ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 432

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
30. studenoga 2018.


Sadržaj

Stranica

 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2018/C 432/01

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8689 – Rubis/Phillips 66/Zeller & Cie) ( 1 )

1


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2018/C 432/02

Tečajna lista eura

2

2018/C 432/03

Provedbena odluka Komisije оd 26. studenoga 2018. o objavi u Službenom listu Europske unije zahtjeva za odobrenje izmjene koja nije manja specifikacije proizvoda kako je navedena u članku 53. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća za naziv Lechazo de Castilla y León (ZOZP)

3

 

Europski nadzornik zaštite podataka

2018/C 432/04

Sažetak Mišljenja Europskog nadzornika za zaštitu podataka o paketu zakonodavnih mjera Nove pogodnosti za potrošače

17


 

V   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2018/C 432/05

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

22

2018/C 432/06

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

24


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


II Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 432/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8689 – Rubis/Phillips 66/Zeller & Cie)

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 432/01)

Dana 21. prosinca 2017. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32017M8689. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 432/2


Tečajna lista eura (1)

29. studenoga 2018.

(2018/C 432/02)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,1387

JPY

japanski jen

128,99

DKK

danska kruna

7,4622

GBP

funta sterlinga

0,89135

SEK

švedska kruna

10,3170

CHF

švicarski franak

1,1324

ISK

islandska kruna

142,30

NOK

norveška kruna

9,7318

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

25,967

HUF

mađarska forinta

323,42

PLN

poljski zlot

4,2916

RON

rumunjski novi leu

4,6531

TRY

turska lira

5,8747

AUD

australski dolar

1,5525

CAD

kanadski dolar

1,5117

HKD

hongkonški dolar

8,9078

NZD

novozelandski dolar

1,6573

SGD

singapurski dolar

1,5603

KRW

južnokorejski von

1 275,57

ZAR

južnoafrički rand

15,5182

CNY

kineski renminbi-juan

7,9063

HRK

hrvatska kuna

7,4160

IDR

indonezijska rupija

16 334,14

MYR

malezijski ringit

4,7575

PHP

filipinski pezo

59,676

RUB

ruski rubalj

75,5420

THB

tajlandski baht

37,503

BRL

brazilski real

4,3867

MXN

meksički pezo

23,0160

INR

indijska rupija

79,5370


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 432/3


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 26. studenoga 2018.

o objavi u Službenom listu Europske unije zahtjeva za odobrenje izmjene koja nije manja specifikacije proizvoda kako je navedena u članku 53. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća za naziv „Lechazo de Castilla y León” (ZOZP)

(2018/C 432/03)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 50. stavak 2. točku (a) u vezi s njezinim člankom 53. stavkom 2.,

budući da:

(1)

Španjolska je podnijela zahtjev za odobrenje izmjene koja nije manja specifikacije proizvoda „Lechazo de Castilla y León” (ZOZP) u skladu s člankom 49. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012.

(2)

U skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Komisija je ispitala taj zahtjev i zaključila da ispunjava uvjete utvrđene u toj Uredbi.

(3)

Kako bi se omogućilo podnošenje obavijesti o prigovoru u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev za odobrenje izmjene koja nije manja specifikacije proizvoda, kako je navedeno u članku 10. stavku 1. prvom podstavku Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 (2), uključujući izmijenjeni jedinstveni dokument i upućivanje na objavu specifikacije proizvoda za registrirani naziv „Lechazo de Castilla y León” (ZOZP) trebalo bi objaviti u Službenom listu Europske unije,

ODLUČILA JE:

Jedini članak

Zahtjev za odobrenje izmjene koja nije manja specifikacije proizvoda, kako je navedeno u članku 10. stavku 1. prvom podstavku Provedbene uredbe (EU) br. 668/2014, uključujući izmijenjeni jedinstveni dokument i upućivanje na objavu specifikacije proizvoda za registrirani naziv „Lechazo de Castilla y León” (ZOZP) trebao bi se objaviti u Službenom listu Europske unije,

U skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012 objava ove Odluke temelj je za pravo na podnošenje prigovora na izmjenu iz prvog stavka ovog članka u roku od tri mjeseca od datuma objave ove Odluke u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2018.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


PRILOG

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE IZMJENE KOJA NIJE MANJA U SPECIFIKACIJI ZA PROIZVOD ZAŠTIĆENE OZNAKE IZVORNOSTI/ZAŠTIĆENE OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

Zahtjev za odobrenje izmjene u skladu s člankom 53. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012

„Lechazo de Castilla y León”

EU br.: PGI-ES-02188 – 26.9.2016.

ZOI ( ) ZOZP ( X )

1.   Skupina koja podnosi zahtjev I legitimni interes

Naziv:

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Lechazo de Castilla y León

Adresa:

Ctra. La Aldehuela, br. 23

49029 Zamora

Zamora

ESPAÑA

Tel.

+34 980525340/616007356

E-pošta:

info@lechazodecastillayleon.es

Skupina koja podnosi zahtjev zastupa kolektivne interese proizvođača „Lechazo de Castilla y León” i legitimna je zainteresirana strana na koju se odnosi zahtjev za izmjenu specifikacije zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla „Lechazo de Castilla y León”, čiju zaštitu jednako tako brani.

2.   Država članica ili treća zemlja

Španjolska

3.   Rubrika specifikacije proizvoda na koju se primjenjuje izmjena

Naziv proizvoda

Opis proizvoda

Zemljopisno područje

Dokaz o podrijetlu

Metoda proizvodnje

Povezanost

Označivanje

Ostalo (nadzorno tijelo).

4.   Vrsta izmjene

Izmjena specifikacije proizvoda registriranog ZOI-ja ili ZOZP-a koja se ne može smatrati manjom izmjenom u skladu s člankom 53. stavkom 2. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012

Izmjena specifikacije proizvoda registriranog ZOI-ja ili ZOZP-a za koji nije objavljen jedinstveni dokument (ili istovrijedan dokument), koja se ne može smatrati manjom izmjenom u skladu s člankom 53. stavkom 2. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012

5.   Izmjene

Izmjena br. 1

Opis proizvoda: uklanjanje zahtjeva za kontrolu najveće žive vage mliječne janjadi u trenutku klanja u klaonici.

Predmetno brisanje mjerenja žive vage pri klanju u klaonici potrebno je jer dovodi do preklapanja s vaganjem trupa, koje predstavlja mjeru koja se već kontrolira i koja je preciznija i objektivnija te s kojom je izravno povezano.

Zahvaljujući kontroli mase trupa i zadržavanju važnijih zahtjeva za utvrđivanje kvalitete mliječne janjadi, kao što su vrsta ishrane, boja, konformacija i prekrivenost masnim tkivom, odnosno parametri koji su navedeni u specifikaciji ZOZP-a „Lechazo de Castilla y León”, proizvod će i dalje ispunjavati kriterije u pogledu kvalitete utvrđene za janjetinu obuhvaćenu ZOZP-om.

Nadalje, valja navesti da postupak razvrstavanja i označivanja trupova obuhvaćenih ZOZP-om „Lechazo de Castilla y León” zahtijeva ispitivanje svakog trupa. Ako trup nije unutar raspona mase utvrđenih u specifikaciji, automatski se odbija. Na trupovima čija je masa usklađena sa specifikacijom, provodi se provjera drugih parametara (konformacija, boja mesa, boja vanjske masti, količina masti na bubrezima, postojanje trbušne maramice itd.).

Tekst koji se briše

Živa vaga pri klanju: od 9 do 12 kg.

Izmjena br. 2

Opis proizvoda: ukidanje kontrole dobi životinje pri klanju.

Izraz mliječno janje znači da se mlado ovce i dalje hrani majčinim mlijekom. Prema tome, izravno je povezan s vrstom ishrane, a ne s dobi. Dob je posljedica koja se određuje trenutkom prirodnog odbijanja od mlijeka.

Tim se brisanjem želi izbjeći udvostručenje kontrola jer je predmetni parametar izravno povezan s ostalim parametrima navedenima u specifikaciji koji su predmet kontrole, kao što su masa trupa, boja i stupanj pokrivenosti masnim tkivom.

Budući da se pojedinačnom kontrolom trupova jamči poštovanje parametara kvalitete definiranih u specifikaciji, predlaže se brisanje kontrole dobi pri klanju.

Kriteriji koji se upotrebljavaju za definiranje kvalitete trupa ove vrste mladih životinja koje se hrane samo majčinim mlijekom ponajprije su boja, prekrivenost masnim tkivom i masa.

Masa trupa blisko je povezana s dobi pri klanju: što je životinja starija, masa je trupa veća.

Kontrole predviđene specifikacijom dovoljne su kako bi se zajamčilo da se životinja hranila isključivo majčinim mlijekom do trenutka klanja, što je element od ključne važnosti koji pridonosi posebnosti proizvoda. Osim toga, postoje kontrole kojima se želi zajamčiti da se mliječna janjad hrani isključivo majčinim mlijekom:

registracija i redovne kontrole poljoprivrednih gospodarstava na kojima se janjad hrani isključivo majčinim mlijekom,

kontrola boje trupa, koja treba biti blijedoružičasta ili bisernobijela (boja koja potječe od mliječne prehrane),

kontrola vanjske masti, trbušne maramice i masti na bubrezima (voštanobijela boja, bubrezi prekriveni na najmanje 50 % površine),

organoleptička analiza gotovog proizvoda.

Postupak razvrstavanja i označivanja trupova obuhvaćenih ZOZP-om „Lechazos de Castilla y León” provodi se pojedinačnim pregledom trupova, tijekom kojeg se provjeravaju prethodno navedeni parametri. Prema tome, izbjegavanje klanja životinja prije nego što navrše 35 dana i činjenica da se hrane samo majčinim mlijekom jamče se na temelju kontrole mase trupa, boje i stupnja prekrivenosti mliječne janjadi masnim tkivom. Životinja predstavljena u svrhu razvrstavanja starija od 35 dana koja je ostvarila uobičajen i skladan rast ima masu trupa veću od najveće utvrđene mase trupa i odbija se. Međutim, kad bi ta životinja bila starija od 35 dana i kad masa njezina trupa ne bi premašivala najveću utvrđenu masu trupa (izrazito rijedak slučaj), ovo razvrstavanje odbilo bi se jer životinja ne bi imala skladne proporcije, njezini bubrezi ne bi bili prekriveni masnim tkivom, a njezino bi meso bilo tamnije boje.

Prema tome, izbjegavanje klanja životinja prije nego što navrše 35 dana i činjenica da se hrane samo majčinim mlijekom jamče se na temelju kontrole mase trupa, boje i stupnja prekrivenosti mliječne janjadi masnim tkivom. Ova izmjena nema učinak na način proizvodnje i ne utječe na kvalitetu gotova proizvoda.

Tekst koji se briše

Dob u trenutku klanja: do 35 dana.

Izmjena br. 3

Opis proizvoda:

tekst ovog odlomka izmijenjen je kako bi se spriječilo stvaranje zabune između mase trupa i načina predstavlja proizvoda, a podaci o podrijetlu i lokalni izraz „lechazo” (mliječno janje) prošireni su. Mogućnost ponude proizvoda u obliku polovice trupa i osnovnih dijelova jednako je tako dodana među oblike u kojima se proizvod može ponuditi zbog promjene prehrambenih navika potrošača uslijed sociodemografskih promjena koje je stanovništvo doživjelo, a koje su dovele do preobrazbe modela potrošnje. Jedan od izmijenjenih modela jest potražnja za prehrambenim proizvodima u oblicima manjih dimenzija zbog smanjenja veličine obitelji, pri čemu kvaliteta tih proizvoda nije smanjena.

Trenutačni tekst specifikacije:

Izraz „lechazo” podrazumijeva muško ili žensko mladunče ovce koje i dalje siše. Taj se izraz upotrebljava u području oko doline Duero.

Ovce prikladne za proizvodnju mesa „Lechazos de Castilla y León” pripadaju sljedećim pasminama:

Churra,

Castellana,

Ojalada,

i dopušteno je križanje samo između tih pasmina.

Mliječno janje „Lechazos de Castilla y León” ispunjava sljedeće uvjete:

muško ili žensko janje,

živa vaga pri klanju: od 9 do 12 kg,

dob u trenutku klanja: do 35 dana.

Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla „Lechazos de Castilla y León” obuhvaća trupove kategorija „extra” i „primera” predviđene važećom normom u području kvalitete koji imaju sljedeće značajke:

masa trupa: dva moguća oblika pakiranja:

(a)

uklonjene glave, utrobe i trbušne maramice: od 4,5 do 7 kg;

(b)

s glavom, utrobom i trbušnom maramicom: od 5,5 do 8 kg,

značajke masti: vanjski sloj masti voštanobijele boje. Trup je obložen trbušnom maramicom. Bubrezi su pokriveni slojem masti barem na polovini svoje površine,

konformacija: pravocrtni profil sa subkonveksnom tendencijom.

Skladne proporcije.

Blago zaobljeni obrisi.

Boja mesa: bisernobijela ili blijedoružičasta.

značajke mesa: izrazito mekano meso slabo prožeto međumišićnom masnoćom, velike sočnosti i vrlo blage teksture.

Janjad se hrani isključivo majčinim mlijekom.

Valja izmijeniti kako slijedi:

Proizvod se dobiva od muškog ili ženskog mladunčeta ovce koje je okoćeno i uzgojeno na području autonomne zajednice Kastilja i León, koje pripada pasminama Churra, Castellana, Ojalada ili je dobiveno križanjem tih pasmina i koje se hrani isključivo majčinim mlijekom.

Izraz „lechazo” (mliječno janje) jest lokalni izraz dobiven od riječi „leche” (mlijeko), koja označava muško ili žensko mlado ovce koje još siše.

Oznaka zemljopisnog podrijetla „Lechazos de Castilla y León” obuhvaća trupove sa sljedećim značajkama:

masa trupa: između 4,5 i 7 kg. Ako trup ima glavu i utrobu, ta se masa povećava za 1 kg,

klasifikacija trupa: kategorija A vrhunske kvalitete, u skladu s važećim europskim propisima u pogledu razvrstavanja trupova ovaca,

oblici predstavljanja: trup s glavom i utrobom, trup bez glave i utrobe, polovina trupa i osnovni dijelovi,

konformacija: pravocrtni profil sa subkonveksnom tendencijom, skladne proporcije i blago zaobljeni obrisi,

značajke masti: vanjski sloj masti voštanobijele boje. Trup je obložen trbušnom maramicom. Bubrezi su pokriveni slojem masti na barem polovici svoje površine,

boja mesa: bisernobijela ili blijedoružičasta,

značajke mesa: izrazito mekano meso slabo prožeto međumišićnom masnoćom, velike sočnosti i vrlo blage teksture.

Izmjena br. 4

Zemljopisno područje:

zemljopisno područje proizvodnje, koje je prethodno svedeno na određene općine u kojima dominira uzgoj žitarica, prošireno je kako bi obuhvaćalo čitavu autonomnu zajednicu Kastilja i León. To se proširenje temelji na podacima o površini na kojoj se uzgajaju žitarice navedenima u izjavi PAC od posljednjih godina, koji odgovaraju svim općinama u toj zajednici, o povijesnom postojanju poljoprivrednih gospodarstava na kojima se uzgajaju ovce autohtonih pasmina churra, castellana i ojalada u čitavoj zajednici Kastilja i León. Analiza tih podataka pokazuje da je 94,57 % općina zajednice Kastilja i León obuhvaćeno zonama u kojima se uzgajaju žitarice, odnosno, u pogledu povezanosti utvrđene u specifikaciji, koja počiva na vezi autohtonih ovaca i regije uzgoja žitarica i spaja gotovi proizvod sa zemljopisom regije, razumno je proširiti područje proizvodnje na čitavu zajednicu Kastilja i León s obzirom na to da je broj općina koje se mogu isključiti zanemariv.

Prema tome, proizvodnja je odobrena na rubu regije, gdje se među ostalim mogu pronaći bogati prirodni pašnjaci koji imaju važnu ulogu u ishrani stoke.

Zemljopisno područje predloženo za ZOZP „Lechazo de Castilla y León” podrazumijeva povećanje od 36 443 km2 u odnosu na 57 784 km2, što je navedeno u trenutačno registriranoj inačici specifikacije.

Trenutačni tekst specifikacije,

Područje proizvodnje: općine zajednice Kastilja i León koje se podudaraju s prirodnom distribucijom pasmina Churras, Castellana i Ojalada (u specifikaciji je naveden popis općina obuhvaćenih zemljopisnim područjem, koji nije potrebno navesti u ovom dokumentu).

Zona klanja i rezanja: zajednica Kastilja i León.

Valja izmijeniti kako slijedi:

zemljopisno područje proizvodnje, klanja i rezanja zaštićene mliječne janjadi obuhvaća čitavu autonomnu zajednicu Kastilja i León.

Izmjena br. 5

Dokaz o podrijetlu:

odlomak je potpuno izmijenjen, ponajprije u svrhu poboljšanja njegove razumljivosti i kako bi bio prilagođen važećim propisima.

Unesena su pojašnjenja u pogledu čistoće pasmine životinja na poljoprivrednim gospodarstvima i u pogledu ishrane mliječne janjadi isključivo s pomoću majčina mlijeka, a kako bi se zajamčili određeni elementi od ključne važnosti koji proizvodu donose njegovu specifičnost.

Izmijenjena je identifikacija životinja na gospodarstvu: specifikacijom je trenutačno predviđeno da se životinje identificiraju s pomoću ušne markice koja se postavlja na lijevo uho i na kojoj su navedena dva tiskana slova (identifikacijska oznaka gospodarstva), nakon čega slijede redni broj i datum rođenja životinje. Ta identifikacija nije predviđena važećom specifikacijom i podrazumijeva da životinja mora nositi dvije ušne markice.

Izmijenjena je identifikacija janjadi: može se provesti prije izlaska s poljoprivrednog gospodarstva, a više ne pri rođenju, kako je navedeno u važećoj specifikaciji, u skladu s važećim zakonodavstvom (članak 4. točka 6. Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina).

Novim tekstom obuhvaćena su dva nova elementa u pogledu kontrole prijevoza životinja, koji su važni za njihovu dobrobit, i značajki mesa.

Alineja u kojoj se navodi djelovanje odbora za kvalifikaciju trupova izbrisana je jer više nije bila dosljedna s postupkom certifikacije.

Sadržaj fizičkih medija koji prate proizvod tijekom prijevoza više se ne spominje jer su ti fizički mediji detaljno navedeni u odlomku o označivanju i utvrđeno je da se ta identifikacija treba provesti u klaonici.

Dodane su odredbe članka 4. stavka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014.

Nadalje, dodani su kontrola proizvodnje, prijevoza i klanja mliječne janjadi te rezanja i kvalifikacije trupova.

U ovaj odlomak dodana je i kontrola gotovog proizvoda s pomoću organoleptičke analize koja se provodi u laboratoriju koji ima iskustvo, opremu, infrastrukturu i osoblje potrebno za provedbu tih zadataka.

Upućivanja na regulatorno vijeće izbrisana su kako ne bi pridonijela ograničenju slobode kretanja robe i usluga.

Trenutačni tekst specifikacije:

kontrole i certifikacija

Mliječna janjad prikladna za proizvodnju mesa zaštićenog ZOZP-om dolazi s registriranih gospodarstava.

Zaštićena mliječna janjad mora biti rođena i uzgojena na gospodarstvima za uzgoj ovaca unutar zemljopisnog područja navedenoga u točki C.

Pri rođenju označuju se s pomoću ušne markice koja se postavlja na lijevo uho i na kojoj su navedena dva tiskana slova (identifikacijska oznaka gospodarstva), nakon čega slijede redni broj i datum rođenja navedeni u potvrdi o rođenju.

Klanje i rezanje provode se u klaonicama i sobama za rezanje i pakiranje upisanima u registar poljoprivrednih gospodarstava regulatornog vijeća.

Regulatorno vijeće putem odbora za kvalifikaciju trupova označava trupove koji mogu biti obuhvaćeni zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na temelju točke (B). Trupovima se prilaže fizički medij „Lechazo de Castilla y León” koji omogućuje identifikaciju zaštićenog proizvoda.

Svi trupovi koji nose ZOZP isporučeni za prodaju moraju imati taj fizički medij, koji uvijek mora nositi logotip regulatornog vijeća, datum klanja i identifikacijski broj, bez čega se ne mogu stavljati na tržište.

Neovisno o vrsti ambalaže u kojoj se dijelovi isporučuju za prodaju, moraju nositi numerirane jamstvene pečate koje je isporučilo regulatorno vijeće, postavljene u okviru gospodarstva u skladu s pravilima koje je utvrdilo regulatorno vijeće, i to uvijek na način da se ne mogu ponovno iskoristiti.

Informacije navedene na fizičkim medijima, etiketama i elementima kontrole regulatornog vijeća uvijek moraju biti dosljedne.

Trupove zaštićene ZOZP-om smiju isporučivati samo subjekti registrirani pri regulatornom vijeću tako da njihova kvaliteta nije izmijenjena i ne ugrožava ugled ZOZP-a.

Valja izmijeniti kako slijedi:

Mliječnu janjad obuhvaćenu ZOZP-om smiju proizvoditi isključivo poljoprivredna gospodarstva za uzgoj ovaca upisana u relevantne službene registre koja mogu zajamčiti čistoću svojih pasmina.

Gospodarstva se moraju nalaziti unutar određenog zemljopisnog područja, a mliječna janjad mora biti rođena i odrasti na tim gospodarstvima i mora se hraniti isključivo majčinim mlijekom.

Janjad se identificira prije napuštanja gospodarstva u skladu s važećim zakonodavstvom, a identifikacija mora sadržavati i logotip ZOZP-a.

Prijevoz janjadi prema klaonicama obavlja se s pomoću uredno ovlaštenih vozila, a životinje moraju putovati sa svojom popratnom dokumentacijom.

Klanje, rezanje, rasijecanje, pakiranje i distribucija zaštićenog mesa provode se isključivo u postrojenjima gospodarskih subjekata upisanih u registre nadzornog tijela.

Proizvod isporučen za prodaju u svakom se trenutku može identificirati, a informacije navedene na fizičkim medijima, etiketama i ostalim elementima kontrole moraju biti dosljedne. Identifikacija se provodi u klaonici.

Meso zaštićeno ZOZP-om smiju isporučivati samo upisani gospodarski subjekti tako da njegova kvaliteta nije izmijenjena i ne ugrožava ugled ZOZP-a.

Svi gospodarski subjekti moraju biti u mogućnosti:

(a)

utvrditi dobavljača, količinu i podrijetlo svih serija zaprimljene mliječne janjadi,

(b)

navesti primatelja, količinu i odredište označenih trupova i

(c)

utvrditi poveznicu između svake serije žive janjadi predviđene točkom (a) i svake serije označenih trupova predviđenih točkom (b).

Proizvodnja, prijevoz, klanje i rezanje mliječne janjadi te razvrstavanje trupova, podliježu nadzoru.

Nadzor nad organoleptičkim značajkama mesa provodi se s pomoću analiza koje se provode u laboratoriju koji ima iskustvo, opremu, infrastrukturu i osoblje potrebno za provedbu tih zadataka.

Izmjena br. 6

Način proizvodnje:

ovaj je odlomak predmet dubinske izmjene: izbrisani su dijelovi već spomenuti u drugim odlomcima ili dijelovi koji odgovaraju odredbama ili zabranama predviđenima važećim zakonodavstvom.

Navod o prijevozu životinja do klaonice tijekom jutra izbrisan je jer klaonice odsad stalno rade.

Navod o klanju životinja najviše 10 sati nakon njihova ulaska u klaonicu izbrisan je i zamijenjen upućivanjem na rokove predviđene važećim zakonodavstvom.

Konačno, odlomak odsad ukazuje na to na kojim je temperaturama potrebno čuvati meso, u skladu s ograničenjima utvrđenima važećim zakonodavstvom za tu vrstu proizvoda, i njime je predviđeno da do stavljanja označenih trupova na tržište može doći više od osam dana nakon klanja ako su zapakirani u uvjetima koji omogućuju produljenje njihova vijeka trajanja.

Zahtjevi koji se odnose na odobrenje koje izdaje ili na nadzor koji provodi regulatorno vijeće jednako su tako ukinuti kako se ne bi ograničile sloboda kretanja robe i sloboda pružanja usluga.

Trenutačni tekst specifikacije:

Trupovi zaštićeni ZOZP-om potječu od mliječne janjadi pasmina navedenih u točki (B) i životinja dobivenih križanjem tih pasmina koje se hrane isključivo majčinim mlijekom.

Regulatorno vijeće može utvrditi obvezne norme u pogledu praksi uzgoja i rukovanja stokom i kvalitete hrane koja se upotrebljava za ishranu majki.

Ovce ni u kojim slučajevima ne smiju primati faktore rasta ili druge slične proizvode.

Područje klanja i rezanja trupova odgovara autonomnoj zajednici Kastilja i León.

Prijevoz životinja prema klaonici provodi se u uredno ovlaštenim vozilima, pri čemu se mora zajamčiti da životinje nisu ozlijeđene i nemaju gen koji može utjecati na njihovo stanje i fizičku cjelovitost.

Valja izbjegavati hvatanje životinja za kožu, udaranje životinja ili njihovo nagomilavanje tijekom prijevoza. Prijevoz se mora obavljati tijekom jutra, po mogućnosti rano, i potrebno je izbjegavati dugačke vožnje.

Ako se ovce za koje je predviđena zaštita ZOZP-om nalaze u zoni prikupljanja istodobno kao i ovce koje neće biti obuhvaćene zaštitom, moraju se prevoziti u odvojenim kavezima u vozilu parkiranima u odvojenim zonama tijekom razdoblja odmora.

Razdoblje odmora mora biti što je kraće moguće i u svakom slučaju mora biti utvrđeno u skladu s tehničkim uslugama regulatornog odbora.

Sve životinje koje će biti obuhvaćene ZOZP-om kolju se na dan na koji ulaze u klaonicu te u roku od narednih 10 sati.

Kolju se odvojeno od ostalih životinja.

Klanje i/ili rukovanje životinjama čiji trupovi mogu biti zaštićeni ZOZP-om mora se provoditi u gospodarskim objektima upisanima u tu svrhu u odgovarajuće registre ovlaštenima u skladu s važećim odredbama za nacionalno tržište i tržište EU-a.

Uklanjanje glave u svakom se slučaju provodi u razini atlanto-okcipitalnog zgloba.

Znojenje trupova provodi se u hladnim komorama na temperaturi od 4 °C do dana nakon klanja. Nakon toga trupovi se moraju čuvati u rashladnim komorama na temperaturi od 1 °C tijekom najviše pet dana.

Razdoblje stavljanja na tržište ne smije premašivati osam dana počevši od klanja.

Valja izmijeniti kako slijedi:

Mliječna janjad mora biti rođena i uzgojena na registriranim gospodarstvima za uzgoj ovaca i ne smiju napustiti gospodarstva prije stavljanja na tržište.

Mliječna janjad hrani se isključivo majčinim mlijekom.

Trajanje prijevoza janjadi prema klaonici u skladu je s važećim zakonodavstvom ili normom koja ga zamjenjuje.

Ako se ovce za koje je predviđena zaštita ZOZP-om nalaze u zoni prikupljanja istodobno kao i ovce koje neće biti obuhvaćene zaštitom, moraju se prevoziti tako da se dvije skupine životinja ne miješaju.

Sve životinje zaštićene ZOZP-om kolju se u razdoblju utvrđenom važećim zakonodavstvom te odvojeno od ostalih životinja.

Klanje, rezanje i/ili rasijecanje životinja provodi se u objektima koji su uredno upisani u tu svrhu u odgovarajućim registrima.

Ako je to primjenjivo, uklanjanje glave u svakom se slučaju provodi u razini atlanto-okcipitalnog zgloba.

Nakon klanja trupovi se rashlađuju unutar klaonice na temperaturi između 1 i 7 °C do njihova stavljanja na tržište.

Rok za stavljanje na tržište mesa, u skladu s ovom specifikacijom, iznosi najviše osam dana nakon klanja. Ako se meso stavlja na tržište u ambalaži ili konzervirano u uvjetima koji omogućuju produljenje njegova roka trajanja, razdoblje stavljanja na tržište može biti dulje pod uvjetom da nisu izmijenjene značajke opisane u odlomku „Opis proizvoda”.

Izmjena br. 7

Označivanje:

u ovom je odlomku opisan najmanji sadržaj koji mora biti naveden na etiketama, čemu je dodan novi logotip ZOZP-a „Lechazo de Castilla y León” od 2011. te su izbrisana upućivanja na ovlaštenje ili kontrole koje provodi regulatorni odbor kako se ne bi pridonijelo ograničenju slobode kretanja robe i slobode pružanja usluga.

Trenutačni tekst specifikacije:

Svi trupovi obuhvaćeni ZOZP-om „Lechazo de Castilla y León” isporučeni za prodaju moraju imati taj fizički medij, koji uvijek mora nositi logotip regulatornog vijeća, datum klanja i identifikacijski broj, bez čega se ne mogu stavljati na tržište kao takvi.

Neovisno o vrsti ambalaže u kojoj se dijelovi isporučuju za prodaju, moraju biti snabdjeveni fizičkim medijem za jamstvo s brojčanom oznakom, koji izdaje regulatorni odbor i koji je postavljen na način da se ne može ponovno iskoristiti.

Regulatorni odbor mora prethodno odobriti etikete s kojima se janjetina „Lechazo de Castilla y León” stavlja na tržište.

Valja izmijeniti kako slijedi:

Svi trupovi i/ili ambalaža koji se isporučuju za prodaju u okviru ZOZP-a „Lechazo de Castilla y León” obvezno moraju biti snabdjeveni fizičkim medijem za jamstvo koji nosi najmanje logotip oznake izvornosti, datum klanja i identifikacijski broj i koji je postavljen na način da se ne može ponovno iskoristiti.

Logotip naziva izgleda kako slijedi:

Image

Izmjena br. 8

nadzorno tijelo:

nadzorno tijelo odsad je Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Poljoprivredno-tehnološki zavod zajednice Kastilja i León), koji je nadležno tijelo.

Trenutačni tekst specifikacije:

sastav:

regulatorni odbor, profesionalno tijelo koje se sastoji od predstavnika proizvodnog sektora, provodi kontrolu zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla „Lechazo de Castilla y León”.

Sastavljen je:

od predsjednika,

od potpredsjednika,

od pet članova koji predstavljaju sektor uzgoja,

od pet članova koji predstavljaju industrijski sektor, i

od tehničkog člana koji predstavlja administraciju.

Mandat članova produljuje se svake četiri godine provođenjem demokratskih izbora.

Područje nadležnosti:

(a)

za teritorijalna pitanja: zone proizvodnje i pripreme,

(b)

u vezi s proizvođačima: proizvodi obuhvaćeni ZOZP-om u svim fazama proizvodnje, pripreme, prijevoza i stavljanja na tržište,

(c)

u vezi s osobama: opisane upisane u različite registre.

Funkcije/uloge:

izrada i kontrola različitih registara,

usmjeravanje, nadzor i kontrola proizvodnje, pakiranja i kvalitete zaštićenog mesa. Aktivnosti kontrole i nadzora jamče inspektori koje je ovlastila odgovarajuća administracija, a koji djeluju nepristrano u pogledu proizvođača i prerađivača,

kvalifikacija proizvoda,

promicanje i obrana zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla,

djelovanje u okviru potpune odgovornosti i pravnog kapaciteta u svrhu ugovaranja obveza i predavanja radi suđenja, pokretanjem djelovanja koja su obuhvaćena zadaćom zastupanja i obrane općih interesa određene oznake izvornosti.

Valja izmijeniti kako slijedi:

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

Ctra. de Burgos Km 119. Finca Zamadueñas

47071 Valladolid

Valladolid

ESPAÑA

Tel. +34 983412034

Faks +34 983412040

Adresa e-pošte: controloficial@itacyl.es

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, posredovanjem poduprave za kvalitetu i promicanje hrane, jest nadležno tijelo koje vrši funkcije provjere poštovanja specifikacije, kao i primjene sustava sankcija predviđenog Zakonom 1/2014 od 19. ožujka, Agraria de Castilla y León.

JEDINSTVENI DOKUMENT

„Lechazo de Castilla y León”

EU br.: PGI-ES-02188 – 26.9.2016.

ZOI ( ) ZOZP ( X )

1.   Naziv

„Lechazo de Castilla y León”

2.   Država članica ili treća zemlja

Španjolska

3.   Opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

3.1.   Vrsta proizvoda

Razred 1.1. Svježe meso (i nusproizvodi klanja)

3.2.   Opis proizvoda na koji se odnosi naziv iz točke 1.

Proizvod se dobiva od muškog ili ženskog mladunčeta ovce koje je okoćeno i uzgojeno na području autonomne zajednice Kastilja i León, koje pripada pasminama Churra, Castellana, Ojalada ili je dobiveno križanjem tih pasmina i koje se hrani isključivo majčinim mlijekom.

Oznaka zemljopisnog podrijetla „Lechazos de Castilla y León” obuhvaća trupove sa sljedećim značajkama:

masa trupa: između 4,5 i 7 kg. Ako trup ima glavu i utrobu, ta se masa povećava za 1 kg,

klasifikacija trupa: kategorija A vrhunske kvalitete, u skladu s važećim europskim propisima u pogledu razvrstavanja trupova ovaca,

oblici predstavljanja: trup s glavom i utrobom, trup bez glave i utrobe, polovina trupa i osnovni dijelovi,

konformacija: pravocrtni profil sa subkonveksnom tendencijom, skladne proporcije i blago zaobljeni obrisi,

značajke masti: vanjski sloj masti voštanobijele boje. Trup je obložen trbušnom maramicom. Bubrezi su pokriveni slojem masti barem na polovini svoje površine,

boja mesa: bisernobijela ili blijedoružičasta,

značajke mesa: izrazito mekano meso slabo prožeto međumišićnom masnoćom, velike sočnosti i vrlo blage teksture.

3.3.   Hrana za životinje (samo za proizvode životinjskog podrijetla) i sirovine (samo za prerađene proizvode)

Ishrana majki provodi se putem ispaše kako bi se iskoristili strništa i prirodni pašnjaci određenog područja, tijekom ljeta, između berbe žitarica i oranja tla na početku jeseni.

Od ranog proljeća i rane zime za ishranu ovaca upotrebljavaju se pašnjaci na kojima rastu biljke svojstvene za autonomnu zajednicu Kastilja i León.

Tijekom zimskog neaktivnog zahvata i tijekom razdoblja kada su potrebe najveće (teljenje i laktacija) te tijekom razdoblja nestašice hrane zbog nepovoljnih klimatskih uvjeta, osnovni obrok može se nadopuniti unosom žitarica, mahunarki i stočne hrane, u skladu s važećim zakonodavstvom Unije.

Životinje namijenjene zaštiti ZOZP-om ostaju s majkom i hrane se isključivo njihovim mlijekom do njihova klanja.

3.4.   Posebni proizvodni postupci koji se moraju provesti na određenom zemljopisnom području

Životinje se moraju okotiti i uzgojiti, zaklati i izrezati unutar određenog zemljopisnog područja.

3.5.   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd. proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv

3.6.   Posebna pravila za označivanje proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv

Svi trupovi i/ili ambalaža koji se isporučuju za prodaju u okviru ZOZP-a „Lechazo de Castilla y León” obvezno moraju biti snabdjeveni fizičkim medijem za jamstvo koji nosi barem logotip oznake izvornosti, datum klanja i identifikacijski broj i koji je postavljen na način da se ne može ponovno iskoristiti.

Logotip naziva izgleda kako slijedi:

Image

4.   Sažeta definicija zemljopisnog područja

Određeno zemljopisno područje obuhvaća čitavo područje autonomne zajednice Kastilja i León.

5.   Povezanost sa zemljopisnim područjem

Povezanost između zemljopisnog područja i proizvoda „Lechazo de Castilla y León” temelji se na ugledu naziva i tradicionalnoj metodi proizvodnje, prema kojoj se životinja hrani isključivo majčinim mlijekom i koja, zajedno s upotrebom pasmina Churra, Castellana i Ojalada, mesu daje njegove specifične značajke.

Područje proizvodnje ovaca koje pripadaju trima autohtonim pasminama churra, castellana i ojalada i koje je namijenjeno za proizvodnju trupova zaštićenih ZOZP-om obuhvaća čitavo područje zajednice Kastilja i León. Ta je regija obilježena oštrim i dugim zimama, tijekom kojih je magla gusta i učestala, a mrazovi su rani i kasni te kratkim i neredovitim ljetima, tijekom kojih su povezana hladna te vruća i sušna razdoblja. Oborine su slabe u većini ravnica, a razlike između razmjerne ujednačenosti ravnina i naglašenih klimatskih razlika planinskih zona znatne su.

Kastilja i León španjolska je regija u kojoj poljoprivreda ponajprije počiva na uzgoju žitarica i u kojoj ne postoje znatne mogućnosti za promjenu njezina proizvodnog usmjerenja zbog infrastrukturnih ograničenja. Na čitavoj površini određenog područja 66,5 % površine čine ravnice koje se nalaze u središtu zajednice, na visini, i u osnovi su posvećene uzgoju žitarica. Rubna zona, koja se nalazi na većoj visini i u kojoj je količina padalina veća, jednako tako sadržava velike površine pokrivene žitaricama (strništa) i bogate prirodne pašnjake. Oni se sastoje od biljaka koje rastu spontano na neobrađenim zemljištima i zemljištima na ugaru i od prehrambenih resursa koje nudi razno grmlje kao što su vrijesak ili vrijes, bušini (Cistus ladeniferus i laurifolius), koji su dominantne vrste u makiji u većini regije, kao i usnače i mahunarke (žutilovka, bušin, štipavac), timijan i druge karakteristične biljke, kao što je zečji trn (Ononis tridentata). Na golemim potplaninskim pašnjacima primjećuje se dominantna prisutnost tvrdače (Nardus stricta) i vlasulje (Festuca).

Razvoj poljoprivrednog sektora uvjetovan je reljefom, klimom i ograničenjima koja su nametnuta mogućnostima koje se pružaju u smislu proizvodnje. Temperaturne varijable ograničile su izbor usjeva na one s niskim toplinskim zahtjevima (žitarice, kukuruz, suncokret, lucerna itd.), a manjak voda do kojeg tijekom ljeta dolazi zbog manje količine padalina doveo je do ovisnosti o navodnjavanju. Prema tome, uzgoj žitarica u brojnim područjima predstavljao je jedinu proizvodnu opciju za poljoprivrednike s obzirom na okolišne uvjete, a uzgoj ovaca najbolji je oblik iskorištavanja neprekidnih navodnjavanih strništa i pašnjaka, pri čemu su pasmine churra, castellana i ojaladas najbolje prilagođene tim uvjetima zahvaljujući svojoj otpornosti.

Nedostatak obilnih i dobro raspodijeljenih pašnjaka tijekom čitave godine koji služe za ishranu i redovitu proizvodnju dobro hranjene janjadi doveo je do toga da su stada usmjerena na proizvodnju mlijeka, pri čemu se janjad kolje u vrlo mladoj dobi.

Prikazi na stijenama pronađeni u općini Las Batuecas u pokrajini Salamanci koji potječu iz razdoblja keltske invazije najstariji su dokazi postojanja i uzgoja ovaca u današnjoj regiji Kastilja i León. Međutim, sva su poljoprivredna gospodarstva doživjela procvat zahvaljujući Honrado Concejo de la Mesta de Pastores (udruga transhumantnih uzgajivača), koju je Alfons X. Mudri priznao kao „skupinu uzgajivača koji su planirali raspodjelu pašnjaka, raspored korištenja prirodnih resursa itd.”.

Fizička svojstva tog područja te prirodni i ljudski čimbenici zajednice Kastilja i León oblikovali su tradicionalni sustav proizvodnje putem ekstenzivne i poluintenzivne stočne proizvodnje, koja je obilježena upotrebom pašnjaka i prirodnih resursa, uzgojem ovaca u kojoj se životinje u svrhu reprodukcije uzgajaju u skladu s mješovitim sustavom držanja u staji i ispaše te isključivom ishranom janjadi majčinim mlijekom. Domaće pasmine churras, castellana i ojalada te njihova križanja najprilagođeniji su predmetnom sustavu proizvodnje i daju proizvod izvrsne kvalitete, koji je zbog činjenice da se janjad hrani isključivo majčinim mlijekom obilježen vrlo bijelim i mekanim mesom koje sadrži malo međumišićne masnoće.

Sustav proizvodnje i rano klanje utvrđeni su s obzirom na lokalna okolišna ograničenja, obilježja upotrijebljenih pasmina, koje su male građe, i dobro utemeljene poljoprivredne tradicije u regiji. Dob i masa mliječne janjadi u trenutku klanja utječu na stupanj prekrivenosti masnoćom i konzistenciju masti te na boju, okus i aromu mesa.

Klanje u ranoj dobi i ishrana majčinim mlijekom daju mesu mliječne janjadi obuhvaćene ZOZP-om „Lechazo de Castilla y León” karakterističnu bisernobijelu ili blijedoružičastu boju. Velika mekoća i sočnost karakteristične za meso postižu se zahvaljujući maloj masi janjadi u trenutku klanja i ishrani majčinim mlijekom, dva su čimbenika zbog kojih je kolagen takvog mesa manje stabilan tijekom kuhanja zbog čega je meso mekše.

Nadalje, trupovi mliječne janjadi imaju visok udio kosti u odnosu na mišić jer su životinje vrlo mlade i nije dovršen razvoj mišića, što ujedno objašnjava činjenicu da je meso slabo prožeto međumišićnom masnoćom.

Iako se kolje u ranoj dobi, mliječna janjad obuhvaćena ZOZP-om „Lechazo de Castilla y León” ima razmjerno veliku unutarnju i vanjsku pokrivenost masnim tkivom. To je zbog toga što unosom mlijeka ad limitum nastaje višak energije koja se, u kombinaciji sa slabim rastom tih pasmina, nakuplja kao mast. Prisutnost masti na najmanje polovici površine bubrega janjadi dokazuje da su se životinje hranile isključivo majčinim mlijekom. Ta vanjska masnoća, voštanobijele boje, daje mesu njegov specifičan miris.

Mliječna janjad „Lechazo de Castilla y León” ispunjava znatnu potražnju potrošača za ultralaganim trupovima s niskim stupnjem prekrivenosti masnim tkivom i mesom blijede boje, što omogućuje da se meso prodaje po visokim cijenama.

Janjetina pečena na tradicionalan način stoljećima je bila jelo po izboru u gastronomiji regije Kastilja i León. Uživanje u tom jelu stoljećima je bio najbolji način za proslavu različitih događaja s prijateljima ili obitelji.

Meso mliječne janjadi navodi se i u kuharicama [Secretos de los Chefs: técnicas y trucos de 50 estrellas Michelín (tajne kuhara: trikovi i tehnike s 50 zvjezdica Michelin), koju je izdao Bon Vivant, 2008., uz predgovor Ferrana Adriáa) i gastronomskim časopisima (De Origen, Carnicas 2000, Eurocarne, Siburitas, Argi, la guía de Turismo gastronomito de España 2009 de Anaya itd.) i u Gastronomskom priručniku za pečenu janjetinu koji je objavila udruga za pečenje mliječne janjetine iz regije Kastilja i León.

Osim toga, postoje upućivanja na njegovu kvalitetu u studijama, poput one koja se provodi na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zaragozi pod nazivom „Identifikacija i primjerenost kvalitete i sastava mesa različitih vrsta europskih ovaca. Prilagodba preferencijama potrošača”, što pokazuje da potrošači najradije biraju meso mliječne janjadi.

Upućivanje na objavu specifikacije

(članak 6. stavak 1. drugi podstavak ove Uredbe)

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/system/modules/es.jcyl.ita.extranet/elements/galleries/galeria_downloads/registros/2017_05_10_Pliego_Lechazo_I_G_P.pdf


Europski nadzornik zaštite podataka

30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 432/17


Sažetak Mišljenja Europskog nadzornika za zaštitu podataka o paketu zakonodavnih mjera „Nove pogodnosti za potrošače”

(Cjeloviti tekst ovog Mišljenja dostupan je na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku na internetskim stranicama Europskog nadzornika za zaštitu podataka www.edps.europa.eu)

(2018/C 432/04)

U ovom se Mišljenju navodi stav Europskog nadzornika za zaštitu podataka o paketu zakonodavnih mjera pod nazivom „Nove pogodnosti za potrošače”, koji se sastoji od Prijedloga direktive u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača i Prijedloga direktive o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača.

Europski nadzornik za zaštitu podataka pozdravlja namjeru Komisije da modernizira postojeća pravila u području čiji su ciljevi blisko usklađeni s ciljevima nedavno moderniziranog okvira za zaštitu podataka. Priznaje potrebu za popunjavanjem praznina u postojećoj pravnoj stečevini u području zaštite potrošača kako bi se odgovorilo na izazov koji predstavljaju prevladavajući poslovni modeli digitalnih usluga koji se oslanjaju na masovno prikupljanje i unovčenje osobnih podataka te na manipuliranje pozornošću ljudi putem ciljanog sadržaja. To je jedinstvena prilika da se poboljša pravo o zaštiti potrošača kako bi se ublažila sve veća neravnoteža i nepravedan odnos između pojedinaca i moćnih trgovačkih društava na digitalnim tržištima.

Konkretno, Europski nadzornik za zaštitu podataka podupire cilj proširenja područja primjene Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1) kako bi se potrošačima koji primaju usluge koje se ne pružaju u zamjenu za cijenu iskazanu u novcu omogućilo da ostvare koristi od okvira za zaštitu koji nudi ova Direktiva, jer se time odražavaju današnja gospodarska stvarnost i potrebe.

U Prijedlogu su uzete u obzir preporuke iz Mišljenja Europskog nadzornika za zaštitu podataka 4/2017. Osim toga, u njemu se ne upotrebljava pojam „protučinidba” i ne čini se razlika između „aktivnog” ili „pasivnog” načina na koji potrošači pružaju podatke dobavljačima digitalnog sadržaja. Međutim, Europski nadzornik za zaštitu podataka primjećuje sa zabrinutošću da bi se novim definicijama predviđenima Prijedlogom uveo pojam ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koje potrošači mogu „platiti” svojim osobnim podatcima umjesto plaćanja u novcu. Tim se novim pristupom ne rješavaju problemi uzrokovani uporabom pojma „protučinidba” ili analogijom između dostavljanja osobnih podataka i plaćanja cijene. Konkretno, tim se pristupom ne uzima dovoljno u obzir narav temeljnih prava na zaštitu podataka jer se osobni podatci smatraju tek pukom gospodarskom imovinom.

Općom uredbom o zaštiti podataka već je postignuta ravnoteža u pogledu okolnosti u kojima se obrada osobnih podataka može izvršiti u digitalnom okruženju. U Prijedlogu treba izbjegavati promicanje pristupa koji bi se mogli tumačiti na način koji nije u skladu s obvezom EU-a da u potpunosti zaštiti osobne podatke, kako je utvrđeno u Općoj uredbi o zaštiti podataka. Kako bi se osigurala sveobuhvatna zaštita potrošača bez opasnosti od ugrožavanja načela prava o zaštiti podataka, mogao bi se predvidjeti alternativni pristup, primjerice na temelju široke definicije „usluge” iz Direktive o e-trgovini, odredbe kojom se utvrđuje teritorijalno područje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka ili članka 3. stavka 1. općeg pristupa Vijeća o Prijedlogu o digitalnom sadržaju.

Europski nadzornik za zaštitu podataka stoga preporučuje da se izbjegavaju bilo kakva upućivanja na osobne podatke u definicijama „ugovora o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na materijalnom nosaču podataka” i „ugovora o digitalnoj usluzi” te predlaže da se umjesto toga osloni na pojam ugovora prema kojem trgovac isporučuje ili se obvezuje isporučiti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu potrošaču „bez obzira na to je li potrebno plaćanje potrošača”.

Nadalje, Europski nadzornik za zaštitu podataka skreće pozornost na nekoliko mogućih interferencija Prijedloga s primjenom okvira za zaštitu podataka EU-a, posebice s Općom uredbom o zaštiti podataka, i daje preporuke.

Kao prvo, Europski nadzornik za zaštitu podataka naglašava da obradu osobnih podataka trgovci mogu obavljati samo u skladu s okvirom za zaštitu podataka EU-a, posebice s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Drugo, Europski nadzornik za zaštitu podataka zabrinut je da bi, ako se Prijedlogom uvede pojam „ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili o digitalnoj usluzi za koju potrošači dostavljaju svoje osobne podatke umjesto plaćanja u novcu”, to moglo zavarati pružatelje usluga i navesti ih da vjeruju kako je obrada podataka temeljena na privoli u kontekstu ugovora pravno usklađena u svim slučajevima, čak i ako nisu ispunjeni uvjeti za valjanu privolu iz Opće uredbe o zaštiti podataka. Time bi se ugrozila pravna sigurnost.

Treće, složeno međudjelovanje između prava na odustajanje od ugovora i povlačenja privole za obradu osobnih podataka, kao i obveza trgovca da izvrši povrat novca potrošaču u slučaju odustajanja, odražava teškoće pri usklađivanju pojma „ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili o digitalnoj usluzi za koju potrošači dostavljaju svoje osobne podatke umjesto plaćanja u novcu”, koji se uvodi Prijedlogom, s prirodom temeljnog prava na zaštitu podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka.

Također, Europski nadzornik za zaštitu podataka smatra da se Prijedlogom treba izmijeniti članak 3. Direktive 2011/83/EU i uvesti odredba kojom se jasno navodi da u slučaju sukoba između Direktive 2011/83/EU i zakonodavnog okvira za zaštitu podataka prevladava potonji.

Nadalje, Europski nadzornik za zaštitu podataka također pozdravlja novi Prijedlog o kolektivnoj pravnoj zaštiti, kojim se želi olakšati pristup pravnoj zaštiti u slučajevima u kojima su mnogi potrošači pretrpjeli istu štetu, odnosno u takozvanim situacijama masovne štete. Europski nadzornik za zaštitu podataka pretpostavlja da se mehanizmom pravne zaštite, koji se predviđa Prijedlogom o kolektivnoj pravnoj zaštiti, želi dopuniti mehanizam iz članka 80. Opće uredbe o zaštiti podataka o zastupanju ispitanika.

Unatoč tome, ako bi pitanja povezana sa zaštitom osobnih podataka bila uključena u područje primjene udružne tužbe iz Prijedloga, Europski nadzornik za zaštitu podataka smatra da se na „kvalificirane subjekte” koji će moći pokrenuti udružne tužbe u tom području, u skladu s Prijedlogom, trebaju primjenjivati uvjeti jednaki onima koji su navedeni u članku 80. Opće uredbe o zaštiti podataka.

U istom smislu, Prijedlogom o kolektivnoj pravnoj zaštiti treba se pojasniti da se udružne tužbe koje se odnose na pitanja povezana sa zaštitom podataka mogu pokretati samo pred upravnim tijelima koja su nadzorno tijelo za zaštitu podataka u smislu članka 4. stavka 21. i članka 51. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zaključno, Europski nadzornik za zaštitu podataka smatra da primjena dvaju različitih mehanizama za kolektivnu pravnu zaštitu, na Opću uredbu o zaštiti podataka i buduću Uredbu o e-privatnosti, pored drugih materijalnih dodirnih točaka između zaštite potrošača i zaštite podataka, zahtijeva sustavniju suradnju između tijela za zaštitu potrošača i zaštitu podataka koja bi se mogla provesti, na primjer, u okviru već postojeće dobrovoljne mreže provedbenih tijela u područjima tržišnog natjecanja, zaštite potrošača i podataka, tj. digitalnog centra za razmjenu informacija (Digital Clearinghouse).

Konačno, Europski nadzornik za zaštitu podataka pozdravlja inicijativu za ažuriranje izvršavanja pravila o zaštiti potrošača, reviziju Uredbe o suradnji u zaštiti potrošača. U tom kontekstu Europski nadzornik za zaštitu podataka smatra važnim dodatno istražiti sinergije između prava o zaštiti podataka i prava o zaštiti potrošača. Suradnja između nadležnih tijela za zaštitu potrošača i zaštitu podataka trebala bi biti sustavnija kad god se pojave konkretna pitanja koja su od interesa za obje strane, a kod kojih se čini da postoji zabrinutost u pogledu dobrobiti potrošača i zaštite podataka.

I.   UVOD I KONTEKST

1.

Europska je komisija (dalje u tekstu: Komisija) 11. travnja 2018. objavila komunikaciju „Nove pogodnosti za potrošače” (2) (dalje u tekstu: Komunikacija) zajedno sa sljedeća dva zakonodavna prijedloga:

Prijedlog direktive o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ, Direktive 98/6/EZ, Direktive 2005/29/EZ i Direktive 2011/83 u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača (3),

Prijedlog direktive o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ (4).

2.

Ta dva prijedloga valja uzeti kao paket sa zajedničkim ciljevima kojim se osobito nastoji:

modernizirati postojeća pravila i popuniti praznine u postojećoj pravnoj stečevini u području zaštite potrošača,

pružiti potrošačima bolje mogućnosti pravne zaštite te podupirati djelotvorno izvršavanje propisa i bolju suradnju tijela javne vlasti na pravednom i sigurnom jedinstvenom tržištu,

poboljšati suradnju s partnerskim zemljama izvan EU-a,

osigurati jednako postupanje prema potrošačima na jedinstvenom tržištu i zajamčiti da nacionalna nadležna tijela raspolažu ovlastima za rješavanje svih problema s „dvojnom kvalitetom” potrošačkih proizvoda,

poboljšati komunikaciju i izgradnju kapaciteta kako bi potrošači postali svjesniji svojih prava te pomoći trgovcima, posebice malim i srednjim poduzećima, da lakše ispunjavaju svoje obveze,

razmotriti buduće izazove u području politike zaštite potrošača u gospodarskom i tehnološkom okruženju koje se brzo razvija.

3.

Konkretnije, Prijedlogom u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača (dalje u tekstu: Prijedlog) nastoje se postići poboljšanja navedena u nastavku:

učinkovitije, proporcionalnije i odvraćajuće sankcije za raširene prekogranične povrede prava,

pravo potrošača na pojedinačne pravne lijekove,

veća transparentnost za potrošače na internetskim tržištima,

proširenje zaštite potrošača u pogledu digitalnih usluga,

uklanjanje opterećenja za poduzeća,

objašnjenje slobode država članica u donošenju pravila o određenim oblicima i aspektima prodaje izvan poslovnih prostorija,

objašnjenje pravila o zavaravajućem marketingu proizvoda „dvojne kvalitete”.

4.

Nadalje, Prijedlogom direktive o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača (dalje u tekstu: Prijedlog o kolektivnoj pravnoj zaštiti) želi se olakšati pristup pravnoj zaštiti u slučajevima u kojima su mnogi potrošači pretrpjeli istu štetu, odnosno u takozvanim situacijama masovne štete.

5.

U vrijeme donošenja ovih dvaju prijedloga Komisija se nije savjetovala s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

VII.   ZAKLJUČAK

O Prijedlogu:

69.

Europski nadzornik za zaštitu podataka pozdravlja namjeru Komisije da modernizira postojeća pravila i popuni praznine u postojećoj pravnoj stečevini u području zaštite potrošača kako bi se odgovorilo na postojeće izazove kao što su novonastali poslovni modeli, u kojima se traže osobni podatci od potrošača koji žele pristupiti digitalnom sadržaju ili se koristiti digitalnim uslugama.

70.

Međutim, Europski nadzornik za zaštitu podataka napominje sa zabrinutošću da bi se novim definicijama koje su predviđene Prijedlogom uveo pojam ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili digitalne usluge koje potrošači mogu „platiti” svojim osobnim podatcima umjesto plaćanja u novcu. Europski nadzornik za zaštitu podataka želi naglasiti da se tim novim pristupom ne rješavaju problemi uzrokovani uporabom pojma „protučinidba” ili analogijom između dostavljanja osobnih podataka i plaćanja cijene. Konkretno, smatra da se ovim novim pristupom ne uzima dovoljno u obzir narav temeljnih prava na zaštitu podataka jer se osobni podatci smatraju tek pukom gospodarskom imovinom.

Kako bi se osigurala sveobuhvatna zaštita potrošača bez opasnosti od ugrožavanja načela prava o zaštiti podataka, mogao bi se predvidjeti alternativni pristup, primjerice na temelju široke definicije „usluge” iz Direktive o e-trgovini, odredbe kojom se utvrđuje teritorijalno područje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka ili članka 3. stavka 1. općeg pristupa Vijeća o Prijedlogu o digitalnom sadržaju.

71.

Europski nadzornik za zaštitu podataka stoga preporučuje da se izbjegavaju bilo kakva upućivanja na osobne podatke u definicijama „ugovora o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na materijalnom nosaču podataka” i „ugovora o digitalnoj usluzi” te predlaže da se umjesto toga osloni na pojam ugovora prema kojem trgovac isporučuje ili se obvezuje isporučiti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu potrošaču „bez obzira na to je li potrebno plaćanje potrošača”.

72.

Osim toga, Europski nadzornik za zaštitu podataka skreće pozornost na nekoliko mogućih interferencija Prijedloga s primjenom okvira za zaštitu podataka EU-a, posebice s Općom uredbom o zaštiti podataka, i daje preporuke:

obradu osobnih podataka trgovci mogu obavljati samo u skladu s okvirom za zaštitu podataka EU-a, posebice s Općom uredbom o zaštiti podataka,

ako se Prijedlogom uvede pojam „ugovora o isporuci digitalnog sadržaja ili o digitalnoj usluzi za koju potrošači dostavljaju svoje osobne podatke umjesto plaćanja u novcu”, to bi moglo zavarati pružatelje usluga i navesti ih da vjeruju da je obrada podataka temeljena na privoli u kontekstu ugovora pravno usklađena u svim slučajevima, čak i ako nisu ispunjeni uvjeti za valjanu privolu iz Opće uredbe o zaštiti podataka. Time bi se ugrozila pravna sigurnost,

razdoblje od 14 dana za odustajanje od ugovora, koje se uvodi Prijedlogom, ne može se smatrati ograničenjem prava na povlačenje suglasnosti u bilo kojem trenutku, kako je predviđeno Općom uredbom o zaštiti podataka,

u slučaju odustajanja od ugovora možda neće biti moguće procijeniti vrijednost osobnih podataka. Stoga je upitno može li se Prijedlogom zaista osigurati da se potrošačima omogući pravedna naknada.

73.

Konačno, Europski nadzornik za zaštitu podataka smatra da se Prijedlogom treba izmijeniti članak 3. Direktive 2011/83/EU i uvesti odredba kojom se jasno navodi da u slučaju sukoba između Direktive 2011/83/EU i zakonodavnog okvira za zaštitu podataka prevladava potonji.

O prijedlogu o kolektivnoj pravnoj zaštiti:

74.

Europski nadzornik za zaštitu podataka pozdravlja novi Prijedlog o kolektivnoj pravnoj zaštiti kojim se želi olakšati pristup pravnoj zaštiti u slučajevima u kojima su mnogi potrošači pretrpjeli istu štetu, odnosno u takozvanim situacijama masovne štete.

75.

Unatoč tome, ako bi pitanja povezana sa zaštitom osobnih podataka bila uključena u područje primjene udružne tužbe iz Prijedloga, Europski nadzornik za zaštitu podataka smatra da se na „kvalificirane subjekte” koji će moći pokrenuti udružne tužbe u tom području, u skladu s Prijedlogom, trebaju primjenjivati uvjeti jednaki onima koji su navedeni u članku 80. Opće uredbe o zaštiti podataka.

76.

U istom smislu, Prijedlogom o kolektivnoj pravnoj zaštiti treba se pojasniti da se udružne tužbe koje se odnose na pitanja povezana sa zaštitom podataka mogu pokretati samo pred upravnim tijelima koja su nadzorno tijelo za zaštitu podataka u smislu članka 4. stavka 21. i članka 51. Opće uredbe o zaštiti podataka.

77.

Europski nadzornik za zaštitu podataka također smatra da primjena dvaju različitih mehanizama za kolektivnu pravnu zaštitu, na Opću uredbu o zaštiti podataka i buduću Uredbu o e-privatnosti, pored drugih materijalnih dodirnih točaka između zaštite potrošača i zaštite podataka, zahtijeva sustavniju suradnju između tijela za zaštitu potrošača i zaštitu podataka koja bi se mogla provesti, na primjer, u okviru već postojeće dobrovoljne mreže provedbenih tijela u područjima tržišnog natjecanja, zaštite potrošača i podataka, tj. digitalnog centra za razmjenu informacija (Digital Clearinghouse).

O reviziji Uredbe o suradnji u zaštiti potrošača:

78.

Europski nadzornik za zaštitu podataka pozdravlja inicijativu za ažuriranje izvršavanja pravila o zaštiti potrošača, reviziju Uredbe o suradnji u zaštiti potrošača.

79.

U tom kontekstu Europski nadzornik za zaštitu podataka smatra važnim dodatno istražiti sinergije između prava o zaštiti podataka i prava o zaštiti potrošača. Suradnja između nadležnih tijela za zaštitu potrošača i zaštitu podataka trebala bi biti sustavnija kad god se pojave konkretna pitanja koja su od interesa za obje strane, a kod kojih se čini da postoji zabrinutost u pogledu dobrobiti potrošača i zaštite podataka.

U Bruxellesu 5. listopada 2018.

Giovanni BUTTARELLI

Europski nadzornik za zaštitu podataka


(1)  SL L 304, 22.11.2011., str. 64.

(2)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru „Nove pogodnosti za potrošače”, COM(2018) 183 final.

(3)  Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača, COM(2018) 185 final.

(4)  Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ, COM(2018) 184 final.


V Objave

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 432/22


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 432/05)

1.   

Komisija je 23. studenoga 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

China Reinsurance (Group) Corporation („China Re”, Kina), pod kontrolom poduzetnika China Investment Corporation („CIC”, Kina),

Chaucer („Chaucer”, UK), koji obuhvaća poduzetnike The Hanover Insurance International Holdings Limited („HIIH”), Chaucer Insurance Company Designated Activity Company („CICDAC”) i Hanover Australia Holdco Pty Ltd („HAH”), koji su svi pod krajnjom kontrolom poduzetnika The Hanover Insurance Group, Inc („THG”, SAD).

Poduzetnik China Re stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad cijelim poduzetnikom Chaucer.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

China Re prvenstveno posluje na globalnoj razini u području reosiguranja imovine i reosiguranja od odgovornosti, životnog i zdravstvenog reosiguranja, primarnog osiguranja imovine i primarnog osiguranja od odgovornosti te upravljanja imovinom. Njegovo poslovanje u EGP-u usmjereno je na pružanje usluga reosiguranja, neživotnog osiguranja i upravljanje imovinom,

Chaucer pruža usluge reosiguranja, neživotnog osiguranja i specijaliziranog osiguranja na globalnoj razini.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


30.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 432/24


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 432/06)

1.   

Komisija je 23. studenoga 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Ivanhoé Cambridge („Ivanhoé”, Kanada),

Oxford Properties („Oxford”, Kanada),

Ivanhoé i Oxford stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom IDI Logistics (SAD), koji je društvo kći društva Ivanhoe, a posluje u Sjedinjenim Američkim Državama i ulaže u nekretnine za industrijsku logistiku i njihov razvoj.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   Ivanhoé: globalni ulagač u nekretnine i društvo kći kanadskog upravitelja mirovinskog fonda Caisse de dépôt et placement du Québec, koji ima oko 93 % redovnog dioničkog kapitala i isključivu kontrolu nad društvom Ivanhoé.

—   Oxford: dio šire skupine OMERS (kako je utvrđeno u nastavku). OMERS Administration Corporation („OMERS”) upravitelj je primarnog mirovinskog osiguranja za općinske zaposlenike u Ontariju (Ontario Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan) te povjerenik mirovinskih fondova. OMERS upravlja raznovrsnim globalnim portfeljem dionica i obveznica te ulaganjem u nekretnine, privatni kapital i infrastrukturu (zajedno: „OMERS Group”). Glavni upravitelji ulaganja društva OMERS jesu Borealis Infrastructure, OMERS Private Equity, OMERS Strategic Investments i Oxford Properties.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.