ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 120

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
23. travnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

 

2014/209/EU

 

*

Odluka Komisije оd 20. ožujka 2014. o istovrijednosti kategorija vozačkih dozvola (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 1625) ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

ODLUKE

23.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 120/1


ODLUKA KOMISIJE

оd 20. ožujka 2014.

o istovrijednosti kategorija vozačkih dozvola

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 1625)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/209/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (1), a osobito njezin članak 13. prvi stavak,

budući da:

(1)

Direktivom 2006/126/EZ predviđeno je da države članice uzajamno priznaju vozačke dozvole koje su izdale, uključujući one koje su izdane prije datuma primjene načela uzajamnog priznavanja.

(2)

Načelom uzajamnog priznavanja vozačkih dozvola podrazumijeva se potpuno priznavanje svih prava koja je imatelj dozvole stekao u skladu s nacionalnim odredbama koje su tada bile na snazi.

(3)

Direktivom 2006/126/EZ predviđeno je da bi države članice trebale uspostaviti istovrijednost među kategorijama vozačkih dozvola koje su izdane prije provedbe te Direktive i onih iz njezina članka 4. Te bi istovrijednosti trebala odobriti Komisija u pravno obvezujućem obliku.

(4)

Nakon pristupanja Hrvatske Uniji, vozačke dozvole koje izdaje ta država potrebno je uključiti u tablice istovrijednosti utvrđene Odlukom Komisije 2013/21/EU (2).

(5)

Od donošenja Odluke 2013/21/EU, Češka, Njemačka, Grčka, Italija, Slovenija i Švedska dostavile su ispravke istovrijednosti odobrenih tom Odlukom.

(6)

Odluku 2013/21/EU bi stoga trebalo staviti izvan snage.

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ova se Odluka primjenjuje na sve valjane vozačke dozvole koje su izdane u državama članicama i koje su u uporabi.

Članak 2.

Tablice istovrijednosti među kategorijama vozačkih dozvola, koje su države članice izdale prije provedbe Direktive 2006/126/EZ i usklađene kategorije vozačkih dozvola iz članka 4. Direktive 2006/126/EZ nalaze se u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 3.

1.   Kategorijama vozačkih dozvola koje su izdane prije provedbe Direktive 2006/126/EZ daje se imatelju dozvole da, bez zamjene vozačke dozvole, upravlja odgovarajućim kategorijama vozila u skladu s Prilogom. Mogu se primjenjivati određena ograničenja, predviđena za predmetno pravo, navedena u Prilogu.

2.   Prilikom zamjene vozačke dozvole prema obrascu vozačke dozvole EU-a, opisane u Prilogu I. Direktivi 2006/126/EZ, dodjeljuju se istovrijedna prava onima opisanima u Prilogu ovoj Odluci.

3.   Kodovi kojima se označuju ograničenja predmetnih prava usklađeni su kodovi Unije, navedeni u Prilogu I. Direktivi 2006/126/EZ.

4.   Načelo uzajamnog priznavanja iz članka 2. stavka 1. Direktive 2006/126/EZ ne primjenjuje se na nacionalne kategorije vozačkih dozvola.

Članak 4.

Odluka 2013/21/EU stavlja se izvan snage s učinkom od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. ožujka 2014.

Za Komisiju

Siim KALLAS

Potpredsjednik


(1)  SL L 403, 30.12.2006., str. 18.

(2)  Odluka Komisije 2013/21/EU od 18. prosinca 2012. o istovrijednosti kategorija vozačkih dozvola (SL L 19, 22.1.2013., str. 1.)


PRILOG

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U BELGIJI

Obrazac vozačke dozvole Belgije 1 (B1)

Izdan u Belgiji od 1.1.1967. do 31.12.1988.

Opis: obrazac vozačke dozvole na jednom je od sljedećih jezika: nizozemski, francuski i njemački. Postoje razlike u odnosu na boju i tisak obrasca. Ružičasta papirnata dozvola (105/222 mm), šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca B1

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

AM, A1, A2, A s EU kodovima za prilagođena vozila

2

BF

B s EU kodovima za prilagođena vozila

2

Dodatne informacije:

1.

Kategorija B* odnosi se na vozila kategorije B koja se upotrebljavaju kao taksi, za iznajmljivanje, prijevoz osoblja itd.

2.

Za upravljanje vozilima kategorije AF i/ili BF bilo je potrebno potvrđivanje kategorije A i/ili B, kao i kategorije F, te naznaka registarskog broja vozila na dozvoli.

Obrazac vozačke dozvole Belgije 2 (B2)

Izdan u Belgiji od 1.1.1989. do 30.9.1998.

Opis: obrazac vozačke dozvole na jednom je od sljedećih jezika: nizozemski, francuski i njemački. Postoje razlike u odnosu na boju i tisak obrasca. Ružičasta papirnata dozvola (106/222 mm), šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca B2

Odgovarajuće kategorije

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Obrazac vozačke dozvole Belgije 3 (B3)

Izdan u Belgiji od 1.1.1998.

Opis: obrazac vozačke dozvole na jednom je od sljedećih jezika: nizozemski, francuski i njemački. Ružičasta papirnata dozvola (106/222 mm), šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca B3

Odgovarajuće kategorije

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Obrazac vozačke dozvole Belgije 4 (B4)

Izdan u Belgiji od 1.7.2010.

Opis: obrazac vozačke dozvole na jednom je od sljedećih jezika: nizozemski, francuski i njemački. Obrazac vozačke dozvole ružičasta je polikarbonatna kartica, izrađena u skladu s odredbama Priloga I. Direktivi 2006/126/EZ.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca B4

Odgovarajuće kategorije

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE, C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U BUGARSKOJ

Obrazac vozačke dozvole Bugarske 1 (BG1)

Izdan u Bugarskoj od 1.1.2010. do 19.1.2013.

Opis: u skladu s Direktivom 2006/126/EZ.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca BG1

Odgovarajuće kategorije

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U ČEŠKOJ

Obrazac vozačke dozvole Češke 1 (CZ1)

Izdan u Češkoj od 1.1.2001. do 30.4.2004.

Opis: Materijal: raznobojni papir za novčanice, plastificiran. Kružna holografska slika (s natpisom „CZ” u sredini), plastificirana, preklapa se s fotografijom u donjem lijevom kutu. Fotografija: 35 mm × 45 mm pričvršćena u okvir na prednjoj strani sa službenim pečatom, s nazivom tijela koje je izdalo dozvolu i državnim grbom.

Valjanost vozačke dozvole: doživotna. Taj se obrazac treba zamijeniti do 31. prosinca 2013.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca CZ1

Odgovarajuće kategorije

AM

AM

A1

AM, A1

A (starosna dob 18 i više godina)

AM, A1, A2

A (starosna dob 21 i više godina)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE

T (nacionalna kategorija poljoprivrednih traktora)

Obrazac vozačke dozvole Češke 2 (CZ2)

Izdan u Češkoj od 1.5.2004.

Opis: Materijal: Polikarbonatna plastična kartica veličine ID1 – 54 × 86 mm (veličina kreditne kartice) s riječima „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ” i nazivom države „ČESKÁ REPUBLIKA” na vrhu. Na desnoj strani kartice nalazi se tekst „MODEL EVROPSKÝCH SPOLENČENSTVÍ” i „VOZAČKA DOZVOLA” na jezicima EU-a. Razlikovna oznaka države članice koja izdaje dozvolu („CZ”) tiskana u negativu u plavom pravokutniku i okružena s dvanaest žutih zvijezda nalazi se u gornjem lijevom kutu kartice. Laserom su ugravirani osobni podatci, uključujući fotografiju i potpis imatelja. S obje strane kartice reljefnim guilloche tiskom ugravirana su slova „CZ”. Logo sa slovima „CZ” upisan je u gornjem desnom kutu s prednje strane, optički varijabilnom tintom koja se mijenja između zlatne i zelene boje. Na promjenjivoj slici u donjem desnom kutu s prednje stranice nalazi se fotografija imatelja i broj vozačke dozvole (isto kao u polju 5.).

Valjanost vozačke dozvole: 10 godina

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca CZ2

Odgovarajuće kategorije

AM

AM

A1

AM, A1

A (starosna dob 18 i više godina)

AM, A1, A2

A (starosna dob 21 i više godina)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (nacionalna kategorija poljoprivrednih traktora)

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U DANSKOJ

Obrazac vozačke dozvole Danske 1 (DK1)

Izdan u Danskoj do 30.4.1986.

Opis: primjerak obrasca ružičaste je boje i ima četiri stranice.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca DK1

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Dodatne informacije:

1.

Danska vozačka dozvola kategorije A1 za motocikl je bez bočne prikolice, a kategorije A2 za motocikl s bočnom prikolicom. Te kategorije stoga ne odgovaraju potkategorijama A1 i A2 kako su definirane u Direktivi 2006/126/EZ. Imatelji danske vozačke dozvole kategorije A1 mogu upravljati samo motociklima bez bočne prikolice, a kategorija A2 ograničena je na motocikle s bočnom prikolicom. Imatelji danske vozačke dozvole kategorije A1 i/ili A2 imaju pravo dobiti kategorije AM, A1, A2 i A u drugim državama članicama.

2.

Imatelji danske vozačke dozvole kategorije B imaju pravo upravljati i motornim triciklima.

Vozačka dozvola na temelju tog obrasca više nije valjana za vožnju u Danskoj jer je od 1991. do 1993. uvedena obveza obvezatne zamjene svih vozačkih dozvola. Ipak, dozvola se može obnoviti novom vozačkom dozvolom koju izdaje Danska i koja mora biti priznata od strane drugih država članica do 19.1.2033.

Obrazac vozačke dozvole Danske 2 (DK2)

Izdan u Danskoj od 1.5.1986. do 30.6.1996.

Opis: primjerak obrasca sadržava ružičaste i bež linije i ima četiri stranice.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca DK2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Dodatne informacije:

1.

Danska vozačka dozvola kategorije A1 za motocikl je bez bočne prikolice, a kategorije A2 za motocikl s bočnom prikolicom. Te kategorije stoga ne odgovaraju potkategorijama A1 i A2 kako su definirane u Direktivi 2006/126/EZ. Imatelji danske vozačke dozvole kategorije A1 mogu upravljati samo motociklima bez bočne prikolice, a kategorija A2 ograničena je na motocikle s bočnom prikolicom. Imatelji danske vozačke dozvole kategorije A1 i/ili A2 imaju pravo dobiti kategorije AM, A1, A2 i A u drugim državama članicama.

2.

Imatelji danske vozačke dozvole kategorije B imaju pravo upravljati i motornim triciklima.

Obrazac vozačke dozvole Danske 3 (DK3)

Izdan u Danskoj od 1.7.1996. do 13.4.1997.

Opis: primjerak obrasca sadržava ružičaste i bež linije i ima četiri stranice.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca DK3

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A (mali motocikl)

AM, A1,

1

A (veliki motocikl)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Dodatne informacije:

1.

Imatelji danske vozačke dozvole kategorije A (mali motocikl) imaju pravo upravljati:

(a)

motociklom na dva kotača bez bočne prikolice s omjerom snaga/težina (uključujući vodu, ulje i gorivo) koji nije veći od 0,16 kW/kg i snagom ne većom od 25 kW;

(b)

motociklom na dva kotača s bočnom prikolicom s omjerom snaga/težina (uključujući vodu, ulje i gorivo) koji nije veći od 0,16 kW/kg;

(c)

motornim triciklima;

(d)

vozilima pod (a), (b) i (c) s prikolicom;

(e)

velikim mopedima.

2.

Imatelji danske vozačke dozvole kategorije A (veliki motocikl) imaju pravo upravljati:

(a)

vozilima navedenim pod 1.;

(b)

motociklom na dva kotača bez bočne prikolice s omjerom snaga/težina (uključujući vodu, ulje i gorivo) većim od 0,16 kW/kg ili snagom većom od 25 kW;

(c)

motociklom na dva kotača s bočnom prikolicom s omjerom snaga/težina (uključujući vodu, ulje i gorivo) većim od 0,16 kW/kg;

(d)

vozilima pod (b) i (c) s prikolicom.

3.

Imatelji danske vozačke dozvole kategorije B imaju pravo upravljati i motornim triciklima.

Obrazac vozačke dozvole Danske 4 (DK4)

Izdan u Danskoj od 14.4.1997.

Opis: plastična kartica u skladu s Prilogom I.a Direktivi Vijeća 91/439/EEZ (1).

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca DK4

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A (mali motocikl)

AM, A1

1

A (veliki motocikl)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Dodatne informacije

1.

Imatelji danske vozačke dozvole kategorije A (mali motocikl) imaju pravo upravljati:

(a)

motociklom na dva kotača bez bočne prikolice s omjerom snaga/težina (uključujući vodu, ulje i gorivo) koji nije veći od 0,16 kW/kg i snagom ne većom od 25 kW;

(b)

motociklom na dva kotača s bočnom prikolicom s omjerom snaga/težina (uključujući vodu, ulje i gorivo) koji nije veći od 0,16 kW/kg;

(c)

motornim triciklima;

(d)

vozilima pod (a), (b) i (c) s prikolicom;

(e)

velikim mopedima.

2.

Imatelji danske vozačke dozvole kategorije A (veliki motocikl) imaju pravo upravljati:

(a)

vozilima navedenim pod 1.;

(b)

motociklom na dva kotača bez bočne prikolice s omjerom snaga/težina (uključujući vodu, ulje i gorivo) većim od 0,16 kW/kg ili snagom većom od 25 kW;

(c)

motociklom na dva kotača s bočnom prikolicom s omjerom snaga/težina (uključujući vodu, ulje i gorivo) većim od 0,16 kW/kg;

(d)

vozilima pod (b) i (c) s prikolicom.

3.

Imatelji danske vozačke dozvole kategorije B imaju pravo upravljati i motornim triciklima.

Datum prvog izdavanja kategorija vozačkih dozvola izdanih prije 1.5.1986. ne može se utvrditi. U takvim slučajevima u stupcu 10 na dozvoli može se pojaviti znak „<” ili „≤” na kojem je navedena godina, što znači da je kategorija bila izdana ranije ili u toj godini.

Do 19. siječnja 2013. primjenjivala su se sljedeća danska pravila o pravu upravljanja malim mopedima:

sljedeće dozvole daju osobi pravo na upravljanje malim mopedom u Danskoj:

(a)

potvrda za moped;

(b)

vozačka dozvola za vožnju traktora; ili

(c)

starosna dob od 18 godina ili više.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U NJEMAČKOJ

Obrazac vozačke dozvole Njemačke 1 (D1)

Izdan u Njemačkoj do 1.4.1986. (u posebnim slučajevima datum izdavanja može biti nakon 1.4.1986.)

Opis: siva, četiri stranice. U praksi se mogu pojaviti razlike u boji i obliku obrasca jer je taj obrazac izdan prije više od 40 godina. Obrasci izdani u Saarskoj mogu biti različite veličine i dvojezični su (njemački i francuski).

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca D1

Odgovarajuće kategorije

Napomene

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1.4.1980. — 31.3.1986.

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

(5)

 

Dodatne informacije:

Mogu biti sadržana dodatna prava specifične i ograničene vrste, koja nisu prikazana u tablicama. U takvu slučaju, iako za to postoji mala vjerojatnost, potrebno je kontaktirati njemačka tijela koja izdaju dozvolu.

1.

Ako je vozačka dozvola „Klasse 1” dobivena prije 1.4.1954. (prije 1.10.1960. u Saarskoj), imatelj ima pravo upravljati i vozilima kategorije B 79 (≤ 700 cm3) bez potrebe za zamjenom dozvole. U slučaju zamjene takve dozvole, imatelj dobiva dozvolu za punu kategoriju B.

2.

Ako je imatelj vozačke dozvole „Klasse 2” navršio 50. rođendan prije 31.12.1999., njegova je vozačka dozvola prestala vrijediti 31.12.2000. Ako je taj imatelj vozačke dozvole zamijenio svoju dozvolu novim obrascem do 31.12.2000., uzima se u obzir trajanje i učestalost liječničkih pregleda koji se odnose na novi obrazac. Ako imatelj navrši 50 godina nakon 31.12.1999., mora zamijeniti svoju vozačku dozvolu novim obrascem najkasnije na svoj 50. rođendan i nakon toga nova vozačka dozvola vrijedi za razdoblje od pet godina.

Kada takav imatelj dozvole prijavi prebivalište u drugoj državi članici, ne uzimajući u obzir gore navedena pravila, njegova se vozačka dozvola „Klasse 2” ne priznaje (osim ako je promijenio prebivalište prije nego što su se na njega počela primjenjivati prethodno navedena pravila).

3.

Ako je vozačka dozvola „Klasse 2” ili „Klasse 3” dobivena prije 1.12.1954. (prije 1.10.1960. u Saarskoj), imatelj ima pravo upravljati i vozilima kategorija A1 i A 79 (≤ 250 cm3). U oba se slučaja imatelju, u slučaju zamjene dozvole, daje neograničeno pravo upravljanja vozilima kategorije A.

Ako je vozačka dozvola „Klasse 2” ili „Klasse 3” dobivena nakon navedenih datuma, ali prije 1.4.1980., ona imatelju daje i pravo upravljanja vozilima kategorije A1.

4.

Imatelj vozačke dozvole „Klasse 3” ima pravo upravljati i sljedećim vozilima kategorije: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= ukupno najviše tri osovine).

To pravo mora biti navedeno na novoj vozačkoj dozvoli koja mu je izdana u zamjenu samo na izričit zahtjev imatelja.

5.

Imatelj vozačke dozvole „Klasse 3” ima pravo upravljati autobusima bez putnika najveće dopuštene mase manje od 7,5 t i u međunarodnom prometu. Imatelj vozačke dozvole „Klasse 2” ima pravo upravljati autobusima bez putnika u međunarodnom prometu. Nakon zamjene obrasca vozačke dozvole u Njemačkoj, pravo upravljanja autobusima bez putnika ograničeno je na njemačko državno područje u skladu s nacionalnim oznakama.

6.

Ako je vozačka dozvola „Klasse 4” izdana prije 1.12.1954. (prije 1.10.1960. u Saarskoj), to nije nacionalna kategorija, nego samo imatelju daje pravo upravljanja sljedećim vozilima kategorija: A1, A 79 (≤ 250 cm3) i B 79 (≤ 700 cm3). U oba slučaja imatelj dozvole pri zamjeni dozvole dobiva neograničeno pravo upravljanja vozilima kategorija A i B.

Ako je vozačka dozvola „Klase 4” izdana nakon navedenih datuma, ali prije 1.4.1980., ona imatelju daje pravo upravljanja vozilima kategorije A1.

7.

A1 vrijedi i za motocikle kategorije A1 s omjerom snaga/težina iznad 0,1 kW/kg (kod 79.05).

8.

A1 vrijedi i za motocikle kategorije A1 s omjerom snaga/težina iznad 0,1 kW/kg (kod 79.05). A je ograničen na tricikle (kod 79.03) i tricikle s prikolicom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg (kod 79.04). BE vrijedi i za vozila kategorije BE, čija je najveća dopuštena masa prikolice veća od 3 500 kg (kod 79.06).

9.

A1 i A ograničene su na tricikle (kod 79.03) i tricikle s prikolicom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg (kod 79.04). BE vrijedi i za vozila kategorije BE, čija je najveća dopuštena masa prikolice veća od 3 500 kg (kod 79.06).

Obrazac vozačke dozvole Njemačke 2 (D2)

Izdan u Demokratskoj Republici Njemačkoj do 1969.

Opis: sivi obrazac s četiri stranice.

Izmjenom zakona, koja je stupila na snagu 1.4.1957., promijenjeni su opseg i definicije kategorija. Zbog toga su za taj obrazac vozačke dozvole potrebne dvije tablice istovrijednosti.

D2a:   obrazac vozačke dozvole izdan do 31.3.1957.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca D2a

Odgovarajuće kategorije

Napomene

1

AM, A1, A2, A, B

5

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 4, 6

4

AM, A1, A2, A, B

4, 5

D2b:   obrazac vozačke dozvole izdan od 1.4.1957. do 1969.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca D2b

Odgovarajuće kategorije

Napomene

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4, 5

3

AM, A1

7

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

Dodatne informacije:

Mogu biti sadržana dodatna prava specifične i ograničene vrste, koja nisu prikazana u tablicama. U takvu slučaju, iako za to postoji mala vjerojatnost, potrebno je kontaktirati njemačka tijela koja izdaju dozvolu.

1.

Ako je imatelj vozačke dozvole „Klasse 2” izdane prije 1.4.1957. ili „Klasse 5” izdane nakon 31.3.1957. navršio 50 godina prije 31.12.1999., njegova je vozačka dozvola prestala vrijediti 31.12.2000. Ako je taj imatelj vozačke dozvole zamijenio svoju dozvolu novim obrascem do 31.12.2000., uzima se u obzir trajanje i učestalost liječničkih pregleda koji se odnose na novi obrazac. Ako imatelj navrši 50 godina nakon 31.12.1999., mora zamijeniti svoju vozačku dozvolu novim obrascem najkasnije na svoj 50. rođendan i nakon toga nova vozačka dozvola vrijedi za razdoblje od pet godina.

Kada takav imatelj dozvole prijavi prebivalište u drugoj državi članici, ne uzimajući u obzir gore navedena pravila, njegova se vozačka dozvola „Klasse 2” ne priznaje (osim ako je promijenio prebivalište prije nego što su se na njega počela primjenjivati gornja pravila).

2.

Imatelj vozačke dozvole „Klasse 3” izdane prije 1.4.1957. i „Klasse 4” izdane nakon 31.3.1957., ima pravo upravljati i sljedećim vozilima kategorije: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= ukupno najviše tri osovine).

To pravo mora biti navedeno na novoj vozačkoj dozvoli koja mu je izdana u zamjenu samo na izričit zahtjev imatelja.

3.

Imatelj vozačke dozvole „Klasse 3” izdane prije 1.4.1957. (D2a) ili „Klasse 4” izdane nakon 31.3.1957. (D2b) ima pravo upravljati autobusima bez putnika s najvećom dopuštenom masom manjom od 7,5 t i u međunarodnom prometu.

Imatelj vozačke dozvole „Klasse 2” izdane prije 1.4.1957. (D2a) ili „Klasse 5” izdane nakon 31.3.1957. (D2b), ima pravo upravljati autobusima bez putnika u međunarodnom prometu.

Nakon zamjene obrasca vozačke dozvole u Njemačkoj, pravo upravljanja autobusima bez putnika ograničeno je na njemačko državno područje u skladu s nacionalnim oznakama.

4.

Imatelj vozačke dozvole „Klasse 2”, „Klasse 3” ili „Klasse 4” obrasca D2a ili vozačke dozvole „Klasse 2”, „Klasse 4” ili „Klasse 5” obrasca D2b, izdane prije 1.12.1954., ima neograničeno pravo upravljanja vozilima kategorije A samo nakon zamjene dozvole. Bez zamjene dozvole, obrazac vozačke dozvole imatelju daje samo pravo upravljanja vozilima kategorije A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Ako dokument nije zamijenjen, primjenjuje se sljedeće:

ako je vozačka dozvola „Klasse 1” ili „Klasse 4” izdana prije 1.12.1954., imatelj ima pravo upravljati samo vozilima kategorije B 79 (≤ 700 cm3). Ako je vozačka dozvola „Klasse 1” ili „Klasse 4” izdana nakon tog datuma i prije 1.4.1957. ili je vozačka dozvola „Klase 2” izdana nakon 31.3.1957., imatelj ima pravo upravljati samo vozilima kategorije B 79 (≤ 250 cm3).

U slučaju zamjene dokumenta za novu dozvolu, imatelj dobiva punu kategoriju B.

6.

BE vrijedi i za vozila kategorije BE, čija je najveća dopuštena masa prikolice veća od 3 500 kg (kod 79.06).

7.

A1 vrijedi i za motocikle kategorije A1 s omjerom snaga/težina iznad 0,1 kW/kg (kod 79.05).

Obrazac vozačke dozvole Njemačke 3 (D3)

Izdan u Demokratskoj Republici Njemačkoj od 1969. do 31.5.1982.

Opis: knjižica dozvole od 12 stranica, sive korice.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca D3

Odgovarajuće kategorije

Napomene

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, B

4, 5, 6

3

AM

6

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6, 7

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 6, 7, 8

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

6

Dodatne informacije:

Mogu biti sadržana dodatna prava specifične i ograničene vrste, koja nisu prikazana u tablicama. U takvu slučaju, iako za to postoji mala vjerojatnost, potrebno je kontaktirati njemačka tijela koja izdaju dozvolu.

1.

Ako je imatelj vozačke dozvole „Klasse 5” navršio 50. rođendan prije 31.12.1999., njegova je vozačka dozvola prestala vrijediti 31.12.2000. Ako je taj imatelj vozačke dozvole zamijenio svoju dozvolu novim obrascem do 31.12.2000., uzima se u obzir trajanje i učestalost liječničkih pregleda koji se odnose na novi obrazac. Ako imatelj navrši 50 godina nakon 31.12.1999., mora zamijeniti svoju vozačku dozvolu novim obrascem najkasnije na svoj 50. rođendan i nakon toga nova vozačka dozvola vrijedi za razdoblje od pet godina. Kada takav imatelj dozvole prijavi prebivalište u drugoj državi članici, ne uzimajući u obzir gore navedena pravila, njegova se vozačka dozvola „Klasse 2” ne priznaje (osim ako je promijenio prebivalište prije nego što su se na njega počela primjenjivati gornja pravila).

2.

Imatelj vozačke dozvole „Klasse 4” ima pravo upravljati i sljedećim vozilima kategorije: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= ukupno najviše tri osovine).

To pravo mora biti navedeno na novoj vozačkoj dozvoli koja mu je izdana u zamjenu samo na izričit zahtjev imatelja.

3.

Imatelj vozačke dozvole „Klasse 4” ima pravo upravljati autobusima bez putnika najveće dopuštene mase manje od 7,5 t i u međunarodnom prometu. Imatelj vozačke dozvole „Klasse 5” ima pravo upravljati autobusima bez putnika u međunarodnom prometu. Nakon zamjene obrasca vozačke dozvole u Njemačkoj, pravo upravljanja autobusima bez putnika ograničeno je na njemačko državno područje u skladu s nacionalnim oznakama.

4.

Imatelj vozačke dozvole „Klasse 2”, „4” ili „5”, izvorno izdane prije 1.12.1954., ima neograničeno pravo upravljati vozilima kategorije A tek nakon zamjene vozačke dozvole. Bez zamjene dozvole, obrazac vozačke dozvole imatelju daje samo pravo upravljanja vozilima kategorije A 79 (≤ 250 cm3).

5.

Ako dokument nije zamijenjen, primjenjuje se sljedeće:

ako je vozačka dozvola „Klasse 1” izdana prije 1.12.1954., imatelj ima pravo upravljati samo vozilima kategorije B 79 (≤ 700 cm3). Ako je vozačka dozvola „Klasse 1” izdana nakon tog datuma i prije 1.4.1957. ili je vozačka dozvola „Klasse 2” izdana nakon 1.4.1957., imatelj ima pravo upravljati samo vozilima kategorije B 79 (≤ 250 cm3).

U slučaju zamjene dokumenta za novu dozvolu, imatelj dobiva punu kategoriju B.

6.

Ako je imatelj vozačke dozvole „Klasse 2”, „3”, „4” ili „5” ili je prema § 6 StVZO ili § 85 StVZO dobio dozvolu prije 1.4.1980., ima pravo upravljati i vozilima kategorije A1. U tom slučaju vozačka dozvola „Klasse 3” nije samo nacionalna kategorija.

7.

BE vrijedi i za vozila kategorije BE, čija je najveća dopuštena masa prikolice veća od 3 500 kg (kod 79.06).

8.

A1 i A ograničene su na tricikle (kod 79.03).

Obrazac vozačke dozvole Njemačke 4 (D4)

Izdan u Demokratskoj Republici Njemačkoj od 1.6.1982. do 2.10.1990.

Opis: svijetloružičasta papirnata dozvola, četiri stranice.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca D4

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

AM, A1, A2, A

4,

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6

Dodatne informacije:

Mogu biti sadržana dodatna prava specifične i ograničene vrste, koja nisu prikazana u tablicama. U takvu slučaju, iako za to postoji mala vjerojatnost, potrebno je kontaktirati njemačka tijela koja izdaju dozvolu.

1.

Ako je imatelj vozačke dozvole „Klasse C”, „CE”, „D” i „DE” navršio 50 godina prije 31.12.1999., njegova je vozačka dozvola prestala vrijediti 31.12.2000. Ako je taj imatelj vozačke dozvole zamijenio svoju dozvolu novim obrascem do 31.12.2000., uzima se u obzir trajanje i učestalost liječničkih pregleda koji se odnose na novi obrazac. Ako imatelj navrši 50 godina nakon 31.12.1999., mora zamijeniti svoju vozačku dozvolu novim obrascem najkasnije na svoj 50. rođendan i nakon toga nova vozačka dozvola vrijedi za razdoblje od pet godina.

Kada takav imatelj dozvole prijavi prebivalište u drugoj državi članici, ne uzimajući u obzir gore navedena pravila, njegova se vozačka dozvola „Klasse C” ne priznaje (osim ako je promijenio prebivalište prije nego što su se na njega počela primjenjivati prethodno navedena pravila).

2.

Imatelj vozačke dozvole „Klasse B” i „BE” ima pravo upravljati i sljedećim vozilima kategorije: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= ukupno najviše tri osovine).

To pravo mora biti navedeno na novoj vozačkoj dozvoli koja mu je izdana u zamjenu samo na izričit zahtjev imatelja.

3.

Imatelj vozačke dozvole „Klasse B” i „BE” ima pravo upravljati autobusima bez putnika najveće dopuštene mase manje od 7,5 t i u međunarodnom prometu.

Imatelj vozačke dozvole „Klasse C” ima pravo upravljati autobusima bez putnika u međunarodnom prometu. Nakon zamjene obrasca vozačke dozvole u Njemačkoj, pravo upravljanja autobusima ograničeno je na njemačko državno područje u skladu s nacionalnim oznakama.

4.

A1 vrijedi i za motocikle kategorije A1 s omjerom snaga/težina iznad 0,1 kW/kg (kod 79.05).

5.

A1 i A ograničene su na tricikle (kod 79.03).

6.

BE vrijedi i za vozila kategorije BE, čija je najveća dopuštena masa prikolice veća od 3 500 kg (kod 79.06).

Obrazac vozačke dozvole Njemačke 5 (D5)

Izdan u Njemačkoj od 1.4.1986. do 31.12.1998.

Opis: svijetloružičasta papirnata dozvola, šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca D5

Odgovarajuće kategorije

Napomene

1

AM, A1, A2, A

2,7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

3, 4, 5, 8, 9

(4)

AM

6

(5)

AM

 

Dodatne informacije:

Mogu biti sadržana dodatna prava specifične i ograničene vrste, koja nisu prikazana u tablicama. U takvu slučaju, iako za to postoji mala vjerojatnost, potrebno je kontaktirati njemačka tijela koja izdaju dozvolu.

1.

Ako je imatelj vozačke dozvole „Klasse 2” navršio 50. rođendan prije 31.12.1999., njegova je vozačka dozvola prestala vrijediti 31.12.2000. Ako je taj imatelj vozačke dozvole zamijenio svoju dozvolu novim obrascem do 31.12.2000., uzima se u obzir trajanje i učestalost liječničkih pregleda koji se odnose na novi obrazac. Ako imatelj navrši 50 godina nakon 31.12.1999., mora zamijeniti svoju vozačku dozvolu novim obrascem najkasnije na svoj 50. rođendan i nakon toga nova vozačka dozvola vrijedi za razdoblje od pet godina.

Kada takav imatelj dozvole prijavi prebivalište u drugoj državi članici, ne uzimajući u obzir prethodno navedena pravila, njegova se vozačka dozvola „Klasse 2” ne priznaje (osim ako je promijenio prebivalište prije nego što su se na njega počela primjenjivati gornja pravila).

2.

Ako je vozačka dozvola „Klasse 1” prema obrascu D1 izdana prije 1.4.1954. (prije 1.10.1960. u Saarskoj), imatelj dozvole ima pravo upravljati samo vozilima kategorije B 79 (≤ 700 cm3), bez potrebe za zamjenom dozvole. Pri zamjeni takve dozvole, imatelj dobiva dozvolu za punu kategoriju B.

Prethodno navedeno primjenjuje se samo na obrazac vozačke dozvole D5 ako je obrazac D1 izdan na istog imatelja prije odgovarajućih datuma i nakon toga zamijenjen obrascem D5.

3.

Ako je vozačka dozvola „Klasse 2” ili „Klasse 3” prema obrascu D1 izdana prije 1.12.1954. (prije 1.10.1960. u Saarskoj), imatelj ima pravo upravljati vozilima kategorija A1 i A 79 (≤ 250 cm3). U oba slučaja imatelj nakon zamjene dozvole dobiva neograničeno pravo upravljanja vozilima kategorije A. Ako je vozačka dozvola „Klasse 2” ili „Klasse 3” dobivena nakon navedenih datuma, ali prije 1.4.1980., ona imatelju daje i pravo upravljanja vozilima kategorije A1.

Prethodno navedeno primjenjuje se samo na obrazac vozačke dozvole D5 ako je obrazac D1 izdan na istog imatelja prije odgovarajućih datuma i nakon toga zamijenjen obrascem D5.

4.

Imatelj vozačke dozvole „Klasse 3” ima pravo upravljati i sljedećim vozilima kategorije: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= ukupno najviše tri osovine). To pravo mora biti navedeno na novoj vozačkoj dozvoli, koja mu je izdana u zamjenu samo na izričit zahtjev imatelja.

5.

Imatelj vozačke dozvole „Klasse 3” ima pravo upravljati autobusima bez putnika najveće dopuštene mase manje od 7,5 t i u međunarodnom prometu. Imatelj vozačke dozvole „Klasse 2” ima pravo upravljati autobusima bez putnika u međunarodnom prometu. Nakon zamjene obrasca vozačke dozvole u Njemačkoj, pravo upravljanja autobusima bez putnika ograničeno je na njemačko državno područje u skladu s nacionalnim oznakama.

6.

Ako je vozačka dozvola „Klasse 4” prema obrascu D1 izdana prije 1.12.1954. (prije 1.10.1960. u Saarskoj), to nije samo nacionalna kategorija, nego imatelju dozvole daje pravo upravljanja sljedećim vozilima kategorija: A1, A 79 (≤ 250 cm3) i B 79 (≤ 700 cm3). U oba slučaja imatelj dozvole pri zamjeni dozvole dobiva neograničeno pravo upravljanja vozilima kategorija A i B. Ako je vozačka dozvola „Klasse 4” izdana nakon prethodno navedenih datuma, ali prije 1.4.1980., daje imatelju dozvole pravo upravljanja vozilima kategorije A1.

Prethodno navedeno primjenjuje se samo na obrazac vozačke dozvole D5 ako je obrazac D1 izdan na istog imatelja prije odgovarajućih datuma i nakon toga zamijenjen obrascem D5.

7.

A1 vrijedi i za motocikle kategorije A1 s omjerom snaga/težina iznad 0,1 kW/kg (kod 79.05).

8.

A1 i A ograničene su na tricikle (novi kod 79.03) i tricikle s prikolicom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg (kod 79.04).

9.

BE vrijedi i za vozila kategorije BE, čija je najveća dopuštena masa prikolice veća od 3 500 kg (kod 79.06).

Obrazac vozačke dozvole Njemačke 6 (D6)

Izdan u Njemačkoj od 1.1.1999. do 18.1.2013.

Opis: plastična kartica u skladu s Prilogom I.a Direktivi 91/439/EEZ.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca D6

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

AM, A1

1

A (beschränkt)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE,D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Dodatne informacije:

1.

A1 vrijedi i za motocikle kategorije A1 s omjerom snaga/težina iznad 0,1 kW/kg (kod 79.05).

2.

A1 i A ograničene su na tricikle (kod 79.03) i tricikle s prikolicom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg (kod 79.04).

3.

BE vrijedi i za vozila kategorije BE, čija je najveća dopuštena masa prikolice veća od 3 500 kg (kod 79.06).

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U ESTONIJI

Obrazac vozačke dozvole Estonije 1 (EST1)

Izdan u Estoniji od 1.11.1999. do 30.9.2004.

Opis: vozačka dozvola ružičaste je boje i izrađena je od posebnog sintetičkog papira pod nazivom (TESLIN, ISO 9002; 1994.), koji je potpuno prekriven sigurnosnom plastikom. Papir ima mrežast sigurnosni uzorak; plastični omot ima ugraviran uzorak „EST” na stražnjoj strani sa šest valovitih linija. Podatci su ispisani, fotografija je skenirana.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca EST1

Odgovarajuće kategorije

Napomene

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1

Najveća dopuštena snaga za vozila kategorije A ne smije biti veća od 25 kW ili 0,16 kW/kg.

Dodatne informacije:

Ograničenja, na obrascu za kodove:

1 –

potrebne naočale ili kontaktne leće;

2 –

potrebno slušno pomagalo;

3 –

vrijedi za ručno upravljana vozila;

4 –

najveća dopuštena snaga za vozila kategorije A ne smije biti veća 25 kW ili 0,16 kW/kg;

5 –

automatski mjenjač.

Riječ „ESMANE” dolje u sredini na prvoj stranici označuje da je imatelj dozvole novi vozač. Valjanost takve dozvole ograničena je na dvije godine.

Obrazac vozačke dozvole Estonije 2 (EST2)

Izdan u Estoniji od 1.10.2004. do 7.9.2008.

Opis: plastična kartica u skladu s Prilogom I.a Direktivi 91/439/EEZ.

Vozačka dozvola od plastičnog je materijala i ima ružičast uzorak u pozadini koji je jedinstven samo za estonsku vozačku dozvolu. Osobni podatci unose se na vozačku dozvolu laserskim graviranjem (uključujući digitalnu fotografiju i potpis imatelja).

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca EST 2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1

Najveća dopuštena snaga za vozila kategorije A ne smije biti veća od 25 kW ili 0,16 kW/kg.

Dodatne informacije:

Ograničenja, na obrascu za kodove:

101 –

privremena vozačka dozvola. Novi vozači moraju obvezatno staviti zeleni javorov list na prozor automobila (prednji i stražnji) dok imaju privremenu vozačku dozvolu (2 godine). Najveća brzina ograničena je na 90 km/h.

102 –

tim se kategorijama vozila može upravljati samo dok je imatelj u službi Oružanih snaga.

103 –

kategorija D – vozač ima pravo upravljati samo trolejbusom.

105 –

motocikl čija snaga nije veća od 25 kW ili stvarna snaga motora nije veća od 0,16 kW/kg.

106 –

kategorija D – ograničena na rute do 50 km.

Obrazac vozačke dozvole Estonije 3 (EST3)

Izdan u Estoniji od 8.9.2008.

Opis: isti kao obrazac vozačke dozvole broj 2, samo su na prednju stranicu pored riječi „JUHILUBA” dodane riječi „Driving Licence” i „Permis de conduire”.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca EST3

Odgovarajuće kategorije

Napomene

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U GRČKOJ

Obrazac vozačke dozvole Grčke 1 (GR1a)

Izdan u Grčkoj do 11.1.1987.

Opis: plava i žuta s crnim slovima.

Dozvola ima dvanaest stranica i odnosi se na kategorije B, Γ, Δ, Ε.

Obrazac vozačke dozvole Grčke 1 (GR1b)

Izdan u Grčkoj do 11.1.1987.

Opis: ružičasta i žuta s crnim slovima.

Dozvola ima osam stranica i odnosi se samo na kategoriju A.

Do 30.1.1985. vozačke dozvole bilo koje kategorije (B, Γ, Δ, Ε) uključivale su pravo upravljanja vozilima kategorije AM. Od navedenog datuma do 18.1.2013., dozvole kategorije AM izdaju samo postaje grčke prometne policije na posebnoj vozačkoj dozvoli.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca GR1a i GR1b

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Dodatne informacije:

Iako je u točki „4b” navedeno da ti određeni obrasci imaju određen rok valjanosti, to je razdoblje produženo na starosnu dob od 65 godina u skladu s Odlukom Predsjednika 255/1984.

1.

Kategorija E bila je zasebna kategorija, ali se smatrala valjanom samo u kombinaciji s nekom drugom kategorijom.

Obrazac vozačke dozvole Grčke 2 (GR2)

Izdan u Grčkoj od 12.1.1987. do 31.3.1997.

Opis: ružičasta s crnim slovima. Ta dozvola ima šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca GR2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Dodatne informacije:

Od 30.1.1985. do 18.1.2013. dozvole kategorije AM izdaju samo postaje grčke prometne policije na posebnoj vozačkoj dozvoli.

1.

Kategorija E bila je zasebna kategorija, ali se smatrala valjanom samo u kombinaciji s nekom drugom kategorijom („Β” ili „Γ” ili „Δ”).

Obrazac vozačke dozvole Grčke 3 (GR3)

Izdan u Grčkoj od 1.4.1997. do 30.4.2001.

Opis: ružičasta s crnim slovima.

Ta dozvola ima šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca GR3

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Dodatne informacije:

Od 30.1.1985. do 18.1.2013. dozvole kategorije AM izdaju samo postaje grčke prometne policije na posebnoj vozačkoj dozvoli.

1.

U skladu s Direktivom 91/439/EEZ, koja je u grčko zakonodavstvo prenesena Odlukom Predsjednika 19/1995, imatelji dozvola kategorija B1 i B imaju pravo upravljati motornim triciklima i četverociklima. Stoga se može unijeti kategorija A s kodom 79.03.

Obrazac vozačke dozvole Grčke 4 (GR4)

Izdan u Grčkoj od 1.5.2001. do 18.1.2009.

Opis: ružičasta s crnim slovima.

Ta dozvola ima šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca GR4

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A/A (≤ 25 KW i ≤ 0,16 KW/Kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Dodatne informacije:

Od 30.1.1985. do 18.1.2013. dozvole kategorije AM izdaju samo postaje grčke prometne policije na posebnoj vozačkoj dozvoli.

1.

U skladu s Direktivom 91/439/EEZ, koja je u grčko zakonodavstvo prenesena Odlukom Predsjednika 19/1995, imatelji dozvola kategorija B1 i B imaju pravo upravljati motornim triciklima i četverociklima. Stoga se može unijeti kategorija A s kodom 79.03.

Obrazac vozačke dozvole Grčke 5 (GR5)

Izdan u Grčkoj od 19.1.2009. do 18.1.2013.

Opis: ružičasta s crnim slovima.

Dimenzije: širina: 85,6 mm, visina: 54 mm (debljina 0,75 mm).

Nove vozačke dozvole tiskaju se u obliku plastične kartice, u skladu s međunarodnim normama kvalitete (ISO) i svim tehničkim zahtjevima iz Priloga 1. Direktivi 2006/126/EZ. Na prednjoj se strani nalazi sigurnosni hologram (lijevi kut). Sva su slova otisnuta mikrotiskom na sigurnosnoj pozadini optički varijabilnom tintom (O.V.I). Planirane su i promjenjive slike i opipno sigurnosne značajke. Na stražnjoj strani nalazi se 3D sigurnosni hologram i sigurnosna pozadina koja se sastoji od isključivih slika i linija koje se križaju. Tisak na obje strane vidljiv je pod UV svjetlom, ali to ne utječe na kvalitetu dozvole.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca GR5

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A/A (≤ 25 kW i ≤ 0,16 kW/Kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1,B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Dodatne informacije:

Od 30.1.1985. do 18.1.2013. dozvole kategorije AM izdaju samo postaje grčke prometne policije na posebnoj vozačkoj dozvoli.

1.

U skladu s Direktivom 91/439/EEZ, koja je u grčko zakonodavstvo prenesena Odlukom Predsjednika 19/1995, imatelji dozvola kategorija B1 i B imaju pravo upravljati motornim triciklima i četverociklima. Stoga se može unijeti kategorija A s kodom 79.03.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U ŠPANJOLSKOJ

Obrazac vozačke dozvole Španjolske 1 (E1)

Izdan u Španjolskoj od 27.6.1997. do 1.11.2004.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, šest stranica, u skladu s Prilogom I. Direktivi 91/439/EEZ.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca E1

Odgovarajuće kategorije

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Obrazac vozačke dozvole Španjolske 2 (E2)

Izdan u Španjolskoj od 2.11.2004. do 7.12.2009.

Opis: plastična kartica u skladu s Prilogom I.a Direktivi 91/439/EEZ.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca E2

Odgovarajuće kategorije

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Obrazac vozačke dozvole Španjolske 3 (E3)

Izdan u Španjolskoj od 8.12.2009.

Opis: plastična kartica u skladu s Prilogom I.3 Direktivi 2006/126/EZ.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca E3

Odgovarajuće kategorije

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Dodatne informacije:

Kategorije AM i A2 izdaju se od 8.12.2009.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U FRANCUSKOJ

Obrazac vozačke dozvole Francuske 1 (F1)

Izdan u Francuskoj do 31.12.1954.

Opis: ružičasta kartica s dvije stranice, fotografija s prednje strane.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca F1

Odgovarajuće kategorije

Napomene

AM, A1. B1. B

1, 2

1o

Voitures affectées aux des transports en commun

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2o

Véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3o

Motocycles à deux roues

AM, A1, A2, A, B1

 

Dodatne informacije:

1.

Ako na stražnjoj strani vozačke dozvole nije ništa navedeno, dozvola nije valjana za upravljanje vozilima kategorija 1o, 2o, 3o. Prema tome, istovrijedno pravo za kategoriju B, koje nije sadržano u jednoj od tri navedene kategorije, nije navedeno u dokumentu. To pokazuje linija označena u tablici: „—”.

2.

Kategorija istovrijedna kategoriji A1 (mopedi i vozila kategorije L4e) valjana je samo u slučaju dokazanog vozačkog iskustva u 5 godina prije 1. siječnja 2011. (informacije dobivene od osiguravajuće kuće) ili po dostavi potvrde o osposobljavanju u trajanju od 3 ili 7 sati.

Obrazac vozačke dozvole Francuske 2 (F2)

Izdan u Francuskoj od 1.1.1955. do 19.1.1975.

Opis: ružičasta papirnata vozačka dozvola (puno veća od obrasca u Prilogu I. Direktivi 91/439/EEZ), šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca F2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kod (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kod (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kod (10, 15, …)

 

Dodatne informacije:

1.

Kategorija istovrijedna kategoriji A1 (laki mopedi i vozila kategorije L5e) valjana je samo u slučaju dokazanog vozačkog iskustva u 5 godina prije 1. siječnja 2011. (informacije dobivene od osiguravajuće kuće) ili po dostavi potvrde o osposobljavanju u trajanju od 3 ili 7 sati.

2.

Ako je vozilo koje se upotrebljavalo za ispitivanje imatelja vozačke dozvole pri polaganju praktičnog testa za kategoriju D ili DE imalo masu ≤ 3 500 kg, imatelj ima pravo upravljati samo vozilima sljedećih kategorija: AM, A1 (vidi napomenu 1.), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) i D 79 (≤ 3 500 kg).

Obrazac vozačke dozvole Francuske 3 (F3)

Izdan u Francuskoj od 20.1.1975. do 29.2.1980.

Opis: ružičasta papirnata vozačka dozvola (puno veća od obrasca u Prilogu I. Direktivi 91/439/EEZ), šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca F3

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1,B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1 + kod (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kod (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kod (10, 15, …)

 

Dodatne informacije:

1.

Kategorija istovrijedna kategoriji A1 (laki mopedi i vozila kategorije L5e) valjana je samo u slučaju dokazanog vozačkog iskustva u upravljanju tom vrstom vozila tijekom 5 godina prije 1. siječnja 2011. (informacije dobivene od osiguravajuće kuće) ili po dostavi potvrde o osposobljavanju u trajanju od 3 ili 7 sati.

2.

Ako je vozilo koje se upotrebljavalo za ispitivanje imatelja vozačke dozvole pri polaganju praktičnog testa za kategoriju D ili DE imalo masu ≤ 3 500 kg (u razdoblju između 20.1.1975. i 31.5.1979.) ili ≤ 7 000 kg (u razdoblju između 1.6.1979. i 1.3.1980.), imatelj ima pravo upravljati samo vozilima sljedećih kategorija: AM, A1 (vidi napomenu 1.), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) i D 79 (≤ 3 500 kg).

Obrazac vozačke dozvole Francuske 4 (F4)

Izdan u Francuskoj od 1.3.1980. do 31.12.1984.

Opis: ružičasta papirnata vozačka dozvola (puno veća od obrasca u Prilogu I. Direktivi 91/439/EEZ), šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca F4

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1,B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kod (10, 15, …)

 

FA2

AM, A, A2, A, B1 + kod (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + kod (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + kod (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + kod (10, 15, …)

 

Dodatne informacije:

1.

Kategorija istovrijedna kategoriji A1 (laki mopedi i vozila kategorije L5e) valjana je samo u slučaju dokazanog vozačkog iskustva u upravljanju tom vrstom vozila tijekom 5 godina prije 1. siječnja 2011. (informacije dobivene od osiguravajuće kuće) ili po dostavi potvrde o osposobljavanju u trajanju od 3 ili 7 sati.

2.

Ako je vozilo koje se upotrebljavalo za ispitivanje imatelja vozačke dozvole pri polaganju praktičnog testa za kategoriju D imalo masu ≤ 7 000 kg, imatelj ima pravo upravljati samo vozilima sljedećih kategorija: AM, A1 (vidi napomenu 1.), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) i D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Za A1: kod 79 L5e ≤ 15 Kw.

Obrazac vozačke dozvole Francuske 5 (F5)

Izdan u Francuskoj od 1.1.1985. do 30.6.1990.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca F5

Odgovarajuće kategorije

Napomene

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Dodatne informacije:

1.

Kategorija istovrijedna kategoriji A1 (laki mopedi i vozila kategorije L5e) valjana je samo u slučaju dokazanog vozačkog iskustva u upravljanju tom vrstom vozila tijekom 5 godina prije 1. siječnja 2011. (informacije dobivene od osiguravajuće kuće) ili po dostavi potvrde o osposobljavanju u trajanju od 3 ili 7 sati.

2.

Ako je vozilo koje se upotrebljavalo za ispitivanje imatelja vozačke dozvole pri polaganju praktičnog testa za kategoriju D imalo masu ≤ 3 500 kg, imatelj ima pravo upravljati samo vozilima sljedećih kategorija: AM, A1 (vidi napomenu 1.), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) i D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Za A1: kod 79 L5e ≤ 15 kW.

Obrazac vozačke dozvole Francuske 6 (F6)

Izdan u Francuskoj od 1.7.1990. do 15.11.1994.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca F6

Odgovarajuće kategorije

Napomene

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Kategorija istovrijedna kategoriji A1 (laki mopedi i vozila kategorije L5e) valjana je samo u slučaju dokazanog vozačkog iskustva u upravljanju tom vrstom vozila tijekom 5 godina prije 1. siječnja 2011. (informacije dobivene od osiguravajuće kuće) ili po dostavi potvrde o osposobljavanju u trajanju od 3 ili 7 sati.

2.

Za A1: kod 79 L5e ≤ 15 kW.

Obrazac vozačke dozvole Francuske 7 (F7)

Izdan u Francuskoj od 16.11.1994. do 28.2.1999.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca F7

Odgovarajuće kategorije

Napomene

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Kategorija istovrijedna kategoriji A1 (laki mopedi i vozila kategorije L5e) valjana je samo u slučaju dokazanog vozačkog iskustva u upravljanju tom vrstom vozila tijekom 5 godina prije 1. siječnja 2011. (informacije dobivene od osiguravajuće kuće) ili po dostavi potvrde o osposobljavanju u trajanju od 3 ili 7 sati.

2.

Za A1: kod 79 L5e ≤ 15 kW.

Obrazac vozačke dozvole Francuske 8 (F8)

Izdan u Francuskoj od 1.3.1999. do 18.1.2013.

Opis: ružičasta papirnata vozačka dozvola u skladu s Prilogom I. Direktivi 91/439/EEZ.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca F8

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Kategorija istovrijedna kategoriji A1 (laki mopedi i vozila kategorije L5e) valjana je samo u slučaju dokazanog vozačkog iskustva u upravljanju tom vrstom vozila tijekom 5 godina prije 1. siječnja 2011. (informacije dobivene od osiguravajuće kuće) ili po dostavi potvrde o osposobljavanju u trajanju od 3 ili 7 sati.

2.

Za A1: kod 79 L5e ≤ 15 Kw.

3.

Kategorijom CE dopušteno je upravljanje vozilima kategorije DE, u slučaju da imatelj ima dozvolu za kategoriju D.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U HRVATSKOJ

Obrazac vozačke dozvole Hrvatske 1 (HR1)

Izdan u Hrvatskoj od 1.4.1993. do 19.11.2004.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, presavijena, šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca HR1

Odgovarajuće kategorije

Napomene

H

AM,

1

A

A1, A2, A,

 

B

B1, B

 

C

C1, C

 

D

D1, D

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

3

F

4

G

2

H

1

Dodatne informacije:

1.

Kategorija H vrijedi za mopede i radne strojeve poput utovarivača, viljuškara itd.

2.

Kategorija G vrijedila je za traktore. Kategorije G i H zasebne su kategorije, ali su izdavane i imateljima vozačke dozvole kategorije B, C ili D.

3.

Kategorija E zasebna je kategorija, ali je valjana samo u kombinaciji s nekom drugom kategorijom (B, C ili D).

4.

Kategorija F vrijedi za tramvaje.

Obrazac vozačke dozvole Hrvatske 2 (HR2)

Izdan u Hrvatskoj od 20.11.2004. do 31.1.2009.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, presavijena, šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca HR2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

M

AM

 

A1

A1

 

A

A2, A,

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Dodatne informacije:

1.

Kategorija F vrijedi za traktore s prikolicom ili bez nje.

2.

Kategorija G vrijedi za radne strojeve poput utovarivača, viljuškara itd. Kategorije F, G i M zasebne su kategorije, ali su izdavane i imateljima vozačke dozvole kategorije B, C ili D.

3.

Kategorija H vrijedi za tramvaje.

Obrazac vozačke dozvole Hrvatske 3 (HR3)

Izdan u Hrvatskoj od 1.2.2009. do 30.6.2013.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, presavijena, šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca HR2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

M

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Dodatne informacije:

1.

Kategorija F vrijedi za traktore s prikolicom ili bez nje.

2.

Kategorija G vrijedi za radne strojeve poput utovarivača, viljuškara itd. Kategorije F, G i M zasebne su kategorije, ali su izdavane i imateljima vozačke dozvole kategorije B, C ili D.

3.

Kategorija H vrijedi za tramvaje.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U IRSKOJ

Obrazac vozačke dozvole Irske 1 (IRL1)

Izdan u Irskoj od 25.6.1992. do 16.11.1999.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, plastificirana.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca IRL1

Odgovarajuće kategorije

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Dodatne informacije:

Taj je obrazac vozačke dozvole izdan u dvojezičnom obliku, s tekstom na irskom (gaelskom) jeziku prije engleskog.

Obrazac vozačke dozvole Irske 2 (IRL2)

Izdan u Irskoj od približno 17.11.1999. do 4.7.2005.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, plastificirana.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca IRL2

Odgovarajuće kategorije

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Dodatne informacije:

Taj je obrazac vozačke dozvole izdan u dvojezičnom obliku, s tekstom na irskom (gaelskom) jeziku prije engleskog.

Obrazac vozačke dozvole Irske 3 (IRL3)

Izdan u Irskoj od 4.7.2007.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, plastificirana.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca IRL3

Odgovarajuće kategorije

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U ITALIJI

Obrazac vozačke dozvole Italije 1 (I1)

Izdan u Italiji od 1959. do 1989.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca I1

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2,A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Dodatne informacije:

1

Svaka kategorija vrijedi i za kategorije A1, A2 i A samo ako je dozvola izdana prije 1.1.1986.

2

Svaka kategorija vrijedi i za kategoriju A1 samo na nacionalnom državnom području ako je dozvola izdana prije 1.1.1986.

Obrazac vozačke dozvole Italije 2 (I2)

Izdan u Italiji od 1989. do 1990.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca I2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Vozačka dozvola kategorije A1 vrijedi samo na nacionalnom državnom području.

Obrazac vozačke dozvole Italije 3 (I3)

Izdan u Italiji od 1990. do 1995.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca I3

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Vozačka dozvola kategorije A1 vrijedi samo na nacionalnom državnom području.

Obrazac vozačke dozvole Italije 4 (I4)

Izdan u Italiji 1995.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca I4

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Vozačka dozvola kategorije A1 vrijedi samo na nacionalnom državnom području.

Obrazac vozačke dozvole Italije 5 (I5)

Izdan u Italiji 1996.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca I5

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Vozačka dozvola kategorije A1 vrijedi samo na nacionalnom državnom području.

Obrazac vozačke dozvole Italije 6 (I6)

Izdan u Italiji od 1996. do 1997.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca I6

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE

1

Dodatne informacije:

1.

Vozačka dozvola kategorije A1 vrijedi samo na nacionalnom državnom području.

Obrazac vozačke dozvole Italije 7 (I7)

Izdan u Italiji od 1997. do 1999.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca I7

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1 2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

A1 vrijedi samo na nacionalnom državnom području.

Obrazac vozačke dozvole Italije 8 (I8)

Izdan u Italiji od 1999. do 2004.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca I8

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Dodatne informacije:

1.

A1 vrijedi samo na nacionalnom državnom području.

2.

Kategorije C1, C1E, C i CE vrijede samo ako je vozačka dozvola kategorije D izdana prije 1.10.2004.

Obrazac vozačke dozvole Italije 9 (I9)

Izdan u Italiji od 2005. do 2007.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca I9

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

A1 vrijedi samo na nacionalnom državnom području.

Obrazac vozačke dozvole Italije 10 (I10)

Izdan u Italiji od 2007. do 2013.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca I10

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Dodatne informacije:

1.

A1 vrijedi samo na nacionalnom državnom području.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI NA CIPRU

Obrazac vozačke dozvole Cipra 1 (CY1)

Izdan na Cipru od 1.5.2004.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca CY1

Odgovarajuće kategorije

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓE/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔE/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U LATVIJI

Obrazac vozačke dozvole Latvije 1 (LV1)

Izdan u Latviji od 28.9.1993. do 30.4.2004.

Opis: ružičasta plastična kartica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca LV1

Odgovarajuće kategorije

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Dodatne informacije:

Nacionalne kategorije TRAM i TROL daju pravo upravljanja tramvajima i trolejbusima.

Postoje posebne dozvole koje se izdaju za poljoprivredne i šumarske traktore.

Obrazac vozačke dozvole Latvije 2 (LV2)

Izdan u Latviji od 1.5.2004.

Opis: plastična kartica u skladu s Prilogom I.a Direktivi 91/439/EEZ.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca LV2

Odgovarajuće kategorije

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Dodatne informacije:

1.

Nacionalne kategorije TRAM i TROL daju pravo upravljanja tramvajima i trolejbusima.

2.

Postoje posebne dozvole koje se izdaju za poljoprivredne i šumarske traktore.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U LITVI

Obrazac vozačke dozvole Litve 1 (LT1)

Izdan u Litvi do 1.4.2000.

Opis: žuta plastificirana dvostrana kartica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca LT1

Odgovarajuće kategorije

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Dodatne informacije:

Na tom obrascu nije naveden datum isteka valjanosti.

Imatelj bilo koje dozvole isto tako ima pravo upravljanja vozilima kategorije AM.

Obrazac vozačke dozvole Litve 2 (LT2)

Izdan u Litvi od 1.4.2000. do 31.12.2002.

Opis: žuta plastificirana dvostrana kartica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca LT2

Odgovarajuće kategorije

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Dodatne informacije:

Dozvole prema tom obrascu valjane su do datuma isteka valjanosti navedenog na dokumentu.

Imatelj bilo koje dozvole isto tako ima pravo upravljanja vozilima kategorije AM.

Obrazac vozačke dozvole Litve 3 (LT3)

Izdan u Litvi od 1.1.2003. do 31.10.2005.

Opis: ružičasta plastična kartica. Podatci (fotografija, kategorije i osobni podatci) laserski su ugravirani u polikarbonatni sloj.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca LT3

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Dodatne informacije:

1.

Imatelj dozvole za upravljanje vozilima kategorije A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) može nakon dvije godine dobiti neograničeno pravo upravljanja vozilima kategorije A samo nakon zamjene dozvole.

Imatelj bilo koje dozvole isto tako ima pravo upravljanja vozilima kategorije AM.

Obrazac vozačke dozvole Litve 4 (LT4)

Izdan u Litvi od 1.11.2005.

Opis: plastična kartica u skladu s Prilogom I.a Direktivi 91/439/EEZ.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca LT4

Odgovarajuće kategorije

Napomene

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Dodatne informacije:

1.

Imatelj dozvole za upravljanje vozilima kategorije A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) može nakon dvije godine dobiti neograničeno pravo upravljanja vozilima kategorije A samo nakon zamjene dozvole.

Imatelj bilo koje dozvole isto tako ima pravo upravljanja vozilima kategorije AM.

Valjanost: 3 mjeseca, 2 godine, 10 godina.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U LUKSEMBURGU

Obrazac vozačke dozvole Luksemburga 1 (L1)

Izdan u Luksemburgu do 31.12.1985.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca L1

Odgovarajuće kategorije

Napomene

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Dodatne informacije:

1.

Ako je vozačka dozvola kategorije B1/B2 izdana prije 1. srpnja 1977., imatelj dozvole ima pravo upravljanja vozilima kategorije A.

2.

Kategorija E2 obuhvaća pravo upravljanja vozilima s prikolicama i poluprikolicama s najvećom dopuštenom masom većom od 1 750 kg.

3.

Nacionalne kategorije.

Obrazac vozačke dozvole Luksemburga 2 (L2)

Izdan u Luksemburgu do 31.12.1985.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca L2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1+2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Dodatne informacije:

1.

Ako je vozačka dozvola kategorije B1/B2 izdana prije 1. srpnja 1977., imatelj dozvole ima pravo upravljanja vozilima kategorije A.

2.

Kategorija E2 obuhvaća pravo upravljanja vozilima s prikolicama i poluprikolicama s najvećom dopuštenom masom većom od 1 750 kg.

3.

Nacionalne kategorije.

Obrazac vozačke dozvole Luksemburga 3 (L3)

Izdan u Luksemburgu od 1.1.1986. do 30.9.1996.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca L3

Odgovarajuće kategorije

Napomene

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Dodatne informacije:

1.

Nacionalne kategorije.

Obrazac vozačke dozvole Luksemburga 4 (L4)

Izdan u Luksemburgu od 1.10.1996.

Opis: ružičasta papirnata dozvola u skladu s Prilogom I. Direktivi 91/439/EEZ.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca L4

Odgovarajuće kategorije

Napomene

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Dodatne informacije:

1.

Kategorija B vrijedi i za upravljanje vozilima kategorije B1.

2.

Nacionalne kategorije.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U MAĐARSKOJ

Obrazac vozačke dozvole Mađarske 1 (H1)

Izdan u Mađarskoj od 1.1.1964. do 1.1.1984.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, presavijena, šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca H1

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D

 

E

E

1

F

 

Dodatne informacije:

1.

Kategorija „E” valjana je samo zajedno s usklađenim kategorijama vozila kojima vozač već ima pravo upravljati. Npr.: pravo na kategoriju „B” i kategoriju „E” smatraju se kombiniranom kategorijom „B+E”.

Obrazac vozačke dozvole Mađarske 2 (H2)

Izdan u Mađarskoj od 1.1.1984. do 31.12.2000.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, četiri stranice.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca H2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Dodatne informacije:

1.

Kategorija „E” valjana je samo zajedno s usklađenim kategorijama vozila kojima vozač već ima pravo upravljati. Npr.: pravo na kategoriju „B” i kategoriju „E” smatraju se kombiniranom kategorijom „B+E”.

Obrazac vozačke dozvole Mađarske 3 (H3)

Izdan u Mađarskoj od 1.1.2000. do 31.12.2004.

Opis: ružičasta plastična kartica. Taj se obrazac priznaje i kao nacionalni identifikacijski dokument unutar granica Mađarske. To je sigurnosni dokument kategorije „A” izrađen laserskim graviranjem.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca H3

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Dodatne informacije:

Vozačka dozvola za kombinirane kategorije može se izdati samo vozačima koji imaju pravo upravljanja vučnim vozilom.

1.

Kombinirana kategorija „E” dobivena uz kategoriju „C1” vrijedi i za kategorije „B” i „D1”.

2.

Kombinirana kategorija „E” dobivena uz kategoriju „D1” vrijedi i za kategoriju „B”.

3.

Kombinirana kategorija „E” dobivena uz kategoriju „C” vrijedi za sve kategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati i koje su ovjerene u vozačkoj dozvoli.

4.

Kombinirana kategorija „E” dobivena uz kategoriju „D” vrijedi i za kategorije „B” i „D1”.

Obrazac vozačke dozvole Mađarske 4 (H4)

Izdan u Mađarskoj od 5.8.2004.

Opis: plastična kartica u skladu s Prilogom I.a Direktivi 91/439/EEZ. Taj se obrazac priznaje kao nacionalni identifikacijski dokument unutar granica Mađarske. To je sigurnosni dokument kategorije „A” izrađen laserskim graviranjem.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca H4

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Dodatne informacije:

Vozačka dozvola za kombinirane kategorije može se izdati samo vozačima koji imaju pravo upravljanja vučnim vozilom.

1.

Kombinirana kategorija „E” dobivena uz kategoriju „C1” vrijedi i za kategorije „B” i „D1”.

2.

Kombinirana kategorija „E” dobivena uz kategoriju „D1” vrijedi i za kategoriju „B”.

3.

Kombinirana kategorija „E” dobivena uz kategoriju „C” vrijedi za sve kategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati i koje su ovjerene u vozačkoj dozvoli.

4.

Kombinirana kategorija „E” dobivena uz kategoriju „D” vrijedi i za kategorije „B” i „D1”.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI NA MALTI

Obrazac vozačke dozvole Malte 1 (M1)

Izdan na Malti od 1.7.1991. do 31.12.2000.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, dimenzija 221 mm × 100 mm kada je otvorena, prvi put izdana u srpnju 1991., presavijena na šest stranica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca M1

Odgovarajuće kategorije

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C,CE,C1,C1E

D

D, DE, D1, D1E

Dodatne informacije:

Dozvola je tiskana na malteškom i engleskom. Papirnata vozačka dozvola ima serijski broj na obje strane i prekrivena je sitnim simbolima malteške policije. Veći simbol djelomično je ugraviran na fotografiju i djelomično na dozvolu, a veliki malteški simbol nalazi se u središnjem velikom polju iznad serijskog broja.

Obrazac vozačke dozvole Malte 2 (M2)

Izdan na Malti od 1.1.2001.

Opis: ružičasta plastična kartica s fotografijom, veličine 85,4 mm × 54 mm – oblik identifikacijske kartice – izdane 2001., u skladu s Direktivom 91/439/EEZ.

Vozačka dozvola sastoji se od dva dijela – plastične kartice s fotografijom i duplikata dozvole. Kartica s fotografijom sadržava fotografiju imatelja kartice, adresu, potpis i kategorije. Duplikat je priložen vozačkoj dozvoli i sadržava serijski broj, osobne podatke o vozaču, broj vozačke dozvole, skeniran potpis imatelja dozvole, kategorije i valjanost, informacijske kodove, podatke o kaznenim bodovima, rok valjanosti dozvole za osobe starije od 70 godina i druge važne podatke. Donji dio služi kao potvrda dozvole. Na stražnjoj strani duplikata nalazi se adresa tijela koje je izdalo dozvolu i opis kategorija dozvole te opis EU i nacionalnih informacijskih kodova.

U odnosu na sigurnosna obilježja, dozvola se sastoji od vrlo otporne i savitljive kartice s fotografijom, izrađene u obliku kreditne kartice osjetljive na ultraljubičasto svjetlo. S prednje strane u sredini nalazi se ružičast malteški križ. Riječi „vozačka dozvola” prevedene na jezike država članica EU-a (bez razmaka između riječi) ponavljaju se u zakrivljenim linijama preko većine prednje strane. Na dozvoli je prikazana „prozirna” slika imatelja dozvole, a mikronatpis oko plavog kvadrata sadržava slovo M i 12 žutih zvjezdica. Na stražnjoj strani dozvole ugravirano je pet malteških simbola, s lijeve strane. Sličan uzorak s riječima „vozačka dozvola” ponavlja se i na cijeloj stražnjoj strani dozvole. Kategorije, njihova valjanost i drugi informacijski kodovi navedeni su na stražnjoj strani kartice. Duplikat je žućkasti(prije plav i ružičast) dokument s vodenim žigom. Serijski broj nalazi se na gornjoj desnoj strani ispod logotipa tijela koje je izdalo dozvolu. Serijski broj nalazi se i na potvrdi.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca M2

Odgovarajuće kategorije

AM

A1

A1

A

A2

A+

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U NIZOZEMSKOJ

Obrazac vozačke dozvole Nizozemske 1 (NL1)

Izdan u Nizozemskoj od 1.6.2002. do 1.10.2006.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, veličine 106 mm × 222 mm.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca NL1

Odgovarajuće kategorije

Napomene

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Dodatne informacije:

1.

Motocikli kategorije „A laka” (na obrascu 1) motocikli su čija snaga nije veća od 25 kW, a omjer snaga/težina nije veći 0,16 kW/kg; to se malo razlikuje od nove kategorije A2 (koja obuhvaća motocikle snage koja nije veća od 35 kW i omjera snage/težine koji nije veći 0,2 kW/kg). Najniža starosna dob za laku kategoriju A sada je 18 godina, u skladu s Direktivom 2006/126/EZ, prema kojoj je 18 godina najniža starosna dob za dobivanje kategorije A2.

Najniža starosna dob za dobivanje dozvole za motocikle kategorije A (na obrascu 1) sada je 21 godina. Ako osoba ima dvije godine iskustva u upravljanju vozilom lake kategorije A, on ili ona automatski dobiva i pravo upravljanja motociklima kategorije A. U skladu s Direktivom 2006/126/EZ, najniža je starosna dob za dobivanje kategorije A 24 godine, ili 20 godina uz 2 godine iskustva s kategorijom A2.

Od 1. svibnja 2004. na stražnjoj stranici vozačke dozvole prema obrascu 2 dodane su nove države članice EU-a.

Obrazac vozačke dozvole Nizozemske 2 (NL2)

Izdan u Nizozemskoj od 1.10.2006. do 19.1.2013.

Opis: ružičasta dozvola, plastificirana, u obliku kreditne kartice.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca NL2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

AM

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Dodatne informacije:

1.

Motocikli kategorije „A laka” (na obrascu 2) motocikli su čija snaga nije veća od 25 kW, a omjer snaga/težina nije veći 0,16 kW/kg; to se malo razlikuje od nove kategorije A2 (koja obuhvaća motocikle snage koja nije veća od 35 kW i omjera snage/težine koji nije veći 0,2 kW/kg). Najniža starosna dob za laku kategoriju A sada je 18 godina, u skladu s Direktivom 2006/126/EZ, prema kojoj je 20 godina najniža starosna dob za dobivanje kategorije A2.

Najniža starosna dob za dobivanje dozvole za motocikle kategorije A (na obrascu 2) sada je 21 godina. Ako osoba ima dvije godine iskustva u upravljanju vozilom lake kategorije A, on ili ona automatski dobiva i pravo upravljanja motociklima kategorije A. U skladu s Direktivom 2006/126/EZ, najniža je starosna dob za dobivanje kategorije A 24 godine, ili 20 godina uz 2 godine iskustva s kategorijom A2.

Na vozačkoj dozvoli prema obrascu 2 već je rezervirano mjesto za nove kategorije iz Direktive 2006/126/EZ. One se neće uvoditi do 19.1.2013.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U AUSTRIJI

Obrazac vozačke dozvole Austrije 1 (A1)

Izdan u Austriji od 25.3.1947. do 15.5.1952.

Opis: 15×10,5 cm, siv, gust, ali jednostavan papir.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca A1

Odgovarajuće kategorije

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d

C,CE

 

 

D1

D1E

d

D, DE

 

 

(e)

(f)

Dodatne informacije:

Na obrascima izdanim od 1947. do rujna 1951. na stranici 4. navodi se da je taj obrazac vozačke dozvole izdan u zamjenu za njemačku vozačku dozvolu.

Obrazac vozačke dozvole Austrije 2 (A2)

Izdan u Austriji od 16.5.1952. do 31.12.1955.

Opis: 22×10,5 cm, siv, gust, ali jednostavan papir.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca A2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

,

 

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

 

 

 

(e)

 

(f)

 

Dodatne informacije:

1.

Klasa d2: valjanost 5 godina.

Obrazac vozačke dozvole Austrije 3 (A3)

Izdan u Austriji od 1.1.1956. do 1.11.1997.

Opis: 22×10,5 cm, ružičaste boje, otporan papirnat materijal. Izgled ovog obrasca može se razlikovati. Međutim, dok se ovaj obrazac izdavao, nije bilo značajnijih promjena u odnosu na sadržaj prava.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca A3

Odgovarajuće kategorije

Napomene

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Dodatne informacije:

1.

Kategorije BE, CE i DE nisu postojale u Direktivi 91/439/EEZ prije uvođenja obrasca A4. Klasa E valjana je samo zajedno s barem jednom od klasa B, C ili D; razdoblje valjanosti od 5 godina za klasu D vrijedi i za klasu E u kombinaciji s klasom D.

Obrazac vozačke dozvole Austrije 4 (A4)

Izdan u Austriji od 1.11.1997. do 1.3.2006.

Opis: 22×10,5 cm, ružičaste boje, otporan papirnat materijal, plastificirana na stranici 2 (podatci i fotografija imatelja dozvole).

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca A4

Odgovarajuće kategorije

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

Obrazac vozačke dozvole Austrije 5 (A5)

Izdan u Austriji od 1.3.2006.

Opis: 8,5 × 5,5 cm, ružičaste boje; plastična kartica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca A5

Odgovarajuće kategorije

AM

A (≤ 25 KW i ≤ 0,16 KW/Kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U POLJSKOJ

Obrazac vozačke dozvole Poljske 1 (PL1)

Izdan u Poljskoj od 1.7.1999. do 30.9.2001.

Opis: identifikacijska iskaznica (horizontalni prikaz), veličina 53,98 × 85,60 mm, debljina: 0,76 mm, plastična kartica ružičastih tonova s prozirnim zaštitnim slojem.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca PL1

Odgovarajuće kategorije

Napomene

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Dodatne informacije:

1.

Dokument koji potvrđuje pravo upravljanja mopedom osobe u dobi između 13 i 18 godina vozačka je dozvola za moped; osobe starije od 18 godina mogu upravljati mopedom bez posebne dozvole.

2.

Kategorija „T” daje pravo upravljanja poljoprivrednim traktorom s prikolicom (ili više njih) ili sporim vozilom s prikolicom (ili više njih) samo na poljskom državnom području.

Obrazac vozačke dozvole Poljske 2 (PL2)

Izdan u Poljskoj od 1.10.2001. do 30.4.2004.

Opis: identifikacijska iskaznica (horizontalni prikaz), veličina 53,98 × 85,60 mm, debljina: 0,76 mm, plastična kartica ružičastih tonova s prozirnim zaštitnim slojem.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca PL2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Dodatne informacije:

1.

Dokument koji potvrđuje pravo upravljanja mopedom osobe u dobi između 13 i 18 godina vozačka je dozvola za moped; osobe starije od 18 godina mogu upravljati mopedom bez posebne dozvole.

2.

Kategorija „T” daje pravo upravljanja poljoprivrednim traktorom s prikolicom (ili više njih) ili sporim vozilom s prikolicom (ili više njih) samo na poljskom državnom području.

Obrazac vozačke dozvole Poljske 3 (PL3)

Izdan u Poljskoj od 1.5.2004.

Opis: identifikacijska iskaznica (horizontalni prikaz), veličina 53,98 × 85,60 mm, debljina: 0,76 mm, plastična kartica ružičastih tonova s prozirnim zaštitnim slojem.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca PL3

Odgovarajuće kategorije

Napomene

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Dodatne informacije:

1.

Dokument koji potvrđuje pravo upravljanja mopedom osobe u dobi između 13 i 18 godina vozačka je dozvola za moped; osobe starije od 18 godina mogu upravljati mopedom bez posebne dozvole.

2.

Kategorija „T” daje pravo upravljanja poljoprivrednim traktorom s prikolicom (ili više njih) ili sporim vozilom s prikolicom (ili više njih) samo na poljskom državnom području.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U PORTUGALU

Obrazac vozačke dozvole Portugala 1 (P1)

Izdan u Portugalu od 30.8.1965. do 1.9.1984.

Opis: ružičasta papirnata dozvola s crnim slovima, 6 stranica, 105×222 mm.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca P1

Odgovarajuće kategorije

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

poljoprivredni traktori

Dodatne informacije:

Neke se od tih dozvola još uvijek upotrebljavaju i istječu tijekom 2015. godine.

Obrazac vozačke dozvole Portugala 2 (P2)

Izdan u Portugalu od 1.9.1984. do 1.7.1994.

Opis: ružičasta papirnata dozvola s crnim slovima, 4 stranice, 106×148 mm.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca P2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

 

 

F (poljoprivredni traktori)

 

G (profesionalni vozači)

 

Dodatne informacije:

1.

Postoji posebna dozvola za motocikle s manje od 50 cm3 i mopede. Njima mogu upravljati i imatelji vozačke dozvole kategorije A.

2.

Kategorija E izdaje se vozačima bilo koje druge kategorije.

Obrazac vozačke dozvole Portugala 3 (P3)

Izdan u Portugalu od 1.7.1994. do 18.10.1998.

Opis: ružičasta papirnata dozvola s crnim slovima, šest stranica; visina/širina 106 × 221 mm.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca P3

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Dodatne informacije:

1.

Postoji posebna dozvola za motocikle s manje od 50 cm3 i mopede. Njima mogu upravljati i imatelji vozačke dozvole kategorije A.

2.

Kategorija E izdaje se samo zajedno s drugom kategorijom.

Obrazac vozačke dozvole Portugala 4 (P4)

Izdan u Portugalu od 18.10.1998. do 1.7.1999.

Opis: ružičasta papirnata dozvola s crnim slovima, šest stranica; visina/širina 106 × 221 mm.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca P4

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A < 25 kW i 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW i 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1,D

 

DE

D1E,DE

 

Dodatne informacije:

1.

Postoji posebna dozvola za motocikle s manje od 50 cm3 i mopede. Njima mogu upravljati i imatelji vozačke dozvole kategorije A.

Obrazac vozačke dozvole Portugala 5 (P5)

Izdan u Portugalu od 1.7.1999. do 25.5.2005.

Opis: plastična kartica u skladu s Direktivom 91/439/EEZ i ISO 7810/7816. Način provjere u skladu s ISO 10 373.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca P5

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW i 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW i 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1 C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1 D

 

DE

D1E DE

 

Dodatne informacije:

1.

Postoji posebna dozvola za motocikle s manje od 50 cm3 i mopede. Njima mogu upravljati i imatelji vozačke dozvole kategorije A.

Od 1.7.1999. do 31.12.1999. izdavana su oba obrasca vozačke dozvole P5 i P6.

Obrazac vozačke dozvole Portugala 6 (P6)

Izdan u Portugalu od 25.5.2005.

Opis: plastična kartica u skladu s Direktivom 91/439/EEZ i ISO 7810/7816. Način provjere u skladu s ISO 10 373.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca P6

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW i 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW i 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Dodatne informacije:

1.

Postoji posebna dozvola za motocikle s manje od 50 cm3 i mopede. Njima mogu upravljati i imatelji vozačke dozvole kategorije A.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U RUMUNJSKOJ

Obrazac vozačke dozvole Rumunjske 1 (ROU1)

Izdan u Rumunjskoj od 29.4.1966. do 28.6.1984.

Opis: knjižica dozvole s jednim listom papira. Ružičasta. Dimenzije jedne stranice: 74 × 105 mm.

Vozačka dozvola na temelju tog obrasca više nije valjana za vožnju u Rumunjskoj jer je od 1995. do 2001. uvedena obveza obvezatne zamjene svih vozačkih dozvola. Ipak, dozvola se može obnoviti novom vozačkom dozvolom koju izdaje Rumunjska i koju moraju priznati druge države članice do 19. siječnja 2033.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca ROU1

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Dodatne informacije:

1.

Kategorija E bila je samostalna kategorija i vrijedila je samo u kombinaciji s nekom drugom kategorijom na sljedeći način: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Obrazac vozačke dozvole Rumunjske 2 (ROU2)

Izdan u Rumunjskoj od 1.7.1984. do 9.4.1990.

Opis: visokokvalitetan papir za novčanice (ružičast), s tiskanim sigurnosnim uzorkom. Dimenzije: 76 × 112 mm

Vozačka dozvola na temelju tog obrasca više nije valjana za vožnju u Rumunjskoj jer je od 1995. do 2001. uvedena obveza obvezatne zamjene svih vozačkih dozvola. Ipak, dozvola se može obnoviti novom vozačkom dozvolom koju izdaje Rumunjska i koju moraju priznati druge države članice do 19. siječnja 2033.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca ROU2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Dodatne informacije:

1.

Kategorija E bila je samostalna kategorija i vrijedila je samo u kombinaciji s nekom drugom kategorijom na sljedeći način: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Obrazac vozačke dozvole Rumunjske 3 (ROU3)

Izdan u Rumunjskoj od 9.4.1990. do 1.12.1995.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, šest stranica. Dimenzije jedne stranice: 75 × 103 mm. Dvije su stranice odvojene, namijenjene za povremene liječničke preglede.

Vozačka dozvola na temelju tog obrasca više nije valjana za vožnju u Rumunjskoj jer je od 1995. do 2001. uvedena obveza obvezatne zamjene svih vozačkih dozvola. Ipak, dozvola se može obnoviti novom vozačkom dozvolom koju izdaje Rumunjska i koju moraju priznati druge države članice do 19. siječnja 2033.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca ROU3

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Dodatne informacije:

1

Kategorija E bila je samostalna kategorija i vrijedila je samo u kombinaciji s nekom drugom kategorijom na sljedeći način: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Obrazac vozačke dozvole Rumunjske 4 (ROU4)

Izdan u Rumunjskoj od 1.12.1995. do 2008.

Opis: plastificirana kartica. Ružičasta. Dimenzije su u skladu s normom ISO 7810. Plastična kartica postupno je uvedena od 1.12.1995. Od 1.12.1995. do 31.10.1996. izdavana su oba obrasca ROU3 i ROU4.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca ROU4

Odgovarajuće kategorije

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Dodatne informacije:

Dozvole prema tom obrascu valjane su do datuma isteka valjanosti navedenog na dokumentu (10 godina).

Višestruka zaštita protiv krivotvorenja: poseban papir čiji se uzorak ne može kopirati (lito multipleks, linije koje se ne mogu kopirati, optički varijabilne naprave, prizmatični tisak, srebrni tisak, fotografija se nanosi skeniranjem; hologram blizu fotografije; vidljiva zaštita pod UV zrakama (vidljiva/nedjeljiva fluorescentna); mikroslova (ROMANIA) na rubovima fotografije i mikropleks na crtežu vozila na stražnjoj stranici dokumenta.

Obrazac vozačke dozvole Rumunjske 5 (ROU5)

Izdan u Rumunjskoj od 2008. do 19.1.2013.

Opis: obrazac vozačke dozvole ROU5 u skladu je s Direktivom 2006/126/EZ: polikarbonatna kartica u skladu s normama ISO 7810 i ISO 7816-1; mjere protiv krivotvorenja; posebni hologrami; vidljiva i nevidljiva UV tinta; IR i fosforescentni pigmenti; dodirne površine; materijali bez optičkih osvjetljivača; pozadinski sigurnosni uzorci; optički promjenjivi elementi; lasersko graviranje; sigurnosna pozadina na mjestu fotografije.

Dodatna obilježja: proziran prozor, obilježje valova.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca ROU5

Odgovarajuće kategorije

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Dodatne informacije:

Dozvole prema tom obrascu valjane su do datuma isteka valjanosti navedenog na dokumentu (10 godina).

Tijekom 2008. izdavana su oba obrasca ROU4 I ROU5.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U SLOVENIJI

Obrazac vozačke dozvole Slovenije 1 (SLO1)

Izdan u Sloveniji od 15.2.1992. do 2006.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, presavijena, šest stranica.

Taj obrazac može biti izdan na sljedećim jezicima: slovenski; slovenski i talijanski (dvojezično); slovenski i mađarski (dvojezično).

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca SLO1

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Dodatne informacije:

1.

Za kategoriju A mogu se primjenjivati sljedeća ograničenja (navedeno pod napomenama):

„A – LE DO 50 km/h” ili „21800 A LE DO 50 km/h” ili „A 79 (< 50km/h)”: ograničenje upravljanja vozilima kategorije A1 79 (< 50km/h) samo motocikli.

„A – DO 125 ccm” ili „20500 A <= 125 ccm” ili „A <= 125 ccm IN <= 11 kW” ili „20800 A <= 125 ccm IN <= 11 kW” ili „72. (A1)”: pravo upravljanja samo motociklima kategorije A1;

„A <= 25 kW ALI <= 0,16 kW/kg” ili „20900 A <= 25 kW ALI <= 0,16 KW/kg” ili „A 209. (<=25 kW ALI <= 0,16 KW/kg)” daje imatelju pravo upravljanja samo motociklima kategorije A čija snaga nije veća od 25 kW i omjer snage i težine koji nije veći od 0,16 kW/kg;

„A – DO 350 ccm” ili „20700 A <= 350 ccm”: daje imatelju pravo upravljanja motociklima kategorije A u dobi od 20 godina (ili više).

2.

Ako je pod napomenama navedeno sljedeće:

„E-LE Z VOZILI B KATEGORIJE” ili „20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE” ili „E 206. LE Z VOZILI B KAT.”: imatelj ima pravo upravljati i vozilima kategorije BE.

3.

Imatelji dozvole kategorije E imaju pravo upravljati vozilima kategorije DE ako su prije toga dobili dozvolu za kategoriju D.

Obrazac vozačke dozvole Slovenije 2 (SLO2)

Izdan u Sloveniji od 1.1.2006. do 13.7.2009.

Opis: ružičasti papir u termoplastičnoj foliji.

Taj obrazac može biti izdan na sljedećim jezicima: slovenski; slovenski i talijanski (dvojezično), slovenski i mađarski (dvojezično).

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca SLO2

Odgovarajuće kategorije

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

Obrazac vozačke dozvole Slovenije 3 (SLO3)

Izdan u Sloveniji od 13.7.2009. do 18.1.2013.

Opis: polikarbonatna kartica u skladu s ISO/IEC 7810:2003; 85,6 × 53,98 mm.

Taj obrazac može biti izdan na sljedećim jezicima: slovenski; slovenski i talijanski (dvojezično), slovenski i mađarski (dvojezično).

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca SLO3

Odgovarajuće kategorije

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U SLOVAČKOJ

Obrazac vozačke dozvole Slovačke 1 (SK1)

Izdan u Slovačkoj od 1.1.1993. do 30.4.2004.

Opis: ružičasta plastificirana kartica od dvije stranice.

Dimenzije 105 × 74 mm, papir u termoplastičnoj foliji.

Sigurnosna obilježja: poseban UV fluorescentni tisak za broj vozačke dozvole i guilloche tisak. Tisak u pozadini na obje stranice dokumenta.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca SK1

Odgovarajuće kategorije

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B+E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1. C. D1,D

E (D+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Dodatne informacije:

Do 1. siječnja 2004. u tablici „Osobitné záznamy” (dodatne napomene) na stražnjoj strani dokumenta upisivao se tekst „skúšobná lehotá” (probno razdoblje). Dvogodišnje probno razdoblje računalo se od datuma izdavanja. Prema tome, ti su dokumenti imali ograničenu valjanost od dvije godine, navedenu pod točkom 7. Nakon zamjene takve dozvole u zamijenjenoj se dozvoli nije navodila valjanost. Sve su kategorije valjane doživotno.

Usklađeni kodovi:

 

Okuliare potrebné = 01

 

Ručné riadenie = to ograničenje ovisi o fizičkom hendikepu imatelja i može se odnositi na više od jednog EU koda – može obuhvaćati jedan ili više sljedećih EU kodova: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 i 44.

Obrazac vozačke dozvole Slovačke 2 (SK2)

Izdan u Slovačkoj od 1.5.2004.

Opis: ružičasta plastificirana kartica u skladu s Prilogom I.a Direktivi 91/439/EEZ.

Sigurnosna obilježja:

(a)

okrugla prozirna difraktivna optički varijabilna naprava na prednjoj stranici između prozirne folije i polikarbonatnog sloja koji djelomično pokriva skeniranu sliku imatelja dozvole;

(b)

elementi s prometnim podatcima, grafika u obliku prometnih znakova i piktogrami vozila smješteni na prednjoj stranici polikarbonatne površine;

(c)

reljefni element „SLOVENSKÁ REPUBLIKA”, smješten kroz gornji lijevi dio slike imatelja dozvole i na ostatku kartice;

(d)

sigurnosna nit (na stražnjoj strani) s optički varijabilnim slovima i tekstom koji se ponavlja SLOVENSKO/SLOVAKIA;

(e)

dvije vidljive pastelne boje, primijenjene na obje strane, s dvostrukim tiskom u duginim bojama koje daju dojam ružičaste boje;

(f)

široka plava traka oko 15 mm na rubu, koja izgleda crvena pod kratkovalnim UV svjetlom i plava pod dugovalnim UV svjetlom; plava zastava EU-a u gornjem lijevom kutu, tekst: „VODIČSKY PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA” na prednjoj stranici i simboli vozila na stražnjoj stranici.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca SK2

Odgovarajuće kategorije

AM

AM

A1

A1

A≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U FINSKOJ

Obrazac vozačke dozvole Finske 1 (FIN1)

Izdan u Finskoj od 1.7.1972. do 30.9.1990.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, dvije stranice.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca FIN1

Odgovarajuće kategorije

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Obrazac vozačke dozvole Finske 2 (FIN2)

Izdan u Finskoj od 1.10.1990. do 30.6.1996.

Opis: ružičasta plastična kartica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca FIN2

Odgovarajuće kategorije

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Obrazac vozačke dozvole Finske 3 (FIN3)

Izdan u Finskoj od 1.7.1996. do 31.12.1997.

Opis: ružičasta plastična kartica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca FIN3

Odgovarajuće kategorije

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Obrazac vozačke dozvole Finske 4 (FIN4)

Izdan u Finskoj od 1.1.1998.

Opis: plastična kartica u skladu s Prilogom I.a Direktivi 91/439/EEZ.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca FIN4

Odgovarajuće kategorije

Napomene

M

AM

1,4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Dodatne informacije:

1.

Nacionalna kategorija M (za laka teretna vozila na četiri kotača, standardne mopede, osim skutera) uvedena je 1.1.2000. Osobe koje su navršile 15 godina starosti prije tog datuma još uvijek imaju pravo upravljanja mopedima (nisu uključeni laki četverocikli) bez vozačke dozvole.

2.

Kategorija T uvedena je prije prvog obrasca (FIN1). T se odnosi na traktore (uključujući cestovne traktore), motorizirane radne strojeve i skutere za snijeg i sva vozila koja ta vozila vuku. Pravo upravljanja vozilima kategorije T uključeno je u sve druge kategorije osim kategorije M/AM. Kategorija T ne navodi se u dozvoli ako postoje druge kategorije u koje je ta kategorija uključena. Može se navesti ako se test za kategoriju T polagao posebno. Od 19.1.2013. uvodi se nova kategorija LT za cestovne traktore. Pravo upravljanja vozilima kategorije LT uključeno je u kategorije C1 i C.

3.

Od 19.1.2013. kategorija A odgovara kategoriji A2 ako nije isteklo odgovarajuće razdoblje od dvije godine te kategoriji A ako je dozvola izdana prije tog datuma.

4.

Od 19.1.2013. u dozvolu se unosi ispit za upravljanje mopedima (ispit rukovanja) i lakim četverociklima (ispit upravljanja vozilom) upotrebom posebnih nacionalnih kodova.

Obrazac vozačke dozvole Finske 5 (FIN5)

Izdan na državnom području Alanda od 1.8.1973. do 31.5.1992.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, dvije stranice.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca FIN5

Odgovarajuće kategorije

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Obrazac vozačke dozvole Finske 6 (FIN6)

Izdan na državnom području Alanda od 1.6.1992. do 31.12.1997.

Opis: ružičasta plastična kartica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca FIN6

Odgovarajuće kategorije

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Dodatne informacije:

Kategorija A1 uvedena je 1.7.1996.

Kategorije B1, C1, C1E, D1 i D1E uvedene su 1.9.1996.

Izgled vozačkih dozvola nije se promijenio kad su uvedene kategorije A1, B1, C1, C1E, D1 i D1E.

Obrazac vozačke dozvole Finske 7 (FIN7)

Izdan na državnom području Alanda od 1.1.1998.

Opis: plastična kartica u skladu s Prilogom I.a Direktivi 91/439/EEZ.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca FIN7

Odgovarajuće kategorije

Napomene

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1,7

(T)

2

Dodatne informacije:

1.

Kategorija M (za laka teretna vozila na četiri kotača, standardne mopede, osim skutera) uvedena je 1.6.2004.

2.

Kategorija T odnosi se na traktore (uključujući cestovne traktore), motorizirane radne strojeve i skutere za snijeg te sva vozila koja ta vozila vuku.

3.

Vozačke dozvole za kategoriju A izdaju se ili za motocikle do 25 kilovata i omjerom snaga/težina koji nije veći od 0,16 kilovata po kilogramu ili za bilo koju vrstu motocikala. Osoba koja je dvije godine imala vozačku dozvolu kategorije A za motocikle do 25 kilovata i omjerom snaga/težina koji nije veći 0,16 kilovata po kilogramu ima pravo upravljati bilo kojom vrstom motocikala.

4.

Kategorija B1 nije navedena na drugoj stranici vozačke dozvole.

5.

Kategorija A2 uvodi se 19.1.2013.

6.

Kategorija B1 ukida se 19.1.2013.

7.

Kategorija M zamjenjuje se kategorijom AM od 19.1.2013.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U ŠVEDSKOJ

Obrazac vozačke dozvole Švedske 1 (S1)

Izdan u Švedskoj od 1.6.1999. do 30.11.2007.

Opis: vozačka dozvola izdana je kao ID-1 kartica, polikarbonatna.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca S1

Odgovarajuće kategorije

Napomene

AM

 

A1

A1

1,3,4

A2

 

A

A

1,3,5

B1

 

B

B

2,6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Dodatne informacije:

1.

Imatelji vozačke dozvole koji su dobili dozvolu kategorije A uz ograničenje na lake motocikle prije 1.7.1996. imaju pravo upravljanja motornim vozilima s kubičnim kapacitetom koji nije veći od 125 cm3, bez ograničenja snage (kW). To pravo vrijedi do isteka valjanosti vozačke dozvole. Pri izdavanju nove dozvole nakon povlačenja imatelj ima pravo upravljati samo vozilima kategorije A1 u skladu s Direktivom 2006/126/EZ. Obnova ili izdavanje vozačke dozvole u slučajevima osim povlačenja ne utječe na prethodna prava.

2.

Imatelji vozačke dozvole koji su dobili dozvolu kategorije B prije 1. srpnja 1996. imaju pravo upravljati osobnim automobilom s najvećom dopuštenom masom većom od 3,5 t ako je vozilo registrirano kao osobni automobil, a ne kao laki kamion. To pravo vrijedi do isteka valjanosti vozačke dozvole. Pri izdavanju nove dozvole nakon povlačenja imatelj ima pravo upravljati samo vozilima kategorije B u skladu s Direktivom 2006/126/EZ. Obnova ili izdavanje vozačke dozvole u slučajevima osim povlačenja ne utječe na prethodna prava.

3.

Imatelji vozačke dozvole koji su dobili dozvolu kategorije A1 ili A prije 19. siječnja 2013. imaju pravo upravljati motociklima na četiri kotača. To pravo vrijedi do isteka valjanosti vozačke dozvole. Pri izdavanju nove dozvole nakon povlačenja imatelj ima pravo upravljati samo vozilima kategorije A1 ili A u skladu s Direktivom 2006/126/EZ. Obnova ili izdavanje vozačke dozvole u slučajevima osim povlačenja ne utječe na prethodna prava.

4.

Imatelji vozačke dozvole koji su dobili dozvolu kategorije A1 prije 19. siječnja 2013. imaju pravo upravljati motociklima kategorije A1 s omjerom snaga/težina većim od 0,1 kW/kg (kod 79.05). To pravo vrijedi do isteka valjanosti vozačke dozvole. Pri izdavanju nove dozvole nakon povlačenja imatelj ima pravo upravljati samo vozilima kategorije A1 u skladu s Direktivom 2006/126/EZ. Obnova ili izdavanje vozačke dozvole u slučajevima osim povlačenja ne utječe na prethodna prava.

5.

Imatelji vozačke dozvole koji su dobili dozvolu kategorije A prije 19. siječnja 2013. imaju pravo upravljati motociklima snage veće od 25 kW ili s omjerom snaga/težina većim od 0,16 kW/kg samo ako imaju dozvolu kategorije A najmanje dvije godine ili su položili vozački ispit za motocikl te vrste nakon što su napunili 21 godinu.

6.

Imatelji vozačke dozvole koji su dobili dozvolu kategorije B prije 19. siječnja 2013. imaju pravo upravljati motornim triciklima bilo koje snage. To pravo vrijedi do isteka valjanosti vozačke dozvole. Imatelji vozačke dozvole kategorije B nakon povlačenja poslije 19. siječnja 2013. imaju pravo upravljati motornim triciklima čija je neto snaga veća od 15 kW samo na švedskom državnom području i pod uvjetom da imatelj ima 21 godinu ili više. Obnova ili izdavanje vozačke dozvole u slučajevima osim povlačenja ne utječe na prethodna prava.

7.

Imatelji vozačke dozvole koji su dobili dozvolu kategorije BE prije 19. siječnja 2013. imaju pravo upravljati vozilima čija je najveća dopuštena masa prikolice veća od 3,5 t (kod 79.06). To pravo vrijedi do isteka valjanosti vozačke dozvole. Pri izdavanju nove dozvole nakon povlačenja imatelj ima pravo upravljati samo vozilima kategorije BE u skladu s Direktivom 2006/126/EZ. Obnova ili izdavanje vozačke dozvole u slučajevima osim povlačenja ne utječe na prethodna prava.

Obrazac vozačke dozvole Švedske 2 (S2)

Izdan u Švedskoj od 27.11.2007. do 18.1.2013.

Opis: vozačka dozvola izdaje se kao ID-1 kartica, polikarbonatna. Kartica se izrađuje u ružičastoj boji i ima (proziran) prozorčić u sredini kartice, ispod potpisa.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca S2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

AM

AM

3

A1

A1

1,4,5

A2

 

A

A

1,4,6

B1

 

B

B

2,7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Dodatne informacije:

1.

Imatelji vozačke dozvole koji su dobili dozvolu kategorije A uz ograničenje na lake motocikle prije 1.7.1996. imaju pravo upravljanja motornim vozilima s kubičnim kapacitetom koji nije veći od 125 cm3, bez ograničenja snage (kW). To pravo vrijedi do isteka valjanosti vozačke dozvole. Pri izdavanju nove dozvole nakon povlačenja imatelj ima pravo upravljati samo vozilima kategorije A1 u skladu s Direktivom 2006/126/EZ. Obnova ili izdavanje vozačke dozvole u slučajevima osim povlačenja ne utječe na prethodna prava.

2.

Imatelji vozačke dozvole koji su dobili dozvolu kategorije B prije 1. srpnja 1996. imaju pravo upravljati osobnim automobilom s najvećom dopuštenom masom većom od 3,5 tone ako je vozilo registrirano kao osobni automobil, a ne kao laki kamion. To pravo vrijedi do isteka valjanosti vozačke dozvole. Pri izdavanju nove dozvole nakon povlačenja imatelj ima pravo upravljati samo vozilima kategorije B u skladu s Direktivom 2006/126/EZ. Obnova ili izdavanje vozačke dozvole u slučajevima osim povlačenja ne utječe na prethodna prava.

3.

Kategorija AM uvedena je u Švedskoj 1.10.2009. kao nacionalna kategorija.

4.

Imatelji vozačke dozvole koji su dobili dozvolu kategorije A1 ili A prije 19. siječnja 2013. imaju pravo upravljati motociklima na četiri kotača. To pravo vrijedi do isteka valjanosti vozačke dozvole. Pri izdavanju nove dozvole nakon povlačenja imatelj ima pravo upravljati samo vozilima kategorije A1 ili A u skladu s Direktivom 2006/126/EZ. Obnova ili izdavanje vozačke dozvole u slučajevima osim povlačenja ne utječe na prethodna prava.

5.

Imatelji vozačke dozvole koji su dobili dozvolu kategorije A1 prije 19. siječnja 2013. imaju pravo upravljati motociklima kategorije A1 s omjerom snaga/težina većim od 0,1 kW/kg (novi kod 79.05 od 31. prosinca 2013.). To pravo vrijedi do isteka valjanosti vozačke dozvole. Pri izdavanju nove dozvole nakon povlačenja imatelj ima pravo upravljati samo vozilima kategorije A1 u skladu s Direktivom 2006/126/EZ. Obnova ili izdavanje vozačke dozvole u slučajevima osim povlačenja ne utječe na prethodna prava.

6.

Imatelji vozačke dozvole koji su dobili dozvolu kategorije A prije 19. siječnja 2013. imaju pravo upravljati motociklima snage veće od 25 kW ili s omjerom snaga/težina većim od 0,16 kW/kg samo ako imaju dozvolu kategorije A najmanje dvije godine ili su položili vozački ispit za motocikl te vrste nakon što su napunili 21 godinu.

7.

Imatelji vozačke dozvole koji su dobili dozvolu kategorije B prije 19. siječnja 2013. imaju pravo upravljati motornim triciklima bilo koje snage. To pravo vrijedi do isteka valjanosti vozačke dozvole. Imatelji vozačke dozvole kategorije B nakon povlačenja poslije 19. siječnja 2013. imaju pravo upravljati motornim triciklima čija je neto snaga veća od 15 kW samo na švedskom državnom području i pod uvjetom da imatelj ima 21 godinu ili više. Obnova ili izdavanje vozačke dozvole u slučajevima osim povlačenja ne utječe na prethodna prava.

8.

Imatelji vozačke dozvole koji su dobili dozvolu kategorije BE prije 19. siječnja 2013. imaju pravo upravljati vozilima čija je najveća dopuštena masa prikolice veća od 3,5 t (novi kod 79.06 od 31. prosinca 2013.). To pravo vrijedi do isteka valjanosti vozačke dozvole. Pri izdavanju nove dozvole nakon povlačenja imatelj ima pravo upravljati samo vozilima kategorije BE u skladu s Direktivom 2006/126/EZ. Obnova ili izdavanje vozačke dozvole u slučajevima osim povlačenja ne utječe na prethodna prava.

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U UJEDINJENOJ KRALJEVINI

Obrazac vozačke dozvole Ujedinjene Kraljevine 1 (UK1)

Izdan u Velikoj Britaniji od siječnja 1976. do siječnja 1986.

Opis: zelena dugačka dozvola, presavijena.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca UK1 (Velika Britanija)

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Dodatne informacije:

1.

Imatelji vozačke dozvole kategorije A imaju pravo upravljati vozilima kategorija D1 i D1E, ali ne za iznajmljivanje i uz plaćanje (ne za poslovne svrhe, bez putnika koji izravno ili neizravno plaćaju) i vozilima kategorije C1E, pod uvjetom da ukupna masa prikolice i vučnog vozila nije veća od 8,25 tona.

2.

Kao imatelji dozvole kategorije A, ali sva su vozila s automatskim mjenjačem.

Obrazac vozačke dozvole Ujedinjene Kraljevine 2 (UK2)

Izdan u Velikoj Britaniji od siječnja 1986. do lipnja 1990.

Opis: ružičasta dozvola, presavijena. Samo dio je stvarna vozačka dozvola, ostatak je duplikat.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca UK2 (Velika Britanija)

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550 kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Dodatne informacije:

1.

Imatelji vozačke dozvole kategorije A imaju pravo upravljati vozilima kategorija D1 i D1E, ali ne za iznajmljivanje i uz plaćanje (ne za poslovne svrhe, bez putnika koji izravno ili neizravno plaćaju) i vozilima kategorije C1E, pod uvjetom da ukupna masa prikolice i vučnog vozila nije veća od 8,25 tona.

2.

Kao imatelji dozvole kategorije A, ali sva su vozila s automatskim mjenjačem.

3.

Ograničeno na vozila kategorije A tipa motornog tricikla ili vozila kategorije B1 tipa četverocikla, u oba slučaja najveće dopuštene mase ≥ 550 kg.

4.

Ograničeno na vozila kategorije A1 kapaciteta ≤ 50 kubičnih centimetara i ograničeno na najveću konstrukcijsku brzinu od ≤ 50 kilometara na sat.

Obrazac vozačke dozvole Ujedinjene Kraljevine 3 (UK3)

Izdan u Velikoj Britaniji od lipnja 1990. do prosinca 1996.

Opis: ružičasta i zelena dozvola, presavijena. Samo dio je stvarna vozačka dozvola, ostatak je duplikat.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca UK3 (Velika Britanija)

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (vozila za osobe s invaliditetom)

4

F, G, H, K, L

 

 

Dodatne informacije:

1.

Ograničeno na vozila kategorije A tipa motornog tricikla ili vozila kategorije B1 tipa četverocikla, u oba slučaja najveće dopuštene mase ≥ 550 kg.

2.

Imatelji vozačke dozvole kategorije A imaju pravo upravljati vozilima kategorija D1 i D1E, ali ne za iznajmljivanje i uz plaćanje (ne za poslovne svrhe, bez putnika koji izravno ili neizravno plaćaju) i vozilima kategorije C1E, pod uvjetom da ukupna masa prikolice i vučnog vozila nije veća od 8,25 tona.

3.

Ograničeno na vozila kategorije A1 kapaciteta ≤ 50 kubičnih centimetara i ograničeno na najveću konstrukcijsku brzinu od ≤ 50 kilometara na sat.

4.

Nacionalna kategorija, vozila projektirana i konstruirana za osobe s invaliditetom, mase ≤ 254 kg.

Obrazac vozačke dozvole Ujedinjene Kraljevine 4 (UK4)

Izdan u Velikoj Britaniji od siječnja 1997. do ožujka 2000.

Opis: ružičasta i zelena dozvola, presavijena. Samo dio je stvarna vozačka dozvola, ostatak je duplikat.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca UK4 (Velika Britanija)

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vozila za osobe s invaliditetom)

F, G, H, K, P

 

3

Dodatne informacije:

1.

Ograničeno na vozila kategorije A tipa motornog tricikla ili vozila kategorije B1 tipa četverocikla, u oba slučaja najveće dopuštene mase ≥ 550 kg.

2.

Ograničeno na vozila kategorije A1 kapaciteta ≤ 50 kubičnih centimetara i ograničeno na najveću konstrukcijsku brzinu od ≤ 50 kilometara na sat.

3.

Izdaje se samo onima koji su imali to pravo prije 12. studenoga 1999.

Razdoblje izdavanja obrazaca 4 i 5 preklapa se.

Obrazac vozačke dozvole Ujedinjene Kraljevine 5 (UK5)

Izdan u Velikoj Britaniji od srpnja 1998. do 19. siječnja 2013.

Opis: plastična kartica u skladu s Prilogom I.a Direktivi 91/439/EEZ.

Duplikat, na kojem se navode prometni prekršaji, izdaje se posebno. Razdoblje izdavanja tog obrasca preklapa se s izdavanjem obrasca UK4 zbog postupnog uvođenja novog obrasca.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca UK5 (Velika Britanija)

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vozila za osobe s invaliditetom)

F, G, H, K, P

 

3

Dodatne informacije:

1.

Ograničeno na vozila kategorije A tipa motornog tricikla ili vozila kategorije B1 tipa četverocikla (u oba slučaja najveće dopuštene mase ≥ 550 kg).

2.

Ograničeno na vozila kategorije A1 kapaciteta ≤ 50 kubičnih centimetara i ograničeno na najveću konstrukcijsku brzinu od ≤ 50 kilometara na sat.

3.

Izdaje se samo onima koji su imali to pravo prije 12. studenoga 1999.

Obrazac vozačke dozvole Ujedinjene Kraljevine 6 (UK6)

Izdan u Sjevernoj Irskoj od 1.4.1999. do 19.1.2013.

Opis: plastična kartica u skladu s Prilogom I.a Direktivi 91/439/EEZ.

Duplikat, na kojem se navode prometni prekršaji, izdaje se posebno.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca UK6 (Sjeverna Irska)

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vozila za osobe s invaliditetom)

 

F, G, H, K

 

Dodatne informacije

1.

Ograničeno na vozila kategorije A tipa motornog tricikla ili vozila kategorije B1 tipa četverocikla (u oba slučaja najveće dopuštene mase ≥ 550 kg).

2.

Ograničeno na vozila kategorije A1 kapaciteta ≤ 50 kubičnih centimetara i ograničeno na najveću konstrukcijsku brzinu od ≤ 50 kilometara na sat.

Obrazac vozačke dozvole Ujedinjene Kraljevine 7 (UK7)

Izdan na Gibraltaru od 2.12.1990. do 15.1.1997.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, šest stranica, izdana u skladu s Prilogom I. Prvoj direktivi Vijeća 80/1263/EEZ (2).

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca UK7 (Gibraltar)

Odgovarajuće kategorije

A

A, B1 79(≤ 400 kg) samo tricikli

B

B, B1 (samo četverocikli)

BE

BE

C

C, C1

CE

CE. C1E

C1

BE, C, C1E, CE i za imatelje kategorije D, D1E i DE

D

D, D1

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Obrazac vozačke dozvole Ujedinjene Kraljevine 8 (UK8)

Izdan na Gibraltaru od 16.1.1997. do 24.8.2006.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, šest stranica, izdana u skladu s Prilogom 1. Direktivi 91/439/EEZ.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca UK8 (Gibraltar)

Odgovarajuće kategorije

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Obrazac vozačke dozvole Ujedinjene Kraljevine 9 (UK9)

Izdan na Gibraltaru od 15.8.2006.

Opis: ružičasta papirnata dozvola, šest stranica, izdana u skladu s Prilogom 1. Direktivi 91/439/EEZ. Kao obrazac UK8, ali s izmijenjenom prednjom stranicom kako bi se označilo pristupanje novih država članica.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca UK9 (Gibraltar)

Odgovarajuće kategorije

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI NA ISLANDU

Obrazac vozačke dozvole Islanda 1 (ÍS1)

Izdan na Islandu od 12.4.1960. do 1981.

Opis: zeleni papir, plastificiran, dvije stranice.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca IS1

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Dodatne informacije:

1.

Pravo upravljanja vozilima kategorije C tih dozvola odnosi se samo na profesionalnu vožnju vozila kategorije B i/ili E i nema važnost u smislu Direktive 91/439/EEZ.

Obrazac vozačke dozvole Islanda 2 (ÍS2)

Izdan na Islandu od 1981. do 1.3.1988.

Opis: ružičasti papir, plastificiran, dvije stranice.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca IS2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Dodatne informacije:

1.

Pravo upravljanja vozilima kategorije C tih dozvola odnosi se samo na profesionalnu vožnju vozila kategorije B i/ili E i nema važnost u smislu Direktive 91/439/EEZ.

Obrazac vozačke dozvole Islanda 3 (ÍS3)

Izdan na Islandu od 1.3.1988. do 31.5.1993.

Opis: ružičasti papir, plastificiran, dvije stranice.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca IS3

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Dodatne informacije:

1.

Pravo upravljanja vozilima kategorije C tih dozvola odnosi se samo na profesionalnu vožnju vozila kategorije B i/ili E i nema važnost u smislu Direktive 91/439/EEZ.

Obrazac vozačke dozvole Islanda 4 (ÍS4)

Izdan na Islandu od 1.6.1993. do 14.8.1997.

Opis: ružičasti papir, plastificiran, dvije stranice.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca IS4

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

A

 

B

B, BE

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Dodatne informacije:

1.

Pravo upravljanja vozilima kategorije C tih dozvola odnosi se samo na profesionalnu vožnju vozila kategorije B i/ili E i nema važnost u smislu Direktive 91/439/EEZ.

Obrazac vozačke dozvole Islanda 5 (ÍS5)

Izdan na Islandu od 15.8.1997.

Opis: plastična kartica u skladu s Prilogom I.a Direktivi 91/439/EEZ.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca IS5

Odgovarajuće kategorije

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U LIHTENŠTAJNU

Obrazac vozačke dozvole Lihtenštajna 1 (FL1)

Izdan u Lihtenštajnu od 1978. do 1993.

Opis: plava papirnata dozvola, veličine A5.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca FL1

Odgovarajuće kategorije

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B (za profesionalnu uporabu)

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Obrazac vozačke dozvole Lihtenštajna 2 (FL2)

Izdan u Lihtenštajnu od 1993. do travnja 2003.

Opis: plava papirnata dozvola, veličine: A5.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca FL2

Odgovarajuće kategorije

AM

A1

A1

A2

A

A

A2 — 79 (≤ 400 kg)

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Obrazac vozačke dozvole Lihtenštajna 3 (FL3)

Izdan u Lihtenštajnu od travnja 2003.

Opis: oblik kreditne kartice, obrazac EU-a.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca FL3

Odgovarajuće kategorije

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, M

OBRASCI VOZAČKIH DOZVOLA IZDANI U NORVEŠKOJ

Opća napomena za sve obrasce: sve norveške vozačke dozvole imaju unaprijed upisan tekst „bokmål” ili „nynorsk”. Dvije su inačice jezika istovrijedne. Riječi „førerkort” i „Norge” označuju da tekst u inačici „bokmål”; „førerkort” i „Noreg” označuju „nynorsk” inačicu.

Obrazac vozačke dozvole Norveške 1 (N1)

Izdan u Norveškoj od 23.4.1967. do 31.3.1979.

Opis: dozvola tamnozelenih korica, presavijena u format A7, šest stranica. Riječ „Førerkort” ili „Føorarkort” ispisana je na prednjoj korici.

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca N1

Odgovarajuće kategorije

Klasse 1

AM, A1, B, BE

Klasse 2

AM, A1, B, BE

Klasse 3

AM, A

Klasse 4

Dodatne informacije:

Taj obrazac vrijedi do 100. rođendana imatelja dozvole, pod uvjetom da dozvola ima valjanost deset godina i da je bila valjana 2. travnja 1982. Nacionalne vlasti preporučuju imateljima da ju zamjene obrascem N4 prije odlaska u inozemstvo ili da nose sa sobom ovjereni prijevod ili međunarodnu vozačku dozvolu u skladu s bečkom Konvencijom o cestovnom prometu iz 1968.

Obrazac vozačke dozvole Norveške 2 (N2)

Izdan u Norveškoj od 1.4.1979. do 1.3.1989.

Opis: svijetloružičasta papirnata dozvola, u prozirnom plastičnom ovitku, dvije stranice. Dozvole izdane nakon srpnja 1985. nose datum prve dozvole izdane imatelju („Første førerkort”).

Tablica istovrijednosti

Kategorije obrasca N2

Odgovarajuće kategorije

Napomene

A

AM, A

 

A + „Klasse A gjelder bare lett motorsykkel”

AM, A1

1

B

B

2

BE

BE

3

C

C

 

CE

CE

 

D

D

 

DE

DE

 

A + „Klasse A gjelder bare beltemotorsykkel”

 

T

 

Dodatne informacije:

1.

Žig s opisom ograničenja nalazi se na stražnjoj stranici vozačke dozvole.

2.

Pravo otisnuto na stražnjoj stranici vozačke dozvole prestalo je vrijediti 1. siječnja 2002.

3.

Imatelji vozačkih dozvola „klasse” 1 ili 2 izdanih prije 1. travnja 1979. i kasnije zamijenjenih obrascem N2 u kategoriji BE imaju pravo upravljati i vozilima kategorija AM i A1.

Obrazac vozačke dozvole Norveške 3 (N3)

Izdan u Norveškoj od 1.3.1989. do 31.12.1997.

Opis: svijetloružičasta i siva papirnata dozvola, u prozirnom plastičnom ovitku, dvije stranice.