European flag

Službeni list
Europske unije

HR

Serije C


C/2023/574

8.11.2023

ZAJEDNIČKI KATALOG

sorata poljoprivrednih biljnih vrsta – dodatak A 2023/6

(Tekst značajan za EGP)

(C/2023/574)

1.   

Ovaj dodatak pročišćenoj verziji zajedničkog kataloga sorata poljoprivrednih biljnih vrsta iz 2022. (1) sadržava izmjene koje je trebalo dodati kako bi se uzeli u obzir podaci koje su Komisiji dostavile države članice.

2.   

U ovom se dodatku slijedi potpodjela iz pročišćene verzije. Moguće je upućivanje na legendu tog izdanja.

3.   

Ovaj dodatak obuhvaća obavijesti primljene u razdoblju od 1.9.2023. do 30.9.2023.

4.   

Izmjene pročišćene verzije navode se na sljedeći način:

(add.): znači novi unos u zajednički katalog,

(mod.): znači izmjena postojećeg unosa. Navodima koji se odnose na taj unos u ovom dodatku zamjenjuju se navodi iz pročišćene verzije,

(del.): znači brisanje unosa i svih navoda koji se na njega odnose iz zajedničkog kataloga.

5.   

Ovaj se dodatak odnosi na prijavljene sorte na koje se primjenjuju odredbe članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 2002/53/EZ (2).

6.   

Ako u pročišćenoj verziji nema oznake održavatelja sorte, njegovo ime i adresa mogu se dobiti od tijela navedenog na popisu za određenu državu članicu ili državu EFTA-e.


(1)  Pročišćena verzija od 22. prosinca 2022.: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(2)   SL L 193, 20.7.2002., str. 1.


Sadržaj

I.   Beet

1

Beta vulgaris L. – Sugar beet 4

2

Beta vulgaris L. – Fodder beet 12

II.   Fodder plants

7

Alopecurus pratensis L. – Meadow foxtail 15

10

Bromus sitchensis Trin. – Alaska brome-grass 15

12

Dactylis glomerata L. – Cocksfoot 15

13

Festuca arundinacea Schreber – Tall fescue 16

15

Festuca ovina L. – Sheep's fescue 18

16

Festuca pratensis Huds. – Meadow fescue 18

17

Festuca rubra L. – Red fescue 18

18

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina – Hard fescue 21

19

Festulolium Asch. et Graebn. – Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium 21

20.1

Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. alternativum 21

20.2

Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. non alternativum 23

21

Lolium perenne L. – Perennial ryegrass 25

22

Lolium x hybridum Hausskn. – Hybrid ryegrass 33

25

Phleum pratense L. – Timothy 35

29

Poa pratensis L. – Smooth-stalked meadowgrass 35

30

Poa trivialis L. – Rough-stalked meadowgrass 36

47

Medicago sativa L. – Lucerne 36

54

Pisum sativum L. (partim) – Field pea 39

59

Trifolium hybridum L. – Alsike clover 40

60

Trifolium incarnatum L. – Crimson clover 40

63

Trifolium pratense L. – Red clover 40

64

Trifolium repens L. – White clover 42

65

Trifolium resupinatum L. – Persian clover 44

71

Vicia faba L. (partim) – Field bean 44

73

Vicia sativa L. – Common vetch 44

74

Vicia villosa Roth. – Hairy vetch 46

III.   Oil and fibre plants

79

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. – Fodder radish 47

82

Brassica juncea (L.) Czern. – Brown mustard 47

83

Brassica napus L. (partim) – Swede rape 47

85

Cannabis sativa L. – Hemp 48

89

Helianthus annuus L. – Sunflower 49

90

Linum usitatissimum L. – Flax, Linseed 51

93

Glycine max (L.) Merr. – Soya bean 54

IV.   Cereals

95

Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) – Oat and Red oat 55

97.1

Hordeum vulgare L. >> 2-row barley 56

97.2

Hordeum vulgare L. >> 6-row barley 57

98

Oryza sativa L. – Rice 60

101

Sorghum bicolor (L.) Moench – Sorghum 60

104

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus – Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale 62

105

Triticum aestivum L. – Wheat 63

106

Triticum durum Desf. – Durum wheat 70

108

Zea mays L. (partim) – Maize 71

V.   Potatoes

109

Solanum tuberosum L. – Potato 86

I.   Beet

1   Beta vulgaris L. – Sugar beet

Acacia

 

mod.

Acacia

FR S13115

(mod.)

Acacia

LT 119

 


Amarok

 

mod.

Amarok

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

Amarok

BE 221

 


Anaconda

 

mod.

Anaconda

FR S13115

(mod.)


Atalante

 

mod.

Atalante

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


BTS 2725

 

mod.

BTS 2725

CH 992

(mod.)

BTS 2725

ES 6281

 


Barents

 

mod.

Barents

FR S14771

(mod.)

Barents

DK 254

 

Barents

ES 6206

 


Bartavelle

 

mod.

Bartavelle

FR S8444

(mod.)


Beetle

 

mod.

Beetle

FR S13115

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Beetle

ES 1502

 


Bergson

 

mod.

Bergson

FR S14771

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Bioko

 

add.

Bioko

BE 221

(add.)


Biscay

 

del.

Biscay

BE 221

(del.)


Brecon

 

mod.

Brecon

BE 221

(add.)

Brecon

DE 1403

 


Cadillac

 

mod.

Cadillac

FR S15330

(mod.)


Carioca

 

del.

Carioca

FR S15330

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Cedre

 

mod.

Cedre

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Chaplin

 

del.

Chaplin

FR S14771

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Charcot

 

mod.

Charcot

FR S14771

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Chevalier

 

mod.

Chevalier

FR S8444

(mod.)


Cheyenne

 

mod.

Cheyenne

FR S13115

(mod.)


Cigogne

 

mod.

Cigogne

FR S8444

(mod.)


Criquet

 

mod.

Criquet

FR S13115

(mod.)


Crocus

 

mod.

Crocus

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Diamenta

 

mod.

Diamenta

FR S15330

(mod.)


Dumas

 

mod.

Dumas

FR S14771

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Elanta

 

mod.

Elanta

FR S15330

(mod.)


Escadia KWS

 

mod.

Escadia KWS

CH 78

(mod.)


Fjord

 

mod.

Fjord

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Frelon

 

mod.

Frelon

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Garrot

 

mod.

Garrot

FR S8444

(mod.)


Herisson

 

mod.

Herisson

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Hibiscus

 

mod.

Hibiscus

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Iguane

 

mod.

Iguane

FR S13115

(mod.)

Iguane

BE 221

 


Integral

 

mod.

Integral

BE 221

(del.)

Integral

SK 429

 


Lama

 

mod.

Lama

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Loriquet

 

mod.

Loriquet

FR S8444

(mod.)


Macumba

 

mod.

Macumba

FR S15330

(mod.)


Magellan

 

del.

Magellan

FR S13115

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Marmotte

 

mod.

Marmotte

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Meleze

 

mod.

Meleze

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Monteverdi

 

mod.

Monteverdi

CH 990

(mod.)

Monteverdi

AT 918

 


Muraille

 

mod.

Muraille

FR S8444

(mod.)


Musset

 

mod.

Musset

FR S14771

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Ocelot

 

mod.

Ocelot

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Okapi

 

mod.

Okapi

FR S13115

(mod.)


Orchidee

 

mod.

Orchidee

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Orque

 

mod.

Orque

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Ouragan

 

mod.

Ouragan

FR S13115

(mod.)

Ouragan

LT 119

 


Panda

 

mod.

Panda

FR S13115

(mod.)


Papaye

 

mod.

Papaye

FR S13115

(mod.)


Papillon

 

mod.

Papillon

FR S13115

(mod.)

Papillon

ES 1502

 


Peuplier

 

mod.

Peuplier

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Pinguin

 

mod.

Pinguin

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Rivolta

 

mod.

Rivolta

FR S15330

(mod.)


ST Amsterdam

 

add.

ST Amsterdam

BE 750

(add.)


Sanetta

 

del.

Sanetta

FR S15330

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Scarabee

 

mod.

Scarabee

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Shannon

 

mod.

Shannon

FR S14917

(mod.)

Shannon

LT 191

 


Skipper

 

add.

Skipper

FR S15330

(add.)


Smetana

 

mod.

Smetana

FR S14771

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Steel

 

mod.

Steel

FR S15330

(mod.)


Texel

 

del.

Texel

BE 221

(del.)


Touareg

 

del.

Touareg

BE 221

(del.)


Wallaby

 

mod.

Wallaby

FR S13115

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Zanzibar

 

mod.

Zanzibar

FR S13115

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Zanzibar

BE 221

 

Zanzibar

HR 90

 

Zanzibar

NL 704

 


Zemis

 

mod.

Zemis

FR S14917

(mod.)


Zephyr

 

mod.

Zephyr

FR S14917

(mod.)


Zoulou

 

mod.

Zoulou

FR S13115

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Zoulou

HR 90

 

2   Beta vulgaris L. – Fodder beet

Bolero

 

add.

Bolero

FR S13726

(add.)


Brunium

 

mod.

Brunium

FR S8444

(mod.)


Cagnotte

 

mod.

Cagnotte

FR S8444

(mod.)


Caribou

 

mod.

Caribou

FR S8444

(mod.)


Delicante

 

mod.

Delicante

BE 505

(add.)

Delicante

DK 263

 


Fortimo

 

mod.

Fortimo

FR S14995

(mod.)


Geante rouge

 

add.

Geante rouge

FR S8557

(add.)


Géante blanche

 

mod.

Géante blanche

FR S8557

(mod.)


Jamon

 

mod.

Jamon

FR S8020

(mod.)

Jamon

CZ 335

 

Jamon

IE 55

 


Jaune d'Eckendorf

 

add.

Jaune d'Eckendorf

FR S8557

(add.)


Jaune g.de vauriac

 

add.

Jaune g.de vauriac

FR S8557

(add.)


Kyros

 

mod.

Kyros

FR S15330

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Kyros

PL 161

 

Kyros

NO 29

 

Kyros

NL 444

 

Kyros

LT 64

 

Kyros

AT 533

 

Kyros

DE

 


Minotaure

 

mod.

Minotaure

FR S9504

(mod.)


Rouge d'Eckendorf

 

add.

Rouge d'Eckendorf

FR S8355

(add.)


Viridis

 

mod.

Viridis

FR S8444

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

II.   Fodder plants

7   Alopecurus pratensis L. – Meadow foxtail

Velox

 

mod.

Velox

CH 162

(mod.)

10   Bromus sitchensis Trin. – Alaska brome-grass

Hakari

 

mod.

Hakari

FR S8325

(mod.)

12   Dactylis glomerata L. – Cocksfoot

Caïus

 

add.

Caïus

FR S13804

(add.)


Imanol

 

mod.

Imanol

FR S12818

(mod.)


Kusco

 

mod.

Kusco

FR S13804

(mod.)


Lokis

 

mod.

Lokis

FR S12818

(mod.)


Ludac

 

mod.

Ludac

FR S9504

(mod.)


Ludovic

 

mod.

Ludovic

FR S9504

(mod.)


Luron

 

mod.

Luron

FR S9504

(mod.)


Topaze

 

mod.

Topaze

FR S12452

(mod.)

13   Festuca arundinacea Schreber – Tall fescue

Barkick

 

del.

Barkick

FR S8016

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Barnoble

 

mod.

Barnoble

FR S8016

(mod.)


Elissia

 

del.

Elissia

FR S12818

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Elodie

 

mod.

Elodie

FR S12818

(mod.)


Fermina

 

mod.

Fermina

BE 70017

(mod.)


Hidalgo

 

mod.

Hidalgo

FR S12452

(mod.)


Meandre

 

mod.

Meandre

FR S11706

(mod.)

Meandre

DE 39

 


Melyane

 

mod.

Melyane

FR S11706

(mod.)


Omaha

 

mod.

Omaha

FR S13804

(mod.)


Palladio

 

mod.

Palladio

FR S8016

(mod.)

Palladio

IT 1226

 


Rebel Advance

 

mod.

Rebel Advance

FR S13804

(mod.)


Ticho

 

mod.

Ticho

BE 70017

(mod.)


Volupta

 

mod.

Volupta

FR S13804

(mod.)

15   Festuca ovina L. – Sheep's fescue

Blues

 

mod.

Blues

FR S12452

(mod.)

16   Festuca pratensis Huds. – Meadow fescue

Alfio

 

mod.

Alfio

FR S8233

(mod.)


Paradisia

 

mod.

Paradisia

FR S14324

(mod.)

Paradisia

CH 162

 


Petrarca

 

mod.

Petrarca

FR S14324

(mod.)


Praniza

 

mod.

Praniza

FR S14324

(mod.)

Praniza

CH 162

 


Tetrax

 

mod.

Tetrax

FR S14324

(mod.)

Tetrax

AT 534

 

Tetrax

CH 162

 

17   Festuca rubra L. – Red fescue

Albertine

 

del.

Albertine

FR S14431

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Barberini

 

mod.

Barberini

SK 8

(del.)

Barberini

NL 205

 


Bardiral

 

mod.

Bardiral

FR S8016

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Bargreen

 

mod.

Bargreen

SK 8

(del.)

Bargreen

NL 205

 

Bargreen

EE 3

 

Bargreen

IS 3

 

Bargreen

NO 8

 

Bargreen

FR 8016

 


Barjessica

 

mod.

Barjessica

FR S8016

(mod.)

Barjessica

DE 7663

 

Barjessica

DK 2

 


Beudin

 

mod.

Beudin

FR S14431

(mod.)

Beudin

CZ 115

 

Beudin

DK 14

 


Cabarette

 

del.

Cabarette

FR S13804

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Camilla

 

mod.

Camilla

FR S8233

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Camilla

DE 3873

 


Greenlight

 

mod.

Greenlight

FR S14431

(mod.)


Maxima 1

 

mod.

Maxima 1

FR S14431

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Maxima 1

DE 283

 

Maxima 1

DK 14

 


Musette

 

mod.

Musette

FR S12452

(mod.)

Musette

DE 7352

 


Musica

 

mod.

Musica

FR S12452

(mod.)

Musica

DE 7352

 

Musica

NL 359

 


Mystic

 

del.

Mystic

FR S14431

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Olivia

 

add.

Olivia

FR S8233

(add.)


Spice

 

mod.

Spice

FR S13804

(mod.)

Spice

DE 7352

 


Tremont

 

del.

Tremont

FR S8233

(del.)

Market extension date=30/06/2025

18   Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina – Hard fescue

Clio

 

del.

Clio

FR S11706

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Mentor

 

mod.

Mentor

FR S8233

(mod.)

Mentor

DE 39

 

Mentor

PL 205

 

19   Festulolium Asch. et Graebn. – Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium

Achilles

 

mod.

Achilles

FR S14431

(mod.)

Achilles

CZ 201

 

Achilles

SK 170

 

Achilles

DE 283

 

20.1   Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. alternativum

Andy

 

del.

Andy

FR S14431

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Bartigra

 

mod.

Bartigra

FR S8016

(mod.)

Bartigra

LU 21002

 

Bartigra

NO 8

 


Barveloz

 

mod.

Barveloz

FR S8016

(mod.)

Barveloz

LU 21002

 


Cash

 

del.

Cash

FR S13804

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Gepetto

 

mod.

Gepetto

FR S8233

(mod.)


Labelle

 

mod.

Labelle

FR S14431

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Labelle

NO 29

 


Magloire

 

mod.

Magloire

FR S14431

(mod.)


Speedyl

 

mod.

Speedyl

FR S12452

(mod.)

Speedyl

CH 116

 

Speedyl

ES 2120

 

20.2   Lolium multiflorum Lam. >> Ssp. non alternativum

Abys

 

mod.

Abys

FR S12452

(mod.)


Avensyl

 

mod.

Avensyl

FR S12452

(mod.)


Baressa

 

mod.

Baressa

BE 1401

(add.)

Baressa

DE 7663

 


Carbure

 

mod.

Carbure

FR S8016

(mod.)


Clorofyl

 

mod.

Clorofyl

FR S12452

(mod.)


Dallara

 

mod.

Dallara

FR S14431

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

Dallara

CZ 201

 


Domino

 

del.

Domino

FR S14430

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Kuri 1

 

del.

Kuri 1

FR S14431

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Licarno

 

del.

Licarno

FR 11256

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Maggyl

 

mod.

Maggyl

FR S13804

(mod.)


Mervesta

 

add.

Mervesta

BE 218

(add.)


Oscar

 

mod.

Oscar

FR S13804

(mod.)


Pepper

 

mod.

Pepper

FR S13804

(mod.)


Rabiosa

 

mod.

Rabiosa

CH 162

(mod.)


Silor

 

mod.

Silor

FR S9426

(mod.)


Steel

 

mod.

Steel

FR S12452

(mod.)

Steel

LU 12022 / 12008

 


Vizir

 

mod.

Vizir

FR S13804

(mod.)

Vizir

DE 7352

 


Ycar

 

del.

Ycar

FR S13804

(del.)

Market extension date=30/06/2025

21   Lolium perenne L. – Perennial ryegrass

Aberavon

 

mod.

Aberavon

FR 96281

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Aberavon

DE 185

 


Aberchoice

 

mod.

Aberchoice

FR 96281

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Aberchoice

IE

 


Aberstar

 

del.

Aberstar

FR 96281

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Activa

 

mod.

Activa

FR S13804

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Activa

DE 7352

 

Activa

LU 12033

 

Activa

NL 609

 


Agreement

 

mod.

Agreement

FR 45287

(mod.)


Alfan

 

mod.

Alfan

FR S12818

(mod.)


Allstarter

 

mod.

Allstarter

FR S14431

(mod.)


Altesse

 

mod.

Altesse

FR S8016

(mod.)


Antonella

 

mod.

Antonella

FR S14431

(mod.)

Antonella

NL 1097

 


Arara

 

mod.

Arara

CH 162

(mod.)


Astonenergy

 

mod.

Astonenergy

FR S8233

(mod.)

Astonenergy

IE 27

 


Bantou

 

mod.

Bantou

FR S14431

(mod.)


Barburian

 

del.

Barburian

SK 8

(del.)


Bardorado

 

mod.

Bardorado

FR S8016

(mod.)


Baridol

 

mod.

Baridol

FR S8016

(mod.)


Barlait

 

mod.

Barlait

FR S8016

(mod.)


Barlancia

 

mod.

Barlancia

FR S8016

(mod.)


Barlibro

 

mod.

Barlibro

FR S8016

(mod.)

Barlibro

DE 7663

 


Barmassa

 

del.

Barmassa

FR S8016

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Berlioz 1

 

mod.

Berlioz 1

FR S14430

(mod.)


Bijou

 

mod.

Bijou

FR S13804

(mod.)

Bijou

NL 1046

 


Birtley

 

mod.

Birtley

FR S14431

(mod.)

Birtley

BE 502

 

Birtley

NL 444

 

Birtley

DE 283

 


Bronsyn

 

del.

Bronsyn

FR S8016

(del.)

Market extension date=30/06/2026


Byzan

 

mod.

Byzan

FR S14431

(mod.)


Calibra

 

mod.

Calibra

CH 192

(mod.)

Calibra

BE 502

 

Calibra

CZ 115

 

Calibra

EE 13

 

Calibra

AT 579

 

Calibra

LV 185

 

Calibra

NO 29

 

Calibra

PL 161

 

Calibra

DK 44

 

Calibra

LT 64

 


Casero

 

mod.

Casero

FR S13804

(mod.)

Casero

DE 7352

 


Chaparral

 

del.

Chaparral

FR S9157

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Concerto

 

mod.

Concerto

FR S12452

(mod.)

Concerto

DE 7352

 


Couto

 

add.

Couto

NL 1011

(add.)


Durendal

 

mod.

Durendal

FR S13804

(mod.)


Dylan

 

mod.

Dylan

FR S14431

(mod.)


Ecrin

 

mod.

Ecrin

FR S13804

(mod.)


Edi

 

del.

Edi

FR S12818

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Escapade

 

mod.

Escapade

FR S13804

(mod.)


Estrada

 

mod.

Estrada

FR S8233

(mod.)

Estrada

NL 682

 


Eterlou

 

mod.

Eterlou

FR S11706

(mod.)

Eterlou

DE 39

 


Fabian

 

mod.

Fabian

FR S14431

(mod.)

Fabian

DK 14

 


Fandango

 

mod.

Fandango

FR S12452

(mod.)


Fellin

 

mod.

Fellin

FR S12818

(mod.)


Fleuron

 

mod.

Fleuron

FR S12818

(mod.)


Jakobus

 

mod.

Jakobus

FR S8233

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Kimbuko

 

mod.

Kimbuko

FR S14431

(mod.)


Lobrac

 

mod.

Lobrac

FR S12818

(mod.)


Macarena

 

mod.

Macarena

FR S13804

(mod.)


Novello

 

mod.

Novello

FR S14431

(mod.)

Novello

AT 579

 

Novello

NL 444

 

Novello

DE 283

 


Ouragan

 

del.

Ouragan

FR S12818

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Oustal

 

del.

Oustal

FR S12452

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Ozia

 

mod.

Ozia

FR S13804

(mod.)

Ozia

AT 775

 

Ozia

DE 7352

 


Pastoral

 

mod.

Pastoral

FR S12452

(mod.)

Pastoral

PL 631

 


Polim

 

mod.

Polim

FR S14430

(mod.)

Polim

AT 579

 

Polim

BE 508

 

Polim

DE 32

 

Polim

LU 21026

 

Polim

NL 227

 

Polim

PL 161

 

Polim

DK 231

 


Prodige

 

del.

Prodige

FR S14431

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Recital

 

del.

Recital

FR S12452

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Rosadot

 

mod.

Rosadot

FR S8233

(mod.)


Rossera

 

mod.

Rossera

FR S8233

(mod.)

Rossera

NL 682

 

Rossera

DE 39

 


Roy

 

mod.

Roy

FR S13278

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Roy

NL 634

 

Roy

BE 218

 


Sirtaky

 

mod.

Sirtaky

FR S12452

(mod.)

Sirtaky

DK 2

 

Sirtaky

DE 7352

 


Sucral

 

mod.

Sucral

FR S12818

(mod.)


Travisto

 

mod.

Travisto

NL 1011

(add.)

Travisto

DE 39

 


Twymax

 

mod.

Twymax

FR S14431

(mod.)

22   Lolium x hybridum Hausskn. – Hybrid ryegrass

Bridge

 

mod.

Bridge

FR S13804

(mod.)


Cabestan

 

mod.

Cabestan

FR S13804

(mod.)


Cador

 

del.

Cador

FR S9426

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Dorcas

 

mod.

Dorcas

CH 162

(mod.)

Dorcas

LU 5001

 

Dorcas

NL 624

 


Fortimo

 

mod.

Fortimo

FR S14431

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Fortimo

DE 283

 


Hybrix

 

mod.

Hybrix

FR S14431

(mod.)


Pacha

 

mod.

Pacha

FR S13804

(mod.)


Sofial

 

mod.

Sofial

FR S13804

(mod.)


Tonuss

 

mod.

Tonuss

FR S12452

(mod.)

25   Phleum pratense L. – Timothy

Anjo

 

mod.

Anjo

CH 263

(mod.)

Anjo

AT 657

 


Aurora

 

mod.

Aurora

FR S8097

(mod.)


Presto

 

mod.

Presto

FR S8233

(mod.)

Presto

LU 6039 / 21016

 

Presto

NL 228

 

29   Poa pratensis L. – Smooth-stalked meadowgrass

Barimpala

 

mod.

Barimpala

FR S8016

(mod.)

Barimpala

DE 7663

 


Limousine

 

mod.

Limousine

FR S8233

(mod.)

Limousine

DE 39

 

Limousine

DK 202

 

Limousine

FI 6104

 

Limousine

NL 698

 


Princeton

 

mod.

Princeton

FR S8435

(mod.)


Touche

 

mod.

Touche

FR S13804

(mod.)


Yvette

 

mod.

Yvette

FR S14431

(mod.)

Yvette

NL 444

 

Yvette

NO 29

 

Yvette

DK 14

 

Yvette

DE 283

 

30   Poa trivialis L. – Rough-stalked meadowgrass

Sabrena 1

 

mod.

Sabrena 1

FR S14430

(mod.)


Solo

 

mod.

Solo

FR S8435

(mod.)

47   Medicago sativa L. – Lucerne

Cannelle

 

mod.

Cannelle

FR S12452

(mod.)

Cannelle

CH 116

 


Carmagnole

 

mod.

Carmagnole

FR S14431

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Concerto

 

mod.

Concerto

FR S14431

(mod.)

Concerto

AT 579

 

Concerto

SK 18

 

Concerto

CZ 115

 


Excelle

 

mod.

Excelle

FR S12818

(mod.)


Exquise

 

mod.

Exquise

FR S12818

(mod.)


Fado

 

mod.

Fado

FR S14431

(mod.)


Fauna

 

mod.

Fauna

FR S8375

(mod.)


Galaxie

 

mod.

Galaxie

FR S12818

(mod.)

Galaxie

AT 850

 

Galaxie

LU 12039

 


Gavotte

 

mod.

Gavotte

FR S14431

(mod.)


Ludelis

 

mod.

Ludelis

FR S13277

(mod.)

Ludelis

AT 544

 

Ludelis

DE 283

 


Lukal

 

mod.

Lukal

FR S13277

(mod.)


Luzelle

 

mod.

Luzelle

FR S8235

(mod.)

Luzelle

LU 12018

 


Marshal

 

mod.

Marshal

FR S10858

(mod.)


Medoc

 

mod.

Medoc

FR 96281

(mod.)


Midi

 

mod.

Midi

FR S8016

(mod.)


Neptune

 

del.

Neptune

FR S14431

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Rachel

 

mod.

Rachel

FR S12818

(mod.)


Soraya

 

mod.

Soraya

FR S8016

(mod.)


Tampico

 

mod.

Tampico

FR S14275

(mod.)


Timbale

 

del.

Timbale

FR S12818

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Zenith

 

mod.

Zenith

FR S14431

(mod.)

Zenith

IT 304

 

54   Pisum sativum L. (partim) – Field pea

Aviron

 

mod.

Aviron

FR S8444

(mod.)

Aviron

CZ 335

 


Gangster

 

mod.

Gangster

FR S13804

(mod.)


Greenwich

 

mod.

Greenwich

FR S13804

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Greenwich

DE 147

 


Ostinato

 

mod.

Ostinato

FR S13804

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Ostinato

CZ 1065

 


Spencer

 

mod.

Spencer

FR S13804

(mod.)

59   Trifolium hybridum L. – Alsike clover

Dawn

 

mod.

Dawn

FR 44877

(mod.)

60   Trifolium incarnatum L. – Crimson clover

Carmina

 

mod.

Carmina

FR S13804

(mod.)

Carmina

DE 7352

 

63   Trifolium pratense L. – Red clover

Corvus

 

mod.

Corvus

FR S14324

(mod.)

Corvus

CH 162

 


Diadem

 

mod.

Diadem

FR S9504

(mod.)


Lemmon

 

mod.

Lemmon

BE 218

(mod.)

Lemmon

DE 7663

 

Lemmon

FR S12246

 


Merian

 

mod.

Merian

FR S8038

(mod.)

Merian

BE 218

 


Pavo

 

mod.

Pavo

CH 162

(mod.)

Pavo

CZ 430

 

Pavo

AT 658

 


Ravvi

 

mod.

Ravvi

FR S13804

(mod.)


Suez

 

mod.

Suez

FR S14431

(mod.)

Suez

CZ 171

 


Vendelin

 

mod.

Vendelin

FR S14431

(mod.)

Vendelin

CZ 171

 

64   Trifolium repens L. – White clover

Abervantage

 

del.

Abervantage

FR 96281

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Avalon

 

mod.

Avalon

FR S8016

(mod.)


Barbian

 

mod.

Barbian

SK 8

(del.)

Barbian

HR 152

 

Barbian

NL 205

 

Barbian

DK 2

 


Beaumont

 

mod.

Beaumont

CH 193

(mod.)


Bombus

 

mod.

Bombus

CH 162

(mod.)

Bombus

DE 61

 

Bombus

SI 534

 

Bombus

AT 658

 


Crusader

 

mod.

Crusader

FR S8016

(mod.)

Crusader

IE 315

 


Lustar

 

mod.

Lustar

FR S9504

(mod.)


Magnifico

 

mod.

Magnifico

FR S8016

(mod.)


Merida

 

mod.

Merida

FR S12246

(add.)

Merida

LU 2001

 


Milagro

 

mod.

Milagro

FR S14431

(mod.)

Milagro

DK 14

 


Munida

 

mod.

Munida

CH 162

(mod.)

Munida

AT 534

 

Munida

LU 5001

 


Rivendel

 

mod.

Rivendel

FR S14431

(mod.)

Rivendel

DK 14

 

Rivendel

EE 13

 

Rivendel

LT 64

 

Rivendel

DE 283

 

Rivendel

SK 185

 

Rivendel

NL

 

Rivendel

SI 72

 

65   Trifolium resupinatum L. – Persian clover

Lightning

 

mod.

Lightning

CH 193

(mod.)

Lightning

IT 900

 

71   Vicia faba L. (partim) – Field bean

Arthur

 

del.

Arthur

FR S9504

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Fanfare

 

mod.

Fanfare

FR S12730

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Fanfare

PL 159

 

Fanfare

LT 44

 

Fanfare

IE 212

 

Fanfare

EE 31

 

Fanfare

DE 147

 

Fanfare

DK 44

 

Fanfare

LU 6016

 


Honey

 

del.

Honey

FR S9504

(del.)

Market extension date=30/06/2025

73   Vicia sativa L. – Common vetch

Ardente

 

mod.

Ardente

FR 96281

(mod.)


Barvicos

 

mod.

Barvicos

FR S8016

(mod.)


Corail

 

del.

Corail

FR 96281

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Cristal

 

mod.

Cristal

FR 96281

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Cristal

AT 629 / 9504

 


Granit

 

del.

Granit

FR 96281

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Melissa

 

add.

Melissa

FR 8148

(add.)


Nacre

 

mod.

Nacre

FR 96281

(mod.)

Nacre

FR 96281

(mod.)


Pepite

 

del.

Pepite

FR 96281

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Platine

 

del.

Platine

FR 96281

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Topaze

 

del.

Topaze

FR 96281

(del.)

Market extension date=30/06/2025

74   Vicia villosa Roth. – Hairy vetch

Savane

 

mod.

Savane

FR 96281

(mod.)

III.   Oil and fibre plants

79   Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. – Fodder radish

Mercator

 

mod.

Mercator

FR S13804

(mod.)

Mercator

DE 7352

 

Mercator

NL 1042

 

82   Brassica juncea (L.) Czern. – Brown mustard

Vitamine

 

mod.

Vitamine

FR S13633

(mod.)

83   Brassica napus L. (partim) – Swede rape

Anderson

 

del.

Anderson

FR 44360

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Attletick

 

mod.

Attletick

FR S13804

(mod.)


Ginfizz

 

del.

Ginfizz

FR S13804

(del.)

Market extension date=30/06/2025


LG Acoustic

 

mod.

LG Acoustic

FR 45125

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


LG Alto

 

mod.

LG Alto

FR 45125

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


LG Avast

 

mod.

LG Avast

FR 45125

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Lusitania CL

 

mod.

Lusitania CL

SK 642

(mod.)


Minerva

 

mod.

Minerva

PL 205

(del.)

Minerva

LT 51

 


Silver

 

mod.

Silver

CZ 998

(del.)

Silver

RO 2187

 

Silver

HU 241463

 

Silver

SK 643

 

85   Cannabis sativa L. – Hemp

Dioica 88

 

mod.

Dioica 88

FR S15085

(mod.)


Fedora 17

 

mod.

Fedora 17

FR S15085

(mod.)


Felina 32

 

mod.

Felina 32

FR S15085

(mod.)


Futura 75

 

mod.

Futura 75

FR S15085

(mod.)


Santhica 27

 

mod.

Santhica 27

FR S15085

(mod.)


Santhica 70

 

mod.

Santhica 70

FR S15085

(mod.)

89   Helianthus annuus L. – Sunflower

Carrera CLP

 

mod.

Carrera CLP

FR 96118

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

Carrera CLP

ES 6372

 

Carrera CLP

IT 370

 


DKF3333

 

del.

DKF3333

FR S15434

(del.)

Market extension date=30/06/2025


ES Columbella

 

mod.

ES Columbella

FR S15312

(del.)

Market extension date=30/06/2025

ES Columbella

AT 939

 


LG5687HO

 

mod.

LG5687HO

FR 44421

(mod.)

LG5687HO

IT 838

 


MAS 83R

 

mod.

MAS 83R

FR 96118

(del.)

Market extension date=30/06/2025

MAS 83R

IT 370

 

MAS 83R

RO 2123

 


MAS 86OL

 

mod.

MAS 86OL

FR 96118

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

MAS 86OL

IT 370

 

MAS 86OL

RO 2123

 


MAS 89M

 

mod.

MAS 89M

FR 96118

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

MAS 89M

RO 2123

 

MAS 89M

IT 370

 


Manager

 

mod.

Manager

FR 96118

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

Manager

IT 370

 


SY Explorer

 

mod.

SY Explorer

FR S15434

(mod.)


SY Vivacio

 

mod.

SY Vivacio

FR S15434

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

90   Linum usitatissimum L. – Flax, Linseed

Alizee

 

mod.

Alizee

FR S15295

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Alpaga

 

mod.

Alpaga

FR S12606

(mod.)


Angora

 

mod.

Angora

FR S12606

(mod.)


Aretha

 

mod.

Aretha

FR S15295

(mod.)

Aretha

NL 1090

 


Avian

 

mod.

Avian

FR S13694

(mod.)

Avian

NL 736

 


Calista

 

mod.

Calista

FR S15295

(mod.)

Calista

NL 1090

 


Christine

 

mod.

Christine

FR S13694

(mod.)


Comtess

 

mod.

Comtess

FR S13243

(mod.)


Drakkar

 

mod.

Drakkar

FR S15295

(mod.)


Eden

 

mod.

Eden

FR S15295

(mod.)


Eurodor

 

mod.

Eurodor

FR S12606

(mod.)


Filéa

 

mod.

Filéa

FR S12606

(mod.)


Lisette

 

mod.

Lisette

FR S13694

(mod.)

Lisette

NL 736

 


Lutea

 

mod.

Lutea

FR S15295

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Marquise

 

mod.

Marquise

FR S12606

(mod.)


Melina

 

mod.

Melina

FR S15295

(mod.)

Melina

NL 227

 


Nathalie

 

mod.

Nathalie

FR S10772

(mod.)

Nathalie

NL 592

 


Omégalin

 

mod.

Omégalin

FR S15295

(mod.)


Toundra

 

mod.

Toundra

FR S15295

(mod.)


Vesta

 

mod.

Vesta

FR S15295

(mod.)

Vesta

NL 1090

 

93   Glycine max (L.) Merr. – Soya bean

AWOL01

 

del.

AWOL01

FR S13822

(del.)

Market extension date=30/06/2025


OAC Erin

 

del.

OAC Erin

FR S14945

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Pollux

 

mod.

Pollux

CH 41

(mod.)


RGT Strofa

 

mod.

RGT Strofa

FR S13804

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Soprana

 

del.

Soprana

FR S13804

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Steara

 

mod.

Steara

FR S13804

(mod.)


Sumatra

 

del.

Sumatra

FR S13804

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Tenebris

 

add.

Tenebris

CZ 1487

(add.)

IV.   Cereals

95   Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) – Oat and Red oat

Calvaro

 

mod.

Calvaro

FR S14472

(mod.)

Calvaro

LU 12017

 


Corneil

 

mod.

Corneil

FR S8128

(mod.)


Fervente

 

del.

Fervente

FR S9504

(del.)

Market extension date=30/06/2025


KWS Monument

 

mod.

KWS Monument

FR S14472

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


KWS Nuage

 

mod.

KWS Nuage

FR S14472

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Myrtille

 

mod.

Myrtille

FR S13804

(mod.)


Timoko

 

mod.

Timoko

FR S14472

(mod.)


Vodka

 

mod.

Vodka

FR S14472

(mod.)

Vodka

LU 12017

 

Vodka

IE 160

 


Zorro

 

mod.

Zorro

FR S8583

(mod.)

Zorro

LU 6017

 

Zorro

LU 6017

 

97.1   Hordeum vulgare L. >> 2-row barley

Brennus

 

mod.

Brennus

FR S8520

(mod.)


KWS Jessie

 

mod.

KWS Jessie

FR S13467

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

KWS Jessie

LT 41

 

KWS Jessie

LU 6044

 

KWS Jessie

CZ 31

 

KWS Jessie

DE 129

 

KWS Jessie

PL 53

 


Kantara 1

 

del.

Kantara 1

CY 1

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Pionier

 

mod.

Pionier

FR S8520

(mod.)

Pionier

CZ 346

 


SU Lautine

 

del.

SU Lautine

PL 306

(del.)

Market extension date=30/06/2026


Sanette

 

mod.

Sanette

FR 45052

(mod.)

Sanette

CZ 1507

 

Sanette

IE 313

 

Sanette

LV 201

 


Style

 

mod.

Style

FR S13804

(mod.)


Sunshine

 

mod.

Sunshine

FR S8359

(mod.)

Sunshine

DE 8887

 


Tamtam

 

mod.

Tamtam

FR 45052

(mod.)

97.2   Hordeum vulgare L. >> 6-row barley

48 Alger

 

del.

48 Alger

CY 1

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Amistar

 

mod.

Amistar

FR S14472

(mod.)

Amistar

IT 441

 


Athenaida

 

mod.

Athenaida

CY 1

(mod.)


Brunel

 

mod.

Brunel

FR S8520

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Gambrinus

 

mod.

Gambrinus

FR S14473

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Gigga

 

del.

Gigga

FR S14472

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Goody

 

mod.

Goody

FR 11839

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


KWS Avenir

 

mod.

KWS Avenir

FR S14472

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


KWS Flemming

 

mod.

KWS Flemming

FR S13467

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

KWS Flemming

DE 129

 

KWS Flemming

PL 53

 


KWS Globe

 

mod.

KWS Globe

FR S14472

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


KYTHRAIA

 

mod.

KYTHRAIA

CY 1

(mod.)


Landi

 

mod.

Landi

CH 150

(mod.)


Lysi

 

mod.

Lysi

CY 1

(mod.)


Mangoo

 

mod.

Mangoo

FR 45052

(mod.)


Mor 628

 

del.

Mor 628

CY 1

(del.)

Market extension date=30/06/2025


SY Cartoon

 

mod.

SY Cartoon

FR 11839

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


SY Mooce

 

mod.

SY Mooce

FR S14123

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Verity

 

mod.

Verity

SE 61

(del.)

Verity

DE 8887

 

98   Oryza sativa L. – Rice

Manobi

 

mod.

Manobi

FR S12680

(mod.)

101   Sorghum bicolor (L.) Moench – Sorghum

Anggy

 

mod.

Anggy

FR S13804

(mod.)


Arack

 

mod.

Arack

FR S13860

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Ardry

 

mod.

Ardry

FR S13860

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Arizona

 

mod.

Arizona

FR S13860

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Armax

 

mod.

Armax

FR S13860

(mod.)


Arsky

 

mod.

Arsky

FR S13860

(mod.)

Arsky

AT 895

 


Big Dragoon

 

mod.

Big Dragoon

FR S15182

(mod.)


Buffalo grain

 

mod.

Buffalo grain

FR S15182

(mod.)

Buffalo grain

IT 1257

 


ES Foehn

 

mod.

ES Foehn

FR S13860

(mod.)

ES Foehn

AT 895

 


ES Levante

 

mod.

ES Levante

FR S13860

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


ES Passat

 

mod.

ES Passat

FR S13860

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


ES Typhon

 

mod.

ES Typhon

FR S13860

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

104   ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus – Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

Agostino

 

mod.

Agostino

FR S13865

(mod.)

Agostino

AT 673

 


Anagram

 

mod.

Anagram

FR S8128

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Cedrico

 

mod.

Cedrico

FR 44875

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

Cedrico

CZ 930

 

Cedrico

DE 6871

 

Cedrico

LT 140

 


Chacamo

 

mod.

Chacamo

FR S13934

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Dometica

 

mod.

Dometica

FR S13865

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


RGT Molinac

 

mod.

RGT Molinac

FR S13804

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

RGT Molinac

ES 2023

 


RGT Suliac

 

mod.

RGT Suliac

FR S13804

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

RGT Suliac

ES 2023

 


Trefl

 

mod.

Trefl

FR S13502

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Trefl

PL 611

 

Trefl

LT 59

 

105   Triticum aestivum L. – Wheat

Addict

 

mod.

Addict

FR S8128

(mod.)

Addict

IT 361

 


Akhelia

 

mod.

Akhelia

CY 1

(mod.)


Altamira

 

mod.

Altamira

FR 44360

(mod.)

Altamira

IT 1168

 


Annecy

 

mod.

Annecy

FR S8128

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Barok

 

mod.

Barok

FR S9504

(mod.)


Belepi

 

del.

Belepi

FR S8128

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Biplan

 

del.

Biplan

FR S14807

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Calcio

 

del.

Calcio

FR S13804

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Catalyst

 

mod.

Catalyst

BE 793

(del.)

Catalyst

NL 1095

 


Chevron

 

mod.

Chevron

FR S14807

(mod.)


Colinta

 

mod.

Colinta

CH 41

(mod.)


Creek

 

mod.

Creek

FR S14807

(mod.)


Descartes

 

mod.

Descartes

FR S8520

(mod.)


Falado

 

mod.

Falado

FR 45052

(mod.)


Forblanc

 

mod.

Forblanc

FR S14472

(mod.)


Forcali

 

mod.

Forcali

FR S14472

(mod.)

Forcali

HR 745

 


Forel

 

mod.

Forel

CH 41

(mod.)


Fructidor

 

mod.

Fructidor

FR S14288

(mod.)


GOLGIANA

 

add.

GOLGIANA

CY 36

(add.)


Galopain

 

del.

Galopain

FR S8520

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Giolou

 

del.

Giolou

CY 1

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Goncourt

 

mod.

Goncourt

FR S13804

(mod.)


Grapeli

 

del.

Grapeli

FR S9504

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Hekto

 

del.

Hekto

FR S13804

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Hybiza

 

mod.

Hybiza

FR S14807

(mod.)


Hycrop

 

del.

Hycrop

FR S14807

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Hywin

 

mod.

Hywin

FR S14807

(mod.)


Imperator

 

mod.

Imperator

FR 11839

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Kilas

 

add.

Kilas

HR 82

(add.)


LG Barunka

 

del.

LG Barunka

SK 433

(del.)


LG Farrier

 

add.

LG Farrier

BE 842

(add.)


LG Optimist

 

mod.

LG Optimist

BE 842

(add.)

LG Optimist

DE 1323

 

LG Optimist

PL 738

 


Lithium

 

mod.

Lithium

FR S14472

(mod.)


Mindful

 

mod.

Mindful

BE 904

(add.)

Mindful

DK 225

 


Modern

 

mod.

Modern

FR S14472

(mod.)

Modern

IT 441

 


Mojca

 

add.

Mojca

SI 232

(add.)

Conservation Variety=Yes

Region of Origin=Slovenia


Pezandor

 

mod.

Pezandor

FR S14288

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


RGT Cyclo

 

mod.

RGT Cyclo

FR S13804

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


RGT Kilimanjaro

 

mod.

RGT Kilimanjaro

FR S13804

(mod.)

RGT Kilimanjaro

LT 86

 

RGT Kilimanjaro

PL 631

 

RGT Kilimanjaro

FI 6214

 


RGT Mondio

 

mod.

RGT Mondio

FR S13804

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


RGT Natureo

 

mod.

RGT Natureo

FR S13804

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


RGT Venezio

 

mod.

RGT Venezio

FR S13804

(mod.)


Réciproc

 

mod.

Réciproc

FR S8128

(mod.)


SU Shamal

 

mod.

SU Shamal

BE 793

(add.)

SU Shamal

DE 9056

 


SY Vocation

 

mod.

SY Vocation

FR 14564

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Seladon

 

del.

Seladon

CZ 172

(del.)


Solehio

 

mod.

Solehio

FR S14472

(mod.)

Solehio

IT 441

 

Solehio

HR 745

 


Sorrial

 

mod.

Sorrial

FR S15312

(mod.)

Sorrial

HR 182

 


Spécifik

 

del.

Spécifik

FR S8128

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Sublim

 

mod.

Sublim

FR 45052

(mod.)

Component Variety=Yes


Syllon

 

mod.

Syllon

FR 45052

(mod.)


Tamborello

 

mod.

Tamborello

CH 41

(mod.)


Triomph

 

mod.

Triomph

FR 45052

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


WPB Montreux

 

del.

WPB Montreux

BE 1423

(del.)

106   Triticum durum Desf. – Durum wheat

Babylone

 

mod.

Babylone

FR S14406

(mod.)


Durofinus

 

mod.

Durofinus

FR S13646

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

Durofinus

IT 1249

 

Durofinus

AT 124

 


KYPEROUNDA

 

add.

KYPEROUNDA

CY 1

(add.)

Conservation Variety=Yes

Region of Origin=Cyprus


Nobilis

 

mod.

Nobilis

FR 64043

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Nobilis

LU 12041 / 12026 / 6043

 


RGT Fabionur

 

mod.

RGT Fabionur

FR S13804

(mod.)


RGT Quidur

 

mod.

RGT Quidur

FR S13804

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Relief

 

mod.

Relief

FR S14406

(mod.)


TRIPOLITIS

 

add.

TRIPOLITIS

CY 1

(add.)

Conservation Variety=Yes

Region of Origin=Cyprus

108   Zea mays L. (partim) – Maize

29T

 

mod.

29T

FR 45483

(mod.)

29T

AT 930

 


Agregat

 

mod.

Agregat

NL 1108

(add.)

Agregat

IT 1764

 

Agregat

SK 825

 


Agro Mana

 

mod.

Agro Mana

FR S14995

(mod.)

Agro Mana

DE 105

 


Amarola

 

mod.

Amarola

BE 713

(add.)

Amarola

AT 618

 

Amarola

PL 52

 

Amarola

NL

 

Amarola

DE 105

 


Anatoll

 

del.

Anatoll

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Ashley

 

mod.

Ashley

BE 842

(add.)

Ashley

AT 905

 

Ashley

DE 1323

 

Ashley

PL 738

 

Ashley

NL 1009

 

Ashley

FR S13724

 


Athos

 

mod.

Athos

FR S14995

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Benetto

 

del.

Benetto

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Bokaro

 

mod.

Bokaro

FR S13804

(mod.)


Bosfor

 

del.

Bosfor

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Bresilio

 

del.

Bresilio

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Catreen

 

del.

Catreen

SK 406

(del.)


Charleen

 

mod.

Charleen

BE 842

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Charleen

LU 12041 / 12026 / 6043

 

Charleen

DE 1323

 


Cobalt WX

 

mod.

Cobalt WX

FR S15434

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


DKC2931

 

del.

DKC2931

FR 45483

(del.)

Market extension date=30/06/2025


DKC3531

 

mod.

DKC3531

FR 45483

(del.)

Market extension date=30/06/2025

DKC3531

NL 694

 


DKC3930

 

del.

DKC3930

FR 45483

(del.)

Market extension date=30/06/2025


DKC3931

 

mod.

DKC3931

FR 45483

(mod.)


DKC5031

 

mod.

DKC5031

FR 45483

(mod.)


Decorum

 

add.

Decorum

HR 67

(add.)


Diamento

 

mod.

Diamento

FR S14995

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


ES Antalya

 

del.

ES Antalya

FR 45483

(del.)

Market extension date=30/06/2025


ES Kristelle

 

del.

ES Kristelle

FR S15312

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Exxclusiv

 

mod.

Exxclusiv

FR S13804

(mod.)


Exxprim

 

mod.

Exxprim

FR S13804

(mod.)


Geoxx Duo

 

mod.

Geoxx Duo

FR S13804

(mod.)


Gottardo KWS

 

mod.

Gottardo KWS

CH 78

(mod.)

Gottardo KWS

SK 221

 


Havelio KWS

 

mod.

Havelio KWS

BE 713

(del.)

Havelio KWS

FR S14995

 


Hendrixx

 

mod.

Hendrixx

FR S13804

(mod.)


Idalgo

 

del.

Idalgo

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Juliett

 

del.

Juliett

FR 44420

(del.)

Market extension date=30/06/2025


KWS Chiasso

 

mod.

KWS Chiasso

BE 713

(add.)

KWS Chiasso

CH 78

 


KWS Emporio

 

mod.

KWS Emporio

BE 713

(add.)

KWS Emporio

NL

 

KWS Emporio

DE 105

 

KWS Emporio

PL 52

 


KWS Lyrus

 

mod.

KWS Lyrus

FR S14995

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


KWS Osiris

 

del.

KWS Osiris

BE 713

(del.)


KWS Stabil

 

mod.

KWS Stabil

BE 713

(del.)

KWS Stabil

AT 618

 

KWS Stabil

CZ 69

 

KWS Stabil

NL 301

 


Kaprilias

 

mod.

Kaprilias

BE 713

(del.)

Kaprilias

DE 105

 


Kasimens

 

del.

Kasimens

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Kiparis

 

del.

Kiparis

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Klouis

 

del.

Klouis

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Koherens

 

del.

Koherens

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Kompares

 

mod.

Kompares

FR S14995

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Kordalis

 

mod.

Kordalis

BE 713

(del.)

Kordalis

FR S14995

 


Kornemus

 

mod.

Kornemus

FR S14995

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Kreolis

 

del.

Kreolis

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Kroissans

 

mod.

Kroissans

FR S14995

(mod.)


Kwinns

 

mod.

Kwinns

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Kwinns

NL 301

 

Kwinns

DE 105

 


LBS3207

 

mod.

LBS3207

FR S10858

(mod.)

LBS3207

IT

 


LG30212

 

mod.

LG30212

FR 44420

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


LG30268

 

mod.

LG30268

FR 44360

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


LG30271

 

del.

LG30271

FR 44360

(del.)

Market extension date=30/06/2025


LG30274

 

mod.

LG30274

FR 44420

(mod.)


LG30275

 

del.

LG30275

FR S13724

(del.)

Market extension date=30/06/2025


LG30304

 

del.

LG30304

SK 406

(del.)


LG30491

 

del.

LG30491

FR S13724

(del.)

Market extension date=30/06/2025


LG31218

 

mod.

LG31218

BE 842

(del.)

Market extension date=30/06/2025

LG31218

NL 756

 


LG31231

 

mod.

LG31231

BE 842

(add.)

LG31231

NL

 

LG31231

FR S13724

 


LG31235

 

mod.

LG31235

BE 842

(del.)

Market extension date=30/06/2025

LG31235

NL 756

 

LG31235

IE 302

 


LG31269

 

mod.

LG31269

FR 44360

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


LG31336

 

del.

LG31336

SK 406

(del.)


LG31366

 

del.

LG31366

SK 406

(del.)


LG32257

 

mod.

LG32257

BE 842

(add.)

LG32257

DE 1323

 

LG32257

PL 738

 

LG32257

NL

 

LG32257

IT 837

 


LG3264

 

del.

LG3264

FR S13724

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Lisaro

 

mod.

Lisaro

FR S14995

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Mallory

 

del.

Mallory

FR 44420

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Mercurio

 

del.

Mercurio

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025


NS 2000

 

add.

NS 2000

HR 633

(add.)


NS 5760

 

add.

NS 5760

HR 633

(add.)


NS 6007

 

add.

NS 6007

HR 633

(add.)


OS3397

 

add.

OS3397

HR 67

(add.)


OS3399

 

add.

OS3399

HR 67

(add.)


Obvious

 

mod.

Obvious

SK 406

(del.)

Obvious

IT 837

 


Omixxa

 

mod.

Omixxa

FR S13804

(mod.)


Osterbi CS

 

del.

Osterbi CS

FR S15312

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Phileaxx

 

mod.

Phileaxx

FR 45483

(mod.)

Phileaxx

HU 103716

 


Pincki CS

 

mod.

Pincki CS

FR S15312

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Pincki CS

IT 345

 


Privilege

 

del.

Privilege

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Ramses

 

mod.

Ramses

FR S14995

(mod.)

Market extension date=30/06/2026


Ronny

 

mod.

Ronny

FR 44360

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


SY Fanatic

 

mod.

SY Fanatic

BE 881

(del.)

SY Fanatic

FR S15434

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

SY Fanatic

NL 610

 


SY Feeditop

 

mod.

SY Feeditop

FR S15434

(del.)

Market extension date=30/06/2025

SY Feeditop

BE 881

 

SY Feeditop

IE 313

 


SY Gordius

 

mod.

SY Gordius

BE 881

(del.)

SY Gordius

CZ 711

 

SY Gordius

SK 219

 

SY Gordius

NL 1029

 

SY Gordius

DE 6880

 


SY Madras

 

mod.

SY Madras

BE 881

(del.)

SY Madras

FR S15434

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


SY Senko

 

mod.

SY Senko

FR S15434

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

SY Senko

IT 1164

 


SY Triade

 

mod.

SY Triade

FR S15434

(mod.)

Market extension date=30/06/2025

SY Triade

IT 1164

 


San Diano RH

 

mod.

San Diano RH

FR S15092

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Semper

 

add.

Semper

HR 67

(add.)


Sirano

 

del.

Sirano

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Sphinxx

 

mod.

Sphinxx

FR S13804

(mod.)


Stefixx

 

mod.

Stefixx

FR S13804

(mod.)


Storm

 

del.

Storm

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Suprexx

 

mod.

Suprexx

FR S13804

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Tenessy

 

del.

Tenessy

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Trianon

 

mod.

Trianon

FR S14995

(del.)

Market extension date=30/06/2025

Trianon

NL 301

 


Ulyxxe

 

del.

Ulyxxe

FR 45483

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Virgilio

 

mod.

Virgilio

FR S13804

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


ZP278

 

del.

ZP278

RO 2025

(del.)


ZP6561

 

del.

ZP6561

RO 2025

(del.)

V.   Potatoes

109   Solanum tuberosum L. – Potato

Alcmaria

 

mod.

Alcmaria

FR 12805

(mod.)

Alcmaria

NL

 


Allians

 

mod.

Allians

FR S8479

(mod.)

Allians

LU 6012

 


Amany

 

mod.

Amany

FR S14820

(mod.)


Anais

 

mod.

Anais

FR S9335

(mod.)


Aniel

 

mod.

Aniel

FR 12805

(mod.)


Annabelle

 

mod.

Annabelle

FR 45295

(mod.)

Annabelle

CZ 1018

 

Annabelle

LU 21017

 


Anoe

 

mod.

Anoe

FR S9335

(mod.)


Aurea

 

mod.

Aurea

FR S14823

(mod.)


Badira

 

mod.

Badira

FR S14471

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Bleue d'Auvergne

 

mod.

Bleue d'Auvergne

FR 12805

(mod.)

Conservation Variety=Yes

Region of Origin=France


Blondine

 

del.

Blondine

FR S14471

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Bonnotte de Noirmoutier

 

mod.

Bonnotte de Noirmoutier

FR 12805

(mod.)

Conservation Variety=Yes

Region of Origin=France


Carrera

 

mod.

Carrera

FR 45295

(mod.)

Carrera

PL 599

 

Carrera

SK 143

 

Carrera

EE 20

 


Celtiane

 

mod.

Celtiane

FR S14471

(mod.)


Cephora

 

mod.

Cephora

FR S9335

(mod.)


Charmeuse

 

mod.

Charmeuse

FR S14471

(mod.)


Cherie

 

add.

Cherie

FR S14820

(add.)


Clairette

 

mod.

Clairette

FR S14820

(mod.)


Claustar

 

mod.

Claustar

FR 12805

(mod.)

Claustar

LU 12042 / 12004

 


Coquine

 

mod.

Coquine

FR S9335

(mod.)


Daisy

 

mod.

Daisy

FR S14820

(mod.)


Dali

 

mod.

Dali

FR 45295

(mod.)

Dali

CZ 1018

 


Dalida

 

mod.

Dalida

FR S9335

(mod.)


Dartiest

 

mod.

Dartiest

FR S13784

(mod.)


Ditta

 

mod.

Ditta

FR S12552

(mod.)

Ditta

DE 10846

 

Ditta

AT 21

 


Dounia

 

mod.

Dounia

FR S14471

(mod.)


Early Rose

 

mod.

Early Rose

FR 12805

(add.)

Conservation Variety=Yes

Region of Origin=France

Early Rose

SE 140

Conservation Variety=Yes

Region of Origin=France


El Beïda

 

add.

El Beïda

FR S14471

(add.)


Elodie

 

mod.

Elodie

FR S14471

(mod.)


Epona

 

del.

Epona

FR S14823

(del.)

Market extension date=30/06/2025


Fleur de pêcher

 

add.

Fleur de pêcher

FR 12805

(add.)

Conservation Variety=Yes

Region of Origin=France


Franceline

 

mod.

Franceline

FR S14823

(mod.)


Frivol

 

mod.

Frivol

FR S14471

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Gaiane

 

mod.

Gaiane

FR S14820

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Galante

 

mod.

Galante

FR S14471

(mod.)


Gourmandine

 

mod.

Gourmandine

FR S14471

(mod.)


Grenadine

 

mod.

Grenadine

FR S9335

(mod.)

Grenadine

NL 758

 


Jose

 

add.

Jose

FR 12805

(add.)


Juliette

 

mod.

Juliette

FR S14820

(mod.)


Kerdenne

 

mod.

Kerdenne

FR S14471

(mod.)

Market extension date=30/06/2025


Kuroda

 

mod.

Kuroda

FR S12552

(mod.)


Linzer Delikatess

 

mod.

Linzer Delikatess

FR S8025

(add.)

Linzer Delikatess

LU 12043

 


Louisana

 

mod.

Louisana

FR S14823

(mod.)


Magnum

 

mod.

Magnum

FR S14823

(mod.)


Manon

 

mod.

Manon

FR S9335

(mod.)


Miss Andes

 

mod.

Miss Andes

FR S14466

(mod.)

Miss Andes

NL

 


Monalisa

 

mod.

Monalisa

FR 12805

(mod.)

Monalisa

CZ 1018

 

Monalisa

NL 438

 

Monalisa

ES 3076

 

Monalisa

LU 21017

 


Mondial

 

mod.

Mondial

FR 12805

(mod.)

Mondial

NL 211

 


Nicola

 

mod.

Nicola

FR 12805

(mod.)

Nicola

NL 442

 

Nicola

ES 1050 / 3076

 

Nicola

AT 602 / 3076

 

Nicola

LU 6022

 

Nicola

DE 7014

 


Noisette

 

mod.

Noisette

FR S9335

(mod.)


O'sirene

 

add.

O'sirene

FR S14471

(add.)


Ostara

 

mod.

Ostara

FR 12805

(mod.)

Ostara

NL

 


Pamina

 

mod.

Pamina

FR S14820

(mod.)


Pompadour

 

mod.

Pompadour

FR S14823

(mod.)


Rodeo

 

mod.

Rodeo

FR 45295

(mod.)

Rodeo

LT 71

 


Rumba

 

add.

Rumba

FR S8479

(add.)


Sahel

 

mod.

Sahel

FR 12805

(mod.)


Spunta

 

mod.

Spunta

FR 12805

(mod.)

Spunta

NL

 

Spunta

ES

 

Spunta

EL

 

Spunta

LU 21010

 


Starlette

 

mod.

Starlette

FR S14471

(mod.)


Surya

 

mod.

Surya

FR S14823

(mod.)


Valery

 

mod.

Valery

FR S12734

(mod.)

Valery

NL 723