ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 172

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 62.
20. svibnja 2019.


Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

CDJ

2019/C 172/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1

 

GCEU

2019/C 172/02

Sastav velikog vijeća

2


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

CDJ

2019/C 172/03

predmet C-54/18: Rješenje Suda (četvrto vijeće) od 14. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italija) — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus protiv Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo (Zahtjev za prethodnu odluku — Javna nabava — Postupci pravne zaštite — Direktiva 89/665/EEZ — Članak 1. i članak 2.c — Tužba protiv odluke o dozvoli sudjelovanja ili isključenju ponuditelja — Rokovi za podnošenje tužbe — Prekluzivan rok od 30 dana — Nacionalno zakonodavstvo koje isključuje mogućnost isticanja  nezakonitosti odluke o dozvoli sudjelovanja u okviru tužbe protiv naknadnih akata — Povelja Europske unije o temeljnim pravima — Članak 47. — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu)

3

2019/C 172/04

predmet C-373/18: Rješenje Suda (prvo vijeće) od 31. siječnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal  Administrativo e Fiscal de Penafiel — Portugal) — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas protiv Autoridade  Tributária e Aduaneira (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Neizravni porezi na prikupljanje kapitala — Direktiva 69/335/EEZ — Članci 4. i 7. — Osnivanje društva kapitala — Upravna pristojba koja je na snazi od 1. srpnja 1984. — Naknadno ukidanje te administrativne pristojbe i njezino ponovno uvođenje)

4

2019/C 172/05

predmet C-489/18: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 15. siječnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Budapest  Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Mađarska) — Farmland Kft. protiv Földművelésügyi  Miniszter (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda — Poljoprivreda — Programi izravne potpore — Program jedinstvenih plaćanja — Zahtjev za jedinstveno plaćanje po površini — Kriteriji — Zakoniti uporabitelj poljoprivrednog zemljišta)

5

2019/C 172/06

predmet C-689/18: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 7. ožujka 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Dioikitiko  Protodikeio Patron — Grčka) — XT protiv Elliniko Dimosio (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Nacionalni porezi — Zabrana diskriminirajućih poreza — Porez na luksuzne proizvode — Motorna vozila — Izuzeće od poreza ovisno o datumu prve registracije u državi članici oporezivanja — Neuzimanje u obzir datuma prve registracije u drugoj državi članici)

5

2019/C 172/07

predmet C-8/19 PPU: Rješenje Suda (prvo vijeće) od 12. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Spetsializiran nakazatelen sad — Bugarska) — kazneni postupak protiv RH (Zahtjev za prethodnu odluku — Hitni prethodni postupak — Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima — Direktiva (EU) 2016/343 — Članak 4. — Javna upućivanja na krivnju — Odluka o istražnom zatvoru — Pravna sredstva — Postupak ispitivanja zakonitosti te odluke — Poštovanje pretpostavke nedužnosti — Članak 267. UFEU-a — Članak 47. drugi stavak Povelje Europske unije o temeljnim pravima — Pravo na saslušanje u razumnom roku — Nacionalni propis koji ograničava pravo nacionalnih sudova da Sudu upute zahtjev za prethodnu odluku ili ih obvezuje da donesu odluku prije nego što dobiju odgovor na taj zahtjev — Stegovne sankcije u slučaju nepoštovanja tog propisa)

6

2019/C 172/08

predmet C-755/18 P: Žalba koju su 30. studenoga 2018. podnijeli Harry Shindler i dr. protiv rješenja Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 26. studenoga 2018. u predmetu T-458/17, Shindler i dr. protiv Vijeća

7

2019/C 172/09

predmet C-88/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. veljače 2019. uputio Judecătoria Zărnești (Rumunjska) — Asociația Alianța pentru combaterea abuzurilor protiv TM, UN, Asociația DMPA

7

2019/C 172/10

predmet C-96/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. veljače 2019. uputio Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austrija) — VO protiv Bezirkshauptmannschaft Tulln

8

2019/C 172/11

predmet C-101/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. veljače 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) —  Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG protiv Savezne Republike Njemačke

9

2019/C 172/12

predmet C-102/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. veljače 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) —  Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG protiv Savezne Republike Njemačke

10

2019/C 172/13

predmet C-108/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. veljače 2019. uputila Curtea de Apel București (Rumunjska) —  Krakvet sp. z o.o. sp.k. protiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația  Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

10

2019/C 172/14

predmet C-112/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. veljače 2019. uputio Verwaltungsgericht Aachen (Njemačka) —  Marvin M. protiv Kreis Heinsberg

11

2019/C 172/15

predmet C-118/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. veljače 2019. uputio Landesgericht Salzburg (Austrija) — ZS protiv PVA Landesstelle Salzburg

12

2019/C 172/16

predmet C-134/19 P: Žalba koju je 18. veljače 2019. podnio Bank Refah Kargaran protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 10. prosinca 2018. u predmetu T-552/15, Bank Refah Kargaran protiv Vijeća

12

2019/C 172/17

predmet C-135/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. veljače 2019. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) —  Pensionsversicherungsanstalt protiv CW

14

2019/C 172/18

predmet C-157/19 P: Žalba koju je 21. veljače 2019. podnio Ehab Makhlouf protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-409/16, Makhlouf protiv Vijeća

15

2019/C 172/19

predmet C-158/19 P: Žalba koju je 21. veljače 2019. podnijela Razan Othman protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-416/16, Othman protiv Vijeća

16

2019/C 172/20

predmet C- 159/19 P: Žalba koju je 21. veljače 2019. podnio Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-411/16, Syriatel Mobile Telecom protiv Vijeća

17

2019/C 172/21

predmet C-182/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. veljače 2019. uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) — Pfizer Consumer Healthcare Ltd protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

18

2019/C 172/22

predmet C-208/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. ožujka 2019. uputio Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz (Austrija) — NK protiv MS i AS

19

2019/C 172/23

predmet C-217/19: Tužba podnesena 8. ožujka 2019. — Europska komisija protiv Republike Finske

20

2019/C 172/24

predmet C-231/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. ožujka 2019. uputio Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) — Blackrock Investment Management (UK) Limited protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

21

2019/C 172/25

predmet C-235/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. ožujka 2019. uputio Court of Appeal (Ujedinjena Kraljevina) —  United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

22

2019/C 172/26

predmet C-239/19: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. ožujka 2019. uputio High Court of Justice (Chancery Division)  (Ujedinjena Kraljevina) — Eli Lilly and Company protiv Genentech Inc.

22

2019/C 172/27

predmet C-510/17: Rješenje predsjednika drugog vijeća Suda od 24. siječnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Okresný súd Bratislava — Slovačka) — ML

23

2019/C 172/28

predmet C-564/17: Rješenje predsjednika Suda od 4. veljače 2019. — Europska komisija protiv Kraljevine Belgije, koju podupiru: Savezna Republika Njemačka, Republika Estonija, Irska, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika,  Talijanska Republika, Republika Latvija, Republika Litva, Mađarska

23

2019/C 172/29

predmet C-596/17: Rješenje predsjednika prvog vijeća Suda od 13. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio  Conseil d'État — Francuska) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS  protiv Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

24

2019/C 172/30

predmet C-657/17: Rješenje predsjednika Suda od 25. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio  Verwaltungsgerichtshof — Austrija) — Hussein Mohamad Hussein, uz sudjelovanje: Bundesamt für  Fremdenwesen und Asyl

24

2019/C 172/31

predmet C-277/18: Rješenje predsjednika petog vijeća Suda od 14. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio  Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa — Portugal) — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda protiv Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

24

2019/C 172/32

predmet C-368/18: Rješenje predsjednika devetog vijeća Suda od 30. siječnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Justice de paix du troisième canton de Charleroi — Belgija) — Frank Casteels protiv Ryanair DAC, ranije  Ryanair Ltd

25

2019/C 172/33

predmet C-399/18: Rješenje predsjednika Suda od 18. siječnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nizozemska) — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV protiv Autoriteit Consument en Markt, uz sudjelovanje: Gas Transport Services BV

25

2019/C 172/34

predmet C-498/18: Rješenje predsjednika Suda od 11. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Supremo — Španjolska) — ZW protiv Deutsche Lufthansa AG

25

2019/C 172/35

predmet C-614/18: Rješenje predsjednika Suda od 11. veljače 2019. — Europska komisija protiv Slovačke Republike

26

2019/C 172/36

predmet C-660/18: Rješenje predsjednika Suda od 8. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Berlin — Njemačka) — Sundair GmbH protiv WV, XU, YT, ZS

26

2019/C 172/37

predmet C-701/18: Rješenje predsjednika Suda od 31. siječnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Nürnberg — Njemačka) — Geld-für-Flug GmbH protiv Ryanair DAC

26

2019/C 172/38

predmet C-750/18: Rješenje predsjednika Suda od 8. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Amsterdam — Nizozemska) — A, B protiv C

27

 

GCEU

2019/C 172/39

predmeti T-251/17 i T-252/17: Presuda Općeg suda od 28. ožujka 2019. — Robert Bosch protiv EUIPO-a (Simply. Connected.) (Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije Simply. Connected. — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Opseg ispitivanja koje treba provesti žalbeno vijeće — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Članak 64. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 71. Uredbe 2017/1001))

28

2019/C 172/40

predmet T-480/17: Presuda Općeg suda od 26. ožujka 2019. — Grčka protiv Komisije (EFJP i EPFRR — Izdaci isključeni iz financiranja — Izdaci koje je učinila Grčka — Paušalni i jednokratni f inancijski ispravci — Višestruka sukladnost — Nadzor regulatornih zahtjeva u području upravljanja — Analiza rizika — Procjena financijske štete — Obveza obrazlaganja — Proporcionalnost)

29

2019/C 172/41

predmet T-492/17: Presuda Općeg suda od 2. travnja 2019. — Fleig protiv ESVD-a (Javna služba — Ugovorno osoblje — Ugovor na neodređeno vrijeme — Članak 47. točka (c) podtočka i. Uvjeta zaposlenja — Otkaz uz otkazni rok — Razlozi za otkaz — Prekid odnosa povjerenja — Interes službe — Očita pogreška u ocjeni — Dužnost brižnog postupanja — Načelo dobre uprave — Članci 30. i 41. Povelje o temeljnim pravima — Prethodno postupovno pitanje — Objava na internetu dokumenata uključenih u spis postupka pred Opći sudom — Članak 17. Pravilnika o osoblju)

29

2019/C 172/42

predmet T-562/17: Presuda Općeg suda od 28. ožujka 2019. — dm-drogerie markt protiv EUIPO-a — Albea Services (ALBÉA) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija — Figurativni žig ALBÉA — Prethodna međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena  Europska unija — Verbalni žig Balea — Relativni razlog odbijanja — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001))

30

2019/C 172/43

predmet T-611/17: Presuda Općeg suda od 29. ožujka 2019. — All Star protiv EUIPO-a — Carrefour Hypermarchés (Oblik potplata cipele) (Žig Europske unije — Postupak za proglašenje žiga ništavim — Trodimenzionalni žig Europske unije — Oblik potplata cipele — Općepoznate činjenice — Obveza obrazlaganja — Prava obrane — Članak 75. Uredbe (EZ) br. 207/2009 [koji je postao članak 94. stavak 1. Uredbe (UE) 2017/1001] — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe broj 207/2009 [koji je postao članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001] — Razlikovni karakter stečen uporabom — Članak 7. stavak 3. i članak 52. stavak 2. Uredbe broj 207/2009 (koji su postali čl. 7. stavak 3. i članak 59. stavak 2. Uredbe 2017/1001) — Odbijanje zahtjeva za održavanje rasprave pred žalbenim vijećem — Članak 77. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 96. stavak 1. Uredbe 2017/1001))

31

2019/C 172/44

predmet T-779/17: Presuda Općeg suda od 4. travnja 2019. — United Wineries protiv EUIPO-a — Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije VIÑA ALARDE — Raniji nacionalni verbalni žig ALARDE — Dokaz stvarne uporabe ranijeg žiga — Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 47. stavci 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1001) — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Istovjetnost proizvoda — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001))

32

2019/C 172/45

predmet T-804/17: Presuda Općeg suda od 4. travnja 2019. — Stada Arzneimittel protiv EUIPO-a (Prikaz dva sučelice postavljena luka) (Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje dva sučelice postavljena lûka — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) 207/2009 (koji je postao članak 7 stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001))

33

2019/C 172/46

predmet T-259/18: Presuda Općeg suda od 28. ožujka 2019. — Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg protiv EUIPO-a — EuroChem Agro (Unifoska) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije Unifoska — Raniji verbalni žig Europske unije NITROFOSKA — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/100)

33

2019/C 172/47

predmet T-186/18: Rješenje Općeg suda od 25. ožujka 2019. — Abaco Energy i dr. protiv Komisije (Tužba za poništenje — Državne potpore — Program potpora za energiju iz obnovljivih izvora — Prethodni ispitni postupak — Odluka kojom se program potpora proglašava spojivim s unutarnjim tržištem — Tužba koju su  podnijeli korisnici — Nepostojanje pravnog interesa — Nedopuštenost)

34

2019/C 172/48

predmet T-190/18: Rješenje Općeg suda od 25. ožujka 2019. — Solwindet las Lomas protiv Komisije (Tužba za poništenje — Državne potpore — Program potpora u korist obnovljivih izvora energije — Prethodni postupak ispitivanja — Odluka kojom se program potpora proglašava spojivim s unutarnjim tržištem — Tužba koju je podnio korisnik — Nepostojanje pravnog interesa — Nedopuštenost)

35

2019/C 172/49

predmet T-631/18: Rješenje Općeg suda od 28. ožujka 2019. — Herholz protiv EUIPO-a (#) (Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije # — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 — Zahtjev za preinaku — Očita nedopuštenost)

36

2019/C 172/50

predmet T-157/19: Tužba podnesena 8. ožujka 2019. — Șanli protiv Vijeća

36

2019/C 172/51

predmet T-161/19: Tužba podnesena 11. ožujka 2019. — Deutsche Telekom protiv Parlamenta i Vijeća

37

2019/C 172/52

predmet T-162/19: Tužba podnesena 11. ožujka 2019. — Telefónica i Telefónica de España protiv Parlamenta i Vijeća

38

2019/C 172/53

predmet T-171/19: Tužba podnesena 20. ožujka 2019. — Hebberecht protiv ESVD-a

39

2019/C 172/54

predmet T-173/19: Tužba podnesena 22. ožujka 2019. — AV i AW protiv Parlamenta

40

2019/C 172/55

predmet T-176/19: Tužba podnesena 25. ožujka 2019. — 3V Sigma protiv ECHA-e

41

2019/C 172/56

predmet T-182/19: Tužba podnesena 28. ožujka 2019. — Puma protiv EUIPO-a (SOFTFOAM)

42

2019/C 172/57

predmet T-184/19: Tužba podnesena 27. ožujka 2019. — Aurea Biolabs protiv EUIPO-a — Avizel (AUREA BIOLABS)

43

2019/C 172/58

predmet T-185/19: Tužba podnesena 28. ožujka 2019. — Public.Resource.Org i Right to Know protiv Komisije

44

2019/C 172/59

predmet T-187/19: Tužba podnesena 29. ožujka 2019. — Glaxo Group protiv EUIPO-a (colour mark purple)

45

2019/C 172/60

predmet T-188/19: Tužba podnesena 1. travnja 2019. — Ujedinjena Kraljevina protiv Komisije

46


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

CDJ

20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/1


Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

(2019/C 172/01)

Posljednja objava

SL C 164, 13.5.2019.

Prethodne objave

SL C 155, 6.5.2019.

SL C 148, 29.4.2019.

SL C 139, 15.4.2019.

SL C 131, 8.4.2019.

SL C 122, 1.4.2019.

SL C 112, 25.3.2019.

Ti su tekstovi dostupni na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


GCEU

20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/2


Sastav velikog vijeća

(2019/C 172/02)

Opći je sud 10. travnja 2019. odlučio da u razdoblju od 26. rujna 2019. do 31. kolovoza 2022., u skladu s člankom 15. stavkom 2. Poslovnika, petnaestero sudaca od kojih je sastavljeno veliko vijeće čine predsjednik Općeg suda, potpredsjednik, dva predsjednika vijeća određena rotacijom, suci vijeća sastavljenog od triju sudaca pred kojim je prvotno pokrenut postupak i dvoje sudaca koji bi popunili taj sastav da je predmet dodijeljen vijeću sastavljenom od petero sudaca te šestero sudaca određenih rotacijom iz redova svih sudaca Općeg suda, isključujući predsjednike vijeća, prateći, naizmjence, redoslijed uspostavljen člankom 8. Poslovnika i od njega obrnuti redoslijed.


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

CDJ

20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/3


Rješenje Suda (četvrto vijeće) od 14. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italija) — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus protiv Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

(predmet C-54/18) (1)

(Zahtjev za prethodnu odluku - Javna nabava - Postupci pravne zaštite - Direktiva 89/665/EEZ - Članak 1. i članak 2.c - Tužba protiv odluke o dozvoli sudjelovanja ili isključenju ponuditelja - Rokovi za podnošenje tužbe - Prekluzivan rok od 30 dana - Nacionalno zakonodavstvo koje isključuje mogućnost isticanja nezakonitosti odluke o dozvoli sudjelovanja u okviru tužbe protiv naknadnih akata - Povelja Europske unije o temeljnim pravima - Članak 47. - Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu)

(2019/C 172/03)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus

Tuženici: Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

uz sudjelovanje: Ati Cilte Soc. coop. soc., Coesa Pinerolo Soc. coop. soc. arl, La Dua Valadda Soc. coop. soc., Consorzio di Cooperative Sociali il Deltaplano Soc. coop. soc., La Fonte Soc. coop. soc. Onlus, Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (SIAA), Associazione Amministrativisti.it, Camera degli Avvocati Amministrativisti

Izreka

1.

Direktivu Vijeća 89/665/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima, kako je izmijenjena Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014., i osobito njezini članak 1. i članak 2.c u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, treba tumačiti na način da joj se ne protivi nacionalno zakonodavstvo, poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, koje predviđa da se tužbe protiv odluka javnih naručitelja o dopuštanju ili isključenju iz postupaka javne nabave moraju podnijeti u roku od 30 dana od njihova priopćavanja zainteresiranim osobama, pod prijetnjom gubitka prava, pod uvjetom da tako priopćene odluke sadržavaju odgovarajuće razloge koji jamče da su potonje osobe znale ili mogle znati za povredu prava Unije koju one navode.

2.

Direktivu 89/665, kako je izmijenjena Direktivom 2014/23 i osobito njezin članak 1. i članak 2.c u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, treba tumačiti na način da joj se ne protivi nacionalno zakonodavstvo, poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, koje predviđa da u slučaju nepostojanja tužbe protiv odluka javnih naručitelja o dozvoli sudjelovanja ponuditelja u postupcima javne nabave u prekluzivnom roku od 30 dana od dana priopćenja obavijesti, zainteresirane osobe više ne mogu isticati nezakonitost navedenih odluka u okviru tužbe usmjerene protiv naknadnih akata, a posebno protiv odluka o dodjeli ugovora, pod uvjetom da će zainteresirane osobe izgubiti to pravo samo ako su imale ili su mogle imati saznanja, putem navedene obavijesti, o nezakonitosti koju navode.


(1)  SL C 142, 23. 4. 2018.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/4


Rješenje Suda (prvo vijeće) od 31. siječnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel — Portugal) — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

(predmet C-373/18) (1)

(Zahtjev za prethodnu odluku - Članak 99. Poslovnika Suda - Neizravni porezi na prikupljanje kapitala - Direktiva 69/335/EEZ - Članci 4. i 7. - Osnivanje društva kapitala - Upravna pristojba koja je na snazi od 1. srpnja 1984. - Naknadno ukidanje te administrativne pristojbe i njezino ponovno uvođenje)

(2019/C 172/04)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas

Tuženik: Autoridade Tributária e Aduaneira

Izreka

Članak 4. stavak 1. točku (a) i članak 7. stavak 1. Direktive Vijeća 69/335/EEZ od 17. srpnja 1969. o neizravnim porezima na prikupljanje kapitala, kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 85/303/EEZ od 10. lipnja 1985., treba tumačiti na način da im je protivan nacionalni propis kojim je država članica ponovno uvela upravnu pristojbu na radnje osnivanja društva kapitala obuhvaćenog prvom od navedenih odredbi, koje su 1. srpnja 1984. podvrgnute plaćanju te pristojbe, ali su kasnije od nje oslobođene.


(1)  SL C 294, 20. 8. 2018.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/5


Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 15. siječnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Mađarska) — Farmland Kft. protiv Földművelésügyi Miniszter

(predmet C-489/18) (1)

(Zahtjev za prethodnu odluku - Članak 53. stavak 2. Poslovnika Suda - Poljoprivreda - Programi izravne potpore - Program jedinstvenih plaćanja - Zahtjev za jedinstveno plaćanje po površini - Kriteriji - Zakoniti uporabitelj poljoprivrednog zemljišta)

(2019/C 172/05)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Farmland Kft.

Tuženik: Földművelésügyi Miniszter

Izreka

Zahtjev za prethodnu odluku koji je odlukom od 17. srpnja 2018. uputio Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Upravni i radni sud u Budimpešti, Mađarska) je očito nedopušten.


(1)  SL C 381, 22. 10. 2018.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/5


Rješenje Suda (šesto vijeće) od 7. ožujka 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Dioikitiko Protodikeio Patron — Grčka) — XT protiv Elliniko Dimosio

(predmet C-689/18) (1)

(Zahtjev za prethodnu odluku - Članak 99. Poslovnika Suda - Nacionalni porezi - Zabrana diskriminirajućih poreza - Porez na luksuzne proizvode - Motorna vozila - Izuzeće od poreza ovisno o datumu prve registracije u državi članici oporezivanja - Neuzimanje u obzir datuma prve registracije u drugoj državi članici)

(2019/C 172/06)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Dioikitiko Protodikeio Patron

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: XT

Tuženik: Elliniko Dimosio

Izreka

Članak 110. UFEU-a treba tumačiti na način da mu se protivi propis države članice, poput onog o kojemu je riječ u glavnom postupku, prema kojem je svaki vlasnik ili posjednik velikog osobnog vozila za privatnu uporabu čija je starost, izračunata od dana prve registracije u toj državi članici, veća od deset godina izuzet od plaćanja poreza na luksuzne proizvode, a da se pritom u obzir ne uzima eventualna ranija registracija u drugoj državi članici.


(1)  SL C 25, 21. 01. 2019.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/6


Rješenje Suda (prvo vijeće) od 12. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Spetsializiran nakazatelen sad — Bugarska) — kazneni postupak protiv RH

(predmet C-8/19 PPU) (1)

(Zahtjev za prethodnu odluku - Hitni prethodni postupak - Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima - Direktiva (EU) 2016/343 - Članak 4. - Javna upućivanja na krivnju - Odluka o istražnom zatvoru - Pravna sredstva - Postupak ispitivanja zakonitosti te odluke - Poštovanje pretpostavke nedužnosti - Članak 267. UFEU-a - Članak 47. drugi stavak Povelje Europske unije o temeljnim pravima - Pravo na saslušanje u razumnom roku - Nacionalni propis koji ograničava pravo nacionalnih sudova da Sudu upute zahtjev za prethodnu odluku ili ih obvezuje da donesu odluku prije nego što dobiju odgovor na taj zahtjev - Stegovne sankcije u slučaju nepoštovanja tog propisa)

(2019/C 172/07)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranka glavnog kaznenog postupka

RH

Izreka

1.

Članak 267. UFEU-a i članak 47. drugi stavak Povelje Europske unije o temeljnim pravima treba tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis, kako se tumači u sudskoj praksi, što ima za posljedicu to da je nacionalni sud dužan odlučiti o zakonitosti odluke o istražnom zatvoru a da pritom ne postoji mogućnost da Sudu podnese zahtjev za prethodnu odluku ili da pričeka njegov odgovor.

2.

Članke 4. i 6. Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku, u vezi s njezinom uvodnom izjavom 16., treba tumačiti na način da se zahtjevima koji proizlaze iz pretpostavke nedužnosti ne protivi to da, kada nadležni sud ispituje postoji li osnovana sumnja da je osumnjičenik ili optuženik počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, kako bi odlučio o zakonitosti odluke o istražnom zatvoru, taj sud provede odvagivanje inkriminirajućih i oslobađajućih dokaza koji su mu podneseni te da obrazloži svoju odluku ne samo navođenjem utvrđenih dokaza, nego i odlučivanjem o prigovorima obrane dotične osobe, pod uvjetom da se u toj odluci za osobu koja se nalazi u istražnom zatvoru ne navodi da je kriva.


(1)  SL C 93, 11. 3. 2019.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/7


Žalba koju su 30. studenoga 2018. podnijeli Harry Shindler i dr. protiv rješenja Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 26. studenoga 2018. u predmetu T-458/17, Shindler i dr. protiv Vijeća

(predmet C-755/18 P)

(2019/C 172/08)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelji: Harry Shindler i dr. (zastupnik: J. Fouchet, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Rješenjem od 19. ožujka 2019. Sud (četvrto vijeće) odbio je žalbu.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/7


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. veljače 2019. uputio Judecătoria Zărnești (Rumunjska) — Asociația „Alianța pentru combaterea abuzurilor” protiv TM, UN, Asociația DMPA

(predmet C-88/19)

(2019/C 172/09)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Judecătoria Zărnești

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Asociația „Alianța pentru combaterea abuzurilor”

Okrivljenici: TM, UN, Asociația DMPA

Prethodno pitanje

Treba li članak 16. Direktive 92/43/EEZ (1) tumačiti na način da on nameće obvezu državama članicama da odrede izuzeća od članaka 12., 13., 14. i članka 15. točaka (a) i (b) i u slučajevima kad životinje koje pripadaju ugroženim vrstama napuštaju prirodno stanište te se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini ili potpuno izvan njega?


(1)  Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih [i poluprirodnih] staništa i divlje faune i flore (SL 1992., L 206, str. 7.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 2., str. 14.)


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/8


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. veljače 2019. uputio Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austrija) — VO protiv Bezirkshauptmannschaft Tulln

(predmet C-96/19)

(2019/C 172/10)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: VO

Tuženik: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Prethodna pitanja

1.

Treba li Uredbu (EU) br. 165/2014 (1), osobito njezin članak 34. stavak 3. posljednju rečenicu i članak 36. stavak 2., tumačiti u smislu da im se protivi nacionalni propis na temelju kojeg vozači vozila opremljenih digitalnim tahografom u smislu članka 2. stavka 2. točke (h) Uredbe (EU) br. 165/2014, u slučaju nezabilježenih pojedinih radnih dana na kartici vozača (članak 2. stavak 2. točka (f) te uredbe) za koje nemaju ni tahografske listiće, za potonje dane moraju imati odgovarajuće potvrde poslodavca koje moraju ispunjavati minimalne zahtjeve za obrazac koji je ustanovila Europska komisija u skladu s člankom 11. stavkom 3. Direktive 2006/22/EZ (2), a koje moraju predočiti u slučaju kontrole?

2.

U slučaju da je odgovor na prvo pitanje niječan:

Je li obrazac koji je Komisija ustanovila u svojoj Odluci 2009/959/EU (3) djelomično ili potpuno ništavan?


(1)  Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL 2014., L 60, str. 1.)

(2)  Direktiva 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ (SL 2006., L 102, str. 35.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 13., str. 84.)

(3)  Odluka Komisije od 14. prosinca 2009. o izmjeni Odluke 2007/230/EZ o obrascu o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na djelatnosti cestovnog prometa (priopćena pod brojem C(2009) 9895), (SL 2009., L 330, str. 80.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 20., str. 165.)


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/9


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. veljače 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG protiv Savezne Republike Njemačke

(predmet C-101/19)

(2019/C 172/11)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Prethodna pitanja

1.

Sadržava li članak 69. Direktive 2001/83/EZ (1) iscrpne zahtjeve o dopuštenom sadržaju upute o lijekovima koji se navode u članku 14. stavku 1. ili se mogu uključiti i druge informacije u smislu članka 62. Direktive 2001/83/EZ?

2.

Mogu li podaci o doziranju za lijekove koji se navode u članku 14. stavku 1. Direktive 2001/83/EZ biti informacije koje su korisne za pacijenta u smislu članka 62. Direktive 2001/83/EZ?


(1)  Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL 2001., L 311, str. 67.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 56., str. 27.), kako je izmijenjena Direktivom 2012/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. (SL 2012., L 299, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 60., str. 204.)


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/10


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. veljače 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG protiv Savezne Republike Njemačke

(predmet C-102/19)

(2019/C 172/12)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Prethodna pitanja

1.

Sadržava li članak 69. Direktive 2001/83/EZ (1) iscrpna pravila o dopuštenom sadržaju upute o lijeku koji se navodi u članku 14. stavku 1. [navedene direktive] ili se mogu uključiti i daljnje informacije u smislu članka 62. te direktive?

2.

Mogu li podaci o doziranju za lijek koji se navodi u članku 14. stavku 1. Direktive 2001/83/EZ biti informacije koje su korisne za pacijenta u smislu članka 62. te direktive?


(1)  Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL 2001., L 311, str. 67.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 56., str. 27.), kako je izmijenjena Direktivom 2012/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. (SL 2012., L 299, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 60., str. 204.)


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/10


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. veljače 2019. uputila Curtea de Apel București (Rumunjska) — Krakvet sp. z o.o. sp.k. protiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

(predmet C-108/19)

(2019/C 172/13)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel București

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Krakvet sp. z o.o. sp.k.

Tuženik: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

Prethodno pitanje

Treba li članak 33. Direktive 2006/112 (1), u okviru prodaje robe internetskom trgovinom, tumačiti na način da se on ne primjenjuje ako kupac izravno sklopi ugovor o usluzi prijevoza robe iz države članice dobavljača u svoju državu članicu, u skladu s mogućnostima otpreme koje nudi dobavljač, s obzirom na to da se prijevoz ne obavlja u ime dobavljača?


(1)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/11


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. veljače 2019. uputio Verwaltungsgericht Aachen (Njemačka) — Marvin M. protiv Kreis Heinsberg

(predmet C-112/19)

(2019/C 172/14)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Aachen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Marvin M.

Tuženik: Kreis Heinsberg

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 2. stavak 1. Direktive 2006/126/EZ (1) tumačiti na način da države članice trebaju u svakom slučaju priznati vozačku dozvolu, uključujući prava na upravljanje vozilima koja su u njoj iskazana, čak i ako se izdavanje te isprave temelji na zamjeni vozačke dozvole u skladu s člankom 11. stavkom 1. Direktive 2006/126/EZ?

2.

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan: smije li država članica odbiti priznavanje zamijenjene vozačke dozvole u skladu s člankom 11. stavkom 4. drugim podstavkom Direktive 2006/126/EZ, ako ju je država izdavanja zamijenila u trenutku u kojem ju je država članica iz koje potječe materijalno pravo na upravljanje vozilom već oduzela?

3.

Ako je odgovor na drugo pitanje niječan i postoji obveza priznavanja: smije li država članica svakako odbiti priznavanje zamijenjene vozačke dozvole ako država članica na čijem se državnom području postavlja pitanje priznavanja vozačke dozvole može na temelju „nedvojbenih informacija” utvrditi da materijalno pravo na upravljanje vozilom u trenutku zamjene vozačke dozvole više nije postojalo?


(1)  Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (preinačena) (SL 2006., L 403, str. 18.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 8., str. 107.)


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/12


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. veljače 2019. uputio Landesgericht Salzburg (Austrija) — ZS protiv PVA Landesstelle Salzburg

(predmet C-118/19)

(2019/C 172/15)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesgericht Salzburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: ZS

Tuženik: PVA Landesstelle Salzburg

Predmet je rješenjem predsjednika Suda od 22. ožujka 2019. brisan iz upisnika Suda.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/12


Žalba koju je 18. veljače 2019. podnio Bank Refah Kargaran protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 10. prosinca 2018. u predmetu T-552/15, Bank Refah Kargaran protiv Vijeća

(predmet C-134/19 P)

(2019/C 172/16)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Bank Refah Kargaran (zastupnik: J.-M. Thouvenin, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije, Europska komisija

Zahtjevi

djelomično ukidanje presude od 10. prosinca 2018. koju je u predmetu T-552/15 donijelo drugo vijeće Općeg suda Europske unije;

u prvom redu usvojiti zahtjeve koje je podnositelj istaknuo pred Općim sudom Europske unije, odnosno dodijeliti mu naknadu s osnova imovinske štete u iznosu od 68 651 319 eura zajedno s kamatama, te naknadu s osnova neimovinske štete u iznosu od 52 547 415 eura;

podredno, vratiti predmet na ponovno suđenje Općem sudu;

u oba slučaja, naložiti Vijeću Europske unije snošenje troškova dvaju postupaka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe žalitelj ističe sedam žalbenih razloga.

1.

Prvi žalbeni razlog temelji se pogrešci koja se tiče prava

Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava kada je naveo da nedostatnost obrazloženja poništene odluke nije dovoljno ozbiljna povreda odredbe prava Europske unije.

2.

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava

Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava ocijenivši da je činjenica što je žalitelj, žrtva nezakonite sankcije koju je izreklo Vijeće Europske unije, podnio tužbu i ishodio poništenje te sankcije, učinila uzaludnim pozivanje na dovoljno ozbiljnu povredu prava na djelotvornu sudsku zaštitu.

3.

Treći žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava

Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava odbivši razmotriti razlog kojeg je u svojoj replici iznio žalitelj, pri čemu nije provjerio, kako to traži sudska praksa, je li isticanje tog razloga u replici posljedica uobičajenog tijeka rasprave započete tužbom tijekom sudskog postupka.

4.

Četvrti i peti razlog temelje se na pogrešci koja se tiče prava

Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava jer je na pogrešan način protumačio presudu donesenu u predmetu T-24/11 (1) i zato što je smatrao da zaključak da je Vijeće povrijedilo svoju obvezu da žalitelja upozna s dokazima koji mu se stavljaju na teret, a koji se tiču razloga donošenja mjere zamrzavanja sredstava, ne predstavlja dovoljno ozbiljnu povredu prava Europske unije koja dovodi do odgovornosti Unije.

5.

Šesti razlog temelji se na pogrešnom tumačenju tužbe

Opći sud je pogrešno protumačio tužbu smatrajući da se žalitelj nije u stadiju podnošenja tužbe pozvao na navodnu nezakonitost koja se temelji na nesukladnosti između razloga uvrštenja njegova imena na listu osoba na koje se odnose mjere ograničavanja s kriterijima koje primjenjuje Vijeće, a sve kako bi žaliteljev argument proglasio nedopuštenim.

6.

Sedmi razlog temelji se na pogrešnom tumačenju tužbe

Svodeći tužbene razloge o nezakonitostima isključivo na povredu obveze davanja obrazloženja, Opći sud je pogrešno protumačio tužbu.


(1)  Presuda od 6. rujna 2013., Bank Refah Kargaran/Vijeće (T-24/11, EU:T:2013:403).


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/14


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. veljače 2019. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) — Pensionsversicherungsanstalt protiv CW

(predmet C-135/19)

(2019/C 172/17)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: Pensionsversicherungsanstalt

Druga stranka u revizijskom postupku: CW

Prethodna pitanja

1.

Treba li se austrijska naknada za rehabilitaciju u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (1) kvalificirati kao

davanje za slučaj bolesti u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe ili

invalidsko davanje u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Uredbe ili

davanje za nezaposlenost u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (h) Uredbe?

2.

Treba li Uredbu (EZ) br. 883/2004 u svjetlu primarnog prava tumačiti na način da je država članica kao bivša država boravišta i zaposlenja obvezna isplaćivati davanje kao što je austrijska naknada za rehabilitaciju osobi koja ima boravište u drugoj državi članici, ako je ta osoba većinu razdoblja osiguranja u granama koje se odnose na zdravstvo i mirovinu u svojstvu zaposlene osobe stekla u toj drugoj državi članici (vremenski nakon promjene mjesta boravišta u drugu državu članicu koje se dogodilo prije mnogo godina) i od tada nije primala nikakva davanja iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja bivše države boravišta i zaposlenja?


(1)  SL 2004, L 166, str. 1.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/15


Žalba koju je 21. veljače 2019. podnio Ehab Makhlouf protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-409/16, Makhlouf protiv Vijeća

(predmet C-157/19 P)

(2019/C 172/18)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Ehab Makhlouf (zastupnik: E. Ruchat, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

proglasi njegovu žalbu dopuštenom i osnovanom;

posljedično, ukine presudu od 12. prosinca 2018., koju je donio Opći sud Europske unije u predmetu T-409/16, Ehab Makhlouf/Vijeće Europske unije;

i, odlučujući na temelju novih odredbi:

poništi Odluku (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 2016. (1) i njezine naknadne provedbene akte, u dijelu u kojem se oni odnose na žalitelja;

naloži Vijeću Europske unije snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi žalitelj ističe tri žalbena razloga:

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava jer je Opći sud povrijedio žaliteljevo pravo na saslušanje prije donošenja novih mjera ograničavanja, koje je zajamčeno člankom 41. Povelje o temeljnim pravima.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava i iskrivljavanju činjenica jer je Opći sud zanemario članke koje je žalitelj podnio u prilog svojoj tužbi za poništenje kako bi dokazao da ne podupire sirijski režim.

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava jer Opći sud nije utvrdio nezakonitost članaka 27. i 28. Odluke 2013/255/ZVSP (2), prema kojima je pripadnost obitelji Al-Assad ili obitelji Makhlouf samostalni kriterij koji opravdava nametanje sankcije, pri čemu je istodobno prebacio teret dokazivanja.


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 2016. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 141, str. 125.)

(2)  Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 147, str. 14.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 15., str. 277.)


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/16


Žalba koju je 21. veljače 2019. podnijela Razan Othman protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-416/16, Othman protiv Vijeća

(predmet C-158/19 P)

(2019/C 172/19)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žaliteljica: Razan Othman (zastupnik: E. Ruchat, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Zahtjev

Žaliteljica od Suda zahtijeva da:

proglasi njezinu žalbu dopuštenom i osnovanom;

posljedično, ukine presudu od 12. prosinca 2018., koju je donio Opći sud Europske unije u predmetu T-416/16, Razan Othman/Vijeće Europske unije;

i, odlučujući na temelju novih odredbi:

poništi Odluku (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 2016. (1) i njezine naknadne provedbene akte, u dijelu u kojem se oni odnose na žaliteljicu;

naloži Vijeću Europske unije snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi žaliteljica ističe tri žalbena razloga:

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava jer je Opći sud povrijedio žaliteljičino pravo na saslušanje prije donošenja novih mjera ograničavanja, koje je zajamčeno člankom 41. Povelje o temeljnim pravima.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava i iskrivljavanju činjenica jer je Opći sud zanemario članke koje je žaliteljica podnijela u prilog svojoj tužbi za poništenje kako bi dokazala da ne podupire sirijski režim.

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava jer Opći sud nije utvrdio nezakonitost članaka 27. i 28. Odluke 2013/255/ZVSP (2), prema kojima je pripadnost obitelji Al-Assad ili obitelji Makhlouf samostalni kriterij koji opravdava nametanje sankcije, pri čemu je istodobno prebacio teret dokazivanja.


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 2016. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 141, str. 125.)

(2)  Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 147, str. 14.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 15., str. 277.)


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/17


Žalba koju je 21. veljače 2019. podnio Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-411/16, Syriatel Mobile Telecom protiv Vijeća

(predmet C- 159/19 P)

(2019/C 172/20)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (zastupnik: E. Ruchat, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Zahtjev(i)

Proglasiti žaliteljevu žalbu dopuštenom i osnovanom;

Shodno tome ukinuti presudu od 12. prosinca 2018. koju je Opći sud Europske unije donio u predmetu T-411/16, Syriatel Mobile Telecom protiv Vijeća Europske unije

I novom odlukom:

poništiti Odluku Vijeća (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 2016 (1) i njezine naknadne provedbene akte u dijelu u kojem se oni odnose na žalitelja;

naložiti Vijeću Europske unije snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti svoje žalbe žalitelj ističe tri žalbena razloga:

Prvi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava, koja se sastoji u tome da je Opći sud povrijedio pravo žalitelja na saslušanje prije donošenja novih mjera ograničenja, koje je sadržano u članku 41. Povelje o temeljnim pravima.

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava te na iskrivljavanju činjenica, jer je Opći sud zanemario članke koje je žalitelj iznio u prilog svojoj tužbi za poništenje kako bi dokazao da ne podupire sirijski režim.

Treći žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava, jer Opći sud nije presudio da su odredbe 27. i 28. Odluke 2013/255/ZVSP (2), prema kojima pripadnost obitelji Al-Assad ili obitelji Makhlouf predstavlja samostalan kriterij koji opravdava izricanje sankcije, nezakonite, pri čemu je istodobno prebacio teret dokazivanja.


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP)/2016/850 od 27. svibnja 2016. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (ŚL 2016., L 141, str. 125.)

(2)  Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP,od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL 2013., L 147,str. 14) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 15., str. 277.).


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/18


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. veljače 2019. uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) — Pfizer Consumer Healthcare Ltd protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(predmet C-182/19)

(2019/C 172/21)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Pfizer Consumer Healthcare Ltd

Druga stranka u postupku: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prethodna pitanja

Je li Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1140 (1) od 8. srpnja 2016. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu nevaljana u dijelu u kojom se proizvodi koji:

i.

su sastavljeni od materijala sličnog zavoju, koji sadržava „toplinske ćelije” uključujući kemikalije,

ii.

djeluju slično kao pripremljeni oblozi, ali pružaju i dodatne prednosti,

iii.

putem egzotermne kemijske reakcije olakšavaju bol, smanjuju ukočenost i pospješuju zalječenje tkiva (što je potvrđeno višestrukim kliničkim ispitivanjima),

iv.

su pripremljeni u oblike i pakiranja za maloprodaju, i

v.

se izričito predstavljaju i oglašavaju kao proizvodi za medicinsku uporabu čiji su učinci navedeni pod (iii),

na temelju toga što su kemikalije materijal ili sastojak koji im daje njihove bitne značajke, njome razvrstavaju pod oznaku KN 3824, konkretno 38249096, a ne pod tarifni broj 3005 (na temelju naziva odgovarajućih tarifnih brojeva, napomena uz odsjeke ili poglavlja i napomena s objašnjenjem uz Opće pravilo o tumačenju 1. te na temelju Općeg pravila o tumačenju 3.a kojim se zahtijeva razvrstavanje u skladu s najodređenijim opisom, ili na drugi način)?


(1)  SL 2016, L 189, str. 1.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/19


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. ožujka 2019. uputio Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz (Austrija) — NK protiv MS i AS

(predmet C-208/19)

(2019/C 172/22)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica i žaliteljica: NK

Tuženici i druge stranke u žalbenom postupku: MS, AS

Prethodna pitanja

1.

Je li ugovor između arhitekta i potrošača, prema čijem je sadržaju arhitekt dužan (isključivo) projektirati novu obiteljsku kuću, uključujući izradu nacrta, ugovor „za izgradnju novih građevina” u smislu članka 3. stavka 3. točke (f) Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)?

2.

U slučaju negativnog odgovora na prvo prethodno pitanje:

Je li ugovor između arhitekta i potrošača, prema čijem je sadržaju arhitekt dužan projektirati novu obiteljsku kuću u skladu sa specifikacijama i zahtjevima svojih naručitelja te izraditi nacrte u vezi s tim, ugovor za isporuku „robe koja je izrađena prema specifikacijama potrošača ili očito prilagođena potrošaču” u smislu članka 16. točke (c) te članka 2. točaka (3) i (4) Direktive 2011/83/EU?


(1)  SL 2011, L 304, str. 64.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 260.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/20


Tužba podnesena 8. ožujka 2019. — Europska komisija protiv Republike Finske

(predmet C-217/19)

(2019/C 172/23)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Hermes, E. Ljung Rasmussen, agenti)

Tuženik: Republika Finska

Tužbeni zahtjev:

Tužitelj zahtijeva od Općeg suda da:

utvrdi kako Republika Finska, učestalim izdavanjem odobrenja za proljetni lov mužjaka gavki (Somateria mollissima) u pokrajini Åland od 2011., nije ispunila svoje obveze na temelju članka 7. stavka 4. i članka 9. stavka 1. točke (c) Direktive 2009/147/EZ (1) Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica;

naloži Republici Finskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Regionalna je vlada Ålandskih otoka, neovisne regije u Finskoj, od 2011. svake godine učestalo odobravala „odstupanje za proljetni lov” mužjaka patki gavki, s ukupnom kvotom od 2000 do 3800 ptica tijekom dva do tri tjedna u svibnju. To se vremensko razdoblje podudara s razdobljem razmnožavanja gavki.

Članak 7. stavak 4. Direktive 2009/147/EZ zabranjuje lov tijekom perioda razmnožavanja.

Finska tvrdi da je proljetni lov na gavke, na Ålandskim otocima, opravdan odstupanjem od odredbe članka 9. stavka 1. točke (c) Direktive 2009/147/EZ. Sukladno sudskoj praksi Suda, države članice snose teret dokaza kako bi se utvrdilo da su uvjeti iz te odredbe ispunjeni.

Komisija smatra da Finska, kao prvo, nije utvrdila da sustav odstupanja predstavlja „razboritu uporabu” u skladu sa smislom članka 9. stavka 1. točke (c) Direktive 2009/147/EZ. Konkretno, Finska nije čvrstim znanstvenim dokazima obrazložila da je osigurala da relevantna populacija patki gavki ostane na zadovoljavajućoj razini.

Kao drugo, Finska nije dokazala da se odobreni proljetni lov odnosi samo na korištenje ptica „u malom broju” sukladno članku 9. stavku 1. točki (c) Direktive 2009/147/EZ.


(1)  Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL 2010, L 20, str. 7.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15, svezak 32, str. 128.)


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/21


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. ožujka 2019. uputio Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) — Blackrock Investment Management (UK) Limited protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(predmet C-231/19)

(2019/C 172/24)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Blackrock Investment Management (UK) Limited

Tuženik: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prethodna pitanja

Prema pravilnom tumačenju članka 135. stavka 1. točke (g) Direktive Vijeća 2006/112/EZ (1), ako je jedinstvena isporuka usluga upravljanja u smislu tog članka obavljena od strane trećih pružatelja upravitelju fonda i ako ju je upravitelj fonda uporabio kod upravljanja posebnim investicijskim fondovima (PIF-ovima) i upravljanju drugim fondovima koji nisu posebni investicijski fondovi (fondovi koji nisu PIF-ovi):

(a)

treba li ta jedinstvena usluga biti oporezivana jedinstvenom poreznom stopom? Ako je tako, kako odrediti tu jedinstvenu stopu? ili

(b)

treba li naknadu za tu jedinstvenu uslugu raspodijeliti u skladu s uporabom usluga upravljanja (primjerice, u odnosu na iznos sredstava kojima se upravlja u PIF-ovima i fondovima koji nisu PIF-ovi) kako bi se dio jedinstvene usluge izuzeo od oporezivanja, a dio oporezivao?


(1)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/22


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. ožujka 2019. uputio Court of Appeal (Ujedinjena Kraljevina) — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(predmet C-235/19)

(2019/C 172/25)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Court of Appeal

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Tuženik: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prethodna pitanja

Jesu li pružanje usluga upravljanja mirovinskim fondovima (usluge UMF) koje upraviteljima pružaju (a) osiguravatelji i/ili (b) društva koja nisu osiguravatelji „transakcije osiguranja” u smislu članka 135. stavka l. točke (a) Direktive o PDV-u (1) (prijašnji članak 13. dio B točka (a) Šeste direktive)?


(1)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/22


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. ožujka 2019. uputio High Court of Justice (Chancery Division) (Ujedinjena Kraljevina) — Eli Lilly and Company protiv Genentech Inc.

(predmet C-239/19)

(2019/C 172/26)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Eli Lilly and Company

Tuženik: Genentech Inc.

Prethodno pitanje

Protivi li se Uredbi br. 469/2009 (1) dodjela svjedodžbe o dodatnoj zaštiti nositelju temeljnog patenta za proizvod koji je predmet odobrenja za stavljanje u promet koje ima treća osoba, bez njezina pristanka?


(1)  Uredba (EZ) br. 469/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove (SL 2009., L 152, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 64., str. 166.)


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/23


Rješenje predsjednika drugog vijeća Suda od 24. siječnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Okresný súd Bratislava — Slovačka) — ML

(predmet C-510/17) (1)

(2019/C 172/27)

Jezik postupka: slovački

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 374, 6. 11. 2017.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/23


Rješenje predsjednika Suda od 4. veljače 2019. — Europska komisija protiv Kraljevine Belgije, koju podupiru: Savezna Republika Njemačka, Republika Estonija, Irska, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Talijanska Republika, Republika Latvija, Republika Litva, Mađarska

(predmet C-564/17) (1)

(2019/C 172/28)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 328, 13. 11. 2017.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/24


Rješenje predsjednika prvog vijeća Suda od 13. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État — Francuska) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS protiv Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(predmet C-596/17) (1)

(2019/C 172/29)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 437, 18. 12. 2017.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/24


Rješenje predsjednika Suda od 25. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof — Austrija) — Hussein Mohamad Hussein, uz sudjelovanje: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(predmet C-657/17) (1)

(2019/C 172/30)

Jezik postupka: njemački

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 52, 12. 2. 2018.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/24


Rješenje predsjednika petog vijeća Suda od 14. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa — Portugal) — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda protiv Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

(predmet C-277/18) (1)

(2019/C 172/31)

Jezik postupka: portugalski

Predsjednik petog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 259, 23. 7. 2018.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/25


Rješenje predsjednika devetog vijeća Suda od 30. siječnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Justice de paix du troisième canton de Charleroi — Belgija) — Frank Casteels protiv Ryanair DAC, ranije Ryanair Ltd

(predmet C-368/18) (1)

(2019/C 172/32)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik devetog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 285, 13. 8. 2018.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/25


Rješenje predsjednika Suda od 18. siječnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nizozemska) — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV protiv Autoriteit Consument en Markt, uz sudjelovanje: Gas Transport Services BV

(predmet C-399/18) (1)

(2019/C 172/33)

Jezik postupka: nizozemski

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 294, 20. 8. 2018.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/25


Rješenje predsjednika Suda od 11. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Supremo — Španjolska) — ZW protiv Deutsche Lufthansa AG

(predmet C-498/18) (1)

(2019/C 172/34)

Jezik postupka: španjolski

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 399, 5. 11. 2018.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/26


Rješenje predsjednika Suda od 11. veljače 2019. — Europska komisija protiv Slovačke Republike

(predmet C-614/18) (1)

(2019/C 172/35)

Jezik postupka: slovački

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 445, 10. 12. 2018.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/26


Rješenje predsjednika Suda od 8. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Berlin — Njemačka) — Sundair GmbH protiv WV, XU, YT, ZS

(predmet C-660/18) (1)

(2019/C 172/36)

Jezik postupka: njemački

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 25, 21. 1. 2019.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/26


Rješenje predsjednika Suda od 31. siječnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Nürnberg — Njemačka) — Geld-für-Flug GmbH protiv Ryanair DAC

(predmet C-701/18) (1)

(2019/C 172/37)

Jezik postupka: njemački

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 72, 25. 2. 2019.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/27


Rješenje predsjednika Suda od 8. veljače 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Amsterdam — Nizozemska) — A, B protiv C

(predmet C-750/18) (1)

(2019/C 172/38)

Jezik postupka: nizozemski

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 93, 11. 3. 2019.


GCEU

20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/28


Presuda Općeg suda od 28. ožujka 2019. — Robert Bosch protiv EUIPO-a (Simply. Connected.)

(predmeti T-251/17 i T-252/17) (1)

(„Žig Europske unije - Prijava figurativnog žiga Europske unije Simply. Connected. - Relativni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Opseg ispitivanja koje treba provesti žalbeno vijeće - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Članak 64. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 71. Uredbe 2017/1001)”)

(2019/C 172/39)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Njemačka) (zastupnici: S. Völker i M. Pemsel, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: V. Mensing i D. Hanf, agenti)

Predmet

Tužbe podnesene protiv odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 9. ožujka 2017. (predmet R 948/2016–5) i od 10. ožujka 2017. (predmet R 947/2016–5), koje se odnose na prijave figurativnih znakova Simply.Connected. kao žigova Europske unije.

Izreka

1.

Predmeti T-251/17 i T-252/17 spajaju se u svrhu presude.

2.

Tužbe se odbijaju.

3.

Društvu Robert Bosch GmbH nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 195, 19. 6. 2017.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/29


Presuda Općeg suda od 26. ožujka 2019. — Grčka protiv Komisije

(predmet T-480/17) (1)

(„EFJP i EPFRR - Izdaci isključeni iz financiranja - Izdaci koje je učinila Grčka - Paušalni i jednokratni f inancijski ispravci - Višestruka sukladnost - Nadzor regulatornih zahtjeva u području upravljanja - Analiza rizika - Procjena financijske štete - Obveza obrazlaganja - Proporcionalnost”)

(2019/C 172/40)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Helenska republika (zastupnici: G. Kanellopoulos i A. Vasilopoulou, agenti)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: D. Triantafyllou i A. Sauka, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje Provedbene odluke Komisije (EU) 2017/1144 оd 26. lipnja 2017. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL 2017., L 165, str. 37.), u dijelu u kojem se Helenskoj Republici nameću, nakon ispitnog postupka pod referentnim brojem ΧC/2014/002/GR, paušalni i jednokratni financijski ispravci u ukupnom iznosu 1 182 054,17 eura zbog nedostataka u primjeni višestruke sukladnosti (EFJP i EPFRR).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Helenskoj Republici nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 357, 23. 10. 2017.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/29


Presuda Općeg suda od 2. travnja 2019. — Fleig protiv ESVD-a

(predmet T-492/17) (1)

(„Javna služba - Ugovorno osoblje - Ugovor na neodređeno vrijeme - Članak 47. točka (c) podtočka i. Uvjeta zaposlenja - Otkaz uz otkazni rok - Razlozi za otkaz - Prekid odnosa povjerenja - Interes službe - Očita pogreška u ocjeni - Dužnost brižnog postupanja - Načelo dobre uprave - Članci 30. i 41. Povelje o temeljnim pravima - Prethodno postupovno pitanje - Objava na internetu dokumenata uključenih u spis postupka pred Opći sudom - Članak 17. Pravilnika o osoblju”)

(2019/C 172/41)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Stephan Fleig (Berlin, Njemačka) (zastupnik: H. Tettenborn, odvjetnik)

Tuženik: Europska služba za vanjsko djelovanje (zastupnik: S. Marquardt, agent)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 270. UFEU-a radi, kao prvo, poništenja odluke od 19. rujna 2016. kojom je direktor uprave „Ljudski resursi” ESVD-a, djelujući u svojstvu tijela ovlaštenog za sklapanje ugovora o radu, otkazao tužiteljev ugovor o radu s učinkom od 19. lipnja 2017. i, kao drugo, naknade štete koju je tužitelj navodno pretrpio zbog te odluke.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Stephanu Fleigu nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 318, 25. 9. 2017.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/30


Presuda Općeg suda od 28. ožujka 2019. — dm-drogerie markt protiv EUIPO-a — Albea Services (ALBÉA)

(predmet T-562/17) (1)

(„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija - Figurativni žig ALBÉA - Prethodna međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija - Verbalni žig Balea - Relativni razlog odbijanja - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Sličnost znakova - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

(2019/C 172/42)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Njemačka) (zastupnici: O. Bludovsky i C. Mellein, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: M. Rajh i H. O’Neill, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Albea Services (Gennevilliers, Francuska) (zastupnik: J.-H. de Mitry, odvjetnik)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 25. svibnja 2017 (predmet R 1870/2016-1), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između dm-drogerie markt i Albea Services.

Izreka

1.

Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 25. svibnja 2017. (predmet R 1870/2016-1).

2.

Svaka će stranka snositi vlastite troškove.


(1)  SL C 338, 9. 10. 2017.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/31


Presuda Općeg suda od 29. ožujka 2019. — All Star protiv EUIPO-a — Carrefour Hypermarchés (Oblik potplata cipele)

(predmet T-611/17) (1)

(„Žig Europske unije - Postupak za proglašenje žiga ništavim - Trodimenzionalni žig Europske unije - Oblik potplata cipele - Općepoznate činjenice - Obveza obrazlaganja - Prava obrane - Članak 75. Uredbe (EZ) br. 207/2009 [koji je postao članak 94. stavak 1. Uredbe (UE) 2017/1001] - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe broj 207/2009 [koji je postao članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001] - Razlikovni karakter stečen uporabom - Članak 7. stavak 3. i članak 52. stavak 2. Uredbe broj 207/2009 (koji su postali čl. 7. stavak 3. i članak 59. stavak 2. Uredbe 2017/1001) - Odbijanje zahtjeva za održavanje rasprave pred žalbenim vijećem - Članak 77. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 96. stavak 1. Uredbe 2017/1001)”)

(2019/C 172/43)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: All Star CV (Beaverton, Oregon, Sjedinjene Države) (zastupnici: R. Kunze, G. Würtenberger, odvjetnici i S. Malynicz, QC)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: V. Ruzek, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Carrefour Hypermarchés (Évry, Francuska) (zastupnik: C. Verneret, odvjetnik)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 27. lipnja 2017. (predmet R 952/2014-4), koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između društava Carrefour Hypermarchés i All Star.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu All Star CV nalaže se snošenje troškova postupka.


(1)  SL C 374, 6. 11. 2017.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/32


Presuda Općeg suda od 4. travnja 2019. — United Wineries protiv EUIPO-a — Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

(predmet T-779/17) (1)

(„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Europske unije VIÑA ALARDE - Raniji nacionalni verbalni žig ‚ALARDE’ - Dokaz stvarne uporabe ranijeg žiga - Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 47. stavci 2. i 3. Uredbe (EU) 2017/1001) - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Istovjetnost proizvoda - Sličnost znakova - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe 2017/1001)”)

(2019/C 172/44)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: United Wineries, SA (Cenicero, Španjolska) (zastupnik: J. Oria Sousa-Montes, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: S. Palmero Cabezas i J. Crespo Carrillo, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Compañía de Vinos Miguel Martín, SL (Cigales, Španjolska)

Predmet

Tužba protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 25. rujna 2017. (predmet R 281/2017-5), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Compañía de Vinos Miguel Martín i United Wineries.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu United Wineries, SA nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 42, 5. 2. 2018.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/33


Presuda Općeg suda od 4. travnja 2019. — Stada Arzneimittel protiv EUIPO-a (Prikaz dva sučelice postavljena luka)

(predmet T-804/17) (1)

(„Žig Europske unije - Prijava figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje dva sučelice postavljena lûka - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) 207/2009 (koji je postao članak 7 stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

(2019/C 172/45)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Njemačka) (zastupnici: J.-C. Plate i R. Kaase, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: D. Hanf i D. Walicka, a zatim D. Hanf i E. Markakis, agenti)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 20. rujna 2017. (predmet R 1887/2016-1), koja se odnosi na prijavu za registraciju figurativnog znaka koji prikazuje dva sučelice postavljena lûka kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Stada Arzneimittel AG nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 42, 5. 2. 2018.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/33


Presuda Općeg suda od 28. ožujka 2019. — Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg protiv EUIPO-a — EuroChem Agro (Unifoska)

(predmet T-259/18) (1)

(”Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Europske unije Unifoska - Raniji verbalni žig Europske unije NITROFOSKA - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/100”)

(2019/C 172/46)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg (Tarnobrzeg, Poljska) (zastupnik: M. Kondrat, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: S. Palmero Cabezas i H. O’Neill, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: EuroChem Agro GmbH (Mannheim, Njemačka) (zastupnici: M. Schmidhuber i A. Haberer, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 7. veljače 2018. (predmet R 1503/2017-5), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava EuroChem Agro i Zakłady Chemiczne”Siarkopol” Tarnobrzeg.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o. nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 221, 25. 6. 2018.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/34


Rješenje Općeg suda od 25. ožujka 2019. — Abaco Energy i dr. protiv Komisije

(predmet T-186/18) (1)

(„Tužba za poništenje - Državne potpore - Program potpora za energiju iz obnovljivih izvora - Prethodni ispitni postupak - Odluka kojom se program potpora proglašava spojivim s unutarnjim tržištem - Tužba koju su podnijeli korisnici - Nepostojanje pravnog interesa - Nedopuštenost”)

(2019/C 172/47)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Abaco Energy, SA (Madrid, Španjolska) i 1559 drugih tužitelja čija su imena navedena u prilogu rješenju (zastupnici: u početku P. Holtrop, P. Kuypers i M. de Wit, zatim P. Holtrop, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche, P. Němečková i S. Noë, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje odluke Komisije C(2017) 7384 final od 10. studenoga 2017. o državnoj potpori SA.40348 (2015/NN) koju je dodijelila Kraljevina Španjolska (Potpora za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, kogeneracije i otpada).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Obustavlja se postupak po zahtjevima za intervenciju koje su podnijeli Kraljevina Španjolska i EDP España.

3.

Društvu Abaco Energy, SA i drugim tužiteljima čija se imena nalaze u prilogu nalaže se snošenje vlastitih troškova i troškova Europske komisije, osim onih koji se odnose na zahtjeve za intervenciju.

4.

Društvo Abaco Energy i drugi tužitelji čija se imena nalaze u prilogu, Komisija, Kraljevina Španjolska i EDP España snosit će svaki vlastite troškove koji se odnose na zahtjeve za intervenciju.


(1)  SL C 221, 25. 6. 2018.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/35


Rješenje Općeg suda od 25. ožujka 2019. — Solwindet las Lomas protiv Komisije

(predmet T-190/18) (1)

(„Tužba za poništenje - Državne potpore - Program potpora u korist obnovljivih izvora energije - Prethodni postupak ispitivanja - Odluka kojom se program potpora proglašava spojivim s unutarnjim tržištem - Tužba koju je podnio korisnik - Nepostojanje pravnog interesa - Nedopuštenost”)

(2019/C 172/48)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Solwindet las Lomas, SL (Girona, Španjolska) (zastupnik: L. Sandberg-Mørch, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche, P. Němečková i S. Noë, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje Odluke Komisije C(2017) 7384 final od 10. studenog 2017. o državnoj potpori SA.40348 (2015/NN) koju je provela Kraljevina Španjolska (Potpora proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora energije, iz otpada te kogeneracijom).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Obustavlja se postupak o zahtjevima za intervenciju Kraljevine Španjolske i EDP Španjolska.

3.

Solwindet las Lomas, SL snosit će svoje troškove, kao i troškove Europske komisije, uz iznimku troškova u vezi sa zahtjevima za intervencije.

4.

Solwindet las Lomas, Komisija, Kraljevina Španjolska i EDP Španjolska snosit će svaki svoje troškove nastale u vezi sa zahtjevima za intervencije.


(1)  SL C 190, 4. 6. 2018.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/36


Rješenje Općeg suda od 28. ožujka 2019. — Herholz protiv EUIPO-a (#)

(predmet T-631/18) (1)

(„Žig Europske unije - Prijava verbalnog žiga Europske unije # - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001 - Zahtjev za preinaku - Očita nedopuštenost”)

(2019/C 172/49)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG (Ahaus, Njemačka) (zastupnik: D. Sprenger, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: A. Sesma Merino i A. Söder, agenti)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 22. kolovoza 2018. (predmet R 445/2018-2), koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka # kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 445, 10. 12. 2018.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/36


Tužba podnesena 8. ožujka 2019. — Șanli protiv Vijeća

(predmet T-157/19)

(2019/C 172/50)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Tužitelj: Dalokay Șanli (Rotterdam, Nizozemska) (zastupnik: D. Gürses, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Provedbenu odluku Vijeća (EU) 2019/24 od 8. siječnja 2019. i Odluku (ZVSP) Vijeća 2019/25 od 8. siječnja 2019. i

naloži Vijeću snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe šest tužbenih razloga.

1.

Uvrštenje PKK na popis više nije opravdano jer PKK nije teroristička organizacija.

2.

Tužiteljevuimenu nije mjesto na popisu jer nikad nije bio osuđen ni optužen za kaznena djela terorizma.

3.

Nije dokazano da je tužitelj izvršavao terorističke aktivnosti ili da ga se može povezati s takvim aktivnostima. Nije dokazana ni optužba da se bavio aktivnostima novačenja za terorizam i njegova financiranja.

4.

Povrijeđena su tužiteljeva temeljna prava obrane i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu, s obzirom na to da se on nije mogao braniti protiv optužbi koje mu se stavljaju na teret.

5.

Pobijani akti Vijeća nedovoljno su obrazloženi, s obzirom na to da nema dokaza na temelju kojih bi mu se mogla izreći kazna.

6.

Počinjena je povreda članka 1. stavka 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP, s obzirom na to da Vijeće nije pružilo točne podatke ili materijale koji upućuju na to da je nadležno tijelo donijelo odluku u smislu tog članka.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/37


Tužba podnesena 11. ožujka 2019. — Deutsche Telekom protiv Parlamenta i Vijeća

(predmet T-161/19)

(2019/C 172/51)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Deutsche Telekom (Bonn, Njemačka) (zastupnici: F. González Díaz, B. Langeheine i J. Blanco Carol, odvjetnici)

Tuženici: Europski parlament i Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

proglasi zahtjev za poništenje dopuštenim;

poništi članak 50. Uredbe (EU) 2018/1971 Europskog parlamenta i Vijeća (1);

naloži Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije snošenje tužiteljevih odvjetničkih i drugih troškova povezanih s ovim predmetom.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da članak 50. pobijane uredbe nije valjan zbog neprimjerenosti članka 114. UFEU-a kao pravne osnove.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da je članak 50. pobijane uredbe u sukobu s načelom supsidijarnosti te ne sadržava obrazloženje.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da članak 50. pobijane nije u skladu s načelom proporcionalnosti te ne sadrži obrazloženje.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da je postupak donošenja članka 50. pobijane uredbe povrijedio načela bolje regulative.

5.

Peti tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da članak 50. pobijane uredbe ograničava tužiteljevo temeljno pravo na vlasništvo i slobodu poduzetništva.


(1)  Uredba (EU) 2018/1971 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a), izmjeni Uredbe (EU) 2015/2120 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1211/2009 (SL L 321, 17.12.2018., str. 1.).


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/38


Tužba podnesena 11. ožujka 2019. — Telefónica i Telefónica de España protiv Parlamenta i Vijeća

(predmet T-162/19)

(2019/C 172/52)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Telefónica, SA (Madrid, Španjolska), i Telefónica de España, SA (Madrid) (zastupnici: F. González Díaz, B. Langeheine i J. Blanco Carol, odvjetnici)

Tuženici: Europski parlament i Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

proglasi zahtjev za poništenje dopuštenim;

poništi članak 50. Uredbe (EU) 2018/1971 Europskog parlamenta i Vijeća (1);

naloži Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije snošenje tužiteljevih troškova pravnog zastupanja i drugih troškova u vezi s ovim predmetom.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelj ističe pet tužbenih razloga koji su u suštini ili jednaki ili slični tužbenim zahtjevima istaknutima u predmetu T-161/19, Deutsche Telekom/Parlament i Vijeće.


(1)  Uredba (EU) 2018/1971 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a), izmjeni Uredbe (EU) 2015/2120 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1211/2009 (SL L 321, 17.12.2018, str. 1.).


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/39


Tužba podnesena 20. ožujka 2019. — Hebberecht protiv ESVD-a

(predmet T-171/19)

(2019/C 172/53)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužiteljica: Chantal Hebberecht (Luxembourg, Luksemburg) (zastupnik: K. Bicard, odvjetnik)

Tuženik: Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)

Tužbeni zahtjev

Tužiteljica od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi da je tužba C. Hebberecht dopuštena i osnovana;

poništi sankciju koja je tužiteljici izrečena;

naloži Europskoj službi za vanjsko djelovanje (ESVD) da tužiteljici isplati 36 000 eura na ime zaostalih plaća i zatezne kamate;

naloži ESVD-u da tužiteljici isplati 450 000 eura na ime naknade štete zbog oštećenja zdravlja, imovinske i neimovinske štete;

podredno, naloži ESVD-u da tužiteljici isplati 300 000 eura na ime naknade istih šteta;

podredno tome, naloži ESVD-u da tužiteljici isplati 150 000 eura na ime naknade istih šteta;

još podrednije, naloži ESVD-u da tužiteljici isplati 50 000 eura na ime naknade istih šteta;

naloži ESVD-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj tužbi tužiteljica iznosi da ona nije počinila djela koja joj je na teret stavio prvostupanjski sud u Hainautu (Belgija) u svojoj presudi od 13. prosinca 2017. i na koja se ESVD poziva kao na djela koja predstavljaju osobito tešku povredu obveza dužnosnikâ, osobito na temelju članka 12. Pravilnika o osoblju. Ona se također poziva na to da su sankcije koje su protiv nje donesene diskriminirajuće.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/40


Tužba podnesena 22. ožujka 2019. — AV i AW protiv Parlamenta

(predmet T-173/19)

(2019/C 172/54)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: AV i AW (zastupnici: L. Levi i S. Rodrigues, odvjetnici)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

proglasi da je predmetna tužba dopuštena i osnovana;

posljedično,

poništi pobijane odluke;

naloži tuženiku snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelji ističu pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji, s jedne strane, na povredi članka 78. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euroatom) br. 1605/2002 (SL 2012., L 298, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 7., str. 248.) i, s druge strane, na povredi pravâ obrane. Tužitelji u tom pogledu ističu da u predmetnom slučaju prije donošenja pobijanih odluka o povratu preplaćenih iznosa nisu obaviješteni ni o kakvoj upravnoj odluci o nalogu za povrat.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na nepostojanju valjane pravne osnove, zbog toga što stegovni kontekst u kojem su donesene pobijane odluke zabranjuje da se one temelje na članku 85. Pravilnika o osoblju.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 85. Pravilnika o osoblju. Prema mišljenju tužiteljâ, čak i pod pretpostavkom da su se pobijane odluke mogle temeljiti na članku 85. Pravilnika o osoblju, te su odluke nezakonite jer pretpostavke za primjenu te odredbe u predmetnom slučaju nisu ispunjene.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela dobre uprave i dužnosti brižnog postupanja koja iz njega proizlazi, među ostalim, zbog toga što se tuženik nije potrudio provjeriti točnost nepravilnosti koju je utvrdio Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF).

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na zlouporabi ovlasti koju je počinio Parlament, jer je pobijane odluke donio ponajprije, ako ne isključivo, s ciljem postizanja drugih svrha osim onih iz članka 85. Pravilnika o osoblju, tj. namjere sankcioniranja tužiteljâ na drugi način osim stegovnom sankcijom.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/41


Tužba podnesena 25. ožujka 2019. — 3V Sigma protiv ECHA-e

(predmet T-176/19)

(2019/C 172/55)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: 3V Sigma SpA (Milano, Italija) (zastupnici: C. Bryant i S. Hainsworth, solicitors i C. Krampitz, odvjetnik)

Tuženik: Europska agencija za kemikalije (ECHA)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

proglasi zahtjev dopuštenim;

poništi odluku tuženikova žalbenog vijeća od 15. siječnja 2019. o procjeni tvari bis(2-etilheksil) 4,4’-{6-[4- terc-butilkarbamoil) anilino]-1,3,5-triazin-2,4- diildiimino}dibenzoat, u dijelu u kojem je (i.) odbacio upravnu žalbu protiv izvorne odluke i (ii.) odlučio da tužitelj mora pružiti informacije o studiji OECD TH 38 do 22. listopada 2020.; i

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da su počinjene pogreške koje se tiču prava i procjene pri utvrđivanju da je potrebna studija OECD TG 308.

Tužitelj tvrdi da je tuženikovo žalbeno vijeće počinilo pogrešku koja se tiče prava i očitu pogrešku u procjeni, jer nije razlikovalo, s jedne strane, uvjete pod kojima se testovi moraju provoditi kako bi se utvrdilo postojanje ili, u suprotnom, pretvorba i/ili razgradnja proizvoda tvari i, s druge strane, uvjete pod kojima se mora provesti procjena postojanih, bioakumulativnih i otrovnih svojstava ili vrlo postojanih ili vrlo bioakumulativnih svojstava bilo kojeg takvog proizvoda pretvorbe i/ili razgradnje. Sukladno tome, tužitelj tvrdi da je tuženikovo žalbeno vijeće pogrešno zaključilo da je studija OECD TG 308, koju zahtijeva od tuženika, potrebna.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da je tuženikovo žalbeno vijeće počinilo pogrešku koja se tiče prava i očitu pogrešku u procjeni jer je utvrdilo određene testne temperature prikladnima.

Tužitelj tvrdi da je tuženikovo žalbeno vijeće počinilo pogrešku koja se tiče prava i očitu pogrešku u procjeni, jer je zaključilo da je određena testna temperatura za studiju OECD TG 308, to jest 20oC, prikladna. Tuženikovo žalbeno vijeće nije uzelo u obzir činjenicu da bi provođenje studije na višoj temperaturi imalo značajan utjecaj na koncentracije bilo kojeg formiranog proizvoda pretvorbe i/ili razgradnje, što bi za neke od njih moglo imati za posljedicu da budu predmetom procjene postojanih, bioakumulativnih i otrovnih/vrlo postojanih i vrlo bioakumulativnih svojstava, čime bi se ozbiljno ugrozila prikladnost studije.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/42


Tužba podnesena 28. ožujka 2019. — Puma protiv EUIPO-a (SOFTFOAM)

(predmet T-182/19)

(2019/C 172/56)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Puma SE (Herzogenaurach, Njemačka) (zastupnik: M. Schunke, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: prijava figurativnog žiga Europske unije SOFTFOAM — prijava za registraciju br. 17 363 318

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. siječnja 2019. u predmetu R 1399/2018-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova, uključujući troškove nastale pred žalbenim vijećem.

Tužbeni razlog

Povreda članka 7. stavka 1. točke (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/43


Tužba podnesena 27. ožujka 2019. — Aurea Biolabs protiv EUIPO-a — Avizel (AUREA BIOLABS)

(predmet T-184/19)

(2019/C 172/57)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Aurea Biolabs Pte Ltd (Cochin, Indija) (zastupnici: B. Brandreth, QC i L. Oommen, solicitor)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Avizel SA (Luxembourg, Luksemburg)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: Prijava figurativnog žiga AUREA BIOLABS — prijava za registraciju br. 15 836 737

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 29. siječnja 2019. u predmetu R 814/2018-2 (CORR)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

odluku o troškovima donese u korist tužitelja.

Tužbeni razlozi

U prilog osnovanosti svoje odluke, žalbeno se vijeće poziva na nevaljanu zakonsku odredbu;

Ako je postojala očita pogreška koja se tiče prava, trebalo je opozvati prethodnu odluku;

Povreda članka 94. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća te načela pravičnosti.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/44


Tužba podnesena 28. ožujka 2019. — Public.Resource.Org i Right to Know protiv Komisije

(predmet T-185/19)

(2019/C 172/58)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Public.Resource.Org, Inc. (Sebastopol, Kalifornija, Sjedinjene Američke Države), Right to Know CLG (Dublin, Irska) (zastupnici: F. Logue, solicitor, A. Grünwald, J. Hackl i C. Nüßing, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi odluku C(2019) 639 final Europske komisije od 22. siječnja 2019. (uključujući prethodnu odluku od 15. studenoga 2018. s referentnim brojem GROW/D3/ALR/dr (2018) 5993057);

podredno, vrati predmet Europskoj komisiji; i

naloži Europskoj komisiji snošenje troškove postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da je Europska komisija pogrešno protumačila i/ili primijenila članak 4. stavak 2. prvu alineju Uredbe (EZ) br. 1049/2001 (1), s obzirom na to da ta odredba ne štiti zahtijevane usklađene norme:

Autorsko pravo na zaštitu zahtijevanih usklađenih normi nije moguće iz razloga što su one dio prava Unije;

Zahtijevanim usklađenim normama nedostaje originalnost te sukladno tomu ne uživaju autorsko pravo na zaštitu;

Tuženik nije dokazao navodno ugrožavanje poslovnog interesa organizacija za normizaciju.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da je Europska komisija prekršila posljednju odredbu članka 4. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1049/2001, s obzirom na to da je pogrešno osporila da podnositelji prijave imaju prevladavajući javni interes za pristup zahtijevanim usklađenim normama:

Koncepti vladavine prava i temeljnih prava zahtijevaju slobodan pristup zakonodavstvu Europske unije;

Zahtijevane norme sadrže informacije o okolišu, osobito informacije o emisijama u okoliš te stoga, sukladno Uredbi (EZ) br. 1367/2006 (2), trebaju biti objavljene;

Tuženik nije na odgovarajući način obrazložio osporavanje prevladavajućeg javnog interesa.


(1)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. O javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL 2001., L 145, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1, svezak 16, str. 70.)

(2)  Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. O primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (SL 2006., L 264, str. 13.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15, svezak 20, str. 29.).


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/45


Tužba podnesena 29. ožujka 2019. — Glaxo Group protiv EUIPO-a (colour mark purple)

(predmet T-187/19)

(2019/C 172/59)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Glaxo Group Ltd (Brentford, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister i R. Jacob, solicitor)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: Prijava žiga Europske unije ljubičaste boje (PANTONE: 2587C) — prijava za registraciju br. 14 596 951

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 15. siječnja 2019. u predmetu R 1870/2017-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

Povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća, jer je utvrđeno da znak nije imao svojstven razlikovni karakter, pa stoga nije mogao biti valjano registriran kao žig.

Povreda članka 7. stavka 1. točke (b) i članka 7. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća, jer nije utvrđeno da je znak stekao razlikovni karakter tužiteljevom uporabom i/ili njegovim odobrenjem.


20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/46


Tužba podnesena 1. travnja 2019. — Ujedinjena Kraljevina protiv Komisije

(predmet T-188/19)

(2019/C 172/60)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (zastupnici: S. Brandon, agent, T. Johnston i J. Scott, barristers)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku Komisije o usvajanju završnog izvješća o reviziji, revizijski referentni broj 14-BA262-013, kao konačnog, a o kojoj je Vlada Ujedinjene Kraljevine obaviještena dopisom od 20. prosinca 2018., primljenim 21. siječnja 2019.;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da su revizori počinili pogrešku koja se tiče prava utvrdivši da su dnevne evidencije radnih sati potrebne te da su pritom pogrešno protumačili ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na tvrdnji da završno izvješće o reviziji protupravno ugrožava opravdano očekivanje Met Officea da njegovi ex post facto sustav evidencije i mjesečni izračun neizravnih troškova ispunjavaju zahtjeve ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.