European flag

Službeni list
Europske unije

HR

Serije C


C/2024/625

15.1.2024

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. listopada 2023. uputio Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grčka) – FO/ Ypourgos Metanastefsis kai Asylou

(Predmet C-610/23, Al Nasiria (1))

(C/2024/625)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: FO

Tuženik: Ypourgos Metanastefsis kai Asylou

Prethodna pitanja

1.

Može li zakonodavac, s obzirom na važnost pravnog lijeka u smislu članka 46. Direktive 2013/32 (2), zaključiti da postoji presumpcija nepropisnog podnošenja tog pravnog lijeka i može li se, slijedom toga, odbiti taj pravni lijek kao očigledno neosnovan a da se predmet ne ispita u potpunosti i ex nunc (što dovodi i do toga da se ne određuje rok za dobrovoljni odlazak u skladu s člankom 22. stavkom 4. Zakona br. 3907/2011 i člankom 7. Direktive 2008/115 (3)) zbog toga što se podnositelj zahtjeva [za međunarodnu zaštitu] nije osobno pojavio pred povjerenstvom koje je ispitalo predmet?

2.

(a)

Ako treba smatrati da je pitanje obuhvaćeno načelom postupovne autonomije država članica, jesu li, u okviru ispitivanja načela ekvivalentnosti, istovjetna postupovna nacionalna pravna pravila ona kojima se uređuju postupci pred upravnim povjerenstvima kojima se podnose pravni lijekovi nacionalnog prava ili su to postupovna pravna pravila kojima se uređuje podnošenje meritornih pravnih lijekova (ili tužbi za poništenje) upravnim sudovima?

(b)

Je li predviđanje obveze osobnog pojavljivanja (ili dostave potvrde iz članka 78. stavka 3. Zakona br. 4636/2019 u slučajevima u kojima je to predviđeno) u skladu s načelom djelotvornosti prava Unije, a osobito s učinkovitim izvršavanjem prava na djelotvorne pravne lijekove? Je li u tom kontekstu relevantno, s jedne strane, da presumpcija nepropisnog izvršavanja prava na podnošenje pravnog lijeka iz članka 97. stavka 2. Zakona br. 4636/2019 odgovara općem iskustvenom znanju i, s druge strane, da u okviru (prvostupanjskog) razmatranja zahtjevâ za međunarodnu zaštitu isto postupanje dovodi do presumpcije prešutnog povlačenja zahtjeva, a ne do odbijanja zahtjeva kao očigledno neosnovanog?


(1)  Naziv ovog predmeta je izmišljen. On ne odgovara stvarnom imenu nijedne stranke u postupku.

(2)  Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL 2013., L 180, str. 60.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249. te ispravci SL 2020., L 76, str. 38. i SL 2020., L 415, str. 90.)

(3)  Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL 2008., L 348, str. 98.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 188.)


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/625/oj

ISSN 1977-1088 (electronic edition)