ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 441

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
7. prosinca 2018.


Sadržaj

Stranica

 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2018/C 441/01

Obavijest Komisije – Mjere koje se smatraju pravno jednako učinkovitima kao i članak 4. Direktive o suzbijanju izbjegavanja poreza

1


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće

2018/C 441/02

EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe – Izvješće Skupine za Kodeks o postupanju (oporezivanje poslovanja) u kojem se predlažu izmjene Priloga II. zaključcima Vijeća od 5. prosinca 2017.

3

2018/C 441/03

Zaključci Vijeća o ulozi rada s mladima s obzirom na pitanje migracija i izbjeglica

5

 

Europska komisija

2018/C 441/04

Tečajna lista eura

11

2018/C 441/05

Mišljenje Savjetodavnog odbora za koncentracije sa sastanka održanog 20. lipnja 2018. o nacrtu odluke u vezi s Predmetom M.8451 – Tronox/Cristal – Izvjestitelj: Slovenija

12

2018/C 441/06

Završno izvješće službenika za usmene rasprave (M.8451 – Tronox/Cristal)

13

2018/C 441/07

Sažetak Odluke Komisije od 4. srpnja 2018. o ocjenjivanju koncentracije spojivom s unutarnjim tržištem i funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u (Predmet M.8451 – Tronox/Cristal) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 4120)  ( 1 )

15

2018/C 441/08

Provedbena odluka Komisije оd 30. studenoga 2018. o objavi u Službenom listu Europske unije zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda koja nije manja, u skladu s člankom 53. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, za naziv Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale (ZOZP)

20


 

V   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2018/C 441/09

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

31


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


II Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

7.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 441/1


OBAVIJEST KOMISIJE

Mjere koje se smatraju pravno jednako učinkovitima kao i članak 4. Direktive o suzbijanju izbjegavanja poreza

(2018/C 441/01)

1.   Opće napomene

U članku 4. Direktive o suzbijanju izbjegavanja poreza (dalje u tekstu „Direktiva”) (1) propisano je da su države članice dužne uvesti pravila o ograničavanju kamata koja se u nacionalna zakonodavstva prenose do 31. prosinca 2018. (2).

U članku 11. stavku 6. Direktive navedeno je da „[…] države članice koje na 8. kolovoza 2016. imaju nacionalna ciljana pravila za sprečavanje rizika od BEPS-a, koja su jednako učinkovita kao i pravilo o ograničavanju kamata utvrđeno u ovoj Direktivi mogu primjenjivati ta ciljana pravila do isteka prve pune fiskalne godine nakon datuma objave sporazuma među članovima OECD-a na službenoj internetskoj stranici o minimalnom standardu u pogledu mjere 4. akcijskog plana za BEPS, ali najkasnije do 1. siječnja 2024.”

U članku 10. stavku 3. Direktive propisano je da „Države članice iz članka 11. stavka 6. Komisiji prije 1. srpnja 2017. dostavljaju sve potrebne informacije za ocjenjivanje učinkovitosti nacionalnih ciljanih pravila za sprečavanje rizika od smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS)”.

2.   Mjere koje se smatraju pravno jednako učinkovitima kao i članak 4. Direktive

Službe Komisije smatraju da su sljedeća pravila, koja su dostavila predmetne države članice, pravno „jednako učinkovita” kao i pravila o ograničavanju kamata iz članka 4. Direktive. Predmetne države članice mogu u skladu s člankom 11. stavkom 6. Direktive nastaviti primjenjivati ta pravila:

Grčka – članak 49. Zakona 4172/2013,

Francuska – članak 212. bis „code général des impôts („rabot”)”,

Slovačka – Odjeljak 21.a Pravilnika Br. 595/2003 Coll,

Slovenija – članak 32. „zakon o davku od dohodkov pravnih oseb” (ZDDPO-2) te

Španjolska – 1. članak 16. i članak 63. „Ley 27/2014, Del Impuesto Sobre Sociedades (territorio comun)” i 2. članak 24. „Ley Foral 26/2016, Del Impuesto Sobre Sociedades regije Navarra”.

3.   Kriteriji za procjenu pravno jednake učinkovitosti

Službe Komisije su na temelju referentnih vrijednosti utvrđenih u Direktivi ocijenile 1. pravnu sličnost i 2. ekonomsku jednakovrijednost mjera koje su dostavile države članice.

Temeljna je pretpostavka ispitivanja pravne jednakovrijednosti dostavljenih mjera to da se samo mjere koje osiguravaju ograničavanje mogućnosti odbitka prekoračenih troškova zaduživanja u odnosu na čimbenike profitabilnosti poreznog obveznika prvenstveno smatraju jednako učinkovitima u obuhvaćanju preuveličanih odbitaka za kamate.

Analiza ekonomske jednakovrijednosti dostavljenih pravila i članka 4. Direktive uključivala je dva kriterija.

Prvo, najmanji je uvjet da dostavljenom mjerom ne nastaje znatno manji prihod od onog na temelju pravila o ograničavanju kamata iz članka 4. Direktive.

Drugo, dostavljena nacionalna mjera smatra se „jednako učinkovitom” kao i članak 4. Direktive ako njezinom primjenom nastaje slična ili veća porezna obveza za većinu velikih poduzeća (sva poduzeća osim malih i srednjih) u usporedbi s očekivanim rezultatima na temelju pravila o ograničavanju kamata iz Direktive.


(1)  Direktiva Vijeća (EU) 2016/1164 od 12. srpnja 2016. o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (SL L 193, 19.7.2016., str. 1.)

(2)  U skladu s člankom 11. stavkom 1. Direktive.


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

7.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 441/3


EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe – Izvješće Skupine za Kodeks o postupanju (oporezivanje poslovanja) u kojem se predlažu izmjene Priloga II. zaključcima Vijeća od 5. prosinca 2017.

(2018/C 441/02)

Prilog II. zaključcima Vijeća od 5. prosinca 2017. o EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe (1), kako su izmijenjeni u siječnju (2), ožujku (3), svibnju (4), listopadu (5) i studenome (6) 2018., zamjenjuje se sljedećim te stupa na snagu od dana objave u Službenom listu Europske unije:

„PRILOG II.

Trenutačno stanje u pogledu suradnje s EU-om s obzirom na obveze preuzete s ciljem provedbe načelâ dobrog poreznog upravljanja

1.   Transparentnost

1.1.   Obveza provedbe automatske razmjene informacija, bilo potpisivanjem Multilateralnog sporazuma između nadležnih tijela, bilo putem bilateralnih sporazuma

Sljedeće jurisdikcije obvezale su se provesti automatsku razmjenu informacija do 2018.:

Antigva i Barbuda, Curaçao, Dominika, Grenada, Maršalovi Otoci, Nova Kaledonija, Oman, Palau i Tajvan.

Sljedeće jurisdikcije obvezale su se provesti automatsku razmjenu informacija do 2019.:

Turska.

1.2.   Članstvo u Globalnom formu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe i zadovoljavajuća ocjena

Sljedeće jurisdikcije obvezale su se postati članice Globalnog foruma i/ili dobiti zadovoljavajuću ocjenu do 2018.:

Angvila, Curaçao, Maršalovi Otoci, Nova Kaledonija i Palau.

Sljedeće jurisdikcije obvezale su se postati članice Globalnog foruma i/ili dobiti prolaznu ocjenu do 2019.:

Fidži, Jordan, Namibija, Turska i Vijetnam.

1.3.   Potpisivanje i ratifikacija Multilateralne konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći OECD-a ili mreža sporazuma koji obuhvaćaju sve države članice EU-a

Sljedeće jurisdikcije obvezale su se potpisati i ratificirati Multilateralnu konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći ili uspostaviti mrežu sporazuma koji obuhvaćaju sve države članice EU-a do 2018.:

Antigva i Barbuda, Dominika, Katar, Nova Kaledonija, Oman, Palau i Tajvan.

Sljedeće jurisdikcije obvezale su se potpisati i ratificirati Multilateralnu konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći ili uspostaviti mrežu sporazuma koji obuhvaćaju sve države članice EU-a do 2019.:

Armenija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Bocvana, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Eswatini, Fidži, Jamajka, Jordan, Kabo Verde, Maldivi, Maroko, Mongolija, Namibija, Srbija, Tajland i Vijetnam.

2.   Pravedno oporezivanje

2.1.   Postojanje štetnih poreznih režima

Sljedeće jurisdikcije obvezale su se izmijeniti ili ukinuti utvrđene režime do 2018.:

Antigva i Barbuda, Aruba, Barbados, Belize, Bocvana, Cookovi Otoci, Curaçao, Dominika, Fidži, Grenada, Jordan, Kabo Verde, Koreja (Republika), Malezija, Maldivi, Mauricijus, Maroko, otok Labuan, Panama, Posebno upravno područje Hong Kong, Posebno upravno područje Makao, Sejšeli, Sveta Lucija, Sveti Kristofor i Nevis, Sveti Vincent i Grenadini, Švicarska, Tajvan, Tajland, Tunis, Turska i Urugvaj.

Sljedeća jurisdikcija obvezuje se izmijeniti ili ukinuti utvrđene režime u roku od dvanaest mjeseci nakon objave u Službenom listu Europske unije:

Namibija.

2.2.   Postojanje poreznih režima koji pogoduju offshore strukturama kojima se privlači dobit bez stvarne gospodarske aktivnosti

Sljedeće jurisdikcije obvezale su se ukloniti razloge za zabrinutost povezane s gospodarskim sadržajem do 2018.:

Angvila, Bahami, Bahrein, Bermuda, Britanski Djevičanski Otoci, Guernsey, Jersey, Kajmanski Otoci, Maršalovi Otoci, Otok Man, Otoci Turks i Caicos, Ujedinjeni Arapski Emirati i Vanuatu.

3.   Mjere protiv smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti

3.1.   Članstvo u Uključivom okviru za borbu protiv smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti ili provedba minimalnih standarda protiv smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti

Sljedeće jurisdikcije obvezale su se postati članice Uključivog okvira ili provesti minimalne standarde protiv smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti do 2018.:

Cookovi Otoci, Farski otoci, Grenland, Maršalovi Otoci, Nova Kaledonija, Palau, Tajvan i Vanuatu.

Sljedeće jurisdikcije obvezale su se postati članice Uključivog okvira ili provesti minimalne standarde protiv smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti do 2019.:

Albanija, Armenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Eswatini, Fidži, Jordan, Kabo Verde, Maroko i Namibija.

Sljedeće jurisdikcije obvezale su se postati članice Uključivog okvira ili provesti minimalne standarde protiv smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti ako i kad takvo obvezivanje postane relevantno:

Nauru i Niue.


(1)  SL C 438, 19.12.2017., str. 5.

(2)  SL C 29, 26.1.2018., str. 2.

(3)  SL C 100, 16.3.2018., str. 4. i SL C 100, 16.3.2018., str. 5.

(4)  SL C 191, 5.6.2018., str. 1.

(5)  SL C 359, 5.10.2018., str. 3.

(6)  SL C 403, 9.11.2018., str. 4.


7.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 441/5


Zaključci Vijeća o ulozi rada s mladima s obzirom na pitanje migracija i izbjeglica

(2018/C 441/03)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

PRIMA NA ZNANJE:

1.

U članku 165. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (1) navodi se da su ciljevi djelovanja Unije „poticanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu Europe”.

2.

U članku 79. stavcima 4. i 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2) navodi se da Europski parlament i Vijeće mogu utvrditi mjere kojima se potiče integracija državljana trećih zemalja pri čemu je isključeno svako usklađivanje zakona i drugih propisa država članica. Time se ne utječe na pravo država članica da odrede opseg prihvata državljana trećih zemalja koji na njihovo državno područje dolaze iz trećih zemalja radi potrage za poslom.

3.

Povelju Europske unije o temeljnim pravima (3), posebno načela koja su među ostalima priznata u članku 21. (Nediskriminacija), 23. (Ravnopravnost žena i muškaraca) i 24. (Prava djeteta).

4.

Obnovljeni okvir za europsku suradnju u području mladih (2010. – 2018.) (4) i aktualni plan rada EU-a za mlade (2016. – 2018.) (5).

5.

Komunikaciju Komisije „Europa 2020”, u kojoj se prepoznaje „uloga rada s mladima u pružanju mogućnosti neformalnog učenja svim mladima” (6), koju je podržalo Europsko vijeće.

6.

Rezoluciju Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, o radu s mladima (7), u kojoj se poziva na bolje razumijevanje i veću ulogu rada s mladima, posebno u odnosu na promicanje, potporu i razvoj rada s mladima na raznim razinama.

7.

Deklaraciju o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, snošljivosti i nediskriminacije putem obrazovanja (Pariška deklaracija iz 2015.) (8).

8.

Preporuku CM/Rec (2016)7 Odbora ministara Vijeća Europe o pristupu mladih pravima (9).

9.

Komunikaciju Europske komisije o Akcijskom planu za integraciju državljana trećih zemalja (10).

10.

Komunikaciju Europske komisije o zaštiti djece migranata (11) i Zaključke Vijeća o promicanju i zaštiti prava djeteta (12), u kojima se naglašava potreba za zaštitom sve djece, bez obzira na njihov status te potreba da najbolji interes djeteta, što uključuje djecu bez pratnje i djecu odvojenu od obitelji, uvijek bude primaran cilj, potpuno u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta (UNCRC) i fakultativnim protokolom uz tu Konvenciju.

11.

Preporuke o politikama stručne skupine EU-a o „radu s mladima za izbjeglice i mlade državljane trećih zemalja”.

PREPOZNAJE DA

1.

Rad s mladima pojam je kojim se obuhvaća širok opseg socijalnih, kulturnih, obrazovnih ili političkih aktivnosti koje mladi organiziraju ili u njima sudjeluju, ili koje su im namijenjene. Aktivnosti također uključuju sport i usluge namijenjene mladima. Rad s mladima oblik je obrazovanja koji pripada izvanškolskim aktivnostima, kao i aktivnosti u slobodno vrijeme koje vode osobe koje rade s mladima na volonterskoj ili plaćenoj osnovi (13) i voditelji mladih, te se temelji na procesima neformalnog učenja i na dobrovoljnom sudjelovanju (14). Rad s mladima u osnovi je socijalna praksa, koja podrazumijeva rad s mladima i društvima u kojima žive, olakšavanje aktivnog sudjelovanja mladih i njihovo uključivanje u zajednice i postupke donošenja odluka. (15)

2.

U fokusu rada s mladima su mladi, koji su u središtu svih povezanih politika, metoda i aktivnosti. Smatra se da su mladi, uključujući mlade izbjeglice i ostale državljane trećih zemalja (16), sposobni pojedinci s vještinama i jakim stranama, koji mogu oblikovati vlastitu budućnost.

3.

Stvarnost i praksa rada s mladima variraju ovisno o lokalnom, regionalnom i nacionalnom kontekstu. Svim oblicima predložene suradnje namjerava se pružiti potpora postojećim različitostima i ne namjerava ih se ograničiti usklađivanjem.

4.

Smjernice za rad s mladima među ostalim obuhvaćaju važnost promicanja europskih vrijednosti, rodnu ravnopravnosti i borbu protiv svih oblika diskriminacije, poštujući prava i načela Povelje Europske unije o temeljnim pravima, uzimajući u obzir moguće razlike u životnim uvjetima, potrebama, težnjama, interesima i stavovima mladih, koji nastaju zbog različitih čimbenika te uvažavajući činjenicu da svi mladi predstavljaju resurs za društvo (17). Kako bi se prepoznale sposobnosti i prednosti mladih s manje mogućnosti osobito je važna mogućnost da se radom s mladima odgovori na pojedinačne potrebe.

5.

Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti mladim izbjeglicama i ostalim državljanima trećih zemalja kojima prijeti opasnost od višestruke marginalizacije na temelju njihova migrantskog podrijetla u kombinaciji s ostalim mogućim razlozima diskriminacije, kao što je njihovo etničko podrijetlo, spol, spolna orijentacija, invaliditet, vjera, uvjerenje ili političko mišljenje.

6.

Radom s mladima nastoji se doći do pozitivnih ishoda u prijelazu iz adolescencije u odraslu dob (18). Mladi, uključujući mlade izbjeglice i ostale državljane trećih zemalja, pojedinci su koji prolaze kroz to prijelazno razdoblje. Radom s mladima nastoji se uključiti sve mlade u društvo, a istodobno ponuditi sredstva i mogućnosti kojima im se omogućuje da kao aktivni građani utječu na društvo. Takvu bi uključivu prirodu rada s mladima trebalo iskoristiti za potporu uključenju mladih izbjeglica i državljana trećih zemalja u novo društvo zemlje domaćina, uz istodobno uvažavanje činjenice da njihov postupak uključenja kreće s točke koja se ne podudara s točkom s koje kreću lokalni mladi.

7.

Rad s mladima opisuje se i kao obrazovno partnerstvo mladih i osoba koje rade s mladima (19). To se učenje odvija u neformalnom i informalnom okruženju. Radom s mladima nastoji se proširiti horizonte mladih koji su uključeni u takve aktivnosti, promicati sudjelovanje i potaknuti mlade na društveni angažman, posebno pružanjem mogućnosti aktivnog djelovanja ohrabrivanjem mladih da u svojim odgovorima na iskustva i svijet koji ih okružuje budu kritični i kreativni (20). Pružajući takvu potporu mladim izbjeglicama i ostalim državljanima trećih zemalja, radom s mladima međusobno se prenose kulturna shvaćanja i vrijednosti između društva zemlje domaćina i ciljne skupine, pristupom koji se temelji na međukulturnom učenju.

8.

Sudjelovanjem u aktivnostima i projektima, kao i njihovim oblikovanjem u okviru rada s mladima poboljšavaju se vještine, umijeća i sposobnosti svih uključenih dionika: mladih, uključujući mlade izbjeglice i ostale državljane trećih zemalja, kao i osoba koje rade s mladima. Mladi žele biti uključeni u aktivnosti u okviru rada s mladima, posebno jer se žele opustiti, susretati s prijateljima, sklapati nova prijateljstva, zabavljati se i pronaći potporu (21). Stoga bi u se prostorima predviđenima za rad s mladima trebalo jamčiti poštovanje i omogućiti zabavu te okruženje koje je srdačno, uključivo, u kojemu se poštuje ravnopravnost između muškaraca i žena, strukturirano je na demokratski način, u kojemu se praktično može svjedočiti poštovanju prema drugima, različitosti, ljudskim pravima i demokratskim vrijednostima. U takvom sigurnom i nediskriminirajućem okruženju, za koje nije potrebna prijava ili plaćanje, u kojemu se poštuju individualne razlike i jača samopouzdanje mladih, mladi ljudi mogu razvijati i testirati svoja stajališta, griješiti i učiti iz grešaka, kao i od svojih vršnjaka.

9.

Mogućnost sudjelovanja u raznolikoj društvenoj mreži kojom se omogućuje autonomno i dobrovoljno sudjelovanje može biti odlučujući čimbenik aktivnog sudjelovanja u društvu. Aktivnosti u radu s mladima odabiru se u skladu sa stvarnošću i potrebama mladih i temelje se na vezama poštovanja i povjerenja mladih i osoba koje rade s mladima. Početak i kraj tih veza ne bi trebao određivati vanjski čimbenik, nego isključivo inicijativa mladih, uključujući mlade izbjeglice i ostale državljane trećih zemalja.

10.

Metode rada s mladima osiguravaju osobama koje rade s mladima te mladima, uključujući mlade izbjeglice i ostale državljane trećih zemalja, vještine prikupljanja nepristranih informacija i omogućuju im veću sposobnost vlastitog preispitivanja, međukulturne osviještenosti, kritičkog razmišljanja i otpornosti.

11.

Radom s mladima doprinosi se razvoju sposobnosti u području sprečavanja sukoba.

12.

Radom s mladima predlažu se načini građanskog angažmana i političkog sudjelovanja pružanjem informacija o postupcima donošenja odluka i pristup akterima s političkim odgovornostima, kao i omogućivanjem praktičnog korištenja demokratskim strukturama aktivnim uključenjem u aktivnosti rada s mladima. Takvim dobrovoljnim sudjelovanjem u neformalnom okruženju, u kojem je osigurano poštovanje, može se pružiti pozitivan osjećaj identiteta i pripadnosti mladim izbjeglicama i ostalim državljanima trećih zemalja i omogućiti im da doprinesu pozitivnim promjenama u društvu.

13.

Osobe koje rade s mladima trebale bi blisko surađivati s ostalim akterima i dionicima na lokalnoj razini kako bi pružili potporu mladima i proširili opseg svojih aktivnosti. Dijeljenjem informacija, umreživanjem i suradnjom, radom s mladima može se osigurati individualni pristup mladih drugim područjima, poput formalnog obrazovanja, tržišta rada, stanovanja ili zdravstvene skrbi. Za rad s mladima s mladim izbjeglicama i ostalim državljanima trećih zemalja iznimno je važno poticati mlade na korištenje tih poveznica s ostalim područjima.

ISTIČE DA SU ZA RAD S MLADIMA POTREBNI:

A.   Znanje i osposobljavanje

Osobama koje rade s mladima potrebni su stručno znanje, vještine i kompetencije kako bi njegovale dugotrajne odnose s mladima, među ostalim mladim izbjeglicama i ostalim državljanima trećih zemalja u svim fazama postupka kroz koji prolaze; posebna znanja potrebna su i za rad s maloljetnicima bez pratnje; znanja, metode i osposobljavanje potrebno je temeljiti na međukulturnoj osviještenosti i promišljanju te se moraju neprekidno procjenjivati i ažurirati u skladu s promjenjivim potrebama i načinima percepcije.

B.   Stabilan okvir i prostori

Stabilni okviri zakonskih prava te održivi prostor i sredstva u skladu s lokalnim, regionalnim i nacionalnim standardima kvalitete rada s mladima; što uključuje sigurni prostor i mogućnost sudjelovanja u uključivim oblicima aktivnosti u radu s mladima za mlade izbjeglice i ostale državljane trećih zemalja;

C.   Politike

Politike kojima će se omogućiti i podupirati samostalnost mladih ljudi, među ostalim mladih izbjeglica i ostalih državljana trećih zemalja, te njihovo aktivno demokratsko sudjelovanje u oblikovanju politika;

D.   Umreživanje i istraživanja

Od ključne su važnosti različiti oblici tematski usmjerenih međusektorskih kontakata i razmjene između osoba koje rade s mladima i mladih dionika – i osobnih i onih koji se ostvaruju putem interneta. Potrebno je kontinuirano unaprjeđivati metode i relevantne politike, nepristrano kvalitetno informiranje o potrebama ciljne skupine te razvoj u tom području politike.

POZIVA SVE DRŽAVE ČLANICE DA, UZ POŠTOVANJE SUPSIDIJARNOSTI I UKLJUČIVANJE REGIONALNIH I LOKALNIH RAZINA KAD GOD JE TO POTREBNO:

A.   poboljšaju „znanje i osposobljavanje”:

1.

poticanjem evidentiranja i širenja primjera dobre prakse iz različitih sektora u kojima se radi s mladim izbjeglicama i ostalim državljanima trećih zemalja te uvažavajući doprinos tih dobrih praksi u sprečavanju sukoba;

2.

pružanjem osobama koje rade s mladima odgovarajućih instrumenata za informiranje i osposobljavanje, primjerice o ljudskim pravima, pravnim okvirima o nacionalnim i lokalnim postupcima povezanima s migracijama i azilom, relevantnim jezicima, drugim lokalnim kulturama, međukulturnom dijalogu, emocionalnom zdravlju i dobrobiti te zaštiti, sigurnosti i informacijama o dostupnosti psihološke potpore za mlade ljude i osobe koji rade s mladima itd.;

3.

pružanjem informacija o pozitivnim primjerima postupaka integracije te novim uzornim inicijativama, uzimajući u obzir to da integracija započinje s prvim danom po dolasku te da je ona dvosmjeran proces za mlade izbjeglice i ostale državljane trećih zemalja, kao i za društvo zemlje domaćina. „Postupak informiranja od prvoga dana” mogao bi započeti temama povezanima s pitanjima europskih vrijednosti, ljudskih prava, demokratskih vrijednosti i rodne ravnopravnosti;

4.

pružanjem mladim izbjeglicama i ostalim državljanima trećih zemalja te osobama koje rade s mladima odgovarajućih mogućnosti za uzajamno osposobljavanje i poučavanje;

5.

povećanjem sposobnosti osoba koje rade s mladima za jačanje otpornosti (i vlastite, i otpornosti ciljnih skupina) te olakšavanjem pristupa osnovnoj psihosocijalnoj potpori za mlade izbjeglice i ostale državljane trećih zemalja, kao i osobe koje rade s mladima, s ciljem unaprjeđivanja njihove dobrobiti i mentalnog zdravlja;

6.

osposobljavanjem osoba koje rade s mladima za olakšavanje međukulturnog dijaloga na ravnopravnoj razini između lokalnog stanovništva i mladih izbjeglica te ostalih državljana trećih zemalja, što uključuje vještine vođenja teških razgovora s poštovanjem i iskazivanjem potpore te otklanjanjem tenzija i rješavanjem sukoba demokratskim metodama;

7.

proučavanjem načina za uspostavljanje formalnih i/ili neformalnih pristupa u osposobljavanju za osobe koje rade s mladima koje aktivno rade s mladim izbjeglicama i ostalim državljanima trećih zemalja; uspješno sudjelovanje trebalo bi nagraditi nekim oblikom priznanja/potvrde.

B.   osiguraju i prošire „stabilne okvire i prostore”:

8.

podupiranjem svih vrsta rada s mladima, kako bi se doprlo do mladih izbjeglica i ostalih državljana trećih zemalja te kako bi im se omogućio pristup aktivnostima civilnog društva i uključiti ih, gdje god je to moguće, kao aktivne i ravnopravne dionike;

9.

pružanjem potpore i omogućivanjem vidljivosti za postojeće organizacije mladih ili inicijative za mlade koje vode mladi izbjeglice ili ostali državljani trećih zemalja aktivno angažirani u uspješnom procesu integracije;

10.

umreživanjem postojećih organizacija mladih, klubova za mlade i usluga za mlade koji su već stekli dostatne kontakte, znanje i stručno znanje u radu s mladim izbjeglicama i ostalim državljanima trećih zemalja te stvaranjem mreža dotičnih subjekata;

11.

omogućivanjem načina aktivnog sudjelovanja izbjeglica i ostalih državljana trećih zemalja u svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i europskim programima za mlade;

12.

pružanjem potpore pri organizaciji lokalnih događanja i projekata u sklopu kojih se predstavljaju sposobnosti i talenti lokalnog stanovništva (bez obzira na njihovo podrijetlo);

13.

osnaživanjem struktura za rad s mladima, kad god je to moguće i provedivo, da djeluju kao potporna veza između javnih usluga i lokalnog stanovništva te mladih izbjeglica i ostalih državljana trećih zemalja. Stoga bi odgovorna nadležna tijela trebala:

a)

promicati programe, akcije i projekte kojima se pridonosi borbi protiv predrasuda i stereotipa te otklanjaju potencijalni strahovi lokalnog stanovništva;

b)

promicati međukulturni i međureligijski dijalog pružanjem potpore i vidljivosti;

c)

omogućivati vidljivost „dobrih vijesti” i pozitivnih primjera;

d)

omogućiti programe, akcije i projekte za podizanje svijesti o kulturi, vrijednostima i navikama lokalnih društava zemlje domaćina te također regija iz kojih potječu mlade izbjeglice i ostali državljani trećih zemalja;

e)

osiguravati sigurne prostore u kojima članovi lokalne zajednice, među kojima i mladi izbjeglice i državljani trećih zemalja, mogu u duhu poštovanja voditi dijalog s ciljem otklanjanja i sprečavanja diskriminacije, ksenofobije te rasističkih i antisemitskih stajališta, i borbe protiv takvih stajališta. O aktivnostima u tim sigurnim prostorima javnost se, prema potrebi, može obavješćivati u informacijskim i komunikacijskim medijima;

f)

podupirati i uvažavati doprinos svih subjekata (vladinih i nevladinih organizacija ili privatnih inicijativa) koje u tom procesu sudjeluju;

14.

osiguravanjem sigurnih prostora prilagođenih djeci i mladima u strukturama za prihvat ili prihvatnim centrima za izbjeglice vodeći računa o načelu najboljeg interesa djeteta i mladih. Tim bi prostorima trebalo upravljati osoblje koje radi s mladima te ima primjerene vještine, u suradnji sa stručnjacima iz drugih sektora, kako bi se s učenjem o pravilima i vrijednostima u novom društvu zemlje domaćina te o potrebama i podrijetlu mladih izbjeglica i ostalih državljana trećih zemalja moglo započeti već od prvoga dana;

C.   jačaju „politike”:

15.

razvijanjem, prema potrebi, strategija i okvira za osnaživanje i integraciju mladih izbjeglica i ostalih državljana trećih zemalja, dopuštajući im da postanu aktivni članovi društva te ih ujedno osnažujući i podupirući u tome da postanu osobe koje rade s mladima; to se može postići pružajući im mogućnosti za osposobljavanje u području demokratskih vrijednosti, rodne ravnopravnosti i pitanja sudjelovanja te osiguravajući im pristup načinima za aktivno društveno i političko sudjelovanje. Tim bi se osposobljavanjem trebalo obuhvatiti promišljanje razlika i sličnosti između sustava i vrijednosti zemlje domaćina i zemlje podrijetla;

16.

nastojanjem na uspostavljanju jasnog okvira za suradnju različitih sektora koji sudjeluju u procesu integracije, kojim se jasno definiraju i vrednuju uloge i sinergija svih uključenih sektora, među ostalima organizacija civilnoga društva za mlade koje vode mladi izbjeglice ili ostali državljani trećih zemalja;

D.   ulažu u „umreživanje i istraživanja”:

17.

podupiranjem uspostave dijaloga između osoba koje rade s mladima i ostalih stručnjaka iz raznih područja i sektora s kojima se susreću mladi izbjeglice i ostali državljani trećih zemalja, kako bi se odredila ključna pitanja i mogućnosti za suradnju te razmatranjem uloge koju bi rad s mladima mogao imati u izgradnji kapaciteta u tim područjima politika, osiguravajući pritom da rad s mladima i izvršenje odluka o pravnom statusu i nadalje ostanu odvojeni;

18.

uspostavljanjem međusektorskih mreža, partnerstava i seminara ili konferencija u okviru kojih će se oblikovatelji politika iz različitih sektora te osobe koje rade s mladima i mladi, među ostalima mlade izbjeglice i ostali državljani trećih zemalja, moći sastajati i razgovarati;

19.

podupiranjem istraživačkih projekata i rada s mladima utemeljenog na dokazima u sektoru za migracijska pitanja;

POZIVA EUROPSKU KOMISIJU DA:

A.   poboljša „znanje i osposobljavanje”:

1.

evidentiranjem potreba za informiranje i osposobljavanje u okviru europskog sektora za rad s mladima te pružanjem prilika za razmjenu informacija ili iskustva (i osobno i putem interneta) na europskoj razini o, među ostalim, ljudskim pravima i pitanjima azila te međukulturnom dijalogu, relevantnim jezicima i jačanju otpornosti;

2.

poboljšanjem prilika za uzajamno savjetovanje, učenje i osposobljavanje mladih izbjeglica i ostalih državljana trećih zemalja te osoba različita podrijetla koje rade s mladima osiguravanjem veće dostupnosti učenja jezika i osnaživanja te formalnog, neformalnog i informalnog učenja i programa mobilnosti;

3.

nastavljajući, na razini Unije, s utvrđivanjem, podupiranjem i širenjem postojećih i inovativnih alata, metodologija i primjera dobre radne prakse u radu s mladima u svim sektorima koji se bave migracijskim pitanjima;

B.   osigura i proširi „okvire i prostore”:

4.

poduzimanjem mjera za osiguranje aktivnog sudjelovanja mladih izbjeglica i ostalih državljana trećih zemalja u postojećim i budućim europskim programima;

5.

i nadalje promičući i podupirući međusektorsko partnerstvo i inicijative, osobito među onima koji se bave radom s mladima, u obrazovnim ustanovama te ustanovama za osposobljavanje, socijalnim službama i službama za zapošljavanje, socijalnim partnerima koji podupiru mlade, među ostalima mlade izbjeglice i ostale državljane trećih zemalja, kako bi stekli i razvijali životne vještine;

C.   jača „politike”:

6.

daljnjim promicanjem i podupiranjem međusektorskog pristupa u pružanju potpore mladima, među ostalima mladim izbjeglicama i ostalim državljanima trećih zemalja, u razvijanju njihovih talenata te stjecanju i razvijanju kompetencija potrebnih za olakšavanje njihova uspješnog prelaska u odraslu dob te za aktivno građanstvo i radni život;

7.

pružanjem dostupnih informacija onim mladima, osobito mladim izbjeglicama i ostalim državljanima trećih zemalja, čije se trenutačne životne okolnosti ne poklapaju s Konvencijom o pravima djeteta i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima; te, ako je to potrebno, ispravljanjem takve situacije;

D.   ulaže u „umreživanje i istraživanja”:

8.

jačanjem potpore međusektorskom dijalogu i prilika za umreživanje na europskoj razini (internetskim alatima, seminarima i konferencijama) s ciljem omogućivanja izgradnje sposobnosti osoba koje rade s mladima te dionika i ravnopravnih subjekata u području migracijskih pitanja;

9.

korištenjem instrumenata za dijalog (primjerice europske strategije za mlade i europskog dijaloga s mladima, kako je opisano u komunikaciji Komisije „Uključivanje, povezivanje i osnaživanje”) na razini EU-a s ciljem stvaranja prilika za razmjenu i suradnju dionika u području migracijskih pitanja;

10.

podupiranjem europskih instrumenata za istraživanje i procjenu podataka o radu s mladima utemeljenom na dokazima u području migracijskih pitanja.

(1)  SL C 115, 9.5.2008., str. 13. Vidjeti članak 165. stavak 2., bivši članak 149. UEZ-a.

(2)  SL C 115, 9.5.2008., str. 13. Vidjeti članak 79. stavak 4., bivši članak 63. točke 3. i 4. UEZ-a.

(3)  SL C 364, 18.12.2000., str. 1.

(4)  SL C 311, 19.12.2009., str. 1.

(5)  SL C 417, 15.12.2015., str. 1.

(6)  Strategija Europa 2020., 3.3.2010.,

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

(7)  SL C 202, 7.6.2016., str. 389.

(8)  Pariška deklaracija, 17. ožujka 2015., http://ec.europa.eu/education/news/20150316-paris-education_en

(9)  https://rm.coe.int/1680702b6e

(10)  COM(2016) 377 final, 7.6.2016.

(11)  COM(2017) 211 final, 12.4.2017.

(12)  7775/17, 3.4.2017.

(13)  „Osoba koja radi s mladima” kako je definirano u Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.).

(14)  U skladu s Rezolucijom Vijeća o obnovljenom okviru za europsku suradnju u području mladih (studeni 2009.) (SL C 311, 19.12.2009., str. 1.).

(15)  Vijeće Europe, standardi rada s mladima, https://www.coe.int/en/web/youth/youth-work1

(16)  „Mladi izbjeglice i ostali državljani trećih zemalja” u okviru ovih zaključaka Vijeća, i u odnosu na pitanje migracija i izbjeglica, mlade su žene i muškarci do 30 godina sa zakonitim boravkom u državi članici EU-a.

(17)  SL C 327, 4.12.2010., str. 1.

(18)  www.ed.ac.uk/education/rke/making-a-difference/understanding-value-of-universal-youth-work

(19)  www.ed.ac.uk/education/rke/making-a-difference/understanding-value-of-universal-youth-work

(20)  U skladu s National Occupational Standards for Youth Work Scotland, Lifelong Learning UK www.youthworkessentials.org/up-running/what-is-youth-work.aspx

(21)  U skladu s National Occupational Standards for Youth Work Scotland, Lifelong Learning UK www.youthworkessentials.org/up-running/what-is-youth-work.aspx


Europska komisija

7.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 441/11


Tečajna lista eura (1)

6. prosinca 2018.

(2018/C 441/04)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,1351

JPY

japanski jen

128,04

DKK

danska kruna

7,4635

GBP

funta sterlinga

0,88930

SEK

švedska kruna

10,2355

CHF

švicarski franak

1,1304

ISK

islandska kruna

138,40

NOK

norveška kruna

9,7028

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

25,890

HUF

mađarska forinta

323,75

PLN

poljski zlot

4,2881

RON

rumunjski novi leu

4,6548

TRY

turska lira

6,0947

AUD

australski dolar

1,5745

CAD

kanadski dolar

1,5229

HKD

hongkonški dolar

8,8669

NZD

novozelandski dolar

1,6517

SGD

singapurski dolar

1,5560

KRW

južnokorejski von

1 273,03

ZAR

južnoafrički rand

15,9797

CNY

kineski renminbi-juan

7,8239

HRK

hrvatska kuna

7,3965

IDR

indonezijska rupija

16 481,65

MYR

malezijski ringit

4,7271

PHP

filipinski pezo

60,012

RUB

ruski rubalj

75,9421

THB

tajlandski baht

37,282

BRL

brazilski real

4,4370

MXN

meksički pezo

23,3643

INR

indijska rupija

80,4950


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


7.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 441/12


Mišljenje Savjetodavnog odbora za koncentracije sa sastanka održanog 20. lipnja 2018. o nacrtu odluke u vezi s Predmetom M.8451 – Tronox/Cristal

Izvjestitelj: Slovenija

(2018/C 441/05)

Transakcija

1.

Savjetodavni odbor (7 država članica) slaže se s Komisijom da prijavljena transakcija čini koncentraciju u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama.

Tržište proizvoda i zemljopisno tržište

2.

Savjetodavni odbor (7 država članica) slaže se s Komisijinim definicijama relevantnih tržišta proizvoda i zemljopisnih tržišta utvrđenima u nacrtu odluke za sljedeće:

2.1.

pigment titanijev dioksid proizveden kloridnim procesom za upotrebu u laminiranom papiru;

2.2.

pigment titanijev dioksid za masovnu upotrebu;

2.3.

sirovine titanija;

2.4.

cirkon.

Ocjena tržišnog natjecanja

3.

Savjetodavni odbor (7 država članica) slaže se s procjenom Komisije da će prijavljena transakcija kako ju je izvorno predložio podnositelj prijave vjerojatno imati nekoordinirane horizontalne učinke koji će uzrokovati bitno ograničavanje učinkovitog tržišnog natjecanja na tržištu na razini EGP-a za pigment titanijev dioksid proizveden kloridnim procesom za upotrebu u laminiranom papiru.

4.

Savjetodavni odbor (7 država članica) slaže se s procjenom Komisije da prijavljena transakcija vjerojatno neće imati horizontalne učinke koji bi uzrokovali bitno ograničavanje učinkovitog tržišnog natjecanja na sljedećim zahvaćenim tržištima:

4.1.

tržište ili tržišta na razini EGP-a za pigment titanijev dioksid za masovnu upotrebu (premazi i plastika);

4.2.

svjetsko tržište sirovina titanija za kloridni proces;

4.3.

svjetsko tržište ilmenita za kloridni proces;

4.4.

svjetsko tržište prirodnog rutila;

4.5.

svjetsko tržište leukoksena; i

4.6.

svjetsko tržište ili tržište na razini EGP-a za cirkon.

5.

Savjetodavni odbor (7 država članica) slaže se s procjenom Komisije da prijavljena transakcija vjerojatno neće imati nehorizontalne učinke koji bi uzrokovali bitno ograničavanje učinkovitog tržišnog natjecanja na tržištima zahvaćenima sljedećim vezama na koje transakcija ima vertikalni učinak:

5.1.

tržište na razini EGP-a za pigment titanijev dioksid proizveden kloridnim procesom za upotrebu u laminiranom papiru i svjetsko tržište ili tržište na razini EGP-a za sirovine titanija za kloridni proces;

5.2.

svjetsko tržište leukoksena i bilo koje moguće tržište na razini EGP-a za pigment titanijev dioksid; i

5.3.

svjetsko tržište ilmenita za kloridni proces i bilo koje moguće tržište na razini EGP-a za pigment titanijev dioksid.

Obveze

6.

Savjetodavni odbor (7 država članica) slaže se s ocjenom Komisije da se konačnim obvezama koje je podnositelj prijave ponudio 1. lipnja 2018. otklanja zabrinutosti u pogledu tržišnog natjecanja koje je Komisija izrazila za tržište na razini EGP-a za pigment titanijev dioksid proizveden kloridnim procesom za upotrebu u laminiranom papiru.

Spojivost s unutarnjim tržištem

7.

Savjetodavni odbor (7 država članica) slaže se s Komisijom da se prijavljena transakcija stoga mora ocijeniti spojivom s unutarnjim tržištem i funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u u skladu s člankom 2. stavkom 2. i člankom 8. stavkom 2. Uredbe o koncentracijama te člankom 57. Sporazuma o EGP-u.

7.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 441/13


Završno izvješće službenika za usmene rasprave (1)

(M.8451 – Tronox/Cristal)

(2018/C 441/06)

Uvod

1.

Komisija je 15. studenoga 2017., nakon upućivanja u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 („Uredba o koncentracijama”), zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe o koncentracijama kojom bi poduzetnik Tronox Limited („Tronox” ili „podnositelj prijave”) kupnjom udjela stekao, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, kontrolu nad poslovanjem poduzetnika The National Titanium Dioxide Company Ltd („Cristal”) u sektoru titanijeva dioksida („predložena transakcija”). Za potrebe ovog završnog izvješća Tronox i Cristal zajednički se nazivaju „stranke”.

Postupak

2.

Komisija je na temelju istrage provedene u prvoj fazi iznijela ozbiljne sumnje u pogledu spojivosti predložene transakcije s unutarnjim tržištem i funkcioniranjem tržišta EGP-a. Komisija je 20. prosinca 2017. donijela odluku o pokretanju postupka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Uredbe o koncentracijama, a Tronox je na nju odgovorio 8. siječnja 2018.

3.

Na zahtjev Tronoxa Komisija je 19. siječnja 2018. donijela odluku kojom je rok za donošenje konačne odluke u ovom predmetu produžen za 10 radnih dana.

4.

Komisija je 22. veljače 2018. donijela odluku u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe o koncentracijama i člankom 9. stavkom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 802/2004 o obustavi roka iz članka 10. stavka 3. Uredbe o koncentracijama počevši od 20. veljače 2018. Ta obustava roka istekla je 27. veljače 2018., nakon što je podnositelj prijave dostavio zatražene informacije.

5.

Komisija je 14. ožujka 2018. organizirala sastanak o stanju postupka kako bi podnositelja prijave obavijestila o preliminarnim rezultatima ispitivanja tržišta provedenog u drugoj fazi.

6.

Komisija je 16. ožujka 2018. donijela obavijest o utvrđenim činjenicama i istog dana dostavila ju je podnositelju prijave. U obavijesti o utvrđenim činjenicama navedeno je da bi predložena transakcija bitno ograničila učinkovito tržišno natjecanje u smislu članka 2. stavka 3. Uredbe o koncentracijama i članka 57. Sporazuma o EGP-u: i. na tržištu EGP-a za pigment titanijev dioksid proizveden kloridnim procesom za upotrebu u laminiranom papiru kao posljedica nekoordiniranih učinaka, i ii. na tržištima EGP-a za pigment titanijev dioksid proizveden iz rutila za upotrebu u premazima i plastici (te u mogućim podsegmentima tih tržišta) i na tržištu EGP-a za pigment titanijev dioksid proizveden kloridnim procesom za upotrebu u laminiranom papiru kao posljedica koordiniranih učinaka. Stoga je preliminarni zaključak Komisije bio da prijavljena koncentracija nije spojiva s unutarnjim tržištem i funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u.

7.

Podnositelju prijave uvid u spis omogućen je 19. ožujka 2018., a nakon toga prema potrebi.

8.

Podnositelj prijave zatim je Glavnoj upravi za tržišno natjecanje („GU za tržišno natjecanje”) poslao nekoliko poruka e-pošte s pitanjima povezanima s daljnjim uvidom u određene dokumente iz spisa Komisije. Nakon što se podnositelj prijave više puta požalio na nedovoljnu mogućnost uvida, GU za tržišno natjecanje omogućio mu je daljnji uvid u dio zatraženih dokumenata.

9.

Dana 16. travnja 2018. od stranaka sam primio poruku e-pošte u kojoj su me obavijestile da postoje problemi povezani s pravom na obranu, a konkretno su od mene u skladu s člankom 7. opisa posla zatražile da im omogućim daljnji pristup određenim konkretnim informacijama. Na temelju toga prvo sam od GU-a za tržišno natjecanje zatražio da (ponovno) razmotri zahtjev koji su stranke podnijele. GU za tržišno natjecanje 18. travnja 2018. omogućio je daljnji pristup dijelu zatraženih informacija, a stranke su me 25. travnja 2018. obavijestile da im više nije potreban pristup ostalim informacijama iz njihova zahtjeva.

10.

Kao zainteresirane treće osobe u ovom postupku primio sam dva poduzetnika, a oba su klijenti poduzetnika Tronox i Cristal. Obje zainteresirane treće strane dobile su obavijest o utvrđenim činjenicama u verziji koja nije povjerljiva i određen im je rok za dostavljanje primjedbi.

11.

Službena usmena rasprava održana je 10. travnja 2018., a u njoj su sudjelovale stranke i njihovi vanjski pravni i gospodarski savjetnici, relevantne službe Komisije i predstavnici tijela nadležnih za tržišno natjecanje iz triju država članica (Belgija, Njemačka i Ujedinjena Kraljevina) te Nadzorno tijelo EFTA-e. Ni jedna od dviju zainteresiranih trećih strana iz ovog postupka nije sudjelovala u službenoj usmenoj raspravi.

12.

Komisija je 24. travnja 2018. na zahtjev podnositelja prijave rok za donošenje konačne odluke produžila za 10 radnih dana kako bi se olakšale rasprave o korektivnim mjerama.

Nacrt odluke

13.

Podnositelj prijave 16. svibnja 2018. dostavio je prvi skup obveza. Zbog toga je razdoblje preispitivanja dodatno produženo u skladu s člankom 10. stavkom 3. prvim podstavkom Uredbe o koncentracijama. Podnositelj prijave uzeo je u obzir povratne informacije prikupljene u ispitivanju učinka tih obveza na tržište i 1. lipnja 2018. dostavio je konačni skup obveza („konačne obveze”).

14.

U nacrtu odluke Komisija zaključuje da bi predložena transakcija bitno ograničila učinkovito tržišno natjecanje na tržištu EGP-a za pigment titanijev dioksid proizveden kloridnim procesom za upotrebu u laminiranom papiru u smislu članka 2. stavka 3. Uredbe o koncentracijama i članka 57. Sporazuma o EGP-u kao posljedica nekoordiniranih učinaka. U nacrtu odluke utvrđeno je da konačne obveze imaju dovoljan opseg i da su primjerene za sprečavanje bitnog ograničavanja učinkovitog tržišnog natjecanja do kojega bi dovela predložena transakcija. Stoga predložena transakcija zahvaljujući konačnim obvezama postaje spojiva s unutarnjim tržištem i Sporazumom o EGP-u.

15.

U skladu s člankom 16. stavkom 1. Odluke 2011/695/EU razmotrio sam nacrt odluke i zaključio da se on odnosi samo na činjenice o kojima su se stranke mogle očitovati.

Zaključak

16.

Zaključujem da su stranke u ovom postupku mogle učinkovito ostvariti svoja postupovna prava.

Bruxelles, 22. lipnja 2018.

Joos STRAGIER


(1)  U skladu s člancima 16. i 17. Odluke 2011/695/EU predsjednika Europske komisije od 13. listopada 2011. o funkciji i opisu posla službenika za usmene rasprave u određenim postupcima tržišnog natjecanja, SL L 275, 20.10.2011., str. 29. („opis posla”).


7.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 441/15


Sažetak Odluke Komisije

od 4. srpnja 2018.

o ocjenjivanju koncentracije spojivom s unutarnjim tržištem i funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u

(Predmet M.8451 – Tronox/Cristal)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 4120)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 441/07)

Komisija je 4. srpnja 2018. donijela odluku u predmetu o koncentraciji na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (1), a posebno članka 8. stavka 2. te uredbe. Cjeloviti tekst odluke u verziji koja nije povjerljiva može se pronaći na izvornom jeziku predmeta na web-mjestu Glavne uprave za tržišno natjecanje na sljedećoj adresi: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

I.   STRANKE

(1)

Komisija je 15. studenoga 2017., nakon upućivanja u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 139/2004 („Uredba o koncentracijama”), zaprimila prijavu planirane koncentracije u skladu s člankom 4. te uredbe koja je rezultat sporazuma prema kojem bi poduzetnik Tronox Limited („Tronox”, Australija) kupnjom udjela stekao, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad cijelim poslovanjem poduzetnika The National Titanium Dioxide Company Ltd („Cristal”, Saudijska Arabija) u sektoru titanijeva dioksida („transakcija”) (2). U ovom sažetku Tronox se naziva i „podnositelj prijave”, a Tronox i Cristal zajedno se nazivaju „stranke”. Poduzetnik koji bi nastao kao rezultat transakcije naziva se „spojeni subjekt”.

(2)

Tronox se bavi vađenjem anorganskih minerala, uključujući sirovine titanija i cirkon, te proizvodnjom pigmenta titanijeva dioksida. Njegovo poslovanje dijeli se na dvije velike grane: i. pigment titanijev dioksid i ii. elektrolitske kemikalije i kemikalije za posebne namjene. Za transakciju je relevantan samo prvi. Do 1. rujna 2017. Tronox se bavio i proizvodnjom lužnatih kemikalija, ali taj dio poslovanja prodao je poduzetniku Genesis Energy LP. Tronox je uvršten na njujoršku burzu. Njegov najveći dioničar, Exxaro, nema kontrolu nad tim društvom.

(3)

I Cristal se bavi vađenjem sirovina titanija i cirkona te proizvodnjom pigmenta titanijeva dioksida. Cristal je društvo u privatnom vlasništvu, čiji su dioničari Tasnee (uvršteno dioničko društvo iz Saudijske Arabije), Gulf Investment Corporation (društvo u vlasništvu šest država koje čine Vijeće za suradnju arapskih zemalja Zaljeva) te jedna fizička osoba.

(4)

Tronox i Cristal nalaze se među pet najvećih svjetskih proizvođača pigmenta titanijeva dioksida. Oba poduzetnika posjeduju i rudnike mineralnog pijeska, iz kojih nabavljaju sirovine titanija za proizvodnju pigmenta titanijeva dioksida. Stoga su oni vertikalno integrirani. Osim toga, bave se i prodajom sirovina titanija drugim proizvođačima pigmenta titanijeva dioksida i kupcima iz drugih grana industrije u kojima se upotrebljavaju sirovine titanija.

II.   TRANSAKCIJA

(5)

Transakcija bi se obavila kao prijenos dionica, a prije toga provela bi se interna reorganizacija poduzetnika Cristal. Tronox bi transakcijom stekao isključivu kontrolu nad poslovanjem Cristala u sektoru titanijeva dioksida. Transakcija bi stoga dovela do koncentracije u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama.

(6)

Transakcija nije od značaja za cijelu Uniju u smislu članka 1. Uredbe o koncentracijama. Međutim, u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe o koncentracijama, podnositelj prijave zatražio je upućivanje Komisiji jer bi se predmet mogao ocijeniti prema nacionalnom pravu tržišnog natjecanja najmanje triju država članica. Podnositelj prijave 29. ožujka 2017. dostavio je obrazloženi podnesak, koji je Komisija istoga dana proslijedila svim državama članicama. U roku od 15 radnih dana nijedna država članica nije izrazila protivljenje tom zahtjevu, stoga se u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe o koncentracijama smatra da je ta koncentracija od značaja za cijelu Uniju i da se mora prijaviti.

III.   POSTUPAK

(7)

Komisija je 20. prosinca 2017., s obzirom na rezultate ispitivanja tržišta provedenog u prvoj fazi (3), utvrdila da postoje ozbiljne sumnje u pogledu spojivosti transakcije s unutarnjim tržištem i Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”) koje se odnose na niz tržišta za pigment titanijev dioksid te je donijela odluku o pokretanju postupka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Uredbe o koncentracijama (4).

(8)

U temeljitom ispitivanju tržišta (provedeno u drugoj fazi) Komisija je konkurentima stranaka u sektoru proizvodnje pigmenta titanijeva dioksida te kupcima pigmenta titanijeva dioksida koji se bave proizvodnjom premaza, plastike i laminiranog papira poslala nove upitnike s preciznijim pitanjima. Osim toga, Komisija je obavila konferencijske pozive s najvećim konkurentima stranaka te s nekoliko njihovih najvećih kupaca iz sva tri glavna područja krajnje upotrebe proizvoda.

(9)

Komisija je 16. ožujka 2018. podnositelju prijave dostavila obavijest o utvrđenim činjenicama, u kojoj je iznijela svoje zabrinutosti.

IV.   SAŽETAK OCJENE

(10)

Djelatnosti stranaka preklapaju se u područjima proizvodnje pigmenta titanijeva dioksida, vađenja sirovina titanijeva dioksida te proizvodnje cirkona. U nastavku su sažeti zaključci Komisije za ta tri područja.

1.   Pigment titanijeva dioksida

1.1.   Definicije tržišta

(11)

Titanijev dioksid anorganska je kemikalija koja se upotrebljava za smanjivanje prozirnosti, posvjetljivanje i izbjeljivanje raznih industrijskih i potrošačkih proizvoda. Upotrebljava se za velik broj krajnjih upotreba. Titanijev dioksid pojavljuje se u dva različita kristalna oblika – kao rutil i kao anataza. Titanijev dioksid iz anataze može se proizvesti samo sulfatnim procesom, dok se iz rutila može proizvesti sulfatnim ili kloridnim procesom. Preklapanja djelatnosti stranaka obuhvaćaju isključivo titanijev dioksid proizveden iz rutila jer Tronox pigment titanijev dioksid proizvodi isključivo kloridnim procesom, što znači da ga ne može proizvoditi iz anataze.

(12)

Komisija općenito smatra da bi tržište za proizvodnju pigmenta titanijeva dioksida možda bilo primjereno segmentirati s obzirom na sljedeće elemente: i. kristalni oblik; ii. proces koji se upotrebljava za proizvodnju; i/ili iii. krajnju upotrebu pigmenta titanijeva dioksida.

(13)

Komisija zaključuje da postoji odvojeno tržište za pigment titanijev dioksid proizveden kloridnim procesom za upotrebu u laminiranom papiru jer su vrste pigmenta titanijeva dioksida koje se upotrebljavaju u laminiranom papiru različite od vrsta koje se upotrebljavaju za druge namjene (i masovna upotreba i druge upotrebe za posebne namjene). Osim toga, vrste proizvedene sulfatnim procesom za upotrebu u laminiranom papiru nisu primjerena zamjena za vrste proizvedene kloridnim procesom, a vrste proizvedene kloridnim procesom i vrste proizvedene sulfatnim procesom nisu zamjenjive na strani ponude.

(14)

Komisija zaključuje i da postoji odvojeno tržište za pigment titanijeva dioksida za masovnu upotrebu, a obuhvaća pigment namijenjen za krajnju upotrebu u premazima i plastici. Uzimajući u obzir sve dostupne dokaze, Komisija zaključuje i da vrste pigmenta titanijeva dioksida proizvedene iz rutila kloridnim procesom ili sulfatnim procesom za masovnu upotrebu pripadaju istom tržištu proizvoda. Međutim, pitanje mogu li se odvojena manja tržišta definirati prema krajnjoj upotrebi (unutar masovne upotrebe) može ostati otvoreno jer je rezultat ocjene tržišnog natjecanja isti neovisno o tome.

(15)

Komisija zaključuje da sva relevantna tržišta za pigment titanijeva dioksida, kao i njihovi mogući podsegmenti, obuhvaćaju cijeli EGP.

1.2.   Ocjena tržišnog natjecanja

(16)

Komisija na temelju rezultata svojeg ispitivanja tržišta i drugih informacija koje su joj dostupne smatra da bi prijavljena koncentracija bitno ograničila učinkovito tržišno natjecanje u EGP-u na tržištu pigmenta titanijeva dioksida proizvedena kloridnim procesom za upotrebu u laminiranom papiru jer bi se broj konkurenata koji posluju na tom tržištu smanjio s četiri na tri. Provedbom transakcije eliminirao bi se bitan izvor konkurentskog pritiska i spojila bi se dva poduzetnika koji su jedan drugome veliki konkurenti na tržištu koje je već vrlo koncentrirano te za koje je karakteristično da kupci moraju kupovati od više dobavljača i da je mogućnost dobavljača da povećaju cijene zaštićena jer je kupcima teško promijeniti dobavljača, a s druge strane postoje velike prepreke za ulazak na tržište i ekspanziju novih dobavljača. Komisija uzima u obzir i manjak kupovne snage poduzetnika kao protuteže, slab konkurentski pritisak sa susjednih tržišta za pigment proizveden sulfatnim procesom te vjerojatne negativne učinke koncentracije kad je riječ o mogućoj racionalizaciji portfelja.

(17)

Komisija zaključuje i da prijavljena koncentracija ne bi bitno ograničila učinkovito tržišno natjecanje ni na jednom tržištu ili podtržištu pigmenta titanijeva dioksida za masovnu upotrebu. Spojeni subjekt neće postati najveći sudionik na tim tržištima, a u odgovorima kupaca iz ispitivanja tržišta koje je provela Komisija potvrđeno je da postoji niz snažnih dobavljača koji prodaju proizvode koji mogu biti alternativa proizvodima stranaka.

(18)

Komisija je isto tako procijenila hoće li transakcija vjerojatno dovesti do koordiniranih učinaka na jedno ili više mogućih tržišta EGP-a za pigment titanijev dioksid jer tržišta zahvaćena transakcijom imaju određene karakteristike koje mogu potaknuti koordinaciju. Međutim Komisija nije pronašla dovoljno dokaza na temelju kojih bi mogla zaključiti da će transakcija vjerojatno dovesti do koordinacije među preostalim velikim dobavljačima pigmenta titanijeva dioksida. Točnije, ne može se potvrditi da postoji konkretna središnja točka koju bi dobavljači mogli iskoristiti za koordinaciju svojih postupaka.

1.3.   Učinkovitost

(19)

Podnositelj prijave tvrdi da bi koncentracija dovela do znatnih povećanja učinkovitosti koja bi bila veća od svih mogućih negativnih posljedica.

(20)

Komisija je temeljito razmotrila sve argumente koje je dostavio podnositelj prijave i nije uspjela doći do zaključka da bi prijavljena koncentracija dovela do povećanja učinkovitosti od kojih bi potrošači iz EGP-a koji kupuju na tržištu pigmenta titanijeva dioksida proizvedena kloridnim procesom za upotrebu u laminiranom papiru imali velike koristi. Osim toga, moguća povećanja učinkovitosti koja podnositelj prijave pripisuje povećanju djelotvornog kapaciteta, većoj proizvodnji sirovina titanija te smanjenju varijabilnih troškova ne mogu se provjeriti u dovoljnoj mjeri i/ili nisu posljedica koncentracije.

2.   Sirovine titanija

2.1.   Definicija tržišta

(21)

Sirovine titanija minerali su bogati titanijem dobiveni iz mineralnog pijeska. Tri glavne vrste sirovina titanija koje se pojavljuju u prirodi jesu ilmenit, leukoksen i rutil. Relevantno tržište može biti jedno tržište proizvoda za sve vrste sirovina titanija ili se tržišta proizvoda mogu podijeliti prema primjerenosti za različite procese proizvodnje pigmenta titanijeva dioksida (podjela na sirovine titanija za kloridni proces i sirovine titanija za sulfatni proces) odnosno prema vrstama sirovina titanija. Međutim za potrebe ovog predmeta točna definicija tržišta proizvoda za sirovine titanija može ostati neutvrđena jer prijavljena koncentracija ni za jednu od tih mogućih podjela ne uzrokuje zabrinutost u pogledu tržišnog natjecanja na tržištima sirovina titanija.

(22)

I točna definicija zemljopisnog tržišta za sirovine titanija može ostati neutvrđena za potrebe ovog predmeta jer transakcija ne uzrokuje zabrinutost u pogledu tržišnog natjecanja, neovisno o tome jesu li relevantna tržišta sirovina titanija ograničena na EGP ili obuhvaćaju veće područje.

2.2.   Ocjena tržišnog natjecanja

(23)

I Tronox i Cristal bave se vađenjem sirovina titanija, koje prvenstveno koriste interno za proizvodnju pigmenta titanijeva dioksida, ali ih i prodaju na slobodnom tržištu.

(24)

Na temelju djelatnosti stranaka u sektoru sirovina titanija ni za jedno moguće tržište proizvoda, neovisno o definiciji, nema zahvaćenih tržišta u EGP-u. S druge strane, ako se pretpostavi da postoji svjetsko zemljopisno tržište, Komisija je utvrdila da transakcija zahvaća (5) potencijalno svjetsko tržište za sirovine titanija za kloridni proces i tri njegova potencijalna podtržišta, a to su i. svjetsko tržište ilmenita za kloridni proces, ii. svjetsko tržište prirodnog rutila te iii. svjetsko tržište leukoksena.

(25)

Iako bi spojeni subjekt bio najveći proizvođač sirovina titanija za kloridni proces, na tržištu proizvodnje i dalje bi poslovao niz drugih snažnih poduzetnika. Osim toga, u ispitivanju tržišta potvrđeno je da stranke nisu jedna drugoj veliki konkurenti. Iako bi transakcija neizbježno dovela do eliminacije jednog dobavljača sirovina titanija, čini se da se ni Cristal ni Tronox ne smatraju iznimno važnim dobavljačem.

(26)

Komisija stoga zaključuje da transakcija vjerojatno neće svojim horizontalnim učincima bitno ograničiti učinkovito tržišno natjecanje na tržištu sirovina titanija, bez obzira na točnu definiciju tržišta.

(27)

Koncentracija dovodi i do nekoliko vertikalnih veza jer obje stranke posluju i na silaznom tržištu pigmenta titanijeva dioksida te na uzlaznom tržištu sirovina titanija. Zajednički tržišni udio stranaka na silaznom tržištu EGP-a za pigment titanijev dioksid proizveden kloridnim procesom za upotrebu u laminiranom papiru te na uzlaznim svjetskim tržištima ilmenita za kloridni proces i leukoksena veći je od [30–40] %. Međutim Komisija zaključuje da te veze neće zbog vertikalnih učinaka uzrokovati bitno ograničavanje učinkovitog tržišnog natjecanja.

3.   Cirkon

3.1.   Definicija tržišta

(28)

Cirkon je neproziran i inertan mineral cirkonija koji se često može pronaći u naslagama mineralnog pijeska koje sadržavaju ilmenit i rutil te se stoga najčešće vadi kao suproizvod uz te rude titanija. Iako sudionici na tržištu općenito razlikuju tržišta cirkona vrhunske kvalitete i cirkona standardne kvalitete, Komisija zaključuje da u ovom predmetu točna definicija tržišta može ostati neutvrđena jer transakcija ni za jedno moguće tržište proizvoda, neovisno o definiciji, ne uzrokuje zabrinutost u pogledu tržišnog natjecanja.

(29)

I točna definicija zemljopisnog tržišta cirkona može ostati neutvrđena za potrebe ovog predmeta (svjetsko tržište ili tržište na razini EGP-a) jer transakcija ni za jedno moguće zemljopisno tržište, neovisno o definiciji, ne uzrokuje zabrinutost u pogledu tržišnog natjecanja.

3.2.   Ocjena tržišnog natjecanja

(30)

Spojeni subjekt na tržištu cirkona imao bi otprilike jednak udio kao poduzetnik koji je sad na vodećem položaju, Iluka. Osim toga, postoji još jedan veliki dobavljač, Rio Tinto, te nekoliko manjih poduzetnika.

(31)

Prema rezultatima ispitivanja tržišta ispitanici ne smatraju da su stranke jedna drugoj veliki konkurenti na tom tržištu, postoji barem blag konkurentski pritisak sa susjednih tržišta te, što je najvažnije, ostali neovisni dobavljači cirkona i dalje će vršiti konkurentski pritisak na spojeni subjekt. Komisija smatra i da prepreke ulasku na tržište cirkona nisu pretjerano velike. Stoga Komisija zaključuje da transakcija ne bi uzrokovala bitno ograničavanje učinkovitog tržišnog natjecanja na tržištu cirkona, bez obzira na to koja se definicija tržišta proizvoda ili zemljopisnog tržišta odabere.

V.   KOREKTIVNE MJERE

(32)

Kao odgovor na zabrinutosti u pogledu tržišnog natjecanja na tržištu EGP-a za pigment titanijeva dioksida proizveden kloridnim procesom za upotrebu u laminiranom papiru podnositelj prijave predložio je prodaju dijela poslovanja Tronoxa koji obuhvaća pigment titanijev dioksid namijenjen za upotrebu u laminiranom papiru („obveze”).

(33)

Obveze obuhvaćaju prodaju, na svjetskoj razini, Tronoxove proizvodne tehnologije i ugovora s kupcima za pigment titanijev dioksid namijenjen za upotrebu u laminiranom papiru. Predvidjelo bi se prijelazno razdoblje za prijenos proizvodnje, tijekom kojega bi Tronox na temelju sporazuma o opskrbi u prijelaznom razdoblju u ime kupca proizvodio tu vrstu pigmenta titanijeva dioksida. Osim toga, u obvezama je predviđen „pronalazak kupca prije provedbe”, što znači da se transakcija ne može provesti dok Komisija ne odobri primjerenog kupca.

(34)

Komisija je provela ispitivanje tržišta i smatra da su opseg dijela poslovanja koji se prodaje i uvjeti iz sporazuma o opskrbi u prijelaznom razdoblju dovoljni da se zajamči da prodani dio poslovanja ostane učinkovita konkurentska sila, uz uvjet da ga kupi primjeren kupac.

(35)

U obvezama je utvrđeno da bi kupac trebao imati dokazano stručno znanje u proizvodnji titanijeva dioksida proizvedena kloridnim procesom, kapacitete za proizvodnju jednake količine potrebne vrste titanijeva dioksida kao Tronox te želju da posluje u tom sektoru u EGP-u. Komisija još na temelju prijedloga podnositelja prijave mora donijeti odvojenu odluku o odobravanju primjerenog kupca za dio poslovanja koji se prodaje.

VI.   ZAKLJUČAK

(36)

Na temelju prethodno navedenih razloga Komisija zaključuje da predložena koncentracija nakon izmjena u skladu s obvezama i ispunjenja određenih uvjeta, uključujući uvjet da Komisija odobri primjerenog kupca dijela poslovanja koji se prodaje, neće bitno ograničiti učinkovito tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu ili znatnom dijelu tog tržišta.

(37)

Stoga se koncentracija, uz uvjet da se ispune određeni uvjeti i obveze, ocjenjuje spojivom s unutarnjim tržištem i funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u u skladu s člankom 2. stavkom 2. i člankom 8. stavkom 2. Uredbe o koncentracijama te člankom 57. Sporazuma o EGP-u.

(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.

(2)  SL C 438, 19.12.2017.

(3)  U skladu s odjeljkom 5.1. dokumenta Najbolja praksa u provedbi postupaka kontrole koncentracija u EU-u (Best Practices on the conduct of EU merger control proceedings) 6. prosinca 2017. održan je sastanak o stanju postupka, na kojemu je podnositelj zahtjeva obaviješten o rezultatima ispitivanja tržišta provedenog u prvoj fazi.

(4)  U skladu s točkama 45. i 46. dokumenta Najbolja praksa u provedbi postupaka kontrole koncentracija u EU-u, Komisija je 21. prosinca 2017. podnositelju prijave dostavila niz važnih dokumenata.

(5)  Na temelju prodanih i/ili proizvedenih količina.


7.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 441/20


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 30. studenoga 2018.

o objavi u Službenom listu Europske unije zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda koja nije manja, u skladu s člankom 53. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, za naziv „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” (ZOZP)

(2018/C 441/08)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 50. stavak 2. točku (a) u vezi s člankom 53. stavkom 2.,

budući da:

(1)

Italija je podnijela zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda koja nije manja za naziv „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” (ZOZP) u skladu s člankom 49. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012.

(2)

U skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Komisija je ispitala taj zahtjev i zaključila da ispunjava uvjete utvrđene u toj uredbi.

(3)

Kako bi se omogućilo podnošenje prigovora u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda koja nije manja, kako je navedeno u članku 10. stavku 1. prvom podstavku Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 (2), uključujući izmijenjeni jedinstveni dokument i upućivanje na objavu odgovarajuće specifikacije proizvoda, za registrirani naziv „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” (ZOZP) trebalo bi objaviti u Službenom listu Europske unije,

ODLUČILA JE:

Jedini članak

Zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda koja nije manja, kako je navedeno u članku 10. stavku 1. prvom podstavku Provedbene uredbe (EU) br. 668/2014, uključujući izmijenjeni jedinstveni dokument i upućivanje na objavu odgovarajuće specifikacije proizvoda, za registrirani naziv „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” (ZOZP) nalazi se u Prilogu ovoj Odluci.

U skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012 objava ove Odluke temelj je za pravo na podnošenje prigovora na izmjenu iz prvog stavka ovog članka u roku od tri mjeseca od datuma objave ove Odluke u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2018.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


PRILOG

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE IZMJENE SPECIFIKACIJE PROIZVODA ZAŠTIĆENE OZNAKE IZVORNOSTI ILI ZAŠTIĆENE OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA KOJA NIJE MANJA

Zahtjev za odobrenje izmjene u skladu s člankom 53. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012

„Vitellone bianco dell’Appennino centrale”

EU br.: PGI-IT-1552-AM02 – 26.9.2017.

ZOI ( ) ZOZP ( X )

1.   Skupina koja podnosi zahtjev i legitimni interes

Consorzio di tutela „Vitellone bianco dell’Appennino centrale”

Via delle Fascine, 4

06132 San Martino in Campo

Perugia (PG)

info@vitellonebianco.it

Udruženje Consorzio di tutela „Vitellone bianco dell’Appennino centrale” ovlašteno je za podnošenje zahtjeva za izmjenu u skladu s člankom 13. stavkom 1. odluke Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali br. 12511 od 14. listopada 2013.

2.   Država članica ili treća zemlja

Italija

3.   Rubrike specifikacije proizvoda na koje se primjenjuje izmjena

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Zemljopisno područje

Dokaz o podrijetlu

Metoda proizvodnje

Povezanost

Označivanje

Ostalo: Kontrolni dokument; Pakiranje; Regulatorna ažuriranja.

4.   Vrsta izmjene

Izmjena specifikacije proizvoda registriranog ZOI-ja ili ZOZP-a koja se ne može smatrati manjom izmjenom u skladu s člankom 53. stavkom 2. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012.

Izmjena specifikacije proizvoda registriranog ZOI-ja ili ZOZP-a za koji nije objavljen jedinstveni dokument (ili istovrijedan dokument), koja se ne može smatrati manjom izmjenom u skladu s člankom 53. stavkom 2. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012.

5.   Izmjene

Opis proizvoda

Članak 5.4. specifikacije i točka 3.2. jedinstvenog dokumenta

1.

Brišu se parametri koji se odnose na smanjenje obujma tijekom termičke obrade (manje od 35 %) i stupanj čvrstoće termički obrađenog proizvoda (manje od 2,5 kg/cm2).

Ta je izmjena rezultat minimalnog vremena potrebnog za provedbu analiza koje se moraju provesti u laboratoriju. Svježe „goveđe meso” proizvod je vrlo ograničenog roka trajanja, posebno za neke anatomske dijelove.

Trupovi moraju napustiti klaonicu u roku od najviše dva dana od klanja, posebno zbog toga što su hladne prostorije klaonica fizički osmišljene za hlađenje trupova, a ne za njihovo čuvanje ili dozrijevanje.

Trenutačno se rezultati tih analiza dostavljaju u roku duljem od sedam dana. To dovodi do ozbiljnih problema u poslovanju i certificiranju jer se proizvod mora otpremiti na rezanje najkasnije 48 sati nakon klanja, a to nije u skladu s rokom potrebnim za provedbu analiza. Drugo bi rješenje bilo da se certificirani proizvod degradira u konvencionalni proizvod, što bi uzrokovalo znatne ekonomske gubitke.

Metoda proizvodnje

Članak 4.1. specifikacije

2.

Rečenice:

„Od rođenja do prestanka sisanja dopuštena je upotreba sljedećih sustava uzgoja: ispaša, slobodno držanje i kontrolirano držanje.

Od prestanka sisanja do klanja životinje se isključivo moraju držati u stajama za slobodno ili kontrolirano držanje.”

mijenjaju se kako slijedi:

„Od rođenja do prestanka sisanja dopuštena je upotreba sljedećih sustava uzgoja: ispaša, slobodno držanje i slobodno držanje s pristupom pašnjaku.

Od prestanka sisanja do klanja životinje se isključivo moraju držati u stajama za slobodno držanje, držanje na vezu ili slobodno držanje s pristupom pašnjaku.”

Za faze uzgoja od rođenja do prestanka sisanja upućivanje na „držanje na vezu” briše se u skladu s Direktivom Vijeća 2008/119/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite teladi.

Za cijelo razdoblje uzgoja, odnosno od rođenja do klanja, dodaje se upućivanje na slobodno držanje s pristupom pašnjaku kako bi se pojasnio dotad korišteni pojam „slobodnog držanja”.

Goveda koja se slobodno drže s pristupom pašnjaku mogu se slobodno kretati unutar fizički omeđenog područja kako bi ih se spriječilo da odlutaju.

Članak 4.1. specifikacije – točka 3.3. jedinstvenog dokumenta

3.

Odjeljak:

„Nakon toga njihova se hrana sastoji od svježeg i/ili konzerviranog krmnog bilja s prirodnih ili umjetnih livada i od zeljastih kultura koje su tipične za navedeno zemljopisno područje; dopušta se upotreba jednostavno ili složeno koncentrirane hrane za životinje te dodavanje minerala i vitamina.”

mijenja se kako slijedi:

„Nakon toga njihova se hrana sastoji od svježeg i/ili konzerviranog krmnog bilja s prirodnih ili umjetnih livada i od zeljastih kultura koje su tipične za navedeno zemljopisno područje; dopušta se upotreba jednostavno ili složeno koncentrirane hrane za životinje te dodavanje dodataka prehrani.”

Upućivanje na „dodatke minerala i vitamina” zamjenjuje se upućivanjem na „dodatke prehrani”. Tom se izmjenom tipologija dodataka prehrani za životinje proširuje s vitamina i minerala na ostale hranjive tvari.

Članak 4.2. specifikacije – točka 3.3. jedinstvenog dokumenta

4.

Odjeljak:

„Četiri mjeseca prije klanja zabranjuje se životinje hraniti silažom.

Životinje se ne smiju hraniti sljedećim industrijskim nusproizvodima:

svježom pulpom repe;

mljevenim granjem masline;

svježim ili suhim lišćem masline;

pulpom naranče;

pulpom suhih agruma;

pulpom suhe naranče;

kominom masline;

kožicom masline;

kožicom i sjemenjem rajčice;

ostacima od destilacije;

vlati slada;

pivarskim zrnjem;

svježim ili sušenim zrnjem;

svježom ili sušenom vinasom;

rižinim posijama ili ljuskama;

mesnim brašnom;

čvarcima;

ribljim brašnom;

krvlju;

mastima životinjskog podrijetla;

pulpom jabuka;

svježim ili konzerviranim voćem;

nusproizvodima slastičarstva.”

mijenja se kako slijedi:

„Četiri mjeseca prije klanja zabranjuje se životinje hraniti siliranim krmivom.

Životinje se ne smiju hraniti sljedećim industrijskim nusproizvodima:

mesnim brašnom;

čvarcima;

ribljim brašnom;

krvlju;

mastima životinjskog podrijetla;

nusproizvodima slastičarstva.

Sljedeći industrijski nusproizvodi dopušteni su isključivo u obliku koncentrirane hrane za životinje:

svježa pulpa repe;

drobljeno granje masline;

svježe ili suho lišće masline;

pulpa naranče;

pulpa suhih agruma;

pulpa suhe naranče;

komina masline;

kožica masline;

kožica i sjemenje rajčice;

ostaci od destilacije;

vlat ječma;

pivarsko zrnje;

svježe ili dehidrirano zrnje;

svježa ili dehidrirana vinasa;

rižine posije ili ljuske;

pulpa jabuka;

svježe ili konzervirano voće;”

Tom se izmjenom dopušta prisutnost određene trenutačno zabranjene hrane u hrani za životinje (industrijski nusproizvodi). Cilj je prvotne zabrane u specifikaciji za određene nusproizvode u području hrane za životinje bio sprečavanje upotrebe tih nusproizvoda u hrani jer ugrožavaju ravnotežu unosa hrane.

Međutim, predloženom izmjenom pojašnjava se da su industrijski nusproizvodi dopušteni samo ako se upotrebljavaju u hrani za životinje. Ti suhi nusproizvodi koji se upotrebljavaju kao hrana za životinje već su dio uravnotežene prehrane, a njihova su prehrambena svojstva jasno određena i jasno označena na etiketi za hranu za životinje.

Članak 4.3. specifikacije – točka 3.4. jedinstvenog dokumenta

5.

Rečenica:

„Klanje se mora obavljati u odgovarajućim klaonicama smještenima unutar proizvodnog područja;”

mijenja se kako slijedi:

„Klanje se mora obavljati u odgovarajućim klaonicama.”

Briše se obveza klanja životinja na zemljopisnom području. Ta je izmjena povezana s potrebom da pristup klaonicama bude organiziraniji i strukturiraniji, blizu područja proizvodnje, čime se skraćuje trajanje prijevoza životinja na klanje i ispunjavaju propisi za dobrobit životinja te potrebom da se omogući pristup klaonicama koje poštuju određene vjerske obrede.

Točka 3.4. jedinstvenog dokumenta izmijenjena je uklanjanjem upućivanja na fazu klanja.

Članak 5.3. specifikacije

1.

Sljedeća rečenica:

„S obzirom na potrebu da se poboljša mekoća trupova muških životinja, čija je sposobnost nakupljanja masti, uključujući međumišićno masno tkivo, manja od sposobnosti ženskih životinja, prednje četvrtine trupova muških životinja moraju sazrijevati najmanje 4 dana, a stražnje četvrtine 10 dana.”

mijenja se kako slijedi:

„S obzirom na potrebu da se poboljša mekoća trupova muških životinja, čija je sposobnost nakupljanja masti, uključujući međumišićno masno tkivo, manja od sposobnosti ženskih životinja, svi rezani dijelovi trupova muških životinja moraju sazrijevati najmanje 4 dana, osim trtice, natkoljenice, unutarnje butine i mišića slabine, koji moraju sazrijevati najmanje 10 dana.”

Utvrđuje se da sazrijevanje trtice, natkoljenice, unutarnje butine i mišića slabine mora trajati najmanje 10 dana, a svih ostalih dijelova najmanje 4 dana.

Ta je izmjena potrebna jer stražnje četvrtine nemaju ista fizička svojstva i ne upotrebljavaju se na isti način. Zbog svoje prirode neki dijelovi životinje pogodniji su za mljeveno meso, čije razdoblje dozrijevanja prema sanitarnim propisima mora biti kraće nego što se trenutačno zahtijeva u specifikaciji proizvoda.

Duže razdoblje dozrijevanja potrebno je za određene veće dijelove životinje koji sadržavaju malo vezivnog tkiva i često se služe uz tek kratku termičku obradu, kao što su trtica, natkoljenica, unutarnja butina i mišići slabine, čije je minimalno trajanje dozrijevanja ključno za kvalitetu proizvoda.

Označivanje

Članak 6.3. specifikacije – točka 3.6. jedinstvenog dokumenta

2.

Sljedeće točke:

„—

izraz „Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla” i/ili logotip Europske unije predviđeni važećim zakonodavstvom. Može se upotrebljavati i pokrata „I.G.P.”;

pasmina životinje;”

mijenjaju se kako slijedi:

„—

logotip Europske unije predviđen važećim europskim zakonodavstvom. Također je moguće upotrebljavati izraz „Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla” i/ili pokratu „I.G.P.”.

pasmina životinje, osim ako pošiljka sadržava više pasmina.”

Logotip Europske unije postaje obvezan na etiketi.

Dodaje se odredba prema kojoj se pasmina mora navesti na etiketi samo u slučaju da pošiljka sadržava jednu pasminu. Tom se izmjenom uzimaju u obzir ponekad ograničene dimenzije etiketa i relativan nedostatak prostora koji ponekad otežava navođenje dviju ili triju pasmina na ambalaži.

3.

Briše se sljedeći tekst:

„—

Međutim, zabranjeno je dodavanje svakog opisa koji nije izričito propisan.”

Briše se zabrana da se na etiketu dodaje opis koji nije izričito propisan. Razlog je te izmjene mogućnost navođenja dodatnih informacija na etiketi, kao što su posebna prehrana goveda (npr.: „bez dodatka masnoća životinjskog podrijetla”, „bez GMO-a” itd.) ili programi certificiranja poduzeća.

Ostalo

Članak 6.2. specifikacije – točka 3.6. jedinstvenog dokumenta

4.

Riječ „pasmina” dodana je na popis informacija u kontrolnom dokumentu.

Tom se izmjenom dopunjuje popis informacija sadržanih u kontrolnom dokumentu kojim se omogućuje provjera usklađenosti s uvjetima za tu oznaku. Cilj je te izmjene zabilježiti podatke o pasmini životinje.

Ažuriran je odgovarajući dio jedinstvenog dokumenta.

Pakiranje

Članak 6.4. specifikacije – točka 3.5. jedinstvenog dokumenta

5.

Rečenica:

„Svježe ili smrznuto meso koje se stavlja na tržište u prethodno narezanim komadima mora se pakirati na jedan od sljedećih načina: pretpakiranje, vakuumiranje ili pakiranje u modificiranoj atmosferi.”

mijenja se kako slijedi:

„Svježe ili smrznuto meso koje se stavlja na tržište u prethodno narezanim komadima mora se pakirati na jedan od sljedećih načina: prethodno omotavanje, pretpakiranje, vakuumiranje ili pakiranje u modificiranoj atmosferi.”

Tom se izmjenom omogućuje dodavanje mogućnosti prodaje tih proizvoda u pakiranju sastavljenom na prodajnom mjestu jer se prodaja proizvoda pakiranih na takav način smatra uobičajenom, posebno u veleprodaji.

Ažurirana je odgovarajuća točka u jedinstvenom dokumentu.

6.

Sljedeća rečenica:

„Pakiranje se može obavljati samo u ovlaštenim rasjekavaonicama koje nadzire nadležno tijelo koje odobrava stavljanje logotipa zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla na razna pakiranja.”

mijenja se kako slijedi:

„Pakiranje se može obavljati samo u ovlaštenim mesnicama i rasjekavaonicama koje nadzire nadležno tijelo koje odobrava stavljanje logotipa zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla na razna pakiranja.”

S obzirom na prethodnu izmjenu smatralo se primjerenim dodati mesnice na popis subjekata ovlaštenih za pakiranje.

Ažurirana je odgovarajuća točka u jedinstvenom dokumentu.

Regulatorna ažuriranja

7.

Upućivanja na Uredbu (EZ) br. 510/2006 u člancima 1. i 7. specifikacije prilagođena su važećem zakonodavstvu.

JEDINSTVENI DOKUMENT

„Vitellone bianco dell’Appennino centrale”

EU br.: PGI-IT-1552-AM02 – 26.9.2017.

ZOI ( ) ZOZP ( X )

1.   Naziv

„Vitellone bianco dell’Appennino centrale”

2.   Država članica ili treća zemlja

Italija

3.   Opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

3.1.   Vrsta proizvoda

Razred 1.1. Svježe meso (i nusproizvodi klanja)

3.2.   Opis proizvoda na koji se odnosi naziv iz točke 1.

Meso „Vitellone bianco dell’Appennino centrale” (ZOZP) dobiva se od mužjaka i ženki čistih pasmina goveda Chianina, Marchigiana i Romagnola, u dobi od 12 do 24 mjeseca, koji su rođeni i uzgojeni na tipičnom zemljopisnom proizvodnom području.

Goveda moraju biti iz selektivnog uzgoja i pravilno upisana u registar mlade stoke u nacionalnoj genealoškoj matičnoj knjizi radi certificiranja čistoće pasmine, genetičkog čimbenika važnog pri utvrđivanju fizičkih i organoleptičkih svojstava mesa.

Izloženi dijelovi trupa ne smiju imati neuobičajene boje (magenta ili prelaženje u crno). Boja vidljivog masnog tkiva ne smije prelaziti u pepeljastožutu, a boja vena u izraženu žutu.

Parametri prosječne kakvoće mesa „Vitellone bianco dell’Appennino centrale” jesu kako slijedi:

pH od 5,2 do 5,8

eterski ekstrakt (na vlažnoj osnovi) ispod 3 %

pepeo (na vlažnoj osnovi) ispod 2 %

bjelančevine (na vlažnoj osnovi) iznad 20 %

kolesterol ispod 50 mg/100 g

omjer nezasićenih/zasićenih masnih kiselina iznad 1,0

smanjivanje na hladnoći ispod 3 %

stupanj tvrdoće (u sirovom stanju) ispod 3,5 kg/cm2

boja (danju 2667 K) – L iznad 30

C iznad 20

H od 25 do 45

3.3.   Hrana za životinje (samo za proizvode životinjskog podrijetla) i sirovine (samo za prerađene proizvode)

Telad, koja pripada „bijeloj” pasmini s Apenina, majke doje na prirodan način sve do prestanka sisanja. Nakon toga njihova se hrana sastoji od bilja zeljastih vrsta i/ili krmnog bilja s prirodnih i umjetnih livada ili od zeljastih kultura koje su tipične za navedeno zemljopisno područje. Dopušta se upotreba jednostavno ili složeno koncentrirane hrane za životinje te dodavanje dodataka prehrani.

Obrok se izračunava tako da se zajamče visoke ili umjereno visoke razine prehrane s najvećim vrijednostima od 0,8 FU/kg suhe tvari za mužjake i 0,7 FU/kg suhe tvari za ženke.

Sljedeći industrijski nusproizvodi dopušteni su isključivo u obliku koncentrirane hrane za životinje:

svježa pulpa repe;

drobljeno granje masline;

svježe ili suho lišće masline;

pulpa naranče;

pulpa suhih agruma;

pulpa suhe naranče;

komina masline;

kožica masline;

kožica i sjemenje rajčice;

ostaci od destilacije;

vlat ječma;

pivarsko zrnje;

svježe ili dehidrirano zrnje;

svježom ili sušenom vinasom;

rižine posije ili ljuske;

pulpa jabuka;

svježe ili konzervirano voće.

3.4.   Posebni proizvodni postupci koji se moraju provesti na određenom zemljopisnom području

Proizvodni postupci koji se moraju posebno provesti na određenom zemljopisnom području jesu rođenje i uzgoj, uključujući razdoblje prestanka sisanja i tova.

3.5.   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd. proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv

Svježe ili smrznuto meso koje se stavlja na tržište u prethodno narezanim komadima mora se pakirati na jedan od sljedećih načina: pretkondicioniranje, pretpakiranje, vakuumiranje ili pakiranje u modificiranoj atmosferi.

Pakiranje se može obavljati samo u ovlaštenim mesnicama i rasjekavaonicama koje nadzire nadležno tijelo koje odobrava stavljanje logotipa zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla na razna pakiranja.

3.6.   Posebna pravila za označivanje proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv

Meso „Vitellone bianco dell’Appennino centrale” mora se staviti na tržište s posebnom oznakom „Vitellone bianco dell’Appennino centrale” ZOZP.

Inspekcijsko tijelo mora staviti oznaku u klaonici.

Osim obveznih informacija koje se zahtijevaju na temelju važećeg zakonodavstva, etiketa mora sadržavati sljedeće informacije:

1.

referentni broj ili oznaku sljedivosti;

2.

naziv „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” i/ili logotip;

3.

logotip Europske unije predviđen važećim zakonodavstvom; može se upotrijebiti i izraz „Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla” i/ili pokrata „ZOZP”;

4.

pasminu životinja, osim pošiljki koje se sastoje od više pasmina.

Na etiketi se mogu navesti i drugi podaci, kako je navedeno u kontrolnom dokumentu, koji je računalni dokument potreban za provjeru uvjeta usklađenosti i koji sadržava sljedeće podatke: identifikacijski broj životinje (registracijski broj); gospodarstvo na kojem je rođena; gospodarstva uzgoja i/ili tova; putovanje životinje; datum rođenja; pasminu; spol; datum i serijski broj klanja; kategoriju životinja; masu trupa i komada mesa; konformaciju i prekrivenost masnim tkivom trupa prema klasifikaciji EZ-a; naziv i lokaciju klaonice u kojoj je obavljeno klanje; naziv i lokaciju rasjekavaonice u kojoj je obavljeno rezanje; oznaku vrste preuzetog proizvoda (trup, polovica, šestina, četvrtina, pojedinačni dijelovi ili miješani dijelovi); naziv i lokaciju primatelja (mesnica, rasjekavaonica, trgovac); ime stručnjaka za certifikaciju.

4.   Sažeta definicija zemljopisnog područja

Zemljopisno područje proizvodnje mesa „Vitellone bianco dell’Appennino centrale” obuhvaća pokrajine i općine koje se nalaze duž lanca Apenina u srednjoj Italiji.

Konkretno, proizvodno područje čine sljedeće pokrajine: Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, Teramo, Pescara, Chieti, L’Aquila, Campobasso, Isernia, Benevento, Avellino, Frosinone, Rieti, Viterbe, Terni, Perugia, Grosseto, Siena, Arezzo, Firenca, Prato, Livorno, Pisa, Pistoia; Rim (samo sljedeće općine: Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Jenne, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Sant’Oreste, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano), Latina (samo sljedeće općine: Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Spigno Saturnia) i Caserta (samo sljedeće općine: Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca D’Evandro, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Vitulazio).

5.   Povezanost sa zemljopisnim područjem

Područje Apenina odlikuje se posebnim ekosustavom s obzirom na klimu, raspon temperatura i ukupne količine oborina. Ti okolišni uvjeti, uključujući morfologiju i poseban položaj tla, utječu na razvoj raznovrsne i vrlo karakteristične flore za ispašu. Pašnjacima pravi identitet daju njihovi „ključni” elementi kao što su specifične aromatske komponente i pigmenti.

Na tom brdovitom području šume prevladavaju na nižim visinama, a nakon apeninske vododjelnice prelaze u pašnjake, gdje se izmjenjuju parcele manjih veličina različite namjene: poljoprivredna zemljišta, šumska područja i pašnjaci.

Okolišni uvjeti tipični su za apeninsko-mediteransku klimu s godišnjim prosjekom padalina od približno 1 200 mm (u iznimnim godinama najviše 2 000 mm) i prosječnim godišnjim temperaturama od 0 °C zimi do 24 °C ljeti, uz najniže temperature od –10 °C i najviše koje mogu prijeći i 30 °C.

Sadržaj bjelančevina i omjer nezasićenih i zasićenih masnih kiselina važni su elementi u procjeni karakteristika kvalitete mesa „Vitellone bianco dell’Appennino centrale”.

Izloženi dijelovi dobivenog mesa, uključujući ono koje se reže na prodajnom mjestu, ne tamne brzo, što smanjuje količinu otpada pri obradi.

Povezanost određenog zemljopisnog područja i proizvoda proizlazi iz sinteze genetskog nasljeđa, vrste uzgoja i klime.

U fazi tovljenja sustavi uzgoja životinja najviše su slični tradicionalnim sustavima držanja na vezu ili slobodnog držanja s pristupom pašnjaku. Hrana za životinje koja se upotrebljava za vrijeme rasta i tova u većini je slučajeva proizvedena na samom gospodarstvu. Na većini gospodarstava telad rasplodnih krava uzgaja se u zatvorenom krugu od rođenja do postizanja težine za klanje.

Glavne karakteristike proizvoda određuju se prvenstveno pripadnošću jednoj od triju autohtonih pasmina koje su stoljećima uzgajane na zemljopisnom području, u skladu s tradicionalnim i konsolidiranim proizvodnim tehnikama.

Meso na dinamičan način upija utjecaj okoliša, što ne dovodi samo do razvoja jedinstvenih organoleptičkih svojstava, već i mišićne mase, vlaknastih tkiva i masti. Budući da su životinje pretežno slobodne, njihov biološki ciklus usko je povezan sa zemljopisnim okružjem.

Upućivanje na objavu specifikacije

(članak 6. stavak 1. drugi podstavak ove Uredbe)

Ministarstvo je pokrenulo nacionalni postupak prigovora objavom prijedloga izmjene ZOZP-a „Vitellone bianco dell’Appennino centrale” u Službenom listu Talijanske Republike br. 131 od 8. lipnja 2017.

Pročišćeni tekst specifikacije dostupan je na sljedećem web-mjestu:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ili

izravno na početnoj stranici Ministarstva za poljoprivrednu, prehrambenu i šumarsku politiku (www.politicheagricole.it), klikom na „Qualità” (Kvaliteta) (u gornjem desnom kutu zaslona) i zatim na „Prodotti DOP, IGP i STG” (Proizvodi ZOI, ZOZP i ZTS) (na lijevoj strani zaslona) te naposljetku na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” [Specifikacije podnesene na razmatranje Europskoj uniji].


V Objave

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

7.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 441/31


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 441/09)

1.   

Komisija je 23. studenoga 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Autolaunch Ltd. („Autolaunch”) (Irska), pod kontrolom poduzetnika Magna International Inc. („Magna”),

Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. („BJEV”) (Kina) u vlasništvu Beijing Automotive Group Co., Ltd. („BAIC Group”),

Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. („Tech-JV”),

Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd. („CM-JV”).

Poduzetnici Autolaunch i BJEV stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnicima Tech-JV i CM-JV.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

Autolaunch se bavi proizvodnjom alata i srodnim uslugama. To je društvo kći u stopostotnom vlasništvu poduzetnika Cosma Tooling Ireland Unlimited, koji je u izravnom vlasništvu poduzetnika Magna, svjetskog dobavljača za automobilsku industriju,

BJEV se uglavnom bavi integracijom i prilagođavanjem sustava za vozila, proizvodnjom i razvojem upravljačkih sustava vozila, električnih pogonskih sustava i potpuno električnih putničkih sustava. BJEV je društvo kći u potpunom vlasništvu poduzetnika BAIC Group.

Tech-JV pružat će inženjerske usluge za električna putnička vozila, a CM-JV proizvoditi i dobavljati električna putnička vozila u Kini.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.