European flag

Službeni list
Europske unije

HR

Serija C


C/2024/2723

29.4.2024

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. prosinca 2023. uputio Nejvyšší správní soud (Češka Republika) – N.V.N./Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců

(predmet C-761/23, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců)

(C/2024/2723)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Nejvyšší správní soud

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: N.V.N.

Druga stranka u žalbenom postupku: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců

Prethodno pitanje

Protive li se tumačenju članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima nacionalni propisi kojima se onemogućuje sudu da odlučuje u sudskom postupku koji se odnosi na uvid u povjerljive dokumente ili zapise koji se čuvaju zasebno od upravnih spisa u jedinstvenom postupku obrade zahtjeva – u smislu članka 4. Direktive 2011/98/EU (1) Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o jedinstvenom postupku obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemalja na državnom području države članice te o zajedničkom skupu prava za radnike iz trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici – koji se vodi pred upravnim tijelom?


(1)  Direktiva 2011/98/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o jedinstvenom postupku obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemalja na državnom području države članice te o zajedničkom skupu prava za radnike iz trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici (SL 2011., L 343, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 303.)


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2723/oj

ISSN 1977-1088 (electronic edition)