ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 093I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 65.
28. veljače 2022.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2022/C 93 I/01

Obavijest uvoznicima – Uvoz u Uniju robe podrijetlom iz područja ukrajinskih regija Donjeck i Lugansk koja nisu pod kontrolom vlade

1


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

28.2.2022   

HR

Službeni list Europske unije

CI 93/1


Obavijest uvoznicima

Uvoz u Uniju robe podrijetlom iz područja ukrajinskih regija Donjeck i Lugansk koja nisu pod kontrolom vlade

(2022/C 93 I/01)

Uredbom Vijeća (EU) 2022/263 od 23. veljače 2022. o mjerama ograničavanja kao odgovor na priznavanje područja ukrajinskih regija Donjeck i Lugansk koja nisu pod kontrolom vlade i naredbu ruskim oružanim snagama da uđu u ta područja (1) uvedena je zabrana uvoza u Europsku uniju robe podrijetlom iz tih područja od sljedećeg dana od dana njezine objave.

Uvoznicima u Uniji savjetuje se da postupaju s dužnom pažnjom kako bi utvrdili stvarno podrijetlo robe koju deklariraju jer postoje rizici da se roba koja podliježe zabrani propisanoj prethodno navedenom uredbom uvozi u Uniju iz zemalja susjednih Ukrajini, konkretno Rusije i Bjelarusa. To bi se posebno moglo odnositi na proizvode od ugljena iz tarifnog broja KN 2701 i proizvode od čelika iz tarifnih brojeva od KN 7201 do KN 7207 i tarifnih brojeva KN 7304, 7305 i 7306. S obzirom na taj rizik izbjegavanja mjera, puštanje u slobodni promet tih proizvoda uvezenih iz Rusije i Bjelarusa može biti uvjetovano dostavljanjem carinskim tijelima uvjerljivih dokaza da ta roba nije obuhvaćena zabranom uvoza robe podrijetlom iz područja ukrajinskih regija Donjeck i Lugansk koja nisu pod kontrolom vlade.


(1)  SL L 42 I, 23.2.2022., str. 77.