ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 453

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 65.
29. studenoga 2022.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

2022/C 453/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

1

2022/C 453/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

6

2022/C 453/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

12

2022/C 453/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

19

2022/C 453/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

24

2022/C 453/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za azil za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

28

2022/C 453/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

33

2022/C 453/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

39

2022/C 453/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

47

2022/C 453/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

51

2022/C 453/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za svemirski program za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 3

56


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

29.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 453/1


Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 453/01)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

16 946 659

 

16 946 659

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

 

 

 

 

Glava 1 - Ukupno

16 946 659

 

16 946 659

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

492 643

334

492 977

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

303 427

 

303 427

2 3

PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E

 

 

 

2 4

OSTALI POSEBNI IZVORI FINANCIRANJA ZA POSEBNE PROJEKTE

 

360 000

360 000

 

Glava 2 - Ukupno

796 070

360 334

1 156 404

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

 

 

 

 

Glava 3 - Ukupno

 

 

 

4

OSTALI PRIHODI

4 1

UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI

 

 

 

4 2

KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I

 

 

 

4 3

OSTALI PRIHODI

 

 

 

 

Glava 4 - Ukupno

 

 

 

 

SVEUKUPNO

17 742 729

360 334

18 103 063

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

12 234 233

–45 000

12 189 233

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

 

 

 

 

Glava 1 - Ukupno

12 234 233

–45 000

12 189 233

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

2 210 949

–47 698

2 163 251

 

Glava 2 - Ukupno

2 210 949

–47 698

2 163 251

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

3 297 547

93 032

3 390 579

 

Glava 3 - Ukupno

3 297 547

93 032

3 390 579

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA

4 1

PROJEKTI FINANCIRANI POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-a

 

 

 

4 2

PROJEKTI FINANCIRANI OSTALIM POSEBNIM SUBVENCIJAMA

 

360 000

360 000

 

Glava 4 - Ukupno

 

360 000

360 000

5

PRIČUVA

 

Glava 5 - Ukupno

 

 

 

 

SVEUKUPNO

17 742 729

360 334

18 103 063

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi

 

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

10

11

AD 9

8

8

AD 8

5

3

AD 7

1

1

AD 6

AD 5

Ukupno AD

5

46

5

46

AST 11

1

1

AST 10

2

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

6

6

AST 6

3

2

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

2

23

2

23

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Ukupno AST/SC

Ukupno

7

69

7

69

Sveukupno

76

76

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

12

10

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

10

9

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

16

16

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

2

3

Ukupno

30

38

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

41

39


29.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 453/6


Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 453/02)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

44 742 300

– 590 200

44 152 100

1 1

UPLATE INSTITUCIJA

3 359 300

236 100

3 595 400

 

Glava 1 - Ukupno

48 101 600

– 354 100

47 747 500

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

 

p.m.

 

Glava 2 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

663 100

–3 600

659 500

 

Glava 3 - Ukupno

663 100

–3 600

659 500

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

272 400

42 400

314 800

 

Glava 4 - Ukupno

272 400

42 400

314 800

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

p.m.

1 118 155

1 118 155

 

Glava 5 - Ukupno

p.m.

1 118 155

1 118 155

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

 

p.m.

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 6 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

49 037 100

802 855

49 839 955

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

27 748 400

– 215 500

27 532 900

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

76 600

–25 400

51 200

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

854 100

– 123 800

730 300

1 5

MOBILNOST

p.m.

 

p.m.

1 6

SOCIJALNE USLUGE

86 600

–42 500

44 100

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 500

 

2 500

1 9

MIROVINE

p.m.

 

p.m.

 

Glava 1 - Ukupno

28 768 200

– 407 200

28 361 000

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 620 100

47 600

2 667 700

2 1

OBRADA PODATAKA

4 936 700

–41 500

4 895 200

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

61 700

500

62 200

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

263 000

–6 200

256 800

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

212 600

3 400

216 000

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

22 000

–10 000

12 000

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

57 500

 

57 500

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

100 000

 

100 000

 

Glava 2 - Ukupno

8 273 600

–6 200

8 267 400

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

10 350 000

– 170 000

10 180 000

3 1

RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM

719 300

1 800

721 100

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

p.m.

 

p.m.

 

Glava 3 - Ukupno

11 069 300

– 168 200

10 901 100

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

926 000

1 384 455

2 310 455

 

Glava 10 - Ukupno

926 000

1 384 455

2 310 455

 

SVEUKUPNO

49 037 100

802 855

49 839 955

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi

 

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

1

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

12

3

AD 5

Ukupno AD

46

92

46

92

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

9

8

AST 5

17

19

AST 4

10

11

AST 3

4

2

AST 2

AST 1

Ukupno AST

5

48

5

48

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

1

1

AST/SC 2

1

1

AST/SC 1

Ukupno AST/SC

2

2

Ukupno

51

142

51

142

Sveukupno

193

193

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Total

28

28

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

Sveukupno

28

28


29.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 453/12


Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 453/03)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI

5 2

BANKOVNE KAMATE

p.m.

 

p.m.

 

Glava 5 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

9

GODIŠNJI PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHODI

45 786 844

3 299 999

49 086 843

9 1

PRIHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA NASLOV

p.m.

 

p.m.

 

Glava 9 - Ukupno

45 786 844

3 299 999

49 086 843

 

SVEUKUPNO

45 786 844

3 299 999

49 086 843

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 1

PLAĆE I NAKNADE

23 188 822

23 188 822

1 099 000

1 099 000

24 287 822

24 287 822

1 2

IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

155 200

155 200

 

 

155 200

155 200

1 3

ADMINISTRATIVNE MISIJE

110 700

110 700

 

 

110 700

110 700

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

182 700

182 700

 

 

182 700

182 700

1 5

VANJSKE USLUGE

285 500

285 500

 

 

285 500

285 500

1 6

SOCIJALNA SKRB

35 000

35 000

 

 

35 000

35 000

1 7

PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA

 

 

1 8

OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA

355 500

355 500

 

 

355 500

355 500

 

Glava 1 - Ukupno

24 313 422

24 313 422

1 099 000

1 099 000

25 412 422

25 412 422

2

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

6 131 100

6 131 100

 

 

6 131 100

6 131 100

2 1

TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA

4 520 500

4 520 500

500 000

500 000

5 020 500

5 020 500

2 2

POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI

88 300

88 300

 

 

88 300

88 300

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

62 300

62 300

 

 

62 300

62 300

2 4

POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE

188 500

188 500

 

 

188 500

188 500

 

Glava 2 - Ukupno

10 990 700

10 990 700

500 000

500 000

11 490 700

11 490 700

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU

3 148 800

3 148 800

0

0

3 148 800

3 148 800

3 1

OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA

2 158 400

2 158 400

201 000

201 000

2 359 400

2 359 400

3 2

ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE

816 000

816 000

0

0

816 000

816 000

3 3

TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU

1 297 800

1 297 800

0

1 500 000

1 297 800

2 797 800

3 4

PREVOĐENJE DOKUMENATA

750 800

750 800

0

0

750 800

750 800

3 5

TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE

435 000

435 000

0

0

435 000

435 000

3 7

BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA

2 008 000

1 811 322

0

-1

2 008 000

1 811 321

3 8

SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI

64 600

64 600

0

0

64 600

64 600

 

Glava 3 - Ukupno

10 679 400

10 482 722

201 000

1 700 999

10 880 400

12 183 721

4

RASHODI OPERATIVNIH PROJEKATA

4 1

RASHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

SVEUKUPNO

45 983 522

45 786 844

1 800 000

3 299 999

47 783 522

49 086 843

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi

 

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

1

AD 11

7

5

AD 10

14

12

AD 9

23

22

AD 8

24

21

AD 7

20

29

AD 6

4

2

AD 5

8

6

Ukupno AD

104

100

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

AST 7

1

1

AST 6

17

5

AST 5

53

52

AST 4

33

48

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

106

107

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Ukupno AST/SC

Ukupno

210

207

Sveukupno

210

207

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

Ukupno

24

30

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

21

21

Sveukupno

45

51


29.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 453/19


Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 453/04)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

46 998 000

– 696 000

46 302 000

 

Glava 1 - Ukupno

46 998 000

– 696 000

46 302 000

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

9 897 000

– 149 000

9 748 000

 

Glava 2 - Ukupno

9 897 000

– 149 000

9 748 000

 

SVEUKUPNO

56 895 000

– 845 000

56 050 000

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

44 800 000

– 580 000

44 220 000

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

2 700 000

630 000

3 330 000

 

Glava 1 - Ukupno

47 500 000

50 000

47 550 000

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 655 000

–51 000

3 604 000

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

1 830 000

– 407 000

1 423 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

400 000

–50 000

350 000

 

Glava 2 - Ukupno

5 885 000

– 508 000

5 377 000

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 510 000

– 387 000

3 123 000

 

Glava 3 - Ukupno

3 510 000

– 387 000

3 123 000

 

SVEUKUPNO

56 895 000

– 845 000

56 050 000

Sistematizacija radnih mjesta 1

Funkcijske grupe i platni razredi

 

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

9

9

AD 13

12

12

AD 12

18

18

AD 11

19

19

AD 10

12

12

AD 9

20

17

AD 8

18

15

AD 7

16

11

AD 6

2

2

AD 5

2

Ukupno AD

129

116

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

AST 7

2

2

AST 6

4

3

AST 5

3

4

AST 4

2

3

AST 3

1

1

AST 2

AST 1

Ukupno AST

13

13

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Ukupno AST/SC

Ukupno

142

129

Sveukupno

142

129

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

Ukupno

424

403


29.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 453/24


Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 453/05)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

57 430 274

1 872 853

59 303 127

9 9

OSTALI PRIHODI

p.m.

434 282

434 282

 

Glava 9 - Ukupno

57 430 274

2 307 135

59 737 409

 

SVEUKUPNO

57 430 274

2 307 135

59 737 409

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

44 253 545

1 354 455

45 608 000

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

2 051 624

158 379

2 210 003

 

Glava 1 - Ukupno

46 305 169

1 512 834

47 818 003

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

6 314 045

268 156

6 582 201

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

2 744 800

91 524

2 836 324

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

239 760

6 339

246 099

 

Glava 2 - Ukupno

9 298 605

366 019

9 664 624

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

1 826 500

–6 000

1 820 500

 

Glava 3 - Ukupno

1 826 500

–6 000

1 820 500

 

SVEUKUPNO

57 430 274

1 872 853

59 303 127

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi

 

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

AD 15

AD 14

13

11

AD 13

4

6

AD 12

2

AD 11

30

18

AD 10

36

41

AD 9

9

18

AD 8

14

15

AD 7

23

14

AD 6

9

AD 5

Ukupno AD

131

132

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Ukupno AST/SC

Ukupno

131

132

Sveukupno

131

132


29.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 453/28


Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za azil za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 453/06)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

171 780 000

6 000 000

177 780 000

 

Glava 2 - Ukupno

171 780 000

6 000 000

177 780 000

3

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 3 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

3 062 192

3 062 192

 

Glava 4 - Ukupno

p.m.

3 062 192

3 062 192

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

5 0

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

 

p.m.

 

Glava 5 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

171 780 000

9 062 192

180 842 192

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

41 567 717

41 567 717

384 300

384 300

41 952 017

41 952 017

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

190 000

190 000

60 000

60 000

250 000

250 000

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

1 600 000

1 600 000

530 000

530 000

2 130 000

2 130 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

3 070 000

3 070 000

– 379 600

– 379 600

2 690 400

2 690 400

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

1 064 000

1 064 000

–30 000

–30 000

1 034 000

1 034 000

1 6

VANJSKE USLUGE

2 420 000

2 420 000

– 574 700

– 574 700

1 845 300

1 845 300

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

10 000

10 000

10 000

10 000

20 000

20 000

 

Glava 1 - Ukupno

49 921 717

49 921 717

0

0

49 921 717

49 921 717

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

7 249 780

7 249 780

–2 940

–2 940

7 246 840

7 246 840

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 533 004

5 533 004

2 596 100

2 596 100

8 129 104

8 129 104

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 366 650

2 366 650

– 630 960

– 630 960

1 735 690

1 735 690

 

Glava 2 - Ukupno

15 149 434

15 149 434

1 962 200

1 962 200

17 111 634

17 111 634

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA

3 888 000

3 888 000

–1 211 700

–1 403 200

2 676 300

2 484 800

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

12 930 142

12 930 142

–2 911 790

–2 727 590

10 018 352

10 202 552

3 3

OPERATIVNA POTPORA

89 340 707

89 340 707

14 535 490

8 535 490

103 876 197

97 876 197

3 4

SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA

400 000

400 000

– 224 200

– 216 900

175 800

183 100

3 5

AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) PRAĆENJE PRIMJENE CEAS-A

100 000

100 000

– 100 000

– 100 000

0 ,—

0 ,—

3 6

OSTALE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 7

ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA

50 000

50 000

–50 000

–50 000

0 ,—

0 ,—

 

Glava 3 - Ukupno

106 708 849

106 708 849

10 037 800

4 037 800

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

4

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

4 1

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

 

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

 

SVEUKUPNO

171 780 000

171 780 000

15 062 192

9 062 192

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

Plan radnih mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi

 

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

3

3

AD 12

5

5

AD 11

3

3

AD 10

16

16

AD 9

23

22

AD 8

59

58

AD 7

68

70

AD 6

30

30

AD 5

28

23

Ukupno AD

236

231

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

4

4

AST 5

29

18

AST 4

60

49

AST 3

34

55

AST 2

8

9

AST 1

Ukupno AST

135

135

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Ukupno AST/SC

Ukupno

371

366

Sveukupno

371

366


29.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 453/33


Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2022/C 453/07)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

10 845 030

 

10 845 030

 

Glava 1 - Ukupno

10 845 030

 

10 845 030

2

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

2 0

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

0

 

0

 

Glava 2 - Ukupno

0

 

0

3

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

3 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

0

 

0

 

Glava 3 - Ukupno

0

 

0

5

NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE

5 1

NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

p.m.

 

p.m.

5 2

NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKTE POVEZANE SA ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

p.m.

 

p.m.

5 3

PRIHODI PRENESENI ZA POTREBE ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

p.m.

2 960 480

2 960 480

5 4

NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKT EUROMED POLICIJA

p.m.

 

p.m.

5 5

NAMJENSKI PRIHOD ZA OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 5 - Ukupno

p.m.

2 960 480

2 960 480

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

 

p.m.

 

Glava 9 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

10 845 030

2 960 480

13 805 510

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

4 125 000

 

4 125 000

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

9 000

 

9 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

30 000

 

30 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

430 000

 

430 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE

50 000

 

50 000

1 6

VANJSKE USLUGE

221 000

 

221 000

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

8 000

 

8 000

1 8

SOCIJALNA SKRB

7 500

 

7 500

 

Glava 1 - Ukupno

4 880 500

 

4 880 500

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

44 000

 

44 000

2 1

RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

392 000

 

392 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

16 000

 

16 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

37 500

 

37 500

2 4

POŠTARINA

6 000

 

6 000

 

Glava 2 - Ukupno

495 500

 

495 500

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

Strategija, odnosi s dionicima, upravljanje

417 000

 

417 000

3 1

Osposobljavanje, istraživanje i analiza

4 183 500

 

4 183 500

3 2

Operativna podrška

868 530

 

868 530

 

Glava 3 - Ukupno

5 469 030

 

5 469 030

5

OSTALI PROJEKTI

5 1

DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

0

 

0

5 2

PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA FINANCIJSKE ISTRAGE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA I PARTNERSTVO ZA SUZBIJANJE KRIMINALA I TERORIZMA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

2 197 511

 

2 197 511

5 3

ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

2 440 628

2 960 480

5 401 108

5 4

EUROMED POLICIJA

5 264 830

 

5 264 830

5 5

OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA

4 586 883

 

4 586 883

 

Glava 5 - Ukupno

14 489 852

2 960 480

17 450 332

 

SVEUKUPNO

25 334 882

2 960 480

28 295 362

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi

 

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

3

4

AD 10

AD 9

1

1

AD 8

3

AD 7

5

5

AD 6

5

6

AD 5

3

5

Ukupno AD

23

23

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

AST 5

5

4

AST 4

4

5

AST 3

1

AST 2

AST 1

Ukupno AST

10

10

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Ukupno AST/SC

Ukupno

33

33

Sveukupno

33

33


29.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 453/39


Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2022/C 453/08)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

26 780 033

4 000 037

30 780 070

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

4 302 580

1 193 477

5 496 057

 

Glava 1 - Ukupno

31 082 613

5 193 514

36 276 127

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

 

Glava 2 - Ukupno

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

2 244 466

 

2 244 466

 

Glava 3 - Ukupno

2 244 466

 

2 244 466

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

 

p.m.

 

Glava 4 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

 

p.m.

 

Glava 5 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

2 412 092

 

2 412 092

 

Glava 6 - Ukupno

2 412 092

 

2 412 092

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

 

p.m.

 

Glava 9 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

114 288 226

2 693 514

116 981 740

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

72 221 382

72 221 382

– 324 000

– 324 000

71 897 382

71 897 382

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

700 000

700 000

–29 843

–29 843

670 157

670 157

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

19 008

19 008

 

 

19 008

19 008

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

1 816 450

1 816 450

– 168 980

– 168 980

1 647 470

1 647 470

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

677 000

677 000

–40 000

–40 000

637 000

637 000

1 6

VANJSKE USLUGE

1 543 500

1 543 500

–20 426

–20 426

1 523 074

1 523 074

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Glava 1 - Ukupno

76 977 340

76 977 340

– 583 249

– 583 249

76 394 091

76 394 091

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

6 946 831

6 946 831

340 000

340 000

7 286 831

7 286 831

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 367 328

7 367 328

149 552

149 552

7 516 880

7 516 880

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

265 857

265 857

– 126 500

– 126 500

139 357

139 357

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

362 097

362 097

–46 817

–46 817

315 280

315 280

2 5

IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU

11 200

11 200

 

 

11 200

11 200

 

Glava 2 - Ukupno

14 953 313

14 953 313

316 235

316 235

15 269 548

15 269 548

3

OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

14 805 468

14 805 468

2 180 732

2 180 732

16 986 200

16 986 200

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

720 000

506 593

40 287

–86 999

760 287

419 594

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

400 000

509 850

0

22 800

400 000

532 650

 

Glava 3 - Ukupno

15 925 468

15 821 911

2 221 019

2 116 533

18 146 487

17 938 444

4

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

4 0

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Glava 4 - Ukupno

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

5

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

5 0

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

 

Glava 5 - Ukupno

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

6

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

6 0

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

 

Glava 6 - Ukupno

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 1

OSTALI RASHODI — REZERVA — BIOCIDI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

SVEUKUPNO

114 391 783

114 288 226

2 798 000

2 693 514

117 189 783

116 981 740

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi

 

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

AD 15

AD 14

6

6

AD 13

14

16

AD 12

14

21

AD 11

31

32

AD 10

46

46

AD 9

71

65

AD 8

61

62

AD 7

63

62

AD 6

35

35

AD 5

17

13

Ukupno AD

358

358

AST 11

AST 10

AST 9

5

4

AST 8

8

8

AST 7

13

12

AST 6

19

20

AST 5

24

23

AST 4

22

25

AST 3

13

13

AST 2

5

4

AST 1

Ukupno AST

109

109

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Ukupno AST/SC

Ukupno

467

467

Sveukupno

467

467

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

Uredba REACH

Biocidi

PIC i POPs

Drugi poslovi

Uredba REACH

Biocidi

PIC i POPs

Drugi poslovi

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

18

2

FG I

Ukupno

94

15

13

15,5

94

15

13

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

13

2

0

0

13

2

Ukupno

107

17

13

15,5

107

17

15

12


29.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 453/47


Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2022/C 453/09)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

59 303 127

–57 000

59 246 127

9 9

OSTALI PRIHODI

434 282

 

434 282

 

Glava 9 - Ukupno

59 737 409

–57 000

59 680 409

 

SVEUKUPNO

59 737 409

–57 000

59 680 409

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

45 608 000

–57 000

45 551 000

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

2 210 003

 

2 210 003

 

Glava 1 - Ukupno

47 818 003

–57 000

47 761 003

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

6 582 201

 

6 582 201

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

2 836 324

 

2 836 324

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

246 099

 

246 099

 

Glava 2 - Ukupno

9 664 624

 

9 664 624

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

1 820 500

 

1 820 500

 

Glava 3 - Ukupno

1 820 500

 

1 820 500

 

SVEUKUPNO

59 303 127

–57 000

59 246 127

Sistematizacija radnih mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi

 

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

AD 15

AD 14

13

11

AD 13

4

6

AD 12

2

AD 11

30

18

AD 10

36

41

AD 9

9

18

AD 8

14

15

AD 7

23

14

AD 6

9

AD 5

Ukupno AD

131

132

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Ukupno AST/SC

Ukupno

131

132

Sveukupno

131

132


29.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 453/51


Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 2

(2022/C 453/10)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE (UKLJUČUJUĆI DOPRINOS IZ INSTRUMENTA NEXTGENERATION EU (NGEU))

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

 

Glava 1 - Ukupno

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

 

Glava 2 - Ukupno

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

 

SVEUKUPNO

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

34 086 705 ,—

–1 466 929 ,—

32 619 776 ,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 829 300 ,—

14 100 ,—

1 843 400

 

Glava 1 - Ukupno

35 916 005 ,—

–1 452 829 ,—

34 463 176 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 530 000 ,—

 

3 530 000 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 082 000 ,—

– 169 320 ,—

1 912 680 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

294 000 ,—

–56 000 ,—

238 000 ,—

 

Glava 2 - Ukupno

5 906 000 ,—

– 225 320 ,—

5 680 680 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

 

Glava 3 - Ukupno

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

 

SVEUKUPNO

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi

 

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

AD 15

AD 14

6

4

AD 13

6

6

AD 12

11

8

AD 11

5

3

AD 10

10

7

AD 9

9

6

AD 8

8

8

AD 7

13

11

AD 6

11

18

AD 5

18

15

Ukupno AD

97

86

AST 11

1

AST 10

1

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

1

AST 5

3

3

AST 4

1

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Ukupno AST

8

9

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Ukupno AST/SC

Ukupno

105

95

Sveukupno

105

95

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

170

147

FG III

109

95

FG II

40

40

FG I

5

4

Ukupno FG

324

286

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

-

-


29.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 453/56


Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za svemirski program za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 3

(2022/C 453/11)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

 

Glava 2 - Ukupno

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

 

p.m.

 

Glava 9 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

(1)

2022: EUR 1 903 489 170,38

2021: EUR 1 574 943 399,00

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

29 393 695,77

29 393 695,77

– 400 000

– 400 000

28 993 695,77

28 993 695,77

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

188 755

188 755

 

 

188 755

188 755

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

1 4

RASHODI ZA OBUKU

628 000

628 000

 

 

628 000

628 000

1 5

SOCIJALNE MJERE

585 540

585 540

–67 000

–67 000

518 540

518 540

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

515 000

515 000

67 000

67 000

582 000

582 000

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

1 8

ŠKOLARINE

2 500 861

2 500 861

 

 

2 500 861

2 500 861

 

Glava 1 - Ukupno

34 813 851,77

34 813 851,77

– 400 000

– 400 000

34 413 851,77

34 413 851,77

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 576 128

3 576 128

 

 

3 576 128

3 576 128

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

10 244 904

10 244 904

 

 

10 244 904

10 244 904

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

249 100

249 100

 

 

249 100

249 100

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 817 558

2 817 558

400 000

400 000

3 217 558

3 217 558

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

144 250

144 250

 

 

144 250

144 250

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

115 000

115 000

 

 

115 000

115 000

2 6

SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI

281 000

281 000

 

 

281 000

281 000

 

Glava 2 - Ukupno

17 427 940

17 427 940

400 000

400 000

17 827 940

17 827 940

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

16 790 700

16 790 700

0

–3 977 000

16 790 700

12 813 700

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

 

 

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

1 000 000

1 000 000

0

– 663 000

1 000 000

337 000

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (1)

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Glava 3 - Ukupno

17 790 700

17 790 700

0

–4 640 000

17 790 700

13 150 700

 

SVEUKUPNO

70 032 491,77

70 032 491,77

0

–4 640 000

70 032 491,77

65 392 491,77

(1)

2022: EUR 1 286 088 047,95 (obveze)/EUR 1 903 489 170,38 (plaćanja)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (obveze)/EUR 1 574 943 399,00 (plaćanja).

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi

 

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

6

5

AD 12

10

10

AD 11

17

12

AD 10

26

21

AD 9

45

36

AD 8

62

55

AD 7

44

34

AD 6

10

8

AD 5

8

7

Ukupno AD

229

189

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

1

1

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

2

2

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Ukupno AST/SC

Ukupno

231

191

Sveukupno

231

191