ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 325A

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.
14 rujna 2018.


Sadržaj

Stranica

 

Ispravci

2018/C 325 A/01

Ispravak obavijesti o otvorenom natjecanju – EPSO/AD/361/18 – Prevoditelji (AD 5) za irski jezik (GA) ( SL C 244 A, 12.7.2018. )

1


HR

 


Ispravci

14.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

CA 325/1


Ispravak obavijesti o otvorenom natjecanju – EPSO/AD/361/18 – Prevoditelji (AD 5) za irski jezik (GA)

( Službeni list Europske unije C 244 A od 12. srpnja 2018. )

(2018/C 325 A/01)

Na stranici 1.:

umjesto:

Rok za prijavu: 4. rujna 2018. u 12.00 (podne) prema srednjoeuropskom vremenu ”;

treba stajati:

Rok za prijavu: 20. rujna 2018. u 12.00 (podne) prema srednjoeuropskom vremenu ”.

Na stranici 5.:

umjesto:

PRIJAVA

Da bi se prijavili, kandidati prvo moraju stvoriti svoj EPSO račun. Svaki kandidat smije stvoriti samo jedan EPSO račun za sve prijave na EPSO-ove natječaje.

Kandidati prijavu podnose elektronički na internetskim stranicama EPSO-a http://jobs.eu-careers.eu do:

4. rujna 2018. u 12.00 (podne) prema srednjoeuropskom vremenu. ”;

treba stajati:

PRIJAVA

Da bi se prijavili, kandidati prvo moraju stvoriti svoj EPSO račun. Svaki kandidat smije stvoriti samo jedan EPSO račun za sve prijave na EPSO-ove natječaje.

Kandidati prijavu podnose elektronički na internetskim stranicama EPSO-a http://jobs.eu-careers.eu do:

20. rujna 2018. u 12.00 (podne) prema srednjoeuropskom vremenu.