektorata za pravna pitanja i javnu inspekciju Ministarstva pravosuđa u Teheranu. Bivši javni tužitelj u Karaju. Odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava, među ostalim za kazneni progon na suđenjima na kojima je izrečena smrtna kazna. U regiji Karaj zabilježen je velik broj pogubljenja dok je on bio javni tužitelj.

23.3.2012.

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf (također poznat kao: Ali Ashraf Rostami Aghdam)

 

Bivši upravitelj zatvora Evin, imenovan sredinom 2012. Dok je obnašao tu dužnost, uvjeti u zatvoru su se pogoršali, a u izvješćima se navodilo sve lošije postupanje prema zatvorenicima. U listopadu 2012. devet zatvorenica započelo je štrajk glađu prosvjedujući zbog kršenja njihovih prava i zbog nasilnog postupanja zatvorskih čuvara.

12.3.2013.

83.

JAFARI, Asadollah

 

Kao tužitelj u pokrajini Mazandaran Jafari je preporučio izricanje smrtne kazne u predmetima u kojima je bio tužitelj, zbog čega su izvršena brojna pogubljenja, uključujući javna pogubljenja i pogubljenja u slučajevima u kojima je izricanje smrtne kazne bilo u suprotnosti s međunarodnim ljudskim pravima, među ostalim jer je kazna bila nerazmjerna i pretjerana. Jafari je odgovoran i za nezakonita uhićenja i kršenja prava pritvorenika koji pripadaju zajednici Baha'i, od početnog uhićenja do njihova držanja u samici obavještajnog centra za pritvor.

12.3.2013.

85.

HAMLBAR Rahim

 

Sudac 1. podružnice Revolucionarnog suda u Tabrizu. Odgovoran za teške kazne izrečene pripadnicima azerske etničke manjine i aktivistima za radnička prava, koji su bili optuženi za špijuniranje, djela protiv nacionalne sigurnosti, propagandu protiv iranskog režima i vrijeđanje vođe Irana. U jednom istaknutom predmetu izrekao je zatvorske kazne 20 humanitarnih radnika dobrovoljaca (koji su pomagali nakon potresa u Iranu u kolovozu 2012.) jer su pokušali pomoći žrtvama potresa. Sud je te radnike proglasio krivima zbog „zavjereništva i tajnog dogovaranja radi počinjenja kaznenih djela protiv nacionalne sigurnosti”.

12.3.2013.”

Subjekti

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

„1.

Kiberpolicija

Lokacija: Teheran, Iran, internetske stranice: http://www.cyberpolice.ir

Iranska Kiberpolicija, osnovana u siječnju 2011., jedinica je Policije Islamske Republike Iran, kojoj je od osnivanja do početka 2015. na čelu bio Esmail Ahmadi-Moqaddam (uvršten na popis). Ahmadi-Moqaddam naglasio je da će se Kiberpolicija baviti antirevolucionarnim i disidentskim skupinama koje su 2009. iskoristile društvene mreže na internetu kako bi potaknule prosvjede protiv ponovnog izbora predsjednika Mahmouda Ahmadinejada. Kiberpolicija je u siječnju 2012. izdala nove smjernice za internetske kafiće, prema kojima su korisnici dužni dati osobne informacije koje će vlasnici kafića čuvati šest mjeseci, kao i evidenciju internetskih stranica koje su posjetili. Pravilima se također od vlasnika kafića zahtijeva da instaliraju kamere televizije zatvorenog kruga, odnosno videonadzor, i snimke čuvaju šest mjeseci. Na temelju tih novih pravila mogu nastati kontrolne knjige kojima se vlasti mogu koristiti kako bi ušle u trag aktivistima ili bilo kojoj osobi koju se smatra prijetnjom nacionalnoj sigurnosti.

Iranski mediji u lipnju 2012. izvijestili su da će Kiberpolicija početi provoditi oštre mjere protiv virtualnih privatnih mreža (VPN-a). Kiberpolicija je 30. listopada 2012. bez naloga uhitila blogera Sattara Beheshtija zbog „djela protiv nacionalne sigurnosti na društvenim mrežama i Facebooku”. Beheshti je na svojem blogu kritizirao iransku vladu. Beheshti je 3. studenoga 2012. pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji, a vjeruje se da su ga službe Kiberpolicije mučile do smrti.

12.3.2013.”


9.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 98/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/561

оd 8. travnja 2019.

o odobravanju Kabo Verdeu privremenog odstupanja od pravila o povlaštenom podrijetlu utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446, u pogledu pripremljenih ili konzerviranih fileta tune

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 64. stavak 6. i članak 66. točku (b),

budući da:

(1)

Kabo Verde je zemlja korisnica općeg sustava povlastica koji se u Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) naziva OSP. Pravila o povlaštenom podrijetlu za potrebe OSP-a, izuzev postupovnih pravila, utvrđena su u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446 (3).

(2)

Dopisom od 22. listopada 2018. Kabo Verde je podnio zahtjev za produljenje privremenog odstupanja od pravila o povlaštenom podrijetlu utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446, a koje je odobreno Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/967 (4). Zahtjevom je zatraženo odstupanje za godišnju količinu od 5 000 tona pripremljene ili konzervirane tune na razdoblje do stupanja na snagu novog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu („SGP”) između Unije i Zapadne Afrike, koji je parafiran 30. lipnja 2014. Zatraženim bi se odstupanjem ti proizvodi smatrali proizvodima podrijetlom iz Kabo Verdea čak i ako su, unatoč tome što su proizvedeni u Kabo Verdeu, bili proizvedeni od ribe bez podrijetla.

(3)

U zahtjevu za odstupanje navedeno je objašnjenje da je količina tune koju flota Kabo Verdea trenutačno ulovi u vlastitim vodama mala te da je bez odstupanja flota raspoloživa za ribolov izvan njegovih teritorijalnih voda ograničena. Nadalje, sezona ribolova tune ograničena je na četiri mjeseca u godini. Time se smanjuju mogućnosti za ulov tune s podrijetlom. Važan je čimbenik i da je Kabo Verde nedavno unaprijedio svoju lučku infrastrukturu. Stoga je sada moguće obrađivati veće količine tune, pa industrija prerade tune sada ima priliku za rast. Naposljetku, u zahtjevu su istaknute poteškoće s kojima se Kabo Verde suočava zbog kašnjenja stupanja na snagu novog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Unije i Zapadne Afrike. Usto je istaknuta potreba Kabo Verdea za odstupanje od pravila o povlaštenom podrijetlu kako bi se kompenzirala činjenica da za Kabo Verde još uvijek nije moguće pozivanje na pravila kumulacije na temelju SGP-a, budući da se pravna situacija tog sporazuma nije promijenila.

(4)

Iz argumenata navedenih u zahtjevu može se zaključiti da bi bez odstupanja sposobnost riboprerađivačke industrije Kabo Verdea da nastavi s izvozom u Uniju na temelju OSP-a bila znatno narušena. Time bi se mogao omesti daljnji razvoj flote malih ribarskih plovila Kabo Verdea za pelagijski ribolov i omesti buduće usklađivanje Kabo Verdea s pravilima o podrijetlu koja se primjenjuju na takve proizvode.

(5)

Stoga bi Kabo Verdeu trebalo odobriti privremeno odstupanje od zahtjeva na temelju pravila o povlaštenom podrijetlu da se proizvodi koji sadržavaju materijale koji nisu u cijelosti dobiveni u zemlji korisnici moraju podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi kako bi ih se smatralo proizvodom podrijetlom iz te zemlje. Odstupanje bi trebalo obuhvatiti godišnju količinu od 5 000 tona pripremljene ili konzervirane tune. Trajanje odstupanja trebalo bi ograničiti na razdoblje od jedne godine kako bi se procijenili kapaciteti i napori Kabo Verdea u pripremanju za usklađivanje s pravilima o podrijetlu za predmetne proizvode. Međutim, odstupanje bi trebalo isteći na dan koji neposredno prethodi datumu stupanja na snagu SGP-a sa Zapadnom Afrikom, ako se to dogodi prije isteka tog jednogodišnjeg razdoblja.

(6)

Količinama utvrđenima u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi upravljati u skladu s člancima od 49. do 54. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (5), kojima se uređuje upravljanje carinskim kvotama.

(7)

Odstupanje bi trebalo odobriti uz uvjet da carinska tijela Kabo Verdea poduzimaju potrebne korake za provedbu količinskih provjera pri izvozu proizvoda na koje se primjenjuje odstupanje te da Komisiji prosljeđuju izjavu o količini za koju su u skladu s ovom Uredbom izdane potvrde o podrijetlu „Form A” te serijske brojeve tih potvrda. Ako se sustav registriranih izvoznika (sustav REX) počne primjenjivati u Kabo Verdeu tijekom 2019. u skladu s člankom 79. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, isto bi se pravilo trebalo primjenjivati i na tvrdnje o podrijetlu koje su sastavili registrirani izvoznici.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi trebale bi stupiti na snagu što prije nakon njezine objave, kako bi se uzelo u obzir stanje u Kabo Verdeu i kako bi se toj zemlji omogućilo da primijeni odstupanje bez daljnje odgode.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U skladu s člancima 2., 3. i 4. ove Uredbe i odstupajući od članka 41. točke (b) i članka 45. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, pripremljena ili konzervirana tuna iz oznaka KN 1604 14, 1604 20 i 0304 87 proizvedena u Kabo Verdeu od ribe bez podrijetla smatra se podrijetlom iz Kabo Verdea.

Članak 2.

1.   Odstupanje se primjenjuje na proizvode koji se izvezu iz Kabo Verdea i deklariraju za puštanje u slobodni promet u Uniji u razdoblju od 1. siječnja 2019. do sljedećih datuma:

(a)

31. prosinca 2019.; ili

(b)

ako Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Unije i Zapadne Afrike, parafiran 30. lipnja 2014. („SGP”), stupi na snagu 31. prosinca 2019. ili ranije, do dana koji neposredno prethodi datumu stupanja na snagu tog SGP-a.

2.   Odstupanje se primjenjuje na proizvode do godišnje količine navedene u Prilogu.

3.   Primjena odstupanja podliježe usklađivanju s uvjetima utvrđenima u članku 43. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

Članak 3.

Količinama utvrđenima u Prilogu ovoj Uredbi upravlja se u skladu s člancima od 49. do 54. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447, kojima se uređuje upravljanje carinskim kvotama.

Članak 4.

Odstupanje se odobrava uz sljedeće uvjete:

1.

carinska tijela Kabo Verdea poduzimaju potrebne korake za provedbu količinskih provjera izvoza proizvodâ iz članka 1.;

2.

u polje 4 potvrde o podrijetlu „Form A”, koju izdaju nadležna tijela Kabo Verdea u skladu s ovom Uredbom, unosi se sljedeća napomena: „Odstupanje – Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/561” U slučaju primjene sustava registriranih izvoznika (REX) na Kabo Verde u 2019., ta napomena navodi se na tvrdnjama o podrijetlu koju su sastavili registrirani izvoznici;

3.

svakog tromjesečja nadležna tijela Kabo Verdea prosljeđuju Komisiji izjavu o količini za koju su u skladu s ovom Uredbom izdane potvrde o podrijetlu i/ili tvrdnje o podrijetlu te serijske brojeve tih potvrda.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. travnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008 (SL L 303, 31.10.2012., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/967 оd 8. lipnja 2017. o odobravanju Kabo Verdeu privremenog odstupanja od pravila o povlaštenom podrijetlu utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446, u pogledu pripremljenih ili konzerviranih fileta tune (SL L 146, 9.6.2017., str. 10.)

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).


PRILOG

Redni broj

Oznaka KN

Oznaka TARIC

Opis robe

Razdoblja

Godišnja količina (izražena u tonama neto mase)

09.1602

1604 14 21 00

1604 14 26 90

1604 14 28 00

1604 20 70 50

1604 20 70 55

1604 14 31 90

1604 14 36 90

1604 14 38 00

1604 20 70 99

0304 87 00 90

1604 14 41 20

1604 14 46 29

1604 14 48 20

1604 20 70 45

0304 87 00 20

1604 14 41 30

1604 14 48 30

10

Pripremljeni ili konzervirani fileti i trake tunja prugavca (Katsuwonus pelamis)

Pripremljeni ili konzervirani fileti i trake žutoperajne tune (Thunnus albacares)

Pripremljeni ili konzervirani fileti i trake velikooke tune (Thunnus obesus)

Pripremljena bijela tuna (Thunnus alalunga)

1.1.2019. do datuma utvrđenog u skladu s člankom 2. stavkom 1.

5 000 tona


ODLUKE

9.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 98/17


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/562

od 8. travnja 2019.

o izmjeni Odluke 2011/235/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Iranu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 12. travnja 2011. donijelo Odluku 2011/235/ZVSP (1).

(2)

Na temelju preispitivanja Odluke 2011/235/ZVSP Vijeće smatra da bi mjere ograničavanja iz te odluke trebalo produljiti do 13. travnja 2020.

(3)

Vijeće je zaključilo i da bi unose u vezi s 51 osobom i jednim subjektom iz Priloga Odluci 2011/235/ZVSP trebalo ažurirati.

(4)

Odluku 2011/235/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2011/235/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 6. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ova Odluka primjenjuje se do 13. travnja 2020. Stalno se preispituje. Prema potrebi produljuje se ili mijenja ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.”

2.

Prilog se mijenja kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 8. travnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća 2011/235/ZVSP od 12. travnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Iranu (SL L 100, 14.4.2011., str. 51.).


PRILOG

Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

„1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Mjesto rođenja: Teheran (Iran)

datum rođenja: 1961.

Bivši viši savjetnik za sigurnosna pitanja načelnika Glavnog stožera oružanih snaga. Ravnatelj iranske Nacionalne policije od 2005. do početka 2015. Usto i ravnatelj iranske Kiberpolicije (uvrštena na popis) od siječnja 2011. do početka 2015. Snage pod njegovim zapovjedništvom provodile su brutalne napade na mirne prosvjednike te su provele nasilan noćni napad na studentske domove Sveučilišta u Teheranu 15. lipnja 2009. Trenutačno zapovjednik iranskog stožera za podršku jemenskom narodu.

12.4.2011.

2.

ALLAHKARAM Hossein

Mjesto rođenja: Najafabad (Iran)

datum rođenja: 1945.

Vođa Ansar-e Hezbollaha i pukovnik u IRGC-u. Suosnivač je Ansar-e Hezbollaha. Te paravojne snage odgovorne su za ekstremno nasilje tijekom represije studenata i sveučilištâ 1999., 2002. i 2009.

I dalje je na visokom položaju u organizaciji koja ne zazire od kršenja ljudskih prava javnosti, među ostalim promicanjem agresije prema ženama zbog njihova odabira odjeće.

12.4.2011.

4.

FAZLI Ali

 

Zamjenik zapovjednika snaga Basija, voditelj odjela Seyyed al-Shohada u okviru IRGC-a u pokrajini Teheran (do veljače 2010.). Odjel Seyyed al-Shohada nadležan je za sigurnost u pokrajini Teheran i imao je ključnu ulogu u brutalnoj represiji prosvjednika 2009.

12.4.2011.

7.

KHALILI Ali

 

General IRGC-a, na visokom položaju u Bazi Sarollah. Potpisao je pismo poslano Ministarstvu zdravstva 26. lipnja 2009. kojim se zabranjuje dostavljanje dokumentacije ili liječničkih potvrda svim osobama koje su ozlijeđene ili hospitalizirane tijekom događaja koji su uslijedili nakon izbora.

12.4.2011.

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Voditelj Vojnog učilišta za izobrazbu zapovjednog i općeg osoblja (DAFOOS). Bivši voditelj odjela Seyyed al-Shohada u okviru IRGC-a u pokrajini Teheran. Odjel Seyyed al-Shohada imao je ključnu ulogu u organiziranju gušenja prosvjeda 2009.

12.4.2011.

10.

RADAN Ahmad-Reza

Mjesto rođenja: Isfahan (Iran)

datum rođenja: 1963.

Bivši ravnatelj Centra za strateške studije u okviru Iranskih snaga za izvršavanje zakonâ, tijela koje je povezano s Nacionalnom policijom. Ravnatelj Policijskog centra za strateške studije, zamjenik ravnatelja iranske Nacionalne policije do lipnja 2014. Kao zamjenik ravnatelja Nacionalne policije od 2008. Radan je bio odgovoran za premlaćivanja, ubojstva i proizvoljna uhićenja te pritvaranja prosvjednika koja su izvršile policijske snage. Trenutačno zapovjednik IRGC-a zadužen za obuku iračkih „antiterorističkih” snaga.

12.4.2011.

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Bivši voditelj Teheranske organizacije za ublažavanje katastrofa (TDMO). Kao načelnik teheranske policije do siječnja 2010. bio je odgovoran za nasilne policijske napade na prosvjednike i studente. Kao zapovjednik snaga za izvršavanje zakona u širem Teheranu Azizollah Rajabzadeh bio je najviše rangirana osoba optužena za zlostavljanja u centru za pritvor Kahrizak u prosincu 2009.

12.4.2011.

13.

TAEB Hossein

Mjesto rođenja: Teheran

datum rođenja: 1963.

Načelnik obavještajne jedinice IRGC-a. od listopada 2009. Zapovjednik snaga Basij do listopada 2009. Snage pod njegovim zapovjedništvom sudjelovale su u masovnim premlaćivanjima, ubojstvima, pritvaranjima i mučenjima mirnih prosvjednika.

12.4.2011.

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Savjetnik i član 28. odjeljka Vrhovnog suda. Voditelj pravosudnih tijela u Mashhadu do rujna 2014. Sudski postupci pod njegovim nadzorom provodili su se po hitnom postupku i iza zatvorenih vrata, pri čemu se nisu poštovala temeljna prava optuženih, a temeljili su se na priznanjima iznuđenima pod pritiskom i mučenjem. Budući da su odluke o izvršenju kazne donošene skupno, smrtne kazne izricane su bez odgovarajućeg poštovanja postupaka pravičnog suđenja.

12.4.2011.

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Mjesto rođenja: Najafabad (Iran)

datum rođenja: 1945.

Član Skupštine stručnjaka i predstavnik Vrhovnog vođe u („središnjoj”) pokrajini Markazi, na čelu Vrhovnog upravnog suda. Iranski glavni javni tužitelj do rujna 2009. i bivši ministar za obavještajnu djelatnost tijekom Khatamijeva predsjedništva. Kao iranski glavni javni tužitelj nakon prvih postizbornih prosvjeda naredio je i nadzirao montirane sudske procese u okviru kojih se nisu poštovala prava optuženih i tijekom kojih im je bilo uskraćeno pravo na odvjetnika.

12.4.2011.

16.

HADDAD Hassan (također poznat kao Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Bivši zamjenik dužnosnika nadležnog za sigurnost pri Revolucionarnom sudu u Teheranu. Bivši sudac u 26. podružnici Revolucionarnog suda u Teheranu. Bio je nadležan za predmete pritvorenika uhićenih tijekom postizborne krize i redovito je prijetio obiteljima pritvorenika kako bi ih ušutkao. Imao je ključnu ulogu u izdavanju nalogâ za zadržavanje u centru za pritvor Kahrizak 2009. Iranske su vlasti u studenome 2014. službeno priznale njegovu ulogu u smrti pritvorenikâ.

12.4.2011.

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

 

Voditelj Organizacije za islamsku propagandu u pokrajini Khorasan-Razavi. Sudac Revolucionarnog suda u Mashhadu do 2013. Suđenja u njegovoj nadležnosti provodila su se po hitnom postupku i iza zatvorenih vrata, pri čemu se nisu poštovala temeljna prava optuženih. Budući da su odluke o izvršenju kazne donošene skupno, smrtne kazne izricane su bez odgovarajućeg poštovanja postupaka pravičnog suđenja.

12.4.2011.

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Bivši sudac Revolucionarnog suda u Teheranu. Sudjelovao je u suđenjima prosvjednicima. Pravosudna tijela ispitala su ga u vezi sa zlostavljanjima u centru za pritvor Kahrizak. Imao je ključnu ulogu u izdavanju naloga za zadržavanje pritvorenika u centru za pritvor Kahrizak 2009. Iranske su vlasti u studenome 2014. službeno priznale njegovu ulogu u smrti pritvorenikâ.

12.4.2011.

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Mjesto rođenja: Yazd (Iran)

datum rođenja: 1953.

Teheranski glavni javni tužitelj od kolovoza 2009. Dolatabadijev ured optužio je veliki broj prosvjednika, uključujući pojedince koji su sudjelovali u prosvjedima u prosincu 2009. u Noći Ašure. Naredio je zatvaranje Karroubijeva ureda u rujnu 2009. i uhićenje više reformističkih političara, a u lipnju 2010. zabranio je dvije reformističke političke stranke. Njegov je ured optužio prosvjednike optužbom Muharebeha, mržnje prema Bogu, za što je predviđena smrtna kazna, a osuđenima na smrtnu kaznu uskratio je pravičan sudski postupak. Njegov je ured također uzeo za metu i zatvarao reformiste, aktiviste za ljudska prava i predstavnike medija kao dio šireg zatiranja političke oporbe.

U listopadu 2018. izvijestio je medije da će četvero aktivista iranske nacionalnosti koji su se borili za zaštitu okoliša biti optuženo za „sijanje propasti na zemlji”, optužbu za koju se izriče smrtna kazna.

12.4.2011.

20.

MOGHISSEH Mohammad (također poznat kao NASSERIAN)

 

Sudac, voditelj 28. podružnice Revolucionarnog suda u Teheranu. Smatra se i odgovornim za osuđivanje pripadnika zajednice Baha'i. Bio je nadležan za postizborne predmete. Izricao je duge zatvorske kazne u okviru nepoštenih suđenja društvenim i političkim aktivistima i novinarima te više smrtnih kazni prosvjednicima i društvenim i političkim aktivistima.

12.4.2011.

22.

MORTAZAVI Said

Mjesto rođenja: Meybod, Yazd (Iran)

datum rođenja: 1967.

Teheranski glavni javni tužitelj do kolovoza 2009. Kao teheranski glavni javni tužitelj izdao je opći nalog koji je upotrijebljen za zatvaranje stotina aktivista, novinara i studenata. U siječnju 2010. parlamentarnom istragom utvrđena je njegova izravna odgovornost za zadržavanje trojice pritvorenika koji su potom umrli u pritvoru. Razriješen je dužnosti u kolovozu 2010. nakon istrage koju su pokrenula iranska pravosudna tijela o njegovoj ulozi u smrti trojice muškaraca koji su na njegov nalog pritvoreni nakon izbora. Iranske su vlasti u studenome 2014. službeno priznale njegovu ulogu u smrti pritvorenikâ. Iranski sud 19. kolovoza 2015. oslobodio ga je optužaba povezanih s mučenjem i smrću trojice mladića u centru za pritvor Kahrizak 2009.

12.4.2011.

24.

MORTAZAVI Amir

 

Zamjenik voditelja Odjela za socijalna pitanja i sprečavanje kriminala pri pravosudnim tijelima u pokrajini Khorasan-Razavi. Zamjenik javnog tužitelja u Mashhadu barem do 2015. Suđenja u njegovoj nadležnosti provodila su se po hitnom postupku i iza zatvorenih vrata, pri čemu se nisu poštovala temeljna prava optuženih. Budući da su odluke o izvršenju kazne donošene skupno, smrtne kazne izricane su bez odgovarajućeg poštovanja postupaka pravičnog suđenja.

12.4.2011.

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Sudac, voditelj 15. podružnice Revolucionarnog suda u Teheranu. Istražni sudac na sudu u Teheranu. Nadležan za postizborne predmete, kao sudac predsjedao je montiranim sudskim procesima u ljeto 2009., osudio je na smrt dvojicu monarhista kojima se sudilo u montiranim procesima. Osudio je više od stotinu političkih zatvorenika, aktivista za ljudska prava i prosvjednika na dugotrajne zatvorske kazne.

Iz izvješćâ iz 2018. vidljivo je da je nastavio izricati slične kazne bez odgovarajućeg poštovanja postupaka pravičnog suđenja.

12.4.2011.

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Sudac Vrhovnog suda, voditelj 44. odjeljka. Zamjenik izvršnog direktora Zaklade Setad-e Dieh. Glavni sudac Revolucionarnog suda u Mashhadu (od 2001. do 2011.). Suđenja u njegovoj nadležnosti provodila su se po hitnom postupku i iza zatvorenih vrata, pri čemu se nisu poštovala temeljna prava optuženih. Budući da su odluke o izvršenju kazne donošene skupno (do 550 odluka između ljeta 2009. i ljeta 2011.), smrtne kazne izricane su bez odgovarajućeg poštovanja postupaka pravičnog suđenja.

12.4.2011.

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Voditelj teheranskih pravosudnih tijela. Bivši predsjednik iranske Organizacije za zatvore. U tom je svojstvu sudjelovao u masovnom zatvaranju političkih prosvjednika i prikrivanju zlostavljanja počinjenih u okviru zatvorskog sustava.

12.4.2011.

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Pomoćnik tajnika Glavne uprave za zatvore u Teheranu. Upravitelj zatvora Evin u Teheranu do listopada 2010., a tijekom tog razdoblja izvršavala su se mučenja. Kao čuvar u mnogo je navrata prijetio zatvorenicima i izvršavao pritisak na njih.

12.4.2011.

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Kao viši savjetnik upravitelja iranske Organizacije za zatvore i njegov zamjenik odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava zatvorenika. Upravljao je sustavom u okviru kojega su zatvorenici trpjeli zlostavljanje, mučenje i nehumano/ponižavajuće postupanje te su boravili u vrlo lošim životnim uvjetima.

12.4.2011.

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud

 

Savjetnik iranskog Visokog vijeća za ljudska prava. Bivši tajnik Visokog vijeća za ljudska prava. Bivši guverner pokrajine Ilam. Bivši politički direktor u Ministarstvu unutarnjih poslova. Kao voditelj Odbora iz članka 10. Zakona o aktivnostima političkih stranaka i skupina bio je zadužen za izdavanje odobrenja za prosvjede i druga javna događanja te registraciju političkih stranaka.

Privremeno je 2010. zabranio aktivnosti dviju reformističkih političkih stranaka povezanih s Mousavijem – Islamske iranske fronte za sudjelovanje i Organizacije mudžahedina islamske revolucije. Od 2009. sustavno i neprestano zabranjuje sva nevladina okupljanja i time uskraćuje ustavno pravo na prosvjed, što dovodi do brojnih uhićenja mirnih prosvjednika, koja su protivna pravu na slobodu okupljanja.

Također je 2009. oporbi uskratio dozvolu za ceremoniju žalovanja za ubijenima u prosvjedima zbog predsjedničkih izbora.

10.10.2011.

35.

AKHARIAN Hassan

 

Čuvar u odjelu 1 zatvora Radjaishahr u Karadju do srpnja 2010. Nekoliko bivših pritvorenika prijavilo je da je izvršavao mučenja te davao naredbe kojima je onemogućio da se zatvorenicima pruži liječnička pomoć. Prema zapisniku svjedočenja jednog pritvorenika u zatvoru Radjaishahr, svi su ga čuvari brutalno tukli, a Akharian je za to znao. Poznat je i najmanje jedan prijavljeni slučaj zlostavljanja i smrti pritvorenika, Mohsena Beikvanda, pod Akharianovim nadzorom. Beikvand je preminuo u rujnu 2010. Drugi pritvorenici vjerodostojno tvrde da je ubijen po nalogu Hassana Akhariana.

10.10.2011.

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (također poznat kao: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Ministar pravosuđa. Bivši direktor ureda za posebne istrage. Zamjenik ministra unutarnjih poslova i voditelj javnog registra do srpnja 2016. Savjetnik Disciplinskog suda za suce od travnja 2014. Bivši predsjednik pravosudnih tijela u Teheranu. Kao predsjednik pravosudnih tijela u Teheranu odgovoran je za kršenja ljudskih prava, proizvoljna uhićenja, uskraćivanje pravâ zatvorenicima i velik broj pogubljenja.

10.10.2011.

37.

BANESHI Jaber

 

Od studenoga 2011. voditelj 22. podružnice Prizivnog suda u Shirazu. Javni tužitelj u Shirazu do listopada 2011. Tužitelj u predmetu bombaškog napada u Shirazu 2008., koji je režim iskoristio kako bi na smrt osudio druge neupletene osobe. Pripadnicima manjina izricao je smrtne kazne i druge teške kazne kojima su se kršila njihova ljudska prava, među ostalim, na pošteno suđenje i slobodu od proizvoljnog pritvora.

10.10.2011.

38.

FIRUZABADI Maj-Gen dr. Seyyed Hasan (također poznat kao: FIRUZABADI Maj-Gen dr. Seyed Hassan, FIROUZABADI Maj-Gen dr. Seyyed Hasan, FIROUZABADI Maj-Gen dr. Seyed Hassan)

Mjesto rođenja: Mashhad

Datum rođenja: 3. veljače 1951.

Kao načelnik stožera iranskih oružanih snaga (od 1989. do 2016.) bio je najviši vojni zapovjednik odgovoran za vođenje svih vojnih sektora i politika, uključujući Islamsku revolucionarnu gardu (IRGC) i policiju. Snage pod njegovim službenim zapovjedništvom 2009. provele su brutalnu represiju nad mirnim prosvjednicima i izvršile masovna pritvaranja.

Također je član Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (SNSC) i Vijeća za primjerenost.

10.10.2011.

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Glavni javni tužitelj u Qomu (od 2008. do 2017.), trenutačno ravnatelj Glavne uprave za zatvore. Bio je odgovoran za proizvoljno pritvaranje i zlostavljanje desetaka prijestupnika u Qomu. Sudjelovao je u teškom kršenju prava na pravičan sudski postupak, što je doprinijelo pretjeranoj i sve češćoj primjeni smrtne kazne te naglom porastu broja pogubljenja 2009. i 2010.

10.10.2011.

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Voditelj ureda Ministarstva pravosuđa u Yazdu. Bivši zamjenik javnog tužitelja u Isfahanu. Sudjelovao je u postupcima u kojima je optuženicima uskraćeno pravo na pošteno suđenje, primjerice Abdollahu Fathiju, koji je pogubljen u svibnju 2011. nakon što je Habibi tijekom njegova suđenja u ožujku 2010. ignorirao njegovo pravo na saslušanje i probleme s psihičkim zdravljem. Stoga je sudjelovao u teškom kršenju prava na pravičan sudski postupak, što je doprinijelo naglom porastu broja pogubljenja 2011.

10.10.2011.

41.

HEJAZI Mohammad

Mjesto rođenja: Isfahan / Ispahan

Datum rođenja: 1956.

General IRGC-a, imao je važnu ulogu u zastrašivanju iranskih „neprijatelja” i u prijetnjama njima. Bivši čelnik Korpusa Sarollah IRGC-a u Teheranu i bivši čelnik snaga Basij, imao je središnju ulogu u postizbornoj represiji prosvjednika 2009.

10.10.2011.

43.

JAVANI Yadollah

 

Politički čelnik IRGC-a. Javnim izjavama u kojima je podupirao uhićenje i kažnjavanje prosvjednika i disidenata u mnogo je navrata pokušao suzbiti slobodu govora i slobodu izražavanja. Bio je jedan od prvih visokorangiranih dužnosnika koji su 2009. zahtijevali uhićenje Moussavija, Karroubija i Khatamija. Podupirao je uporabu metoda kojima se krši pravo na pošteno suđenje, uključujući javna priznanja, i objavljivao sadržaj ispitivanjâ prije suđenja. Dokazi upućuju i na to da je odobravao primjenu nasilja nad prosvjednicima te je vrlo vjerojatno da je kao iznimno važan član IRGC-a bio svjestan primjene okrutnih metoda ispitivanja radi prisilnog iznuđivanja priznanja.

10.10.2011.

44.

JAZAYERI Massoud

 

Zamjenik načelnika stožera iranskih Združenih oružanih snaga, zadužen za kulturna pitanja (također poznat kao glavni štab za obavješćivanje o državnoj sigurnosti). Kao zamjenik načelnika stožera aktivno je sudjelovao u gušenju prosvjeda 2009. U intervjuu za list Kayhan izjavio je da su mnogi prosvjednici u Iranu i inozemstvu identificirani i da će se s njima obračunati kada za to dođe trenutak. Otvoreno je pozivao na suzbijanje predstavništava stranih masovnih medija i iranske oporbe. Od vlade je 2010. zatražio da donese strože zakone protiv Iranaca koji surađuju sa stranim medijima.

10.10.2011.

45.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Zamjenik načelnika za parlamentarne poslove Revolucionarne garde. Parlamentarni zastupnik za pokrajinu Yazd od 2011. do 2016. i član Parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku. Bivši zapovjednik studentskih snaga Basij.

U toj je ulozi aktivno sudjelovao u gušenju prosvjeda i indoktrinaciji djece i mladih kako bi se nastavilo suzbijanje slobode govora i oštre mjere protiv neslaganja. Kao član Parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku javno je podupirao zatiranje oporbe vladi.

10.10.2011.

46.

KAMALIAN Behrouz (također poznat kao: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Mjesto rođenja: Teheran

Datum rođenja: 1983.

Voditelj kiberskupine „Ashiyaneh” povezane s iranskim režimom. Organizaciju za digitalnu sigurnost „Ashiyaneh” osnovao je Behrouz Kamalian, a odgovorna je za intenzivne kibernapade na protivnike i reformiste u Iranu, ali i na strane institucije. Rad Kamalianove organizacije „Ashiyaneh” doprinio je zatiranju oporbe koje je provodio režim i u okviru kojeg su počinjena brojna teška kršenja ljudskih prava.

10.10.2011.

49.

MALEKI Mojtaba

 

Zamjenik voditelja Ministarstva pravosuđa u pokrajini Khorasan Razavi. Bivši javni tužitelj u Kermanshahu. Imao je ulogu u velikom broju osuda na smrt izrečenih u Iranu, među ostalim u kaznenom progonu sedmero zatvorenika osuđenih za trgovanje drogom, koji su obješeni istog dana, 3. siječnja 2010., u središnjem zatvoru u Kermanshahu.

10.10.2011.

50.

OMIDI Mehrdad (također poznat kao: Reza, OMIDI Reza)

 

Voditelj VI. policijskog odjeljka, Istražni odjel. Bivši voditelj obavještajne službe pri iranskoj policiji. Bivši voditelj Odjela za računalni kriminal pri iranskoj policiji. Bio je odgovoran za tisuće istraga i optužnica protiv reformista i političkih protivnika koji su se koristili internetom. Stoga je bio odgovoran za teška kršenja ljudskih prava u okviru represije osoba koje su javno branile svoja legitimna prava, uključujući pravo na slobodu izražavanja tijekom „zelenog pokreta” iz 2009. i nakon njega.

10.10.2011.

51.

SALARKIA Mahmoud

Bivši predsjednik nogometnog kluba „Persepolis” iz Teherana.

Bivši predsjednik Povjerenstva za benzin i transport Grada Teherana. Zamjenik glavnog javnog tužitelja u Teheranu za zatvorske poslove za vrijeme represije 2009. Kao zamjenik glavnog javnog tužitelja u Teheranu za zatvorske poslove bio je izravno odgovoran za brojne uhidbene naloge protiv nevinih i mirnih prosvjednika i aktivista. Brojna izvješća boraca za ljudska prava pokazuju da su prema njegovu nalogu gotovo svi koji su uhićeni držani u izolaciji, bez pristupa odvjetniku ili obitelji te bez optužbe, tijekom razdobljâ različite duljine, često u uvjetima koji su jednaki prisilnom nestanku. Njihove obitelji često nisu bile obaviještene o uhićenju.

10.10.2011.

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Mjesto rođenja: Selseleh (Iran)

datum rođenja: 1964.

Član Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku. Parlamentarni zastupnik za pokrajinu Lorestan. Član parlamentarnog povjerenstva za vanjsku i sigurnosnu politiku. Upravitelj zatvora Evin do 2012. Mučenje je bila uobičajena praksa u zatvoru Evin dok je Souri bio upravitelj. Mnogi aktivisti bili su pritvoreni u odjelu 209 zbog svojih mirnih aktivnosti protivljenja vladi koja je na vlasti.

10.10.2011.

54.

TAMADDON, Morteza (također poznat kao: TAMADON Morteza)

Mjesto rođenja: Shahr Kord-Isfahan

datum rođenja: 1959.

Bivši voditelj Vijeća za javnu sigurnost pokrajine Teheran. Bivši glavni guverner IRGC-a pokrajine Teheran. U svojstvu guvernera i voditelja Vijeća za javnu sigurnost pokrajine Teheran snosio je opću odgovornost za sve represivne aktivnosti koje je IRGC poduzimao u pokrajini Teheran, među ostalim za suzbijanje političkih prosvjeda od lipnja 2009. Trenutačno član uprave Tehnološkog sveučilišta Khajeh Nasireddin Tusi.

10.10.2011.

55.

ZEBHI Hossein

 

Prvi zamjenik savjetnika pravosudnih tijela i sudac Vrhovnog suda. Zamjenik iranskog glavnog javnog tužitelja (od 2007. do 2015.). U toj je ulozi bio odgovoran za sudske predmete pokrenute nakon postizbornih prosvjeda 2009., koji su se vodili bez poštovanja ljudskih prava. U toj je ulozi i odobravao pretjerane kazne za kaznena djela povezana s drogom.

10.10.2011.

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Voditelj upravnog suda. Kao voditelj pravosudne grane oružanih snaga sudjelovao je u represiji mirnih prosvjednika 2009.

10.10.2011.

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz

 

Sudac na kaznenom sudu pokrajine Teheran. Sudjelovao je u nekoliko suđenja prosvjednicima, među ostalim, u suđenju Abdol-Rezi Ghanbariju, učitelju koji je uhićen u siječnju 2010. i osuđen na smrt zbog svojih političkih aktivnosti.

10.10.2011.

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Potpredsjednik pravosudne uprave pokrajine Južni Khorasan, zadužen za sprečavanje kaznenih djela. Uz 140 smrtnih kazni izvršenih između ožujka 2010. i ožujka 2011. koje je priznao u lipnju 2011., sumnja se da je u tom razdoblju u istoj pokrajini Južni Khorasan izvršeno još oko 100 drugih pogubljenja, a da o tome nisu bile obaviještene ni obitelji ni odvjetnici. Stoga je sudjelovao u teškom kršenju prava na pravičan sudski postupak, što je doprinijelo velikom broju smrtnih kazni.

10.10.2011.

60.

HOSSEINI, dr. Mohammad (također poznat kao: HOSSEYNI, dr. Seyyed Mohammad, Seyed, Sayyed i Sayyid)

Mjesto rođenja: Rafsanjan, Kerman

datum rođenja: 1961.

Savjetnik bivšeg predsjednika Mahmouda Ahmadinejada i glasnogovornik radikalne političke frakcije stranke YEKTA. Ministar kulture i islamskog usmjeravanja (od 2009. do 2013.). Bivši član IRGC-a, sudjelovao je u represiji novinara.

10.10.2011.

64.

KAZEMI Toraj

 

Ravnatelj Kiberpolicije, koju je EU uvrstio na popis. U tom je svojstvu najavio kampanju novačenja vladinih hakera kako bi se ostvario bolji nadzor nad informacijama na internetu i napale „opasne” stranice.

23.3.2012.

65.

LARIJANI Sadeq

Mjesto rođenja: Najaf (Irak)

datum rođenja: 1960. ili kolovoz 1961.

Imenovan voditeljem Vijeća za primjerenost 29. prosinca 2018. Voditelj pravosudnih tijela od 2009. Voditelj pravosudnih tijela mora dati suglasnost i odobriti svaku kaznu za qisas (odmazda), hodoud (zločin protiv Boga) i ta'zirat (zločin protiv države). To obuhvaća presude za koje se izriče smrtna kazna, bičevanje i amputacije. Tako je osobno odobrio brojne smrtne kazne u suprotnosti s međunarodnim normama, uključujući kamenovanja, vješanja, pogubljenja maloljetnika i javna pogubljenja kao što su slučajevi u kojima su zatvorenici obješeni s mostova pred tisućama ljudi. Stoga je doprinio velikom broju pogubljenja. Također je dopustio tjelesna kažnjavanja kao što su amputacije i kapanje kiseline u oči osuđenika. Od kada je Sadeq Larijani preuzeo dužnost, znatno se povećao broj proizvoljnih uhićenja političkih zatvorenika, boraca za ljudska prava i pripadnika manjina. Sadeq Larijani također snosi odgovornost za sustavna kršenja prava na pravedno suđenje u okviru iranskog pravosuđa.

23.3.2012.

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Mjesto rođenja: Farsan, pokrajina Tchar Mahal-o-Bakhtiari (jug), Iran

Datum rođenja: 1967.

Bivši gradonačelnik Mashada, drugog po veličini grada u Iranu, u kojemu se redovito izvršavaju javna pogubljenja. Bivši zamjenik ministra unutarnjih poslova za politička pitanja, imenovan 2009. U tom je svojstvu bio odgovoran za represiju osoba koje su javno branile svoja legitimna prava, uključujući pravo na slobodu izražavanja. Poslije je imenovan predsjednikom Iranskog izbornog odbora za parlamentarne izbore 2012. i za predsjedničke izbore 2013.

23.3.2012.

73.

FAHRADI Ali

 

Zamjenik voditelja Inspektorata za pravna pitanja i javnu inspekciju Ministarstva pravosuđa u Teheranu. Bivši javni tužitelj u Karaju. Odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava, među ostalim za kazneni progon na suđenjima na kojima je izrečena smrtna kazna. U regiji Karaj zabilježen je velik broj pogubljenja dok je on bio javni tužitelj.

23.3.2012.

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf (također poznat kao: Ali Ashraf Rostami Aghdam)

 

Bivši upravitelj zatvora Evin, imenovan sredinom 2012. Dok je obnašao tu dužnost, uvjeti u zatvoru su se pogoršali, a u izvješćima se navodilo sve lošije postupanje prema zatvorenicima. U listopadu 2012. devet zatvorenica započelo je štrajk glađu prosvjedujući zbog kršenja njihovih prava i zbog nasilnog postupanja zatvorskih čuvara.

12.3.2013.

83.

JAFARI, Asadollah

 

Kao tužitelj u pokrajini Mazandaran Jafari je preporučio izricanje smrtne kazne u predmetima u kojima je bio tužitelj, zbog čega su izvršena brojna pogubljenja, uključujući javna pogubljenja i pogubljenja u slučajevima u kojima je izricanje smrtne kazne bilo u suprotnosti s međunarodnim ljudskim pravima, među ostalim jer je kazna bila nerazmjerna i pretjerana. Jafari je odgovoran i za nezakonita uhićenja i kršenja prava pritvorenika koji pripadaju zajednici Baha'i, od početnog uhićenja do njihova držanja u samici obavještajnog centra za pritvor.

12.3.2013.

85.

HAMLBAR Rahim

 

Sudac 1. podružnice Revolucionarnog suda u Tabrizu. Odgovoran za teške kazne izrečene pripadnicima azerske etničke manjine i aktivistima za radnička prava, koji su bili optuženi za špijuniranje, djela protiv nacionalne sigurnosti, propagandu protiv iranskog režima i vrijeđanje vođe Irana. U jednom istaknutom predmetu izrekao je zatvorske kazne 20 humanitarnih radnika dobrovoljaca (koji su pomagali nakon potresa u Iranu u kolovozu 2012.) jer su pokušali pomoći žrtvama potresa. Sud je te radnike proglasio krivima zbog „zavjereništva i tajnog dogovaranja radi počinjenja kaznenih djela protiv nacionalne sigurnosti”.

12.3.2013.”

Subjekti

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

„1.

Kiberpolicija

Lokacija: Teheran, Iran, internetske stranice: http://www.cyberpolice.ir

Iranska Kiberpolicija, osnovana u siječnju 2011., jedinica je Policije Islamske Republike Iran, kojoj je od osnivanja do početka 2015. na čelu bio Esmail Ahmadi-Moqaddam (uvršten na popis). Ahmadi-Moqaddam naglasio je da će se Kiberpolicija baviti antirevolucionarnim i disidentskim skupinama koje su 2009. iskoristile društvene mreže na internetu kako bi potaknule prosvjede protiv ponovnog izbora predsjednika Mahmouda Ahmadinejada. Kiberpolicija je u siječnju 2012. izdala nove smjernice za internetske kafiće, prema kojima su korisnici dužni dati osobne informacije koje će vlasnici kafića čuvati šest mjeseci, kao i evidenciju internetskih stranica koje su posjetili. Pravilima se također od vlasnika kafića zahtijeva da instaliraju kamere televizije zatvorenog kruga, odnosno videonadzor, i snimke čuvaju šest mjeseci. Na temelju tih novih pravila mogu nastati kontrolne knjige kojima se vlasti mogu koristiti kako bi ušle u trag aktivistima ili bilo kojoj osobi koju se smatra prijetnjom nacionalnoj sigurnosti.

Iranski mediji u lipnju 2012. izvijestili su da će Kiberpolicija početi provoditi oštre mjere protiv virtualnih privatnih mreža (VPN-a). Kiberpolicija je 30. listopada 2012. bez naloga uhitila blogera Sattara Beheshtija zbog „djela protiv nacionalne sigurnosti na društvenim mrežama i Facebooku”. Beheshti je na svojem blogu kritizirao iransku vladu. Beheshti je 3. studenoga 2012. pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji, a vjeruje se da su ga službe Kiberpolicije mučile do smrti.

12.3.2013.”