ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 339

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.
8. listopada 2019.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

2019/C 339/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

1


Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

HR

 


IV. Obavijesti

8.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 339/1


Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2019. – Amandman proračunu br. 1

(2019/C 339/01)

PRIHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

19 659 349

 

19 659 349

 

Glava 1 - Ukupno

19 659 349

 

19 659 349

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

12 377 000

1 236 000

13 613 000

 

Glava 2 - Ukupno

12 377 000

1 236 000

13 613 000

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

11 873 276

– 300 000

11 573 276

 

Glava 3 - Ukupno

11 873 276

– 300 000

11 573 276

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

558 504

 

558 504

 

Glava 4 - Ukupno

558 504

 

558 504

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

0 ,—

 

0 ,—

 

Glava 6 - Ukupno

0 ,—

 

0 ,—

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

Glava 7 - Ukupno

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

SVEUKUPNO

46 546 873

883 111

47 429 984

RASHODI

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2019.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

25 542 662

936 000

26 478 662

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

380 000

 

380 000

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

537 000

 

537 000

1 6

OBUKA

275 000

 

275 000

 

Glava 1 - Ukupno

26 734 662

936 000

27 670 662

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

7 330 000

 

7 330 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

250 000

 

250 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

746 500

 

746 500

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

5 000

 

5 000

 

Glava 2 - Ukupno

8 331 500

 

8 331 500

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI

1 000

 

1 000

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

7 450 000

 

7 450 000

3 4

PRAVNI SAVJETI

100 000

 

100 000

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

450 000

 

450 000

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

515 000

 

515 000

3 7

KOMUNIKACIJA

244 000

 

244 000

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

365 937

 

365 937

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

86 000

 

86 000

 

Glava 3 - Ukupno

9 211 937

 

9 211 937

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

278 774

–52 889

225 885

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

1 990 000

 

1 990 000

 

Glava 4 - Ukupno

2 268 774

–52 889

2 215 885

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

p.m.

 

p.m.

 

Glava 9 - Ukupno

p.m.

 

p.m.

 

SVEUKUPNO

46 546 873

883 111

47 429 984

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i platni razredi

2019

2018

2017

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

1

1

1

AD 15

2

1

1

AD 14

6

AD 13

2

2

2

AD 12

7

6

5

AD 11

14

9

8

AD 10

17

14

13

AD 9

39

28

26

AD 8

30

28

28

AD 7

58

26

26

AD 6

10

14

14

AD 5

11

15

13

Ukupno ADMINISTRATORA

197

144

137

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

1

AST 7

3

2

2

AST 6

3

3

3

AST 5

3

4

4

AST 4

1

1

3

AST 3

1

AST 2

AST 1

Ukupno ASISTENATA

13

12

13

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/ASC1

Total AST/SC

Ukupno

210

156

150

Sveukupno

210

156

150

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

49

FUNKCIJSKA SKUPINA III

25

FUNKCIJSKA SKUPINA II

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

72

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

14

Sveukupno

86