ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 92

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
8. travnja 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/548 od 7. travnja 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 359/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Iranu

1

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/549 od 7. travnja 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

12

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/550 оd 24. ožujka 2015. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Fränkischer Grünkern (ZOI))

18

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/551 оd 24. ožujka 2015. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Miel des Cévennes (ZOZP))

19

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/552 оd 7. travnja 2015. o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 1,3-dikloropropen, bifenoks, dimetenamid-P, proheksadion, tolilfluanid i trifluralin u određenim proizvodima ili na njima ( 1 )

20

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/553 оd 7. travnja 2015. o odobravanju aktivne tvari cerevisan, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

86

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/554 оd 7. travnja 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

89

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/555 od 7. travnja 2015. o izmjeni Odluke 2011/235/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Iranu

91

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/556 od 7. travnja 2015. o izmjeni Odluke Vijeća 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana

101

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/557 оd 31. ožujka 2015. o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ u pogledu unosa za Kinu na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je dopušten uvoz u Uniju živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 2070)  ( 1 )

107

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/558 оd 1. travnja 2015. o izmjeni Provedbene odluke 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 2160)  ( 1 )

109

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

8.4.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 92/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/548

od 7. travnja 2015.

o provedbi Uredbe (EU) br. 359/2011 o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Iranu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 359/2011 od 12. travnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Iranu (1), a posebno njezin članak 12. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 12. travnja 2011. donijelo Uredbu (EU) br. 359/2011.

(2)

Na temelju preispitivanja Odluke Vijeća 2011/235/ZVSP (2), Vijeće je odlučilo da bi mjere ograničavanja iz te odluke trebalo produljiti do 13. travnja 2016.

(3)

Vijeće je također zaključilo da bi unose u vezi s određenim osobama i jednim subjektom s popisa u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 359/2011 trebalo ažurirati.

(4)

Nadalje, više nema razloga za zadržavanje dvije osobe na popisu osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 359/2011.

(5)

Osim toga, trebalo bi izbrisati jedan unos u vezi s osobom koja je već na popisu u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 359/2011.

(6)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 359/2011 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi Vijeća (EU) br. 359/2011 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. travnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

E. RINKĒVIČS


(1)  SL L 100, 14.4.2011., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća 2011/235/ZVSP od 12. travnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Iranu (SL L 100, 14.4.2011., str. 51.).


PRILOG

1.

Unosi za sljedeće osobe brišu se s popisa navedenog u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EU) br. 359/2011:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

2.

Unosi za sljedeće osobe i subjekt navedeni u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EU) br. 359/2001 zamjenjuju se dolje navedenim unosima:

Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

10.

RADAN Ahmad-Reza

Mjesto rođenja: Isfahan (Iran) – Datum rođenja: 1963.

Ravnatelj Policijskog centra za strateške studije, bivši zamjenik načelnika nacionalne policije Irana do lipnja 2014. Kao zamjenik načelnika nacionalne policije od 2008. Radan je bio odgovoran za premlaćivanja, ubojstva i proizvoljna uhićenja i pritvaranja prosvjednika koja su izvršile policijske snage.

12.4.2011.

13.

TAEB Hossein

Mjesto rođenja: Teheran – Datum rođenja: 1963.

Zamjenik zapovjednika obavještajnog krila IRGC-a. Bivši zapovjednik snaga Basij do listopada 2009. Snage pod njegovim zapovjedništvom sudjelovale su u masovnim premlaćivanjima, ubojstvima, pritvaranjima i mučenjima mirnih prosvjednika.

12.4.2011.

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Bivši voditelj pravosudnih tijela u Mashhadu do rujna 2014. Vjerojatno je trenutačno u postupku preraspodjele na drugu funkciju. Suđenja pod njegovim nadzorom odvijala su se po hitnom postupku i na zatvorenim zasjedanjima, bez poštovanja temeljnih prava optuženih, a temeljila su se na priznanjima koja su iznuđena pod pritiskom i mučenjem. Kako su presude o pogubljenju izricane masovno, smrtne su kazne izricane bez pravilnog poštovanja postupaka pravičnog saslušanja.

12.4.2011.

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Mjesto rođenja: Najafabad (Iran) – Datum rođenja: 1945.

Član Skupštine stručnjaka i predstavnik Vrhovnog vođe u („središnjoj”) pokrajini Markazi. Bivši iranski glavni javni tužitelj do rujna 2009., kao i bivši ministar za obavještajnu djelatnost za Khatamijeva predsjedništva.

Kao iranski glavni javni tužitelj nakon prvih postizbornih prosvjeda naredio je i nadzirao montirane sudske procese u okviru kojih se nisu poštovala prava optuženih i gdje im je bilo uskraćeno pravo na odvjetnika. Snosi odgovornost i za zlouporabe u Kahrizaku.

12.4.2011.

16.

HADDAD Hassan (također poznat kao Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Bivši sudac u 26. podružnici Revolucionarnog suda u Teheranu. Bio je nadležan za predmete pritvorenika povezane s krizom nakon izbora i redovito je prijetio obiteljima pritvorenika kako bi ih ušutkao. Imao je ključnu ulogu u izdavanju naloga za zadržavanje u istražnom centru Kahrizak. U studenome 2014. iranske vlasti službeno su priznale njegovu ulogu u smrti pritvorenikâ.

12.4.2011.

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Bivši sudac Revolucionarnog suda u Teheranu. Sudjelovao u suđenjima prosvjednicima. Pravosudna tijela ispitala su ga u vezi s pozivima na sud koje je uputio istražni centar Kahrizak. Imao je ključnu ulogu u izdavanju naloga za zadržavanje pritvorenika u istražnom centru Kahrizak. U studenome 2014. iranske vlasti službeno su priznale njegovu ulogu u smrti pritvorenikâ.

12.4.2011.

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Mjesto rođenja: Yazd (Iran) – Datum rođenja: 1953.

Teheranski glavni javni tužitelj od kolovoza 2009. Dolatabadijev ured optužio je veliki broj prosvjednika, uključujući pojedince koji su sudjelovali u prosvjedima u prosincu 2009. u Noći Ašure. Naredio je zatvaranje Karroubijeva ureda u rujnu 2009. i uhićenje više reformističkih političara i zabranio dvije reformističke političke stranke u lipnju 2010. Njegov je ured optužio prosvjednike optužbom Muharebeha, mržnje prema Bogu, za što je predviđena smrtna kazna, a onima kojima je prijetila smrtna kazna nije omogućio pravičan sudski postupak. Njegov je ured također uzeo za metu i zatvarao reformiste, aktiviste za ljudska prava i predstavnike medija kao dio šireg zatiranja političke oporbe.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (također poznat kao NASSERIAN)

 

Sudac, voditelj Revolucionarnog suda u Teheranu, 28. podružnica. Bio je nadležan za postizborne predmete. Izrekao je duge kazne zatvora u okviru nepoštenih suđenja društvenim i političkim aktivistima i novinarima i više smrtnih kazni prosvjednicima i društvenim i političkim aktivistima.

12.4.2011.

21.

MOHSENI-EJEI Gholam- Hossein

Mjesto rođenja: Ejiyeh – Datum rođenja: oko 1956.

Iranski glavni javni tužitelj od rujna 2009. i glasnogovornik pravosudnih tijela i bivši ministar za obavještajnu djelatnost tijekom izbora 2009. Dok je bio ministar za obavještajnu djelatnost tijekom izbora 2009. obavještajci pod njegovim zapovjedništvom bili su odgovorni za zatvaranje, mučenje i iznuđivanje lažnih priznanja pod pritiskom od stotina aktivista, novinara, disidenata i reformističkih političara. Osim toga, političke su ličnosti prisiljavali na lažna priznanja pod neizdrživim ispitivanjima, koja su uključivala mučenje, zlostavljanje, ucjene i prijetnje članovima obitelji.

12.4.2011.

22.

MORTAZAVI Said

Mjesto rođenja: Meybod, Yazd (Iran) – Datum rođenja: 1967.

Bivši teheranski glavni javni tužitelj do kolovoza 2009.

Kao teheranski glavni javni tužitelj izdao je opći nalog koji je upotrijebljen za zatvaranje stotina aktivista, novinara i studenata. U siječnju 2010. parlamentarnom istragom utvrđena je njegova izravna odgovornost za zadržavanje triju pritvorenika koji su potom umrli u pritvoru. Razriješen je dužnosti u kolovozu 2010. nakon ispitivanja koje su pokrenula iranska pravosudna tijela o njegovoj ulozi u smrti trojice muškaraca koji su na njegov nalog pritvoreni nakon izbora. U studenome 2014. iranske vlasti službeno su priznale njegovu ulogu u smrti pritvorenikâ.

12.4.2011.

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Sudac u 26. podružnici Revolucionarnog suda u Teheranu. Nadležan je za predmete povezane s razdobljem nakon izbora; izrekao je duge kazne zatvora u okviru nepoštenih suđenja aktivistima za ljudska prava i više smrtnih kazna prosvjednicima.

12.4.2011.

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Sudac Vrhovnog suda. Bivši glavni sudac Revolucionarnog suda u Mashhadu. Suđenja u njegovoj nadležnosti odvijala su se po hitnom postupku i na zatvorenim zasjedanjima, bez poštovanja temeljnih prava optuženih. Kako su presude o pogubljenju izricane masovno, smrtne su kazne izricane bez pravilnog poštovanja postupaka pravičnog saslušanja.

12.4.2011.

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Voditelj teheranskih pravosudnih tijela. Bivši predsjednik iranske Organizacije za zatvore. U tom je svojstvu sudjelovao u masovnom zatvaranju političkih prosvjednika i prikrivanju zlouporaba počinjenih u okviru zatvorskog sustava.

12.4.2011.

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Glavni direktor iranske Agencije za borbu protiv narkotika. Bivši zapovjednik teheranske policije. Pod njegovim vodstvom policijske snage bile su odgovorne za primjenu izvansudske sile nad osumnjičenima tijekom uhićenja i istražnog pritvora. Teheranska policija također je umiješana u racije u studentskim domovima Teheranskog sveučilišta u lipnju 2009. kada su, prema podacima povjerenstva iranskog parlamenta (Madžlisa), pripadnici policije i milicije Basiji ozlijedili više od 100 studenata.

10.10.2011.

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (također poznat kao: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Savjetnik Disciplinskog suda za suce od travnja 2014. Bivši predsjednik teheranskih pravosudnih tijela. Kao predsjednik teheranskih pravosudnih tijela odgovoran je za povrede ljudskih prava, proizvoljna uhićenja, uskraćivanje prava zatvorenicima i porast broja pogubljenja.

10.10.2011.

37.

BANESHI Jaber

 

Savjetnik pravosudnih tijela u Iranu. Bivši tužitelj u Shirazu do 2012. Bio je odgovoran za pretjeranu i sve češću primjenu smrtne kazne izricanjem desetaka smrtnih kazni. Tužitelj u predmetu bombaškog napada u Shirazu 2008., koji je režim iskoristio kako bi na smrt osudio nekoliko protivnika režima.

10.10.2011.

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Zamjenik tužitelja u Isfahanu. Sudjelovao je u postupcima u kojima su optuženicima uskraćena prava na pravedno suđenje – npr. Abdollahu Fathiju koji je pogubljen u svibnju 2011. nakon što je Habibi tijekom njegovog suđenja u ožujku 2010. zanemario njegovo pravo na saslušanje i probleme s duševnim zdravljem. Sudjelovao je stoga u teškim kršenjima prava na pravičan sudski postupak, što je doprinijelo pretjeranoj i sve češćoj primjeni smrtne kazne i naglom porastu pogubljenja od početka 2011.

10.10.2011.

41.

HEJAZI Mohammad

Mjesto rođenja: Ispahan Datum rođenja: 1956.

Kao zamjenik čelnika oružanih snaga imao je ključnu ulogu u zastrašivanju i prijećenju iranskim „neprijateljima” te bombardiranju selâ iračkih Kurda. Bivši čelnik Korpusa Sarollah IRGC-a u Teheranu i bivši čelnik snaga Basij, igrao je središnju ulogu u postizbornom suzbijanju prosvjeda.

10.10.2011.

47.

KHALILOLLAHI Moussa (također poznat kao: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Tužitelj u Tabrizu. Sudjelovao je u predmetu Sakineha Mohammadi-Ashtianija te je odgovoran za ozbiljne povrede prava na pravičan sudski postupak.

10.10.2011.

48.

MAHSOULI Sadeq (također poznat kao: MAHSULI, Sadeq)

Mjesto rođenja: Oroumieh (Iran) Datum rođenja: 1959./60.

Savjetnik bivšeg predsjednika i trenutačnog člana Vijeća za primjerenost Mahmouda Ahmadinejada i član Fronte ustrajnosti. Ministar socijalne skrbi i socijalne sigurnosti između 2009. i 2011. Ministar unutarnjih poslova do kolovoza 2009. Kao ministar unutarnjih poslova, Mahsouli je bio nadležan za sve policijske snage, sigurnosne agente Ministarstva unutarnjih poslova i agente u civilu. Snage pod njegovim zapovjedništvom odgovorne su za napade na studentske domove Teheranskog sveučilišta 14. lipnja 2009. i mučenja studenata u podrumu Ministarstva (zloglasna podrumska etaža 4). Ostali prosvjednici teško su zlostavljani u centru za pritvor Kahrizak kojim je upravljala policija pod nadzorom Mahsoulija.

10.10.2011.

49.

MALEKI Mojtaba

 

Tužitelj u Kermanshahu. Igrao je ulogu u dramatičnom povećanju broja presuda sa smrtnom kaznom u Iranu, između ostalog u kaznenom progonu sedmoro zatvorenika osuđenih za trgovanje drogom, koji su obješeni istog dana, 3. siječnja 2010., u središnjem zatvoru u Kermanshahu.

10.10.2011.

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Mjesto rođenja: Selseleh (Iran) – Datum rođenja: 1964.

Član Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku. Parlamentarni zastupnik za pokrajinu Lorestan. Član parlamentarnog povjerenstva za vanjsku i sigurnosnu politiku. Bivši upravitelj zatvora Evin do 2012. Mučenje je bila uobičajena praksa u zatvoru Evin dok je Souri bio upravitelj. Mnogi aktivisti bili su pritvoreni u odjelu 209 zbog svojih mirnih aktivnosti protivljenja vladajućem režimu.

10.10.2011.

53.

TALA Hossein (također poznat kao: TALA Hosseyn)

 

Zastupnik u iranskom parlamentu. Bivši glavni guverner („Farmandar”) pokrajine Teheran do rujna 2010., bio je odgovoran za intervenciju policijskih snaga te stoga za suzbijanje prosvjeda.

U prosincu 2010. primio je nagradu zbog svoje uloge u represiji poslije izbora.

10.10.2011.

54.

TAMADDON, Morteza (također poznat kao: TAMADON Morteza)

Mjesto rođenja: Shahr Kord-Isfahan Datum rođenja: 1959.

Voditelj Vijeća pokrajine Teheran za javnu sigurnost. Bivši glavni guverner IRGC-a pokrajine Teheran.

Kao guverner pokrajine Teheran i voditelj Vijeća pokrajine Teheran za javnu sigurnost, snosi opću odgovornost za sve represivne aktivnosti koje poduzima IRGC u pokrajini Teheran, između ostalog represiju nad političkim prosvjedima u lipnju 2009.

10.10.2011.

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz

 

Sudac na kaznenom sudu pokrajine Teheran. Bivši sudac u prvom vijeću suda Evin. Vodio je nekoliko suđenja prosvjednicima, između ostalog, suđenje Abdol-Rezi Ghanbariju, učitelju koji je uhićen u siječnju 2010. i osuđen na smrt zbog svojih političkih aktivnosti. Prvostupanjski sud u Evinu osnovan je unutar zatvora Evin, što je u ožujku 2010. pozdravio Jafari Dolatabadi. U tom zatvoru neki optuženici zatvarani su u samicu, zlostavljani i prisiljavani na davanje lažnih izjava.

10.10.2011.

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Mjesto rođenja: Mashad (Iran) Datum rođenja: 1952.

Zamjenik glavnog državnog odvjetnika, odgovoran za politička i sigurnosna pitanja. Bivši ministar pravosuđa od 2009. do 2013.

Dok je obnašao funkciju ministra pravosuđa zatvorski uvjeti u Iranu pali su ispod prihvaćenih međunarodnih standarda, a zlostavljanje zatvorenika bilo je ustaljeno. Osim toga imao je ključnu ulogu u prijetnjama i zlostavljanju iranske dijaspore objavljujući osnivanje posebnog suda koji će suditi samo Irancima koji žive izvan zemlje. Dok je obnašao tu funkciju u Iranu je naglo porastao broj pogubljenja, između ostalog tajnih pogubljenja koje vlada nije objavila te pogubljenja za kaznena djela povezana s drogom.

10.10.2011.

60.

HOSSEINI, dr. Mohammad (također poznat kao: HOSSEYNI, dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed i Sayyid)

Mjesto rođenja: Rafsanjan, Kerman Datum rođenja: 1961.

Savjetnik bivšeg predsjednika i trenutačnog člana Vijeća za primjerenost Mahmouda Ahmadinejada. Bivši ministar kulture i islamskog usmjeravanja (od 2009. do 2013.). Bivši član IRGC-a, sudjelovao je u represiji nad novinarima.

10.10.2011.

61.

MOSLEHI, Heydar (također poznat kao: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Mjesto rođenja: Isfahan (Iran) Datum rođenja: 1956.

Voditelj organizacije za publikacije o ulozi svećenstva u ratu. Bivši ministar za obavještajnu djelatnost (od 2009. do 2013.).

Pod njegovim je vodstvom Ministarstvo za obavještajnu djelatnost nastavilo praksu raširenih proizvoljnih pritvaranja i progona prosvjednika i disidenata. Ministarstvo za obavještajnu djelatnost upravlja odjelom 209 zatvora Evin gdje su smješteni mnogi aktivisti zbog svojih mirnih aktivnosti kojima se protive aktualnoj vladi. Ispitivači iz Ministarstva za obavještajnu djelatnost zatvorenike u odjelu 209 tukli su te ih psihički i seksualno zlostavljali.

10.10.2011.

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Mjesto rođenja: Dezful (Iran) Datum rođenja: 22. srpnja 1959.

Ravnatelj Radiotelevizije Islamske Republike Irana (IRIB) do studenoga 2014. Vjerojatno je trenutačno u postupku preraspodjele na drugu funkciju. Tijekom svog mandata na IRIB-u bio je odgovoran za sve programske odluke. IRIB je u kolovozu 2009. i prosincu 2011. prenosio iznuđena priznanja pritvorenika i niz „režiranih suđenja”. To predstavlja jasnu povredu međunarodnih odredaba o pravednom suđenju i pravu na pravičan sudski postupak.

23.3.2012.

63.

TAGHIPOUR Reza

Mjesto rođenja: Maragheh (Iran) Datum rođenja: 1957.

Vijećnik Gradskog vijeća Teherana. Bivši ministar za informiranje i komunikacije (2009.–2012.).

Kao ministar za informiranje bio je jedan od vodećih dužnosnika zaduženih za cenzuru i nadzor internetskih aktivnosti kao i za sve vrste komunikacija (osobito mobilnih telefona). Tijekom ispitivanja političkih pritvorenika ispitivači koriste njihove osobne podatke, poštu i komunikacije. U nekoliko navrata nakon predsjedničkih izbora 2009. i tijekom uličnih prosvjeda bile su prekinute mobilne veze i opcija slanja tekstualnih poruka, satelitski TV kanali bili su ometani, a internet na nekim lokacijama isključen ili barem usporen.

23.3.2012.

64.

KAZEMI Toraj

 

Pukovnik u policijskom odjelu za tehnologiju i komunikacije, najavio je kampanju novačenja vladinih hakera kako bi se ostvario bolji nadzor nad informacijama na internetu i napale „opasne” stranice.

23.3.2012.

65.

LARIJANI Sadeq

Mjesto rođenja: Najaf (Irak) – Datum rođenja: 1960. ili kolovoz 1961.

Voditelj pravosudnih tijela. Voditelj pravosudnih tijela mora dati suglasnost i potpisati svaku kaznu za qisas (odmazda), hodoud (zločin protiv Boga) i ta'zirat (zločin protiv države). To uključuje sudske presude koje uključuju smrtnu kaznu, bičevanje i amputacije. Tako je osobno potpisao brojne smrtne kazne, u suprotnosti s međunarodnim normama, između ostalog kamenovanje ili vješanje, pogubljenje maloljetnika i javna pogubljenja kao što su slučajevi kada su zatvorenici obješeni s mostova pred tisućama ljudi.

Također je dozvolio tjelesna kažnjavanja kao što su amputacije i kapanje kiseline u oči osuđenika. Otkad je Sadeq Larijani preuzeo dužnost znatno je povećan broj proizvoljnih uhićenja političkih zatvorenika, zagovaratelja ljudskih prava i pripadnika manjina. Broj pogubljenja također se naglo povećao od 2009. Sadeq Larijani također snosi odgovornost za sustavna kršenja prava na pravedno suđenje od strane iranskog pravosuđa.

23.3.2012.

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Pripadnik je bliskog kruga osoba oko vrhovnog vođe, jedan od odgovornih za planiranje suzbijanja prosvjeda što se provodi od 2009. te povezan s odgovornima za suzbijanje prosvjeda.

23.3.2012.

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Mjesto rođenja: Dezful (Iran) Datum rođenja: 1954.

Glavni tajnik Svjetske zaklade za holokaust, osnovane na Međunarodnoj konferenciji o reviziji globalne predodžbe o holokaustu 2006. godine, za čiju je organizaciju Ramin bio odgovoran u ime iranske vlade. Kao zamjenik ministra zadužen za tisak do prosinca 2013. bio je glavna osoba odgovorna za cenzuru. Izravno je odgovoran za zatvaranje mnogih reformističkih novina (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh itd.), zatvaranje neovisnog novinarskog sindikata te zastrašivanje ili uhićivanje novinara.

23.3.2012.

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Mjesto rođenja: Meibod (Iran) Datum rođenja: 1967.

Gradonačelnik Mashada, drugog najvećeg grada u Iranu u kojemu se redovito odvijaju javna pogubljenja. Bivši zamjenik ministra unutarnjih poslova za politička pitanja. Bio je odgovoran za represiju protiv osoba koje su javno govorile u obranu svojih zakonskih prava, između ostalog slobodu izražavanja. Kasnije je imenovan predsjednikom Iranskog izbornog odbora za parlamentarne izbore u 2012. i za predsjedničke izbore u 2013.

23.3.2012.

73.

FAHRADI Ali

 

Tužitelj u Karaju. Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, obnašanje dužnosti tužitelja na suđenjima na kojima se donosila smrtna kazna. U regiji Karaj zabilježen je velik broj pogubljenja dok je on bio tužitelj.

23.3.2012.

74.

REZVANMA-NESH Ali

 

Tužitelj. Odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava, između ostalog umiješanost u pogubljenje maloljetnika.

23.3.2012.

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Voditelj sigurnosne službe u Ministarstvu obrane. Bivši voditelj zaštite i sigurnosti u IRGC-u do ožujka 2012. Bivši zapovjednik obavještajnog krila IRGC-a do listopada 2009. Sudjelovao je u suzbijanju slobode izražavanja, između ostalog povezanošću s odgovornima za uhićenja blogera/novinara u 2004. te je navodno imao ulogu u suzbijanju postizbornih prosvjeda u 2009.

23.3.2012.

77.

JAFARI Reza

Datum rođenja: 1967.

Savjetnik Disciplinskog suda za suce od 2012. Član „Odbora za utvrđivanje kriminalnog internetskog sadržaja”, tijela odgovornog za internetske stranice i cenzuru društvenih medija. Bivši voditelj posebnog kaznenog progona kibernetičkog kriminala između 2007. i 2012. Bio je odgovoran za suzbijanje slobode izražavanja, između ostalog pomoću uhićenja, pritvora i kaznenog progona blogera i novinara. Osobe uhićene zbog sumnje u kibernetički kriminal zlostavljane su i podvrgnute nepoštenom sudskom postupku.

23.3.2012.

78.

RESHTE-AHMADI Bahram

 

Sudac redovnog suda sjevernog Teherana. Bivši nadzornik Ureda državnog odvjetništva u Teheranu. Zamjenik voditelja Ureda za zatvorske poslove pokrajine Teheran. Bivši zamjenik tužitelja u Teheranu do 2013. Vodio je centar za progone Evin. Bio je odgovoran za uskraćivanje prava zagovarateljima ljudskih prava i političkim zatvorenicima, između ostalog posjeta i drugih prava zatvorenika.

23.3.2012.

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Upravitelj zatvora Evin, imenovan sredinom 2012. Od njegovog imenovanja, uvjeti u zatvoru su se pogoršali, a izvješća spominju sve lošije postupanje prema zatvorenicima. U listopadu 2012. devet zatvorenica započelo je štrajk glađu iz protesta zbog kršenja njihovih prava i nasilnog postupanja od strane zatvorskih čuvara.

12.3.2013.

80.

KIASATI Morteza

 

Sudac 4. podružnice Revolucionarnog suda u Ahwazu, izrekao je smrtne kazne četvorici arapskih političkih zatvorenika, Tahi Heidarianu, Abbasu Heidarianu, Abd al-Rahmanu Heidarianu (trojica braće) i Aliju Sharifi. Oni su uhićeni, mučeni i obješeni bez provođenja pravičnog sudskog postupka. Ti predmeti i izostanak pravičnog sudskog postupka navedeni su u izvješću posebnog izvjestitelja UN-a za ljudska prava u Iranu od 13. rujna 2012. te izvješću glavnog tajnika UN-a o Iranu od 22. kolovoza 2012.

12.3.2013.

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Sudac 2. podružnice Revolucionarnog suda u Ahwazu, 17. ožujka 2012. izrekao je smrtne kazne petorici Arapa iz Ahwaza, Mohammadu Aliju Amouriju, Hashemu Sha'baniju Amouriju, Hadiju Rashediju, Sayedu Jaberu Alboshoki, Sayedu Mokhtaru Alboshoki zbog „aktivnosti protiv nacionalne sigurnosti” i „mržnje prema Bogu”. Te je kazne potvrdio iranski Vrhovni sud 9. siječnja 2013. Petorica su više od godine dana bila pritvorena bez optužnice, mučena i osuđena bez pravičnog sudskog postupka.

12.3.2013.

82.

SARAFRAZ, Mohammad (dr.) (također poznat kao: Haj-agha Sarafraz)

Datum rođenja: oko 1963. Mjesto rođenja: Teheran Mjesto boravišta: Teheran Radno mjesto: Sjedište IRIB-a i Press TV, Teheran

Predsjednik Radiotelevizije Islamske Republike Irana (IRIB). Voditelj IRIB World Servicea i Press TV-a, odgovoran za sve odluke u vezi s programom. Blisko povezan s državnim sigurnosnim aparatom. Pod njegovim vodstvom, Press TV, zajedno s IRIB-om, surađivala je s iranskim sigurnosnim službama i tužiteljima i emitirala prisilna priznanja pritvorenika, uključujući priznanje iransko-kanadskog novinara i filmaša Maziara Baharija u tjednoj emisiji „Iran Today”. Neovisni regulator za radiodifuziju OFCOM kaznio je Press TV u Ujedinjenoj Kraljevini sa 100 000 funti zbog emitiranja Baharijevog priznanja 2011. snimljenog u zatvoru dok je Bahari bio pod prisilom. Sarafraz je stoga povezan s kršenjem prava na pošteno suđenje i pravičan sudski postupak.

12.3.2013.

83.

JAFARI, Asadollah

 

Tužitelj u pokrajini Mazandaran odgovoran za nezakonita uhićenja i kršenja prava pritvorenika iz Baha'ija od početnog uhićenja do njihovog zadržavanja u samici obavještajnog centra za zadržavanje. Dokumentirano je šest konkretnih predmeta u kojima je prekršeno načelo pravičnog sudskog postupka. Jafari je bio tužitelj u predmetima koji su rezultirali mnogim pogubljenjima, između ostalog javnim pogubljenjima.

12.3.2013.

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Sudac 1. podružnice Revolucionarnog suda u Tabrizu. Odgovoran za teške kazne izrečene novinarima i pripadnicima azerske etničke manjine te aktivistima za radnička prava, u kojima ih je optužio za špijuniranje, djela protiv nacionalne sigurnosti, propagandu protiv iranskog režima i vrijeđanje vođe Irana. Njegove presude u mnogim slučajevima nisu bile u skladu s pravičnim sudskim postupkom, a pritvorenici su bili prisiljavani na davanje lažnih priznanja. U jednom snažno praćenom predmetu sudjelovalo je 20 humanitarnih radnika dobrovoljaca (koji su pomagali nakon potresa u Iranu u kolovozu 2012.) kojima je izrekao kazne zatvora zato jer su pokušali pomoći žrtvama potresa. Sud je te radnike proglasio krivima zbog „sudjelovanja u okupljanju i prikrivenom dogovaranju za počinjenje kaznenih djela protiv nacionalne sigurnosti.”

12.3.2013.

86.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Voditelj Revolucionarnog tužiteljstva u Shirazu. Odgovoran za nezakonita uhićenja i loše postupanje prema političkim aktivistima, novinarima, zagovornicima ljudskih prava, baha'ijima i zatvorenicima savjesti, koji su uznemiravani, mučeni, ispitivani i uskraćen im je pristup odvjetnicima i pravičan sudski postupak. Musavi-Tabar potpisivao je sudske naloge u zloglasnom Centru za zadržavanje br. 100 (zatvor za muškarce), uključujući nalog za trogodišnje zadržavanje baha'ijske zatvorenice Rahe Sabat u samici.

12.3.2013.

Subjekti

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

1.

Centar za istraživanje organiziranog kriminala (također poznat kao: Ured za kibernetički kriminal ili Kibernetička policija)

Lokacija: Teheran, Iran internetska stranica: http://www.cyberpolice.ir

Iranska kibernetička policija, osnovana u siječnju 2011., jedinica je Policije Islamske Republike Irana, kojoj je na čelu Esmail Ahmadi-Moqaddam (naveden na popisu). Ahmadi-Moqaddam naglasio je da će se Kibernetička policija baviti antirevolucionarnim i disidentskim skupinama koje su 2009. iskoristile društvene mreže na internetu kako bi potakle prosvjede protiv ponovnog izbora predsjednika Mahmouda Ahmadinejada. U siječnju 2012. Kibernetska policija izdala je nove smjernice za internetske kafiće, prema kojima su korisnici dužni dati osobne informacije koje će šest mjeseci čuvati vlasnici kafića, kao i evidenciju internetskih stranica koje su posjetili. Pravila također zahtijevaju da vlasnici kafića instaliraju internu televiziju, odnosno video nadzor i čuvaju snimke šest mjeseci.

Na temelju tih novih pravila mogu nastati kontrolne knjige koje državna tijela mogu koristiti kako bi pronašla aktiviste ili bilo koga za koga se smatra da je prijetnja nacionalnoj sigurnosti. U lipnju 2012. iranski mediji izvijestili su da će Kibernetička policija pokrenuti oštre mjere protiv virtualnih privatnih mreža (VPN). Dana 30. listopada 2012. Kibernetička policija bez naloga je uhitila blogera Sattara Beheshtija zbog „djela protiv nacionalne sigurnosti na društvenim mrežama i Facebooku.” Beheshti je na svojem blogu kritizirao iransku vladu. Beheshti je 3. studenoga pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji te se vjeruje da su ga tijela Kibernetičke policije mučila do smrti.

 


8.4.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 92/12


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/549

od 7. travnja 2015.

o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 961/2010 (1), a posebno njezin članak 46. stavak 2.,

budući da:

(1)

Vijeće je 23. ožujka 2012. donijelo Uredbu (EU) br. 267/2012.

(2)

Presudom od 22. siječnja 2015. u spojenim predmetima T-420/11 i T-56/12, Opći sud Europske unije poništio je odluke Vijeća 2011/299/ZVSP (2) i 2011/783/ZVSP (3) u mjeri u kojoj obuhvaćaju sljedeće subjekte na popisu osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga IX. Uredbi (EU) br. 267/2012: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd., IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co. i Kish Shipping Line Manning Co.

(3)

Na temelju novog obrazloženja ta bi 32 subjekta trebala biti ponovno uvrštena na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja.

(4)

Presudom od 22. siječnja 2015. u predmetu T-176/12 Opći sud Europske unije poništio je Odluku Vijeća 2012/35/ZVSP (4) o uvrštavanju banke Bank Tejarat na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga IX. Uredbi (EU) br. 267/2012.

(5)

Na temelju novog obrazloženja banka Bank Tejarat trebala bi biti ponovo uvrštena na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja.

(6)

Uredbu (EU) br. 267/2012 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IX. Uredbi (EU) br. 267/2012 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. travnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

E. RINKĒVIČS


(1)  SL L 88, 24.3.2012., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća 2011/299/ZVSP od 23. svibnja 2011. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 136, 24.5.2011., str. 65.).

(3)  Odluka Vijeća 2011/783/ZVSP od 1. prosinca 2011. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 319, 2.12.2011., str. 71.).

(4)  Odluka Vijeća 2012/35/ZVSP od 23. siječnja 2012. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 19, 24.1.2012., str. 22.).


PRILOG

1.

U popis iz dijela I. Priloga IX. Uredbi (EU) br. 267/2012 umeće se dolje navedeni subjekt:

I.   Osobe i subjekti uključeni u nuklearne aktivnosti ili aktivnosti povezane s balističkim projektilima te osobe i subjekti koji pružaju potporu Vladi Irana.

B.   Subjekti

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

105.

Bank Tejarat

Poštanska adresa: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 -5416, Teheran; Tel. 88826690; Tlx.: 226641 TJTA IR;Telefaks: 88893641;Internetska stranica: http://www.tejaratbank.ir

Banka Bank Tejarat daje znatnu potporu Vladi Irana tako što joj nudi financijska sredstva i financijske usluge za razvojne projekte u vezi s naftom i plinom. Sektor nafte i plina znatan je izvor financiranja za Vladu Irana i nekoliko projekata koje financira banka Bank Tejarat izvode društva kćeri subjekata koji su u vlasništvu Vlade Irana i pod njezinom kontrolom. Uz to, banka Bank Tejarat i dalje je u djelomičnom vlasništvu Vlade Irana i blisko je s njom povezana te je stoga Vlada Irana u mogućnosti da utječe na odluke banke Bank Tejarat, uključujući na njezino sudjelovanje u financiranju projekata koje Vlada Irana smatra glavnim prioritetima.

Nadalje, s obzirom na to da banka Bank Tejarat pruža financijska sredstva raznim projektima koji se odnose na proizvodnju i rafiniranje sirove nafte za koje je nužno pribaviti ključnu opremu i tehnologiju za te sektore čija je nabava za upotrebu u Iranu zabranjena, za banku Bank Tejarat može se utvrditi da je uključena u nabavu zabranjene robe i tehnologije.

8.4.2015.

2.

U popis iz dijela III. Priloga IX. Uredbi (EU) br. 267/2012 umeću se dolje navedeni subjekti:

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Subjekti

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB92501 (Njemačka) izdana 4. siječnja 2005.

Holding poduzeće IRISL-a, smješteno u Njemačkoj, u vlasništvu IRISL-a te pod njegovom kontrolom.

8.4.2015.

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94311 (Njemačka) izdana 21. srpnja 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

5.a

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102601 (Njemačka) izdana19. rujna 2005.; Br. IMO: 9349576

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94312 (Njemačka) izdana 21. srpnja 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

6.a

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102502 (Njemačka) izdana 24. kolovoza 2005.; Br. IMO: 9349588.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94313 (Njemačka) izdana 21. srpnja 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

7.a

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102520 (Njemačka) izdana 29. kolovoza 2005.; Br. IMO: 9349590

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94314 (Njemačka) izdana 21. srpnja 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

8.a

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102600 (Njemačka) izdana 19. rujna 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94315 (Njemačka) izdana 21. srpnja 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

9.a

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102599 (Njemačka) izdana 19. rujna 2005.; Br. IMO: 9349667

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94316 (Njemačka) izdana 21. srpnja 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

10.a

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102501 (Njemačka) izdana 24. kolovoza 2005.; Br. IMO: 9349679

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94829 (Njemačka) izdana 19. rujna 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

11.a

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102655 (Njemačka) izdana 26. rujna 2005.; Br. IMO: 9165786

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94633 (Njemačka) izdana 24. kolovoza 2005.;

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

12.a

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102533 (Njemačka) izdana 1. rujna 2005.; Br. IMO: 9165803

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94698 (Njemačka) izdana 9. rujna 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

13.a

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102565 (Njemačka) izdana 15. rujna 2005.; Br. IMO: 9165798

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

14.a

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102679 (Njemačka) izdana 27. rujna 2005.; Br. IMO: 9165815

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94632 (Njemačka) izdana 24. kolovoza 2005.;

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

15.a

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102544 (Njemačka) izdana 9. rujna 2005.; Br. IMO: 9209324

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94573 (Njemačka) izdana 18. kolovoza 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

16.a

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102506 (Njemačka) izdana 25. kolovoza 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iran

IRISL Maritime Training Institute je u vlasništvu i pod kontrolom IRISL-a koji posjeduje 90 % dionica tog trgovačkog društva i čiji je predstavnik potpredsjednik Upravnog odbora. Bavi se osposobljavanjem zaposlenika IRISL-a.

8.4.2015.

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Teheran, Iran

Kheibar Co. je u vlasništvu i pod kontrolom IRISL-a koji posjeduje 81 % dionica tog trgovačkog društva i čiji je predstavnik član Upravnog odbora tog društva. Bavi se nabavom rezervnih dijelova za plovila.

8.4.2015.

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island Iran

Kish Shipping Line Manning Co. je u vlasništvu i pod kontrolom IRISL-a. Bavi se zapošljavanjem osoblja IRISL-a te njegovim upravljanjem.

8.4.2015.


8.4.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 92/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/550

оd 24. ožujka 2015.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Fränkischer Grünkern (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Njemačke za upis naziva „Fränkischer Grünkern” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Fränkischer Grünkern” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Fränkischer Grünkern” (ZOI) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.6. Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014. (3)

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. ožujka 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 410, 18.11.2014., str. 12.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


8.4.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 92/19


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/551

оd 24. ožujka 2015.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Miel des Cévennes (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Francuske za upis naziva „Miel des Cévennes” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Miel des Cévennes” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Miel des Cévennes” (ZOZP) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.4. Ostali proizvodi životinjskog podrijetla (jaja, med, mliječni proizvodi osim maslaca itd.) iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. ožujka 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 412, 19.11.2014., str. 4.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 оd 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


8.4.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 92/20


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/552

оd 7. travnja 2015.

o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 1,3-dikloropropen, bifenoks, dimetenamid-P, proheksadion, tolilfluanid i trifluralin u određenim proizvodima ili na njima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a), članak 18. stavak 1. točku (b) i članak 49. stavak 2.,

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) utvrđene su za dimetenamid-P i proheksadion u Prilogu II. i dijelu B Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-ovi za 1,3-dikloropropen i bifenoks utvrđeni su u dijelu A Priloga III. toj Uredbi. MRO-ovi za tolilfluanid i trifluralin utvrđeni su u Prilogu V. toj Uredbi.

(2)

Odlukom Komisije 2011/36/EU (2) predviđeno je da se 1,3-dikloropropen ne uvrsti u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (3). Sva su postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju djelatnu tvar 1,3-dikloropropen ukinuta. Stoga je u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 396/2005 u vezi s njezinim člankom 14. stavkom 1. MRO-ove utvrđene za tu aktivnu tvar u Prilogu III. potrebno izbrisati. Ta se odredba ne treba primjenjivati na one MRO-ove koji odgovaraju CXL-ovima koji se temelje na primjeni u trećim zemljama ako su CXL-ovi prihvatljivi u pogledu sigurnosti potrošača. Isto tako se ne treba primjenjivati ako su MRO-ovi posebno utvrđeni kao uvozna odstupanja.

(3)

Europska agencija za sigurnost hrane, dalje u tekstu „Agencija”, dostavila je za bifenoks obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ovima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (4). Agencija je preporučila da se snize MRO-ovi za ječam u zrnu, zob u zrnu, raž u zrnu i pšenicu u zrnu. Agencija je zaključila da u vezi s MRO-ovima za sjemenke suncokreta i sjeme repice određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da osobe koje upravljaju rizikom izvrše daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-ove za te proizvode potrebno je utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-ovi preispitati, a pri preispitivanju uzet će se u obzir informacije koje budu dostupne unutar dvije godine nakon objave ove Uredbe. Agencija je zaključila da u vezi s MRO-ovima za svinje (meso, mast, jetra, bubrezi), goveda (meso, mast, jetra, bubrezi), ovce (meso, mast, jetra, bubrezi), koze (meso, mast, jetra, bubrezi) i mlijeko (kravlje, ovčje i kozje) određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da osobe koje upravljaju rizikom izvrše daljnje razmatranje. MRO-ove za te proizvode potrebno je utvrditi na posebnoj granici određivanja ili na zadanoj razini MRO-a u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(4)

Agencija je za dimetenamid-P dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ovima u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005 u vezi s njezinim člankom 12. stavkom 1 (5). Agencija je predložila da se izmijeni definicija ostatka. Preporučila je da se snize MRO-ovi za kikiriki, sjemenke suncokreta, sjeme repice, soju, bučine sjemenke i šećernu repu (korijen). Za ostale je proizvode preporučila da se zadrže postojeći MRO-ovi. Agencija je zaključila da u pogledu MRO-ova za mladi luk, salatu i začinsko bilje određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da osobe koje upravljaju rizikom izvrše daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-ove za te proizvode potrebno je utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-ovi preispitati, a pri preispitivanju uzet će se u obzir informacije koje budu dostupne unutar dvije godine nakon objave ove Uredbe.

(5)

Agencija je za proheksadion dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ovima u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005 u vezi s njezinim člankom 12. stavkom 1 (6). Preporučila je da se snize MRO-ovi za stolno i vinsko grožđe, jagode, jagodičaste plodove, drugo sitno voće i bobice, ječam, pšenicu, hmelj, svinje (meso, mast, jetra, bubrezi), goveda (meso, mast, jetra, bubrezi), ovce (meso, mast, jetra, bubrezi) i koze (meso, mast, jetra, bubrezi) Za ostale je proizvode preporučila da se povise ili zadrže postojeći MRO-ovi.

(6)

Odlukom Komisije 2010/20/EU (7) predviđeno je da se tolilfluanid ne uvrsti u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ. Sva su postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju djelatnu tvar tolilfluanid ukinuta.

(7)

Agencija je za tolilfluanid dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ovima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005. (8). Agencija je predložila da se izmijeni definicija ostatka. Zaključila je da je potrebno da osobe koje upravljaju rizikom izvrše daljnje razmatranje. Uzimajući u obzir trenutačna znanstvena i tehnička saznanja MRO-ove je potrebno utvrditi na posebnoj granici određivanja ili na zadanoj razini MRO-a u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(8)

Odlukom Komisije 2010/355/EU (9) predviđeno je da se trifluralin ne uvrsti u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ. Sva su postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju djelatnu tvar trifluralin ukinuta.

(9)

Agencija je za trifluralin dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ovima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005. (10). Uzimajući u obzir trenutačna znanstvena i tehnička saznanja MRO-ove za te proizvode potrebno je utvrditi na posebnoj granici određivanja ili na zadanoj razini MRO-a u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(10)

U pogledu proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla za koje nisu prijavljena odgovarajuća odobrenja ni uvozna odstupanja na razini Unije te nisu dostupni CXL-ovi, Agencija je zaključila da je potrebno da osobe koje upravljaju rizikom izvrše daljnje razmatranje. Uzimajući u obzir trenutačna znanstvena i tehnička saznanja MRO-ove za te proizvode potrebno je utvrditi na posebnoj granici određivanja ili na zadanoj razini MRO-a u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(11)

Komisija je zatražila mišljenje referentnih laboratorija Europske unije za ostatke pesticida o potrebi prilagođavanja određenih posebnih granica određivanja. Za neke tvari ti su laboratoriji zaključili da je zahvaljujući tehnološkom razvoju za određene proizvode neophodno utvrditi posebne granice određivanja.

(12)

Na temelju obrazloženih mišljenja Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra potrebne izmjene MRO-ova ispunjavaju zahtjeve iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(13)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Kako bi se omogućilo uobičajeno stavljanje na tržište, prerada i potrošnja proizvoda, ovom je Uredbom potrebno utvrditi prijelazne odredbe za proizvode koji su zakonito proizvedeni prije izmjene MRO-ova i za koje postoje informacije kojima se pokazuje da je zadržana visoka razina zaštite potrošača.

(15)

Potrebno je državama članicama, trećim zemljama i subjektima u poslovanju s hranom ostaviti razuman rok prije početka primjene izmijenjenih MRO-ova kako bi se mogli pripremiti za ispunjavanje novih uvjeta koji proizlaze iz izmjene MRO-ova.

(16)

Putem Svjetske trgovinske organizacije zatraženo je mišljenje trgovačkih partnera Unije o novim MRO-ovima te su njihove napomene uzete u obzir.

(17)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 396/2005 kako je glasila prije nego što je izmijenjena ovom Uredbom nastavit će se primjenjivati na proizvode koji su zakonito proizvedeni prije 28. travnja 2015.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 28. listopada 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. travnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2011/36/EU od 20. siječnja 2011. o neuvrštavanju 1,3-dikloropropena u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (SL L 18, 21.1.2011., str. 42.).

(3)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(4)  Europska agencija za sigurnost hrane; Obrazloženo mišljenje o pregledu postojećih maksimalnih razina ostataka (MRO-ovi) bifenoksa u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. EFSA Journal 2013.; 11(4):3215. (36 str.).

(5)  Europska agencija za sigurnost hrane; Obrazloženo mišljenje o pregledu postojećih maksimalnih razina ostataka (MRO-ovi) dimetenamida-P u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. EFSA Journal 2013.; 11(4):3216. (53 str.).

(6)  Europska agencija za sigurnost hrane; Pregled postojećih maksimalnih razina ostataka (MRO-ovi) za proheksadion u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. EFSA Journal 2013.; 11(4):3192. (36 str.).

(7)  Direktiva Komisije 2010/20/EU od 9. ožujka 2010. o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ radi uklanjanja tolilfluanida kao aktivne tvari i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (SL L 60, 10.3.2010., str. 20.).

(8)  Europska agencija za sigurnost hrane; Obrazloženo mišljenje o pregledu postojećih maksimalnih razina ostataka (MRO-ovi) tolilfluanida u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. EFSA Journal 2013.; 11(7):3300. (37 str.).

(9)  Odluka Komisije 2010/355/EU od 25. lipnja 2010. o neuvrštavanju trifluralina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (SL L 160, 26.6.2010., str. 30.).

(10)  Europska agencija za sigurnost hrane; Obrazloženo mišljenje o pregledu postojećih maksimalnih razina ostataka (MRO-ovi) trifluralina u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. EFSA Journal 2013.; 11(4):3193. (16 str.).


PRILOG

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 izmjenjuju se kako slijedi:

1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

Stupci za dimetenamid-P i proheksadion zamjenjuju se sljedećim:

„Ostatci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (2)

Dimetenamid uključujući druge smjese sastavnih izomera uključujući dimetenamid-P (zbroj izomera)

Proheksadion (proheksadion (kiselina) i njegove soli izražene kao proheksadion-kalcij)

0100000

1.

VOĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO ORAŠASTO VOĆE

0,01 (1)

 

0110000

i.

Agrumi

 

0,01  (1)

0110010

Grejp (pomelo, Citrus grandis (sweetie), tanđelo (osim mineole), ugli i ostali hibridi)

 

 

0110020

Naranča (bergamot, gorka naranča, chinotto (Citrus myrtifolia) i ostali hibridi)

 

 

0110030

Limun (četrun, limun, budina ruka (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

0110040

Limeta

 

 

0110050

Mandarina (klementina, tanđerina, mineola i ostali hibridi, tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Ostalo

 

 

0120000

ii.

Orašasti plodovi

 

0,01  (1)

0120010

Bademi

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

 

0120030

Indijski orasi

 

 

0120040

Kesteni

 

 

0120050

Kokosov orah

 

 

0120060

Lješnjaci (pitomi lješnjak)

 

 

0120070

Australski orasi (macadamia)

 

 

0120080

Pekan orasi

 

 

0120090

Pinjoli

 

 

0120100

Pistacije

 

 

0120110

Orasi

 

 

0120990

Ostalo

 

 

0130000

iii.

Jezgričavo voće

 

0,1

0130010

Jabuka (divlja jabuka)

 

 

0130020

Kruška (azijska kruška)

 

 

0130030

Dunja

 

 

0130040

Mušmula

 

 

0130050

Japanska mušmula

 

 

0130990

Ostalo

 

 

0140000

iv.

Koštuničavo voće

 

0,01  (1)

0140010

Marelica

 

 

0140020

Trešnja (divlja trešnja, višnja)

 

 

0140030

Breskva (nektarina i srodni hibridi)

 

 

0140040

Šljiva (damson, zeleni ringlo, mirabela, trnina (divlja šljiva), žižula/kineska datulja (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Ostalo

 

 

0150000

v.

Bobičasto i sitno voće

 

0,01  (1)

0151000

(a)

Stolno i vinsko grožđe

 

 

0151010

Stolno grožđe

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

 

0152000

(b)

Jagoda

 

 

0153000

(c)

Jagodičasto voće

 

 

0153010

Kupina

 

 

0153020

Ostružnica (loganove bobice, tayberries (Rubus fruticosus × idaeus), bobice Boysen (Rubus ursinus × idaeus), nordijska kupina i drugi hibridi roda Rubus)

 

 

0153030

Malina (japanska malina, arktička kupina (Rubus arcticus), nektarna malina (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

Ostalo

 

 

0154000

(d)

Drugo sitno i bobičasto voće

 

 

0154010

Borovnica (šumske borovnice)

 

 

0154020

Brusnica (europska brusnica (crvena borovnica) (V. vitis-idaea))

 

 

0154030

Ribiz (crveni, crni i bijeli)

 

 

0154040

Ogrozd (uključujući hibride s drugim vrstama iz roda Ribes)

 

 

0154050

Šipak

 

 

0154060

Dud (obična planika)

 

 

0154070

Azarola (mušmulasti glog) (sibirski kivi (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Bazgine bobice (crnoplodna aronija, jarebika, vučji trn, glog, aronika i ostale bobice)

 

 

0154990

Ostalo

 

 

0160000

vi.

Razno voće

 

0,01  (1)

0161000

(a)

Jestiva kora

 

 

0161010

Datulje

 

 

0161020

Smokve

 

 

0161030

Stolne masline

 

 

0161040

Kumkvat (kumkvat marumi, kumkvat nagami, limekvat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karambola (bilimbi)

 

 

0161060

Kaki jabuka

 

 

0161070

Jamun (java šljiva) (jambolan (Syzygium javanicum), Syzygium malaccense, Syzygium jambos, Eugenia brasiliensis, Eugenia uniflora)

 

 

0161990

Ostalo

 

 

0162000

(b)

Nejestiva kora, manja

 

 

0162010

Kivi

 

 

0162020

Liči (pulasan (Nephelium mutabile), rambutan, longan, mangostin, langsat, salak)

 

 

0162030

Marakuja

 

 

0162040

Kaktus smokva (plod kaktusa)

 

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

0162060

Virginijski dragun (virginijski kaki) (crna sapota, bijela sapota, zelena sapota, žuta sapota, Pouteria sapota)

 

 

0162990

Ostalo

 

 

0163000

(c)

Nejestiva kora, veća

 

 

0163010

Avokado

 

 

0163020

Banane (patuljasta banana, banana za kuhanje (plantain), Musa acuminata)

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaja

 

 

0163050

Nar

 

 

0163060

Tropska jabuka (čerimoja) (mrežasta anona (Annona reticulata), ljuskasta anona (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) i ostalo voće iz porodice Annonaceae s plodovima srednje veličine)

 

 

0163070

Guava (crvena pitaja (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Kruhovac (Artocarpus heterophyllus)

 

 

0163100

Durijan

 

 

0163110

Bodljikava anona (guanabana)

 

 

0163990

Ostalo

 

 

0200000

2.

POVRĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO

0,01 (1)

 

0210000

i.

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

0,01  (1)

0211000

(a)

Krumpir

 

 

0212000

(b)

Tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

0212010

Kasava (manioka) (kolokazija ili japanski taro (Colocasia esculenta), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

0212030

Jam (jam (Pachyrhizus tuberosus), Pachyrhizus erosus)

 

 

0212040

Maranta (arorut)

 

 

0212990

Ostalo

 

 

0213000

(c)

Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

0213010

Cikla

 

 

0213020

Mrkva

 

 

0213030

Celer korjenaš

 

 

0213040

Hren (korijen anđelike, korijen ljupčaca, korijen biljaka iz roda Gentiana)

 

 

0213050

Čičoka (kineska artičoka (Stachys affinis))

 

 

0213060

Pastrnjak

 

 

0213070

Korijen peršina

 

 

0213080

Rotkvica (crna rotkva ili povrtnica (Raphanus niger), japanska rotkva (Raphanus sativus longipinnatus), mala rotkvica i srodne sorte, Cyperus esculentus)

 

 

0213090

Bijeli korijen (zmijak, crni korijen (španjolski zmijak, zmijina trava), čičak)

 

 

0213100

Stočna koraba

 

 

0213110

Repa

 

 

0213990

Ostalo

 

 

0220000

ii.

Lukovičasto povrće

 

0,01  (1)

0220010

Češnjak (bijeli luk)

 

 

0220020

Luk (crveni luk) (ostale vrste luka, srebrenac)

 

 

0220030

Ljutika

 

 

0220040

Mladi luk i zimski crvenac (ostale vrste mladog luka i srodne sorte)

(+)

 

0220990

Ostalo

 

 

0230000

iii.

Plodovito povrće

 

0,01  (1)

0231000

(a)

Solanacea (pomoćnice)

 

 

0231010

Rajčica (cherry rajčica, biljke iz roda Physalis, goji bobice (Lycium barbarum i L. chinense), drvenasta rajčica)

 

 

0231020

Paprika (feferoni)

 

 

0231030

Patlidžan (pepino, afrički patlidžan (S. macrocarpon))

 

 

0231040

Bamija

 

 

0231990

Ostalo

 

 

0232000

(b)

Tikvenjače – s jestivom korom

 

 

0232010

Krastavac

 

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

0232030

Talijanska tikvica, bučica (tikvice, buče (patišon), kruškolika tikva (Lagenaria siceraria), čajota, gorka dinja (Mormodica charantia), zmijska buča (Trichosanthes cucumerina var. Anguina), lufa (Luffa acutangula))

 

 

0232990

Ostalo

 

 

0233000

(c)

Tikvenjače – s nejestivom korom

 

 

0233010

Dinja (kivano)

 

 

0233020

Bundeva (zimska bundeva, buča (kasna sorta))

 

 

0233030

Lubenica

 

 

0233990

Ostalo

 

 

0234000

(d)

Slatki kukuruz (mladi kukuruz)

 

 

0239000

(e)

Ostalo plodovito povrće

 

 

0240000

iv.

Kupusnjače

 

0,01  (1)

0241000

(a)

Cvjetne kupusnjače

 

 

0241010

Brokula (talijanska brokula (calabrese), Brassica rapa var. cymosa, kineska brokula)

 

 

0241020

Cvjetača

 

 

0241990

Ostalo

 

 

0242000

(b)

Glavate kupusnjače

 

 

0242010

Kelj pupčar

 

 

0242020

Glavati kupus (kupus šiljatih glavica, crveni kupus, kelj, bijeli kupus)

 

 

0242990

Ostalo

 

 

0243000

(c)

Lisnate kupusnjače

 

 

0243010

Kineski kupus (smeđa gorušica (Brassica juncea), kineska raštika (Brassica rapa subsp. chinensis), kineski plosnati kupus (Brassica rapa var. narinosa), choi sum (Brassica parachinensis), pekinški kupus)

 

 

0243020

Kelj (raštika, lisnati kelj, portugalski lisnati kelj, portugalski kupus, stočni kelj)

 

 

0243990

Ostalo

 

 

0244000

(d)

Korabica

 

 

0250000

v.

Lisnato povrće i svježe začinsko bilje

 

 

0251000

(a)

Salata i drugo salatno bilje uključujući porodicu Brassicaceae (krstašice)

 

0,01  (1)

0251010

Matovilac (Valerianella eriocarpa)

 

 

0251020

Salata (salata glavatica ili glavičasta salata, lollo rosso (lisnata salata), ledenka ili ledena salata, rimska salata (marula))

(+)

 

0251030

Širokolisna endivija (divlja cikorija, crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija, slatka salata (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), listovi maslačka)

 

 

0251040

Vrtna grbica (kres salata) (klice graha mungo, klice alfalfe)

 

 

0251050

Barica

 

 

0251060

Rikola (rukola, riga) (divlja rikola (Diplotaxis spp.))

 

 

0251070

Crvena gorušica

 

 

0251080

Lišće i stabljike kupusnjača, uključujući listove repe (mizuna ili japanska gorušica, lišće graška i rotkvice i mlado lišće drugih biljaka uključujući biljke iz roda kupusnjača (berba do faze osmog pravog lista), listovi korabice)

 

 

0251990

Ostalo

 

 

0252000

(b)

Špinat i srodne biljke (listovi)

 

0,01  (1)

0252010

Špinat (novozelandski špinat, kineski špinat (pak-khom, tampara), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium), bitterblad/bitawiri)

 

 

0252020

Tušt (portulak) (zimski tušt (Claytonia perfoliata), tušak širokolisni (Portulaca oleracea var. sativa), obični portulak, kiselica (Rumex sp.), caklenjača (Salicornia europea), sodna solnjača (Salsola soda))

 

 

0252030

Blitva (listovi cikle)

 

 

0252990

Ostalo

 

 

0253000

(c)

Lišće vinove loze (indijski špinat (Basella alba), listovi banane, Acacia pennata)

 

0,01  (1)

0254000

(d)

Potočarka (vodeni ili kineski špinat (Ipomea aquatica), vodena djetelina (Marsilea crenata), vodena mimoza (Neptunia oleracea))

 

0,01  (1)

0255000

(e)

Cikorija, vrtni radič

 

0,01  (1)

0256000

(f)

Začinsko bilje

(+)

0,02  (1)

0256010

Vrtna krasuljica

 

 

0256020

Luk vlasac

 

 

0256030

Lišće celera (listovi komorača, listovi korijandera, listovi kopra, listovi kima, ljupčac, anđelika, mirisna čehulja i ostale biljke iz porodice štitarki, meksički korijandar (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Peršin (listovi peršina korjenaša)

 

 

0256050

Kadulja (primorski vrijesak ili čubar, vrtni čubar, listovi borača)

 

 

0256060

Ružmarin

 

 

0256070

Timijan (mažuran, origano)

 

 

0256080

Bosiljak (listovi matičnjaka, metvica, paprena metvica, sveti bosiljak, slatki bosiljak, limunski bosiljak, jestivo cvijeće (neven i drugi cvjetovi), Centella asiatica, list biljke Piper sarmentosum, listovi curryja)

 

 

0256090

Lišće lovora (limunska trava)

 

 

0256100

Estragon (miloduh (isop))

 

 

0256990

Ostalo

 

 

0260000

vi.

Mahunarke (svježe)

 

0,01  (1)

0260010

Grah (s mahunama) (mahuna, grah mnogocvjetni (Phaseolus coccineus), pločasti grah, grah metraš (Vigna unguiculata sesquipedalis), guar, soja)

 

 

0260020

Grah (bez mahuna) (bob, rod Canavalia, flageolat grupa, lima grah, mletački grah)

 

 

0260030

Grašak (s mahunama) (mahunasti grašak ili grašak šećerac)

 

 

0260040

Grašak (bez mahuna) (vrtni grašak, zeleni grašak, slanutak)

 

 

0260050

Leća

 

 

0260990

Ostalo

 

 

0270000

vii.

Stabljikasto povrće (svježe)

 

0,01  (1)

0270010

Šparoga

 

 

0270020

Karda (španjolska artičoka) (stabljike borača)

 

 

0270030

Celer

 

 

0270040

Komorač

 

 

0270050

Artičoka (cvijet banane)

 

 

0270060

Poriluk

 

 

0270070

Rabarbara

 

 

0270080

Mladice bambusa

 

 

0270090

Palmina srčika

 

 

0270990

Ostalo

 

 

0280000

viii.

Gljive

 

0,01  (1)

0280010

Kultivirane gljive (plemenita pečurka ili šampinjon, bukovača, micelij gljiva (vegetativni dijelovi))

 

 

0280020

Divlje gljive (lisičarka, tartuf, smrčak, vrganj)

 

 

0280990

Ostalo

 

 

0290000

ix.

Morske trave

 

0,01  (1)

0300000

3.

SJEMENKE MAHUNARKI, SUHE

0,01 (1)

0,02  (1)

0300010

Grah (bob, mornarski grah, flageolat grupa, rod Canavalia, lima grah, poljski grah, mletački grah)

 

 

0300020

Leća

 

 

0300030

Grašak (slanutak, stočni grašak, grah poljak (kukavčica, graholika, sjekirica – lat. Lathyrus sativus))

 

 

0300040

Lupine

 

 

0300990

Ostalo

 

 

0400000

4.

ULJARICE – SJEME I PLODOVI

0,01  (1)

 

0401000

i.

Sjeme uljarica

 

 

0401010

Sjemenke lana

 

0,01  (1)

0401020

Kikiriki

 

0,9

0401030

Sjemenke maka

 

0,01  (1)

0401040

Sjemenke sezama

 

0,01  (1)

0401050

Sjemenke suncokreta

 

0,01  (1)

0401060

Sjeme repice (uljana repica, postrna ili bijela repa)

 

0,01  (1)

0401070

Soja

 

0,01  (1)

0401080

Sjeme gorušice

 

0,01  (1)

0401090

Sjeme pamuka

 

0,01  (1)

0401100

Bučine sjemenke (ostalo sjeme iz porodice tikvenjača)

 

0,01  (1)

0401110

Šafranika

 

0,01  (1)

0401120

Borač (trputasta lisičina (Echium plantagineum), bijela biserka (Buglossoides arvensis))

 

0,01  (1)

0401130

Podlanak

 

0,01  (1)

0401140

Sjeme konoplje

 

0,01  (1)

0401150

Ricinus

 

0,01  (1)

0401990

Ostalo

 

0,01  (1)

0402000

ii.

Plodovi uljarica

 

0,01  (1)

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

 

0402020

Palmin orah (koštice uljne palme)

 

 

0402030

Plodovi palme

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Ostalo

 

 

0500000

5.

ŽITARICE

0,01 (1)

 

0500010

Ječam

 

0,1

0500020

Heljda (amarant, kvinoja)

 

0,02  (1)

0500030

Kukuruz

 

0,02  (1)

0500040

Proso (talijansko proso, Eragrostis tef, afričko proso, biserno proso)

 

0,02  (1)

0500050

Zob

 

0,1

0500060

Riža (divlja riža (Zizania aquatica))

 

0,02  (1)

0500070

Raž

 

0,1

0500080

Sirak

 

0,02  (1)

0500090

Pšenica (pir, pšenoraž)

 

0,1

0500990

Ostalo (sjeme kanarske trave (Phalaris canariensis))

 

0,02  (1)

0600000

6.

ČAJ, KAVA, BILJNE INFUZIJE I KAKAO

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

i.

Čaj

 

 

0620000

ii.

Zrnje kave

 

 

0630000

iii.

Biljne infuzije (sušene)

 

 

0631000

(a)

Cvijeće

 

 

0631010

Cvjetovi kamilice

 

 

0631020

Cvjetovi hibiskusa

 

 

0631030

Ružine latice

 

 

0631040

Cvjetovi jasmina (cvjetovi bazge (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Lipa

 

 

0631990

Ostalo

 

 

0632000

(b)

Lišće

 

 

0632010

Listovi jagode

 

 

0632020

Rooibos listovi (lišće ginka)

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Ostalo

 

 

0633000

(c)

Korijenje

 

 

0633010

Korijen valerijane

 

 

0633020

Korijen ginsenga

 

 

0633990

Ostalo

 

 

0639000

(d)

Ostale biljne infuzije

 

 

0640000

iv.

Kakao u zrnu (fermentirani ili osušeni)

 

 

0650000

v.

Rogač

 

 

0700000

7.

HMELJ (osušeni)

0,05  (1)

0,01  (1)

0800000

8.

ZAČINI

 

 

0810000

i.

Sjemenke

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

Anis

 

 

0810020

Crni kim

 

 

0810030

Sjeme celera (sjeme ljupčaca)

 

 

0810040

Sjeme korijandra

 

 

0810050

Sjeme kumina

 

 

0810060

Sjeme kopra

 

 

0810070

Sjeme komorača

 

 

0810080

Piskavica (grčka djetelina)

 

 

0810090

Muškatni oraščić

 

 

0810990

Ostalo

 

 

0820000

ii.

Voće i bobice

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

Piment

 

 

0820020

Anispapar (japanski papar)

 

 

0820030

Kim

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Bobice kleke (borovice)

 

 

0820060

Papar, crni, zeleni i bijeli (pipal, ružičasti papar)

 

 

0820070

Mahune vanilije

 

 

0820080

Tamarind (indijska datulja)

 

 

0820990

Ostalo

 

 

0830000

iii.

Kora

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

Cimet (kineski cimet (kasija))

 

 

0830990

Ostalo

 

 

0840000

iv.

Korijen ili podanak (rizom)

 

 

0840010

Slatki korijen

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

Đumbir

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

Kurkuma

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

Hren

(+)

(+)

0840990

Ostalo

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

v.

Pupoljci

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

Klinčić

 

 

0850020

Kapari

 

 

0850990

Ostalo

 

 

0860000

vi.

Njuška tučka

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

Šafran

 

 

0860990

Ostalo

 

 

0870000

vii.

Ovojnica ploda

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

Muškatni cvijet (macis)

 

 

0870990

Ostalo

 

 

0900000

9.

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,01  (1)

0,01  (1)

0900010

Šećerna repa (korijen)

 

 

0900020

Šećerna trska

 

 

0900030

Korijen cikorije

 

 

0900990

Ostalo

 

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

1010000

i.

Tkivo

0,01  (1)

0,01  (1)

1011000

(a)

Svinje

 

 

1011010

Mišić

 

 

1011020

Mast

 

 

1011030

Jetra

 

 

1011040

Bubreg

 

 

1011050

Jestive iznutrice

 

 

1011990

Ostalo

 

 

1012000

(b)

Goveda

 

 

1012010

Mišić

 

 

1012020

Mast

 

 

1012030

Jetra

 

 

1012040

Bubreg

 

 

1012050

Jestive iznutrice

 

 

1012990

Ostalo

 

 

1013000

(c)

Ovce

 

 

1013010

Mišić

 

 

1013020

Mast

 

 

1013030

Jetra

 

 

1013040

Bubreg

 

 

1013050

Jestive iznutrice

 

 

1013990

Ostalo

 

 

1014000

(d)

Koze

 

 

1014010

Mišić

 

 

1014020

Mast

 

 

1014030

Jetra

 

 

1014040

Bubreg

 

 

1014050

Jestive iznutrice

 

 

1014990

Ostalo

 

 

1015000

(e)

Konji, magarci, mule ili mazge

 

 

1015010

Mišić

 

 

1015020

Mast

 

 

1015030

Jetra

 

 

1015040

Bubreg

 

 

1015050

Jestive iznutrice

 

 

1015990

Ostalo

 

 

1016000

(f)

Perad – kokoši, guske, patke, pure i biserke, nojevi, golubovi

 

 

1016010

Mišić

 

 

1016020

Mast

 

 

1016030

Jetra

 

 

1016040

Bubreg

 

 

1016050

Jestive iznutrice

 

 

1016990

Ostalo

 

 

1017000

(g)

Ostale životinje iz uzgoja (kunići, klokani, jeleni)

 

 

1017010

Mišić

 

 

1017020

Mast

 

 

1017030

Jetra

 

 

1017040

Bubreg

 

 

1017050

Jestive iznutrice

 

 

1017990

Ostalo

 

 

1020000

ii.

Mlijeko

0,01  (1)

0,01 (1)

1020010

Kravlje

 

 

1020020

Ovčje

 

 

1020030

Kozje

 

 

1020040

Konjsko

 

 

1020990

Ostalo

 

 

1030000

iii.

Ptičja jaja

0,01  (1)

0,01  (1)

1030010

Kokošja

 

 

1030020

Pačja

 

 

1030030

Guščja

 

 

1030040

Prepeličja

 

 

1030990

Ostalo

 

 

1040000

iv.

Med (matična mliječ, polen (pelud), saće s medom (med u saću))

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

v.

Vodozemci i gmazovi (žablji kraci, krokodili)

0,01  (1)

0,01  (1)

1060000

vi.

Puževi

0,01  (1)

0,01  (1)

1070000

vii.

Ostali proizvodi od kopnenih životinja (divljač)

0,01  (1)

0,01  (1)

(b)

Dodaje se sljedeći stupac za bifenoks:

„Ostatci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (4)

Bifenoks (F)

0100000

1.

VOĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO ORAŠASTO VOĆE

0,01  (3)

0110000

i.

Agrumi

 

0110010

Grejp (pomelo, Citrus grandis (sweetie), tanđelo (osim mineole), ugli i ostali hibridi)

 

0110020

Naranča (bergamot, gorka naranča, chinotto (Citrus myrtifolia) i ostali hibridi)

 

0110030

Limun (četrun, limun, budina ruka (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Limeta

 

0110050

Mandarina (klementina, tanđerina, mineola i ostali hibridi, tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Ostalo

 

0120000

ii.

Orašasti plodovi

 

0120010

Bademi

 

0120020

Brazilski orasi

 

0120030

Indijski orasi

 

0120040

Kesteni

 

0120050

Kokosov orah

 

0120060

Lješnjaci (pitomi lješnjak)

 

0120070

Australski orasi (macadamia)

 

0120080

Pekan orasi

 

0120090

Pinjoli

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orasi

 

0120990

Ostalo

 

0130000

iii.

Jezgričavo voće

 

0130010

Jabuka (divlja jabuka)

 

0130020

Kruška (azijska kruška)

 

0130030

Dunja

 

0130040

Mušmula

 

0130050

Japanska mušmula

 

0130990

Ostalo

 

0140000

iv.

Koštuničavo voće

 

0140010

Marelica

 

0140020

Trešnja (divlja trešnja, višnja)

 

0140030

Breskva (nektarina i srodni hibridi)

 

0140040

Šljiva (damson, zeleni ringlo, mirabela, trnina (divlja šljiva), žižula/kineska datulja (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Ostalo

 

0150000

v.

Bobičasto i sitno voće

 

0151000

(a)

Stolno i vinsko grožđe

 

0151010

Stolno grožđe

 

0151020

Vinsko grožđe

 

0152000

(b)

Jagoda

 

0153000

(c)

Jagodičasto voće

 

0153010

Kupina

 

0153020

Ostružnica (loganove bobice, tayberries (Rubus fruticosus × idaeus), bobice Boysen (Rubus ursinus × idaeus), nordijska kupina i drugi hibridi roda Rubus)

 

0153030

Malina (japanska malina, arktička kupina (Rubus arcticus), Rubus arcticus × Rubus idaeus)

 

0153990

Ostalo

 

0154000

(d)

Drugo sitno i bobičasto voće

 

0154010

Borovnica (šumske borovnice)

 

0154020

Brusnica (europska brusnica (crvena borovnica) (V. vitis-idaea))

 

0154030

Ribiz (crveni, crni i bijeli)

 

0154040

Ogrozd (uključujući hibride s drugim vrstama iz roda Ribes)

 

0154050

Šipak

 

0154060

Dud (obična planika)

 

0154070

Azarola (mušmulasti glog) (sibirski kivi (Actinidia arguta))

 

0154080

Bazgine bobice (crnoplodna aronija, jarebika, vučji trn, glog, aronika i ostale bobice)

 

0154990

Ostalo

 

0160000

vi.

Razno voće

 

0161000

(a)

Jestiva kora

 

0161010

Datulje

 

0161020

Smokve

 

0161030

Stolne masline

 

0161040

Kumkvat (kumkvat marumi, kumkvat nagami, limekvat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

Karambola (bilimbi)

 

0161060

Kaki jabuka

 

0161070

Jamun (java šljiva) (Jambolan (Syzygium javanicum), Syzygium malaccense, Syzygium jambos, Eugenia brasiliensis, Eugenia uniflora)

 

0161990

Ostalo

 

0162000

(b)

Nejestiva kora, manja

 

0162010

Kivi

 

0162020

Liči (pulasan (Nephelium mutabile), rambutan, longan, mangostin, langsat, salak)

 

0162030

Marakuja

 

0162040

Kaktus smokva (plod kaktusa)

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

0162060

Virginijski dragun (virginijski kaki) (crna sapota, bijela sapota, zelena sapota, žuta sapota, Pouteria sapota)

 

0162990

Ostalo

 

0163000

(c)

Nejestiva kora, veća

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banane (patuljasta banana, banana za kuhanje (plantain), Musa acuminata)

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Nar

 

0163060

Tropska jabuka (čerimoja) (mrežasta anona (Annona reticulata), ljuskasta anona (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) i ostalo voće iz porodice Annonaceae s plodovima srednje veličine)

 

0163070

Guava (crvena pitaja (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Kruhovac (Artocarpus heterophyllus)

 

0163100

Durijan

 

0163110

Bodljikava anona (guanabana)

 

0163990

Ostalo

 

0200000

2.

POVRĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO

 

0210000

i.

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,01  (3)

0211000

(a)

Krumpir

 

0212000

(b)

Tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

0212010

Kasava (manioka) (kolokazija ili japanski taro (Colocasia esculenta), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

0212020

Slatki krumpir

 

0212030

Jam (jam (Pachyrhizus tuberosus), Pachyrhizus erosus)

 

0212040

Maranta (arorut)

 

0212990

Ostalo

 

0213000

(c)

Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

0213010

Cikla

 

0213020

Mrkva

 

0213030

Celer korjenaš

 

0213040

Hren (korijen anđelike, korijen ljupčaca, korijen biljaka iz roda Gentiana)

 

0213050

Čičoka (kineska artičoka (Stachys affinis))

 

0213060

Pastrnjak

 

0213070

Korijen peršina

 

0213080

Rotkvica (crna rotkva ili povrtnica (Raphanus niger), japanska rotkva (Raphanus sativus longipinnatus), mala rotkvica i srodne sorte, Cyperus esculentus)

 

0213090

Bijeli korijen (zmijak, crni korijen (španjolski zmijak, zmijina trava), čičak)

 

0213100

Stočna koraba

 

0213110

Repa

 

0213990

Ostalo

 

0220000

ii.

Lukovičasto povrće

0,01  (3)

0220010

Češnjak (bijeli luk)

 

0220020

Luk (crveni luk) (ostale vrste luka, srebrenac)

 

0220030

Ljutika

 

0220040

Mladi luk i zimski crvenac (ostale vrste mladog luka i srodne sorte)

 

0220990

Ostalo

 

0230000

iii.

Plodovito povrće

0,01  (3)

0231000

(a)

Solanacea (pomoćnice)

 

0231010

Rajčica (cherry rajčica, biljke iz roda Physalis, goji bobice (Lycium barbarum i L. chinense), drvenasta rajčica)

 

0231020

Paprika (feferoni)

 

0231030

Patlidžan (pepino, afrički patlidžan (S. macrocarpon))

 

0231040

Bamija

 

0231990

Ostalo

 

0232000

(b)

Tikvenjače – s jestivom korom

 

0232010

Krastavac

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

0232030

Talijanska tikvica, bučica (tikvice, buče (patišon), kruškolika tikva (Lagenaria siceraria), čajota, gorka dinja (Mormodica charantia), zmijska buča (Trichosanthes cucumerina var. Anguina), lufa (Luffa acutangula))

 

0232990

Ostalo

 

0233000

(c)

Tikvenjače – s nejestivom korom

 

0233010

Dinja (kivano)

 

0233020

Bundeva (zimska bundeva, buča (kasna sorta))

 

0233030

Lubenica

 

0233990

Ostalo

 

0234000

(d)

Slatki kukuruz (mladi kukuruz)

 

0239000

(e)

Ostalo plodovito povrće

 

0240000

iv.

Kupusnjače

0,01  (3)

0241000

(a)

Cvjetne kupusnjače

 

0241010

Brokula (talijanska brokula (calabrese), Brassica rapa var. cymosa, kineska brokula)

 

0241020

Cvjetača

 

0241990

Ostalo

 

0242000

(b)

Glavate kupusnjače

 

0242010

Kelj pupčar

 

0242020

Glavati kupus (kupus šiljatih glavica, crveni kupus, kelj, bijeli kupus)

 

0242990

Ostalo

 

0243000

(c)

Lisnate kupusnjače

 

0243010

Kineski kupus (smeđa gorušica (Brassica juncea), kineska raštika (Brassica rapa subsp. chinensis), kineski plosnati kupus (Brassica rapa var. narinosa), choi sum (Brassica parachinensis), pekinški kupus)

 

0243020

Kelj (raštika, lisnati kelj, portugalski lisnati kelj, portugalski kupus, stočni kelj)

 

0243990

Ostalo

 

0244000

(d)

Korabica

 

0250000

v.

Lisnato povrće i svježe začinsko bilje

 

0251000

(a)

Salata i drugo salatno bilje uključujući porodicu Brassicaceae (krstašice)

0,01  (3)

0251010

Matovilac (Valerianella eriocarpa)

 

0251020

Salata (salata glavatica ili glavičasta salata, lollo rosso (lisnata salata), ledenka ili ledena salata, rimska salata (marula))

 

0251030

Širokolisna endivija (divlja cikorija, crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija, slatka salata (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), listovi maslačka)

 

0251040

Vrtna grbica (kres salata) (klice graha mungo, klice alfalfe)

 

0251050

Barica

 

0251060

Rikola (rukola, riga) (divlja rikola (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Crvena gorušica

 

0251080

Lišće i stabljike kupusnjača, uključujući listove repe (mizuna ili japanska gorušica, lišće graška i rotkvice i mlado lišće drugih biljaka uključujući biljke iz roda kupusnjača (berba do faze osmog pravog lista), listovi korabice)

 

0251990

Ostalo

 

0252000

(b)

Špinat i srodne biljke (listovi)

0,01  (3)

0252010

Špinat (novozelandski špinat, kineski špinat (pak-khom, tampara), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium), bitterblad/bitawiri)

 

0252020

Tušt (portulak) (zimski tušt (Claytonia perfoliata), tušak širokolisni (Portulaca oleracea var. sativa), obični portulak, kiselica (Rumex sp.), caklenjača (Salicornia europea), sodna solnjača (Salsola soda))

 

0252030

Blitva (listovi cikle)

 

0252990

Ostalo

 

0253000

(c)

Lišće vinove loze (indijski špinat (Basella alba), listovi banane, Acacia pennata)

0,01  (3)

0254000

(d)

Potočarka (vodeni ili kineski špinat (Ipomea aquatica), vodena djetelina (Marsilea crenata), vodena mimoza (Neptunia oleracea))

0,01  (3)

0255000

(e)

Cikorija, vrtni radič

0,01  (3)

0256000

(f)

Začinsko bilje

0,02  (3)

0256010

Vrtna krasuljica

 

0256020

Luk vlasac

 

0256030

Lišće celera (listovi komorača, listovi korijandera, listovi kopra, listovi kima, ljupčac, anđelika, mirisna čehulja i ostale biljke iz porodice štitarki, meksički korijandar (Eryngium foetidum))

 

0256040

Peršin (listovi peršina korjenaša)

 

0256050

Kadulja (primorski vrijesak ili čubar, vrtni čubar, listovi borača)

 

0256060

Ružmarin

 

0256070

Timijan (mažuran, origano)

 

0256080

Bosiljak (listovi matičnjaka, metvica, paprena metvica, sveti bosiljak, slatki bosiljak, limunski bosiljak, jestivo cvijeće (neven i drugi cvjetovi), Centella asiatica, list biljke Piper sarmentosum, listovi curryja)

 

0256090

Lišće lovora (limunska trava)

 

0256100

Estragon (miloduh (isop))

 

0256990

Ostalo

 

0260000

vi.

Mahunarke (svježe)

0,01  (3)

0260010

Grah (s mahunama) (mahuna, grah mnogocvjetni (Phaseolus coccineus), pločasti grah, grah metraš (Vigna unguiculata sesquipedalis), guar, soja)

 

0260020

Grah (bez mahuna) (bob, rod Canavalia, flageolat grupa, lima grah, mletački grah)

 

0260030

Grašak (s mahunama) (mahunasti grašak ili grašak šećerac)

 

0260040

Grašak (bez mahuna) (vrtni grašak, zeleni grašak, slanutak)

 

0260050

Leća

 

0260990

Ostalo

 

0270000

vii.

Stabljikasto povrće (svježe)

0,01  (3)

0270010

Šparoga

 

0270020

Karda (španjolska artičoka) (stabljike borača)

 

0270030

Celer

 

0270040

Komorač

 

0270050

Artičoka (Cvijet banane)

 

0270060

Poriluk

 

0270070

Rabarbara

 

0270080

Mladice bambusa

 

0270090

Palmina srčika

 

0270990

Ostalo

 

0280000

viii.

Gljive

0,01  (3)

0280010

Kultivirane gljive (plemenita pečurka ili šampinjon, bukovača, shitake, micelij gljiva (vegetativni dijelovi))

 

0280020

Divlje gljive (lisičarka, tartuf, smrčak, vrganj)

 

0280990

Ostalo

 

0290000

ix.

Morske trave

0,01  (3)

0300000

3.

SJEMENKE MAHUNARKI, SUHE

0,01  (3)

0300010

Grah (bob, mornarski grah, flageolat grupa, rod Canavalia, lima grah, poljski grah, mletački grah)

 

0300020

Leća

 

0300030

Grašak (slanutak, stočni grašak, grah poljak (kukavčica, graholika, sjekirica – lat. Lathyrus sativus))

 

0300040

Lupine

 

0300990

Ostalo

 

0400000

4.

ULJARICE – SJEME I PLODOVI

0,01  (3)

0401000

i.

Sjeme uljarica

 

0401010

Sjemenke lana

 

0401020

Kikiriki

 

0401030

Sjemenke maka

 

0401040

Sjemenke sezama

 

0401050

Sjemenke suncokreta

(+)

0401060

Sjeme repice (uljana repica, postrna ili bijela repa)

(+)

0401070

Soja

 

0401080

Sjeme gorušice

 

0401090

Sjeme pamuka

 

0401100

Bučine sjemenke (ostalo sjeme iz porodice tikvenjača)

 

0401110

Šafranika

 

0401120

Borač (trputasta lisičina (Echium plantagineum), bijela biserka (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Podlanak

 

0401140

Sjeme konoplje

 

0401150

Ricinus

 

0401990

Ostalo

 

0402000

ii.

Plodovi uljarica

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

0402020

Palmin orah (koštice uljne palme)

 

0402030

Plodovi palme

 

0402040

Kapok

 

0402990

Ostalo

 

0500000

5.

ŽITARICE

 

0500010

Ječam

0,02

0500020

Heljda (amarant, kvinoja)

0,01  (3)

0500030

Kukuruz

0,01  (3)

0500040

Proso (talijansko proso, Eragrostis tef, afričko proso, biserno proso)

0,01  (3)

0500050

Zob

0,02

0500060

Riža (divlja riža (Zizania aquatica))

0,01  (3)

0500070

Raž

0,02

0500080

Sirak

0,01  (3)

0500090

Pšenica (pir, pšenoraž)

0,02

0500990

Ostalo (sjeme kanarske trave (Phalaris canariensis))

0,01  (3)

0600000

6.

ČAJ, KAVA, BILJNE INFUZIJE I KAKAO

0,05 (3)

0610000

i.

Čaj

 

0620000

ii.

Zrnje kave

 

0630000

iii.

Biljne infuzije (sušene)

 

0631000

(a)

Cvijeće

 

0631010

Cvjetovi kamilice

 

0631020

Cvjetovi hibiskusa

 

0631030

Ružine latice

 

0631040

Cvjetovi jasmina (cvjetovi bazge (Sambucus nigra))

 

0631050

Lipa

 

0631990

Ostalo

 

0632000

(b)

Lišće

 

0632010

Listovi jagode

 

0632020

Rooibos listovi (lišće ginka)

 

0632030

Maté

 

0632990

Ostalo

 

0633000

(c)

Korijenje

 

0633010

Korijen valerijane

 

0633020

Korijen ginsenga

 

0633990

Ostalo

 

0639000

(d)

Ostale biljne infuzije

 

0640000

iv.

Kakao u zrnu (fermentirani ili osušeni)

 

0650000

v.

Rogač

 

0700000

7.

HMELJ (osušeni)

0,05 (3)

0800000

8.

ZAČINI

 

0810000

i.

Sjemenke

0,05 (3)

0810010

Anis

 

0810020

Crni kim

 

0810030

Sjeme celera (sjeme ljupčaca)

 

0810040

Sjeme korijandera

 

0810050

Sjeme kumina

 

0810060

Sjeme kopra

 

0810070

Sjeme komorača

 

0810080

Piskavica (grčka djetelina)

 

0810090

Muškatni oraščić

 

0810990

Ostalo

 

0820000

ii.

Voće i bobice

0,05 (3)

0820010

Piment

 

0820020

Anispapar (japanski papar)

 

0820030

Kim

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Bobice kleke (borovice)

 

0820060

Papar, crni, zeleni i bijeli (Pipal, ružičasti papar)

 

0820070

Mahune vanilije

 

0820080

Tamarind (indijska datulja)

 

0820990

Ostalo

 

0830000

iii.

Kora

0,05 (3)

0830010

Cimet (kineski cimet (kasija))

 

0830990

Ostalo

 

0840000

iv.

Korijen ili podanak (rizom)

 

0840010

Slatki korijen

0,05 (3)

0840020

Đumbir

0,05 (3)

0840030

Kurkuma

0,05 (3)

0840040

Hren

(+)

0840990

Ostalo

0,05 (3)

0850000

v.

Pupoljci

0,05 (3)

0850010

Klinčić

 

0850020

Kapari

 

0850990

Ostalo

 

0860000

vi.

Njuška tučka

0,05 (3)

0860010

Šafran

 

0860990

Ostalo

 

0870000

vii.

Ovojnica ploda

0,05 (3)

0870010

Muškatni cvijet (macis)

 

0870990

Ostalo

 

0900000

9.

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,01  (3)

0900010

Šećerna repa (korijen)

 

0900020

Šećerna trska

 

0900030

Korijen cikorije

 

0900990

Ostalo

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

1010000

i.

Tkivo

0,01  (