ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 160I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
25. lipnja 2018.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/898 od 25. lipnja 2018. o provedbi Uredbe (EU) br. 401/2013 o mjerama ograničavanja u pogledu Mjanmara/Burme

1

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/899 od 25. lipnja 2018. o provedbi Uredbe (EU) 2017/2063 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

5

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/900 od 25. lipnja 2018. o izmjeni Odluke 2013/184/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme

9

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/901 od 25. lipnja 2018. o izmjeni Odluke Vijeća (ZVSP) 2017/2074 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

12

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

25.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

LI 160/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/898

od 25. lipnja 2018.

o provedbi Uredbe (EU) br. 401/2013 o mjerama ograničavanja u pogledu Mjanmara/Burme

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 401/2013 od 2. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja u pogledu Mjanmara/Burme i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 194/2008 ( (1)), a posebno njezin članak 4.i,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 2. svibnja 2013. donijelo Uredbu (EU) br. 401/2013.

(2)

Vijeće je 26. veljače 2018. usvojilo zaključke u kojima osuđuje aktualne raširene i sustavne teške povrede ljudskih prava koje su počinile vojne i sigurnosne snage Mjanmara/Burme. U zaključcima se poziva na podnošenje prijedloga za ciljane mjere ograničavanja protiv visokih vojnih časnika oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw).

(3)

Vijeće je 26. travnja 2018. donijelo Uredbu (EU) 2018/647 (2) kojom se pruža pravni okvir za ciljane mjere ograničavanja protiv određenih fizičkih osoba koje su pripadnici oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw) i pogranične policije i koje su odgovorne za ozbiljna kršenja ljudskih prava, za ometanje pružanja humanitarne pomoći civilima u nevolji te za ometanje provedbe neovisnih istraga navodnih teških kršenja ili povreda ljudskih prava.

(4)

S obzirom na stanje u Mjanmaru/Burmi i odgovornost za kršenja ljudskih prava koja su počinili dijelovi oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw) i pogranične policije, sedam osoba trebalo bi biti uvršteno na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga IV. Uredbi (EU) br. 401/2013.

(5)

Prilog IV. Uredbi (EU) br. 401/2013 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IV. Uredbi (EU) br. 401/2013 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 25. lipnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 121, 3.5.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2018/647 od 26. travnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 401/2013 o mjerama ograničavanja u pogledu Mjanmara/Burme (SL L 108, 27.4.2018., str. 1.).


PRILOG

Na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela naveden u Prilogu IV. Uredbi (EU) br. 401/2013 dodaju se sljedeće osobe:

 

„Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

1.

Aung Kyaw Zaw

Datum rođenja: 20. kolovoza 1961.

Putovnica br.: DM000826

Datum izdavanja: 22. studenoga 2011.

Datum isteka valjanosti: 21. studenoga 2021.

Nacionalni identifikacijski broj: BC 17444

General pukovnik Aung Kyaw Zaw bio je zapovjednik Ureda za posebne operacije br. 3 oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw) od kolovoza 2015. do kraja 2017. Ured za posebne operacije br. 3 u tom je kontekstu nadzirao zapadno zapovjedništvo te je general pukovnik Aung Kyaw Zaw odgovoran za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je zapadno zapovjedništvo počinilo protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine tijekom tog razdoblja. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

2.

Maung Maung Soe

Datum rođenja: ožujak 1964.

Nacionalni identifikacijski broj: Tatmadaw Kyee 19571

General bojnik Maung Maung Soe bio je zapovjednik zapadnog zapovjedništva oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw) od listopada 2016. do 10. studenoga 2017. i nadzirao je vojne operacije u državi Rakhine. U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je zapadno zapovjedništvo počinilo protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine tijekom tog razdoblja. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

3.

Than Oo

Datum rođenja: 12. listopada 1973.

Nacionalni identifikacijski broj: BC 25723

Brigadni general Than Oo zapovjednik je 99. divizije lakog pješaštva oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw). U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je 99. divizija lakog pješaštva počinila protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine u drugoj polovici 2017. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

4.

Aung Aung

Nacionalni identifikacijski broj: BC 23750

Brigadni general Aung Aung zapovjednik je 33. divizije lakog pješaštva oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw). U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je 33. divizija lakog pješaštva počinila protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine u drugoj polovici 2017. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

5.

Khin Maung Soe

 

General bojnik Khin Maung Soe zapovjednik je 15. divizije lakog pješaštva oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw), pod kojom je pješački bataljun br. 564. U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je 15. divizija lakog pješaštva, a posebno pješački bataljun br. 564, počinila protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine u drugoj polovici 2017. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

6.

Thura San Lwin

Datum rođenja: 1957.

Brigadni general Thura San Lwin bio je zapovjednik pogranične policije od listopada 2016. do početka listopada 2017. U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je pogranična policija počinila protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine tijekom tog razdoblja. Oni uključuju nezakonita ubojstva i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo zapovjednik je 8. bataljuna službe državne sigurnosti. U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je 8. bataljun službe državne sigurnosti počinio protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine u drugoj polovici 2017. Teška kršenja ljudskih prava uključuju nezakonita ubojstva i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya. Ta su kršenja provedena zajedno s 33. divizijom lakog pješaštva oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw) koju je predvodio brigadni general Aung Aung i u njezinu potporu. Stoga se Thant Zin Oo povezuje s brigadnim generalom Aungom Aungom koji je uvršten na popis.

25.6.2018.”


25.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

LI 160/5


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/899

od 25. lipnja 2018.

o provedbi Uredbe (EU) 2017/2063 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2017/2063 od 13. studenoga 2017. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli (1), a posebno njezin članak 17. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 13. studenoga 2017. donijelo Uredbu (EU) 2017/2063.

(2)

Vijeće je 28. svibnja 2018. usvojilo zaključke o Venezueli u kojima je navelo da izbori održani u Venezueli 20. svibnja 2018. nisu bili ni slobodni ni pravedni te da izbori i njihov ishod nipošto nisu bili vjerodostojni jer izbornim procesom nisu osigurana potrebna jamstva za uključive i demokratske izbore.

(3)

U zaključcima se poziva na održavanje novih predsjedničkih izbora u skladu s međunarodno priznatim demokratskim standardima i ustavnim poretkom Venezuele te, u tom kontekstu, na uvođenje dodatnih ciljanih i reverzibilnih mjera ograničavanja, kojima se ne nanosi šteta stanovništvu Venezuele.

(4)

S obzirom na stanje u Venezueli 11 osoba trebalo bi uključiti na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga IV. Uredbi (EU) 2017/2063.

(5)

Prilog IV. Uredbi (EU) 2017/2063 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IV. Uredbi (EU) 2017/2063 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 25. lipnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 295, 14.11.2017., str. 21.


PRILOG

Na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela naveden u Prilogu IV. Uredbi (EU) 2017/2063 dodaju se sljedeće osobe:

 

„Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

Potpredsjednik za gospodarstvo i ministar za nacionalnu industriju i proizvodnju

Datum rođenja: 12. studenoga 1974.

Potpredsjednik za gospodarstvo i ministar za nacionalnu industriju i proizvodnju. Kao bivši potpredsjednik Venezuele Maddah je nadzirao upravu Bolivarijanske nacionalne obavještajne službe (SEBIN) i odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava koja je navedena organizacija počinila, uključujući proizvoljno pritvaranje, politički motivirane istrage, nečovječno i ponižavajuće postupanje te mučenje. Također je odgovoran za podupiranje i provedbu politika i aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava, uključujući zabranu javnih prosvjeda, te je bio na čelu „zapovjedništva protiv državnog udara” predsjednika Madura čije je djelovanje bilo usmjereno protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

25.6.2018.

9.

Sergio José Rivero Marcano

Glavni inspektor Bolivarijanskih nacionalnih oružanih snaga

Datum rođenja: 8. studenoga 1964.

Glavni zapovjednik Bolivarijanske nacionalne garde do 16. siječnja 2018. Sudjelovao u represiji nad civilnim društvom i demokratskom oporbom u Venezueli i odgovoran za teška kršenja ljudskih prava koja je Bolivarijanska nacionalna garda počinila pod njegovim zapovjedništvom, uključujući prekomjernu upotrebu sile te proizvoljno pritvaranje i zlostavljanje članova oporbe i civilnog društva. Njegovim djelovanjem i politikama u ulozi glavnog zapovjednika Bolivarijanske nacionalne garde, među ostalim napadima Bolivarijanske nacionalne garde na članove demokratski izabrane Nacionalne skupštine i zastrašivanjem novinara koji su izvještavali o namještenim izborima za nezakonitu Ustavotvornu skupštinu, ugrožena je demokracija i vladavina prava u Venezueli.

25.6.2018.

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

Glavni zapovjednik Bolivarijanske vojske

Datum rođenja: 19. srpnja 1962.

Glavni zapovjednik venezuelske Bolivarijanske nacionalne vojske i bivši zapovjednik Regije sveobuhvatne obrane središnje zone Venezuele (REDI Central). Odgovoran za kršenja ljudskih prava koja su počinila snage pod njegovim zapovjedništvom, uključujući prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika. Usmjerio djelovanje na demokratsku oporbu i podupirao upotrebu vojnih sudova za suđenje civilnim prosvjednicima.

25.6.2018.

11.

Iván Hernández Dala

Načelnik Glavne uprave vojne protuobavještajne službe

Datum rođenja: 18. svibnja 1966.

Načelnik Glavne uprave vojne protuobavještajne službe (DGCIM) od siječnja 2014. i glavni zapovjednik predsjedničke garde od rujna 2015. Kao načelnik DGCIM-a Iván Hernández Dala odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava te represiju nad civilnim društvom i demokratskom oporbom koje su članovi DGCIM-a počinili pod njegovim zapovjedništvom, uključujući prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika.

25.6.2018.

12.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez

Potpredsjednica Bolivarijanske Republike Venezuele

Datum rođenja: 18. svibnja 1969.

Potpredsjednica Venezuele, bivša predsjednica nezakonite Ustavotvorne skupštine i bivša članica Predsjedničke komisije za nezakonitu Nacionalnu ustavotvornu skupštinu. Njezinim djelovanjem u Predsjedničkoj komisiji i zatim na mjestu predsjednice nezakonite Ustavotvorne skupštine ugrožene su demokracija i vladavina prava u Venezueli, među ostalim prisvajanjem ovlasti Nacionalne skupštine i upotrebom tih ovlasti s ciljem napada na oporbu i sprječavanja njezina sudjelovanja u političkom procesu.

25.6.2018.

13.

Elías José Jaua Milano

Ministar vlasti naroda za obrazovanje

Datum rođenja: 16. prosinca 1969.

Ministar vlasti naroda za obrazovanje. Bivši predsjednik Predsjedničke komisije za nezakonitu Nacionalnu ustavotvornu skupštinu. Odgovoran za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Venezueli obnašanjem vodeće uloge u uspostavi nezakonite Ustavotvorne skupštine.

25.6.2018.

14.

Sandra Oblitas Ruzza

Potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva

Datum rođenja: 7. lipnja 1969.

Potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva (CNE) i predsjednica Komisije za izborni i civilni registar. Odgovorna za aktivnosti CNE-a kojima je ugrožena demokracija u Venezueli, uključujući omogućavanje uspostave nezakonite Ustavotvorne skupštine i manipulaciju izbornog procesa.

25.6.2018.

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Datum rođenja: 16. lipnja 1962.

Voditelj Nacionalnog kontrolnog centra Odbora za lokalnu opskrbu i proizvodnju (CLAP) i glavni načelnik SEBIN-a. Odgovoran za ugrožavanje demokracije manipuliranjem distribucije u okviru programa CLAP-a među glasačima. Usto je, kao glavni načelnik SEBIN-a, odgovoran za djelovanje SEBIN-a u okviru kojega je došlo do teških kršenja ljudskih prava poput proizvoljnog pritvaranja.

25.6.2018.

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrón

Zamjenica državnog tužitelja (također se prevodi kao zamjenica državnog odvjetnika)

Datum rođenja: 5. prosinca 1971.

Zamjenica državnog tužitelja (također se prevodi kao zamjenica državnog odvjetnika) od srpnja 2017. Vrhovni sud, a ne Nacionalna skupština, imenovao je zamjenicom državnog tužitelja, prekršivši time Ustav. Odgovorna za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Venezueli, među ostalim pokretanjem politički motiviranih progona i neprovođenjem istraga u vezi s optužbama da je Madurov režim počinio kršenja ljudskih prava.

25.6.2018.

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández

Datum rođenja: 11. ožujka 1952.

Članica (rektorica) Državnog izbornog povjerenstva (CNE) te članica Nacionalnog izbornog povjerenstva (JNE). Odgovorna za aktivnosti CNE-a kojima se ugrožava demokracija u Venezueli, uključujući omogućavanje uspostave nezakonite Ustavotvorne skupštine i manipulaciju izbornog procesa u vezi s otkazanim izborima za razrješenje predsjednika 2016., odgodu guvernerskih izbora 2016. i premještanje biračkih mjesta u vrlo kratkom roku prije guvernerskih izbora 2017.

25.6.2018.

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

Glavni tajnik Državnog izbornog povjerenstva

Glavni tajnik Državnog izbornog povjerenstva (CNE). Odgovoran za odobravanje odluka CNE-a kojima je ugrožena demokracija u Venezueli, uključujući omogućavanje uspostave nezakonite Ustavotvorne skupštine i manipulaciju izbornog procesa.

25.6.2018.”


ODLUKE

25.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

LI 160/9


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/900

od 25. lipnja 2018.

o izmjeni Odluke 2013/184/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. travnja 2013. donijelo Odluku 2013/184/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme.

(2)

Vijeće je 26. veljače 2018. usvojilo zaključke u kojima osuđuje aktualne raširene i sustavne teške povrede ljudskih prava koje su počinile vojne i sigurnosne snage Mjanmara/Burme. U zaključcima se poziva na podnošenje prijedloga za ciljane mjere ograničavanja protiv visokih vojnih časnika oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw).

(3)

Vijeće je 26. travnja 2018. donijelo Odluku (ZVSP) 2018/655 (2) kojom se pruža pravni okvir za ciljane mjere ograničavanja protiv određenih fizičkih osoba koje su pripadnici oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw) i pogranične policije i koje su odgovorne za ozbiljna kršenja ljudskih prava, za ometanje pružanja humanitarne pomoći civilima u nevolji te za ometanje provedbe neovisnih istraga navodnih teških kršenja ili povreda ljudskih prava.

(4)

S obzirom na stanje u Mjanmaru/Burmi i odgovornost za kršenja ljudskih prava koja su počinili dijelovi oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw) i pogranične policije, sedam osoba trebalo bi biti uvršteno na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga Odluci 2013/184/ZVSP.

(5)

Prilog Odluci 2013/184/ZVSP trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2013/184/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 25. lipnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća 2013/184/ZVSP od 22. travnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme i o stavljanju izvan snage Odluke 2010/232/ZVSP (SL L 111, 23.4.2013., str. 75.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/655 od 26. travnja 2018. o izmjeni Odluke 2013/184/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Mjanmara/Burme (SL L 108, 27.4.2018., str. 29.).


PRILOG

Na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela naveden u Prilogu Odluci 2013/184/ZVSP dodaju se sljedeće osobe:

 

„Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

1.

Aung Kyaw Zaw

Datum rođenja: 20. kolovoza 1961.

Putovnica br.: DM000826

Datum izdavanja: 22. studenoga 2011.

Datum isteka valjanosti: 21. studenoga 2021.

Nacionalni identifikacijski broj: BC 17444

General pukovnik Aung Kyaw Zaw bio je zapovjednik Ureda za posebne operacije br. 3 oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw) od kolovoza 2015. do kraja 2017. Ured za posebne operacije br. 3 u tom je kontekstu nadzirao zapadno zapovjedništvo te je general pukovnik Aung Kyaw Zaw odgovoran za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je zapadno zapovjedništvo počinilo protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine tijekom tog razdoblja. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

2.

Maung Maung Soe

Datum rođenja: ožujak 1964.

Nacionalni identifikacijski broj: Tatmadaw Kyee 19571

General bojnik Maung Maung Soe bio je zapovjednik zapadnog zapovjedništva oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw) od listopada 2016. do 10. studenoga 2017. i nadzirao je vojne operacije u državi Rakhine. U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je zapadno zapovjedništvo počinilo protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine tijekom tog razdoblja. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

3.

Than Oo

Datum rođenja: 12. listopada 1973.

Nacionalni identifikacijski broj: BC 25723

Brigadni general Than Oo zapovjednik je 99. divizije lakog pješaštva oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw). U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je 99. divizija lakog pješaštva počinila protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine u drugoj polovici 2017. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

4.

Aung Aung

Nacionalni identifikacijski broj: BC 23750

Brigadni general Aung Aung zapovjednik je 33. divizije lakog pješaštva oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw). U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je 33. divizija lakog pješaštva počinila protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine u drugoj polovici 2017. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

5.

Khin Maung Soe

 

General bojnik Khin Maung Soe zapovjednik je 15. divizije lakog pješaštva oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw), pod kojom je pješački bataljun br. 564. U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je 15. divizija lakog pješaštva, a posebno pješački bataljun br. 564, počinila protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine u drugoj polovici 2017. Oni uključuju nezakonita ubojstva, seksualno nasilje i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

6.

Thura San Lwin

Datum rođenja: 1957.

Brigadni general Thura San Lwin bio je zapovjednik pogranične policije od listopada 2016. do početka listopada 2017. U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je pogranična policija počinila protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine tijekom tog razdoblja. Oni uključuju nezakonita ubojstva i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya.

25.6.2018.

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo zapovjednik je 8. bataljuna službe državne sigurnosti. U tom kontekstu odgovoran je za zločine i teška kršenja ljudskih prava koje je 8. bataljun službe državne sigurnosti počinio protiv pripadnika zajednice Rohingya u državi Rakhine u drugoj polovici 2017. Teška kršenja ljudskih prava uključuju nezakonita ubojstva i sustavno spaljivanje kuća i zgrada zajednice Rohingya. Ta su kršenja provedena zajedno s 33. divizijom lakog pješaštva oružanih snaga Mjanmara (Tatmadaw) koju je predvodio brigadni general Aung Aung i u njezinu potporu. Stoga se Thant Zin Oo povezuje s brigadnim generalom Aungom Aungom koji je uvršten na popis.

25.6.2018.”


25.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

LI 160/12


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/901

od 25. lipnja 2018.

o izmjeni Odluke Vijeća (ZVSP) 2017/2074 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2017/2074 od 13. studenoga 2017. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli (1),

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 13. studenoga 2017. donijelo Odluku (ZVSP) 2017/2074.

(2)

Vijeće je 28. svibnja 2018. usvojilo zaključke o Venezueli u kojima je navelo da izbori održani u Venezueli 20. svibnja 2018. nisu bili ni slobodni ni pravedni te da izbori i njihov ishod nipošto nisu bili vjerodostojni jer izbornim procesom nisu osigurana potrebna jamstva za uključive i demokratske izbore.

(3)

U zaključcima se poziva na održavanje novih predsjedničkih izbora u skladu s međunarodno priznatim demokratskim standardima i ustavnim poretkom Venezuele te, u tom kontekstu, na uvođenje dodatnih ciljanih i reverzibilnih mjera ograničavanja, kojima se ne nanosi šteta stanovništvu Venezuele.

(4)

S obzirom na stanje u Venezueli 11 osoba trebalo bi uključiti na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga I. Odluci (ZVSP) 2017/2074.

(5)

Prilog I. Odluci (ZVSP) 2017/2074 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Odluci (ZVSP) 2017/2074 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 25. lipnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 295, 14.11.2017., str. 60.


PRILOG

Na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela naveden u Prilogu I. Odluci (ZVSP) 2017/2074 dodaju se sljedeće osobe:

 

„Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

Potpredsjednik za gospodarstvo i ministar za nacionalnu industriju i proizvodnju

Datum rođenja: 12. studenoga 1974.

Potpredsjednik za gospodarstvo i ministar za nacionalnu industriju i proizvodnju. Kao bivši potpredsjednik Venezuele Maddah je nadzirao upravu Bolivarijanske nacionalne obavještajne službe (SEBIN) i odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava koja je navedena organizacija počinila, uključujući proizvoljno pritvaranje, politički motivirane istrage, nečovječno i ponižavajuće postupanje te mučenje. Također je odgovoran za podupiranje i provedbu politika i aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava, uključujući zabranu javnih prosvjeda, te je bio na čelu „zapovjedništva protiv državnog udara” predsjednika Madura čije je djelovanje bilo usmjereno protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

25.6.2018.

9.

Sergio José Rivero Marcano

Glavni inspektor Bolivarijanskih nacionalnih oružanih snaga

Datum rođenja: 8. studenoga 1964.

Glavni zapovjednik Bolivarijanske nacionalne garde do 16. siječnja 2018. Sudjelovao u represiji nad civilnim društvom i demokratskom oporbom u Venezueli i odgovoran za teška kršenja ljudskih prava koja je Bolivarijanska nacionalna garda počinila pod njegovim zapovjedništvom, uključujući prekomjernu upotrebu sile te proizvoljno pritvaranje i zlostavljanje članova oporbe i civilnog društva. Njegovim djelovanjem i politikama u ulozi glavnog zapovjednika Bolivarijanske nacionalne garde, među ostalim napadima Bolivarijanske nacionalne garde na članove demokratski izabrane Nacionalne skupštine i zastrašivanjem novinara koji su izvještavali o namještenim izborima za nezakonitu Ustavotvornu skupštinu, ugrožena je demokracija i vladavina prava u Venezueli.

25.6.2018.

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

Glavni zapovjednik Bolivarijanske vojske

Datum rođenja: 19. srpnja 1962.

Glavni zapovjednik venezuelske Bolivarijanske nacionalne vojske i bivši zapovjednik Regije sveobuhvatne obrane središnje zone Venezuele (REDI Central). Odgovoran za kršenja ljudskih prava koja su počinila snage pod njegovim zapovjedništvom, uključujući prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika. Usmjerio djelovanje na demokratsku oporbu i podupirao upotrebu vojnih sudova za suđenje civilnim prosvjednicima.

25.6.2018.

11.

Iván Hernández Dala

Načelnik Glavne uprave vojne protuobavještajne službe

Datum rođenja: 18. svibnja 1966.

Načelnik Glavne uprave vojne protuobavještajne službe (DGCIM) od siječnja 2014. i glavni zapovjednik predsjedničke garde od rujna 2015. Kao načelnik DGCIM-a Iván Hernández Dala odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava te represiju nad civilnim društvom i demokratskom oporbom koje su članovi DGCIM-a počinili pod njegovim zapovjedništvom, uključujući prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika.

25.6.2018.

12.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez

Potpredsjednica Bolivarijanske Republike Venezuele

Datum rođenja: 18. svibnja 1969.

Potpredsjednica Venezuele, bivša predsjednica nezakonite Ustavotvorne skupštine i bivša članica Predsjedničke komisije za nezakonitu Nacionalnu ustavotvornu skupštinu. Njezinim djelovanjem u Predsjedničkoj komisiji i zatim na mjestu predsjednice nezakonite Ustavotvorne skupštine ugrožene su demokracija i vladavina prava u Venezueli, među ostalim prisvajanjem ovlasti Nacionalne skupštine i upotrebom tih ovlasti s ciljem napada na oporbu i sprječavanja njezina sudjelovanja u političkom procesu.

25.6.2018.

13.

Elías José Jaua Milano

Ministar vlasti naroda za obrazovanje

Datum rođenja: 16. prosinca 1969.

Ministar vlasti naroda za obrazovanje. Bivši predsjednik Predsjedničke komisije za nezakonitu Nacionalnu ustavotvornu skupštinu. Odgovoran za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Venezueli obnašanjem vodeće uloge u uspostavi nezakonite Ustavotvorne skupštine.

25.6.2018.

14.

Sandra Oblitas Ruzza

Potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva

Datum rođenja: 7. lipnja 1969.

Potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva (CNE) i predsjednica Komisije za izborni i civilni registar. Odgovorna za aktivnosti CNE-a kojima je ugrožena demokracija u Venezueli, uključujući omogućavanje uspostave nezakonite Ustavotvorne skupštine i manipulaciju izbornog procesa.

25.6.2018.

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Datum rođenja: 16. lipnja 1962.

Voditelj Nacionalnog kontrolnog centra Odbora za lokalnu opskrbu i proizvodnju (CLAP) i glavni načelnik SEBIN-a. Odgovoran za ugrožavanje demokracije manipuliranjem distribucije u okviru programa CLAP-a među glasačima. Usto je, kao glavni načelnik SEBIN-a, odgovoran za djelovanje SEBIN-a u okviru kojega je došlo do teških kršenja ljudskih prava poput proizvoljnog pritvaranja.

25.6.2018.

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrón

Zamjenica državnog tužitelja (također se prevodi kao zamjenica državnog odvjetnika)

Datum rođenja: 5. prosinca 1971.

Zamjenica državnog tužitelja (također se prevodi kao zamjenica državnog odvjetnika) od srpnja 2017. Vrhovni sud, a ne Nacionalna skupština, imenovao je zamjenicom državnog tužitelja, prekršivši time Ustav. Odgovorna za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Venezueli, među ostalim pokretanjem politički motiviranih progona i neprovođenjem istraga u vezi s optužbama da je Madurov režim počinio kršenja ljudskih prava.

25.6.2018.

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández

Datum rođenja: 11. ožujka 1952.

Članica (rektorica) Državnog izbornog povjerenstva (CNE) te članica Nacionalnog izbornog povjerenstva (JNE). Odgovorna za aktivnosti CNE-a kojima se ugrožava demokracija u Venezueli, uključujući omogućavanje uspostave nezakonite Ustavotvorne skupštine i manipulaciju izbornog procesa u vezi s otkazanim izborima za razrješenje predsjednika 2016., odgodu guvernerskih izbora 2016. i premještanje biračkih mjesta u vrlo kratkom roku prije guvernerskih izbora 2017.

25.6.2018.

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

Glavni tajnik Državnog izbornog povjerenstva

Glavni tajnik Državnog izbornog povjerenstva (CNE). Odgovoran za odobravanje odluka CNE-a kojima je ugrožena demokracija u Venezueli, uključujući omogućavanje uspostave nezakonite Ustavotvorne skupštine i manipulaciju izbornog procesa.

25.6.2018.”