ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 395

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
31. listopada 2018.


Sadržaj

Stranica

 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2018/C 395/01

Povlačenje prijave koncentracije (Predmet M.8948 – Spirit/Asco) ( 1 )

1


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2018/C 395/02

Tečajna lista eura

2


 

V   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europska komisija

2018/C 395/03

Poziv na podnošenje prijedloga – Potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) za 2019.

3

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2018/C 395/04

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9077 – PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

19

2018/C 395/05

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9061 – GETEC Wärme & Effizienz/SW Hanau/PionierWerk) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

21

2018/C 395/06

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8907 – Aperam/VDM) ( 1 )

22

2018/C 395/07

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9108 – PepsiCo/SodaStream International) ( 1 )

23


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


II Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

31.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 395/1


Povlačenje prijave koncentracije

(Predmet M.8948 – Spirit/Asco)

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 395/01)

(Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004)

Dana 17. rujna 2018. Komisija je zaprimila prijavu predložene koncentracije između Spirit i Asco. Dana 25. listopada 2018. podnositelj/podnositelji prijave obavijestio je/obavijestili su Komisiju da je povukao/da su povukli svoju prijavu.


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

31.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 395/2


Tečajna lista eura (1)

30. listopada 2018.

(2018/C 395/02)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,1372

JPY

japanski jen

128,28

DKK

danska kruna

7,4614

GBP

funta sterlinga

0,89148

SEK

švedska kruna

10,4200

CHF

švicarski franak

1,1386

ISK

islandska kruna

137,70

NOK

norveška kruna

9,5435

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

25,870

HUF

mađarska forinta

324,95

PLN

poljski zlot

4,3307

RON

rumunjski novi leu

4,6670

TRY

turska lira

6,2613

AUD

australski dolar

1,6025

CAD

kanadski dolar

1,4941

HKD

hongkonški dolar

8,9229

NZD

novozelandski dolar

1,7349

SGD

singapurski dolar

1,5739

KRW

južnokorejski von

1 295,91

ZAR

južnoafrički rand

16,6291

CNY

kineski renminbi-juan

7,9203

HRK

hrvatska kuna

7,4315

IDR

indonezijska rupija

17 301,42

MYR

malezijski ringit

4,7558

PHP

filipinski pezo

60,862

RUB

ruski rubalj

74,6963

THB

tajlandski baht

37,880

BRL

brazilski real

4,2282

MXN

meksički pezo

22,7513

INR

indijska rupija

83,7280


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


V Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europska komisija

31.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 395/3


POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) za 2019.

(2018/C 395/03)

1.   UVOD – KONTEKST

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga temelji se na članku 45. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (1).

Uređen je i Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (2) (Financijska uredba).

Mjera informiranja samostalan je i usklađen skup aktivnosti informiranja organiziranih na temelju jedinstvenog proračuna.

2.   CILJEVI, TEME I CILJNA PUBLIKA

2.1.   Ciljevi

Opći je cilj poziva izgradnja povjerenja u EU-u i među svim građanima, poljoprivrednicima i onima koji nisu poljoprivrednici. Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) politika je namijenjena svim građanima EU-a i potrebno je jasno ukazati na prednosti koje im ona pruža.

Glavne teme i poruke trebale bi u potpunosti biti u skladu s pravnom obvezom Komisije o provođenju mjera informiranja o ZPP-u u smislu članka 45. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Kad je riječ o javnosti, cilj je podići razinu osviještenosti o važnosti potpore EU-a poljoprivredi i ruralnom razvoju putem ZPP-a.

Kad je riječ o dionicima, cilj je surađivati s dionicima (uglavnom poljoprivrednicima i drugim stranama koje djeluju u ruralnim područjima) radi dodatnog informiranja o ZPP-u u njihovim izbornim jedinicama i široj javnosti.

2.2.   Teme

U prijedlogu o mjerama informiranja opisan je doprinos ZPP-a ostvarenju političkih prioriteta Komisije.

Zajednička poljoprivredna politika jedna je od najvažnijih politika EU-a. Riječ je o izgradnji partnerstva između poljoprivrede i društva i između Europe i njezinih poljoprivrednika te o zajedničkoj politici za sve zemlje EU-a. Ciljevi su ZPP-a brojni, npr. potpora poljoprivrednicima i poboljšanje poljoprivredne proizvodnje, očuvanje ruralnih područja i krajobraza, održavanje vitalnosti ruralnoga gospodarstva i doprinos rješavanju problema klimatskih promjena te održivo upravljanje prirodnim resursima.

Uzimajući u obzir te ciljeve i, posebno, sve veći naglasak na održivosti proizvodnje, okoliša i ruralnih područja, prijedlozi o mjerama informiranja trebali bi se konkretno usmjeriti na gospodarsku, okolišnu i socijalnu dimenziju održive zajedničke poljoprivredne politike.

2.3.   Ciljna publika

Za teme iz točke 2.2. ciljna je publika javnost (posebno mladi u urbanim područjima) i/ili poljoprivrednici i druge strane koje djeluju u ruralnim područjima. Usmjerenijim informiranjem o ZPP-u jače bi se naglasilo rješavanje problema (pogrešnih) percepcija o europskoj poljoprivredi, uloge poljoprivrede u društvu i potrebe za boljim razumijevanjem golemog doprinosa europskog poljoprivredno-prehrambenog sektora općem gospodarstvu EU-a.

Konkretno:

za učenike, nastavnike i studente: potrebno je upotrijebiti nove pristupe za uspostavu suradnje s mladima i podizanje razine njihove osviještenosti o ZPP-u i njegovu doprinosu u mnogim područjima, kao što su problemi povezani s klimatskim promjenama, hrana, zdrava i visokokvalitetna prehrana kao životni izbor, što je povezano i s novom EU-ovom Shemom mlijeka, voća i povrća u školama koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2017. (3),

za dionike: potrebno je osigurati veću razinu osviještenosti o doprinosu ZPP-a u kontekstu potpore održivom rastu ruralnih područja.

3.   OKVIRNI RASPORED

 

Faze

Datum ili okvirno razdoblje

a)

Objava poziva

listopad 2018.

b)

Rok za podnošenje prijava

14. prosinca 2018.

c)

Razdoblje evaluacije

veljača 2019.

d)

Obavješćivanje podnositeljâ prijave

travanj 2019.

e)

Potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava

lipanj 2019.

Mjere informiranja mogu trajati najduže 12 mjeseci.

4.   RASPOLOŽIVA PRORAČUNSKA SREDSTVA

Predviđeni ukupni proračun za sufinanciranje mjera informiranja iznosi 4 000 000 EUR.

Taj iznos ovisi o raspoloživosti odobrenih sredstava predviđenih nacrtom proračuna za 2019. nakon što proračunsko tijelo donese proračun za 2019., ili kako je predviđeno privremenim dvanaestinama.

Pojedinačni iznos bespovratnih sredstava iznosit će najmanje 75 000 EUR i najviše 500 000 EUR.

Komisija zadržava pravo da ne raspodijeli sva raspoloživa sredstva.

5.   ZAHTJEVI ZA SUDJELOVANJE

Prijave se moraju poslati najkasnije do roka za podnošenje prijava iz odjeljka 3.,

Prijave se moraju poslati na adresu za podnošenje prijava iz odjeljka 14.,

Prijave se šalju u pisanom obliku (vidjeti odjeljak 14.) uporabom obrasca za prijavu i priloga dostupnih na http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/,

Prijedlozi moraju biti sastavljeni na jednom od službenih jezika Europske unije. Međutim, podnositelji se potiču da svoj prijedlog dostave na engleskom jeziku kako bi se olakšala obrada prijave,

Podnositelji prijave smiju podnijeti samo jednu prijavu za ovaj poziv na podnošenje prijedloga.

Ako podnositelji prijave ne ispune te zahtjeve, prijava može biti odbijena.

6.   KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI

6.1.   Prihvatljivi podnositelji prijave

Podnositelj prijave (i njegovi povezani subjekti, ako postoje) pravni je subjekt s poslovnim nastanom u državi članici EU-a.

Subjekti koji nemaju pravnu osobnost na temelju primjenjivog nacionalnog prava mogu biti prihvatljivi podnositelji prijave uz uvjet da njihovi zastupnici mogu preuzeti pravne obveze u njihovo ime i da jamče jednaku zaštitu financijskih interesa Unije kao i pravne osobe.

Popratne dokumente potrebno je dostaviti uz obrazac za prijavu.

Fizičke osobe i subjekti osnovani isključivo za potrebe provedbe određene mjere informiranja u okviru ovog poziva na podnošenje prijedloga nisu prihvatljivi podnositelji prijave.

Primjeri prihvatljivih organizacija:

neprofitne organizacije (privatne ili javne),

tijela javne vlasti (nacionalna, regionalna, lokalna),

europska udruženja,

sveučilišta,

obrazovne ustanove,

istraživački centri,

privatna poduzeća (primjerice društva u području komunikacijskih medija).

Povezani subjekti

Pravni subjekti koji su pravno ili sudjelovanjem u kapitalu povezani s podnositeljima prijave, a ta povezanost nije ograničena na mjeru informiranja niti je određena isključivo za potrebe njezine provedbe (primjerice članovi mreža, saveza ili sindikata), mogu sudjelovati u mjeri informiranja kao povezani subjekti i mogu prijaviti prihvatljive troškove kako je utvrđeno u odjeljku 11.1.

Pravna povezanost i povezanost sudjelovanjem u kapitalu ne smiju se ograničiti na mjeru informiranja niti odrediti isključivo za potrebe njezine provedbe.

Pravna povezanost i povezanost sudjelovanjem u kapitalu kojima se definira povezanost pridruženih subjekata odnose se na sljedeća tri pojma:

i.

kontrolu, kako je definirana Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (4).

Subjekti povezani s korisnikom stoga mogu biti:

subjekti pod izravnom ili neizravnom kontrolom korisnika (društva kćeri ili društva kćeri prve razine). Oni mogu biti i subjekti pod kontrolom subjekta koji kontrolira korisnik (društva unuke ili društva unuke druge razine), a isto se odnosi i na daljnje razine kontrole,

subjekti koji izravno ili neizravno kontroliraju korisnika (matična društva). Oni mogu biti i subjekti koji kontroliraju subjekt koji kontrolira korisnika,

subjekti pod istom izravnom ili neizravnom kontrolom pod kojom je i korisnik (sestrinska društva).

ii.

članstvo tj. korisnik je pravno definiran kao, primjerice, mreža, savez, udruženje u kojem sudjeluju i predloženi povezani subjekti ili korisnik sudjeluje u istom subjektu (npr. mreža, savez, udruženje) kao i predloženi povezani subjekti.

iii.

Specifičan položaj javnih tijela i subjekata u javnom vlasništvu

Subjekti u javnom vlasništvu i javna tijela (subjekti osnovani na temelju nacionalnog, europskog ili međunarodnog prava) ne smatraju se uvijek povezanim subjektima (npr. javna sveučilišta ili istraživački centri).

Pojam povezanosti u javnoj sferi odnosi se na sljedeće:

različite razine upravne strukture u slučaju decentralizirane uprave (npr. nacionalna, regionalna ili lokalna ministarstva (u slučaju pojedinačnih pravnih subjekata) mogu se smatrati povezanima s državom,

javno tijelo koje je osnovalo tijelo javne vlasti kako bi služilo upravnoj svrsi i koje tijelo javne vlasti nadzire. Taj je uvjet potrebno provjeriti na temelju statuta ili drugih akata kojima se osniva javno tijelo. To nužno ne znači da se javno tijelo financira, u cijelosti ili djelomično, iz državnog proračuna (npr. nacionalne škole povezane s državom).

Sljedeći subjekti nisu povezani s korisnikom:

subjekti koji su s korisnikom sklopili ugovor ili podugovor (o nabavi), djeluju kao koncesionari ili ovlašteni subjekti za javne usluge za korisnika,

subjekti koji primaju financijsku potporu od korisnika,

subjekti koji redovito surađuju s korisnikom na temelju memoranduma o razumijevanju ili dijele određenu imovinu,

subjekti koji su potpisali sporazum o konzorciju na temelju sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava,

subjekti koji su potpisali sporazum o suradnji za projekte twinninga.

Ako povezani subjekti sudjeluju u mjeri informiranja, prijava mora ispunjivati sljedeće uvjete:

u obrascu za prijavu utvrđeni su ti povezani subjekti,

sadržava pismeni pristanak povezanih subjekata,

uz prijavu su priloženi popratni dokumenti kojima se omogućuje provjera njihove sukladnosti s kriterijima prihvatljivosti i kriterijima neisključenja.

Kako bi se ocijenila prihvatljivost podnositeljâ prijave, potrebni su sljedeći popratni dokumenti za podnositelja prijave i njegove povezane subjekte:

privatni subjekt: izvadak iz službenog lista, preslika osnivačkog ugovora, izvadak iz trgovačkog registra ili registra udruga, potvrda iz koje je vidljivo da je subjekt obveznik PDV-a (ako su broj iz trgovačkog registra i PDV broj isti, kao što je to u nekim zemljama, dovoljno je dostaviti samo jedan od tih dokumenata),

javni subjekt: preslika rezolucije, odluke ili drugog službenog dokumenta kojim se osniva subjekt javnog prava,

subjekti bez pravne osobnosti: dokumenti kojima se dokazuje da njihovi zastupnici mogu preuzeti pravne obveze u njihovo ime.

Za podnositelje prijava iz Ujedinjene Kraljevine: napominjemo da kriteriji prihvatljivosti moraju biti ispunjeni za cijelo razdoblje za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva. Ako se Ujedinjena Kraljevina povuče iz EU-a tijekom tog razdoblja i ako dotad ne sklopi sporazum s EU-om kojim bi se osiguralo da podnositelji prijave iz Ujedinjene Kraljevine i dalje budu prihvatljivi, prestat ćete primati financijska sredstva EU-a (iako ćete, ako to bude moguće, i dalje moći sudjelovati) ili ćete morati odustati od projekta na temelju članka II.17. (Raskid sporazuma od strane Komisije) sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

6.2.   Prihvatljive aktivnosti i razdoblje provedbe u okviru ovog poziva na podnošenje prijedloga

A.

Mjere informiranja trebale bi obuhvaćati jednu aktivnost ili više njih, kao npr.:

proizvodnja i distribucija multimedijskog ili audiovizualnog materijala,

kampanje putem interneta i društvenih medija,

medijska događanja,

konferencije, seminari, radionice i studije o pitanjima povezanima sa ZPP-om.

B.

Mjere informiranja trebalo bi provesti:

na razini većeg broja regija ili nacionalnoj razini države članice EU-a, ili

na razini Europske unije (u najmanje dvjema državama članicama).

C.

Sljedeće aktivnosti nisu prihvatljive:

mjere propisane zakonom,

opći ili osnivački sastanci,

financijska potpora trećim osobama.

D.

Indikativno razdoblje provedbe mjera informiranja

Mjere informiranja traju najduže 12 mjeseci.

Prijave projekata s predviđenim trajanjem dužim od razdoblja navedenog u ovom pozivu neće biti prihvaćene.

7.   KRITERIJI ZA ISKLJUČENJE

7.1.   Isključenje

Dužnosnik za ovjeravanje isključuje podnositelja prijave iz sudjelovanja u postupcima povezanima s pozivima na podnošenje prijedloga:

(a)

ako je podnositelj prijave u stečaju, u postupku u slučaju nesolventnosti ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako su mu poslovne aktivnosti suspendirane ili ako je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima;

(b)

konačnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da podnositelj prijave krši svoje obveze u vezi s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s pravom zemlje u kojoj ima poslovni nastan, zemlje u kojoj se nalazi dužnosnik za ovjeravanje ili zemlje u kojoj se izvršava ugovor;

(c)

konačnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je podnositelj prijave kriv za tešku povredu dužnosti zbog kršenja primjenjivih zakona ili drugih propisa ili etičkih normi profesije kojoj osoba pripada ili zbog protupravnog postupanja koje utječe na njegovu profesionalnu vjerodostojnost u slučaju da se takvim postupanjem pokazuje protuzakonita namjera ili gruba nepažnja, uključujući posebno bilo koje od sljedećih postupanja:

i.

prijevarno ili nesavjesno lažno predstavljanje podataka potrebnih za provjeru nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenja kriterija za odabir ili prilikom izvršenja ugovora, sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava ili odluke o dodjeli bespovratnih sredstava;

ii.

dogovaranje s drugim podnositeljima prijave radi narušavanja tržišnog natjecanja;

iii.

kršenje pravâ intelektualnog vlasništva;

iv.

pokušaj utjecanja na postupak odlučivanja Komisije tijekom postupka dodjele;

v.

pokušaj dobivanja povjerljivih informacija koje bi mu mogle omogućiti nepoštenu prednost u postupku dodjele;

(d)

konačnom je presudom utvrđeno da je podnositelj prijave kriv za nešto od sljedećega:

i.

prijevaru u smislu članka 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995.;

ii.

korupciju kako je definirana člankom 3. Konvencije o borbi protiv korupcije koja uključuje dužnosnike Europskih zajednica ili dužnosnike država članica Europske unije, sastavljene Aktom Vijeća od 26. svibnja 1997., i člankom 2. stavkom 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP (5), kao i korupciju kako je definirana pravnim odredbama zemlje u kojoj se nalazi javni naručitelj, zemlje u kojoj podnositelj prijave ima poslovni nastan ili zemlje u kojoj se izvršava ugovor;

iii.

sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, kako je definirano u članku 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP (6);

iv.

pranje novca ili financiranje terorizma, kako je definirano u članku 1. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7);

v.

kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, kako su definirana u člancima 1. i 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP (8), ili poticanje, pomaganje, potporu ili pokušaj počinjenja takvih kaznenih djela, kako je navedeno u članku 4. te odluke;

vi.

dječji rad i druge oblike trgovanja ljudima, kako je definirano u članku 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (9);

(e)

podnositelj je pokazao znatne nedostatke u poštovanju glavnih obveza prilikom izvršenja ugovora, sporazuma o bespovratnim sredstvima ili odluke o dodjeli bespovratnih sredstava koja se financira iz proračuna Unije, što je dovelo do prijevremenog raskida ugovora, sporazuma ili odluke odnosno do primjene ugovornih kazni ili drugih ugovornih sankcija, ili što je otkriveno nakon provjera, revizija ili istraga dužnosnika za ovjeravanje, OLAF-a ili Revizorskog suda;

(f)

konačnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno je da je podnositelj prijave počinio nepravilnosti u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 (10).

(g)

u slučajevima teške povrede dužnosti, prijevare, korupcije ili drugih kaznenih djela, znatnih nedostataka prilikom izvršenja ugovora ili nepravilnosti, za podnositelja prijave vrijedi sljedeće:

i.

činjenice utvrđene u kontekstu revizija ili istraga koje provodi Revizorski sud, OLAF ili unutarnja revizija, ili drugih provjera, revizija ili kontrola poduzetih pod odgovornošću dužnosnika za ovjeravanje institucije EU-a, europskog ureda ili agencije ili tijela EU-a;

ii.

upravne odluke koje nisu konačne, a koje mogu uključivati stegovne mjere koje izriče nadležno nadzorno tijelo odgovorno za provjeru primjene normi profesionalne etike;

iii.

odluke ESB-a, EIB-a, Europskog investicijskog fonda ili međunarodnih organizacija;

iv.

odluke Komisije u vezi s kršenjem pravila Unije o tržišnom natjecanju ili nacionalnog nadležnog tijela u vezi s kršenjem prava Unije ili nacionalnog prava o tržišnom natjecanju;

v.

odluke o isključenju koje donese dužnosnik za ovjeravanje institucije EU-a, europskog ureda ili agencije ili tijela EU-a.

7.2.   Korektivne mjere

Ako podnositelj prijave izjavi da se nalazi u jednoj od prethodno navedenih situacija za isključenje (vidjeti odjeljak 7.1.), trebao bi navesti mjere koje je poduzeo da bi ispravio okolnosti koje uvjetuju isključenje i tako dokazati svoju pouzdanost. To može obuhvaćati npr. tehničke, organizacijske i kadrovske mjere čiji je cilj sprečavanje ponavljanja takvih situacija, naknada štete ili plaćanje novčanih kazni. U prilogu izjavi moraju se dostaviti relevantni dokumenti kojima se dokazuje da su korektivne mjere poduzete. To se ne primjenjuje na slučajeve iz odjeljka 7.1. točke (d).

7.3.   Isključenje iz poziva na podnošenje prijedloga

Dužnosnik za ovjeravanje ne smije dodijeliti bespovratna sredstva podnositelju prijave koji je:

a.

u situaciji koja uvjetuje isključenje utvrđenoj u skladu s odjeljkom 7.1.;

b.

netočno prikazao informacije koje su uvjet za sudjelovanje u postupku ili ih nije dostavio;

c.

prethodno sudjelovao u pripremi dokumentacije za poziv na podnošenje prijedloga, ako to dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja koje se ne može drukčije ispraviti.

Isti kriteriji za isključenje primjenjuju se i na povezane subjekte.

Podnositeljima ili, ako je primjenjivo, povezanim subjektima koji su dostavili lažne podatke mogu se odrediti administrativne i financijske kazne.

7.4.   Popratni dokumenti

Podnositelji prijave i povezani subjekti moraju dostaviti časnu izjavu kojom potvrđuju da nisu ni u jednoj od situacija navedenih u članku 136. stavku 1. i članku 141. Financijske uredbe, tako što ispunjavaju relevantni obrazac priložen obrascu za prijavu koji je priložen uz poziv na podnošenje prijedloga i dostupan je na: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Ta se obveza može ispuniti na jedan od sljedećih načina:

i.

podnositelj prijave potpisuje izjavu u vlastito ime i u ime svojih povezanih subjekata ILI

ii.

podnositelj prijave i njegovi povezani subjekti potpisuju svaki zasebnu izjavu u vlastito ime.

8.   KRITERIJI ODABIRA

8.1.   Financijska sposobnost

Podnositelji prijave moraju imati stabilne i dostatne izvore financiranja za kontinuirano obavljanje svoje aktivnosti tijekom razdoblja za koje su dodijeljena bespovratna sredstva i sudjelovanja u njezinu financiranju. Financijska sposobnost podnositeljâ prijave ocjenjuje se na temelju sljedećih popratnih dokumenata koji se moraju dostaviti s prijavom:

časna izjava i

ILI

račun dobiti i gubitka te bilanca zadnje financijske godine za koju su računi zatvoreni;

za novoosnovane subjekte: prethodno navedene dokumente može zamijeniti poslovni plan;

ILI

tablica iz obrasca za prijavu u koju su uneseni odgovarajući zakonski propisani računovodstveni podaci radi izračuna udjela kako je navedeno u obrascu.

Ako dužnosnik za ovjeravanje na temelju dostavljenih dokumenata smatra da financijska sposobnost nije zadovoljavajuća, može zatražiti dodatne informacije;

ako smatra da je financijska sposobnost nedostatna, odbit će prijavu.

8.2.   Operativna sposobnost

Podnositelji prijave moraju imati stručne kompetencije i odgovarajuće kvalifikacije potrebne za dovršenje predložene mjere informiranja. U tom pogledu podnositelji prijave moraju dostaviti časnu izjavu i sljedeće popratne dokumente:

životopis ili opis profila osoba koje su prvenstveno odgovorne za upravljanje mjerom i njezinu provedbu (popraćenu, ako je to prikladno, popisom relevantnih publikacija, npr. u području obrazovanja). Osoba koja upravlja mjerom informiranja konkretno mora imati najmanje pet godina stručnog iskustva na sličnim projektima,

izvješća o radu organizacije,

popis prethodno provedenih projekata i aktivnosti povezanih s područjem politike ovog poziva ili s mjerama informiranja koje će se provoditi (vidjeti obrazac za prijavu 1.: najviše 4 projekta/aktivnosti).

9.   KRITERIJI DODJELE

Komunikacijski alati i aktivnosti u okviru mjere informiranja trebali bi biti međusobno povezani, s jasnim konceptualnim pristupom i rezultatima koji se žele postići.

Aktivnostima u okviru mjere informiranja moraju se ostvariti konkretni rezultati tijekom trajanja mjere.

U okviru mjere informiranja moraju se u fazi prijave utvrditi relevantni očekivani rezultati (vidjeti obrazac za prijavu 3.).

U prijedlog mora biti uključen popis relevantnih pokazatelja (kvalitativnih i kvantitativnih) za mjerenje očekivanih rezultata/učinaka mjere informiranja (vidjeti obrazac za prijavu 3.).

Prihvatljive prijave ocjenjuju se na temelju sljedećih kriterija:

1.

Relevantnost mjere: ex ante analiza potreba i konkretni, mjerljivi, ostvarivi i relevantni ciljevi i njihov inovativni karakter. (25 bodova; potrebno najmanje 12,5 bodova)

2.

Učinkovitost mjere: teme, poruke i ciljna publika, detaljni program, raspored i metodologija ex post evaluacije. (25 bodova; potrebno najmanje 12,5 bodova)

3.

Djelotvornost mjere: analiza troškovne učinkovitosti u pogledu predloženih resursa. (25 bodova; potrebno najmanje 12,5 bodova)

4.

Kvaliteta upravljanja projektom: kvaliteta postupaka, dodjela zadataka u kontekstu provedbe različitih aktivnosti u okviru predložene mjere. (25 bodova; potrebno najmanje 12,5 bodova)

Za kvalitetu prijedloga dodijelit će se najviše 100 bodova. Potrebno je ukupno prikupiti najmanje 60 bodova, a za svaki je kriterij potrebno prikupiti najmanje 50 %.

10.   PRAVNE OBVEZE

Ako Komisija dodijeli bespovratna sredstva, podnositelju prijave šalje se sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava, iskazan u eurima i s navedenim uvjetima i iznosom financiranja, te informacije o postupku potpisivanja sporazuma između stranaka.

Prvo korisnik mora potpisati dva primjerka izvornog sporazuma, nakon čega se sporazum bez odgode vraća Komisiji. Komisija ga potpisuje posljednja.

Dodjela bespovratnih sredstava ne podrazumijeva pravo na dodjelu u narednim godinama.

11.   FINANCIJSKE ODREDBE

11.1.   Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi moraju ispunjivati sve sljedeće kriterije:

nastali su korisniku,

nastali su tijekom trajanja mjere informiranja, uz iznimku troškova povezanih sa završnim izvješćima i potvrdama o reviziji; razdoblje prihvatljivosti troškova počinje na dan naveden u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ako korisnik može dokazati da provedba mjere informiranja treba započeti prije potpisivanja sporazuma, razdoblje prihvatljivosti troškova može započeti prije tog potpisivanja. Razdoblje prihvatljivosti ni u kojem slučaju ne može započeti prije dana podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava.

navedeni su u predviđenom proračunu,

potrebni su za provedbu mjere informiranja koja je predmet bespovratnih sredstava,

mogu se utvrditi i provjeriti, posebno zato što su knjiženi u poslovne knjige korisnika i utvrđeni u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima zemlje u kojoj korisnik ima poslovni nastan te u skladu s uobičajenom praksom troškovnog računovodstva korisnika,

u skladu su sa zahtjevima primjenjivog poreznog i socijalnog zakonodavstva,

razumni su, opravdani i usklađeni sa zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti.

Korisnikovi interni računovodstveni i revizijski postupci moraju omogućivati izravno usklađivanje troškova i prihoda prijavljenih u pogledu mjere informiranja s odgovarajućim računovodstvenim izvještajima i popratnim dokumentima.

Isti se kriteriji primjenjuju na troškove nastale povezanim subjektima.

Prihvatljivi troškovi mogu biti izravni ili neizravni.

11.1.1.   Prihvatljivi izravni troškovi

Prihvatljivi izravni troškovi za mjeru informiranja oni su koji:

uz poštovanje prethodno navedenih uvjeta prihvatljivosti, mogu se utvrditi kao posebni troškovi izravno povezani s provođenjem mjere informiranja i mogu se stoga izravno knjižiti za mjeru, kao npr.:

(a)

troškovi osoblja zaposlenog na temelju ugovora o radu sklopljenog s korisnikom ili na temelju istovjetnog akta o imenovanju i raspoređenog na rad na mjeri informiranja, uz uvjet da su ti troškovi u skladu s korisnikovom uobičajenom politikom o naknadama zaposlenima.

Ti troškovi uključuju stvarne plaće i doprinose za socijalno osiguranje te ostale zakonske troškove uključene u naknade zaposlenima. Mogu uključivati i dodatne naknade zaposlenima, uključujući plaćanja na temelju dopunskih ugovora, neovisno o vrsti tih ugovora, uz uvjet da se isplaćuju dosljedno u slučajevima kada je potrebna takva vrsta poslova ili stručnog znanja i neovisno o upotrijebljenom izvoru financiranja.

Troškovi osoblja mogu obuhvaćati i troškove fizičkih osoba zaposlenih na temelju ugovora sklopljenog s korisnikom, a koji nije ugovor o radu, ili fizičkih osoba koje je korisniku uz naknadu uputila treća osoba, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

osoba radi u uvjetima sličnima onima u kojima radi zaposlenik (posebno u pogledu načina organizacije rada, zadaća koje se obavljaju i prostora u kojima se obavljaju);

ii.

rezultati rada vlasništvo su korisnika (osim ako je iznimno dogovoreno drukčije); i

iii.

troškovi nisu bitno drukčiji od troškova osoblja koje izvršava slične zadaće na temelju ugovora o radu s korisnikom;

Preporučene metode za izračun izravnih troškova osoblja navedene su u Dodatku.

(b)

putni troškovi i pripadajuće dnevnice, uz uvjet da su ti troškovi u skladu s korisnikovom uobičajenom praksom o putnim troškovima;

(c)

troškovi najma prostora ili opreme;

(d)

troškovi nastali podizvođačima, uz uvjet da su ispunjeni posebni uvjeti o podugovaranju kako je utvrđeno u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava;

(e)

izravno proizlaze iz uvjeta utvrđenih sporazumom (širenje informacija, posebna evaluacija mjere informiranja, revizije, prijevodi, preslike), uključujući troškove traženih financijskih jamstava, uz uvjet da su odgovarajuće usluge kupljene u skladu s pravilima o izvršenju ugovora utvrđenima u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava;

(f)

carine, porezi i pristojbe koje plaća korisnik, osobito porez na dodanu vrijednost (PDV), uz uvjet da su uključeni u prihvatljive izravne troškove, i osim ako je drukčije navedeno u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava.

11.1.2.   Prihvatljivi neizravni troškovi (režijski troškovi)

Neizravni troškovi oni su koji nisu izravno povezani s provedbom mjere informiranja i stoga joj se ne mogu izravno pripisati.

Paušalni iznos od 7 % ukupnih prihvatljivih izravnih troškova mjere informiranja prihvatljiv je u smislu neizravnih troškova i čini opće administrativne troškove korisnika koji se mogu smatrati naplativima u okviru mjere informiranja.

U neizravne troškove ne smiju biti uključeni troškovi navedeni pod drugim naslovom proračuna.

Upozoravamo podnositelje prijava da, ako primaju bespovratna sredstva za poslovanje koja se financiraju iz proračuna EU-a ili Euratoma, ne mogu prijaviti neizravne troškove za razdoblja obuhvaćena bespovratnim sredstvima za poslovanje, osim ako mogu dokazati da bespovratna sredstva za poslovanje ne pokrivaju troškove mjere informiranja.

Kako bi dokazao da to može, korisnik bi u načelu trebao:

a.

koristiti se analitičkim troškovnim računovodstvom koje omogućuje odvajanje svih troškova (uključujući režijske troškove) koji se odnose na bespovratna sredstva za poslovanje i bespovratna sredstva za mjere informiranja. U tu svrhu korisnik bi se trebao koristiti pouzdanim računovodstvenim kodovima i ključevima raspodjele kako bi se jamčila poštena, objektivna i realna raspodjela troškova.

b.

odvojeno evidentirati:

sve troškove koji su nastali za bespovratna sredstva za poslovanje (tj. troškove osoblja, opće tekuće troškove i ostale troškove poslovanja povezane s dijelom njegovih redovnih godišnjih aktivnosti), i

sve troškove za bespovratna sredstva za mjeru informiranja (uključujući stvarne neizravne troškove povezane s mjerom informiranja).

Ako se bespovratna sredstva za poslovanje odnose na cijelu redovnu godišnju aktivnost i proračun korisnika, korisnik nema pravo primiti nikakve neizravne troškove u okviru bespovratnih sredstava za mjeru informiranja.

11.2.   Neprihvatljivi troškovi

a)

povrat od kapitala i dividendi koje isplaćuje korisnik;

b)

dugovanja i troškovi koji proizlaze iz dužničkih obveza;

c)

rezervacije za gubitke ili dugove;

d)

neplaćene kamate;

e)

sporna dugovanja;

f)

gubici zbog tečajnih razlika;

g)

troškovi prijenosa sredstava Komisije koje naplaćuje banka korisnika;

h)

troškovi koje je korisnik prijavio u okviru druge mjere informiranja za koju prima bespovratna sredstva financirana iz proračuna Unije. Ta bespovratna sredstva uključuju bespovratna sredstva koja dodjeljuje država članica i koja se financiraju iz proračuna Unije te bespovratna sredstva koja dodjeljuju druga tijela osim Komisije za potrebe izvršenja proračuna Unije. Konkretno, korisnici koji primaju bespovratna sredstva za poslovanje koja se financiraju iz proračuna EU-a ili Euratoma ne mogu prijaviti neizravne troškove za razdoblja u kojima primaju ta sredstva, osim ako mogu dokazati da se tim bespovratnim sredstvima ne pokrivaju troškovi mjere informiranja;

i)

doprinosi u naravi trećih osoba;

j)

prekomjerni i nepotrebni rashodi;

k)

PDV koji se može odbiti;

l)

nabava opreme.

11.3.   Oblici bespovratnih sredstava

11.3.1.   Nadoknada stvarno nastalih troškova

Iznos bespovratnih sredstava određuje se primjenom najviše stope sufinanciranja od 60 % na stvarno nastale prihvatljive troškove koje je prijavio korisnik i njegovi povezani subjekti.

11.3.2.   Paušalna stopa

Paušalna stopa od 7 % prihvatljivih izravnih troškova za financiranje neizravnih troškova, koja čini opće administrativne troškove korisnika koji se mogu smatrati naplativima u okviru mjere informiranja. Paušalna stopa isplaćuje se nakon prihvaćanja troškova na temelju kojih je izračunata.

Uvjeti za ispunjavanje zahtjeva koji se odnose na korisnikovu uobičajenu praksu troškovnog računovodstva:

Korisnik mora osigurati da praksa troškovnog računovodstva korištena za prijavu prihvatljivih troškova zadovoljava sljedeće uvjete:

(a)

korištena praksa troškovnog računovodstva mora biti uobičajena praksa troškovnog računovodstva korisnika. Korisnik mora primjenjivati tu praksu dosljedno i na temelju objektivnih kriterija, bez obzira na izvor financiranja (financiranje EU-a ili drugo);

(b)

prijavljeni troškovi mogu se izravno poravnati s iznosima knjiženima u njegovu općem računovodstvu; i

(c)

kategorije troškova korištene za potrebe određivanja prijavljenih troškova ne uključuju neprihvatljive troškove ili troškove koji su već obuhvaćeni drugim oblicima bespovratnih sredstava.

11.4.   Uravnoteženi proračun

Predviđeni proračun mjere informiranja mora biti priložen obrascu za prijavu. Prihodi i rashodi moraju biti uravnoteženi.

Proračun se iskazuje u eurima.

Podnositelji prijave čiji troškovi neće biti u eurima moraju primjenjivati tečaj objavljen u Službenom listu Europske unije ili na web-mjestu Infor-euro dostupnom na: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

Podnositelj prijave mora osigurati da resursi potrebni za provedbu mjere informiranja nisu u potpunosti financirani bespovratnim sredstvima EU-a.

Sufinanciranje mjere informiranja može biti u sljedećim oblicima:

vlastita sredstva korisnika,

prihod ostvaren mjerom informiranja,

financijski doprinos trećih osoba.

Ukupno sufinanciranje može uključivati i doprinose u naravi trećih osoba, tj. nefinancijska sredstva koja treće osobe besplatno osiguravaju za korisnika. Odgovarajući troškovi trećih osoba nisu prihvatljivi u okviru bespovratnih sredstava, npr. volontiranje, besplatno ustupanje dvorane za sastanke itd.

Vrijednost doprinosa u naravi ne smije prelaziti:

stvarne troškove korisnika, valjano potkrijepljene računovodstvenim dokumentima,

ili, ako takva dokumentacija ne postoji, redovne troškove na predmetnom tržištu.

Doprinosi u naravi iskazuju se u predviđenom proračunu zasebno kako bi se odrazila ukupna sredstva dodijeljena mjeri informiranja. Njihova jedinična vrijednost procjenjuje se u privremenom proračunu i naknadno se više ne mijenja.

Doprinosi u naravi moraju biti u skladu s nacionalnim poreznim pravilima i pravilima o socijalnom osiguranju.

11.5.   Izračun konačnog iznosa bespovratnih sredstava

Komisija izračunava konačni iznos bespovratnih sredstava u trenutku konačne isplate. Izračun uključuje sljedeće korake:

Korak 1 – Primjena stope nadoknade na prihvatljive troškove i dodavanje paušalnog doprinosa

Iznos naveden u koraku 1 dobiven je primjenom stope nadoknade iz odjeljka 11.3.1. na prihvatljive troškove koje je prihvatila Komisija i dodavanjem paušalnog doprinosa u skladu s odjeljkom 11.3.2.

Korak 2 – Ograničenje na najveći iznos bespovratnih sredstava

Ukupan iznos koji Komisija plaća korisniku ne smije ni u kojem slučaju premašivati najveći iznos bespovratnih sredstava naveden u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava. Ako je iznos dobiven primjenom koraka 1 viši od tog najvećeg iznosa, konačni iznos bespovratnih sredstava ograničava se na najveći iznos.

Korak 3 – Smanjenje zbog pravila o zabrani ostvarenja dobiti

„Dobit” znači dio iznosa dobivenog primjenom koraka 1 i 2 uvećan za ukupne primitke mjere informiranja koji prelazi ukupne prihvatljive troškove mjere informiranja.

Ukupni prihvatljivi troškovi mjere informiranja konsolidirani su ukupni prihvatljivi troškovi koje je odobrila Komisija. Ukupni primici mjere informiranja konsolidirani su ukupni primici utvrđeni, ostvareni ili potvrđeni na dan kada je korisnik sastavio zahtjev za plaćanje preostalog iznosa.

Sljedeće se smatra primicima:

a)

prihod ostvaren mjerom informiranja;

Ako se ostvari dobit, taj će se iznos oduzeti proporcionalno konačnoj stopi nadoknade stvarnih prihvatljivih troškova mjere informiranja koje je odobrila Komisija.

Korak 4 – Smanjenje zbog nepravilne provedbe ili povrede drugih obveza

Komisija može smanjiti najveći iznos bespovratnih sredstava ako mjera informiranja nije pravilno provedena (tj. ako nije uopće provedena ili je loše, djelomično ili kasno provedena) ili ako nije ispunjena neka druga obveza iz sporazuma.

Iznos smanjenja razmjeran je stupnju u kojem je mjera informiranja nepravilno provedena ili težini povrede obveze.

11.6.   Izvješćivanje i načini plaćanja

11.6.1.   Korisnik može zatražiti izvršenje plaćanja ako su ispunjeni uvjeti iz sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (npr. rokovi plaćanja, gornje granice itd.). Zahtjev za plaćanje mora biti popraćen dokumentima navedenima u nastavku i detaljno opisan u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava:

Zahtjev za plaćanje

Popratni dokumenti

Plaćanje preostalog iznosa

 

Komisija će utvrditi iznos plaćanja na temelju izračuna konačnog iznosa bespovratnih sredstava (vidjeti prethodni odjeljak 11.5.).

a)

završno tehničko izvješće;

b)

završni financijski izvještaj

11.7.   Ostali financijski uvjeti

a)   Nekumulativnost i izbjegavanje dvostrukog financiranja

Za mjeru informiranja bespovratna sredstva iz proračuna EU-a mogu se primiti samo jedanput.

Isti se troškovi ni u kojim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Unije. Kako bi se to osiguralo, podnositelji prijave za dodjelu bespovratnih sredstava moraju navesti izvore i iznose primljenih ili iskorištenih sredstava Unije za istu mjeru informiranja ili dio mjere informiranja ili za njezino (podnositeljevo) funkcioniranje tijekom te financijske godine te sva druga sredstva koja su primili ili iskoristili za tu mjeru informiranja.

b)   Zabrana retroaktivnosti

Bespovratna sredstva ne mogu se dodijeliti retroaktivno za mjere informiranja koje su već provedene.

Bespovratna sredstva mogu se dodijeliti za mjeru informiranja koja je već započela samo ako podnositelj prijave za dodjelu bespovratnih sredstava može dokazati da je mjeru informiranja morao početi provoditi prije potpisivanja sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

U takvim slučajevima troškovi prihvatljivi za financiranje ne smiju nastati prije dana podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava.

c)   Ugovori o provedbi/podugovaranje

Ako je radi provedbe mjere informiranja potrebno sklopiti ugovore o javnoj nabavi (ugovore o provedbi), korisnik mora sklopiti ugovor za onu ponudu koja je ekonomski najpovoljnija ili ima najnižu cijenu (kada je to prikladno), pri čemu treba izbjegavati sukobe interesa.

U slučaju nabave koja prelazi 60 000 EUR korisnik mora poštovati dodatna pravila navedena u oglednom sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava koji je priložen pozivu.

Korisnik je dužan jasno dokumentirati natječajni postupak i zadržati dokumentaciju za slučaj revizije.

Subjekti koji djeluju u svojstvu javnih naručitelja u smislu Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća (11) ili javnih naručitelja u smislu Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća (12) dužni su poštovati važeća nacionalna pravila o javnoj nabavi.

Korisnici mogu podugovarati određene poslove koji su dio mjere informiranja. Ako to učine, moraju osigurati da su, povrh navedenih uvjeta ekonomski najpovoljnije ponude i nepostojanja sukoba interesa, ispunjeni i sljedeći uvjeti:

a)

podugovaranje se ne odnosi na ključne poslove u okviru mjere informiranja;

b)

primjena podugovaranja opravdana je s obzirom na prirodu mjere informiranja i onoga što je potrebno za njezinu provedbu;

c)

predviđeni troškovi podugovaranja jasno su navedeni u predviđenom proračunu;

d)

korisnik obavješćuje o svakoj primjeni podugovaranja, ako nije predviđena u opisu mjere informiranja, te je odobrava Komisija. Komisija može dati odobrenje:

i.

prije uporabe podugovaranja, ako korisnici zatraže izmjenu;

ii.

nakon primjene podugovaranja, ako je podugovaranje:

posebno opravdano u konačnom tehničkom izvješću i

ne podrazumijeva izmjene sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava kojima bi se dovela u pitanje odluka o dodjeli bespovratnih sredstava ili povrijedilo načelo jednakog postupanja prema podnositeljima prijave;

e)

korisnici osiguravaju da se određeni uvjeti koji se primjenjuju na korisnike, kako je navedeno u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava (npr. vidljivost, povjerljivost itd.), primjenjuju i na podugovaratelje.

d)   Financijska potpora trećim osobama

Prijave ne smiju uključivati financijsku potporu trećim osobama.

12.   PROMIDŽBA

12.1.   Od strane korisnika

Korisnici moraju jasno navesti doprinos Europske unije u svim publikacijama ili u vezi s aktivnostima za koje se bespovratna sredstva upotrebljavaju.

U tom pogledu korisnici moraju istaknuti ime i simbol Europske komisije u svim publikacijama, plakatima, programima i drugim proizvodima koji su nastali u okviru sufinanciranog projekta.

U tu svrhu moraju upotrijebiti tekst i simbol Europske unije te izjavu o ograničenju odgovornosti, a sve navedeno dostupno je na http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Ako se taj zahtjev u potpunosti ne ispuni, dodjela bespovratnih sredstava korisniku može se smanjiti u skladu s odredbama sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

12.2.   Od strane Komisije

Uz iznimku stipendija koje se isplaćuju fizičkim osobama i druge izravne potpore isplaćene fizičkim osobama kojima je pomoć najpotrebnija, sve informacije koje se odnose na bespovratna sredstva koja se dodjeljuju tijekom jedne financijske godine objavljuju se na internetskim stranicama institucija Europske unije najkasnije do 30. lipnja godine koja slijedi nakon financijske godine u kojoj su bespovratna sredstva dodijeljena.

Komisija objavljuje sljedeće informacije:

ime korisnika,

adresu korisnika ako je on pravna osoba, regiju ako je korisnik fizička osoba, kako je utvrđeno na razini NUTS 2 ako korisnik ima prebivalište u EU-u, ili istovrijednom razinom ako ima prebivalište izvan EU-a,

predmet bespovratnih sredstava,

dodijeljeni iznos.

Nakon opravdanog i obrazloženog zahtjeva korisnika odustaje se od objave ako se takvim iznošenjem podataka ugrožavaju prava i slobode pojedinaca zaštićenih Poveljom o temeljnim pravima Europske unije ili ako se njime šteti komercijalnim interesima korisnika.

13.   OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Odgovor na sve pozive na podnošenje prijedloga uključuje evidentiranje i obradu osobnih podataka (npr. ime, adresa i životopis). Ti podaci obrađuju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (13). Osim ako je drukčije navedeno, pitanja i sve zatražene osobne podatke koji su potrebni za evaluaciju prijave u skladu s pozivom na podnošenje prijedloga obrađivat će isključivo u tu svrhu Odjel R5 Glavne uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Ako se korisnik nalazi u nekoj od situacija iz članka 136. stavka 1. i članka 141. Financijske uredbe, njegovi se osobni podaci mogu evidentirati u sustavu ranog otkrivanja i isključenja (više informacija dostupno je u izjavi o zaštiti osobnih podataka na:

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf).

14.   POSTUPAK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Prijedlozi se moraju podnijeti do 14. prosinca 2018.

Nije dopuštena nikakva izmjena prijave nakon isteka roka za podnošenje prijedloga. Međutim, ako je potrebno razjasniti određene aspekte ili ispraviti administrativne pogreške, Komisija može kontaktirati podnositelja prijave tijekom postupka evaluacije.

Rok za podnošenje pitanja je 4. prosinca 2018.

Podnositelji prijave obavješćuju se pisanim putem o rezultatima postupka odabira.

Podnošenje prijava u papirnatom obliku

Obrasci za prijavu dostupni su na http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Prijave se moraju podnijeti na predviđenom obrascu, pravilno ispunjene i datirane. Mora ih potpisati osoba ovlaštena za preuzimanje pravno obvezujućih obveza u ime organizacije podnositelja prijave.

Ako je primjenjivo, na zasebnim listovima mogu se navesti sve dodatne informacije koje podnositelj prijave smatra neophodnima.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

European Commission Unit AGRI. B.1

Call for proposals 2018/C 395/03

To the attention of Head of Unit

L130 4/053

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

poštom, datum na poštanskom žigu,

kurirskom službom, datum zaprimanja u kurirskoj službi,

osobno, datum zaprimanja, na sljedećoj adresi:

Osobna dostava/hitna pošiljka:

European Commission

Central Mail Service

Avenue du Bourget 1/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Potrebno je zatražiti potvrdu o primitku koju potpisuje i datira službenik u središnjem poštanskom uredu Komisije koji je preuzeo pošiljku. Radno vrijeme poštanskog ureda je od ponedjeljka do četvrtka od 8:00 do 17:00 i petkom od 8:00 do 16:00. Poštanski ured ne radi subotom, nedjeljom i praznicima Komisije.

Prijave poslane faksom ili e-poštom neće biti prihvaćene.

Osim primjerka u papirnatom obliku, podnositelj prijave dužan je dostaviti i elektronički primjerak prijedloga i svih njegovih priloga na CD-ROM-u ili USB-memoriji u istoj omotnici u kojoj je primjerak u papirnatom obliku. Prednost ima primjerak u papirnatom obliku. Prihvatljivost prijava evaluirat će se na temelju primjeraka podnesenih u papirnatom obliku.

Podaci za kontakt

Adresa e-pošte za kontakt: agri-grants@ec.europa.eu

Najvažnija pitanja i odgovori bit će objavljeni na sljedećem web-mjestu: https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Prilozi

Obrazac za prijavu s proračunskim tablicama (s kontrolnim popisom dokumenata koje je potrebno dostaviti), dostupan na:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Ogledni sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava, uključujući predložak financijskog izvještaja i tehničkog izvješća, dostupan na:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Obrazac za pravne subjekte, dostupan na:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Obrazac za financijsku identifikaciju, dostupan na:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(3)  Uredba (EU) 2016/791 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o izmjeni uredbi (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa potpore za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL L 135, 24.5.2016., str. 1.).

(4)  SL L 182, 29.6.2013., str. 19.

(5)  SL L 192, 31.7.2003., str. 54.

(6)  SL L 300, 11.11.2008., str. 42.

(7)  SL L 309, 25.11.2005., str. 15.

(8)  SL L 164, 22.6.2002., str. 3.

(9)  SL L 101, 15.4.2011., str. 1.

(10)  SL L 312, 23.12.1995., str. 1.

(11)  Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

(12)  Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).

(13)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.


POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

31.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 395/19


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9077 – PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 395/04)

1.   

Komisija je 23. listopada 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Public Sector Pension Investment Board („PSPIB”, Kanada),

Brookfield Asset Management Inc. („Brookfield”, Kanada),

QuadReal Property Group Limited Partnership („QuadReal”, Kanada), pod kontrolom poduzetnika British Columbia Investment Management Corporation („BCI”, Kanada),

BREP Brazil Private Limited („BREP”, Singapur), pod kontrolom poduzetnika GIC Realty Private Limited („GIC Realty”, Singapur),

Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia („Brookfield Brazil Retail Fund”, Brazil).

Poduzetnici PSPIB, Brookfield, QuadReal i BREP stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom Brookfield Brazil Retail Fund, koji je trenutačno pod kontrolom poduzetnika Brookfield.

Koncentracija se provodi ugovorom.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   poduzetnik PSPIB: upravljanje investicijama mirovinskog fonda s raznovrsnim globalnim portfeljem koji obuhvaća dionice, obveznice i druge vrijednosnice s fiksnim prinosom te ulaganja u privatni kapital, nekretnine, infrastrukturu, prirodne resurse i privatni dug,

—   poduzetnik Brookfield: ulaganje u nekretnine, infrastrukturu, obnovljive izvore energije i privatni kapital,

—   poduzetnik QuadReal: upravljanje nekretninama i srodne usluge za poduzetnika Columbia Investment Management Corporation,

—   poduzetnik BREP: vlasništvo nad nekretninama koje drži poduzetnik GIC Realty u ime vlade Singapura,

—   poduzetnik Brookfield Brazil Retail Fund: neizravni vlasnik i upravitelj trgovačkih centara u Brazilu.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9077 – PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


31.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 395/21


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9061 – GETEC Wärme & Effizienz/SW Hanau/PionierWerk)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 395/05)

1.   

Komisija je 22. listopada 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

GETEC Wärme & Effizienz GmbH („GETEC”, Njemačka), koji pripada grupi GETEC, pod krajnjom kontrolom poduzetnika EQT Fund Management S.à.r.l. (Luksemburg),

Stadtwerke Hanau („SW Hanau”, Njemačka),

PionierWerk Hanau GmbH („zajednički pothvat”, Njemačka), trenutačno pod kontrolom poduzetnika SW Hanau.

Poduzetnici GETEC i SW Hanau stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad zajedničkim pothvatom. Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   poduzetnik GETEC: poduzeće specijalizirano za decentraliziranu opskrbu grijanjem, klimatizacijom i električnom energijom te za energetske usluge,

—   poduzetnik SW Hanau: komunalni pružatelj energetskih usluga grada Hanau, koji opskrbljuje plinom, vodom i električnom energijom,

—   zajednički pothvat: osnovao je poduzetnik SW Hanau u lipnju 2018., a u budućnosti će novoizgrađeni okrug grada Hanau „Pioneer-Park” opskrbljivati električnom energijom i grijanjem te pružati telekomunikacijske usluge, usluge e-mobilnosti i usluge pametne kuće u zgradama koje će se izgraditi. Osim toga, zajednički pothvat upravljat će postrojenjima za kombiniranu proizvodnju toplinske i električne energije na tom području te će okrug Pioneer-Park opskrbljivati električnom energijom i grijanjem.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9061 – GETEC Wärme & Effizienz/SW Hanau/PionierWerk

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


31.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 395/22


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8907 – Aperam/VDM)

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 395/06)

1.   

Komisija je 23. listopada 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Aperam S.A. („Aperam”, Luksemburg); i

VDM Metals Holding GmbH („VDM”, Njemačka).

Poduzetnik Aperam stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, kontrolu nad cijelim poduzetnikom VDM. Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

Aperam je globalni akter u području nehrđajućeg čelika, elektročelika i posebnog čelika, a aktivan je i u proizvodnji i prodaji slitina nikla i materijala otpornih na koroziju.

VDM je globalni proizvođač materijala visokih performansi koji se sastoje od nikla i slitina nikla, posebnih nehrđajućih čelika, cirkonija i slitina na bazi kobalta.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.8907 – Aperam/VDM

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).


31.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 395/23


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9108 – PepsiCo/SodaStream International)

(Tekst značajan za EGP)

(2018/C 395/07)

1.   

Komisija je 24. listopada 2018. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

PepsiCo Inc. („PepsiCo”, SAD),

SodaStream International Ltd. („SodaStream International”, Izrael).

Poduzetnik PepsiCo stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, kontrolu nad cijelim poduzetnikom SodaStream International.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   za PepsiCo: proizvodnja i distribucija gaziranih i negaziranih bezalkoholnih pića u bocama i limenkama za potrošače, proizvodnja i komercijalizacija potrošačkog rješenja za vodu s okusom, proizvodnja i komercijalizacija industrijskih koncentrata i sirupa za hotele, restorane i ugostiteljske djelatnosti, grickalica i mliječnih proizvoda,

—   za SodaStream International: proizvodnja i komercijalizacija kućnih sustava za gaziranje koji potrošačima omogućuju pretvaranje vode iz slavine u gaziranu vodu i gaziranu vodu s okusom, uključujući kućne sustave za gaziranje i boce za gaziranje, boce koje sadržavaju CO2 i usluge nadopune tih boca, koncentrate, sirupe i arome za razrjeđivanje.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9108 – PepsiCo/SodaStream International

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

E-pošta: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).