ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 206

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
1. kolovoza 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/1322 od 31. srpnja 2015. o provedbi članka 11. stavaka 1. i 4. Uredbe (EU) br. 753/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih pojedinaca, skupina, poduzeća i subjekata s obzirom na stanje u Afganistanu

1

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/1323 od 31. srpnja 2015. o provedbi članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

4

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2015/1324 od 31. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

10

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/1325 od 31. srpnja 2015. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2015/513

12

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/1326 od 31. srpnja 2015. o provedbi Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

16

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2015/1327 od 31. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

18

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2015/1328 od 31. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

20

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/1329 оd 31. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 u pogledu letačkih operacija zračnih prijevoznika u Uniji zrakoplovima registriranima u trećoj zemlji ( 1 )

21

 

*

Provedbena uredba omisije (EU) 2015/1330 оd 31. srpnja 2015. o 234. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

26

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1331 оd 31. srpnja 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

28

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1332 od 31. srpnja 2015. o provedbi Odluke 2011/486/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih pojedinaca, skupina, poduzeća i subjekata u pogledu stanja u Afganistanu

31

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1333 od 31. srpnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Odluke 2011/137/ZVSP

34

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1334 od 31. srpnja 2015. o ažuriranju popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2015/521

61

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1335 od 31. srpnja 2015. o provedbi Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa

64

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1336 od 31. srpnja 2015. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana

66

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1337 od 31. srpnja 2015. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana

68

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1338 оd 30. srpnja 2015. o izmjeni Odluke 2011/163/EU o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 5252)  ( 1 )

69

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1322

od 31. srpnja 2015.

o provedbi članka 11. stavaka 1. i 4. Uredbe (EU) br. 753/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih pojedinaca, skupina, poduzeća i subjekata s obzirom na stanje u Afganistanu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 753/2011 od 1. kolovoza 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih pojedinaca, skupina, poduzeća i subjekata s obzirom na stanje u Afganistanu (1), a posebno njezin članak 11. stavke 1. i 4.,

budući da:

(1)

Vijeće je 1. kolovoza 2011. donijelo Uredbu (EU) br. 753/2011.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osnovan u skladu sa stavkom 30. Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1988 (2011), izmijenio je 23. rujna 2014. i 27. ožujka 2015. popis pojedinaca, skupina, poduzeća i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 753/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 753/2011 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  SL L 199, 2.8.2011., str. 1.


PRILOG

I.

Dolje navedeni unosi dodaju se popisu navedenom u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 753/2011:

A.   Pojedinci povezani s talibanima

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: (a) Haji Abdul Basir, (b) Haji 'Abd Al-Basir, (c) Haji Basir Noorzai, (d) Abdul Baseer, (e) Abdul Basir).

Titula: hadži. Adresa: Chaman, pokrajina Balučistan, Pakistan. Datum rođenja: (a) 1965., (b) 1960., (c) 1963. Mjesto rođenja: pokrajina Balučistan, Pakistan. Državljanstvo: afganistansko. Br. putovnice: broj pakistanske putovnice AA3829182. Nacionalni identifikacijski br.: pakistanski nacionalni identifikacijski broj 5420124679187. Ostale informacije: vlasnik društva Haji Basir and Zarjmil Company Hawala koje pruža financijske usluge talibanima u regiji. Datum uvrštenja na popis UN-a: 27.3.2015.

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis koji je pripremio Odbor za sankcije:

Abdul Basir Noorzai uvršten je na popis 27. ožujka 2015. u skladu sa stavkom 2. Rezolucije 2160 (2014) zbog „sudjelovanja u financiranju, planiranju, olakšavanju, pripremi ili počinjenu radnji ili aktivnosti” onih koji su uvršteni na popis i drugih pojedinaca, skupina, poduzeća ili subjekata povezanih s talibanima koji predstavljaju prijetnju miru, stabilnosti i sigurnosti u Afganistanu, „ili su povezani s njima, u njihovo ime ili uz njihovu potporu” te „drugih radnji ili aktivnosti ili u njihovu potporu”.

Dodatne informacije:

Haji Abdul Basir (Basir) vlasnik je društva Haji Basir and Zarjmil Company Hawala i upravlja njime. Basir je imao ovlast za distribuiranje novca talibanima te je tijekom posljednjih nekoliko godina, putem svoje hawale, pripadnicima talibana u regiji distribuirao tisuće dolara. Basir je putem svoje hawale financirao aktivnosti talibana, prenosio novac starješinama talibana i olakšavao putovanje doušnikâ talibana.

Basira se od 2012. smatralo glavnom osobom za konverziju novca za visoke vođe talibana. Osim toga, Basir je u 2010. prikupljao donacije za talibane od pakistanskih i afganskih iseljenika koji žive u Japanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Singapuru.

B.   Subjekti i druge skupine i poduzeća povezani s talibanima

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: (a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, (b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, (c) Haji Basir Hawala, (d) Haji Baseer Hawala, (e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, (f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, (g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adresa: (a) podružnica br. 1: Sanatan (varijanta Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, u blizini Trench (varijanta Tranch) Road, Chaman, pokrajina Balučistan, Pakistan, (b) podružnica br. 2: Quetta, Pakistan, (c) podružnica br. 3: Lahore, Pakistan, (d) podružnica br. 4: Pešavar, Pakistan, (e) podružnica br. 5: Karachi, Pakistan, (f) podružnica br. 6: Islamabad, Pakistan, (g) podružnica br. 7: pokrajina Kandahar, Afganistan, (h) podružnica br. 8: pokrajina Herat, Afganistan, (i) podružnica br. 9: pokrajina Helmand, Afganistan, (j) podružnica br. 10: Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, (k) podružnica br. 11: Iran. Ostale informacije: (a) pružatelj novčanih usluga kojima su se visoki vođe talibana koristili za prijenos sredstava zapovjednicima talibana u regiji, (b) u vlasništvu Abdula Basira Noorzaija. Datum uvrštenja na popis UN-a: 27.3.2015.

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenja na popis koji je pripremio Odbor za sankcije:

Društvo Haji Basir and Zarjmil Company Hawala uvršteno je na popis 27. ožujka 2015. u skladu sa stavkom 2. Rezolucije 2160 (2014) zbog „sudjelovanja u financiranju, planiranju, olakšavanju, pripremi ili počinjenu radnji ili aktivnosti” onih koji su uvršteni na popis i drugih pojedinaca, skupina, poduzeća ili subjekata povezanih s talibanima koji predstavljaju prijetnju miru, stabilnosti i sigurnosti u Afganistanu, „ili su povezani s njima, u njihovo ime ili uz njihovu potporu” te „drugih radnji ili aktivnosti ili u njihovu potporu”.

Dodatne informacije:

Abdul Basir Noorzai vlasnik je društva Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) u Chamanu u pokrajini Balučistan u Pakistanu. To društvo distribuira novac pripadnicima talibana u regiji. Visoki vođe talibana u regiji preferirali su prenositi novac zapovjednicima talibana putem hawale Basira Zarjmila i mjenjačnice Hajija Khairullaha Hajija Sattara.

Hawala Basira Zarjmila distribuirala je tisuće dolara zapovjednicima talibana u regiji u 2013., čime je olakšano financiranje operacija talibana. Hawala Basira Zarjmila je u 2012. za talibane provela transakcije povezane s oružjem i drugim operativnim troškovima koje se mjere u tisućama dolara.

II.

Dolje navedeni unos briše se s popisa navedenog u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 753/2011:

A.   Pojedinci povezani s talibanima

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/4


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1323

od 31. srpnja 2015.

o provedbi članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 204/2011 od 2. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (1), a posebno njezin članak 16. stavak 2.,

budući da:

(1)

Vijeće je 2. ožujka 2011. donijelo Uredbu (EU) br. 204/2011.

(2)

Vijeće je 31. srpnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/1333 (2) kojom se među ostalim konsolidiraju mjere ograničavanja uvedene Odlukom Vijeća 2011/137/ZVSP (3) i stavlja izvan snage Odluka 2011/137/ZVSP. Odlukom (ZVSP) 2015/1333 također se zaključuje preispitivanje osoba i subjekata koji su prethodno uvršteni na popis u prilozima II. i IV. Odluci 2011/137/ZVSP.

(3)

Trebalo bi izmijeniti razloge za uvrštenje na popis za više osoba i subjekata s popisa osoba i subjekata iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 204/2011.

(4)

Uredbu (EU) br. 204/2011 trebalo bi stoga izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EU) br. 204/2011 zamjenjuje se Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  SL L 58, 3.3.2011., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1333 od 31. srpnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Odluke 2011/137/ZVSP (vidjeti str. 34. ovog Službenog lista).

(3)  SL L 58, 3.3.2011., str. 53.


PRILOG

„PRILOG III.

POPIS FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA ILI TIJELA IZ ČLANKA 6. STAVKA 2.

A.   OSOBE

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Funkcija: voditelj aktivnosti za borbu protiv terorizma u Organizaciji za vanjsku sigurnost

Datum rođenja: 1952.

Mjesto rođenja: Tripoli, Libija

Istaknuti član Revolucionarnog odbora.

Bliski suradnik Muammara Qadhafija. Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

2.

ABU SHAARIYA

Funkcija: zamjenik voditelja Organizacije za vanjsku sigurnost

Šogor Muammara Qadhafija.

Istaknuti član Qadhafijevog režima te stoga blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

3.

ASHKAL, Omar

Funkcija: voditelj Pokreta revolucionarnih odbora

Mjesto rođenja: Sirte, Libija

Vjerojatni status: ubijen u kolovozu 2014. u Egiptu

Revolucionarni odbori umiješani u nasilje protiv prosvjednika.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Datum rođenja: 1946.

Mjesto rođenja: Traghen

Šef kabineta Muammara Qadhafija. Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

5.

General TOHAMI, Khaled

Datum rođenja: 1946.

Mjesto rođenja: Genzur

Bivši ravnatelj službe za unutarnju sigurnost.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Datum rođenja: 1. srpnja 1949.

Mjesto rođenja: Al-Bayda

Bivši ravnatelj obavještajne aktivnosti u službi za vanjsku sigurnost.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Bivši glavni tajnik Općeg narodnog kongresa.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Predsjednik Vlade pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministar zdravstva i okoliša u Vladi pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Datum rođenja: 1949.

Mjesto rođenja: Al-Azizia (blizu Tripolija)

Ministar industrije, gospodarstva i trgovine u Vladi pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Datum rođenja: 1943.

Ministar poljoprivrede, životinjskih i pomorskih izvora u Vladi pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministar socijalnih pitanja u Vladi pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Datum rođenja: 4. svibnja 1963.

Broj putovnice: B/014965 (istekla krajem 2013.)

Ministar obrazovanja, visokog školstva i istraživanja u Vladi pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

14.

MANSOUR, Abdallah

Datum rođenja: 8.7.1954.

Broj putovnice: B/014924 (istekla krajem 2013.)

Bio je bliski suradnik pukovnika Qadhafija, imao je vodeću ulogu u sigurnosnim službama te je bio ravnatelj radija i televizije.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

15.

pukovnik Taher Juwadi

Funkcija: Četvrti u zapovjednom lancu Revolucionarne garde

pukovnik.

Ključni član Qadhafijevog režima. Stoga blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

23.5.2011.

16.

AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed

Voditelj Ureda za vezu Revolucionarnih odbora.

Revolucionarni odbori umiješani u nasilje protiv prosvjednika.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Funkcija: načelnik osobnog osiguranja Muammara Qadhafija

Datum rođenja: 1946.

Mjesto rođenja: Houn, Libija

Odgovoran za sigurnost režima. U prošlosti je upravljao nasiljem protiv protivnika režima.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Datum rođenja: 1948.

Mjesto rođenja: Sirte, Libija

Rođak Muammara Qadhafija. Tijekom 1980-ih Sayyid je bio umiješan u atentate na protivnike režima i navodno je odgovoran za brojne smrti u Europi. Smatra se da je sudjelovao i u nabavi oružja. Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Bivši libijski veleposlanik u Čadu. Prešao je iz Čada u Sabhu. Neposredno sudjelovao u novačenju i koordiniranju plaćenika za režim.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

20.

AL KUNI, pukovnik Amid Husain

Vjerojatni status/lokacija: južna Libija

Bivši guverner Ghata (južna Libija). Neposredno je sudjelovao u novačenju plaćenika.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

B.   SUBJEKTI

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(alternativno ime: LAICO)

Mrežna stranica: http://www.laaico.com Trgovačko društvo osnovano 1981. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli – Libija Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Telefaks: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 E-adresa: info@laaico.com

Blisko povezana s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation (Međunarodna zaklada za dobrotvorne udruge i razvoj Gaddafi)

Kontaktni podaci uprave: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBIJA. Telefon: (+218) 214778301 – Telefaks: (+218) 214778766; E-adresa: info@gicdf.org

Blisko povezana s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

3.

Waatassimou Foundation (Zaklada Waatassimou)

Sa sjedištem u Tripoliju.

Blisko povezana s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (Radiotelevizija Libijske Džamahirije)

Kontaktni podaci: Tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; Telefaks: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; E-adresa: info@ljbc.net

Blisko povezana s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

Umiješana u javno poticanje mržnje i nasilja sudjelovanjem u kampanjama dezinformiranja javnosti u vezi s nasiljem protiv prosvjednika.

21.3.2011.

5.

Revolutionary Guard Corps (Revolucionarna garda)

 

Blisko povezana s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

Umiješana u nasilje protiv prosvjednika.

21.3.2011.

6.

Libyan Agricultural Bank (alternativna imena: Agricultural Bank; Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; Al Masraf Al Zirae; Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libija; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libija; E-adresa: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libija);

Tel. (218)214870586;

Tel. (218) 214870714;

Tel. (218) 214870745;

Tel. (218) 213338366;

Tel. (218) 213331533;

Tel. (218) 213333541;

Tel. (218) 213333544;

Tel. (218) 213333543;

Tel. (218) 213333542;

Telefaks: (218) 214870747;

Telefaks: (218) 214870767;

Telefaks: (218) 214870777;

Telefaks: (218) 213330927;

Telefaks: (218) 213333545

Libijsko društvo kći Središnje banke Libije.

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libijsko društvo kći Fonda za gospodarski i socijalni razvoj

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libijsko društvo kći Fonda za gospodarski i socijalni razvoj

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 – Telefaks: +218.21.334.5188 E-adresa: info@ethic.ly

Libijsko društvo kći Fonda za gospodarski i socijalni razvoj

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libijsko društvo kći Fonda za gospodarski i socijalni razvoj

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

11.

LAP Green Networks (alternativno ime: LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauricijus

Libijsko društvo kći libijskog investicijskog portfelja za Afriku (Libyan Africa Investment Portfolio).

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Ostali podaci: Br. upisa u registar: 01794877 (UK)

Društvo kći Libijskog tijela za ulaganja (‚Libyan Investment Authority’) osnovano u UK-u.

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britanski Djevičanski Otoci (British Virgin Islands – BIV)

Ostali podaci: Br. upisa u registar: 1510484 (BVI)

Društvo kći Libijskog tijela za ulaganja (‚Libyan Investment Authority’) osnovano na Britanskim Djevičanskim Otocima.

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

14.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt u vlasništvu Saadija Qadhafija osnovan na Britanskim Djevičanskim Otocima

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britanski Djevičanski Otoci (British Virgin Islands – BIV)

Ostali podaci: Br. upisa u registar: 1534407 (BVI)

Društvo kći Libijskog tijela za ulaganja (‚Libyan Investment Authority’) osnovano na Britanskim Djevičanskim Otocima.

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Otok Man

Ostali podaci: Br. upisa u registar 59058C (IOM)

Društvo kći Libijskog tijela za ulaganja (‚Libyan Investment Authority’) osnovano na Otoku Manu.

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.”.


1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/10


UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1324

od 31. srpnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/1333 od 31. srpnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Odluke 2011/137/ZVSP (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 204/2011 (2) provode se određene mjere utvrđene Odlukom Vijeća 2011/137/ZVSP (3).

(2)

Odlukom (ZVSP) 2015/1333 dovršeno je preispitivanje osoba i subjekata navedenih u prilozima II. i IV. Odluci 2011/137/ZVSP. Odlukom (ZVSP) 2015/1333 mjere ograničavanja određene Odlukom 2011/137/ZVSP kako je izmijenjena također su konsolidirane u novi pravni instrument. Potrebna je tehnička izmjena Uredbe (EU) br. 204/2011 kako bi se uskladila s Odlukom (ZVSP) 2015/1333.

(3)

Ta izmjena obuhvaćena je područjem primjene Ugovora o funkcioniranju Europske unije i za njezinu provedbu neophodno je regulatorno djelovanje na razini Unije, posebno kako bi se osiguralo da je gospodarski subjekti ujednačeno primjenjuju u svim državama članicama.

(4)

Uredbu (EU) br. 204/2011 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 204/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3. stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

pružanje tehničke pomoći, financiranja ili financijske pomoći koja je povezana s:

i.

vojnom opremom, uključujući oružje i povezani materijal koji nisu obuhvaćeni područjem primjene točke (b) i koji su namijenjeni libijskoj vladi isključivo za pomoć u pogledu sigurnosti ili razoružanja, kako je unaprijed odobrio Odbor za sankcije;

ii.

neubojitom vojnom opremom namijenjenom libijskoj vladi isključivo za pomoć u pogledu sigurnosti ili razoružanja;”.

2.

Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. uvodna rečenica i točka (a) zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Odstupajući od članka 5., u pogledu osoba, subjekata ili tijela iz Priloga II. i subjekata iz članka 5. stavka 4. nadležna tijela država članica navedena u Prilogu IV. mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

konkretna sredstva ili gospodarski izvori predmet su sudskog, upravnog ili arbitražnog zaloga nastalog, ili sudske, upravne ili arbitražne odluke donesene:

i.

prije datuma na koji su osoba, subjekt ili tijelo uvršteni u Prilog II.; ili

ii.

prije datuma na koji je Vijeće sigurnosti UN-a subjekt iz članka 5. stavka 4. uvrstilo na popis;”;

(b)

u stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu II. ili III.; i”.

3.

U članku 8.b stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

dotično nadležno tijelo utvrdilo je da se plaćanjem ne krši članak 5. stavak 2. niti je ono u korist subjekta iz članka 5. stavka 4.;”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  Vidjeti str. 34. ovog Službenog lista.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 204/2011 od 2. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (SL L 58, 3.3.2011., str. 1.).

(3)  SL L 58, 3.3.2011., str. 53.


1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/12


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1325

od 31. srpnja 2015.

o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2015/513

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2580/2001 od 27. prosinca 2001. o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Vijeće je 26. ožujka 2015. donijelo Provedbenu uredbu (EU) 2015/513 (2) o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 kojom se utvrđuje ažurirani popis osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 2580/2001 („popis”).

(2)

Vijeće je svim osobama, skupinama i subjektima za koje je to praktično bilo moguće dostavilo obrazloženje u kojem se objašnjava zašto su uvršteni na popis.

(3)

Vijeće je putem obavijesti objavljene u Službenom listu Europske unije obavijestilo osobe, skupine i subjekte uvrštene na popis da ih je odlučilo zadržati na popisu. Vijeće je također obavijestilo dotične osobe, skupine i subjekte da je moguće zatražiti obrazloženje Vijeća za njihovo uvrštavanje na popis ako im već takvo obrazloženje nije dostavljeno.

(4)

Vijeće je ispitalo popis u skladu sa zahtjevima iz članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001. Pritom je Vijeće uzelo u obzir primjedbe koje su mu podnijele zainteresirane strane kao i ažurirane informacije koje je primilo od nadležnih nacionalnih tijela o statusu pojedinaca i subjekata uvrštenih na popis na nacionalnoj razini.

(5)

Vijeće se uvjerilo da su nadležna tijela, kako je navedeno u članku 1. stavku 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP (3), donijela odluke da su sve osobe, skupine i subjekti na popisu sudjelovali u terorističkim djelima u smislu članka 1. stavaka 2. i 3. tog Zajedničkog stajališta. Vijeće je također utvrdilo da bi se na osobe, skupine i subjekte na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP trebale i dalje primjenjivati posebne mjere ograničavanja iz Uredbe (EZ) br. 2580/2001.

(6)

Popis bi trebalo ažurirati na odgovarajući način, a Provedbenu uredbu (EU) 2015/513 trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Popis predviđen člankom 2. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 nalazi se u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) 2015/513 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  SL L 344, 28.12.2001., str. 70.

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/513 od 26. ožujka 2015. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 790/2014 (SL L 82, 27.3.2015., str. 1.).

(3)  Zajedničko stajalište Vijeća 2001/931/ZVSP od 27. prosinca 2001. o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma (SL L 344, 28.12.2001., str. 93.).


PRILOG

POPIS OSOBA, SKUPINA I SUBJEKATA IZ ČLANKA 1.

I.   OSOBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (također poznat kao Mustafa Abdullahi), rođen 11.8.1960. u Iranu. Putovnica: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rođen u Al Ihsi (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rođen 16.10.1966. u Tarutu (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (također poznat kao Mansour Arbabsiar), rođen 6. ili 15.3.1955. u Iranu. Državljanin Irana i SAD-a. Putovnica: C2002515 (Iran); putovnica: 477845448 (SAD). Br. nacionalne osobne isprave: 07442833, vrijedi do 15.3.2016. (vozačka dozvola SAD-a).

5.

BOUYERI, Mohammed (također poznat kao Abu ZUBAIR, također poznat kao SOBIAR, također poznat kao Abu ZOUBAIR), rođen 8.3.1978. u Amsterdamu (Nizozemska) – član skupine „Hofstadgroep”.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (također poznat kao GARBAYA, Ahmed, također poznat kao SA-ID, također poznat kao SALWWAN, Samir), Libanon, rođen 1963. u Libanonu, državljanin Libanona.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (također poznat kao ALI, Salem, također poznat kao BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, također poznat kao HENIN, Ashraf Refaat Nabith, također poznat kao WADOOD, Khalid Adbul), rođen 14.4.1965. ili 1.3.1964. u Pakistanu, br. putovnice 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (također poznat kao Abdol Reza Shala'i, također poznat kao Abd-al Reza Shalai, također poznat kao Abdorreza Shahlai, također poznat kao Abdolreza Shahla'i, također poznat kao Abdul-Reza Shahlaee, također poznat kao Hajj Yusef, također poznat kao Haji Yusif, također poznat kao Hajji Yasir, također poznat kao Hajji Yusif, također poznat kao Yusuf Abu-al-Karkh), rođen oko 1957. u Iranu. Adrese: 1. Kermanshah, Iran, 2. Vojna baza Mehran, provincija Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, rođen oko 1965. u Teheranu, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (također poznat kao Ghasem Soleymani, također poznat kao Qasmi Sulayman, također poznat kao Qasem Soleymani, također poznat kao Qasem Solaimani, također poznat kao Qasem Salimani, također poznat kao Qasem Solemani, također poznat kao Qasem Sulaimani, također poznat kao Qasem Sulemani), rođen 11.3.1957. u Iranu. Iranski državljanin. Putovnica: 008827 (iranska diplomatska putovnica), izdana 1999. Položaj: general bojnik.

II.   SKUPINE I SUBJEKTI

1.

„Abu Nidal Organisation” – „ANO” (Organizacija Abu Nidal) (također poznata kao „Fatah Revolutionary Council” (Revolucionarno vijeće Fataha), također poznata kao „Arab Revolutionary Brigades” (Arapske revolucionarne brigade), također poznata kao „Black September” (Crni rujan), također poznata kao „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” (Revolucionarna organizacija socijalističkih muslimana)).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade” (Brigada mučenika Al-Aqse).

3.

„Al-Aqsa e.V.”.

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

„Communist Party of the Philippines” (Komunistička partija Filipina), uključujući „New People's Army” (Nova narodna vojska) – „NPA”, Filipini.

6.

„Gama'a al Islamiyya” (također poznata kao „Al-Gama'a al-Islamiyya”) („Islamic Group” (Islamistička grupa) – „IG”).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Great Islamic Eastern Warriors Front”) („Fronta ratnika velikog islamskog istoka”).

8.

„Hamas”, uključujući „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

9.

„Vojno krilo Hizballah” (također poznato kao „Vojno krilo Hezbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbullah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hezballah”, također poznato kao „Vojno krilo Hisbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbu'llah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizb Allah”, također poznato kao „Džihadsko vijeće” (kao i sve jedinice koje su mu podređene, uključujući Organizaciju za vanjsku sigurnost)).

10.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”.

11.

„Hofstadgroep”.

12.

„International Sikh Youth Federation” – „ISYF” (Međunarodna federacije mladeži pripadnika Sikha).

13.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” (Snage Khalistan Zindabad).

14.

„Kurdistan Workers' Party” (Kurdistanska radnička stranka) – „PKK” (također poznata kao „KADEK”, također poznata kao „KONGRA-GEL”).

15.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” (Oslobodilački tigrovi tamilskog Eelama) – „LTTE”.

16.

„Ejército de Liberación Nacional” („National Liberation Army”) (Nacionalna oslobodilačka vojska).

17.

„Palestinian Islamic Jihad” (Palestinski islamski džihad) – „PIJ”.

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine) – „PFLP”.

19.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine – Glavni stožer) (također poznata kao „PFLP – General Command” (PFLP – Glavni stožer)).

20.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Revolutionary Armed Forces of Colombia”) (Revolucionarne oružane snage Kolumbije).

21.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (također poznata kao „Devrimci Sol” („Revolutionary Left”) (Revolucionarna ljevica), također poznata kao „Dev Sol”) („Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”) (Narodna oslobodilačka revolucionarna vojska/fronta/stranka).

22.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Shining Path”) (Osvijetljeni put).

23.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (također poznata kao „Kurdistan Freedom Falcons” (Kurdistanski sokoli slobode), također poznata kao „Kurdistan Freedom Hawks” (Kurdistanski jastrebovi slobode)).


1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/16


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1326

od 31. srpnja 2015.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus (1), a posebno njezin članak 8.a stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. svibnja 2006. donijelo Uredbu (EZ) br. 765/2006, koja se odnosi na mjere ograničavanja u odnosu na Bjelarus.

(2)

Vijeće smatra da bi trebalo brisati imena 24 osobe s popisa osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuju mjere ograničavanja iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 765/2006.

(3)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  SL L 134, 20.5.2006., str. 1.


PRILOG

Unosi za sljedeće osobe brišu se s popisa navedenog u odjeljku A „Osobe” Priloga I. Uredbi (EZ) br. 765/2006:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/18


UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1327

od 31. srpnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 267/2012 (2) provode se mjere utvrđene Odlukom 2010/413/ZVSP.

(2)

Vijeće je 31. srpnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/1336 (3) o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP kojom se propisuju određene mjere u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (RVSUN) 2231 (2015) o odobrenju Zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana (ZSAP) o iranskom nuklearnom pitanju i o mjerama koje treba poduzeti u skladu s tim akcijskim planom.

(3)

RVSUN 2231 (2015) predviđa posebno da se mjere uvedene RVSUN-ovima 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) i 1929 (2010) pod određenim uvjetima ne primjenjuju na aktivnosti država sudionica ZSAP-a ili država članica koje djeluju u koordinaciji s njima koje su izravno povezane s preinakom dviju kaskada u postrojenju Fordow radi proizvodnje stabilnih izotopa, izvozom iranskog obogaćenog uranija u količini većoj od 300 kg u zamjenu za prirodni uranij ili modernizacijom reaktora u Araku na temelju dogovorenog idejnog projekta te zatim konačnog projekta tog reaktora.

(4)

Nadalje, RVSUN 2231 (2015) predviđa da se mjere uvedene RVSUN-ovima 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) i 1929 (2010) ne primjenjuju u mjeri potrebnoj za obavljanje, pod određenim uvjetima, prijenosa i aktivnosti koji se odnose na provođenje određenih obveza iz ZSAP-a povezanih s nuklearnom energijom koje su potrebne za pripremu provedbe ZSAP-a ili koje je odredio Odbor Vijeća sigurnosti UN-a, osnovan na temelju RVSUN-a 1737 (2006), u skladu s ciljevima RVSUN-a 2231 (2015).

(5)

Za provedbu je tih mjera potrebna regulatorna mjera na razini Unije, posebno kako bi se osiguralo da ih gospodarski subjekti ujednačeno primjenjuju u svim državama članicama.

(6)

Uredbu (EU) br. 267/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Uredbi (EU) br. 267/2012 umeću se sljedeći članci:

„Članak 43.b

1.   Neovisno o drugim odredbama ove Uredbe, nadležna tijela mogu odobriti dostavu, prodaju ili prijenos predmeta, materijala, opreme, robe i tehnologije te pružanje povezane tehničke pomoći, osposobljavanja, financijske pomoći, ulaganja, posredovanja ili drugih usluga ako ih smatraju izravno povezanima s:

(a)

preinakom dviju kaskada u postrojenju Fordow radi proizvodnje stabilnih izotopa;

(b)

izvozom iranskog obogaćenog uranija u količini većoj od 300 kg u zamjenu za prirodni uranij; ili

(c)

modernizacijom reaktora u Araku na temelju dogovorenog idejnog projekta te zatim konačnog projekta takvog reaktora.

2.   Nadležno tijelo koje izdaje odobrenje u skladu sa stavkom 1. osigurava:

(a)

da se sve aktivnosti provode strogo u skladu sa Zajedničkim sveobuhvatnim akcijskim planom od 14. srpnja 2015. (‚ZSAP’);

(b)

da su ispunjeni zahtjevi, prema potrebi, iz stavka 22. podstavka (c) RVSUN-a 2231 (2015); i

(c)

da je steklo i da može učinkovito ostvarivati pravo provjere krajnjeg korištenja i mjesta krajnjeg korištenja svih dostavljenih predmeta.

3.   Predmetna država članica obavješćuje:

(a)

Odbor za sankcije i Zajedničku komisiju, kada bude konstituirana, prema potrebi, deset dana prije izdavanja odobrenja;

(b)

Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) u roku od deset dana od dostave, prodaje ili prijenosa, u slučaju dostave predmeta, materijala, opreme, robe i tehnologije iz stavka 22. podstavka (e) RVSUN-a 2231 (2015).

4.   Dotična država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svojoj namjeri da izda odobrenje u skladu s ovim člankom najmanje deset dana prije odobrenja.

Članak 43.c

1.   Neovisno o drugim odredbama ove Uredbe, nadležna tijela mogu, ako je to potrebno za njihovu provedbu, odobriti, na pojedinačnoj osnovi, prijenose i aktivnosti koji su:

(a)

izravno povezani s provedbom mjera u vezi s nuklearnom energijom navedenih u stavcima od 15.1. do 15.11. Priloga V. ZSAP-u;

(b)

potrebni za pripremu provedbe ZSAP-a; ili

(c)

određeni od strane Odbora za sankcije, prema potrebi, u skladu s ciljevima RVSUN-a 2231 (2015).

2.   Dotična država članica podnosi, prema potrebi, predložena odobrenja Odboru za sankcije na odobrenje.

3.   Dotična država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svojoj namjeri da izda odobrenje u skladu s ovim člankom najmanje deset dana prije odobrenja.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  SL L 195, 27.7.2010., str. 39.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 961/2010 (SL L 88, 24.3.2012., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1336 od 31. srpnja 2015. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (vidjeti str. 66. ovog Službenog lista).


1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/20


UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1328

od 31. srpnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 267/2012 (2) provode se mjere utvrđene Odlukom 2010/413/ZVSP.

(2)

Dana 31. srpnja 2015. Vijeće je donijelo Odluku (ZVSP) 2015/1337 (3) o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP u svrhu produženja do 14. siječnja 2016. izuzeća predviđenog u članku 20. stavku 14. koje se odnosi na radnje i transakcije izvršene u pogledu subjekata s popisa ako je to potrebno za izvršenje obveza iz ugovora sklopljenih prije 23. siječnja 2012. ili popratnih ugovora potrebnih za izvršenje tih obveza u slučajevima kada su isporuka iranske sirove nafte i naftnih derivata ili prihodi koji proizlaze iz njihove isporuke namijenjeni naplati nepodmirenih iznosa u odnosu na ugovore sklopljene prije 23. siječnja 2012. osobama ili subjektima s područja država članica ili u njihovoj nadležnosti, ako se tim ugovorima jasno predviđaju takve naplate.

(3)

Ta je mjera obuhvaćena područjem primjene Ugovora te je stoga za njezinu provedbu potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije, posebno radi osiguranja da je gospodarski subjekti u svim državama članica ujednačeno primjenjuju.

(4)

Uredbu (EU) br. 267/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 28.a točki (b) Uredbe (EU) br. 267/2012 riječi „do 30. lipnja 2015.” zamjenjuju se riječima „do 14. siječnja 2016.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  SL L 195, 27.7.2010., str. 39.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 961/2010 (SL L 88, 24.3.2012., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1337 od 31. srpnja 2015. od o izmjeni Odluke Vijeća 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (vidjeti str. 68. ovoga Službenog lista).


1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/21


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1329

оd 31. srpnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 u pogledu letačkih operacija zračnih prijevoznika u Uniji zrakoplovima registriranima u trećoj zemlji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a osobito njezin članak 8. stavak 5. i članak 10. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 965/2012 (2) utvrđuju se uvjeti za sigurno upravljanje zrakoplovom. Uredbu je potrebno izmijeniti kako bi se zračnim prijevoznicima licenciranima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3) omogućile operacije zrakoplovima registriranima u trećoj zemlji.

(2)

Zrakoplovnoj industriji i upravama država članica treba osigurati dovoljno vremena za prilagodbu izmijenjenom zakonodavnom okviru. Stoga bi trebalo pružiti mogućnost uvođenja odgovarajućeg tranzicijskog razdoblja.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Europske agencije za sigurnost zračnog prometa podnesenim u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. (Part-ARO), Prilog III. (Part-ORO) i Prilog IV. (Part-CAT) Uredbi (EU) br. 965/2012 izmijenjeni su u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. listopada 2015.

2.   Odstupajući od stavka 1. podstavka 2. države članice mogu odlučiti da se odredbe stavka ORO.AOC.110 točke (d) navedene u točki 2.(b)ii. Priloga primjenjuju samo od 25. kolovoza 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća. (SL L 296, 25.10.2012., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.).


PRILOG

Prilog II., Prilog III. i Prilog IV. Uredbi (EU) br. 965/2012 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu II. (Part-ARO), točka ARO.OPS.110 mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Odobrenje sporazuma o najmu zrakoplova bez posade privremeno se oduzima ili opoziva u slučaju:

1.

privremenog oduzimanja ili opoziva potvrde o plovidbenosti zrakoplova;

2.

uvrštenja zrakoplova na popis operatera koji podliježu operativnim ograničenjima ili njegovog registriranja u državi u kojoj operatori pod njezinim nadzorom podliježu zabrani letenja u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005.”;

(b)

dodaje se sljedeća točka (e):

„(e)

U slučaju zahtjeva za davanjem prethodnog odobrenja za sporazum o najmu zrakoplova bez posade u skladu s točkom ORO.AOC.110 točka (d), nadležno tijelo osigurava odgovarajuću koordinaciju s državom registracije zrakoplova koja je potrebna za izvršavanje dužnosti nadzora zrakoplova.”

2.

Prilog III. (Part-ORO) mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki ORO.AOC.100 točka (c), podtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

svi zrakoplovi kojima se upravlja imaju potvrdu o plovidbenosti (CofA) u skladu s Uredbom (EU) br. 748/2012 ili su u najmu bez posade u skladu s točkom ORO.AOC.110 točka (d); i”;

(b)

točka ORO.AOC.110 mijenja se kako slijedi:

i.

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Operator koji je certificiran u skladu s ovim Dijelom ne uzima u najam bez posade zrakoplove uvrštene na popis operatora koji podliježu operativnim ograničenjima, registriranima u državi u kojoj operatori pod njezinim nadzorom podliježu zabrani letenja ili zrakoplove operatora koji podliježe zabrani letenja u skladu s Uredbom (EZ) br. 2111/2005.”;

ii.

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„Uzimanje u najam zrakoplova bez posade

(d)

Podnositelj zahtjeva za odobrenje uzimanja u najam zrakoplova bez posade koji je registriran u trećoj zemlji, dokazuje nadležnom tijelu:

1.

da je utvrđena operativna potreba koja se ne može ispuniti uzimanjem u najam zrakoplova registriranog u EU-u;

2.

trajanje unajmljivanja zrakoplova bez posade nije dulje od sedam mjeseci u bilo kojem razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci;

3.

da je osigurana sukladnost s primjenjivim zahtjevima Uredbe (EU) br. 1321/2014; i

4.

zrakoplov je opremljen u skladu s uredbama EU-a o letačkim operacijama.”;

(c)

točka ORO.AOC.130 zamjenjuje se sljedećim:

„ORO.AOC.130   Nadzor podataka o letu – avioni

(a)

Operator uspostavlja i održava sustav za nadzor podataka o letu za avione s najvećom certificiranom masom pri uzlijetanju većom od 27 000 kg, koji je uključen u njegov sustav upravljanja.

(b)

Program za nadzor podataka o letu nije kazneni i sadrži primjerene zaštitne mjere za zaštitu izvora podataka.”

3.

Prilog IV. (Part-CAT) mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki CAT.IDE.A.100 točke (a) i (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Instrumenti i oprema koji se zahtijevaju ovim poddijelom odobravaju se u skladu s primjenjivim propisima o plovidbenosti, osim sljedećeg:

1.

rezervni osigurači;

2.

samostalne prijenosne svjetiljke;

3.

točan mjerač vremena;

4.

držač za karte;

5.

komplet za prvu pomoć;

6.

komplet za hitnu medicinsku pomoć;

7.

megafoni;

8.

oprema za preživljavanje i signaliziranje;

9.

sidra i oprema za privezivanje; i

10.

uređaji za sigurnosno vezivanje djece.

(b)

Instrumenti i oprema koji se ne zahtijevaju ovim poddijelom i koji se ne moraju odobriti u skladu s primjenjivim propisima o plovidbenosti, a nalaze se u zrakoplovu, moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

1.

letačka posada ne smije informacije dobivene iz tih instrumenata, opreme ili pribora upotrebljavati za ispunjavanje zahtjeva iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 216/2008 ili iz stavaka CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, VA.IDE.A.340 i CAT.IDE.A.345; i

2.

instrumenti i oprema ne utječu na plovidbenost zrakoplova, čak ni u slučaju zatajenja ili kvarova.”;

(b)

u točki CAT.IDE.H.100 točke (a) i (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Instrumenti i oprema koji se zahtijevaju ovim poddijelom odobravaju se u skladu s primjenjivim propisima o plovidbenosti, osim sljedećeg:

1.

rezervni osigurači;

2.

samostalne prijenosne svjetiljke;

3.

točan mjerač vremena;

4.

držač za karte;

5.

komplet za prvu pomoć;

6.

megafoni;

7.

oprema za preživljavanje i signaliziranje;

8.

sidra i oprema za privezivanje; i

9.

uređaji za sigurnosno vezivanje djece.

(b)

Instrumenti i oprema koji se ne zahtijevaju ovim poddijelom i koji se ne moraju odobriti u skladu s primjenjivim propisima o plovidbenosti, ali koji se nalaze u zrakoplovu, moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

1.

letačka posada ne smije informacije dobivene iz tih instrumenata, opreme ili pribora upotrebljavati za ispunjavanje zahtjeva iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 216/2008 ili iz stavaka CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 i CAT.IDE.H.345; i

2.

instrumenti i oprema ne utječu na plovidbenost helikoptera, čak ni u slučaju zatajenja ili kvarova.”


1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/26


PROVEDBENA UREDBA OMISIJE (EU) 2015/1330

оd 31. srpnja 2015.

o 234. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom, (1) a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navodi se popis osoba, skupina i subjekata na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom Uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 20. srpnja 2015. odobrio je da se jedna fizička osoba obriše s popisa osoba, skupina i subjekata na koje se treba primjenjivati zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora, koji je sastavio Odbor za sankcije Al Qaidi. Osim toga, 20. srpnja 2015. Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučio je izmijeniti jedan unos na popisu.

(3)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način ažurirati,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Komisiju,

u ime Predsjednika,

voditelj Službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se kako slijedi:

1.

Sljedeći unos pod naslovom „Fizičke osobe” briše se:

„Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (također poznat kao: (a) Sheikh Abu Muhammad, (b) Ali Abu Muhammad, (c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Datum rođenja: 1.1.1972. Mjesto rođenja: naselje Teletl, okrug Šamilski, Republika Dagestan, Ruska Federacija. Državljanstvo: rusko. Broj putovnice: 628605523 (broj ruske prekogranične putovnice izdane 4.7.2006. u Uredu savezne službe za migraciju Ruske Federacije, istječe 16.7.2016.). Nacionalni identifikacijski broj: 8203883123 (broj ruske putovnice izdane 16.7.2005. u Odjelu unutarnjih poslova (OVD), okrug Kirovski, Republika Dagestan, Ruska Federacija, istječe 1.1.2017.). Adresa: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Mahačkala, Republika Dagestan, Ruska Federacija. Ostali podaci: (a) Fizički opis: boja očiju: smeđa; boja kose: sijeda; visina: 170 – 175 cm; tjelesna građa: snažna, ovalno lice, brada; (b) Ime oca: Alibulat Kebekovich Kebekov, rođen 1927.; (c) Fotografija dostupna za uvrštenje na posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a. Datum određenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.3.2015.”

2.

Unos „Mohammed Al Ghabra. Adresa: East London, Ujedinjena Kraljevina. Datum rođenja: 1.6.1980. Mjesto rođenja: Damask, Sirija. Državljanstvo: britansko. Broj putovnice: 094629366 (Ujedinjena Kraljevina). Ostali podaci: (a) Ime oca je Mohamed Ayman Ghabra; (b) Ime majke je Dalal. Datum određivanja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 12.12.2006.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Mohammed Al Ghabra. (također poznat kao: (a) Mohammed El' Ghabra (b) Danial Adam) Adresa: East London, Ujedinjena Kraljevina. Datum rođenja: 1.6.1980. Mjesto rođenja: Damask, Sirija. Državljanstvo: britansko. Broj putovnice: 094629366 (Ujedinjena Kraljevina). Ostali podaci: (a) Ime oca je Mohamed Ayman Ghabra; (b) Ime majke je Dalal. Datum određivanja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 12.12.2006.”


1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/28


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1331

оd 31. srpnja 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

161,8

MK

26,3

ZZ

94,1

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

122,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

139,6

BO

135,7

UY

142,7

ZA

132,8

ZZ

137,7

0806 10 10

EG

262,1

MA

218,5

TN

158,2

ZA

115,6

ZZ

188,6

0808 10 80

AR

262,5

BR

108,6

CL

146,6

NZ

142,7

US

185,8

UY

139,7

ZA

132,1

ZZ

159,7

0808 30 90

AR

235,3

CL

148,5

CN

89,6

MK

59,4

NZ

150,8

TR

158,2

ZA

118,4

ZZ

137,2

0809 29 00

TR

231,9

ZZ

231,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,0

TR

157,4

ZZ

118,7

0809 40 05

BA

60,6

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

83,8


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/31


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/1332

od 31. srpnja 2015.

o provedbi Odluke 2011/486/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih pojedinaca, skupina, poduzeća i subjekata u pogledu stanja u Afganistanu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2011/486/ZVSP od. 1. kolovoza 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih pojedinaca, skupina, poduzeća i subjekata u pogledu stanja u Afganistanu (1), a posebno njezin članak 5. te članak 6. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 1. kolovoza 2011. donijelo Odluku 2011/486/ZVSP.

(2)

Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osnovan u skladu sa stavkom 30. Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1988 (2011), izmijenio je 23. rujna 2014. i 27. ožujka 2015. popis pojedinaca, skupina, poduzeća i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja.

(3)

Prilog Odluci 2011/486/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2011/486/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  SL L 199, 2.8.2011., str. 57.


PRILOG

I.

Dolje navedeni unosi dodaju se popisu navedenom u Prilogu Odluci 2011/486/ZVSP:

A.   Pojedinci povezani s talibanima

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: (a) Haji Abdul Basir; (b) Haji 'Abd Al-Basir; (c) Haji Basir Noorzai; (d) Abdul Baseer; (e) Abdul Basir).

Titula: hadži. Adresa: Chaman, pokrajina Balučistan, Pakistan. Datum rođenja: (a) 1965.; (b) 1960.; (c) 1963. Mjesto rođenja: pokrajina Balučistan, Pakistan. Državljanstvo: afganistansko. Br. putovnice: broj pakistanske putovnice AA3829182. Nacionalni identifikacijski br.: pakistanski nacionalni identifikacijski broj 5420124679187. Ostale informacije: vlasnik društva Haji Basir and Zarjmil Company Hawala koje pruža financijske usluge talibanima u regiji. Datum uvrštenja na popis UN-a: 27.3.2015.

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis koji je pripremio Odbor za sankcije:

Abdul Basir Noorzai uvršten je na popis 27. ožujka 2015. u skladu sa stavkom 2. Rezolucije 2160 (2014) zbog „sudjelovanja u financiranju, planiranju, olakšavanju, pripremi ili počinjenju radnji ili aktivnosti” onih koji su uvršteni na popis i drugih pojedinaca, skupina, poduzeća ili subjekata povezanih s talibanima koji predstavljaju prijetnju miru, stabilnosti i sigurnosti u Afganistanu, „ili su povezani s njima, u njihovo ime ili uz njihovu potporu” te „drugih radnji ili aktivnosti ili u njihovu potporu”.

Dodatne informacije:

Haji Abdul Basir (Basir) vlasnik je društva Haji Basir and Zarjmil Company Hawala i upravlja njime. Basir je imao ovlast za distribuiranje novca talibanima te je tijekom posljednjih nekoliko godina, putem svoje hawale, pripadnicima talibana u regiji distribuirao tisuće dolara. Basir je putem svoje hawale financirao aktivnosti talibana, prenosio novac starješinama talibana i olakšavao putovanje doušnikâ talibana.

Basira se od 2012. smatralo glavnom osobom za konverziju novca za visoke vođe talibana. Osim toga, Basir je u 2010. prikupljao donacije za talibane od pakistanskih i afganskih iseljenika koji žive u Japanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Singapuru.

B.   Subjekti i druge skupine i poduzeća povezani s talibanima

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias (a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; (b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; (c) Haji Basir Hawala; (d) Haji Baseer Hawala;(e) Haji Abdul Basir Exchange Shop; (f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; (g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adresa: (a) podružnica br. 1: Sanatan (varijanta Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, u blizini Trench (varijanta Tranch) Road, Chaman, pokrajina Balučistan, Pakistan; (b) podružnica br. 2: Quetta, Pakistan; (c) podružnica br. 3: Lahore, Pakistan; (d) podružnica br. 4: Pešavar, Pakistan; (e) podružnica br. 5: Karachi, Pakistan; (f) podružnica br. 6: Islamabad, Pakistan; (g) podružnica br. 7: pokrajina Kandahar, Afganistan; (h) podružnica br. 8: pokrajina Herat, Afganistan; (i) podružnica br. 9: pokrajina Helmand, Afganistan; (j) podružnica br. 10: Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati; (k) podružnica br. 11: Iran. Ostale informacije: (a) pružatelj novčanih usluga kojima su se visoki vođe talibana koristili za prijenos sredstava zapovjednicima talibana u regiji; (b) u vlasništvu Abdula Basira Noorzaija. Datum uvrštenja na popis UN-a: 27.3.2015.

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis koji je pripremio Odbor za sankcije:

Društo Haji Basir and Zarjmil Company Hawala uvršteno je na popis 27. ožujka 2015. u skladu sa stavkom 2. Rezolucije 2160 (2014) zbog „sudjelovanja u financiranju, planiranju, olakšavanju, pripremi ili počinjenju radnji ili aktivnosti” onih koji su uvršteni na popis i drugih pojedinaca, skupina, poduzeća ili subjekata povezanih s talibanima koji predstavljaju prijetnju miru, stabilnosti i sigurnosti u Afganistanu, „ili su povezani s njima, u njihovo ime ili uz njihovu potporu” te „drugih radnji ili aktivnosti ili u njihovu potporu”.

Dodatne informacije:

Abdul Basir Noorzai vlasnik je društva Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) u Chamanu u pokrajini Balučistan u Pakistanu. To društvo distribuira novac pripadnicima talibana u regiji. Visoki vođe talibana u regiji preferirali su prenositi novac zapovjednicima talibana putem hawale Basira Zarjmila i mjenjačnice Hajija Khairullaha Hajija Sattara.

Hawala Basira Zarjmila distribuirala je tisuće dolara zapovjednicima talibana u regiji u 2013., čime je olakšano financiranje operacija talibana. Hawala Basira Zarjmila je u 2012. za talibane provela transakcije povezane s oružjem i drugim operativnim troškovima koje se mjere u tisućama dolara.

II.

Dolje navedeni unos briše se s popisa navedenog u Prilogu Odluci 2011/486/ZVSP:

A.   Pojedinci povezani s talibanima

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad


1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/34


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/1333

od 31. srpnja 2015.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji i stavljanju izvan snage Odluke 2011/137/ZVSP

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je 26. veljače 2011. Rezoluciju (RVSUN) 1970 (2011)s obzirom na ozbiljnu zabrinutost stanjem u Libiji te je njome uvelo mjere ograničavanja protiv Libije. Vijeće sigurnosti otada je usvojilo više drugih rezolucija o Libiji kojima su mjere ograničavanja UN-a protiv Libije proširene ili izmijenjene, uključujući osobito RVSUN 2174 (2014) i RVSUN 2213 (2015) u vezi s predanošću Vijeća sigurnosti suverenitetu, neovisnosti, teritorijalnoj cjelovitosti i nacionalnom jedinstvu Libije.

(2)

Vijeće je 28. veljače 2011. donijelo Odluku 2011/137/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (1), kojom se uzima u obzir RVSUN 1970 (2011) i uvode dodatne mjere ograničavanja s obzirom na ozbiljnost stanja u Libiji.

(3)

Vijeće je 26. svibnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/818 (2) o izmjeni Odluke 2011/137/ZVSP uzimajući u obzir nastavak prijetnje miru, stabilnosti ili sigurnosti Libije te ometanje ili potkopavanje uspješnog završetka njezine političke tranzicije, među ostalim produbljivanjem postojećih podjela, od strane osoba i subjekata za koje je utvrđeno da su bili uključeni u represivne politike bivšeg režima Muammara Qadhafija u Libiji ili su ranije bili povezani s tim režimom na drugi način, s obzirom na to da mnogi od tih osoba ili subjekata nisu odgovarali za svoja djelovanja. Ta Odluka također uzima u obzir prijetnju koju predstavljaju osobe i subjekti koji imaju u vlasništvu ili kontroliraju libijska državna sredstva otuđena za vrijeme bivšeg režima Muammara Qadhafija u Libiji koja bi se moglo upotrijebiti za ugrožavanje mira, stabilnosti ili sigurnosti u Libiji, ili za ometanje ili potkopavanje uspješnog završetka njezine političke tranzicije.

(4)

U skladu s Odlukom 2011/137/ZVSP Vijeće je u cijelosti preispitalo popise osoba i subjekata iz priloga II. i IV. toj Odluci.

(5)

Trebalo bi izmijeniti razloge za uvrštenje na popis za više osoba i subjekata s popisa osoba i subjekata iz priloga II. i IV. Odluci 2011/137/ZVSP.

(6)

Radi jasnoće, mjere ograničavanja uvedene Odlukom 2011/137/ZVSP kako je izmijenjena i provedena nizom naknadnih odluka trebalo bi konsolidirati u novi pravni instrument.

(7)

Odluku 2011/137/ZVSP stoga bi trebalo staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

POGLAVLJE I.

IZVOZNA I UVOZNA OGRANIČENJA

Članak 1.

1.   Državljanima država članica zabranjeno je, neposredno ili posredno, prodavati, nabavljati, prenositi ili izvoziti oružje i pripadajući materijal svih vrsta u Libiju, uključujući oružje i streljivo, vojna vozila i opremu, paravojnu opremu i rezervne dijelove za sve navedeno te opremu koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju, koje bi mogli počiniti državljani država članica ili koji bi mogli biti počinjeni s državnog područja država članica ili uporabom plovila ili zrakoplova država članica, neovisno o tome potječe li navedeno s državnog područja država članica ili ne.

2.   Zabranjeno je:

(a)

osigurati, neposredno ili posredno, tehničku pomoć, izobrazbu ili drugu pomoć, uključujući osiguranje naoružanog plaćeničkoga osoblja, koja je povezana s vojnim aktivnostima ili osiguranjem, održavanjem ili uporabom predmeta iz stavka 1. bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Libiji ili za uporabu u toj zemlji;

(b)

osigurati, neposredno ili posredno, financiranje ili financijsku pomoć koja je povezana s vojnim aktivnostima ili osiguranjem, održavanjem ili uporabom predmeta iz stavka 1. bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Libiji ili za uporabu u toj zemlji;

(c)

sudjelovati, svjesno i namjerno, u aktivnostima čiji je cilj zaobići zabrane iz točaka (a) ili (b) ili je njihova posljedica zaobilaženje tih zabrana.

Članak 2.

1.   Članak 1. ne primjenjuje se na:

(a)

nabavu, prodaju ili prijenos neubojite vojne opreme koja je namijenjena isključivo za upotrebu u humanitarne svrhe ili za zaštitu, kao i na pružanje srodne tehničke pomoći ili osposobljavanja.

(b)

nabavu, prodaju ili prijenos zaštitne odjeće, uključujući zaštitne prsluke i vojne kacige, koje isključivo za svoju osobnu upotrebu privremeno u Libiju izvozi osoblje UN-a, osoblje Unije ili njezinih država članica, predstavnici medija i humanitarni djelatnici, djelatnici razvojne pomoći i s tim djelatnostima povezano osoblje.

(c)

nabavu, prodaju ili prijenos neubojite vojne opreme koja je namijenjena libijskoj vladi isključivo za pomoć sigurnosti ili pomoć u razoružanju, kao i na pružanje srodne tehničke pomoći, osposobljavanja ili financijske pomoći.

2.   Članak 1. ne primjenjuje se na

(a)

nabavu, prodaju ili prijenos oružja i pripadajućeg materijala, kao i na pružanje srodne tehničke pomoći, osposobljavanja ili financijske pomoći, uključujući pružanje osoblja;

(b)

nabavu, prodaju ili prijenos oružja i pripadajućeg materijala koji je namijenjen libijskoj vladi isključivo za pomoć sigurnosti ili pomoć u razoružanju, kao i na pružanje srodne tehničke pomoći, osposobljavanja ili financijske pomoći;

koje je unaprijed odobrio Odbor osnovan na temelju stavka 24. UNSCR-a 1970 (2011) („Odbor”).

3.   Članak 1. ne primjenjuje se na nabavu, prodaju ili prijenos malog i lakog oružja i pripadajućeg materijala koje se privremeno izvozi u Libiju za isključivu upotrebu od strane osoblja UN-a, predstavnika medija, humanitarnih djelatnika, djelatnika razvojne pomoći i osoblja povezanog s tim djelatnostima, o čemu se unaprijed obavještava Odbor ako Odbor ne donese negativnu odluku u roku od pet radnih dana od te obavijesti.

4.   Članak 1. ne primjenjuje se na nabavu, prodaju ili prijenos opreme koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju, a koja je namijenjena isključivo za upotrebu u humanitarne svrhe ili za zaštitu, kao i na pružanje srodne tehničke pomoći, osposobljavanja ili financijske pomoći.

Članak 3.

Državljanima država članica zabranjena je nabava predmeta iz članka 1. stavka 1. iz Libije uporabom plovila ili zrakoplova pod njihovom zastavom, neovisno o tome potječu li ili ne s državnog područja Libije.

POGLAVLJE II.

PROMETNI SEKTOR

Članak 4.

1.   Države članice u skladu sa svojim državnim tijelima i zakonodavstvom i u skladu s međunarodnim pravom, ponajprije pomorskim pravom i odgovarajućim međunarodnim sporazumima o civilnom zrakoplovstvu, na svojem državnom području, kao i u svojim pomorskim i zračnim lukama, pregledavaju svaki teret koji ulazi u Libiju ili iz nje izlazi, ako imaju informacije na temelju kojih utemeljeno sumnjaju da teret sadrži predmete čija je nabava, prodaja ili prijenos zabranjena u skladu s člankom 1.

2.   Ako države članice otkriju predmete čija je nabava, prodaja ili prijenos u skladu s člankom 1. zabranjena oduzimaju ga i uklanjaju (tako da ga uništavaju, čine neuporabivim, pohranjuju ili šalju na uništavanje u državu koja nije država podrijetla ni odredišna država).

3.   Države članice u skladu s nacionalnim zakonodavstvom sudjeluju pri pregledima i uklanjanju koji se obavljaju na temelju stavaka 1. i 2.

4.   Od zrakoplova i morskih plovila koja prevoze teret u Libiju i iz nje za svu robu koja se unese u državu članice ili iz nje iznese traže se dodatne informacije prije dolaska ili prije odlaska.

Članak 5.

Države članice svim zrakoplovima odbijaju dozvolu za uzlijetanje sa svojeg državnog područja, slijetanje na svoje državno područje ili prelijetanje preko njega ako imaju informacije na temelju kojih utemeljeno sumnjaju da zrakoplov sadrži predmete čija je nabava, prodaja ili prijenos zabranjena u skladu s ovom Odlukom, uključujući osiguranje naoružanog plaćeničkog osoblja, osim u slučaju prisilnoga slijetanja.

Članak 6.

1.   U skladu sa stavcima 5. do 9. RVSUN-a 2146 (2014.), države članice mogu pregledavati na otvorenom moru plovila uvrštena na popis, uz korištenje svih mjera koje su razmjerne specifičnim okolnostima, uz potpuno poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava o ljudskim pravima, u mjeri u kojoj su ona primjenjiva, obaviti takve preglede te mogu uputiti plovilo da poduzme odgovarajuće radnje kako bi vratilo sirovu naftu u Libiju, uz pristanak Vlade Libije i u koordinaciji s njom.

2.   Države članice trebale bi prije obavljanja pregleda iz stavka 1. tražiti dopuštenje države zastave plovila.

3.   Države članice koje obavljaju pregled iz stavka 1. Odboru odmah dostavljaju izvješće o pregledu koje sadrži relevantne pojedinosti, uključujući uložene napore na traženju dopuštenja države zastave plovila.

4.   Države članice koje obavljaju preglede iz stavka 1. dužne su osigurati da takve preglede obavljaju ratni brodovi ili brodovi čiji je vlasnik odnosno brodar država te da se oni koriste samo za vladine nekomercijalne usluge.

5.   Stavak 1. ne utječe na prava, obveze ili odgovornosti država članica prema međunarodnom pravu, uključujući prava ili obveze prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora, uključujući opće načelo o isključivoj jurisdikciji države zastave nad njezinim plovilima na otvorenom moru, u pogledu plovila koja nisu uvrštena na popis i u bilo kojoj drugoj situaciji osim one iz tog stavka.

6.   U Prilog V. ovoj Odluci uključena su plovila iz stavka 1. koja je Odbor uvrstio na popis u skladu sa stavkom 11. RVSUN-a 2146 (2014.).

Članak 7.

1.   Država članica koja je država zastave plovila koje je uvršteno na popis, ako je tako utvrđeno uvrštavanjem na popis od strane Odbora, upućuje to plovilo da bez upute točke kontakta Vlade Libije kako je navedena u stavku 3. RVSUN-a 2146 (2014.) ne utovaruje, ne prevozi i ne istovaruje sirovu naftu koja je nedopušteno izvezena iz Libije.

2.   Države članice plovilima koja su uvrštena na popis, ako je tako utvrđeno uvrštavanjem na popis od strane Odbora, ne dopuštaju ulazak u svoje luke osim ako je takav ulazak potreban u svrhu pregleda, u slučaju nužde ili u slučaju povratka u Libiju.

3.   Državljanima država članica ili s državnih područja država članica zabranjuje se za plovila koja su uvrštena na popis pružanje usluga opskrbe kao što su dostava goriva ili zaliha ili drugih usluga koje se pružaju plovilima, ako je tako utvrđeno uvrštavanjem na popis od strane Odbora.

4.   Stavak 3. ne primjenjuje se ako nadležno tijelo u relevantnoj državi članici utvrdi da je pružanje takvih usluga potrebno u humanitarne svrhe ili da se plovilo vraća u Libiju. Dotična država članica obavješćuje Odbor o svim takvim odobrenjima.

5.   Državljanima država članica ili subjektima pod njihovom jurisdikcijom ili s državnih područja država članica zabranjuju se financijske transakcije u vezi sa sirovom naftom koja je nedopušteno izvezena iz Libije i koja se nalazi na plovilima koja su uvrštena na popis, ako je tako utvrđeno uvrštavanjem na popis od strane Odbora.

6.   Prilog V. obuhvaća plovila iz stavaka 1., 2., 3. i 5. ovog članka koja je Odbor uvrstio na popis u skladu sa stavkom 11. RVSUN-om 2146 (2014.).

POGLAVLJE III.

OGRANIČENJA ULASKA

Članak 8.

1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi spriječile ulazak na svoje državno područje ili provoz preko njega osobama koje su Vijeće sigurnosti ili Odbor uvrstili na popis i podvrgnuli ograničenjima putovanja u skladu sa stavkom 22. RVSUN-a 1970 (2011), stavkom 23. RVSUN-a 1973 (2011), stavkom 4. RVSUN-a 2174 (2014) i stavkom 11. RVSUN-a 2213 (2015), kako su navedene u Prilogu I.

2.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi spriječile ulazak na svoje državno područje ili provoz preko njega osobama:

(a)

koje su uključene ili sudjeluju u naređivanju, kontroli ili nekom drugom obliku usmjeravanja počinjenja teških povreda ljudskih prava protiv osoba u Libiji, među ostalim tako da su uključene ili sudjeluju u planiranju, zapovijedanju, naređivanju ili vođenju napada, pritom kršeći međunarodno pravo, uključujući zračne napade, na civilno stanovništvo i objekte, ili osobama koje djeluju za njih ili u njihovo ime ili prema njihovim uputama;

(b)

za koje je utvrđeno da su bile uključene u represivne politike bivšeg režima Muammara Qadhafija u Libiji, ili su ranije bile povezane s tim režimom na neki drugi način, i koje predstavljaju trajan rizik za mir, stabilnost ili sigurnost Libije ili uspješan završetak njezine političke tranzicije;

(c)

koje sudjeluju u djelima ili podržavaju djela kojima se ugrožava mir, stabilnost ili sigurnost Libije, ili kojima se ometa ili potkopava uspješni završetak njezine političke tranzicije, uključujući:

i.

planiranje, usmjeravanje ili počinjenje djela kojima se krši primjenjivo međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, ili djela koja predstavljaju kršenja ljudskih prava, u Libiji;

ii.

napade na bilo koju zračnu, kopnenu ili morsku luku u Libiji ili na libijske državne institucije ili objekte, ili na bilo koju stranu misiju u Libiji;

iii.

pružanje potpore naoružanim skupinama ili kriminalnim mrežama putem nezakonitog iskorištavanja sirove nafte ili bilo kojeg drugog prirodnog resursa u Libiji;

iv.

prijetnju ili prisilu prema libijskim državnim financijskim institucijama i libijskoj nacionalnoj naftnoj kompaniji („Libyan National Oil Company”), ili sudjelovanje u bilo kojem djelovanju koje može dovesti do otuđivanja libijskih državnih sredstava ili njime rezultirati;

v.

kršenje ili pomaganje u zaobilaženju odredaba embarga na oružje u Libiji koji je utvrđen u RVSUN-u 1970 (2011) i članku 1. ove Odluke;

vi.

djelovanje za osobe ili subjekte koji se nalaze na popisu, ili u njihovo ime ili prema njihovim uputama;

(d)

koje imaju u vlasništvu ili kontroliraju libijska državna sredstva otuđena za vrijeme bivšeg režima Muammara Qadhafija u Libiji koja bi se moglo upotrijebiti za ugrožavanje mira, stabilnosti ili sigurnosti Libije, ili za ometanje ili potkopavanje uspješnog završetka njezine političke tranzicije,

kako su navedene u Prilogu II. ovoj Odluci.

3.   Stavcima 1. i 2. ne obvezuje se državu članicu da vlastitim državljanima odbije ulazak na svoje državno područje.

4.   Stavak 1. ne primjenjuje se kada Odbor utvrdi:

(a)

da je putovanje opravdano humanitarnim potrebama, uključujući vjerske obveze; ili

(b)

da bi izuzeće unaprijedilo ciljeve uspostave mira i nacionalne pomirbe u Libiji te stabilnosti u regiji.

5.   Stavak 1. ne primjenjuje se kada:

(a)

je ulazak ili provoz potreban zbog sudskog postupka; ili

(b)

država članica utvrdi na pojedinačnoj osnovi da je takav ulazak ili provoz potreban radi postizanja mira i stabilnosti u Libiji te kada država članica zatim u roku od 48 sati od takvog utvrđenja o tome obavijesti Odbor.

6.   Stavkom 2. ne dovode se u pitanje slučajevi u kojima državu članicu obvezuje međunarodno pravo, to jest:

(a)

kao zemlju domaćina međunarodne međuvladine organizacije;

(b)

kao zemlju domaćina međunarodne konferencije koju je sazvao UN ili je pod pokroviteljstvom UN-a;

(c)

u skladu s multilateralnim sporazumom kojim se dodjeljuju povlastice i imuniteti; ili

(d)

na temelju Sporazuma o pomirenju iz 1929. (Lateranski ugovor) koji su sklopile Sveta Stolica (Država Vatikanskoga Grada) i Italija.

7.   Smatra se da se stavak 6. primjenjuje i u slučajevima kada je država članica zemlja domaćin Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS).

8.   Vijeće se propisno obavješćuje o svim slučajevima u kojima država članica odobri izuzeće na temelju stavka 6. ili 7.

9.   Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera uvedenih stavkom 2. kada je putovanje opravdano hitnim humanitarnim potrebama ili zbog prisustvovanja međuvladinim sastancima, uključujući sastanke koje promiče ili kojima je domaćin Unija, ili kojima je domaćin država članica koja predsjeda OESS-om, kada se na njima vodi politički dijalog kojim se izravno promiču demokracija, ljudska prava i vladavina prava u Libiji.

10.   Država članica koja želi odobriti izuzeća iz stavka 9. o tome pisanim putem obavješćuje Vijeće. Smatra se da je izuzeće odobreno osim ako jedan ili više članova Vijeća uloži pisani prigovor u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o predloženom izuzeću. Ako jedan ili više članova Vijeća uloži prigovor, Vijeće kvalificiranom većinom može odlučiti da se predloženo izuzeće odobri.

11.   Kada, na temelju stavaka 6., 7. i 9., država članica odobri ulazak na svoje državno područje ili provoz preko njega osobama uvrštenima na popis iz Priloga I. ili Priloga II., odobrenje je ograničeno na svrhu za koju je izdano i na osobe na koje se odnosi.

POGLAVLJE IV.

ZAMRZAVANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA I GOSPODARSKIH IZVORA

Članak 9.

1.   Sva sredstva, druga financijska imovina i gospodarski izvori koje imaju u vlasništvu ili ih neposredno ili posredno kontroliraju osobe i subjekti koje su Vijeće sigurnosti ili Odbor uvrstili na popis i podvrgnuli zamrzavanju imovine u skladu sa stavkom 22. RVSUN-a 1970 (2011), stavcima 19. i 23. RVSUN-a 1973 (2011), stavkom 4. RVSUN-a 2174 (2014) i stavkom 11. RVSUN-a 2213 (2015), kako su navedeni u Prilogu III. ovoj Odluci, zamrzavaju se.

2.   Sva sredstva, druga financijska imovina i gospodarski izvori koje imaju u vlasništvu ili ih neposredno ili posredno kontroliraju osobe i subjekti:

(a)

koji su uključeni ili sudjeluju u naređivanju, kontroli ili nekom drugom obliku usmjeravanja počinjenja teških kršenja ljudskih prava protiv osoba u Libiji, među ostalim tako da su uključeni ili sudjeluju u planiranju, zapovijedanju, naređivanju ili vođenju napada, pritom kršeći međunarodno pravo, uključujući zračne napade, na civilno stanovništvo i objekte, ili libijske vlasti, ili osobe i subjekti koji su prekršili ili su pomagali pri kršenju odredaba RVSUN-a 1970 (2011) ili odredaba ove Odluke, ili osobe ili subjekti koji djeluju za njih ili u njihovo ime ili prema njihovim uputama, ili subjekti koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, ili u vlasništvu ili pod kontrolom osoba i subjekata uvrštenih na popis iz Priloga III. ovoj Odluci;

(b)

za koje je utvrđeno da su bile uključene u represivne politike bivšeg režima Muammara Qadhafija u Libiji, ili su ranije bile povezane s tim režimom na neki drugi način, i koje predstavljaju trajan rizik za mir, stabilnost ili sigurnost Libije ili uspješan završetak njezine političke tranzicije;

(c)

koje sudjeluju u djelima ili podržavaju djela kojima se ugrožava mir, stabilnost ili sigurnost Libije, ili kojima se ometa ili potkopava uspješni završetak njezine političke tranzicije, uključujući:

i.

planiranje, usmjeravanje ili počinjenje djela kojima se krši primjenjivo međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, ili djela koja predstavljaju kršenja ljudskih prava, u Libiji;

ii.

napade na bilo koju zračnu, kopnenu ili morsku luku u Libiji ili na libijske državne institucije ili objekte, ili na bilo koju stranu misiju u Libiji;

iii.

pružanje potpore naoružanim skupinama ili kriminalnim mrežama putem nezakonitog iskorištavanja sirove nafte ili bilo kojeg drugog prirodnog resursa u Libiji;

iv.

prijetnju ili prisilu prema libijskim državnim financijskim institucijama i libijskoj nacionalnoj naftnoj kompaniji („Libyan National Oil Company”), ili sudjelovanje u bilo kojem djelovanju koje može dovesti do otuđivanja libijskih državnih sredstava ili njime rezultirati;

v.

kršenje ili pomaganje u zaobilaženju odredaba embarga na oružje u Libiji koji je utvrđen u RVSUN-u 1970 (2011) i članku 1. ove Odluke;

vi.

djelovanje za osobe ili subjekte koji se nalaze na popisu, ili u njihovo ime ili prema njihovim uputama;

(d)

koji imaju u vlasništvu ili kontroliraju libijska državna sredstva otuđena za vrijeme bivšeg režima Muammara Qadhafija u Libiji koja bi se moglo upotrijebiti za ugrožavanje mira, stabilnosti i sigurnosti Libije, ili za ometanje ili potkopavanje uspješnog završetka njezine političke tranzicije,

kako su navedeni u Prilogu IV., zamrzavaju se.

3.   Sva sredstva, druga financijska imovina i gospodarski izvori koji su zamrznuti od 16. rujna 2011., a koje imaju u vlasništvu ili ih neposredno ili posredno kontroliraju subjekti uvršteni na popis iz Priloga VI., ostaju zamrznuti.

4.   Fizičkim ili pravnim osobama ili subjektima iz stavaka 1. i 2. ne smiju se, neposredno ili posredno, staviti na raspolaganje sredstva, financijska imovina ili gospodarski izvori niti oni od njih smiju imati koristi.

5.   Zabrana stavljanja na raspolaganje sredstava, financijske imovine ili gospodarskih izvora osobama ili subjektima iz stavka 2., u mjeri u kojoj se to primjenjuje na lučke uprave, ne sprečava izvršenje do 15. srpnja 2011. ugovora sklopljenih prije 7. lipnja 2011., uz iznimku ugovora koji se odnose na naftu, plin i rafinirane proizvode.

6.   Izuzeća su dopuštena za sredstva, financijsku imovinu i gospodarske izvore koji su:

(a)

potrebni za osnovne izdatke, uključujući plaćanje za prehrambene proizvode, najamninu ili hipoteku, lijekove i zdravstvenu skrb, poreze, premije osiguranja i naknade za usluge komunalnih službi;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i povrata za izdatke povezane s pružanjem pravnih usluga u skladu s nacionalnim zakonodavstvom; ili

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za usluge, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, povezanih s redovitim čuvanjem ili upravljanjem zamrznutim sredstvima, drugom financijskom pomoći i gospodarskim izvorima,

nakon što dotična država članica, kada je to potrebno, obavijesti Odbor o svojoj namjeri da odobri pristup takvim sredstvima, drugoj financijskoj imovini ili gospodarskim izvorima te ako Odbor u roku od pet radnih dana od takve obavijesti ne donese negativnu odluku.

7.   Izuzeća su dopuštena i za sredstva te gospodarske izvore koji su:

(a)

potrebni za izvanredne izdatke, nakon što dotična država članica, kada je to potrebno, o tome obavijesti Odbor i nakon što Odbor da odobrenje; ili

(b)

predmetom založnog prava ili odluke donesene u sudskom, upravnom ili arbitražnom postupku i u tom se slučaju sredstva, druga financijska imovina i gospodarski izvori mogu upotrijebiti za izvršenje tog založnog prava ili odluke, pod uvjetom da je založno pravo nastalo ili odluka bila izrečena prije dana usvajanja RVSUN-a 1970 (2011) i pod uvjetom da nije u korist osobe ili subjekta iz stavka 1. ili stavka 2. ovog članka, nakon što dotična država članica, kada je to potrebno, o tome obavijesti Odbor.

8.   U pogledu osoba i subjekata uvrštenih na popis iz Priloga IV. izuzeća su dopuštena i za sredstva te gospodarske izvore koji su potrebni za humanitarne svrhe, kao što je isporuka ili omogućivanje isporuke pomoći, uključujući medicinsku opskrbu, hranu, isporuku električne energije, humanitarne radnike i s tim povezanu pomoć ili za evakuaciju stranih državljana iz Libije.

9.   U pogledu subjekata iz stavka 3., izuzeća su dopuštena i za sredstva, financijsku imovinu te gospodarske izvore pod sljedećim uvjetima:

(a)

dotična država članica obavijestila je Odbor o svojoj namjeri da odobri pristup sredstvima, drugoj financijskoj imovini ili gospodarskim izvorima, u jednu ili više sljedećih svrha i uz uvjet da Odbor u roku od pet radnih dana od takve obavijesti ne donese negativnu odluku:

i.

humanitarne potrebe;

ii.

gorivo, električna energija i voda isključivo za civilnu upotrebu;

iii.

ponovno pokretanje libijske proizvodnje i prodaje ugljikovodika;

iv.

uspostavljanje, vođenje ili jačanje institucija civilne vlade i civilne javne infrastrukture;

v.

olakšavanje ponovnog pokretanja aktivnosti u bankarskom sektoru, uključujući podržavanje ili olakšavanje međunarodne trgovine s Libijom;

(b)

dotična država članica obavijestila je Odbor da se ta sredstva, druga financijska imovina ili gospodarski izvori ne stavljaju na raspolaganje osobama iz stavaka 1., 2. i 3. ili u njihovu korist;

(c)

dotična država članica unaprijed se savjetovala s libijskim vlastima o upotrebi tih sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora; i

(d)

dotična država članica podijelila je s libijskim vlastima obavijest podnesenu na temelju ovog stavka i libijske vlasti u roku od pet radnih dana nisu prigovorile oslobađanju tih sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora.

10.   Stavci 1. i 2. ne sprečavaju osobu ili subjekt uvršten na popis da izvrši uplatu dospjelu prema ugovoru koji je sklopljen prije uvrštenja te osobe ili subjekta na popis, pod uvjetom da je relevantna država članica utvrdila da uplatu neposredno ili posredno ne prima osoba ili subjekt iz stavka 1. ili stavka 2. i nakon što relevantna država članica, kada je to potrebno, obavijesti Odbor o namjeri da izvrši ili primi takvu uplatu ili odobri odmrzavanje sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora u tu svrhu, deset radnih dana prije takvog odobrenja.

11.   Stavak 3. ne sprečava subjekt naveden u tom stavku da izvrši uplatu dospjelu prema ugovoru koji je sklopljen prije uvrštenja tog subjekta na popis na temelju ove Odluke, pod uvjetom da je relevantna država članica utvrdila da uplatu neposredno ili posredno ne prima osoba ili subjekt iz stavaka 1., 2. i 3. i nakon što relevantna država članica obavijesti Odbor o namjeri da izvrši ili primi takvu uplatu ili odobri odmrzavanje sredstava ili druge financijske imovine ili gospodarskih izvora u tu svrhu, deset radnih dana prije takvog odobrenja.

12.   U pogledu osoba i subjekata uvrštenih na popis iz Priloga IV. te odstupajući od stavka 2., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

sredstva ili gospodarski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma kada su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz stavka 2. uvršteni na popis iz Priloga IV., ili sudske ili upravne odluke donesene u Uniji, ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili nakon tog datuma;

(b)

sredstva ili gospodarski izvori koristit će se isključivo za podmirenje tražbina osiguranih takvom odlukom ili priznatih valjanima u takvoj odluci, u okviru ograničenja određenih primjenjivim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju prava osoba s takvim tražbinama;

(c)

odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis iz Priloga III., IV. ili VI.; i

(d)

priznanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

Država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog stavka.

13.   Stavak 4. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune:

(a)

kamata ili drugih prihoda na tim računima;

(b)

plaćanja dospjelih na temelju ugovora, sporazuma ili obveza koji su nastali prije datuma kada su ti računi postali predmetom mjera ograničavanja; ili

(c)

plaćanja dospjelih na temelju sudskih, upravnih ili arbitražnih odluka donesenih u Uniji ili izvršivih u dotičnoj državi članici, u pogledu osoba i subjekata uvrštenih na popis iz Priloga IV.;

pod uvjetom da sve takve kamate, drugi prihodi te plaćanja i dalje podliježu stavku 1. ili stavku 2.

POGLAVLJE V.

DRUGE MJERE OGRANIČAVANJA

Članak 10.

Države članice pozivaju svoje državljane, osobe u njihovoj nadležnosti i poduzeća sa sjedištem na njihovom državnom području ili u njihovoj nadležnosti, na oprez pri poslovanju sa subjektima sa sjedištem u Libiji ili u nadležnosti Libije, te sve pojedince i subjekte koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama te subjekte koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovim nadzorom da spriječe poslovanje koje bi moglo doprinijeti nasilju i uporabi sile protiv civilnoga stanovništva.

POGLAVLJE VI.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

U vezi s ugovorima ili drugim transakcijama čije je izvršenje neposredno ili posredno u cijelosti ili djelomično bilo onemogućeno zbog mjera uvedenih na temelju UNSCR 1970 (2011), uključujući mjere Unije ili koje države članice u skladu s odgovarajućim odlukama Vijeća sigurnosti za njihovo provođenje ili u vezi s tim, ili mjera obuhvaćenih ovom Odlukom, ne odobrava se nijedna tražbina uključujući zahtjev za kompenzaciju ili odgovarajuće tražbine kao što su zahtjev za prebijanje ili zahtjev na temelju jamstva koje bi zahtijevale osobe ili subjekti uvršteni na popise u prilozima I., II., III. ili IV., ili bilo koja druga osoba ili subjekt u Libiji, uključujući i Vladu Libije, ili bilo koja osoba ili subjekt koji ulaže zahtjev preko takve osobe ili u korist takve osobe ili subjekta.

Članak 12.

1.   Vijeće mijenja priloge I., III., V. i VI. na temelju odluka Vijeća sigurnosti ili Odbora.

2.   Vijeće, postupajući na prijedlog država članica ili visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, sastavlja popise iz priloga II. i IV. i donosi njihove izmjene.

Članak 13.

1.   Kada Vijeće sigurnosti ili Odbor na popis uvrsti osobu ili subjekt, Vijeće tu osobu ili subjekt uvrštava u prilog I. ili III.

2.   Kada Vijeće odluči podvrgnuti osobu ili subjekt mjerama iz članka 8. stavka 2. i članka 9. stavka 2., ono na odgovarajući način mijenja priloge II. i IV.

3.   Vijeće svoju odluku priopćuje osobi ili subjektu iz stavaka 1. i 2. kao i razloge za uvrštenje, neposredno, ako je adresa poznata, ili objavom službene obavijesti, i tako toj osobi ili subjektu daje mogućnost da se očituje.

4.   Kada se podnese očitovanje ili podnesu novi važni dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku i u skladu s tim obavješćuje osobu ili subjekt.

Članak 14.

Ako Odbor uvrsti na popis plovilo iz članka 6. stavka 1. i članka 7. stavaka 1., 2., 3. i 5., Vijeće to plovilo uključuje u Prilog V.

Članak 15.

1.   Prilozi I., II., III., IV. i VI. uključuju razloge za uvrštavanje dotičnih osoba i subjekata na popis, kako su ih naveli Vijeće sigurnosti ili Odbor s obzirom na priloge I., III. i VI.

2.   Prilozi I., II., III., IV. i VI. uključuju i, kada su dostupne, informacije potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih osoba ili subjekata, kako su ih naveli Vijeće sigurnosti ili Odbor s obzirom na priloge I., III. i VI. Kada je riječ o osobama, te informacije mogu uključivati imena i prezimena, kao i nadimke, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, brojeve putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu ako je poznata te funkciju ili profesiju. Kada je riječ o subjektima, te informacije mogu uključivati nazive, mjesto i datum registracije, broj registracije i mjesto poslovanja. Prilozi I., III. i VII. uključuju i datum kada je Vijeće sigurnosti ili Odbor uvrstilo osobu ili subjekt na popis.

Članak 16.

Kako bi što više povećali učinak mjera propisanih ovom Odlukom, Unija potiče treće zemlje da donesu slične mjere ograničavanja.

Članak 17.

1.   Odluka se preispituje, mijenja odnosno prema potrebi stavlja izvan snage, osobito u skladu s odgovarajućim odlukama Vijeća sigurnosti.

2.   Mjere iz članka 8. stavka 2. i članka 9. stavka 2. redovito se preispituju, a najmanje svakih 12 mjeseci. Prestaju se primjenjivati u pogledu dotičnih osoba i subjekata ako Vijeće utvrdi, u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2. da uvjeti za njihovu primjenu više nisu ispunjeni.

Članak 18.

Odluka 2011/137/ZVSP stavlja se izvan snage.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  Odluka Vijeća 2011/137/ZVSP od 28. veljače 2011. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (SL L 58, 3.3.2011., str. 53.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/818 od 26. svibnja 2015. o izmjeni Odluke 2011/137/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (SL L 129, 27.5.2015., str. 13.).


PRILOG I.

POPIS OSOBA IZ ČLANKA 8. STAVKA 1.

1.

Ime i prezime: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Titula: dr. Funkcija: voditelj Ureda za vezu Revolucionarnih odbora Datum rođenja:1. srpnja 1950.Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: B010574 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Tunis (Vjerojatni status/lokacija: zatvor u Tunisu.) Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis UN-a sukladno stavku 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Vjerojatni status/lokacija: preminuo.

Al-Baghdadi je uvršten na popis 26. veljače 2011. sukladno stavku 15. rezolucije 1970 kao „voditelj Ureda za vezu Revolucionarnih odbora”.

Dodatne informacije

Revolucionarni odbori umiješani u nasilje protiv prosvjednika.

2.

Ime i prezime: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Titula: nije dostupno Funkcija: načelnik osobnog osiguranja Muammara Qadhafija Datum rođenja: 1946. Mjesto rođenja: Houn, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. rezolucije 1970 (zabrana putovanja).

Dibri je uvršten na popis 26. veljače 2011. sukladno stavku 15. rezolucije 1970 kao „načelnik osobnog osiguranja Muammara Qadhafija”.

Dodatne informacije:

Odgovoran za sigurnost režima. U prošlosti je upravljao nasiljem protiv protivnika režima.

3.

Ime i prezime: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Titula: nije dostupno Funkcija: nije dostupno Datum rođenja: 1948. Mjesto rođenja: Sirte, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis UN-a sukladno stavku 15. rezolucije 1970 (zabrana putovanja).

Qadhaf Al-dam je uvršten na popis 26. veljače 2011. sukladno stavku 15. rezolucije 1970 kao „bratić Muammara Qadhafija”.

Dodatne informacije

Tijekom 1980-ih Sayyid je bio umiješan u atentate na protivnike režima i navodno je odgovoran za brojne smrti u Europi. Smatra se da je sudjelovao i u nabavi oružja.

4.

Ime i prezime: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: libijski veleposlanik u Čadu Datum rođenja: nije dostupno Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: Akrin Saleh Akrin (Image) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Egipat Uvršten na popis: 17. ožujka 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. rezolucije 1970 (zabrana putovanja).

Al Qadhafi je uvršten na popis 17. ožujka 2011. sukladno stavku 15. rezolucije 1970 kao „libijski veleposlanik u Čadu”.

Dodatne informacije

Prešao je iz Čada u Sabhu. Izravno je sudjelovao u novačenju i koordiniranju plaćenika za režim.

5.

Ime i prezime: AMID HUSAIN AL KUNI

Titula: pukovnik Funkcija: guverner Ghata (južna Libija) Datum rođenja: nije dostupno Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (Vjerojatni status/lokacija: južna Libija) Uvršten na popis: 17. ožujka 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. rezolucije 1970 (zabrana putovanja).

Dodatne informacije

Izravno je sudjelovao u novačenju plaćenika.

6.

Ime i prezime: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titula: nije dostupno Funkcija: (a) Položaj: direktor Organizacije za vanjsku sigurnost. (b) načelnik vanjske obavještajne agencije. Datum rođenja: nije dostupno Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (Vjerojatni status/lokacija: u pritvoru u Libiji) Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. sukladno stavku 17. rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Lojalan režimu. Načelnik vanjske obavještajne agencije.

7.

Ime i prezime: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titula: General bojnik Funkcija: Položaj: Ministar obrane. Datum rođenja: 1952. Mjesto rođenja: Jalo, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis: 26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. sukladno stavku 17. rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo.

Dodatne informacije

Ukupna odgovornost za postupanje oružanih snaga.

8.

Ime i prezime: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titula: nije dostupno Funkcija: Položaj: tajnik za komunalne usluge Datum rođenja: 1956. Mjesto rođenja: Khoms, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. sukladno stavku 17. rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: nepoznato, vjerojatno zarobljen.

Dodatne informacije

Visoki dužnosnik režima. Sudjelovao u revolucionarnim odborima. Sudjelovao u progonu protivnika režima i u nasilju.

9.

Ime i prezime: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: nije dostupno Datum rođenja: 1978. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: Aisha Muhammed Abdul Salam (Broj putovnice: 215215) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: 428720 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Sultanat Oman (Vjerojatni status/lokacija: Sultanat Oman) Uvrštena na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvrštena na popis sukladno stavcima 15. i 17. rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom. Putovala je i time prekršila stavak 15. rezolucije 1970 sukladno opisu Skupine stručnjaka za Libiju u privremenom izvješću iz 2013.

10.

Ime i prezime: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: nije dostupno Datum rođenja:20. rujna 1975.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: B/002210 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Alžir (Vjerojatni status/lokacija: Alžir) Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom.

11.

Ime i prezime: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: nije dostupno Datum rođenja: 1978. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo.

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom. Zapovjednik vojnih jedinica koje su sudjelovale u nasilju protiv prosvjednika.

12.

Ime i prezime: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: nije dostupno Datum rođenja: 1970. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Sultanat Oman (Vjerojatni status/lokacija: Sultanat Oman) Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom.

13.

Ime i prezime: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: vođa revolucije, vrhovni zapovjednik oružanih snaga Datum rođenja: 1942. Mjesto rođenja: Sirte, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis UN-a sukladno stavcima 15. i 17. rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo.

Dodatne informacije

Odgovornost za naređivanje gušenja prosvjeda, povrede ljudskih prava.

14.

Ime i prezime: MUTASSIM QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: savjetnik za nacionalnu sigurnost Datum rođenja: 1976. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis: 26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo.

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom.

15.

Ime i prezime: SAADI QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: Zapovjednik posebnih snaga Datum rođenja: (a)27. svibnja 1973.(b) 1. siječnja 1975.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije primjenjivo Br. putovnice: (a) 014797 (b) 524521 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (u pritvoru) Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. sukladno stavku 17. rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom. Zapovjednik vojnih jedinica koje su sudjelovale u gušenju prosvjeda.

16.

Ime i prezime: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: nije dostupno Datum rođenja: 1982. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. sukladno stavku 17. rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo.

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom.

17.

Ime i prezime: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: direktor Zaklade Gadafi Datum rođenja:25. lipnja 1972.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: B014995 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (Vjerojatni status/lokacija: u pritvoru u Libiji) Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom. Izjave kojima se javno raspiruje i potiče na nasilje prema prosvjednicima.

18.

Ime i prezime: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titula: pukovnik Funkcija: ravnatelj vojne obavještajne službe Datum rođenja: 1949. Mjesto rođenja: Sudan Potvrđena alternativna imena: (a) Abdoullah Ould Ahmed (Broj putovnice: B0515260; Datum rođenja: 1948. Mjesto rođenja: Anefif (Kidal), Mali; Datum izdavanja: 10. siječnja 2012.; Mjesto izdavanja: Bamako, Mali; Datum isteka valjanosti: 10. siječnja 2017.) (b) Abdoullah Ould Ahmed (malijski identifikacijski broj 073/SPICRE; Mjesto rođenja: Anefif, Mali; Datum izdavanja: 6. prosinca 2011.; Mjesto izdavanja: Essouck, Mali) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (Vjerojatni status/lokacija: u pritvoru u Libiji) Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. sukladno stavku 17. rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Umiješanost vojne obavještajne službe u gušenje prosvjeda. Sumnja se da je u prošlosti bio umiješan u masakr u zatvoru Abu Selim. U odsutnosti osuđen za bombaški napad na letu UTA-e. Šogor Muammara Qadhafija.

19.

Ime i prezime: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titula: nije dostupno Funkcija: nije dostupno Datum rođenja: Oko 1952. Mjesto rođenja: Al Bayda, Libija Potvrđena alternativna imena: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, rođena 1. siječnja 1953. (br. omanske putovnice 03825239) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: 03825239 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Sultanat Oman Uvrštena na popis:24. lipnja 2011.Ostale informacije: Uvrštena na popis sukladno stavku 15. rezolucije 1970 i stavku 19. rezolucije 1973 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Znatno osobno bogatstvo koje bi se moglo upotrijebiti u svrhe režima. Njezina sestra Fatima FARKASH udana je za ABDALLAHA SANUSSIJA, ravnatelja libijske vojne obavještajne službe.

20.

Ime i prezime: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titula: nije dostupno Funkcija: (a) ministar za planiranje i financije u vladi pukovnika Qadhafija. (b) tajnik Općeg narodnog odbora za financije i planiranje (c) Privremeni guverner Libijske središnje banke Datum rođenja: 1935. Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:24. lipnja 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. rezolucije 1970 i stavku 19. rezolucije 1973 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Umiješan u nasilje protiv prosvjednika. Tajnik Općeg narodnog odbora za financije i planiranje. Zlitni trenutačno obnaša funkciju privremenog predsjednika središnje banke Libije. Prethodno je bio predsjednik uprave državne naftne kompanije ('National Oil Corporation'). Prema našim informacijama trenutačno radi na prikupljanju sredstava kako bi režim obnovio rezerve središnje banke koje su potrošene na održavanje trenutačnih vojnih operacija


PRILOG II.

POPIS OSOBA I SUBJEKATA IZ ČLANKA 8. STAVKA 2.

A.   Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Funkcija: voditelj aktivnosti za borbu protiv terorizma u Organizaciji za vanjsku sigurnost

Datum rođenja: 1952.

Mjesto rođenja: Tripoli, Libija

Istaknuti član Revolucionarnog odbora.

Bliski suradnik Muammara Qadhafija. Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

2.

ABU SHAARIYA

Funkcija: zamjenik voditelja Organizacije za vanjsku sigurnost

Šogor Muammara Qadhafija.

Istaknuti član Qadhafijevog režima te stoga blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

3.

ASHKAL, Omar

Funkcija: voditelj Pokreta revolucionarnih odbora

Mjesto rođenja: Sirte, Libija

Vjerojatni status: ubijen u kolovozu 2014. u Egiptu

Revolucionarni odbori umiješani u nasilje protiv prosvjednika.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Datum rođenja: 1946.

Mjesto rođenja: Traghen

Šef kabineta Muammara Qadhafija. Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

5.

General TOHAMI, Khaled

Datum rođenja: 1946.

Mjesto rođenja: Genzur

Bivši ravnatelj službe za unutarnju sigurnost.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Datum rođenja: 1. srpnja 1949.

Mjesto rođenja: Al-Bayda

Bivši ravnatelj obavještajne aktivnosti u službi za vanjsku sigurnost.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Bivši glavni tajnik Općeg narodnog kongresa.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Predsjednik Vlade pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministar zdravstva i okoliša u Vladi pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Datum rođenja: 1949.

Mjesto rođenja: Al-Azizia (blizu Tripolija)

Ministar industrije, gospodarstva i trgovine u Vladi pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Datum rođenja: 1943.

Ministar poljoprivrede, životinjskih i pomorskih izvora u Vladi pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministar socijalnih pitanja u Vladi pukovnika Qadhafija

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Datum rođenja: 4. svibnja 1963.

Broj putovnice: B/014965 (istekla krajem 2013.)

Ministar obrazovanja, visokog školstva i istraživanja u Vladi pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

14.

MANSOUR, Abdallah

Datum rođenja: 8.7.1954

Broj putovnice: B/014924 (istekla krajem 2013.)

Bio je bliski suradnik pukovnika Qadhafija, imao je vodeću ulogu u sigurnosnim službama te je bio ravnatelj radija i televizije.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

15.

pukovnik Taher Juwadi

Funkcija: Četvrti u zapovjednom lancu Revolucionarne garde

pukovnik.

Ključni član Qadhafijevog režima. Stoga blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

23.05.2011.


PRILOG III.

POPIS OSOBA I SUBJEKATA IZ ČLANKA 9. STAVKA 1.

A.   Pojedinci

6.

Ime i prezime: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titula: nije dostupno Funkcija: (a) Položaj: ravnatelj Organizacije za vanjsku sigurnost. (b) načelnik vanjske obavještajne agencije. Datum rođenja: nije dostupno Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (Vjerojatni status/lokacija: u pritvoru u Libiji) Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. sukladno stavku 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Lojalan režimu. Načelnik vanjske obavještajne agencije.

7.

Ime i prezime: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titula: General bojnik Funkcija: Položaj: Ministar obrane. Datum rođenja: 1952. Mjesto rođenja: Jalo, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. sukladno stavku 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo.

Dodatne informacije

Ukupna odgovornost za postupanje oružanih snaga.

8.

Ime i prezime: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titula: nije dostupno Funkcija: Položaj: tajnik za komunalne usluge Datum rođenja: 1956. Mjesto rođenja: Khoms, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. sukladno stavku 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: nepoznato, vjerojatno zarobljen.

Dodatne informacije

Visoki dužnosnik režima. Sudjelovao u revolucionarnim odborima. Sudjelovao u progonu protivnika režima i u nasilju.

9.

Ime i prezime: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: nije dostupno Datum rođenja: 1978. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: Aisha Muhammed Abdul Salam (Broj putovnice: 215215) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: 428720 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Sultanat Oman (Vjerojatni status/lokacija: Sultanat Oman) Uvrštena na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvrštena na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom. Putovala je i time prekršila stavak 15. Rezolucije 1970 sukladno opisu Skupine stručnjaka za Libiju u privremenom izvješću iz 2013.

10.

Ime i prezime: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: nije dostupno Datum rođenja:20. rujna 1975.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: B/002210 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Alžir (Vjerojatni status/lokacija: Alžir) Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvrštena na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom.

11.

Ime i prezime: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: nije dostupno Datum rođenja: 1978. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo.

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom. Zapovjednik vojnih jedinica koje su sudjelovale u gušenju prosvjeda.

12.

Ime i prezime: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: nije dostupno Datum rođenja: 1970. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Sultanat Oman (Vjerojatni status/lokacija: Sultanat Oman) Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvrštena na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom.

13.

Ime i prezime: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: vođa revolucije, vrhovni zapovjednik oružanih snaga Datum rođenja: 1942. Mjesto rođenja: Sirte, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis UN-a sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo.

Dodatne informacije

Odgovornost za naređivanje gušenja prosvjeda, povrede ljudskih prava.

14.

Ime i prezime: MUTASSIM QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: savjetnik za nacionalnu sigurnost Datum rođenja: 1976. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvrštena na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo.

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom.

15.

Ime i prezime: SAADI QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: Zapovjednik posebnih snaga Datum rođenja: (a)27. svibnja 1973.(b) 1. siječnja 1975.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije primjenjivo Br. putovnice: (a) 014797 (b) 524521 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (u pritvoru) Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. sukladno stavku 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom. Zapovjednik vojnih jedinica koje su sudjelovale u gušenju prosvjeda.

16.

Ime i prezime: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: nije dostupno Datum rođenja: 1982. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. sukladno stavku 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine). Vjerojatni status/lokacija: preminuo.

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom.

17.

Ime i prezime: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Titula: nije dostupno Funkcija: direktor Zaklade Gadafi Datum rođenja:25. lipnja 1972.Mjesto rođenja: Tripoli, Libija Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: B014995 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (Vjerojatni status/lokacija: u pritvoru u Libiji) Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvrštena na popis sukladno stavcima 15. i 17. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Tijesna povezanost s režimom. Izjave kojima se javno raspiruje i potiče na nasilje prema prosvjednicima.

18.

Ime i prezime: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titula: pukovnik Funkcija: ravnatelj vojne obavještajne službe Datum rođenja: 1949. Mjesto rođenja: Sudan Potvrđena alternativna imena: (a) Abdoullah Ould Ahmed (Broj putovnice: B0515260; Datum rođenja: 1948. Mjesto rođenja: Anefif (Kidal), Mali; Datum izdavanja: 10. siječnja 2012.; Mjesto izdavanja: Bamako, Mali; Datum isteka valjanosti: 10. siječnja 2017.) (b) Abdoullah Ould Ahmed (malijski identifikacijski broj 073/SPICRE; Mjesto rođenja: Anefif, Mali; Datum izdavanja: 6. prosinca 2011.; Mjesto izdavanja: Essouck, Mali) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Libija (Vjerojatni status/lokacija: u pritvoru u Libiji) Uvršten na popis:26. veljače 2011.Ostale informacije: Uvršten na popis sukladno stavku 15. Rezolucije 1970 (zabrana putovanja). Uvršten na popis 17. ožujka 2011. sukladno stavku 17. Rezolucije 1970 (zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Umiješanost vojne obavještajne službe u gušenje prosvjeda. Sumnja se da je u prošlosti bio umiješan u masakr u zatvoru Abu Selim. U odsutnosti osuđen za bombaški napad na letu UTA-e. Šogor Muammara Qadhafija.

19.

Ime i prezime: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titula: nije dostupno Funkcija: nije dostupno Datum rođenja: Oko 1952. Mjesto rođenja: Al Bayda, Libija Potvrđena alternativna imena: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, rođena 1. siječnja 1953. (br. omanske putovnice 03825239) Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: 03825239 Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: Sultanat Oman Uvrštena na popis:24. lipnja 2011.Ostale informacije: Uvrštena na popis sukladno stavku 15. Rezolucije 1970 i stavku 19. Rezolucije 1973 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Znatno osobno bogatstvo koje bi se moglo upotrijebiti u svrhe režima. Njezina sestra Fatima FARKASH udana je za ABDALLAHA SANUSSIJA, ravnatelja libijske vojne obavještajne službe.

20.

Ime i prezime: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titula: nije dostupno Funkcija: (a) ministar za planiranje i financije u vladi pukovnika Qadhafija. (b) tajnik Općeg narodnog odbora za financije i planiranje (c) Privremeni guverner Libijske središnje banke Datum rođenja: 1935. Mjesto rođenja: nije dostupno Potvrđena alternativna imena: nije dostupno Nepotvrđena alternativna imena: nije dostupno Državljanstvo: nije dostupno Br. putovnice: nije dostupno Nacionalni identifikacijski broj: nije dostupno Adresa: nije dostupno Uvršten na popis:24. lipnja 2011.Ostale informacije: Uvrštena na popis sukladno stavku 15. Rezolucije 1970 i stavku 19. Rezolucije 1973 (zabrana putovanja, zamrzavanje imovine).

Dodatne informacije

Umiješan u nasilje protiv prosvjednika. Tajnik Općeg narodnog odbora za financije i planiranje. Zlitni trenutačno obnaša funkciju privremenog predsjednika središnje banke Libije. Prethodno je bio predsjednik uprave državne naftne kompanije ('National Oil Corporation'). Prema našim informacijama trenutačno radi na prikupljanju sredstava kako bi režim obnovio rezerve središnje banke koje su potrošene na održavanje trenutačnih vojnih operacija.


PRILOG IV.

POPIS OSOBA I SUBJEKATA IZ ČLANKA 9. STAVKA 2.

A.   Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Funkcija: voditelj aktivnosti za borbu protiv terorizma u Organizaciji za vanjsku sigurnost

Datum rođenja: 1952.

Mjesto rođenja: Tripoli, Libija

Istaknuti član Revolucionarnog odbora.

Bliski suradnik Muammara Qadhafija. Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

2.

ABU SHAARIYA

Funkcija: zamjenik voditelja Organizacije za vanjsku sigurnost

Šogor Muammara Qadhafija.

Istaknuti član Qadhafijevog režima te stoga blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

3.

ASHKAL, Omar

Funkcija: voditelj Pokreta revolucionarnih odbora

Mjesto rođenja: Sirte, Libija

Vjerojatni status: ubijen u kolovozu 2014. u Egiptu

Revolucionarni odbori umiješani u nasilje protiv prosvjednika.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Datum rođenja: 1946.

Mjesto rođenja: Traghen

Šef kabineta Muammara Qadhafija. Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

5.

General TOHAMI, Khaled

Datum rođenja: 1946.

Mjesto rođenja: Genzur

Bivši ravnatelj službe za unutarnju sigurnost.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Datum rođenja: 1. srpnja 1949.

Mjesto rođenja: Al-Bayda

Bivši ravnatelj obavještajne aktivnosti u službi za vanjsku sigurnost.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Bivši glavni tajnik Općeg narodnog kongresa.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Predsjednik Vlade pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministar zdravstva i okoliša u Vladi pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Datum rođenja: 1949.

Mjesto rođenja: Al-Azizia (blizu Tripolija)

Ministar industrije, gospodarstva i trgovine u Vladi pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Datum rođenja: 1943.

Ministar poljoprivrede, životinjskih i pomorskih izvora u Vladi pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministar socijalnih pitanja u Vladi pukovnika Qadhafija.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Datum rođenja: 4. svibnja 1963.

Broj putovnice: B/014965 (istekla krajem 2013.)

Ministar obrazovanja, visokog školstva i istraživanja u Vladi pukovnika Qadhafija. Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

14.

MANSOUR, Abdallah

Datum rođenja: 8.7.1954.

Broj putovnice: B/014924 (istekla krajem 2013.)

Bio je bliski suradnik pukovnika Qadhafija, imao je vodeću ulogu u sigurnosnim službama te je bio ravnatelj radija i televizije.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

15.

pukovnik Taher Juwadi

Funkcija: Četvrti u zapovjednom lancu Revolucionarne garde

pukovnik.

Ključni član Qadhafijevog režima. Stoga blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

23.05.2011.

16.

AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed

Voditelj Ureda za vezu Revolucionarnih odbora.

Revolucionarni odbori umiješani u nasilje protiv prosvjednika.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Funkcija: načelnik osobnog osiguranja Muammara Qadhafija

Datum rođenja: 1946.

Mjesto rođenja: Houn, Libija

Odgovoran za sigurnost režima. U prošlosti je upravljao nasiljem protiv protivnika režima.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Datum rođenja: 1948.

Mjesto rođenja: Sirte, Libija

Rođak Muammara Qadhafija. Tijekom 1980-ih Sayyid je bio umiješan u atentate na protivnike režima i navodno je odgovoran za brojne smrti u Europi. Smatra se da je sudjelovao i u nabavi oružja. Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

28.2.2011.

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Bivši libijski veleposlanik u Čadu. Prešao je iz Čada u Sabhu. Neposredno sudjelovao u novačenju i koordiniranju plaćenika za režim.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

20.

AL KUNI, pukovnik Amid Husain

Vjerojatni status/lokacija: južna Libija

Bivši guverner Ghata (južna Libija). Neposredno sudjelovao u novačenju plaćenika.

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

B.   Subjekti

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(alternativno ime: LAICO)

Mrežna stranica: http://www.laaico.com Trgovačko društvo osnovano 1981. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli – Libija Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Telefaks: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 E-adresa: info@laaico.com

Blisko povezana s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation (Međunarodna zaklada za dobrotvorne udruge i razvoj Gaddafi)

Kontaktni podaci uprave: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBIJA. Telefon: (+218) 214778301 – Telefaks: (+218) 214778766; E-adresa: info@gicdf.org

Blisko povezana s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

3.

Waatassimou Foundation (Zaklada Waatassimou)

Sjedište u Tripoliju.

Blisko povezana s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

21.3.2011.

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (Radiotelevizija Libijske Džamahirije)

Kontaktni podaci: Tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; Telefaks: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; E-adresa: info@ljbc.net

Blisko povezana s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

Umiješana u javno poticanje mržnje i nasilja sudjelovanjem u kampanjama dezinformiranja javnosti u vezi s nasiljem protiv prosvjednika.

21.3.2011.

5.

Revolutionary Guard Corps (Revolucionarna garda)

 

Blisko povezana s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

Umiješana u nasilje protiv prosvjednika.

21.3.2011.

6.

Libyan Agricultural Bank (alternativna imena: Agricultural Bank; Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; Al Masraf Al Zirae; Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libija; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libija; E-adresa: agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libija); Tel. (218)214870586;

Tel. (218) 214870714;

Tel. (218) 214870745;

Tel. (218) 213338366;

Tel. (218) 213331533;

Tel. (218) 213333541;

Tel. (218) 213333544;

Tel. (218) 213333543;

Tel. (218) 213333542;

Telefaks: (218) 214870747;

Telefaks: (218) 214870767;

Telefaks: (218) 214870777;

Telefaks: (218) 213330927;

Telefaks: (218) 213333545

Libijsko društvo kći Središnje banke Libije.

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libijsko društvo kći Fonda za gospodarski i socijalni razvoj

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libijsko društvo kći Fonda za gospodarski i socijalni razvoj

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 – Telefaks: +218.21.334.5188 E-adresa: info@ethic.ly

Libijsko društvo kći Fonda za gospodarski i socijalni razvoj

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libijsko društvo kći Fonda za gospodarski i socijalni razvoj

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

11.

LAP Green Networks (alternativno ime: LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauricijus

Libijsko društvo kći libijskog investicijskog portfelja za Afriku (Libyan Africa Investment Portfolio).

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Ostali podaci: Br. upisa u registar: 01794877 (UK)

Društvo kći Libijskog tijela za ulaganja („Libyan Investment Authority”) osnovano u UK-u.

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britanski Djevičanski Otoci

Ostali podaci: Br. upisa u registar: 1510484 (BVI)

Društvo kći Libijskog tijela za ulaganja („Libyan Investment Authority”) osnovano na Britanskim Djevičanskim Otocima.

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

14.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt u vlasništvu Saadija Qadhafija osnovan na Britanskim Djevičanskim Otocima

Blisko povezan s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britanski Djevičanski Otoci

Ostali podaci: Br. upisa u registar: 1534407 (BVI)

Društvo kći Libijskog tijela za ulaganja („Libyan Investment Authority”)osnovano na Britanskim Djevičanskim Otocima.

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Otok Man

Ostali podaci: Br. upisa u registar 59058C (IOM)

Društvo kći Libijskog tijela za ulaganja („Libyan Investment Authority”) osnovano na Otoku Manu.

Blisko povezano s bivšim režimom Muammara Qadhafija.

12.4.2011.


PRILOG V.

POPIS PLOVILA IZ ČLANKA 6. STAVKA 1. I ČLANKA 7. STAVAKA 1., 2., 3. I 5.


PRILOG VI.

POPIS SUBJEKATA IZ ČLANKA 9. STAVKA 3.

1.

Ime i prezime: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alternativno ime: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Prijašnje alternativno ime: nije dostupno Adresa:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LibijaUvršteno na popis:17. ožujka 2011.Ostale informacije: Uvršteno na popis sukladno stavku 17. Rezolucije 1973, kako je izmijenjena 16. rujna sukladno stavku 15. Rezolucije 2009.

Dodatne informacije

Pod kontrolom Muammara Qadhafija i njegove obitelji i potencijalni izvor financiranja njegova režima.

2.

Ime i prezime: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alternativno ime: nije dostupno Prijašnje alternativno ime: nije dostupno Adresa:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaUvršteno na popis:17. ožujka 2011.Ostale informacije: Uvršteno na popis sukladno stavku 17. Rezolucije 1973, kako je izmijenjena 16. rujna sukladno stavku 15. Rezolucije 2009.

Dodatne informacije

Pod kontrolom Muammara Qadhafija i njegove obitelji i potencijalni izvor financiranja njegova režima.


1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/61


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/1334

od 31. srpnja 2015.

o ažuriranju popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2015/521

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 27. prosinca 2001. donijelo Zajedničko stajalište 2001/931/ZVSP (1).

(2)

Vijeće je 26. ožujka 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/521 (2) o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP („popis”).

(3)

U skladu s člankom 1. stavkom 6. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP, potrebno je redovito preispitivati imena osoba, skupina i subjekata navedenih na popisu kako bi se osiguralo postojanje razloga za zadržavanje imena na popisu.

(4)

U ovoj je Odluci naveden rezultat preispitivanja koje je Vijeće izvršilo u vezi s osobama, skupinama i subjektima na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP.

(5)

Vijeće se uvjerilo da su nadležna tijela, kako su navedena u članku 1. stavku 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP, donijela odluke da su sve osobe, skupine i subjekti na popisu sudjelovali u terorističkim djelima u smislu članka 1. stavaka 2. i 3. tog Zajedničkog stajališta. Vijeće je također zaključilo da bi se na osobe, skupine i subjekte na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP trebale i dalje primjenjivati posebne mjere ograničavanja iz navedenog Zajedničkog stajališta.

(6)

Popis bi trebalo na odgovarajući način ažurirati, a Odluku (ZVSP) 2015/521 trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Popis osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP naveden je u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Odluka (ZVSP) 2015/521 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  Zajedničko stajalište Vijeća 2001/931/ZVSP od 27. prosinca 2001. o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma (SL L 344, 28.12.2001., str. 93.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/521 od 26. ožujka 2015. o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke 2014/483/ZVSP (SL L 82, 27.3.2015., str. 107.).


PRILOG

POPIS OSOBA, SKUPINA I SUBJEKATA IZ ČLANKA 1.

I.   OSOBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (također poznat kao Mustafa Abdullahi), rođen 11.8.1960. u Iranu. Putovnica: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rođen u Al Ihsi (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rođen 16.10.1966. u Tarutu (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (također poznat kao Mansour Arbabsiar), rođen 6. ili 15.3.1955. u Iranu. Državljanin Irana i SAD-a. Putovnica: C2002515 (Iran); putovnica: 477845448 (SAD). Br. nacionalne osobne isprave: 07442833, vrijedi do 15.3.2016. (vozačka dozvola SAD-a).

5.

BOUYERI, Mohammed (također poznat kao Abu ZUBAIR, također poznat kao SOBIAR, također poznat kao Abu ZOUBAIR), rođen 8.3.1978. u Amsterdamu (Nizozemska) – član skupine „Hofstadgroep”.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (također poznat kao GARBAYA, Ahmed, također poznat kao SA-ID, također poznat kao SALWWAN, Samir), Libanon, rođen 1963. u Libanonu, državljanin Libanona.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (također poznat kao ALI, Salem, također poznat kao BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, također poznat kao HENIN, Ashraf Refaat Nabith, također poznat kao WADOOD, Khalid Adbul), rođen 14.4.1965. ili 1.3.1964. u Pakistanu, br. putovnice 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (također poznat kao Abdol Reza Shala'i, također poznat kao Abd-al Reza Shalai, također poznat kao Abdorreza Shahlai, također poznat kao Abdolreza Shahla'i, također poznat kao Abdul-Reza Shahlaee, također poznat kao Hajj Yusef, također poznat kao Haji Yusif, također poznat kao Hajji Yasir, također poznat kao Hajji Yusif, također poznat kao Yusuf Abu-al-Karkh), rođen oko 1957. u Iranu. Adrese: 1. Kermanshah, Iran, 2. Vojna baza Mehran, provincija Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, rođen oko 1965. u Teheranu, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (također poznat kao Ghasem Soleymani, također poznat kao Qasmi Sulayman, također poznat kao Qasem Soleymani, također poznat kao Qasem Solaimani, također poznat kao Qasem Salimani, također poznat kao Qasem Solemani, također poznat kao Qasem Sulaimani, također poznat kao Qasem Sulemani), rođen 11.3.1957. u Iranu. Iranski državljanin. Putovnica: 008827 (iranska diplomatska putovnica), izdana 1999. Položaj: general bojnik.

II.   SKUPINE I SUBJEKTI

1.

„Abu Nidal Organisation” – „ANO” (Organizacija Abu Nidal) (također poznata kao „Fatah Revolutionary Council” (Revolucionarno vijeće Fataha), također poznata kao „Arab Revolutionary Brigades” (Arapske revolucionarne brigade), također poznata kao „Black September” (Crni rujan), također poznata kao „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” (Revolucionarna organizacija socijalističkih muslimana)).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade” (Brigada mučenika Al-Aqse).

3.

„Al-Aqsa e.V.”.

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

„Communist Party of the Philippines” (Komunistička partija Filipina), uključujući „New People's Army” (Nova narodna vojska) – „NPA”, Filipini.

6.

„Gama'a al Islamiyya” (također poznata kao „Al-Gama'a al-Islamiyya”) („Islamic Group” (Islamistička grupa) – „IG”).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Great Islamic Eastern Warriors Front”) („Fronta ratnika velikog islamskog istoka”).

8.

„Hamas”, uključujući „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

9.

„Vojno krilo Hizballah” (također poznato kao „Vojno krilo Hezbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbullah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hezballah”, također poznato kao „Vojno krilo Hisbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbu'llah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizb Allah”, također poznato kao „Džihadsko vijeće” (kao i sve jedinice koje su mu podređene, uključujući Organizaciju za vanjsku sigurnost)).

10.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”.

11.

„Hofstadgroep”.

12.

„International Sikh Youth Federation” – „ISYF” (Međunarodna federacija mladeži pripadnika Sikha).

13.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” (Snage Khalistan Zindabad).

14.

„Kurdistan Workers' Party” (Kurdistanska radnička stranka) – „PKK” (također poznata kao „KADEK”, također poznata kao „KONGRA-GEL”).

15.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” (Oslobodilački tigrovi tamilskog Eelama) – „LTTE”.

16.

„Ejército de Liberación Nacional” („National Liberation Army”) (Nacionalna oslobodilačka vojska).

17.

„Palestinian Islamic Jihad” (Palestinski islamski džihad) – „PIJ”.

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine) – „PFLP”.

19.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine – Glavni stožer) (također poznata kao „PFLP – General Command” (PFLP – Glavni stožer)).

20.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Revolutionary Armed Forces of Colombia”) (Revolucionarne oružane snage Kolumbije).

21.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (također poznata kao „Devrimci Sol” („Revolutionary Left”) (Revolucionarna ljevica), također poznata kao „Dev Sol”) („Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”) (Narodna oslobodilačka revolucionarna vojska/fronta/stranka).

22.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Shining Path”) (Osvijetljeni put).

23.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (također poznata kao „Kurdistan Freedom Falcons” (Kurdistanski sokoli slobode), također poznata kao „Kurdistan Freedom Hawks” (Kurdistanski jastrebovi slobode)).


1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/64


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/1335

od 31. srpnja 2015.

o provedbi Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa (1), a posebno članak 6. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. listopada 2012. donijelo Odluku 2012/642/ZVSP kojom se uvode mjere ograničavanja protiv Bjelarusa.

(2)

Vijeće smatra da bi trebalo brisati imena 24 osobe s popisa osoba i subjekata na koje se primjenjuju mjere ograničavanja iz Priloga Odluci 2012/642/ZVSP.

(3)

Prilog Odluci 2012/642/ZVSP stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2012/642/ZVSP mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  SL L 285, 17.10.2012., str. 1.


PRILOG

Unosi za sljedeće osobe brišu se s popisa navedenog u odjeljku A „Osobe” Priloga Odluci 2012/642/ZVSP:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/66


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/1336

od 31. srpnja 2015.

o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 26. srpnja 2010. donijelo Odluku 2010/413/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv Irana.

(2)

Kina, Francuska, Njemačka, Ruska Federacija, Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Američke Države, uz potporu Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”), 24. studenoga 2013. postigle su dogovor s Iranom o Zajedničkom akcijskom planu kojim se utvrđuje pristup postizanju dugoročnog sveobuhvatnog rješenja iranskog nuklearnog pitanja. Dogovoreno je da će proces koji vodi do tog sveobuhvatnog rješenja uključivati, kao prvi korak, početne zajednički usuglašene mjere koje će poduzeti obje strane u trajanju od šest mjeseci, uz mogućnost produljenja putem uzajamne suglasnosti.

(3)

Kina, Francuska, Njemačka, Ruska Federacija, Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Američke Države, uz potporu Visokog predstavnika, 2. travnja 2015. postigle su dogovor s Iranom o glavnim parametrima Zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana (ZSAP).

(4)

Kina, Francuska, Njemačka, Ruska Federacija, Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Američke Države, uz potporu Visokog predstavnika, 14. srpnja 2015. postigle su dogovor s Iranom o dugoročnom sveobuhvatnom rješenju za iransko nuklearno pitanje. Uspješna provedba ZSAP-a osigurat će isključivo mirnodopsku narav iranskog nuklearnog programa i omogućiti sveobuhvatno povlačenje svih sankcija povezanih s nuklearnim pitanjem.

(5)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 20. srpnja 2015. donijelo je Rezoluciju (RVSUN) 2231 (2015) o potpori ZSAP-u, pozivajući na njegovu punu provedbu na temelju rasporeda utvrđenog u ZSAP-u i omogućujući djelovanja u sukladnosti sa ZSAP-om.

(6)

RVSUN 2231 (2015) predviđa da se mjere uvedene rezolucijama 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) i 1929 (2010) ne primjenjuju, pod određenim uvjetima, na aktivnosti država sudionica ZSAP-a ili država članica koje djeluju u koordinaciji s njima koje su izravno povezane s preinakom dviju kaskada u postrojenju Fordow radi proizvodnje stabilnih izotopa, izvozom iranskog obogaćenog uranija većim od 300 kilograma u zamjenu za prirodni uranij ili s osuvremenjivanjem reaktora Arak koje se temelji na dogovorenom idejnom projektu te naknadno na dogovorenom konačnom nacrtu tog reaktora.

(7)

Nadalje, RVSUN 2231 (2015) predviđa da se mjere uvedene RVSUN-om 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) i 1929 (2010) ne primjenjuju u mjeri potrebnoj za obavljanje, pod određenim uvjetima, prijenosa i aktivnosti koji su povezani s provedbom određenih obveza povezanih s nuklearnim pitanjem utvrđenih u ZSAP-u, koji su potrebni za pripremu provedbe ZSAP-a ili koje je odredio Odbor Vijeća sigurnosti UN-a, osnovan u skladu s RVSUN-om 1737 (2006) kako bi bili usklađeni s ciljevima Rezolucije RVSUN 2231 (2015).

(8)

Potrebno je daljnje djelovanje Unije za provedbu određenih mjera predviđenih u ovoj Odluci.

(9)

Odluku 2010/413/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U Odluci 2010/413/ZVSP umeće se sljedeći članak:

„Članak 26.b

1.   Mjere uvedene ovom Odlukom ne primjenjuju se na opskrbu, prodaju ni prijenos artikala, materijala, opreme, robe i tehnologije ni na pružanje povezane tehničke pomoći, obuke, financijske pomoći, investicijskih, posredničkih ili drugih usluga, od strane država sudionica Zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana (ZSAP) ili država članica UN-a koje djeluju u koordinaciji s njima, koji izravno povezani s:

(a)

preinakom dviju kaskada u postrojenju Fordow radi proizvodnje stabilnih izotopa;

(b)

izvozom iranskog obogaćenog uranija većim od 300 kilograma u zamjenu za prirodni uranij; ili

(c)

osuvremenjivanjem reaktora Arak koje se temelji na dogovorenom idejnom projektu te naknadno na dogovorenom konačnom nacrtu takvog reaktora.

2.   Države članice koje obavljaju aktivnosti iz stavka 1. osiguravaju:

(a)

da su sve takve aktivnosti poduzete strogo u skladu sa ZSAP-om;

(b)

da obavijeste Odbor odnosno, kada bude konstituirana u skladu s ZSAP-om, Zajedničku komisiju ili druge države članice, prema potrebi, deset dana prije takvih aktivnosti;

(c)

da su ispunjeni zahtjevi, prema potrebi, navedeni u podstavku 22. točki (c) Rezolucije RVSUN 2231 (2015);

(d)

da su stekle pravo za obavljanje učinkovite provjere krajnjeg korištenja i lokacije krajnjeg korištenja za svaki isporučeni artikl te da mogu učinkovito obavljati tu provjeru; te

(e)

u slučaju isporučenih artikala, materijala, opreme, robe i tehnologije navedenih u podstavku 22. točki (e) Rezolucije RVSUN 2231 (2015), da će također obavijestiti Međunarodnu agenciju za atomsku energiju u roku od deset dana nakon isporuke, prodaje ili prijenosa.

3.   Mjere uvedene ovom Odlukom ne primjenjuju se u mjeri potrebnoj za obavljanje prijenosa i aktivnosti, kako su Odbor ili nadležno tijelo u dotičnoj državi članici unaprijed odobrili na pojedinačnoj osnovi, prema potrebi, koji su:

(a)

izravno u vezi s provedbom aktivnosti povezanih s nuklearnim pitanjem navedenih u stavcima od 15.1 do 15.11 Priloga V. ZSAP-u;

(b)

potrebni za pripremu provedbe ZSAP-a; ili

(c)

za koje je Odbor odredio, prema potrebi, da su usklađeni s ciljevima Rezolucije RVSUN 2231 (2015).

Dotična država članica obavješćuje ostale države članice o svakom odobrenju.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  Odluka Vijeća 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP (SL L 195, 27.7.2010., str. 39.).


1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/68


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/1337

od 31. srpnja 2015.

o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 26. srpnja 2010. donijelo Odluku 2010/413/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv Irana.

(2)

Odlukom 2010/413/ZVSP omogućuje se, među ostalim, izvršenje obveza predviđenih u ugovorima sklopljenima prije 23. siječnja 2012. ili u pomoćnim ugovorima potrebnima za izvršenje takvih obveza kada su isporuka iranske sirove nafte i naftnih derivata ili prihodi koji proizlaze iz njihove isporuke namijenjeni naplati nepodmirenih iznosa u odnosu na ugovore sklopljene prije 23. siječnja 2012. osobama ili subjektima s područja država članica ili u njihovoj nadležnosti, ako se tim ugovorima jasno predviđaju takve naplate.

(3)

Odlukom 2010/413/ZVSP predviđeno je i da se mjere zamrzavanja imovine utvrđene u toj Odluci ne primjenjuju na radnje i transakcije izvršene u pogledu subjekata navedenih u Prilogu II. toj Odluci u onoj mjeri u kojoj je to potrebno da se do 30. lipnja 2015. izvrše odgovarajuće obveze.

(4)

Vijeće smatra da bi se to izuzeće trebalo produljiti do 14. siječnja 2016.

(5)

Potrebno je daljnje djelovanje Unije za provedbu mjera predviđenih u ovoj Odluci.

(6)

Odluku 2010/413/ZVSP stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 20. stavak 14. Odluke 2010/413/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„14.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na radnje i transakcije koje se izvršavaju u vezi sa subjektima navedenima u Prilogu II. u onoj mjeri u kojoj je to potrebno da se do 14. siječnja 2016. izvrše obveze kako je navedeno u članku 3.c stavku 2., pod uvjetom da je te radnje i transakcije odobrila dotična država članica unaprijed i za svaki slučaj posebno. Dotična država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svojoj namjeri izdavanja odobrenja.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. srpnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  Odluka Vijeća 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP (SL L 195, 27.7.2010., str. 39.).


1.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 206/69


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1338

оd 30. srpnja 2015.

o izmjeni Odluke 2011/163/EU o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 5252)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 96/23/EZ od 29. travnja 1996. o mjerama za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla i o stavljanju izvan snage direktiva 85/358/EEZ i 86/469/EEZ i odluka 89/187/EEZ i 91/664/EEZ (1), a posebno njezin članak 29. stavak 1. četvrti podstavak i članak 29. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktivom 96/23/EZ utvrđuju se mjere za praćenje tvari i skupina rezidua navedenih u njezinu Prilogu I. Tom se Direktivom od trećih zemalja iz kojih je državama članicama dozvoljeno uvoziti životinje i proizvode životinjskog podrijetla obuhvaćene tom Direktivom zahtijeva da dostave plan za praćenje rezidua kojim se pružaju tražena jamstva. Taj bi plan trebao sadržavati barem skupine rezidua i tvari koje su navedene u tom Prilogu I.

(2)

Odlukom Komisije 2011/163/EU (2) odobravaju se planovi iz članka 29. Direktive 96/23/EZ („planovi”) koje dostavljaju određene treće zemlje navedene u njezinu Prilogu za životinje i proizvode životinjskog podrijetla navedene na tom popisu.

(3)

U skladu s planovima koje su nedavno dostavile određene treće zemlje i dodatnim informacijama koje je Komisija prikupila potrebno je ažurirati popis trećih zemalja iz kojih je državama članicama dozvoljeno uvoziti određene životinje i proizvode životinjskog podrijetla, kako je predviđeno Direktivom 96/23/EZ i trenutačno navedeno u Prilogu Odluci 2011/163/EU („popis”).

(4)

Andora je Komisiji dostavila plan koji se odnosi na med. Tim se planom daju dovoljna jamstva i trebalo bi ga odobriti. Stoga bi u popis trebalo uvrstiti unos o Andori koji se odnosi na med.

(5)

Armenija, Kenija i Republika Unije Mjanmara Komisiji su dostavile planove koji se odnose na akvakulturu. Tim se planovima daju dovoljna jamstva i trebalo bi ih odobriti. Stoga bi u popis trebalo uvrstiti unose o Armeniji, Keniji i Republici Unije Mjanmara koji se odnose na akvakulturu.

(6)

Maroko je Komisiji dostavio plan koji se odnosi na perad. Tim se planom daju dovoljna jamstva i trebalo bi ga odobriti. Stoga bi u popis trebalo uvrstiti unos o Maroku koji se odnosi na perad.

(7)

Komisija je od Perua zatražila da dostavi informacije o provedbi njegova plana koji se odnosi na perad i proizvode od peradi. Budući da nije zaprimila odgovor od Perua, ne postoje dovoljna jamstva za odobrenje. Unos za tu treću zemlju koji se odnosi na perad i proizvode od peradi trebalo bi izbrisati s popisa. Peru je obaviješten o tome.

(8)

Radi transparentnosti tržišta i u skladu s međunarodnim javnim pravom, trebalo bi razjasniti da je teritorijalna pokrivenost EU-a koja se odnosi na odobrenje planova ograničena na državno područje Države Izraela, isključujući područja pod izraelskom upravom od lipnja 1967., to jest Golansku visoravan, Pojas Gaze, Istočni Jeruzalem i ostatak Zapadne obale. Popis će se izmijeniti u skladu s tim.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2011/163/EU zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. srpnja 2015.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 125, 23.5.1996., str. 10.

(2)  Odluka Komisije 2011/163/EU od 16. ožujka 2011. o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (SL L 70, 17.3.2011., str. 40.).


PRILOG

„PRILOG

Oznaka ISO 2

Zemlja

Goveda

Ovce/koze

Svinje

Kopitari

Perad

Akvakultura

Mlijeko

Jaja

Kunići

Divljač

Divljač iz farmskog uzgoja

Med

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna i Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladeš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Bocvana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bjelarus

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švicarska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandski Otoci

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Farski Otoci

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grenland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japan

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Južna Koreja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Šri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Republika Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Crna Gora

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Bivša jugoslavenska republika Makedonija (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Republika Unije Mjanmara

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauricijus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malezija

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nova Kaledonija

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Novi Zeland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PF

Francuska Polinezija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipini

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Otoci Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvaj

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbija (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudijska Arabija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tajland

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunis

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turska

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tajvan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Sjedinjene Američke Države

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvaj

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vijetnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Južna Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabve

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Samo devino mlijeko.

(2)  Izvoz živih kopitara za klanje u Uniju (samo životinje koje služe za proizvodnju hrane).

(3)  Treće zemlje koje upotrebljavaju samo sirovinu ili iz država članica ili iz trećih zemalja odobrenih za uvoz takve sirovine u Uniju, u skladu s člankom 2.

(4)  Bivša jugoslavenska republika Makedonija: konačna nomenklatura za ovu zemlju dogovorit će se nakon trenutačnih pregovora na razini UN-a.

(5)  Bez Kosova (ovim nazivom ne dovode se u pitanje stajališta o statusu te se on koristi u skladu s rezolucijom UNSCR 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašavanju neovisnosti Kosova).

(6)  Samo za sobove iz područja Murmanska i Yamalo-Nenets.

(7)  U daljnjemu tekstu Izrael se odnosi na Državu Izrael, isključujući područja pod izraelskom upravom od lipnja 1967., to jest Golansku visoravan, Pojas Gaze, Istočni Jeruzalem i ostatak Zapadne obale.”