ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 199

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
7. kolovoza 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Informacije o stupanju na snagu Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati tražbina u području poreza na dodanu vrijednost

1

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

7.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 199/1


Informacije o stupanju na snagu Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati tražbina u području poreza na dodanu vrijednost

Nakon potpisivanja 6. veljače 2018., Europska unija i Kraljevina Norveška jedna su drugu obavijestile (9. srpnja 2018. odnosno 26. lipnja 2018.) o dovršetku svojih unutarnjih pravnih procedura iz članka 44. stavka 1. Sporazuma (1).

Sporazum stupa na snagu 1. rujna 2018. na temelju njegova članka 44. stavka 2.


(1)  Sporazum između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati tražbina u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 195, 1.8.2018., str. 3.).