ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 058I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 64.
18. veljače 2021.


Sadržaj

Stranica

 

II.   Informacije

 

ZAJEDNIČKE IZJAVE

 

Vijeće Europske unije

2021/C 58 I/01

Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o utvrđivanju zahtjeva za izvješćivanje kako bi se omogućilo izdavanje obveznica kojima se pridonosi okolišnim ciljevima za instrument NextGenerationEU

1

2021/C 58 I/02

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Komisije o prikupljanju podataka za učinkovite kontrole i revizije

2

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće Europske unije

2021/C 58 I/03

Dodatna izjava Komisije o prikupljanju podataka za učinkovite kontrole i revizije

3

2021/C 58 I/04

Izjava Komisije o metodologiji praćenja klimatskih mjera

4


 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2021/C 58 I/05

Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature Europske unije

5

2021/C 58 I/06

Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature Europske unije

7


HR

 


II. Informacije

ZAJEDNIČKE IZJAVE

Vijeće Europske unije

18.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

CI 58/1


Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o utvrđivanju zahtjeva za izvješćivanje kako bi se omogućilo izdavanje obveznica kojima se pridonosi okolišnim ciljevima za instrument NextGenerationEU

(2021/C 58 I/01)

Komisija podsjeća na zajedničku političku ambiciju europskog zelenog plana. U tom okviru ističe svoju ambiciju da prikupi najmanje 30 % sredstava koja će se za potrebe instrumenta NextGenerationEU pozajmiti na tržištima kapitala izdavanjem obveznica kojima se pridonosi okolišnim ciljevima.

Te tri institucije pristaju ozbiljno istražiti mogućnost uvođenja pravila kojima se utvrđuju obveze izvješćivanja za države članice kako bi se osigurala dostupnost informacija u svrhu evaluacije doprinosa sredstava pozajmljenih na tržištima kapitala okolišnim ciljevima. U tu će svrhu Komisija nastojati izraditi zakonodavni prijedlog tijekom prvog tromjesečja 2021.


18.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

CI 58/2


Zajednička izjava Europskog parlamenta i Komisije o prikupljanju podataka za učinkovite kontrole i revizije

(2021/C 58 I/02)

Europski parlament i Komisija podsjećaju na potrebu da se osiguraju učinkovite kontrole i revizije u svrhu izbjegavanja dvostrukog financiranja te sprečavanja, otkrivanja i ispravljanja prijevara, korupcije i sukoba interesa u vezi s mjerama koje podupire Mehanizam za oporavak i otpornost. Te dvije institucije smatraju ključnim da države članice prikupljaju i bilježe podatke o krajnjim primateljima i korisnicima sredstava Unije u elektroničkom standardiziranom i interoperabilnom formatu te koriste jedinstveni alat za rudarenje podataka koji će Komisija staviti na raspolaganje.


INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće Europske unije

18.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

CI 58/3


Dodatna izjava Komisije o prikupljanju podataka za učinkovite kontrole i revizije

(2021/C 58 I/03)

Europska komisija podsjeća na svoju jednostranu odluku na tu temu u okviru Uredbe o zajedničkim odredbama, koja se primjenjuje mutatis mutandis na članak 22. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost.


18.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

CI 58/4


Izjava Komisije o metodologiji praćenja klimatskih mjera

(2021/C 58 I/04)

Komisija smatra da bi, kako bi se osigurala dosljednost, u Uredbu o zajedničkim odredbama trebalo uključiti metodologiju iz Priloga VI. Uredbi o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

18.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

CI 58/5


Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature Europske unije

(2021/C 58 I/05)

U skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (1) Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature Europske unije (2) mijenjaju se kako slijedi:

na stranici 386. dodaju se sljedeći tekst i fotografije:

Dodatna napomena 2

Vidjeti i napomenu 6 uz poglavlje 90 i presudu u spojenim predmetima od C-260/00 do C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG i Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG protiv Oberfinanzdirektion Koblenz, točke 36., 37., 39., 40., 43. i 45., (ECLI:EU:C:2002:637).

Primjeri proizvoda koji se razvrstavaju u podbroj 9021 10 10:

Image 1

Primjeri proizvoda koji se razvrstavaju u odsjek XI:

Image 2

na stranici 389 postojeće objašnjenje za podbroj 9021 10 10 zamjenjuje se sljedećim:

9021 10 10

ortopedska pomagala

Vidjeti objašnjenje uz dodatnu napomenu 2 uz poglavlje 90.”


(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(2)  SL C 119, 29.3.2019., str. 1.


18.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

CI 58/7


Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature Europske unije

(2021/C 58 I/06)

U skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (1) Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature Europske unije (2) mijenjaju se kako slijedi:

na stranici 413. umeće se sljedeće objašnjenje:

9504 40 00 Igraće karte

U ovaj se podbroj razvrstava uobičajene igraće karte za koje je predviđena interakcija među samim kartama kao što su uparivanje, razmjena ili upotreba i kombiniranje karti kako bi se oblikovale riječi, skupine simbola ili nizovi brojeva (na primjer, karte za bridž, karte za poker, karte sa slovima, karte za tarot i karte za „fantazijske” društvene igre). U ovaj se podbroj također razvrstava karte za igre pamćenja i ostale slične karte za igre u kojima se obično moraju upariti iste boje, vrijednosti, simboli ili slike.

Druge vrste igara s kartama koje sadržavaju pitanja o znanju, zadatke, kvizove, slike ili odgovore na ta pitanja (neovisno o tome jesu li u kompletu s drugim predmetima za igranje, na primjer s kockom ili pješčanim satom) ne smatraju se igraćim kartama iz ovog podbroja. Igrači moraju samo odgovoriti na pitanje, ispuniti zadatak ili, primjerice, pogoditi što je prikazano na karti pa se u igri s tim kartama ne predviđa interakcija među kartama. Te karte imaju objektivna obilježja ostalih društvenih igara i stoga se razvrstavaju u oznaku KN 9504 90 80 kao ostale igre.”


(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(2)  SL C 119, 29.3.2019., str. 1.