ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 32

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 66.
27. siječnja 2023.


Sadržaj

Stranica

 

 

EUROPSKI PARLAMENT
ZASJEDANJE 2022.–2023.
Dnevne sjednice od 22. do 23. lipnja 2022.
USVOJENI TEKSTOVI

1


 

I.   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

REZOLUCIJE

 

Europski parlament

 

četvrtak, 23. lipnja 2022.

2023/C 32/01

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o statusu Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije kao zemalja kandidatkinja (2022/2716(RSP))

2

2023/C 32/02

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena DP4114, MON 810, MIR604 i NK603, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D081155/01 – 2022/2694(RSP))

6

2023/C 32/03

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/797 od 19. svibnja 2022. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × T25 × DAS-40278-9 i njegovu potkombinaciju T25 × DAS-40278-9 ili se sastoje ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D080148/03 – 2022/2713(RSP))

14

2023/C 32/04

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o nezakonitoj sječi u EU-u (2022/2523(RSP))

20

2023/C 32/05

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (2022/2002(INI))

28

2023/C 32/06

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost (2021/2251(INI))

42

2023/C 32/07

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o provedbi mjera uključivanja u okviru programa Erasmus+ za razdoblje 2014. – 2020. (2021/2009(INI))

58

2023/C 32/08

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o Izvješću Komisije o Crnoj Gori za 2021. (2021/2247(INI))

63

2023/C 32/09

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o budućnosti trgovinskih odnosa EU-a i Afrike (2021/2178(INI))

74

2023/C 32/10

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o budućnosti međunarodne investicijske politike EU-a (2021/2176(INI))

96


 

III   Pripremni akti

 

Europski parlament

 

srijeda, 22. lipnja 2022.

2023/C 32/11

Amandmani koje je donio Europski parlament 22. lipnja 2022. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije, Odluke (EU) 2015/1814 o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i Uredbe (EU) 2015/757 (COM(2021)0551 – C9-0318/2021 – 2021/0211(COD))

108

2023/C 32/12

Amandmani koje je donio Europski parlament 22. lipnja 2022. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Socijalnog fonda za klimatsku politiku (COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD))

250

2023/C 32/13

Amandmani koje je donio Europski parlament 22. lipnja 2022. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma za prilagodbu ugljika na granicama (COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

320

 

četvrtak, 23. lipnja 2022.

2023/C 32/14

P9_TA(2022)0250
Izvanredna privremena potpora u okviru EPFRR-a kao odgovor na posljedice invazije Rusije na Ukrajinu ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na posljedice ruske invazije na Ukrajinu (COM(2022)0242 – C9-0185/2022 – 2022/0166(COD))
P9_TC1-COD(2022)0166
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 23. lipnja 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu

399

2023/C 32/15

P9_TA(2022)0251
Skladištenje plina ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o o izmjeni Uredbe (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (COM(2022)0135 – C9-0126/2022 – 2022/0090(COD))
P9_TC1-COD(2022)0090
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 23. lipnja 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbi (EU) 2017/1938 i (EZ) br.o715/2009 u pogledu skladištenja plina

400

2023/C 32/16

P9_TA(2022)0252
EU digitalna COVID potvrda – građani Unije ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2021/953 o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))
P9_TC1-COD(2022)0031
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 23. lipnja 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2021/953 o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19

401

2023/C 32/17

P9_TA(2022)0253
EU digitalna COVID potvrda – državljani trećih zemalja ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2021/954 o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (COM(2022)0055 – C9-0032/2022 – 2022/0030(COD))
P9_TC1-COD(2022)0030
Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 23. lipnja 2022. radi donošenja Uredbe (EU) 2022/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2021/954 o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19

402

2023/C 32/18

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2022 Europske unije za financijsku godinu 2022. – financiranje troškova prihvata osoba koje bježe iz Ukrajine (09095/2022 – C9-0182/2022 – 2022/0126(BUD))

403

2023/C 32/19

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva Francuske – EGF/2022/001 FR/Air France (COM(2022)0201 – C9-0170/2022 – 2022/0143(BUD))

405

2023/C 32/20

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva iz Grčke – EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing (COM(2022)0248 – C9-0190/2022 – 2022/0170(BUD))

409

2023/C 32/21

Odluka Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o predloženom imenovanju Stephanusa Abrahama Bloka na mjesto člana Revizorskog suda (C9-0150/2022 – 2022/0805(NLE))

414

2023/C 32/22

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o Prijedlogu odluke Vijeća o obnovi Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Savezne Republike Brazila (14207/2021 – C9-0478/2021 – 2021/0336(NLE))

415

2023/C 32/23

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o Nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Konvenciji o priznavanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim ili trgovačkim stvarima (13494/2021 – C9-0465/2021 – 2021/0208(NLE))

416


OZNAKE POSTUPAKA

*

postupak savjetovanja

***

postupak suglasnosti

***I

redovni zakonodavni postupak, prvo čitanje

***II

redovni zakonodavni postupak, drugo čitanje

***III

redovni zakonodavni postupak, treće čitanje

(Vrsta postupka ovisi o pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Amandmani Parlamenta:

Novi tekst piše se podebljanim kurzivom . Brisanja se označuju simbolom ▌ ili precrtanim tekstom. Zamjene se označuju isticanjem novog teksta podebljanim kurzivom i brisanjem ili precrtavanjem zamijenjenog teksta.

HR

 


27.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/1


EUROPSKI PARLAMENT

ZASJEDANJE 2022.–2023.

Dnevne sjednice od 22. do 23. lipnja 2022.

USVOJENI TEKSTOVI

 


I. Rezolucije, preporuke i mišljenja

REZOLUCIJE

Europski parlament

četvrtak, 23. lipnja 2022.

27.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/2


P9_TA(2022)0249

Status Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije kao zemalja kandidatkinja

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o statusu Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije kao zemalja kandidatkinja (2022/2716(RSP))

(2023/C 32/01)

Europski parlament,

uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Ukrajini, Republici Moldovi i Gruziji,

uzimajući u obzir članak 49. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

uzimajući u obzir zahtjeve za članstvo u EU-u koje su podnijele Ukrajina, Republika Moldova i Gruzija,

uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 30. svibnja 2022. o Ukrajini,

uzimajući u obzir Deklaraciju iz Versaillesa od 10. i 11. ožujka 2022.,

uzimajući u obzir mišljenja Komisije od 17. lipnja 2022. o zahtjevima za članstvo u EU-u koje su podnijele Ukrajina (COM(2022)0407), Republika Moldova (COM(2022)0406) i Gruzija (COM(2022)0405),

uzimajući u obzir zajedničku izjavu čelnika svojih političkih klubova upućenu šefovima država i vlada uoči sastanka Europskog vijeća 23. i 24. lipnja 2022.,

uzimajući u obzir članak 132. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.

budući da Ruska Federacija od 24. veljače 2022. provodi neizazvanu, neopravdanu i nezakonitu vojnu agresiju na Ukrajinu; budući da je Ukrajina podnijela zahtjev za pristupanje Europskoj uniji 28. veljače 2022., a Republika Moldova i Gruzija to su učinile 3. ožujka 2022.;

B.

budući da su zahtjevi podneseni u kontekstu ruske vojne agresije na Ukrajinu, koja se provodi u razmjerima dosad nezabilježenima u suvremenoj europskoj povijesti i u okviru koje su protiv ukrajinskog stanovništva počinjeni ratni zločini koji se mogu okarakterizirati kao genocid te su stalno okupirani dijelovi teritorija Gruzije i Moldove; budući da Ukrajina brani europski sigurnosni poredak i načela na kojima je izgrađen, kao što su Helsinški završni akt i Pariška povelja za novu Europu;

C.

budući da na temelju članka 49. UEU-a „svaka europska država koja poštuje vrijednosti iz članka 2. te se zalaže za njihovo promicanje može podnijeti zahtjev za članstvo u Uniji”;

D.

budući da ne postoji „ubrzani put” za članstvo u EU-u te da je pristupanje i dalje strukturiran proces utemeljen na zaslugama koji zahtijeva ispunjavanje kriterija za članstvo u EU-u te ovisi o učinkovitoj provedbi reformi i prenošenju pravne stečevine EU-a u nacionalno zakonodavstvo;

E.

budući da je Vijeće iznimno brzo zatražilo od Komisije da podnese mišljenja o zahtjevima Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije za članstvo u EU-u;

F.

budući da se u Deklaraciji iz Versaillesa od 10. i 11. ožujka 2022. navodi da je Europsko vijeće primilo na znanje europske težnje i europsko opredjeljenje Ukrajine;

G.

budući da narod Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije već godinama dosljedno nepokolebljivo podržava europski put svojih zemalja te prihvaća europska načela i vrijednosti; budući da slične težnje za životom u slobodnoj, suverenoj i demokratskoj zemlji izražava većina bjeloruskog naroda koja se protivi Lukašenkovu režimu koji uživa potporu Rusije;

H.

budući da je dosadašnji razvoj događaja pokazao da izostanak proširenja sa sobom nosi goleme strateške troškove te da može ugroziti sigurnost i stabilnost na našem kontinentu;

I.

budući da se odnosi EU-a s Ukrajinom, Republikom Moldovom i Gruzijom temelje na ambicioznim sporazumima o pridruživanju te područjima produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine, čime se stvara povoljno okružje za političko udruživanje, usklađivanje zakonodavstva i gospodarsku integraciju, što su ključni elementi budućeg procesa pristupanja; budući da se sporazumi o pridruživanju i područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine tek trebaju provesti;

J.

budući da su Ukrajina, Republika Moldova i Gruzija dostavile oba upitnika o pristupanju EU-u u rekordnom roku, što ne pokazuje samo njihovu veliku predanost vrijednostima EU-a već i veliku sposobnost i volju za postizanje tih ciljeva;

K.

budući da je Komisija 17. lipnja 2022. objavila mišljenja o tim trima zahtjevima i preporučila Vijeću da potvrdi perspektivu Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije da postanu države članice EU-a;

L.

budući da je Komisija u svojim mišljenjima preporučila da se Ukrajini i Republici Moldovi dodijeli status zemalja kandidatkinja pod uvjetom da se poduzmu određene mjere s ciljem provedbe reformi, primjerice u područjima vladavine prava i borbe protiv korupcije; budući da je u slučaju Gruzije Komisija preporučila dodjelu statusa zemlje kandidatkinje tek nakon što ona reagira na navedena prioritetna pitanja;

M.

budući da bi dodjela statusa zemalja kandidatkinja građanima tih triju zemalja poslala snažnu poruku nade i solidarnosti te pokazala da je Europska unija odlučna u namjeri da odgovori na sadašnje izazove i ostvari svoju viziju budućnosti;

1.

pozdravlja zahtjeve za članstvo Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije kao izraz europskih težnji stanovništva i njihove želje za mirnim i sigurnim životom u slobodnim, demokratskim i prosperitetnim zemljama koje održavaju dobrosusjedske odnose sa svim europskim zemljama i sudjeluju u sve tješnjoj suradnji s državama članicama EU-a;

2.

pozdravlja službenu preporuku Komisije da se Ukrajini i Republici Moldovi dodijeli status zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u te da se Gruziji ponudi europska perspektiva;

3.

poziva čelnike država i vlada koji će se sastati na sastanku Europskog vijeća 23. i 24. lipnja 2022. da Ukrajini i Republici Moldovi bez odgode dodijele status zemalja kandidatkinja te da isti status dodijele i Gruziji kada se njezina vlada pozabavi prioritetnim pitanjima navedenima u mišljenju Komisije; naglašava da šefovi država i vlada moraju preuzeti svoju povijesnu odgovornost i odaslati jasne političke signale;

4.

ističe da će dodjela statusa zemlje kandidatkinje za pristupanje Europskoj uniji značiti da je EU pokazao vodstvo i odlučnost te da ima svoju viziju u aktualnom kontekstu brutalnog napadačkog rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine i pokušaja redefiniranja geopolitičkog okruženja te će ta dodjela, usto, biti i jasna politička poruka da su dotične zemlje nepovratno odabrale europski put, koji su prihvatili njihovi europski partneri, tj. da taj odabir ne bi trebao biti predmet uplitanja trećih strana; ponavlja da EU i dalje mora biti pouzdan partner i vjerodostojan geopolitički akter koji poštuje vlastita načela i vrijednosti iskazivanjem solidarnosti s onima koji se zalažu za iste ideale;

5.

poziva države članice da pokažu političku volju za revitalizacijom procesa proširenja i ispune svoja obećanja konkretnim pozitivnim koracima u procesu pristupanja zemalja koje se žele pridružiti Uniji i koje zaslužuju biti dio europske obitelji; stoga apelira na šefove država i vlada EU-a da na sastanku koji će se održati 23. i 24. lipnja 2022. daju zeleno svjetlo proširenju na zapadni Balkan, koje je trenutačno blokirano;

6.

podsjeća na to da se u cilju očuvanja vjerodostojnosti procesa proširenja EU-a i oslobađanja njegove transformativne snage mora očuvati dugogodišnja predanost zemljama zapadnog Balkana te da treba neometano nastaviti s njihovim paralelnim putem, uz veću dinamičnost na temelju zasluga, političke usklađenosti, solidarnosti u međunarodnim pitanjima i dogovorenih obveza;

7.

ističe da se pristupanje EU-u mora odvijati u skladu s člankom 49. UEU-a, na temelju poštovanja relevantnih postupaka i pod uvjetom da su ispunjeni utvrđeni kriteriji, posebno tzv. kriteriji iz Kopenhagena za članstvo u EU-u, te da se taj proces i dalje temelji na zaslugama i zahtijeva usvajanje i provedbu relevantnih reformi, posebno u području demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, tržišnoga gospodarstva i provedbe pravne stečevine EU-a;

8.

poziva vlasti Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije da nedvosmisleno pokažu svoju političku odlučnost u pogledu provedbe europskih ambicija svojeg stanovništva tako što će uvelike poboljšati napredak po pitanju konkretnih reformi kako bi se što prije učinkovito ispunili kriteriji za članstvo u EU-u;

9.

ističe potrebu da se iskoriste iskustva Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije u provedbi njihovih sporazuma o pridruživanju / detaljnih i sveobuhvatnih sporazuma o slobodnoj trgovini kao temelj za predstojeći proces pristupanja, čime bi se tim trima zemljama omogućila postupna integracija u jedinstveno tržište EU-a i poboljšanje sektorske suradnje; poziva Komisiju i države članice da pripreme unutarnje strukture i osiguraju dodatna sredstva kao i veću tehničku pomoć te snažniju političku potporu;

10.

potvrđuje da ukrajinski, moldavski i gruzijski građani kontinuirano podržavaju proeuropsku orijentaciju svojih zemalja te zaslužuju živjeti u slobodnim, demokratskim i prosperitetnim zemljama koje su ponosne i predane članice europske obitelji; zaključuje da se na predstojećem sastanku Europskog vijeća može poduzeti važan prvi korak prema ispunjavanju legitimnih težnji naroda tih triju zemalja;

11.

ponovo naglašava predanost EU-a suverenosti, teritorijalnoj cjelovitosti i političkoj neovisnosti Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije unutar njihovih međunarodno priznatih granica te podupire njihove napore kako bi u potpunosti provele ta načela; ističe važnost jedinstva i solidarnosti država članica u tom pogledu;

12.

poziva Komisiju, države članice i potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da ažuriraju politiku Istočnog partnerstva kako bi se omogućilo da ona ostane transformativan i smislen instrument unutar aktualnog konteksta ruskog napadačkog rata protiv Ukrajine, koji ugrožava i sigurnost zemalja susjednih Ukrajini te utječe na stabilnost cijele regije; ponovno ističe potrebu za regionalnom suradnjom među zemljama Istočnog partnerstva;

13.

poziva Komisiju i Vijeće da uspostave pojačan i strukturiran politički dijalog sa zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama kako bi se unaprijedila daljnja gospodarska integracija i usklađivanje zakonodavstva te, prema potrebi, postupno uključivanje u rad i postupke institucija EU-a;

14.

ponavlja svoj poziv institucijama EU-a da ubrzaju potrebne korake kako bi donošenje odluka u EU-u bilo učinkovitije;

15.

ponovno potvrđuje svoju predanost proširenju, kojemu nema alternative i koje više nego ikad prije predstavlja geostrateško ulaganje u stabilan, snažan i ujedinjen EU; izražava čvrsto uvjerenje u to da su izgledi za punopravno članstvo u Uniji zemlja koje žele postati njezine države članice u političkom, gospodarskom i sigurnosnom interesu EU-a;

16.

nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te predsjednicima, vladama i parlamentima Ukrajine, Republike Moldove, Gruzije i zemalja zapadnog Balkana.

27.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/6


P9_TA(2022)0257

Genetski modificirani kukuruz DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena DP4114, MON 810, MIR604 i NK603

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena DP4114, MON 810, MIR604 i NK603, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D081155/01 – 2022/2694(RSP))

(2023/C 32/02)

Europski parlament,

uzimajući u obzir Nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena DP4114, MON 810, MIR604 i NK603, sastoje se ili su proizvedeni od njega, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D081155/01,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 7. stavak 3. i članak 19. stavak 3.,

uzimajući u obzir glasovanje Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 od 16. svibnja 2022., koje nije dovelo do usvajanja mišljenja,

uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (2),

uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) doneseno 26. siječnja 2022. i objavljeno 7. ožujka 2022. (3),

uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije u kojima se protivi odobravanju genetski modificiranih organizama („GMO”) (4),

uzimajući u obzir članak 112. stavke 2. i 3. Poslovnika,

uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

A.

budući da je društvo Pioneer Overseas Corporation, sa sjedištem u Belgiji, u ime društva Pioneer Hi-Bred International, Inc., sa sjedištem u SAD-u, 2. svibnja 2018. u skladu s člancima 5. i 17. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 podnijelo zahtjev za stavljanje na tržište hrane, sastojaka hrane i hrane za životinje koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 („genetski modificirani kukuruz”), sastoje se ili su proizvedeni od njega („zahtjev”); budući da je taj zahtjev također obuhvaćao stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže genetski modificiran kukuruz ili se sastoje od njega za druge namjene osim uporabe u hrani i hrani za životinje, no ne i za uzgoj;

B.

budući da je zahtjev obuhvaćao stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju, sastoje se ili su proizvedeni od 10 potkombinacija pojedinačnih promjena koje čine genetski modificirani kukuruz;

C.

budući da je potkombinacija MON 810 × NK603 već odobrena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/2045 (5); budući da su nacrtom provedbene odluke stoga obuhvaćeni genetski modificirani kukuruz i devet preostalih potkombinacija iz zahtjeva (6);

D.

budući da je EFSA 26. siječnja 2022. donijela pozitivno mišljenje o odobrenju za genetski modificirani kukuruz, koje je objavljeno 7. ožujka 2022.;

E.

budući da je genetski modificirani kukuruz dobiven konvencionalnim križanjem čiji je cilj kombiniranje četiriju genetski modificiranih promjena kukuruza: DP4114, MON 810, MIR604 i NK603; budući da genetski modificirani kukuruz daje toleranciju na dva herbicida (glufosinat i glifosat) i proizvodi pet insekticidnih proteina (7) („Bt-toksini”);

F.

budući da podnositelj zahtjeva nije dostavio eksperimentalne podatke za 9 potkombinacija, koje EFSA nije prethodno procijenila (8); budući da je EFSA unatoč nedostatku eksperimentalnih podataka zaključila da te potkombinacije nisu razlog za zabrinutost u pogledu sigurnosti;

Nepostojanje procjene za komplementarne herbicide

G.

budući da se Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 503/2013 (9) zahtijeva procjena o tome utječu li očekivane poljoprivredne prakse na ishod proučavanih krajnjih točaka; budući da je prema toj Provedbenoj uredbi to posebno relevantno za biljke otporne na herbicide;

H.

budući da se u brojnim studijama iznosi da je za genetski modificirane usjeve otporne na herbicide potrebno koristiti više komplementarnih herbicida, velikim dijelom zbog pojave korova otpornih na herbicide (10); budući da se zbog toga mora očekivati da će genetski modificirani kukuruz biti izložen i višim i ponovljenim dozama glifosata i glufosinata te da bi stoga količina njihovih ostataka i njihovih proizvoda razgradnje (metabolita) tijekom žetve mogla biti veća;

I.

budući da se glufosinat klasificira kao tvar koja je toksična za reproduktivno zdravlje (kategorija 1B) i stoga ispunjava kriterije za isključivanje iz Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (11); budući da je odobrenje za upotrebu glufosinata u Uniji isteklo 31. srpnja 2018. (12);

J.

budući da je EFSA u studenome 2015. zaključila da glifosat vjerojatno nije karcinogen, a Europska agencija za kemikalije u ožujku 2017. da nije potrebna klasifikacija; budući da je za razliku od njih Međunarodna agencija za istraživanje raka, agencija Svjetske zdravstvene organizacije specijalizirana za rak, 2015. glifosat kategorizirala kao tvar koja je vjerojatno karcinogena za čovjeka; budući da se u nizu drugih najnovijih znanstvenih stručno recenziranih studija potvrđuje moguća karcinogenost glifosata (13);

K.

budući da se smatra da procjena za ostatke herbicida i metabolite pronađene na genetski modificiranim biljkama nije u nadležnosti Povjerenstva EFSA-e za genetski modificirane organizme te se stoga ne provodi u okviru postupka odobravanja GMO-a; budući da je to problematično jer sama genetska modifikacija može utjecati na način na koji pojedina genetski modificirana biljka razgrađuje komplementarne herbicide te na sastav, a stoga i toksičnost metabolita (14);

Neriješena pitanja koja se odnose na Bt-toksine

L.

budući da je toksičnost Bt-toksina procijenjena na temelju ispitivanja hranidbe, pri čemu su upotrijebljeni samo izolirani Bt-proteini koje proizvode bakterije; budući da toksikološka ispitivanja koja se provode s izoliranim bjelančevinama imaju malu važnost zbog činjenice da su Bt-toksini u genetski modificiranim usjevima, primjerice kukuruzu, pamuku i soji, sami po sebi toksičniji od izoliranih Bt-toksina; budući da je to posljedica prisutnosti inhibitorâ proteaze (PI) u biljnom tkivu, zbog koje se može povećati toksičnost Bt-toksina odgađanjem njihove razgradnje; budući da je ta pojava dokazana u nizu znanstvenih studija, uključujući studiju provedenu za Monsanto prije trideset godina koja je pokazala da je čak i prisutnost iznimno niskih razina PI-ja povećala toksičnost Bt-toksina za do 20 puta (15);

M.

budući da ta povećana toksičnost ne uzima u obzir u EFSA-inim procjenama rizika iako je relevantna za sve Bt-biljke odobrene za uvoz ili uzgoj u Uniji; budući da se stoga ne mogu isključiti rizici za ljude i životinje koji konzumiraju hranu i hranu za životinje koja sadrži Bt-toksine, a koji proizlaze iz te povećane toksičnosti zbog interakcije između PI-ja i Bt-toksina;

N.

budući da se u brojnim studijama navodi da su nakon izloženosti Bt-proteinima zabilježeni popratni učinci koji mogu utjecati na imunosni sustav i da neki Bt-toksini mogu djelovati kao adjuvansi (16), što znači da mogu povećati alergena svojstva drugih proteina s kojima dolaze u kontakt;

O.

budući da je u znanstvenom istraživanju utvrđeno da se toksičnost Bt-toksina također može povećati interakcijom s ostacima prskanja herbicidima te su potrebna dodatna istraživanja o kombinatornim učincima višestrukih promjena (genetski modificirani usjevi koji su izmijenjeni kako bi bili otporni na herbicide i kako bi proizvodili insekticide u obliku Bt-toksina) (17); budući da se, međutim, smatra da je ocjena mogućeg međudjelovanja ostataka herbicida i njihovih metabolita s Bt-toksinima izvan nadležnosti Povjerenstva EFSA-e za GMO te se ona stoga ne provodi u okviru procjene rizika;

Bt-usjevi: utjecaj na neciljne organizme

P.

budući da uporaba genetski modificiranih Bt-usjeva dovodi do dugotrajne izloženosti ciljnih i neciljanih organizama Bt-toksinima, za razliku od upotrebe insekticida, kod koje dolazi do izlaganja pri prskanju i tijekom ograničenog vremenskog razdoblja;

Q.

budući da se pretpostavka da Bt-toksini pokazuju jedan ciljni način djelovanja više ne može smatrati ispravnom i ne mogu se isključiti učinci na neciljane organizme (18); budući da stižu izvješća o sve većem broju neciljanih organizama koji su zahvaćeni na više načina; budući da se u nedavnom pregledu spominje 39 stručno recenziranih publikacija u kojima se izvještava o značajnim štetnim učincima Bt-toksina na mnoge vrste „izvan dometa” (19);

Primjedbe nadležnog tijela države članice i dionika

R.

budući da su države članice tijekom tromjesečnog razdoblja savjetovanja EFSA-i uputile brojne kritike (20);

S.

budući da se u detaljnoj analizi jedne neovisne istraživačke organizacije navodi, među ostalim, da se ne može reći da mišljenje EFSA-e o zahtjevu za odobrenje genetski modificiranog kukuruza ispunjava zahtjeve za procjenu mogućih sinergijskih ili antagonističkih učinaka koji proizlaze iz kombinacije promjena u pogledu toksikologije te da stoga toksikološka procjena koju je provela EFSA nije prihvatljiva (21);

Ispunjavanje međunarodnih obveza Unije

T.

budući da se u izvješću posebnog izvjestitelja Ujedinjenih naroda za pravo na hranu iz 2017. godine zaključuje da opasni pesticidi, posebno u zemljama u razvoju, imaju katastrofalne učinke na zdravlje (22); budući da se u okviru cilja održivog razvoja UN-a br. 3.9 do 2030. želi u velikoj mjeri smanjiti broj smrtnih slučajeva i bolesti prouzročenih opasnim kemikalijama te onečišćenjem i kontaminacijom zraka, vode i tla (23); budući da bi se odobravanjem uvoza genetski modificiranog kukuruza povećala potražnja za tom biljkom koja je zamišljena tako da se tretira herbicidima na bazi glufosinata i glifosata čime bi se povećala izloženost radnika i okoliša u trećim zemljama; budući da je rizik od povećane izloženosti radnika i okoliša osobito zabrinjavajući kad je riječ o genetski modificiranim usjevima otpornima na herbicide, s obzirom na veće količine herbicida koje se pritom koriste;

U.

budući da prema stručno ocijenjenoj studiji Roundup objavljenoj 2020. jedan od najviše korištenih herbicida na bazi glifosata u svijetu može dovesti do gubitka biološke raznolikosti, zbog čega ekosustavi postaju osjetljiviji na onečišćenje i klimatske promjene (24);

V.

budući da Unija kao stranka potpisnica Konvencije UN-a o biološkoj raznolikosti mora zajamčiti da se aktivnostima u okviru njezine jurisdikcije ili pod njezinom kontrolom ne prouzročuje šteta u okolišu drugih država (25);

W.

budući da se u Uredbi (EZ) br. 1829/2003 navodi da genetski modificirana hrana ili hrana za životinje ne smije imati nepovoljne učinke na zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš te da Komisija pri sastavljanju svojih odluka mora uzeti u obzir sve relevantne odredbe prava Unije i druge legitimne čimbenike važne za predmet koji se razmatra; budući da bi takvi legitimni faktori trebali obuhvaćati obveze Unije u okviru ciljeva održivog razvoja UN-a, Pariškog klimatskog sporazuma i Konvencije UN-a o biološkoj raznolikosti;

Nedemokratsko donošenje odluka

X.

budući da na glasovanju Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, koje je održano 16. svibnja 2022., nije doneseno nikakvo mišljenje, što znači da kvalificirana većina država članica nije podržala odobrenje;

Y.

budući da Komisija uviđa problematičnost činjenice da i dalje donosi odluke o davanju odobrenja za genetski modificirane organizme bez podrške kvalificirane većine država članica, što čini iznimku za odobrenja proizvoda općenito, ali je ona postala pravilo pri donošenju odluka o odobrenjima za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje;

Z.

budući da je Parlament u svojem osmom sazivu usvojio ukupno 36 rezolucija u kojima se protivi stavljanju na tržište genetski modificiranih organizama za hranu i hranu za životinje (33 rezolucije) i uzgoju genetski modificiranih organizama u Uniji (tri rezolucije); budući da je Parlament u svojem devetom sazivu usvojio već 27 prigovora na stavljanje genetski modificiranih organizama na tržište; budući da odobravanje nijednog od tih genetski modificiranih organizama nije podržala kvalificirana većina država članica; budući da razlozi zbog kojih države članice ne podupiru odobrenja uključuju nepoštovanje načela predostrožnosti u postupku odobravanja i znanstvena pitanja povezana s procjenom rizika;

AA.

budući da Komisija i dalje daje odobrenja za genetski modificirane organizme unatoč tome što je i sama priznala postojanje demokratskih nedostataka te usprkos izostanku potpore država članica i prigovorima Parlamenta;

AB.

budući da u slučajevima kad u Žalbenom odboru davanje odobrenja nije podržala kvalificirana većina država članica nije potrebno mijenjati zakonodavstvo kako bi se Komisiji omogućilo da uskrati odobrenje za genetski modificirane organizme (26);

1.

smatra da Nacrt provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003;

2.

smatra da Nacrt provedbene odluke Komisije nije u skladu s pravom Unije jer nije spojiv s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003, a on je, u skladu s općim načelima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (27), pružanje osnove za visoku razinu zaštite života i zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, interesa okoliša i potrošača u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje, uz istovremeno jamčenje uspješnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta;

3.

traži od Komisije da povuče svoj Nacrt provedbene odluke;

4.

traži od Komisije da ne odobri uvoz genetski modificiranih usjeva otpornih na herbicide zbog povezane povećane uporabe komplementarnih herbicida i stoga povećanih rizika za biološku raznolikost, sigurnost hrane i zdravlje radnika;

5.

pozdravlja činjenicu da je Komisija u dopisu zastupnicima od 11. rujna 2020. konačno uvidjela potrebu da se pri donošenju odluka o odobrenju genetski modificiranih organizama u obzir uzme održivost (28); međutim, izražava duboko razočaranje zbog toga što je Komisija nastavila davati odobrenja za uvoz genetski modificiranih organizama u Uniju unatoč stalnim prigovorima Parlamenta i većine država članica koje glasuju protiv;

6.

ponovno apelira na Komisiju da u obzir uzme obveze Unije na temelju međunarodnih sporazuma, kao što su Pariški sporazum o klimatskim promjenama, Konvencija UN-a o biološkoj raznolikosti i ciljevi održivog razvoja UN-a; ponavlja svoj poziv da se nacrti provedbenih akata poprate obrazloženjem u kojem se objašnjava na koji se način poštuje načelo „nenanošenja štete” (29);

7.

poziva EFSA-u da zatraži podatke o utjecaju konzumacije hrane i hrane za životinje dobivene od genetski modificiranih biljaka na crijevni mikrobiom;

8.

ponovno poziva Komisiju da ne odobrava potkombinacije višestruko genetski modificiranih promjena osim ako ih EFSA nije temeljito ocijenila na temelju potpunih eksperimentalnih podataka koje je dostavio podnositelj zahtjeva;

9.

konkretnije, smatra da je odobravanje sorti genetski modificiranih biljaka za koje nisu dostavljeni nikakvi eksperimentalni podaci, koje još nisu ispitane ili možda nisu još ni stvorene, u suprotnosti s načelima općih propisa o hrani, kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 178/2002;

10.

ističe da se u izmjenama Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 (30), koje je Europski parlament usvojio 17. prosinca 2020. kao temelj za pregovore s Vijećem, navodi da Komisija ne smije dati odobrenje za genetski modificirane organizme ako se za to nije izjasnila kvalificirana većina država članica; ustraje u tome da Komisija poštuje to stajalište te poziva Vijeće da hitno nastavi s radom i donese opći pristup u pogledu tog predmeta;

11.

nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 1.

(2)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(3)  Znanstveno mišljenje EFSA-ina Povjerenstva za genetski modificirane organizme o procjeni genetski modificiranog kukuruza DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 i potkombinacija za uporabu u hrani i hrani za životinje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 (zahtjev EFSA-GMO-NL-2018-150), EFSA Journal 2022,20;17(3):7134, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7134.

(4)  Parlament je u osmom sazivu donio 36 rezolucija u kojima se protivi odobravanju GMO-a.

Nadalje, u devetom sazivu Parlament je donio sljedeće rezolucije:

Rezoluciju Europskog parlamenta od 10. listopada 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sastoje se od njega ili su od njega proizvedeni, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 202, 28.5.2021., str. 11.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 10. listopada 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 202, 28.5.2021., str. 15.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 10. listopada 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju ili četiriju pojedinačnih promjena MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 202, 28.5.2021., str. 20.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije kojom se produljuje odobrenje za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sastoje se ili su proizvedeni od njega, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 208, 1.6.2021., str. 2.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 89788 (MON-89788-1), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 208, 1.6.2021., str. 7.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i potkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njih na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 208, 1.6.2021., str. 12.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju, četiriju ili pet pojedinačnih promjena Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 208, 1.6.2021., str. 18.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 323, 11.8.2021., str. 7.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 11. studenoga 2020. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603, sastoje se od njega ili su od njega proizvedeni i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena MON 87427, MON 89034, MIR162 i NK603 i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije (EU) 2018/1111 na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 415, 13.10.2021., str. 2.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 11. studenoga 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 415, 13.10.2021., str. 8.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 11. studenoga 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603, sastoje se od njega ili su od njega proizvedeni i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju ili četiriju pojedinačnih promjena MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 i NK603 na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 415, 13.10.2021., str. 15.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 17. prosinca 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 445, 29.10.2021., str. 36.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 17. prosinca 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 445, 29.10.2021., str. 43.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 17. prosinca 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 445, 29.10.2021., str. 49.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 17. prosinca 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranog kukuruza MON 88017 (MON-88Ø17-3), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 445, 29.10.2021., str. 56.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 17. prosinca 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 (MON-89Ø34-3), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 445, 29.10.2021., str. 63.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 11. ožujka 2021. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk GHB614 × T304-40 × GHB119, sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 474, 24.11.2021., str. 66.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 11. ožujka 2021. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), sastoje se od njega ili su od njega proizvedeni, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 474, 24.11.2021., str. 74.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 7. srpnja 2021. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-81419-2, sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 99, 1.3.2022., str. 45.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 7. srpnja 2021. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-81419-2 × DAS-44406-6, sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 99, 1.3.2022., str. 52.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 7. srpnja 2021. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena 1507, MIR162, MON810 i NK603, sastoje se ili su proizvedeni od njega, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 99, 1.3.2022., str. 59.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 7. srpnja 2021. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt 11 (SYN-BTØ11-1), sastoje se ili su proizvedeni od njega u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 99, 1.3.2022., str. 66.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 15. veljače 2022. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju GMB151 (BCS-GM151-6), sastoje se ili su proizvedeni od nje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0024).

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. veljače 2022. o Nacrtu provedbene direktive Komisije o produljenju odobrenja za stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sastoje se ili su proizvedeni od njega, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0025).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 9. ožujka 2022. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk GHB811 (BCS-GH811-4), sastoje se ili su proizvedeni od njega, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0062).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 9. ožujka 2022. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu uljanu repicu 73496 (DP-Ø73496-4), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0063).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 6. travnja 2022. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87769 × MON 89788, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0115).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/2045 оd 19. prosinca 2018. o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sastoje se ili su proizvedeni od njega, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 327, 21.12.2018., str. 65.).

(6)  MIR604 × NK603 × DP4114, MON 810 × NK603 × DP4114, MON 810 × MIR604 × DP4114, MON 810 × MIR604 × NK603, NK603 × DP4114, MIR604 × DP4114, MIR604 × NK603, MON 810 × DP4114 i MON 810 × MIR604.

(7)  Cry1F, Cry34Ab1, Cry35Ab1, Cry1Ab i mCry3A.

(8)  Mišljenje EFSA-e, str. 4.

(9)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 503/2013 od 3. travnja 2013. o prijavama za odobrenje genetski modificirane hrane i hrane za životinje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni uredbi Komisije (EZ) br. 641/2004 i (EZ) br. 1981/2006 (SL L 157, 8.6.2013., str. 1.).

(10)  Vidjeti primjerice Bonny, S., Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact (Genetski modificirani usjevi i korovi tolerantni na herbicide i herbicidi: pregled i učinak), Environmental Management, siječanj 2016.;57(1), str. 31. – 48., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 i Benbrook, C.M., Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years (Utjecaj genetski modificiranih usjeva na korištenje pesticidima u SAD-u – prvih šesnaest godina), Environmental Sciences Europe, 28. rujna 2012., svezak 24. (1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

(11)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(12)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

(13)  Vidjeti primjerice: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, i https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/

(14)  To je doista slučaj kod glifosata, kako se navodi u EFSA-inoj reviziji postojećih maksimalnih razina ostataka glifosata u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, str. 12.,https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

(15)  MacIntosh, S.C., Kishore, G.M., Perlak, F.J., Marrone, P.G., Stone, T.B., Sims, S.R., Fuchs, R.L., Potentiation of Bacillus thuringiensis insecticidal activity by serine protease inhibitors (Potencijacija insekticidnog djelovanja bakterije Bacillus thuringiensis korištenjem inhibitora serinske proteaze), Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1990., 38, str. 1145. – 1152., https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf00094a051.

(16)  Vidjeti pregled Rubio-Infante, N., Moreno-Fierros, L., An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mamile (Pregled sigurnosti i bioloških učinaka toksina Cry Bacillus thuringiensisa kod sisavaca), Journal of Applied Toxicology 2016, 36(5), str. 630. – 648., https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252.

(17)  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691516300722?via%3Dihub

(18)  Vidjeti, na primjer, Hilbeck, A., Otto, M., „Specificity and combinatorial effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in the context of GMO environmental risk assessment” („Specifičnost i kombinatorički učinci toksina Cry Bacillus thuringiensisa u kontekstu procjene okolišnog rizika GMO-a”), Frontiers in Environmental Science 2015., 3:71, https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00071

(19)  Hilbeck, A., Defarge, N., Lebrecht, T., Bøhn, T., Insecticidal Bt crops. EFSA’s risk assessment approach for GM Bt plants fails by design’ (Insekticidni Bt-usjevi – EFSA-in pristup procjeni rizika za neuspješno dizajnirane genetski modificirane Bt-biljke), RAGES 2020., str. 4, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_report-Insecticidal%20Bt%20plants.pdf

(20)  Primjedbe država članica dostupne preko portala EFSA-e OpenEFSA: https://open.efsa.europa.eu/

(21)  Primjedba Testbiotecha o EFSA-inoj procjeni genetski modificiranog kukuruza DP4114 × MON810× MIR604 × NK603 i potkombinacija za uporabu u hrani i hrani za životinje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 (zahtjev EFSA-GMO-NL-2018-150) za poduzeće Pioneer.

(22)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

(23)  https://indicators.report/targets/3-9/

(24)  https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/widely-used-weed-killer-harming-biodiversity-320906

(25)  Konvencija UN-a o biološkoj raznolikosti, članak 3.: https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-03

(26)  U skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 (članak 6. stavak 3.), ako davanje odobrenja nije podržala kvalificirana većina država članica, Komisija „može”, ali ne „mora” dati odobrenje.

(27)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

(28)  https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf

(29)  Rezolucija Europskog parlamenta od 15. siječnja 2020. o europskom zelenom planu (SL C 270, 7.7.2021., str. 2.), stavak 102.

(30)  SL C 445, 29.10.2021., str. 257.


27.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/14


P9_TA(2022)0258

Genetski modificirani kukuruz NK603 × T25 × DAS-40278-9 i njegova potkombinacija T25 × DAS-40278-9

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/797 od 19. svibnja 2022. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × T25 × DAS-40278-9 i njegovu potkombinaciju T25 × DAS-40278-9 ili se sastoje ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D080148/03 – 2022/2713(RSP))

(2023/C 32/03)

Europski parlament,

uzimajući o obzir Provedbenu odluku Komisije (EU) 2022/797 od 19. svibnja 2022. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × T25 × DAS-40278-9 i njegovu potkombinaciju T25 × DAS-40278-9 ili se sastoje ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D080148/03 (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (2), a posebno njezin članak 7. stavak 3. i članak 19. stavak 3.,

uzimajući u obzir glasovanje Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, koje je održano 1. travnja 2022. i na kojem se nije donijelo mišljenje te glasovanje žalbenog odbora od 26. travnja 2022. na kojem se, isto tako, nije donijelo mišljenje,

uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (3),

uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) doneseno 29. listopada 2021. i objavljeno 13. prosinca 2021. (4),

uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije u kojima se protivi odobravanju genetski modificiranih organizama („GMO”) (5),

uzimajući u obzir članak 112. stavke 2. i 3. Poslovnika,

uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

A.

budući da je društvo Pioneer Overseas Corporation 12. prosinca 2019. u skladu s člancima 5. i 17. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 podnijelo zahtjev za stavljanje na tržište hrane, sastojaka hrane i hrane za životinje koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz 1507 × T25 × DAS-40278-9 („genetski modificirani kukuruz”), sastoje se ili su proizvedeni od njega; budući da je taj zahtjev također obuhvaćao stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže genetski modificiran kukuruz ili se sastoje od njega za druge namjene osim uporabe u hrani i hrani za životinje, no ne i za uzgoj;

B.

budući da je EFSA 29. listopada 2021. donijela pozitivno mišljenje o odobrenju za genetski modificirani kukuruz, koje je objavljeno 13. prosinca 2021.;

C.

budući da je genetski modificirani kukuruz s trostrukim genetskim promjenama dobiven konvencionalnim križanjem čiji je cilj kombiniranje triju pojedinačnih vrsta GM-a: NK603, koji daje toleranciju na herbicide koji sadržavaju glifosat; T25, koji daje toleranciju na herbicide koji sadržavaju amonijev glufosinat i DAS-40278-9, koji katalizira razgradnju opće kategorije herbicida poznatih kao ariloksifenoksipropionati (AOPP) i koji daje toleranciju na herbicide koji sadržavaju 2,4-D (6);

D.

budući da je EFSA prethodno procijenila potkombinaciju NK603 x T25 i potkombinaciju NK603 x DAS-40278-9; budući da podnositelj zahtjeva nije dostavio eksperimentalne podatke za potkombinaciju DAS-40278-9 x T25, koju EFSA nije prethodno procijenila; budući da je EFSA unatoč tome zaključila da ta potkombinacija ne pobuđuje zabrinutost u smislu sigurnosti;

Nepostojanje procjene za komplementarne herbicide

E.

budući da se Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 503/2013 (7) zahtijeva procjena o tome utječu li očekivane poljoprivredne prakse na ishod proučavanih krajnjih točaka; budući da je prema toj Provedbenoj uredbi to posebno relevantno za biljke otporne na herbicide;

F.

budući da se u brojnim studijama iznosi da je za genetski modificirane usjeve otporne na herbicide potrebno koristiti više komplementarnih herbicida, velikim dijelom zbog pojave korova otpornih na herbicide (8); budući da se zbog toga mora očekivati da će genetski modificiran kukuruz biti izložen i višim i ponovljenim dozama herbicida koji sadržavaju glifosat, glufosin, AOPP-a te 2,4-D i da bi stoga količina njihovih ostataka i proizvoda razgradnje (metabolita) tijekom žetve mogla biti veća;

G.

budući da se glufosinat klasificira kao tvar koja je toksična za reproduktivno zdravlje (kategorija 1B) i stoga ispunjava kriterije za isključivanje iz Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (9); budući da je odobrenje za upotrebu glufosinata u Uniji isteklo 31. srpnja 2018. (10);

H.

budući da je EFSA u studenome 2015. zaključila da glifosat vjerojatno nije karcinogen, a Europska agencija za kemikalije u ožujku 2017. da nije potrebna klasifikacija; budući da je za razliku od njih Međunarodna agencija za istraživanje raka, agencija Svjetske zdravstvene organizacije specijalizirana za rak, 2015. glifosat kategorizirala kao tvar koja je vjerojatno karcinogena za čovjeka; budući da se u nizu drugih najnovijih znanstvenih stručno recenziranih studija potvrđuje moguća karcinogenost glifosata (11);

I.

budući da se u stručno recenziranom znanstvenom članku čiji je autor stručnjak uključen u razvoj genetski modificiranih biljaka dovodi u pitanje sigurnost genetski modificiranih usjeva tolerantnih na 2,4-D zbog njegove razgradnje u citotoksične proizvode (12);

J.

budući da se smatra da procjena za ostatke herbicida i metabolite pronađene na genetski modificiranim biljkama nije u nadležnosti Povjerenstva EFSA-e za genetski modificirane organizme te se stoga ne provodi u okviru postupka odobravanja GMO-a; budući da je to problematično jer sama genetska modifikacija može utjecati na način na koji pojedina genetski modificirana biljka razgrađuje komplementarne herbicide te na sastav, a stoga i toksičnost metabolita (13);

Primjedbe nadležnog tijela države članice

K.

budući da su države članice tijekom tromjesečnog razdoblja savjetovanja EFSA-i uputile brojne kritike (14); budući da te kritike obuhvaćaju da se međudjelovanje herbicida, njihovih ostataka i metabolita koji se upotrebljavaju na genetski modificiranom kukuruzu ne može isključiti i da taj kemijski koktel nikad nije ispitan s toksikološkog aspekta te da bi mogao utjecati na zdravlje ljudi i životinja te na okoliš i budući da u genetski modificiranom kukuruzu postoji gen beta-laktamaze („bla”) dobiven vektorima, a to je gen za otpornost na antibiotike koji inaktivira ključno važne peniciline;

L.

budući da, prema mišljenju nadležnog tijela države članice (15), iako podnositelj zahtjeva tvrdi da su znanstvene informacije u zahtjevu povjerljive, to je u suprotnosti s Konvencijom iz Aarhusa kojom se utvrđuje pravo javnosti na pristup informacijama o okolišu;

Ispunjavanje međunarodnih obveza Unije

M.

budući da se u izvješću posebnog izvjestitelja Ujedinjenih naroda za pravo na hranu iz 2017. godine zaključuje da opasni pesticidi, posebno u zemljama u razvoju, imaju katastrofalne učinke na zdravlje (16); budući da se u okviru cilja održivog razvoja UN-a br. 3.9 do 2030. želi u velikoj mjeri smanjiti broj smrtnih slučajeva i bolesti prouzročenih opasnim kemikalijama te onečišćenjem i kontaminacijom zraka, vode i tla (17); budući da bi se odobravanjem uvoza genetski modificiranog kukuruza povećala potražnja za tom biljkom koja je zamišljena tako da se tretira glufosinatom, glifosatom i herbicidima AOPP i 2,4-D, čime bi se povećala izloženost radnika i okoliša u trećim zemljama; budući da je rizik od povećane izloženosti radnika i okoliša osobito zabrinjavajući kad je riječ o genetski modificiranim usjevima otpornima na herbicide, s obzirom na veće količine herbicida koje se pritom koriste;

N.

budući da prema stručno ocijenjenoj studiji Roundup objavljenoj 2020. jedan od najviše korištenih herbicida na bazi glifosata u svijetu može dovesti do gubitka biološke raznolikosti, zbog čega ekosustavi postaju osjetljiviji na onečišćenje i klimatske promjene (18);

O.

budući da Unija kao stranka potpisnica Konvencije UN-a o biološkoj raznolikosti mora zajamčiti da se aktivnostima u okviru njezine jurisdikcije ili pod njezinom kontrolom ne prouzročuje šteta u okolišu drugih država (19);

P.

budući da se u Uredbi (EZ) br. 1829/2003 navodi da genetski modificirana hrana ili hrana za životinje ne smije imati nepovoljne učinke na zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili okoliš te da Komisija pri sastavljanju svojih odluka mora uzeti u obzir sve relevantne odredbe prava Unije i druge legitimne čimbenike važne za predmet koji se razmatra; budući da bi takvi legitimni faktori trebali obuhvaćati obveze Unije u okviru ciljeva održivog razvoja UN-a, Pariškog klimatskog sporazuma i Konvencije UN-a o biološkoj raznolikosti;

Nedemokratsko donošenje odluka

Q.

budući da Stalni odbor za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje nije donio nikakvo mišljenje, što znači da kvalificirana većina država članica nije podržala odobrenje; budući da na glasovanju Žalbenog odbora iz članka 6. Uredbe (EU) br. 182/2011 održanome 26. travnja 2022. ponovno nije doneseno nikakvo mišljenje; budući da je 14 država članica glasovalo protiv (što predstavlja 35,72 % stanovništva EU-a), a tri države članice bile su suzdržane (što predstavlja 34,53 % stanovništva), dok je samo 10 država članica glasovalo za (što čini 29,75 % stanovništva);

R.

budući da Komisija uviđa problematičnost činjenice da i dalje donosi odluke o davanju odobrenja za genetski modificirane organizme bez podrške kvalificirane većine država članica, što čini iznimku za odobrenja proizvoda općenito, ali je ona postala pravilo pri donošenju odluka o odobrenjima za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje;

S.

budući da je Parlament u svojem osmom sazivu usvojio ukupno 36 rezolucija u kojima se protivi stavljanju na tržište genetski modificiranih organizama za hranu i hranu za životinje (33 rezolucije) i uzgoju genetski modificiranih organizama u Uniji (tri rezolucije); budući da je Parlament u svojem devetom sazivu usvojio već 27 prigovora na stavljanje genetski modificiranih organizama na tržište; budući da odobravanje nijednog od tih genetski modificiranih organizama nije podržala kvalificirana većina država članica; budući da razlozi zbog kojih države članice ne podupiru odobrenja uključuju nepoštovanje načela predostrožnosti u postupku odobravanja i znanstvena pitanja povezana s procjenom rizika;

T.

budući da Komisija i dalje daje odobrenja za genetski modificirane organizme unatoč tome što je i sama priznala postojanje demokratskih nedostataka te usprkos izostanku potpore država članica i prigovorima Parlamenta;

U.

budući da u slučajevima kad u Žalbenom odboru davanje odobrenja nije podržala kvalificirana većina država članica nije potrebno mijenjati zakonodavstvo kako bi se Komisiji omogućilo da uskrati odobrenje za genetski modificirane organizme (20);

1.

smatra da se Provedbenom odlukom (EU) 2022/797 prekoračuju provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003;

2.

smatra da Provedbena odluka (EU) 2022/797 nije u skladu s pravom Unije jer nije spojiva s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003, a on je, u skladu s općim načelima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (21), pružanje osnove za visoku razinu zaštite života i zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, interesa okoliša i potrošača u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje, uz istovremeno jamčenje uspješnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta;

3.

traži od Komisije da povuče Provedbenu odluku (EU) 2022/797;

4.

traži od Komisije da ne odobri uvoz genetski modificiranih usjeva otpornih na herbicide zbog povezane povećane uporabe komplementarnih herbicida i stoga povećanih rizika za biološku raznolikost, sigurnost hrane i zdravlje radnika;

5.

pozdravlja činjenicu da je Komisija u dopisu zastupnicima od 11. rujna 2020. konačno uvidjela potrebu da se pri donošenju odluka o odobrenju genetski modificiranih organizama u obzir uzme održivost (22); međutim, izražava duboko razočaranje zbog toga što je Komisija nastavila davati odobrenja za uvoz genetski modificiranih organizama u Uniju unatoč stalnim prigovorima Parlamenta i većine država članica koje glasuju protiv;

6.

ponovno apelira na Komisiju da u obzir uzme obveze Unije na temelju međunarodnih sporazuma, kao što su Pariški sporazum o klimatskim promjenama, Konvencija UN-a o biološkoj raznolikosti i ciljevi održivog razvoja UN-a; ponavlja svoj poziv da se nacrti provedbenih akata poprate obrazloženjem u kojem se objašnjava na koji se način poštuje načelo „nenanošenja štete” (23);

7.

ističe da se u izmjenama Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 (24), koje je Europski parlament usvojio 17. prosinca 2020. kao temelj za pregovore s Vijećem, navodi da Komisija ne smije dati odobrenje za genetski modificirane organizme ako se za to nije izjasnila kvalificirana većina država članica; ustraje u tome da Komisija poštuje to stajalište te poziva Vijeće da hitno nastavi s radom i donese opći pristup u pogledu tog predmeta;

8.

nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)  SL L 141, 20.5.2022., str. 116.

(2)  SL L 268, 18.10.2003., str. 1.

(3)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(4)  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6942

(5)  Parlament je u osmom sazivu donio 36 rezolucija u kojima se usprotivio odobravanju GMO-a. Nadalje, u devetom sazivu Parlament je donio sljedeće rezolucije:

Rezoluciju Europskog parlamenta od 10. listopada 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sastoje se od njega ili su od njega proizvedeni, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 202, 28.5.2021., str. 11.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 10. listopada 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 202, 28.5.2021., str. 15.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 10. listopada 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju ili četiriju pojedinačnih promjena MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 202, 28.5.2021., str. 20.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije kojom se produljuje odobrenje za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sastoje se ili su proizvedeni od njega, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 208, 1.6.2021., str. 2.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 89788 (MON-89788-1), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 208, 1.6.2021., str. 7.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i potkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njih na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 208, 1.6.2021., str. 12.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. studenoga 2019. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju, četiriju ili pet pojedinačnih promjena Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 208, 1.6.2021., str. 18.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 323, 11.8.2021., str. 7.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 11. studenoga 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603, sastoje se od njega ili su od njega proizvedeni i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena MON 87427, MON 89034, MIR162 i NK603 i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije (EU) 2018/1111 na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 415, 13.10.2021., str. 2.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 11. studenoga 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 415, 13.10.2021., str. 8.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 11. studenoga 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603, sastoje se od njega ili su od njega proizvedeni i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju ili četiriju pojedinačnih promjena MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 i NK603 na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 415, 13.10.2021., str. 15.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 17. prosinca 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 445, 29.10.2021., str. 36.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 17. prosinca 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 445, 29.10.2021., str. 43.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 17. prosinca 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 445, 29.10.2021., str. 49.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 17. prosinca 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranog kukuruza MON 88017 (MON-88Ø17-3), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 445, 29.10.2021., str. 56.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 17. prosinca 2020. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 (MON-89Ø34-3), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 445, 29.10.2021., str. 63.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 11. ožujka 2021. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk GHB614 × T304-40 × GHB119, sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 474, 24.11.2021., str. 66.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 11. ožujka 2021. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), sastoje se od njega ili su od njega proizvedeni, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 474, 24.11.2021., str. 74.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 7. srpnja 2021. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-81419-2, sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 99, 1.3.2022., str. 45.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 7. srpnja 2021. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-81419-2 × DAS-44406-6, sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 99, 1.3.2022., str. 52.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 7. srpnja 2021. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena 1507, MIR162, MON810 i NK603, sastoje se ili su proizvedeni od njega, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 99, 1.3.2022., str. 59.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 7. srpnja 2021. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt 11 (SYN-BTØ11-1), sastoje se ili su proizvedeni od njega u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 99, 1.3.2022., str. 66.).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 15. veljače 2022. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju GMB151 (BCS-GM151-6), sastoje se ili su proizvedeni od nje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0024).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 15. veljače 2022. o Nacrtu provedbene direktive Komisije o produljenju odobrenja za stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sastoje se ili su proizvedeni od njega, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0025).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 9. ožujka 2022. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk GHB811 (BCS-GH811-4), sastoje se ili su proizvedeni od njega, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0062).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 9. ožujka 2022. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu uljanu repicu 73496 (DP-Ø73496-4), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0063).

Rezoluciju Europskog parlamenta od 6. travnja 2022. o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87769 × MON 89788, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0115).

(6)  Mišljenje EFSA-e, str. 3.

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 503/2013 od 3. travnja 2013. o prijavama za odobrenje genetski modificirane hrane i hrane za životinje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni uredbi Komisije (EZ) br. 641/2004 i (EZ) br. 1981/2006 (SL L 157, 8.6.2013., str. 1.).

(8)  Vidi primjerice Bonny, S., Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact (Genetski modificirani usjevi i korovi tolerantni na herbicide i herbicidi: pregled i učinak), Environmental Management, siječanj 2016.;57(1), str. 31. – 48., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 i Benbrook, C.M., Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years (Utjecaj genetski modificiranih usjeva na korištenje pesticidima u SAD-u – prvih šesnaest godina), Environmental Sciences Europe; 28. rujna 2012., sv. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

(9)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(10)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

(11)  Vidjeti npr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 i https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/

(12)  Lurquin, P.F., „Production of a toxic metabolite in 2,4-D-resistant GM crop plants” („Proizvodnja toksičnog metabolita u genetski modificiranim usjevima koji su otporni na herbicid 2,4-D”), 3 Biotech 6, 82 (2016.), https://doi.org/10.1007/s13205-016-0387-9

(13)  To je doista slučaj kod glifosata, kako se navodi u EFSA-inoj reviziji postojećih maksimalnih razina ostataka glifosata u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, str. 12.,https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

(14)  Primjedbe država članica dostupne preko portala EFSA-e OpenEFSA: https://open.efsa.europa.eu/

(15)  idem, str. 75.

(16)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

(17)  https://indicators.report/targets/3-9/

(18)  https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/widely-used-weed-killer-harming-biodiversity-320906

(19)  Konvencija UN-a o biološkoj raznolikosti, članak 3.: https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-03

(20)  U skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 (članak 6. stavak 3.), ako davanje odobrenja nije podržala kvalificirana većina država članica, Komisija „može”, ali ne „mora” dati odobrenje.

(21)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

(22)  https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf

(23)  Rezolucija Europskog parlamenta od 15. siječnja 2020. o europskom zelenom planu (SL C 270, 7.7.2021., str. 2.), stavak 102.

(24)  SL C 445, 29.10.2021., str. 257.


27.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/20


P9_TA(2022)0262

Nezakonita sječa u EU-u

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o nezakonitoj sječi u EU-u (2022/2523(RSP))

(2023/C 32/04)

Europski parlament,

uzimajući u obzir članak 227. Ugovora o Europskoj uniji,

uzimajući u obzir članke 4., 191., 230. i 258. Ugovora u funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (1) (Uredba EU-a o drvu),

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (2) (Direktiva o staništima),

uzimajući u obzir Direktivu 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (3) (Direktiva o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš),

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (4) (Aarhuška uredba),

uzimajući u obzir postupak zbog povrede prava INFR(2020)2033 uključen u Komisijin paket o povredama prava od 12. veljače 2020.,

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. svibnja 2020. naslovljenu „Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. – Vraćanje prirode u naše živote” (COM(2020)0380),

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 16. srpnja 2021. naslovljenu „Nova strategija EU-a za šume do 2030.” (COM(2021)0572),

uzimajući u obzir Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određenih roba i proizvoda povezanih s krčenjem i propadanjem šuma te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 995/2010 (COM(2021)0706) koji je Komisija podnijela 17. studenoga 2021., a kojim se želi zaustaviti krčenje i propadanje šuma za koje je odgovoran EU,

uzimajući u obzir Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti okoliša putem kaznenog prava i zamjeni Direktive 2008/99/EZ (COM(2021)0851), koji je Komisija podnijela 15. prosinca 2021., i popratnu komunikaciju (COM(2021)0814),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/1767 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2021. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1367/2006 o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (5),

uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o nezakonitoj sječi u EU-u (O-000020/2022 – B9-0016/2022),

uzimajući u obzir članak 136. stavak 5. i članak 132. stavak 2. Poslovnika,

uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za predstavke,

A.

budući da je Odbor za predstavke zaprimio predstavke br. 0289/2015, 0625/2018, 1248/2019, 0408/2020, 0722/2020 i 1056/2021 u kojima se izražava zabrinutost zbog sve učestalije nezakonite sječe i praksi kojima se krši zakonodavstvo EU-a u području okoliša u nekim državama članicama, što se odnosi i na jedine preostale europske primarne šume i šume starog rasta, te je pozvao na primjenu preventivnih mjera za smanjenje rizika i razmjera štete u okolišu te rizika za ljudski život i dobrobit;

B.

budući da je nezakonita sječa vrlo zabrinjavajuća aktivnost koja uzrokuje štetu u okolišu, gubitak biološke raznolikosti, propadanje ekosustava, dezertifikaciju i eroziju tla, što pak rezultira prirodnim katastrofama kao što su odroni tla, te je uzrok uništenja ili oštećenja nekoliko područja mreže Natura 2000 i primarnih šuma i šuma starog rasta; budući da nezakonita sječa može dovesti do izumiranja zaštićenih vrsta i posebnih staništa različitih biljnih i životinjskih vrsta s obzirom na to da oni koji sudjeluju u nezakonitim aktivnostima obično zanemaruju zakone kojima se štite vrijedni šumski resursi;

C.

budući da Europol procjenjuje da su kaznena djela protiv okoliša jednako profitabilna kao trgovina drogom, ali s mnogo manje rizika kada je riječ o otkrivanju i kažnjavanju (6);

D.

budući da je nezakonita sječa jedan od glavnih čimbenika kada je riječ o degradaciji šuma, krčenju šuma i klimatskim promjenama te doprinosi pogoršanju kvalitete zraka; budući da nezakonita sječa čini između 15 % i 30 % međunarodne proizvodnje drvne sirovine te podrazumijeva dodatne ekološke, društvene i gospodarske posljedice; budući da nezakonita sječa i dalje uglavnom bude neotkrivena, što otežava napore EU-a da ostvari ciljeve europskog zelenog plana, Europskog zakona o klimi i strategije za biološku raznolikost; budući da se nezakonita sječa vrlo često odvija u nekim od najkvalitetnijih i najbolje očuvanih šuma u EU-u;

E.

budući da se proizvodi nezakonite sječe prodaju u EU-u kao certificirano drvo (7); budući da glavni postojeći sustavi certificiranja ne mogu u potpunosti ispuniti zahtjeve primjenjivog zakonodavstva; budući da u glavnim programima koji su ocijenjeni u izvješću Komisije iz srpnja 2021. o sustavima certificiranja i provjere u šumarskom sektoru postoje praznine u definicijama zakonitosti te su njihovi pravni zahtjevi ograničeni ili dvosmisleni; budući da oni, iako pružaju sustavan pristup prijenosu zahtjeva u cijelom lancu opskrbe, uglavnom ne uključuju sustavnu mogućnost provjere, u stvarnom vremenu ili na drugi način, transakcija količina, vrsta i kvalitete među subjektima, zbog čega su ti sustavi podložni manipulaciji i prijevarama; budući da svi glavni sustavi certificiranja imaju poteškoće kad je riječ o utvrđivanju i učinkovitom rješavanju problema korupcije, da su sustavi koji su na raspolaganju za utvrđivanje slučajeva korupcije relativno ograničeni i da je rizik od prijevare slabo riješen (8);

F.

budući da su šume ključni ponori ugljika koji pomažu u borbi protiv klimatskih promjena;

G.

budući da nezakonita sječa ima znatne negativne socioekonomske učinke, pri čemu su lokalne i odgovorne zajednice lišene svojeg izvora ekonomske egzistencije zbog nezakonitog stavljanja na tržište ilegalno posječenog drva, što pak potiče kršenje propisa i štetno utječe na održivi lokalni razvoj i zakonito poslovanje; budući da je nezakonita sječa često povezana s utajom poreza te da to osobama koje se bave nezakonitom sječom omogućuje da smanje tržišnu vrijednost šumskih proizvoda, što pak dovodi do narušavanja tržišta i nepoštenog tržišnog natjecanja; budući da je nezakonita sječa uzrok gubitka prihoda za vladu u smislu izgubljenih poreza i carina te doprinosi povećanju troškova upravljanja šumama i transakcijskih troškova; budući da drvo često bude posječeno u jednoj državi članici, ali se njime trguje u drugoj; budući da se većinom nezakonito posječenog drva trguje te ga se upotrebljava kao da je riječ o zakonito posječenom drvu;

H.

budući da ne postoje dosljedni, usklađeni i usporedivi podaci o sječi šuma u EU-u, kao i zajednička definicija nezakonite sječe;

I.

budući da su u nekim slučajevima osobe koje se bave nezakonitom sječom bile nasilne prema šumarskim službenicima, lugarima, službenicima tijela kaznenog progona, aktivistima za zaštitu okoliša i istraživačkim novinarima, što je u najmanje šest prijavljenih slučajeva dovelo do smrtnog ishoda te brojnih slučajeva nasilja i uznemiravanja usmjerenih protiv onih koji su zaduženi za zaštitu šuma;

J.

budući da postoje problemi koji proizlaze iz nepostojanja međunarodno priznate definicije aktivnosti obuhvaćenih pojmom „nezakonita sječa”; budući da taj nedostatak preciznosti predstavlja ozbiljan pravni propust;

K.

budući da su korupcija i prijevara glavni pokretači nezakonite sječe, što dovodi do nedovoljne provedbe zakona i nekažnjavanja; budući da to također pogoršava razne kriminalne aktivnosti, kao što su financiranje sukoba i pranje novca; budući da je potrebno djelovanje EU-a kako bi se zaustavila nezakonita sječa i krčenje šuma te kako bi se suzbila trgovina nezakonito posječenim drvom i proizvodima od takvog drva;

L.

budući da su prema Eurojustu kaznena djela protiv okoliša postala četvrta najraširenija kriminalna aktivnost na međunarodnoj razini;

M.

budući da se Uredbom EU-a o drvu utvrđuju pravila za stavljanje drva i proizvoda od drva na tržište te bi se njome trebala spriječiti nezakonita sječa; budući da Komisija namjerava staviti izvan snage Uredbu EU-a o drvu svojim Prijedlogom uredbe o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određenih roba i proizvoda povezanih s krčenjem i propadanjem šuma, budući da bi Europska unija trebala podupirati države članice u kojima ne postoji dobro gospodarenje šumama u borbi protiv kriminala i organiziranog kriminala koji prijeti šumama te bi trebala promicati zaštitu okoliša, uključujući zaštitu šuma i održivo gospodarenje šumama na temelju Direktive 2008/99/EZ od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (9) i u skladu s ciljevima europskog zelenog plana, strategije za biološku raznolikost, akcijskog plana za nultu stopu onečišćenja i akcijskog plana za kružno gospodarstvo;

N.

budući da nezakonite aktivnosti dovode do neodrživih praksi, smanjuju vrijednost šuma i dovode do deprecijacije raznih ekoloških, gospodarskih i socijalnih usluga koje pružaju šume, što dovodi do neporecivog krčenja i propadanja šuma;

O.

budući da je nezakonita sječa povezana s kršenjem ljudskih prava i nasiljem, kao i s kaznenim djelima povezanima s prijevarama i korupcijom, kao što su pranje novca i utaja poreza;

P.

budući da je pokrenuto nekoliko postupaka zbog povrede prava protiv država članica zbog navodnog neprovođenja zakonodavstva EU-a u tom području;

Q.

budući da u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i drugih fondova kojima upravljaju države članice vlasnici šuma trenutačno imaju pravo na naknadu za šumarsko-okolišne i klimatske usluge, potporu za očuvanje, obnovu i zaštitu šuma te naknadu za šumska područja u okviru mreže Natura 2000 i njihovo održavanje te za aktivnosti kojima se poboljšava otpornost i ekološka vrijednost šumskih ekosustava;

R.

budući da bi planovi upravljanja šumama država članica trebali odgovarati mjerama koje su potrebne za zaštitu i obnovu biološke raznolikosti u šumama te bi trebali biti dostupni javnosti; napominje da se izričita vrijednost primarnih šuma i šuma starog rasta ne prepoznaje u svim planovima gospodarenja područjima mreže Natura 2000 te da mjere očuvanja strogo zaštićenih šuma ne isključuju u potpunosti sječu, što može biti nespojivo s dugoročnim očuvanjem primarnih šuma i šuma starog rasta;

1.

apelira na države članice da u potpunosti provedu i ispune obveze utvrđene u postojećem zakonodavstvu EU-a u području okoliša; poziva Komisiju da djeluje brže, učinkovitije i transparentnije, među ostalim uz pomoć daljnjeg postupanja sa slučajevima, te da pokreće postupke zbog povrede prava kako bi se riješili svi slučajevi neusklađenosti; poziva Komisiju da dodijeli dostatne resurse kako bi se zaustavila trenutačna kašnjenja; smatra da je dostatna razina kvalificiranog osoblja i resursa preduvjet za uspješnu provedbu i izvršenje politika Unije;

2.

napominje da je nezakonita sječa i dalje problem u EU-u; izražava zabrinutost zbog negativnog utjecaja slučajeva nezakonite sječe na europske šume, divlja staništa, unutarnje tržište i djelovanje EU-a u području klime; poziva Komisiju i države članice da provedu temeljitu procjenu socioekonomskih uzroka takvih pojava i da u potpunosti implementiraju relevantno zakonodavstvo EU-a i nacionalno zakonodavstvo kako bi se učinkovito razvile konkretne i hitne mjere za borbu protiv nezakonite sječe i tako se spriječilo da ona postane trend, uzimajući pritom u obzir obveze iz direktiva o prirodi i ciljeve u okviru strategije za biološku raznolikost koje su podržale države članice; izražava zabrinutost zbog toga što bi porast cijena materijala i energije i nulto bodovanje emisija iz biomase u okviru sustava trgovanja emisijama mogli povećati pritisak na šume iznad održivih razina, među ostalim kao rezultat nezakonite sječe s obzirom na visoke profitne marže i zanemarivi rizik, uzimajući pritom u obzir postojeće socijalne i gospodarske uvjete za ljude koji žive u udaljenim i ruralnim područjima EU-a;

3.

zabrinut je zbog toga što će sve učestalija nezakonita sječa u EU-u ugroziti ciljeve europskog zelenog plana, strategije EU-a za biološku raznolikost i strategije za šume jer će to značiti da se nije uspjelo zaštititi jedinstvenu ekološku raznolikost i posljednje preostale prašume i šume starog rasta, obnoviti i očuvati prirodna staništa i vrste divlje flore i faune te da će se ugroziti ciljevi za efektivno zaštićena i strogo zaštićena područja;

4.

naglašava da je krčenje šuma odgovorno za 20 % emisija CO2 na globalnoj razini; zabrinut je zbog negativnog učinka nezakonite sječe na dezertifikaciju, eroziju tla i pojave kao što su poplave; naglašava da je krčenje šuma povezano i s izumiranjem mnogih vrsta koje zbog nezakonite sječe gube svoja staništa;

5.

poziva državne odvjetnike i nadležna tijela država članica da u najvećoj mogućoj mjeri istraže sve slučajeve nezakonite sječe, kao i prijevoz, skladištenje, distribuciju i prodaju nezakonito pribavljene drvne sirovine;

6.

naglašava da je postizanje održivog gospodarenja, zaštite i očuvanja šuma na temelju mjerljivih pokazatelja i pragova ključno za budućnost europskog šumarstva; podržava uvođenje sustava certificiranja bliskog prirodi kako bi se održao cijeli raspon biološke raznolikosti, osigurala dugoročna produktivnost i otpornost te odgovorilo na okolišne, gospodarske i društvene izazove;

7.

poziva Komisiju i države članice da uvedu potrebne mjere za provedbu temeljite kontrole radi praćenja drvne sirovine koju koriste europska poduzeća kako bi se osigurala potpuna usklađenost s Uredbom EU-a o drvu;

8.

snažno naglašava da bi se Komisija trebala pobrinuti za to da adekvatni iznosi financijskih sredstava u okviru nacionalnih strateških planova budu namijenjeni obnovi biološke raznolikosti u područjima koja su najteže pogođena nezakonitom sječom; podsjeća da bi u skladu s Rezolucijom Parlamenta od 9. lipnja 2021. o strategiji EU-a za bioraznolikost do 2030. države članice trebale dosegnuti najmanje 10 % godišnjih rashoda za biološku raznolikost u okviru višegodišnjeg financijskog okvira; sa žaljenjem konstatira da je cilj financiranja biološke raznolikosti u nekim državama članicama daleko ispod dogovorenog praga od 10 %;

9.

žali zbog činjenice da u održivom gospodarenju šumama još nisu definirani ni pragovi ni rasponi kao referentne vrijednosti za poželjno stanje šuma, kao ni dovoljni kriteriji u pogledu zdravlja ekosustava, biološke raznolikosti i klimatskih promjena; stoga poziva da se definiraju novi pokazatelji i pragovi potrebni za provedivo održivo gospodarenje šumama;

10.

poziva sve države članice da se pobrinu za to da su sustavi za praćenje drva u potpunosti operativni, a sankcije u područja šumarstva razmjerne i obeshrabrujuće radi učinkovitog odvraćanja od nezakonite sječe; izražava duboku zabrinutost zbog toga što kazne trenutačno nisu razmjerne vrijednosti proizvoda od drvne sirovine i zbog toga što se dotičnim subjektima ponekad izriču samo opomene ili vrlo niske administrativne kazne; poziva države članice da osiguraju instrumente za poboljšanje aktivnosti nacionalnih tijela nadležnih za šumarstvo, da po potrebi povećaju broj službenika kaznenog progona, da djelotvorno pokrenu pravne radnje i kaznene postupke u slučajevima nezakonite sječe, na temelju dokaza koje je prikupila policija ili na koje su policiju uputile treće strane; poziva na to da se u reviziji Direktive o zaštiti okoliša putem kaznenog prava predvide kazneni postupci, uključujući protiv privatnih osoba;

11.

poziva sve države članice da razmjenjuju najbolje prakse među tijelima kaznenog progona kako bi se potaknula borba protiv svih s time povezanih nezakonitih praksi;

12.

poziva države članice da se pobrinu za to da javni pristup informacijama o okolišu, kao i sudjelovanje javnosti u donošenju odluka i pravosuđu u vezi s planovima gospodarenja šumama, budu predviđeni u skladu s Aarhuškom uredbom;

13.

ističe da je potrebna ispravna procjena utjecaja planova gospodarenja šumama na okoliš i da je potrebno da države članice revidiraju one planove koji nisu u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

14.

žali zbog napada na službenike u području šumarstva, lugare, službenike za izvršavanje zakonadavstva, aktiviste za zaštitu okoliša i istraživačke novinare, uključujući smrtonosne napade, te podsjeća da te napade često provode pojedinci ili dobro organizirane i dobro opremljene bande koje sudjeluju u nezakonitoj sječi, sve većem nasilju i čestim zastrašivanjima;

15.

poziva nacionalna tijela vlasti i tijela EU-a da poduzmu odvraćajuće i odlučne mjere kako bi se osiguralo potpuno poštovanje nacionalnog prava i prava EU-a u području zaštite okoliša; napominje da postupovni nedostaci i nedostajuće provjere smanjuju učinkovitost Uredbe o drvu u praksi; potiče suzakonodavce EU-a da iskoriste priliku koju su pružili pregovori o Prijedlogu uredbe o proizvodima koji nisu povezani s krčenjem šuma (COM(2021)0706) kako bi izvukli pouke iz primjene i provedbe Uredbe EU-a o drvu te poboljšali status nadležnih tijela država članica, odredbe o količini i kvaliteti njihovih kontrola, njihove odnose i interakciju s nadležnim tijelima drugih država članica te drugim nacionalnim tijelima i Komisijom; poziva države članice da strogo provode odredbe relevantnog zakonodavstva koje je trenutačno na snazi zabranom upotrebe nezakonitog drva i stavljanja istog na tržište EU-a; poziva na to da se nezakonita sječa smatra kaznenim djelom, da podliježe odgovarajućim kaznenim sankcijama i da se uključi u područje primjene revidirane Direktive o zaštiti okoliša putem kaznenog prava te poziva na pojačanu europsku suradnju u borbi protiv nezakonite sječe; poziva na donošenje jedinstvene definicije nezakonite sječe kao kaznenog djela protiv okoliša u svim državama članicama kako bi se osiguralo da se za jednako kršenje prava zbog nezakonite sječe u cijelom EU-u primjenjuju usklađeni postupci i kazne;

16.

naglašava važnost preventivnih mjera za smanjenje ekološke i gospodarske štete te rizika za ljudski život prouzročenih nezakonitom sječom; uviđa da je u državama članicama u posljednje vrijeme postignut određen napredak jer je došlo do poboljšanja u praćenju drva te preispitivanju i pooštravanju kazni predviđenih u nacionalnom zakonodavstvu za borbu protiv nezakonite sječe; naglašava da su potrebni odgovarajući planovi za obnovu područja na kojima se stanje okoliša pogoršalo u tim državama članicama; podsjeća da koordinirani europski pristup i preventivne mjere mogu pomoći u borbi protiv nezakonite sječe; poziva države članice da unaprijede kvalitetu i cjelovitost svojih sustava praćenja šuma kako bi mogle donijeti čvrste zaključke o učinkovitosti planova upravljanja šumama unutar mreže Natura 2000; napominje da bi za osiguravanje zadovoljavajuće ocjene učinkovitosti mjera povezanih s mrežom Natura 2000 nadzor trebao uključivati prikupljanje većeg broja podataka o područjima unutar i izvan mreže te o kvaliteti upravljanja očuvanjem;

17.

poziva Komisiju da revidira Uredbu EU-a o drvu i proširi njezinu primjenu na svu drvnu sirovinu i proizvode od drva koji se prodaju na europskom tržištu kako bi se osigurali jednaki uvjeti i izbjeglo nepošteno tržišno natjecanje;

18.

naglašava velik javni interes za borbu protiv nezakonite sječe, kao što je izraženo u predstavkama br. 1248/2019, 0408/2020, 0722/2020 i 1056/2021 upućenima Odboru za predstavke, u kojima se osuđuje povećanje nezakonite sječe, često zbog slabe provedbe zakonodavstva EU-a u zaštićenim područjima ili zaustavljenih satelitskih nadzornih sustava, kao i sve veći broj slučajeva agresije na šumske radnike, aktiviste i novinare;

19.

poziva države članice da donesu odgovarajuće mjere kaznenog progona kako bi se suzbila nezakonita sječa te zaštitili borci za zaštitu okoliša, novinari i zviždači; poziva države članice da poduzmu potrebne mjere kako bi se spriječilo da pravosudna tijela odbace predmete povezane s nezakonitom sječom; prepoznaje aktivnu ulogu i uključenost civilnog društva, uključujući nevladine organizacije i borce za zaštitu okoliša, u zagovaranju djelovanja u području klime i zaštite biološke raznolikosti te poziva EU da podupre takve aktivnosti; naglašava da je potrebno zajamčiti sudjelovanje civilnog društva u okviru transparentnosti utvrđenom u članku 13. Pariškog sporazuma;

20.

poziva Komisiju da predvodi borbu protiv nezakonite sječe na svjetskoj razini i da promiče provedbu jedinstvene, jasne i međunarodno priznate definicije vrste aktivnosti koje su obuhvaćene konceptom „nezakonite sječe” kako bi se riješile trenutačne rupe u zakonu koje omogućuju neusklađenost sa standardom; pozdravlja, kao prvi korak, prijedlog uredbe o proizvodima koji nisu povezani s krčenjem šuma;

21.

poziva Komisiju i države članice da često ocjenjuju dostupne podatke na temelju zemaljskih tehnologija praćenja i daljinskog istraživanja, kao što je satelitsko snimanje svih pošumljenih područja mreže Natura 2000, da poduzmu odgovarajuće mjere, uključujući pokretanje postupaka zbog povrede, ako se utvrde dokazi o šteti na tim područjima ili njihovu uništenju, te da te procjene i mjere objave; naglašava da je satelitsko snimanje učinkovitije ako se kombinira s podacima na licu mjesta te da se stoga podaci na licu mjesta ne bi smjeli zanemariti; poziva države članice da isprave štetu nanesenu zaštićenim šumskim staništima ili zaštićenim staništima šumskih vrsta na područjima mreže Natura 2000 pogođenima krčenjem šuma i nezakonitom sječom;

22.

naglašava da Komisija mora osigurati usklađenost s pravom EU-a; shvaća da je teret dokazivanja postojanja povrede na Komisiji, koja se u postupcima zbog povrede ne smije oslanjati ni na kakvu pretpostavku; međutim, naglašava da, iako je Komisija potvrdila da je pravilna primjena prava Unije i dalje prioritet, trajanje nekih slučajeva povrede, čak i ako Komisija ima dovoljno dokaza, upućuje na suprotno; smatra neodgovornim da u vrijeme kada je zakonodavstvo o okolišu najviše prekršeno, a europski zeleni plan s njim donosi nove inicijative, Glavna uprava Komisije za okoliš stalno i stalno nema dovoljno osoblja; žali zbog činjenice da se nezamjenjiva imovina gubi zbog nedjelovanja Komisije i rezova u proračunu EU-a za osoblje; predlaže da Komisija i države članice bolje odrede svoje prioritete;

23.

poziva Komisiju da sustavno upotrebljava sva dostupna tehnološka dostignuća, kao što je daljinsko istraživanje, kako bi osigurala potpunu usklađenost s Uredbom EU-a o drvu i tako mogla sveobuhvatno ispitati stanje europskih šuma;

24.

apelira na Komisiju, Vijeće i države članice da poduzmu potrebne mjere za uspostavu i razvoj policijske suradnje koja uključuje nadležna tijela svih država članica radi sprečavanja, otkrivanja i istrage kaznenih djela u šumarstvu i trgovine drvnom sirovinom koja je rezultat takvih aktivnosti; ističe da bi Komisija, Vijeće i države članice trebali sustavno ocjenjivati učinkovitost policijske suradnje i redovito je poboljšavati;

25.

poziva Komisiju i Vijeće da pažljivo procijene moguće negativne posljedice koje bi promicanje šumske biomase kao pokretača energije moglo imati na šume EU-a, posebno u okviru pregovora o paketu za ostvarivanje cilja od 55 % i revizije Direktive o energiji iz obnovljivih izvora (10) (RED III);

26.

traži od Komisije da promiče razmjenu najboljih praksi među državama članicama u borbi protiv pojave nezakonite sječe i njezinih posljedica, među ostalim u području zelene javne nabave i transparentnosti za potrošače u pogledu naziva poduzeća koja trguju nezakonito posječenim drvom;

27.

poziva Komisiju da pomno prati pravilnu provedbu Uredbe EU-a o drvu, Direktive o staništima, Direktive o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš i Direktive o zaštiti divljih ptica (11), kao i Aarhuške uredbe, s obzirom na to da nedostaci u provedbi zakonodavstva EU-a o okolišu mogu biti poticajni čimbenik koji dovodi do kaznenih djela protiv okoliša; napominje da njihovo kršenje može dovesti do ekoloških i ekoloških katastrofa kao što su degradacija i erozija tla, klizišta, poplave, izumiranje jedinstvenih divljih vrsta, krčenje šuma i nestanak posljednjih preostalih prašuma i starih šuma u EU-u;

28.

poziva Komisiju da preispita trenutačne zakonodavne probleme i poboljša svoje kontrole kako bi se uklonile sve rupe u zakonu koje omogućuju upotrebu nezakonito posječenog drva u EU-u, kao što je trenutačno slučaj s tehnikama kao što je miješanje zakonito posječenog drva i nezakonito posječenog drva kako bi se potvrdilo podrijetlo takvog drva;

29.

poziva Komisiju da svoju trgovinsku politiku iskoristi za suzbijanje nezakonite sječe na međunarodnoj razini; naglašava da uvoz nezakonito posječenog drva iz zemalja koje nisu članice EU-a narušava europsko tržište i stvara nepravednu situaciju za europske proizvođače; podsjeća da upotreba tog nezakonitog drva također šteti zajednicama u kojima je posječeno i promiče nastavak nezakonite sječe drva i svih kaznenih djela povezanih s njime; pozdravlja skup obveznih pravila o dužnoj pažnji za poduzeća koja žele staviti određene proizvode na tržište EU-a, a koji je Komisija predložila u svojem prijedlogu uredbe o proizvodima koji nisu povezani s krčenjem šuma;

30.

naglašava važnost provedbe projekata usmjerenih na promicanje gospodarenja šumama blisko prirodi te zaštite, obnove i očuvanja okoliša, uz istodobno podupiranje zajednica koje ovise o šumskim resursima razvojem kratkih lanaca opskrbe i ekoturizma; predlaže razvoj demokratskog upravljanja šumama i projekata u bliskoj suradnji s lokalnim vlastima, koje blisko surađuju s dionicima i lokalnim zajednicama, koje su izravno i neizravno najviše pogođene ekološkim promjenama i negativnim socioekonomskim učincima proizvodnje i trgovine drvnom sirovinom velikih razmjera;

31.

poziva EU i države članice da istraže daljnje mogućnosti suradnje u borbi protiv nezakonite sječe i njezinu sprečavanju; preporučuje da Komisija državama članicama osigura platformu za suradnju kako bi razvile i dodatno poboljšale nacionalne digitalne alate za praćenje šuma, prijavile slučajeve nezakonite sječe i omogućile brzu i učinkovitu prekograničnu intervenciju protiv nezakonite sječe;

32.

poziva države članice da preuzmu svoju primarnu odgovornost za zaštitu okoliša, uključujući šume, te da zajamče sigurnost lugara; podsjeća da je korupcija u javnim institucijama i dalje važan faktor zbog kojeg dolazi do nekažnjavanja nezakonite sječe i kaznenih djela protiv aktivista za zaštitu okoliša;

33.

poziva države članice da što je više moguće usklade svoja pravila o nadzoru nezakonito posječenog drva kako bi se spriječilo iskorištavanje nezakonitih putova za distribuciju drva u skladu sa zakonodavstvom država članica u kojima su kontrole blage;

34.

poziva tužitelje, istražitelje, čuvare i financijske stručnjake da udruže snage i udruže stručno znanje kako bi brzo i uspješno otkrili, istražili i kazneno gonili organizirani kriminal;

35.

podsjeća da bi sredstva EU-a mogla biti dostupna za naknadu za šumarsko-okolišne i klimatske usluge, poboljšanje otpornosti i ekološke vrijednosti šumskih ekosustava, obnovu, očuvanje i zaštitu šuma te naknadu za šumska područja u okviru mreže Natura 2000, uključujući za male vlasnike šuma;

36.

predlaže uvođenje redovitog nadzora (uključujući sigurnosne/policijske patrole i zračni nadzor) u šumama i područjima u kojima se prevozi drvo ili u kojima se izvješćuje o nezakonitoj sječi drva ili prijevozu i trgovini drvnom sirovinom dobivenima takvim aktivnostima; naglašava potrebu za podizanjem razine osviještenosti policije o zločinu nezakonite sječe i poziva države članice da provedu posebno osposobljavanje službenika za provedbu zakona kako bi im se pružili praktični alati i kako bi im se pružile vještine i znanje koji su im potrebni za sprečavanje, otkrivanje i kazneni progon nezakonitih aktivnosti sječe te zaštitu aktivista za zaštitu okoliša, zviždača i osoblja odgovornog za upravljanje šumama; potiče države članice da surađuju kako bi osigurale pametno korištenje resursa za sprečavanje nepravilne provedbe te mjere;

37.

podsjeća da je nezakonita sječa često povezana s drugim oblicima kriminala kao što su nezakonita trgovina, korupcija, prijevara i pranje novca, uglavnom s prekograničnom dimenzijom; stoga naglašava potrebu da se informacije o nezakonitoj sječi smatraju ključnima za istragu drugih vrsta teških kaznenih djela i da se te informacije podijele s Europolom kako bi se olakšale prekogranične istrage;

38.

ističe da je uspostava zelenog javnog tužitelja EU-a proširenjem mandata Ureda europskog javnog tužitelja, u skladu s člankom 86. stavkom 4. UFEU-a, način za poboljšanje provedbe i izvršenja zakonodavstva EU-a u području okoliša te za borbu protiv teških kaznenih djela protiv okoliša s prekograničnom dimenzijom;

39.

poziva Komisiju da dodijeli sredstva za borbu protiv nezakonite sječe;

40.

ističe važnost povećanja dostupnosti transparentnih, visokokvalitetnih podataka i prima na znanje cilj nove strategije EU-a za šume koji se odnosi na poboljšanje usklađenog prikupljanja podataka u tom pogledu; smatra da je nadogradnja postojećih struktura, posebno nacionalnih inventara šuma i europskog informacijskog sustava za šume, ključna za poboljšanje operativnog odgovora policijskih snaga u rješavanju aspekata kriminala u području šumarstva; prepoznaje potrebu za pravodobnim, čestim i usporedivim podacima u svim državama članicama za osnovne i primijenjene varijable povezane sa šumama; stoga podržava prijedlog okvira za promatranje šuma te izvješćivanje i prikupljanje podataka o šumama na razini EU-a; poziva države članice da prikupe podatke o inspekcijskim aktivnostima, broju utvrđenih kršenja te vrsti i veličini izrečenih sankcija;

41.

poziva države članice da povećaju razinu osviještenosti javnosti o borbi protiv nezakonite sječe i dostupnim alatima za izvješćivanje, tj. ciljanim komunikacijskim kampanjama; poziva države članice da u akademske kurikulume za djecu uključe pojam očuvanja šuma kao dio očuvanja prirodne baštine;

42.

naglašava da sudski postupci u području okoliša zahtijevaju od pravnih stručnjaka da posjeduju posebna znanja i kompetencije; stoga predlaže da države članice ojačaju ekološku komponentu sveučilišnih studija u području prava;

43.

ističe da upotreba tehnologija daljinskog istraživanja kao što je satelitsko snimanje kao dopuna prikupljanju podataka iz inventara i inspekcija na terenu može pomoći nadležnim tijelima na razini EU-a i na nacionalnoj razini da preciznije i brže utvrde velika područja nezakonite sječe; ističe potrebu za kalibriranjem tih podataka podacima prikupljenima praćenjem na terenu kako bi se osigurala točnost nalaza; poziva države članice da u potpunosti iskoriste alate dostupne u okviru Satelitskog centra EU-a kako bi ojačale svoje kapacitete za borbu protiv nezakonite sječe; napominje da, iako se sječa šuma može otkriti satelitskim snimanjem, i dalje je izazov razlikovati zakonitu i nezakonitu sječu; naglašava da učinkovitost satelitskih resursa za suzbijanje nezakonite sječe ovisi o sposobnosti vlasti da upotrebljavaju informacije i koordiniraju ih s drugim alatima i bazama podataka (na tlu); smatra da satelitske snimke mogu nadopunjavati inspekcije na terenu i podatke iz inventara na terenu kao vrijedno sredstvo za otkrivanje nezakonite sječe i mogu pomoći u neizravnom izvođenju zaključka o postojanju nezakonite sječe na cestama izvan dopuštenih područja;

44.

podsjeća na ključnu ulogu tehnoloških inovacija u borbi protiv nezakonite sječe i kaznenih djela protiv okoliša općenito; poziva Komisiju da izdvoji sredstva za tehnološku potporu državama članicama, što bi nacionalnim službenicima za izvršavanje zakonodavstva omogućilo da upotrebljavaju najbolje alate;

45.

naglašava da bi misija za utvrđivanje činjenica na područjima pogođenima nezakonitom sječom pomogla u procjeni stvarnog stanja na terenu, glavnih čimbenika koji dovode do nezakonite sječe i učinaka na lokalno stanovništvo, kao i u utvrđivanju daljnjih koraka u određenim slučajevima;

46.

poziva Komisiju da zajamči da EU ne podupire inicijative i projekte koji bi doveli do nezakonite sječe i krčenja šuma ili drugih sličnih učinaka štetnih za okoliš;

47.

nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)  SL L 295, 12.11.2010., str. 23.

(2)  SL L 206, 22.7.1992., str. 7.

(3)  SL L 197, 21.7.2001., str. 30.

(4)  SL L 264, 25.9.2006., str. 13.

(5)  SL L 356, 8.10.2021., str. 1.

(6)  https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/crime-areas/environmental-crime

(7)  U informativnoj obavijesti za nadležna tijela koja provode Uredbu EU-a o drvu iz lipnja i rujna 2020. navodi se sljedeće: „Iako je drvo koje je VGSM isporučio IKEA-i koje je certificiralo Vijeće za nadzor šuma (FSC), u izvješću se navodi da više od polovine drva posječenog u Velykyiju Bychkivu od travnja do lipnja 2018. nije bilo u skladu sa standardima FSC-a te je zapravo nezakonito posječeno.”.

(8)  Europska komisija, Izvješće: Studija o sustavima certificiranja i provjere u šumarskom sektoru i za proizvode na bazi drva, srpanj 2021.

(9)  SL L 328, 6.12.2008., str. 28.

(10)  Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (SL L 328, 21.12.2018., str. 82.).

(11)  Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).


27.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/28


P9_TA(2022)0263

Provedba i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (2022/2002(INI))

(2023/C 32/05)

Europski parlament,

uzimajući u obzir Rezoluciju UN-a naslovljenu „Promijeniti svijet: Program održivog razvoja do 2030.”, usvojenu na sastanku na vrhu UN-a o održivom razvoju održanom 25. rujna 2015. u New Yorku (Program 2030.),

uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 18. studenoga 2020. naslovljen „Ostvarivanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja – sveobuhvatan pristup” (SWD(2020)0400),

uzimajući u obzir publikaciju Odjela UN-a za ekonomska i socijalna pitanja iz 2022. naslovljenu „Dobra praksa u pogledu ciljeva održivog razvoja – zbirka uspješnih primjera i iskustava u provedbi ciljeva održivog razvoja – drugo izdanje”,

uzimajući u obzir Izvješće UN-a o globalnom održivom razvoju iz 2019.,

uzimajući u obzir Zajedničku komunikaciju Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 17. veljače 2021. o povećanju doprinosa EU-a multilateralizmu koji se temelji na pravilima (JOIN(2021)0003),

uzimajući u obzir zajedničku izjavu Vijeća i predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća, Parlamenta i Komisije od 30. lipnja 2017. o „Novom europskom konsenzusu o razvoju – Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost” (1),

uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 28. siječnja 2019. o izvješću EU-a za 2019. o usklađenosti politika radi razvoja (SWD(2019)0020),

uzimajući u obzir okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC) i biološkoj raznolikosti,

uzimajući u obzir sporazum usvojen 12. prosinca 2015. u Parizu na 21. konferenciji stranaka UNFCCC-a (COP21) („Pariški sporazum”),

uzimajući u obzir planirane nacionalno utvrđene doprinose EU-a i njegovih država članica koje su u ime EU-a i njegovih država članica 6. ožujka 2015. Latvija i Komisija podnijele UNFCCC-u,

uzimajući u obzir ažuriranje nacionalno utvrđenih doprinosa EU-a i njegovih država članica koje su u ime EU-a i njegovih država članica 17. prosinca 2020. Njemačka i Komisija podnijele UNFCCC-u,

uzimajući u obzir Treću međunarodnu konferenciju UN-a o financiranju razvoja, održanu od 13. do 16. srpnja 2015. u Addis Abebi,

uzimajući u obzir zajedničku izjavu Vijeća i predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća, Parlamenta i Komisije od 30. lipnja 2017. o „Novom europskom konsenzusu o razvoju – Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost” (2),

uzimajući u obzir programe rada Komisije za 2020. (COM(2020)0037), 2021. (COM(2020)0690) i 2022. (COM(2021)0645) i upućivanja na ciljeve održivog razvoja u tim dokumentima,

uzimajući u obzir uključivanje ciljeva održivog razvoja u okvir za bolju regulativu, uključujući komunikaciju Komisije od 29. travnja 2021. naslovljenu „Bolja regulativa: zajedničkim snagama za bolje zakonodavstvo” (COM(2021)0219), radni dokument službi Komisije od 3. studenoga 2021. naslovljen „Smjernice za bolju regulativu” (SWD(2021)0305) i povezani paket instrumenata iz studenoga 2021., uključujući novi instrument #19 o ciljevima održivog razvoja,

uzimajući u obzir tematsko izvješće Programa Ujedinjenih naroda za razvoj za 2022. naslovljeno „Nove prijetnje ljudskoj sigurnosti u antropocenu zahtijevaju više solidarnosti”,

uzimajući u obzir posebno izvješće Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) iz 2019. na temu oceana i kriosfere u kontekstu klimatskih promjena,

uzimajući u obzir šesto izvješće o procjeni IPCC-a od 28. veljače 2022. naslovljeno „Klimatske promjene 2022.: posljedice, prilagodba i ugroženost”,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/947 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. lipnja 2021. o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa, izmjeni i stavljanju izvan snage Odluke Europskog parlamenta i Vijeća br. 466/2014/EU te stavljanju izvan snage Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2017/1601 i Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009. (3),

uzimajući u obzir Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015. – 2030. koji su 18. ožujka 2015. donijele države članice UN-a na trećoj Svjetskoj konferenciji UN-a o smanjenju rizika od katastrofa,

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. ožujka 2022. o potrebi za hitnim akcijskim planom EU-a u cilju osiguravanja sigurnosti opskrbe hranom unutar i izvan EU-a s obzirom na rusku invaziju na Ukrajinu (4),

uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika UN-a naslovljeno „Naš zajednički program”, koje je predstavljeno Općoj skupštini UN-a i dobilo njezin mandat Rezolucijom Opće skupštine UN-a 76/6 od 15. studenoga 2021.,

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 21. siječnja 2021. o rodnoj perspektivi tijekom i poslije razdoblja krize uzrokovane bolešću COVID-19 (5),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2019. o Godišnjem strateškom izvješću o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (6),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenoga 2014. o EU-u i globalnom razvojnom okviru za razdoblje nakon 2015. (7),

uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 10. prosinca 2019. naslovljene „Izgradnja održive Europe do 2030. – dosadašnji napredak i sljedeći koraci”,

uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 18. listopada 2018.,

uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 20. lipnja 2017. naslovljene „Održiva europska budućnost: odgovor EU-a na Program održivog razvoja do 2030.”,

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. srpnja 2017. o mjerama EU-a za održivost (8),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. lipnja 2021. o Strategiji EU-a za bioraznolikost do 2030.: Vraćanje prirode u naše živote (9),

uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 9. travnja 2019. naslovljene „Prema sve održivijoj Uniji do 2030.”,

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. svibnja 2016. o praćenju i ocjenjivanju Programa održivog razvoja do 2030. (10),

uzimajući u obzir izvješće Komisije od 15. svibnja 2019. o evaluaciji Sedmog programa djelovanja za okoliš (COM(2019)0233),

uzimajući u obzir Komisijin Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Općem programu djelovanja Unije za okoliš do 2030. (COM(2020)0652),

uzimajući u obzir izvješće Europske agencije za okoliš iz 2019. naslovljeno „Europski okoliš – stanje i izgledi 2020.: znanje za tranziciju prema održivoj Europi”,

uzimajući u obzir izvješće Eurostata o praćenju napretka u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u kontekstu EU-a za 2021.,

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. ožujka 2021. o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: godišnja strategija održivog rasta 2021. (11),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 2018. naslovljeno „Pokazatelji prikladniji za ocjenjivanje ciljeva održivog razvoja – doprinos civilnog društva” (12),

uzimajući u obzir izvješće o održivom razvoju za 2021. od 14. lipnja 2021. naslovljeno „Desetljeće djelovanja za ciljeve održivog razvoja”,

uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 22. lipnja 2021. naslovljene „Sveobuhvatan pristup za ubrzanje provedbe Programa UN-a za održivi razvoj do 2030. – Bolja ponovna izgradnja nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19”,

uzimajući u obzir tematsko izvješće Europskog revizorskog suda 26/2020 naslovljeno „Morski okoliš: zaštita koju pruža EU seže daleko, ali ne ulazi u dubinu”,

uzimajući u obzir Komisijin dokument za razmatranje od 30. siječnja 2019. naslovljen „Prema održivoj Europi do 2030.” (COM(2019)0022), a posebno njegov Prilog III. naslovljen „Sažetak Doprinosa platforme s više dionika za ciljeve održivog razvoja dokumentu za razmatranje „Prema održivoj Europi do 2030.””,

uzimajući u obzir članak 54. Poslovnika,

uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za razvoj i Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane u okviru članka 58. Poslovnika,

uzimajući u obzir pismo Odbora za kulturu i obrazovanje,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za razvoj i Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A9-0174/2022),

A.

budući da se ni na europskoj, ni na međunarodnoj razini klimatski pravedna politika neće ostvariti bez okolišno, društveno i gospodarski održivog i uključivog razvoja; budući da je postizanje ciljeva održivog razvoja stoga ključan preduvjet za ostvarivanje pravedne i poštene tranzicije u skladu s Pariškim sporazumom i europskim zelenim planom;

B.

budući da učinak pandemije bolesti COVID-19 još nije u potpunosti poznat, ali je već uzrokovao znatno nazadovanje u pogledu ciljeva održivog razvoja, posebno u zemljama globalnog juga koje imaju slabe zdravstvene sustave i u kojima su stope cijepljenja i dalje vrlo niske, što je dovelo do daljnjih nejednakosti i siromaštva; budući da bi prema izvješću UN-a o financiranju održivog razvoja za 2021. pandemija bolesti COVID-19 mogla dovesti do „izgubljenog desetljeća” za održivi razvoj; budući da su najmanje razvijene zemlje posebno teško pogođene zbog svoje osjetljivosti na vanjske šokove; budući da je zdrav okoliš temelj održivog razvoja; budući da je, prema procjeni, indeks ljudskog razvoja 2020. prvi put u 30 godina od početka izračuna tog mjerila pretrpio „brz i dosad nezabilježen pad”; budući da je 2020. porasla stopa ekstremnog siromaštva, prvi put u 20 godina; budući da, s druge strane, razdoblje nakon pandemije bolesti COVID-19 predstavlja važnu priliku za preoblikovanje naših društava kako bi se ispunile težnje na kojima se temelje ciljevi održivog razvoja; budući da je prije pandemije bolesti COVID-19 procijenjena globalna godišnja razlika između dostupnog financiranja i iznosa potrebnog za postizanje ciljeva održivog razvoja iznosila 2,5 bilijuna USD; budući da se, prema jednoj od procjena, zbog gospodarske nesigurnosti i pada potrošnje povezanog s pandemijom u zemljama u razvoju ta razlika početkom 2021. povećala za 50 %, na 3,7 bilijuna USD; budući da bi novi Posebni odbor Parlamenta za pandemiju bolesti COVID-19: stečena iskustva i preporuke za budućnost mogao istražiti utjecaj pandemije na ciljeve održivog razvoja;

C.

budući da prema Izvješću UN-a o globalnom održivom razvoju objavljenom 2019. i indeksu ciljeva održivog razvoja Mreže UN-a za rješenja za održivi razvoj (SDSN) za 2020., nijedna zemlja, a to se odnosi i na europske zemlje, nije na dobrom putu da do 2030. ostvari sve ciljeve održivog razvoja; budući da se prema Izvješću o europskom održivom razvoju za 2021. prosjek zemalja EU-a na indeksu ciljeva održivog razvoja 2020. nije poboljšao, prvi put od proglašenja ciljeva održivog razvoja; budući da je, prema Gospodarskoj komisiji UN-a za Europu, Europa na dobrom putu da ostvari samo 26 od 169 ciljnih vrijednosti, odnosno 15 %; budući da su prema indeksu ciljeva održivog razvoja SDSN-a za 2021. zemlje OECD-a najbliže postizanju ciljnih vrijednosti iz Programa održivog razvoja do 2030., ali da te zemlje generiraju i najveći negativni vanjski učinak, čime se umanjuje sposobnost drugih zemalja da ostvare svoje ciljne vrijednosti;

D.

budući da nova geopolitička i humanitarna situacija izazvana nezakonitom ruskom invazijom i ratom u Ukrajini ima golem utjecaj na globalno ostvarenje ciljeva održivog razvoja, posebno u pogledu borbe protiv nejednakosti, siromaštva i gladi, te bi mogla otežati njihovo ostvarenje do 2030.; budući da je, kako bi se uzele u obzir posljedice bolesti COVID-19 i globalne posljedice ruske invazije na Ukrajinu, hitno potreban novi politički poticaj za postizanje ciljeva održivog razvoja; budući da je u tom smislu potrebno financirati obnovljive izvora energije kako bi se osigurala usklađenost s ciljevima Programa održivog razvoja do 2030. i u budućnosti izbjegao globalni financijski pritisak u energetskom sektoru;

E.

budući da EU-a u svaku unutarnju ili vanjsku politiku za koju je vjerojatno da će utjecati na zemlje u razvoju ima obvezu uvrstiti ciljeve razvojne suradnje, kako je utvrđeno člankom 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; budući da je postizanje usklađenosti u svim politikama EU-a ključno za postizanje ciljeva održivog razvoja diljem svijeta; budući da je usklađenost politika radi održivog razvoja pristup koji podrazumijeva holističko integriranje različitih dimenzija održivog razvoja u sve faze donošenja politika te je ključan element napora EU-a za provedbu Programa održivog razvoja do 2030.; budući da se Komisija u svojemu radnom dokumentu od 18. studenoga 2021. naslovljenom „Ostvarivanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja – sveobuhvatan pristup” obvezala da će u provedbi ciljeva održivog razvoja zauzeti pristup kojim se obuhvaćaju „sve razine vlasti”, a koji će koordinirati predsjednica von der Leyen; budući da će prijelaz na ekonomiju dobrobiti, koja planetu daje više nego što od njega uzima, uvršten u osmi program djelovanja EU-a za okoliš i potvrđen kao jedan od prioritetnih ciljeva do 2030. i do 2050., zahtijevati da EU razvije više holistički pristup oblikovanju politika;

F.

budući da su Parlament, Vijeće i Europsko vijeće u više navrata otkad je 2015. donesen Program održivog razvoja do 2030. pozvali Komisiju da donese sveobuhvatnu strategiju za potpunu provedbu ciljeva održivog razvoja;

G.

budući da postoji snažna međuovisnost zdravstvenih kriza, okolišnih kriza i klimatskih kriza; budući da će u predstojećim godinama te krize rasti, posebno zbog klimatskih promjena i gubitka biološke raznolikosti;

H.

budući da je u više zemalja u razvoju ograničena sposobnost prikupljanja podataka na temelju kojih se formiraju pokazatelji ciljeva održivog razvoja, što može ozbiljno otežati procjenu ostvarenog napretka;

I.

budući da jaz između najbogatijih i najsiromašnijih ljudi i zemalja stalno raste; budući da je smanjenje nejednakosti (cilj održivog razvoja br. 10) od strateške važnosti i da bi ono trebalo biti postavljeno u središte zajedničkih napora za ostvarivanje Programa održivog razvoja do 2030.;

J.

budući da ciljevi održivog razvoja obuhvaćaju sva glavna pitanja s kojima je čovječanstvo suočeno i da nisu isključivo povezani s razvojnim politikama, već se odnose i na opće javne politike na europskoj razini;

K.

budući da je EU, preuzevši obvezu realizirati Program održivog razvoja do 2030., prepoznao da je dostojanstvo pojedinca temeljno pitanje i da bi ciljeve tog programa trebalo ostvariti za sve narode, ljude i segmente društva;

L.

budući da su Europski parlament i nacionalni parlamenti također odgovorni za to da svi njihovi postupci budu prožeti pitanjem održivog razvoja, a ne izolirani;

M.

budući da su sve veće nejednakosti, klimatske promjene, gubitak biološke raznolikosti i sve veća proizvodnja otpada pitanja na koja ciljevi održivog razvoja pružaju odgovor; budući da se sva ta pitanja negativno odražavaju na životne uvjete ljudi;

N.

budući da je višedionička platforma EU-a na visokoj razini za provedbu ciljeva održivog razvoja, koja je djelovala od 2017. do 2019., uspostavljena radi pružanja potpore i savjeta Komisiji te je poslužila kao forum za međusektorsku razmjenu iskustava i najboljih praksi i na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i na razini EU-a u okviru kojeg su bili okupljeni dionici iz civilnog društva, nevladinih organizacija te privatnog i korporativnog sektora;

O.

budući da bi, s obzirom na sve navedeno, europska strategija upravljanja kojom bi se ciljevi održivog razvoja integrirali u transverzalni pristup omogućila veću usklađenost i učinkovitost javnih politika; budući da bi, primjerice, cilj održivog razvoja br. 14 (život ispod vode), kojim se poziva na očuvanje i održivo korištenje oceana, mora i morskih resursa za održivi razvoj, trebalo provesti u okviru integrirane pomorske politike;

P.

budući da je globalni napredak u pogledu ciljeva održivog razvoja slabo razumljiv zbog nedostatnih kapaciteta za praćenje, posebno u zemljama u razvoju;

Q.

budući da je pandemija bolesti COVID-19 pogoršala već postojeće probleme s dugom u zemljama u razvoju, što je dodatno ugrozilo njihove napore da mobiliziraju dostatna sredstva za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja; budući da su stoga hitno potrebni dodatni napori u pogledu otpisa duga kako bi se izbjeglo da veliki broj zemalja u razvoju ne bude u stanju ispuniti svoje obveze i omogućila ulaganja u oporavak i ciljeve održivog razvoja;

R.

budući da su prema šestom izvješću IPCC-a iz 2022. klimatske promjene smanjile sigurnost opskrbe hranom i vodom, što otežava napore za postizanje ciljeva održivog razvoja;

S.

budući da ciljevi održivog razvoja također imaju podnacionalnu i lokalnu dimenziju;

T.

budući da su oceani veliki rezervoari biološke raznolikosti i primarni regulator globalne klime; budući da je njihovo očuvanje ključno za održivi razvoj te da se time doprinosi iskorjenjivanju siromaštva i osiguravanju održivih životnih prihoda i sigurnosti opskrbe hranom za milijarde ljudi;

U.

budući da su ciljevi održivog razvoja univerzalni i nedjeljivi; budući da su oni zajednički i primjenjivi na sve aktere, uključujući javni i privatni sektor, civilno društvo i socijalne partnere;

V.

budući da je 17 ciljeva održivog razvoja sa 169 ciljnih vrijednosti i pratećih pokazatelja jedini globalno zajednički i politički dogovoreni okvir za politike utemeljene na dokazima;

Uvod

1.

ponovno potvrđuje svoju predanost Programu održivog razvoja do 2030. i njegovih 17 ciljeva održivog razvoja te obećanje da nijedna osoba i područje neće biti zapostavljeni; u svjetlu trenutačnih i budućih pandemija i posljedica rata u Ukrajini ističe da je Program održivog razvoja do 2030. jedinstven put prema ekonomiji dobrobiti kako bi se ponovno izgradio ravnopravniji, pravedniji, uključiviji, održiviji i otporniji svijet; potvrđuje da su ciljevi održivog razvoja zajednički briga čovječanstva; potiče Komisiju da poduzme mjere za borbu protiv klimatskih promjena te da poštuje i promiče ljudska prava, pravo na zdravlje, lokalne zajednice, izbjeglice i migrante, djecu, manjinske skupine, osobe u ranjivom položaju, pravo na razvoj, rodnu ravnopravnost, osnaživanje žena i međugeneracijsku jednakost;

2.

podsjeća da je preostalo manje od osam godina za postizanje ciljnih vrijednosti Programa održivog razvoja do 2030. i da je UN dvadesete godine 21. stoljeća proglasio desetljećem djelovanja za održivi razvoj;

3.

ističe da će ostvarenje Programa održivog razvoja do 2030. doprinijeti postizanju pravedne i uključive zelene i digitalne tranzicije, u skladu s ambicijama i mjerama EU-a navedenima u europskom zelenom planu i Digitalnom kompasu do 2030.;

Upravljanje

4.

pozdravlja predanost predsjednice Komisije pristupu koji obuhvaća sve razine vlasti za provedbu ciljeva održivog razvoja u Uniji i uključivanju ciljeva održivog razvoja u portfelje svih povjerenika; stoga poziva Komisiju i njezinu predsjednicu da detaljnije pokažu kako se na razini EU-a pri provedbi ciljeva održivog razvoja provodi pristup koji obuhvaća sve razine vlasti; međutim, tvrdi da takav pristup može biti učinkovit samo uz vodstvo na najvišoj razini i konkretan plan kojim će se osigurati dosljedno djelovanje u cijeloj Komisiji; žali zbog toga što od 2019. ne postoji povjerenik koji bi bio isključivo odgovoran za unutarnju i vanjsku provedbu i koordinaciju ciljeva održivog razvoja, što je dovelo do fragmentiranog pristupa, koji je u suprotnosti s načelom usklađenosti politika radi održivog razvoja; osim toga, predlaže da Komisija imenuje posebnog izaslanika za ciljeve održivog razvoja, koji će odgovarati nadležnom povjereniku, kako bi se vanjskim djelovanjem EU-a promicalo dosljedno djelovanje u pogledu ciljeva održivog razvoja na globalnoj razini;

5.

ponavlja da je, kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja, Programu održivog razvoja do 2030. potrebna visoka razina društvenog legitimiteta i korjenit politički zaokret, što se može postići samo ako se na ciljeve održivog razvoja gleda kao na priliku za građane; u tom pogledu naglašava važnost medija; podsjeća da su važnost strukturiranog angažmana dionika i partnerstava s više dionika u središtu ciljeva održivog razvoja; duboko žali zbog toga što 2019. nije produljen mandat platforme s više dionika i poziva na njezinu hitnu ponovnu uspostavu ili stvaranje novog mehanizma za strukturirani angažman s uravnoteženom, raznolikom i demokratskom zastupljenošću koja obuhvaća organizacije civilnog društva, organizacije utemeljene na zajednici, privatni sektor (uključujući mala i srednja poduzeća te organizacije pod vodstvom proizvođača), sindikate, zadruge, akademsku zajednicu i istraživačke ustanove, regionalne i lokalne vlasti te marginalizirane skupine; ističe ključnu ulogu svakog od tih dionika jer oni pomno prate kako vlade provode ciljeve održivog razvoja i izravno doprinose održivom razvoju; poziva na snažniji angažman tih skupina i savjetovanje s njima; naglašava da bi platforma s više dionika trebala sustavno surađivati s Radnom skupinom za Program održivog razvoja do 2030. kako bi se osiguralo istinsko sudjelovanje država članica;

6.

uviđa da manjak odgovornosti, transparentnosti i dobrog upravljanja izrazito negativno utječu na provedbu Programa održivog razvoja do 2030., kako u razvijenim zemljama tako i u zemljama u razvoju, te ističe potrebu za promicanjem integriteta i borbe protiv korupcije radi ubrzavanja provedbe ciljeva održivog razvoja i dosljednog praćenja napretka;

7.

ističe činjenicu da bi napori za uključivanje ciljeva održivog razvoja u sve unutarnje i vanjske politike EU-a trebali nadići razinu pripreme pregleda stanja; podsjeća da mnoge unutarnje politike EU-a ne samo da doprinose provedbi ciljeva održivog razvoja, već imaju i vrlo izražen okolišni, društveni i gospodarski učinak prelijevanja na zemlje u razvoju te na ranjive skupine i stanovništvo; stoga ustraje u tome da se unutarnje i vanjsko djelovanje EU-a mora dodatno koordinirati kako bi se ostvario daljnji napredak na globalnoj razini; ističe važnost integriranog pristupa za koji bi bila potrebna sistemska rješenja; uviđa napredak postignut u izgradnji kapaciteta, ali naglašava da je potrebno poboljšati usklađivanje i koordinaciju aktivnosti izgradnje kapaciteta diljem EU-a;

8.

snažno potiče veću usklađenost politika radi razvoja u ključnom zakonodavnom paketu „Spremni za 55 % (13)”, zajedničkoj poljoprivrednoj politici, zajedničkoj ribarstvenoj politici, zajedničkoj trgovinskoj politici te u radu Komisije općenito; žali što je zbog nepostojanja strategije za provedbu ciljeva održivog razvoja teže postići usklađenost politika jer ne postoje jasne, mjerljive i vremenski ograničene ciljne vrijednosti na razini EU-a o kojima bi se izvješćivalo za sve ciljeve održivog razvoja; poziva na to da se održivi razvoj postavi kao prioritet i da ga se uključi u cijeli ciklus politike (osmišljavanje, provedbu i evaluaciju) te da se sve njegove dimenzije sustavno uzimaju u obzir u procjenama učinka i zahtjevima za objavljivanje i vanjsko izvješćivanje; predlaže da Komisija provede unutarnju reviziju kako bi se osigurala usklađenost unutarnjih i vanjskih politika EU-a; ističe da bi ciljevi održivog razvoja trebali biti okosnica europskih javnih politika;

9.

poziva Komisiju da donese novu strategiju EU-a na visokoj razini za provedbu Programa održivog razvoja do 2030., kako je zatražilo Europsko vijeće u listopadu 2018., na temelju rezolucija i političkih direktiva EU-a usmjerenih na postizanje ciljeva održivog razvoja s obzirom na to da je za ostvarivanje Programa održivog razvoja do 2030. preostalo manje od osam godina te je stoga potrebna hitna provedba, u skladu s Desetljećem djelovanja za ostvarenje globalnih ciljeva; smatra da bi se takvom strategijom trebalo definirati barem sljedeće:

(a)

novi okvir upravljanja, pod vodstvom povjerenika koji je isključivo odgovoran za provedbu ciljeva održivog razvoja u svim portfeljima i koji će se sustavno savjetovati s novom platformom s više dionika;

(b)

revidirani skup konkretnih i vremenski ograničenih ciljnih vrijednosti na razini EU-a kako bi se ojačale ambicije i konkretne mjere za njihovo postizanje;

(c)

ažurirani sustav praćenja i pokazatelje, uzimajući u obzir unutarnji i vanjski učinak EU-a na globalni napredak u pogledu ciljeva održivog razvoja;

(d)

jedinstveni financijski plan za postizanje ciljeva održivog razvoja EU-a, povezan s navedenim ciljnim vrijednostima;

(e)

plan za diplomaciju EU-a u području ciljeva održivog razvoja i međunarodnu suradnju, pod vodstvom posebnog izaslanika za ciljeve održivog razvoja, kako bi se osigurala pravedna raspodjela tereta i jednaki uvjeti za sve;

poziva predsjednike Parlamenta, Komisije i Vijeća da uz tu strategiju prilože međuinstitucijsku izjavu u kojoj će potvrditi predanost EU-a Programu održivog razvoja do 2030.; naglašava da bi ta strategija trebala biti objavljena najkasnije do lipnja 2023. kako bi EU imao vodeću ulogu u oživljavanju Programa održivog razvoja do 2030. na sastanku na vrhu o ciljevima održivog razvoja u rujnu 2023.; naglašava da bi strategiju trebalo redovito preispitivati i popratiti korektivnim mjerama u područjima u kojima se smatra da je napredak usporen ili nedovoljan;

10.

naglašava da je koordinacija unutar institucija EU-a i među njima preduvjet za povećanje učinkovitosti djelovanja EU-a; poziva na osnivanje međuinstitucijske radne skupine za olakšavanje strukturiranog dijaloga o ciljevima održivog razvoja, koja bi se sastojala od predstavnika Parlamenta, Komisije i Vijeća; smatra da bi radna skupina, koja bi se trebala sastajati svaka tri mjeseca, trebala preuzeti odgovornost za koordinaciju napora EU-a za interno i globalno ostvarivanje ciljeva održivog razvoja; vjeruje da će Komisija redovito obavještavati suzakonodavce o razvoju politika i mjerama poduzetima za provedbu ciljeva održivog razvoja;

11.

pozdravlja uključivanje ciljeva održivog razvoja u reviziju paketa instrumenata za bolju regulativu koja je provedena 2021., uključujući komunikaciju, smjernice i sam paket instrumenata, a posebno namjenski alat za provedbu ciljeva održivog razvoja i navođenje relevantnih pokazatelja ciljeva održivog razvoja za različite vrste učinaka;

12.

smatra da bi se donošenje nove sveobuhvatne provedbene strategije trebalo temeljiti na pristupu odozdo prema gore te da bi mu trebao prethoditi pregled stanja ciljeva održivog razvoja, kao i opširan, strukturirani, uključiv i smislen postupak participativnog savjetovanja s javnošću, uz plan znatnog otvaranja prema javnosti i angažmana s građanima, uključujući civilno društvo, relevantne predstavnike industrije i, općenitije, privatni sektor, sindikate, akademsku zajednicu, regionalne i lokalne vlade, manjine i ranjive skupine;

13.

poziva Komisiju da se pripremi za sljedeći program UN-a za razdoblje nakon 2030. tako što će izraditi plan ciljnih vrijednosti i mjera za planiranje sljedećih ciljeva održivog razvoja;

Praćenje

14.

poziva Parlament da imenuje stalnog izvjestitelja za provedbu ciljeva održivog razvoja koji će surađivati s Predsjedništvom i svim odborima, kao i s platformom s više dionika; nadalje predlaže da svaki odbor imenuje zastupnika nadležnog za ispunjavanje ciljeva održivog razvoja i da se ti nadležni zastupnici sastaju međusobno i sa stalnim izvjestiteljem na tromjesečnoj osnovi kako bi se osigurala usklađenost;

15.

ističe da Europski parlament i nacionalni parlamenti također imaju ulogu u osiguravanju toga da održivi razvoj bude uključen u postupke i da se izbjegava izolacionizam; naglašava važnost sudjelovanja Parlamenta i njegova doprinošenja godišnjem Političkom forumu na visokoj razini o održivom razvoju te važnost uloge koju bi godišnje izvješće o provedbi ciljeva održivog razvoja moglo imati u tom pogledu;

16.

tvrdi da se bolje razumijevanje stvarnog učinka EU-a na napredak u pogledu ciljeva održivog razvoja u EU-u i svijetu može postići samo rješavanjem postojećih nedostataka u pogledu podataka, uključujući nedostatak raščlanjenih podataka i slabih točaka u informacijskim sustavima, jačanjem upotrebe postojećih statističkih podataka iz različitih izvora i iskorištavanjem najsuvremenijih podataka i umjetne inteligencije, u skladu s propisima i pravilima o zaštiti podataka; smatra da je ključno pratiti napredak u pogledu svih 169 podciljeva; poziva EU da znatno pojača tehničku suradnju sa zemljama u razvoju kako bi se riješio problem globalnih nedostataka u pogledu podataka nastalih zbog nedostatnih kapaciteta za praćenje i nedosljednih metodologija;

17.

pozdravlja godišnja izvješća Eurostata o praćenju ciljeva održivog razvoja; poziva na to da se Eurostatov skup pokazatelja za ciljeve održivog razvoja preispituje na godišnjoj razini i uz sustavno sudjelovanje regionalnih i lokalnih vlada te organizacija civilnog društva, u skladu sa zaključcima pregleda iz 2021.; ističe da održivi razvoj ima inherentno prekogranični i međusektorski karakter; potvrđuje svoju spremnost da se pozabavi negativnim učincima prelijevanja koje provedba ciljeva održivog razvoja ima na druge regije; pozdravlja aktivnosti koje je Eurostat pokrenuo u tom pogledu i prvi pokušaj djelomičnog kvantificiranja takvih učinaka prelijevanja, ali naglašava da je tu metodologiju potrebno dodatno razviti kako bi se u dovoljnoj mjeri uzeo u obzir globalni otisak EU-a (14); poziva na to da se pokazatelj utvrđen za svaki cilj proširi izvan maksimalnog ograničenja od šest kako bi se u obzir uzelo vanjsko djelovanje EU-a, europski lanci opskrbe i vrijednosti te učinci prelijevanja potrošnje u EU-u;

18.

naglašava da je potrebno provesti zaključke Vijeća od 24. listopada 2019. o ekonomiji dobrobiti i u tom pogledu poziva Komisiju da bez odgode izradi skup i pregled pokazatelja koji nadilaze BDP, kako je utvrđeno u Osmom programu djelovanja EU-a za okoliš, kojim se ljudi i njihova dobrobit stavljaju u središte oblikovanja politika; poziva Komisiju da razmotri uvođenje alternativnih mjerila napretka u praćenje provedbe ciljeva održivog razvoja, kao što je indeks društvenog napretka;

19.

naglašava da bi trebalo utvrditi minimalnu razinu raščlambe podataka i statističke raščlambe, u skladu s globalnim okvirom za praćenje ciljeva održivog razvoja i u pogledu svakog cilja održivog razvoja u EU-u, koja bi po potrebi obuhvaćala geografski položaj, spol, seksualnu orijentaciju, dohodak, razinu obrazovanja, dob, rasu, etničku pripadnost, migracijski status, invaliditet i druge značajke te kojom bi se u obzir trebala uzeti načela pristupa podacima koji se temelji na ljudskim pravima; pozdravlja inicijativu Komisije da uspostavi pokazatelje za mjerenje nejednakosti u tom pogledu; poziva Eurostat da poduzme sve pripremne radnje potrebne za uključivanje te razine raščlambe u predstojeća izvješća o praćenju, u skladu sa smjernicama i prioritetima koje je utvrdila Međuagencijska stručna skupina za pokazatelje održivih razvojnih ciljeva i koji su prilagođeni kontekstu EU-a;

20.

podsjeća da su dobrovoljni nacionalni pregledi ključni za odgovornost u Programu održivog razvoja do 2030.; podsjeća na važnost nacionalnih pregleda kao načina za utvrđivanje napetosti i kompromisa među ciljevima održivog razvoja te za stvaranje iterativnog postupka prilagodbe politika s obzirom na napredak u ostvarivanju ciljeva; potiče države članice EU-a da sudjeluju u dobrovoljnim nacionalnim pregledima te da smisleno uzmu u obzir i provedu preporuke iznesene tom prilikom; poziva Komisiju da predstavi dobrovoljni pregled EU-a na Političkom forumu na visokoj razini 2023. i svake godine nakon toga te da se zalaže za daljnju standardizaciju dobrovoljnih nacionalnih pregleda, s naglaskom na svakoj od isključivih i podijeljenih nadležnosti EU-a, ali koja će sadržavati i procjenu ukupnog pozitivnog i negativnog učinka EU-a i njegovih država članica na globalni napredak u pogledu ciljeva održivog razvoja; smatra da bi se svaki takav pregled trebao temeljiti na revidiranom skupu pokazatelja za ciljeve održivog razvoja i da bi trebao obuhvaćati unutarnje prioritete, diplomaciju i međunarodno djelovanje za ponovnu uspostavu i zaštitu globalnih zajedničkih dobara i rješavanje međunarodnih prelijevanja unutarnjih politika EU-a, kao i pozitivnih i negativnih aspekata djelovanja EU-a;

21.

prepoznaje važnost dobrovoljnih lokalnih i podnacionalnih pregleda za provedbu svakog od ciljeva održivog razvoja; poziva Komisiju da se prije sastanka na vrhu o ciljevima održivog razvoja 2023. savjetuje s Parlamentom i izvijesti ga o dobrovoljnom pregledu na razini EU-a; ističe da je potrebno razviti redovni pregled provedbe ciljeva održivog razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini u EU-u; u tom pogledu pozdravlja rad Programa UN-a za ljudska naselja; potiče daljnji razvoj inicijative UN-a „Lokalizacija ciljeva održivog razvoja” kako bi se ubrzali i povećali napori za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja do 2030. godine; pohvaljuje rad Zajedničkog istraživačkog centra u pogledu lokalizacije Programa održivog razvoja do 2030. i Europskog priručnika za dobrovoljne lokalne preglede ciljeva održivog razvoja, koji nudi korisne službene i eksperimentalne pokazatelje za uspostavu učinkovitog lokalnog sustava praćenja ciljeva održivog razvoja posebno usmjerenog na europske gradove; pozdravlja pilot-projekt „Praćenje ciljeva održivog razvoja u regijama EU-a – uklanjanje nedostataka u pogledu podataka”, kojim će se utvrditi i ispitati usklađeni skup pokazatelja za regije EU-a kako bi se pratilo ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i otvorio put sustavnom postupku preispitivanja u regijama EU-a;

22.

poziva Komisiju da svake godine prilikom govora o stanju Unije predstavi ostvareni napredak i zaključke godišnjeg izvješća Eurostata o praćenju ciljeva održivog razvoja; očekuje da će godišnji program rada Komisije uvrstiti ciljeve održivog razvoja među godišnje prioritete, uključujući konkretne prijedloge za zakonodavne ili nezakonodavne inicijative kojima se namjerava doprinijeti njihovu ostvarenju te kojima bi se ciljevi održivog razvoja u potpunosti integrirali u godišnji program rada Komisije;

23.

uviđa važnost izvješćivanja privatnog sektora za provedbu ciljeva održivog razvoja; ističe da korporativno izvješćivanje o održivosti i dužna pažnja, kada podliježu relevantnim revizijama, mogu biti važan okvir za poticanje veće odgovornosti u privatnom sektoru u pogledu društvenog i ekološkog učinka poduzeća i njihova doprinosa ostvarivanju ciljeva održivog razvoja; potiče sve aktere u društvu, uključujući privatne subjekte, da se uključe u redovito dobrovoljno izvješćivanje o provedbi ciljeva održivog razvoja;

24.

poziva Komisiju da uspostavi internetski forum za razmjenu najboljih praksi za inicijative na lokalnoj razini u pogledu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja, pri čemu bi forum trebao biti organiziran po pojedinačnim ciljevima; predlaže da se postojanje tog foruma promiče u okviru vanjskog i unutarnjeg djelovanja EU-a u pogledu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja;

Proračun i financije

25.

naglašava da je proračun EU-a, zajedno s paketom za oporavak NextGenerationEU, ključan alat za provedbu ciljeva održivog razvoja, zbog ukupnog obujma od 1,8 bilijuna EUR, dugoročnog dosega i multinacionalne dimenzije (15);

26.

sa zabrinutošću napominje da je javna zaduženost na globalnom jugu već prije pandemije bolesti COVID-19 bila na nezapamćenim razinama, što je dovelo do toga da se sve veći dio javnih proračuna upotrebljava za servisiranje vanjskih dugova, što je utjecalo na sposobnost vlada da na odgovarajući način financiraju i pružaju osnovne javne usluge; boji se da je trenutačna kriza pogoršala te postojeće slabosti u pogledu duga; poziva na uspostavu multilateralnog mehanizma za rješavanje duga, pod pokroviteljstvom UN-a, u svrhu odgovaranja na dužničku krizu u zemljama u razvoju i financijske zahtjeve Programa održivog razvoja do 2030.;

27.

naglašava važnost preciznog i sveobuhvatnog mjerenja doprinosa EU-a ciljevima održivog razvoja s obzirom na to da je to ključan uvjet za postizanje usklađenosti politika radi održivog razvoja; pozdravlja ciljne vrijednosti rashoda u okviru Komisijine službene razvojne pomoći povezane s konkretnim ciljevima održivog razvoja i napore Komisije u praćenju proračunskih rashoda EU-a utrošenih na klimu, biološku raznolikost, čisti zrak, migracije i rodnu ravnopravnost (16); pozdravlja činjenicu da se u nizu politika uspostavljaju sustavi za izvješćivanje o ciljevima održivog razvoja, među ostalim u području razvojne suradnje; međutim, žali zbog toga što unatoč obvezi Komisije iz studenoga 2020. nije ostvaren dovoljan napredak u praćenju sredstava i rashoda povezanih s ciljevima održivog razvoja u cijelosti, osim u području vanjskog djelovanja, kako je navedeno u Pregledu Europskog revizorskog suda iz 2019., i u praćenju nedosljednosti među rashodima, što otežava sposobnost EU-a i trećih zemalja da ostvare ciljeve održivog razvoja, posebno u području poljoprivrede; stoga insistira na tome da je potrebno sveobuhvatno praćenje rashoda za ciljeve održivog razvoja uz upotrebu namjenskih metodologija, primjerice s obzirom na nejednakosti (cilj održivog razvoja br. 10) i njihovu stratešku važnost za provedbu svih ciljeva održivog razvoja; ponavlja da će to podrazumijevati nadilaženje sadašnje pripreme pregleda stanja koja se provodi u okviru godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj uspješnosti; sa zabrinutošću napominje da se tijekom posljednjih nekoliko godina razina povlastica službene razvojne pomoći postupno smanjivala za zemlje u razvoju općenito, a posebno za najslabije razvijene zemlje, te poziva EU da ostvari svoj cilj da najmanje 20 % službene razvojne pomoći bude dodijeljeno ljudskom razvoju kao ključnom sredstvu za postizanje ciljeva održivog razvoja; naglašava da donatori trebaju dati prednost financiranju koje se temelji na bespovratnim sredstvima, posebno za najslabije razvijene zemlje, s obzirom na njihovo neodrživo opterećenje dugom; poziva Komisiju da ojača postojeće instrumente financiranja kako bi se do 2030. postigla nulta neto stopa emisija u europskom poslovanju i lancima opskrbe;

28.

naglašava potrebu za financiranjem osposobljavanja u pogledu izgradnje kapaciteta MSP-ova kako bi naučili kako provoditi ciljeve održivog razvoja u svojim svakodnevnim aktivnostima;

29.

pozdravlja napore uložene u sveobuhvatno uključivanje ciljeva održivog razvoja u europski semestar, među ostalim godišnjim pregledima održivog rasta i uključivanjem godišnjeg praćenja ciljeva održivog razvoja koje provodi Eurostat u okviru proljetnog paketa europskog semestra; ponovno ističe svoju potporu uključivanju pokazatelja biološke raznolikosti u europski semestar; potiče države članice da povećaju razinu ambicioznosti svojih nacionalnih odgovora na provedbu Programa održivog razvoja do 2030.; pozdravlja središnju ulogu ciljeva održivog razvoja u jesenskom paketu, posebno preporuku da države članice provode strategiju „izvan okvira BDP-a” kako bi ciljeve održivog razvoja u potpunosti uključile u svoje nacionalne odgovore; poziva Komisiju da nastavi s reformom europskog semestra kako bi se uravnotežili gospodarski, socijalni i okolišni prioriteti i slijedom toga potaknula dugoročna socijalna, ekološka i gospodarska transformacija te poboljšala integracija Programa održivog razvoja do 2030., europskog stupa socijalnih prava i europskog zelenog plana na svim razinama, uz potpuno uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti te dopunjavanje reformi i ulaganja u državama članicama; smatra da bi tom reformom trebalo zajamčiti da europska politika ciljeva održivog razvoja ne dovede do političkog procesa koji bi bio paralelan europskom semestru, već bi se trebala sastojati od integriranog i koherentnog pristupa zasnovanog na novom Paktu o održivom razvoju; očekuje da će se postupkom semestra povećati kapaciteti država članica za praćenje napretka u provedbi ciljeva održivog razvoja;

30.

podržava europski zeleni plan i poziva na veće razumijevanje sinergijske uloge ciljeva održivog razvoja u borbi protiv klimatskih promjena i u tom smislu ističe korisnost ciljeva održivog razvoja, posebno cilja br. 13, te priliku za pronalaženje kompromisa i rad na usklađenosti politika unutar okvira ciljeva održivog razvoja;

31.

zahtijeva sveobuhvatno mapiranje financijskih omotnica za politike, programe i fondove EU-a, koje su ojačane dodatnim sredstvima instrumenta NextGenerationEU, kako bi se stvorila zelenija, digitalnija i otpornija Europa, uključujući utvrđivanje jesu li ulaganja i strukturne reforme koji se provode u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost usklađeni s ciljevima Programa održivog razvoja do 2030. i potiču li njihov dodatni napredak; poziva na potpunu provedbu metodologije praćenja klimatskih mjera i načela „nenanošenja bitne štete” u nacionalnim planovima za oporavak i otpornost, kao i socijalnih i demografskih prioriteta utvrđenih u ciljevima održivog razvoja i europskom stupu socijalnih prava;

32.

ističe da javno i privatno financiranje mora biti usklađeno s ciljevima održivog razvoja; potiče Komisiju da Program održivog razvoja do 2030. uključi u gospodarske i financijske politike i zakonodavstvo; poziva EU i njegove države članice da, u kontekstu u kojem službena razvojna pomoć i dalje nudi oskudna sredstva, operacije mješovitog financiranja usmjere na ona područja u kojima mogu dodati vrijednost lokalnom gospodarstvu; snažno potiču Europsku komisiju i države članice da u širem smislu prednost daju partnerstvima s domaćim poduzećima najmanje razvijenih zemalja koja slijede održive i uključive poslovne modele;

33.

ističe važnost suradnje javnog i privatnog sektora na promicanju i financiranju održivog razvoja; ističe da je potrebno da financijske institucije definiraju i usvoje strategije i ciljeve kako bi se financijski portfelji uskladili s ciljevima održivog razvoja te da redovito izvještavaju o napretku; poziva na detaljne rasprave i suradnju s privatnim sektorom kako bi se potaknulo privatno financiranje i unaprijedilo stvaranje godišnjih radnih smjernica za ciljeve održivog razvoja za mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, akademsku zajednicu i organizacije civilnog društva; poziva EU i njegove države članice, posebno zbog pitanja održivosti duga, da usvoje razborit pristup mješovitom financiranju i da osiguraju da sva sredstva mobilizirana mješovitim financiranjem ispunjavaju zahtjeve u pogledu razvojne učinkovitosti, održivosti i načela mješovitog financiranja Odbora OECD-a za razvojnu pomoć;

34.

primjećuje da EU još uvijek nema plan za financiranje ciljeva održivog razvoja; apelira na Komisiju da hitno osmisli takav plan, imajući na umu da procijenjeni godišnji manjak za financiranje ciljeva održivog razvoja nakon pandemije bolesti COVID-19 iznosi 3,7 bilijuna USD (17); ističe da bez takvoga plana, s jasno definiranim i mjerljivim ciljevima, nije moguće sveobuhvatno praćenje rashoda za ciljeve održivog razvoja u okviru proračuna EU-a;

35.

poziva EU da ispuni obveze u pogledu ciljeva održivog razvoja u pogledu ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje izbjeglica i migranata kako bi se osiguralo da mogu ostvariti svoj potencijal u zajednicama i gospodarstvima svojih zemalja domaćina;

36.

prima na znanje promjene europske financijske strukture za razvoj (EFAD), kako je navedeno u zaključcima Vijeća od 14. lipnja 2021.; poziva Komisiju da provedbu Programa održivog razvoja do 2030. stavi u središte novog EFAD-a kako bi postao učinkovitiji, usklađeniji i uključiviji; ističe potencijal potpuno funkcionalnog EFAD-a za popunjavanje globalnog jaza u financiranju ciljeva održivog razvoja; poziva na veću suradnju i usklađivanje između Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, nacionalnih razvojnih banaka i drugih malih i srednjih financijskih aktera, s posebnim naglaskom na projektima ulaganja čija je vrijednost manja od 5 milijuna EUR, kako bi se postigao veći učinak na ciljeve održivog razvoja; poziva Komisiju da razvije zajednički okvir i smjernice za cjelovitu provjeru održivosti financiranja EU-a, u skladu s pristupom Tima Europa kako bi se osigurala djelotvornost i učinkovitost europskih razvojnih politika; poziva na iskorištavanje pristupa Tima Europa kako bi se osigurala bliska koordinacija između EU-a i njegovih država članica te kako bi se ostvario Program održivog razvoja do 2030.; poziva EU da preuzme vodeću ulogu u mobilizaciji odgovarajućih financijskih sredstava iz razvijenih zemalja kako bi se poduprle promjene ciljeva održivog razvoja i hitna potreba za prilagodbom klimatskim promjenama u najugroženijim zemljama; poziva Komisiju da osigura da se novim EFAD-om nastoji ostvariti cilj ponovne uspostave multilateralnog sustava službenih financija (Multilateral System of Official Finance – MSOF) kako bi se zaustavilo neodrživo kreditiranje nekih zemalja koje nisu članice MSOF-a;

37.

naglašava hitnost povećanja ambicije i djelovanja u vezi s ublažavanjem, prilagodbom i financiranjem u ovom kritičnom desetljeću kako bi se riješile razlike među državama članicama u pitanjima okoliša;

38.

naglašava važnost stalnih napora za postizanje ciljeva održivog razvoja i ponavlja da je, čak i u vrijeme proračunskih ograničenja, obrazovanje i dalje temeljno pravo i ključno ulaganje kojim se omogućuje postizanje svih ciljeva održivog razvoja te naglašava važnu ulogu EU-a putem humanitarne pomoći i snažnijih partnerstava s različitim dijelovima svijeta, uključujući Afriku;

39.

ističe ključnu ulogu koju obrazovanje, kultura, sport i programi EU-a u tim područjima imaju u postizanju ciljeva održivog razvoja te poziva na jačanje njihove međunarodne dimenzije, istovremeno uzimajući u obzir moć međuljudske diplomacije;

40.

posebno naglašava važnost cilja održivog razvoja br. 4.1, koji je usmjeren na besplatno, cjelovito i kvalitetno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje za sve u trajanju od 12 godina; podsjeća da trenutačne razine državne potrošnje u zemljama s niskim i nižim srednjim dohotkom nisu dovoljne za postizanje ciljeva održivog razvoja; podsjeća da je vanjsko financiranje ključno za potporu mogućnostima obrazovanja najsiromašnijih na svijetu; poziva EU i njegove države članice da povećaju razvojnu pomoć kako bi se ostvario cilj univerzalnog pristupa obrazovanju s pomoću proračunske potpore EU-a, što se pokazalo učinkovitim u području obrazovanja;

41.

potiče svjetske čelnike da povezivost i pristup digitalnoj infrastrukturi, kao što je pristup cjenovno pristupačnoj i kvalitetnoj mreži, smatraju pravom koje proizlazi iz temeljnog prava na obrazovanje;

42.

poziva Komisiju da koordinira i podupire države članice putem preporuka po državama članicama i razmjene najboljih praksi radi poboljšanja kvalitete i uključivosti njihovih obrazovnih sustava te radi uklanjanja rodnih i socioekonomskih razlika kad je riječ o stjecanju osnovnih vještina i obrazovanju u području znanosti, tehnologije, umjetnosti, inženjerstva i matematike (STEAM) u skladu s vizijom europskog prostora obrazovanja, zelenom i digitalnom tranzicijom EU-a i 4. ciljem održivog razvoja;

43.

poziva države članice da u potpunosti iskoriste europski okvir kompetencija za održivost GreenComp kako bi u svim dobnim skupinama i na svim razinama obrazovanja razvile sustavan pristup razvoju svijesti o održivosti koji kombinira lokalne, regionalne i nacionalne realnosti s dosljednim pristupom u okviru europskog prostora obrazovanja; ponavlja svoj poziv državama članicama da dovrše europski prostor obrazovanja do 2025. kao ključan korak na putu prema postizanju cilja održivog razvoja br. 4;

44.

potiče umrežavanje sektora neformalnog i formalnog obrazovanja kako bi se stvorile profesionalne obrazovne zajednice koje će podržati nastavnike u inovaciji pedagoških praksi, poticati višestruku pismenost, dati aktivniju ulogu učenicima te razvijati njihovu emocionalnu inteligenciju i otpornost na strahove i nesigurnost; u tom pogledu skreće pozornost na iskustvo lokalnih sportskih i kulturnih udruga;

45.

inzistira na tome da obrazovna tijela trebaju ulagati u poboljšanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kroz najsuvremenije infrastrukture, procese digitalizacije i veze s „trokutom znanja”, čime bi se obrazovni sektor uskladio s ciljevima ekološke i socijalne održivosti te pružili alternativni načini razvoja vještina kojima se doprinosi postizanju ciljeva održivog razvoja UN-a;

46.

podsjeća edukatore na ključnu ulogu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u poticanju stavova i vrijednost male djece koji pogoduju razvoju svijesti o održivosti te u uključivanju njihovih obitelji u razmatranje načina na koje kao pojedinci i kao zajednica mogu doprinijeti održivosti;

47.

potiče poduzetništvo mladih kao mehanizam za postizanje ciljeva održivog razvoja u Europskoj uniji i šire s pomoću europskih instrumenata kao što su Erasmus za mlade poduzetnike i program za obrazovanje i podizanje svijesti o razvoju (DEAR), s obzirom na potencijal za poboljšanje stopa zaposlenosti, osiguravanje pristojnih životnih uvjeta za ranjive skupine i razvoj inovativnih rješenja;

48.

žali zbog toga što EU nije ostvario tri od četiri podcilja cilja održivog razvoja br. 14 (život ispod vode) za 2020.; također žali zbog toga što je 2020. Europski revizorski sud zaključio da, usprkos uspostavljenom okviru za zaštitu morskog okoliša, mjere EU-a nisu dovele do obnove mora i dobrog stanja okoliša niti vraćanja ribarstva na održive razine u svim morima; poziva Komisiju da provede zaključke i preporuke iz tog izvješća u svojem predstojećem akcijskom planu za očuvanje ribolovnih resursa i zaštitu morskih ekosustava, kao i u predstojećim mjerama u okviru strategije za biološku raznolikost;

49.

podsjeća da su klimatska kriza i kriza biološke raznolikosti isprepletene i da ih je potrebno rješavati sustavno i zajedno; naglašava da su hitno potrebni pravno obvezujući ciljevi obnove prirode kako bi se riješio problem drastičnog smanjenja biološke raznolikosti u EU-u i ostvarili ciljevi održivog razvoja br. 14 i 15 te tako pomoglo ublažiti klimatsku krizu i izgraditi otpornost; u tom pogledu žali zbog kašnjenja prijedloga zakona EU-a o obnovi prirode i poziva na njegovu brzu objavu;

50.

naglašava važnost cilja održivog razvoja br. 17 (partnerstvom do ciljeva); primjećuje, u okviru globalnih partnerstava i izgradnje kapaciteta, inovativnu ulogu inicijativa otvorenog koda, kao što je inicijativa za unutarnje razvojne ciljeve, čiji je cilj obrazovanje, nadahnuće i osnaživanje ljudi da budu pozitivna sila za promjene u društvu, čime se ubrzava napredak u postizanju ciljeva održivog razvoja;

Multilateralna suradnja

51.

ustraje u tome da će biti potreban novi globalni politički angažman i pojačana multilateralna suradnja kako bi EU i njegovi partneri u sljedećih osam godina mogli ostvariti značajan napredak; poziva na preuzimanje obveza usmjerenih na djelovanje u cilju postizanja ciljeva održivog razvoja do sastanka na vrhu o ciljevima održivog razvoja 2023., koji će obilježiti sredinu razdoblja provedbe Programa održivog razvoja do 2030.; podsjeća da je EU, kao najuspješniji svjetski integracijski projekt koji dosljedno zagovara multilateralizam i svjetski predvodnik u postavljanju standarda, u jedinstvenom položaju da ubrza napredak u ostvarivanju cilja održivog razvoja br. 17 (partnerstva za ciljeve); stoga poziva EU da na političkom forumu na visokoj razini o održivom razvoju 2022. i sastanku na vrhu o ciljevima održivog razvoja 2023. preuzme vodeću ulogu u definiranju tog korjenitog političkog zaokreta; predlaže da predsjednica Komisije bude aktivno uključena u svaki politički forum na visokoj razini o održivom razvoju;

52.

zabrinut je zbog činjenice da će gubitak biološke raznolikosti i usluga ekosustava ugroziti napredak ka postizanju oko 80 % procijenjenih ciljeva održivog razvoja; podsjeća na to da je ekološka obnova ključna za provedbu pristupa „Jedno zdravlje”; poziva EU da riješi temeljne uzroke gubitka biološke raznolikosti i da obveze u pogledu očuvanja, obnove i održive upotrebe resursa uključi u šire razvojne politike;

53.

ističe da se međunarodno pravo razvilo na način da obuhvaća nove koncepte kao što su „zajednička baština čovječanstva”, „održivi razvoj” i „buduće generacije”, ali naglašava da ne postoji stalni međunarodni mehanizam za praćenje i pronalaženje rješenja za štete nastale u okolišu i njegovo uništenje koje mijenjaju globalna zajednička dobra ili usluge ekosustava;

54.

ističe činjenicu da se Europa s najvećim izazovima u pogledu ciljeva održivog razvoja suočava u područjima održivih sustava opskrbe hranom, cjenovno pristupačne i čiste energije, poljoprivrede, klime i biološke raznolikosti (ciljevi održivog razvoja br. 2, 12, 13, 14 i 15); poziva Komisiju da izradi pouzdanu komparativnu analizu ciljeva održivog razvoja br. 6 (čista voda i odvodnja) i br. 14 (život ispod vode), posebno s obzirom na Konferenciju UN-a o oceanima u Lisabonu u lipnju 2022. i Politički forum na visokoj razini u srpnju 2022., s obzirom na to da se trenutačno trendovi ne mogu izračunati zbog manjka usporedivih podataka tijekom posljednjih pet godina; poziva Komisiju da naglasi potrebu za održivom proizvodnjom i potrošnjom, posebno u pogledu razumijevanja potrošača o tome kako njihovo potrošačko ponašanje utječe na ciljeve održivog razvoja; naglašava da razmjena najboljih praksi s partnerskim zemljama može pružiti EU-u i njegovim državama članicama znatno znanje o pojedinačnim inicijativama i mjerama koje se mogu poduzeti kako bi se postigli ciljevi iz paketa „spremni za 55 %” te da EU također može podijeliti svoja iskustva i najbolje prakse s partnerskim zemljama; smatra da se, zbog ruske invazije na Ukrajinu i njezina utjecaja na, među ostalim, prehrambeni sektor, napredak u pogledu nekih ciljeva održivog razvoja, osobito ciljeva br. 1, 2 i 10, može ne samo usporiti, već i poništiti, kako unutar EU-a tako i na globalnoj razini; posebno je zabrinut zbog sve većih cijena hrane, njihova utjecaja na najslabije razvijene zemlje i posljedičnog povećanja siromaštva, nesigurnosti opskrbe hranom, pothranjenosti i gladi;

55.

podsjeća da će klimatske promjene sve više opteretiti proizvodnju hrane i pristup hrani, posebno u osjetljivim regijama, ugrožavajući sigurnost opskrbe hranom i prehranu; ističe zaključke izvješća IPCC-a za 2022. prema kojima će globalno zatopljenje postupno oslabiti zdravlje tla i usluge ekosustava, što će ugroziti produktivnost hrane u mnogim regijama na kopnu i u oceanima; potiče EU i njegove države članice da ostanu u potpunosti predani svojim međunarodnim angažmanima i obvezama u pogledu klime i biološke raznolikosti te zelenom planu, uključujući strategiju za biološku raznolikost i strategiju „od polja do stola”, posebno u kontekstu u kojem su pandemijska kriza i rat u Ukrajini pokazali koliko su zemlje u razvoju osjetljive na poremećaje na globalnom tržištu hrane;

56.

ističe važnost provedbe Programa održivog razvoja do 2030. za postizanje pozitivnih učinaka prelijevanja, osobito na jugu, i za ulazak u pozitivan krug (eng. virtuous circle) u međunarodnim partnerstvima; ističe važnost vanjske dimenzije s obzirom na to da EU čini samo 19 % globalnih gospodarskih rezultata i 5,6 % svjetskog stanovništva, pri čemu se oba udjela smanjuju; ističe da je postizanje cilja održivog razvoja br. 10 strateška poluga koja će našim partnerima omogućiti da krenu na put prema održivom razvoju;

57.

naglašava činjenicu da će se u barem 85 % svih novih vanjskih djelovanja koja se provode u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa rodna pitanja morati odrediti kao važan ili glavni cilj, kako je definirano pokazateljem politike rodne ravnopravnosti Odbora za razvojnu pomoć OECD-a, kao i da bi u najmanje 5 % tih djelovanja rodna ravnopravnost te prava i osnaživanje žena i djevojčica trebala biti glavni cilj; ponavlja da bi Europska služba za vanjsko djelovanje i države članice trebale spolno i reproduktivno zdravlje i prava smatrati prioritetom u postupku izrade programa EU-a, među ostalim i u zajedničkoj izradi programa; ustraje na brzoj i potpunoj provedbi zahtjeva iz programa djelovanja EU-a za okoliš do 2030. da se rodna pitanja uključe u sve politike u području klime i okoliša, među ostalim uključivanjem rodne perspektive u sve faze postupka donošenja politika;

58.

poziva Komisiju, Europsku službu za vanjsko djelovanje i države članice da, prema potrebi, predstave relevantne rezultate postignute u provedbi pet prioritetnih ciljeva održivog razvoja na predstojećem političkom forumu na visokoj razini o održivom razvoju 2022., konkretno ciljeva održivog razvoja br. 4 (kvalitetno obrazovanje), br. 5 (rodna ravnopravnost), br. 14 (život ispod vode), br. 15 (život na kopnu) i br. 17 (partnerstva za ciljeve); naglašava važnost aktivnog sudjelovanja Parlamenta na političkom forumu na visokoj razini te da bi trebao biti sastavni dio izaslanstva EU-a; stoga očekuje da se zastupnicima u Parlamentu omogući sudjelovanje na koordinacijskim sastancima EU-a i da im se zajamči pristup dokumentima tijekom trajanja političkog foruma na visokoj razini;

o

o o

59.

nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj i Ujedinjenim narodima.

(1)  SL C 210, 30.6.2017., str. 1.

(2)  SL C 210, 30.6.2017., str. 1.

(3)  SL L 209, 14.6.2021., str. 1.

(4)  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0099.

(5)  SL C 456, 10.11.2021., str. 191.

(6)  SL C 23, 21.1.2021., str. 130.

(7)  SL C 289, 9.8.2016., str. 5.

(8)  SL C 334, 19.9.2018., str. 151.

(9)  SL C 67, 8.2.2022., str. 25.

(10)  SL C 76, 28.2.2018., str. 45.

(11)  SL C 474, 24.11.2021., str. 91.

(12)  SL C 440, 6.12.2018., str. 14.

(13)  COM(2021)0550.

(14)  Eurostat, Europska komisija, „EU SDG Indicator set 2021 – Result of the review in preparation of the 2021 edition of the EU SDG monitoring report” (Skup pokazatelja EU-a za ciljeve održivog razvoja 2021. – Rezultati pregleda tijekom pripreme izvješća EU-a o praćenju ciljeva održivog razvoja za 2021.), 2021.

(15)  Resorni odjel za proračunska pitanja, Glavna uprava za unutarnju politiku, za Odbor za proračunski nadzor, „The Sustainable Development Goals in the EU budget” (Ciljevi održivog razvoja u proračunu EU-a), 2021.

(16)  Resorni odjel za proračunska pitanja, Glavna uprava za unutarnju politiku, za Odbor za proračunski nadzor, „Budgetary control of the Sustainable Development Goals in the EU budget – What measures are in place to ensure effective implementation?” (Proračunski nadzor ciljeva održivog razvoja u proračunu EU-a – Koje su mjere uspostavljene za osiguravanje učinkovite provedbe?), 2021.

(17)  OECD, 'Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021 – A New Way to Invest for People and Planet’ (Globalni izgledi za financiranje održivog razvoja 2021. – novi načini ulaganja za ljude i planet), Pariz, 2020.


27.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/42


P9_TA(2022)0264

Provedba Mehanizma za oporavak i otpornost

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost (2021/2251(INI))

(2023/C 32/06)

Europski parlament,

uzimajući u obzir članak 175. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2020/2092 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije (2) („Uredba o uvjetovanosti u pogledu vladavine prava”),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 20. svibnja 2021. o pravu Parlamenta na informacije o tekućem ocjenjivanju nacionalnih planova za oporavak i otpornost (3),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. lipnja 2021. o stajalištima Parlamenta o tekućem ocjenjivanju nacionalnih planova za oporavak i otpornost, koje provode Komisija i Vijeće (4),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. travnja 2022. o zaključcima sastanka Europskog vijeća od 24. i 25. ožujka 2022., uključujući najnovija događanja u ratu protiv Ukrajine te sankcije EU-a protiv Rusije i njihovu provedbu (5) te Rezoluciju od 19. svibnja 2022. o društvenim i gospodarskim posljedicama ruskog rata u Ukrajini na EU – jačanje sposobnosti EU-a za djelovanje (6),

uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 9. lipnja 2022. o vladavini prava i potencijalnom odobrenju poljskog nacionalnog plana za oporavak (Mehanizam za oporavak i otpornost) (7)

uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2021/2106 od 28. rujna 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost utvrđivanjem zajedničkih pokazatelja i detaljnih elemenata tablice pokazatelja za oporavak i otpornost (8),

uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2021/2105 od 28. rujna 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost definiranjem metodologije za izvješćivanje o socijalnim izdacima (9),

uzimajući u obzir Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 20. listopada 2021. o godišnjoj strategiji održivog rasta 2021. (10),

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 24. studenoga 2021. naslovljenu „Godišnja strategija održivog rasta 2022.” (COM(2021)0740),

uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 24. studenoga 2021. o nacrtima proračunskih planova za 2022.: ukupna ocjena (COM(2021)0900),

uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 24. studenoga 2021. naslovljen „Analiza gospodarstva europodručja”, priložen dokumentu „Preporuka za preporuku Vijeća o ekonomskoj politici europodručja” (SWD(2021)0362),

uzimajući u obzir Mišljenje Europskog odbora regija od 1. prosinca 2021.o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost (11),

uzimajući u obzir prvo godišnje izvješće Komisije o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost (COM(2022)0075) objavljeno 1. ožujka 2022.,

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 08. ožujka 2022. naslovljenu „REPowerEU: zajedničko europsko djelovanje za povoljniju, sigurniju i održiviju energiju” (COM(2022)0108),

uzimajući u obzir zajedničku analizu Europskog odbora regija i Vijeća europskih općina i regija (CEMR) o sudjelovanju općina, gradova i regija u izradi nacionalnih planova za oporavak i otpornost te rezultate njihovog ciljanog savjetovanja od 27. travnja 2022. naslovljenog „Provedba Mehanizma za oporavak i otpornost: perspektiva lokalnih i regionalnih vlasti”;

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. ožujka 2022. o vladavini prava i posljedicama presude Suda Europske unije (12) te Rezoluciju od 5. svibnja 2022. o tekućim saslušanjima u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) u pogledu Poljske i Mađarske (13),

uzimajući u obzir tablicu pokazatelja za oporavak i otpornost i njezine tematske analize te predstavljanja Parlamentu (14),

uzimajući u obzir obavijest Komisije od 12. veljače 2021. naslovljenu „Tehničke smjernice o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost” (C(2021)1054),

uzimajući u obzir svoje analize usluga istraživanja i brifinge o Mehanizmu za oporavak i otpornost (15),

uzimajući u obzir članak 54. Poslovnika, kao i članak 1. stavak 1. točku (e) Odluke Konferencije predsjednika od 12. prosinca 2002. o postupku odobrenja izrade izvješćâ o vlastitoj inicijativi te Prilog 3. priložen toj odluci,

uzimajući u obzir mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za proračunski nadzor te Odbora za kulturu i obrazovanje,

uzimajući u obzir pisma Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za međunarodnu trgovinu te Odbora za ustavna pitanja,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0171/2022),

A.

budući da je Mehanizam za oporavak i otpornost glavna sastavnica paketa poticaja Next Generation EU;

B.

budući da će 672,5 milijardi EUR bespovratnih sredstava i zajmova biti dostupno za financiranje nacionalnih mjera osmišljenih za ublažavanje gospodarskih i društvenih posljedica pandemije bolesti COVID-19 (dalje u tekstu „pandemija”); budući da se Parlament u početku zalagao za veći udio bespovratnih sredstava u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost;

C.

budući da se financiranjem iz Mehanizma za oporavak i otpornost podupiru ključna područja politike kao što su zelena tranzicija, digitalna transformacija, gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija, otpornost institucija i pripravnost na krize, kao i djeca i mladi te obrazovanje i vještine;

D.

budući da je ruska invazija na Ukrajinu 24. veljače 2022. navela EU na uvođenje dosad nezabilježenih gospodarskih sankcija; budući da je zbog sukoba koji je prouzrokovala Rusija velik broj ukrajinskih građana napustio Ukrajinu te putovao i nastanio se u EU-u; budući da će se gospodarske i društvene posljedice vojne invazije osjetiti diljem europskog kontinenta, a posebno u istočnim europskim zemljama, među ostalim u hitnoj potrebi za smanjenjem energetske ovisnosti o uvezenim fosilnim gorivima;

E.

budući da se EU suočava s poteškoćama u pristupu ključnim sirovinama, što bi moglo utjecati na provedbu Mehanizma za oporavak i otpornost;

F.

budući da je pandemija imala razoran učinak na gospodarsko i socijalno stanje ljudi i poduzeća u Europi; budući da se gospodarstvo EU-a znatno pogoršalo tijekom pandemije; budući da su poduzeća u EU-u, a posebno mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), pogođena negativnim posljedicama pandemije na rast i konkurentnost EU-a, ali i na njihovu produktivnost i sposobnost za otvaranje radnih mjesta; budući da je jedinstveno tržište EU-a glavni pokretač rasta u EU-u te da bi ga trebalo ojačati i zaštititi od negativnih učinaka pandemije uz istodobno poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj; budući da je u nekim zemljama ponovno došlo do iznadprosječnog rasta nezaposlenosti tijekom pandemije; budući da su tim razvojem situacije više ugrožene žene, mladi, starije osobe, osobe s invaliditetom i velike obitelji; budući da je zdravstveni sektor EU-a tijekom pandemije doveden do svojih krajnjih granica, a njegova otpornost ozbiljno pogođena i podvrgnuta testu; budući da je stopa nezaposlenosti mladih i dalje veća od opće stope nezaposlenosti; budući da su mladi u većem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te je i njihov pristup kvalitetnim radnim mjestima izložen znatnom riziku;

G.

budući da je stalni razvoj digitalnih vještina te razvoj vještina s gospodarskim potencijalom, kao što su zelene ili poduzetničke vještine, ključan za konkurentno, zdravo i uključivo europsko tržište rada usmjereno na budućnost te bi svakom mladom Europljaninu trebao otvoriti mogućnosti za kvalitetna radna mjesta i pristup njima; budući da isto vrijedi za strukovno obrazovanje, zanatske vještine i životne vještine; budući da EU mora prevladati sve oblike neusklađenosti vještina kako bi djelotvorno iskoristio svoj ljudski kapital; budući da bi pristup odgovarajućoj digitalnoj infrastrukturi i osposobljavanju u području digitalnih vještina trebao biti dostupan svima kako bi se izbjeglo produbljivanje razlika među pojedincima u pogledu digitalne pismenosti i kako bi se zajamčile jednake mogućnosti za sve u obrazovnom sustavu i na tržištu rada;

H.

budući da nacionalni planovi za oporavak i otpornost, kako bi bili prihvatljivi za financiranje, moraju uključivati reforme i ulaganja koja su obuhvaćena područjem primjene šest stupova Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost i kojima se poštuju opći i posebni ciljevi, horizontalna načela i 11 kriterija za ocjenjivanje utvrđenih u Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost;

I.

budući da su dijalog i transparentnost između institucija EU-a i država članica ključni za optimalnu provedbu Mehanizma za oporavak i otpornost;

J.

budući da Komisija, koja je nadležna za praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost, mora redovito obavješćivati Parlament o statusu procjene nacionalnih planova za oporavak i otpornost te o načinu na koji su države članice ostvarile ciljne vrijednosti i ključne etape, uključujući njihov doprinos postizanju zelenih i digitalnih ciljeva; budući da Komisija mora uzeti u obzir stajališta Parlamenta;

K.

budući da države članice moraju uspostaviti i održavati pouzdane sustave kontrole i provoditi potrebne revizije kako bi se zajamčila zaštita financijskih interesa Unije tijekom cijelog trajanja Mehanizma za oporavak i otpornost;

L.

budući da godišnja izvješća Komisije o vladavini prava služe za utvrđivanje izazova u tom području i pomažu državama članicama u pronalasku rješenja uz podršku Komisije i drugih država članica;

M.

budući da se Uredbom omogućuje državama članicama da tijekom razdoblja provedbe podnesu obrazloženi zahtjev za izmjenu plana za oporavak i otpornost ako je takvo postupanje opravdano objektivnim okolnostima;

N.

budući da su demokratska kontrola i parlamentarni nadzor nad provedbom Mehanizma za oporavak i otpornost mogući samo uz puno sudjelovanje Parlamenta i razmatranje svih njegovih preporuka u svim fazama te budući da će Parlament nastaviti nadzirati provedbu Mehanizma za oporavak i otpornost;

O.

budući da će Komisija do 31. srpnja 2022. Parlamentu i Vijeću predstaviti izvješće o preispitivanju provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost;

Ublažavanje socijalnih i gospodarskih posljedica krize

1.

ističe da je Mehanizam instrument solidarnosti bez presedana i temelj instrumenta NextGenerationEU koji će se koristiti do 2026. kao glavni alat za odgovor EU-a na pandemiju kojim se gospodarstvo EU-a treba pripremiti za suočavanje s novim izazovima;

2.

podsjeća da je odgovor EU-a na pandemiju bio odlučan, koordiniran, sveobuhvatan i pravodoban te da se temeljio na solidarnosti, što je dovelo do široke primjene postojećih instrumenata i uvođenja dodatnih financijskih instrumenata; podsjeća nadalje da su države članice poduzele znatne fiskalne mjere kao odgovor na pandemiju i za potporu oporavku (5,2 % bruto domaćeg proizvoda (BDP) u 2021. i 2,8 % BDP-a u 2022.);

3.

naglašava stabilizacijski učinak Mehanizma za oporavak i otpornost na države članice u vrijeme velike gospodarske nesigurnosti pri čemu se suzbija kriza i ublažavaju njezini negativni gospodarski i socijalni učinci te pruža podrška vladama u održavanju razina ulaganja uz istodobnu reakciju na golemi pritisak na nacionalne proračune;

4.

naglašava nadalje ključnu ulogu Mehanizma za oporavak i otpornost u poticanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije uz sprječavanje fragmentacije unutarnjeg tržišta i povećanja makroekonomskih razlika;

5.

pozdravlja činjenicu da se, čak i ako se gospodarski učinci Mehanizma ne mogu u potpunosti razdvojiti od drugih kretanja, može zaključiti da je Mehanizam zasad pozitivno utjecao na BDP i da će njegova učinkovita provedba biti ključna za gospodarski rast EU-a; ističe ulogu Mehanizma za oporavak i otpornost u zaštiti fiskalnog prostora država članica od znatnog gospodarskog šoka prouzročenog pandemijom; uviđa da je, iako se glavni učinak na rast BDP-a očekuje tek sljedećih godina, Mehanizam već pomogao ublažiti najozbiljnije posljedice pandemije za gospodarstva i građane EU-a te da pozitivno doprinosi oporavku i otpornosti EU-a, uključujući gospodarsku i socijalnu koheziju, radna mjesta, produktivnost, konkurentnost, istraživanje, razvoj i inovacije te unutarnje tržište koje dobro funkcionira s MSP-ovima; ističe da među državama članicama postoje znatne razlike u pogledu gospodarske, socijalne i institucionalne otpornosti koje utječu na nejednaku dinamiku oporavka; ističe da Mehanizam za oporavak i otpornost pospješuje zelenu i digitalnu tranziciju te ima vodeću ulogu u jačanju održive tranzicije i dobrobiti ljudi za otporno, pravedno, uključivo i konkurentno gospodarstvo otporno na promjene u budućnosti u pogledu provedbe ambicioznih reformi i ulaganja;

6.

primjećuje velik učinak instrumenta Next Generation EU, prema procjeni Komisije, Europske središnje banke i Međunarodnog monetarnog fonda, posebno u većem rastu BDP-a do 1,5 postotnih bodova više nego bez instrumenta Next Generation EU, kada se primjenjuje učinkovito;

7.

nadalje, napominje da Komisija predviđa da će se bespovratnim sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost financirati 24 % ukupnih mjera potpore oporavku u 2022.; naglašava pozitivne makroekonomske učinke prelijevanja i potencijal dobro usmjerenih reformi i ulaganja; ističe da će se bespovratnim sredstvima u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost nastaviti pružati znatna fiskalna potpora državama članicama koja će im omogućiti provedbu strukturnih reformi i ulaganja s dugoročnim učincima na oporavak i otpornost njihovih gospodarstava i društava; poziva države članice da ovu priliku iskoriste na najbolji mogući način;

8.

ističe da bi uspješna i transparentna provedba Mehanizma za oporavak i otpornost doprinijela dugoročno održivijim, uključivijim otpornijim i konkurentnijim gospodarstvima i društvima EU-a koja su strateški neovisnija i bolje pripremljena za trenutačne i nadolazeće izazove; naglašava da će se uspješnom provedbom nacionalnih planova za oporavak i otpornost potaknuti gospodarska i socijalna konvergencija, teritorijalna kohezija te smanjiti socijalne nejednakosti;

9.

smatra da je za postizanje općih ciljeva Mehanizma za oporavka i otpornost i potporu EU-u u oporavku od krize te za povećanje dugoročnog učinka na gospodarstvo i društvo EU-a nužno da države članice temeljito i pravodobno provedu dogovorene reforme i ulaganja; podsjeća da se Mehanizam za oporavak i otpornost temelji na uspješnosti, pri čemu se financijska sredstva isplaćuju tek po dovršetku povezanih ključnih etapa i ostvarenju ciljeva povezanih s mjerama; podsjeća da je sudjelovanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti te tijela koja su odgovorna za razvoj tih politika ključno za uspjeh Mehanizma za oporavak i otpornost, kako je navedeno u članku 28. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost;

10.

upozorava da će Mehanizam za oporavak i otpornost ublažiti socijalne i gospodarske posljedice krize samo ako se sredstva učinkovito apsorbiraju i potroše kako bi došla do realnog gospodarstva i ljudi; poziva države članice da donesu odgovarajuće odluke o administrativnim strukturama i ljudskim resursima koji su potrebni za osiguravanje pravodobne potrošnje sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost;

11.

naglašava da je pandemija istaknula potrebu povećanja strateške neovisnosti Unije u ključnim lancima opskrbe te kritičnim infrastrukturama i uslugama; primjećuje da bi ulaganja Mehanizma za oporavak i otpornost u zelenu tranziciju i digitalnu transformaciju trebala doprinijeti većoj strateškoj neovisnosti i samostalnosti EU-a, te posebno smanjenju njegove ovisnosti o uvezenim fosilnim gorivima; napominje da se prema procjenama Komisije očekuje da će Mehanizam za oporavak i otpornost dati velik poticaj provedbi industrijske strategije EU-a, a time i daljnjem razvoju njegovih industrija;

12.

naglašava da bi paketi reformi i ulaganja, posebno oni kojima se potiče rast u okviru Mehanizma, također trebali stvoriti dodanu vrijednost EU-a; konstatira da su, prema Komisiji, učinci na BDP u cijelom EU-u za otprilike trećinu veći ako se izričito uzmu u obzir učinci prelijevanja mjera pojedinačnih zemalja; naglašava da bi paketi reformi i ulaganja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost također trebali doprinijeti provedbi europskog stupa socijalnih prava, prioriteta europskog zelenog plana i digitalne agende te promicanju i uključivanju rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve;

13.

poziva Komisiju da procijeni je li u nacionalnim planovima susjednih država članica došlo do nepotrebnog udvostručavanja ulaganja te da pomogne državama članicama u izbjegavanju nepotrebnog preklapanja;

14.

žali zbog činjenice da su žene (16), djeca (17), mladi, starije osobe i ranjive skupine najviše pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19; podsjeća da je potrebno osigurati uključivost kako EU na svojem putu prema oporavku nikoga ne bi zapostavio i kako bi se borio protiv rodno specifičnih socioekonomskih učinaka te podsjeća da brojne rodno specifične posljedice krize nisu obuhvaćene nacionalnim planovima za oporavak i otpornost; pozdravlja veću pristupačnost i kvalitetu ustanova za pružanje skrbi, no izražava žaljenje što su i dalje previše ograničene;

15.

ponavlja važnost šest stupova u pružanju strukture državama članicama za predlaganje i provedbu reformi i ulaganja usmjerenih na zelenu i digitalnu tranziciju, gospodarstvo, produktivnost i konkurentnost, socijalnu i teritorijalnu koheziju, zdravstvenu i institucionalnu otpornost te mjere za djecu i mlade; ističe da se Uredbom o Mehanizmu za oporavak i otpornost od svih država članica zahtijeva da u svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost uključe mjere koje se odnose na sve stupove; žali zbog činjenice što nisu sve države članice odlučile poštovati strukturu Uredbe koja se temelji na stupovima, što bi omogućilo lakše praćenje;

Financijski aspekti Mehanizma za oporavak i otpornost

16.

napominje da su u 26 dosad podnesenih nacionalnih planova za oporavak i otpornost države članice zatražile bespovratna sredstva u vrijednosti od ukupno 331,7 milijardi EUR od dostupnih 338 milijardi EUR; nadalje, napominje da nisu sve države članice u svojim trenutačnim nacionalnim planovima za oporavak i otpornost zatražile puni iznos bespovratnih sredstava koji im stoji na raspolaganju, naveden u članku 11. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost;

17.

međutim, zabrinut je zbog toga što je samo sedam država članica zatražilo zajmove u ukupnom iznosu od 166 milijardi EUR, dok je za zajmove dostupno 385,8 milijardi EUR, što znači da na raspolaganju ostaje znatan iznos u slučaju da države članice kasnije zatraže zajmove; zabrinut je zbog toga što bi ograničen interes za zajmove mogao dovesti do propuštenih prilika i spriječiti da Mehanizam za oporavak i otpornost ostvari svoj puni potencijal; naglašava da će, ako države članice čiji su nacionalni planovi za oporavak i otpornost već odobreni, odluče zatražiti zajmove, to zahtijevati izmjenu njihovih nacionalnih planova za oporavak i otpornost, prema potrebi uvođenjem dodatnog skupa reformi i ulaganja te ključnih etapa i ciljeva, bez povlačenja već uvedenih mjera; potiče države članice da iskoriste puni potencijal Mehanizma za oporavak i otpornost, što se odnosi i na zajmove, kako bi se suzbile posljedice pandemije i nadolazećih izazova;

18.

zadužuje Komisiju da analizira razloge zbog kojih države članice nisu zatražile zajmove u maksimalnim predviđenim iznosima, što bi moglo spriječiti iskorištavanje punog potencijala Mehanizma za oporavak i otpornost; podsjeća da, u skladu s Uredbom o Mehanizmu za oporavak i otpornost koja je na snazi, države članice zahtjev za potporu u obliku zajma mogu podnijeti u trenutku podnošenja plana za oporavak i otpornost ili u nekom drugom trenutku do 31. kolovoza 2023.;

19.

podsjeća da, u skladu s člankom 21. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost, države članice mogu zbog objektivnih okolnosti Komisiji dostaviti obrazloženi zahtjev za podnošenje prijedloga za izmjenu ili zamjenu plana; podsjeća da će Komisija, ako bude smatrala da razlozi koje je iznijela država članica opravdavaju izmjenu nacionalnog plana za oporavak i otpornost, ocijeniti izmijenjeni nacionalni plan za oporavak i otpornost u skladu s člankom 19. i podnijeti prijedlog provedbene odluke Vijeća u skladu s člankom 20. Uredbe; podsjeća da takav zahtjev za izmjenu podrazumijeva postupak procjene i odobrenja jednak postupku pri prvotnoj procjeni i odobrenju plana te poziva države članice da pažljivo razmotre rizik od odgode provedbe svih nacionalnih planova za oporavak i otpornost; konstatira da do sada nijedna država članica nije zatražila izmjenu ili zamjenu odobrenog plana; potiče države članice da primijene članak 21. Uredbe Mehanizma za oporavak i otpornost, primjećuje da bi potencijalni porast troškova nacionalnih planova za oporavak i otpornost zbog znatne inflacije mogao rezultirati zahtjevima država članica za ažuriranje nacionalnih planova za oporavak i otpornost;

20.

konstatira da se trenutačno predviđa da će se kretanje BDP-a država članica razlikovati od Komisijine prognoze u jesen 2020., što će dovesti do očekivanih promjena u iznosima bespovratnih sredstava dostupnih državama članicama za drugi dio financiranja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost (30 %); ističe da znatne promjene u dijelu dodijeljenih bespovratnih sredstava mogu zahtijevati izmjene nacionalnih planova za oporavak i otpornost;

21.

naglašava da potpora iz Mehanizma za oporavak i otpornost poštuje načelo dodatnosti kako je navedeno u članku 9. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost; sa zanimanjem iščekuje detaljnije i raščlanjene podatke koji će omogućiti bolje razumijevanje učinaka dodatnosti Mehanizma za oporavak i otpornost; potiče države članice da Komisiji dostave detaljne, transparentne i pravodobne informacije kako bi se osiguralo učinkovito izvješćivanje o učinku Mehanizma za oporavak i otpornost; ponavlja važnost tablice pokazatelja za oporavak i otpornost u pružanju osnovnih informacija građanima o sveukupnom napretku u provedbi planova za oporavak i otpornost; poziva Komisiju da podigne razinu transparentnosti i vizualizacije podataka u tablici pokazatelja te na detaljnije izvješćivanje uz usmjerenost na rezultate i pokazatelje učinka, a ne na ostvarenje, kao i na osiguravanje kvalitativne analize predloženih reformi i ulaganja;

22.

napominje da su Komisija i države članicedo sredine lipnja 2022. potpisale samo dvanaest operativnih aranžmana; poziva Komisiju i države članice da što prije potpišu operativne aranžmane te zahtijeva da Komisija dostavi te aranžmane Parlamentu; uz to, potiče sve države članice da pravodobno objave svoje operativne aranžmane i sporazume o financiranju i zajmovima kako bi se osigurala veća transparentnost i povećala odgovornost;

23.

primjećuje da je 21 država članica primila pretfinanciranje u iznosu do 13 % ukupnih dodijeljenih sredstava, da jedna država članica nije zatražila pretfinanciranje i da je dosad sedam država članica zatražilo prva plaćanja iz Mehanizma, dok je jedna država članica zatražila drugo plaćanje;

24.

ponavlja da kašnjenja u provedbi Mehanizma i nacionalnih planova za oporavak i otpornost ne bi trebala usporiti proces oporavka nakon pandemije ni smanjiti razinu otpornosti Unije;

25.

podsjeća da je Uredbom o Mehanizmu za oporavak i otpornost predviđena mogućnost da se u nacionalne planove za oporavak i otpornost uključe mjere započete od 1. veljače 2020. nadalje te da su neke države članice iskoristile tu mogućnost;

26.

pozdravlja rani dijalog između Komisije i država članica u pripremi zahtjeva za plaćanje i spremnost Komisije za procjenu zahtjeva za plaćanje; potiče je da nastavi temeljito procjenjivati jesu li pravodobno postignuti ključne etape i ciljevi uz savjetovanje s relevantnim stručnjacima prema potrebi; potiče Komisiju da osigura brzu provedbu plaćanja i da pomno prati provedbu reformi i ulaganja;

27.

podsjeća da je potrebno brzo nastaviti s uvođenjem paketa novih vlastitih sredstava kako bi se najkasnije do 2058. u potpunosti pokrila otplata instrumenta NextGenerationEU i posebno Mehanizma za oporavak i otpornost, u skladu s planom utvrđenim u Međuinstitucijskom sporazumu koji su u prosincu 2020. sklopili Parlament, Vijeće i Komisija; prima na znanje izdavanje „europskih zelenih obveznica” za financiranje odgovarajućeg dijela rashoda povezanih s klimom u mehanizmu za oporavak i otpornost; prima na znanje da je za prvim ponuđenim zelenim obveznicama Komisije postojala prevelika potražnja;

Uloga Mehanizma za oporavak i otpornost u ublažavanju posljedica ruske invazije na Ukrajinu

28.

naglašava potrebu za većim doprinosom financijskih instrumenata EU-a, posebno Mehanizma za oporavak i otpornost, u rješavanju trenutačnih problema koji su nastali neizazvanom i neopravdanom ruskom vojnom agresijom i invazijom na Ukrajinu;

29.

izražava zabrinutost što će ta agresija na Ukrajinu i opravdane sankcije koje je EU uveo kao odgovor Rusiji i Bjelorusiji ozbiljno utjecati na strategiju gospodarskog i socijalnog oporavka i otpornosti Unije; primjećuje da njihov učinak na države članice nije ujednačen; izražava zabrinutost zbog nejednakih učinaka na gospodarstvo EU-a, povlačenja gospodarskih i socijalnih posljedica te čak i daljnjeg povećanja socijalne nejednakosti koja je posebno prouzročena većim cijenama energije i hrane; naglašava da bi i inflacija mogla dovesti do negativne promjene očekivanih rezultata Mehanizma za oporavak i otpornost te procijenjenih troškova nacionalnih planova za oporavak i otpornost država članica; očekuje da odgovor EU-a na ovu novu krizu i dalje bude odlučan, ujedinjen i brz;

30.

naglašava još jednom svoj poziv na daljnje sankcije koje uključuju potpuni i neposredni embargo na različiti uvoz energije iz Rusije te napuštanje povezane infrastrukture u skladu sa svojom Rezolucijom od 7. travnja 2022. te poziv na planiranje jamčenja sigurnosti opskrbe energijom u EU-u, što će među ostalim zahtijevati prilagodbu europske energetske politike, uzimajući pritom u obzir različite razine energetske ovisnosti država članica o uvezenim ruskim fosilnim gorivima;

31.

izražava zabrinutost zbog toga što trenutačna situacija u Ukrajini stvara snažan učinak na cijene energije te naglašava potrebu za jačanjem energetske samostalnosti i sigurnosti, diversifikacijom izvora energije, uključujući izvorima energije u EU-u, te ubrzavanjem energetske tranzicije; naglašava ulogu Mehanizma za oporavak i otpornost u uvođenju inicijative REPowerEU te naglašava da bi se pozajmice dostupne u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost mogle iskoristiti kao dopuna inicijativi REPowerEU i za unaprjeđivanje ulaganja u energetsku tranziciju, među ostalim razvojem čiste energije; očekuje stoga da Mehanizam za oporavak i otpornost znatno doprinese energetskoj suverenosti EU-a kroz energetsku učinkovitost, diversifikaciju i ulaganja u pravednu zelenu tranziciju;

32.

pozdravlja, u tom pogledu, različite mjere u nacionalnim planovima za oporavak i otpornost koje su usmjerene na jačanje energetske tranzicije i energetske sigurnosti te mjere kojima se jača strateška samostalnost, smanjuje ovisnost država članica o uvezenoj energiji iz fosilnih goriva te na jačanje diversifikacije izvora energije, energetske učinkovitosti i razvoja čistih energija; naglašava da bi u cilju jačanja sinergija i suradnje među državama članicama te izražavanja zajedničkih problema i prioriteta trebalo poticati prekogranične projekte, poboljšanje međusobne povezanosti europskih energetskih mreža te potpunu sinkronizaciju električnih mreža u cijelom EU-u;

33.

prima na znanje prijedlog Komisije o izmjeni Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost u kontekstu inicijative REPowerEU te izražava predanost donošenju stajališta o tom prijedlogu bez odgode; potiče države članice da službeno obavijeste Komisiju ako ne namjeravaju iskoristiti puni iznos svojih maksimalnih dodijeljenih zajmova iza Mehanizma za oporavak i otpornost; u tom kontekstu pozdravlja prijedlog za poticanje optimalne upotrebe zajmova dostupnih u okviru Mehanizma, među ostalim predlaganjem preraspodjele zajmova drugim državama članicama koje se suočavaju s dodatnim problemima koji su posljedica ruske invazije na Ukrajinu i dopuštanjem državama članicama da zatraže zajmove veće od 6,8 % svojeg bruto nacionalnog dohotka (BND), posebno radi ublažavanja gospodarskih, socijalnih i energetskih posljedica ruske invazije ma Ukrajinu na EU i popratnih učinaka restriktivnih mjera EU-a protiv Rusije i Bjelarusa;

34.

priznaje potrebu za mjerama kojima se pomaže izbjeglicama iz Ukrajine, posebno u pogledu smještaja, socijalne skrbi i skrbi za djecu, obrazovanja, zdravstvene skrbi i stanovanja, čime se nastoji ublažiti njihova socioekonomska situacija; naglašava stoga da se u tom pogledu mora osigurati veća razina ulaganja;

Nacionalni planovi za oporavak i otpornost

35.

pozdravlja činjenicu da su odobrena 24 nacionalna plana za oporavak i otpornost i primjećuje da do sredine lipnja 2022. jedna država članica još nije predložila svoj nacionalni plan za oporavak i otpornost; nadalje, napominje da jedan plan čeka na procjenu Komisije; potiče državu koja čeka na procjenu svojeg nacionalnog plana za oporavak i otpornost da vodi konstruktivne rasprave s Komisijom kako bi taj plan postao spreman za odobrenje bez daljnje odgode; poziva Komisiju da pri procjeni preostalih planova s dužnom pažnjom primijeni Uredbu o Mehanizmu za oporavak i otpornost kako bi se osigurala usklađenost s 11 kriterija za procjenu utvrđenih u toj uredbi;

36.

prima na znanje činjenicu da je Komisija u svojim procjenama zaključila da se svi odobreni nacionalni planovi za oporavak i otpornost odnose na svih šest stupova Mehanizma, da na zadovoljavajući način ispunjavaju sve kriterije procjene utvrđene u Uredbi o Mehanizmu te da predstavljaju uravnotežen paket reformi i ulaganja; smatra da su države članice mogle bolje uskladiti svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost sa šest stupova Mehanizma i zahtjevima iz Uredbe o Mehanizmu;

37.

Podsjeća Komisiju da je poštovanje vladavine prava i članka 2. UFEU-a preduvjet za pristup fondu i da je mehanizam uvjetovanosti u pogledu vladavine prava u potpunosti primjenjiv na Mehanizam za oporavak i otpornost; poziva Komisiju i Vijeće da se suzdrže od odobravanja mađarskog nacionalnog plana za oporavak i otpornost sve dok postoje razlozi za zabrinutost u pogledu poštovanja vladavine prava, neovisnosti sudstva te sprečavanja, otkrivanja i borbe protiv prijevara, sukoba interesa i korupcije; snažno potiče Vijeće da nacionalni plan Poljske za oporavak i otpornost odobri tek nakon što Poljska u potpunosti ispuni zahtjeve iz Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost, posebno one iz članka 22., a osobito u cilju zaštite financijskih interesa Unije od sukoba interesa i prijevara, te sve preporuke koje je kao država članica dobila u okviru europskog semestra za područje vladavine prava, i nakon što provede sve relevantne presude Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava; ustraje u tome da su ključne etape i ciljne vrijednosti povezane sa zaštitom financijskih interesa Unije, uspostava odgovarajućeg sustava kontrole, neovisnost pravosuđa te sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje prijevara, sukoba interesa i korupcije preduvjeti koji se moraju ispuniti prije podnošenja prvog zahtjeva za plaćanje te podsjeća da se plaćanja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost ne mogu izvršiti prije no što se ti preduvjeti ne ispune; podsjeća države članice da nepoštovanje odredbi Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost i naknadna kašnjenja u odobravanju nacionalnih planova za oporavak i otpornost ozbiljno utječu na sposobnost lokalnih i regionalnih vlasti da se na odgovarajući način suoče s utjecajem pandemije na njihove zajednice, poduzeća i građane te da mogu dovesti do dugoročnog pogoršanja lokalne i regionalne gospodarske situacije; žali zbog toga što zbog postupaka vlada Poljske i Mađarske sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost još nisu doprla do stanovništva i regija Poljske i Mađarske;

38.

podsjeća da se nijedna mjera ne bi trebala financirati u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost ako je u suprotnosti s vrijednostima EU-a sadržanima u članku 2. UEU-a; potiče Komisiju da pomno prati rizike za financijske interese EU-a u provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost, kao i sva kršenja ili potencijalna kršenja načela vladavine prava te da u slučaju moguće štete za financijske interese EU-a uvede hitne mjere; stoga poziva Komisiju da u skladu s Uredbom o uvjetovanosti u pogledu vladavine prava, bude posebno stroga s državama članicama u pogledu poštovanja zaštitu financijskih interesa Unije, kako je utvrđeno u članku 22. te Uredbe;

39.

osim toga, podsjeća da se poštovanje vladavine prava i dobro financijsko upravljanje sredstvima EU-a trebaju kontinuirano evaluirati tijekom cijelog trajanja Mehanizma za oporavak i otpornost te da se Komisija mora suzdržati od dodjele sredstava i prema potrebi, zatražiti povrat sredstava ako ti uvjeti više nisu ispunjeni;

40.

napominje da se u procjeni Komisije navodi da se svim odobrenim nacionalnim planovima za oporavak i otpornost predviđa ostvarivanje zelenog cilja od najmanje 37 % utvrđenog u Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost te da ukupni rashodi svih odobrenih planova u vezi s klimatskim promjenama iznose gotovo 220 milijardi EUR; ističe, međutim, da su u vanjskim revizijama potrošnje utvrđeni niži iznosi u pogledu zelene potrošnje; u tom pogledu ističe da bi ključne etape i ciljne vrijednosti povezane s klimatskim mjerama trebale biti definirane na način kojim bi se osiguralo da se provedenim mjerama pruža potpora klimatskim promjenama u mjeri u kojoj je to najavljeno; ističe da bi nacionalni planovi za oporavak i otpornost trebali doprinijeti zelenoj tranziciji, uključujući biološku raznolikost; primjećuje postojeću zabrinutost o tome doprinose li učinkovito sve relevantne mjere postizanju ciljeva;

41.

podsjeća da nacionalni planovi za oporavak i otpornost moraju biti usklađeni s nacionalnim energetskim i klimatskim planovima i njihovim ažuriranjima na temelju Uredbe (EU) 2018/1999 (18); poziva Komisiju da procijeni doprinos ulaganja namijenjenih za zelenu tranziciju u okviru nacionalnih planova za oporavak i otpornost postizanju novih klimatskih i energetskih ciljeva do 2030. utvrđenih u odgovarajućim revidiranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima;

42.

podsjeća da bi Mehanizam za oporavak i otpornost trebao doprinijeti uključivanju mjera u području bioraznolikosti u politike Unije; primjećuje da nekoliko nacionalnih planova za oporavak i otpornost doprinosi bioraznolikosti, ali ustraje na tome da su države članice mogle više iskoristiti Mehanizam za oporavak i otpornost za poboljšanje bioraznolikosti;

43.

upozorava na rizik od manipulativnog zelenog marketinga u provedbi nacionalnih planova za otpornost i oporavak, posebno u pogledu nekih mjera za koje se tvrdi da doprinose zahtjevima zelene potrošnje, uključujući mjere za energetski učinkovitu obnovu zgrada;

44.

napominje da se svim odobrenim nacionalnim planovima za oporavak i otpornost predviđa ostvarivanje digitalnog cilja od najmanje 20 % utvrđenog u Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost, dok su neke države članice izdvojile i više od polovine svojih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost za mjere koje potpadaju pod digitalni cilj te da ukupni rashodi svih odobrenih planova povezani s digitalizacijom iznose gotovo 29 % ili 130 milijardi EUR; pozdravlja snažnu usmjerenost nacionalnih planova za oporavak i otpornost na potporu MSP-ovima i digitalizaciju javnih usluga, uključujući zdravstveni sektor, te na digitalne vještine, digitalizaciju poslovanja, povezivost, digitalno istraživanje i razvoj te napredne tehnologije; napominje da su dvije trećine država članica u svoje planove za oporavak i otpornost uključile samoprocjenu sigurnosti za ulaganja u digitalne kapacitete i povezivost;

45.

podsjeća Komisiju i države članice da se u skladu s Uredbom o Mehanizmu za oporavak i otpornost pri ulaganjima u digitalne tehnologije trebaju poštovati načela interoperabilnosti, energetske učinkovitosti i zaštite osobnih podataka, omogućiti sudjelovanje MSP-ova i start-up poduzeća te promicati primjenu rješenja otvorenog koda; naglašava da natječaji za digitalnu javnu nabavu moraju biti pažljivo osmišljeni, posebno kako bi se osigurao pristup MSP-ova relevantnim javnim ulaganjima;

46.

primjećuje da nekoliko nacionalnih planova za oporavak i otpornost sadrži prijedloge za 5G povezivost; podsjeća da bi države članice trebale osigurati koherentnost i komplementarnost u uvođenju 5G povezivosti, mobilnog širokopojasnog pristupa i infrastrukture u svim područjima kako nitko ne bi bio zapostavljen;

47.

naglašava da je važno da se u nacionalnim planovima za oporavak i otpornost gotovo 50 % ukupnih rashoda ili 203 milijarde EUR namijeni mjerama za dobro funkcioniranje jedinstvenog tržišta, poboljšanje poslovnog okruženja i promicanje privatnih ulaganja; ponavlja važnost privatnog sektora u uspješnoj provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost; potiče države članice da olakšaju javna ulaganja koja se odnose na projekte financirane sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost uklanjanjem svih nepotrebnih prepreka koje bi MSP-ove mogle spriječiti u ostvarivanju pristupa sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost te u tu svrhu poziva Komisiju da podnese detaljnu analizu pristupa privatnog sektora sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost; traži od država članica da provedu nacionalne planove za oporavak i otpornost u skladu s transparentnim rasporedom kako bi se privatnom sektoru omogućilo da planira svoje aktivnosti i projekte u skladu s relevantnim mjerama;

48.

napominje da Komisija procjenjuje da socijalna davanja u okviru nacionalnih planova za oporavak i otpornost čine oko 20 % zatraženih bespovratnih sredstava i zajmova; primjećuje da su ti rashodi usmjereni na poticaje za zapošljavanje za određene skupine u nepovoljnom položaju, reforme zakonodavstva o zaštiti radnih mjesta i propise o ugovorima o radu; podsjeća na to da su socijalne posljedice pandemije brojne i da su neravnomjerno i nerazmjerno opteretile skupine društva s nižim prihodima kao i ranjive skupine te istodobno povećale potrebu za javnim uslugama; žali zbog toga što su mjere u području socijalnih ulaganja prilično ograničene na socijalnu infrastrukturu i što samo neki nacionalni planovi za oporavak i otpornost sadržavaju mjere za razvoj odgovarajućih usluga skrbi i privremene mjere potpore;

49.

podržava cilj Komisije da se s pomoću Mehanizma izgradi otpornije i uključivije tržište rada te primjećuje da bi se relevantnim mjerama trebalo promicati visokokvalitetno zapošljavanje;

50.

ističe da se svi dosad odobreni nacionalni planovi za oporavak i otpornost bave socijalnim izazovima i izazovima povezanima sa zapošljavanjem, među ostalim kroz mjere za unaprjeđenje sudjelovanja na tržištu rada, promicanje usavršavanja i prekvalifikacije, modernizaciju institucija i usluga na tržištu rada kao i sustava socijalne i zdravstvene zaštite; izražava žaljenje zbog toga što neke države članice zaostaju u jačanju socijalne dimenzije svojih planova;

51.

naglašava važnost reformi i ulaganja u zdravstvenu, gospodarsku, socijalnu i institucijsku otpornost kako bi se povećala pripravnost za krizu i kapaciteti za odgovor na krizu, za koje je namijenjeno više od 17 % ukupnih dodijeljenih sredstava iz nacionalnih planova za oporavak i otpornost, odnosno 76 milijardi EUR; ističe da prema Komisiji u okviru tog stupa Mehanizma za oporavak i otpornost države članice moraju provesti 789 mjera povezanih s 1 900 ključnih etapa i ciljnih vrijednosti; naglašava da je bolest COVID-19 pokazala važnost jačanja otpornosti javnih institucija na šokove;

52.

napominje da se odobrenim nacionalnim planovima za oporavak i otpornost predviđaju rashodi za mjere povezane sa zdravstvenom skrbi u iznosu od 37 milijardi EUR, što odgovara 8 % ukupnih rashoda nacionalnih planova za oporavak i otpornost; primjećuje da je najveći doprinos namijenjen za obnovu i proširenje bolničke infrastrukture, nakon čega slijede jačanje primarne skrbi i prevencije te digitalna tranzicija u području zdravstvene i dugotrajne skrbi; očekuje da će te mjere povezane sa zdravstvenom skrbi doprinijeti povećanju kapaciteta i otpornosti zdravstvenih sustava i njihove pripravnosti za buduće krize; izražava zabrinutost zbog toga što brojne države članice nisu obuhvatile mjere dostatne da skrb o mentalnom zdravlju postane dostupna i cjenovno pristupačna svih dobnim skupinama te ističe da bi mentalno zdravlje trebalo biti sastavni dio socioekonomskog oporavka EU-a od pandemije i prioritet zdravlja na radu; izražava zabrinutost zbog toga što neke države članice nisu uključile dostatne mjere za reagiranje na dugotrajne izazove u području javnog zdravstva;

53.

primjećuje da modernizacija javne uprave ima važno mjesto u mnogim nacionalnim planovima za oporavak i otpornost, tako se očekuje da će ulaganja u poboljšanje javne uprave iznositi otprilike 1,8 milijardi EUR; naglašava da bi nacionalni planovi za oporavak i otpornost mogli doprinijeti povećanju kapaciteta javnih uprava za učinkovito upravljanje europskim fondovima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini; ističe da koristi reformi nadilaze s njima povezane troškove, što bi se trebalo konkretno i na pozitivan način odraziti na građane;

54.

napominje da se odobrenim nacionalnim planovima za oporavak i otpornost predviđaju rashodi namijenjeni djeci i mladima, uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje te nezaposlenost mladih i vještine, u iznosu od 49 milijardi EUR, što odgovara otprilike 11,5 % ukupnih rashoda nacionalnih planova za oporavak i otpornost; konstatira da taj iznos predstavlja prvi korak u osiguravanju provedbe koordiniranih mjera namijenjenih sljedećoj generaciji u svih 27 država članica; zabrinut je zbog toga što mnogi nacionalni planovi za oporavak i otpornost ne odražavaju na odgovarajući način ambicije postavljene u okviru europskog jamstva za djecu i što samo djelomično odražavaju ambicije ojačane garancije za mlade; izražava žaljenje zbog činjenice što su dvije države članice odlučile da u svoje planove neće uključiti mjere namijenjene djeci i mladima, već su umjesto toga prednost dale predstavljanju mjera kojima se potiču vještine i digitalne vještine za sve građane;

55.

primjećuje da gotovo svi odobreni nacionalni planovi za oporavak i otpornost sadržavaju ulaganja u digitalno obrazovanje, što u ukupnim rashodima za obrazovanje predstavlja udio od otprilike 30 %; pozdravlja usredotočenost na modernizaciju obrazovne infrastrukture i opreme u državama članicama;

56.

napominje da su države članice dosad predložile ukupno 228 mjera usmjerenih na pružanje potpore djeci i mladima; primjećuje da je 74 % mjera usmjereno na opće, strukovno i visoko obrazovanje te kapacitete za osposobljavanje, kao i dostupnost, cjenovnu pristupačnost, kvalitetu i uključivost, među ostalim digitalizacije i infrastrukture; nadalje, napominje da se 14 % mjera odnosi na rani i predškolski odgoj i obrazovanje, rano napuštanje školovanja i siromaštvo djece; primjećuje da je 12 % mjera usmjereno na rješavanje problema nezaposlenosti mladih otvaranjem radnih mjesta, zapošljavanjem, poticajima za prelazak na drugo radno mjesto i potporom samozapošljavanju; ističe da je Parlament zatražio od država članica da najmanje 2 % proračuna svakog nacionalnog plana za oporavak i otpornost namijene kulturi, a 10 % obrazovanju; primjećuje da je 16 država članica u svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost uključilo mjere koje se odnose na kulturu; vjeruje da su države članice mogle bolje iskoristiti Mehanizam za oporavak i otpornost za potporu tim sektorima;

57.

poziva Komisiju da nastavi pratiti provedbu šest stupova i osiguravati da detaljni podaci budu dostupni u tablici pokazatelja za oporavak i otpornost; traži od Komisije da omogući više regionalnih metoda praćenja provedbe uz pomoć tablice pokazatelja i pozdravlja inicijative za praćenje na razini EU-a i na nacionalnoj razini kojima se poboljšava praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost; sa zadovoljstvom primjećuje da nekoliko država članica pruža podatke na regionalnoj razini i poziva druge države članice da učine isto;

58.

ističe da se Mehanizam za oporavak i otpornost ne smije upotrebljavati kao zamjena za stalne nacionalne proračunske rashode, osim ako je to propisno opravdano; napominje da je Komisija odobrila nacionalne planove za oporavak i otpornost samo za pokrivanje početnih troškova uspostave i pokretanja reformi; podsjeća države članice da se Mehanizam za oporavak i otpornost mora provoditi na način kojim se ne dovodi u pitanje njihova odgovornost za upravljanje javnim financijama; poziva Komisiju da podnese detaljne podatke o procjeni usklađenosti s ovim horizontalnim načelom i sva pripadajuća obrazloženja;

59.

ističe da je Komisija za svaku mjeru ocijenila poštuje li načelo nenanošenja bitne štete u skladu sa svojim tehničkim smjernicama; naglašava da se primjenom kriterija nenanošenja bitne štete, kako je razvijen u smjernicama Komisije, moraju spriječiti mjere štetne za okoliš; poziva Komisiju da objavi podnesene procjene primjene načela nenanošenja bitne štete te naglašava da bi Komisija trebala pažljivo preispitati i pratiti potpuno poštovanje ovog načela tijekom faze provedbe; napominje da su neke države članice morale poboljšati određene mjere kako bi ih uskladile s tim načelom; konstatira da je poštovanje načela nadalje dovelo do početnih nedosljednosti između zahtjeva Komisije i zahtjevâ Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda za zemlje koje su za svoje omotnice programa InvestEU izdvojile sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a time i do kašnjenja u postupku provedbe;

60.

uviđa da velika većina nacionalnih planova za oporavak i otpornost obuhvaća poseban odjeljak u kojem se objašnjava kako se planom rješavaju rodna pitanja i izazovi; konstatira da nacionalni planovi za oporavak i otpornost sadržavaju mjere usmjerene na sudjelovanje žena na tržištu rada i smanjenje razlike u plaćama žena i muškaraca, ali izražava razočaranje zbog toga što ne uključuju posebno obrazloženje o tome kako se planom rješavaju rodni problemi i izazovi; naglašava da su visokokvalitetne javne usluge skrbi važne da bi se ublažili teret neplaćenog pružanja skrbi, koji u najvećoj mjeri danas snose žene, i negativne posljedice na BDP; traži od Komisije da provede studiju kako bi se provjerilo u kojoj mjeri Mehanizam za oporavak i otpornost doprinosi otvaranju radnih mjesta u sektorima u kojima prevladava jedan spol te doprinose li dovoljno popratne mjere većoj prisutnosti manje zastupljenog spola u tim sektorima;

61.

konstatira da dvadeset država članica u svojim nacionalnim planovima za oporavak i otpornost predviđa prekogranične projekte većinom usmjerene na infrastrukturu, kao što su željezničke ili elektroenergetske veze, vodik, kvantna tehnologija, 5G povezivost, kapaciteti u oblaku i inovacijski centri; izražava žaljenje zbog toga što nacionalni planovi za oporavak i otpornost ne sadrže više prekograničnih projekata kako bi se povećali učinci prelijevanja i doprinijelo dodanoj vrijednosti EU-a; primjećuje da dvadeset država članica u svojim nacionalnim planovima za oporavak i otpornost predviđa prekogranične projekte, kao što su važni projekti od zajedničkog europskog interesa, koji su uglavnom usmjereni na infrastrukturu; poziva države članice da po potrebi pojasne ulogu relevantnih dionika u uvođenju i provedbi višedržavnih projekata; smatra da su u nacionalne planove za oporavak i otpornost trebale biti uključene dodatne prekogranične mjere kako bi se povećao njihov učinak prelijevanja i povećala dodana vrijednost EU-a;

62.

u prvom redu konstatira važnost prekograničnih projekata povezanih s prijenosom energije među državama članicama; vjeruje da bi u trenutačnoj situaciji nacionalni planovi za oporavak i otpornost imali više koristi od daljnjih prekograničnih projekata, posebno u području energije; naglašava da su ta ulaganja ključna za postizanje energetske suverenosti i zelene tranzicije; ističe da trenutačno stanje pokazuje važnost diversifikacije izvora energije EU-a i pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta za električnu energiju između država članica; poziva na poboljšanje međupovezanosti europskih energetskih mreža te na potpunu sinkronizaciju električnih mreža u cijelom EU-u; naglašava, nadalje, važnost jačih napora u poboljšanju energetske učinkovitosti u cilju ograničavanja očekivanog rasta potražnje za električnom energijom;

63.

primjećuje da nijedna država članica nije predložila prijenos strukturnih fondova u svoj nacionalni plan za oporavak i otpornost, da samo dvije države članice planiraju svoje omotnice programa InvestEU namiriti sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost te da samo četiri države članice namjeravaju uključiti troškove tehničke potpore u svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost; izražava žaljenje zbog toga što nije iskorišten puni potencijal odredbe o prijenosu sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost u nacionalne odjeljke programa InvestEU; podsjeća da su sinergije među različitim fondovima EU-a od presudne važnosti za odgovarajući oporavak i konsolidiranu otpornost Unije te podsjeća države članice da se primjenom odredbe doprinosi jačanju sinergija;

64.

podsjeća da u skladu s Uredbom o Mehanizmu za oporavak i otpornost planovi za oporavak i otpornost moraju biti usklađeni i s informacijama koje su države članice uključile u svoje sporazume o partnerstvu i operativne programe u okviru fondova Unije; ponavlja da ta odredba nije važna samo da bi se izbjeglo dvostruko financiranje ili preklapanje ciljeva već i kako bi se osigurao koordinirani pristup i maksimalno povećale koristi od financiranja EU-a; traži da Komisija provede analizu načina na koji se osigurava ta koordinacija; prima na znanje da je donošenje nacionalnih planova za oporavak i otpornost u nekim slučajevima dovelo do kašnjenja u usvajanju sporazuma o partnerstvu te izražava zabrinutost zbog posljedica tih kašnjenja; poziva Komisiju i države članice da izbjegnu daljnja kašnjenja u izradi i donošenju sporazuma o partnerstvu i poziva da se brzo odgovori na problem tih kašnjenja;

65.

ističe da su sinergije i koherentnost između Mehanizma za oporavak i otpornost i drugih programa financiranja Unije ključne da bi se zajamčio istinski oporavak te konsolidirana otpornost Unije; poziva Komisiju i države članice da potiču sinergije između nacionalnih planova za otpornost i oporavak i drugih programa financiranja Unije, posebno partnerskih sporazuma; postavlja pitanje kako je Komisija potaknula države članice da podupru sinergije s nacionalnim planovima za oporavak i otpornost drugih država članica;

66.

podsjeća države članice da se očekuje da će se nacionalnim planovima za oporavak i otpornost doprinijeti učinkovitom suočavanju sa svim izazovima ili velikom dijelu njih koji su utvrđeni u relevantnim preporukama za pojedine zemlje, uključujući njihove fiskalne aspekte i preporuke dane na temelju članka 6. Uredbe (EU) br. 1176/2011 (19), prema potrebi, te upućene dotičnoj državi članici, ili pak izazovima utvrđenima u drugim relevantnim dokumentima koje je Komisija službeno donijela u kontekstu europskog semestra; prima na znanje ocjenu Komisije da se svim nacionalnim planovima za oporavak i otpornost odgovara barem na velik dio izazova utvrđenih u relevantnim preporukama europskog semestra, ali ne i na sve izazove;

67.

prepoznaje pozitivan učinak potrebnih poreznih reformi u državama članicama koje su uključene u neke nacionalne planove i žali zbog toga što nijedna od država članica na koje se odnose preporuke za pojedine zemlje u pogledu agresivnog poreznog planiranja, izbjegavanja plaćanja poreza, utaje poreza i pranja novca nije riješila te izazove u svojem nacionalnom planu za oporavak i otpornost;

68.

poziva Komisiju da na odgovarajući način ocijeni ostvarivanje svih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, uključujući one povezane s preporukama za pojedine zemlje i u nacionalnim planovima za oporavak i otpornost u fazi isplate Mehanizma, te da proporcionalno smanji plaćanja, ovisno o važnosti dotičnih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, ako one nisu ostvarene u dovoljnoj mjeri, uključujući nenazadovanje u prethodno ostvarenim ključnih etapama i ciljnim vrijednostima; nadalje, poziva Komisiju da po potrebi iskoristi odredbe Uredbe, omogućujući povrat bespovratnih sredstava ili traženje prijevremene otplate zajmova u slučaju da države članice prekrše obveze u okviru sporazuma o financiranju;

69.

konstatira da je Komisija sve države članice ocijenila ocjenom A u pogledu svih kriterija predviđenih Uredbom o Mehanizmu; podsjeća da su prema procjeni Komisije sve države članice dobile ocjenu B za kriterije na temelju kojih se ocjenjuje jesu li procijenjeni ukupni troškovi nacionalnih planova za oporavak i otpornost razumni; poziva Komisiju da zajamči da su troškovi vjerodostojni i da se provodi njihova odgovarajuća analiza kako bi se suzbile prijevare i korupcija; potiče Komisiju da temeljito ocijeni zadovoljavajuće ostvarenje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti prije prihvaćanja zahtjeva za plaćanje te da zajamči da nije došlo do poništavanja napretka u prethodno ostvarenim ključnim etapama i ciljnim vrijednostima;

Mehanizmi transparentnosti, praćenja i kontrole

70.

ističe važnost transparentnosti i dobrog proceduralnog upravljanja u postupcima i praksama javne nabave; u tom pogledu poziva države članice da osiguraju jednakost i pravednost te posebno pristup u postupku javne nabave svima, uključujući mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća;

71.

potiče države članice da pravovremeno pokrenu postupak javne nabave za provedbu mjera kako bi se osiguralo njihovo dovršenje u skladu s kalendarom ključnih etapa i ciljeva;

72.

naglašava da je transparentnost presudna za čvrst sustav praćenja nacionalnih planova za oporavak i otpornost kojim bi se omogućio smislen angažman javnosti; izražava žaljenje što je Vijeće odbilo izradu internetske platforme, kojoj bi potporu pružili Parlament i Komisija, na kojoj bi se objavljivali krajnji korisnici; primjećuje da je zbog prirode korištenih instrumenata kontrola usmjerena na postizanje rezultata i ishoda, a ne na provjeru troškova; konstatira da se tim pristupom može pojednostavniti provedba i doprinijeti postizanju željenog ishoda; upozorava da bi taj pristup, bez odgovarajućeg praćenja, mogao otežati otkrivanje zlouporabe sredstava EU-a; potiče ipak Komisiju da poduzme odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo rano otkrivanje zlouporabe sredstava EU-a; poziva Komisiju da pomno prati svaku moguću pojavu dvostrukog financiranja i da, ako se takvi slučajevi potvrde, bez odgode zatraži povrat sredstava;

73.

poziva Komisiju da obavijesti tijela nadležna za proračun o upotrebi IT-sustava koje uspostavlja Komisija za države članice radi izvješćivanja o relevantnim informacijama o provedbi nacionalnih planova za oporavak i otpornost;

74.

potiče države članice na to da prikupljaju i bilježe podatke o krajnjim primateljima i korisnicima sredstava Unije u elektroničkom standardiziranom i interoperabilnom formatu te da koriste jedinstveni alat za rudarenje podataka i utvrđivanje razine rizika koji će Komisija staviti na raspolaganje; potiče Komisiju da ustraje na upotrebi integriranog i interoperabilnog sustava praćenja koji uključuje jedinstveni alat za rudarenje podataka i utvrđivanje razine rizika (ARACHNE) za sve rashode u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost te da osigura da ARACHNE bude interoperabilan sa svim relevantnim softverima i setovima podataka kako bi administrativno opterećenje bilo što je manje moguće; nadalje, ponovno ističe važnost digitalizacije cjelokupnog procesa izvješćivanja, praćenja i revizije;

75.

podsjeća na to da bi države članice trebale prikupljati podatke o stvarnom vlasniku/stvarnim vlasnicima primatelja sredstava i korisnicima programa i osigurati pristup tim podacima te ponovno ističe važnost osiguravanja transparentnosti krajnjih korisnika bez stvaranja dodatnog opterećenja u pogledu izvješćivanja; poziva Komisiju i države članice da povremeno objavljuju ažurirane podatke o krajnjim korisnicima i prenesenim sredstvima radi povjerenja javnosti i transparentnosti; poziva Komisiju da uspostavi integrirani i interoperabilni sustav jednostavan za upotrebu koji bi sadržavao informacije o svim projektima koje sufinancira EU, kao i o njegovim korisnicima i stvarnim vlasnicima, ugovarateljima i podugovarateljima te koji bi mogao objediniti sve iznose koje je primio isti korisnik ili stvarni vlasnik;

76.

podsjeća Komisiju da joj pri evaluaciji nacionalnih planova za oporavak i otpornost i zahtjeva za plaćanje mogu pomagati stručnjaci te je poziva da tu odredbu po potrebi u potpunosti iskoristi, posebno ako joj nedostaje interne sposobnosti za temeljito ispitivanje planova ili ostvarivanja ključnih etapa i ciljeva; izražava sumnje u pogledu dostatnih kapaciteta Vijeća za pravilnu analizu nacionalnih planova za oporavak i otpornost ili zahtjeva za plaćanje te poziva da se osigura njihova odgovarajuća procjena;

77.

potiče Komisiju da osigura da se evaluacija ključnih etapa i ciljeva koje su države članice ostvarile u okviru svojih nacionalnih planova za oporavak i otpornost temelji na sveobuhvatnoj i transparentnoj procjeni ključnih etapa i ciljeva u svim njihovim dimenzijama, a posebno njihovoj kvaliteti;

78.

podsjeća da su države članice obvezne uspostaviti pouzdane sustave kontrole i revizije kako bi se zajamčila zaštita financijskih interesa Unije, da bi se spriječile prijevare, suzbila korupcija i sukobi interesa i osigurala transparentnost te da je Komisija odgovorna za osiguravanje uspostave i potpunog funkcioniranja tih sustava prije odobravanja prvih plaćanja; podsjeća da se sredstva isplaćuju nakon ispunjenja ključnih etapa i ciljeva;

79.

napominje da se Komisija u velikoj mjeri oslanja na države članice kad je riječ o temeljitoj reviziji nacionalnih planova za oporavak i otpornost; potiče Komisiju da osigura učinkovito praćenje, reviziju i potpunu provedbu tih zahtjeva te da prati stalnu usklađenost sa svim takvim mjerama koje se odnose na cijeli životni ciklus Mehanizma za oporavak i otpornost; poziva Komisiju da osigura snažan mehanizam za redovitu reviziju sustava kontrole država članica;

80.

ponavlja važnu ulogu Europskog revizorskog suda, Ureda europskog javnog tužitelja, Europskog ureda za borbu protiv prijevara, Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu i drugih relevantnih tijela i agencija EU-a u pružanju potpore državama članicama i Komisiji u zaštiti financijskih interesa Unije tijekom provedbe instrumenta Next Generation EU te poziva te institucije i tijela da u potpunosti iskoriste svoje ovlasti u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost i drugog relevantnog zakonodavstva u cilju sprječavanja, otkrivanja, ispravljanja i istraživanja prijevare, korupcije i sukoba interesa radi detaljne analize rashoda u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost; podsjeća da bi tijela i agencije EU-a trebala raspolagati odgovarajućim resursima za ispunjavanje svojih zadaća; poziva Komisiju da surađuje s tim institucijama i tijelima te da osigura uspostavu odgovarajućih kapaciteta kontrole i da im države članice omoguće puni pristup svim relevantnim informacijama radi izvršavanja svojih ovlasti;

81.

pozdravlja ulogu Foruma o kaznenom progonu u okviru instrumenta Next Generation EU i operaciju Sentinel, koji će na kooperativan način pomoći u sprečavanju i suzbijanju prijetnji sredstvima instrumenta Next Generation EU i općenito financijskoj dobrobiti Unije te u mapiranju ranjivosti u nacionalnim sustavima dodjele;

82.

ponavlja da je važno da Komisija, zajedno s državama članicama, kontinuirano prati rashode Mehanizma za oporavak i otpornost te podataka o provedbi i upravljanju, među ostalim ex post, pri čemu treba osigurati potpunu transparentnost u cilju analize rezultata Mehanizma za oporavak i otpornost te utvrđivanja i uklanjanja svih nedostataka u tom pogledu;

83.

podsjeća da u okviru postupka davanja razrješnice Komisiji, u skladu s člankom 319. UFEU-a, Mehanizam za oporavak i otpornost podliježe izvješćivanju u okviru integriranog financijskog izvješćivanja i izvješćivanja o odgovornosti iz članka 247. Financijske uredbe te, posebice, zasebno u okviru godišnjeg izvješća o upravljanju proračunom i o njegovu izvršenju;

Upravljanje, transparentnost i vidljivost provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost

84.

potvrđuje ulogu Parlamenta u nadzoru nad provedbom Mehanizma za oporavak i otpornost, konkretno u vidu pet plenarnih rasprava održanih 2021., dvije usvojene rezolucije, četiri dijaloga o oporavku i otpornosti održanih s Komisijom 2021., 20 sastanaka posebne radne skupine za nadzor nad Mehanizmom za oporavak i otpornost, parlamentarnih pitanja te redovitog protoka informacija i ad hoc zahtjeva Komisije za informacije; podsjeća na to da se člankom 25. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost zahtijeva da Komisija Parlamentu i Vijeću istodobno i pod jednakim uvjetima dostavlja relevantne dokumente i informacije; primjećuje spori početak pravilnog protoka dokumenta i poteškoće s kojima se Parlament suočava u pogledu pristupa informacijama koje dobiva od Komisije i koje prosljeđuje državama članicama; pozdravlja činjenicu što su uspostavljeni bolji komunikacijski postupci te poziva na održavanje ovakvog protoka informacija;

85.

poziva Komisiju da slijedi otvoren, transparentan i konstruktivan pristup tijekom dijaloga o oporavku i otpornosti te da poštuje odredbu članka 26. stavka 1. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost u pogledu redovite interakcije s Parlamentom; podsjeća da bi međuinstitucijska suradnja uspostavljena Mehanizmom za oporavak i otpornost trebala postati minimalni standard u svim programima financiranja;

86.

poziva nacionalne parlamente i relevantne dionike da u skladu s nacionalnim pravnim okvirima prate primjer Parlamenta i provjeravaju provedbu svojih nacionalnih planova za oporavak i otpornost na otvoren, transparentan i demokratski način;

87.

žali zbog toga što u svim državama članicama lokalne i regionalne vlasti, organizacije civilnog društva, socijalni partneri, akademska zajednica ili drugi relevantni dionici nisu bili dovoljno uključeni u izradu i provedbu nacionalnih planova za oporavak i otpornost u skladu s nacionalnim pravnim okvirom te poziva na njihovo sudjelovanje koje se temelji na jasnim i transparentnim načelima pri provedbi tih planova u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

88.

podsjeća da su lokalne i regionalne vlasti, organizacije civilnog društva, socijalni partneri i drugi relevantni dionici predvodnici u provedbi nacionalnih planova za oporavak i otpornost na lokalnoj razini te podsjeća Komisiju i države članice da su odgovarajuća uključenost i koordinacija s lokalnim i regionalnim vlastima, organizacijama civilnog društva, socijalnim partnerima i drugim relevantnim dionicima pri provedbi i praćenju planova presudni za uspjeh oporavka u Uniji i ključni za djelotvornost i širu odgovornost nacionalnih planova za oporavak i otpornost; poziva Komisiju da istraži načine za uspostavljanje dijaloga na razini EU-a s predstavnicima relevantnih dionika u Mehanizmu za oporavak i otpornost;

89.

poziva države članice da osiguraju jasnu raspodjelu odgovornosti i odgovarajuće sustave upravljanja sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost, uzimajući u obzir posebne potrebe građana na regionalnoj i lokalnoj razini, pri čemu će poštovati načela nediskriminacije i jednakog postupanja; podsjeća da provedba mjera nacionalnih planova za oporavak i otpornost mora poštovati sve relevantne zakone u skladu s nacionalnim pravnim okvirima;

90.

očekuje da će izvješće o preispitivanju provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost koje je pripremila Komisija pružiti opsežne podatke i analizu doprinosa nacionalnih planova za oporavak i otpornost provedbi europskog stupa socijalnih prava, uključujući učinak nacionalnih planova za oporavak i otpornost na rodnu ravnopravnost i njihov učinkovit doprinos rodnoj ravnopravnosti, kao i njihovu potporu MSP-ovima i strateškoj autonomiji;

91.

poziva Komisiju da procijeni je li vjerojatno da će se zakonski utvrđeni ciljevi potrošnje – 37 % zelene potrošnje i 20 % digitalne potrošnje ostvariti po planu tijekom faze provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost te da, prema potrebi, pozove pozove države članice da, uz potporu Komisije kada je to potrebno, poduzmu potrebne mjere kako bi se ostvarili ti ciljevi kada se predviđa da ne bi mogli biti ispunjeni;

92.

očekuje da izvješće Komisije o preispitivanju provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost sadrži informacije o zaprekama, kada je to primjereno, koje sprječavaju odgovarajuću provedbu nacionalnih planova za oporavak i otpornost;

93.

pozdravlja činjenicu da je u prosincu 2021. uspostavljena tablica pokazatelja za oporavak i otpornost, zahvaljujući kojoj se svim građanima omogućuje praćenje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost; primjećuje da, u skladu s delegiranim aktom o zajedničkim pokazateljima, države članice moraju izvješćivati o nekoliko pokazatelja, među ostalim o provedbi europskog stupa socijalnih prava i MSP-ovima kojima se pruža potpora; poziva Komisiju da poboljša sposobnosti tablice pokazatelja kako bi se osigurao visok stupanj vidljivosti Mehanizma za oporavak i otpornost i odgovornosti za njega; pozdravlja činjenicu da tablica pokazatelja sadrži podatke razvrstane po spolu za pokazatelje izražene brojem zaposlenika;

94.

potiče Komisiju da provede odredbu prema kojoj bi države članice trebale pružati podatke potrebne za izvješćivanje o napretku u pogledu šest stupova Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost, čime bi se svakom građaninu omogućilo praćenje provedbe Mehanizma; međutim, žali zbog toga što države članice nisu sklone pružanju detaljnijih podataka koji bi se uvrstili u tablicu pokazatelja za oporavak i otpornost; konstatira da bi detaljniji podaci građanima omogućili da svoje vlade lakše pozivaju na odgovornost;

95.

ističe da je jedan od ciljeva Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost doprinijeti postizanju socijalnih ciljeva EU-a te naglašava važnost uspostavljanja metodologija za prikazivanje napretka u njegovoj provedbi i načina na koji doprinosi europskom stupu socijalnih prava; izražava zabrinutost zbog toga što Delegirani akt o socijalnim izdacima i pregledu pokazatelja otpornosti neće biti dovoljan za praćenje i izvješćivanje o socijalnoj i rodnoj dimenziji te učincima Mehanizma za oporavak i otpornost; poziva Komisiju da bolje prikaže praćenje provedbe 20 načela europskog stupa socijalnih prava kroz komplementarne socijalne i rodne pokazatelje uključene u tematsku analizu tablice pokazatelja;

96.

poziva Komisiju da iznese dodatne pokazatelje uključene u tematsku analizu tablice pokazatelja radi praćenja uspješnosti država članica u području bioraznolikosti, kohezije i konkurentnosti;

97.

podsjeća da u skladu s Uredbom o Mehanizmu za oporavak i otpornost Komisija mora provoditi informacijske i komunikacijske aktivnosti koje se odnose na Mehanizam; potiče Komisiju da preko svojih predstavništava u državama članicama i u suradnji s uredima za vezu Europskog parlamenta u državama članicama pokrene događanja u državama članicama kojima se promiče tablica pokazatelja i predstavljaju razne analize koje je provela Komisija, uključujući analizu šest stupova; potiče Komisiju da objavi detaljnu analizu pozitivnih učinaka Mehanizma za oporavak i otpornost isticanjem dobrih praksi u provedbi nacionalnih planova za oporavak i otpornost te preporuka za prevladavanje prepreka pri provedbi i poboljšanje učinkovite upotrebe sredstava;

98.

ističe da se nacionalne javne uprave suočavaju sa znatnim izazovom u pogledu apsorpcije svih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost u tako kratkom vremenskom razdoblju; potiče Komisiju da aktivno podrži države članice u apsorpciji tih sredstava kako bi se sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost uspješno isplaćivala diljem Unije;

99.

i dalje ustraje i namjerava u potpunosti iskoristiti niz mogućnosti koje nudi Uredba o Mehanizmu za oporavak i otpornost, a odnose se na procjenu, nadzor i promicanje Mehanizma, među ostalim s pomoću događanja i aktivnosti, uključujući ona na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini;

100.

pozdravlja inicijativu Europskog ombudsmana za pripremu „Načela dobre prakse za upravljanje transparentnošću pri korištenju sredstava za oporavak”;

101.

napominje da se u nacionalnim planovima za oporavak i otpornost država članica izvješćuje o njihovim komunikacijskim strategijama; međutim, žali zbog činjenice što se očekuje da će takve komunikacijske kampanje bez jasnog standarda biti vrlo različite, čime će se ograničiti vidljivost Mehanizma i financiranja EU-a općenito; pozdravlja činjenicu da je većina država članica slijedila preporuke Komisije o izradi posebnih internetskih stranica na kojima se prikazuju informacije povezane s Mehanizmom za oporavak i otpornost, ali izražava žaljenje zbog činjenice da postoje velike razlike u detaljnosti informacija objavljenih na njima;

102.

poziva na daljnje usklađivanje informacija dostupnih građanima o nacionalnoj provedbi i nacionalnim komunikacijskim strategijama povezanima s Mehanizmom za oporavak i otpornost radi poticanja transparentnosti i odgovornosti, čime se jača odgovornost za provedbu; poziva Komisiju da preporuči usklađen pristup i standard za prikazivanje informacija o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost na nacionalnoj i regionalnoj razini te da od država članica traži da se pridržavaju tog standarda ili da objasne odstupanja;

Dosadašnje pouke izvučene iz Mehanizma za oporavak i otpornost

103.

ponavlja važnost uspješne provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost u državama članicama kako bi se osigurao dugoročni učinak na gospodarstvo i društvo EU-a; ističe da će preispitivanje okvira gospodarskog upravljanja EU-a biti prilika za izvlačenje pouka iz uspjeha, ali i iz nedostataka Mehanizma za oporavak i otpornost; potiče Komisiju da istraži i iznese različite scenarije o tome kako bi iskustva stečena u osmišljavanju i provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost mogla potaknuti preispitivanje okvira makroekonomskog upravljanja EU-a, posebno u pogledu postizanja veće transparentnosti, demokracije, uključenja, koordinacije i nadzora;

104.

naglašava da je Mehanizam za oporavak i otpornost pokazao važnost snažnog uključenja Europskog parlamenta, zajedno s Vijećem, u utvrđivanje zajedničkih prioriteta EU-a, odgovora na nove probleme i osmišljavanje temeljnih političkih smjernica i mehanizama za upravljanje, kao i u nadzor provedbe za snažnu europsku odgovornost; ponavlja da bi Parlament trebao biti ravnopravan s Vijećem u nadzoru provedbe Mehanizma te poziva Komisiju da osigura da se u budućim inicijativama EU-a jednako postupa prema obje institucije; naglašava važnost delegiranih akata u jačanju demokratske odgovornosti i legitimnosti procesa;

105.

ocjenjuje pozitivnim što je potpora EU-a pružena reformama i ulaganjima u obliku paketā zajedno s poticajima imala ključnu ulogu u jačanju nacionalne odgovornosti Mehanizma za oporavak i otpornost i europskog semestra na temelju zajedničkih prioriteta EU-a; nadalje, naglašava da su konstruktivni socijalni i teritorijalni dijalozi s visokom razinom uključenja lokalnih i regionalnih vlasti, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva, u okviru nacionalnog pravnog okvira, ključni za nacionalnu odgovornost, uspješnu provedbu i demokratsku odgovornost te da bi ih trebalo ojačati i temeljitije primjenjivati te bi mogli poticati buduće inicijative i mehanizme u EU-u i njegovim državama članicama;

106.

prepoznaje na temelju dobrog primjera Mehanizma za oporavak i otpornost kao dijela inicijative Next Generation EU snažnu dodanu vrijednost zajedničkog, modernog i učinkovitog odgovora EU-a koji se brzo može mobilizirati i suočiti se s krizama i novim izazovima;

107.

poziva Komisiju da u potpunosti uzme u obzir stajališta Parlamenta u predstojećem izvješću o preispitivanju provedbe Mehanizma, koje će Komisija predstaviti Parlamentu i Vijeću do 31. srpnja 2022.; poziva Komisiju da pri sastavljanju navedenog izvješća također uzme u obzir doprinos svih relevantnih dionika;

o

o o

108.

nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija te vladama i parlamentima država članica.

(1)  SL L 57, 18.2.2021., str. 17.

(2)  SL L 433 I, 22.12.2020., str. 1.

(3)  SL C 15, 12.1.2022., str. 184.

(4)  SL C 67, 8.2.2022., str. 90.

(5)  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0121.

(6)  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0219.

(7)  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0240.

(8)  SL L 429, 1.12.2021., str. 83.

(9)  SL L 429, 1.12.2021., str. 79.

(10)  SL C 155, 30.4.2021., str. 45.

(11)  SL C 97, 28.2.2022., str. 21.

(12)  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0074.

(13)  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0204.

(14)  https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/

(15)  https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/research/advanced-search?textualSearch=RRF&startDate=01%2F07%2F2019&endDate=&firstCameToPage=false

(16)  Europski parlament, Glavna uprava za unutarnju politiku, Resorni odjel za prava građana i ustavna pitanja, COVID-19 and its economic impact on women and women’s poverty – Insights from 5 European Countries (COVID-19 i njegov gospodarski učinak na žene i siromaštvo žena – uvidi iz pet europskih zemalja), svibanj 2021. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(2021)693183_EN.pdf

(17)  Eurochild, Growing up in lockdown: Europe’s children in the age of COVID-19 (Odrastanje uz ograničenje kretanja: europska djeca u doba epidemije bolesti COVID-19), 17. studenoga 2020. https://www.eurochild.org/resource/growing-up-in-lockdown-europes-children-in-the-age-of-covid-19/

(18)  Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 21.12.2018., str. 1.).

(19)  Uredba (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža (SL L 306, 23.11.2011., str. 25.).


27.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/58


P9_TA(2022)0265

Mjere uključivanja u okviru programa Erasmus+ 2014. – 2020.

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o provedbi mjera uključivanja u okviru programa Erasmus+ za razdoblje 2014. – 2020. (2021/2009(INI))

(2023/C 32/07)

Europski parlament,

uzimajući u obzir članke 6., 10., 165. i 166. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 (2),

uzimajući u obzir izvješće Komisije od 31. siječnja 2018. naslovljeno „Evaluacija programa Erasmus+ sredinom programskog razdoblja (2014.–2020.)” (COM(2018)0050),

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 14. studenoga 2017. naslovljenu „Obrazovanjem i kulturom jačati europski identitet: Doprinos Europske komisije sastanku na vrhu u Göteborgu 17. studenoga 2017.” (COM(2017)0673),

uzimajući u obzir međuinstitucijski proglas o europskom stupu socijalnih prava (3),

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 12. studenoga 2020. naslovljenu „Unija ravnopravnosti: Strategija o ravnopravnosti LGBTIQ osoba 2020. – 2025.” (COM(2020)0698), koja se temelji na zaključcima Vijeća od 16. lipnja 2016. o ravnopravnosti LGBTI osoba,

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 18. rujna 2020. naslovljenu „Unija ravnopravnosti: Akcijski plan EU-a za antirasizam za razdoblje 2020. – 2025.” (COM(2020)0565), kojom se nastoji ažurirati Direktiva Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (4) (Direktiva o rasnoj jednakosti),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. rujna 2020. o učinkovitim mjerama za ekologizaciju programa Erasmus+ i Kreativna Europa te Europskih snaga solidarnosti (5),

uzimajući u obzir članak 54. Poslovnika, kao i članak 1. stavak 1. točku (e) Odluke Konferencije predsjednika od 12. prosinca 2002. o postupku odobrenja izrade izvješćâ o vlastitoj inicijativi te Prilog 3. priložen toj odluci,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za predstavke,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za kulturu i obrazovanje (A9-0158/2022),

A.

budući da je mobilnost iznimno važan dio digitalnog učenja i učenja koje zahtijeva fizičku prisutnost; budući da je pružanje jednakih i uključivih mogućnosti svima svojstveno temeljnim vrijednostima Europske unije, te tako mora i ostati, i budući da ljudi iz svih sredina i društvenih slojeva moraju u potpunosti i jednako moći iskoristiti program Erasmus+; ističe da program Erasmus+ ne koristi samo sudionicima nego i cijelim zajednicama i društvima te da ispunjava 4. Cilj UN-ova programa održivog razvoja; napominje da to dovodi do demokratskijih, snažnijih, povezanijih i otpornijih društava;

B.

budući da se u Uredbi o uspostavi programa Erasmus+ za razdoblje 2014. – 2020. ističe promicanje socijalnog uključivanja i sudjelovanje osoba s posebnim potrebama ili s manje mogućnosti, kako je definirano u Strategiji za uključivanje i raznolikost u okviru programa Erasmus+, koja obuhvaća osobe s invaliditetom, zdravstvenim problemima, teškoćama u učenju, kulturnim razlikama te osobe koje se suočavaju s gospodarskim, zemljopisnim i društvenim preprekama; ističe da je i trenutni program Erasmus+ (2021. – 2027.) usko povezan sa zelenom i digitalnom tranzicijom;

C.

budući da je pandemija bolesti COVID-19 ozbiljno utjecala na obrazovni sektor u cjelini, što je dodatno pogoršalo postojeće nejednakosti u pristupu obrazovanju i naglasilo potrebu za zadržavanjem mjera uključivanja u okviru programa Erasmus+ te za poduzimanjem svih potrebnih poboljšanja;

D.

budući da na europskoj razini za program Erasmus+ za razdoblje 2014. – 2020. nije utvrđena usklađena i obvezna strategija za uključivanje, što je nedostatak koji je imao znatno ograničavajući učinak na mjere uključivanja u okviru programa;

E.

budući da fizička mobilnost omogućuje uranjanje u druge kulture i optimalnu interakciju s njima i budući da su virtualna razmjena i učenje vrijedna dopuna fizičkoj mobilnosti, no ne pružaju istu kvalitetu iskustva i koristi;

F.

budući da je pandemija ubrzala digitalnu tranziciju i ukazala na važnost posjedovanja dobrih digitalnih vještina; ističe činjenicu da Erasmus+ može znatno doprinijeti digitalnom usavršavanju i prekvalifikaciji;

G.

budući da je iskustvo mobilnosti koje nudi Erasmus+ transformativno za sudionike i da može pozitivno utjecati na njihove komunikacijske vještine, samopouzdanje, otvorenost, kritičko razmišljanje, osobni i profesionalni napredak, zapošljivost, dobrobit i razumijevanje prednosti ujedinjene Europe jer pruža uključive mogućnosti učenja koje obogaćuju njihove živote i omogućuju im da iskuse jezičnu i kulturnu baštinu Europe i istodobno steknu doživotno znanje;

H.

budući da je u evaluaciji programa Erasmus+ sredinom programskog razdoblja 2014. – 2020. koju je objavila Komisija 2018. istaknuta potreba za otvaranjem prema većem broju ljudi s manje mogućnosti i manjim organizacijama u svim regijama;

1.

sa zadovoljstvom primjećuje općenito pozitivan dojam o tome kako su se mjere uključivanja razvile tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. programa Erasmus+;

2.

ističe da bi se u okviru programa Erasmus+ trebali podupirati planovi internacionalizacije dionika i sudionika programa kojima se doprinosi uklanjaju fizičke, psihološke, socijalne, socioekonomske, jezične, digitalne i druge vrste prepreka mobilnosti u svrhu učenja i europski projekti kojima se nude jasne i detaljne informacije te kvalitativna potpora sudionicima iz nedovoljno zastupljenih skupina i sudionicima s posebnim potrebama;

3.

naglašava ključnu potrebu za prilagođenim financiranjem i bespovratnim sredstvima kao što su pretfinanciranje, dodatna bespovratna sredstva, plaćanja unaprijed i paušalni iznosi kako bi se povećalo sudjelovanje osoba s manje mogućnosti ili osoba u nepovoljnom položaju jer financijske prepreke i dalje predstavljaju jednu od najvećih prepreka u programu Erasmus+; u tom pogledu naglašava da je potrebno primijeniti fleksibilna pravila kako bi se osigurao dostatan financijski iznos za njihove potrebe, posebno njihove životne troškove;

4.

poziva Komisiju da dodatno razvije instrumente financiranja programa Erasmus+ i uspostavi sinergije s drugim programima;

5.

naglašava da je iznos novca raspodijeljenog putem bespovratnih sredstava za mobilnost u nekim slučajevima i dalje nedostatan, što može biti uzrok socijalne isključenosti studenata i obitelji koji si ne mogu priuštiti mobilnost; poziva na povećanje proračuna za 2023. kako bi se u potpunosti provelo mjere uključivanja u Erasmus+ i Europske snage solidarnosti;

6.

potiče Komisiju da osigura ispravan i potpun rad postojećih digitalnih alata te da bez odlaganja pristupi rješavanju ozbiljnih ustrajnih pitanja povezanih s alatima IT-ja za Erasmus+ koja znatno otežavaju sudjelovanje manjih organizacija, osoba s manjim mogućnostima, starijih sudionika i osoblja koje pomaže s administrativnom papirologijom, ali i sudjelovanje svih vrsta korisnika; poziva Komisiju da postupak uvođenja novouvedenih informatičkih alata učini lakšim i pristupačnim svim skupinama te da ih testira u dovoljno velikim razmjerima prije njihove provedbe;

7.

napominje da administrativne prepreke sprečavaju sudjelovanje mnogih potencijalnih sudionika u programu; potiče Komisiju da smanji birokraciju i pojednostavi postupke za pristup financiranju kako bi ga se lakše razumjelo i učinilo pristupačnijim; ističe da je administrativno opterećenje prepreka za pristup svima i da najviše utječe na one s manje mogućnosti ili s posebnim potrebama; naglašava važnost osiguravanja postupaka podnošenja zahtjeva na svim jezicima Europske unije;

8.

pohvaljuje ulogu nastavnika, mladih i socijalnih radnika, organizacija civilnog društva, udruga i obrazovnog osoblja kao glavnih pokretača u okviru institucija sudionica kada je riječ o podizanju svijesti o programu, informiranju i podupiranju budućih učenika te identificiranju osoba s manje mogućnosti; ističe da bez njih većina sudionika, a naročito oni s manje mogućnosti, ne bi mogla sudjelovati; poziva Komisiju, države članice i nacionalne agencije da vrednuju i priznaju njihov često dobrovoljni rad, da ih podrže olakšavanjem njihove mobilnosti i pruže im odgovarajuće financiranje i potporu, dok prate sudionike s manje mogućnosti i pružaju im posebno osposobljavanje prilagođeno njihovim potrebama; napominje da je važno ažurirati različite alate kojima se služe za identificiranje mogućih sudionika te bolje prilagoditi iskustvo programa Erasmus+ kako bi se odgovorilo na potrebe svakog pojedinog sudionika;

9.

naglašava važnost pružanja odgovarajućeg osposobljavanja i potpore edukatorima o tome kako učinkovito upravljati izazovima i mogućnostima te kako poticati razmjenu primjera dobre prakse u tom području;

10.

potiče države članice i nacionalne agencije da omoguće više obrazovnih seminara za osoblje programa Erasmus+ koji bi im omogućili da provode projekte, razviju uključive metode i istraže nove načine za dopiranje do budućih korisnika programa;

11.

naglašava da je potrebno da Komisija, države članice i nacionalne agencije pruže bolju potporu lokalnim organizacijama u svim područjima, uključujući manje organizacije i organizacije koje vode zajednice, osobito u najudaljenijim regijama, na otocima i u udaljenim, planinskim, ruralnim i teže dostupnim područjima te da osiguraju da se sredstva i projekti pravedno raspodjeljuju u svakoj državi članici;

12.

ističe važnost pružanja odgovarajuće financijske i materijalne potpore osoblju, zajedno s daljnjim osposobljavanjem i dodatnim stručnim znanjem, kako bi se osoblje moglo posvetiti sudionicima i njihovim obiteljima, poboljšavajući pritom pristup projektima, njihov uspjeh i učinak te pritom osigurati neometan rad projekata i mobilnosti; napominje da nacionalne agencije u državama članicama mogu pružiti znatnu pomoć tako da utvrde potrebe organizacija i institucija u tom području i pruže im potrebnu potporu;

13.

ističe pozitivan učinak kratkoročne mobilnosti djece školskog uzrasta u prevladavanju mentalnih i psihosocijalnih prepreka te poziva Komisiju i nacionalne agencije da potaknu projekte mobilnosti usmjerene na djecu i adolescente;

14.

poziva Komisiju i države članice da organiziraju ciljane informativne kampanje, na internetu i izvan njega, kako bi se povećala razina osviještenosti i informiranosti građana o prednostima programa Erasmus+ u suradnji s medijima i društvenim mrežama u javnim obrazovnim ustanovama kao što su knjižnice, škole i sveučilišta;

15.

poziva sve nacionalne agencije da imenuju posebne službenike za uključivanje i raznolikost kako bi se izravno doprlo do učenika s posebnim potrebama i/ili učenika s manje mogućnosti; u tom pogledu poziva organizacije koje su odabrane za provedbu mjera u okviru programa Erasmus+ da imenuju posebne osobe za kontakt usmjerene isključivo na osobe s manje mogućnosti te podsjeća da informacije o uslugama potpore za osobe s posebnim potrebama moraju biti jasne, ažurirane, potpune i lako dostupne;

16.

poziva Komisiju da poboljša smjernice za nacionalne politike kojima će se omogućiti bolje sudjelovanje učenika sa zdravstvenim problemima, kulturnim razlikama te gospodarskim, geografskim i socijalnim preprekama te da provodi istrage i izvješćuje o njihovoj provedbi;

17.

podupire sve inicijative EU-a usmjerene na olakšavanje mobilnosti učenika, kao što su mobilna aplikacija Erasmus+, „Erasmus bez papira” i europska studentska iskaznica; poziva Komisiju da razmotri mogućnost bližeg povezivanja programa Erasmus+ i drugih programa te da potiče međusektorsku suradnju, među ostalim s Interrailom, kako bi se potaknule veća uključenost i ravnopravnost, koje će sudionicima omogućiti bolje i ekološki osvještenije mogućnosti za mobilnost, naročito onima s manje mogućnosti; poziva Komisiju da inicijativu DiscoverEU učini uključivijom i omogući sudjelovanje većeg broja ljudi;

18.

naglašava da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti jezičnim kompetencijama, posebno za sudionike s manje mogućnosti; stoga poziva na ciljanu potporu prilagođenu pojedinačnim skupinama za učenje jezika u okviru pripreme za mobilnost te ustraje u tome da ta potpora ne bi trebala biti ograničena na internetske tečajeve;

19.

prepoznaje važnu ulogu resursnih centara potpore, naprednog učenja i mogućnosti za osposobljavanje (SALTO) za uključenost i raznolikost u provedbi mjera uključivanja za dio programa Erasmus+ koji se odnosi na mlade te naglašava da će se proširenje strategija za uključivanje na dio o obrazovanju i osposobljavanju u aktualnom programskom razdoblju morati pomno pratiti jer su ciljne skupine drukčije; naglašava kako je potrebno da nacionalne agencije ostvare bližu suradnju sa zavodima za zapošljavanje i drugim dionicima u području obrazovanja odraslih kako bi omogućili integraciju odraslih učenika u program Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027.;

20.

žali zbog nedostatka pouzdanih kvantitativnih i kvalitativnih podataka o sudjelovanju osoba s manje mogućnosti u programu Erasmus+ jer bi se ti podaci mogli upotrijebiti za utvrđivanje na koje bi skupine trebale biti usmjerene mjere uključivanja; ističe potrebu za razvojem alata ocjenjivanja koji bi rezultirali jasnim statističkim podacima i na odgovarajući način ocijenili dodatna problematična pitanja kako bi se izradio alat za upravljanje i usmjeravanje mjera uključivanja s pomoću metoda kojima se poštuju privatnost i propisi o zaštiti podataka te kojima se ne nameću nepotrebna administrativna opterećenja organizacijama i sudionicima; ponovno potvrđuje potrebu za većom izgradnjom kapaciteta osoblja u pogledu pokazatelja i sustava za praćenje uključenosti;

21.

naglašava da je važno u tekućem programskom razdoblju na razini EU-a financirati više istraživanja i studija o uključivanju kako bi se procijenio učinak mjera koje poduzimaju nacionalne agencije i dionici u uključivanju organizacija i osoba s manje mogućnosti; naglašava da je važno voditi evidenciju i statistiku koje bi trebale služiti kao temelj za savjetovanje za buduće programe;

22.

zahtijeva da se uzmu u obzir posebne potrebe osoba s invaliditetom kako bi se olakšalo njihovo sudjelovanje u programu tako da im se ponudi hibridna mobilnost pripremom za razdoblje mobilnosti, da im se pruži prilika da imaju pratnju te da im se osiguraju primjeren i pristupačan smještaj i specijalizirane usluge za pružanje potpore na temelju njihovih potreba; ističe potrebu za prikupljanjem njihovih povratnih informacija nakon razdoblja mobilnosti kako bi se poboljšalo sudjelovanje budućih korisnika; naglašava potrebu za posebnom potporom, smjernicama i alatima koji će osobama s invaliditetom omogućiti da se registriraju i sudjeluju u programima Erasmus+; podsjeća da bi osobe u pratnji također trebale imati pristup financijskim sredstvima i bespovratnim sredstvima za sudjelovanje u programu mobilnosti;

23.

naglašava važnost programa Erasmus+ u promicanju vrijednosti tolerancije i raznolikosti; poziva Komisiju da uspostavi sinergije između akcijskog plana EU-a za antirasizam i programa Erasmus+ kako bi se odgovorilo na posebne potrebe i suzbio rasizam u svim njegovim oblicima;

24.

pozdravlja razvoj projekata u okviru programa Erasmus+ koji su usmjereni na poboljšanje rodne ravnopravnosti i uključivanje žena u sve sektore obrazovanja, posebno u području znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike (STEAM), te poziva Komisiju i države članice da u okviru svojih politika i djelovanja nastave davati važnost rodnoj ravnopravnosti;

25.

pozdravlja projekte kojima se promiče i podiže razina osviještenosti o seksualnoj raznolikosti i potiče poštovanje pripadnika zajednice LGBTIQ+ te poziva Komisiju da stvori istinske veze između Strategije EU-a za ravnopravnost LGBTIQ osoba i programa Erasmus+;

26.

ističe potrebu za ciljanim rješenjima i pristupom na temelju potreba kada je riječ o mogućnostima za mobilnost povezanu s učenjem za osobe iz marginaliziranih skupina kako bi se povećalo njihovo sudjelovanje u programu i osiguralo da dobiju odgovarajuću potporu, imajući na umu da su financijske i institucionalne prepreke i dalje jedan od najvećih razloga njihova nesudjelovanja;

27.

zahtijeva od Komisije i država članica da osiguraju da sve relevantne informacije o programu Erasmus+ budu dostupne osobama s invaliditetom, posebno s pomoću prilagođenih alata na internetu koji nemaju prepreke i koji su dostupni na svim europskim jezicima; podsjeća da ne bi smjele postojati prepreke u postupcima planiranja i procjene; pozdravlja uspostavu manifestacije Dani Erasmusa i naglašava važnost uloge bivših sudionika programa Erasmus+ i mreža bivših studenata u dalekosežnom promicanju programa i njihove uloge kao moguće jedinstvene kontaktne točke za sve buduće učenike;

28.

poziva države članice da ocijene svoje postojeće politike i da usvoje ciljane programe i mjere za učenike s manje mogućnosti i za učenike s posebnim potrebama, svih dobnih skupina i podrijetla, kako bi se povećalo sudjelovanje u programu Erasmus+, posebno u pogledu mobilnosti, i potaknula razmjena dobrih praksi u tom području; prima na znanje ključnu ulogu nacionalnih agencija i volonterskih organizacija u olakšavanju tog procesa;

29.

ističe pozitivan učinak programa Erasmus+ u trećim zemljama kao čimbenika u procesu europske integracije i jačanja vidljivosti EU-a; naglašava potrebu za boljim partnerstvima i za većom uključivošću projekata u okviru programa Erasmus+ u pridruženim zemljama i drugim zemljama koje zadovoljavaju kriterije, osobito na zapadnom Balkanu te u istočnom i južnom susjedstvu; poziva Komisiju da olakša međunarodno savjetovanje (digitalno i uživo) među nacionalnim agencijama u državama članicama i u zemljama sudionicama radi razmjene primjera dobre prakse; napominje da će se time dodatno ojačati njihova suradnja i da će im se omogućiti primjena novih rješenja, ideja i iskustava stečenih na terenu, što će dovesti do većeg broja sudionika u programu Erasmus+;

30.

naglašava potrebu za omogućavanjem veće fleksibilnosti programa Erasmus+ u slučaju krize, o čemu svjedočimo od početka rata u Ukrajini; pozdravlja mjere koje je najavila Komisija i kojima se ukrajinskim studentima i obrazovnom osoblju pogođenom ratom omogućuje nastavak obrazovnih i profesionalnih aktivnosti u Ukrajini i u bilo kojoj državi članici; poziva na pružanje veće pomoći ukrajinskim studentima i pružanje dodatne potpore za održavanje ukrajinskih visokoškolskih ustanova i akademske zajednice;

31.

žali zbog odluke vlade Ujedinjene Kraljevine da ne sudjeluje u programu Erasmus+ u tekućem programskom razdoblju nakon njezina izlaska iz Europske unije, što predstavlja gubitak prilika za mlade i u EU-u i u Ujedinjenoj Kraljevini;

32.

ističe važnost poticanja mobilnosti učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) kako bi se doprlo do mladih iz svih sredina te sa zadovoljstvom primjećuje povećan broj mogućnosti za njihovu dugoročnu mobilnost koje su stvorene tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.;

33.

poziva Komisiju i države članice da iskoriste Europsku godinu mladih i povezana događanja za učinkovito promicanje mogućnosti koje nudi program Erasmus+, posebno za osobe s manje mogućnosti i osobe u nepovoljnom položaju, kako bi se zajamčio djelotvoran učinak Europske godine mladih, posebno u pogledu životnih uvjeta, obrazovnih mogućnosti i demokratskog sudjelovanja mladih; žali zbog toga što je iznos dodijeljenog proračuna za Europsku godinu mladih nedovoljan za zadovoljavanje potreba inicijative;

34.

podsjeća na iznimnu važnost jamčenja automatskog priznavanja kvalifikacija i razdoblja učenja u kontekstu europskog prostora obrazovanja kao komplementarnog alata za postizanje potpune učinkovitosti mjera uključivanja u okviru programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti;

35.

pozdravlja Komisijino nedavno donošenje okvira mjera kojima je cilj povećati raznolikost i uključivost u trenutačnom programu Erasmus+ i programu Europskih snaga solidarnosti za razdoblje 2021. – 2027. i poziva Komisiju da pobliže prati buduću nacionalnu provedbu tog okvira i da o tome svake godine obavješćuje Parlament; ističe da potpuna provedba posebnog okvira mjera uključivanja može poslužiti kao korisno iskustvo i primjer za druge programe EU-a koji izravno utječu na živote građana, kao što su programi Kreativna Europa te Građani, jednakost, prava i vrijednosti;

36.

nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)  SL L 347, 20.2.2013., str. 50.

(2)  SL L 189, 28.5.2021., str. 1.

(3)  SL C 428, 13.12.2017., str. 10.

(4)  SL L 180, 19.7.2000., str. 22.

(5)  SL C 385, 22.9.2021., str. 2.


27.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/63


P9_TA(2022)0266

Izvješće o Crnoj Gori za 2021

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o Izvješću Komisije o Crnoj Gori za 2021. (2021/2247(INI))

(2023/C 32/08)

Europski parlament,

uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Crne Gore, s druge strane (1), koji je stupio na snagu 1. svibnja 2010.,

uzimajući u obzir zahtjev Crne Gore za članstvo u Europskoj uniji od 15. prosinca 2008.,

uzimajući u obzir mišljenje Komisije od 9. studenoga 2010. o zahtjevu Crne Gore za članstvo u Europskoj uniji (COM(2010)0670), odluku Europskog vijeća od 16. i 17. prosinca 2010. o dodjeli statusa zemlje kandidatkinje Crnoj Gori te odluku Europskog vijeća od 29. lipnja 2012. o otvaranju pregovora o pristupanju EU-u s Crnom Gorom,

uzimajući u obzir pristupanje Crne Gore NATO-u 5. lipnja 2017.,

uzimajući u obzir zaključke Predsjedništva sa sastanka Europskog vijeća u Solunu od 19. i 20. lipnja 2003.,

uzimajući u obzir Deklaraciju iz Sofije sa sastanka na vrhu EU-a i zemalja zapadnog Balkana održanog 17. svibnja 2018. i njezin Sofijski program prioriteta,

uzimajući u obzir Zagrebačku deklaraciju usvojenu tijekom sastanka na vrhu EU-a i zemalja zapadnog Balkana održanog 6. svibnja 2020.

uzimajući u obzir Zajedničku izjavu sa sastanka na vrhu EU-a i zapadnog Balkana održanog 6. listopada 2021. u Brdu kod Kranja,

uzimajući u obzir sastanak na vrhu održan u Sofiji 10. studenoga 2020., Izjavu čelnika zapadnog Balkana o zajedničkom regionalnom tržištu od 9. studenoga 2020. i Izjavu iz Sofije o zelenom programu za zapadni Balkan od 10. studenoga 2020.,

uzimajući u obzir Berlinski proces pokrenut 28. kolovoza 2014.,

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 5. veljače 2020. naslovljenu „Poboljšanje pretpristupnog procesa – vjerodostojna perspektiva pristupanja EU-u za zemlje zapadnog Balkana” (COM(2020)0057),

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 6. listopada 2020. naslovljenu „Gospodarski i investicijski plan za zapadni Balkan” (COM(2020)0641),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/1529 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. rujna 2021. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) (2),

uzimajući u obzir tematsko izvješće 01/2022 Europskog revizorskog suda od 10. siječnja 2022. naslovljeno „Potpora EU-a vladavini prava na zapadnom Balkanu: unatoč nastojanjima temeljni problemi ostaju neriješeni”,

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 19. listopada 2021. naslovljenu „Politika proširenja EU-a za 2021.” (COM(2021)0644) i priloženi radni dokument službi Komisije naslovljen „Izvješće o Crnoj Gori za 2021.” (SWD(2021)0293),

uzimajući u obzir Komisijin pregled i ocjenu programa gospodarske reforme Crne Gore iz srpnja 2021.,

uzimajući u obzir zajedničke zaključke ekonomskog i financijskog dijaloga između EU-a te zapadnog Balkana i Turske koje je Vijeće usvojilo 12. srpnja 2021.,

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 29. travnja 2020. naslovljenu „Potpora zapadnom Balkanu u borbi protiv pandemije bolesti COVID-19 i za oporavak nakon pandemije” (COM(2020)0315),

uzimajući u obzir peti sastanak Konferencije o pristupanju s Crnom Gorom na razini zamjenika od 30. lipnja 2020. u Bruxellesu radi otvaranja pregovora o posljednjem pregledanom poglavlju, to jest poglavlju 8. „Politika tržišnog natjecanja”,

uzimajući u obzir međuvladinu konferenciju EU-a i Crne Gore o pristupanju od 22. lipnja 2021. i 13. prosinca 2021.,

uzimajući u obzir mišljenja Venecijanske komisije iz ožujka i svibnja 2021. o revidiranom nacrtu izmjena zakona o državnom odvjetništvu i njezina prethodna mišljenja,

uzimajući u obzir svoju preporuku od 19. lipnja 2020. Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o zapadnom Balkanu, nakon sastanka na vrhu 2020. (3),

uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o toj zemlji,

uzimajući u obzir izjavu i preporuke s 20. sjednice Parlamentarnog odbora Europske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) održane 2. prosinca 2021.,

uzimajući u obzir zajedničku izjavu s drugog sastanka na vrhu Europskog parlamenta i predsjednika parlamenata zemalja zapadnog Balkana održanog 28. lipnja 2021., koji je sazvao predsjednik Europskog parlamenta zajedno s čelnicima parlamenata zemalja zapadnog Balkana,

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. svibnja 2021. o izvješćima Komisije o Crnoj Gori za 2019. i 2020. (4),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. prosinca 2021. o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala na zapadnom Balkanu (5),

uzimajući u obzir članak 54. Poslovnika,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A9-0151/2022),

A.

budući da se svaka zemlja kandidatkinja za proširenje ocjenjuje na temelju vlastitih zasluga, a raspored i napredak pristupanja, osobito u području vladavine prava, ovisi o provedbi nužnih reformi;

B.

budući da je Crna Gora zemlja kandidatkinja koja je najdalje napredovala u postupku pregovora, s obzirom na to da je otvorila sva 33 poglavlja pravne stečevine EU-a i da je privremeno zatvorila pregovore o trima poglavljima;

C.

budući da 80 % njezinih građana podupire buduće članstvo te zemlje u EU-u;

D.

budući da je razdoblje nakon izbora 2020. obilježeno dubokom polarizacijom između nove vladajuće većine i oporbe, kao i unutar vladajuće većine; budući da su bojkot i nedostatak konstruktivnog sudjelovanja svih parlamentarnih aktera ometali donošenje odluka u Skupštini;

E.

budući da je Crna Gora na međuvladinoj konferenciji održanoj 22. lipnja 2021. prihvatila revidiranu metodologiju proširenja utemeljenu na tematskim skupinama pregovaračkih poglavlja i postupnome usklađivanju s pojedinim politikama i programima EU-a;

F.

budući da je Europska unija najveći trgovinski partner Crne Gore te da je 2020. činila 38 % ukupnog izvoza i 44 % ukupnog uvoza; budući da je EU najveći pružatelj financijske pomoći Crnoj Gori i budući da Crna Gora prima pretpristupnu pomoć u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), koja je u razdoblju 2007. – 2020. iznosila ukupno 504,9 milijuna EUR;

G.

budući da EU kontinuirano pokazuje svoju predanost europskoj perspektivi zemalja zapadnog Balkana i da je mobilizirao 3,3 milijarde EUR za suočavanje s aktualnom zdravstvenom krizom i ublažavanje ekonomskih i socijalnih posljedica pandemije bolesti COVID-19;

H.

budući da se pomoć u okviru instrumenta IPA III temelji na strogim uvjetima i da omogućuje modulaciju ili obustavu pružanja pomoći u slučajevima nazadovanja u demokraciji, ljudskim pravima i vladavini prava;

I.

budući da je Crna Gora izložena stranom uplitanju i zlonamjernim kampanjama dezinformiranja koje potječu iz Rusije i drugih zemalja;

Predanost proširenju

1.

pozdravlja činjenicu da je Crna Gora trajno predana europskim integracijama te da njezini građani izražavaju postojanu potporu članstvu u EU-u; naglašava da napredak u pregovorima i dalje ovisi o ispunjavanju privremenih mjerila u području vladavine prava;

2.

konstatira da su otvorena sva 33 pregledana poglavlja, ali žali zbog toga što od 2017. nijedno od njih nije zatvoreno, čime se usporavaju pozitivni rezultati i dovodi u pitanje status najnaprednije zemlje zapadnog Balkana u pogledu napretka prema pristupanju EU-u; pozdravlja činjenicu da je Crna Gora prihvatila revidiranu metodologiju proširenja; potiče Crnu Goru da i dalje bude posebno usmjerena na ispunjavanje preostalih privremenih mjerila za poglavlja 23. i 24. te zatim na zatvaranje poglavlja;

3.

ponavlja da su međustranačka politička predanost i funkcionirajuća parlamentarna demokracija nužan preduvjet za reforme povezane s EU-om te poziva na konstruktivan i uključiv politički dijalog i predanost svih parlamentarnih stranaka prevladavanju trenutačne polarizirane političke klime i jačanju funkcioniranja državnih institucija i koordinacije među njima, kako bi se postigla politička stabilnost i nastavio znatan napredak u ključnim reformama povezanima s EU-om, posebno u reformama izbornog i pravosudnog sustava i borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije;

4.

konstatira da je 4. veljače 2022. izglasano nepovjerenje vladi i zatim smijenjen predsjednik Skupštine Crne Gore i potpredsjednik Parlamentarnog odbora EU-a i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje; konstatira da je predsjednik Crne Gore mandat za formiranje vlade povjerio čelniku stranke URA;

5.

pozdravlja formiranje nove manjinske vlade sastavljene od proeuropskih stranaka, što je posebno dobrodošlo u svjetlu nedavne ruske invazije na Ukrajinu i kontinuiranog utjecaja proruskih političkih stranaka i narativa u toj zemlji; pozdravlja izbor novog predsjednika Parlamenta i poziva da se imenuje supredsjednik Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore; smatra da bi politička odlučnost nove vlade mogla pomoći da se ubrza prijeko potreban proces reformi, što bi odrazilo i rad Crne Gore prema europskim vrijednostima i volju velike većine crnogorskih građana da se pridruže Europskoj uniji;

6.

poziva na nastavak uključivog dijaloga među svim parlamentarnim strankama i relevantnim dionicima s ciljem izgradnje snažne proeuropske i demokratske platforme koja u skladu s ustavom može smanjiti političku polarizaciju i radikalizaciju te osigurati potrebnu stabilnost, poštovanje demokratskih procesa, normi i standarda te proeuropske težnje velike većine građana Crne Gore;

7.

prima na znanje prosvjede protiv eventualnog formiranja manjinske vlade koje su organizirali Demokratski front i Demokratska Crna Gora; poziva sve političke stranke da svoja stajališta izražavaju u okviru institucionaliziranih demokratskih postupaka i da se suzdrže od eskalacije tenzija;

8.

oštro osuđuje potporu Ruskoj Federaciji koju su na dan početka ruske agresije na Ukrajinu izrazili prosvjednici i neki politički čelnici, ali primjećuje da su ti prosvjedi bili relativno malih razmjera; podsjeća na postojan i stalan interes Rusije da širenjem manipulativnih dezinformacija i utjecajem na državne i nedržavne aktere destabilizira tu zemlju i cijelu regiju zapadnog Balkana i skrene je s njezina europskoga puta;

9.

konstatira da je nakon dugoočekivanog dovršetka imenovanja administrativnih struktura u području vladavine prava intenzivirano djelovanje u tom području; žali zbog toga što su ključni položaji u pregovaračkoj strukturi već dugo nepopunjeni; prima na znanje napore koji su 2021. uloženi u konsolidaciju i nadogradnju pregovaračke strukture; potiče vlasti da ponovno uspostave potpuno funkcionirajuću pregovaračku strukturu; konstatira da se, nakon što je kasnilo imenovanje ključnih pregovarača i voditelja radnih skupina, moraju poduzeti drugi koraci kako bi pristupni proces ostao politički prioritet;

10.

pozdravlja činjenicu da je Crna Gora i dalje u potpunosti usklađena sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a, što se odnosi i na njezinu osudu ruske invazije na Ukrajinu i punu potporu najnovijim sankcijama EU-a protiv Rusije, uključujući zabranu prelijetanja njezina zračnog prostora i pristupa zračnim lukama za ruske letove, zabranu transakcija s ruskom središnjom bankom i zabranu emitiranja ruskih propagandnih medija Russia Today i Sputnik; potiče Komisiju da razmotri gospodarsku i financijsku pomoć EU-a zemljama zapadnog Balkana koje su se pridružile sankcijama EU-a protiv Rusije s ciljem ublažavanja posljedica krize u skladu s njezinim razvojem;

11.

pozdravlja činjenicu da je Crna Gora donijela vlastiti mehanizam privremene zaštite za osobe koje bježe iz Ukrajine kojim se tim osobama daje pravo na boravak u zemlji u trajanju od jedne godine i pozdravlja doprinos Crne Gore humanitarnoj pomoći za Ukrajinu;

12.

poziva da se osobama kojima su crnogorske vlasti uvele sankcije privremeno oduzme imovina i da se osigura da ta zemlja ne postane sigurna zona za skrivanje imovine ruskih oligarha kojima prijete međunarodne sankcije; potiče vladu da nastavi poduzimati potrebne korake kako bi se nadležnim nacionalnim tijelima omogućilo da donesu potrebne odluke za provedbu donesenih sankcija;

13.

pozdravlja aktivno sudjelovanje Crne Gore u misijama i operacijama zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a, kao i u drugim međunarodnim misijama; ističe važnost strateškog saveza Crne Gore s EU-om i NATO-om; osuđuje pokušaje u vladinom, sigurnosnom i vojnom sektoru da se dovede u pitanje strateška orijentacija Crne Gore; potiče crnogorske vlasti da surađuju s EU-om i NATO-om u pogledu otpornosti na vanjsko uplitanje i manipulativne vanjske dezinformacije te kibersigurnosti;

14.

potiče Crnu Goru da na najbolji način iskoristi sredstva EU-a dostupna u okviru IPA-e III i Gospodarskog i investicijskog plana za zapadni Balkan kako bi se ojačala izgradnja institucija i potaknuo gospodarski i demokratski razvoj, posebno u područjima vladavine prava, temeljnih sloboda i dobrobiti njezinih građana; naglašava da sva ulaganja moraju biti u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma i ciljevima dekarbonizacije EU-a; potiče Komisiju da pomno prati uspješnost i pobrine se za sustavnu procjenu učinka financiranja EU-a;

Demokracija i vladavina prava

15.

izražava svoju iznimnu zabrinutost zbog kontinuiranih političkih napetosti između i unutar izvršne i zakonodavne vlasti te zbog nedavnog blokiranja sjednica Skupštine, što ima izravan učinak na brzinu i napredak reformi Crne Gore povezanih s EU-om i nastavlja usporavati proces pristupanja EU-u; podsjeća da je jedini način da se u ime birača utječe na postupak donošenja odluka sudjelovanje u političkim procesima; poziva zakonodavna i izvršna tijela da poboljšaju koordinaciju i prednost daju zakonodavnim inicijativama za provedbu reformi EU-a; ponavlja da su politička volja, širok međustranački dijalog i funkcionalna parlamentarna potpora, kao i pravilno funkcioniranje demokratskih institucija, ključni za napredak Crne Gore u pristupnim pregovorima;

16.

pozdravlja nedavna imenovanja u Vrhovni sud i Žalbeni sud te imenovanja novih članova tužiteljskog vijeća, među kojima i člana izabranog među predstavnicima nevladinih organizacija; izražava zabrinutost zbog općenitog nedostatka napretka u reformi pravosuđa, uključujući u pogledu imenovanja koja su još u tijeku u ključnim neovisnim institucijama i pravosuđu, što se odnosi i na imenovanja novih sudaca Ustavnog suda; potiče crnogorske vlasti da poduzmu daljnje korake za poboljšanje neovisnosti i funkcioniranja pravosuđa i drugih tijela kaznenog progona te da u potpunosti provedu preporuke Venecijanske komisije o rizicima politizacije tužiteljskog vijeća; poziva da se poduzmu mjere po preporukama Skupine država protiv korupcije (GRECO) Vijeća Europe povezanima s pravosuđem;

17.

apelira na Komisiju da ozbiljno povede računa o tematskom izvješću Europskog revizorskog suda 1/2022 i provede njegove preporuke, što podrazumijeva prilagodbu njezinih ulaganja povezanih s vladavinom prava na zapadnom Balkanu, među ostalim i u Crnoj Gori; poziva EU i zemlje zapadnog Balkana da uspostave okvir za plodnu suradnju između Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) i zemalja zapadnog Balkana kako bi se osiguralo da Ured europskog javnog tužitelja može učinkovito izvršavati svoje nadležnosti u pogledu fondova EU-a;

18.

pozdravlja činjenicu da je crnogorski parlament donio izmijenjeni Zakon o lokalnoj samoupravi kojim se predviđa da će se lokalni izbori u 14 općina održati istoga datuma; žali, međutim, zbog nedavne odluke o sazivanju izbora u 12 općina na drugi datum; još jednom ponavlja svoje pozive Crnog Gori da se lokalni izbori diljem zemlje održavaju istodobno kako bi se povećala stabilnost demokracije, izbjeglo neprestano vođenje kampanja i ublažila napeta politička klima;

19.

konstatira da su potrebni dodatni napori kako bi se uskladio pravni okvir za izbore i regulirali svi ključni aspekti izbora putem uključivog procesa, znatno prije sljedećih izbora; pozdravlja nastavak rada Odbora za reformu izbornog zakonodavstva unatoč početnim smetnjama i očekuje da će taj odbor vrijedno raditi kako bi se ostvarile smislene reforme; konstatira da bi instrument dijaloga Jean Monnet u Crnoj Gori mogao biti koristan u izgradnji konsenzusa potrebnog za poticanje demokratske parlamentarne kulture;

20.

izražava zabrinutost zbog raširene korupcije u zemlji i potiče Crnu Goru da pojača kaznenopravni odgovor na korupciju na visokoj razini i da stvori uvjete za učinkovito i neovisno funkcioniranje pravosudnih institucija i neovisnih tijela koja se bave korupcijom, uključujući Agenciju za borbu protiv korupcije i Ured posebnog tužitelja, kako bi ona mogla djelovati učinkovito i slobodno od političkog uplitanja, u skladu s preporukama GRECO-a; poziva crnogorske vlasti da pokrenu temeljite istrage o svim prijestupima razotkrivenima u Pandorinim dokumentima;

21.

pozdravlja napredak u borbi protiv organiziranog kriminala i međunarodnoj policijskoj suradnji, posebno u poboljšanju pristupa tijela kaznenog progona ključnim bazama podataka i povećanju broja istražitelja i stručnjaka, kao i porast broja slučajeva organiziranog kriminala koji se istražuju i kazneno gone; potiče crnogorske vlasti da se nastave angažirati na ispravljanju postojećih nedostataka u rješavanju slučajeva organiziranog kriminala te oduzimanju i zapljeni imovine stečene kaznenim djelima;

22.

pozdravlja konstruktivnu suradnju Crne Gore s agencijama EU-a za izvršavanje zakonodavstva, kao što su Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex), Europol i Eurojust, koje pomažu Crnoj Gori u upravljanju granicama i borbi protiv prekograničnog kriminala, uključujući trgovinu oružjem, drogom i ljudima, te borbi protiv terorizma i ekstremizma; kao pozitivan primjer ističe intervenciju policije u Mojkovcu kako bi se riješio problem trgovine cigaretama u Crnoj Gori i ponavlja da su potrebne dodatne mjere za borbu protiv krijumčarenja droge i cigareta u toj zemlji, posebno u slobodnoj zoni luke Bar;

23.

pozdravlja donošenje strategije o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori za razdoblje 2021. – 2025.; prima na znanje da je u prosincu 2021. potpisan plan suradnje između Crne Gore i Agencije Europske unije za azil (EASO);

24.

žali zbog ograničenog napretka u provedbi reforme javne uprave i poziva na to da proces izrade nove strategije za reformu javne uprave bude uključiv i transparentan; izražava zabrinutost zbog izmjena Zakona o državnim službenicima i državnim zaposlenicima, kojima je smanjeno zapošljavanje na temelju sposobnosti i neovisnost državnih službenika te je ugrožena sposobnost Crne Gore da zadrži osoblje s iskustvom u procesu pristupanja EU-u; naglašava potrebu za sustavom zapošljavanja državnih službenika na temelju sposobnosti i važnost depolitizacije javne službe;

25.

pozdravlja pozitivnu ulogu civilnog društva u Crnoj Gori i potiče daljnje jačanje njegova smislenog sudjelovanja u reformama i osiguravanje funkcionalnih mehanizama savjetovanja i suradnje poboljšanjem pravnih i institucionalnih okvira u toj zemlji te jamčenjem sudjelovanja neovisnih stručnjaka, civilnog društva i lokalnih dionika u pripremi ključnog zakonodavstva;

26.

pozdravlja činjenicu da je Skupština Crne Gore, u suradnji s Europskim parlamentom, 4. studenoga 2021. organizirala prvu građansku skupštinu; pozdravlja aktivno sudjelovanje građana i njihovu predanost osmišljavanju antikorupcijskih politika; poziva crnogorske vlasti da provedu i postupe po zaključcima građanske skupštine o borbi protiv korupcije i naglašava važnost nastavka tog uspješnog postupka u budućnosti;

Poštovanje temeljnih sloboda i ljudskih prava

27.

konstatira da je u pogledu slobode izražavanja ostvaren tek ograničen napredak; potiče Crnu Goru da pojača napore u borbi protiv dezinformacija, govora mržnje, uznemiravanja na internetu, politički pristranog izvješćivanja i stranog utjecaja u crnogorskim medijima; naglašava važnost razmjene najboljih praksi s državama članicama EU-a i NATO-om, kao i sazivanja dijaloga s civilnim društvom i privatnim sektorom na zapadnom Balkanu kako bi se u ranoj fazi uočili zabrinjavajući razvoji događaja i razvile odgovarajuće protumjere protiv širenja manipulativnih dezinformacija iz trećih zemalja, s naglaskom na istraživanju i analizi te uključivanju najboljih praksi u regiji;

28.

poziva Komisiju da izgradi potrebnu infrastrukturu kako bi pružila odgovore temeljene na dokazima na prijetnje u pogledu dezinformacija na zapadnom Balkanu; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) da zauzme proaktivniji stav, da se fokusira na jačanje vjerodostojnosti EU-a u regiji i proširenje monitoringa StratComa kako bi se usredotočilo na prekogranične prijetnje dezinformiranja koje dolaze iz zemalja zapadnog Balkana i njihovih susjeda; poziva Crnu Goru da poduzme odlučne i sustavne mjere za identificiranje i razbijanje tvornica dezinformiranja; poziva političare i javne ličnosti da snažno osude sve poruke kojima se nastoji polarizirati društvo i narušiti povjerenje u medije i temeljne demokratske vrijednosti;

29.

konstatira da prikupljanje raščlanjenih podataka povezanih s rasizmom i homo/transfobnim govorom mržnje i zločinom i dalje nije optimalno; podsjeća na zaključke iz izvješća o praćenju Europske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) Vijeća Europe za 2020. u kojima se navodi da prethodne preporuke nisu provedene (6); podsjeća na stajalište Parlamenta izneseno u posljednjem izvješću o Crnoj Gori, u kojem se poziva na tu mjeru, te potiče vlasti da je provedu (7);

30.

izražava zabrinutost zbog visokog stupnja polarizacije u medijskom okruženju, posebno zbog sve većeg broja stranih i domaćih kampanja dezinformiranja te kiberprijetnji i hibridnih prijetnji, među ostalim iz Rusije i Kine, kojima se šire etnonacionalistički narativi koji negativno utječu na demokratske procese u zemlji i time u opasnost dovode njezinu europsku perspektivu; zabrinut je zbog povećanja javnog duga Crne Gore prema stranim financijskim institucijama i poduzećima iz autoritarnih trećih zemalja; ponavlja svoju potporu spremnosti vlade na provedbu sankcija EU-a protiv ruskih propagandnih medija;

31.

ističe važnost slobode i neovisnosti medija, visokokvalitetnog izvješćivanja i poboljšanja medijske pismenosti kao ključnih elemenata u borbi protiv manipulativnih dezinformacija; poziva Crnu Goru, države članice, ESVD i Delegaciju EU-a u Crnoj Gori da nastave provoditi aktivnije i učinkovitije komunikacijske kampanje i kampanje vidljivosti kako bi se naglasila uloga i važnost pomoći EU-a Crnoj Gori i borilo protiv antieuropskog dezinformiranja; među ostalim uspostavom regionalne strateške komunikacijske točke na zapadnom Balkanu; pozdravlja interes Crne Gore za suradnju s EU-om u okviru akcijskog plana za demokraciju (EDAP) i važan rad Radne skupine ESVD-a za stratešku komunikaciju na zapadnom Balkanu;

32.

poziva crnogorske vlasti da, usko surađujući s relevantnim institucijama i programima EU-a i NATO-a, poduzmu konkretne korake kako bi se pojačali otpornost i kibersigurnost, s obzirom na to da je ta zemlja suočena sa sve većim pritiskom zbog upletanja trećih zemalja koje žele narušiti njezinu državnost i prozapadnu orijentaciju; pozdravlja novu Strategiju za kibersigurnost Crne Gore za razdoblje 2022. – 2026. i poziva na to da se bez odgode ostvari napredak u zakonodavnom postupku u pogledu osnivanju Agencije za kibersigurnost;

33.

snažno osuđuje napade na novinare i uznemiravanje novinara te poziva da se takvi slučajevi istraže i sankcioniraju te da budu popraćeni učinkovitim pratećim pravosudnim istragama; pozdravlja uvođenje strožih kazni za upućivanje prijetnji novinarima i napade na njih donošenjem izmjena Kaznenog zakona; poziva sve političke stranke da poduzmu daljnje korake kako bi osigurale uvjete za rad neovisnih i slobodnih medija, što uključuje potporu izvješćivanju od javnog interesa, transparentno financiranje, zajedničke regulatorne standarde i sigurno radno okruženje bez napada i prijetnji;

34.

pozdravlja određene pozitivne korake, kao što su uspostava ad hoc povjerenstva za praćenje nasilja prema medijima, jačanje pravnog okvira kako bi se učinkovito zaštitili novinari i drugi medijski djelatnici, izmjena zakona o medijima i o uredničkoj politici javne radiotelevizije (RTCG), koja je time postala više pluralistička, te javna savjetovanja o medijskoj strategiji za razdoblje 2021. – 2025.; ističe važnost neovisnosti regulatornih tijela Crne Gore za medije i javne radiotelevizije te poziva na daljnje napore kako bi se RTCG pretvorio u istinski javni servis i općenito poboljšao pristup informacijama;

35.

osuđuje svaki čin nasilja tijekom prosvjeda u Cetinju povezanih s ustoličenjem mitropolita crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve; osuđuje upletanje Srbije u tom pogledu; poziva na vjersku toleranciju u skladu s crnogorskim ustavom i europskim vrijednostima i načelima;

36.

konstatira da se strano uplitanje može provoditi i instrumentalizacijom vjerskih institucija; osuđuje pokušaje Rusije da iskoristi napetosti među etničkim skupinama na zapadnom Balkanu kako bi raspirila sukobe, podijelila zajednice i širila manipulativne dezinformacije, što bi moglo dovesti do destabilizacije cijele regije;

37.

primjećuje daljnje kašnjenje u popisu stanovništva i kućanstava u Crnoj Gori te očekuje da će se popisivanje provesti tijekom ove godine i u skladu sa standardima EU-a i međunarodnim standardima, na otvoren i transparentan način, bez straha od zastrašivanja i da će biti obuhvaćene sve priznate nacionalne manjine; poziva vlasti da izbjegavaju politizaciju procesa;

38.

pozdravlja multietnički identitet te zemlje i poziva na njegovo daljnje promicanje i poštovanje na svim razinama, uključujući u pogledu uporabe jezika, kulturne baštine i tradicije lokalnih zajednica, kao i na zaštitu njihovih političkih prava; naglašava potrebu za zaštitom prava svih nacionalnih manjina, posebice s obzirom na to da neke od manjina u Skupštini Crne Gore više ne zastupaju predstavnici stranaka nacionalnih manjina;

39.

oštro osuđuje verbalne i fizičke napade na manjine, uključujući nacionalne manjine, i njihovo zastrašivanje; žali zbog toga što se određene ranjive skupine, uključujući Rome i Egipćane, i dalje suočavaju s brojnim oblicima diskriminacije i poteškoćama u ostvarivanju svojih prava; pozdravlja donošenje strategije za uključivanje Roma i Egipćana za razdoblje 2021. – 2025., u kojoj se posebna pozornost posvećuje antiromizmu, i potiče vlasti da dodatno povećaju napore u borbi protiv diskriminacije, osiguraju pravedan pristup obrazovanju, pravosuđu, stanovanju, zdravstvenoj skrbi i tržištu rada te da poduzmu učinkovite mjere protiv govora mržnje;

40.

poziva crnogorske vlasti da priznaju tradiciju i kulturnu baštinu hrvatske zajednice u multietničkoj Boki kotorskoj; sa zabrinutošću prima na znanje obavijest o deložaciji do 15. travnja 2022. koju je primila Hrvatska građanska inicijativa u Tivtu;

41.

konstatira da su rodno uvjetovano nasilje i nasilje nad djecom i dalje veliki problem te da su se dodatno pogoršali tijekom pandemije bolesti COVID-19; poziva na poboljšanje specijaliziranih usluga potpore ženama, skupinama u nepovoljnom položaju i žrtvama zlostavljanja u obitelji te poziva Crnu Goru da za to osigura odgovarajuća financijska sredstva, među ostalim i za organizacije civilnog društva koje pružaju takvu potporu; pozdravlja prijedlog o uvođenju strožih kazni za nasilje nad ženama i djecom;

42.

apelira na crnogorske vlasti da temeljito provedu standarde Istanbulske konvencije, pokrenu kampanje za podizanje razine osviještenosti javnosti, potaknu prijavljivanje nasilja u obitelji i omoguće sigurne uvjete za to, te povećaju broj dobro osposobljenih i rodno osjetljivih policijskih službenika i sudaca kako bi se osigurala pravilna istraga i kazneni progon takvih zločina; potiče crnogorske vlasti da uvedu učinkovite mjere protiv seksualnog uznemiravanja, među ostalim i na radnome mjestu; i dalje je zabrinut zbog čestog govora mržnje i seksizma usmjerenog na žene u politici i javnom životu te poziva na donošenje pravnih i političkih mjera za promicanje političkog sudjelovanja žena;

43.

pozdravlja osnivanje Vijeća za prava djeteta; naglašava potrebu za daljnjim poboljšanjem postupanja s djecom u građanskim postupcima i pravosuđa prilagođenog djeci; žali zbog nedovoljne zaštite žrtava, posebno žena i djece, uključujući tijekom i nakon sudskih postupaka za skrbništvo nad djecom; poziva sva državna tijela da sustavno pristupe tom pitanju na temelju najviših standarda zaštite i potpore te najboljih europskih praksi;

44.

pozdravlja napredak ostvaren u pogledu zaštite i promicanja prava LGBTIQ osoba i činjenicu da je u srpnju 2021. sklopljeno prvo registrirano partnerstvo te da je 2021. organizirana povorka ponosa u mirnim uvjetima; poziva Crnu Goru da nastavi s usklađivanjem i izmjenom drugih zakona i podzakonskih akata, posebno o socijalnim naknadama i boravištu, kako bi se Zakon o registriranom partnerstvu u potpunosti implementirao; poziva na daljnje mjere protiv govora mržnje, socijalne isključenosti i diskriminacije LGBTIQ zajednice te na poboljšanje njihova pristupa pravosuđu, zapošljavanju, stanovanju i zdravstvenoj skrbi, među ostalim osiguravanjem pristupa hormonskoj terapiji transrodnim osobama i poštovanjem njihova fizičkog i mentalnog integriteta;

45.

poziva Crnu Goru da na odgovarajući način uključi LGBTIQ civilno društvo u rad nove radne skupine za pravno priznavanje roda, koja bi trebala raditi na pravnom priznavanju roda na temelju samoodređenja;

46.

izražava žaljenje zbog toga što se osobe s invaliditetom i dalje suočavaju s višestrukim oblicima diskriminacije koji su pogoršani zbog pandemije bolesti COVID-19 i žali zbog nedostatne usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom; pozdravlja činjenicu da je u tijeku reforma nacionalnog sustava za utvrđivanje invaliditeta i poziva na učinkovitu provedbu strategija za rješavanje manjkavosti u poštovanju prava osoba s invaliditetom u svim sektorima i politikama, uključujući zdravstvenu zaštitu, tržište rada te upravne i sudske postupke; naglašava hitnu potrebu za strategijom deinstitucionalizacije;

Pomirenje i dobrosusjedski odnosi

47.

pohvaljuje konstruktivnu ulogu Crne Gore u regionalnoj suradnji i pozdravlja provedbu mjera u okviru zajedničkog regionalnog tržišta zapadnog Balkana; poziva na konkretne mjere za pronalaženje i provedbu konačnih i obvezujućih rješenja za dugotrajne bilateralne sporove u konstruktivnom i dobrosusjedskom duhu, uključujući granične sporove sa susjednim zemljama i pitanja razgraničenja s Hrvatskom i Srbijom;

48.

naglašava da bi sva regionalna gospodarska suradnja na zapadnom Balkanu trebala biti uključiva i prihvatljiva za svih šest zemalja, čime bi se uspostavila ravnopravna suradnja uz istodobno jačanje daljnjeg usklađivanja sa standardima i pravnom stečevinom EU-a; u tom kontekstu izražava oprezan stav prema inicijativi Otvoreni Balkan, koja ne obuhvaća svih šest zemalja, te izražava svoje uvjerenje da bi se ona trebala temeljiti na pravilima EU-a i da bi njezini učinci na proces integracije u EU trebali biti isključivo pozitivni;

49.

pozdravlja ukidanje naknada za roaming između Crne Gore i pet drugih zemalja zapadnog Balkana od 1. srpnja 2021.; snažno potiče vladu i Komisiju da u pregovorima dogovore plan koji bi doveo do brzog ukidanja naknada za roaming između Crne Gore i država članica EU-a;

50.

pozdravlja nastavak suradnje Crne Gore u okviru procesa Sarajevske deklaracije; pozdravlja činjenicu da je 17. lipnja 2021. donesena rezolucija o Srebrenici; pozdravlja činjenicu da je po prvi put na zajedničkom obilježavanju žrtava logora Morinj prisustvovao premijer Crne Gore; konstatira da je od 2006. održano samo osam suđenja za ratne zločine te da su pred sud izvedeni samo niskorangirani počinitelji; naglašava da se negiranje genocida, retorika kojom se potpiruju strasti i veličanje ratnih zločinaca ne bi smjeli tolerirati;

51.

poziva Crnu Goru da pojača napore u proaktivnoj prioritizaciji i kažnjavanju ratnih zločina i njihova slavljenja te rasvjetljavanju sudbina nestalih osoba; podsjeća da je potrebno otvoriti arhive bivše jugoslavenske tajne službe i u skladu sa zakonskim postupkom relevantne spise prenijeti u crnogorski državni arhiv;

52.

poziva crnogorske vlasti da u potpunosti poštuju odredbe o sukcesiji bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, posebice u pogledu vojne imovine;

Gospodarstvo

53.

izražava zabrinutost zbog kontinuirano visoke stope nezaposlenosti, posebno među ženama i mladima, te potiče vlasti da pojačaju napore za poboljšanje njihova pristupa tržištu rada i rješavanje problema odljeva mozgova, rodnih razlika u zapošljavanju i plaćama te dostupnosti cjenovno pristupačne skrbi za djecu; ponovno konstatira da obrazovni sustav treba bolje uskladiti s tržištem rada; prima na znanje oporavak tržišta rada i pozdravlja korake prema provedbi programa Garancija za mlade;

54.

prima na znanje najavljenu inicijativu „Europa danas” čiji je cilj postići viši životni standard i konkurentnije gospodarstvo s pomoću održivijeg i uključivijeg modela gospodarskog rasta;

55.

izražava zabrinutost u pogledu održive makroekonomske stabilnosti i sve veće ranjivosti Crne Gore zbog povećanja njezina javnog duga, posebno prema Kini, i novog zaduživanja u visini od 750 milijuna EUR koje je vlada poduzela bez savjetovanja sa Skupštinom; pozdravlja napore uložene u smanjenje tih fiskalnih slabosti, uključujući onih povezanih s Kinom; poziva Komisiju da u sljedećem izvješću po državama članicama prati makroekonomsku situaciju i ranjivost; konstatira da ulaganja trećih zemalja i stranih poduzeća u strateške sektore mogu predstavljati rizik od stvaranja nepotrebnih gospodarskih ovisnosti;

56.

sa zabrinutošću primjećuje negativan utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na gospodarstvo Crne Gore; prima na znanje ohrabrujuće znakove gospodarskog oporavka Crne Gore 2021., nakon duboke recesije 2020., i pozdravlja predviđanja snažnog gospodarskog rasta Crne Gore; poziva na održivije gospodarsko i financijsko planiranje, kao i na pravodobniji i konstruktivniji odgovor kako bi se smanjila šteta koju je pandemija prouzročila društvenim skupinama u najranjivijem položaju; poziva vladu da u procesu oporavka nakon pandemije organizira istinski socijalni dijalog;

57.

pozdravlja isplatu 60 milijuna EUR iz paketa makrofinancijske pomoći zbog bolesti COVID-19 čiji je cilj ublažiti gospodarske učinke pandemije i održati makroekonomsku stabilnost te mobilizaciju 14,2 milijarde EUR iz IPA-e III za potporu partnerima sa zapadnog Balkana u ispunjavanju zahtjeva za članstvo u Europskoj uniju;

58.

pozdravlja najavljenu digitalizaciju javnih usluga i razvoj transakcijskih usluga e-uprave kako bi se poboljšao gospodarski oporavak; poziva crnogorsku vladu da promiče digitalnu uključenost svih društvenih skupina te potiče razvoj ciljanih preventivnih mjera i poticaja za legalizaciju neformalnih poduzeća i zaposlenika jer velik neformalni sektor i dalje koči gospodarski i društveni razvoj Crne Gore;

59.

pozdravlja potpisivanje Sporazuma o pridruživanju programu Obzor Europa (2021. – 2027.);

60.

oštro osuđuje program takozvanih „zlatnih putovnica” i žali što je taj program produljen do prosinca 2022. bez šireg savjetovanja s relevantnim institucijama, unatoč prethodnim najavama da će se postupno ukinuti; snažno potiče Crnu Goru da poduzme više mjera za sprečavanje pranja novca; ističe da stjecanje državljanstva na temelju ulaganja podrazumijeva sigurnosne rizike i potencijal za korupciju, pranje novca i utaju poreza; poziva Crnu Goru da odmah ukine taj program; sa zabrinutošću primjećuje da je u razdoblju od prosinca 2020. do 2022. gotovo 200 ruskih državljana dobilo državljanstvo Crne Gore;

Okoliš, energetika i promet

61.

pozdravlja donošenje nacionalnog plana prilagodbe klimatskim promjenama i potiče Crnu Goru da ubrza reforme u skladu s okvirom klimatske i energetske politike EU-a do 2030. i ojača postupke provedbe; poziva vlasti da u tom smislu učinkovito iskoriste pretpristupnu pomoć EU-a kako bi napravile korak prema ispunjavanju mjerila za zatvaranje poglavlja 27. (Okoliš i klimatske promjene);

62.

pozdravlja paket za čistu energiju donesen u studenome 2021.; potiče vlasti da ostvare napredak u izradi svojeg nacionalnog energetskog i klimatskog plana usmjerenog na održive obnovljive izvore energije i izbjegavanje novih ulaganja u infrastrukturu za fosilna goriva, plin i ugljen, te da ga podnesu Tajništvu Energetske zajednice radi dobivanja preporuka; poziva Crnu Goru da poveća napore za smanjenje gubitaka u distribucijskoj mreži električne energije, diversifikaciju svojih izvora obnovljive energije i smanjenje ovisnosti o klimatski osjetljivoj hidroenergetskoj proizvodnji; pozdravlja suspenziju sporazuma o koncesijama za male hidroelektrane koje nisu slijedile odgovarajuće standarde zaštite okoliša i poziva na to da se u svim novim projektima poštuju standardi EU-a u pogledu okoliša, državnih potpora i koncesija; potiče vlasti da poboljšaju praćenje i provedbu mjera za kvalitetu zraka u onečišćenim područjima;

63.

žali zbog toga što se rad termoelektrane na ugljen Pljevlja nastavlja iako je premašila svoj radni vijek te ponovno hitno poziva crnogorske vlasti da se odmah usklade s Ugovorom o Energetskoj zajednici; s oprezom primjećuje da je trošak planirane obnove tog postrojenja u skladu s okolišnim standardima – koja još nije ni započela – povećan za 15 milijuna EUR; poziva vlasti da objave studiju izvedivosti i zaključke istrage javnog tužitelja o postupku natječaja te da razmotre sveobuhvatan prijelazni plan s ciljem planiranog zatvaranja tog postrojenja;

64.

ponavlja svoj poziv Crnoj Gori da poduzme hitne mjere kako bi se učinkovito očuvala zaštićena područja i potiče je da nastavi identificirati područja koja bi se mogla uključiti u mrežu Natura 2000; pozdravlja proglašenje triju zaštićenih morskih područja (Platamuni, Katič i Stari Ulcinj) i prijedlog da se bukova šuma u Nacionalnom parku Biogradska Gora uvrsti na UNESCO-ov popis svjetske baštine; izražava zabrinutost zbog šteta na vodnim tijelima i rijekama povezanih s infrastrukturnim projektima, uključujući jezero Skadar, planinu Sinjajevina, rijeku Komarnicu i druga područja; žali zbog toga što unatoč početnom napretku problem Sinjajevine još uvijek nije riješen; ističe da je potrebno izvršiti procjene i uskladiti se s Direktivom o staništima i Okvirnom direktivom o vodama; potiče crnogorske vlasti da primjenjuju učinkovite, odvraćajuće i proporcionalne kazne za sva kaznena djela protiv okoliša te da iskorijene korupciju u tom sektoru;

65.

žali zbog nedostatka napretka u ključnim sektorskim reformama u području prometne politike; poziva Crnu Goru da dodatno provede svoju strategiju razvoja prometa i ojača administrativne kapacitete za implementaciju transeuropskih mreža; ističe da je građevinski sektor na zapadnom Balkanu među najosjetljivijima na organizirani kriminal i korupciju; naglašava da ulaganja u infrastrukturu moraju biti u skladu sa standardima EU-a za procjene utjecaja na okoliš i analize troškova i koristi, uz poštovanje pravila EU-a o javnoj nabavi i državnim potporama;

66.

prima na znanje povećani interes Kine za ulaganje u zapadni Balkan i projekte prometne infrastrukture u Crnoj Gori u okviru inicijative „Jedan pojas, jedan put”; pozdravlja Gospodarski i investicijski plan za zapadni Balkan i inicijativu EU-a Global Gateway kao zelenije i transparentnije alternative za financiranje infrastrukturnih projekata;

67.

sa žaljenjem primjećuje negativne posljedice na rezervat biosfere sliva rijeke Tare i nacionalni park Durmitor, koji se nalazi na UNESCO-ovom popisu baštine, povezane s izgradnjom autoceste Bar-Boljare; poziva Crnu Goru da provede mjere revitalizacije riječnog korita i da pomno prati utjecaj izgradnje prometne infrastrukture na okoliš; izražava zabrinutost zbog toga što su troškovi autoceste Bar-Boljare bili uvelike podcijenjeni i što nisu poduzete nikakve mjere unatoč nejasnim postupcima javne nabave, nedostatku planske dokumentacije i okolišnim pitanjima; napominje da je zahtjev Crne Gore za sufinanciranje iz Okvira za ulaganja na zapadnom Balkanu u tijeku;

68.

poziva Crnu Goru da riješi problem nezakonitog odlaganja otpada i poduzme daljnje korake kako bi se poboljšali postupci planiranja za postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda kako bi se ubrzala njihova izgradnja; primjećuje nedostatak napretka i rastuće troškove u izgradnji neophodnih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda kako bi se spriječilo zagađenje otpadnim vodama u sedam općina;

69.

potiče Crnu Goru da pojača mjere u vezi s institucijskim i zakonodavnim reformama u pogledu lova i ribolova, s posebnim naglaskom na zaštićenim područjima i zaštićenim vrstama;

o

o o

70.

nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog vijeća, Komisiji, potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te predsjedniku, Vladi i Skupštini Crne Gore.

(1)  SL L 108, 29.4.2010., str. 1.

(2)  SL L 330, 20.9.2021., str. 1.

(3)  SL C 362, 8.9.2021., str. 129.

(4)  SL C 15, 12.1.2022., str. 100.

(5)  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2021)0506.

(6)  Zaključci ECRI-ja o provedbi preporuka u pogledu Crne Gore koje podliježu privremenom daljnjem postupanju, 2. lipnja 2020., dostupno na https://rm.coe.int/ecri-conclusions-on-the-implementation-of-the-recommendations-in-respe/16809e8273.

(7)  Rezolucija od 19. svibnja 2021. o izvješćima Komisije o Crnoj Gori za 2019. i 2020. (SL C 15, 12.1.2022., str. 100.).


27.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/74


P9_TA(2022)0267

Budućnost trgovinskih odnosa EU-a i Afrike

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o budućnosti trgovinskih odnosa EU-a i Afrike (2021/2178(INI))

(2023/C 32/09)

Europski parlament,

uzimajući u obzir Program UN-a za održivi razvoj do 2030.,

uzimajući u obzir Pariški sporazum,

uzimajući u obzir zajedničku izjavu nakon šestog sastanka na vrhu između Europske unije i Afričke unije od 17. – 18. veljače 2022., naslovljenu „Zajednička vizija za 2030.”,

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 11. prosinca 2019. naslovljenu „Europski zeleni plan” (COM(2019)0640),

uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 9. ožujka 2020. naslovljenu „Put prema sveobuhvatnoj strategiji s Afrikom” (JOIN(2020)0004),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. ožujka 2021. naslovljenu „Nova strategija EU-a i Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj” (1),

uzimajući u obzir program Afričke unije za razdoblje do 2063.: „Afrika kakvu želimo”,

uzimajući u obzir inicijative Afričke unije pokrenute za postizanje Programa do 2063., među kojima su i Ubrzani industrijski razvoj za Afriku, Program za razvoj infrastrukture za Afriku, Poticanje trgovine unutar Afrike i Vizije za rudarstvo u Africi,

uzimajući u obzir sklapanje Sporazuma o partnerstvu između Europske unije, s jedne strane, i članica Organizacije afričkih, karipskih i pacifičkih država, s druge strane,

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 18. veljače 2021. naslovljenu „Revizija trgovinske politike – otvorena, održiva i odlučna trgovinska politika” (COM(2021)0066),

uzimajući u obzir sporazume o gospodarskom partnerstvu, kako one sklopljene tako i one o kojima se pregovara, između EU-a i 14 supsaharskih afričkih zemalja i regija te druge sporazume EU-a o slobodnoj trgovini sa sjevernoafričkim zemljama,

uzimajući u obzir odluku Skupštine čelnika država i vlada Afričke unije od 2. srpnja 2018. o kontinentalnom području slobodne trgovine u Africi (AfCFTA) (2),

uzimajući u obzir odluku iz Kigalija Skupštine čelnika država i vlada Afričke unije iz srpnja 2016. o ishodu povlačenja Skupštine Afričke unije, a posebno stavak 5. o financiranju Unije (3),

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 12. rujna 2018. naslovljenu „Novi savez Afrike i Europe za održiva ulaganja i radna mjesta: prijenos partnerstva za ulaganja i poslove na sljedeću razinu” (COM(2018)0643),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. ožujka 2018. o rodnoj ravnopravnosti u trgovinskim sporazumima EU-a (4),

uzimajući u obzir izjavu ministara financija skupine G7 od 25. rujna 2020. o inicijativi za obustavu servisiranja duga i otpisu duga za ugrožene zemlje,

uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 1. prosinca 2021. naslovljenu „Global Gateway” (JOIN(2021)0030),

uzimajući u obzir Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma za prilagodbu ugljika na granicama (COM(2021)0564) koji je Komisija podnijela 14. srpnja 2021.,

uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 25. studenoga 2020. naslovljenu „Akcijski plan EU-a za rodnu ravnopravnost (GAP) III: ambiciozan plan za rodnu ravnopravnost i jačanje položaja žena u okviru vanjskog djelovanja EU-a” (JOIN(2020)0017),

uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 9. veljače 2021. naslovljenu „Obnovljeno partnerstvo s južnim susjedstvom: nova agenda za Sredozemlje” (JOIN(2021)0002) i popratni zajednički radni dokument službi (SWD(2021)0023),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. ožujka 2022. o Akcijskom planu EU-a za rodnu ravnopravnost (GAP) III (5),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju sustava FLEGT za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu (6) i povezane dobrovoljne sporazume o partnerstvu između EU-a i partnerskih zemalja,

uzimajući u obzir Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određenih roba i proizvoda povezanih s krčenjem i propadanjem šuma (COM(2021)0706) koji je Komisija podnijela 17. studenoga 2021.,

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. ožujka 2021. s preporukama Komisiji o korporativnoj dužnoj pažnji i korporativnoj odgovornosti (7),

uzimajući u obzir Proces Kimberley i svoju Rezoluciju od 16. prosinca 2021. o provedbi postupka certificiranja Procesa Kimberley (8),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja (9),

uzimajući u obzir Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni općeg sustava carinskih povlastica (COM(2021)0579) koji je Komisija podnijela 22. rujna 2021.,

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. veljače 2021. o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo (10),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 20. listopada 2021. o strategiji „od polja do stola” za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav (11),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenoga 2021. s preporukama Komisiji o politici i pravu zakonitih migracija (12),

uzimajući u obzir izjavu Foruma lokalnih i regionalnih vlasti Afrike i Europe od 15. veljače 2022.,

uzimajući u obzir zajedničku izjavu poslovnih organizacija Sedmog poslovnog foruma EU-a i Afrike od 14. veljače 2022.,

uzimajući u obzir zaključni dokument Foruma organizacija civilnog društva u okviru Afričko-europskog tjedna iz veljače 2022. naslovljen „No decision about us without us!” („Bez nas nema odluke o nama!”),

uzimajući u obzir zajedničke rezultate mladih ostvarenih tijekom Afričko-europskog tjedna u veljači 2022.,

uzimajući u obzir izvješće Konferencije UN-a o trgovini i razvoju (UNCTAD) o gospodarskom razvoju u Africi za 2021. naslovljeno „Iskorištavanje potencijalnih koristi kontinentalnog područja slobodne trgovine u Africi za uključiv rast”,

uzimajući u obzir Savez Afrike i Europe za održiva ulaganja i radna mjesta,

uzimajući u obzir preporuke iz završnog izvješća Predsjedničkog savjetodavnog odbora za zemljišnu reformu i poljoprivredu Južne Afrike od 4. svibnja 2019.,

uzimajući u obzir izvješće radne skupine Afričke unije i EU-a za digitalno gospodarstvo od 13. lipnja 2019. naslovljeno „New Africa-Europe Digital Economy Partnership: Accelerating the Achievement of the Sustainable Development Goals” (Novo partnerstvo Afrike i Europe za digitalno gospodarstvo: brže postizanje ciljeva održivog razvoja),

uzimajući u obzir izvješće o napretku o pomoći EU-a za trgovinu iz 2021.,

uzimajući u obzir dijalog EU-a s više dionika o održivom kakau, usmjeren na sektor kakaa u dvjema glavnim zemljama proizvođačima, Côte d’Ivoireu i Gani,

uzimajući u obzir govor predsjednika Gane Nane Akufa-Adda održan 12. prosinca 2021. u Europskom parlamentu u Strasbourgu,

uzimajući u obzir Rezoluciju Opće skupštine UN-a od 2. ožujka 2022. o agresiji na Ukrajinu,

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 23. ožujka 2022. naslovljenu „Očuvanje sigurnosti opskrbe hranom i jačanje otpornosti prehrambenih sustava” (COM(2022)0133),

uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 16. prosinca 2021.,

uzimajući u obzir članak 54. Poslovnika,

uzimajući u obzir mišljenja Odbora za razvoj i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0169/2022),

A.

budući da Europska unija (EU) i Afrika imaju važan i dugotrajan politički, gospodarski i kulturni odnos; budući da je na šestom sastanku na vrhu EU-a i Afričke unije (AU) 2022. postignut sporazum o „Zajedničkoj viziji za 2030.”, novoj uzajamno korisnoj zajedničkoj strategiji kojom se jačaju veze između tih dviju unija i koja će omogućiti bližu suradnju u pitanjima uzajamne konvergencije u područjima trgovine, razvoja, sigurnosti i dobrog upravljanja; budući da je njegov cilj poticati naše zajedničke prioritete zajedničkim očuvanjem naših interesa i zajedničkih javnih dobara, sigurnosti i prosperiteta naših građana, zaštite ljudskih prava za sve, rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena u svim područjima života, poštovanja demokratskih načela i vladavine prava, mjera za očuvanje okoliša i biološke raznolikosti, održivog i uključivog gospodarskog rasta, borbe protiv nejednakosti, potpore pravima djece i uključivanja mladih i najugroženijih osoba; budući da obje unije uviđaju važnost sigurnosti opskrbe hranom i prehrane; budući da će se to obnovljeno partnerstvo temeljiti na geografskom položaju, priznavanju povijesti, ljudskim vezama, poštovanju suvereniteta, uzajamnom poštovanju i odgovornosti, zajedničkim vrijednostima, jednakosti među partnerima i uzajamnim obvezama; budući da su se EU i Afrička unija obvezali na jačanje svojeg strateškog partnerstva kako bi se zajedno suočili s novim izazovima, kao što su klimatske promjene, oporavak nakon pandemije i izgradnja otpornosti na buduće šokove;

B.

budući da je mir preduvjet za održivi razvoj i stabilno okruženje za trgovinu i ulaganja; budući da se globalni geopolitički kontekst znatno promijenio od nezakonite, ničim izazvane i neopravdane invazije na Ukrajinu koju je Ruska Federacija započela 24. veljače 2022., među ostalim kad je riječ o odnosima između EU-a i Afrike; budući da je Opća skupština UN-a u svojoj rezoluciji od 2. ožujka 2022. velikom većinom osudila rusku agresiju protiv Ukrajine, uz potporu Afričke unije, pri čemu je njezinih 28 država članica podržalo rezoluciju; budući da je 16 država članica bilo suzdržano, a devet ih je odlučilo da neće glasovati; budući da ruska invazija i posljedice rata imaju razorne posljedice za globalne lance vrijednosti i opskrbe, posebno za pristup pšenici i drugoj robi, zbog čega je mnogo više milijuna ljudi izloženo riziku od nestašice hrane; budući da je sigurnost opskrbe hranom na afričkom kontinentu posebno ugrožena; budući da Sjeverna Afrika uvozi 60 % svoje pšenice i drugih prehrambenih kultura iz Ukrajine i Rusije te da se nekoliko afričkih zemalja suočava s manjkom uvoza gnojiva; budući da bi prekid u lancima opskrbe hranom uzrokovan ruskim ratom protiv Ukrajine mogao dovesti do pobuna i društvenih nemira;

C.

budući da postizanje ciljeva održivog razvoja do 2030. mora postati glavna nit vodilja i mjerilo uspjeha suradnje EU-a i Afrike, što uključuje i doprinos trgovinskih i investicijskih odnosa borbi protiv siromaštva;

D.

budući da su migracije dio cilja održivog razvoja br. 10.7, kojim se pokušava olakšati uredna, sigurna, redovita i odgovorna migracija i mobilnost ljudi;

E.

budući da se u reviziji trgovinske politike EU-a prepoznaje strateška važnost produbljivanja suradnje s afričkim kontinentom i afričkim državama te se predlaže nekoliko područja djelovanja za jačanje trgovinskih i gospodarskih veza između EU-a i Afrike; budući da su Europa i Afrika susjedni kontinenti čije su blagostanje i stabilnost usko povezani te ih treba poduprijeti bližom i pravednijom gospodarskom integracijom;

F.

budući da su EU i njegove države članice najveći svjetski pružatelji pomoći za trgovinu te čine 38 % globalnih doprinosa; budući da je Afrika 2019. i dalje primala najveći udio obveza u okviru pomoći za trgovinu; budući da EU namjerava povećati udio svoje pomoći za trgovinu koji se dodjeljuje najmanje razvijenim zemljama kako bi se doprinijelo udvostručenju njihova udjela u globalnom izvozu jer je 2020. udio najmanje razvijenih zemalja u globalnom izvozu i dalje iznosio 1 %, dok je njihov udio u izvozu u EU i dalje iznosio 2 %;

G.

budući da bi EU u suradnji s Afrikom trebao slijediti pristup „Tim Europa”, što uključuje bolju koordinaciju između različitih glavnih uprava Komisije, europskih institucija za financiranje razvoja, europskih agencija za kreditiranje izvoza, komercijalnih banaka i država članica EU-a;

H.

budući da su EU i njegove države članice najvažniji trgovinski partner za Afriku i budući da se vrijednost trgovine 2021. povećala na 288 milijardi EUR s niske vrijednosti od 225 milijardi EUR 2020. zbog pandemije bolesti COVID-19; budući da se trgovinski deficit u korist EU-a smanjio s 24 milijarde EUR 2020. na 4 milijarde EUR 2021.; budući da prema postojećim trgovinskim sporazumima i jednostranim povlasticama EU-a za zemlje u razvoju 90 % afričkog izvoza ima bescarinski i beskvotni pristup jedinstvenom tržištu EU-a; budući da je 2021. više od 65 % robe uvezene u EU iz Afrike činila primarna roba, poput hrane i pića, sirovina i energenata, te da su 2021. gotovo 68 % robe izvezene iz EU-a u Afriku činili gotovi proizvodi; budući da ta trgovinska struktura odražava strukturnu neravnotežu i međuovisnost uključenih gospodarstava te stoga zadržava afrički kontinent na nižoj vrijednosnoj razini globalnih vrijednosnih lanaca; budući da su EU i njegove države članice već dugo najveći izvor ulaganja u Afriku, službene razvojne pomoći, humanitarne pomoći i financiranja sigurnosti;

I.

budući da su Sjedinjene Američke Države 2021. trgovale robom s Afrikom u iznosu od otprilike 26,7 milijardi USD za izvoz i 37,5 milijardi USD za uvoz, pri čemu je ukupna vrijednost iznosila 64,2 milijarde USD; budući da, unatoč inicijativi Prosper Africa koju je pokrenula prethodna vlada SAD-a, trgovina SAD-a sa supsaharskom Afrikom stagnira i čini manje od 1 % ukupne trgovine robom SAD-a;

J.

budući da se udio Afrike u svjetskoj trgovini stalno smanjivao tijekom posljednjih 50 godina i da prema podacima UNCTAD-a čini 2,9 % svjetske trgovine; budući da kontinent uvelike ovisi o uvozu te o izvozu robe povezane s prirodnim resursima; budući da međuregionalna trgovina čini samo 14,4 % ukupne kontinentalne trgovine;

K.

budući da Afrička razvojna banka procjenjuje da gospodarski trošak nezakonite trgovine prirodnim resursima iznosi 120 milijardi USD godišnje, što predstavlja 5 % afričkog bruto domaćeg proizvoda (BDP) (13);

L.

budući da je razina trgovine unutar kontinenta u Africi daleko ispod njezina potencijala i da je njezino jačanje ključno za održivu gospodarsku strukturnu preobrazbu kontinenta; budući da afrički i europski privatni sektor imaju zajednički interes za uspješnu i učinkovitu provedbu AfCFTA-e, posebno u pogledu očekivanog gospodarskog rasta i prilika za zapošljavanje; budući da su stupanje na snagu AfCFTA-e 30. svibnja 2019. i početak trgovanja pod njegovim povlasticama 1. siječnja 2021. kao vodeći projekt Prvog desetogodišnjeg provedbenog plana (2014. – 2023.) u okviru Programa Afričke unije za razdoblje do 2063. dali novi zamah panafričkim prilikama za trgovinu i ulaganja te povećali povezanost Europe i Afrike;

M.

budući da će AfCFTA postati najveće područje slobodne trgovine na svijetu po broju zemalja sudionica, s 54 od 55 država članica Afričke unije, stvorit će tržište od 1,2 milijarde ljudi, uključujući brzo rastuću srednju klasu, čime će taj gospodarski blok postati osmi po veličini na svijetu s ukupnim BDP-om od 3 bilijuna USD, za koji se očekuje da će se do 2050. više nego udvostručiti; budući da bi se prema podacima Svjetske banke svake godine BDP Afrike mogao povećati za 1 %, ukupna zaposlenost u Africi za 1,2 %, a trgovina unutar Afrike za 33 %; budući da stvaranje AfCFTA-e predstavlja veliku priliku za EU, ali da će njegov uspjeh uvelike ovisiti o njegovoj sposobnosti da mobilizira ulaganja i potiče trgovinske razmjene i korporativnu prisutnost u Africi;

N.

budući da se u okviru AfCFTA-e tarife na 90 % tarifnih stavki trebaju ukinuti, pri čemu se zemlje koje ne pripadaju među najmanje razvijene obvezuju da će liberalizirati carine na neosjetljivu robu tijekom pet godina, dok za najmanje razvijene zemlje to razdoblje traje 10 godina; budući da se 7 % tarifnih stavki odnosi na osjetljivu robu te da će zemlje koje ne pripadaju među najmanje razvijene liberalizirati carine na osjetljivu robu u razdoblju od 10 godina, a najmanje razvijene zemlje u razdoblju od 13 godina; budući da se 3 % tarifnih stavki može isključiti iz liberalizacije; budući da je AfCFTA važan korak prema napuštanju trenutačnog modela formalne trgovine u Africi, koju karakteriziraju dugo vrijeme prelaska granice, opsežni regulatorni zahtjevi i visoki porezi;

O.

budući da je cilj AfCFTA-e da osim instrumenta za liberalizaciju trgovine postane faktor koji omogućuje uključiv rast i održiv razvoj u skladu s Programom do 2063.; budući da je učinkovita i koordinirana provedba AfCFTA-e kao kontinentalnog režima ključna za jačanje trgovine unutar Afrike i da će biti velik izazov, pri čemu će različite razine i obveze koje proizlaze iz trgovinskih sporazuma, regionalnih gospodarskih zajednica i carinskih unija zahtijevati opsežne mjere za razvoj prekogranične prometne infrastrukture i poboljšano olakšavanje trgovine kako bi se bolje omogućili prekogranični lanci vrijednosti; budući da su reforme upravljanja usmjerene na olakšavanje trgovine, necarinske prepreke trgovini, usklađenost sa zajedničkim tehničkim i zdravstvenim standardima za proizvode te radnim pravom, trgovinskim mjerama i zaštitnim mjerama ključne za ostvarenje težnji Afričke unije i za to da AfCFTA postane učinkovit i predvidljiv mehanizam; budući da će AfCFTA, kao i svaki trgovinski sporazum, stvoriti pozitivne i negativne učinke i da je ključno uspostaviti odgovarajuće mjere potpore kako bi se ublažili svi negativni učinci i zajamčilo da AfCFTA može doprinijeti napretku malih i srednjih poduzeća (MSP-ova), a posebno osigurati da poduzeća pod vodstvom žena i mladih mogu imati koristi od novih mogućnosti;

P.

budući da su u pogledu trgovine, a posebno pravila o podrijetlu i kumulaciji, različiti režimi koje EU ima s afričkim zemljama doveli do fragmentacije afričkog kontinenta, čime su stvorene carinske prepreke i otežana je izgradnja prekograničnih vrijednosnih lanaca unutar AfCFTA-e;

Q.

budući da afričke države nisu homogene; budući da je afrički kontinent posebno osjetljiv na vanjske šokove s obzirom na njegovu visoku stopu ovisnosti, ne samo o vanjskim financijskim sredstvima i prihodima od, primjerice, stranih doznaka, izravnih stranih ulaganja, turizma i vanjske pomoći, nego i o uvozu gotovih proizvoda;

R.

budući da je Afrika kontinent nade i prilika te ga na taj način doživljava sve veći broj njezina mladog stanovništva; budući da je Afrika najmlađi kontinent na svijetu, s prosječnom dobi od 19,8 godina i 60 % stanovništva mlađeg od 25 godina; budući da će se do 2050. broj stanovnika Afrike udvostručiti, s otprilike 1,2 milijarde na otprilike 2,4 milijarde ljudi, te budući da će do te godine 50 % svjetskog stanovništva mlađeg od 25 godina biti u Africi, što će biti velik izazov za gospodarstva i demokratsko upravljanje afričkih zemalja te će utjecati na geopolitiku, globalnu trgovinu i migracije; budući da danas u Africi živi četiri puta više djece nego u Europi i budući da je 70 % stanovništva supsaharske Afrike mlađe od 30 godina; budući da će rast broja stanovnika i sve veći broj pripadnika srednje klase podrazumijevati potrebu za proporcionalnim povećanjem opskrbe hranom te bi se stoga u poljoprivredno-prehrambenom sektoru trebale otvoriti nove gospodarske mogućnosti i mogućnosti zapošljavanja za mlade Afrikance, čije će sudjelovanje u tom sektoru također biti ključno kako bi se osigurala generacijska obnova i obnova poljoprivredno-prehrambenog sustava; budući da su mladima u Africi potrebni kvalitetno obrazovanje, zapošljavanje i poslovne prilike kako bi mogli doprinijeti rastu i održivom razvoju svojih zemalja; budući da europsko stanovništvo stari i da mnogi gospodarski sektori već prijavljuju nedostatak kvalificirane radne snage i probleme u pronalasku pripravnika; budući da gospodarsko osnaživanje žena i mladih u Africi doprinosi gospodarskom rastu i unapređenju njihova položaja u društvu;

S.

budući da je cilj održivog razvoja koji se odnosi na nultu stopu gladi do 2030. iskorijeniti glad te postići sigurnost opskrbe hranom i poboljšanje prehrane; budući da se napredak u postizanju tog cilja posljednjih godina usporio te da svake noći više od 800 milijuna ljudi na našem planetu i dalje liježe u krevet gladno; budući da je Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) predvidjela da će broj ljudi koji pate od gladi u Africi znatno porasti s 280 na 300 milijuna, čime će se do 2030. izjednačiti s Azijom kao područjima s najvećim brojem pothranjenih osoba; budući da se nesigurnost opskrbe hranom na kontinentu pogoršala i da je 2020. godine 21 % stanovništva bilo pothranjeno; budući da je na sastanku na vrhu UN-a o prehrambenim sustavima 2021. utvrđeno da su pokretači tih neželjenih trendova sve češći i intenzivniji sukobi, promjenjivost klime i ekstremne klimatske pojave, usporavanje gospodarstva i pad gospodarske aktivnosti te visoke razine nejednakosti, povećane zbog gospodarskog pada u 2020. koji je ponajprije posljedica mjera ograničavanja širenja bolesti COVID-19 diljem svijeta;

T.

budući da su klimatske promjene i uništavanje okoliša egzistencijalne prijetnje Africi, EU-u i cijelom svijetu te da zahtijevaju zajedničku reakciju i znatna ulaganja u otpornost; budući da trgovinski odnosi EU-a i Afrike moraju imati ključnu ulogu u rješavanju pitanja klimatske tranzicije i poticanju zajedničkih napora za postizanje održivog rasta, uključivog gospodarskog razvoja i pristupa javnim dobrima, posebno promicanjem održivih lanaca opskrbe i diversifikacijom trgovine u prijelazu na niskougljično gospodarstvo; budući da se EU obvezao do 2050. preobraziti u prvi klimatski neutralan kontinent i odvojiti svoj gospodarski rast od upotrebe resursa; budući da su afričke zemlje dosad vrlo malo doprinijele emisijama stakleničkih plinova, neovisno o tome mjere li se one kroz povijesne, trenutačne ili očekivane emisije te ukupno ili po glavi stanovnika, dok proizvodnja, način života i potrošačke navike u EU-u doprinose klimatskim promjenama; budući da će učinci klimatskih promjena biti katastrofalni, posebno za mnoge afričke države, od kojih će neke biti među najteže pogođenima; budući da se u supsaharskoj Africi troškovi prilagodbe kako bi se izbjegli još veći troškovi dodatne pomoći u slučaju katastrofe procjenjuju na 30 – 50 milijardi USD godišnje tijekom sljedećeg desetljeća, odnosno 2 – 3 % regionalnog BDP-a; budući da će se 27. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama (COP27) održati 2022. u Africi, u Egiptu; budući da prijelaz na dekarbonizirani svijet mora biti pravedan i pravičan; budući da je EU predložio da pristup energiji postane jedan od glavnih stupova suradnje s Afrikom u okviru europskog zelenog plana;

U.

budući da su EU i Afrička unija najavili paket ulaganja između Afrike i Europe čija će vrijednost tijekom šest godina iznositi 150 milijardi EUR, prosječno 25 milijardi EUR godišnje, čime će se poduprijeti zajedničke ambicije Programa održivog razvoja do 2030. i Programa Afričke unije do 2063., te će sadržavati komponente ulaganja, zdravlja i obrazovanja; budući da ta ulaganja ne bi trebala povećati teret duga afričkih zemalja;

V.

budući da oko 34 % afričkih kućanstava živi ispod međunarodne granice siromaštva od 1,90 USD dnevno, dok je oko 40 % ukupnog bogatstva kontinenta u vlasništvu otprilike 0,0001 % njegova stanovništva; budući da i dalje postoje velike razlike u razvoju afričkih zemalja; budući da je, s obzirom na očekivani brzi rast afričkog stanovništva, još važnije osigurati da taj rast bude popraćen održivim razvojem, kvalitetnim obrazovanjem i otvaranjem dostojanstvenih radnih mjesta;

W.

budući da samo otprilike svaka treća afrička zemlja ima nacionalne programe za dostojanstven rad, koji su uspostavljeni kao glavno sredstvo pružanja potpore Međunarodne organizacije rada (ILO) prilagođene prioritetima i rezultatima svake zemlje;

X.

budući da je Komisija pokrenula inicijativu za održivi kakao, koju zajedno vode Glavna uprava za trgovinu i njezina Glavna uprava za međunarodna partnerstva i koja je usmjerena na Ganu i Côte d’Ivoire, s Kamerunom kao promatračem, s glavnim ciljevima osiguravanja održivih prihoda za život za poljoprivrednike, iskorjenjivanja dječjeg rada u lancu opskrbe kakaom i iskorjenjivanja krčenja šuma u svrhu stvaranja plantaža kakaa;

Y.

budući da se u izvješću UNICEF-a/ILO-a o dječjem radu za 2021. navodi da je dječji rad u supsaharskoj Africi u porastu od 2012. i da će se taj uzlazni trend nastaviti zbog sveprisutnih posljedica pandemije;

Z.

budući da su pandemija bolesti COVID-19 i njezine gospodarske posljedice 2020. usporile rast diljem Afrike, potencijalno dovele 30 milijuna ljudi do siromaštva i pogoršale raširenost dječjeg rada; budući da paketi za oporavak nakon pandemije ukazuju na promjenu konsenzusa o javnim politikama; budući da se kapacitet javnih sredstava za potporu oporavku razlikuje među regijama, što dovodi do neposrednog rizika od povećanja nejednakosti; budući da stopa potpune procijepljenosti u Africi u ožujku 2022. nije bila viša od 15 % (u usporedbi sa 73 % u EU-u); budući da se zbog brzog približavanja datumu isteka milijuni doza cjepiva moraju uništiti prije nego što bi se mogli iskoristiti u siromašnijim zemljama; budući da su se EU i Afrička unija obvezali podupirati punopravni afrički suverenitet u području zdravstva kako bi kontinent mogao odgovoriti na buduće hitne javnozdravstvene situacije te su u tu svrhu obvezali podupirati zajednički program za proizvodnju cjepiva, lijekova, dijagnostike, terapeutika i zdravstvenih proizvoda u Africi, uključujući ulaganja u proizvodne kapacitete, dobrovoljne prijenose tehnologije i jačanje regulatornog okvira kako bi se omogućio pravedan pristup cjepivima, dijagnostici i terapeuticima; budući da Parlament pozdravlja sve mjere za potporu afričkom zdravstvenom sustavu i zdravstvenim kapacitetima kontinenta;

AA.

budući da će za održiv i uključiv oporavak Afrike od bolesti COVID-19 biti potreban dodatan bilijun USD godišnje, uz 2,5 bilijuna USD godišnje za financiranje ciljeva održivog razvoja koji su prethodili krizi; budući da taj pothvat predstavlja važnu investicijsku priliku; budući da je Europska investicijska banka (EIB) intenzivirala svoje napore kako bi afričkim partnerima pomogla da odgovore na zdravstvenu i gospodarsku krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 osiguravanjem 5 milijardi EUR za potporu transformativnim privatnim i javnim ulaganjima diljem Afrike 2020. u iznosu od 12 milijardi EUR;

AB.

budući da je na šestom sastanku na vrhu EU-a i Afričke unije istaknuta hitnost doprinosa Svjetske trgovinske organizacije (WTO) borbi protiv pandemije i oporavku globalnoga gospodarstva te su se stranke ondje obvezale na konstruktivnu suradnju na postizanju dogovora o sveobuhvatnom odgovoru WTO-a na pandemiju koji bi uključivao aspekte povezane s trgovinom i intelektualnim vlasništvom; budući da su Europska komisija i vlade Sjedinjenih Američkih Država, Indije i Južne Afrike postigle kompromisni prijedlog u okviru WTO-a koji će biti predstavljen državama članicama WTO-a i kojim bi se olakšalo izuzeće od određenih pravila o intelektualnom vlasništvu, posebno od određenih kriterija odredbi o obveznom licenciranju u okviru Sporazuma WTO-a o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS), iako on još ne uključuje odredbe o dijagnostičkim alatima, uređajima i tretmanima koje zahtijevaju afričke države; budući da šira rasprava u WTO-u tek treba započeti;

AC.

budući da se u priopćenju za medije za izvješće Međuvladine znanstveno-političke platforme o biološkoj raznolikosti i radionice za usluge ekosustava u pogledu biološke raznolikosti i pandemija navodi da se „pandemijski rizik može znatno umanjiti smanjenjem ljudskih aktivnosti koje uzrokuju gubitak biološke raznolikosti, većim očuvanjem zaštićenih područja i mjerama kojima se smanjuje neodrživo iskorištavanje regija visoke biološke raznolikosti”;

AD.

budući da je prema Međunarodnom monetarnom fondu zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 oko 60 % zemalja s niskim dohotkom izloženo visokom riziku ili im već prijeti rizik od prezaduženosti, dok je 2015. ta brojka bila manja od 30 %; budući da je vladama visokozaduženih zemalja u Europi i Africi teško mobilizirati prijeko potrebna ulaganja u preduvjete za gospodarski razvoj, kao što su kvalificirana radna snaga i moderna infrastruktura;

AE.

budući da je tajništvo AfCFTA-e osnovalo Fond za prilagodbu AfCFTA-e u iznosu od 1 milijarde USD, koji financira Afrička izvozno-uvozna banka (Afreximbank), s ciljem pružanja potpore zemljama koje bi kratkoročno pretrpjele gubitke prihoda zbog smanjenja ili ukidanja svojih carina; budući da tajništvo AfCFTA-e procjenjuje da stvarne potrebe iznose oko 7 milijardi USD;

AF.

budući da je EU najveći svjetski uvoznik i izvoznik poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; budući da su, unatoč činjenici da Afrika ima najviše obradivih površina na svijetu, zemlje Afričke unije neto uvoznici hrane, pri čemu poljoprivrednici proizvode ispod svojeg potencijala, djelomično zbog učinaka određenih europskih nacionalnih politika i praksi na cijene koje afrički poljoprivrednici mogu postići za svoje proizvode na lokalnim tržištima, što je povećano carinama zbog kojih izvoz prerađene hrane iz Afrike postaje nekonkurentan; budući da se povećao izvoz mlijeka u prahu iz EU-a u zapadnu Afriku, uz potporu zajedničke poljoprivredne politike, i budući da je utrostručenje izvoza otkako je EU ukinuo mliječne kvote 2015. imalo katastrofalne posljedice za mnoge lokalne stočare i poljoprivrednike koji svojim cijenama mlijeka ne mogu konkurirati vrlo niskim cijenama mlijeka u prahu; budući da bi pošteni uvjeti za trgovinu poljoprivrednim proizvodima između EU-a i Afrike trebali biti osnova za izvoz i uvoz hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda iz EU-a i Afrike, uz potrebu da se osigura da izvoz poljoprivrednih proizvoda ne bude u suprotnosti s ciljem uspostave otpornijeg prehrambenog sektora u Africi; budući da bi za unapređenje održive poljoprivrede na oba kontinenta trebalo osigurati prostor za modele poljoprivredne reforme u Africi i Europi koji poljoprivrednicima nude dostojanstvo, jačaju unutarnju i regionalnu otpornost te mogu osloboditi potencijal obaju kontinenata kako bi se osigurala obilna prehrana i kako bi oni postali prehrambeno samoodrživi, pri čemu bi i doprinosili sigurnosti opskrbe hranom u drugim regijama svijeta; budući da 70 % hrane koje uzgajaju afrička obiteljska poljoprivredna gospodarstva Afrikanci konzumiraju te se hrana ne uzgaja u svrhu izvoza; budući da prema Izvješću o ljudskom razvoju za Afriku Programa UN-a za razvoj za 2016. rodna neravnopravnost stoji supsaharsku Afriku 6 % BDP-a te regije, čime se ugrožavaju napori kontinenta u postizanju uključivog ljudskog razvoja i gospodarskog rasta; budući da bi izjednačavanje pristupa žena poljoprivrednim sirovinama moglo dovesti do povećanja proizvodnje usjeva za do 19 %, povećanja poljoprivrednog i ukupnog BDP-a te izvlačenja stotina tisuća ljudi iz siromaštva (14);

AG.

budući da je 2020. broj osoba pogođenih nesigurnošću opskrbe hranom porastao za gotovo 40 % u odnosu na prethodnu godinu; budući da rat u Ukrajini pokazuje međusobnu povezanost sigurnosti opskrbe hranom i globalnog tržišta te ovisnost nekih afričkih zemalja o uvozu hrane iz malog broja zemalja ili regija izvoznica; budući da prekomjerna ovisnost može zemlje učiniti osjetljivima na vanjske šokove; budući da je inicijativa Misije za otpornost hrane i poljoprivrede predstavljena na sastanku na vrhu skupine G7 24. ožujka 2022., s konkretnim mjerama za jamčenje sigurnosti opskrbe hranom na globalnoj razini, a posebno u afričkim zemljama koje su najviše pogođene poremećajima u proizvodnji hrane koji su posljedica rata u Ukrajini; budući da je u anketama koje je proveo Međunarodni monetarni fond utvrđeno da proširenje pristupa sustavima ranog upozoravanja i informacijama o cijenama hrane i vremenskim uvjetima, čak i s pomoću jednostavne tekstualne ili glasovne poruke kojom se poljoprivrednike informira kada trebaju saditi, navodnjavati ili gnojiti svoje usjeve, može omogućiti klimatski pametnu poljoprivredu i ima potencijal za smanjenje rizika od nesigurnosti opskrbe hranom za 30 postotnih bodova;

AH.

budući da mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća u zemljama s niskim i srednjim dohotkom diljem Afrike trpe, u pogledu trgovine unutar Afrike, znatne transakcijske troškove i kašnjenja zbog ograničenih prekograničnih odnosa između banaka, problema s dostupnošću stranih valuta, visokih troškova usluga za posrednike i obveze utvrđivanja stope prodaje i kupnje valuta u odnosu na američki dolar; budući da tehnološki razvoj i suradnja među središnjim bankama, primjerice u okviru Panafričkog sustava plaćanja i namire, mogu omogućiti rješavanje tog problema;

AI.

budući da se u AfCFTA-i vode pregovori o planiranoj liberalizaciji usluga, počevši od pet prioritetnih sektora koje je utvrdila Afrička unija, a to su promet, turizam, komunikacije, financijske i poslovne usluge; budući da usluge čine 54 % afričkog BDP-a i 75 % izravnih stranih ulaganja;

AJ.

budući da se Strategijom Afričke unije za digitalnu transformaciju za Afriku (2020. – 2030.) predviđa sigurno digitalno jedinstveno tržište za Afriku do 2030. na kojem je osigurano kretanje osoba, usluga i kapitala, a pojedinci i poduzeća mogu neometano pristupiti internetskim aktivnostima i sudjelovati u njima u skladu s AfCFTA-om; budući da digitalno gospodarstvo u Africi nudi mogućnosti za povećano otvaranje radnih mjesta, posebno za mala i srednja poduzeća, koja prema procjenama osiguravaju 80 % radnih mjesta diljem kontinenta i čine okosnicu afričkog gospodarstva; budući da digitalizacija trgovine i promicanje trgovinskih sustava bez papira imaju znatan potencijal za pružanje potpore malim trgovcima, uključujući poduzeća kojima upravljaju žene i mladi poduzetnici; budući da su potrebna znatna ulaganja u internetsku infrastrukturu kako bi se olakšalo digitalno sudjelovanje afričkog stanovništva, pri čemu je samo 33 % stanovništva 2021. imalo pristup internetu; budući da naši afrički partneri također aktivno traže pomoć EU-a u poboljšanju afričke digitalne infrastrukture i osiguravanju odgovarajuće povezivosti i pristupa internetu diljem kontinenta; budući da Afrika u digitalnom tehnološkom razvoju daleko zaostaje za SAD-om, Kinom i, u manjoj mjeri, Europom; budući da prema UNCTAD-u Afrika čini manje od 1 % svjetskog izvoza digitalno isporučenih usluga;

1.

potvrđuje da su trgovinski i ulagački odnosi EU-a i Afrike dio našeg zajedničkog rada na postizanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja do 2030. i ciljeva Pariškog sporazuma; naglašava da je Afrika ključni geografski prioritet u novoj trgovinskoj strategiji EU-a i naglašava važnost intenzivnijeg dijaloga između EU-a i Afrike; u tom pogledu naglašava da bi EU trebao uložiti više napora u afirmiranje njihova partnerstva iznad tradicionalnog odnosa između donatora i primatelja pomoći; naglašava da modernizacija trgovinskih i ulagačkih odnosa između EU-a i Afričke unije može donijeti goleme koristi u smislu poticanja gospodarskog rasta, regionalne integracije, smanjenja siromaštva i otvaranja radnih mjesta, može doprinijeti oporavku od pandemije bolesti COVID-19 te zelenoj i digitalnoj transformaciji gospodarstava zemalja u EU-u i Afričkoj uniji, kao i među našim globalnim trgovinskim partnerima, te se mora pridržavati načela usklađenosti politika u interesu razvoja utvrđenog u članku 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; ističe da se zemljopisna blizina i dugotrajne povijesne i kulturne veze sve više jačaju rastućim trgovinskim razmjenama; naglašava da sudjelovanje organizacija civilnog društva mora biti temelj strategije EU-a i Afričke unije za postizanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja;

2.

poziva Komisiju da produbi i bolje strukturira svoju suradnju s našim afričkim partnerima te da stoga uspostavi redoviti politički dijalog na visokoj razini kako bi se uključila parlamentarna dimenzija u kojoj bi sudjelovao i Europski parlament; poziva na to da se taj dijalog dopuni razmjenom na razini regionalnih skupina, kao i pojedinačnih država, te usporednim dijalogom s dionicima civilnog društva u Africi i EU-u kao ključnim elementima za promicanje ravnopravnog partnerstva EU-a s Afrikom;

3.

naglašava važnost stvaranja otporne, konkurentne i čvrste infrastrukture i industrijske osnove u Africi, kako je utvrđeno u Programu Afričke unije za razdoblje do 2063., s ciljem razvoja otpornih lanaca vrijednosti i prerade sirovina s visokom dodanom vrijednošću u Africi kao glavnog načina za otvaranje kvalitetnih radnih mjesta; poziva Komisiju i europska poduzeća i ulagače, uključujući EIB, da u afričkim projektima industrijalizacije primjenjuju moderne, održive i, kad god je to moguće, klimatski neutralne proizvodne tehnologije; ustraje u tome da socijalni partneri budu uključeni u sve faze promicanja industrijalizacije; u tom pogledu naglašava potrebu za pružanjem potpore Africi u prilagodbi vlastitih neovisnih makroekonomskih, fiskalnih, monetarnih i trgovinskih politika te poziva Komisiju da omogući Organizaciji afričkih, karipskih i pacifičkih država da zaštite svoje nove industrije, među ostalim tehničkom i financijskom potporom, te da osigura pravo na donošenje zakona u tu svrhu; naglašava da bi napori za zaštitu okoliša trebali biti u središtu javnih politika i programa suradnje kojima se podupire industrijalizacija i stvaranje dostojanstvenih radnih mjesta u Africi, koje trebaju uspostaviti i provesti svi odgovorni dionici s dvaju kontinenata;

4.

poziva Komisiju da promiče održiva ulaganja kako bi se prešlo na gospodarstvo bez emisija ugljika, u skladu s obvezama koje je preuzela u okviru klimatskog pakta iz Glasgowa, osiguravajući pritom odgovorno i održivo nabavljanje prirodnih resursa i sirovina i upravljanje njima, kao i održivo gospodarenje otpadom u skladu s ciljevima zelenog plana;

5.

ističe temeljnu ulogu funkcionalnih državnih institucija, vlasti i infrastrukture te smatra da njihov izostanak može biti velika prepreka trgovini; u tom pogledu naglašava da sve afričke zemlje moraju poboljšati pravnu sigurnost jer je to ključno za razvoj svake vrste trgovine; poziva Komisiju da blisko surađuje s afričkim kolegama kako bi se zajamčilo poslovno okruženje koje pogoduje ulaganjima;

6.

naglašava da je gospodarske i trgovinske prijedloge nove agende za Sredozemlje, koju je Komisija donijela 9. veljače 2021., potrebno prilagoditi trenutačnoj kriznoj situaciji; poziva na neometanu provedbu projekata povezanih s trgovinom u okviru gospodarskog i investicijskog plana što je prije moguće;

7.

naglašava da je EU-u potreban potpuno novi temelj za njegovo gospodarsko partnerstvo s Afrikom, na ravnopravnoj osnovi i na temelju ravnopravnosti, uzajamnog poštovanja i razumijevanja, što se odnosi i na izazove s kojima se suočavaju afrički partneri u kontekstu trgovinskih i ulagačkih odnosa, uzimajući u obzir dinamiku koja se mijenja i rješavanjem stalnih neravnoteža i nedostataka; smatra da je to jedinstvena prilika za oživljavanje trgovinskih odnosa između dvaju kontinenata i da je na sastanku na vrhu uspostavljen put na temelju kojeg EU i Afrička unija mogu uspostaviti obnovljeno, uzajamno korisno i održivo partnerstvo utemeljeno na solidarnosti i suradnji te preoblikovati gospodarske, komercijalne i trgovinske odnose s ciljem osnaživanja Afrike, među ostalim osiguravanjem poštenih i etičkih trgovinskih odnosa koji pogoduju afričkoj kontinentalnoj integraciji; naglašava da bi se trgovinskim odnosom EU-a i Afrike trebala promicati ljudska i radnička prava, dobro upravljanje, vladavina prava i rodna ravnopravnost te poziva Komisiju da promiče te elemente u kontekstu trgovinskih odnosa EU-a i Afrike;

8.

potiče Komisiju da pomogne da se stane na kraj tome da afričke nacije imaju ulogu samo u „punjenju i pakiranju”, i to na način da se podupre sustav s više dionika koji će omogućiti zemljama Afričke unije da proizvode vlastita cjepiva, što je sposobnost koja je već dokazana proizvodnjom cjepiva protiv HIV-a, čime će se otvoriti prostor za razvoj znanstvenog potencijala i smanjiti ovisnost o nekolicini korporacija diljem svijeta;

9.

naglašava da je odgovor EU-a na globalne napore u pogledu cijepljenja za ublažavanje pandemije bolesti COVID-19 doveo do poremećaja u odnosima EU-a i Afrike; naglašava da ishodi šestog sastanka na vrhu EU-a i Afričke unije moraju biti nova početna točka za unapređenje odnosa EU-a i Afrike; poziva Komisiju da surađuje s afričkim partnerima bilateralno i na strukturiran način te da nastavi s regionalnim i multilateralnim angažmanom kako bi se unaprijedili odnosi EU-a i Afrike; poziva Komisiju da surađuje s Parlamentom u raspravi o kompromisu o izuzeću iz Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva o kojem je pregovarao kvartet EU-a, SAD-a, Indije i Južne Afrike; poziva Komisiju da ostane fleksibilna i pragmatična u raspravama u WTO-u čiji je cilj postizanje kompromisa o ciljanom i privremenom izuzeću od Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva s drugim članicama WTO-a kako bi se do 12. ministarske konferencije postigli zaključci i značajni rezultati kad je riječ o trgovinskim i zdravstvenim aspektima;

10.

ponavlja važnost mira za pozitivan društveni, okolišni i gospodarski razvoj; prima na znanje nedostatak potpore rezoluciji Opće skupštine UN-a kojom se osuđuje agresija protiv Ukrajine među mnogim afričkim vladama te da se afrička potpora stajalištima EU-a ne može uzimati zdravo za gotovo; poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje da istraže različite razloge za skepticizam te da pojačaju diplomatske napore za izgradnju zajedničkih stajališta protiv vojne agresije na oba kontinenta;

11.

podržava ciljeve i težnje AfCFTA-e navedene u njezinoj preambuli; također podržava Program do 2063. i njegove težnje za stvaranje kontinentalnog tržišta sa slobodnim kretanjem osoba, kapitala, robe i usluga kako bi se produbila gospodarska integracija afričkog kontinenta; smatra da je AfCFTA ambiciozna inicijativa za gospodarsku integraciju koja afričkim zemljama pruža veliku priliku za poticanje uključivog rasta, omogućavanje održivog razvoja, smanjenje siromaštva i poboljšanje životnog standarda, stvaranje velikog broja dostojanstvenih radnih mjesta, povećanje konkurentnosti afričkih zemalja, promicanje zelene tehnologije i energije, povećanje održivosti javnih financija, borbu protiv korupcije i promicanje dobrog upravljanja te postizanje strukturnih promjena u državama sudionicama; poziva EU da aktivno podupre AfCFTA-u; naglašava da bi se pokazatelji za mjerenje gospodarskog uspjeha u Africi i EU-u trebali poboljšati i diversificirati izvan okvira rasta BDP-a te preporučuje da se u obzir uzmu i pokazatelji kao što su Ginijev koeficijent, pokazatelj stvarnog napretka, indeks ljudskog razvoja, Theilov indeks za mjerenje diversifikacije izvoza, pokazatelji koji se odnose na rodnu diskriminaciju, a posebno izvješća o napretku u pogledu ciljeva održivog razvoja;

12.

podsjeća da je između 2014. i 2020. EU dodijelio više od 74 milijuna EUR sredstava za uspostavu AfCFTA-e u okviru svojeg Panafričkog programa te da su ta sredstva iskorištena za izgradnju kapaciteta u pregovorima o Sporazumu o AfCFTA-i, njegovoj ratifikaciji i provedbi; poziva EU i države članice da nastave pružati financijsku i tehničku potporu za provedbu AfCFTA-e; napominje da je afričkim zemljama potreban politički prostor za donošenje javnih politika kojima se poboljšavaju dosljednost trgovinskih mjera, ciljevi diversifikacije, kojima se odgovara na potrebe stanovništva, održivost i uključiv rast, kako bi se ispunila obećanja AfCFTA-e i kako se ne bi stalo samo na liberalizaciji trgovine nego kako bi se ljudi uzdignuli iz siromaštva;

13.

poziva Europsku komisiju i Komisiju Afričke unije da olakšaju razvoj regionalnih lanaca vrijednosti i bolje regionalne infrastrukture u Africi; naglašava potrebu za dosljednim ulaganjima i javnim nadzorom u razvoju opće i prekogranične održive infrastrukture; ističe potrebu za znatnim ulaganjima u prometnu infrastrukturu, povezivost i digitalizaciju kako bi se olakšala regionalna trgovina, a time i diversifikacija i otpornost lokalnih, regionalnih i kontinentalnih vrijednosnih lanaca; napominje da uklanjanje prepreka trgovini unutar Afrike može olakšati rast regionalnih lanaca vrijednosti, što afričkim poduzećima, a posebno malim i srednjim poduzećima, može olakšati internacionalizaciju; naglašava da bi Global Gateway trebao doprinijeti razvoju infrastrukture za povećanje trgovine unutar Afrike i poziva partnere iz Afričke unije da odgovore na prijedloge Tima Europa za zajedničke infrastrukturne projekte; poziva i partnere iz EU-a i afričke partnere da bez daljnje odgode provedu zajednički utvrđene prioritetne projekte te da stvore prilike za dobit povezane s projektima za lokalna poduzeća i mogućnosti zapošljavanja za lokalno stanovništvo, uz strogo poštovanje visokih standarda u području okoliša i rada te Pariškog sporazuma; naglašava potrebu za daljnjim razvojem infrastrukture za ruralna područja i ističe da se procjenjuje da se u supsaharskoj Africi 40 % osnovnih prehrambenih namirnica koje se prevoze ne stavlja na tržište zbog loše infrastrukture i nedostatka objekata za hlađenje i skladištenje; poziva Europsku komisiju i Afričku uniju da mapiraju regionalne lance vrijednosti između EU-a i Afrike, izvan bilateralnih trgovinskih tokova, te da provedu SWOT analizu, posebno u cilju utvrđivanja načina za premještanje aktivnosti u obližnje zemlje (eng. nearshoring) kao i područja suradnje kao što su kružno gospodarstvo i ozelenjivanje lanaca opskrbe; naglašava važnost daljnjeg razvoja infrastrukture i veza između supsaharske Afrike i sjeverne Afrike te između zapadne i istočne Afrike;

14.

naglašava važnost uključivanja rodne ravnopravnosti i rodno osviještene politike u trgovinske odnose EU-a i Afrike kao ključne sastavnice za poticanje uključivog i održivog rasta; naglašava da trgovinski i ulagački odnosi imaju potencijal za promicanje rodne ravnopravnosti i doprinos ekonomskom i socijalnom osnaživanju žena te ravnopravnijim i otpornijim gospodarstvima i društvima; smatra da bi se partnerstvom EU-a i Afrike posebno trebalo poduprijeti poduzetništvo žena i mladih u ruralnim i urbanim područjima, među ostalim u okviru organizacija malih proizvođača, te da je to neophodno za potporu ravnopravnom pristupu gospodarskim i proizvodnim resursima, primjerice financijskim uslugama, kao i tržištima, te za zaštitu zemljišnih prava; pozdravlja rad Komisije na prikupljanju i analizi podataka kako bi se bolje razumio utjecaj trgovinske politike na žene; poziva Komisiju da surađuje s afričkim partnerima radi promicanja rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena u trgovinskim odnosima EU-a i Afrike; poziva Komisiju da u trgovinskim i ulagačkim odnosima između EU-a i Afrike vodi računa o rodnoj osviještenosti; poziva Komisiju da u sporazume o gospodarskom partnerstvu uvrštava samostalna poglavlja o rodu; naglašava ključnu ulogu koju žene u ruralnim područjima imaju u poljoprivrednim i ruralnim ekonomijama na cijelom afričkom kontinentu, posebno u pogledu sigurnosti opskrbe hranom; podsjeća da gotovo polovicu poljoprivrednih poslova u Africi obavljaju žene; poziva na razvoj razmjena između afričkih poduzetnica i poduzetnica iz EU-a preko platformi koje omogućuju umrežavanje, razmjenu iskustava i vođenje zajedničkih projekata; potiče na napredak u pogledu prava žena i djevojčica na nasljeđivanje te poziva EU da pruži potporu partnerskim zemljama, posebno u pogledu njihovog priznavanja punog prava žena na zemljište;

15.

ističe da je potrebno uspostaviti konstruktivan javno-privatni dijalog i omogućiti razvoj kultura u cilju razvoja inteligentne mreže ekosustava i eventualne hibridizacije javne i privatne sfere; naglašava da u tom kontekstu EU mora nastaviti surađivati s afričkim zemljama na olakšavanju i promicanju privatnih ulaganja na kontinentu jer javna ulaganja sama po sebi nisu dovoljna; poziva na daljnje povećanje broja javnih i privatnih trilateralnih partnerstava kako bi se razvile nove trgovinske veze u sektorima od zajedničkog interesa kao što su energetika, industrija i promet;

16.

naglašava ključnu ulogu dodijeljenu Planu EU-a za vanjska ulaganja, a posebno Europskom fondu za održivi razvoj kao prvom stupu tog plana, u oblikovanju trgovinske i ulagačke politike EU-a prema Africi, paralelno sa sporazumima o gospodarskom partnerstvu; podsjeća da je u okviru tog plana naglasak stavljen na poboljšanje ulagačke klime u partnerskim zemljama; naglašava da EU jednako predano mora poticati ulaganja privatnog sektora kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja kao i težiti uspostavi obveza dužne pažnje u pogledu ljudskih prava, socijalnih prava i okoliša, na temelju Vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, koje bi se trebale primjenjivati na cijeli lanac vrijednosti i uključivati odredbe o pristupu pravosuđu;

17.

poziva Komisiju Afričke unije i Europsku komisiju da stvore i potaknu uvjete koje afričke zemlje trebaju kako bi promijenile način na koji se integriraju u svjetsko gospodarstvo, da od zemalja podrijetla primarne robe postanu izvoznici poluproizvoda i konačnih proizvoda, uz istodobno održavanje političkog prostora za zaštitu novih industrija; preporučuje pojačanu suradnju sa sveučilištima i drugim istraživačkim ustanovama u Africi kako bi se uspostavila platforma za razmjenu tehnologije i znanja; u tom kontekstu ističe priliku koju razvoj i ulaganje u tržišta u nastajanju predstavlja za oba kontinenta, posebno u proizvodnom sektoru; nadalje, naglašava važnost jačanja veza između poduzeća iz EU-a i Afrike u tom pogledu kako bi se doprinijelo stvaranju vrijednosti i podizanju standarda, a time i poboljšanju konkurentnosti;

18.

naglašava da napori usmjereni na diversifikaciju opskrbnog lanca stvaraju prilike za oba kontinenta i smatra da bi EU i Afrička unija trebali surađivati kako bi stvorili uvjete i poticaje potrebne za potporu diversifikaciji ulaganja i proizvodnji poduzeća iz EU-a i Afrike;

19.

ponavlja da EU i Afrička unija dijele zajednički interes za stabilan multilateralni trgovinski sustav utemeljen na pravilima, koji doprinosi unapređivanju gospodarskog rasta u EU-u i na afričkom kontinentu; naglašava da su reforma i modernizacija WTO-a i pravilnika WTO-a važno područje za suradnju između EU-a i Afričke unije te poziva partnere da zajedno rade na stvaranju pravedne i pravične trgovinske i financijske globalne strukture s pomoću revitalizacije WTO-a, uključujući dovršetak kruga pregovora iz Dohe kako bi se bolje uzeli u obzir interesi zemalja na globalnom jugu, kako je dogovoreno članstvom u WTO-u;

20.

ističe da je cilj inicijative „Pomoć za trgovinu” pod vodstvom WTO-a pomoći najmanje razvijenim zemljama u izgradnji kapaciteta na strani ponude i infrastrukture povezane s trgovinom koji su im potrebni za provedbu i ostvarivanje koristi od sporazuma WTO-a te, u širem smislu, proširenje njihove trgovine; smatra da je u tom smislu ta inicijativa ključna sastavnica trgovinskih odnosa s Afrikom, posebno nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19;

21.

ističe da bi program „Pomoć za trgovinu” trebao imati ulogu u mobilizaciji resursa za rješavanje trgovinskih ograničenja, potreba za financiranjem infrastrukture i pomoći u izgradnji kapaciteta afričkih zemalja za uspostavu odgovarajućih regulatornih struktura;

22.

naglašava važnost jačanja suradnje između WTO-a, UNCTAD-a, Međunarodne organizacije rada, Programa UN-a za zaštitu okoliša, FAO-a i drugih tijela UN-a poticanjem zajedničkog programa za zajedničko blagostanje te u skladu s načelom usklađenosti politika radi razvoja;

23.

naglašava da bi odgovorno i transparentno globalno upravljanje trebalo uključivati veće sudjelovanje parlamentarnih tijela jer izravno izabrani parlamentarni zastupnici mogu djelovati kao ključna poveznica između građana i multilateralnog sustava; naglašava važnost rada Parlamentarne konferencije o WTO-u koju zajednički organiziraju Europski parlament i Međuparlamentarna unija te poziva na ulaganje većih napora kako bi se povećala uključenost parlamentarnih zastupnika iz Afrike, a posebno iz Panafričkog parlamenta; ističe da je potrebno zajamčiti da parlamentarni zastupnici imaju bolji pristup trgovinskim pregovorima te da su uključeni postupke odlučivanja i evaluacije WTO-a; poziva na jačanje uloge Europskog parlamenta i Panafričkog parlamenta, kao i nacionalnih parlamenata svih država članica WTO-a, u fazi utvrđivanja mandata za pregovore o međunarodnoj trgovini i ulaganjima;

24.

naglašava da bi u središtu obnovljenog odnosa EU-a i Afrike trebali biti najbolji zajednički interesi obaju kontinenata te da bi se oni trebali graditi na čvrstom partnerstvu; zaključuje da je partnerstvo ravnopravnih strana, utemeljeno na punoj suradnji između Afričke unije i EU-a, prikladan odgovor na globalne konkurente; uvjeren je da, ako se geopolitičko natjecanje EU-a temelji samo na razgraničenju od drugih svjetskih sila, nastavak tradicionalne politike sfere utjecaja sprečava uzajamno korisnu suradnju; ističe da pošteno tržišno natjecanje interesa nije strano tržišnim gospodarstvima i da afrički partneri zadržavaju pravo na iskorištavanje potražnje u svoju korist;

25.

uvjeren je da se interesi EU-a, kao što su pristup sirovinama, oblikovanje gospodarskih odnosa radi promicanja gospodarstva EU-a i upravljanje migracijama, tj. uklanjanje njihovih temeljnih uzroka, mogu najbolje ostvariti novim ravnopravnim partnerstvom; uvjeren je da novo ravnopravno partnerstvo može omogućiti EU-u da učinkovito ojača svoju stratešku autonomiju;

26.

naglašava da bi EU trebao dati prednost konstruktivnom angažmanu za sve aspekte migracija, prisilnog raseljavanja i mobilnosti kako bi se osiguralo da se migracije odvijaju na siguran i dobro reguliran način; smatra da je ključno izraditi dugoročnu zajedničku strategiju za povezivanje trgovinske, razvojne i migracijske politike, kako je utvrđeno u nekoliko zaključaka Europskog vijeća, posebno onima usvojenima 16. prosinca 2021., jer bi takva strategija mogla imati ključnu ulogu u borbi protiv krijumčarenja ljudi i nezakonitih migracijskih ruta iz afričkih zemalja u EU;

27.

naglašava da će za poboljšanje kvalitete međukontinentalne trgovine biti potrebno regulirati mobilnost i migracije na afričkom kontinentu; iako trgovinska politika u određenim okolnostima može smanjiti prisilnu migraciju otvaranjem radnih mjesta, ni trgovinska politika EU-a ni njegova razvojna pomoć ne bi se trebale koristiti za postizanje suradnje zemalja izvan EU-a u području migracija jer bi to moglo ugroziti načela i vrijednosti EU-a te glavni cilj, odnosno smanjenje siromaštva; u tom pogledu podsjeća da se prisilna migracija može riješiti samo stvaranjem zakonitih putova, poboljšanjem međunarodne zaštite i suočavanjem sa širim razvojnim, političkim, klimatskim i humanitarnim krizama koje dovode do prisilnog raseljavanja;

28.

prima na znanje utjecaj bolesti COVID-19 na lance opskrbe; ustraje u važnosti uspostave otpornijih lanaca opskrbe u razdoblju nakon pandemije u EU-u i AU-u i to jačanjem strateške autonomije, utvrđivanjem ovisnosti, boljim upravljanjem nedostacima i poremećajima u opskrbi, diversifikacijom proizvodnje i većim ulaganjem u ključna poduzeća koja su u svoje poslovne modele integrirala socijalne, ekološke i zdravstvene ciljeve; podsjeća na predanost Parlamenta europskom zelenom planu i trgovinskim inicijativama usmjerenima na postizanje njegovih ciljeva, uključujući, među ostalim mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika, zakonodavni prijedlog o obveznoj dužnoj pažnji i prijedlog o proizvodima koji nisu povezani s krčenjem šuma; ustraje u tome da Komisija mora pozorno pratiti učinak tih inicijativa na trgovinu između EU-a i Afrike i donijeti popratne mjere za ublažavanje svih kratkoročnih poremećaja; uvjeren je da će te zakonodavne inicijative dugoročno dovesti do otpornijih i održivijih globalnih lanaca vrijednosti od kojih će koristi imati građani i poduzeća u EU-u i Africi;

29.

žali zbog velikog utjecaja ničim izazvane i neopravdane invazije Ruske Federacije na Ukrajinu na povećanu cijenu energije, goriva, sirovina i poljoprivrednih proizvoda, što dovodi do znatnog povećanja troškova proizvodnje, čime se ugrožava kontinuitet proizvodnje i može dovesti do poremećaja u lancu opskrbe; poziva na pojačano djelovanje na međunarodnoj razini kako bi se postiglo da sigurnost opskrbe hranom bude u središtu donošenja političkih odluka, i to kako bi se izbjegle nestašice i zajamčila sigurnost hrane u najugroženijim zemljama, prije svega na afričkom kontinentu, te da se trgovinskim sredstvima posveti pozornost sigurnosti opskrbe hranom i uklone prepreke za međunarodnu trgovinu hranom i sirovinama;

30.

smatra da EU može doprinijeti znatnom smanjenju trenutačne ovisnosti Afrike o uvozu hrane, sjemena, gnojiva i pesticida, i to financijskom i tehničkom potporom, političkim dijalogom, razmjenom znanja, novim tehnologijama te promicanjem afričkih inovacija;

31.

poziva na opsežnu europsko-afričku investicijsku ofenzivu koja pruža poticaje za znatno povećanje privatnih ulaganja u afričkim državama i omogućuje sveobuhvatna javna ulaganja u infrastrukturu i borbu protiv klimatskih promjena; u tom kontekstu pozdravlja obvezu preuzetu na šestom sastanku na vrhu Afričke unije i EU-a o mobilizaciji 150 milijardi EUR u okviru strategije Global Gateway; poziva na znatno proširenje te investicijske inicijative, zajedno s državama članicama EU-a;

32.

poziva na to da se investicijska ofenziva usredotoči prvenstveno na projekte za razvoj i širenje obnovljivih izvora energije, sigurnu opskrbu vodom i mjere prilagodbe klimatskim promjenama te izgradnju javne infrastrukture; očekuje da će svi investicijski projekti uključivati afrička partnerska poduzeća i posvetiti posebnu pozornost otvaranju lokalnih radnih mjesta i produbljivanju afričkih vrijednosnih lanaca; poziva Komisiju da utvrdi odgovarajuće projekte ulaganja u koordinaciji s lokalnim, regionalnim i državnim partnerima u Africi te da osigura njihovu provedbu;

33.

poziva EU i njegove države članice da se obvežu podupirati afričke zemlje u provedbi ambicioznog i pravednog djelovanja u području klime; ističe da se financiranjem EU-a u okviru novog instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju mora zagovarati pristup utemeljen na ljudskim pravima kojim se lokalne zajednice i autohtoni narodi stavljaju u središte napora u području klime, okoliša i razvoja, počevši od savjetovanja s civilnim društvom i zajednicom;

34.

napominje da prethodni mehanizmi mješovitog financiranja nisu uspjeli potaknuti dostatna privatna ulaganja; stoga poziva da se u investicijsku inicijativu uključe lokalna mala i srednja poduzeća, koja posebno doprinose diversifikaciji gospodarstva i otvaranju radnih mjesta;

35.

naglašava da bi EU trebao produbiti svoje gospodarske i trgovinske odnose s Afrikom ulaganjima kojima se otvaraju pristojna radna mjesta i promiču ljudska, radnička i okolišna prava; ističe razlike u pristupu financiranju u afričkim regijama i zemljama do kojih dolazi zbog različitih čimbenika; ističe da bi naglasak trebalo staviti na ulaganja u novu infrastrukturu, kao što su digitalna i zelena infrastruktura te proizvodnja obnovljive energije; pozdravlja Okvirni sporazum o suradnji na projektima potpisan u listopadu 2021. između EIB-a i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD); pozdravlja Memorandum o razumijevanju potpisan 2021. između EBRD-a i Afričke razvojne banke radi promicanja održivog razvoja privatnog sektora u Africi; poziva Komisiju da inovativnim financijskim instrumentima potiče ulaganja u afrički kontinent kako bi se povećali tokovi kapitala i smanjili rizici; potiče EU i afričke zemlje da razmotre pregovore o sporazumima o olakšavanju održivih ulaganja, kao što je najavljeno u reviziji trgovinske politike EU-a (15), kojima se povećava sposobnost vlada da donose propise u javnom interesu te usklađuju prava i obveze ulagača i zajednica s ekološkim pitanjima; podsjeća na ključnu važnost dosljednog ulaganja u javne usluge, istraživačke kapacitete i promicanje gospodarskih sektora u kojima zemlje ili regije imaju potencijal za stvaranje komparativne prednosti; preporučuje poticanje investicijskih mogućnosti u Africi, posebno osiguravanjem većeg rizičnog kapitala i jamstava usmjerenih na olakšavanje ulaganja; pozdravlja Europski fond za održivi razvoj plus (EFOR+) koji omogućuje razvojnim financijskim institucijama da preuzmu veći rizik u svojim programima ulaganja; podsjeća da je u Akcijskom planu iz Addis Abebe o financiranju razvoja istaknuta potreba za mobiliziranjem više domaćih resursa u cilju ostvarenja ciljeva održivog razvoja;

36.

potiče afričke zemlje da preispitaju i reformiraju svoje ugovore o ulaganju i dvostrukom oporezivanju u skladu sa svojim razvojnim potrebama s obzirom na to da je UNICA izvijestila da su mnogi ugovori o ulaganju zaključeni 1990-ih i početkom 2000-ih nedavno istekli ili će isteći; smatra da kontinentalno područje slobodne trgovine u Africi i aktualna nastojanja u pogledu regionalne integracije predstavljaju dobru priliku za ponovno uspostavljanje ravnoteže u međunarodnom investicijskom režimu kako bi on postao pouzdan i pravičan te kako bi pogodovao održivom razvoju;

37.

ističe da sporazum između EU-a i OAKPD-a, parafiran u travnju 2021., ne sadrži mehanizme za provedbu dužne pažnje u pogledu standarda zaštite okoliša, ljudskih prava i načela slobodnog prethodnog i informiranog pristanka, koji su još važniji s obzirom na obveze iz sporazuma u pogledu olakšavanja međunarodnih sporazuma o ulaganjima; naglašava da bi EU trebao u obzir uzeti različite razine razvoja i pobrinuti se za to njegovi trgovinski sporazumi budu u skladu s prioritetima partnera u pogledu regionalne gospodarske integracije;

38.

potiče Komisiju i EIB da kao kreditne grane EU-a pripreme učinkovit i lako dostupan program mikrokreditiranja te da s tim u vezi ojačaju svoje kapacitete za potporu razvoju privatnog sektora u Africi; u tom pogledu poziva EIB da iz mješovitog proračuna fonda EFOR+ izdvoji više sredstava za afrička mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća; u tom kontekstu ističe velik potencijal mikrofinanciranja za daljnje osnaživanje MSP-ova i lokalnih poljoprivrednika; preporučuje uspostavu programa mikrokreditiranja koji bi nudili pristup kreditima bez potrebe za kolateralom ili drugim financijskim jamstvima; naglašava važnost takvog programa za osnaživanje žena i mladih, čiji pristup financiranju treba znatno poboljšati; u tom pogledu poziva na odgovarajuće popratne mjere, kao što su tehnička i pravna pomoć i savjetovanje, kao i savezi s lokalnim partnerima na terenu, kako bi takvi mikrokrediti bili uistinu dostupni; smatra da će potpora socijalnoj ekonomiji i zadrugama, kao i programima mikrokreditiranja, doprinijeti prijeko potrebnoj formalizaciji sive ekonomije s pomoću jasnih strategija koje se temelje na Preporuci br. 204 Međunarodne organizacije rada;

39.

poziva EU da poveća svoju potporu afričkim zemljama i Afričkoj uniji u borbi protiv nezakonitih financijskih tokova i utaje poreza od strane poduzeća te poziva na inicijative kojima će se osigurati da korporacije ne doprinose takvom odljevu kapitala iz afričkih zemalja; podsjeća da Afrika godišnje izgubi oko 88,6 milijardi USD u nezakonitom bijegu kapitala, što odgovara iznosu od 3,7 % BDP-a kontinenta; poziva na zajedničke napore kako bi se osiguralo da se porezi plaćaju ondje gdje se stvara dobit i stvarna ekonomska vrijednost kako bi se zaustavilo kontinuirano smanjenje porezne osnovice i premještanje dobiti; poziva na pojačanu suradnju između Afričke unije i EU-a i njihovih država članica u međunarodnom promicanju mjera radi bavljenja pitanjem transparentnosti poreza na dobit, uključujući poboljšanu suradnju u pogledu Direktive EU-a o nefinancijskom izvješćivanju (16); poziva Komisiju da se također posveti pitanju nezakonitih financijskih tokova i utaje poreza u okviru svojih programa pomoći za trgovinu te da odgovarajuća poglavlja uključi u pregovore o modernizaciji sporazuma o gospodarskom partnerstvu;

40.

naglašava da najmanje razvijene zemlje imaju interes i snažno podupiru multilateralne trgovinske sustave utemeljene na pravilima te da bi trebalo poboljšati njihovu integraciju u međunarodni trgovinski sustav; svjestan je činjenice da je posebno i diferencirano postupanje temeljno načelo WTO-a; poziva Komisiju da se pobrine za to da zemlje u razvoju mogu u potpunosti ostvariti svoja prava u skladu s odredbama WTO-a o posebnom i diferenciranom postupanju, posebno kako bi se zajamčila njihova sigurnost opskrbe hranom; smatra da pretjerana ovisnost o pojedinoj zemlji ili zemljopisnom području za bilo koji proizvod može zemlje učiniti podložnima na vanjske šokove, što bi moglo imati iznimno štetan učinak na sigurnost opskrbe hranom u zemljama u razvoju; stoga smatra da bi Komisija trebala podupirati naše afričke partnere u diversifikaciji njihovih trgovinskih tokova kako bi se povećala njihova otpornost; poziva EU da zajedno s afričkim partnerima na razini WTO-a poduzme napore kako bi se pronašla multilateralna rješenja za velike podjele u pitanjima globalne poljoprivredne politike, o čemu je raspravljao Odbor za poljoprivredu WTO-a;

41.

naglašava potrebu za provedbom multilateralnih trgovinskih pravila kojima se podupire znatna i održiva poljoprivreda na temelju sveobuhvatnih poljoprivrednih reformi u različitim afričkim državama kako bi se zajamčila sigurnost opskrbe hranom diljem kontinenta; naglašava u tom pogledu važnost zaštite i promicanja prava lokalnih zajednica na pristup prirodnim resursima kao što su zemljište i voda te na kontrolu nad tim resursima; osuđuje razmjere jagme za zemljištem u Africi; zabrinut je zbog razmjera stjecanja zemljišta od strane stranih ulagača u Africi, koje je koncentrirano u zemljama sa slabijim upravljačkim strukturama i moglo bi predstavljati prijetnju sigurnosti opskrbe hranom i pristupu zemljištu i vodi; ističe da je važno pokrenuti uključiv proces kako bi se zajamčilo učinkovito sudjelovanje organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica u razvoju, provedbi i praćenju politika i mjera povezanih s jagmom za zemljištem; poziva na poštovanje dobrovoljnih smjernica o odgovornom upravljanju posjedom zemljišta u svim projektima kojima se promiče zaštita zemljišnih prava, među ostalim u trgovini, te na mjere kojima se osigurava da se projektima ne ugrožavaju zemljišna prava malih poljoprivrednika, posebno žena; nadalje, potiče EU i Afriku da priznaju i zaštite običajna prava autohtonih naroda na vlasništvo i kontrolu nad njihovim zemljištima i prirodnim resursima koja su utvrđena Deklaracijom UN-a o pravima autohtonih naroda i Konvencijom Međunarodne organizacije rada br. 169 te da poštuju načelo dobrovoljnog i informiranog prethodnog pristanka;

42.

naglašava da se trgovinskim partnerstvom između EU-a i Afrike mora zaštititi pravo afričkih zemalja na neovisnost u opskrbi hranom, zajamčiti poštovanje načela održivosti i da se njime nikada ne bi smjelo ugroziti sigurnost opskrbe hranom, sigurnost hrane i kvalitetu hrane ni poticati krčenje šuma ili degradaciju okoliša; naglašava da će za to biti potrebno preuzeti veće obaveze na oba kontinenta i poticati sigurne, otporne i održive poljoprivredno-prehrambene sustave kako bi se povećali napori za postizanje cilja održivog razvoja iskorjenjivanja gladi do 2030. i poduprlo zajedničko djelovanje za ublažavanje klimatskih promjena; prepoznaje potrebu za restrukturiranjem vrijednosnih lanaca kako bi se više faza proizvodnje s dodanom vrijednošću odvijalo u zemljama podrijetla; ponovno ističe važnost poštovanja proizvoda sa zaštićenom oznakom porijekla; poziva Komisiju da zajamči da investicijski instrumenti, kao što su strategije Global Gateway i Globalna Europa, doprinose razvoju održivog poljoprivrednog sektora u Africi u skladu s ciljevima održivog razvoja te da podupru provedbu AfCFTA-e za trgovinu poljoprivrednim proizvodima unutar Afrike; poziva Komisiju da potakne obrazovanje i osposobljavanje kako bi se unaprijedile i promicale održive poljoprivredne prakse u Africi, kao što je agroekologija, te da unaprijedi postojeće inicijative u Africi; podsjeća da je sposobnost agroekologije da uskladi gospodarske, okolišne i socijalne dimenzije održivosti prepoznata u značajnim izvješćima, posebice Međuvladinom panelu o klimatskim promjenama, Međuvladinoj znanstveno-političkoj platformi o bioraznolikosti i uslugama ekosustava te Međunarodnoj procjeni poljoprivredne znanosti i tehnologije za razvoj pod vodstvom Svjetske banke i FAO-a; poziva EU i Afriku da preuzmu vodeću ulogu u sklapanju ambicioznog globalnog sporazuma na 15. Konferenciji stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti; u tom kontekstu konstatira da održiva poljoprivreda i održivija prehrana u Europi mogu znatno doprinijeti sigurnosti opskrbe hranom u afričkim zemljama;

43.

ističe asimetričnu ovisnost nekih afričkih zemalja o uvozu poljoprivrednih proizvoda radi sigurnosti opskrbe hranom; izražava ozbiljnu zabrinutost zbog posljedica koje ruska invazija na Ukrajinu ima na opskrbu određenim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, uglavnom žitaricama, s obzirom na to da mnoge države znatno ovise o tom izvozu, kao i zbog poremećaja u globalnom lancu opskrbe i povećanja cijena koji dovode do globalne nesigurnosti opskrbe hranom, posebno na afričkom kontinentu; pozdravlja odluku Komisije da procijeni utjecaj rusko-ukrajinskog rata na uvoz žitarica i sigurnost opskrbe hranom te poziva Komisiju da djelovanjem preduhitri mogće humanitarne krize; nadalje, ističe poremećaje koje oružani sukob uzrokuje u pogledu izvoza određenih proizvoda iz Afrike u Rusiju, kao što su agrumi, kava i čaj; poziva Komisiju da surađuje s afričkim zemljama kako bi se osigurao pristup poljoprivrednim proizvodima, da iskoristi postojeće trgovinske instrumente kojima će se riješiti pitanje pristupa poljoprivrednim proizvodima za naše afričke partnere te da im pruži potporu u jačanju njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se povećala njihova prehrambena otpornost;

44.

podsjeća, imajući u vidu da je 2020. godine izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a u Afriku procijenjen na 17,6 milijardi EUR, a uvoz iz Afrike na 16,5 milijardi EUR, da su afričke zemlje važna odredišta za izvoz EU-a te da je EU i dalje najveće izvozno tržište za poljoprivredne i prehrambene proizvode iz Afrike; skreće pozornost na potrebu da proizvodi uvezeni iz Afrike, a posebno poljoprivredno-prehrambeni proizvodi, ispunjavaju zdravstvene, sigurnosne i kvalitativne standarde EU-a, uključujući one standarde koji se odnose na upotrebu hormona, antibiotika i genetski modificiranih organizama; ističe da bi trebalo ponuditi tehničku potporu i osposobljavanje kako bi afrički proizvođači imali priliku i znanje za ispunjavanje tih standarda; uvjeren je da bi EU, kao važan globalni akter u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, trebao surađivati s afričkim zemljama u daljnjem razvoju referentnih vrijednosti i međunarodnih standarda za održive prehrambene sustave, na temelju poštovanja ljudskih i radničkih prava, poštenog tržišnog natjecanja, načela predostrožnosti, zaštite okoliša i dobrobiti životinja, u skladu s pravilima WTO-a; ističe da je EU predan podupiranju i promicanju globalnog prijelaza na održive poljoprivredno-prehrambene sustave sa svim svojim partnerima, u skladu s ciljevima strategije „od polja do stola” i ciljevima održivog razvoja; ističe da je zajednički cilj EU-a i Afrike promijeniti način na koji proizvodimo, distribuiramo i konzumiramo hranu; stoga smatra da se suradnja između EU-a i njegovih afričkih partnera mora usredotočiti na središnje pitanje opskrbe hranom s pomoću prilagođenih programa suradnje između poljoprivrednika te malih i srednjih poduzeća iz EU-a i Afrike, ciljanim ulaganjima u održivi poljoprivredni razvoj, moderne prometne mreže i odgovarajuću infrastrukturu za skladištenje koja afričkim poljoprivrednicima pruža sredstva kako bi poljoprivreda postala otporna na klimatske izazove;

45.

zagovara veću usklađenost politika na razini EU-a u kontekstu trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, s obzirom na globalne posljedice zajedničke poljoprivredne politike i trgovine poljoprivrednim proizvodima na napredak prema ostvarivanju ciljeva održivog razvoja; poziva EU da u obzir uzme zaključke Radne skupine za ruralnu Afriku o potrebi za ulaganjem u afričke prehrambene lance, s naglaskom na proizvodima s dodanom vrijednošću; poziva EU i države članice da u suradnji s afričkim partnerima aktivno rade na uspostavi sinergija između strategije EU-a i Afrike te u okviru europskog zelenog plana, posebno vanjske dimenzije strategije „od polja do stola”;

46.

naglašava važnost istraživanja i inovacija za poticanje poljoprivrednika na usvajanje održivih poljoprivrednih praksi i produktivnih poljoprivredno-ekoloških i prehrambenih sustava u sušnim područjima; u tom pogledu poziva na veće oslanjanje na doprinose afričkog tradicionalnog znanja u pravednoj tranziciji, posebno u pogledu poljoprivrednih praksi, ribarstva i zaštite šuma, čime se osnažuju afričko stanovništvo i lokalne zajednice;

47.

žali zbog toga što se ne priznaje strateška važnost pašnjaka kojima je prekriveno oko 43 % površine afričkog kopna i koja su stoga važni ponori ugljika; podsjeća da je važno podupirati mala poljoprivredna gospodarstva i pastoralni način uzgoja životinja te druge tradicionalne/lokalne prehrambene sustave kako bi se ojačala njihova otpornost i kako bi se potaknuo njihov doprinos sigurnosti opskrbe hranom, održivom upravljanju resursima i očuvanju biološke raznolikosti; napominje da su, na primjer, prava na ispašu i zajednički pašnjaci tradicionalna prava korištenja zemljišta koja se temelje na običajnom pravu, a ne na sekuritiziranim vlasničkim pravima; poziva Komisiju da zajedno s lokalnim zajednicama i lokalnim dionicima razvije strategiju za optimizaciju tog potencijala održivim upravljanjem pašnjacima, kao što je upravljanje koje prakticiraju nomadski stočari; poziva na rješavanje društvenih napetosti između sjedilačkog stanovništva koje se bavi poljoprivredom i nomadskih stočarskih zajednica, posebno u regijama u kojima se te napetosti preklapaju sa sukobima na temelju etničke i vjerske pripadnosti;

48.

preporučuje da se neželjeni trend povećanja broja osoba koje pate od nesigurnosti opskrbe hranom u Africi preusmjeri integriranjem humanitarnih i razvojnih politika te politika izgradnje mira u područjima pogođenima sukobima, povećanjem otpornosti na klimatske promjene u svim prehrambenim sustavima, jačanjem otpornosti najranjivijih osoba na gospodarske teškoće, interveniranjem duž lanaca opskrbe hranom kako bi se smanjili troškovi nutritivno bogate hrane i povećanjem nutritivne vrijednosti prehrambenih proizvoda, rješavanjem problema siromaštva i strukturnih nejednakosti, osiguravanjem da intervencije budu usmjerene na siromašne i uključive te poboljšanjem prehrambenog okruženja i promjenom ponašanja potrošača kako bi se promicali, među ostalim trgovinskim mjerama, obrasci prehrane s pozitivnim učincima na ljudsko zdravlje i okoliš; naglašava potrebu za održivim i inovativnim politikama koje bi afričkim državama omogućile da preskoče fazu starijih tehnologija i poljoprivrednih praksi koje više onečišćuju, i to u cilju ekološkog i socijalnog prijelaza na održive poljoprivredno-prehrambene prakse; ističe ključnu ulogu poljoprivrednog i prehrambenog sektora u afričkom gospodarstvu te u osiguravanju pristojnih i održivih prilika za zapošljavanje u ruralnim područjima na mnogim malim ili obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s pomoću mjera za povećanje otpornosti, održivom modernizacijom poljoprivrednih praksi, poboljšanom kvalitetom proizvoda i diversifikacijom proizvoda; poziva Komisiju da podrži lokalna poljoprivredna poduzeća i poveća sposobnost malih i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava da se natječu s velikim korporativnim poljoprivrednim gospodarstvima; zabrinut je zbog sve većeg širenja visokoindustrijaliziranih poljoprivrednih gospodarstava koja se temelje na monokulturama, što doprinosi produbljivanju društvenih nejednakosti, većoj eroziji tla i trajnom gubitku biološke raznolikosti; naglašava važnost poljoprivrednika za jačanje kružnih gospodarstava u različitim afričkim regijama; podržava prijedlog Radne skupine za ruralnu Afriku u pogledu uspostave programa povezivanja EU-a i Afrike kojim se povezuju poljoprivredna tijela država članica EU-a i partnerskih zemalja u Africi u okviru kojeg bi predani i usporedivi partneri mogli dijeliti najbolje prakse i znanje;

49.

naglašava da upotreba pesticida u intenzivnoj poljoprivredi u Africi može utjecati na zdravlje radnika kojima je ograničen pristup osposobljavanju u području zaštite bilja i zdravstvenoj zaštiti, a osim toga prouzročuje štetu u okolišu; poziva na obrazovanje i osposobljavanje u području održivih pristupa zaštiti bilja i alternativa pesticidima te na to da se izloženost opasnim tvarima svede na minimum; osuđuje dvostruke standarde koje EU primjenjuje na pesticide jer dopušta izvoz opasnih tvari, koje su zabranjene u EU-u, u afričke države i ostale zemlje izvan EU-a; stoga traži izmjenu aktualnih pravila EU-a kako bi se ta pravna nedosljednost uklonila u skladu s Roterdamskom konvencijom iz 1998. i europskim zelenim planom;

50.

naglašava da afričkim zemljama treba pomoći da smanje upotrebu pesticida zabranjenih u EU-u razvojem alternativnih sustava za suzbijanje nametnika; ističe nedosljednost EU-a jer dopušta izvoz pesticida koji nisu dopušteni na jedinstvenom tržištu EU-a u afričke i ostale zemlje izvan EU-a; poziva da se ta nedosljednost brzo ukloni jer je u potpunoj suprotnosti s duhom europskog zelenog plana;

51.

ističe da je u usporedbi s drugim regijama svijeta distribucija dodane vrijednosti u poljoprivrednim vrijednosnim lancima uglavnom nepovoljna za afričke male poljoprivrednike, kao što se može primijetiti u učincima tržišne koncentracije na poljoprivrednike i zemlje koje proizvode kakao; pozdravlja inicijativu Gane i Côte d’Ivoirea da se uvede diferencijal prihoda za kakao; pozdravlja uspostavu inicijative EU-a za održivi kakao i poziva Komisiju da potakne obveze privatnog sektora u pogledu plaćanja pravednih cijena uzgajivačima kakaa koje im omogućuju održivu proizvodnju bez dječjeg rada; podsjeća da se trgovinski odnosi i inicijative između EU-a i Afrike, kao što je ona u pogledu kakaa, moraju temeljiti na transparentnom i pouzdanom praćenju i odgovornosti; poziva na to da se posebnim mehanizmima osigura pristup koji uključuje više dionika kako bi se civilno društvo uključilo u razvoj strategija i sektorskih politika; dijeli stajališta kako koalicije da bi cilj zakonodavstva EU-a o dužnoj pažnji trenutno u pripremi, uključujući uredbu o krčenju šuma, trebao biti ostvarivanje prihoda za poljoprivrednike koji uzgajaju kakao, što je ključan korak u postizanju održivog sektora kakaa;

52.

zabrinut je zbog toga što je trgovinska politika EU-a prema Africi vrlo fragmentirana; ponavlja da bi različiti sporazumi o gospodarskom partnerstvu trebali doprinijeti razvoju integracije unutar Afrike i razvoju pravednog i održivog modela trgovine te smanjenju siromaštva; uviđa da se stajališta o ocjeni uspjeha sporazumâ o gospodarskom partnerstvu razlikuju, pri čemu neki u EU-u i Africi tvrde da sporazumi o gospodarskom partnerstvu koji su sklopljeni ili o kojima se pregovaralo u posljednjem desetljeću ne ispunjavaju u dovoljnoj mjeri zahtjeve novog partnerstva te da su prvenstveno usmjereni na jačanje interesa EU-a, uviđajući da je izvoz iz EU-a u države SGP-a štetan za lokalnu proizvodnju, posebno u poljoprivrednom sektoru, žali zbog toga što važni ciljevi SGP-a, kao što su diversifikacija lanaca vrijednosti i promicanje regionalne integracije u Africi, nisu postignuti, s obzirom na to da glavni izvoz ostaju poljoprivredni proizvodi i sirovine te da je to štoviše jedan od razloga za česte kritike ili čak odbijanje sporazuma o gospodarskom partnerstvu u mnogim afričkim državama, dok drugi u EU-u i AU-u tvrde da sporazumi o gospodarskom partnerstvu doprinose održivom razvoju i promiču ga u skladu s ciljevima održivog razvoja i Programom održivog razvoja do 2030., smanjuju siromaštvo, potiču trgovinske tokove unutar Afrike, poboljšavaju regionalnu integraciju, doprinose olakšavanju trgovine i uklanjanju nepotrebnih prepreka trgovini, povećavaju pristup tržištu za poduzeća na tržištima EU-a i Afrike, posebno za mala i srednja poduzeća, promiču javna i privatna ulaganja u Africi, promiču dobre i održive poljoprivredne prakse i potiču trgovinske odnose između EU-a i Afrike, uzimajući u obzir ishode sastanka na vrhu EU-a i AU-a, te istovremeno smatraju da bi se sporazumi o gospodarskom partnerstvu trebali provesti i modernizirati kako bi u potpunosti ispunjavali tu funkciju i pogodovali integraciji lanaca vrijednosti EU-a i Afrike, uključujući dodatna područja kao što su trgovina uslugama, ulaganja, prava intelektualnog vlasništva i tržišno natjecanje, čime bi poduzeća i ulagači stekli povjerenje u poslovno okruženje u tim zemljama;

53.

smatra da bi sporazumi o gospodarskom partnerstvu trebali poboljšati sposobnost afričkih zemalja da bolje iskoriste trgovinske mogućnosti u području sigurnosti opskrbe hranom, zdravstvene skrbi i smanjenja siromaštva;

54.

podsjeća da je zahtjev EU-a za zabranu poreza na izvoz sirovina dugotrajan kamen spoticanja u pregovorima o sporazumima o gospodarskom partnerstvu; naglašava da bi se gospodarstva koja gotovo isključivo temelje svoje prihode na iskorištavanju prirodnih resursa tom zabranom mogla naći u položaju ovisnosti o pomoći, što bi istovremeno otežalo njihovu gospodarsku diversifikaciju; naglašava pravo afričkih zemalja da reguliraju sirovine u svojem javnom interesu i poziva EU da se suzdrži od donošenja trgovinske politike kojom se afričkim zemljama u pravilu zabranjuje ubiranje izvoznih poreza na sirovine, u mjeri u kojoj je to u skladu s WTO-om;

55.

ponavlja svoj zahtjev da se prije pregovora o novim sporazumima o gospodarskom partnerstvu provede detaljna analiza njihova učinka na lokalna gospodarstva, regionalnu integraciju, gospodarsku diversifikaciju i ciljeve održivog razvoja; poziva na modernizaciju sporazuma o gospodarskom partnerstvu dodavanjem snažnih, obvezujućih i provedivih poglavlja o trgovini i održivom razvoju usklađenih s Pariškim sporazumom; u tom kontekstu poziva Komisiju da surađuje s našim afričkim partnerima kako bi se unaprijedila poštena i održiva trgovina, posebno preko poglavlja o trgovini i održivom razvoju u sporazumima o gospodarskom partnerstvu, te da surađuje s našim partnerima na predstojećoj reviziji Direktive o trgovini i održivom razvoju; nadalje naglašava da je važno uključiti cilj borbe protiv prisilnog rada i dječjeg rada u poglavlja trgovinskih sporazuma Unije o trgovini i održivom razvoju, s obzirom na njegovu važnost u poljoprivrednom sektoru; poziva na sustavno i transparentno i na dokazima utemeljeno praćenje provedbe strategije, koje provode svi dionici, uključujući europski i afrički sektor civilnog društva i europske i afričke zajednice, lokalne vlasti i nacionalne parlamente, provedbu trgovinskih sporazuma između EU-a i Afrike, kao i na poštovanje načela usklađenosti politika u interesu razvoja i usklađenosti politika za održivi razvoj; poziva na detaljnu analizu učinka postojećih sporazuma o gospodarskom partnerstvu i trgovinskih sporazuma na afričke zemlje kako bi se utvrdilo u kojoj su mjeri oni kompatibilni s naporima za potporu procesu AfCFTA-e i kontinentalnu integraciju u Africi te potrebu da ti sporazumi budu usklađeni s ciljevima održivog razvoja i člankom 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; poziva na prilagodbu odredbi sporazuma o gospodarskom partnerstvu, ovisno o rezultatima; poziva Komisiju da pri reviziji sporazuma o gospodarskom partnerstvu, prema potrebi, u bliskoj suradnji s našim afričkim partnerima ukloni, ublaži i izbjegne sve potencijalne učinke koji bi mogli ugroziti ciljeve razvoja tržišta unutar Afrike; naglašava da sporazumi o gospodarskom partnerstvu trebaju podupirati daljnji razvoj AfCFTA-e; poziva Komisiju da osigura da sporazumi o gospodarskom partnerstvu budu temelj za jačanje gospodarskih odnosa između strana na obostrano koristan način, uzimajući u obzir njihovu razinu razvoja; poziva Komisiju da posebnu pozornost posveti malim i srednjim poduzećima te da pruži tehničku pomoć afričkim malim i srednjim poduzećima koja izvoze u EU; napominje da se sporazumima o gospodarskom partnerstvu, kako bi postali atraktivniji, trebaju obuhvatiti dodatni elementi, kao što su izgradnja kapaciteta, poticanje žena na sudjelovanje u gospodarstvu, među ostalim u poljoprivredi, te ulaganje u mogućnosti za mlade u afričkim zemljama;

56.

podsjeća da provedba poglavlja o održivosti mora teći usporedno s izgradnjom kapaciteta u okviru razvojne pomoći EU-a i drugih ulaganja kako bi se partnerskim zemljama pomoglo u ispunjavanju njihovih obveza (17) te da bi akteri civilnog društva trebali biti dodatno uključeni u praćenje (18);

57.

pozdravlja reformu Uredbe o općem sustavu povlastica (OSP-u) (19) i njezinu ulogu u povećanju trgovinskih mogućnosti, olakšavanju diversifikacije izvoza za zemlje u razvoju, promicanju održivog razvoja i jamčenju poštovanja ljudskih prava, radničkih prava, zaštite okoliša, održivog razvoja, dobrog upravljanja i rodne ravnopravnosti; prima na znanje da će nekoliko afričkih zemalja u bliskoj budućnosti izgubiti status najmanje razvijenih zemalja te ističe da je potrebno poduprijeti njihov neometan prijelaz na status OSP-a; smatra da bi te zemlje imale koristi od statusa OSP+ i potiče ih da razmotre mogućnost prijave te istodobno poziva Komisiju da proaktivno pristupi tim potencijalnim kandidatima i pruži im potporu u ispunjavanju kriterija te da im osigura neometan prijelaz sa statusa zemalja partnera među najslabije razvijenim zemaljama na OSP+; poziva Komisiju da se pobrine za to da OSP bude komplementaran s drugim inicijativama trgovinske politike na afričkom kontinentu; poziva zemlje u regiji koje imaju koristi od OSP-a i sustava „Sve osim oružja” da rade na jačanju učinkovite provedbe svojih međunarodnih obveza;

58.

poziva na povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj u vezi sa zelenom robom i tehnologijama; poziva Komisiju da poduzme potrebne korake kako bi osigurala da se provedbom budućih pravila EU-a o korporativnoj dužnoj pažnji u pogledu održivosti i bez krčenja šuma potiču dugoročni odnosi nabave i poboljšane prakse nabave, čime se osiguravaju plaća dostatna za život za radnike i dohodak za male poljoprivrednike te jamči poštovanje okoliša i smisleno sudjelovanje dionika, uključujući nositelje prava, u svim fazama postupka dužne pažnje; podsjeća na iznimnu biološku raznolikost koja postoji u Africi; izražava duboku zabrinutost zbog prekomjernog iskorištavanja prirodnih resursa i zbog utjecaja smanjene biološke raznolikosti na razine otpornosti; izražava posebnu zabrinutost zbog sve bržeg krčenja šuma u Africi, posebno u porječju Konga, koji je 2020. bio na drugom mjestu, odmah nakon Brazila, kad je riječ o gubitku primarnih šuma, kao i u Kamerunu te zbog krijumčarenja rijetkih divljih vrsta; naglašava da uništavanje afričkih prašuma dovodi do nepovratnog gubitka biološke raznolikosti i ponora ugljika, kao i do gubitka domova te načina života autohtonih zajednica; podsjeća da šume znatno doprinose postizanju klimatskih ciljeva, zaštiti biološke raznolikosti te sprečavanju dezertifikacije i ekstremne erozije tla; ističe ulogu vode kao ključnog elementa socijalne i gospodarske otpornosti, posebno u kontekstu sigurnosti opskrbe hranom i ishrane te činjenicu da prijeti opasnost da voda postane oskudan resurs; stoga smatra da bi se veća važnost trebala pridati opskrbi vodom; naglašava da se ionako teška situacija u području sigurnosti opskrbe hranom u Africi dodatno pogoršala zbog dezertifikacije i rojeva skakavaca te da su pandemija bolesti COVID-19 i povezani gospodarski i logistički problemi ukazali na potencijal lokalnih i regionalnih tržišta u pogledu otklanjanja slabosti i nedostataka u globalnom prehrambenom sustavu; smatra da se trgovinsko partnerstvo mora temeljiti na modelima i tehnologijama koji su prilagođeni poljoprivrednim modelima, gospodarstvima i kulturama afričkih zemalja te na suradnji, posebno osposobljavanjem i razmjenom znanja, čime poljoprivrednici stječu odgovornost, neovisnost i pravo na inicijativu;

59.

naglašava važnost gradova u promicanju duha pravedne trgovine; pohvaljuje Komisiju zbog pokretanja nagrade „Gradovi EU-a za pravednu i etičku trgovinu”; pohvaljuje potpredsjednika i povjerenika za trgovinu Valdisa Dombrovskisa za njegovu predanost nastavku te važne inicijative; poziva Komisiju da se potrudi surađivati s Komisijom Afričke unije kako bi se poboljšala izravna suradnja među gradovima na oba kontinenta radi promicanja poštenih i etičkih trgovinskih odnosa i povećanja vidljivosti brojnih inicijativa gradskih vijeća;

60.

smatra da bi sada više nego ikad nakon pandemije bolesti COVID-19 na globalnoj razini, a posebno u pogledu Afrike, trebalo zauzeti nove pristupe za gospodarske, komercijalne i trgovinske odnose koji se temelje na poštenoj i etičkoj trgovini te na načelima solidarnosti i suradnje;

61.

pozdravlja izjavu dogovorenu na sastanku čelnika lokalnih i regionalnih vlada država članica Afričke unije i EU-a održanom 15. veljače 2022. u Bruxellesu, u kojoj je, među ostalim, naglašeno da se bez angažmana lokalnih i regionalnih vlasti neće postići 65 % od 169 ciljeva na kojima se temelje ciljevi održivog razvoja;

62.

pozdravlja dogovor Vijeća ministara AfCFTA-e o zajedničkim pravilima o podrijetlu robe za blok za 87,7 % robe ili 3 800 tarifnih stavki obuhvaćenih AfCFTA-om; poziva Europsku komisiju da na temelju pravila nedavno dogovorenih u okviru AfCFTA-e uskladi pravila o podrijetlu i izradi prijedlog za jedinstvena pravila o podrijetlu za trgovinu sa svim afričkim zemljama kako bi se ispravila neujednačenost pravila o podrijetlu u različitim trgovinskim sporazumima i dogovorima EU-a s afričkim regijama i zemljama; uvjeren je da bi to također koristilo poduzećima i carinskim tijelima EU-a; poziva Komisiju da istraži daljnje mogućnosti i mjere za poboljšanje veza i sinergija između različitih trgovinskih sporazuma EU-a s afričkim zemljama i AfCFTA-om; pozdravlja cilj AfCFTA-e da poboljša regionalnu diferencijaciju te širenje i međupovezanost infrastrukturnih sustava; poziva EU da surađuje s Tajništvom AfCFTA-e kako bi se unaprijedila izgradnja kapaciteta i tehnička potpora za provedbu AfCFTA-e;

63.

pozdravlja činjenicu da je EIB u studenome 2021. otvorio svoje prvo središte u Africi, u glavnom gradu Kenije Nairobiju;

64.

cijeni inicijativu Vijeća i Komisije o organizaciji prvog tjedna Afrike i Europe, koji je održan u veljači 2022. u Bruxellesu; pozdravlja uspješan rad nekoliko tisuća predstavnika organizacija mladih, organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti, kulturnog sektora i poslovnog sektora; naglašava da bi bolja suradnja EU-a s mladim Afrikancima i afričkom dijasporom u EU-u mogla dugoročno strukturno poboljšati odnos EU-a i Afrike; u tom kontekstu žali zbog toga što Europski parlament nije bio više uključen i što su se događanja održavala tijekom tjedna plenarne sjednice Parlamenta u Strasbourgu te naglašava važnost promicanja, prije predstojećih inicijativa, veće suradnje među svim dionicima, uključujući poslovne organizacije; poziva Komisiju da svake godine organizira afričko-europski tjedan te da uključi mlade, posebno žene i djevojčice, u rasprave organizirane tijekom tjedna Afrike i Europe;

65.

poziva Komisiju da buduća izdanja poslovnog sastanka na vrhu između EU-a i Afrike usmjeri na potencijal koji lokalne gospodarske i održive proizvodne alternative, kao što su ekološki proizvodi i proizvodi pravedne trgovine, zadruge malih poljoprivrednika i dionici socijalne ekonomije, mogu imati u izgradnji održivijeg i pravednijeg trgovinskog partnerstva između Afrike i EU-a;

66.

naglašava potrebu za većim uključivanjem dionika, posebno poslovnih udruženja MSP-ova iz cijelog afričkog kontinenta i sve važnijih organizacija civilnog društva iz EU-a i AU-a, u raspravama kojima se uspostavlja nova dimenzija trgovine, ulaganja i gospodarske suradnje, koja je usmjerena na poštene i etičke odnose;

67.

konstatira da su prometne mreže ključni pokretači trgovine i prosperitetnih gospodarstava; naglašava potrebu za boljim povezivanjem afričkih ruralnih i urbanih područja kako bi se osigurala veća međusobna povezanost među afričkim zemljama i unutar afričkog kontinenta; naglašava da se prijedlozi skupine Team Europe za provedbu infrastrukturnih projekata moraju temeljiti na potrebama koje je Afrička unija utvrdila u Programu za razvoj infrastrukture za Afriku; u tom pogledu poziva na uključivanje lokalnih i regionalnih dionika u postupak donošenja odluka o vrsti i opsegu infrastrukturnih projekata; podsjeća na činjenicu da se procjenjuje da je 53 % cesta u Africi neasfaltirano i nepovezano s trgovinskim centrima te da manje od polovice stanovništva u ruralnim područjima ima pristup funkcionalnim cestama tijekom cijele godine, što ukazuje na potrebu za ulaganjima ponad glavnih projekata; također poziva na ulaganja u logistiku hladnog lanca i moderne skladišne objekte te općenito poboljšanje logistike između mjesta proizvodnje i potrošnje čime se poljoprivrednicima omogućuje da svoje poljoprivredne proizvode isporučuju na određenim udaljenostima, te čime se, s obzirom na brzu urbanizaciju Afrike, doprinosi uklanjanju nesigurnosti opskrbe hranom; konstatira da funkcionalna prometna mreža i ulaganja u infrastrukturne projekte mogu doprinijeti razvoju afričkih gospodarstava; poziva Europsku komisiju da svojim trgovinskim i investicijskim instrumentima za Afriku potakne ulaganja u afričke infrastrukturne projekte;

68.

potiče opsežnu raspravu u cilju ponovnog razmatranja modela i planova za razvoj infrastrukture i utvrđivanje alternativnih modela mobilnosti i suvremenih rješenja za mobilnost u 21. stoljeću za sve stanovnike regija, ali i kontinenta, na temelju iskustava stečenih u EU-u i drugim industrijaliziranim zemljama, kako bi se izbjegle pogreške u tom pogledu;

69.

naglašava da su obrazovanje i stručno osposobljavanje kojima stanovnici stječu vještine potrebne na tržištu rada ključni čimbenici za razvoj; u tom kontekstu smatra da je potrebno povećati suradnju između sveučilišta, istraživačkih ustanova i programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s oba kontinenta; u tom pogledu smatra da bi u Africi trebalo podupirati i bolje koordinirati inicijative za strukovno obrazovanje i osposobljavanje koje pokreće privatni sektor kao i poduzetništvo, s obzirom na to da je pandemijom istaknuta važnost digitalnih vještina i metoda digitalnog učenja;

70.

dijeli dugoročnu viziju stvaranja sveobuhvatnog sporazuma o trgovini, suradnji i razvoju između EU-a i Afrike, na temelju AfCFTA-e; naglašava da sporazumu o trgovini i suradnji između kontinenata mora prethoditi smislen razvoj snažnog i otpornog tržišta unutar Afrike; u tom pogledu naglašava ulogu trgovinsko-političke suradnje EU-a s Afrikom za razvoj unutarafričkog tržišta; poziva Europsku komisiju da redovito izvješćuje Parlament o dugoročnom cilju sporazuma o trgovini i suradnji između kontinenata, posebno putem različitih političkih instrumenata povezanih s Afrikom;

71.

poziva na odgovornu i brzu provedbu obveza u pogledu trgovine i ulaganja dogovorenih na sastanku na vrhu EU-a i AU-a 2022. te poziva Europsku komisiju da strukturirano izvješćuje Parlament o provedbi obveza relevantnih odbora u pogledu trgovine i ulaganja;

72.

pozdravlja Inicijativu EU-a za zelenu energiju Afrike i EU-a i kontinuiranu potporu EU-a jedinstvenom afričkom tržištu električne energije; naglašava da pristup energiji mora biti zajamčen po pristupačnoj cijeni za sve kao opće dobro i temeljno pravo te da su pristup energiji i buduća potražnja za energijom ključna pitanja koja bi EU i Afrika trebali zajedno rješavati; konstatira da je potrebno iskoristiti novi potencijal energije iz obnovljivih izvora i niskougljične energije u Africi i ulagati u sektore s višom dodanom vrijednošću, kao što su zeleni čelik i zeleni vodik, posebno poboljšanjem tehnološke suradnje i povećanjem izvoza čiste energije; ističe da je potrebna tehnička pomoć u pogledu zakonodavstva o energetskom tržištu i da bi se ona trebala pružati u okviru suradnje EU-a i Afrike, kao i u okviru razvoja zajedničkih standarda; ističe da bi suradnja u području održive energije trebala biti jedna od glavnih komponenti strategije Global Gateway u pogledu Afrike; pozdravlja obvezu u okviru strategije Global Gateway za mobilizaciju 2,4 milijarde EUR bespovratnih sredstava za supsaharsku Afriku i 1,08 milijardi EUR za sjevernu Afriku za potporu obnovljivoj energiji, energetskoj učinkovitosti, pravednoj tranziciji i ozelenjivanju lokalnih lanaca vrijednosti; poziva na rodno osviješten pristup ulaganjima u energetskom sektoru kojim bi se žene osnažile kao predvodnice, radnice i potrošačice u području energetike;

73.

ustraje na važnosti uspostave partnerstava kako bi se poboljšala održivost lanaca vrijednosti sirovina, nadovezujući se na akcijski plan za kritične sirovine i koristeći se svim instrumentima vanjske politike EU-a;

74.

poziva na to da se u obzir uzme veza između javnog zdravlja i biološke raznolikosti u skladu s pristupom „jedno zdravlje” i pozdravlja najavu inicijative NaturAfrica čiji je cilj zaštita divlje faune i flore i ekosustava u Africi, kao i reviziju akcijskog plana za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom; prima na znanje da se u znanstvenoj literaturi navodi da se neke globalne žarišne točke za nove zoonotske bolesti nalaze u Africi; preporučuje da se u velike razvojne projekte i projekte korištenja zemljišta, uz pomoć obnovljenog partnerstva između EU-a i AU-a, izrade i uključe procjene učinka pandemije i novih bolesti na zdravlje te da se reformiraju financijske potpore za korištenje zemljišta kako bi koristi i rizici za biološku raznolikost i zdravlje bili prepoznati i konkretno usmjereni; poziva Komisiju da istraži mogućnost izdavanja smjernica za poduzeća i ulagače iz EU-a aktivne u Africi u vezi s budućom direktivom o dužnoj pažnji za održivo poslovanje (20); poziva EU i Afričku uniju da se zalažu za novo međuvladino partnerstvo u području zdravlja i trgovine čiji je cilj smanjenje rizika od zoonotskih bolesti u međunarodnoj trgovini divljom faunom i florom; naglašava da bi se pri razvoju inicijative NaturAfrica trebalo savjetovati sa svim dionicima i pritom posebnu pozornost posvetiti pravima lokalnih zajednica, autohtonih naroda i žena; ističe da bi u okviru te inicijative trebalo pružiti potporu afričkim vladama i lokalnom stanovništvu u holističkom i sustavnom suzbijanju glavnih uzroka gubitka biološke raznolikosti i uništavanja okoliša, među ostalim nuđenjem potpore za mreže zaštićenih područja kojima se dobro upravlja; poziva na uključivanje ambicioznih odredbi povezanih s biološkom raznolikošću nadahnutih pristupom UN-a „Jedno zdravlje” prilikom modernizacije sporazuma o gospodarskom partnerstvu; smatra da bi EU trebao doprinijeti dovršenju Velikog zelenog zida u Sahelu, koji će znatno doprinijeti zaustavljanju daljnje dezertifikacije, a time i zaštiti prihoda od poljoprivrede;

75.

naglašava da ljudska prava i rodna ravnopravnost moraju biti u središtu pojačane suradnje između EU-a i AU-a, s posebnim naglaskom na utjecaj novih i inovativnih tehnologija na ljudska prava i uključivanje žena u gospodarstvo; ističe potencijal koji digitalna trgovina može imati za napredak i poboljšanje olakšavanja trgovine u Africi te poziva Komisiju da unaprijedi digitalne kapacitete kako bi se olakšala provedba sporazuma o gospodarskom partnerstvu i provedba AfCFTA-e; poziva Komisiju da u suradnji sa svojim globalnim strateškim partnerima razmotri digitalnu agendu EU-a i AU-a;

76.

konstatira da razmjena znanja i razvoj vještina u Africi mogu doprinijeti razvoju održivog trgovinskog odnosa; ističe potencijal koji digitalna infrastruktura ima za poticanje afričkog gospodarstva i inovacija na kontinentu; poziva na pojačanu suradnju u pogledu digitalnih programa EU-a i Afričke unije, koji se temelje na načelima demokratskog upravljanja, podupirućim multilateralnim pravilima o e-trgovini, učinkovitim regulatornim mehanizmima u digitalnom području i mehanizmima upravljanja na globalnoj razini za podatke i digitalnu infrastrukturu u čijem je središtu razvoj usmjeren na ljude; prima na znanje uspostavu radne skupine EU-a i Afričke unije za digitalno gospodarstvo; naglašava da bi digitalni odnosi između EU-a i AU-a trebali promicati afričku inicijativu za digitalnu transformaciju i poštovati pravo vlada da zadrže vlasništvo nad podacima i reguliraju svoje digitalno gospodarstvo u skladu sa svojim razvojnim potrebama i u cilju postizanja uravnoteženijeg digitalnog svijeta; poziva EU da podupre poboljšanje digitalizacije afričkih zemalja uz pomoć platformi UNCTAD-a koje su stvorene kako bi se kako bi se osiguralo da digitalne transformacije koriste/pridonose održivom razvoju; naglašava da digitalna transformacija mora biti u skladu s načelima zaštite podataka;

77.

nalaže svojoj predsjednici da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Afričkoj uniji, vladama i parlamentima država članica Afričke unije i glavnom tajniku AfCFTA-e.

(1)  SL C 494, 8.12.2021., str. 80.

(2)  (Skupština/AU/Dec.692(XXXI)).

(3)  Odluka iz Kigalija (Skupština/AU/Dec.605 (XXVII)).

(4)  SL C 162, 10.5.2019., str. 9.

(5)  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2022)0073.

(6)  SL L 347, 30.12.2005., str. 1.

(7)  SL C 474, 24.11.2021., str. 11.

(8)  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2021)0516.

(9)  SL L 130, 19.5.2017., str. 1.

(10)  SL C 465, 17.11.2021., str. 11.

(11)  SL C 184, 5.5.2022., str. 2.

(12)  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2021)0472.

(13)  Članak FAO-a od 11. veljače 2019. naslovljen „FAO calls for urgent action to curb corruption, illicit exploitation of forests” (FAO poziva na hitno djelovanje radi suzbijanja korupcije i nezakonitog iskorištavanja šuma), kojem je pristupljeno 1. lipnja 2022. Dokument je dostupan na sljedećoj adresi: https://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/1180700/

(14)  Članak Programa UN-a za razvoj u Etiopiji od 13. listopada 2016. pod naslovom „Gender gap costs sub-Saharan Africa $US95 billion a year: New UNDP report” (Rodne razlike u supsaharskoj Africi iznose 95 milijardi USD godišnje: novo izvješće UNDP-a), kojem je pristupljeno 3. lipnja 2022. Dokument je dostupan na sljedećoj adresi:https://www.undp.org/ethiopia/press-releases/gender-gap-costs-sub-saharan-africa-us95-billion-year-new-undp-report.html

(15)  Komunikacija Komisije od 18. veljače 2021.„Revizija trgovinske politike – otvorena, održiva i odlučna trgovinska politika” (COM(2021)0066).

(16)  Direktiva 2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa (SL L 330, 15.11.2014., str. 1.).

(17)  Dokument za raspravu Njemačkog instituta za razvoj iz siječnja 2016. naslovljen „Mogu li pravila o porijeklu biti usklađena u supsaharskoj Africi? Istraživanje iz perspektive političke ekonomije”.

(18)  Dokument za raspravu Njemačkog instituta za razvoj iz siječnja 2016. naslovljen „Mogu li pravila o porijeklu biti usklađena u supsaharskoj Africi? Istraživanje iz perspektive političke ekonomije”.

(19)  Uredba (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008 (SL L 303, 31.10.2012., str. 1.).

(20)  uzimajući u obzir Komisijin Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2022. o dužnoj pažnji za održivo poslovanje i izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 (COM(2022)0071).


27.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/96


P9_TA(2022)0268

Budućnost međunarodne investicijske politike EU-a

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2022. o budućnosti međunarodne investicijske politike EU-a (2021/2176(INI))

(2023/C 32/10)

Europski parlament,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU), a posebno njegov članak 207. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1219/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o uspostavi prijelaznih aranžmana za bilateralne sporazume o ulaganjima između država članica i trećih zemalja (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 912/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za upravljanje financijskom odgovornošću povezanom sa sudovima za rješavanje sporova između ulagatelja i države osnovanima međunarodnim sporazumima kojih je Europska unija stranka (2),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja (3),

uzimajući u obzir sudsku praksu Suda Europske unije, posebno njegovo mišljenje 2/15 od 16. svibnja 2017. o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Republike Singapura, presudu od 6. ožujka 2018. u predmetu C-284/16 (prethodno pitanje o predmetu Slovačka Republika/Achmea BV), mišljenje 1/17 od 30. travnja 2019. o Sveobuhvatnom gospodarskom i trgovinskom sporazumu između Kanade i EU-a i njegovih država članica, presudu od 2. rujna 2021. u predmetu C-741/19 (prethodno pitanje o predmetu Republika Moldova/Komstroy LLC) i presudu od 26. listopada 2021. u predmetu C-109/20 (prethodno pitanje o predmetu Republika Poljska/PL Holdings Sàrl),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. travnja 2011. o budućoj europskoj politici međunarodnih ulaganja (4),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. prosinca 2011. o preprekama trgovini i ulaganju (5),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. srpnja 2015. o vanjskom utjecaju politike EU-a na području trgovine i ulaganja na inicijative javno-privatnog partnerstva u zemljama izvan EU-a (6),

uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. srpnja 2016. o novoj, inovativnoj i budućnosti okrenutoj strategiji za trgovinu i ulaganja (7),

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 11. prosinca 2019. naslovljenu „Europski zeleni plan” (COM(2019)0640),

uzimajući u izvješće Komisije od 6. travnja 2020. o primjeni Uredbe (EU) br. 1219/2012 o uspostavi prijelaznih aranžmana za bilateralne sporazume o ulaganjima između država članica i trećih zemalja (COM(2020)0134),

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 18. veljače 2021. naslovljenu „Revizija trgovinske politike – otvorena, održiva i odlučna trgovinska politika” (COM(2021)0066),

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 14. listopada 2015. naslovljenu „Trgovina za sve: Prema odgovornijoj trgovinskoj i ulagačkoj politici” (COM(2015)0497),

uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 26. studenoga 2014. naslovljenu „Plan ulaganja za Europu” (COM(2014)0903),

uzimajući u obzir izvješće Komisije od 12. studenoga 2020. o provedbi trgovinskih sporazuma EU-a: 1. siječnja 2019. – 31. prosinca 2019. (COM(2020)0705),

uzimajući u obzir Pariški sporazum o klimatskim promjenama, donesen 12. prosinca 2015.,

uzimajući u obzir Sporazum o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane (8), koji je stupio na snagu 1. svibnja 2021., a posebno njegovu Glavu II. o uslugama i ulaganjima,

uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o transparentnosti u arbitraži između ulagača i države iz 2014., koja je stupila na snagu 18. listopada 2017. (Konvencija iz Mauricijusa),

uzimajući u obzir sporazume o trgovini i ulaganjima koje je sklopio EU, posebno sporazume „druge generacije” sa zemljama kao što su Kanada, Singapur, Vijetnam i Japan,

uzimajući u obzir UN-ov Program održivog razvoja do 2030., usvojen 2015., posebno 17 ciljeva održivog razvoja,

uzimajući u obzir vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, kako ih je Vijeće UN-a za ljudska prava odobrilo 2011. godine,

uzimajući u obzir Opći komentar br. 24 Odbora UN-a za gospodarska, socijalna i kulturna prava od 10. kolovoza 2017. o obvezama država u skladu s Međunarodnim paktom o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima kad je riječ o poslovnim aktivnostima,

uzimajući u obzir izvješća Konferencije UN-a o trgovini i razvoju (UNCTAD) o globalnim ulaganjima za 2019., 2020. i 2021.,

uzimajući u obzir Okvir UNCTAD-a u pogledu investicijske politike za održivi razvoj iz 2015.,

uzimajući u obzir bilješke UNCTAD-a o pitanjima koja se odnose na međunarodne ugovore o ulaganju pod naslovom „Postupci rješavanja sporova između investitora i države: činjenice i brojke za 2019. i 2020”.,

uzimajući u obzir radni dokument Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) iz 2018. o međunarodnim ulaganjima naslovljen „Društvene koristi i troškovi međunarodnih sporazuma o ulaganju: kritički pregled aspekata i dostupnih empirijskih dokaza”,

uzimajući u obzir radni dokument OECD-a iz 2014. o međunarodnim ulaganjima naslovljen „Ugovori o ulaganjima i potraživanja dioničara u vezi s gubicima pretrpljenim zbog gubitaka poduzeća: Uvid iz naprednih sustava korporativnog prava”,

uzimajući u obzir mandat dodijeljen Radnoj skupini III. UN-ove Komisije za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL) 2017. radi rada na mogućoj reformi rješavanja sporova između ulagača i države,

uzimajući u obzir pregovaračke smjernice koje je Vijeće izdalo 2018. kojima se Komisiju ovlašćuje za pregovaranje, u ime EU-a i u okviru UNCITRAL-a, o konvenciji o uspostavi multilateralnog suda za ulaganja za rješavanje ulagačkih sporova te naknadni prijedlog EU-a o tome,

uzimajući u obzir proces modernizacije Ugovora o energetskoj povelji, koji je pokrenut 2017., i prijedlog teksta EU-a o njemu,

uzimajući u obzir odluku Italije da se od 1. siječnja 2015. povuče iz Ugovora o energetskoj povelji,

uzimajući u obzir Sporazum o prestanku bilateralnih ugovora o ulaganjima između država članica Europske unije (9),

uzimajući u obzir Izjavu vlada država članica od 15. siječnja 2019. o pravnim posljedicama presude Suda Europske unije u predmetu Achmea i zaštiti ulaganja u Europskoj uniji,

uzimajući u obzir Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade koji je stupio na snagu 1. srpnja 2020., a posebno njegovo poglavlje 14. o ulaganjima,

uzimajući u obzir Regionalni sveobuhvatni sporazum o gospodarskom partnerstvu Udruženja država jugoistočne Azije, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022., a posebno njegovo poglavlje 10. o ulaganjima,

uzimajući u obzir izvješće Radne skupine UN-a za pitanje ljudskih prava i transnacionalnih korporacija i drugih poduzeća predstavljeno Općoj skupštini UN-a 27. srpnja 2021. naslovljeno „Međunarodni sporazumi o ulaganju usklađeni s ljudskim pravima”,

uzimajući u obzir članak 54. Poslovnika,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za razvoj,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0166/2022),

A.

budući da od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona izravna strana ulaganja ostaju u isključivoj nadležnosti Europske unije, kako je utvrđeno u članku 3. stavku 1. točki (e), člancima 206. i 207. UFEU-a; budući da reformu međunarodne investicijske politike EU-a treba dodatno ubrzati i ojačati kako bi se riješili trenutačni izazovi;

B.

budući da je EU najveće odredište za ulaganja na svijetu i izvor ulaznih i izlaznih međunarodnih ulaganja; budući da ulaganja doprinose održivom gospodarskom rastu EU-a i otvaranju radnih mjesta, iako dostupni empirijski dokazi nisu pokazali izravnu uzročno-posljedičnu vezu između međunarodnih sporazuma o ulaganju i privlačenja izravnih stranih ulaganja;

C.

budući da su globalni tokovi izravnih stranih ulaganja, koji se smanjuju još od 2015., doživjeli drastičan pad 2020. (-38 %) (10) zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19; budući da je povećanje izlaznih i ulaznih izravnih stranih ulaganja i dalje ključan element oporavka EU-a i brojnih drugih gospodarstava;

D.

budući da su prema sudskoj praksi Suda Europske unije određeni dijelovi međunarodne investicijske politike EU-a, odnosno neizravna strana ulaganja („portfeljna ulaganja”) i režim kojim se uređuje rješavanje sporova između ulagača i država, u podijeljenoj nadležnosti EU-a i njegovih država članica;

E.

budući da je još uvijek na snazi oko 1 500 bilateralnih ugovora o ulaganju koje su države članice ratificirale prije Ugovora iz Lisabona te da uključuju stari model rješavanja sporova između ulagača i države, kao što slučaj i s Ugovorom o energetskoj povelji; budući da na snagu nije stupio još nijedan od međunarodnih sporazuma o ulaganju koje je EU ispregovarao od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona;

F.

budući da se europskim zelenim planom želi odgovoriti na izazove klimatskih promjena i uništavanja okoliša; budući da sve politike EU-a moraju doprinositi tim ciljevima, uključujući politiku ulaganja; budući da su potrebna znatna ulaganja diljem svijeta kako bi se ostvarili ciljevi europskog zelenog plana, ispunili UN-ovi ciljevi održivog razvoja te ostvario oporavak od pandemije bolesti COVID-19; budući da su borba protiv klimatskih promjena i uništavanja okoliša te stvaranje privlačnijih uvjeta za ulaganja i potpora poduzećima među šest prioriteta (11) EU-a u razdoblju od 2019. do 2024.;

G.

budući da bi izravna strana ulaganja i investicijska politika EU-a također trebali imati ključnu ulogu u ostvarenju ciljeva otvorene strateške autonomije, diversifikaciji lanaca opskrbe i doprinosu održivom gospodarskom rastu, otvaranju radnih mjesta i integraciji u globalne lance vrijednosti te u nastojanju da se za ulagače iz EU-a u inozemstvu promiču uvjeti koji odražavaju razinu otvorenosti koju strani ulagači uživaju u EU-u, uzimajući pritom u obzir stupanj razvoja trećih zemalja i potrebu da se omogući različito postupanje;

H.

budući da zemljama u razvoju za postizanje ciljeva održivog razvoja do 2030. svake godine nedostaje 2,5 bilijuna USD financijskih sredstava; budući da su izravna strana ulaganja instrument za financiranje Programa održivog razvoja do 2030. i povezanih ciljeva održivog razvoja; budući da se takvim kapitalom može poduprijeti otvaranje radnih mjesta te socijalna i ekološka poboljšanja kako je utvrđeno u ciljevima održivog razvoja; budući da bi cilj privlačenja ulaganja u kontekstu međunarodnih sporazuma o ulaganju trebao bit tijesno povezan s činjenicom da bi stranke tih sporazuma trebale nastojati poboljšati svoju razinu zaštite okoliša ili radnika, a ne je oslabiti ili smanjiti;

I.

budući da je cilj taksonomije EU-a olakšati preusmjeravanje ulaganja s neodrživih gospodarskih aktivnosti na one koje su potrebne za postizanje ekološke održivosti, a posebno klimatske neutralnosti u sljedećih 30 godina;

J.

budući da investicijska politika uključuje mjere kao što su uklanjanje nepotrebnih prepreka ulaganjima, praćenje učinka stranih ulaganja na stratešku autonomiju, nacionalnu sigurnost i realno gospodarstvo te osmišljavanje drugih alata za poticanje i olakšavanje izravnih ulaganja u sektore i mjesta u kojima su najpotrebnija; budući da je većina međunarodnih sporazuma o ulaganju usmjerena na zaštitu ulaganja, uz rješavanje sporova između ulagača i države ili bez njega;

K.

budući da se svake godine povećava broj slučajeva rješavanja sporova između ulagača i države, uključujući protiv država članica; budući da je oko 15 % sporova za koje se zna da su pokrenuti protiv država članica 2020. uključivalo sporove unutar EU-a;

L.

budući da se u većini ugovora o ulaganju ne navodi kako utvrditi „potpunu naknadu” i „poštenu tržišnu vrijednost” ulaganja; budući da su u posljednjem desetljeću vijeća uglavnom tumačila te pojmove primjenom metoda vrednovanja usmjerenih na budućnost koje se temelje na metodama diskontiranog novčanog toka, što je u mnogim slučajevima dovelo do toga da vijeća odlučuju o iznosima kompenzacije koji su mnogo viši od ukupnih iznosa rashoda koje su ulagači stvarno imali u zemljama domaćinima;

M.

budući da je EU globalni predvodnik u reformi politike ulaganja; budući da je od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, na inzistiranje i uz potporu Parlamenta, na europskoj i međunarodnoj razini provedena znatna reforma investicijske politike; budući da je EU pokrenuo i sklopio međunarodne sporazume o ulaganju s partnerskim zemljama, proveo reformu odredbi o zaštiti ulaganja, zamijenio mehanizam rješavanja sporova između ulagača i države sustavom sudova za ulaganja, pokrenuo multilateralne pregovore o sudu za ulaganja, predložio zakonodavstvo za reguliranje stranih subvencija i donio zakonodavstvo za provjeru ulaznih izravnih stranih ulaganja; budući da su ti događaji važni koraci u pravom smjeru za moderniziranu i održivu politiku ulaganja; budući da je još mnogo toga potrebno učiniti kako bi se ostvario napredak u tom programu reformi;

N.

budući da ulagači sve češće za financiranje sudskih sporova pribjegavaju trećim stranama u zamjenu za povrat ili drugi financijski interes u ishodu spora (financiranje koje osigurava treća strana), što je pogoršalo neravnotežu na kojoj se temelji praksa kompenzacije u sudskim sporovima jer su se dodatno smanjili rizici za ulagače koji pokreću spor i time potaknuo porast broja sporova; budući da se financiranjem koje osigurava treća strana može povećati pregovaračka moć tužitelja na štetu zemalja s ograničenim resursima i slabijim regulatornim okvirima;

1.

ističe da ulaganja mogu i trebaju pozitivno utjecati na održivi gospodarski rast, otvaranje radnih mjesta i održivi razvoj te doprinositi ciljevima održivog razvoja; stoga naglašava njihovu važnost za preobrazbu gospodarstva EU-a; ističe da taj pozitivan učinak ovisi o sposobnosti vlada da donose propise u pogledu stranih ulaganja; ističe da ulazna i izlazna ulaganja moraju zadovoljiti potrebe realnog gospodarstva; poziva Komisiju da preispita investicijsku politiku EU-a kako bi se osigurala dosljednost s europskim zelenim planom i ciljevima održivog razvoja te s vrijednostima EU-a, uključujući poštovanje ljudskih prava i socijalnih standarda kako su definirani u europskom stupu socijalnih prava;

2.

smatra da investicijska politika EU-a mora ispuniti očekivanja ulagača i država korisnica te šire gospodarske interese i vanjskopolitičke ciljeve EU-a; podsjeća na svoj zahtjev za integriranim i dosljednim političkim okvirom kojim se promiču visokokvalitetna i održiva ulaganja; pozdravlja napore koje Komisija od 2010. ulaže u reformu investicijske politike Unije u tom smjeru; smatra da je potrebna dodatna reforma međunarodne investicijske politike EU-a kako bi se bolje odgovorilo na razne izazove i nastavila njezina preobrazba u integrirani i koherentni politički okvir;

3.

smatra da bi međunarodni sporazumi o ulaganju trebali olakšati zelena, rodno osjetljiva i uključiva održiva ulaganja, na odgovarajući način zaštititi ulagače, doprinijeti otpornosti jedinstvenog tržišta, no istodobno zaštititi politički prostor u državama domaćinima, te poticati razmjenu najboljih praksi, vještina i znanja, u skladu sa Smjernicama Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) za multinacionalna poduzeća o društveno odgovornom poslovanju;

4.

zabrinut je zbog toga što su, prema OECD-u, zemlje u razvoju 2020. imale manjak financijskih sredstava od 1,7 bilijuna USD zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19, uz postojeći manjak od 2,5 bilijuna USD; naglašava da bi politika ulaganja EU-a trebala pomoći zemljama u razvoju, posebno afričkim zemljama, da privuku izravna strana ulaganja i smanje manjak financijskih sredstava za ostvarenje ciljeva održivog razvoja;

5.

smatra da je poduzećima iz EU-a potrebna odgovarajuća zaštita za njihova ulaganja u inozemstvu; ističe da zaštićena ulaganja, kako su kodificirana u međunarodnim sporazumima EU-a o ulaganju, ne bi smjela uključivati špekulativne oblike ulaganja, financijske instrumente ili portfeljna ulaganja koja se mogu držati u špekulativne svrhe; poziva Komisiju da se nadoveže na nedavne međunarodne sporazume o ulaganju (12) kako bi se instrumenti javnog duga isključili iz njihova područja primjene; smatra da nije potrebna zaštita za financijske instrumente koji se mogu povući u bilo kojem trenutku; traži od Komisije da nastavi ulagati napore u poboljšanje definicije zaštićenih ulaganja kako bi se osiguralo da se međunarodnim sporazumima o ulaganju štite samo ulaganja kojima se u znatnoj mjeri preuzimaju obveze u pogledu kapitala ili drugih resursa tijekom minimalnog broja godina, za koje postoji pretpostavka rizika i očekivana dobit; smatra da bi zaštićena ulaganja trebala uistinu doprinijeti razvoju zemlje domaćina; traži od Komisije i država članica da u definiciji zaštićenih ulaganja u budućim sporazumima uzmu u obzir taj kriterij kako je definiran međunarodnim pravom;

Pristup tržištu

6.

pozdravlja činjenicu da su nedavni sporazumi o ulaganju pozitivno usmjereni na pristup tržištu i liberalizaciju ulaganja te da se njima nastoje ukloniti prepreke za poslovni nastan i poslovanje ulagača iz EU-a na stranim tržištima;

7.

poziva Komisiju da za ulagače iz EU-a u inozemstvu traži uvjete koji odražavaju razinu otvorenosti koju strani ulagači uživaju u EU-u, uzimajući pritom u obzir stupanj razvoja trećih zemalja i potrebu da se omogući različito postupanje; naglašava da se međunarodnim sporazumima o ulaganju treba zaštiti sposobnost država da donose propise u pogledu stranih ulaganja u svojoj jurisdikciji; poziva Komisiju da prati prepreke za poslovni nastan i poslovanje ulagača iz EU-a na stranim tržištima, uključujući diskriminirajuće prakse; pozdravlja usredotočenost Komisije na provedbu postojećih obveza i naglašava da bi se to trebalo primjenjivati i na obveze povezane s ulaganjima;

8.

potiče Komisiju da pri liberalizaciji ulaganja strogo zaštiti prostore politika EU-a i država članica, posebno u području energetike, poljoprivrede, ribarstva, audiovizualnih, telekomunikacijskih i digitalnih pitanja te javnih usluga; naglašava da bi liberalizacija ulaganja trebala ići ruku pod ruku sa zaštitnim mjerama kako bi se izbjeglo pogoršanje gospodarske nestabilnosti, posebno u zemljama u razvoju;

9.

naglašava važnost zadržavanja, jačanja i provedbe klauzula u svim sporazumima o ulaganjima kojima se zabranjuje snižavanje standarda jer su one ključne kako bi se izbjegla utrka prema dnu u zemljama koje teže privući strana ulaganja; poziva Komisiju da dodatno analizira učinkovitost takvih klauzula, posebno u zemljama u razvoju, kako bi se osiguralo da su porezna politika i financiranje razvoja usklađeni u cilju podupiranja „utrke prema vrhu”;

Olakšavanje ulaganja

10.

ističe da se olakšavanjem ulaganja može doprinijeti otvaranju prilika za ulaganja u zemljama u razvoju, posebno za mala i srednja poduzeća, te postizanju ciljeva održivog razvoja pružanjem pomoći u mobilizaciji viših razina ulaganja radi promicanja uključivog i održivog rasta i smanjenja siromaštva jer se time podupire dugoročna prisutnost stranih ulagača u gospodarstvu domaćinu i poboljšavaju veze između stranih ulagača i lokalnih poduzeća; poziva Komisiju da zemljama u razvoju pruži potporu u poboljšanju investicijske klime u njihovoj nadležnosti, i s pomoću alata za razvojnu suradnju i putem bilateralnih sporazuma; smatra da je olakšavanje ulaganja također dobar instrument za poboljšanje konkurentnosti i gospodarskog rasta EU-a;

11.

naglašava da bi se međunarodnim sporazumima o olakšavanju ulaganja trebala podupirati i poticati ulaganja kojima se promiče održivi razvoj i izbjegavaju poticaji za ulaganja koja štete okolišu, klimi ili društvu; napominje da su prihodi od poreza ključni kako bi zemlje u razvoju mogle pružati osnovne javne usluge; potiče Komisiju da na multilateralnoj razini radi na promicanju olakšavanja održivih ulaganja koje ne podrazumijeva konkurentne porezne olakšice; ističe da se uvođenjem inovativnih mjera za olakšavanje ulaganja može doprinijeti postizanju ciljeva održivog razvoja pružanjem pomoći u mobilizaciji viših razina ulaganja radi promicanja uključivog i održivog rasta i smanjenja siromaštva jer se time podupire dugoročna prisutnost stranih ulagača u gospodarstvu domaćinu te razvijaju bolje veze između stranih ulagača i lokalnih poduzeća;

12.

svjestan je uloge koju je EU preuzeo u pregovorima Svjetske trgovinske organizacije (WTO) o zajedničkoj inicijativi za olakšavanje ulaganja za razvoj; naglašava da u tim pregovorima sudjeluje više od dvije trećine članica WTO-a; smatra da je potreban oprez s obzirom na vrlo široko područje primjene sporazuma o kojem se pregovara; naglašava da je potrebno zajamčiti da se u tim pregovorima poštuju pravila Sporazuma WTO-a iz Marakeša, koja zahtijevaju konsenzus i sveukupnu transparentnost;

13.

naglašava važnost općeg pristupa EU-a u pogledu olakšavanja ulaganja na bilateralnoj i multilateralnoj razini, s općim naglaskom na suradnji, uključujući izgradnju kapaciteta i tehničku pomoć, posebno u pogledu potpore digitalizaciji u zemljama u razvoju; pozdravlja rad Komisije na novim samostalnim sporazumima o olakšavanju ulaganja, s naglaskom na podupiranju održivih i uključivih ulaganja; u tom kontekstu traži od Komisije da nastavi pregovore s afričkim partnerima kojima će se izbjeći stvaranje administrativnog opterećenja za zemlje u razvoju, ali i odrediti vrste održivih ulaganja koja će se olakšavati; prima na znanje činjenicu da se o sličnim odredbama o olakšavanju ulaganja pregovara u budućem Protokolu o ulaganju kontinentalnog područja slobodne trgovine u Africi; poziva Komisiju da nastavi podupirati te pregovore;

14.

podržava pristup Komisije na razini WTO-a da se strogim zaštitnim mehanizmom zajamči da se pravila za olakšavanje ulaganja ne mogu uvoditi u sporove između ulagača i države; smatra da bi se sporovi koji proizlaze iz zajedničke inicijative o olakšavanju ulaganja za razvoj trebali riješiti posredovanjem i suradnjom;

15.

naglašava da odredbe o olakšavanju ulaganja i na bilateralnoj razini i na razini WTO-a ne bi smjele biti usmjerene samo na stvaranje obveza za javna tijela u zemljama domaćinima, već bi se njima trebale pojasniti i obveze matičnih zemalja i njihovih nacionalnih ulagača u pogledu njihovih ulaganja u inozemstvu; u tom pogledu naglašava da u okvire za olakšavanje ulaganja treba uključiti provedive odredbe u pogledu društveno odgovornog poslovanja, dužne pažnje u području ljudskih prava i okoliša te antikorupcijskih zaštitnih mjera; poziva Komisiju da u sve sporazume o olakšavanju ulaganja s trećim zemljama uvrsti provedivo poglavlje o održivom razvoju te mehanizme praćenja aktivnosti koje se podupiru tokovima izravnih stranih ulaganja;

16.

pozdravlja prijedlog Komisije o instrumentu za rješavanje poremećaja uzrokovanih stranim subvencijama koje predstavljaju nepošten oblik ulaganja te poziva na njegovo brzo donošenje; poziva Komisiju i države članice da se uključe u pregovore na razini WTO-a kako bi se riješio problem narušavanja tržišnog natjecanja, posebno u području industrijskih subvencija;

Jačanje provjere izravnih stranih ulaganja u EU-u