ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 182I

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 63.
2. lipnja 2020.


Sadržaj

Stranica

 

II.   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2020/C 182 I/01

Informacije Komisije o tome da Francuska ne primjenjuje određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698 Pandemija bolesti COVID-19

1

2020/C 182 I/02

Informacije Komisije o tome da Nizozemska ne primjenjuje određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698 Pandemija bolesti COVID-19 (Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog pandemije bolesti COVID-19 i o obnavljanju ili produljenju određenih potvrda, dozvola i svjedodžbi te odgodi određenih periodičnih provjera i osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu ( SL L 165, 27.5.2020, str. 10. ))

2

2020/C 182 I/03

Informacije Komisije o tome da Finska ne primjenjuje određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698 Pandemija bolesti COVID-19

3

2020/C 182 I/04

Informacije Komisije o tome da Hrvatska ne primjenjuje određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698 Pandemija bolesti COVID-19 (Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog pandemije bolesti COVID-19 i o obnavljanju ili produljenju određenih potvrda, dozvola i svjedodžbi te odgodi određenih periodičnih provjera i osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu ( SL L 165, 27.5.2020, str. 10. ))

4

2020/C 182 I/05

Informacije Komisije o tome da Litva ne primjenjuje određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698 Pandemija bolesti COVID-19

5

2020/C 182 I/06

Informacije Komisije o tome da Slovačka ne primjenjuje određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698 Pandemija bolesti COVID-19

6


HR

 


II. Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

2.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

CI 182/1


Informacije Komisije o tome da Francuska ne primjenjuje određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698

Pandemija bolesti COVID-19

(Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog pandemije bolesti COVID-19 i o obnavljanju ili produljenju određenih potvrda, dozvola i svjedodžbi te odgodi određenih periodičnih provjera i osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020, str. 10.))

(2020/C 182 I/01)

Obavijest koju šalje: Francuska

U skladu s odgovarajućim odredbama Uredbe (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća, Francuska je obavijestila Komisiju dana 28. svibnja 2020. da je odlučila da neće primjenjivati određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698.

Odredbe Uredbe (EU) 2020/698 koje je Francuska odlučila ne primjenjivati:

članak 5. stavak 1. o rokovima za provedbu periodičnih tehničkih pregleda motornih vozila i njihovih priključnih vozila u skladu s Direktivom 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1),

članak 5. stavak 2. o valjanosti zapisnika o tehničkom pregledu vozila u skladu s Direktivom 2014/45/EU.


(1)  Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.).


2.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

CI 182/2


Informacije Komisije o tome da Nizozemska ne primjenjuje određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698

Pandemija bolesti COVID-19

(Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog pandemije bolesti COVID-19 i o obnavljanju ili produljenju određenih potvrda, dozvola i svjedodžbi te odgodi određenih periodičnih provjera i osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020, str. 10.))

(2020/C 182 I/02)

Obavijest koju šalje: Nizozemska

U skladu s odgovarajućim odredbama Uredbe (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća, Nizozemska je obavijestila Komisiju dana 28. svibnja 2020. da je odlučila da neće primjenjivati određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698.

Odredbe Uredbe (EU) 2020/698 koje je Nizozemska odlučila ne primjenjivati:

članak 5. stavak 1. o rokovima za provedbu periodičnih tehničkih pregleda motornih vozila i njihovih priključnih vozila u skladu s Direktivom 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1),

članak 5. stavak 2. o valjanosti zapisnika o tehničkom pregledu vozila u skladu s Direktivom 2014/45/EU.


(1)  Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.).


2.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

CI 182/3


Informacije Komisije o tome da Finska ne primjenjuje određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698

Pandemija bolesti COVID-19

(Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog pandemije bolesti COVID-19 i o obnavljanju ili produljenju određenih potvrda, dozvola i svjedodžbi te odgodi određenih periodičnih provjera i osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020, str. 10.))

(2020/C 182 I/03)

Obavijest koju šalje: Finska

U skladu s odgovarajućim odredbama Uredbe (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća, Finska je obavijestila Komisiju dana 28. svibnja 2020. da je odlučila da neće primjenjivati određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698.

Odredbe Uredbe (EU) 2020/698 koje je Finska odlučila ne primjenjivati:

članak 4. stavak 1. o redovitim pregledima tahografa u cestovnom prometu u skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (1),

članak 5. stavak 1. o rokovima za provedbu periodičnih tehničkih pregleda motornih vozila i njihovih priključnih vozila u skladu s Direktivom 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2),

članak 5. stavak 2. o valjanosti zapisnika o tehničkom pregledu vozila u skladu s Direktivom 2014/45/EU.


(1)  Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).

(2)  Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.).


2.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

CI 182/4


Informacije Komisije o tome da Hrvatska ne primjenjuje određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698

Pandemija bolesti COVID-19

(Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog pandemije bolesti COVID-19 i o obnavljanju ili produljenju određenih potvrda, dozvola i svjedodžbi te odgodi određenih periodičnih provjera i osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020, str. 10.))

(2020/C 182 I/04)

Obavijest koju šalje: Hrvatska

U skladu s odgovarajućim odredbama Uredbe (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća, Hrvatska je obavijestila je Komisiju dana 29. svibnja 2020. da je odlučila da neće primjenjivati određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698.

Odredbe Uredbe (EU) 2020/698 koje je Hrvatska odlučila ne primjenjivati:

članak 3. stavak 1. o valjanosti vozačkih dozvola u skladu s Direktivom 2006/126/EZ (1),

članak 5. stavak 1. o rokovima za provedbu periodičnih tehničkih pregleda motornih vozila i njihovih priključnih vozila u skladu s Direktivom 2014/45/EU (2),

članak 5. stavak 2. o valjanosti zapisnika o tehničkom pregledu vozila u skladu s Direktivom 2014/45/EU.


(1)  Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (SL L 403, 30.12.2006., str. 18.).

(2)  Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.).


2.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

CI 182/5


Informacije Komisije o tome da Litva ne primjenjuje određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698

Pandemija bolesti COVID-19

(Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog pandemije bolesti COVID-19 i o obnavljanju ili produljenju određenih potvrda, dozvola i svjedodžbi te odgodi određenih periodičnih provjera i osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020, str. 10.))

(2020/C 182 I/05)

Obavijest koju šalje: Litva

U skladu s odgovarajućim odredbama Uredbe (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća, Litva je obavijestila Komisiju dana 28. svibnja 2020. da je odlučila da neće primjenjivati određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698.

Odredbe Uredbe (EU) 2020/698 koje je Litva odlučila ne primjenjivati:

članak 3. stavak 1. o valjanosti vozačkih dozvola u skladu s Direktivom 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1),

članak 4. stavak 1. o redovitim pregledima tahografa u cestovnom prometu u skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

članak 4. stavak 2. o obnavljanju kartice vozača u skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014,

članak 4. stavak 3. o zamjeni kartice vozača u skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014,

članak 5. stavak 1. o rokovima za provedbu periodičnih tehničkih pregleda motornih vozila i njihovih priključnih vozila u skladu s Direktivom 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3),

članak 5. stavak 2. o valjanosti zapisnika o tehničkom pregledu vozila u skladu s Direktivom 2014/45/EU,

članak 7. stavak 1. o valjanosti licencija Zajednice za cestovni prijevoz tereta u skladu s Uredbom (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (4),

članak 7. stavak 2. o valjanosti potvrda za vozače u skladu s Uredbom (EZ) br. 1072/2009,

članak 8. stavak 1. o valjanosti licencija Zajednice za prijevoz putnika u skladu s Uredbom (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (5).


(1)  Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (SL L 403, 30.12.2006., str. 18.).

(2)  Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).

(3)  Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (SL L 300, 14.11.2009., str. 88.).


2.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

CI 182/6


Informacije Komisije o tome da Slovačka ne primjenjuje određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698

Pandemija bolesti COVID-19

(Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog pandemije bolesti COVID-19 i o obnavljanju ili produljenju određenih potvrda, dozvola i svjedodžbi te odgodi određenih periodičnih provjera i osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020, str. 10.))

(2020/C 182 I/06)

Obavijest koju šalje: Slovačka

U skladu s odgovarajućim odredbama Uredbe (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća, Slovačka je obavijestila Komisiju dana 29. svibnja 2020. da je odlučila da neće primjenjivati određene odredbe Uredbe (EU) 2020/698.

Odredbe Uredbe (EU) 2020/698 koje je Slovačka odlučila ne primjenjivati:

članak 5. stavak 1. o rokovima za provedbu periodičnih tehničkih pregleda motornih vozila i njihovih priključnih vozila u skladu s Direktivom 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1),

članak 5. stavak 2. o valjanosti zapisnika o tehničkom pregledu vozila u skladu s Direktivom 2014/45/EU.


(1)  Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.).