ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2014.050.hrv

Službeni list

Europske unije

L 50

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

57
20. veljače 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 153/2014 od 17. veljače 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 314/2004 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Zimbabve i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 298/2013

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 154/2014 оd 19. veljače 2014. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari ekstrakt čajevca ( 1 )

7

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 155/2014 оd 19. veljače 2014. o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece ( 1 )

11

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 156/2014 оd 19. veljače 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

17

 

 

ODLUKE

 

 

2014/97/EU

 

*

Odluka Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti

19

 

*

Odluka Vijeća 2014/98/ZVSP od 17. veljače 2014. o izmjeni Odluke 2011/101/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Zimbabvea

20

 

 

2014/99/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 18. veljače 2014. o utvrđivanju popisa regija prihvatljivih za financiranje u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te država članica prihvatljivih za financiranje u okviru Kohezijskog fonda za razdoblje 2014.–2020. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 974)

22

 

 

2014/100/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 18. veljače 2014. o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s afričkom svinjskom kugom u Poljskoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 1179)  ( 1 )

35

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

20.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 50/1


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 153/2014

od 17. veljače 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 314/2004 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Zimbabve i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 298/2013

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 314/2004 (1) provodi se nekoliko mjera predviđenih Odlukom Vijeća 2011/101/ZVSP (2), uključujući zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora određenih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela.

(2)

Suspenziju ograničavanja putovanja i zamrzavanja imovine koje se primjenjuju na većinu pojedinaca i subjekata navedenih u Prilogu I. Odluci 2011/101/ZVSP trebalo bi obnoviti i dodatno je proširiti radi obuhvaćanja još osam pojedinaca.

(3)

Neke od tih mjera pripadaju u područje primjene Ugovora o funkcioniranju Europske unije i stoga je za njihovu provedbu potrebna regulatorna mjera na razini Unije, posebno kako bi se osiguralo da ih gospodarski subjekti u svim državama članicama jednako primjenjuju.

(4)

Ažurirani prilog trebalo bi dodati Uredbi (EZ) br. 314/2004 radi uključivanja dodatnih osam pojedinaca koji trebaju uživati suspenziju zabrana utvrđenih u njezinom članku 6. stavcima 1. i 2., uz 81 osobu i osam subjekata koji već uživaju suspenziju primjene članka 6., kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EU) br. 298/2013 (3).

(5)

Uredbu (EZ) br. 314/2004 trebalo bi u skladu s tim izmijeniti.

(6)

Produljenje suspenzije predviđeno u Uredbi (EU) br. 298/2013 istječe 20. veljače 2014. i to produljenje treba predvidjeti u ovoj Uredbi. Radi pravne jasnoće, Uredbu (EU) br. 298/2013 trebalo bi stoga staviti izvan snage.

(7)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjera predviđenih ovom Uredbom, ova Uredba mora stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 314/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 6. dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Mjere iz stavaka 1. i 2. suspendiraju se u mjeri u kojoj se odnose na osobe i subjekte navedene u Prilogu IV.”

2.

Prilog ovoj Uredbi dodaje se kao Prilog IV.

Članak 2.

Uredba (EU) br. 298/2013 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

A. TSAFTARIS


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 314/2004 od 19. veljače 2004. o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Zimbabve (SL L 55, 24.2.2004., str. 1.):

(2)  Odluka Vijeća 2011/101/ZVSP od 15. veljače 2011. o mjerama ograničavanja protiv Zimbabvea (SL L 42, 16.2.2011., str. 6.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 298/2013 od 27. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 314/2004 o određenim mjerama ograničavanja u odnosu na Zimbabve (SL L 90, 28.3.2013., str. 48.).


PRILOG

„PRILOG IV.

Popis osoba i subjekata iz članka 6. stavka 4.

I.   Osobe

 

Ime (i svi nadimci)

1.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

2.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

3.

Buka (također poznat kao Bhuka), Flora

4.

Bvudzijena, Wayne

5.

Charamba, George

6.

Chidarikire, Faber Edmund

7.

Chigwedere, Aeneas Soko

8.

Chihota, Phineas

9.

Chihuri, Augustine

10.

Chinamasa, Patrick Anthony

11.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

12.

Chinotimba, Joseph

13.

Chipwere, Augustine

14.

Chiwenga, Constantine

15.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

16.

Dinha, Martin

17.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

18.

Gono, Gideon

19.

Gurira, Cephas T.

20.

Gwekwerere, Stephen (alias Steven)

21.

Kachepa, Newton

22.

Karakadzai, Mike Tichafa

23.

Kasukuwere, Saviour

24.

Kazangarare, Jawet

25.

Khumalo, Sibangumuzi

26.

Kunonga, Nolbert (također poznat kao Nobert)

27.

Kwainona, Martin

28.

Langa, Andrew

29.

Mabunda, Musarashana

30.

Machaya, Jason (također poznat kao Jaison) Max Kokerai

31.

Made, Joseph Mtakwese

32.

Madzongwe, Edna (također poznat kao Edina)

33.

Maluleke, Titus

34.

Mangwana, Paul Munyaradzi

35.

Marumahoko, Reuben

36.

Masuku, Angeline

37.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

38.

Mathuthu, Thokozile (alias Sithokozile)

39.

Matibiri, Innocent Tonderai

40.

Matiza, Joel Biggie

41.

Matonga, Brighton (također poznat kao Bright)

42.

Mhandu, Cairo (također poznat kao Kairo)

43.

Mhonda, Fidellis

44.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

45.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

46.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

47.

Moyo, Jonathan Nathaniel

48.

Moyo, Sibusio Bussie

49.

Moyo, Simon Khaya

50.

Mpofu, Obert Moses

51.

Muchena, Henry

52.

Muchena, Olivia Nyembesi (također poznat kao Nyembezi)

53.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

54.

Mudede, Tobaiwa (također poznat kao Tonneth)

55.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

56.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

57.

Murerwa, Herbert Muchemwa

58.

Musariri, Munyaradzi

59.

Mushohwe, Christopher Chindoti

60.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

61.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

62.

Mutinhiri, Ambros (također poznat kao Ambrose)

63.

Mzembi, Walter

64.

Mzilikazi, Morgan S.

65.

Nguni, Sylvester Robert

66.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

67.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

68.

Nyikayaramba, Douglas

69.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

70.

Rugeje, Engelbert Abel

71.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

72.

Sakupwanya, Stanley Urayayi

73.

Savanhu, Tendai

74.

Sekeramayi, Sydney (također poznat kao Sidney) Tigere

75.

Sekeremayi, Lovemore

76.

Shamu, Webster Kotiwani

77.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

78.

Shiri, Perence (također poznat kao Bigboy) Samson Chikerema

79.

Shungu, Etherton

80.

Sibanda, Chris

81.

Sibanda, Jabulani

82.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

83.

Sibanda, Phillip Valerio (također poznat kao Valentine)

84.

Sigauke, David

85.

Sikosana, (također poznat kao Sikhosana), Absolom

86.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

87.

Tomana, Johannes

88.

Veterai, Edmore

89.

Zimondi, Paradzai Willings

II.   Subjekti

 

Naziv

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (također poznat kao Jongwe Printing and Publishing Co., također poznat kao Jongwe Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (također poznat kao Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (također poznat kao Zidco Holdings (PVT) Ltd)”


20.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 50/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 154/2014

оd 19. veljače 2014.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari ekstrakt čajevca

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2. točku (c) i članak 78. stavak 2.,

budući da:

(1)

Aktivna tvar ekstrakt čajevca uvrštena je u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (2) Direktivom Komisije 2008/127/EZ (3) u skladu s postupkom predviđenim člankom 24.b Uredbe Komisije (EZ) br. 2229/2004 (4). Od zamjene Direktive 91/414/EEZ Uredbom (EZ) br. 1107/2009 smatra se da je ta tvar odobrena u skladu s navedenom uredbom te je uvrštena u dio A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (5).

(2)

U skladu s člankom 25.a Uredbe (EZ) br. 2229/2004, Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”) dostavila je Komisiji 16. prosinca 2011. svoje mišljenje o nacrtu izvješća o pregledu za ekstrakt čajevca (6). Agencija je svoja mišljenja o ekstraktu čajevca dostavila podnositelju prijave. Komisija je podnositelja prijave pozvala da dostavi primjedbe o nacrtu izvješća o pregledu za ekstrakt čajevca. Države članice i Komisija preispitale su nacrt izvješća i mišljenje Agencije u Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja i finalizirale ih 13. prosinca 2013. u obliku izvješća Komisije o pregledu za ekstrakt čajevca.

(3)

Potvrđuje se da se aktivna tvar ekstrakt čajevca smatra odobrenom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009.

(4)

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s njezinim člankom 6. te s obzirom na postojeća znanstvena i tehnička saznanja, potrebno je izmijeniti uvjete za odobrenje. Posebno je primjereno zahtijevati daljnje potvrdne informacije.

(5)

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Državama članicama trebalo bi osigurati dovoljno vremena da izmijene ili povuku odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju ekstrakt čajevca.

(7)

U slučaju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju ekstrakt čajevca, ako države članice odobre razdoblje odgode u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, to bi razdoblje trebalo isteći najkasnije 18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prijelazne mjere

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, države članice prema potrebi moraju izmijeniti ili povući postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju ekstrakt čajevca kao aktivnu tvar do 12. rujna 2014.

Članak 3.

Razdoblje odgode

Sva razdoblja odgode koja države članice odobre u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju biti što kraća i istječu najkasnije 12. rujna 2015.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. veljače 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.)

(3)  Direktiva Komisije 2008/127/EZ od 18. prosinca 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ radi uvrštavanja nekoliko aktivnih tvari (SL L 344, 20.12.2008., str. 89.)

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 2229/2004 od 3. prosinca 2004. o propisivanju detaljnih pravila za provedbu četvrte faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 379, 24.12.2004., str. 13.)

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(6)  Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od pesticida s aktivnom tvari ekstrakt čajevca, EFSA Journal 2012.; 10(2):2542. Dostupno na internetskoj stranici: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


PRILOG

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 redak 228. o aktivnoj tvari ekstrakt čajevca zamjenjuje se sljedećim:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Istek odobrenja

Posebne odredbe

„228

Ekstrakt čajevca

CAS br. ulje čajevca 68647-73-4

Glavne komponente:

 

terpinen-4-ol 562-74-3

 

γ-terpinen 99-85-4

 

α-terpinen 99-86-5

 

1,8-cineol 470-82-6

CIPAC br. 914

Ulje čajevca složena je smjesa kemijskih tvari.

 

Glavne komponente:

 

terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinen ≥ 100 g/kg

 

α-terpinen ≥ 50 g/kg

 

1,8-cineol ≥ 1 g/kg

 

Relevantna nečistoća:

Metil eugenol: najviše 1 g/kg tehničkog materijala

1. rujna 2009.

31. kolovoza 2019.

DIO A

Dopušten za uporabu samo kao fungicid u stakleniku.

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o pregledu za ekstrakt čajevca (SANCO/2609/2008 završna verzija), a posebice njegovi dodaci I. i II., kako su finalizirani na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja 13. prosinca 2013.

U toj cjelokupnoj ocjeni države članice trebaju obratiti posebnu pozornost na:

zaštitu korisnika sredstva i radnika kako bi se osiguralo da uvjeti uporabe prema potrebi uključuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,

zaštitu podzemnih voda ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima,

zaštitu površinskih voda i vodenih organizama,

zaštitu pčela medarica, neciljnih člankonožaca, glista i mikroorganizama i makroorganizama u tlu koji ne pripadaju ciljnoj skupini.

Uvjeti uporabe prema potrebi moraju uključivati mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj prijave mora dostaviti potvrdne informacije o:

(a)

metabolizmu u biljkama i izloženosti potrošača;

(b)

toksičnosti spojeva od kojih se ekstrakt sastoji i značaju mogućih nečistoća osim metil eugenola;

(c)

izloženosti podzemnih voda u pogledu manje snažno apsorbiranih komponenata od kojih se ekstrakt sastoji i u pogledu proizvoda za potencijalnu transformaciju tla;

(d)

učincima na biološke metode obrade otpadnih voda.

Podnositelj prijave te informacije mora dostaviti Komisiji, državama članicama i Agenciji najkasnije do 30. travnja 2016.”


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


20.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 50/11


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 155/2014

оd 19. veljače 2014.

o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani (1), a posebno njezin članak 18. stavak 5.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1924/2006 zabranjuju se zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani osim ako ih je odobrila Komisija u skladu s tom uredbom i ako su uvrštene na popis dopuštenih tvrdnji.

(2)

Uredbom (EZ) br. 1924/2006 predviđa se i da subjekti u poslovanju s hranom mogu podnositi zahtjeve za odobrenje zdravstvenih tvrdnji nadležnom nacionalnom tijelu države članice. Nadležno nacionalno tijelo prosljeđuje valjane zahtjeve na znanstvenu ocjenu Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA), dalje u tekstu: „Agencija”, kao i Komisiji i državama članicama, u informativne svrhe.

(3)

Agencija daje mišljenje o dotičnoj zdravstvenoj tvrdnji.

(4)

Komisija odlučuje hoće li odobriti zdravstvene tvrdnje uzimajući u obzir mišljenje koje je dala Agencija.

(5)

Na temelju zahtjeva koji je Vitabiotics Ltd. podnio u skladu s člankom 13. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1924/2006, od Agencije je zatraženo mišljenje o zdravstvenoj tvrdnji u vezi s djelovanjem L-tirozina i doprinosom normalnoj sintezi dopamina (Predmet br. EFSA-Q-2011-00319) (2). Tvrdnja koju je predložio podnositelj zahtjeva glasila je kako slijedi: „L-tirozin je nužan za prirodno stvaranje dopamina”.

(6)

Dana 20. srpnja 2011. Komisija i države članice primili su znanstveno mišljenje Agencije koja je napomenula da je uloga L-tirozina u normalnoj sintezi kateholamina za opću populaciju već pozitivno ocijenjena u prethodnom mišljenju (3) u kontekstu ocjenjivanja tvrdnji iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1924/2006 i da je L-tirozin polazna točka za sintezu svih kateholamina, uključujući dopamin. Agencija je stoga zaključila da je utvrđena uzročno-posljedična veza između uzimanja L-tirozina u prehrani s primjerenom količinom bjelančevina i doprinosa normalnoj sintezi dopamina te je kao primjerene uvjete uporabe predložila da „hrana treba biti barem takav izvor bjelančevina kako se navodi u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1924/2006”.

(7)

Komisija i države članice razmotrili su treba li, u skladu s predloženim uvjetima uporabe, odobriti zdravstvenu tvrdnju kojom se odražavaju ti zaključci, s obzirom na to da se odobrenje može i legitimno uskratiti ako zdravstvene tvrdnje nisu u skladu s ostalim općim i posebnim zahtjevima iz Uredbe (EZ) br. 1924/2006, čak i u slučaju pozitivne znanstvene ocjene Agencije. Agencija je, u svojem odgovoru od 9. studenoga 2012. na zahtjev Komisije da se, među ostalim, pojasne dokazi podneseni u odnosu na zdravstvenu tvrdnju o L-tirozinu i predložene uvjete uporabe, navela da je svoje zaključke o toj tvrdnji donijela na temelju dobro poznate biokemijske uloge L-tirozina sadržanog u bjelančevinama. Dodala je da na temelju podnesenih dokaza nije mogla količinski naznačiti potreban dnevni unos samog L-tirozina da bi se postigao blagotvoran fiziološki učinak. Nije stoga moguće utvrditi posebne uvjete uporabe za navedenu tvrdnju kako bi se osiguralo da je L-tirozin sadržan u konačnom proizvodu u količini s blagotvornim fiziološkim učinkom u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (b) podtočkom i. Uredbe (EZ) br. 1924/2006. Bez takvih posebnih uvjeta uporabe ne može se osigurati blagotvoran učinak tvari na koju se tvrdnja odnosi te bi se tom tvrdnjom stoga moglo dovesti potrošača u zabludu. Stoga tu tvrdnju ne treba odobriti jer nije u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

(8)

Na temelju zahtjeva koji je Pierre Fabre Dermo-Cosmétique podnio u skladu s člankom 13. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1924/2006, od Agencije je zatraženo mišljenje o zdravstvenoj tvrdnji u vezi s uzimanjem željeza i održavanjem normalnog rasta kose (Predmet br. EFSA-Q-2012-00059) (4). Tvrdnja koju je predložio podnositelj zahtjeva glasila je kako slijedi: „Prekomjeran gubitak kose kod žena koje nisu u menopauzi”.

(9)

Dana 15. ožujka 2012. Komisija i države članice primili su znanstveno mišljenje Agencije koja je zaključila da na temelju dostavljenih podataka nije utvrđen uzročno-posljedični odnos između uzimanja željeza i održavanja normalnog rasta kose. Stoga tu tvrdnju ne treba odobriti jer nije u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

(10)

Na temelju zahtjeva koji je Biocodex podnio u skladu s člankom 13. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1924/2006, od Agencije je zatraženo mišljenje o zdravstvenoj tvrdnji u vezi s uzimanjem citrulin malata i bržim oporavkom od mišićnog umora nakon tjelesne aktivnosti (Predmet br. EFSA-Q-2011-00931) (5). Tvrdnja koju je predložio podnositelj zahtjeva glasila je kako slijedi: „Održavanje razina adenozin trifosfata (ATP) smanjenjem viška laktata radi oporavka od mišićnog umora”.

(11)

Dana 11. svibnja 2012. Komisija i države članice primili su znanstveno mišljenje Agencije koja je zaključila da na temelju dostavljenih podataka nije utvrđen uzročno-posljedični odnos između uzimanja citrulin malata i tvrdnje o njegovu djelovanju. Stoga tu tvrdnju ne treba odobriti jer nije u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

(12)

Na temelju zahtjeva koji je Nutrilinks Sarl podnio u skladu s člankom 13. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1924/2006, od Agencije je zatraženo mišljenje o zdravstvenoj tvrdnji u vezi s djelovanjem proizvoda Eff EXT™ i održavanjem normalne pokretljivosti zglobova (Predmet br. EFSA-Q-2012-00384) (6). Tvrdnja koju je predložio podnositelj zahtjeva glasila je, među ostalim, kako slijedi: „Pridonosi održavanju fleksibilnosti zglobova”.

(13)

Dana 14. prosinca 2012. Komisija i države članice primili su znanstveno mišljenje Agencije koja je zaključila da na temelju dostavljenih podataka nije utvrđen uzročno-posljedični odnos između uzimanja proizvoda Eff EXT™ i tvrdnje o njegovu djelovanju. Stoga tu tvrdnju ne treba odobriti jer nije u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

(14)

Na temelju zahtjeva koji je Nutrilinks Sarl podnio u skladu s člankom 13. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1924/2006, od Agencije je zatraženo mišljenje o zdravstvenoj tvrdnji u vezi s djelovanjem krilovog ulja i održavanjem zglobova u ugodnom stanju (Predmet br. EFSA-Q-2012-00385) (7). Tvrdnja koju je predložio podnositelj zahtjeva glasila je, među ostalim, kako slijedi: „Pospješuje osjećaj ugodnosti kod osjetljivih zglobova”.

(15)

Dana 14. prosinca 2012. Komisija i države članice primili su znanstveno mišljenje Agencije koja je zaključila da na temelju dostavljenih podataka nije utvrđen uzročno-posljedični odnos između uzimanja krilovog ulja i tvrdnje o njegovu djelovanju. Stoga tu tvrdnju ne treba odobriti jer nije u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

(16)

Na temelju zahtjeva koji je Nutrilinks Sarl podnio u skladu s člankom 13. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1924/2006, od Agencije je zatraženo mišljenje o zdravstvenoj tvrdnji u vezi s djelovanjem ekstrakta sjemena biljke Vitis vinifera L. i normalnim venskim krvotokom (Predmet br. EFSA-Q-2012-00387) (8). Tvrdnja koju je predložio podnositelj zahtjeva glasila je, među ostalim, kako slijedi: „Pridonosi boljoj venskoj cirkulaciji u nogama”.

(17)

Dana 14. prosinca 2012. Komisija i države članice primili su znanstveno mišljenje Agencije koja je zaključila da na temelju dostavljenih podataka nije utvrđen uzročno-posljedični odnos između uzimanja ekstrakta sjemena biljke Vitis vinifera L. i tvrdnje o njegovu djelovanju. Stoga tu tvrdnju ne treba odobriti jer nije u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

(18)

Na temelju zahtjeva koji je Nutrilinks Sarl podnio u skladu s člankom 13. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1924/2006, od Agencije je zatraženo mišljenje o zdravstvenoj tvrdnji u vezi s djelovanjem ekstrakta sjemena biljke Vitis vinifera L. i tvrdnjom „Pomaže pri smanjenju otoka nogu” (Predmet br. EFSA-Q-2012-00388) (9). Tvrdnja koju je predložio podnositelj zahtjeva glasila je, među ostalim, kako slijedi: „Pomaže pri smanjenju otoka nogu”.

(19)

Dana 14. prosinca 2012. Komisija i države članice primili su znanstveno mišljenje Agencije koja je napomenula da se tvrdnja odnosi na smanjenje perifernih edema kod kroničnih kliničkih stanja (npr. kronična venska insuficijencija) i zaključila da je na temelju dostavljenih podataka takvo smanjenje perifernih edema kod kroničnih kliničkih stanja terapeutski cilj njihova liječenja.

(20)

Uredbom (EZ) br. 1924/2006 dopunjuju se opće odredbe Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica o označivanju, prezentiranju i oglašavanju hrane (10). Člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2000/13/EZ predviđa se da se označivanjem ne smije bilo kojoj hrani pridavati svojstva prevencije ili liječenja bolesti ljudi, ili se pozivati na takva svojstva. Prema tome, s obzirom na to da je pridavanje ljekovitih svojstava hrani zabranjeno, ne treba odobriti tvrdnju u vezi s djelovanjem ekstrakta sjemena biljke Vitis vinifera L. ni tvrdnju „Pomaže pri smanjenju otoka nogu”.

(21)

Na temelju zahtjeva koji je Roxlor Nutra LLC podnio u skladu s člankom 13. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1924/2006, od Agencije je zatraženo mišljenje o zdravstvenoj tvrdnji u vezi s djelovanjem proizvoda Cynatine® i održavanjem normalne pokretljivosti zglobova (Predmet br. EFSA-Q-2012-00570) (11). Tvrdnja koju je predložio podnositelj zahtjeva glasila je, među ostalim, kako slijedi: „Svakodnevno uzimanje 500 mg proizvoda Cynatine® pomaže pri održavanju fleksibilnosti zglobova”.

(22)

Dana 14. prosinca 2012. Komisija i države članice primili su znanstveno mišljenje Agencije koja je zaključila da na temelju dostavljenih podataka nije utvrđen uzročno-posljedični odnos između uzimanja proizvoda Cynatine® i tvrdnje o njegovu djelovanju. Stoga tu tvrdnju ne treba odobriti jer nije u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

(23)

Na temelju zahtjeva koji je Actina podnijela u skladu s člankom 13. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1924/2006 ,od Agencije je zatraženo mišljenje o zdravstvenoj tvrdnji u vezi s djelovanjem proizvoda OXY 280 i smanjenjem tjelesne težine (Predmet br. EFSA-Q-2012-00572) (12). Tvrdnja koju je predložio podnositelj zahtjeva glasila je, među ostalim, kako slijedi: „OXY 280 pomaže pri gubitku težine”.

(24)

Dana 14. prosinca 2012. Komisija i države članice primili su znanstveno mišljenje Agencije koja je zaključila da na temelju dostavljenih podataka nije utvrđen uzročno-posljedični odnos između uzimanja proizvoda OXY 280 i tvrdnje o njegovu djelovanju. Stoga tu tvrdnju ne treba odobriti jer nije u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

(25)

Na temelju zahtjeva koji je Nutrilinks Sarl podnio u skladu s člankom 13. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1924/2006, od Agencije je zatraženo mišljenje o zdravstvenoj tvrdnji u vezi s djelovanjem ekstrakta sjemena biljke Vitis viniferaL. i tvrdnjom „Pomaže pri izlučivanju suvišne tjelesne tekućine” (Predmet br. EFSA-Q-2012-00574) (13). Tvrdnja koju je predložio podnositelj zahtjeva glasila je, među ostalim, kako slijedi: „Pomaže pri izlučivanju suvišne tjelesne tekućine”.

(26)

Dana 14. prosinca 2012. Komisija i države članice primili su znanstveno mišljenje Agencije koja je napomenula da se tvrdnja o djelovanju odnosi na održavanje normalnog venskog krvotoka. Agencija je napomenula i da je takav odnos u vezi sa zdravljem već negativno ocijenila u svojem prethodnom mišljenju (14) i da su znanstveni dokazi na koje se za tu tvrdnju upućuje već razmotreni u prethodnom mišljenju. Stoga tu tvrdnju ne treba odobriti jer nije u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

(27)

Na temelju zahtjeva koji je Nutrilinks Sarl podnio u skladu s člankom 13. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1924/2006, od Agencije je zatraženo mišljenje o zdravstvenoj tvrdnji u vezi s kombinacijom ekstrakata guarane Paullinia cupana Kunth i zelenog čaja Camellia sinensis (L.) Kuntze i smanjenjem tjelesne težine (Predmet br. EFSA-Q-2012-00590) (15). Tvrdnja koju je predložio podnositelj zahtjeva glasila je, među ostalim, kako slijedi: „Pomaže pri sagorijevanju masnoće”.

(28)

Dana 14. prosinca 2012. Komisija i države članice primili su znanstveno mišljenje Agencije koja je zaključila da na temelju dostavljenih podataka nije utvrđen uzročno-posljedični odnos između uzimanja kombinacije ekstrakata guarane Paullinia cupana Kunth i zelenog čaja Camellia sinensis (L.) Kuntze i tvrdnje o njihovu djelovanju. Stoga tu tvrdnju ne treba odobriti jer nije u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

(29)

Na temelju zahtjeva koji je Nutrilinks Sarl podnio u skladu s člankom 13. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1924/2006, od Agencije je zatraženo mišljenje o zdravstvenoj tvrdnji u vezi s djelovanjem kombinacije likopena, vitamina E, luteina i selena i tvrdnjom „Pomaže pripremiti kožu na tamnjenje i aktivirati tamnjenje kože” (Predmet br. EFSA-Q-2012-00593) (16). Tvrdnja koju je predložio podnositelj zahtjeva glasila je, među ostalim, kako slijedi: „Pomaže pripremiti kožu na tamnjenje i aktivirati tamnjenje kože”.

(30)

Dana 14. prosinca 2012. Komisija i države članice primili su znanstveno mišljenje Agencije koja je napomenula da se tvrdnja o djelovanju odnosi na povećanje pigmentacije kože (odnosno tamnjenje) što može pridonijeti zaštiti kože od oštećenja uzrokovanog UV zrakama. Agencija je napomenula i da je takav odnos u vezi sa zdravljem već negativno ocijenila u svojem prethodnom mišljenju (17) i da su znanstveni dokazi na koje se za tu tvrdnju upućuje jednaki onima iz prethodnog mišljenja. Stoga tu tvrdnju ne treba odobriti jer nije u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

(31)

Zdravstvena tvrdnja u vezi s djelovanjem ekstrakta sjemena Vitis vinifera L. i tvrdnjom „Pomaže pri smanjenju otoka nogu” zdravstvena je tvrdnja kojom se hrani na koju se tvrdnja odnosi pridaju ljekovita svojstva, što je za hranu zabranjeno.

(32)

Zdravstvene tvrdnje u vezi s proizvodom OXY 280 i kombinacijom ekstrakata guarane Paullinia cupana Kunth i zelenog čaja Camellia sinensis (L.) Kuntze zdravstvene su tvrdnje utvrđene člankom 13. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 1924/2006 te se stoga na njih primjenjuje prijelazno razdoblje iz članka 28. stavka 6. te Uredbe. Međutim, s obzirom na to da zahtjevi nisu podneseni do 19. siječnja 2008., zahtjev iz članka 28. stavka 6. točke (b) te Uredbe nije ispunjen te se stoga prijelazno razdoblje predviđeno u tom članku ne može primjenjivati na te tvrdnje.

(33)

Ostale zdravstvene tvrdnje koje su predmet ove Uredbe zdravstvene su tvrdnje utvrđene člankom 13. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1924/2006, na koje se prijelazno razdoblje iz članka 28. stavka 5. te uredbe primjenjuje do donošenja popisa dopuštenih zdravstvenih tvrdnji pod uvjetom da su u skladu s tom uredbom.

(34)

Popis dopuštenih zdravstvenih tvrdnji utvrđen je Uredbom Komisije (EU) br. 432/2012 (18) i primjenjuje se od 14. prosinca 2012. U pogledu tvrdnji iz članka 13. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1924/2006 za koje evaluacija Agencije ili razmatranje Komisije nije dovršeno do 14. prosinca 2012. i koje na temelju ove Uredbe nisu uvrštene u popis dopuštenih zdravstvenih tvrdnji, primjereno je osigurati prijelazno razdoblje tijekom kojeg se još mogu koristiti, kako bi se i subjektima u poslovanju s hranom i nadležnim nacionalnim tijelima omogućilo da se prilagode zabrani tih tvrdnji.

(35)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, a nije im se usprotivio ni Europski parlament ni Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Zdravstvene tvrdnje navedene u Prilogu ovoj Uredbi ne uvršćuju se na popis dopuštenih tvrdnji Unije kako je predviđeno člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1924/2006.

2.   Međutim, zdravstvene tvrdnje iz stavka 1. koje su se koristile prije stupanja na snagu ove Uredbe mogu se koristiti najviše još šest mjeseci nakon stupanju na snagu ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. veljače 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 404, 30.12.2006., str. 9.

(2)  The EFSA Journal 2011; 9(7):2290.

(3)  The EFSA Journal 2011; 9(6):2270.

(4)  The EFSA Journal 2012; 10(3):2602.

(5)  The EFSA Journal 2012; 10(5):2699.

(6)  The EFSA Journal 2012; 10(12):3002.

(7)  The EFSA Journal 2012; 10(12):3003.

(8)  The EFSA Journal 2012; 10(12):2996.

(9)  The EFSA Journal 2012; 10(12):2997.

(10)  SL L 109, 6.5.2000., str. 29.

(11)  The EFSA Journal 2012; 10(12):3004.

(12)  The EFSA Journal 2012; 10(12):2999.

(13)  The EFSA Journal 2012; 10(12):2998.

(14)  The EFSA Journal 2012; 10(12):2996.

(15)  The EFSA Journal 2012; 10(12):3000.

(16)  The EFSA Journal 2012; 10(12):3001.

(17)  The EFSA Journal 2012; 10(9):2890.

(18)  SL L 136, 25.5.2012., str. 1.


PRILOG

Odbijene zdravstvene tvrdnje

Zahtjev – Relevantne odredbe Uredbe (EZ) br. 1924/2006

Hranjiva tvar, tvar, hrana ili kategorija hrane

Tvrdnja

Referentni broj mišljenja EFSA-e

Članak 13. stavak 5. – zdravstvena tvrdnja koja se temelji na novim znanstvenim dokazima i/ili uključuje zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka

L-tirozin

L-tirozin je nužan za prirodno stvaranje dopamina

Q-2011-00319

Članak 13. stavak 5. – zdravstvena tvrdnja koja se temelji na novim znanstvenim dokazima i/ili uključuje zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka

Željezo

Prekomjeran gubitak kose kod žena koje nisu u menopauzi

Q-2012-00059

Članak 13. stavak 5. – zdravstvena tvrdnja koja se temelji na novim znanstvenim dokazima i/ili uključuje zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka

Citrulin malat

Održavanje razina adenozin trifosfata (ATP) smanjenjem viška laktata radi oporavka od mišićnog umora

Q-2011-00931

Članak 13. stavak 5. – zdravstvena tvrdnja koja se temelji na novim znanstvenim dokazima i/ili uključuje zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka

Eff EXT

Pridonosi održavanju fleksibilnosti zglobova

Q-2012-00384

Članak 13. stavak 5. – zdravstvena tvrdnja koja se temelji na novim znanstvenim dokazima i/ili uključuje zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka

Krilovo ulje

Pospješuje osjećaj ugodnosti kod osjetljivih zglobova

Q-2012-00385

Članak 13. stavak 5. – zdravstvena tvrdnja koja se temelji na novim znanstvenim dokazima i/ili uključuje zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka

Ekstrakt sjemena biljke Vitis vinifera L.

Pridonosi boljoj venskoj cirkulaciji u nogama

Q-2012-00387

Članak 13. stavak 5. – zdravstvena tvrdnja koja se temelji na novim znanstvenim dokazima i/ili uključuje zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka

Ekstrakt sjemena biljke Vitis vinifera L.

Pomaže pri smanjenju otoka nogu

Q-2012-00388

Članak 13. stavak 5. – zdravstvena tvrdnja koja se temelji na novim znanstvenim dokazima i/ili uključuje zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka

Cynatine®

Svakodnevno uzimanje 500mg proizvoda Cynatine® pomaže pri održavanju fleksibilnosti zglobova

Q-2012-00570

Članak 13. stavak 5. – zdravstvena tvrdnja koja se temelji na novim znanstvenim dokazima i/ili uključuje zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka

OXY 280

Proizvod OXY 280 pomaže pri gubitku težine

Q-2012-00572

Članak 13. stavak 5. – zdravstvena tvrdnja koja se temelji na novim znanstvenim dokazima i/ili uključuje zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka

Ekstrakt sjemena biljke Vitis vinifera L.

Pomaže pri izlučivanju suvišne tjelesne tekućine

Q-2012-00574

Članak 13. stavak 5. – zdravstvena tvrdnja koja se temelji na novim znanstvenim dokazima i/ili uključuje zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka

Kombinacija ekstrakata guarane Paullinia cupana Kunth i zelenog čaja Camellia sinensis (L.) Kuntze

Pomaže pri sagorijevanju masnoće

Q-2012-00590

Članak 13. stavak 5. – zdravstvena tvrdnja koja se temelji na novim znanstvenim dokazima i/ili uključuje zahtjev za zaštitu vlasničkih podataka

Kombinacija likopena, vitamina E, luteina i selena

Pomaže pripremiti kožu na tamnjenje i aktivirati tamnjenje kože

Q-2012-00593


20.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 50/17


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 156/2014

оd 19. veljače 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. veljače 2014.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

57,6

TN

78,5

TR

95,2

ZZ

77,1

0707 00 05

EG

174,9

JO

206,0

MA

158,2

TR

160,5

ZZ

174,9

0709 91 00

EG

107,0

ZZ

107,0

0709 93 10

MA

32,4

TR

92,3

ZZ

62,4

0805 10 20

EG

43,5

IL

67,0

MA

49,6

TN

52,0

TR

74,8

ZA

64,0

ZZ

58,5

0805 20 10

IL

116,1

MA

96,0

ZZ

106,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

127,5

JM

106,9

MA

133,1

TR

110,2

US

134,0

ZZ

106,8

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

69,1

ZZ

60,0

0808 10 80

CN

129,5

MK

32,3

US

150,5

ZZ

104,1

0808 30 90

AR

146,2

CL

158,6

CN

68,5

TR

146,4

US

124,6

ZA

109,8

ZZ

125,7


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

20.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 50/19


ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. studenoga 2013.

o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti

(2014/97/EU)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020 (1), a naročito njezin članak 11.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da se nakon provjere svih mogućnosti za preraspodjelu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz naslova 1.b mobilizacija instrumenta fleksibilnosti čini nužnom radi dopune financiranja u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2014. iznad gornje granice naslova 1.b od 89 330 000 EUR prema financiranju programâ strukturnih fondova za Cipar radi povećanja sredstava dodijeljenih Cipru iz strukturnih fondova za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 100 000 000 EUR,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., instrument fleksibilnosti rabi se za osiguravanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz naslova 1.b u iznosu od 89 330 000 EUR.

Taj će se iznos upotrijebiti za dopunu financiranja programâ strukturnih fondova za Cipar u sklopu naslova 1.b.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske Unije.

Sastavljeno u Strasbourgu 20. studenoga 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.


20.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 50/20


ODLUKA VIJEĆA 2014/98/ZVSP

od 17. veljače 2014.

o izmjeni Odluke 2011/101/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Zimbabvea

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. veljače 2011. donijelo Odluku 2011/101/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Zimbabvea (1).

(2)

Vijeće je revidiralo odluku 2011/101/ZVSP, uzimajući u obzir politička kretanja u Zimbabveu.

(3)

Vijeće je odlučilo da bi mjere ograničavanja trebalo produljiti do 20. veljače 2015.

(4)

Vijeće je odlučilo produljiti obustavu zabrane putovanja i zamrzavanja imovine koja se primjenjuje na većinu pojedinaca i subjekata određenih u Prilogu I. Odluci 2011/101/ZVSP. Osim toga, te mjere trebalo bi obustaviti i za neke druge osobe. Trebalo bi nastaviti primjenjivati mjere zabrane putovanja i zamrzavanja imovine za dvije osobe i jedan subjekt koji su određeni u Prilogu.

(5)

Odluku 2011/101/ZVSP trebalo bi izmijeniti u skladu s tim,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2011/101/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 4., stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Države članice mogu odobriti izuzetke od mjera iz stavka 1. ako je putovanje opravdano na temelju hitne humanitarne potrebe ili u izvanrednim slučajevima zbog prisustvovanja međuvladinim sastancima te onima koje promiče ili kojima je domaćim Europska unija, kada se provodi politički dijalog koji izravno promiče političke ciljeve mjera ograničavanja, uključujući demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava u Zimbabveu.”

2.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

1.   Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

2.   Odluka se primjenjuje do 20. veljače 2015.

3.   Mjere iz članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 1. i 2., ako se odnose na pojedince i subjekte navedene u Prilogu II., suspendiraju se do 20. veljače 2015.

Suspenzija se revidira svaka tri mjeseca.

4.   Ova se Odluka redovito revidira i, ako Vijeće smatra da ciljevi Odluke nisu ostvareni, prema potrebi produljuje ili mijenja.”

Članak 2.

Osobe određene u Prilogu I. Odluci 2011/101/ZVSP navedeni u Prilogu ovoj Odluci dodaju se Prilogu II. Odluci 2011/101/ZVSP.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

A. TSAFTARIS


(1)  SL L 42, 16.2.2011., str. 6.


PRILOG

 

Ime (i svi nadimci)

1.

Bonyongwe, Happyton

2.

Chihuri, Augustine

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Mutasa, Didymus Noel Edwin

5.

Nyikayaramba, Douglas

6.

Shiri, Perence (također poznat kao Bigboy) Samson Chikerema

7.

Sibanda, Jabulani

8.

Sibanda, Phillip Valerio (također poznat kao Valentine)


20.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 50/22


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 18. veljače 2014.

o utvrđivanju popisa regija prihvatljivih za financiranje u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te država članica prihvatljivih za financiranje u okviru Kohezijskog fonda za razdoblje 2014.–2020.

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 974)

(2014/99/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1083/2006 (1), a posebno njezin članak 90. stavak 4.,

budući da:

(1)

Europskim fondom za regionalni razvoj i Europskim socijalnim fondom podupire se cilj „Ulaganje u rast i radna mjesta” u svim regijama koje odgovaraju drugoj razini zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (dalje u tekstu: druga razina NUTS-a), koja je utvrđena Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (2) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 105/2007 (3).

(2)

U skladu s člankom 90. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Komisija treba sastaviti popis regija koje ispunjuju relevantne kriterije svih triju kategorija regija (manje razvijene regije, tranzicijske regije i razvijenije regije) prema drugoj razini NUTS-a.

(3)

U skladu s člankom 90. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Komisija treba sastaviti i popis država članica koje su prihvatljive za financiranje iz Kohezijskog fonda te popis država članica koje će primiti potporu iz Kohezijskog fonda na prijelaznoj i posebnoj osnovi.

(4)

U skladu s točkom 32. Zaključaka o višegodišnjem financijskom okviru 2014.–2020., koji je donijelo Europsko vijeće 7. i 8. veljače 2013., na zahtjev države članice, regije druge razine NUTS-a koje su spojene Uredbom Komisije (EU) br. 31/2011 (4) i gdje se primjenom izmijenjenog razvrstavanja prema NUTS-u mijenja status kategorije prihvatljivosti jedne ili više predmetnih regija, trebaju biti dio kategorije utvrđene na razini izmijenjene regije NUTS-a. Stoga ova Odluka treba biti usklađena s tim zaključcima.

(5)

Radi transparentnosti, potrebno je u priloge ovoj Odluci uključiti i kodove i nazive regija druge razine NUTS-a koji se primjenjuju od 1. siječnja 2012. u skladu s Uredbom (EU) br. 31/2011.

(6)

Stoga je potrebno u skladu s time uspostaviti popis prihvatljivih regija i država članica,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Regije koje pripadaju kategoriji manje razvijenih regija prihvatljivih za financiranje u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF) navedene su u popisu u Prilogu I.

Članak 2.

Regije koje pripadaju kategoriji tranzicijskih regija prihvatljivih za financiranje u okviru EFRR-a i ESF-a navedene su u popisu u Prilogu II.

Članak 3.

Regije koje pripadaju kategoriji razvijenijih regija prihvatljivih za financiranje u okviru EFRR-a i ESF-a navedene su u popisu u Prilogu III.

Članak 4.

Države članice prihvatljive za financiranje u okviru Kohezijskog fonda navedene su u Prilogu IV.

Članak 5.

Države članice prihvatljive za financiranje u okviru Kohezijskog fonda na prijelaznoj i posebnoj osnovi navedene su u Prilogu V.

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. veljače 2014.

Za Komisiju

Johannes HAHN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 320.

(2)  Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 105/2007 od 1. veljače 2007. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 39, 10.2.2007., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 31/2011 od 17. siječnja 2011. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 13, 13.1.2011., str. 3.).


PRILOG I.

Popis manje razvijenih regija u skladu s člankom 1.

 

 

NUTS 2010. (1)

BG31

Северозападен (Severozapaden)

 

BG32

Северен централен (Severen tsentralen)

 

BG33

Североизточен (Severoiztochen)

 

BG34

Югоизточен (Yugoiztochen)

 

BG41

Югозападен (Yugozapaden)

 

BG42

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

 

CZ02

Střední Čechy

 

CZ03

Jihozápad

 

CZ04

Severozápad

 

CZ05

Severovýchod

 

CZ06

Jihovýchod

 

CZ07

Střední Morava

 

CZ08

Moravskoslezsko

 

EE00

Eesti

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki)

(novi kôd EL11)

GR12

Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia)

(novi kôd EL12)

GR14

Θεσσαλία (Thessalia)

(novi kôd EL14)

GR21

Ήπειρος (Ipeiros)

(novi kôd EL21)

GR23

Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada)

(novi kôd EL23)

ES43

Estremadura

 

FR91

Guadeloupe

 

FR92

Martinique

 

FR93

Guyane

 

FR94

Réunion

 

FR–

Mayotte

 

HR03

Jadranska Hrvatska

 

HR04

Kontinentalna Hrvatska

 

ITF3

Campania

 

ITF4

Puglia

 

ITF5

Basilicata

 

ITF6

Calabria

 

ITG1

Sicilia

 

LV00

Latvija

 

LT00

Lietuva

 

HU21

Közép-Dunántúl

 

HU22

Nyugat-Dunántúl

 

HU23

Dél-Dunántúl

 

HU31

Észak-Magyarország

 

HU32

Észak-Alföld

 

HU33

Dél-Alföld

 

PL11

Łódzkie

 

PL21

Małopolskie

 

PL22

Śląskie

 

PL31

Lubelskie

 

PL32

Podkarpackie

 

PL33

Świętokrzyskie

 

PL34

Podlaskie

 

PL41

Wielkopolskie

 

PL42

Zachodniopomorskie

 

PL43

Lubuskie

 

PL51

Dolnośląskie

 

PL52

Opolskie

 

PL61

Kujawsko-Pomorskie

 

PL62

Warmińsko-Mazurskie

 

PL63

Pomorskie

 

PT11

Norte

 

PT16

Centro (P)

(novi naziv Centro (PT))

PT18

Alentejo

 

PT20

Região Autónoma dos Açores

 

RO11

Nord-Vest

 

RO12

Centru

 

RO21

Nord-Est

 

RO22

Sud-Est

 

RO31

Sud - Muntenia

 

RO41

Sud-Vest Oltenia

 

RO42

Vest

 

SI01

Vzhodna Slovenija

 

SK02

Západné Slovensko

 

SK03

Stredné Slovensko

 

SK04

Východné Slovensko

 

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

 

UKL1

West Wales and The Valleys

 


(1)  Izmjene kôdova i naziva uvedenih Uredbom (EU) br. 31/2011 koje se primjenjuju od 1. siječnja 2012.


PRILOG II.

Popis tranzicijskih regija u skladu s člankom 2.

 

 

NUTS 2010.

BE32

Prov. Hainaut

 

BE33

Prov. Liège

 

BE34

Prov. Luxembourg (B)

(novi naziv Prov. Luxembourg (BE))

BE35

Prov. Namur

 

DK02

Sjælland

 

DE41

Brandenburg - Nordost

(spojen u DE40 Brandenburg)

DE42

Brandenburg - Südwest

(spojen u DE40 Brandenburg)

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

 

DE93

Lüneburg

 

DED1

Chemnitz

(DED1 dio je DED4 Chemnitz)

DED2

Dresden

 

DEE0

Sachsen-Anhalt

 

DEG0

Thüringen

 

GR13

Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia)

(novi kôd EL13)

GR22

Ιόνια Νησιά (Ionia Nisia)

(novi kôd EL22)

GR24

Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada)

(novi kôd EL24)

GR25

Πελοπόννησος (Peloponnisos)

(novi kôd EL25)

GR41

Βόρειο Αιγαίο (Voreio Aigaio)

(novi kôd EL41)

GR43

Κρήτη (Kriti)

(novi kôd EL43)

ES42

Castilla-La Mancha

 

ES61

Andalucía

 

ES62

Región de Murcia

 

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

 

ES70

Canarias

 

FR22

Picardie

 

FR25

Basse-Normandie

 

FR30

Nord - Pas-de-Calais

 

FR41

Lorraine

 

FR43

Franche-Comté

 

FR53

Poitou-Charentes

 

FR63

Limousin

 

FR72

Auvergne

 

FR81

Languedoc-Roussillon

 

FR83

Corse

 

ITF1

Abruzzo

 

ITF2

Molise

 

ITG2

Sardegna

 

MT00

Malta

 

AT11

Burgenland (A)

(novi naziv Burgenland (AT))

PT15

Algarve

 

UKC1

Tees Valley and Durham

 

UKD1

Cumbria

 

UKD4

Lancashire

 

UKD5

Merseyside

 

UKE1

East Yorkshire and Northern Lincolnshire

 

UKE3

South Yorkshire

 

UKF3

Lincolnshire

 

UKG2

Shropshire and Staffordshire

 

UKK4

Devon

 

UKM6

Highlands and Islands

 

UKN0

Northern Ireland

 


PRILOG III.

Popis razvijenijih regija u skladu s člankom 3.

 

 

NUTS 2010.

BE10

Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

BE21

Prov. Antwerpen

 

BE22

Prov. Limburg (B)

(novi naziv Prov. Limburg (BE))

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

 

BE24

Prov. Vlaams-Brabant

 

BE25

Prov. West-Vlaanderen

 

BE31

Prov. Brabant Wallon

 

CZ01

Prag

 

DK01

Hovedstaden

 

DK03

Syddanmark

 

DK04

Midtjylland

 

DK05

Nordjylland

 

DE11

Stuttgart

 

DE12

Karlsruhe

 

DE13

Freiburg

 

DE14

Tübingen

 

DE21

Oberbayern

 

DE22

Niederbayern

 

DE23

Oberpfalz

 

DE24

Oberfranken

 

DE25

Mittelfranken

 

DE26

Unterfranken

 

DE27

Schwaben

 

DE30

Berlin

 

DE50

Bremen

 

DE60

Hamburg

 

DE71

Darmstadt

 

DE72

Gießen

 

DE73

Kassel

 

DE91

Braunschweig

 

DE92

Hannover

 

DE94

Weser-Ems

 

DEA1

Düsseldorf

 

DEA2

Köln

 

DEA3

Münster

 

DEA4

Detmold

 

DEA5

Arnsberg

 

DEB1

Koblenz

 

DEB2

Trier

 

DEB3

Rheinhessen-Pfalz

 

DEC0

Saarland

 

DED3

Leipzig

(DED3 sadržava DED5 Leipzig i dio DED4 Chemnitz)

DEF0

Schleswig-Holstein

 

IE01

Border, Midland and Western

 

IE02

Southern and Eastern

 

GR30

Aττική (Attiki)

(novi kôd EL30)

GR42

Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio)

(novi kôd EL42)

ES11

Galicia

 

ES12

Principado de Asturias

 

ES13

Cantabria

 

ES21

País Vasco

 

ES22

Comunidad Foral de Navarra

 

ES23

La Rioja

 

ES24

Aragón

 

ES30

Comunidad de Madrid

 

ES41

Castilla y León

 

ES51

Cataluña

 

ES52

Comunidad Valenciana

 

ES53

Illes Balears

 

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

 

FR10

Île de France

 

FR21

Champagne-Ardenne

 

FR23

Haute-Normandie

 

FR24

Centre

 

FR26

Bourgogne

 

FR42

Alsace

 

FR51

Pays da la Loire

 

FR52

Bretagne

 

FR61

Aquitaine

 

FR62

Midi-Pyrénées

 

FR71

Rhône-Alpes

 

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

 

ITC1

Piemonte

 

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

 

ITC3

Liguria

 

ITC4

Lombardia

 

ITD1

Provincia Autonoma Bolzano/Bozen

(novi kôd i naziv ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen)

ITD2

Provincia Autonoma Trento

(novi kôd i naziv ITH2 Provincia Autonoma di Trento)

ITD3

Veneto

(novi kôd ITH3)

ITD4

Friuli-Venezia Giulia

(novi kôd ITH4)

ITD5

Emilia-Romagna

 

ITE1

Toscana

(novi kôd ITI1)

ITE2

Umbria

(novi kôd ITI2)

ITE3

Marche

 

ITE4

Lazio

(novi kôd ITI4)

CY00

Κύπρος/Kıbrıs (Kýpros/Kıbrıs)

(novi naziv Κύπρος (Kýpros))

LU00

Luxembourg (Grand-Duché)

(novi naziv Luxembourg)

HU10

Közép-Magyarország

 

NL11

Groningen

 

NL12

Friesland (NL)

 

NL13

Drenthe

 

NL21

Overijssel

 

NL22

Gelderland

 

NL23

Flevoland

 

NL31

Utrecht

 

NL32

Noord-Holland

 

NL33

Zuid-Holland

 

NL34

Zeeland

 

NL41

Noord-Brabant

 

NL42

Limburg (NL)

 

AT12

Niederösterreich

 

AT13

Wien

 

AT21

Kärnten

 

AT22

Steiermark

 

AT31

Oberösterreich

 

AT32

Salzburg

 

AT33

Tirol

 

AT34

Vorarlberg

 

PL12

Mazowieckie

 

PT17

Lisboa

 

PT30

Região Autónoma da Madeira

 

RO32

București - Ilfov

 

SI02

Zahodna Slovenija

 

SK01

Bratislavský kraj

 

FI13

Itä-Suomi

(spojen u FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi)

FI1A

Pohjois-Suomi

(spojen u FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi)

FI18

Etelä-Suomi

(podijeljen na FI1B Helsinki-Uusimaa i FI1C Etelä-Suomi)

FI19

Länsi-Suomi

 

FI20

Åland

 

SE11

Stockholm

 

SE12

Östra Mellansverige

 

SE21

Småland med öarna

 

SE22

Sydsverige

 

SE23

Västsverige

 

SE31

Norra Mellansverige

 

SE32

Mellersta Norrland

 

SE33

Övre Norrland

 

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

 

UKD2

Cheshire

 

UKD3

Greater Manchester

 

UKE2

North Yorkshire

 

UKE4

West Yorkshire

 

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

 

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

 

UKG1

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

 

UKG3

West Midlands

 

UKH1

East Anglia

 

UKH2

Bedfordshire and Hertfordshire

 

UKH3

Essex

 

UKI1

Inner London

 

UKI2

Outer London

 

UKJ1

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

 

UKJ2

Surrey, East and West Sussex

 

UKJ3

Hampshire and Isle of Wight

 

UKJ4

Kent

 

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

 

UKK2

Dorset and Somerset

 

UKL2

East Wales

 

UKM2

Eastern Scotland

 

UKM3

South Western Scotland

 

UKM5

North Eastern Scotland

 


PRILOG IV.

Popis država članica prihvatljivih za financiranje u okviru Kohezijskog fonda u skladu s člankom 4.

 

Bugarska

 

Češka

 

Estonija

 

Grčka

 

Hrvatska

 

Latvija

 

Litva

 

Mađarska

 

Malta

 

Poljska

 

Portugal

 

Rumunjska

 

Slovenija

 

Slovačka


PRILOG V.

Popis država članica prihvatljivih za financiranje u okviru Kohezijskog fonda na prijelaznoj i posebnoj osnovi u skladu s člankom 5.

Cipar


20.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 50/35


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 18. veljače 2014.

o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s afričkom svinjskom kugom u Poljskoj

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 1179)

(Vjerodostojan je samo tekst na poljskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/100/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice u cilju uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 3.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 3.,

budući da:

(1)

Afrička svinjska kuga zarazna je virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje i koja može ozbiljno utjecati na profitabilnost svinjogojstva te omesti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje.

(2)

U slučaju izbijanja afričke svinjske kuge postoji opasnost da se uzročnik bolesti proširi na druga svinjogojska gospodarstva i na divlje svinje. Kao rezultat toga može se trgovinom živim svinjama ili njihovim proizvodima proširiti iz jedne države članice u drugu državu članicu i treće zemlje.

(3)

Direktivom Vijeća 2002/60/EZ (3) utvrđuju se minimalne mjere koje se primjenjuju unutar Unije za kontrolu afričke svinjske kuge. Člankom 15. Direktive 2002/60/EZ osigurava se utvrđivanje zaraženog područja nakon potvrde jednog ili više slučajeva afričke svinjske kuge kod divljih svinja.

(4)

Poljska je obavijestila Komisiju o trenutačnoj situaciji povezanoj s afričkom svinjskom kugom na svojem državnom području te je u skladu s člankom 15. Direktive 2002/60/EZ utvrdila zaraženo područje u kojemu se primjenjuju mjere iz članaka 15. i 16. te Direktive.

(5)

Kako bi se spriječili nepotrebni poremećaji trgovine unutar Unije i izbjegle neopravdane prepreke trgovini koje nameću treće zemlje, potrebno je, u suradnji s dotičnom državom članicom, utvrditi popis zaraženih područja unutar Unije zbog afričke svinjske kuge u Poljskoj.

(6)

U skladu s time, do sljedećeg sastanka Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, u Prilogu ovoj Odluci trebala bi biti navedena zaražena područja u Poljskoj i utvrđeno vrijeme trajanja regionalizacije u skladu s člankom 15. Direktive 2002/60/EZ.

(7)

Ova će se Odluka preispitati na sljedećem sastanku Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poljska osigurava da zaraženo područje utvrđeno u skladu s člankom 15. Direktive 2002/60/EZ sadržava najmanje područja navedena u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje do 14. ožujka 2014.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Republici Poljskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. veljače 2014.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Direktiva Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu afričke svinjske kuge (SL L 192, 20.7.2002., str. 27.).


PRILOG

ZARAŽENO PODRUČJE

Sljedeća područja u Republici Poljskoj:

u vojvodstvu Podlaskie: pokrajina Sejny; u pokrajini Augustów, općine Płaska, Lipsk i Sztabin; pokrajina Sokól; u pokrajini Białystok, općine Czarna Białostocka, Supraśl, Zabudów, Michałowo i Gródek; te pokrajine Hajnówka, Bielsk i Siemiatycze;

u vojvodstvu Mazowieckie: pokrajina Łosice;

u vojvodstvu Lubelskie: pokrajine Biała Podlaska i Włodawa.