ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 183

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 64.
11. svibnja 2021.


Sadržaj

Stranica

 

II.   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2021/C 183/01

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) ( 1 )

1


 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2021/C 183/02

Tečajna lista eura — 10. svibnja 2021.

2

 

Europski nadzornik za zaštitu podataka

2021/C 183/03

Sažetak mišljenja Europskog nadzornika za zaštitu podataka o Strategiji za kibersigurnost i Direktivi NIS 2.0 (Cjeloviti tekst ovog mišljenja dostupan je na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku na mrežnom mjestu Europskog nadzornika za zaštitu podataka www.edps.europa.eu)

3


 

V.   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM ZAJEDNIČKE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Europska komisija

2021/C 183/04

Obavijest o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih prstenastih mehanizama za uvezivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine i koje su proširene na Vijetnam i Laosku Narodnu Demokratsku Republiku

8

 

DRUGI

 

Europska komisija

2021/C 183/05

Objava obavijesti o odobrenju standardne izmjene specifikacije proizvoda za naziv u sektoru vina iz članka 17. stavaka 2. i 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33

20


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


II. Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

11.5.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 183/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk)

(Tekst značajan za EGP)

(2021/C 183/01)

Dana 5. svibnja 2021. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32021M10215. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

11.5.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 183/2


Tečajna lista eura (1)

10. svibnja 2021.

(2021/C 183/02)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,2169

JPY

japanski jen

132,31

DKK

danska kruna

7,4361

GBP

funta sterlinga

0,86195

SEK

švedska kruna

10,1235

CHF

švicarski franak

1,0939

ISK

islandska kruna

150,90

NOK

norveška kruna

10,0008

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

25,591

HUF

mađarska forinta

357,26

PLN

poljski zlot

4,5631

RON

rumunjski novi leu

4,9248

TRY

turska lira

10,0495

AUD

australski dolar

1,5433

CAD

kanadski dolar

1,4743

HKD

hongkonški dolar

9,4504

NZD

novozelandski dolar

1,6673

SGD

singapurski dolar

1,6110

KRW

južnokorejski von

1 353,14

ZAR

južnoafrički rand

17,0843

CNY

kineski renminbi-juan

7,8045

HRK

hrvatska kuna

7,5415

IDR

indonezijska rupija

17 189,26

MYR

malezijski ringit

4,9984

PHP

filipinski pezo

58,247

RUB

ruski rubalj

90,0154

THB

tajlandski baht

37,809

BRL

brazilski real

6,3848

MXN

meksički pezo

24,2464

INR

indijska rupija

89,2585


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


Europski nadzornik za zaštitu podataka

11.5.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 183/3


Sažetak mišljenja Europskog nadzornika za zaštitu podataka o Strategiji za kibersigurnost i Direktivi NIS 2.0

(Cjeloviti tekst ovog mišljenja dostupan je na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku na mrežnom mjestu Europskog nadzornika za zaštitu podataka www.edps.europa.eu)

(2021/C 183/03)

Dana 16. prosinca 2020. Europska komisija donijela je prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148 (dalje u tekstu „prijedlog”). Europska komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku istdobno su izdali Zajedničku komunikaciju Europskom parlamentu i Vijeću pod naslovom „Strategija EU-a za kibersigurnost za digitalno desetljeće” (dalje u tekstu „strategija”).

Europski nadzornik za zaštitu podataka u potpunosti podržava opći cilj strategije, kojom se želi osigurati globalni i otvoreni internet sa snažnim zaštitnim mehanizmima kako bi se uklonili rizici koji prijete sigurnosti i temeljnim pravima, pri čemu je prepoznata strateška vrijednost interneta i njegova upravljanja te se jača djelovanje Unije u tom području, u okviru modela s više dionika.

Europski nadzornik za zaštitu podataka stoga pozdravlja cilj prijedloga, kojim se žele uvesti sustavne i strukturne promjene Direktive NIS u sadašnjem obliku kako bi se obuhvatio širi skup subjekata u Uniji, sa snažnijim sigurnosnim mjerama, uključujući obavezno upravljanje rizikom, minimalne norme te relevantne odredbe o nadzoru i provedbi. U tom pogledu Europski nadzornik za zaštitu podataka smatra da je potrebno u potpunosti integrirati institucije, urede, tijela i agencije Unije u ukupnom okviru za kibersigurnost na razini cijelog EU-a radi postizanja jedinstvene razine zaštite, izričitim uključivanjem institucija, ureda, tijela i agencija Unije u područje primjene prijedloga.

Nadalje, Europski nadzornik za zaštitu podataka ističe važnost integriranja aspekta koji se odnosi na privatnost i zaštitu podataka u kibersigurnosne mjere koje proizlaze iz prijedloga ili iz drugih inicijativa za kibersigurnost u okviru strategije kako bi se zajamčio cjeloviti pristup te kako bi se omogućile sinergije pri upravljanju kibersigurnošću i zaštiti osobnih podataka koji se obrađuju. Jednako je važno da moguća ograničenja prava na zaštitu osobnih podataka i privatnosti koja se podrazumijevaju takvim mjerama ispunjavaju kriterije utvrđene u članku 52. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, a osobito da budu postignuta zakonodavnom mjerom te da budu nužna i proporcionalna.

Europski nadzornik za zaštitu podataka očekuje da se prijedlogom neće nastojati utjecati na primjenu postojećih zakona EU-a kojima je uređena obrada osobnih podataka, uključujući zadaće i ovlasti neovisnih nadzornih tijela nadležnih za praćenje usklađenosti s tim instrumentima. To znači da svi sustavi i usluge kibersigurnosti koji sudjeluju u sprečavanju, otkrivanju i odgovoru na kiberprijetnje trebaju biti usklađeni s trenutačnim okvirom za privatnost i zaštitu podataka. U tom pogledu Europski nadzornik za zaštitu podataka smatra da je važno i nužno uspostaviti jasnu i nedvosmislenu definiciju pojma „kibersigurnost” za potrebe prijedloga.

Europski nadzornik za zaštitu podataka izdaje konkretne preporuke kojima želi zajamčiti da se prijedlogom točno i učinkovito nadopunjuje postojeće zakonodavstvo Unije o zaštiti osobnih podataka, osobito Opća uredba o zaštiti podataka i Direktiva o e-privatnosti, među ostalim uključivanjem Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europskog odbora za zaštitu podataka kada je to potrebno te uspostavom jasnih mehanizama za suradnju među nadležnim tijelima iz različitih regulatornih područja.

Nadalje, odredbama o upravljanju registrima vršnih domena trebaju biti jasno definirani relevantno područje primjene i uvjeti u pravu. Što se tiče načela proaktivnog pregledavanja mrežnih i informacijskih sustava koje provode timovi za odgovor na računalne sigurnosne incidente (engl. Computer security incident response teams (CSIRT-ovi)), također su potrebna daljnja pojašnjenja o području primjene i vrstama osobnih podataka koji se obrađuju. Upućuje se na rizike od mogućih neusklađenih prijenosa podataka povezanih s eksternalizacijom usluga kibersigurnosti ili stjecanjem proizvoda kibersigurnosti i njihovim lancem opskrbe.

Europski nadzornik za zaštitu podataka pozdravlja poziv na promicanje uporabe šifriranja, posebice šifriranja s kraja na kraj (engl. end-to-end encryption), te ponavlja svoje stajalište o šifriranju kao nezamjenjivoj tehnologiji od presudne važnosti za učinkovitu zaštitu podataka i privatnosti, čijim bi izbjegavanjem mehanizam izgubio sposobnost zaštite zbog moguće nezakonite uporabe i gubitka povjerenja u zaštitne kontrole. U tu svrhu valja pojasniti da ništa u ovom prijedlogu ne treba tumačiti kao odobravanje slabljenja šifriranja s kraja na kraj „pristupom stražnjih ulaza” ili sličnim rješenjima.

1.   Uvod i kontekst

1.

Dana 16. prosinca 2020. Europska komisija donijela je prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148 (1) (dalje u tekstu „prijedlog”).

2.

Europska komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku istog su dana izdali Zajedničku komunikaciju Europskom parlamentu i Vijeću pod naslovom „Strategija EU-a za kibersigurnost za digitalno desetljeće” (dalje u tekstu „strategija”). (2)

3.

Strategijom se želi ojačati strateška autonomija Unije u područjima kibersigurnosti i poboljšati njezina otpornost i zajednički odgovor te izgraditi otvoren i globalan internet sa snažnim zaštitnim mehanizmima kako bi se uklonili rizici koji prijete sigurnosti i temeljnim pravima i slobodama građana Europe. (3)

4.

Strategija sadrži prijedloge regulatorne, investicijske i političke inicijative u trima područjima djelovanja EU-a: (1) otpornost, tehnološka suverenost i vodstvo, (2) izgradnja operativnog kapaciteta za sprečavanje, odvraćanje i odgovor te (3) unapređenje globalnog i otvorenog kiberprostora.

5.

Prijedlog je jedna od regulatornih inicijativa strategije, posebno u području otpornosti, tehnološke suverenosti i vodstva.

6.

Kako je navedeno u obrazloženju, cilj prijedloga jest moderniziranje postojećeg pravnog okvira, odnosno Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća (dalje u tekstu „Direktiva NIS”) (4). Prijedlog se temelji na trenutačnoj Direktivi NIS, koja je predstavljala prvi zakonodavni akt o kibersigurnosti na razini EU-a i uključuje pravne mjere za povećanje opće razine kibersigurnosti u Uniji, te se njime ta direktiva stavlja izvan snage. Prijedlogom se uzimaju u obzir rastuća digitalizacija unutarnjeg tržišta posljednjih godina i sve veće kibersigurnosne prijetnje; oboje je u porastu od početka krize uzrokovane bolešću COVID-19. Prijedlogom se želi ukloniti nekoliko utvrđenih nedostataka Direktive NIS te se njime želi povećati razina kiberotpornosti svih sektora, javnih i privatnih, koji obavljaju važnu funkciju za gospodarstvo i društvo.

7.

Glavni su elementi prijedloga sljedeći:

(i)

proširenje područja primjene trenutačne Direktive NIS dodavanjem novih sektora s obzirom na njihovu kritičnost za gospodarstvo i društvo

(ii)

snažniji sigurnosni zahtjevi za obuhvaćena poduzeća i subjekte, određivanjem pristupa upravljanju rizicima koji sadrži minimalni popis temeljnih sigurnosnih elemenata koji se moraju primjenjivati

(iii)

rješavanje problema sigurnosti lanaca opskrbe i odnosa s dobavljačima na način da se od pojedinačnih poduzeća zahtijeva da uklone kibersigurnosne rizike u lancima opskrbe i odnosima s dobavljačima

(iv)

jačanje suradnje među nadležnim tijelima država članica te s institucijama, uredima, tijelima i agencijama EU-a u postupanju s aktivnostima povezanima s kibersigurnošću, uključujući upravljanje kiberkrizama.

8.

Dana 14. siječnja 2021. Europski nadzornik za zaštitu podataka od Europske komisije primio je zahtjev za formalno savjetovanje o „Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148”.

3.   Zaključci

77.

S obzirom na prethodno navedeno, Europski nadzornik za zaštitu podataka daje sljedeće preporuke:

Što se tiče Strategije o kibersigurnosti

uzeti u obzir da je prvi korak u smanjivanju rizika povezanih sa zaštitom podataka i privatnosti povezanih s novim tehnologijama za poboljšanje kibersigurnosti, kao što je umjetna inteligencija, primjena zahtjeva o tehničkoj i integriranoj zaštiti podataka utvrđenih u članku 25. Opće uredbe o zaštiti podataka, što će pomoći u integriranju odgovarajućih zaštitnih mehanizama, kao što su pseudonimizacija, šifriranje, točnost podataka, smanjenje količine podataka, u dizajn i uporabu tih tehnologija i sustava

uzeti u obzir važnost integracije pitanja privatnosti i zaštite podataka u politike i norme povezane s kibersigurnošću, kao i u tradicionalno upravljanje kibersigurnošću kako bi se zajamčio cjeloviti pristup te kako bi se omogućile sinergije za javne i privatne organizacije prilikom upravljanja kibersigurnošću i zaštite informacija koje obrađuju bez nepotrebnog umnožavanja napora

razmotriti i planirati resurse kojima će se koristiti institucije EU-a radi jačanja svojih kibersigurnosnih kapaciteta, uključujući na način kojim se u potpunosti poštuju vrijednosti EU-a

uzeti u obzir dimenzije kibersigurnosti koje se odnose na privatnost i zaštitu podataka ulaganjem u politike, prakse i alate u kojima je pitanje privatnosti i zaštite podataka uključeno u tradicionalno upravljanje kibersigurnošću, a učinkoviti zaštitni mehanizmi za zaštitu podataka integrirani su prilikom obrade osobnih podataka u aktivnostima povezanima s kibersigurnošću.

O području primjene strategije i prijedloga u pogledu institucija, ureda, tijela i agencija Unije

uzeti u obzir potrebe i ulogu institucija EU-a kako bi institucije EU-a bile integrirane u ovaj opći okvir za kibersigurnost na razini EU-a kao subjekti koji uživaju istu visoku razinu zaštite kao i oni u državama članicama i

izričito uključiti institucije, urede, tijela i agencije EU-a u područje primjene prijedloga.

Što se tiče odnosa s postojećim zakonodavstvom Unije o zaštiti osobnih podataka

u članku 2. prijedloga pojasniti da se zakonodavstvo Unije o zaštiti osobnih podataka, osobito Opća uredba o zaštiti podataka i Direktiva o e-privatnosti, primjenjuju na svaku obradu osobnih podataka obuhvaćenu područjem primjene prijedloga (a ne samo u određenim kontekstima) i

u relevantnoj uvodnoj izjavi također pojasniti da se prijedlogom neće nastojati utjecati na primjenu postojećih zakona EU-a kojima je uređena obrada osobnih podataka, uključujući zadaće i ovlasti neovisnih nadzornih tijela nadležnih za praćenje usklađenosti s tim instrumentima.

Što se tiče definicije kibersigurnosti

pojasniti različitu uporabu izraza „kibersigurnost” i „sigurnost mrežnih i informacijskih sustava” te upotrebljavati izraz „kibersigurnost” općenito, a izraz „sigurnost mrežnih i informacijskih sustava” samo kada je to dopušteno kontekstom (npr. kada je kontekst u potpunosti tehnički, ne uzimajući u obzir učinke na korisnike sustava i druge osobe).

Što se tiče naziva domena i registracijskih podataka („podatci WHOIS”)

jasno utvrditi što čini „relevantne informacije” za potrebe identifikacije i stupanja u kontakt s nositeljima naziva domena te kontaktnih točaka koje upravljaju nazivima domena u okviru vršnih domena

podrobnije pojasniti koje kategorije podataka o registraciji domene (koji ne čine osobne podatke) trebaju podlijegati objavi

dodatno pojasniti koji (javni ili privatni) subjekti mogu biti „zakoniti tražitelji pristupa”

pojasniti trebaju li osobnim podacima koji se drže u registrima naziva vršnih domena te koje drže subjekti koji pružaju usluge registracije naziva domena za nazive vršnih domena moći pristupati subjekti izvan EGP-a te, ako je to slučaj, jasno utvrditi uvjete, ograničenja i postupke za takav pristup, također uzimajući u obzir zahtjeve članka 49. stavka 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, gdje je to primjenjivo i

uvesti daljnje pojašnjenje o tome što čini „zakonit i opravdan” zahtjev na temelju kojeg se dopušta pristup te pod kojim uvjetima.

Što se tiče „proaktivnog pregledavanja mrežnih i informacijskih sustava” koje provode CSIRT-ovi

jasno razgraničiti vrste proaktivnog pregledavanja koje se mogu zatražiti od CSIRT-ova te utvrditi glavne kategorije zahvaćenih osobnih podataka u tekstu prijedloga.

Što se tiče eksternalizacije i lanca opskrbe

uzeti u obzir značajke koje omogućuju učinkovitu provedbu načela tehničke i integrirane zaštite podataka prilikom ocjenjivanja lanaca opskrbe za tehnologije i sustave koji obrađuju osobne podatke

uzeti u obzir specifične zahtjeve u zemlji podrijetla koji mogu predstavljati prepreku postizanju usklađenosti s pravom EU-a u području privatnosti i zaštite podataka prilikom ocjenjivanja rizika u lancu opskrbe IKT usluga, sustava ili proizvoda i

u pravni tekst uvesti obavezno savjetovanje s Europskim odborom za zaštitu podataka tijekom definiranja prethodno navedenih značajki te, ako je to potrebno, tijekom provedbe usklađene procjene rizika po sektorima navedene u uvodnoj izjavi 46.

preporučiti da se u uvodnoj izjavi spomene da bi proizvodi kibersigurnosti otvorenog koda (softver i hardver), uključujući šifriranje otvorenog koda, mogli pružiti potrebnu transparentnost za smanjivanje određenih rizika u lancu opskrbe.

Što se tiče šifriranja

u uvodnoj izjavi 54. pojasniti da ništa u prijedlogu ne treba tumačiti kao odobravanje slabljenja šifriranja s kraja na kraj „pristupom stražnjih vrata” ili sličnim rješenjima.

Što se tiče mjera za upravljanje kibersigurnosnim rizicima

u uvodnim izjavama i materijalnom dijelu prijedloga uvesti načelo prema kojem će se integriranjem pitanja privatnosti i zaštite podataka u tradicionalno upravljanje kibersigurnosnim rizicima zajamčiti cjeloviti pristup i omogućiti sinergije za javne i privatne organizacije prilikom upravljanja kibersigurnošću, kao i zaštita informacija koje obrađuju bez nepotrebnog umnožavanja napora

u pravni tekst dodati obvezu prema kojoj se ENISA pri sastavljanju relevantnih savjeta mora savjetovati s Europskim odborom za zaštitu podataka.

Što se tiče povreda osobnih podataka

u članku 32. stavku 1. tekst „u razumnom roku” promijeniti u „bez nepotrebnog odlaganja”.

Što se tiče skupine za suradnju

u pravni tekst uključiti sudjelovanje Europskog odbora za zaštitu podataka u skupini za suradnju, uzimajući u obzir poveznicu između zadatka ove skupine i okvira za zaštitu podataka.

Što se tiče nadležnosti i teritorijalnosti

u pravnom tekstu pojasniti da prijedlog ne utječe na nadležnosti nadzornih tijela za zaštitu podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka

navesti sveobuhvatnu pravnu osnovu za suradnju i razmjenu informacija među nadležnim i nadzornim tijelima, pri čemu svako djeluje unutar svojeg područja nadležnosti i

pojasniti da bi nadležna tijela u skladu s prijedlogom trebala na zahtjev nadležnih nadzornih tijela prema Uredbi (EU) 2016/679 ili na vlastitu inicijativu moći dostaviti sve informacije pribavljene u kontekstu revizija i istraga koje se odnose na obradu osobnih podataka i u tu svrhu uključiti izričitu pravnu osnovu.

U Bruxellesu 11. ožujka 2021.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148, COM (2020) 823 final.

(2)  Strategija EU-a za kibersigurnost za digitalno desetljeće, JOIN (2020) 18 final.

(3)  Vidjeti poglavlje I. UVOD, stranica 4. Strategije.

(4)  Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).


V. Objave

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM ZAJEDNIČKE TRGOVINSKE POLITIKE

Europska komisija

11.5.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 183/8


Obavijest o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih prstenastih mehanizama za uvezivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine i koje su proširene na Vijetnam i Laosku Narodnu Demokratsku Republiku

(2021/C 183/04)

Nakon objave obavijesti o skorom isteku (1) antidampinških mjera na snazi za uvoz prstenastih mehanizama za uvezivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine („predmetna zemlja” ili „NRK”) Europska komisija („Komisija”) primila je zahtjev za reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (2) („osnovna uredba”).

1.   Zahtjev za reviziju

Zahtjev je 12. veljače 2021. podnio Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH („podnositelj zahtjeva”) u ime proizvođača koji čine više od 25 % ukupne proizvodnje prstenastih mehanizama za uvezivanje u Uniji.

Otvorena verzija zahtjeva i analiza razine potpore proizvođača iz Unije tom zahtjevu dostupne su u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama. U odjeljku 5.6. ove Obavijesti navedene su informacije o pristupu dokumentaciji za zainteresirane strane.

2.   Proizvod iz postupka revizije

Proizvod koji je predmet ove revizije su određeni prstenasti mehanizmi za uvezivanje („proizvod iz postupka revizije”), trenutačno razvrstani u oznake KN ex 8305 10 00 (oznake TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 i 8305100035). Oznake KN i TARIC navedene su samo u informativne svrhe.

3.   Postojeće mjere

Mjere koje su trenutačno na snazi konačne su antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/703 (3) i uredbama Vijeća (EZ) br. 1208/2004 i (EZ) br. 33/2006 (4) proširene na uvoz poslan iz Vijetnama i Laoske Narodne Demokratske Republike, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Vijetnama i Laoske Narodne Demokratske Republike.

4.   Razlozi za reviziju

Zahtjev se temelji na činjenici da bi istekom mjera vjerojatno došlo do nastavka ili ponavljanja dampinga i nastavka ili ponavljanja štete za industriju Unije.

4.1.    Tvrdnja o vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja dampinga

Podnositelj zahtjeva tvrdio je da nije primjereno upotrijebiti domaće cijene i troškove u NRK-u zbog postojanja znatnih poremećaja u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) osnovne uredbe.

Kako bi potkrijepio tvrdnje o znatnim poremećajima, podnositelj zahtjeva oslonio se na informacije sadržane u izvješću o predmetnoj zemlji od 20. prosinca 2017. koje su sastavile službe Komisije i u kojem su opisane posebne tržišne okolnosti u NRK-u (5). Konkretno, podnositelj zahtjeva naveo je poremećaje kao što su diferencijalne ili povlaštene cijene sirovina te poremećaje u pogledu drugih ulaznih materijala, zemljišta, energije i rada.

Osim toga, podnositelj zahtjeva poziva se na studiju iz 2017. koju je naručilo društvo Wirtschafts Vereinigung Metalle e.v., Analysis of Market-Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry (6) (Analiza poremećaja na tržištu u kineskoj industriji obojenih metala) i na uredbe o uvođenju privremenih mjera za toplovaljane proizvode od nehrđajućeg čelika (7) i proizvode od ekstrudiranog aluminija (8).

Shodno tome, u skladu s člankom 2. stavkom 6.a točkom (a) osnovne uredbe, tvrdnja o nastavku ili ponavljanju dampinga temelji se na usporedbi izračunane uobičajene vrijednosti na temelju troškova proizvodnje i prodaje koji odražavaju nenarušene cijene ili referentne vrijednosti u odgovarajućoj reprezentativnoj zemlji, s izvoznom cijenom (na razini franko tvornica) proizvoda iz postupka revizije iz predmetne zemlje pri prodaji za izvoz u Uniju.

U svjetlu dostupnih informacija Komisija smatra da postoji dovoljno dokaza na temelju članka 5. stavka 9. osnovne uredbe koji upućuju na to da zbog postojanja znatnih poremećaja koji utječu na cijene i troškove nije primjereno upotrijebiti domaće cijene i troškove u predmetnoj zemlji, čime je opravdano pokretanje ispitnog postupka na osnovi članka 2. stavka 6.a osnovne uredbe.

Izvješće o predmetnoj zemlji dostupno je u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama te na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu (9).

Na temelju toga izračunane dampinške marže znatne su za predmetnu zemlju.

4.2.    Tvrdnja o vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete

Podnositelj zahtjeva tvrdi da postoji vjerojatnost nastavka ili ponavljanja štete. Podnositelj zahtjeva dostavio je dostatne dokaze da je uvoz proizvoda iz postupka revizije iz predmetne zemlje u Uniju ostao stabilan u smislu apsolutne vrijednosti i u smislu tržišnog udjela.

Dokazi koje je podnositelj zahtjeva dostavio pokazuju da su obujam i/ili cijene uvezenog proizvoda iz postupka revizije među ostalim negativno utjecali na prodane količine i/ili razinu naplaćenih cijena, što je dovelo do štetnih učinaka na cjelokupne rezultate industrije Unije.

Osim toga, u svakom slučaju, podnositelj zahtjeva dostavio je i dostatne dokaze da će, ako se dopusti istek mjera, trenutačna razina uvoza proizvoda iz postupka revizije iz predmetne zemlje u Uniju vjerojatno porasti zbog postojanja znatnih neiskorištenih kapaciteta proizvođača izvoznika u NRK-u, kao i zbog privlačnosti tržišta EU-a. U tom pogledu podnositelj zahtjeva tvrdi da bi eventualno uklanjanje štete većinom bilo posljedica postojanja mjera te da bi, ako se dopusti istek mjera, svako ponavljanje znatnog uvoza po dampinškim cijenama iz predmetne zemlje vjerojatno dovelo do ponavljanja štete za industriju Unije.

5.   Postupak

Nakon savjetovanja s odborom uspostavljenim na temelju članka 15. stavka 1. osnovne uredbe utvrđeno je da postoje dostatni dokazi o vjerojatnosti dampinga i štete koji opravdavaju pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera te Komisija pokreće reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 2. osnovne uredbe.

Revizijom zbog predstojećeg isteka mjera utvrdit će se postoji li vjerojatnost da bi istek mjera doveo do nastavka ili ponavljanja dampinga proizvoda iz postupka revizije podrijetlom iz predmetne zemlje te nastavka ili ponavljanja štete za industriju Unije.

Uredbom (EU) 2018/825 Europskog parlamenta i Vijeća (10) (paket modernizacije instrumenata trgovinske zaštite), koja je stupila na snagu 8. lipnja 2018., znatno su izmijenjeni vremenski raspored i rokovi koji su se prethodno primjenjivali na antidampinške postupke. Stoga Komisija poziva zainteresirane strane da poštuju postupovne korake i rokove navedene u ovoj Obavijesti i u daljnjim obavijestima Komisije. Komisija također skreće pozornost strana da je nakon izbijanja bolesti COVID-19 objavljena Obavijest (11) o posljedicama izbijanja covida-19 za antidampinške i antisubvencijske ispitne postupke koja bi se mogla primjenjivati na ovaj postupak.

5.1.    Razdoblje ispitnog postupka revizije i razmatrano razdoblje

Ispitnim postupkom u vezi s nastavkom ili ponavljanjem dampinga obuhvatit će se razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. („razdoblje ispitnog postupka revizije”). Ispitivanjem kretanja relevantnih za procjenu vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete bit će obuhvaćeno razdoblje od 1. siječnja 2017. do kraja razdoblja ispitnog postupka revizije („razmatrano razdoblje”).

5.2.    Primjedbe na zahtjev i na pokretanje ispitnog postupka

Sve zainteresirane strane pozivaju se da iznesu svoja stajališta o ulaznim elementima i oznakama Harmoniziranog sustava (HS) iz zahtjeva (12) u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije (13).

Sve zainteresirane strane koje žele iznijeti primjedbe o zahtjevu (uključujući pitanja koja se odnose na štetu i uzročnost) ili o bilo kojem aspektu povezanom s pokretanjem ispitnog postupka (uključujući razinu potpore zahtjevu) moraju to učiniti u roku od 37 dana od datuma objave ove Obavijesti.

Zahtjev za saslušanje u vezi s pokretanjem ispitnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti.

5.3.    Postupak za određivanje vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja dampinga

U reviziji zbog predstojećeg isteka mjera Komisija ispituje izvoz u Uniju u razdoblju ispitnog postupka revizije te, bez obzira na izvoz u Uniju, razmatra je li stanje u pogledu društava koja proizvode i prodaju proizvod iz postupka revizije u predmetnoj zemlji takvo da bi istekom mjera vjerojatno došlo do nastavka ili ponavljanja izvoza po dampinškim cijenama u Uniju.

Stoga se svi proizvođači (14) proizvoda iz postupka revizije iz predmetne zemlje, bez obzira na to jesu li tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije izvozili proizvod iz postupka revizije u Uniju, pozivaju na sudjelovanje u ispitnom postupku Komisije.

5.3.1.   Ispitivanje proizvođačâ u predmetnoj zemlji

S obzirom na velik broj proizvođača izvoznika u NRK-u koji bi mogli biti obuhvaćeni ovom revizijom zbog predstojećeg isteka mjera te radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija može broj proizvođača koji će biti predmet ispitnog postupka ograničiti na razumnu mjeru odabirom uzorka. Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 17. osnovne uredbe.

Kako bi Komisija mogla odlučiti je li odabir uzorka potreban te, ako jest, odabrati uzorak, svi proizvođači ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime, uključujući one koji nisu surađivali u ispitnom postupku koji je doveo do mjera koje su predmet ove revizije, pozivaju se da Komisiji dostave informacije o svojim društvima u roku od sedam dana od datuma objave ove Obavijesti. Te se informacije moraju dostaviti putem internetske stranice TRON.tdi na sljedećoj adresi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Informacije o pristupu internetskoj stranici TRON nalaze se u odjeljcima 5.6. i 5.9. u nastavku.

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za odabir uzorka proizvođača u predmetnoj zemlji, Komisija će kontaktirati i s tijelima NRK-a te može kontaktirati sa svim poznatim udruženjima proizvođača u predmetnoj zemlji.

Ako je odabir uzorka potreban, proizvođači će se odabrati na temelju najvećeg reprezentativnog obujma proizvodnje, prodaje ili izvoza koji se razumno može ispitati u raspoloživom razdoblju. Komisija će o društvima odabranima u uzorak obavijestiti sve poznate proizvođače u predmetnoj zemlji, tijela predmetne zemlje i udruženja proizvođača u predmetnoj zemlji, ako je potrebno putem tijela predmetne zemlje.

Nakon što Komisija zaprimi potrebne informacije za odabir uzorka proizvođača, obavijestit će predmetne strane o svojoj odluci o njihovu uključenju u uzorak. Proizvođači u uzorku morat će dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 30 dana od datuma priopćenja odluke o njihovu uključenju u uzorak, osim ako je određeno drukčije.

Komisija će u dokumentaciju koja se daje na uvid zainteresiranim stranama dodati bilješku koja odražava odabir uzorka. Sve primjedbe na odabir uzorka moraju biti zaprimljene u roku od tri dana od datuma priopćenja odluke o odabiru uzorka.

Primjerak upitnika za proizvođače u predmetnoj zemlji dostupan je u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama i na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

Ne dovodeći u pitanje moguću primjenu članka 18. osnovne uredbe, za društva koja su pristala na to da ih se uključi u uzorak, ali nisu u njega uključena, smatrat će se da surađuju („proizvođači koji surađuju, a nisu uključeni u uzorak”).

5.3.2.   Dodatni postupak u vezi s predmetnom zemljom u kojoj postoje znatni poremećaji

U skladu s odredbama ove Obavijesti, sve zainteresirane strane pozivaju se da iznesu svoja stajališta te dostave informacije i popratne dokaze u pogledu primjene članka 2. stavka 6.a osnovne uredbe. Osim ako je određeno drukčije, te informacije i popratni dokazi moraju se dostaviti Komisiji u roku od 37 dana od datuma objave ove Obavijesti.

U skladu s člankom 2. stavkom 6.a točkom (e) osnovne uredbe Komisija će ubrzo nakon pokretanja postupka, putem bilješke u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama, obavijestiti stranke u ispitnom postupku o relevantnim izvorima koje namjerava upotrijebiti za potrebe određivanja uobičajene vrijednosti u predmetnoj zemlji u skladu s člankom 2. stavkom 6.a osnovne uredbe. Bit će obuhvaćeni svi izvori, uključujući odabir odgovarajuće reprezentativne treće zemlje prema potrebi. Strankama u ispitnom postupku daje se 10 dana za podnošenje primjedbi od datuma dodavanja navedene bilješke u dokumentaciju predmeta.

Prema informacijama koje su dostupne Komisiji, moguće reprezentativne treće zemlje za predmetnu zemlju u ovom su slučaju Turska i Srbija. U cilju konačnog odabira odgovarajuće reprezentativne treće zemlje Komisija će ispitati postoje li zemlje na sličnom stupnju gospodarskog razvoja kao predmetna zemlja u kojima postoji proizvodnja i prodaja proizvoda iz postupka revizije i u kojima su dostupni relevantni podaci. Ako ima više takvih reprezentativnih zemalja, prednost će se, ako je to primjereno, dati zemljama s odgovarajućom razinom socijalne zaštite i zaštite okoliša.

Kad je riječ o relevantnim izvorima, Komisija poziva sve proizvođače u NRK-u da u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti dostave informacije o materijalima (sirovinama i prerađenim materijalima) i energiji koje upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda iz postupka revizije. Te se informacije moraju dostaviti putem internetske stranice TRON.tdi na sljedećoj adresi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R738_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Informacije o pristupu internetskoj stranici TRON nalaze se u odjeljcima 5.6. i 5.9. u nastavku.

Nadalje, bilo kakve činjenične informacije povezane s vrijednostima troškova i cijenama u skladu s člankom 2. stavkom 6.a točkom (a) osnovne uredbe moraju se dostaviti u roku od 65 dana od datuma objave ove Obavijesti. Te činjenične informacije trebale bi potjecati isključivo iz javno dostupnih izvora.

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za ispitni postupak u pogledu navodnih znatnih poremećaja u smislu članka 2. stavka 6.a točke (b) osnovne uredbe, Komisija će također staviti na raspolaganje upitnik vladi predmetne zemlje.

5.3.3.   Ispitivanje nepovezanih uvoznika (15) (16)

Nepovezani uvoznici proizvoda iz postupka revizije iz NRK-a u Uniju, uključujući one koji nisu surađivali u ispitnim postupcima koji su doveli do mjera na snazi, pozivaju se na sudjelovanje u ovom ispitnom postupku.

S obzirom na velik broj nepovezanih uvoznika koji bi mogli biti obuhvaćeni ovom revizijom zbog predstojećeg isteka mjera te radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija može broj nepovezanih uvoznika koji će biti predmet ispitnog postupka ograničiti na razumnu mjeru odabirom uzorka. Odabir uzorka provodi se u skladu s člankom 17. osnovne uredbe.

Kako bi Komisija mogla odlučiti je li odabir uzorka potreban te, ako jest, odabrati uzorak, svi nepovezani uvoznici ili zastupnici koji djeluju u njihovo ime, uključujući one koji nisu surađivali u ispitnom postupku koji je doveo do mjera koje su predmet ove revizije, pozivaju se da se jave Komisiji. To moraju učiniti u roku od sedam dana od datuma objave ove Obavijesti, i to tako da Komisiji dostave informacije o svojim društvima koje se traže u Prilogu ovoj Obavijesti.

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za odabir uzorka nepovezanih uvoznika, Komisija može kontaktirati i sa svim poznatim udruženjima uvoznika.

Ako je odabir uzorka potreban, uvoznici se mogu odabrati na temelju najvećeg reprezentativnog obujma prodaje proizvoda iz postupka revizije iz predmetne zemlje u Uniju koji se razumno može ispitati u raspoloživom razdoblju. Komisija će o društvima odabranima u uzorak obavijestiti sve poznate nepovezane uvoznike i udruženja uvoznika.

Komisija će u dokumentaciju koja se daje na uvid zainteresiranim stranama dodati i bilješku koja odražava odabir uzorka. Sve primjedbe na odabir uzorka moraju biti zaprimljene u roku od tri dana od datuma priopćenja odluke o odabiru uzorka.

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak, Komisija će upitnike staviti na raspolaganje nepovezanim uvoznicima u uzorku. Te stranke moraju dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 30 dana od datuma obavijesti o odabiru uzorka, osim ako je određeno drukčije.

Primjerak upitnika za nepovezane uvoznike dostupan je u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama i na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.4.    Postupak za određivanje vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete

Kako bi se utvrdilo postojanje vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete industriji Unije, proizvođači iz Unije koji proizvode proizvod iz postupka revizije pozivaju se na sudjelovanje u ispitnom postupku Komisije.

5.4.1.   Ispitivanje proizvođača iz Unije

Kako bi prikupila informacije koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak u vezi s proizvođačima iz Unije, Komisija će upitnike staviti na raspolaganje poznatim proizvođačima iz Unije ili predstavnicima proizvođača iz Unije, odnosno poduzećima IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft i Ring Alliance Ringbuchtechnik Gmbh.

Prethodno spomenuti proizvođači iz Unije moraju dostaviti ispunjeni upitnik u roku od 37 dana od datuma objave ove Obavijesti, osim ako je određeno drukčije.

Proizvođači iz Unije i predstavnička udruženja koji nisu prethodno spomenuti pozivaju se da kontaktiraju s Komisijom, po mogućnosti e-poštom, odmah ili najkasnije u roku od sedam dana nakon objave ove Obavijesti, osim ako je određeno drukčije, kako bi joj se javili i zatražili upitnik.

Primjerak upitnika za proizvođače iz Unije dostupan je u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama i na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

5.5.    Postupak utvrđivanja interesa Unije

Ako se potvrdi vjerojatnost nastavka ili ponavljanja dampinga i nastavka ili ponavljanja štete, u skladu s člankom 21. osnovne uredbe donijet će se odluka o tome bi li nastavak primjene antidampinških mjera bio protivan interesu Unije.

Proizvođači iz Unije, uvoznici i njihova predstavnička udruženja, korisnici i njihova predstavnička udruženja, sindikati i organizacije koje zastupaju potrošače pozivaju se da Komisiji dostave informacije o interesu Unije. Kako bi sudjelovale u ispitnom postupku, organizacije koje predstavljaju potrošače moraju dokazati da postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz postupka revizije.

Informacije u vezi s utvrđivanjem interesa Unije moraju se dostaviti u roku od 37 dana od datuma objave ove Obavijesti, osim ako je određeno drukčije. Te informacije mogu se dostaviti u slobodnom obliku ili ispunjavanjem upitnika koji je pripremila Komisija.

Primjerak upitnika, uključujući upitnik za korisnike proizvoda iz postupka revizije, dostupan je u dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama i na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526. U svakom slučaju, informacije dostavljene u skladu s člankom 21. uzimaju se u obzir samo ako su u trenutku dostavljanja potkrijepljene činjeničnim dokazima kojima se potkrepljuje njihova valjanost.

5.6.    Zainteresirane strane

Kako bi sudjelovale u ispitnom postupku, zainteresirane strane kao što su proizvođači u predmetnoj zemlji, proizvođači iz Unije, uvoznici i njihova predstavnička udruženja, korisnici i njihova predstavnička udruženja, sindikati te organizacije koje zastupaju potrošače prvo moraju dokazati da postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz postupka revizije.

Proizvođači u predmetnoj zemlji, proizvođači iz Unije, uvoznici i predstavnička udruženja koji su na raspolaganje stavili informacije u skladu s postupcima opisanima u odjeljcima 5.3.1., 5.3.3. i 5.4.1. smatrat će se zainteresiranim stranama ako postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz postupka revizije.

Druge osobe moći će sudjelovati u ispitnom postupku kao zainteresirane strane tek od trenutka kada se jave i uz uvjet da postoji objektivna veza između njihovih aktivnosti i proizvoda iz postupka revizije. Status zainteresirane strane ne dovodi u pitanje primjenu članka 18. osnovne uredbe.

Pristup dokumentaciji koja se daje na uvid zainteresiranim stranama moguć je putem internetske stranice TRON.tdi na sljedećoj adresi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Slijedite upute na stranici da biste joj mogli pristupiti (17).

5.7.    Ostali podnesci

Podložno odredbama ove Obavijesti, sve zainteresirane strane pozivaju se da iznesu svoja stajališta te dostave informacije i popratne dokaze. Osim ako je određeno drukčije, te informacije i popratni dokazi moraju se dostaviti Komisiji u roku od 37 dana od datuma objave ove Obavijesti.

5.8.    Mogućnost saslušanja pred ispitnim službama Komisije

Sve zainteresirane strane mogu zatražiti saslušanje pred ispitnim službama Komisije. Svi zahtjevi za saslušanje moraju se podnijeti u pisanom obliku i moraju sadržavati razloge za njihovo podnošenje, kao i sažetak pitanja o kojima zainteresirana strana želi raspravljati tijekom saslušanja. Saslušanje se ograničava na pitanja koja su zainteresirane strane unaprijed iznijele u pisanom obliku.

Saslušanja u načelu neće služiti izlaganju činjeničnih informacija koje još nisu unesene u dokumentaciju. Međutim, u interesu dobrog upravljanja te kako bi službe Komisije mogle ostvariti napredak u provedbi ispitnog postupka, zainteresirane strane mogu se pozvati da dostave nove činjenične informacije nakon saslušanja.

5.9.    Upute za dostavu podnesaka i ispunjenih upitnika te korespondenciju

Informacije dostavljene Komisiji u svrhu ispitnih postupaka trgovinske zaštite ne smiju podlijegati autorskim pravima. Prije nego što Komisiji dostave informacije i/ili podatke koji podliježu autorskim pravima treće strane, zainteresirane strane moraju zatražiti posebno dopuštenje od nositelja autorskih prava kojim se Komisiji izričito dopušta a) upotreba informacija i podataka u svrhu ovog postupka trgovinske zaštite i b) pružanje informacija i/ili podataka zainteresiranim stranama u ovom ispitnom postupku u obliku kojim im se omogućuje ostvarivanje prava na obranu.

Svi podnesci (uključujući informacije koje se traže u ovoj Obavijesti), ispunjeni upitnici i korespondencija zainteresiranih strana za koje se zahtijeva povjerljivo postupanje, moraju imati oznaku „Sensitive” (18) (osjetljivo). Strane koje dostavljaju informacije tijekom ovog ispitnog postupka pozivaju se da obrazlože svoj zahtjev za povjerljivo postupanje.

Zainteresirane strane koje dostavljaju informacije s oznakom „Sensitive” dužne su u skladu s člankom 19. stavkom 2. osnovne uredbe dostaviti sažetke tih informacija u verziji koja nije povjerljiva s oznakom „For inspection by interested parties” (na uvid zainteresiranim stranama). Ti sažeci moraju biti dovoljno detaljni da se može razumjeti bit informacija koje su dostavljene kao povjerljive. Ako stranka koja dostavlja povjerljive informacije ne navede dobar razlog za traženje povjerljivog postupanja ili ne dostavi sažetak u verziji koja nije povjerljiva, u traženom obliku i tražene kvalitete, Komisija te informacije ne mora uzeti u obzir, osim ako se iz odgovarajućih izvora može na zadovoljavajući način dokazati da su te informacije točne.

Zainteresirane strane pozivaju se da sve podneske i zahtjeve dostave putem stranice TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), uključujući skenirane punomoći i potvrde. Uporabom stranice TRON.tdi ili e-pošte zainteresirane strane izražavaju svoju suglasnost s pravilima koja se primjenjuju na elektroničke podneske, sadržanima u dokumentu „KORESPONDENCIJA S EUROPSKOM KOMISIJOM U PREDMETIMA TRGOVINSKE ZAŠTITE” objavljenom na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresirane strane moraju navesti svoje ime, adresu, broj telefona i valjanu e-adresu te osigurati da je dostavljena e-adresa ispravna službena e-adresa koja se svakodnevno provjerava. Nakon što primi podatke za kontakt, Komisija će sa zainteresiranim stranama komunicirati isključivo putem stranice TRON.tdi ili e-poštom, osim ako one izričito zatraže da sve dokumente Komisije primaju nekim drugim sredstvom komunikacije ili ako vrsta dokumenta zahtijeva slanje preporučenom poštom. Dodatna pravila i informacije o korespondenciji s Komisijom, uključujući načela koja se primjenjuju na podneske poslane putem stranice TRON.tdi i e-poštom, zainteresirane strane mogu pronaći u prethodno navedenim uputama za komunikaciju sa zainteresiranim stranama.

Adresa Komisije za korespondenciju:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

Adrese e-pošte:

Za pitanja o dampingu: TRADE-R738-RBM-DUMPING@ec.europa.eu

Za pitanja o šteti i interesu Unije: TRADE-R738-RBM-INJURY@ec.europa.eu

6.   Vremenski okvir ispitnog postupka

Ispitni postupak u pravilu završava u roku od 12 mjeseci i u svakom slučaju ne kasnije od 15 mjeseci od datuma objave ove Obavijesti, u skladu s člankom 11. stavkom 5. osnovne uredbe.

7.   Dostavljanje informacija

U pravilu zainteresirane strane mogu dostaviti informacije samo u rokovima navedenima u odjeljku 5. ove Obavijesti.

Radi završetka ispitnog postupka u propisanom roku, Komisija neće prihvatiti podneske zainteresiranih strana nakon isteka roka za dostavu primjedbi na konačnu objavu ili, ako je primjenjivo, nakon isteka roka za dostavu primjedbi na dodatnu konačnu objavu.

8.   Mogućnost dostave primjedbi na podneske drugih strana

Kako bi se zajamčila prava na obranu, zainteresirane strane trebale bi imati mogućnost iznošenja primjedbi na informacije koje su dostavile druge zainteresirane strane. Zainteresirane strane pritom smiju iznositi primjedbe samo na pitanja iz podnesaka drugih zainteresiranih strana i ne smiju postavljati nova pitanja.

Primjedbe na informacije koje su dostavile druge zainteresirane strane kao odgovor na objavu konačnih nalaza treba podnijeti u roku od pet dana od isteka roka za iznošenje primjedbi o konačnim nalazima, osim ako je određeno drukčije. U slučaju dodatne konačne objave, primjedbe na informacije koje su dostavile druge zainteresirane strane kao odgovor na tu dodatnu objavu treba dostaviti u roku od jednog dana od isteka roka za dostavu primjedbi na tu dodatnu objavu, osim ako je određeno drukčije.

Navedeni rokovi ne dovode u pitanje pravo Komisije da zatraži dodatne informacije od zainteresiranih strana u propisno opravdanim slučajevima.

9.   Produljenje rokova navedenih u ovoj Obavijesti

Produljenje rokova predviđenih ovom Obavijesti može se odobriti na zahtjev zainteresiranih strana koje navedu valjan razlog.

Svako produljenje rokova predviđenih u ovoj Obavijesti može se zatražiti samo u iznimnim okolnostima te će se odobriti samo ako je propisno opravdano. U svakom slučaju, produljenje roka za odgovor na upitnike obično je ograničeno na tri dana, a u pravilu ne prelazi sedam dana. U pogledu rokova za dostavu drugih informacija navedenih u ovoj Obavijesti, produljenje će biti ograničeno na tri dana, osim ako se dokaže postojanje iznimnih okolnosti.

10.   Nesuradnja

Ako zainteresirana strana odbije odobriti pristup potrebnim informacijama ili ih ne dostavi u roku ili ako znatno ometa ispitni postupak, nalazi, bili pozitivni ili negativni, mogu se donijeti na temelju raspoloživih podataka u skladu s člankom 18. osnovne uredbe.

Ako se utvrdi da je zainteresirana strana dostavila lažne ili obmanjujuće informacije, te se informacije ne moraju uzeti u obzir i mogu se upotrijebiti raspoloživi podaci.

Ako zainteresirana strana ne surađuje ili surađuje samo djelomično te se stoga nalazi temelje na raspoloživim podacima u skladu s člankom 18. osnovne uredbe, ishod za tu stranu može biti manje povoljan nego što bi bio da je surađivala.

Nedostavljanje odgovora u elektroničkom obliku ne smatra se nesuradnjom, pod uvjetom da zainteresirana strana dokaže da bi dostavljanje odgovora u traženom obliku dovelo do nepotrebnog dodatnog opterećenja ili neopravdanog dodatnog troška. Zainteresirana strana trebala bi o tome odmah obavijestiti Komisiju.

11.   Službenik za saslušanje

Zainteresirane strane mogu zatražiti intervenciju službenika za saslušanje u trgovinskim postupcima. Službenik za saslušanje ispituje zahtjeve za pristup dokumentaciji, sporove povezane s povjerljivošću dokumenata, zahtjeve za produljenje rokova i sve druge zahtjeve povezane s pravima na obranu zainteresiranih strana i trećih strana koji se mogu podnijeti tijekom postupka.

Službenik za saslušanje može organizirati saslušanja sa zainteresiranim stranama i službama Komisije te posredovati među njima kako bi osigurao da zainteresirane strane u potpunosti ostvaruju svoja prava na obranu. Zahtjevi za saslušanje pred službenikom za saslušanje podnose se u pisanom obliku i trebali bi sadržavati razloge za njihovo podnošenje. Službenik za saslušanje ispitat će razloge za podnošenje zahtjevâ. Ta bi se saslušanja trebala održati samo ako pitanja nisu pravodobno riješena sa službama Komisije.

Svi zahtjevi moraju se podnijeti pravovremeno i žurno kako se ne bi ugrozilo uredno odvijanje postupka. U tu svrhu zainteresirane strane trebale bi zatražiti intervenciju službenika za saslušanje u najkraćem roku nakon nastanka događaja koji opravdava takvu intervenciju. Ako se zahtjevi za saslušanje ne podnesu u važećem roku, službenik za saslušanje ispitat će i razloge kašnjenja, prirodu postavljenih pitanja i utjecaj tih pitanja na pravo na obranu, vodeći računa o interesu dobrog upravljanja i pravovremenom završetku ispitnog postupka.

Dodatne informacije i podatke za kontakt zainteresirane strane mogu pronaći na stranicama službenika za saslušanje na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Mogućnost zahtjeva za reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 3. osnovne uredbe

S obzirom na to da je ova revizija zbog predstojećeg isteka mjera pokrenuta u skladu s odredbama članka 11. stavka 2. osnovne uredbe, njezini nalazi neće dovesti do izmjene postojećih mjera, nego do stavljanja izvan snage ili nastavka primjene tih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 6. osnovne uredbe.

Ako zainteresirana strana smatra da je revizija mjera opravdana radi omogućivanja izmjene mjera, ta strana može zatražiti reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 3. osnovne uredbe.

Stranke koje žele zatražiti takvu reviziju, koja bi se provela neovisno od revizije zbog predstojećeg isteka mjera iz ove Obavijesti, mogu se obratiti Komisiji na prethodno navedenu adresu.

13.   Obrada osobnih podataka

Osobni podaci prikupljeni u ovom ispitnom postupku obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (19).

Obavijest o zaštiti podataka kojom se pojedinci obavješćuju o obradi osobnih podataka u okviru djelovanja Komisije u području trgovinske zaštite dostupna je na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  SL C 331, 7.10.2020., str. 14.

(2)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/703 оd 11. svibnja 2016. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih prstenastih mehanizama za uvezivanje listova papira podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera na temelju članka 11. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 (SL L 122, 12.5.2016., str. 1.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1208/2004 od 28. lipnja 2004. o proširenju konačne antidampinške mjere uvedene Uredbom (EZ) br. 119/97 na uvoz određenih prstenastih mehanizama za uvezivanje listova papira podrijetlom iz Narodne Republike Kine, na isti proizvod isporučen iz Socijalističke Republike Vijetnama (SL L 232, 1.7.2004., str. 1.); Uredba Vijeća (EZ) br. 33/2006 od 9. siječnja 2006. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Uredbom (EZ) br. 2074/2004 na uvoz određenih prstenastih mehanizama za uvezivanje listova papira podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz istog proizvoda poslanog iz Laoske Narodne Demokratske Republike (SL L 7, 12.1.2006., str. 1.).

(5)  Radni dokument službi Komisije o znatnim poremećajima u gospodarstvu Narodne Republike Kine u svrhu ispitnih postupaka trgovinske zaštite, 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, dostupan na: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(6)  https://eurometaux.eu/media/1624/study_-analysis-of-market-distortions-in-china.pdf.

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/508 оd 7. travnja 2020. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz određenih toplovaljanih limova i koluta od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indonezije, Narodne Republike Kine i Tajvana (SL L 110, 8.4.2020., str. 3.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1428 od 12. listopada 2020. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz proizvoda od ekstrudiranog aluminija podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 336, 13.10.2020., str. 8.).

(9)  Dokumenti navedeni u izvješću o predmetnoj zemlji dostupni su i na obrazložen zahtjev.

(10)  Uredba (EU) 2018/825 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (SL L 143, 7.6.2018., str. 1.).

(11)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0316(02)&from=EN.

(12)  Informacije o oznakama Harmoniziranog sustava dostupne su i u sažetku zahtjeva za reviziju, koji je dostupan na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu (http://trade.ec.europa.eu/tdi/?).

(13)  Sva upućivanja na objavu ove Obavijesti bit će upućivanja na objavu ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije, osim ako je određeno drukčije.

(14)  Proizvođač je svako društvo u predmetnoj zemlji koje proizvodi proizvod iz postupka revizije, uključujući svako njegovo povezano društvo uključeno u proizvodnju, domaću prodaju ili izvoz proizvoda iz postupka revizije.

(15)  Samo uvoznici koji nisu povezani s proizvođačima u predmetnoj zemlji mogu biti odabrani u uzorak. Uvoznici koji su povezani s proizvođačima moraju ispuniti Prilog I. upitniku za te proizvođače izvoznike. U skladu s člankom 127. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije, dvije se osobe smatraju međusobno povezanima: (a) ako je jedna osoba rukovoditelj ili direktor u poduzeću druge osobe; (b) ako su pravno priznati poslovni partneri; (c) ako su u odnosu poslodavca i posloprimca; (d) ako treća osoba izravno ili neizravno posjeduje, kontrolira ili drži 5 % ili više udjela ili dionica s pravom glasa obiju osoba; (e) ako jedna osoba izravno ili neizravno kontrolira drugu; (f) ako obje osobe izravno ili neizravno kontrolira treća osoba; (g) ako zajedno izravno ili neizravno kontroliraju treću osobu; ili (h) ako su članovi iste obitelji (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.). Osobe se smatraju članovima iste obitelji samo ako su u bilo kojem od sljedećih odnosa: i. suprug i supruga, ii. roditelj i dijete, iii. brat i sestra (i polubrat i polusestra), iv. djed ili baka i unuk ili unuka, v. ujak ili ujna / tetak ili tetka / stric ili strina i nećak ili nećakinja, vi. roditelj supružnika i zet ili snaha, vii. šurjak ili šurjakinja. U skladu s člankom 5. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije, „osoba” znači fizička osoba, pravna osoba i svako udruženje osoba koje nije pravna osoba, ali kojem pravo Unije ili nacionalno pravo priznaje sposobnost poduzimanja pravnih radnji (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(16)  Podaci koje dostave nepovezani uvoznici mogu se osim za utvrđivanje dampinga upotrebljavati i za ostale aspekte ispitnog postupka.

(17)  U slučaju tehničkih problema obratite se uredu za podršku Trade Service Desk e-poštom na trade-service-desk@ec.europa.eu ili telefonom na +32 2 297 97 97.

(18)  Dokument s oznakom „Sensitive” dokument je koji se smatra povjerljivim u skladu s člankom 19. osnovne uredbe i člankom 6. Sporazuma WTO-a o provedbi članka VI. GATT-a iz 1994. (Sporazum o antidampingu). To je ujedno zaštićeni dokument u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(19)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


PRILOG

Verzija „Sensitive”

Verzija „For inspection by interested parties”

(označite odgovarajuću rubriku)

REVIZIJA ZBOG PREDSTOJEĆEG ISTEKA ANTIDAMPINŠKIH MJERA KOJE SE PRIMJENJUJU NA UVOZ ODREĐENIH PRSTENASTIH MEHANIZAMA ZA UVEZIVANJE PODRIJETLOM IZ NARODNE REPUBLIKE KINE I KOJE SU PROŠIRENE NA VIJETNAM I LAOSKU NARODNU DEMOKRATSKU REPUBLIKU

INFORMACIJE ZA ODABIR UZORKA NEPOVEZANIH UVOZNIKA

Ovaj obrazac namijenjen je za pomoć nepovezanim uvoznicima pri odgovaranju na zahtjev za informacije za odabir uzorka iz točke 5.3.3. Obavijesti o pokretanju postupka.

Obje verzije, „Sensitive” i „For inspection by interested parties”, treba poslati Komisiji kako je navedeno u Obavijesti o pokretanju postupka.

1.   PODACI O DRUŠTVU I PODACI ZA KONTAKT

Navedite sljedeće podatke o društvu:

Naziv društva

 

Adresa

 

Osoba za kontakt

 

E-adresa:

 

Telefon

 

Internetske stranice

 

2.   PROMET I OBUJAM PRODAJE

Navedite ukupni promet svojeg društva u eurima (EUR) te promet i masu uvoza u Uniju i preprodaje na tržištu Unije nakon uvoza iz NRK-a u razdoblju ispitnog postupka revizije (od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.) određenih prstenastih mehanizama za uvezivanje kako su definirani u Obavijesti o pokretanju postupka. Navedite upotrijebljenu jedinicu mase ako nije riječ o tonama.

 

Tone

Vrijednost u eurima (EUR)

Ukupni promet društva u eurima (EUR)

 

 

Uvoz proizvoda iz postupka revizije u Uniju

 

 

Preprodaja proizvoda iz postupka revizije na tržištu Unije nakon uvoza iz NRK-a

 

 

3.   DJELATNOSTI DRUŠTVA I POVEZANIH DRUŠTAVA (1)

Podrobno i precizno opišite djelatnosti društva i svih povezanih društava (nabrojite društva i navedite vrstu njihove povezanosti s vašim društvom) uključenih u proizvodnju i/ili prodaju (izvozna i/ili domaća) proizvoda iz postupka revizije. Te djelatnosti mogu uključivati kupnju proizvoda iz postupka revizije ili njegovu proizvodnju u okviru podugovora, ili preradu proizvoda iz postupka revizije ili trgovanje njime, ali nisu na to ograničene.

Naziv i lokacija društva

Djelatnosti

Vrsta povezanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   OSTALE INFORMACIJE

Navedite sve ostale relevantne informacije za koje smatrate da bi Komisiji mogle biti korisne pri odabiru uzorka.

5.   POTVRDA O SUGLASNOSTI

Dostavljanjem prethodno navedenih informacija društvo daje suglasnost za svoje moguće uključenje u uzorak. Ako društvo bude odabrano u uzorak, od njega će se tražiti da ispuni upitnik i dopusti posjet svojim poslovnim prostorima radi provjere dostavljenih odgovora. Ako društvo navede da ne želi biti uključeno u uzorak, smatrat će se da nije surađivalo u ispitnom postupku. Nalazi Komisije za uvoznike koji ne surađuju temelje se na raspoloživim podacima te ishod za predmetno društvo može biti manje povoljan nego što bi bio da je surađivalo.

Potpis ovlaštene osobe:

Ime i titula ovlaštene osobe:

Datum:


(1)  U skladu s člankom 127. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije, dvije se osobe smatraju međusobno povezanima: (a) ako je jedna osoba rukovoditelj ili direktor u poduzeću druge osobe; (b) ako su pravno priznati poslovni partneri; (c) ako su u odnosu poslodavca i posloprimca; (d) ako treća osoba izravno ili neizravno posjeduje, kontrolira ili drži 5 % ili više udjela ili dionica s pravom glasa obiju osoba; (e) ako jedna osoba izravno ili neizravno kontrolira drugu; (f) ako obje osobe izravno ili neizravno kontrolira treća osoba; (g) ako zajedno izravno ili neizravno kontroliraju treću osobu; ili (h) ako su članovi iste obitelji (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.). Osobe se smatraju članovima iste obitelji samo ako su u bilo kojem od sljedećih odnosa: i. suprug i supruga, ii. roditelj i dijete, iii. brat i sestra (i polubrat i polusestra), iv. djed ili baka i unuk ili unuka, v. ujak ili ujna / tetak ili tetka / stric ili strina i nećak ili nećakinja, vi. roditelj supružnika i zet ili snaha, vii. šurjak ili šurjakinja. U skladu s člankom 5. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije, „osoba” znači fizička osoba, pravna osoba i svako udruženje osoba koje nije pravna osoba, ali kojem pravo Unije ili nacionalno pravo priznaje sposobnost poduzimanja pravnih radnji (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).


DRUGI

Europska komisija

11.5.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 183/20


Objava obavijesti o odobrenju standardne izmjene specifikacije proizvoda za naziv u sektoru vina iz članka 17. stavaka 2. i 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33

(2021/C 183/05)

Ova obavijest objavljuje se u skladu s člankom 17. stavkom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 (1).

OBAVIJEST O STANDARDNOJ IZMJENI JEDINSTVENOG DOKUMENTA

„PUISSEGUIN SAINT-EMILION”

PDO-FR-A0992-AM03

Datum obavijesti: 9. ožujka 2021.

OPIS I RAZLOZI ODOBRENE IZMJENE

1.   Zemljopisno područje

Izmijenjen je tekst koji se odnosi na zemljopisno područje kako se u njemu više ne bi upućivalo na katastarske odsječke. Usto se upućuje na službeni zemljopisni šifrarnik.

Riječ je samo o izmjeni teksta koja nipošto ne utječe na zemljopisno područje.

Ta izmjena zahtijeva izmjenu točke 1.6. jedinstvenog dokumenta.

2.   Područje u neposrednoj blizini

U pogledu područja u neposrednoj blizini ispravljen je previd. Naime, prilikom spajanja općine Puisseguin i općine Monbadon dio koji odgovara potonjoj općini nije dodan u područje u neposrednoj blizini. Usto se upućuje na službeni zemljopisni šifrarnik.

Ta izmjena zahtijeva izmjenu točke 1.9. jedinstvenog dokumenta.

3.   Kretanja između ovlaštenih skladišta

U poglavlju 1. Odjeljku IX. Briše se točka 5. Podtočka (b) koja se odnosi na datum početka kretanja vina između ovlaštenih skladišta.

Ta izmjena ne utječe na jedinstveni dokument.

4.   Upućivanja na nadzorno tijelo

Revidiran je tekst upućivanja na nadzorno tijelo kako bi se uskladio s drugim specifikacijama oznaka. Riječ je samo o izmjeni teksta. Ta izmjena ne utječe na jedinstveni dokument.

JEDINSTVENI DOKUMENT

1.   Naziv

Puisseguin Saint-Emilion

2.   Vrsta oznake zemljopisnog podrijetla

ZOI – zaštićena oznaka izvornosti

3.   Kategorije proizvoda od vinove loze

1.

Vino

4.   Opis vina

Ta crna vina uglavnom se dobivaju od sorte merlot N te su jaka i zaokružena, intenzivne boje i intenzivnih aroma šumskog voća koje dozrijevanjem razvijaju složen buke.

Držanje u bačvama, koje se često primjenjuje, može dati pržene tonove vanilije koji obogaćuju aromatsku paletu i strukturu vina.

Vina imaju sljedeća svojstva:

najmanju prirodnu volumnu alkoholnu jakost od 11 %,

ukupnu volumnu alkoholnu jakost od 13,5 % nakon pojačavanja,

sadržaj jabučne kiseline od najviše 0,3 g/l,

sadržaj fermentabilnog šećera (glukoza i fruktoza) od najviše 3 g/l.

Opća analitička svojstva

Najveća ukupna alkoholna jakost (u % volumena):

 

Najmanja stvarna alkoholna jakost (u % volumena):

 

Najmanja ukupna kiselost:

u miliekvivalentima po litri

Najveći sadržaj hlapljivih kiselina (u miliekvivalentima po litri):

13,26

Najveći ukupni sadržaj sumporova dioksida (u miligramima po litri):

140

5.   Postupci proizvodnje vina

5.1.   Posebni enološki postupci

Pojačavanje

Poseban enološki postupak

Reduktivne tehnike pojačavanja vina dopuštene su uz ograničenje stope koncentracije od 15 %.

Ukupna volumna alkoholna jakost vina nakon pojačavanja ne premašuje 13,5 %.

Uzgoj vinove loze

Postupak uzgoja

Najmanja gustoća nasada vinove loze iznosi 5 500 trsova po hektaru.

Razmak između redova ne smije biti veći od 2 metra, a razmak između trsova u istom redu ne smije biti manji od 0,50 metara.

Rezidba je obavezna. Obavlja se najkasnije u fazi širenja lišća (9. faza Lorenzove skale za praćenje godišnjeg biološkog ciklusa).

Pri rezidbi vinove loze primjenjuju se sljedeće tehnike koje pogoduju širenju i prozračenosti vegetacije na samo jednom sustavu brajdi i istodobno ograničavaju broj grozdova:

rezidba jednostruki ili dvostruki Guyot,

rezidba na reznike (kratka rezidba) u obliku kordonca Royat ili lepezastom obliku,

rezidba na lucnjeve (duga rezidba).

Svaki trs ima najviše 12 pupova.

U svakom slučaju, zabranjeno je preklapanje lucnjeva.

Navodnjavanje

Navodnjavanje tijekom razdoblja rasta vinove loze dopušteno je isključivo u slučaju trajne suše koja ometa pravilan fiziološki razvoj vinove loze i dobro sazrijevanje grožđa.

5.2.   Najveći prinosi

Crno vino

65 hektolitara po hektaru

6.   Razgraničeno zemljopisno područje

Berba grožđa, proizvodnja, razvoj i dozrijevanje vina osiguravaju se na dijelu područja općine departmana Gironde de Puisseguin (na temelju službenog zemljopisnog šifrarnika od 26. veljače 2020.), koji odgovara području te općine kako je bilo definirano prije njezina spajanja s općinom Monbadon 1. siječnja 1989. (odluka prefekta od 10. studenoga 1988.).

7.   Glavne sorte vinove loze

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Cot N – Malbec

Merlot N

8.   Opis povezanosti

Zemljopisno područje kontrolirane oznake izvornosti „Puisseguin Saint-Emilion” ograničeno je na dio općine Puisseguin koji odgovara definiciji te općine prije spajanja s općinom Monbadon 1989. To se područje nalazi na sjeveroistoku departmana Gironde, 48 kilometara sjeveroistočno od Bordeauxa i 10 kilometara sjeveroistočno od Saint-Emiliona, na području regije Libourne.

Prostrana vinogradarska tla razgraničenih čestica kontrolirane oznake izvornosti smještena su na ušću rijeke Isle i rijeke Dordogne te su uglavnom vapnenačka i glinovito-vapnenačka.

Na obali Atlantskog oceana, pa tako i u cijelom departmanu Gironde, klima je, umjerena oceanska s umjerenim temperaturnim razlikama koje pogoduju uzgoju vinove loze. Zbog položaja zemljopisnog područja na sjeveroistoku departmana Gironde primjetna su i blaga obilježja kontinentalne klime koja se odražavaju u višim ljetnim i jesenskim temperaturama, koje pogoduju dozrijevanju grožđa. Oceanska klima, koja je nepredvidiva i ponekad popraćena kišnim jesenskim razdobljima niskog tlaka ili, pak, toplim i vrlo sunčanim kasnim jesenima, izrazito utječe na berbu.

Sorta merlot N izvrsno uspijeva na tom području. Konkretnije, najviše joj pogoduju svježa i vlažna tla glinovite teksture na kojima dobro dozrijeva.

Ostale se sorte uzgajaju na toplijim tlima pjeskovito-šljunčane ili pjeskovito-glinovite teksture te na izrazito izloženim glinovito-vapnenačkim tlima.

Oceanska klima s kontinentalnim utjecajem (vruća ljeta, duge i tople jeseni, blage i obično suhe zime) pogoduje sporom dozrijevanju grožđa.

Na razgraničenom području čestice razvrstane su čestice koje zbog teksture tla ili topografskog položaja (greben ili padina) imaju dobru odvodnju. Isključene su čestice s uglavnom hidromorfnim tlima ili tlima razvijenima na glini i mulju koja imaju nepropusni sloj na malim dubinama. Isključene su i čestice koje se nalaze na dnu udolina s tlima koja upućuju na hidromorfiju i koje su izložene opasnosti od proljetnog mraza.

Te precizno ograničene čestice omogućuju postizanje optimalnih svojstava lokalnih vinskih sorti, odabranih tijekom vremena zbog svojih sposobnosti očuvanja i dozrijevanja, koje su povezane s potrebom za prijevoz tih proizvoda u daleke krajeve.

Kako bi se, bez prevelikog broja pupova na trsovima vinove loze na tlima s dobro poznatim proizvodnim potencijalom, zajamčili dostatan prinos, zrelost i optimalna koncentracija grožđa, povećana je gustoća sadnje. Uz strog način rezidbe i zabranu preklapanja lucnjeva, općim širenjem sustava brajdi mogu se zajamčiti dobra raspodjela pri berbi grožđa i lisna površina dostatna za fotosintezu potrebnu za postizanje boljeg dozrijevanja.

Ubrano grožđe mora biti zdravo te je razvrstavanje stoga obvezno kako bi se odstranili nedovoljno zreli, oštećeni ili zaraženi dijelovi.

Vina moraju dozrijevati barem do proljeća nakon godine berbe te je to razdoblje dozrijevanja potrebno za njihovu stabilizaciju, zrenje i bolji izražaj prije stavljanja na tržište za potrošača.

Vina s oznakom „Puisseguin Saint-Emilion” crna su vina koja se uglavnom dobivaju od sorte merlot N te su jaka i zaokružena, intenzivne boje i intenzivnih aroma šumskog voća koje dozrijevanjem razvijaju složen buke.

Sorte cabernet franc N i cabernet-sauvignon N mješavinama daju svježinu i strukturu i time povećavaju mogućnost dozrijevanja vina i njihovu aromatsku složenost.

Držanje u bačvama, koje se često primjenjuje, može dati pržene tonove vanilije koji obogaćuju aromatsku paletu i strukturu vina.

9.   Osnovni dodatni uvjeti (pakiranje, označivanje, ostali zahtjevi)

Veća zemljopisna jedinica

Pravni okvir:

nacionalno zakonodavstvo

Vrsta dodatnog uvjeta:

dodatne odredbe koje se odnose na označivanje

Opis uvjeta:

Na etiketi vina kontrolirane oznake izvornosti može se navesti veća zemljopisna jedinica „Vin de Bordeaux” ili „Grand Vin de Bordeaux”. Slova u nazivu veće zemljopisne jedinice ne smiju biti viša ni šira od dvije trećine slova u nazivu kontrolirane oznake izvornosti.

Područje u neposrednoj blizini

Pravni okvir:

nacionalno zakonodavstvo

Vrsta dodatnog uvjeta:

odstupanje u pogledu proizvodnje na razgraničenom zemljopisnom području

Opis uvjeta:

Područje u neposrednoj blizini, za koje je utvrđeno odstupanje u pogledu proizvodnje, razvoja i dozrijevanja vina, obuhvaća područja sljedećih općina departmana Gironde, na temelju službenog zemljopisnog šifrarnika od 26. veljače 2020.: Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet, dio općine Puisseguin koji odgovara području bivše općine Monbadon prije njihova spajanja 1. siječnja 1989. i Libourne, za dio njezina područja koje je na jugu ograničeno potokom Capelle i njegovim produžetkom do seoskog puta br. 28., tim putom do rijeke Dordogne i željezničkom prugom Bordeaux–Bergerac.

Poveznica na specifikaciju proizvoda

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d2d5602-00ca-4647-86d6-77e59174e42c


(1)  SL L 9, 11.1.2019., str. 2.