ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 305

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
29. studenoga 2018.


Sadržaj

 

III.   Drugi akti

Stranica

 

 

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 46/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u [2018/1810]

1

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 47/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u [2018/1811]

3

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 48/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u [2018/1812]

4

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 49/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1813]

5

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 50/2017 оd 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) i Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1814]

13

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 51/2017 оd 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) i Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1815]

15

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 52/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1816]

17

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 53/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1817]

18

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 54/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1818]

19

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 55/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1819]

21

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 56/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1820]

23

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 57/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1821]

24

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 58/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1822]

25

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 59/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u [2018/1823]

26

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 60/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2018/1824]

27

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 61/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2018/1825]

28

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 62/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2018/1826]

29

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 63/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2018/1827]

30

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 64/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2018/1828]

31

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 65/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2018/1829]

32

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 66/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u [2018/1830]

33

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 67/2017 od 17. ožujka 2017. o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u [2018/1831]

34

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


III. Drugi akti

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/1


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 46/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u [2018/1810]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1917 od 27. listopada 2016. o izmjeni Odluke 2009/821/EZ u pogledu popisâ graničnih inspekcijskih postaja i veterinarskih jedinica u okviru sustava Traces (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o veterinarskim pitanjima. Zakonodavstvo o veterinarskim pitanjima ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u sektorskim prilagodbama Priloga I. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(3)

Prilog I. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 39. (Odluka Komisije 2009/821/EZ) u poglavlju I. dijelu 1.2. Priloga I. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 D 1917: Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/1917 od 27. listopada 2016. (SL L 296, 1.11.2016., str. 17.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene odluke (EU) 2016/1917 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 296, 1.11.2016., str. 17.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/3


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 47/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u [2018/1811]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1898 od 26. listopada 2016. o izmjeni Provedbene odluke 2013/764/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u nekim državama članicama (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o živim životinjama osim riba i životinja akvakulture te životinjskim proizvodima kao što su jajne stanice, zameci i sjeme. Zakonodavstvo u pogledu navedenih pitanja ne primjenjuje se na Island, kako je utvrđeno u stavku 2. uvodnog dijela poglavlja I. Priloga I. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Island.

(3)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o veterinarskim pitanjima. Zakonodavstvo o veterinarskim pitanjima ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u sektorskim prilagodbama Priloga I. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(4)

Prilog I. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Pod naslovom „AKTI KOJE DRŽAVE EFTA-e I NADZORNO TIJELO EFTA-e MORAJU UZETI U OBZIR” u točki 48. (Provedbena odluka Komisije 2013/764/EU) u poglavlju I. dijelu 3.2. Priloga I. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeće:

„, kako je izmijenjena:

32016 D 1898: Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/1898 od 26. listopada 2016. (SL L 293, 28.10.2016., str. 39.).

Ovaj se akt ne primjenjuje na Island.”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene odluke (EU) 2016/1898 na norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 293, 28.10.2016., str. 39.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/4


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 48/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u [2018/1812]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1964 od 9. studenoga 2016. o odobrenju pripravka dolomit-magnezita za mliječne krave i druge preživače za proizvodnju mlijeka, odbijenu prasad te svinje za tov i pripravka montmorilonit-ilita kao dodataka hrani za životinje za sve životinjske vrste (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani za životinje. Zakonodavstvo o hrani za životinje ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u sektorskim prilagodbama Priloga I. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(3)

Prilog I. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Nakon točke 176. (Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1833) u poglavlju II. Priloga I. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeća točka:

„177.

32016 R 1964: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1964 оd 9. studenoga 2016. o odobrenju pripravka dolomit-magnezita za mliječne krave i druge preživače za proizvodnju mlijeka, odbijenu prasad te svinje za tov i pripravka montmorilonit-ilita kao dodataka hrani za životinje za sve životinjske vrste (SL L 303, 10.11.2016., str. 7).”.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2016/1964 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 303, 10.11.2016., str. 7.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/5


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 49/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1813]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Uredba Vijeća (EZ) br. 967/2008 od 29. rujna 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda (3) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4)

Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (4) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(5)

Uredba Komisije (EZ) br. 1254/2008 od 15. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (5) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(6)

Uredba Komisije (EZ) br. 537/2009 od 19. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu popisa trećih zemalja iz kojih određeni poljoprivredni proizvodi dobiveni ekološkom proizvodnjom moraju potjecati da bi se mogli stavljati na tržište u Zajednici (6) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(7)

Uredba Komisije (EZ) br. 710/2009 od 5. kolovoza 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na detaljna pravila o ekološkoj akvakulturi i uzgoju morskih algi (7) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(8)

Uredba Komisije (EU) br. 271/2010 od 24. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu znaka ekološke proizvodnje Europske unije (8) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(9)

Uredba Komisije (EU) br. 471/2010 od 31. svibnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu popisa trećih zemalja iz kojih određeni poljoprivredni proizvodi dobiveni ekološkom proizvodnjom moraju potjecati da bi se mogli stavljati na tržište u Uniji (9) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(10)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 344/2011 od 8. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i nadzor (10) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(11)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 426/2011 od 2. svibnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (11) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(12)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 590/2011 od 20. lipnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (12) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(13)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1084/2011 od 27. listopada 2011. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (13) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(14)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1267/2011 od 6. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (14) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(15)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 126/2012 od 14. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu dokumentiranih dokaza i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz Sjedinjenih Američkih Država (15) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(16)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 203/2012 od 8. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, vezano uz detaljne odredbe o ekološkom vinu (16) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(17)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 505/2012 od 14. lipnja 2012. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (17) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(18)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 508/2012 od 20. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu aranžmana za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (18) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(19)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 751/2012 od 16. kolovoza 2012. o ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u odnosu na aranžmane za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (19) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(20)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 125/2013 od 13. veljače 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (20) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(21)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 392/2013 od 29. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 s obzirom na sustav kontrole za ekološku proizvodnju (21) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(22)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 567/2013 od 18. lipnja 2013. o ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (22) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(23)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 586/2013 od 20. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja i odstupanje od Uredbe Vijeća (EZ) br. 1235/2008 u pogledu datuma podnošenja godišnjeg izvješća (23) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(24)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1030/2013 od 24. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (24) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(25)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1364/2013 оd 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu uporabe riblje mlađi iz neekološke akvakulture i neekološkog sjemena školjkaša u ekološkoj akvakulturi (25) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(26)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 354/2014 od 8. travnja 2014. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (26) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(27)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 355/2014 od 8. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (27) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(28)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 442/2014 оd 30. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu zahtjeva za uključenje na popis priznatih trećih zemalja u svrhu ekvivalentnosti u odnosu na uvoz ekoloških proizvoda (28) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(29)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 644/2014 od 16. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (29) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(30)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 829/2014 od 30. srpnja 2014. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (30) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(31)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 836/2014 od 31. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (31) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(32)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1287/2014 od 28. studenoga 2014. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (32), kako je izmijenjena u SL L 28, 4.2.2015., str. 48., treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(33)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1358/2014 оd 18. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu podrijetla životinja ekološke akvakulture, uzgojne prakse u akvakulturi, hrane za životinje ekološke akvakulture te proizvoda i tvari odobrenih za upotrebu u ekološkoj akvakulturi (33) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(34)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/131 od 23. siječnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (34), kako je ispravljena u SL L 241, 17.9.2015., str. 51., treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(35)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/931 od 17. lipnja 2015. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (35) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(36)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1980 od 4. studenoga 2015. o ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (36) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(37)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2345 od 15. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (37) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(38)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/459 od 18. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (38) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(39)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/673 od 29. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (39) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(40)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/910 od 9. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (40) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(41)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1330 od 2. kolovoza 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (41) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(42)

Uredbom (EZ) br. 889/2008 stavljaju se izvan snage uredbe Komisije (EEZ) br. 207/93 (42), (EZ) br. 223/2003 (43) i (EZ) br. 1452/2003 (44), koje su uključene u Sporazum o EGP-u i koje se stoga trebaju isključiti iz njega.

(43)

Uredbom (EZ) br. 1235/2008 stavlja se izvan snage Uredba Komisije (EZ) br. 345/2008 (45), koja je uključena u Sporazum o EGP-u i koja se stoga treba isključiti iz njega.

(44)

Uredba Komisije (EZ) br. 1788/2001 (46), koja je uključena u Sporazum o EGP-u, stavljena je izvan snage u EU-u i stoga se treba isključiti iz Sporazuma o EGP-u.

(45)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani. Zakonodavstvo o hrani ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je navedeno u uvodnom dijelu poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(46)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poglavlje XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi uredbi (EZ) br. 834/2007, (EZ) br. 889/2008, (EZ) br. 967/2008, (EZ) br. 1235/2008, (EZ) br. 1254/2008, (EZ) br. 537/2009, (EZ) br. 710/2009, (EU) br. 271/2010 i (EU) br. 471/2010 te provedbenih uredbi (EU) br. 344/2011, (EU) br. 426/2011, (EU) br. 590/2011, (EU) br. 1084/2011, (EU) br. 1267/2011, (EU) br. 126/2012, (EU) br. 203/2012, (EU) br. 505/2012, (EU) br. 508/2012, (EU) br. 751/2012, (EU) br. 125/2013, (EU) br. 392/2013, (EU) br. 567/2013, (EU) br. 586/2013, (EU) br. 1030/2013, (EU) br. 1364/2013, (EU) br. 354/2014, (EU) br. 355/2014, (EU) br. 442/2014, (EU) br. 644/2014, (EU) br. 829/2014, (EU) br. 836/2014, (EU) br. 1287/2014, (EU) br. 1358/2014, (EU) 2015/131, (EU) 2015/931, (EU) 2015/1980, (EU) 2015/2345, (EU) 2016/459, (EU) 2016/673, (EU) 2016/910 i (EU) 2016/1330 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  SL L 250, 18.9.2008., str. 1.

(3)  SL L 264, 3.10.2008., str. 1.

(4)  SL L 334, 12.12.2008., str. 25.

(5)  SL L 337, 16.12.2008., str. 80.

(6)  SL L 159, 20.6.2009., str. 6.

(7)  SL L 204, 6.8.2009., str. 15.

(8)  SL L 84, 31.3.2010., str. 19.

(9)  SL L 134, 1.6.2010., str. 1.

(10)  SL L 96, 9.4.2011., str. 15.

(11)  SL L 113, 3.5.2011., str. 1.

(12)  SL L 161, 21.6.2011., str. 9.

(13)  SL L 281, 28.10.2011., str. 3.

(14)  SL L 324, 7.12.2011., str. 9.

(15)  SL L 41, 15.2.2012., str. 5.

(16)  SL L 71, 9.3.2012., str. 42.

(17)  SL L 154, 15.6.2012., str. 12.

(18)  SL L 162, 21.6.2012., str. 1.

(19)  SL L 222, 18.8.2012., str. 5.

(20)  SL L 43, 14.2.2013., str. 1.

(21)  SL L 118, 30.4.2013., str. 5.

(22)  SL L 167, 19.6.2013., str. 30.

(23)  SL L 169, 21.6.2013., str. 51.

(24)  SL L 283, 25.10.2013., str. 15.

(25)  SL L 343, 19.12.2013., str. 29.

(26)  SL L 106, 9.4.2014., str. 7.

(27)  SL L 106, 9.4.2014., str. 15.

(28)  SL L 130, 1.5.2014., str. 39.

(29)  SL L 177, 17.6.2014., str. 42.

(30)  SL L 228, 31.7.2014., str. 9.

(31)  SL L 230, 1.8.2014., str. 10.

(32)  SL L 348, 4.12.2014., str. 1.

(33)  SL L 365, 19.12.2014., str. 97.

(34)  SL L 23, 29.1.2015., str. 1.

(35)  SL L 151, 18.6.2015., str. 1.

(36)  SL L 289, 5.11.2015., str. 6.

(37)  SL L 330, 16.12.2015., str. 29.

(38)  SL L 80, 31.3.2016., str. 14.

(39)  SL L 116, 30.4.2016., str. 8.

(40)  SL L 153, 10.6.2016., str. 23.

(41)  SL L 210, 4.8.2016., str. 43.

(42)  SL L 25, 2.2.1993., str. 5.

(43)  SL L 31, 6.2.2003., str. 3.

(44)  SL L 206, 15.8.2003., str. 17.

(45)  SL L 108, 18.4.2008., str. 8.

(46)  SL L 243, 13.9.2001., str. 3.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


PRILOG

Poglavlje XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

Tekst točke 54.b (Uredba Vijeća (EEZ) br. 2092/91) zamjenjuje se sljedećim:

32007 R 0834: Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str.1.), kako je izmijenjena:

32008 R 0967: Uredbom Vijeća (EZ) br. 967/2008 od 29. rujna 2008. (SL L 264, 3.10.2008., str. 1.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Uredbe sadržavaju sljedeće prilagodbe:

u Prilogu se dodaje sljedeće:

„IS: lífrænt.

NO: økologisk.””

2.

Nakon točke 54.b (Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007) umeću se sljedeće točke:

„54.ba

32008 R 0889: Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.), kako je izmijenjena:

32008 R 1254: Uredbom Komisije (EZ) br. 1254/2008 od 15. prosinca 2008. (SL L 337, 16.12.2008., str. 80.),

32009 R 0710: Uredbom Komisije (EZ) br. 710/2009 od 5. kolovoza 2009. (SL L 204, 6.8.2009., str. 15.),

32010 R 0271: Uredbom Komisije (EU) br. 271/2010 od 24. ožujka 2010. (SL L 84, 31.3.2010., str. 19.),

32011 R 0344: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 344/2011 od 8. travnja 2011. (SL L 96, 9.4.2011., str. 15.),

32011 R 0426: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 426/2011 od 2. svibnja 2011. (SL L 113, 3.5.2011., str. 1.),

32012 R 0126: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 126/2012 od 14. veljače 2012. (SL L 41, 15.2.2012., str. 5.),

32012 R 0203: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 203/2012 od 8. ožujka 2012. (SL L 71, 9.3.2012., str. 42.),

32012 R 0505: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 505/2012 od 14. lipnja 2012. (SL L 154, 15.6.2012., str. 12.),

32013 R 0392: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 392/2013 od 29. travnja 2013. (SL L 118, 30.4.2013., str. 5.),

32013 R 1030: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1030/2013 od 24. listopada 2013. (SL L 283, 25.10.2013., str. 15.),

32013 R 1364: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1364/2013 od 17. prosinca 2013. (SL L 343, 19.12.2013., str. 29.),

32014 R 0354: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 354/2014 od 8. travnja 2014. (SL L 106, 9.4.2014., str. 7.),

32014 R 0836: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 836/2014 od 31. srpnja 2014. (SL L 230, 1.8.2014., str. 10.),

32014 R 1358: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1358/2014 od 18. prosinca 2014. (SL L 365, 19.12.2014., str. 97.),

32016 R 0673: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/673 od 29. travnja 2016. (SL L 116, 30.4.2016., str. 8.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Uredbe sadržavaju sljedeće prilagodbe:

(a)

u članku 95. stavku 9. riječi ‚prije 1. srpnja 2010.’ zamjenjuju se riječima ‚prije datuma stupanja na snagu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 49/2017 od 17. ožujka 2017.’;

(b)

u Prilogu XII.b dodaje se sljedeće:

„—

na islandskom: Dýraafurðir sem eru framleiddar án notkunar á sýklalyfjum.

na norveškom: Animalske produkter som er produsert uten bruk av antibiotika.”

54.bb

32008 R 1235: Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 12.12.2008., str. 25.), kako je izmijenjena:

32009 R 0537: Uredbom Komisije (EZ) br. 537/2009 od 19. lipnja 2009. (SL L 159, 20.6.2009., str. 6.),

32010 R 0471: Uredbom Komisije (EU) br. 471/2010 od 31. svibnja 2010. (SL L 134, 1.6.2010., str. 1.),

32011 R 0590: Uredbom Komisije (EU) br. 590/2011 od 20. lipnja 2011. (SL L 161, 21.6.2011., str. 9.),

32011 R 1084: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1084/2011 od 27. listopada 2011. (SL L 281, 28.10.2011., str. 3.),

32011 R 1267: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1267/2011 od 6. prosinca 2011. (SL L 324, 7.12.2011., str. 9.),

32012 R 0126: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 126/2012 od 14. veljače 2012. (SL L 41, 15.2.2012., str. 5.),

32012 R 0508: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 508/2012 od 20. lipnja 2012. (SL L 162, 21.6.2012., str. 1.),

32012 R 0751: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 751/2012 od 16. kolovoza 2012. (SL L 222, 18.8.2012., str. 5.),

32013 R 0125: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 125/2013 od 13. veljače 2013. (SL L 43, 14.2.2013., str. 1.),

32013 R 0567: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 567/2013 od 18. lipnja 2013. (SL L 167, 19.6.2013., str. 30.),

32013 R 0586: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 586/2013 od 20. lipnja 2013. (SL L 169, 21.6.2013., str. 51.),

32014 R 0355: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 355/2014 od 8. travnja 2014. (SL L 106, 9.4.2014., str. 15.),

32014 R 0442: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 442/2014 od 30. travnja 2014. (SL L 130, 1.5.2014., str. 39.),

32014 R 0644: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 644/2014 od 16. lipnja 2014. (SL L 177, 17.6.2014., str. 42.),

32014 R 0829: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 829/2014 od 30. srpnja 2014. (SL L 228, 31.7.2014., str. 9.),

32014 R 1287: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1287/2014 od 28. studenoga 2014. (SL L 348, 4.12.2014., str. 1.),

32015 R 0131: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/131 od 23. siječnja 2015. (SL L 23, 29.1.2015., str. 1.),

32015 R 0931: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/931 od 17. lipnja 2015. (SL L 151, 18.6.2015., str. 1.),

32015 R 1980: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1980 od 4. studenoga 2015. (SL L 289, 5.11.2015., str. 6.),

32015 R 2345: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2345 od 15. prosinca 2015. (SL L 330, 16.12.2015., str. 29.),

32016 R 0459: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/459 od 18. ožujka 2016. (SL L 80, 31.3.2016., str. 14.),

32016 R 0910: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/910 od 9. lipnja 2016. (SL L 153, 10.6.2016., str. 23.),

32016 R 1330: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1330 od 2. kolovoza 2016. (SL L 210, 4.8.2016., str. 43.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Uredbe sadržavaju sljedeću prilagodbu:

u članku 16. stavku 2. dodaje se sljedeće:

„Komisija može od države EFTA-e tražiti da bude suizvjestitelj. Država EFTA-e tu zadaću može prihvatiti po vlastitom nahođenju.””

3.

Briše se tekst točaka 54.e (Uredba Komisije (EEZ) br. 207/93), 54.zzf (Uredba Komisije (EZ) br. 1788/2001), 54.zzg (Uredba Komisije (EZ) br. 223/2003), 54.zzq (Uredba Komisije (EZ) br. 1452/2003) i 54.zzzx (Uredba Komisije (EZ) br. 345/2008).


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/13


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 50/2017

оd 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) i Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1814]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2016/1785 od 7. listopada 2016. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za cimoksanil, fosfin i fosfide te natrijev 5-nitrogvaiakolat, natrijev o-nitrofenolat i natrijev p-nitrofenolat u ili na određenim proizvodima (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani i hrani za životinje. Zakonodavstvo o hrani i hrani za životinje ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u sektorskim prilagodbama Priloga I. i u uvodnom dijelu poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(3)

Priloge I. i II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 40. (Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju II. Priloga I. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 R 1785: Uredbom Komisije (EU) 2016/1785 od 7. listopada 2016. (SL L 273, 8.10.2016., str. 10.).”

Članak 2.

U točki 54.zzy (Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 R 1785: Uredbom Komisije (EU) 2016/1785 od 7. listopada 2016. (SL L 273, 8.10.2016., str. 10.).”

Članak 3.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) 2016/1785 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 5.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 273, 8.10.2016., str. 10.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/15


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 51/2017

оd 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) i Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1815]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2016/1822 od 13. listopada 2016. o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za aklonifen, deltametrin, fluazinam, metomil, sulkotrion i tiodikarb u ili na određenim proizvodima (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Uredba Komisije (EU) 2016/1866 od 17. listopada 2016. o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 3-deken-2-on, acibenzolar-S-metil i heksaklorobenzen u ili na određenim proizvodima (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani i hrani za životinje. Zakonodavstvo o hrani i hrani za životinje ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u sektorskim prilagodbama Priloga I. i u uvodnom dijelu poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(4)

Priloge I. i II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 40. (Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju II. Priloga I. Sporazumu o EGP-u dodaju se sljedeće alineje:

„—

32016 R 1822: Uredbom Komisije (EU) 2016/1822 od 13. listopada 2016. (SL L 281, 18.10.2016., str. 1.),

32016 R 1866: Uredbom Komisije (EU) 2016/1866 od 17. listopada 2016. (SL L 286, 21.10.2016., str. 4.),”.

Članak 2.

U točki 54.zzy (Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaju se sljedeće alineje:

„—

32016 R 1822: Uredbom Komisije (EU) 2016/1822 od 13. listopada 2016. (SL L 281, 18.10.2016., str. 1.),

32016 R 1866: Uredbom Komisije (EU) 2016/1866 od 17. listopada 2016. (SL L 286, 21.10.2016., str. 4.),”.

Članak 3.

Vjerodostojni su tekstovi uredbi (EU) 2016/1822 i (EU) 2016/1866 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 5.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 281, 18.10.2016., str. 1.

(2)  SL L 286, 21.10.2016., str. 4.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/17


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 52/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1816]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1834 od 17. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 37/2010 u pogledu tvari „monepantel” (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 13. (Uredba Komisije (EU) br. 37/2010) u poglavlju XIII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 R 1834: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2016/1834 od 17. listopada 2016. (SL L 280, 18.10.2016., str. 22.),”.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2016/1834 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 280, 18.10.2016., str. 22.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/18


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 53/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1817]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1936 od 4. studenoga 2016. o odobrenju kalcijeva oksida (živo vapno) kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 2 i 3 (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Nakon točke 12.zzzzg (Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1950) u poglavlju XV. Priloga II. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeća točka:

„12.zzzzh

32016 R 1936: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1936 od 4. studenoga 2016. o odobrenju kalcijeva oksida (živo vapno) kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 2 i 3 (SL L 299, 5.11.2016., str. 48.).”.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2016/1936 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 299, 5.11.2016., str. 48.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/19


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 54/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1818]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2288 od 16. prosinca 2016. o odobrenju piperonil-butoksida kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18 (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2289 od 16. prosinca 2016. o odobrenju epsilon-momfluorotrina kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18 (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2290 od 16. prosinca 2016. o odobrenju peroctene kiseline kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 11 i 12 (3) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2291 od 16. prosinca 2016. o odobrenju L(+) mliječne kiseline kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 1 (4) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(5)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Nakon točke 12.zzzzh (Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1936) u poglavlju XV. Priloga II. Sporazumu o EGP-u umeću se sljedeće točke:

„12.zzzzi

32016 R 2288: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2288 od 16. prosinca 2016. o odobrenju piperonil-butoksida kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18 (SL L 344, 17.12.2016., str. 65.).

12.zzzzj

32016 R 2289: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2289 od 16. prosinca 2016. o odobrenju epsilon-momfluorotrina kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 18 (SL L 344, 17.12.2016., str. 68.).

12.zzzzk

32016 R 2290: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2290 od 16. prosinca 2016. o odobrenju peroctene kiseline kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 11 i 12 (SL L 344, 17.12.2016., str. 71.).

12.zzzzl

32016 R 2291: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2291 od 16. prosinca 2016. o odobrenju L(+) mliječne kiseline kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 1 (SL L 344, 17.12.2016., str. 74.).”.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi provedbenih uredbi (EU) 2016/2288, (EU) 2016/2289, (EU) 2016/2290 i (EU) 2016/2291 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 344, 17.12.2016., str. 65.

(2)  SL L 344, 17.12.2016., str. 68.

(3)  SL L 344, 17.12.2016., str. 71.

(4)  SL L 344, 17.12.2016., str. 74.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/21


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 55/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1819]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/950 od 15. lipnja 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari 2,4-DB, beta-ciflutrin, karfentrazon etil, Coniothyrium minitans soj CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamoks, jodosulfuron, iprodion, izoksaflutol, linuron, malein hidrazid, mezotrion, oksasulfuron, pendimetalin, pikoksistrobin, siltiofam i trifloksistrobin (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/952 od 15. lipnja 2016. o odobravanju aktivne tvari niskog rizika Saccharomyces cerevisiae soj LAS02 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1424 od 25. kolovoza 2016. o produljenju odobrenja aktivne tvari tifensulfuron-metil u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (3) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1429 od 26. kolovoza 2016. o odobravanju aktivne tvari Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (4) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(5)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poglavlje XV. Priloga II. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

u točki 13.a (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011) dodaju se sljedeće alineje:

„—

32016 R 0950: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/950 od 15. lipnja 2016. (SL L 159, 16.6.2016., str. 3.),

32016 R 0952: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/952 od 15. lipnja 2016. (SL L 159, 16.6.2016., str. 10.),

32016 R 1424: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1424 od 25. kolovoza 2016. (SL L 231, 26.8.2016., str. 25.),

32016 R 1429: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1429 od 26. kolovoza 2016. (SL L 232, 27.8.2016., str. 1.),”;

2.

nakon točke 13.zzzzzzn (Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1426) umeću se sljedeće točke:

„13.zzzzzzo

32016 R 0952: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/952 od 15. lipnja 2016. o odobravanju aktivne tvari niskog rizika Saccharomyces cerevisiae soj LAS02 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 159, 16.6.2016., str. 10.).

13.zzzzzzp

32016 R 1424: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1424 od 25. kolovoza 2016. o produljenju odobrenja aktivne tvari tifensulfuron-metil u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 231, 26.8.2016., str. 25.).

13.zzzzzzq

32016 R 1429: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1429 od 26. kolovoza 2016. o odobravanju aktivne tvari Bacillus amyloliquefaciens soj MBI 600 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 232, 27.8.2016., str. 1.).”.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi provedbenih uredbi (EU) 2016/950, (EU) 2016/952, (EU) 2016/1424 i (EU) 2016/1429 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 159, 16.6.2016., str. 3.

(2)  SL L 159, 16.6.2016., str. 10.

(3)  SL L 231, 26.8.2016., str. 25.

(4)  SL L 232, 27.8.2016., str. 1.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/23


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 56/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1820]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1978 od 11. studenoga 2016. o odobravanju osnovne tvari suncokretovo ulje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poglavlje XV. Priloga II. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

u točki 13.a (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011) dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 R 1978: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1978 od 11. studenoga 2016. (SL L 305, 12.11.2016., str. 23.),”;

2.

nakon točke 13.zzzzzzq (Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1429) umeće se sljedeća točka:

„13.zzzzzzr

32016 R 1978: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1978 od 11. studenoga 2016. o odobravanju osnovne tvari suncokretovo ulje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 305, 12.11.2016., str. 23).”.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2016/1978 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 305, 12.11.2016., str. 23.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/24


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 57/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1821]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/635 od 22. travnja 2016. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 2870/2000 u pogledu određenih referentnih metoda za analizu jakih alkoholnih pića (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o jakim alkoholnim pićima. Zakonodavstvo o jakim alkoholnim pićima ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je navedeno u uvodnom dijelu poglavlja XXVII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(3)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 8. (Uredba Komisije (EZ) br. 2870/2000) u poglavlju XXVII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 R 0635: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2016/635 od 22. travnja 2016. (SL L 108, 23.4.2016., str. 1.).”.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2016/635 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 108, 23.4.2016., str. 1.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/25


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 58/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1822]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1 od 3. siječnja 2017. o postupcima za identifikaciju plovila u skladu s Direktivom 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Nakon točke 2. (Direktiva 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju XXXI. Priloga II. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeća točka:

„3.

32017 R 0001: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1 od 3. siječnja 2017. o postupcima za identifikaciju plovila u skladu s Direktivom 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon (SL L 1, 4.1.2017., str. 1.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2017/1 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 1, 4.1.2017., str. 1.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/26


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 59/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u [2018/1823]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XI. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 5.k (Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) Priloga XI. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeće:

„, kako je izmijenjena:

32013 L 0037: Direktivom 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. (SL L 175, 27.6.2013., str. 1.).”.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Direktive 2013/37/EU na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 175, 27.6.2013., str. 1.

(*1)  Ustavni su zahtjevi navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/27


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 60/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2018/1824]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Direktiva Komisije (EU) 2016/2309 od 16. prosinca 2016. o četvrtoj prilagodbi znanstvenom i tehničkom napretku priloga Direktivi 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XIII. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 13.c (Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 L 2309: Uredbom Komisije (EU) 2016/2309 od 16. prosinca 2016. (SL L 345, 20.12.2016., str. 48.).”.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Direktive (EU) 2016/2309 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 345, 20.12.2016., str. 48.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/28


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 61/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2018/1825]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Odluka Komisije (EU) 2016/1945 оd 14. listopada 2016. o istovrijednosti kategorija vozačkih dozvola (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Odlukom (EU) 2016/1945 stavlja se izvan snage Odluka Komisije 2014/209/EU (2), koja je uključena u Sporazum o EGP-u i koja se stoga treba isključiti iz njega.

(3)

Prilog XIII. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Tekst točke 24.fb (Odluka Komisije 2014/209/EU) Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u zamjenjuje se sljedećim:

32016 D 1945: Odluka Komisije (EU) 2016/1945 od 14. listopada 2016. o istovrijednosti kategorija vozačkih dozvola (SL L 302, 9.11.2016., str. 62.).”.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Odluke (EU) 2016/1945 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 302, 9.11.2016., str. 62.

(2)  SL L 120, 23.4.2014., str. 1.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/29


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 62/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2018/1826]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Popis priznatih trećih zemalja u pogledu sustava osposobljavanja pomoraca i izdavanja svjedodžbi pomorcima za potrebe Direktive 2008/106/EZ (stanje na dan 1. kolovoza 2015.) (2015/C 261/04) (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XIII. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Nakon točke 56.js (Provedbena odluka Komisije 2014/935/EU) Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeća točka:

„56.jt

52015XC0808(02): Popis priznatih trećih zemalja u pogledu sustava osposobljavanja pomoraca i izdavanja svjedodžbi pomorcima za potrebe Direktive 2008/106/EZ (stanje na dan 1. kolovoza 2015.), (2015/C 261/04), (SL C 261, 8.8.2015., str. 25.).”.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi popisa 2015/C 261/04 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL C 261, 8.8.2015., str. 25.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/30


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 63/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2018/1827]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2016/2096 оd 30. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1254/2009 u pogledu određenih mjerila na temelju kojih se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa i donošenje alternativnih mjera zaštite (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XIII. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 66.hd (Uredba Komisije (EU) br. 1254/2009) Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeće:

„kako je izmijenjena:

32016 R 2096: Uredbom Komisije (EU) 2016/2096 od 30. studenoga 2016. (SL L 326, 1.12.2016., str. 7.).”.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) 2016/2096 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 326, 1.12.2016., str. 7.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/31


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 64/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2018/1828]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2120 оd 2. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1033/2006 u vezi s odredbama iz članka 3. stavka 1. (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XIII. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 66.wc (Uredba Komisije (EZ) br. 1033/2006) Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 R 2120: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2016/2120 od 2. prosinca 2016. (SL L 329, 3.12.2016., str. 70.).”.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2016/2120 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 329, 3.12.2016., str. 70.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/32


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 65/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2018/1829]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2345 оd 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 262/2009 i Provedbene uredbe (EU) br. 1079/2012 u pogledu upućivanja na odredbe ICAO-a (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XIII. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog XIII. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

u točki 66.we (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1079/2012) dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 R 2345: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2345 od 14. prosinca 2016. (SL L 348, 21.12.2016., str. 11.).”;

2.

u točki 66.wh (Uredba Komisije (EZ) br. 262/2009) dodaje se sljedeće:

„, kako je izmijenjena:

32016 R 2345: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2345 od 14. prosinca 2016. (SL L 348, 21.12.2016., str. 11.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2016/2345 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 348, 21.12.2016., str. 11.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/33


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 66/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u [2018/1830]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2016/1872 оd 6. listopada 2016. o utvrđivanju „popisa Prodcom” industrijskih proizvoda za 2016. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XXI. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Nakon točke 4.an (Uredba Komisije (EU) 2015/1711) Priloga XXI. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeća točka:

„4.ao

32016 R 1872: Uredba Komisije (EU) 2016/1872 оd 6. listopada 2016. o utvrđivanju „popisa Prodcom” industrijskih proizvoda za 2016. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (SL L 290, 25.10.2016., str. 1.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) 2016/1872 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 290, 25.10.2016., str. 1.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/34


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 67/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u [2018/1831]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2236 оd 12. prosinca 2016. o određivanju tehničkih parametara ad hoc modula za 2018. o usklađivanju poslovnog i obiteljskog života (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XXI. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Nakon točke 18.av (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2016/8) Priloga XXI. Sporazumu o EGP-u umeće se sljedeća točka:

„18.aw

32016 R 2236: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2236 оd 12. prosinca 2016. o određivanju tehničkih parametara ad hoc modula za 2018. o usklađivanju poslovnog i obiteljskog života (SL L 337, 13.12.2016., str. 6).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2016/2236 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 337, 13.12.2016., str. 6.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.