ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 217I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
27. kolovoza 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1204 оd 27. kolovoza 2018. o 290. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

1

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

27.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

LI 217/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1204

оd 27. kolovoza 2018.

o 290. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 1.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučio je 23. kolovoza 2018. dodati tri unosa na popis osoba, skupina i subjekata na koje bi se trebalo primjenjivati zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora. Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

Kako bi se osigurala djelotvornost mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ona bi trebala odmah stupiti na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. kolovoza 2018.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Voditeljica Službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 pod naslov „Fizičke osobe” dodaju se sljedeći unosi:

„—

Mohammed Yusip Karim (alias (a) Abu Walid al Indunisi (b) Zidni Elma (c) Udtadz Syaifudin (d) Mohammad Yusef Karim Faiz (e) Muh Saifudin (f) Kembar Khalid (g) Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz (h) Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz (i) Ustadz Faiz (j) Saifudin Faiz (k) Kholid Faiz (l) Abdullah Faiz (m) Fauz Faturohman. Datum rođenja: 11.10.1978. Mjesto rođenja: Indonezija. Adresa: Sirijska Arapska Republika (tamo se nalazi od 2015.). Državljanstvo: indonezijsko. Druge informacije: vodeći član Islamske države u Iraku i Levantu (ISIL), navedene na popisu kao Al Qaida u Iraku. Vrbovao je za ISIL i internetskim videozapisima navodio pojedince na počinjenje terorističkih djela. Fizički opis: boja kose: crna; građa: slabija. Govori indonezijski, arapski i dijalekt Mindanaoa. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 23.8.2018.,

Mohamad Rafi Bin Udin (alias (a) Mohd Radi Bin Udin (b) Abu Awn al Malizi (c) Muhammad Ratin (d) Muhammad Rafiuddin (e) Abu Una al Malayzie (f) Mhammad Rahim Bin Udin (g) Abu Ayn Tok Cit (h) Muhammad Ratin Bin Nurdin). Datum rođenja: 3.6.1966. Mjesto rođenja: Negri Sembilan, Malezija. Adresa: (a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezija (od 30. siječnja 2014.), (b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezija (od 23. travnja 2010.), (c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezija (od 6. travnja 2007.), (d) Sirijska Arapska Republika (tamo se nalazi od 2014.). Državljanstvo: (a) malezijsko, (b) indonezijsko. Broj putovnice: broj malezijske putovnice A31142734, izdana 6. studenoga 2013. (izdala ju je malezijska služba za useljenike, datum isteka 6. studenoga 2015.). Nacionalni identifikacijski br.: malezijska nacionalna osobna iskaznica 660603-05-5267 (izdala ju je malezijska nacionalna služba za registraciju; izdana Mohdiju Rafiju bin Udinu). Druge informacije: vodeći član Islamske države u Iraku i Levantu (ISIL), navedene na popisu kao Al Qaida u Iraku. Vrbovao je za ISIL i internetskim videozapisima navodio pojedince na počinjenje terorističkih djela. Fizički opis: boja očiju: smeđa; boja kose: smeđa; put: tamna. Govori malajski, engleski i lošiji arapski. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 23.8.2018.,

Muhammed Reza Lahaman Kiram (alias (a) Abdul Rahman (b) Abu Abdul Rahman al Filipini (c) Abtol Rahman). Datum rođenja: 3.3.1990. Mjesto rođenja: Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Filipini. Adresa: (a) Brgy Recodo, Zamboanga City, zapadni Mindanao, Filipini (prijašnja adresa), (b) 96 IlangLlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao City, istočni Mindanao, Filipini (prijašnja adresa), (c) Sirijska Arapska Republika (tamo se nalazi od 2015.). Državljanstvo: filipinsko. Broj putovnice: (a) broj filipinske putovnice XX3966391 (izdalo ju je 25.2.2015. Ministarstvo vanjskih poslova Filipina, datum isteka 24.2.2020.), (b) broj filipinske putovnice EC3524065. Druge informacije: vodeći član Islamske države u Iraku i Levantu (ISIL), navedene na popisu kao Al Qaida u Iraku. Vrbovao je za ISIL i internetskim videozapisima navodio pojedince na počinjenje terorističkih djela. Fizički opis: visina: 156 cm; težina: 60 kg (u rujnu 2016.); boja očiju: crna; boja kose: crna; građa: srednja; visoke jagodice. Govori tagaloški, engleski i arapski. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 23.8.2018.”