European flag

Službeni list
Europske unije

HR

Serije C


C/2024/998

26.1.2024

Odobrenje državne potpore u skladu s člancima 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)

Slučajevi u kojima Komisija nema primjedbi

SA.110037

(Tekst značajan za EGP)

(C/2024/998)

Datum donošenja odluke

30.11.2023

Broj potpore

SA.110037

Država članica

Grčka

Regija

 

Naziv (i/ili ime korisnika)

Interim support scheme until the establishment of a Sale and Lease Back Scheme

Pravna osnova

Law 4916/2022 (GG A’ 65/28.3.2022): „State Contribution Programme for vulnerable debtors until the transfer of their residence to the Sales and Lease Back Organization under Chapter A of Part Two of Book Three of Law 4738/2020 (GG A 207)”

Vrsta mjere

Program

Cilj

Socijalna potpora pojedinačnim potrošačima, MSP-ovi

Oblik potpore

Neposredna bespovratna sredstva

Proračun

Ukupni proračun: 4 700 000 EUR

Intenzitet potpore

 

Trajanje (razdoblje)

30.11.2023 – 28.2.2025

Gospodarski sektori

Svi gospodarski sektori koji imaju pravo na potporu

Naziv i adresa davatelja potpore

Special Secretariat for private debt management

Thivon 196-198, Ag.Ioannis Rentis 18233, Athens

Ostale informacije

 

Izvorni tekst(ovi) odluke iz kojeg/kojih su uklonjene sve povjerljive informacije nalazi se na sljedećoj internetskoj stranici:

https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/998/oj

ISSN 1977-1088 (electronic edition)