ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 389

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
17. studenoga 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2017/C 389/01

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)  ( 1 )

1

2017/C 389/02

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive Vijeća 90/385/EEZ o usklađivanju zakonodavstva država članica koja se odnose na aktivne medicinske proizvode za ugradnju (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)  ( 1 )

22

2017/C 389/03

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive Vijeća 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)  ( 1 )

29

2017/C 389/04

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 98/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)  ( 1 )

62

2017/C 389/05

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi i o uzajamnom priznavanju njihove sukladnosti i Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)  ( 1 )

68


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

17.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/1


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 389/01)

Sljedeći popis sadrži upućivanja na usklađene norme za tlačnu opremu i usklađene primjenjive norme za materijale koji se koriste u proizvodnji tlačne opreme. U slučaju usklađenih primjenjivih normi za materijale, pretpostavka sukladnosti s osnovnim sigurnosnim zahtjevima ograničena je na tehničke specifikacije materijala obuhvaćenih normom i njome se ne predviđa prikladnost materijala za određeni dio opreme. Slijedom toga, tehničke specifikacije navedene u normi za materijale treba ocjenjivati u skladu s konstrukcijskim zahtjevima za pojedini dio opreme kako bi se potvrdilo da su ispunjeni osnovni sigurnosni zahtjevi Direktive o tlačnoj opremi.

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 3-8:2006

Prijenosni vatrogasni aparati -- 8. dio: Dodatni zahtjevi prema normi EN 3-7 za konstrukciju, otpornost na pritisak i mehaničko ispitivanje vatrogasnih aparata s maksimalnim dozvoljenim pritiskom jednakim ili nižim od 30 bara

12.8.2016.

 

 

 

EN 3-8:2006/AC:2007

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 19:2016

Industrijski zaporni uređaji -- Označivanje zapornih uređaja od metala

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Automatski pretlačni plamenici za kapljevita goriva

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 334:2005+A1:2009

Regulatori tlaka za plin do 100 bar

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 378-2:2016

Rashladni sustavi i dizalice topline -- Zahtjevi s obzirom na sigurnost i okoliš -- 2. dio: Projektiranje, izvedba, ispitivanje, označivanje i dokumentacija

Prva objava

EN 378-2:2008+A2:2012

Napomena 2.1

Datum ove objave

CEN

EN 593:2009+A1:2011

Industrijski zaporni uređaji -- Metalne leptiraste zaklopke

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automatski plinski plamenici s ventilatorima

12.8.2016.

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 764-4:2014

Tlačna oprema -- 4. dio: Utvrđivanje tehničkih uvjeta isporuke metalnih materijala

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 764-5:2014

Tlačna oprema -- 5. dio: Dokumentacija o pregledu metalnih materijala i usklađenost sa specifikacijom materijala

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 764-7:2002

Tlačna oprema -- 7. dio: Sigurnosni sustavi za neloženu tlačnu opremu

12.8.2016.

 

 

 

EN 764-7:2002/AC:2006

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i grijanje

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1092-1:2007+A1:2013

Prirubnice i njihovi spojevi -- Kružne prirubnice za cijevi, ventile, spojne dijelove i pribor, označene PN oznakom -- 1. dio: Čelične prirubnice

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1092-3:2003

Prirubnice i njihovi spojevi -- Kružne prirubnice za cijevi, ventile, pribor i opremu, označene prema PN-u -- 3. dio: Prirubnice od bakrenih legura

12.8.2016.

 

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Prirubnice i njihovi spojevi -- Kružne prirubnice za cijevi, ventile, spojne dijelove i opremu, označene PN oznakom -- 4. dio: Prirubnice od aluminijskih legura

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1171:2015

Industrijski zaporni uređaji -- Zasuni od lijevanog željeza

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kriogenične posude -- Materijali -- 2. dio: Zahtjevi za žilavost pri temperaturama između - 80 oC i - 20 oC

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1349:2009

Regulacijski ventili za industrijske procese

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1515-4:2009

Prirubnice i njihovi spojevi -- Vijci i matice -- 3. dio: Selekcija vijaka i matica ovisno o direktivi za opremu pod tlakom 97/23/EC

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1562:2012

Ljevarstvo -- Temper lijevovi

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1563:2011

Ljevarstvo -- Nodularni lijevovi

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1564:2011

Ljevarstvo -- Izotermički poboljšani nodularni lijev

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1591-1:2013

Prirubnice i njihovi spojevi -- Pravila za projektiranje prirubničkih spojeva s kružnim prirubnicama i brtvljenjem -- 1. dio: Proračun

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1626:2008

Kriogenične posude -- Ventili za kriogenične uvjete

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1653:1997

Bakar i bakrene legure -- Ploče, limovi i rondele za kotlove, tlačne posude i spremnike tople vode

12.8.2016.

 

 

 

EN 1653:1997/A1:2000

12.8.2016.

Napomena 3

 

CEN

EN 1759-3:2003

Prirubnice i njihovi spojevi -- Kružne prirubnice za cijevi, ventile, spojne dijelove i opremu, označene po razredima -- 3. dio: Prirubnice od bakrenih legura

12.8.2016.

 

 

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Prirubnice i njihovi spojevi -- Kružne prirubnice za cijevi, ventile, spojne dijelove i opremu, označene po razredima -- 4. dio: Prirubnice od aluminijskih legura

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1797:2001

Kriogenične posude -- Usklađenost plin/materijal

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1866-2:2014

Mobilni vatrogasni aparati -- 2. dio: Zahtjevi za konstrukciju, otpornost na tlak i mehanička ispitivanja za vatrogasne aparate s maksimalnim dozvoljenim pritiskom jednakim ili nižim od 30 bara koji zadovoljavaju zahtjeve norme EN 1866-1

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1866-3:2013

Mobilni vatrogasni aparati -- 3. dio: Zahtjevi za sklapanje, konstrukciju i otpornost na tlak za vatrogasne aparate s CO2 koji zadovoljavaju zahtjeve norme EN 1866-1

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1983:2013

Industrijski ventili -- Čelični kuglasti ventili

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 1984:2010

Industrijski zaporni uređaji -- Čelični zasuni

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 4126-1:2013

Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekomjernog tlaka -- 1. dio: Sigurnosni zaporni uređaji (ISO 4126-1:2013)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekomjernog tlaka -- 3. dio: Sigurnosni zaporni uređaji i sigurnosni uređaji s rasprsnim diskom u kombinaciji (ISO 4126-3:2006)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 4126-4:2013

Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekomjernog tlaka -- 4. dio: Sigurnosni ventili kojima upravlja pilot uređaj (ISO 4126-4:2013)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 4126-5:2013

Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekomjernog tlaka -- 5. dio: Regulirani sigurnosni sustavi za rasterećenje tlaka (ISO 4126-5:2013)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 4126-7:2013

Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekomjernog tlaka -- 7. dio: Zajednički podaci (ISO 4126-7:2013)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 2. dio: Aluminij i aluminijske legure (ISO 9606-2:2004)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 3. dio: Bakar i bakrene legure (ISO 9606-3:1999)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 4. dio: Nikal i niklene legure (ISO 9606-4:1999)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 5. dio: Titan i titanove legure, cirkonij i cirkonijeve legure (ISO 9606-5:2000)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 9712:2012

Nerazorno ispitivanje -- Kvalifikacija i certifikacija NDT osoblja (ISO 9712:2012)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10028-1:2007+A1:2009

Plosnati proizvodi od čelika za tlačne namjene -- 1. dio: Opći zahtjevi

12.8.2016.

 

 

 

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10028-2:2009

Plosnati proizvodi od čelika za tlačne namjene -- 2. dio: Nelegirani i legirani čelici s utvrđenim svojstvima pri povišenoj temperaturi

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10028-3:2009

Plosnati proizvodi od čelika za tlačne namjene -- 3. dio: Zavarljivi sitnozrnati čelici, normalizacijski žareni

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10028-4:2009

Plosnati proizvodi od čelika za tlačne namjene -- 4. dio: Čelici legirani niklom s utvrđenim svojstvima pri niskim temperaturama

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10028-5:2009

Plosnati proizvodi od čelika za tlačne namjene -- 5. dio: Zavarljivi, sitnozrnati čelici, termomehanički valjani

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10028-6:2009

Plosnati proizvodi od čelika za tlačne namjene -- 6. dio: Zavarljivi, poboljšani, sitnozrnati čelici

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10028-7:2016

Plosnati proizvodi od čelika za tlačne namjene -- 7. dio: Nehrđajući čelici

Prva objava

EN 10028-7:2007

Napomena 2.1

Datum ove objave

CEN

EN 10204:2004

Metalni proizvodi -- Vrste dokumenata o ispitivanju

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10213:2007+A1:2016

Čelični odljevci za tlačne namjene

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10216-1:2013

Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 1. dio: Cijevi od nelegiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri sobnoj temperaturi

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10216-2:2013

Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 2. dio: Cijevi od nelegiranih i legiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri povišenim temperaturama

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10216-3:2013

Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 3. dio: Cijevi od legiranoga sitnozrnatog čelika

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10216-4:2013

Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 4. dio: Cijevi od nelegiranih i legiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri niskim temperaturama

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10216-5:2013

Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 5. dio: Nehrđajuće čelične cijevi

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10217-1:2002

Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 1. dio: Cijevi od nelegiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri sobnoj temperaturi

12.8.2016.

 

 

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

12.8.2016.

Napomena 3

 

CEN

EN 10217-2:2002

Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 2. dio: Elektro-zavarene cijevi od nelegiranih i legiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri povišenim temperaturama

12.8.2016.

 

 

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

12.8.2016.

Napomena 3

 

CEN

EN 10217-3:2002

Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 3. dio: Cijevi od legiranih sitnozrnatih čelika

12.8.2016.

 

 

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

12.8.2016.

Napomena 3

 

CEN

EN 10217-4:2002

Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 4. dio: Elektro-zavarene cijevi od nelegiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri niskim temperaturama

12.8.2016.

 

 

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

12.8.2016.

Napomena 3

 

CEN

EN 10217-5:2002

Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 5. dio: Cijevi zavarene pod praškom od nelegiranih i legiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri povišenim temperaturama

12.8.2016.

 

 

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

12.8.2016.

Napomena 3

 

CEN

EN 10217-6:2002

Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 6. dio: Cijevi zavarene pod praškom od nelegiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri niskim temperaturama

12.8.2016.

 

 

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

12.8.2016.

Napomena 3

 

CEN

EN 10217-7:2014

Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 7. dio: Cijevi od nehrđajućih čelika

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10222-1:2017

Čelični otkivci za tlačne namjene -- 1. dio: Opći zahtjevi za slobodno kovane otkivke

Prva objava

EN 10222-1:1998

Napomena 2.1

31.10.2017.

CEN

EN 10222-2:2017

Čelični otkivci za tlačne namjene -- 2. dio: Feritni i martenzitni čelici s utvrđenim svojstvima pri povišenim temperaturama

Prva objava

EN 10222-2:1999

Napomena 2.1

31.10.2017.

CEN

EN 10222-3:2017

Čelični otkivci za tlačne namjene -- 3. dio: Čelici legirani niklom s utvrđenim svojstvima pri niskim temperaturama

Prva objava

EN 10222-3:1998

Napomena 2.1

31.10.2017.

CEN

EN 10222-4:2017

Čelični otkivci za tlačne namjene -- 4. dio: Zavarivi sitnozrnati čelici s visokom granicom razvlačenja

Prva objava

EN 10222-4:1998

Napomena 2.1

31.10.2017.

CEN

EN 10222-5:2017

Čelični otkivci za tlačne namjene -- 5. dio: Martenzitni, austenitni i feritno-austenitni nehrđajući čelici

Prva objava

EN 10222-5:1999

Napomena 2.1

31.10.2017.

CEN

EN 10253-2:2007

Cijevne spojnice za sučeono zavarivanje -- 2. dio: Nelegirani i legirani feritni čelici s posebnim zahtjevima za ispitivanje

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10253-4:2008

Cijevne spojnice za sučeono zavarivanje -- 4. dio: Gnječeni austenitni i austenitno-feritni nehrđajući čelici s posebnim zahtjevima za ispitivanje

12.8.2016.

 

 

 

EN 10253-4:2008/AC:2009

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10269:2013

Čelici i legure nikla za dijelove za pričvršćivanje s utvrđenim svojstvima pri povišenim i/ili niskim temperaturama

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10272:2016

Šipke od nehrđajućeg čelika za tlačne namjene

Prva objava

EN 10272:2007

Napomena 2.1

Datum ove objave

CEN

EN 10273:2016

Toplo valjane zavarive čelične šipke za tlačne namjene s utvrđenim svojstvima pri povišenim temperaturama

Prva objava

EN 10273:2007

Napomena 2.1

Datum ove objave

CEN

EN 10305-4:2016

Precizne čelične cijevi -- Tehnički uvjeti isporuke -- 4. dio: Bešavne hladno vučene cijevi za hidraulične i pneumatske energetske sustave

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 10305-6:2016

Precizne čelične cijevi -- Tehnički uvjeti isporuke -- 6. dio: Zavarene hladno vučene cijevi za hidraulične i pneumatske tlačne sustave

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Plastični cijevni sustavi za industrijske primjene -- Poli(viniliden-fluorid) (PVDF) -- Specifikacije za sastavnice i sustav (ISO 10931:2005)

12.8.2016.

 

 

 

EN ISO 10931:2005/A1:2015

12.8.2016.

Napomena 3

 

CEN

EN 12178:2016

Rashladni sustavi i dizalice topline -- Indikatori razine kapljevine -- Zahtjevi, ispitivanje i označivanje

Prva objava

EN 12178:2003

Napomena 2.1

Datum ove objave

CEN

EN 12263:1998

Rashladni sustavi i dizalice topline -- Sigurnosno-preklopni uređaji za ograničenje tlaka -- Zahtjevi i ispitivanja

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12266-1:2012

Industrijski ventili -- Ispitivanja ventila -- 1. dio: Tlačna ispitivanja, postupci ispitivanja i kriteriji prihvatljivosti -- Uvjeti za ovlašćivanje

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12284:2003

Rashladni sustavi i dizalice topline -- Ventili -- Zahtjevi, ispitivanje i označivanje

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12288:2010

Industrijski zaporni uređaji -- Zasuni od bakrenih legura

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12392:2016

Aluminij i aluminijeve legure -- Gnječeni proizvodi i lijevani proizvodi -- Posebni zahtjevi za proizvode za izradu tlačne opreme

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12420:2014

Bakar i legure bakra -- Otkivci

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12434:2000

Kriogenične posude -- Savitljiva crijeva za niske temperature

12.8.2016.

 

 

 

EN 12434:2000/AC:2001

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12451:2012

Bakar i legure bakra -- Bešavne okrugle cijevi za izmjenjivače topline

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12452:2012

Bakar i legure bakra -- Valjane, rebraste bešavne cijevi za izmjenjivače topline

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12516-1:2014

Industrijski zaporni uređaji -- Projektna čvrstoća kućišta -- 1. dio: Tablična metoda za kućišta zapornih uređaja od čelika

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12516-2:2014

Industrijski zaporni uređaji -- Projektna čvrstoća kućišta -- 2. dio: Metoda proračuna čeličnih kućišta ventila

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12516-3:2002

Zaporni uređaji -- Projektna čvrstoća kućišta (školjke) -- 3. dio: Eksperimentalna metoda

12.8.2016.

 

 

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12516-4:2014

Industrijski zaporni uređaji -- Projektna čvrstoća kućišta -- 4. dio: Metoda proračuna kućišta zapornih uređaja izrađenih od metalnih materijala osim čelika

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12542:2010

Oprema i pribor za UNP -- Stabilni, zavareni čelični cilindrični spremnici, serijski proizvedeni za skladištenje ukapljenog naftnog plina (UNP) volumena do 13 m3 -- Projektiranje i proizvodnja

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12735-1:2016

Bakar i legure bakra -- Bešavne okrugle bakrene cijevi za klimatizaciju i hlađenje -- 1. dio: Cijevi za cjevovode

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12735-2:2016

Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za klimatizaciju i hlađenje -- 2. dio: Cijevi za opremu

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12778:2002

Posuđe za kuhanje hrane -- Lonac na pritisak za domaćinstvo

12.8.2016.

 

 

 

EN 12778:2002/AC:2003

12.8.2016.

 

 

 

EN 12778:2002/A1:2005

12.8.2016.

Napomena 3

 

CEN

EN 12952-1:2015

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 1. dio: Općenito

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12952-2:2011

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 2. dio: Materijali za dijelove kotlova i opremu pod tlakom

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12952-3:2011

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 3. dio: Projektiranje i proračun dijelova kotla pod tlakom

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12952-5:2011

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 5. dio: Radionička izrada i konstrukcija dijelova kotla pod tlakom

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12952-6:2011

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 6. dio: Nadzor tijekom izrade; dokumentacija i označivanje dijelova kotla pod tlakom

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12952-7:2012

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 7. dio: Zahtjevi za opremu kotla

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 8. dio: Zahtjevi za sustave loženja kotla kapljevitim i plinovitim gorivima

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 9. dio: Zahtjevi za sustave loženja kotlova praškastim gorivima

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 10. dio: Zahtjevi za zaštitu od prekoračenja dopuštenog tlaka

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12952-11:2007

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 11. dio: Zahtjevi za uređaje za osiguranje od prekoračenja radnih parametara kotla i opreme

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 14. dio: Zahtjevi za DENOX sustave za dimne plinove

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 16. dio: Zahtjevi za kotlovske sustave izgaranja krutih goriva na rešetki i u fluidiziranom stanju

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12952-18:2012

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 18. dio: Upute za rad

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12953-1:2012

Dimnocijevni kotlovi -- 1. dio: Općenito

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12953-2:2012

Dimnocijevni kotlovi -- 2. dio: Materijali za dijelove kotla pod tlakom i pribor

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12953-3:2016

Dimnocijevni kotlovi -- 3. dio: Projektiranje i proračun dijelova pod tlakom

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12953-4:2002

Dimnocijevni kotlovi -- 4. dio: Izradba i konstrukcija dijelova kotla pod tlakom

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12953-5:2002

Dimnocijevni kotlovi -- 5. dio: Inspekcija tijekom izradbe, dokumentacija i označivanje dijelova kotla pod tlakom

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12953-6:2011

Dimnocijevni kotlovi -- 6. dio: Zahtjevi za opremu kotla

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12953-7:2002

Dimnocijevni kotlovi -- 7. dio: Zahtjevi za sustave izgaranja tekućih i plinovitih goriva za kotlove

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12953-8:2001

Dimnocijevni kotlovi -- 8. dio: Zahtjevi za zaštitu od prekoračenja dopuštenog tlaka

12.8.2016.

 

 

 

EN 12953-8:2001/AC:2002

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12953-9:2007

Dimnocijevni kotlovi -- 9. dio: Zahtjevi za uređaje za osiguranje od prekoračenja radnih parametara kotla i opreme

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12953-12:2003

Dimnocijevni kotlovi -- 12. dio: Zahtjevi za sustave izgaranja krutih goriva na rešetki za kotlove

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 12953-13:2012

Dimnocijevni kotlovi -- 13. dio: Upute za rad

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13121-1:2003

Spremnici iz plastike ojačane staklenim vlaknima (GRP) i posude za nadzemnu upotrebu -- 1. dio: Sirovi materijali -- Specifikacija uvjeta i uvjeti prihvaćanja

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13121-2:2003

Spremnici iz plastike ojačane staklenim vlaknima (GRP) i posude za nadzemnu upotrebu -- 2. dio: Kompozitni materijali -- Kemijska otpornost

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13121-3:2016

Spremnici i posude iz plastike ojačane staklenim vlaknima (GRP) za nadzemnu upotrebu -- 3. dio: Projektiranje i izrada

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13134:2000

Lemljenje -- Odobravanje postupka

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13136:2013

Rashladni sustavi i dizalice topline -- Uređaji za rasterećenje od tlaka i pripadajući cjevovodi -- Metode proračuna

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13175:2014

Oprema i pribor za UNP -- Specifikacija i ispitivanje ventila i spojnica tlačnih posuda za ukapljeni naftni plin (UNP)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13348:2016

Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za medicinske plinove ili vakuum

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13371:2001

Kriogenične posude -- Spojnice za kriogenične uvjete

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13397:2001

Industrijski ventili -- Ventili s dijafragmom izrađeni od metala

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13445-1:2014

Neložene tlačne posude -- 1. dio: Općenito

12.8.2016.

 

 

 

EN 13445-1:2014/A1:2014

12.8.2016.

Napomena 3

 

CEN

EN 13445-2:2014

Neložene tlačne posude -- 2. dio: Materijali

12.8.2016.

 

 

 

EN 13445-2:2014/A1:2016

Prva objava

Napomena 3

Datum ove objave

CEN

EN 13445-3:2014

Neložene tlačne posude -- 3. dio: Projektiranje

12.8.2016.

 

 

 

EN 13445-3:2014/A1:2015

12.8.2016.

Napomena 3

 

 

EN 13445-3:2014/A2:2016

Prva objava

Napomena 3

Datum ove objave

CEN

EN 13445-4:2014

Neložene tlačne posude -- 4. dio: Proizvodnja

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13445-5:2014

Neložene tlačne posude -- 5. dio: Pregled i ispitivanje

12.8.2016.

 

Datum ove objave

CEN

EN 13445-6:2014

Neložene tlačne posude -- 6. dio: Zahtjevi za projektiranje i proizvodnju tlačnih posuda i dijelova posuda izrađenih od nodularnog lijeva

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13445-8:2014

Neložene tlačne posude -- 8. dio: Dodatni zahtjevi za tlačne posude izrađene od aluminija i aluminijskih legura

12.8.2016.

 

 

 

EN 13445-8:2014/A1:2014

12.8.2016.

Napomena 3

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kriogenične posude -- Nepomične posude izolirane vakuumom -- 1. dio: Temeljni zahtjevi

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kriogenične posude -- Nepomične posude izolirane vakuumom -- 2. dio: Projektiranje, izrada, inspekcija i ispitivanje

12.8.2016.

 

 

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13480-1:2017

Metalni industrijski cjevovodi -- 1. dio: Općenito

Prva objava

EN 13480-1:2012

Napomena 2.1

15.12.2017.

CEN

EN 13480-2:2017

Metalni industrijski cjevovodi -- 2. dio: Materijali

Prva objava

EN 13480-2:2012

Napomena 2.1

15.12.2017.

CEN

EN 13480-3:2017

Metalni industrijski cjevovodi -- 3. dio: Projektiranje i proračun

Prva objava

EN 13480-3:2012

Napomena 2.1

15.12.2017.

CEN

EN 13480-4:2012

Metalni industrijski cjevovodi -- 4. dio: Izrada i ugradnja

12.8.2016.

 

 

 

EN 13480-4:2012/A1:2013

12.8.2016.

Napomena 3

 

 

EN 13480-4:2012/A2:2015

12.8.2016.

Napomena 3

 

CEN

EN 13480-5:2017

Metalni industrijski cjevovodi -- 5. dio: Pregled i ispitivanje

Prva objava

EN 13480-5:2012

Napomena 2.1

15.12.2017.

CEN

EN 13480-6:2017

Metalni industrijski cjevovodi -- 6. dio: Dodatni zahtjevi za ukopane cjevovode

Prva objava

EN 13480-6:2012

Napomena 2.1

15.12.2017.

CEN

EN 13480-8:2017

Metalni industrijski cjevovodi -- 8. dio: Dodatni zahtjevi za cjevovode od aluminija i aluminijevih legura

Prva objava

EN 13480-8:2012

Napomena 2.1

15.12.2017.

CEN

EN 13547:2013

Industrijski zaporni uređaji -- Kuglaste slavine od bakrenih legura

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 13585:2012

Tvrdo lemljenje -- Provjera osposobljenosti lemitelja i rukovatelja lemljenjem (ISO 13585:2012)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13648-1:2008

Kriogenične posude -- Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekomjernog tlaka -- 1. dio: Sigurnosni ventili za kriogenične uvjete

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kriogenične posude -- Sigurnosni uređaji za zaštitu od prokomjernog tlaka -- 2. dio: Lomljivi disk kao sigurnosni uređaj za kriogenične uvjete

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13709:2010

Industrijski zaporni uređaji -- Čelični zaporni uređaji i zaporni zaustavni i protupovratni zaporni uređaji

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13789:2010

Industrijski zaporni uređaji -- Ventili izrađeni od lijevanog željeza

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13831:2007

Zatvorene ekspanzijske posude s ugrađenom membranom za sustave s vodom

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13835:2012

Ljevarstvo -- Austenitni željezni lijevovi

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 13923:2005

Posude pod tlakom s FRP otvorom za priključak -- Materijali, projektiranje, proizvodnja i ispitivanje

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 14129:2014

Oprema i pribor za UNP -- Sigurnosni ventili za tlačne posude za UNP

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kriogenične posude -- Nepomične ne-vakuumski izolirane posude -- 1. dio: Temeljni zahtjevi

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kriogenične posude -- Nepomične ne-vakuumski izolirane posude -- 2. dio: Projektiranje, izrada, inspekcija i ispitivanje

12.8.2016.

 

 

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

12.8.2016.

Napomena 3

 

 

EN 14197-2:2003/AC:2006

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kriogenične posude -- Nepomične ne-vakuumski izolirane posude -- 3. dio: Pogonski zahtjevi

12.8.2016.

 

 

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

12.8.2016.

Napomena 3

 

 

EN 14197-3:2004/AC:2004

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 14222:2003

Dimnocijevni kotlovi od nehrđajućeg čelika

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 14276-1:2006+A1:2011

Tlačna oprema za rashladne sustave i dizalice topline -- 1. dio: Posude -- Opći zahtjevi

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 14276-2:2007+A1:2011

Tlačna oprema za rashladne sustave i dizalice topline -- 2. dio: Cjevovodi -- Opći zahtjevi

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 14359:2006+A1:2010

Akumulacijski spremnici punjeni plinom za hidraulične pogonske sustave

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 14382:2005+A1:2009

Sigurnosni uređaji za plinske redukcijske stanice i instalacije -- Regulatori tlaka za plin do 100 bar

12.8.2016.

 

 

 

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 14394:2005+A1:2008

Toplovodni kotlovi -- Toplovodni kotlovi s predtlačnim plamenicima -- Nazivna toplinska snaga do10 MW i najveća radna temperatura 110 oC

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 14570:2014

Oprema i pribor za UNP -- Opremanje nadzemnih i podzemnih spremnika za UNP

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 14585-1:2006

Sastavni dijelovi valovitih metalnih cijevi za primjenu pod tlakom -- 1. dio: Zahtjevi

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 14917:2009+A1:2012

Metalni ekspanzioni mijeh za tlačnu primjenu

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 15001-1:2009

Plinska infrastruktura -- Plinske instalacije za radni tlak veći od 0,5 bar za industrijske instalacije i za tlak veći od 5 bar za industrijske i neindustrijske instalacije -- 1. dio: Detaljni funkcionalni zahtjevi za projektiranje, materijale, konstrukciju, nadzor i ispitivanje

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Plastični cijevni sustavi za industrijske primjene -- Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) i klorirani pol(vinil-klorid) (PVC-C) -- Specifikacije za sastavnice i sustav -- Metrički nizovi (ISO 15493:2003)

12.8.2016.

 

 

 

EN ISO 15493:2003/A1:2017

Prva objava

Napomena 3

Datum ove objave

CEN

EN ISO 15613:2004

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Kvalifikacija pri pokusnome zavarivanju (ISO 15613:2004)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 1. dio: Elektrolučno i plinsko zavarivanje čelika te elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla (ISO 15614-1:2004)

12.8.2016.

 

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

12.8.2016.

Napomena 3

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

12.8.2016.

Napomena 3

 

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 2. dio: Elektrolučno zavarivanje aluminija i njegovih legura (ISO 15614-2:2005)

12.8.2016.

 

 

 

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 4. dio: Završno zavarivanje aluminijskih odljevaka (ISO 15614-4:2005)

12.8.2016.

 

 

 

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 5. dio: Elektrolučno zavarivanje titana, cirkonija i njihovih legura (ISO 15614-5:2004)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 6. dio: Elektrolučno i plinsko zavarivanje bakra i njegovih legura (ISO 15614-6:2006)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 7. dio: Navarivanje (ISO 15614-7:2007)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 15614-8:2016

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 8. dio: Zavarivanje cijevi na cijevnu stijenu (ISO 15614-8:2016)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 11. dio: Zavarivanje elektronskim snopom i laserom (ISO 15614-11:2002)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Zavarivanje -- Zavarivanje metalnih materijala trenjem (ISO 15620:2000)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 15776:2011+A1:2015

Neložene tlačne posude -- Zahtjevi za projektiranje i proizvodnju tlačnih posuda i tlačnih dijelova posuda izrađenih od željeznog lijeva s elongacijom (istezljivošću) 15 % ili manjom

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Industrijski zaporni uređaji -- Kuglaste slavine od termoplastičnih materijala (ISO 16135:2006)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Industrijski zaporni uređaji -- Leptiraste zaklopke od termoplastičnih materijala (ISO 16136:2006)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Industrijski zaporni uređaji -- Protupovratni zaporni uređaji od termoplastičnih materijala (ISO 16137:2006)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Industrijski zaporni uređaji -- Membranski zaporni uređaji od termoplastičnih materijala (ISO 16138:2006)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Industrijski zaporni uređaji -- Zasuni od termoplastičnih materijala (ISO 16139:2006)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN 16767:2016

Industrijski zaporni uređaji -- Protupovratne zaklopke od lijevanog željeza i čelika

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 21009-2:2015

Kriogenične posude -- Nepomične posude izolirane vakuumom -- 2. dio: Pogonski zahtjevi (ISO 21009-2:2015)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 21013-3:2016

Kriogenične posude -- Tlačni rasteretni pribor za kriogenične uvjete -- 3. dio: Određivanje veličine i količine (ISO 21013-3:2016)

12.8.2016.

 

 

CEN

EN ISO 21028-1:2016

Kriogenične posude -- Zahtjevi za žilavost za materijale pri niskim temperaturama -- 1. dio: Temperature ispod – 80 oC (ISO 21028-1:2016)

Prva objava

EN 1252-1:1998

Napomena 2.1

Datum ove objave

CEN

EN ISO 21787:2006

Industrijski zaporni uređaji -- Ventili od termoplastičnih materijala (ISO 21787:2006)

12.8.2016.

 

 

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i Cenelec objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL C 338, 27.9.2014., str. 31.


17.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/22


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive Vijeća 90/385/EEZ o usklađivanju zakonodavstva država članica koja se odnose na aktivne medicinske proizvode za ugradnju

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 389/02)

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 556-1:2001

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Zahtjevi za medicinske proizvode koji se označavaju sa „STERILNO” -- 1. dio: Zahtjevi za završno sterilizirane proizvode

31.7.2002.

EN 556:1994 + A1:1998

Napomena 2.1

30.4.2002.

 

EN 556-1:2001/AC:2006

15.11.2006.

 

 

CEN

EN 556-2:2015

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Zahtjevi za medicinske proizvode koji se označavaju sa „STERILNO” -- 2. dio: Zahtjevi za aseptički obrađene medicinske proizvode

13.5.2016.

EN 556-2:2003

Napomena 2.1

30.6.2016.

CEN

EN 1041:2008

Informacije koje daje proizvođač medicinskih proizvoda

19.2.2009.

EN 1041:1998

Napomena 2.1

31.8.2011.

CEN

EN ISO 10993-1:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 1. dio: Procjena i ispitivanje (ISO 10993-1:2009)

2.12.2009.

EN ISO 10993-1:2009

Napomena 2.1

21.3.2010.

 

EN ISO 10993-1:2009/AC:2010

18.1.2011.

 

 

CEN

EN ISO 10993-3:2014

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 3. dio: Ispitivanja za genotoksičnost, karcinogenetiku i reproduktivnu toksičnost (ISO 10993-3:2014)

10.7.2015.

 

 

CEN

EN ISO 10993-4:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 4. dio: Odabir ispitivanja za interakciju s krvlju (ISO 10993-4:2002, uključujući Amd 1:2006)

2.12.2009.

EN ISO 10993-4:2002

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10993-5:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 5. dio: Ispitivanja za in vitro citotoksičnost (ISO 10993-5:2009)

2.12.2009.

EN ISO 10993-5:1999

Napomena 2.1

31.12.2009.

CEN

EN ISO 10993-6:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 6. dio: Ispitivanja lokalnog djelovanja nakon implantacije (ISO 10993-6:2007)

2.12.2009.

EN ISO 10993-6:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10993-7:2008

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 7. dio: Ostaci pri sterilizaciji etilen oksidom (ISO 10993-7:2008)

7.7.2010.

 

 

 

EN ISO 10993-7:2008/AC:2009

7.7.2010.

 

 

CEN

EN ISO 10993-9:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 9. dio: Okvir za identifikaciju i količinsko određivanje moguće istrošenosti proizvoda (ISO 10993-9:2009)

2.12.2009.

EN ISO 10993-9:2009

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10993-11:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 11. dio: Ispitivanja za sustavnu toksičnost (ISO 10993-11:2006)

2.12.2009.

EN ISO 10993-11:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10993-12:2012

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 12. dio: Priprema uzoraka i referentni materijali (ISO 10993-12:2012)

24.1.2013.

EN ISO 10993-12:2009

Napomena 2.1

31.1.2013.

CEN

EN ISO 10993-13:2010

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 13. dio: Identifikacija i količinsko određivanje istrošenosti proizvoda od polimerskih medicinskih proizvoda (ISO 10993-13:2010)

18.1.2011.

EN ISO 10993-13:2009

Napomena 2.1

31.12.2010.

CEN

EN ISO 10993-16:2010

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 16. dio: Nacrt toksikokinetičkog istraživanja za istrošene proizvode i lužine (ISO 10993-16:2010)

7.7.2010.

EN ISO 10993-16:2009

Napomena 2.1

31.8.2010.

CEN

EN ISO 10993-17:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 17. dio: Utvrđivanje dopuštenih granica za lužnate tvari (ISO 10993-17:2002)

2.12.2009.

EN ISO 10993-17:2002

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10993-18:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 18. dio: Kemijska svojstva materijala (ISO 10993-18:2005)

2.12.2009.

EN ISO 10993-18:2005

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 11135-1:2007

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Etilen oksid -- 1. dio: Zahtjevi za provedbu, vrednovanje i rutinsku kontrolu sterilizacije medicinskih proizvoda (ISO 11135-1:2007)

9.8.2007.

EN 550:1994

Napomena 2.1

31.5.2010.

CEN

EN ISO 11137-1:2015

Sterilizacija proizvoda za zdravstvenu skrb -- Zračenje -- 1. dio: Zahtjevi za razvoj, vrednovanje i kontrolu provedbe sterilizacijskog postupka za medicinske proizvode (ISO 11137-1:2006)

13.5.2016.

EN ISO 11137-1:2006

Napomena 2.1

30.6.2016.

CEN

EN ISO 11137-2:2015

Sterilizacija proizvoda za zdravstvenu skrb -- Zračenje -- 2. dio: Utemeljenje doze za sterilizaciju (ISO 11137-2:2013)

13.5.2016.

EN ISO 11137-2:2013

Napomena 2.1

30.6.2016.

CEN

EN ISO 11138-2:2009

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Biološki indikatori -- 2. dio: Biološki indikatori u sterilizaciji etilen oksidom (ISO 11138-2:2006)

2.12.2009.

EN ISO 11138-2:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 11138-3:2009

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Biološki indikatori -- 3. dio: Biološki indikatori u sterilizaciji vodenom parom (ISO 11138-3:2006)

2.12.2009.

EN ISO 11138-3:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 11140-1:2009

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Kemijski indikatori -- 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 11140-1:2005)

2.12.2009.

EN ISO 11140-1:2005

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 11607-1:2009

Ambalaža za završno sterilizirane medicinske proizvode -- 1. dio: Zahtjevi za materijale, sustave sterilne obloge i sustave ambalaže (ISO 11607-1:2006)

2.12.2009.

EN ISO 11607-1:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 11737-1:2006

Sterilizacija medicinskoga pribora -- Mikrobiološke metode -- 1. dio: Određivanje vrste i broja mikroorganizama na proizvodima (ISO 11737-1:2006)

7.9.2006.

EN 1174-1:1996

EN 1174-2:1996

EN 1174-3:1996

Napomena 2.1

31.10.2006.

 

EN ISO 11737-1:2006/AC:2009

2.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11737-2:2009

Sterilizacija medicinskoga pribora -- Mikrobiološke metode -- 2. dio: Ispitivanja sterilnosti koja se izvode pri validaciji procesa sterilizacije (ISO 11737-2:2009)

7.7.2010.

 

 

CEN

EN ISO 13408-1:2015

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 1. dio: Temeljni zahtjevi (ISO 13408-1:2008)

13.5.2016.

EN ISO 13408-1:2011

Napomena 2.1

30.6.2016.

CEN

EN ISO 13408-2:2011

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 2. dio: Filtracija (ISO 13408-2:2003)

19.8.2011.

EN 13824:2004

Napomena 2.1

31.12.2011.

CEN

EN ISO 13408-3:2011

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 3. dio: Liofilizacija (ISO 13408-3:2006)

19.8.2011.

EN 13824:2004

Napomena 2.1

31.12.2011.

CEN

EN ISO 13408-4:2011

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 4. dio: Tehnologije čišćenja na mjestu (ISO 13408-4:2005)

19.8.2011.

EN 13824:2004

Napomena 2.1

31.12.2011.

CEN

EN ISO 13408-5:2011

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 5. dio: Sterilizacija na mjestu (ISO 13408-5:2006)

19.8.2011.

EN 13824:2004

Napomena 2.1

31.12.2011.

CEN

EN ISO 13408-6:2011

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 6. dio: Sustavi izolacije (ISO 13408-6:2005)

19.8.2011.

EN 13824:2004

Napomena 2.1

31.12.2011.

CEN

EN ISO 13408-7:2015

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 7. dio: Alternativni postupci za medicinske proizvode i kombinirane faramaceutske proizvode (ISO 13408-7:2012)

13.5.2016.

 

 

CEN

EN ISO 13485:2016

Medicinski uređaji -- Sustavi upravljanja kvalitetom -- Zahtjevi za zakonsku namjenu (ISO 13485:2016)

Prva objava

EN ISO 13485:2012

Napomena 2.1

31.3.2019.

 

EN ISO 13485:2016/AC:2016

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 14155:2011

Klinička ispitivanja medicinskih sredstava za ljude -- Dobra klinička praksa (ISO 14155:2011)

27.4.2012.

EN ISO 14155:2011

Napomena 2.1

30.4.2012.

 

EN ISO 14155:2011/AC:2011

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 14937:2009

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Opći zahtjevi za značajke sredstva za sterilizaciju i za provedbu, vrednovanje i rutinsku kontrolu sterilizacije medicinskih proizvoda (ISO 14937:2009)

7.7.2010.

EN ISO 14937:2000

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 14971:2012

Medicinski proizvodi -- Primjena upravljanja rizikom za medicinske proizvode (ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01)

30.8.2012.

EN ISO 14971:2009

Napomena 2.1

30.8.2012.

CEN

EN ISO 15223-1:2016

Medicinski proizvodi -- Simboli za upotrebu u označivanju medicinskih proizvoda i informacijama uz medicinske proizvode -- 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 15223-1:2016, Corrected version 2016-12-15)

Prva objava

EN 980:2008

Napomena 2.1

31.12.2017.

CEN

EN ISO 17665-1:2006

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Vlažna toplina -- 1. dio: Zahtjevi za provedbu, vrednovanje i rutinsku kontrolu sterilizacije medicinskih proizvoda (ISO 17665-1:2006)

15.11.2006.

EN 554:1994

Napomena 2.1

31.8.2009.

CEN

EN 45502-1:1997

Aktivni implantabilni medicinski uređaji -- 1. dio: Opći zahtjevi za sigurnost, označivanje i obavijesti koje mora dati proizvođač

27.8.1998.

 

 

Cenelec

EN 45502-2-1:2003

Aktivni implantabilni medicinski uređaji -- Dio 2-1: Posebni zahtjevi za aktivne implantabilne medicinske uređaje (elektrostimulatore srca) namijenjene liječenju bradiaritmija

8.7.2004.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 45502-2-2:2008

Aktivni implantabilni medicinski uređaji -- Dio 2-2: Posebni zahtjevi za aktivne implantabilne medicinske uređaje namijenjene liječenju tahiaritmija (uključuje implantabilne defibrilatore)

27.11.2008.

 

 

 

EN 45502-2-2:2008/AC:2009

18.1.2011.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 45502-2-3:2010

Aktivni implantabilni medicinski uređaji -- Dio 2-3: Posebni zahtjevi za usadne sustave pužnica i slušnih dijelova mozga

18.1.2011.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-1:2006

Medicinski električni uređaji – 1. dio: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke

IEC 60601-1:2005

27.11.2008.

EN 60601-1:1990

+ A13:1996

+ A1:1993

+ A2:1995

Napomena 2.1

1.6.2012.

 

EN 60601-1:2006/AC:2010

18.1.2011.

 

 

 

EN 60601-1:2006/A1:2013

IEC 60601-1:2005/A1:2012

10.7.2015.

Napomena 3

31.12.2017.

Dodatak napomenama 1. i 3. u vezi s datumima prestanka pretpostavke sukladnosti pri primjeni norme EN 60601-1:2006.

Datum prestanka pretpostavke sukladnosti pri primjeni norme EN 60601-1:2006 jest 31.12.2017. Međutim, od 31.12.2015. u Prilogu ZZ normi EN 60601-1:2006 više se ne utvrđuje pretpostavka sukladnosti s bitnim zahtjevima Direktive 90/385/EEZ. Od 1.1.2016. samo se klauzulama i potklauzulama norme EN 60601-1:2006 koje odgovaraju klauzulama i potklauzulama iz Priloga ZZ normi EN 60601-1:2006/A1:2013 propisuje pretpostavka sukladnosti s bitnim zahtjevima Direktive 90/385/EEZ u mjeri navedenoj u Prilogu ZZ normi EN 60601-1:2006/A1:2013.

Cenelec

EN 60601-1-6:2010

Medicinski električni uređaji – Dio 1-6: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke – Popratna norma: Upotrebljivost

IEC 60601-1-6:2010

18.1.2011.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 62304:2006

Programske podrške medicinskih uređaja – Održavanje programske podrške za vrijeme životnog vijeka

IEC 62304:2006

27.11.2008.

 

 

 

EN 62304:2006/AC:2008

18.1.2011.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i Cenelec objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL C 338, 27.9.2014., str. 31.


17.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/29


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive Vijeća 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 389/03)

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 285:2006+A2:2009

Sterilizatori -- Parni sterilizatori -- Veliki sterilizatori

2.12.2009.

EN 285:2006+A1:2008

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 455-1:2000

Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu -- 1. dio: Zahtjevi i ispitivanje na postojanje rupa

30.9.2005.

EN 455-1:1993

Napomena 2.1

30.4.2001.

CEN

EN 455-2:2009+A2:2013

Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu -- 2. dio: Zahtjevi i ispitivanje fizičkih svojstava

16.5.2014.

EN 455-2:2009+A1:2011

Napomena 2.1

31.10.2014.

CEN

EN 455-3:2006

Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu -- 3. dio: Zahtjevi i ispitivanje za biološko vrednovanje

9.8.2007.

EN 455-3:1999

Napomena 2.1

30.6.2007.

CEN

EN 455-4:2009

Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu -- 4. dio: Zahtjevi i ispitivanje za određivanje roka upotrebe

7.7.2010.

 

 

CEN

EN 556-1:2001

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Zahtjevi za medicinske proizvode koji se označavaju sa „STERILNO” -- 1. dio: Zahtjevi za završno sterilizirane proizvode

31.7.2002.

EN 556:1994 + A1:1998

Napomena 2.1

30.4.2002.

 

EN 556-1:2001/AC:2006

15.11.2006.

 

 

CEN

EN 556-2:2015

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Zahtjevi za medicinske proizvode koji se označavaju sa „STERILNO” -- 2. dio: Zahtjevi za aseptički obrađene medicinske proizvode

13.5.2016.

EN 556-2:2003

Napomena 2.1

30.6.2016.

CEN

EN 794-3:1998+A2:2009

Plućni ventilatori -- 3. dio: Posebni zahtjevi za prijenosne ventilatore za hitne slučajeve

7.7.2010.

EN 794-3:1998

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 1041:2008

Informacije koje daje proizvođač medicinskih proizvoda

19.2.2009.

EN 1041:1998

Napomena 2.1

31.8.2011.

CEN

EN 1060-3:1997+A2:2009

Neinvazivni sfigmomanometri -- 3. dio: Dodatni zahtjevi za elektromehaničke sustave za mjerenje krvnog tlaka

7.7.2010.

EN 1060-3:1997

Napomena 2.1

31.5.2010.

CEN

EN 1060-4:2004

Neinvazivni sfigmomanometri -- 4. dio: Postupci ispitivanja za određivanje opće točnosti sustava automatskih neinvazivnih sfigmomanometara

30.9.2005.

 

 

CEN

EN ISO 1135-4:2011

Oprema za transfuziju za medicinsku primjenu -- 4. dio: Setovi za transfuziju za jednokratnu upotrebu (ISO 1135-4:2010)

27.4.2012.

EN ISO 1135-4:2010

Napomena 2.1

30.4.2012.

CEN

EN 1282-2:2005+A1:2009

Traheostomijske cijevi -- 2. dio: Cijevi za djecu (ISO 5366-3:2001, MOD)

7.7.2010.

EN 1282-2:2005

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 1422:1997+A1:2009

Sterilizatori za medicinske namjene -- Etilen oksid sterilizatori -- Zahtjevi i ispitne metode

2.12.2009.

EN 1422:1997

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 1618:1997

Kateteri koji nisu intravaskularni -- Metode ispitivanja zajedničkih svojstava

9.5.1998.

 

 

CEN

EN 1639:2009

Stomatologija -- Medicinski proizvodi za stomatologiju -- Instrumenti

7.7.2010.

EN 1639:2004

Napomena 2.1

30.4.2010.

CEN

EN 1640:2009

Stomatologija -- Medicinski proizvodi za stomatologiju -- Oprema

7.7.2010.

EN 1640:2004

Napomena 2.1

30.4.2010.

CEN

EN 1641:2009

Stomatologija -- Medicinski proizvodi za stomatologiju -- Materijali

7.7.2010.

EN 1641:2004

Napomena 2.1

30.4.2010.

CEN

EN 1642:2011

Stomatologija -- Medicinski proizvodi za stomatologiju -- Zubni implantati

27.4.2012.

EN 1642:2009

Napomena 2.1

30.4.2012.

CEN

EN 1707:1996

Konični spojni elementi sa 6-postotnim (Luer) nastavkom za šprice, igle i drugu određenu medicinsku opremu -- Spojni elementi za zaključavanje

17.5.1997.

 

 

CEN

EN 1782:1998+A1:2009

Trahealne cijevi i priključci

7.7.2010.

EN 1782:1998

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 1789:2007+A1:2010

Medicinski automobili i njihova oprema -- Cestovni medicinski automobili

18.1.2011.

 

 

CEN

EN 1820:2005+A1:2009

Zračni baloni za anesteziju (ISO 5362:2000, MOD)

7.7.2010.

EN 1820:2005

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 1865-1:2010+A1:2015

Oprema za postupanje s bolesnikom koja se upotrebljava u cestovnim ambulantnim vozilima -- 1. dio: Općeniti sustav ležaja i opreme za postupanje s bolesnikom

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 1865-2:2010+A1:2015

Oprema za postupanje s bolesnikom koja se upotrebljava u cestovnim ambulantnim vozilima -- 2. dio: Ležaj s pogonom

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 1865-3:2012

Oprema za postupanje s bolesnikom koja se upotrebljava u cestovnim ambulantnim vozilima -- 3. dio: Ležaj s pojačanim osobinama

30.8.2012.

EN 1865:1999

Napomena 2.1

31.12.2012.

CEN

EN 1865-4:2012

Oprema za postupanje s bolesnikom koja se upotrebljava u cestovnim ambulantnim vozilima -- 4. dio: Sklopiva stolica za prijenos bolesnika

30.8.2012.

EN 1865:1999

Napomena 2.1

31.10.2012.

CEN

EN 1865-5:2012

Oprema za postupanje s bolesnikom koja se upotrebljava u cestovnim ambulantnim vozilima -- 5. dio: Nosač ležaja

30.8.2012.

EN 1865:1999

Napomena 2.1

31.12.2012.

CEN

EN 1985:1998

Pomagala za hodanje -- Opći zahtjevi i metode ispitivanja

10.8.1999.

 

 

Ova norma i dalje se mora izmijeniti kako bi se u obzir uzeli uvjeti uvedeni Direktivom 2007/47/EZ. Izmijenjenu normu objavit će bez odlaganja Europski odbor za normizaciju. Proizvođače se upućuje da provjere jesu li obuhvaćeni svi predmetni bitni zahtjevi izmijenjene direktive

CEN

EN ISO 3826-2:2008

Plastični sklopivi spremnici za ljudsku krv i komponente krvi -- 2. dio: Grafički simboli na naljepnicama i u uputama za upotrebu (ISO 3826-2:2008)

19.2.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3826-3:2007

Plastični sklopivi spremnici za ljudsku krv i komponente krvi -- 3. dio: Sustavi vrećica za prikupljanje krvi s integriranim funkcijama (ISO 3826-3:2006)

27.2.2008.

 

 

CEN

EN ISO 3826-4:2015

Plastični sklopivi spremnici za ljudsku krv i komponente krvi -- 4. dio: Sustavi vrećica za prikupljanje krvi za afarezu s integriranim funkcijama (ISO 3826-4:2015)

13.5.2016.

 

 

CEN

EN ISO 4074:2002

Kondomi od prirodnog lateksa -- Zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 4074:2002)

31.7.2002.

EN 600:1996

Napomena 2.1

31.8.2005.

CEN

EN ISO 4135:2001

Anestetička i respiracijska oprema -- Terminološki rječnik (ISO 4135:2001)

31.7.2002.

EN ISO 4135:1996

Napomena 2.1

28.2.2002.

CEN

EN ISO 5359:2008

Niskotlačni cjevovodni sklop za primjenu s medicinskim plinovima (ISO 5359:2008)

23.7.2008.

EN 739:1998

Napomena 2.1

30.6.2010.

 

EN ISO 5359:2008/A1:2011

30.8.2012.

Napomena 3

30.6.2012.

CEN

EN ISO 5360:2009

Anestetički isparivači -- Sustavi punjenja specifični za plin (ISO 5360:2006)

2.12.2009.

EN ISO 5360:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 5366-1:2009

Anestetička i respiracijska oprema -- Traheostomijske cijevi -- 1. dio: Cijevi i spojevi za uporabu kod odraslih (ISO 5366-1:2000)

2.12.2009.

EN ISO 5366-1:2004

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 5840:2009

Kardiovaskularni implantati -- Umjetni srčani zalisci (proteze) (ISO 5840:2005)

2.12.2009.

EN ISO 5840:2005

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 7197:2009

Neurokirurški implantati -- Sterilni jednokratni shuntovi za hidrocefalus i njihove komponente (ISO 7197:2006, uključujući Cor 1:2007)

2.12.2009.

EN ISO 7197:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 7376:2009

Anestetička i respiracijska oprema -- Laringoskopi za trahealnu intubaciju (ISO 7376:2009)

2.12.2009.

EN ISO 7376:2009

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 7396-1:2007

Cjevovodni sustavi za medicinske plinove -- 1. dio: Cjevovodni sustavi za komprimirane medicinske plinove i vakuum (ISO 7396-1:2007)

9.8.2007.

EN 737-3:1998

Napomena 2.1

30.4.2009.

 

EN ISO 7396-1:2007/A1:2010

7.7.2010.

Napomena 3

31.7.2010.

 

EN ISO 7396-1:2007/A2:2010

7.7.2010.

Napomena 3

31.8.2010.

CEN

EN ISO 7396-2:2007

Cjevovodni sustavi za medicinske plinove -- 2. dio: Sustavi za odstranjivanje anestetičkih plinova (ISO 7396-2:2007)

9.8.2007.

EN 737-2:1998

Napomena 2.1

30.4.2009.

CEN

EN ISO 7886-3:2009

Sterilne šprice za potkožnu injekciju za jednokratnu upotrebu -- 3. dio: Šprice s fiksnom dozom cjepiva s automatskom blokadom (ISO 7886-3:2005)

7.7.2010.

EN ISO 7886-3:2005

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 7886-4:2009

Sterilne šprice za potkožnu injekciju za jednokratnu upotrebu -- 4. dio: Šprice s funkcijom sprečavanja ponovne upotrebe (ISO 7886-4:2006)

7.7.2010.

EN ISO 7886-4:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 8185:2009

Ovlaživači respiracijskog trakta za medicinsku uporabu -- Posebni zahtjevi za sustav respiracijskog ovlaživanja (ISO 8185:2007)

2.12.2009.

EN ISO 8185:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 8359:2009

Koncentratori kisika za medicinsku uporabu -- Sigurnosni zahtjevi (ISO 8359:1996)

2.12.2009.

EN ISO 8359:1996

Napomena 2.1

21.3.2010.

 

EN ISO 8359:2009/A1:2012

16.1.2015.

Napomena 3

31.1.2013.

CEN

EN ISO 8835-2:2009

Inhalacijski anestetički sustavi – 2.dio: Anestetički dišni sustavi (ISO 8835-2:2007)

2.12.2009.

EN ISO 8835-2:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 8835-3:2009

Inhalacijski anestetički sustavi – 3.dio: Sustavi provođenja i aktivnog odstranjivanja anestetičkih plinova (ISO 8835-3:2007)

2.12.2009.

EN ISO 8835-3:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

 

EN ISO 8835-3:2009/A1:2010

13.5.2011.

Napomena 3

30.4.2011.

CEN

EN ISO 8835-4:2009

Inhalacijski anestetički sustavi – 4.dio: Uređaji za opskrbu anestetičkim parama (ISO 8835-4:2004)

2.12.2009.

EN ISO 8835-4:2004

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 8835-5:2009

Inhalacijski anestetički sustavi – 5.dio: Anestetički ventilatori (ISO 8835-5:2004)

2.12.2009.

EN ISO 8835-5:2004

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 9170-1:2008

Priključne jedinice za sustav cjevovoda medicinskih plinova -- 1. dio: Priključne jedinice za primjenu sa stlačenim medicinskim plinovima i vakuumom (ISO 9170-1:2008)

19.2.2009.

EN 737-1:1998

Napomena 2.1

31.7.2010.

CEN

EN ISO 9170-2:2008

Priključne jedinice za sustav cjevovoda medicinskih plinova -- 2. dio: Priključne jedinice sustava odsisa anestetičkih plinova (ISO 9170-2:2008)

19.2.2009.

EN 737-4:1998

Napomena 2.1

31.7.2010.

CEN

EN ISO 9360-1:2009

Anestetička i respiracijska oprema -- Izmjenjivači topline i vlage (HMEs) za ovlaživanje dišnih plinova za ljude -- 1. dio: HMEs za upotrebu s minimalnim volumenom udisaja od 250 ml (ISO 9360-1:2000)

2.12.2009.

EN ISO 9360-1:2000

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 9360-2:2009

Anestetička i respiracijska oprema -- Izmjenjivači topline i vlage (HMEs) za ovlaživanje dišnih plinova za ljude -- 2. dio: HMEs za upotrebu kod trahetomiranih bolesnika s minimalnim volumenom udisaja od 250 ml (ISO 9360-2:2001)

2.12.2009.

EN ISO 9360-2:2002

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 9713:2009

Neurokirurški implantati -- Samozatvarajuće stezaljke za upotrebu kod intrakranijske aneurizme (ISO 9713:2002)

2.12.2009.

EN ISO 9713:2004

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10079-1:2009

Medicinska usisna oprema -- 1. dio: Električno pogonjena usisna oprema -- Sigurnosni zahtjevi (ISO 10079-1:1999)

2.12.2009.

EN ISO 10079-1:1999

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10079-2:2009

Medicinska usisna oprema -- 2. dio: Ručno pogonjena usisna oprema (ISO 10079-2:1999)

2.12.2009.

EN ISO 10079-2:1999

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10079-3:2009

Medicinska usisna oprema -- 3. dio: Usisna oprema pogonjena vakuumom ili izvorima tlaka (ISO 10079-3:1999)

2.12.2009.

EN ISO 10079-3:1999

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10328:2016

Protetika -- Ispitivanje konstrukcije proteza za donje ekstremitete -- Zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 10328:2016)

Prva objava

EN ISO 10328:2006

Napomena 2.1

30.6.2018.

CEN

EN ISO 10524-1:2006

Regulatori tlaka za uporabu s medicinskim plinovima -- 1. dio: Regulatori tlaka i regulatori tlaka s uređajima za mjerenje protoka (ISO 10524-1:2006)

2.6.2006.

EN 738-1:1997

Napomena 2.1

31.10.2008.

CEN

EN ISO 10524-2:2006

Regulatori tlaka za uporabu s medicinskim plinovima -- 2. dio: Regulatori tlaka baterija boca i tlaka središnjeg sustava opskrbe (ISO 10524-2:2005)

7.6.2009.

EN 738-2:1998

Napomena 2.1

31.10.2008.

CEN

EN ISO 10524-3:2006

Regulatori tlaka za uporabu s medicinskim plinovima -- 3. dio: Regulatori tlaka integrirani s ventilima na boci (ISO 10524-3:2005)

7.9.2006.

EN 738-3:1998

Napomena 2.1

31.10.2008.

CEN

EN ISO 10524-4:2008

Regulatori pritiska za uporabu s medicinskim plinovima -- 4. dio: Niskotlačni regulatori (ISO 10524-4:2008)

23.7.2008.

EN 738-4:1998

Napomena 2.1

30.6.2010.

CEN

EN ISO 10535:2006

Dizala za prijevoz osoba s invaliditetom -- Zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 10535:2006)

9.8.2007.

EN ISO 10535:1998

Napomena 2.1

30.6.2007.

Ova norma i dalje se mora izmijeniti kako bi se u obzir uzeli uvjeti uvedeni Direktivom 2007/47/EZ. Izmijenjenu normu objavit će bez odlaganja Europski odbor za normizaciju. Proizvođače se upućuje da provjere jesu li obuhvaćeni svi predmetni bitni zahtjevi izmijenjene direktive

CEN

EN ISO 10555-1:2009

Sterilni jednokratni intravaskularni kateteri -- 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 10555-1:1995+Amd 1:1999+Amd 2:2004)

2.12.2009.

EN ISO 10555-1:1996

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10651-2:2009

Plućni ventilatori za medicinsku uporabu -- Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i nužne značajke -- 2. dio: Uređaji za potporu disanju za kućnu njegu kod pacijenata ovisnih o ventilatoru (ISO 10651-2:2004)

2.12.2009.

EN ISO 10651-2:2004

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10651-4:2009

Plućni ventilatori -- 4. dio: Posebni zahtjevi za balone za ručnu ventilaciju pogonjene ljudskom snagom (ISO 10651-4:2002)

2.12.2009.

EN ISO 10651-4:2002

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10651-6:2009

Plućni ventilatori za medicinsku uporabu -- Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i nužne značajke -- 6. dio: Uređaji za potporu disanju za primjenu u kućnoj njezi (ISO 10651-6:2004)

2.12.2009.

EN ISO 10651-6:2004

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10993-1:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 1. dio: Procjena i ispitivanje (ISO 10993-1:2009)

2.12.2009.

EN ISO 10993-1:2009

Napomena 2.1

21.3.2010.

 

EN ISO 10993-1:2009/AC:2010

18.1.2011.

 

 

CEN

EN ISO 10993-3:2014

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 3. dio: Ispitivanja za genotoksičnost, karcinogenetiku i reproduktivnu toksičnost (ISO 10993-3:2014)

10.7.2015.

EN ISO 10993-3:2009

Napomena 2.1

Datum ove objave

CEN

EN ISO 10993-4:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 4. dio: Odabir ispitivanja za interakciju s krvlju (ISO 10993-4:2002, uključujući Amd 1:2006)

2.12.2009.

EN ISO 10993-4:2002

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10993-5:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 5. dio: Ispitivanja za in vitro citotoksičnost (ISO 10993-5:2009)

2.12.2009.

EN ISO 10993-5:1999

Napomena 2.1

31.12.2009.

CEN

EN ISO 10993-6:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 6. dio: Ispitivanja lokalnog djelovanja nakon implantacije (ISO 10993-6:2007)

2.12.2009.

EN ISO 10993-6:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10993-7:2008

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 7. dio: Ostaci pri sterilizaciji etilen oksidom (ISO 10993-7:2008)

19.2.2009.

 

 

 

EN ISO 10993-7:2008/AC:2009

7.7.2010.

 

 

CEN

EN ISO 10993-9:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 9. dio: Okvir za identifikaciju i količinsko određivanje moguće istrošenosti proizvoda (ISO 10993-9:2009)

2.12.2009.

EN ISO 10993-9:2009

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10993-11:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 11. dio: Ispitivanja za sustavnu toksičnost (ISO 10993-11:2006)

2.12.2009.

EN ISO 10993-11:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10993-12:2012

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 12. dio: Priprema uzoraka i referentni materijali (ISO 10993-12:2012)

24.1.2013.

EN ISO 10993-12:2009

Napomena 2.1

31.1.2013.

CEN

EN ISO 10993-13:2010

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 13. dio: Identifikacija i količinsko određivanje istrošenosti proizvoda od polimerskih medicinskih proizvoda (ISO 10993-13:2010)

18.1.2011.

EN ISO 10993-13:2009

Napomena 2.1

31.12.2010.

CEN

EN ISO 10993-14:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 14. dio: Identifikacija i količinsko određivanje istrošenosti proizvoda od keramike (ISO 10993-14:2001)

2.12.2009.

EN ISO 10993-14:2001

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10993-15:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 15. dio: Identifikacija i količinsko određivanje istrošenosti proizvoda od metala i slitina (ISO 10993-15:2000)

2.12.2009.

EN ISO 10993-15:2000

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10993-16:2010

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 16. dio: Nacrt toksikokinetičkog istraživanja za istrošene proizvode i lužine (ISO 10993-16:2010)

7.7.2010.

EN ISO 10993-16:2009

Napomena 2.1

31.8.2010.

CEN

EN ISO 10993-17:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 17. dio: Utvrđivanje dopuštenih granica za lužnate tvari (ISO 10993-17:2002)

2.12.2009.

EN ISO 10993-17:2002

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 10993-18:2009

Biološka procjena medicinskih proizvoda -- 18. dio: Kemijska svojstva materijala (ISO 10993-18:2005)

2.12.2009.

EN ISO 10993-18:2005

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 11135-1:2007

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Etilen oksid -- 1. dio: Zahtjevi za provedbu, vrednovanje i rutinsku kontrolu sterilizacije medicinskih proizvoda (ISO 11135-1:2007)

9.8.2007.

EN 550:1994

Napomena 2.1

31.5.2010.

CEN

EN ISO 11137-1:2015

Sterilizacija proizvoda za zdravstvenu skrb -- Zračenje -- 1. dio: Zahtjevi za razvoj, vrednovanje i kontrolu provedbe sterilizacijskog postupka za medicinske proizvode (ISO 11137-1:2006)

13.5.2016.

EN ISO 11137-1:2006

Napomena 2.1

30.6.2016.

CEN

EN ISO 11137-2:2015

Sterilizacija proizvoda za zdravstvenu skrb -- Zračenje -- 2. dio: Utemeljenje doze za sterilizaciju (ISO 11137-2:2013)

13.5.2016.

EN ISO 11137-2:2013

Napomena 2.1

30.6.2016.

CEN

EN ISO 11138-2:2009

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Biološki indikatori -- 2. dio: Biološki indikatori u sterilizaciji etilen oksidom (ISO 11138-2:2006)

2.12.2009.

EN ISO 11138-2:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 11138-3:2009

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Biološki indikatori -- 3. dio: Biološki indikatori u sterilizaciji vodenom parom (ISO 11138-3:2006)

2.12.2009.

EN ISO 11138-3:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 11140-1:2009

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Kemijski indikatori -- 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 11140-1:2005)

2.12.2009.

EN ISO 11140-1:2005

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 11140-3:2009

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Kemijski indikatori -- 3. dio: Indikatori 2. klase za ispitivanje penetracije pare po Bowieu i Dicku (ISO 11140-3:2007, uključujući Cor 1:2007)

2.12.2009.

EN ISO 11140-3:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 11197:2009

Opskrbni uređaji za medicinske medije (ISO 11197:2004)

2.12.2009.

EN ISO 11197:2004

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 11607-1:2009

Ambalaža za završno sterilizirane medicinske proizvode -- 1. dio: Zahtjevi za materijale, sustave sterilne obloge i sustave ambalaže (ISO 11607-1:2006)

2.12.2009.

EN ISO 11607-1:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 11607-2:2006

Ambalaža za završno sterilizirane medicinske proizvode -- 2. dio: Zahtjevi za oblikovanje, lijepljenje i postupke sastavljanja (ISO 11607-2:2006)

7.9.2006.

 

 

CEN

EN ISO 11737-1:2006

Sterilizacija medicinskoga pribora -- Mikrobiološke metode -- 1. dio: Određivanje vrste i broja mikroorganizama na proizvodima (ISO 11737-1:2006)

7.9.2006.

EN 1174-1:1996

EN 1174-2:1996

EN 1174-3:1996

Napomena 2.1

31.10.2006.

 

EN ISO 11737-1:2006/AC:2009

2.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11737-2:2009

Sterilizacija medicinskoga pribora -- Mikrobiološke metode -- 2. dio: Ispitivanja sterilnosti koja se izvode pri validaciji procesa sterilizacije (ISO 11737-2:2009)

7.7.2010.

 

 

CEN

EN ISO 11810-1:2009

Laseri i pridružena oprema -- Metode ispitivanja i razredba otpornosti kirurških zastora i/ili zaštitnih pokrivala za pacijente na lasersko zračenje -- 1. dio: Primarno zapaljenje i prodiranje (ISO 11810-1:2005)

2.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11810-2:2009

Laseri i pridružena oprema -- Metode ispitivanja i razredba otpornosti kirurških zastora i/ili zaštitnih pokrivala za pacijente na lasersko zračenje -- 2. dio: Sekundarno zapaljenje (ISO 11810-2:2007)

2.12.2009.

EN ISO 11810-2:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 11979-8:2009

Oftalmološki implantanti -- Intraokularne leće -- 8. dio: Osnovni zahtjevi (ISO 11979-8:2006)

2.12.2009.

EN ISO 11979-8:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 11990-1:2014

Laseri i pridružena oprema -- Utvrđivanje otpornosti trahealnih intubacijskih cijevi na lasersko zračenje -- 1. dio: Tijelo trahealne intubacijske cijevi (ISO 11990-1:2011)

10.7.2015.

 

 

CEN

EN ISO 11990-2:2014

Laseri i pridružena oprema -- Utvrđivanje otpornosti trahealnih intubacijskih cijevi na lasersko zračenje -- 2. dio: Balonski završetci trahealnih intubacijskih cijevi (ISO 11990-2:2010)

10.7.2015.

 

 

CEN

EN 12006-2:1998+A1:2009

Neaktivni kirurški implantati -- Posebni zahtjevi za srčane i vaskularne implantate -- 2. dio: Vaskularne proteze uključujući cjevčice prema srčanim zaliscima

2.12.2009.

EN 12006-2:1998

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 12006-3:1998+A1:2009

Neaktivni kirurški implantati – Posebni zahtjevi za kardijalne i vaskularne implantate – 3. dio: Endovaskularna sredstva

2.12.2009.

EN 12006-3:1998

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 12183:2009

Invalidska kolica na ručni pogon -- Zahtjevi i metode ispitivanja

7.7.2010.

 

 

CEN

EN 12184:2009

Invalidska kolica na električni pogon, skuteri i njihovi punjači -- Zahtjevi i metode ispitivanja

7.7.2010.

 

 

CEN

EN 12342:1998+A1:2009

Cijevi za disanje namijenjene za uporabu s anestetičkim uređajima i ventilatorima

7.7.2010.

EN 12342:1998

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 12470-1:2000+A1:2009

Medicinski termometri -- 1. dio: Stakleni termometri punjeni metalnom tekućinom s napravom za pokazivanje najviše temperature

2.12.2009.

EN 12470-1:2000

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 12470-2:2000+A1:2009

Medicinski termometri -- 2. dio: Termometri s promjenom faze (dot matrix)

2.12.2009.

EN 12470-2:2000

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 12470-3:2000+A1:2009

Medicinski termometri – 3. dio: Zahtjevi za cjelovite električne termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela (termometri sa sklopom za predviđanje temperature kao i termometri bez tog sklopa)

2.12.2009.

EN 12470-3:2000

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 12470-4:2000+A1:2009

Medicinski termometri – 4. dio: Električni termometri za neprekidno mjerenje temperature

2.12.2009.

EN 12470-4:2000

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 12470-5:2003

Medicinski termometri – 5. dio: Zahtjevi za infracrvene ušne termometre (za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela)

7.11.2003.

 

 

Ova norma i dalje se mora izmijeniti kako bi se u obzir uzeli uvjeti uvedeni Direktivom 2007/47/EZ. Izmijenjenu normu objavit će bez odlaganja Europski odbor za normizaciju. Proizvođače se upućuje da provjere jesu li obuhvaćeni svi predmetni bitni zahtjevi izmijenjene direktive

CEN

EN ISO 12870:2009

Oftalmološka optika -- Okviri za naočale -- Zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 12870:2004)

2.12.2009.

EN ISO 12870:2004

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 13060:2014

Mali sterilizatori na paru

10.7.2015.

EN 13060:2004+A2:2010

Napomena 2.1

Datum ove objave

CEN

EN ISO 13408-1:2015

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 1. dio: Temeljni zahtjevi (ISO 13408-1:2008)

13.5.2016.

EN ISO 13408-1:2011

Napomena 2.1

30.6.2016.

CEN

EN ISO 13408-2:2011

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 2. dio: Filtracija (ISO 13408-2:2003)

19.8.2011.

EN 13824:2004

Napomena 2.1

31.12.2011.

CEN

EN ISO 13408-3:2011

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 3. dio: Liofilizacija (ISO 13408-3:2006)

19.8.2011.

EN 13824:2004

Napomena 2.1

31.12.2011.

CEN

EN ISO 13408-4:2011

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 4. dio: Tehnologije čišćenja na mjestu (ISO 13408-4:2005)

19.8.2011.

EN 13824:2004

Napomena 2.1

31.12.2011.

CEN

EN ISO 13408-5:2011

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 5. dio: Sterilizacija na mjestu (ISO 13408-5:2006)

19.8.2011.

EN 13824:2004

Napomena 2.1

31.12.2011.

CEN

EN ISO 13408-6:2011

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 6. dio: Sustavi izolacije (ISO 13408-6:2005)

19.8.2011.

EN 13824:2004

Napomena 2.1

31.12.2011.

CEN

EN ISO 13408-7:2015

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 7. dio: Alternativni postupci za medicinske proizvode i kombinirane faramaceutske proizvode (ISO 13408-7:2012)

13.5.2016.

 

 

CEN

EN ISO 13485:2016

Medicinski uređaji -- Sustavi upravljanja kvalitetom -- Zahtjevi za zakonsku namjenu (ISO 13485:2016)

Prva objava

EN ISO 13485:2012

Napomena 2.1

31.3.2019.

 

EN ISO 13485:2016/AC:2016

Prva objava

 

 

CEN

EN 13544-1:2007+A1:2009

Oprema za respiracijsku terapiju -- 1. dio: Sustavi za stvaranje aerosola i njihovi dijelovi

7.7.2010.

EN 13544-1:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 13544-2:2002+A1:2009

Oprema za respiracijsku terapiju -- 2. dio: Cijevi i spojevi

7.7.2010.

EN 13544-2:2002

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 13544-3:2001+A1:2009

Oprema za respiracijsku terapiju -- 3. dio: Uređaji za obogaćivanje zraka kisikom

7.7.2010.

EN 13544-3:2001

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 13624:2003

Kemijski dezinficijensi i antiseptici -- Kvantitativni suspenzijski test za vrednovanje fungicidne djelotvornosti kemijskih dezinficijensa za instrumente koji se upotrebljavaju u medicini -- Metoda i zahtjevi testiranja (faza 2, korak 1)

30.9.2005.

 

 

CEN

EN 13718-1:2008

Medicinska vozila i njihova oprema -- Zračna ambulanta -- 1. dio: Zahtjev za medicinske uređaje koji se upotrebljavaju u zračnim ambulantama

19.2.2009.

EN 13718-1:2002

Napomena 2.1

28.2.2009.

CEN

EN 13718-2:2015

Medicinska vozila i njihova oprema -- Zračne ambulante -- 2. dio: Radni i tehnički zahtjevi za zračne ambulante

10.7.2015.

 

 

CEN

EN 13726-1:2002

Metode ispitivanja za primarne zavoje -- 1. dio: Aspekti apsorpcije

27.3.2003.

 

 

 

EN 13726-1:2002/AC:2003

2.12.2009.

 

 

CEN

EN 13726-2:2002

Metode ispitivanja za primarne zavoje -- 2. dio: Brzina propuštanja vodene pare kod propusnih zavoja od folije

27.3.2003.

 

 

CEN

EN 13727:2012

Kemijski dezinficijensi i antiseptici -- Kvantitativni suspenzijski test za vrednovanje baktericidne djelotvornosti u medicini -- Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 1)

30.8.2012.

EN 13727:2003

Napomena 2.1

30.11.2012.

CEN

EN 13867:2002+A1:2009

Koncentrati za hemodijalizu i srodne terapije

2.12.2009.

EN 13867:2002

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 13976-1:2011

Sustavi za spašavanje -- Transport inkubatora -- 1. dio: Uvjeti povezivanja

19.8.2011.

EN 13976-1:2003

Napomena 2.1

30.11.2011.

CEN

EN 13976-2:2011

Sustavi za spašavanje -- Transport inkubatora -- 2. dio: Zahtjevi za sustav

19.8.2011.

EN 13976-2:2003

Napomena 2.1

30.11.2011.

CEN

EN 14079:2003

Neaktivni medicinski proizvodi -- Izvedbeni zahtjevi i metode ispitivanja za hidrofilnu gazu od pamuka i hidrofilnu gazu od pamuka i viskoze

30.9.2005.

 

 

CEN

EN 14139:2010

Oftalmološka optika -- Specifikacije za gotove naočale

18.1.2011.

 

 

CEN

EN ISO 14155:2011

Klinička ispitivanja medicinskih sredstava za ljude -- Dobra klinička praksa (ISO 14155:2011)

27.4.2012.

EN ISO 14155:2011

Napomena 2.1

30.4.2012.

 

EN ISO 14155:2011/AC:2011

Prva objava

 

 

CEN

EN 14180:2003+A2:2009

Sterilizatori za medicinske namjene -- Sterilizacija niskotemperaturnom parom i formaldehidom -- Zahtjevi i ispitivanje

7.7.2010.

EN 14180:2003+A1:2009

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 14348:2005

Kemijski dezinficijensi i antiseptici -- Kvantitativni suspenzijski test za vrednovanje mikobaktericidne djelotvornosti kemijskih dezinficijenasa koji se upotrebljavaju u medicini, uključujući dezinficijense za instrumente -- Metoda testiranja i zahtjevi (faza 2/korak 1)

30.9.2005.

 

 

CEN

EN ISO 14408:2009

Trahealne cijevi dizajnirane za lasersku kirurgiju -- Zahtjevi za označivanje i prateće informacije (ISO 14408:2005)

2.12.2009.

EN ISO 14408:2005

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 14561:2006

Kemijski dezinficijensi i antiseptici -- Kvantitativni test na nosaču za vrednovanje baktericidne djelotvornosti za instrumente koji se upotrebljavaju u medicini -- Metoda testiranja i zahtjevi (faza 2/korak 2)

15.11.2006.

 

 

CEN

EN 14562:2006

Kemijski dezinficijensi i antiseptici -- Kvantitativni test na nosaču za vrednovanje fungicidne ili djelotvornosti na kvasce za instrumente koji se upotrebljavaju u medicini -- Metoda testiranja i zahtjevi (faza 2/korak 2)

15.11.2006.

 

 

CEN

EN 14563:2008

Kemijski dezinficijensi i antiseptici -- Kvantitativni test na nosaču za vrednovanje mikobaktericidne ili tuberkulocidne djelotvornosti za instrumente koji se upotrebljavaju u medicini -- Metoda testiranja i zahtjevi (faza 2/korak 2)

19.2.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14602:2011

Neaktivni kirurški implantati -- Implantati za osteosintezu -- Posebni zahtjevi (ISO 14602:2010)

27.4.2012.

EN ISO 14602:2010

Napomena 2.1

30.4.2012.

CEN

EN ISO 14607:2009

Neaktivni kirurški implantati -- Implantati za dojke -- Posebni zahtjevi (ISO 14607:2007)

2.12.2009.

EN ISO 14607:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 14630:2009

Neaktivni kirurški implantati -- Opći zahtjevi (ISO 14630:2008)

2.12.2009.

EN ISO 14630:2008

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 14683:2005

Kirurške maske -- Zahtjevi i metode ispitivanja

2.6.2006.

 

 

CEN

EN ISO 14889:2009

Oftalmološka optika -- Naočalne leće -- Osnovni zahtjevi za neoblikovane gotove leće (ISO 14889:2003)

2.12.2009.

EN ISO 14889:2003

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 14931:2006

Tlačne komore za boravak ljudi (PVHO) -- Sustavi tlačnih komora za hiperbaričnu terapiju -- Izvedba, sigurnosni zahtjevi i ispitivanje

15.11.2006.

 

 

CEN

EN ISO 14937:2009

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Opći zahtjevi za značajke sredstva za sterilizaciju i za provedbu, vrednovanje i rutinsku kontrolu sterilizacije medicinskih proizvoda (ISO 14937:2009)

7.7.2010.

EN ISO 14937:2000

Napomena 2.1

30.4.2010.

CEN

EN ISO 14971:2012

Medicinski proizvodi -- Primjena upravljanja rizikom za medicinske proizvode (ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01)

30.8.2012.

EN ISO 14971:2009

Napomena 2.1

30.8.2012.

CEN

EN ISO 15001:2011

Anestetička i respiracijska oprema -- Kompatibilnost s kisikom (ISO 15001:2010)

27.4.2012.

EN ISO 15001:2010

Napomena 2.1

30.4.2012.

CEN

EN ISO 15002:2008

Mjerni uređaji protoka koji se spajaju na priključnu jedinicu medicinskoga plinovodnog sustava (ISO 15002:2008)

19.2.2009.

EN 13220:1998

Napomena 2.1

31.7.2010.

CEN

EN ISO 15004-1:2009

Oftalmološki instrumenti -- Osnovni zahtjevi i metode ispitivanja -- 1. dio: Opći zahtjevi primijenjeni za sve oftalmološke instrumente (ISO 15004-1:2006)

2.12.2009.

EN ISO 15004-1:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 15223-1:2016

Medicinski proizvodi -- Simboli za upotrebu u označivanju medicinskih proizvoda i informacijama uz medicinske proizvode -- 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03)

Prva objava

EN 980:2008

Napomena 2.1

31.12.2017.

CEN

EN ISO 15747:2011

Plastični spremnici za intravenske injekcije (ISO 15747:2010)

27.4.2012.

EN ISO 15747:2010

Napomena 2.1

30.4.2012.

CEN

EN ISO 15798:2010

Oftalmološki implantanti -- Oftalmološka viskoznokirurška sredstva (ISO 15798:2010)

7.7.2010.

 

 

CEN

EN ISO 15883-1:2009

Uređaji za pranje i dezinfekciju -- 1. dio: Opći zahtjevi, nazivi, definicije i ispitivanja (ISO 15883-1:2006)

2.12.2009.

EN ISO 15883-1:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 15883-2:2009

Uređaji za pranje i dezinfekciju -- 2. dio: Zahtjevi i ispitivanja za uređaje za pranje i dezinfekciju u termičkoj dezinfekciji kirurških instrumenata, anestetičkih uređaja, plitica, posuđa, hvataljka, potrepština, staklenog posuđa, itd. (ISO 15883-2:2006)

2.12.2009.

EN ISO 15883-2:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 15883-3:2009

Uređaji za pranje i dezinfekciju -- 3. dio: Zahtjevi i ispitivanja za uređaje za pranje i dezinfekciju u termičkoj dezinfekciji spremnika za ljudske otpatke (ISO 15883-3:2006)

2.12.2009.

EN ISO 15883-3:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 15883-4:2009

Uređaji za pranje i dezinfekciju -- 4. dio: Zahtjevi i ispitivanja za uređaje za pranje i dezinfekciju u termičkoj dezinfekciji termolabilnih endoskopa (ISO 15883-4:2008)

2.12.2009.

EN ISO 15883-4:2008

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN 15986:2011

Simboli za upotrebu u označivanju medicinskih proizvoda -- Zahtjevi za označivanje medicinskih sredstava koji sadrže ftalate

13.5.2011.

 

 

CEN

EN ISO 16061:2009

Instrumenti za upotrebu s neaktivnim kirurškim implantatima -- Opći zahtjevi (ISO 16061:2008, Corrected version 2009-03-15)

7.7.2010.

EN ISO 16061:2008

Napomena 2.1

28.2.2010.

CEN

EN ISO 16201:2006

Tehnička pomagala za osobe s invaliditetom -- Sustavi daljinskog upravljanja uvjetima okoliša za svakodnevni život (ISO 16201:2006)

19.2.2009.

 

 

CEN

EN ISO 17510-1:2009

Respiratorna terapija apneje pri spavanju -- 1. dio: Uređaji za respiratornu terapiju apneje pri spavanju (ISO 17510-1:2007)

2.12.2009.

EN ISO 17510-1:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 17510-2:2009

Respiratorna terapija apneje pri spavanju -- 2. dio: Maske i primjena dodatnog pribora (ISO 17510-2:2007)

2.12.2009.

EN ISO 17510-2:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 17664:2004

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Informacije koje osigurava proizvođač za obradu ponovo steriliziranih medicinskih proizvoda (ISO 17664:2004)

30.9.2005.

 

 

CEN

EN ISO 17665-1:2006

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Vlažna toplina -- 1. dio: Zahtjevi za provedbu, vrednovanje i rutinsku kontrolu sterilizacije medicinskih proizvoda (ISO 17665-1:2006)

15.11.2006.

EN 554:1994

Napomena 2.1

31.8.2009.

CEN

EN ISO 18777:2009

Mobilni sustavi tekućeg kisika za medicinsku uporabu -- Posebni zahtjevi (ISO 18777:2005)

2.12.2009.

EN ISO 18777:2005

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 18778:2009

Respiratorna oprema -- Zasloni za djecu -- Posebni zahtjevi (ISO 18778:2005)

2.12.2009.

EN ISO 18778:2005

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 18779:2005

Medicinski uređaji za čuvanje kisika i mješavina kisika -- Posebni zahtjevi (ISO 18779:2005)

30.9.2005.

 

 

CEN

EN ISO 19054:2006

Pružni sustavi za učvršćenje medicinskih uređaja (ISO 19054:2005)

7.9.2006.

EN 12218:1998

Napomena 2.1

30.6.2008.

CEN

EN 20594-1:1993

Konični spojni elementi sa 6-postotnim (Luer) nastavkom za šprice, igle i drugu određenu medicinsku opremu -- 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 594-1:1986)

18.11.1995.

 

 

 

EN 20594-1:1993/A1:1997

10.8.1999.

Napomena 3

31.5.1998.

 

EN 20594-1:1993/AC:1996

2.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 21534:2009

Neaktivni kirurški implantati -- Implantati za zamjenu zgloba -- Posebni zahtjevi (ISO 21534:2007)

2.12.2009.

EN ISO 21534:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 21535:2009

Neaktivni kirurški implantati -- Implantati za zamjenu zgloba -- Posebni zahtjevi za implantate za zamjenu kuka (ISO 21535:2007)

2.12.2009.

EN ISO 21535:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 21536:2009

Neaktivni kirurški implantati -- Implantati za zamjenu zgloba -- Posebni zahtjevi za implantate za zamjenu zgloba koljena (ISO 21536:2007)

2.12.2009.

EN ISO 21536:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 21649:2009

Injektori bez igle za medicinsku primjenu -- Zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 21649:2006)

7.7.2010.

EN ISO 21649:2006

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 21969:2009

Visokotlačni fleksibilni priključci za uporabu s medicinskim plinskim sustavima (ISO 21969:2009)

7.7.2010.

EN ISO 21969:2006

Napomena 2.1

31.5.2010.

CEN

EN ISO 21987:2009

Oftalmološka optika -- Ugrađene naočalne leće (ISO 21987:2009)

7.7.2010.

 

 

CEN

EN ISO 22442-1:2007

Medicinski proizvodi u kojima se upotrebljavaju životinjska tkiva i njihovi derivati -- 1. dio: Primjena upravljanja rizikom (ISO 22442-1:2007)

27.2.2008.

EN 12442-1:2000

Napomena 2.1

30.6.2008.

CEN

EN ISO 22442-2:2007

Medicinski proizvodi u kojima se upotrebljavaju životinjska tkiva i njihovi derivati -- 2. dio: Kontrole podrijetla, skupljanje i rukovanje (ISO 22442-2:2007)

27.2.2008.

EN 12442-2:2000

Napomena 2.1

30.6.2008.

CEN

EN ISO 22442-3:2007

Medicinski proizvodi u kojima se upotrebljavaju životinjska tkiva i njihovi derivati -- 3. dio: Vrednovanje eliminacije i/ili inaktivacije virusa i prijenosa spongoformne encefalopatije (TSE) agensa (ISO 22442-3:2007)

27.2.2008.

EN 12442-3:2000

Napomena 2.1

30.6.2008.

CEN

EN ISO 22523:2006

Vanjske proteze za ekstremitete i vanjske ortoze -- Zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 22523:2006)

9.8.2007.

EN 12523:1999

Napomena 2.1

30.4.2007.

Ova norma i dalje se mora izmijeniti kako bi se u obzir uzeli uvjeti uvedeni Direktivom 2007/47/EZ. Izmijenjenu normu objavit će bez odlaganja Europski odbor za normizaciju. Proizvođače se upućuje da provjere jesu li obuhvaćeni svi predmetni bitni zahtjevi izmijenjene direktive

CEN

EN ISO 22675:2016

Protetika -- Ispitivanje komponenti proteza za skočne zglobove i stopala -- Zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 22675:2016)

Prva objava

EN ISO 22675:2006

Napomena 2.1

30.6.2018.

CEN

EN ISO 23328-1:2008

Sustav respiratornih filtara za anestetičku i respiracijsku uporabu -- 1. dio: Ispitni postupci sa solima za procjenu kakvoće filtra (ISO 23328-1:2003)

19.2.2009.

EN 13328-1:2001

Napomena 2.1

30.9.2008.

CEN

EN ISO 23328-2:2009

Sustav respiratornih filtara za anestetičku i respiracijsku uporabu -- 2. dio: Nefiltrirajući elementi (ISO 23328-2:2002)

2.12.2009.

EN ISO 23328-2:2008

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 23747:2009

Anestetička i respiratorna oprema -- Uređaj za mjerenje vršnoga izdisajnog protoka za ocjenjivanje plućne funkcije pacijenata koji spontano dišu (ISO 23747:2007)

2.12.2009.

EN ISO 23747:2007

Napomena 2.1

21.3.2010.

CEN

EN ISO 25539-1:2009

Kardiovaskularni implantati -- Endovaskularna sredstva -- 1. dio: Endovaskularne proteze (ISO 25539-1:2003, uključujući Amd 1:2005)

2.12.2009.

EN 12006-3:1998+A1:2009

EN ISO 25539-1:2008

Napomena 2.1

21.3.2010.

 

EN ISO 25539-1:2009/AC:2011

30.8.2012.

 

 

CEN

EN ISO 25539-2:2009

Kardiovaskularni implantati -- Endovaskularna sredstva -- 2. dio: Vaskularni stentovi (ISO 25539-2:2008)

2.12.2009.

EN 12006-3:1998+A1:2009

EN ISO 25539-2:2008

Napomena 2.1

21.3.2010.

 

EN ISO 25539-2:2009/AC:2011

30.8.2012.

 

 

CEN

EN ISO 26782:2009

Anestetička i respiratorna oprema -- Spirometri namijenjeni za mjerenje vremenom ograničenoga, izdahnutog volumena kod ljudi (ISO 26782:2009)

7.7.2010.

 

 

 

EN ISO 26782:2009/AC:2009

7.7.2010.

 

 

CEN

EN 27740:1992

Instrumenti za kirurgiju, skalpeli sa zamjenjivim oštricama, prilagodljivih dimenzija (ISO 7740:1985)

18.11.1995.

 

 

 

EN 27740:1992/A1:1997

10.8.1999.

Napomena 3

31.5.1998.

 

EN 27740:1992/AC:1996

2.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 81060-1:2012

Neinvazivni sfigmomanometri -- 1. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za neautomatizirane vrste mjerenja (ISO 81060-1:2007)

30.8.2012.

EN 1060-1:1995+A2:2009

EN 1060-2:1995+A1:2009

Napomena 2.1

31.5.2015.

Cenelec

EN 60118-13:2005

Elektroakustika -- Slušna pomagala -- 13. dio: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

IEC 60118-13:2004

19.1.2006.

EN 60118-13:1997

Napomena 2.1

1.2.2008.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60522:1999

Određivanje veličine trajne filtracije sklopova rendgenskih cijevi

IEC 60522:1999

14.11.2001.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60580:2000

Medicinska električna oprema – Mjerila radioaktivne ozračenosti prostora

IEC 60580:2000

13.12.2002.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-1:2006

Medicinski električni uređaji – 1. dio: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke

IEC 60601-1:2005

27.11.2008.

EN 60601-1:1990

+ A13:1996

+ A1:1993

+ A2:1995

EN 60601-1-1:2001

EN 60601-1-4:1996

+ A1:1999

Napomena 2.1

1.6.2012.

 

EN 60601-1:2006/AC:2010

18.1.2011.

 

 

 

EN 60601-1:2006/A1:2013

IEC 60601-1:2005/A1:2012

16.5.2014.

Napomena 3

31.12.2017.

Dodatak napomenama 1. i 3. u vezi s datumima prestanka pretpostavke sukladnosti pri primjeni norme EN 60601-1:2006.

Datum prestanka pretpostavke sukladnosti pri primjeni norme EN 60601-1:2006 jest 31.12.2017. Međutim, od 31.12.2015. u Prilogu ZZ normi EN 60601-1:2006 više se ne utvrđuje pretpostavka sukladnosti s bitnim zahtjevima Direktive 93/42/EEZ. Od 1.1.2016. samo se klauzulama i potklauzulama norme EN 60601-1:2006 koje odgovaraju klauzulama i potklauzulama iz Priloga ZZ normi EN 60601-1:2006/A1:2013 propisuje pretpostavka sukladnosti s bitnim zahtjevima Direktive 93/42/EEZ u mjeri navedenoj u Prilogu ZZ normi EN 60601-1:2006/A1:2013.

Cenelec

EN 60601-1-1:2001

Medicinska električna oprema – Dio 1-1: Opći zahtjevi za sigurnost – Popratna norma: Sigurnosni zahtjevi za medicinske električne sustave

IEC 60601-1-1:2000

14.11.2001.

EN 60601-1-1:1993

+ A1:1996

Napomena 2.1

1.11.2003.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-1-2:2015

Medicinska električna oprema -- Dio 1-2: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke -- Popratna norma: Elektromagnetske smetnje -- Zahtjevi i ispitivanja

IEC 60601-1-2:2014

13.5.2016.

EN 60601-1-2:2007

Napomena 2.1

31.12.2018.

Cenelec

EN 60601-1-3:2008

Medicinski električni uređaji – Dio 1-3: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke – Popratna norma: Zaštitu od zračenja u dijagnostičkoj rendgenskoj opremi

IEC 60601-1-3:2008

27.11.2008.

EN 60601-1-3:1994

Napomena 2.1

1.6.2012.

 

EN 60601-1-3:2008/AC:2010

18.1.2011.

 

 

 

EN 60601-1-3:2008/A11:2016

Prva objava

Napomena 3

1.11.2019.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-1-4:1996

Medicinski električni uređaji – 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi – 4: Popratna norma: Električni medicinski sustavi koji se mogu programirati

IEC 60601-1-4:1996

8.11.1997.

 

 

 

EN 60601-1-4:1996/A1:1999

IEC 60601-1-4:1996/A1:1999

8.11.1997.

Napomena 3

1.12.2002.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-1-6:2010

Medicinski električni uređaji – Dio 1-6: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke – Popratna norma: Upotrebljivost

IEC 60601-1-6:2010

18.1.2011.

EN 60601-1-6:2007

Napomena 2.1

1.4.2013.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-1-8:2007

Medicinski električni uređaji – Dio 1-8: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke – Popratna norma: Opći zahtjevi, ispitivanja i smjernice za alarmne sustave u medicinskim električnim uređajima i opremi

IEC 60601-1-8:2006

27.11.2008.

EN 60601-1-8:2004

+ A1:2006

Napomena 2.1

1.6.2012.

 

EN 60601-1-8:2007/AC:2010

18.1.2011.

 

 

 

EN 60601-1-8:2007/A11:2017

Prva objava

Napomena 3

7.1.2020.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-1-10:2008

Medicinski električni uređaji – Dio 1-10: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke – Popratna norma: Zahtjevi za razvoj fizioloških kontrolera u zatvorenoj petlji

IEC 60601-1-10:2007

27.11.2008.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-1-11:2010

Medicinski električni uređaji – Dio 1-11: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke – Popratna norma: Zahtjevi za medicinske električne uređaje i opremu uporabljene u okolini kućne zdravstvene njege

IEC 60601-1-11:2010

18.1.2011.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-1:1998

Medicinski električni uređaji – Dio 2-1: Posebni zahtjevi za sigurnost elektronskih akceleratora u području od 1 MeV do 50 MeV

IEC 60601-2-1:1998

14.11.2001.

 

 

 

EN 60601-2-1:1998/A1:2002

IEC 60601-2-1:1998/A1:2002

13.12.2002.

Napomena 3

1.6.2005.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-2:2009

Medicinski električni uređaji – Dio 2-2: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke visokofrekvencijskih kirurških uređaja i visokofrekvencijskih kirurških pribora

IEC 60601-2-2:2009

7.7.2010.

EN 60601-2-2:2007

Napomena 2.1

1.4.2012.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-3:1993

Medicinski električni uređaji – 2. dio: Posebni sigurnosni zahtjevi za kratkovalne terapijske uređaje

IEC 60601-2-3:1991

18.11.1995.

 

 

 

EN 60601-2-3:1993/A1:1998

IEC 60601-2-3:1991/A1:1998

18.11.1995.

Napomena 3

1.7.2001.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-4:2003

Medicinska električna oprema -- Dio 2-4: Posebni zahtjevi za sigurnost srčanih defibrilatora

IEC 60601-2-4:2002

15.10.2003.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-5:2000

Medicinska električna oprema – Dio 2-5: Posebni zahtjevi za sigurnost ultrazvučne opreme za fizikalnu terapiju

IEC 60601-2-5:2000

13.12.2002.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-8:1997

Medicinski električni uređaji – 2. dio: Posebni sigurnosni zahtjevi za terapijske generatore X-zraka

IEC 60601-2-8:1987

14.11.2001.

 

 

 

EN 60601-2-8:1997/A1:1997

IEC 60601-2-8:1987/A1:1997

14.11.2001.

Napomena 3

1.7.1998.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-10:2000

Medicinska električna oprema – Dio 2-10: Posebni zahtjevi za sigurnost stimulatora živaca i mišića

IEC 60601-2-10:1987

13.12.2002.

 

 

 

EN 60601-2-10:2000/A1:2001

IEC 60601-2-10:1987/A1:2001

13.12.2002.

Napomena 3

1.11.2004.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-11:1997

Medicinski električni uređaji – Dio 2-11: Posebni sigurnosni zahtjevi za terapijsku opremu koja primjenjuje gama-zrake

IEC 60601-2-11:1997

9.10.1999.

 

 

 

EN 60601-2-11:1997/A1:2004

IEC 60601-2-11:1997/A1:2004

9.10.1999.

Napomena 3

1.9.2007.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-12:2006

Medicinski električni uređaji – Dio 2-12: Posebni zahtjevi za sigurnost plućnih ventilatora – Ventilatori za intenzivnu njegu

IEC 60601-2-12:2001

22.12.2007.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-13:2006

Medicinski električni uređaji – Dio 2-13: Posebni zahtjevi za sigurnost i bitne radne značajke anestezijskih sustava

IEC 60601-2-13:2003

22.12.2007.

 

 

 

EN 60601-2-13:2006/A1:2007

IEC 60601-2-13:2003/A1:2006

22.12.2007.

Napomena 3

1.3.2010.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-16:1998

Medicinski električni uređaji – Dio 2-16: Posebni zahtjevi za sigurnost uređaja za hemodijalizu, hemodijafiltriranje i hemofiltriranje

IEC 60601-2-16:1998

9.10.1999.

 

 

 

EN 60601-2-16:1998/AC:1999

18.1.2011.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-17:2004

Medicinski električni uređaji – Dio 2-17: Posebni zahtjevi za sigurnost automatski kontrolirane opreme za brahiterapiju s naknadnim punjenjem

IEC 60601-2-17:2004

8.11.2005.

EN 60601-2-17:1996

+ A1:1996

Napomena 2.1

1.3.2007.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-18:1996

Medicinski električni uređaji – 2. dio: Posebni sigurnosni zahtjevi za endoskopijske uređaje

IEC 60601-2-18:1996

9.10.1999.

 

 

 

EN 60601-2-18:1996/A1:2000

IEC 60601-2-18:1996/A1:2000

9.10.1999.

Napomena 3

1.8.2003.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-19:2009

Medicinski električni uređaji – Dio 2-19: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke inkubatora za novorođenčad

IEC 60601

IEC 60601-2-19:2009

7.7.2010.

EN 60601-2-19:1996

+ A1:1996

Napomena 2.1

1.4.2012.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-20:2009

Medicinski električni uređaji – Dio 2-20: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke prijevoznih inkubatora za novorođenčad

IEC 60601

IEC 60601-2-20:2009

18.1.2011.

EN 60601-2-20:1996

Napomena 2.1

1.9.2012.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-21:2009

Medicinski električni uređaji – Dio 2-21: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke za grijače novorođenčadi koji griju zračenjem

IEC 60601-2-21:2009

7.7.2010.

EN 60601-2-21:1994

+ A1:1996

Napomena 2.1

1.4.2012.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-22:1996

Medicinski električni uređaji – 2. dio: Posebni sigurnosni zahtjevi za dijagnostičke i terapijske laserske uređaje

IEC 60601-2-22:1995

17.5.1997.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-23:2000

Medicinska električna oprema – Dio 2-23: Posebni zahtjevi za sigurnost, uključivo i bitne zahtjeve, opreme za transkutano nadziranje parcijalnoga tlaka

IEC 60601-2-23:1999

14.11.2001.

EN 60601-2-23:1997

Napomena 2.1

1.1.2003.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-24:1998

Medicinski električni uređaji – Dio 2-24: Posebni zahtjevi za sigurnost infuzijskih crpka i njihovih kontrolera

IEC 60601-2-24:1998

9.10.1999.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-25:1995

Medicinski električni uređaji – Dio 2-25: Posebni sigurnosni zahtjevi za elektrokardiografe

IEC 60601-2-25:1993

17.5.1997.

 

 

 

EN 60601-2-25:1995/A1:1999

IEC 60601-2-25:1993/A1:1999

13.12.2002.

Napomena 3

1.5.2002.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-26:2003

Medicinska električna oprema – Dio 2-26: Posebni zahtjevi za sigurnost elektroencefalografa

IEC 60601-2-26:2002

8.11.2005.

EN 60601-2-26:1994

Napomena 2.1

1.3.2006.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-27:2006

Medicinski električni uređaji – Dio 2-27: Posebni zahtjevi za sigurnost, uključujući bitne radne značajke elektrokardiografskih uređaja za nadzor

IEC 60601-2-27:2005

26.7.2006.

EN 60601-2-27:1994

Napomena 2.1

1.11.2008.

 

EN 60601-2-27:2006/AC:2006

18.1.2011.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-28:2010

Medicinski električni uređaji – Dio 2-28: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke sklopova medicinskih dijagnostičkih rendgenskih cijevi

IEC 60601-2-28:2010

18.1.2011.

EN 60601-2-28:1993

Napomena 2.1

1.4.2013.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-29:2008

Medicinski električni uređaji – Dio 2-29: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke radioterapijskih simulatora

IEC 60601-2-29:2008

15.7.2009.

EN 60601-2-29:1999

Napomena 2.1

1.11.2011.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-30:2000

Medicinska električna oprema -- Dio 2-30: Posebni zahtjevi za sigurnost, uključivo i bitne zahtjeve, opreme za automatsko cikličko neinvazivno nadziranje krvnoga tlaka

IEC 60601-2-30:1999

14.11.2001.

EN 60601-2-30:1995

Napomena 2.1

1.2.2003.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-33:2010

Medicinski električni uređaji -- Dio 2-33: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke dijagnostičkih uređaja za magnetsku rezonancu

IEC 60601

IEC 60601-2-33:2010

Prva objava

EN 60601-2-33:2002

+ A1:2005

+ A2:2008

Napomena 2.1

31.12.2017.

 

EN 60601-2-33:2010/A1:2015

IEC 60601-2-33:2010/A1:2013

Prva objava

Napomena 3

14.4.2018.

 

EN 60601-2-33:2010/A2:2015

IEC 60601-2-33:2010/A2:2015

Prva objava

Napomena 3

23.7.2018.

 

EN 60601-2-33:2010/AC:2016-03

Prva objava

 

 

 

EN 60601-2-33:2010/A12:2016

Prva objava

Napomena 3

1.11.2019.

Cenelec

EN 60601-2-34:2000

Medicinska električna oprema – Dio 2-34: Posebni zahtjevi za sigurnost, uključivo i bitne zahtjeve, opreme za invazivno nadziranje krvnoga tlaka

IEC 60601-2-34:2000

15.10.2003.

EN 60601-2-34:1995

Napomena 2.1

1.11.2003.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-36:1997

Medicinski električni uređaji – 2. dio: Posebni zahtjevi za sigurnost uređaja za izvantjelesno induciranu litotripsiju

IEC 60601-2-36:1997

9.10.1999.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-37:2008

Medicinski električni uređaji – Dio 2-37: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke ultrazvučne opreme za dijagnostiku i nadzor

IEC 60601-2-37:2007

27.11.2008.

EN 60601-2-37:2001

+ A1:2005

+ A2:2005

Napomena 2.1

1.10.2010.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-39:2008

Medicinski električni uređaji – Dio 2-39: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke uređaja za peritonealnu hemodijalizu

IEC 60601-2-39:2007

27.11.2008.

EN 60601-2-39:1999

Napomena 2.1

1.3.2011.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-40:1998

Medicinski električni uređaji – Dio 2-40: Posebni zahtjevi za sigurnost elektromiografa i uređaja za evocirane potencijale

IEC 60601-2-40:1998

9.10.1999.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-41:2009

Medicinska električna oprema – Dio 2-41: Posebni zahtjevi za sigurnost i bitne radne značajke kirurške i dijagnostičke opreme za osvjetljavanje

IEC 60601-2-41:2009

18.1.2011.

EN 60601-2-41:2000

Napomena 2.1

1.11.2012.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-43:2010

Medicinski električni uređaji – Dio 2-43: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke rendgenskih uređaja za intervencijske zahvate

IEC 60601-2-43:2010

18.1.2011.

EN 60601-2-43:2000

Napomena 2.1

1.6.2013.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-44:2009

Medicinska električna oprema – Dio 2-44: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke rendgenske opreme za kompjutoriziranu tomografiju

IEC 60601-2-44:2009

7.7.2010.

EN 60601-2-44:2001

+ A1:2003

Napomena 2.1

1.5.2012.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-45:2001

Medicinska električna oprema -- Dio 2-45: Posebni zahtjevi za sigurnost mamografske rendgenske opreme i mamografskih stereotaktičkih naprava

IEC 60601-2-45:2001

14.11.2001.

EN 60601-2-45:1998

Napomena 2.1

1.7.2004.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-46:1998

Medicinski električni uređaji -- Dio 2-46: Posebni zahtjevi za sigurnost operacijskih stolova

IEC 60601-2-46:1998

14.11.2001.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-47:2001

Medicinska električna oprema – Dio 2-47: Posebni zahtjevi za sigurnost, uključivo i bitne zahtjeve, za ambulantne elektrokardiografske sustave

IEC 60601-2-47:2001

13.12.2002.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-49:2001

Medicinska električna oprema – Dio 2-49: Posebni zahtjevi za sigurnost višefunkcijske opreme za nadzor pacijenata

IEC 60601-2-49:2001

13.12.2002.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-50:2009

Medicinska električna oprema – Dio 2-50: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke opreme za fototerapiju novorođenčadi

IEC 60601-2-50:2009

7.7.2010.

EN 60601-2-50:2002

Napomena 2.1

1.5.2012.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-51:2003

Medicinska električna oprema – Dio 2-51: Posebni zahtjevi za sigurnost, uključivo i bitne karakteristike, jednokanalnih i višekanalnih elektrokardiografa, s mogućnošću registracije i analize signala

IEC 60601-2-51:2003

24.6.2004.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-52:2010

Medicinski električni uređaji -- Dio 2-52: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke medicinskih kreveta (IEC 60601-2-52:2009)

13.5.2011.

EN 1970:2000

+ A1:2005

EN 60601-2-38:1996

+ A1:2000

Napomena 2.1

1.6.2012.

 

EN 60601-2-52:2010/AC:2011

30.8.2012.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60601-2-54:2009

Medicinska električna oprema -- Dio 2-54: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke rendgenske opreme za radiografiju i radioskopiju

IEC 60601-2-54:2009

18.1.2011.

EN 60601-2-7:1998

EN 60601-2-28:1993

EN 60601-2-32:1994

Napomena 2.1

1.8.2012.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60627:2001

Dijagnostička rendgenska oprema – Opće značajke uporabljivosti i svojstva mamografskih rešetki protiv rasipanja zračenja

IEC 60627:2001

13.12.2002.

 

 

 

EN 60627:2001/AC:2002

18.1.2011.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60645-1:2001

Elektroakustika – Mjerila sluha 1.dio: Mjerila sluha s čistim tonom

IEC 60645-1:2001

13.12.2002.

EN 60645-1:1994

Napomena 2.1

1.10.2004.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60645-2:1997

Audiometri – 2. dio: Oprema za govornu audiometriju

IEC 60645-2:1993

17.5.1997.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60645-3:2007

Elektroakustika – Audiometarska oprema – 3. dio: Kratkotrajni ispitni signali

IEC 60645-3:2007

27.11.2008.

EN 60645-3:1995

Napomena 2.1

1.6.2010.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 60645-4:1995

Audiometri – 4. dio: Oprema za audiometriju u proširenom visokofrekvencijskom području

IEC 60645-4:1994

23.8.1996.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 61217:2012

Radioterapijski uređaji – Koordinate, pokretanja i skale

IEC 61217:2011

30.8.2012.

EN 61217:1996

+ A1:2001

+ A2:2008

Napomena 2.1

11.1.2015.

Cenelec

EN 61676:2002

Medicinska električna oprema – Uređaji za neinvazivno mjerenje zračenja rendgenske cijevi u dijagnostičkoj radiologiji

IEC 61676:2002

15.10.2003.

 

 

 

EN 61676:2002/A1:2009

IEC 61676:2002/A1:2008

7.7.2010.

Napomena 3

1.3.2012.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 62083:2009

Medicinska električna oprema – Zahtjevi za sigurnost radioterapijskih sustava za planiranje terapije

IEC 62083:2009

18.1.2011.

EN 62083:2001

Napomena 2.1

1.11.2012.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 62220-1:2004

Medicinski električni uređaji – Značajke digitaliziranih rendgenskih uređaja – 1. dio: Određivanje osjetljivosti otkrivanja (detekcije) zračenja

IEC 62220-1:2003

24.6.2004.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 62220-1-2:2007

Medicinski električni uređaji – Značajke digitaliziranih rendgenskih uređaja – Dio 1-2: Određivanje osjetljivosti otkrivanja (detekcije) zračenja – Detektori za uporabu u mamografiji

IEC 62220-1-2:2007

27.11.2008.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 62220-1-3:2008

Medicinski električni uređaji – Značajke digitaliziranih rendgenskih uređaja – Dio 1-3: Određivanje osjetljivosti otkrivanja (detekcije) zračenja – Detektori za uporabu pri dobivanju dinamičkih slika

IEC 62220-1-3:2008

15.7.2009.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 62304:2006

Programske podrške medicinskih uređaja – Održavanje programske podrške za vrijeme životnog vijeka

IEC 62304:2006

27.11.2008.

 

 

 

EN 62304:2006/AC:2008

18.1.2011.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 62366:2008

Medicinski uređaji – Primjena prikladnog oblikovanja i konstrukcije medicinskih uređaja

IEC 62366:2007

27.11.2008.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 80601-2-35:2009

Medicinska električna oprema – Dio 2-35: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke uređaja za grijanje koji upotrebljavaju pokrivače, jastuke i madrace, a namijenjeni su za grijanje u medicinske svrhe

IEC 80601-2-35:2009

18.1.2011.

EN 60601-2-35:1996

Napomena 2.1

1.11.2012.

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 80601-2-58:2009

Medicinska električna oprema – Dio 2-58: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke uređaja za uklanjanje leća i uređaja za vitrektomiju za oftalmološku kirurgiju

IEC 80601-2-58:2008

7.7.2010.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Cenelec

EN 80601-2-59:2009

Medicinska električna oprema – Dio 2-59: Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne značajke

IEC 80601

IEC 80601-2-59:2008

18.1.2011.

 

 

(*): Ova europska norma ne obuhvaća nužno zahtjeve uvedene Direktivom 2007/47/EZ

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i Cenelec objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL C 338, 27.9.2014., str. 31.


17.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/62


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 98/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 389/04)

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 556-1:2001

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Zahtjevi za medicinske proizvode koji se označavaju sa „STERILNO” -- 1. dio: Zahtjevi za završno sterilizirane proizvode

31.7.2002.

EN 556:1994 + A1:1998

Napomena 2.1

30.4.2002.

 

EN 556-1:2001/AC:2006

15.11.2006.

 

 

CEN

EN 556-2:2015

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Zahtjevi za medicinske proizvode koji se označavaju sa „STERILNO” -- 2. dio: Zahtjevi za aseptički obrađene medicinske proizvode

13.5.2016.

EN 556-2:2003

Napomena 2.1

30.6.2016.

CEN

EN ISO 11137-1:2015

Sterilizacija proizvoda za zdravstvenu skrb -- Zračenje -- 1. dio: Zahtjevi za razvoj, vrednovanje i kontrolu provedbe sterilizacijskog postupka za medicinske proizvode (ISO 11137-1:2006)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 11137-2:2015

Sterilizacija proizvoda za zdravstvenu skrb -- Zračenje -- 2. dio: Utemeljenje doze za sterilizaciju (ISO 11137-2:2013)

13.5.2016.

EN ISO 11137-2:2013

Napomena 2.1

30.6.2016.

CEN

EN ISO 11737-2:2009

Sterilizacija medicinskoga pribora -- Mikrobiološke metode -- 2. dio: Ispitivanja sterilnosti koja se izvode pri validaciji procesa sterilizacije (ISO 11737-2:2009)

7.7.2010.

 

 

CEN

EN 12322:1999

Medicinski proizvodi za in vitro dijagnostiku -- Hranjive podloge za mikrobiologiju -- Kriteriji djelovanja za hranjive podloge

9.10.1999.

 

 

 

EN 12322:1999/A1:2001

31.7.2002.

Napomena 3

30.4.2002.

CEN

EN ISO 13408-1:2015

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 1. dio: Temeljni zahtjevi (ISO 13408-1:2008)

13.5.2016.

EN ISO 13408-1:2011

Napomena 2.1

30.6.2016.

CEN

EN ISO 13408-2:2011

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 2. dio: Filtracija (ISO 13408-2:2003)

19.8.2011.

 

 

CEN

EN ISO 13408-3:2011

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 3. dio: Liofilizacija (ISO 13408-3:2006)

19.8.2011.

 

 

CEN

EN ISO 13408-4:2011

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 4. dio: Tehnologije čišćenja na mjestu (ISO 13408-4:2005)

19.8.2011.

 

 

CEN

EN ISO 13408-5:2011

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 5. dio: Sterilizacija na mjestu (ISO 13408-5:2006)

19.8.2011.

 

 

CEN

EN ISO 13408-6:2011

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 6. dio: Sustavi izolacije (ISO 13408-6:2005)

19.8.2011.

 

 

CEN

EN ISO 13408-7:2015

Aseptički postupci za proizvode zdravstvene zaštite -- 7. dio: Alternativni postupci za medicinske proizvode i kombinirane faramaceutske proizvode (ISO 13408-7:2012)

13.5.2016.

 

 

CEN

EN ISO 13485:2016

Medicinski uređaji -- Sustavi upravljanja kvalitetom -- Zahtjevi za zakonsku namjenu (ISO 13485:2016)

Prva objava

EN ISO 13485:2012

Napomena 2.1

31.3.2019.

 

EN ISO 13485:2016/AC:2016

Prva objava

 

 

CEN

EN 13532:2002

Opći zahtjevi za samoispitivanje medicinskih proizvoda za in vitro dijagnostiku

17.12.2002.

 

 

CEN

EN 13612:2002

Procjena svojstava medicinskih proizvoda za in vitro dijagnostiku

17.12.2002.

 

 

 

EN 13612:2002/AC:2002

2.12.2009.

 

 

CEN

EN 13641:2002

Uklanjanje ili smanjivanje rizika od zaraze koja se odnosi na in vitro dijagnostičke reagense

17.12.2002.

 

 

CEN

EN 13975:2003

Postupci uzorkovanja za ispitivanje prihvatljivosti medicinskih proizvoda za in vitro dijagnostiku -- Statistički aspekti

21.11.2003.

 

 

CEN

EN 14136:2004

Uporaba vanjskih shema ocjenjivanja kvalitete u ocjenjivanju izvedbe in vitro dijagnostičkih ispitnih postupaka

15.11.2006.

 

 

CEN

EN 14254:2004

Medicinski proizvodi za in vitro dijagnostiku -- Jednokratna spremišta za skupljanje uzoraka koji potječu od ljudi, osim krvi

28.4.2005.

 

 

CEN

EN 14820:2004

Jednokratni spremnici za skupljanje ljudske venozne krvi

28.4.2005.

 

 

CEN

EN ISO 14937:2009

Sterilizacija medicinskih proizvoda -- Opći zahtjevi za značajke sredstva za sterilizaciju i za provedbu, vrednovanje i rutinsku kontrolu sterilizacije medicinskih proizvoda (ISO 14937:2009)

7.7.2010.

EN ISO 14937:2000

Napomena 2.1

30.4.2010.

CEN

EN ISO 14971:2012

Medicinski proizvodi -- Primjena upravljanja rizikom za medicinske proizvode (ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01)

30.8.2012.

EN ISO 14971:2009

Napomena 2.1

30.8.2012.

CEN

EN ISO 15193:2009

Medicinski proizvodi za in vitro dijagnostiku -- Mjerenje količina u uzorcima biološkog podrijetla -- Zahtjevi za sadržaj i prikaz referentnih mjernih postupaka (ISO 15193:2009)

7.7.2010.

 

 

CEN

EN ISO 15194:2009

Medicinski proizvodi za in vitro dijagnostiku -- Mjerenje količina u uzorcima biološkog podrijetla -- Zahtjevi za certificirane referentne materijale i sadržaj prateće dokumentacije (ISO 15194:2009)

7.7.2010.

 

 

CEN

EN ISO 15197:2015

Dijagnostički sustavi ispitivanja in vitro -- Zahtjevi za sustave praćenja glukoze u krvi za samoispitivanje šećerne bolesti (ISO 15197:2013)

13.5.2016.

EN ISO 15197:2013

Napomena 2.1

31.7.2016.

Za dijagnostičke trake za provjeru razine glukoze u krvi i kontrolne otopine datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme je 30. 6. 2017.

CEN

EN ISO 15223-1:2016

Medicinski proizvodi -- Simboli za upotrebu u označivanju medicinskih proizvoda i informacijama uz medicinske proizvode -- 1. dio: Opći zahtjevi (ISO 15223-1:2016, Corrected version 2016-12-15)

Prva objava

EN 980:2008

Napomena 2.1

31.12.2017.

CEN

EN ISO 17511:2003

Medicinski proizvodi za in vitro dijagnostiku -- Mjerenje količina u uzorcima biološkog podrijetla -- Metrološka sljedivost vrijednosti sadržaja označenih za mjerače i ispitne tvari (ISO 17511:2003)

28.4.2005.

 

 

CEN

EN ISO 18113-1:2011

Medicinski proizvodi za in vitro dijagnostiku -- Informacije proizvođača (označivanje) -- 1. dio: Nazivi, definicije i opći zahtjevi (ISO 18113-1:2009)

27.4.2012.

EN ISO 18113-1:2009

Napomena 2.1

30.4.2012.

CEN

EN ISO 18113-2:2011

Medicinski proizvodi za in vitro dijagnostiku -- Informacije proizvođača (označivanje) -- 2. dio: Dijagnostički reagensi za upotrebu in vitro (ISO 18113-2:2009)

27.4.2012.

EN ISO 18113-2:2009

Napomena 2.1

30.4.2012.

CEN

EN ISO 18113-3:2011

Medicinski proizvodi za in vitro dijagnostiku -- Informacije proizvođača (označivanje) -- 3. dio: Dijagnostički uređaji za upotrebu in vitro (ISO 18113-3:2009)

27.4.2012.

EN ISO 18113-3:2009

Napomena 2.1

30.4.2012.

CEN

EN ISO 18113-4:2011

Medicinski proizvodi za in vitro dijagnostiku -- Informacije proizvođača (označivanje) -- 4. dio: Dijagnostički reagensi za samoispitivanje in vitro (ISO 18113-4:2009)

27.4.2012.

EN ISO 18113-4:2009

Napomena 2.1

30.4.2012.

CEN

EN ISO 18113-5:2011

Medicinski proizvodi za in vitro dijagnostiku -- Informacije proizvođača (označivanje) -- 5. dio: Dijagnostički uređaji za samoispitivanje in vitro (ISO 18113-5:2009)

27.4.2012.

EN ISO 18113-5:2009

Napomena 2.1

30.4.2012.

CEN

EN ISO 18153:2003

Medicinski proizvodi za in vitro dijagnostiku -- Mjerenje količina u uzorcima biološkog podrijetla -- Metrološka sljedivost vrijednosti za katalitičku koncentraciju enzima označenih za kalibraciju i kontrolu tvari (ISO 18153:2003)

21.11.2003.

 

 

CEN

EN ISO 20776-1:2006

Klinička laboratorijska ispitivanja i in vitro dijagnostički ispitni sustavi -- Ispitivanje osjetljivosti infektivnih agensa i procjena svojstava antimikrobne osjetljivosti ispitnih proizvoda -- 1. dio: Referentna metoda za ispitivanje in vitro djelovanja antimikrobnih agensa protiv brzog rasta aerobnih bakterija koje uzrokuju infektivne bolesti (ISO 20776-1:2006)

9.8.2007.

 

 

CEN

EN ISO 23640:2015

Medicinski proizvodi za dijagnostiku in vitro -- Procjena stabilnosti dijagnostičkih reagensa in vitro (ISO 23640:2011)

13.5.2016.

EN 13640:2002

Napomena 2.1

30.6.2017.

Cenelec

EN 61010-2-101:2002

Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu – Dio 2-101: Posebni zahtjevi za in vitro dijagnostičku (IVD) medicinsku opremu

IEC 61010-2-101:2002 (MOD)

17.12.2002.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-6:2006

Električna oprema za mjerenje, vođenje i laboratorijsku uporabu – Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) – Dio 2-6: Posebni zahtjevi – Medicinski uređaji za in vitro dijagnostiku

IEC 61326-2-6:2005

27.11.2008.

 

 

Cenelec

EN 62304:2006

Programske podrške medicinskih uređaja – Održavanje programske podrške za vrijeme životnog vijeka

IEC 62304:2006

27.11.2008.

 

 

 

EN 62304:2006/AC:2008

18.1.2011.

 

 

Cenelec

EN 62366:2008

Medicinski uređaji – Primjena prikladnog oblikovanja i konstrukcije medicinskih uređaja

IEC 62366:2007

27.11.2008.

 

 

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i Cenelec objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL C 338, 27.9.2014., str. 31.


17.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 389/68


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi i o uzajamnom priznavanju njihove sukladnosti i Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 389/05)

Direktiva 1999/5/EZ

U skladu s prijelaznim odredbama iz članka 48. Direktive 2014/53/EU (1) države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržištu ili stavljanje u pogon radijske opreme obuhvaćene Direktivom 2014/53/EU koja je u skladu s Direktivom 1999/5/EZ (2) i koja je stavljena na tržište prije 13. lipnja 2017. Stoga se usklađenim normama na koje su upućivanja objavljena na temelju Direktive 1999/5/EZ, kako je zadnji put navedeno u Komunikaciji Komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije C 249 od 8. srpnja 2016., str. 1. , i ispravljeno Ispravkom objavljenim u Službenom listu Europske unije C 342 od 17. rujna 2016., str. 15. , i Ispravkom objavljenim u Službenom listu Europske unije C 403 od 1. studenoga 2016., str. 26. , do 12. lipnja 2017. i dalje stvara pretpostavka sukladnosti s tom Direktivom.

Direktiva 2014/53/EU

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

ESO (3)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

Članci Direktive 2014/53/EU obuhvaćeni normom

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Norma za proizvode za pokazivanje sukladnosti pokretnih telefona s temeljnim ograničenjima koja se odnose na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima (300 MHz-3 GHz)

Prva objava

 

 

Članak 3(1)(a)

Cenelec

EN 50385:2017

Norma za proizvode za pokazivanje sukladnosti radijskih baznih stanica i nepokretnih krajnjih stanica u bežičnim telekomunikacijskim sustavima s temeljnim ograničenjima ili referencijskim razinama koje se odnose na izloženost ljudi radiofrekvencijskim ele

Prva objava

 

 

Članak 3(1)(a)

Cenelec

EN 50401:2017

Norma za proizvode za pokazivanje sukladnosti nepokretne opreme za radijsko odašiljanje (110 MHz – 40 GHz) namijenjene za uporabu u bežičnim telekomunikacijskim mrežama, s temeljnim ograničenjima ili referencijskim razinama koje se odnose na izloženost pu

Prva objava

 

 

Članak 3(1)(a)

Cenelec

EN 50566:2017

Norma proizvoda za potvrđivanje sukladnosti radio frekvencijskih polja ručnih uređaja za bežičnu komunikaciju i uređaja za bežičnu komunikaciju postavljenih uz tijelo, koje koristi opća populacija (30 MHz-6 GHz)

Prva objava

 

 

Članak 3(1)(a)

Cenelec

EN 55035:2017

Elektromagnetska kompatibilnost multimedijskih uređaja -- Zahtjevi za otpornost

CISPR 35:2016 (MOD)

Prva objava

 

 

Članak 3(1)(b)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Uskopojasna telegrafska oprema izravnog ispisa za primanje meteoroloških i navigacijskih informacija (NAVTEX); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Kopnena pokretna služba; Radijska oprema s unutarnjim ili vanjskim RF priključkom namijenjena primarno za analogni govor; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

9.12.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Kopnena pokretna služba; Radijska oprema namijenjena za prijenos podataka (i/ili govora) primjenom stalne ili promjenjive modulacije ovojnice i koja ima antenski priključak; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Kopnena pokretna služba; Radijski uređaji koji odašilju signale za poticanje posebnog odziva u prijamniku; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) u uporabi u frekvencijskome području od 25 MHz do 1 000 MHz. 2. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU za neodređenu radijsku opremu

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) u uporabi u frekvencijskome području od 25 MHz do 1 000 MHz. Dio 3-1; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU, Visoko pouzdana oprema s niskim ciklusom opterećenja. Oprema društvenih alarma koja radi na namijenjenim frekvencijama (869,200 MHz do 869,250 MHz)

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) u uporabi u frekvencijskome području od 25 MHz do 1 000 MHz. Dio 3-2; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; Bežični alarmi koji rade u namijenjenim LDC/HR frekvencijskim pojasima od 868,60 MHz do 868,70 MHz, od 869,25 MHz do 869,40 MHz, od 869,65 MHz do 869,70 MHz

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) u uporabi u frekvencijskome području od 25 MHz do 1 000 MHz. 4. dio; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU, Mjerni uređaji koji rade u namijenjenom pojasu od 169,400 MHz do 169,475 MHz

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Kopnena pokretna služba: Radijska oprema za uporabu u jednosmjernom pozivanju koja radi u frekvencijskom području 25 MHz – 470 MHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.10.2017.

EN 300 224-2 V1.1.1

Napomena 2.1

28.2.2019.

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM); Nepokretna usluga sustava radijskih poruka; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Kopnena pokretna služba; Radijska oprema s integralnim antenama za analogni govor; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Širokopojasni prijenosni sustavi; Uređaji za prijenos podataka u ISM frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz i koji primjenjuju metode širokopojasne modulacije; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema u frekvencijskom području od 9 kHz do 25 MHz i sustavima s indukcijskom petljom u frekvencijskom području od 9 kHz do 30 MHz: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Radijski uređaji koji pomoću vlastite antene odašilju signale za pokretanje posebnog odziva u prijamniku; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Kopnena pokretna služba; Radijski uređaji s vlastitom antenom namijenjeni prijenosu podataka (i govora); Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Bežični mikrofoni; Audio PMSE do 3 GHz; 1. dio: Prijamnici klase A; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.2.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Bežični mikrofoni; Audio PMSE do 3 GHz; 2. dio: Prijamnici klase B; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Bežični mikrofoni; Audio PMSE do 3 GHz; 3. dio: Prijamnici klase C; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

Radijska oprema za „građanski pojas” (CB): Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema za uporabu u frekvencijskom području od 1 GHz do 40 GHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

14.7.2017.

EN 300 440-2 V1.4.1

Napomena 2.1

31.12.2018.

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se, za kategorije prijamnika 2 i 3 utvrđene u tablici 5., na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema za frekvencijsko područje od 1 GHz do 40 GHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Širokopojasne audioveze; 2. dio:Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za pokretne zemaljske postaje koji imaju samo prijam (ROMES) koji omogućavaju podatkovnu komunikaciju u frekvencijskom pojasu od 1,5 GHz; Radiofrekvencijske (RF) specifikacije, koja obuhvaćaju bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

VHF ručni, pokretni i nepokretni predajnici, prijamnici i primopredajnici na tlu za zrakoplovnu pokretnu službu u VHF području s amplitudnom modulacijom 2. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Radio telefonski odašiljači i prijamnici za pomorsku pokretnu službu kojirade u VHF pojasima, namijenjeni za unutarnje vodene puteve; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM); Lavinski radiofarovi; Sustavi odašiljača i prijamnika; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Lavinski farovi; Sustavi odašiljač-prijamnik; 3. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Palubni komunikacijski sustavi i uređaji na naročito visokim frekvencijama (UHF); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

VHF radiotelefonska oprema za opću komunikaciju i pridružena oprema za klasu „D” digitalnog selektivnoga pozivanja (DSC); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

12.8.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

VHF radiotelefonska oprema za opću komunikaciju i pridružena oprema za klasu „D” digitalnog selektivnoga pozivanja (DSC); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

EN 301 025 V2.1.1

Napomena 2.1

30.11.2018.

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) -- Uređaji kratkoga dometa -- Telematika cestovnog prijevoza i prometa (RTTT) -- Radarska oprema koja radi u području 76 GHz do 77 GHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Kopnena pokretna služba; Radijska oprema za analognu i/ili digitalnu komunikaciju (govor i/ili podatci) koja radi na uskopojasnim kanalima i ima antenski spojnik; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.2.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Prijenosni radiotelefon vrlo visoke frekvencije (VHF) za pomorsku pokretnu službu u VHF pojasima (samo za primjene koje nisu GMDSS); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Bežični audio uređaji u području od 25 MHz do 2 000 MHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

14.7.2017.

EN 301 357-2 V1.4.1

Napomena 2.1

28.2.2019.

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Bežični audiouređaji u području 25 MHz do 2 000 MHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) koji odašilju prema satelitima u geostacionarnoj orbiti i rade u frekvencijskim pojasima od 27,5 GHz do 29,5 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3,2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za kopnene pokretne satelitske zemaljske postaje (LMES) niske brzine prijenosa podataka i pomorske pokretne satelitske zemaljske postaje (MMES) koje nisu predviđene za opasne i sigurnosne komunikacije u frekvencijskim pojasima 1,5 GHz/1,6 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za pokretne satelitske zemaljske postaje (MESs) niske brzine prijenosa podataka izuzev zrakoplovnih pokretnih satelitskih zemaljskih postaja u frekvencijskim pojasima 11/12/14 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za terminale s jako malim promjerom antene (VSAT); Zemaljski satelitske zemaljske postaje koji samo odašilju, odašilju/primaju ili samo primaju u frekvencijskim pojasima 11/12/14 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za zemaljske prijenosne zemaljske postaje koje primaju satelitske novosti (SNGTES) u frekvencijskim pojasima od 11 GHz do 12 GHz/13 GHz to 14 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

14.10.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za pokretne zemaljske postaje (MESs), uključujući ručne zemaljske postaje, za satelitske mreže namijenjene osobnim komunikacijama (S-PCEN) u frekvencijskom pojasu 1,6 GHz/2,4 GHz kao dio pokretne satelitske službe (MSS), koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za NGSO pokretne zemaljske postaje (MES uključujući ručne zemaljske postaje, za satelitske mreže namijenjene osobnim komunikacijama (S-PCN) u frekvencijskim pojasima od 1 980  MHz do 2 010  MHz (zemlja prema satelitu) i od 2 170  MHz do 2 200  MHz (satelit prema zemlji) kao dio pokretne satelitske službe (MSS), koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za terminale s jako malim promjerom antene (VSAT); Satelitske zemaljske postaje koji samo odašilju, odašilju/primaju ili samo primaju u frekvencijskim pojasima 4 GHz i 6 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za kopnene pokretne zemaljske postaje (LMES) za govornu i/ili podatkovnu komunikaciju u frekvencijskim pojasima 1,5 GHz i 1,6 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za satelitske zemaljske postaje na palubama plovila (ESVs) u frekvencijskim pojasima 4/6 GHz predviđene za nepokretnu satelitsku službu (FSS), koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) koji odašilju prema satelitima u geostacionarnoj orbiti i rade u frekvencijskim pojasima od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

14.10.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za zemaljske postaje koje odašilju prema zrakoplovima (AES) omogućavajući zrakoplovnu pokretnu satelitsku službu (AMSS)/pokretnu satelitsku službu (MSS) i/ili zrakoplovnu pokretnu satelitsku službu na ruti (AM(R)S/pokretnu satelitsku službu (MSS), u frekvencijskom pojasu ispod 3 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Globalni sustav pokretnih komunikacija (GSM; Oprema baznih postaja (BS); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Globalni sustav pokretnih komunikacije (GSM);Harmonizirana norma za pokretne postaje u pojasima GSM 900 i GSM 1800 koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE (1999/5/EC)

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Obavijest: Uz uvjet da su primijenjeni prihvatni parametri iz stavaka 4.2.20, 4.2.21 i 4.2.26, ovom se usklađenom normom omogućuje pretpostavka o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz Direktive 2014/53/EU

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD); Aktivni medicinski implantati male snage (LP-AMI) u frekvencijskome području od 2 483,5 do 2 500 MHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Uređaji u neupotrijebljenom frekvencijskom prostoru (WSD); Sustavi bežičnog pristupa u frekvencijskom pojasu 470 MHz do 790 MHz; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za pokretne zemaljske postaje (MES) geostacionarnih pokretnih satelitskih sustava, uključujući ručne zemaljske postaje, za satelitske mreže namijenjene osobnim komunikacijama (S-PCN) kao dio pokretne satelitske službe (MSS) u frekvencijskim pojasima 1,5  i 1,6  GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za pokretne zemaljske postaje (MES) koje komuniciraju s niskom brzinom podataka (LBRDC) sa satelitima u niskoj zemaljskoj orbiti (LEO) u frekvencijskom pojasu ispod 1 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Komercijalno dostupna amaterska radio oprema; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Aktivni implantati (ULP-AMI) i periferne jedinice (ULP-AMI-P) ultra niske snage, koji rade u frekvencijskom području 402 MHz do 405 MHz. Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

Radijska oprema za VHF digitalnu vezu (VDL), zrak-tlo, mod 2; Tehničke značajke i mjerne metode za opremu na tlu; 3. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 22014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

Radijska oprema za VHF digitalnu vezu (VDL), zrak-tlo, mod 4; Tehničke značajke i mjerne metode za opremu na tlu; 5. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 893 V1.8.1

Širokopojasne radiopristupne mreže (BRAN); RLAN od 5 GHz visoke provedbene kakvoće; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz RLAN; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.6.2017.

EN 301 893 V1.8.1

Napomena 2.1

12.6.2018.

Članak 3, stavak 2

U pogledu adaptivnosti, do 12. lipnja 2018. mogu se upotrebljavati ili klauzula 4.2.7. ove usklađene norme ili klauzula 4.8. usklađene norme EN 301 893 v1.8.1.; nakon tog datuma smije se upotrebljavati samo klauzula 4.2.7. ove usklađene norme.

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

Celularne mreže IMT; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 1. dio: Uvod i opći zahtjevi

9.12.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

Celularne mreže IMT: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 2. dio: Korisnička oprema (UE) za CDMA s izravnim proširenjem (UTRA FDD)

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

Celularne mreže IMT: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 2. dio: Korisnička oprema (UE) za CDMA s izravnim proširenjem (UTRA FDD)

13.10.2017.

EN 301 908-2 V11.1.1

Napomena 2.1

28.2.2019.

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 3.dio: Bazne postaje (BS) za CDMA s izravnim proširenjem (UTRA FDD)

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Bazne postaje (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 treću generaciju celularnih mreža; 10. dio: Harmonizirana norma za IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 11. dio: Repetitori za CDMA s izravnim proširenjem (UTRA FDD)

10.2.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 12. dio: Repetitori za CDMA s višestrukim nositeljem (cdma2000)

9.9.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

Celularne mreže IMT; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 13. dio: Korisnička oprema (UE) za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA)

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

Celularne mreže IMT; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 13. dio: Korisnička oprema (UE) za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA)

13.10.2017.

EN 301 908-13 V11.1.1

Napomena 2.1

28.2.2019.

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 14. dio: Bazne postaje (BS) za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA)

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 15. dio: Repetitori za razvijeni univerzalni terestrijalni radijski pristup (E-UTRA-FDD)

10.2.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 18. dio: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE bazna postaja (BS) multistandardnog radija (MSR)

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 19. dio: OFDMA TDD WMAN (pokretni WIMAXTM) TDD korisnička oprema (UE)

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 20. dio: OFDMA TDD WMAN (pokretni WIMAXTM) TDD bazne postaje (BS)

14.10.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 21. dio: OFDMA TDD WMAN (pokretni WIMAXTM) korisnička oprema (UE)

14.10.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 22. dio: OFDMA TDD WMAN (pokretni WIMAXTM) FDD bazne postaje (BS)

9.12.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

VHF odašiljači i prijamnici kao obalne postaje za GMDSS i druge primjene u pomorskoj pokretnoj službi; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Odašiljačka oprema za amplitudno moduliranu (AM) zvučnu radiodifuznu službu; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Odašiljačka oprema za frekvencijski moduliranu (FM) zvučnu radiodifuznu službu; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.6.2017.

EN 302 018-2 V1.2.1

Napomena 2.1

31.12.2018.

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) -- Odašiljačka oprema za frekvencijski modulirani radio u službi radiodifuzije; 2. dio: Harmonizirana europska norma prema članku 3.2 Direktive R&TTE

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Meteorološka pomoć (Met pom.); Radiosonde za primjenu u frekvencijskom području od 400,15 MHz do 406 MHz s razinama snage do 200 mW; 2. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Bežični videolinkovi (WVL), koji rade u frekvencijskom pojasu 1,3 GHz do 50 GHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma prema članku 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) koji upotrebljavaju ultra širokopojasnu tehnologiju (UWB); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 1. dio: Zahtjevi za generičke UWB primjene

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) koji upotrebljavaju ultra širokopojasnu tehnologiju (UWB); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 2. dio: Zahtjevi za UWB praćenje lokacije

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) koji upotrebljavaju ultra širokopojasnu tehnologiju (UWB); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 3. dio: Zahtjevi za UWB uređaje koje primjenjuju vozila na tlu

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD) koji upotrebljavaju ultra širokopojasnu tehnologiju (UWB); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 4. dio: Uređaji osjetljivi na materijal, koji primjenjuju UWB tehnologiju ispod 10,6 GHz

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Primjene slikovnih sustava radara za ispitivanje tla i zida (GPR/WPR); 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Odašiljačka oprema za terestrijalnu radijsku službu digitalne audiodifuzije (T-DAB); 2. dio: Harmonizirana europska norma prema članku 3.2 Direktive R&TTE

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za satelitske pokretne zrakoplovne zemaljske postaje (AESs) u frekvencijskim pojasima 11/12/14 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Navigacijski radar za uporabu na unutrašnjim vodenim putovima; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Aktivni medicinski implantati ultra niske snage (ULP-AMI) i oprema u frekvencijskom području od 9 kHz do 315 kHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Oprema za radiofrekvencijsku identifikaciju u frekvencijskom pojasu od 865 MHz do 868 MHz s razinama snage do 2 W i u frekvencijskom pojasu od 915 MHz do 921 MHz s razinama snage do 4 W; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Nepokretni radijski sustavI; Karakteristike i zahtjevi za opremu i antene točka-točka; Dio 2-2: Digitalni sustavi koji rade u frekvencijskim pojasima gdje se primjenjuje koordinacija frekvencija; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.6.2017.

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Napomena 2.1

31.12.2018.

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Nepokretni radijski sustavi; Karakteristike i zahtjevi za opremu i antene točka-točka; Dio 2-2: Digitalni sustavi koji rade u frekvencijskim pojasevima gdje se primjenjuje koordinacija frekvencija; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Obavijest: Uz uvjet da su primijenjeni prihvatni parametri iz stavaka 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 i 4.3.4, ovom se usklađenom normom omogućuje pretpostavka o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz Direktive 2014/53/EU

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Odašiljačka oprema za radiodifuznu službu svjetskog digitalnog radija (DRM); 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Navigacijski radari za uporabu na ne-SOLAS plovilima; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Uređaji kratkoga dometa -- Telematika cestovnog prijevoza i prometa (RTTT); Oprema radara kratkoga dometa u pojasu 77 GHz do 81 GHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3,2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Uređaji kratkoga dometa; Telematika cestovnoga prijevoza i prometa (RTTT); Kratkodometna radarska oprema u području od 24 GHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Odašiljačka oprema za uslugu terestrijalne digitalne TV (DVB-T); 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Nepokretni radijski sustavi; Oprema i antene u sustavu više točaka; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE za digitalnu radijsku opremu u sustavu više točaka

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za zemaljske satelitske postaje na palubama plovila (ESVs) u frekvencijskim pojasima 11/12/14 GHz predviđene za nepokretnu satelitsku službu (FSS), koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radarski uređaj za ispitivanje razine tvari u spremniku (TLPR) u frekvencijskim pojasima od 4,5 GHz do 7 GHz, od 8,5 GHz do 10,6 GHz, od 24,05 GHz do 27 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU.

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za zemaljske postaje za praćenje na vlakovima (ESTs) u frekvencijskim pojasima 14/12 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 454-2 V1.2.1

Meteorološka pomoć (Met pom.); Radiosonde za primjenu u frekvencijskom području od 1 668,4 MHz do 1 690 ; 2. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz ćlanka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 480 V2.1.2

Sustavi pokretnih komunikacija u zrakoplovu (MCOBA); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

10.3.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 502 V2.1.1

Bežični pristupni sustavi (WAS); 5,8 GHz nepokretni širokopojasni sustavi prijenosa podataka; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Radijska oprema u frekvencijskome području 30 MHz do 37,5 MHz za aktivne medicinske membranske implantate i pribor ultra male snage; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema u frekvencijskom području 315 kHz do 600 kHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 537 V2.1.1

Sustavi ultra niske snage podatkovnih medicinskih servisa (MEDS) u frekvencijskome području od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 561 V2.1.1

Kopnena pokretna služba; Radijska oprema sa stalnom ili nestalnom modulacijom ovojnice koja radi u kanalu širine 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ili 150 kHz; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Mreže sa širokopojasnim radijskim pristupom (BRAN); Višegigabitni sustavi WAS/RLAN u frekvencijskome pojasu od 60 GHz; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 571 V2.1.1

Inteligentni transportni sustavi (ITS); Radiokomunikacijska oprema koja radi u frekvencijskom pojasu od 5 855 MHz do 5 925 MHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 574-1 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za satelitske zemaljske postaje (MES) za MSS u frekvencijskim pojasu od 2 GHz; 1. dio: Komplementarna zemaljska komponenta (CGC) za širokopojasne sustave, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 574-2 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za satelitske zemaljske postaje (MES) za MSS u frekvencijskim pojasu od 2 GHz; 2. dio: Korisnički uređaji (UE) za širokopojasne sustave, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 574-3 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za satelitske zemaljske postaje (MES) za MSS u frekvencijskim pojasima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (zemlja-svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir-zemlja); 3. dio: Korisnički uređaji (UE) za širokopojasne sustave, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema za Eurobalise sustave na željeznici; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 609 V2.1.1

Uređaji kratkog dometa (SRD): Radijski uređaji za željezničke sustave europetlje; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 617-2 V2.1.1

Na tlu bazirani UHF radijski odašiljači, prijamnici i primopredajnici s amplitudnom modulacijom za UHF zrakoplovnu pokretnu službu; 2. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Inteligentni transportni sustavi (ITS); Radiokomunikacijska oprema za frekvencijsko područje od 63 GHz do 64 GHz; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 729 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radarski uređaj za ispitivanje razine tvari (LPR) u frekvencijskim pojasima od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Aktivna pojačala radarskog odziva; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 858-2 V1.3.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Telematika cestovnog prijevoza i prometa (RTTT); Automobilska radarska oprema koja radi u frekvencijskom području 24,05  GHz do 24,25  GHz ili 24,50  GHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

ETSI

EN 302 885 V2.1.1

Prijenosni radiotelefonski uređaji vrlo visokih frekvencija (VHF) s integriranim ručnim uređajem klase D DCS, koji rade u VHF pojasima namijenjenim pomorskoj pokretnoj službi; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 302 885 V2.2.2

Prijenosni radiotelefonski uređaji vrlo visokih frekvencija (VHF) s integriranim ručnim uređajem klase H DCS, koji rade u VHF pojasima namijenjenim pomorskoj pokretnoj službi; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

EN 302 885 V2.1.1

Napomena 2.1

31.12.2018.

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 302 885 V2.2.3

Prijenosni radiotelefonski uređaji vrlo visokih frekvencija (VHF) s integriranim ručnim uređajem klase H DCS, koji rade u VHF pojasima namijenjenim pomorskoj pokretnoj službi; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

12.5.2017.

EN 302 885 V2.2.2

Napomena 2.1

31.1.2019.

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 302 961 V2.1.2

Pomorski osobni far za navođenje namijenjen uporabi na frekvenciji 121,5 MHz samo za potragu i spašavanje;: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 302 977 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES); Harmonizirana norma za zemaljske postaje postavljene na vozila (VMES) u frekvencijskim pojasima 11/12/14 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 039 V2.1.2

Kopnena pokretna služba; Specifikacija višekanalnog odašiljača za PMR službu; Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 084 V2.1.1

Na tlu bazirani prošireni sustav (GBAS) za VHF zemlja-zrak podatkovnu difuziju (VDB);Tehničke karakteristike i metode mjerenja za opremu baziranu na tlu; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 098 V2.1.1

Pomorski osobni uređaji male snage za određivanje položaja koji primjenjuju AIS; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 132 V1.1.1

Pomorski VHF osobni radio farovi male snage koji primjenjuju digitalno selektivno pozivanje (DSC); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 135 V2.1.1

kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Obalni nadzor, opsluživanje prometa plovila i lučki radari (CS/VTS/HR); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD); Mrežni sustavi za prijenos biomedicinskih signala ljudskim tijelom (MBANSs) koji rade u području od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.8.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 204 V2.1.2

Umreženi uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema u frekvencijskom području od 870 MHz do 876 MHz s razinama snage do 500 mW. Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Napredni sustav vođenja i kontrole kretanja površinom (A-SMGCS); 6. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU za stavljanje u uporabu radarskih senzora kretanja površinom; 1. poddio: Senzori u X području s impulsnim signalima i snagom odašiljanja do 100 kW

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 339 V1.1.1

Širokopojasne izravne komunikacije zrak-zemlja; Uređaji koji rade u frekvencijskim pojasima od 1 900 MHz do 1 920 MHz i od 5 855 MHz do 5 875 MHz; Fiksne antenske izvedbe; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 340 V1.1.2

Digitalni terestrijalni TV difuzijski prijamnici; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 354 V1.1.1

Pojačala i aktivne antene za TV radiodifuzni prijam u kućnim lokacijama; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.5.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 372-1 V1.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES)); Oprema za prijam satelitske radiodifuzije; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 1. dio: Vanjska prijamna jedinica u frekvencijskom pojasu od 10,7 GHz do 12,75 GHz

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES)); Oprema za prijam satelitske radiodifuzije; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 2. dio: Unutarnja jedinica

9.9.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 402 V2.1.2

Pomorski pokretni odašiljači i prijamnici za uporabu u MF i HF pojasima: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

13.10.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 303 406 V1.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD); Oprema društvenih alarma koja radi u frekvencijskome području od 25 MHz do 1 000 MHz; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

12.4.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 609 V12.5.1

Globalni sustav mobilnih komunikacija (GSM); GSM repetitori; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

13.1.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 978 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za zemaljske postaje na pokretnim platformama (ESOMP) koje odašilju prema satelitima u geostacionarnoj orbiti, u frekvencijskim pojasima od 27,5  GHz do 30,0  GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 979 V2.1.2

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za zemaljske postaje na pokretnim platformama (ESOMP) koje odašilju prema satelitima u ne-geostacionarnoj orbiti, u frekvencijskim pojasima od 27,5 GHz do 29,1 GHz i od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

11.11.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 305 550-2 V1.2.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM); Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema za uporabu u frekvencijskom području od 40 GHz do 246 GHz; 2. dio: Harmonizirana europska norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz Direktive R&TTE

8.6.2017.

 

 

Članak 3, stavak 2

Ova usklađena norma ne odnosi se na zahtjeve povezane s parametrima radnih karakteristika prijamnika te se njome ne stvara pretpostavka sukladnosti u pogledu tih parametara.

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (4).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i Cenelec objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije na temelju Direktive 1999/5/EZ i Direktive 2014/53/EU. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  SL L 153, 22.5.2014., str. 62.

(2)  SL L 91, 7.4.1999., str. 10.

(3)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(4)  SL C 338, 27.9.2014., str. 31.