ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 66

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 61.
8. ožujka 2018.


Sadržaj

 

Ispravci

Stranica

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ ( SL L 60 I, 2.3.2018. )

1

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


Ispravci

8.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 66/1


Ispravak Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ

( Službeni list Europske unije L 60 I od 2. ožujka 2018. )

Na str. 14., u završnoj formulaciji:

umjesto:

Za Europski parlament

Predsjednica

L. PAVLOVA

Za Vijeće

Predsjednik

A. TAJANI”;

treba stajati:

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednica

L. PAVLOVA”.