ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 369

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
30. listopada 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2017/C 369/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2017/C 369/02

Mišljenje 1/17: Zahtjev za mišljenje koji je podnijela Kraljevina Belgija na temelju članka 218. stavka 11. UFEU-a

2

2017/C 369/03

Predmet C-218/17 P: Žalba koju je 26. travnja 2017. podnio Natural Instinct Ltd protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 15. veljače 2017. u predmetu T-30/16, M. I. Industries protiv EUIPO-a – Natural Instinct

2

2017/C 369/04

Predmet C-447/17 P: Žalba koju je 25. srpnja 2017. podnijela Europska unija, koju zastupa Sud Europske unije, protiv presude Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 7. lipnja 2017. u predmetu T-673/15, Guardian Europe protiv Europske unije

3

2017/C 369/05

Predmet C-479/17 P: Žalba koju je 8. kolovoza 2017. podnio Guardian Europe Sàrl protiv presude Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 7. lipnja 2017. u predmetu T-673/15, Guardian Europe protiv Europske unije

4

2017/C 369/06

Predmet C-481/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. kolovoza 2017. uputio Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bugarska) – Nikolay Yanchev protiv Direktor na direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

5

2017/C 369/07

Predmet C-495/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. kolovoza uputio Tribunalul Prahova (Rumunjska) – Cartrans Spedition SRL protiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, Direcția Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

6

 

Opći sud

2017/C 369/08

Predmeti T-107/15 i T-347/15: Presuda Općeg suda od 18. rujna 2017. – Uganda Commercial Impex protiv Vijeća (Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Demokratske Republike Konga — Zamrzavanje financijskih sredstava — Popis osoba, subjekata i tijela koji krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo — Zadržavanje tužiteljeva imena na popisu)

7

2017/C 369/09

Predmet T-327/15: Presuda Općeg suda od 19. rujna 2017. – Grčka protiv Komisije (EFSJP — Komponenta za smjernice — Smanjenje financijske potpore — Operativni program — Pravna osnova — Prijelazne odredbe — Primjena financijskih ispravaka nakon odnosnog programskog razdoblja — Bitna povreda postupka — Nepoštovanje roka za donošenje odluke — Prava obrane — Pravo na saslušanje — Pravna sigurnost — Legitimna očekivanja — Ne bis in idem — Proporcionalnost)

8

2017/C 369/10

Predmet T-393/15: Presuda Općeg suda od 14. rujna 2017. – Università del Salento protiv Komisije (Arbitražna klauzula — Opći program ‚Temeljna prava i pravosuđe’ — Posebni program ‚Kazneno pravosuđe’ — Povrat iznosa koji je Komisija isplatila na temelju ugovora o subvenciji — Prijeboj potraživanja — Djelomična preinaka tužbe — Zahtjev za utvrđivanje nepostojanja ugovornog potraživanja)

8

2017/C 369/11

Predmet T-734/15 P: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – Komisija protiv FE (Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Otvoreni natječaj — Uključivanje na popis uspješnih kandidata — Odluka tijela za imenovanje o nezapošljavanju uspješnog kandidata — Nadležnosti povjerenstva za odabir i tijela za imenovanje — Uvjeti sudjelovanja na natječaju — Najkraće trajanje profesionalnog iskustva — Načini izračuna — Gubitak mogućnosti zaposlenja — Zahtjev za naknadu štete)

9

2017/C 369/12

Predmet T-751/15: Presuda Općeg suda od 14. rujna 2017. – Contact Software protiv Komisije (Tržišno natjecanje — Zlouporaba vladajućeg položaja — Tržište programa za računalno potpomognuti dizajn i informacija o sučeljima za te programe — Odluka o odbacivanju pritužbe — Relevantno tržište — Očita pogreška u ocjeni — Nepostojanje interesa Unije)

9

2017/C 369/13

Predmet T-768/15: Presuda Općeg suda od 19. rujna 2017. – RP Technik protiv EUIPO-a – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Figurativni žig Europske unije RP ROYAL PALLADIUM — Raniji verbalni žig Europske unije RP — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

10

2017/C 369/14

Predmet T-86/16: Presuda Općeg suda od 18. rujna 2017. – Codorníu protiv EUIPO-a – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije ANA DE ALTUN — Raniji nacionalni figurativni žig ANNA — Relativni razlozi za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Obveza obrazlaganja)

11

2017/C 369/15

Predmet T-103/16: Presuda Općeg suda od 14. rujna 2017. – Aldi Einkauf protiv EUIPO-a – Weetabix (Alpenschmaus) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije Alpenschmaus — Raniji verbalni žig Europske unije ALPEN — Relativni razlog za obijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

11

2017/C 369/16

Predmet T-276/16: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – Viridis Pharmaceutical protiv EUIPO-a – Hecht-Pharma (Boswelan) (Žig Europske unije — Postupak povodom opoziva — Verbalni žig Europske unije Boswelan — Proglašenje opoziva — Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Nepostojanje stvarne uporabe žiga — Nepostojanje opravdanih razloga za neuporabu)

12

2017/C 369/17

Predmet T-305/16: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – Lidl Stiftung protiv EUIPO-a – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) (Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Verbalni žig Europske unije LOVE TO LOUNGE — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Obveza obrazlaganja — Članak 75. Uredbe br. 207/2009 — Ispitivanje činjenica po službenoj dužnosti — Članak 76. Uredbe (EZ) br. 207/2009)

13

2017/C 369/18

Predmet T-315/16: Presuda Općeg suda od 19. rujna 2017. – Tamasu Butterfly Europa protiv EUIPO-a – adp Gauselmann (Butterfly) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije Butterfly — Raniji verbalni žig Europske unije i nacionalni trgovački naziv Butterfly — Relativni razlozi za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavci 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009)

13

2017/C 369/19

Predmet T-421/16: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – sheepworld protiv EUIPO-a (Beste Oma) (Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije Beste Oma — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

14

2017/C 369/20

Predmet T-422/16: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – sheepworld protiv EUIPO-a (Beste Mama) (Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije Beste Mama — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

14

2017/C 369/21

Predmet T-449/16: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – sheepworld protiv EUIPO-a (Bester Opa) (Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije Bester Opa — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

15

2017/C 369/22

Predmet T-450/16: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – sheepworld protiv EUIPO-a (Beste Freunde) (Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije Beste Freunde — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

15

2017/C 369/23

Predmet T-451/16: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – sheepworld protiv EUIPO-a (Bester Papa) (Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije Bester Papa — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

16

2017/C 369/24

Predmet T-452/16: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – sheepworld protiv EUIPO-a (Beste Freundin) (Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije Beste Freundin — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

16

2017/C 369/25

Spojeni predmeti T-504/16 i T-505/16: Presuda Općeg suda od 14. rujna 2017. – Bodson i dr. protiv EIB-a (Javna služba — Osoblje EIB-a — Primici od rada — Godišnje usklađivanje ljestvice osnovnih plaća — Metoda izračuna — Gospodarska i financijska kriza)

17

2017/C 369/26

Predmet T-585/16: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – Skareby protiv ESVD-a (Javna služba — Dužnosnici — Sloboda izražavanja — Obveza lojalnog postupanja — Ozbiljna povreda zakonitih interesa Unije — Uskrata dopuštenja za objavu članka — Poziv na izmjenu teksta — Članak 17.a Pravilnika — Predmet tužbe — Odluka o odbijanju žalbe u upravnom postupku)

18

2017/C 369/27

Predmet T-116/10: Rješenje Općeg suda od 13. rujna 2017. – Njemačka protiv Komisije (Tužba za poništenje — EFRR — Smanjenje financijske potpore — Program Sjeverne Rajne – Vestfalije — Nepoštovanje roka za donošenje odluke — Bitna povreda postupka — Očito osnovana tužba)

18

2017/C 369/28

Predmet T-90/17: Rješenje Općeg suda od 12. rujna 2017. – Gelinova Group protiv EUIPO-a – Cloetta Italia (galatea…è naturale) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Povlačenje prigovora — Obustava postupka)

19

2017/C 369/29

Predmet T-117/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 3. srpnja 2017. – Proximus protiv Vijeća (Privremena pravna zaštita — Javna nabava — Pregovarački postupak — Zahtjev za određivanje privremenih mjera — Nepostojanje hitnosti)

19

2017/C 369/30

Predmet T-527/17: Tužba podnesena 8. kolovoza 2017. – Waisman i drugi protiv SRB-a

20

2017/C 369/31

Predmet T-529/17: Tužba podnesena 10. kolovoza 2017. – Blasi Gómez i drugi protiv SRB-a

21

2017/C 369/32

Predmet T-530/17: Tužba podnesena 11. kolovoza 2017. – López Campo i drugi protiv SRB-a

21

2017/C 369/33

Predmet T-531/17: Tužba podnesena 9. kolovoza 2017. – Promociones Santa Rosa protiv SRB-a

22

2017/C 369/34

Predmet T-535/17: Tužba podnesena 7. kolovoza 2017. – Asociación de Consumidores de Navarra Irache protiv SRB-a

22

2017/C 369/35

Predmet T-539/17: Tužba podnesena 11. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

23

2017/C 369/36

Predmet T-540/17: Tužba podnesena 11. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

24

2017/C 369/37

Predmet T-541/17: Tužba podnesena 11. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

25

2017/C 369/38

Predmet T-542/17: Tužba podnesena 11. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

26

2017/C 369/39

Predmet T-543/17: Tužba podnesena 11. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

28

2017/C 369/40

Predmet T-544/17: Tužba podnesena 5. kolovoza 2017. – Imabe Ibérica protiv SRB-a

29

2017/C 369/41

Predmet T-552/17: Tužba podnesena 16. kolovoza 2017. – Maña i drugi protiv SRB-a

29

2017/C 369/42

Predmet T-560/17: Tužba podnesena 16. kolovoza 2017. – Fortischem protiv Parlamenta i Vijeća

30

2017/C 369/43

Predmet T-572/17: Tužba podnesena 21. kolovoza 2017. – UC protiv Parlamenta

31

2017/C 369/44

Predmet T-574/17: Tužba podnesena 23. kolovoza 2017. – UD protiv Komisije

32

2017/C 369/45

Predmet T-588/17: Tužba podnesena 30. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

32

2017/C 369/46

Predmet T-589/17: Tužba podnesena 30. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

33

2017/C 369/47

Predmet T-590/17: Tužba podnesena 30. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

34

2017/C 369/48

Predmet T-591/17: Tužba podnesena 30. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

35

2017/C 369/49

Predmet T-604/17: Tužba podnesena 5. rujna 2017. – Thun protiv EUIPO-a (figurica u obliku ribe)

35

2017/C 369/50

Predmet T-608/17: Tužba podnesena 6. rujna 2017. – Grupo Bimbo protiv EUIPO-a – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

36

2017/C 369/51

Predmet T-612/17: Tužba podnesena 11. rujna 2017. – Google i Alphabet protiv Komisije

37

2017/C 369/52

Predmet T-624/17: Tužba podnesena 13. rujna 2017. – Poljska protiv Komisije

38

2017/C 369/53

Predmet T-629/17: Tužba podnesena 18. rujna 2017. – Češka Republika protiv Komisije

39


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/1


Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

(2017/C 369/01)

Posljednja objava

SL C 357, 23.10.2017.

Prethodne objave

SL C 347, 16.10.2017.

SL C 338, 9.10.2017.

SL C 330, 2.10.2017.

SL C 318, 25.9.2017.

SL C 309, 18.9.2017.

SL C 300, 11.9.2017.

Ti su tekstovi dostupni na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud

30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/2


Zahtjev za mišljenje koji je podnijela Kraljevina Belgija na temelju članka 218. stavka 11. UFEU-a

(Mišljenje 1/17)

(2017/C 369/02)

Jezik postupka: svi službeni jezici

Podnositelj zahtjeva

Kraljevina Belgija (zastupnici: C. Pochet, L. Van den Broeck i M. Jacobs, agenti)

Pitanje postavljeno Sudu:

Je li osmo poglavlje („Ulaganja”) odjeljak F („Rješavanje ulagačkih sporova između ulagatelja i država”) Sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, potpisanog u Bruxellesu 30. listopada 2016. u skladu s Ugovorima i temeljnim pravima?


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/2


Žalba koju je 26. travnja 2017. podnio Natural Instinct Ltd protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 15. veljače 2017. u predmetu T-30/16, M. I. Industries protiv EUIPO-a – Natural Instinct

(Predmet C-218/17 P)

(2017/C 369/03)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Natural Instinct Ltd (zastupnici: C. Spintig, Rechtsanwalt, S. Pietzcker, Rechtsanwalt, B. Brandreth, Barrister)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, M. I. Industries, Inc.

Žalba je rješenjem Suda Europske unije (šesto vijeće) od 7. rujna 2017. proglašena nedopuštenom.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/3


Žalba koju je 25. srpnja 2017. podnijela Europska unija, koju zastupa Sud Europske unije, protiv presude Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 7. lipnja 2017. u predmetu T-673/15, Guardian Europe protiv Europske unije

(Predmet C-447/17 P)

(2017/C 369/04)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska unija, koju zastupa Sud Europske unije (zastupnici: J. Inghelram i K. Sawyer, agenti)

Druge stranke u postupku: Guardian Europe Sàrl; Europska unija, koju zastupa Europska komisija

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine točku 1. izreke pobijane presude;

odbije kao neosnovan zahtjev društva Guardian Europe istaknut u prvostupanjskom postupku kojim traži iznos od 936 000 eura na ime troškova bankarske garancije kao naknadu štete koju je navodno pretrpio zbog povrede razumnog roka za suđenje u predmetu T-82/08 ili, podredno tome, smanji tu naknadu na iznos od 299 251,64 eura, uvećan za kompenzacijske kamate koje su određene na temelju činjenice da se taj iznos sastoji od različitih iznosa koji su dospjeli u različitim vremenskim trenucima;

naloži društvu Guardian Europe snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe žalitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava u tumačenju pravila o zastari u slučaju trajne štete jer je Opći sud utvrdio da navodna imovinska šteta koja se sastoji od plaćanja troškova bankarske garancije izvršenog više od pet godina prije podnošenja tužbe za naknadu štete nije pala u zastaru.

2.

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava u tumačenju pojma uzročnosti jer je Opći sud utvrdio da je povreda razumnog roka za suđenje bila odlučujući uzrok navodne materijalne štete koja se sastoji od plaćanja troškova bankarske garancije dok, prema ustaljenoj sudskoj praksi, vlastiti izbor društva da ne plati novčanu kaznu tijekom postupka pred sudovima Unije predstavlja odlučujući uzrok plaćanja takvih troškova.

3.

Treći žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava u tumačenju razdoblja u kojem je nastala navodna materijalna šteta i nepostojanju obrazloženja jer je Opći sud utvrdio, a da pritom nije naveo razloge, da se razdoblje u kojem je nastala navodna materijalna šteta koja se sastoji od plaćanja troškova može razlikovati od onoga u kojem se dogodilo nezakonito ponašanje koje je uzrokovalo navedenu štetu.

4.

Četvrti žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava zbog prekomjerne dodjele kompenzacijskih kamata jer je Opći sud žalitelju dodijelio kompenzacijske kamate na iznos računajući od datuma na koji potonji navedeni iznos još nije dugovao.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/4


Žalba koju je 8. kolovoza 2017. podnio Guardian Europe Sàrl protiv presude Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 7. lipnja 2017. u predmetu T-673/15, Guardian Europe protiv Europske unije

(Predmet C-479/17 P)

(2017/C 369/05)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Guardian Europe Sàrl (zastupnici: C. O’Daly, Solicitor, F. Louis, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska unija, koju zastupaju 1. Sud Europske unije i 2. Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

1.

ukine pobijanu presudu u mjeri u kojoj je točkom 3. njezine izreke djelomično odbijen zahtjev za naknadu štete društva Guardian Europe, koji se temelji na članku 268. i članku 340. drugom stavku Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

2.

utvrdi da Sud može samostalno odlučiti o osnovanosti žaliteljeva zahtjeva za naknadu štete i u skladu s time:

(a)

naloži Europskoj uniji, koju zastupa Sud Europske unije, da se društvu Guardian Europe naknadi šteta koja mu je uzrokovana time što Opći sud nije odlučio u razumnom roku, u skladu s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i člankom 6. stavkom 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, odnosno sljedeće svote: (i) oportunitetni troškovi/izgubljena dobit u iznosu od 1 388 000 eura; (ii) dodatni troškovi jamstva u iznosu od 143 675,78; i (iii) neimovinska šteta izražena u odgovarajućem postotku od novčane kazne izrečene Guardianu u spornoj odluci;

(b)

naloži Europskoj uniji, koju zastupaju Europska komisija i Sud Europske unije, da se Guardianu naknadi šteta koja mu je uzrokovana time što su Komisija i Opći sud povrijedili načelo jednakog postupanja, odnosno sljedeće svote: (i) oportunitetni troškovi/izgubljena dobit u iznosu od 7 712 000 eura; i (ii) neimovinska šteta izražena u odgovarajućem postotku od novčane kazne izrečene Guardianu u spornoj odluci;

(c)

dodijeli kompenzacijske kamate na iznose navedene pod (a) (počevši od 27. srpnja 2010. do dana donošenja presude Suda u vezi s ovom žalbom) i (b) (počevši od 19. studenoga 2010. do dana donošenja presude Suda u vezi s ovom žalbom), po godišnjoj stopi inflacije koju je, za predmetno razdoblje, odredio Eurostat u državi članici (Luksemburg) u kojoj Guardian Europe ima sjedište;

(d)

dodijeli zatezne kamate na iznose navedene pod (a) i (b), počevši od dana donošenja presude Suda u vezi s ovom žalbom do podmirenja u cijelosti, po stopi koju je odredila Europska središnja banka (ESB) za svoje glavne operacije refinanciranja, uvećanoj za dva postotna boda;

3.

u slučaju potrebe i podredno u odnosu na bilo koji od zahtjeva navedenih u točki 2. (a) do (d), predmet vrati Općem sudu na odlučivanje o osnovanosti tužbe; i

4.

naloži drugim strankama u postupku snošenje žaliteljevih troškova u vezi s ovom žalbom i postupkom pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1)

U svojoj presudi, Opći sud povrijedio je članak 268. i članak 340. drugi stavak UFEU-a te nije primijenio pojam „poduzetnik” u smislu prava Unije time što je zaključio da Guardian Europe nije pretrpio nikakav gubitak dobiti zbog toga što Opći sud nije odlučio u razumnom roku u predmetu T-82/08, Guardian Industries Corp. i Guardian Europe Sàrl/Komisija;

2)

U svojoj presudi, Opći sud povrijedio je članak 268. i članak 340. drugi stavak UFEU-a, nije primijenio pojam „poduzetnik” u smislu prava Unije te je došao do materijalno pogrešnih zaključaka, pri čemu njihova netočnost proizlazi iz dokumenata podnesenih Općem sudu, time što je utvrdio da je Guardian Europe pretrpio samo 82 % gubitaka povezanih s troškovima jamstva koji su trebali biti plaćeni tijekom razdoblja nerazumnog kašnjenja Općeg suda u predmetu T-82/08, Guardian Industries Corp. i Guardian Europe Sàrl/Komisija;

3)

U svojoj presudi, Opći sud povrijedio je članak 268. i članak 340. drugi stavak UFEU-a jer je zaključio da Guardian Europe nije pretrpio neimovinsku štetu jer u predmetu T-82/08, Guardian Industries Corp. i Guardian Europe Sàrl/Komisija presuda nije donesena u razumnom roku;

4)

U svojoj presudi, Opći sud povrijedio je članak 268. i članak 340. drugi stavak UFEU-a te nije primijenio pojam „poduzetnik” u smislu prava Unije time što je presudio da povreda načela jednakog postupanja u Odluci Komisije br. C(2007) 5791 final  (1) – Ravno staklo, i u presudi Općeg suda u predmetu T-82/08, Guardian Industries Corp. i Guardian Europe Sàrl/Komisija, nije prouzrokovala gubitak dobiti za društvo Guardian Europe;

5)

U svojoj presudi, Opći sud povrijedio je članak 268. i članak 340. drugi stavak UFEU-a time što je presudio da zbog povrede načela jednakog postupanja u Odluci Komisije br. C(2007) 5791 final – Ravno staklo i u presudi Općeg suda u predmetu T-82/08, Guardian Industries Corp. i Guardian Europe Sàrl/Komisija, Guardian Europe nije pretrpio neimovinsku štetu i

6)

U svojoj presudi, Opći sud povrijedio je članak 268. i članak 340. drugi stavak UFEU-a time što je utvrdio da samo sudska presuda donesena u posljednjem stupnju (i stoga ne presuda Općeg suda) može dovesti do odgovornosti za štetu zbog povrede prava Unije.


(1)  Odluka Komisije C(2007) 5791 final od 28. studenoga 2007. koja se odnosi na postupak primjene članka 81. [UEZ-a] i članka 53. Sporazuma o EGP-u (predmet COMP/39165 — Ravno staklo).


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/5


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. kolovoza 2017. uputio Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bugarska) – Nikolay Yanchev protiv Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Predmet C-481/17)

(2017/C 369/06)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Nikolay Yanchev

Tuženik: Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Prethodna pitanja

1.

Treba li točku 16. Odluke C(2011)863 final Europske komisije od 11. veljače 2011., donesene u skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU-a kojom se državna potpora br. 546/2010 Republike Bugarske za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva primjenom poreznog izuzeća proglašava spojivom s člankom 107. stavkom 3. UFEU-a, tumačiti na način da je s obzirom na Komisijine ovlasti, s jedne strane, i obilježja načela postupovne autonomije i pravne sigurnosti, s druge strane, dopuštena primjena nacionalnog propisa, u skladu s kojim u toj točki naveden rok za nadzor jesu li ispunjeni uvjeti za odobrenu državnu potporu treba ocijeniti samo kao instruktivni, a ne kao prekluzivni rok?

2.

Treba li točke 7., 8., 14. i 45. Odluke C(2011)863 final Europske komisije od 11. veljače 2011., donesene u skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU-a kojom se državna potpora br. 546/2010 Republike Bugarske za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva primjenom poreznog izuzeća proglašava spojivom s člankom 107. stavkom 3. UFEU-a, zajedno i teleološki, uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti, tumačiti na način da zakonit primitak/zakonito provođenje potpore ovisi samo o usklađenosti s nacionalnim odredbama izričito navedenima u toj odluci kojom se provodi državna potpora, ili je dopušteno da se zahtijeva i usklađenost s daljnjim uvjetima predviđenim u nacionalnom pravu koji ne teže ciljevima kojima služi odobravanje državne potpore?


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/6


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. kolovoza uputio Tribunalul Prahova (Rumunjska) – Cartrans Spedition SRL protiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, Direcția Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

(Predmet C-495/17)

(2017/C 369/07)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Prahova (Rumunjska)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Cartrans Spedition SRL

Tuženici: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, Direcția Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

Prethodna pitanja

1.

Je li, za potrebe oslobođenja plaćanja PDV-a za transakcije i usluge prijevoza koje se odnose na izvoz robe, u skladu s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (1), karnet TIR koji je ovjerila carinarnica zemlje odredišta, pisani dokaz izvoza prevezene robe, uzimajući u obzir postupak koji se odnosi na tu ispravu za carinski provoz, koji je u Priručniku o provozu za Postupak TIR br. TAXUD/1873/2007 utvrdio Odbor za Carinski zakonik – odsjek za provoz, u okviru Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju Europske komisije?

2.

Protivi li se članku 153. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost porezna praksa kojom se poreznom obvezniku nalaže obveza dokazivanja izvoza prevezene robe isključivo na temelju izvozne carinske deklaracija, čime mu se uskraćuje pravo na odbitak PDV-a na usluge prijevoza robe izvezene bez te deklaracije, iako postoji karnet TIR koji je ovjerila carinarnica zemlje odredišta?


(1)  SL 2006 L 347., str. 1.; (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str., 120.)


Opći sud

30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/7


Presuda Općeg suda od 18. rujna 2017. – Uganda Commercial Impex protiv Vijeća

(Predmeti T-107/15 i T-347/15) (1)

((„Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Demokratske Republike Konga - Zamrzavanje financijskih sredstava - Popis osoba, subjekata i tijela koji krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo - Zadržavanje tužiteljeva imena na popisu”))

(2017/C 369/08)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Uganda Commercial Impex Ltd (Kampala, Uganda) (zastupnici: u predmetu T-107/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, A. Meskarian, K. Mittal, solicitors, i R. Blakeley, barrister, i, u predmetu T-347/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, K. Mittal i R. Blakeley)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: u predmetu T-107/15, B. Driessen i E. Dumitriu-Segnana, zatim B. Driessen i M. Veiga, agenti, i, u predmetu T-347/15, B. Driessen, E. Dumitriu-Segnana i M. Veiga)

Predmet

U predmetu T-107/15, zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje Provedbene odluke Vijeća 2014/862/ZVSP od 1. prosinca 2014. o provedbi Odluke 2010/788/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Republike Konga (SL 2014., L 346, str. 36.) i Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1275/2014 od 1. prosinca 2014. o provedbi članka 9. stavaka 1. i 4. Uredbe (EZ) br. 1183/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo (SL 2014., L 346, str. 3.) te, u slučaju potrebe, da se članak 9. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1183/2005 od 18. srpnja 2005. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo (SL 2005., L 193, str. 1.) proglasi neprimjenjivim na tužitelja i, u predmetu T-347/15, zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje Odluke Vijeća (ZVSP) 2015/620 od 20. travnja 2015. o izmjeni Odluke 2010/788/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Republike Konga (SL 2015., L 102, str. 43.) i Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2015/614 od 20. travnja 2015. o provedbi članka 9. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1183/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo (SL 2015., L 102, str. 10.) te, u slučaju potrebe, da se članak 9. stavak 1. Uredbe br. 1183/2005 proglasi neprimjenjivim na tužitelja.

Izreka

1.

Predmeti T-107/15 i T-347/15 spajaju se u svrhu donošenja ove presude.

2.

Tužbe se odbijaju.

3.

Nalaže se društvu Uganda Commercial Impex Ltd snošenje troškova.


(1)  SL C 171, 26. 5. 2015.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/8


Presuda Općeg suda od 19. rujna 2017. – Grčka protiv Komisije

(Predmet T-327/15) (1)

((„EFSJP - Komponenta za smjernice - Smanjenje financijske potpore - Operativni program - Pravna osnova - Prijelazne odredbe - Primjena financijskih ispravaka nakon odnosnog programskog razdoblja - Bitna povreda postupka - Nepoštovanje roka za donošenje odluke - Prava obrane - Pravo na saslušanje - Pravna sigurnost - Legitimna očekivanja - Ne bis in idem - Proporcionalnost”))

(2017/C 369/09)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Helenska Republika (zastupnici: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou i A. Vasilopoulou, agenti)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Aquilina i D. Triantafyllou, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje Provedbene odluke Komisije C(2015) 1936 final od 25. ožujka 2015. o primjeni financijskih ispravaka na komponentu za smjernice potpore EFSJP-a za operativni program CCI 2000GR061PO021 (Grčka – Cilj 1 – Ruralna obnova).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Helenskoj Republici snošenje troškova.


(1)  SL C 279, 24. 8. 2015.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/8


Presuda Općeg suda od 14. rujna 2017. – Università del Salento protiv Komisije

(Predmet T-393/15) (1)

((„Arbitražna klauzula - Opći program ‚Temeljna prava i pravosuđe’ - Posebni program ‚Kazneno pravosuđe’ - Povrat iznosa koji je Komisija isplatila na temelju ugovora o subvenciji - Prijeboj potraživanja - Djelomična preinaka tužbe - Zahtjev za utvrđivanje nepostojanja ugovornog potraživanja”))

(2017/C 369/10)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Università del Salento (Lecce, Italija) (zastupnik: F. Vetrò, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: L. Di Paolo, F. Moro, L. Cappelletti i O. Verheecke, zatim L. Di Paolo, F. Moro i O. Verheecke, agenti)

Predmet

S jedne strane, zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži, kao prvo, poništenje Komisijine odluke D/C4 – B.2 – 005817 od 4. svibnja 2015. o prijeboju tužiteljeve tražbine koja se odnosi na izvršenje ugovora u okviru prvog projekta Entice (Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises) s tužiteljevim dugom koji se odnosi na izvršenje ugovora u okviru drugog projekta naslovljenog „Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution”, kao drugo, poništenje svakog drugog prethodnog i naknadnog akta te, u svakom slučaju, akta povezanog s tom odlukom i, kao treće, nalaganje Komisiji da plati tužitelju iznose koje mu duguje u okviru izvršenja projekta Entice te, s druge strane, zahtjev na temelju članka 272. UFEU-a kojim se traži utvrđenje nepostojanja potraživanja čije plaćanje Komisija zahtijeva s osnova izvršenja drugog projekta.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Università del Salento snošenje troškova.


(1)  SL C 311., 21. 9. 2015.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/9


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – Komisija protiv FE

(Predmet T-734/15 P) (1)

((„Žalba - Javna služba - Dužnosnici - Otvoreni natječaj - Uključivanje na popis uspješnih kandidata - Odluka tijela za imenovanje o nezapošljavanju uspješnog kandidata - Nadležnosti povjerenstva za odabir i tijela za imenovanje - Uvjeti sudjelovanja na natječaju - Najkraće trajanje profesionalnog iskustva - Načini izračuna - Gubitak mogućnosti zaposlenja - Zahtjev za naknadu štete”))

(2017/C 369/11)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: F. Simonetti i G. Gattinara, agenti)

Druga stranka u postupku: FE (zastupnici: L. Levi i A. Blot, odvjetnici)

Predmet

Žalba izjavljena protiv presude Službeničkog suda Europske unije (prvo vijeće) od 6. listopada 2015., FE/Komisija (F-119/14, EU:F:2015:116), radi ukidanja te presude.

Izreka

1.

Ukidaju se točke 1., 2. i 4. izreke presude Službeničkog suda Europske unije (prvo vijeće) od 6. listopada 2015., FE/Komisija (F-119/14).

2.

Odbija se tužba kojom je FE pokrenula postupak pred Službeničkim sudom u predmetu F-119/14.

3.

Svaka će stranka snositi svoje troškove vezane za žalbeni postupak.

4.

Nalaže se FE snošenje troškova postupka pred Službeničkim sudom, uključujući troškove Europske komisije.


(1)  SL C 68, 22. 2. 2016.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/9


Presuda Općeg suda od 14. rujna 2017. – Contact Software protiv Komisije

(Predmet T-751/15) (1)

((„Tržišno natjecanje - Zlouporaba vladajućeg položaja - Tržište programa za računalno potpomognuti dizajn i informacija o sučeljima za te programe - Odluka o odbacivanju pritužbe - Relevantno tržište - Očita pogreška u ocjeni - Nepostojanje interesa Unije”))

(2017/C 369/12)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Contact Software GmbH (Bremen, Njemačka) (zastupnik: J.-M. Schultze, S. Pautke i C. Ehlenz, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: C. Vollrath, I. Zaloguin i L. Wildpanner, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Dassault systèmes (Vélizy-Villacoublay, Francuska) (zastupnici: R. Snelders, odvjetnik, i J. Messent, barrister)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži djelomično poništenje Komisijine odluke C(2015) 7006 final od 9. listopada 2015. o odbijanju tužiteljeve pritužbe u odnosu na povrede članka 102. UFEU-a koje su navodno počinili Dassault systèmes i Parametric Technology Corp. na određenim programima za računalno potpomognuti dizajn kao i na određenim tržištima informacija o sučeljima za te programe (predmet COMP/39846 – Contact/Dassault & Parametric).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Contact Software GmbH snošenje svojih troškova kao i onih Europske komisije.

3.

Dassault systèmes snosit će svoje troškove.


(1)  SL C 68, 22. 2. 2016.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/10


Presuda Općeg suda od 19. rujna 2017. – RP Technik protiv EUIPO-a – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)

(Predmet T-768/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Figurativni žig Europske unije RP ROYAL PALLADIUM - Raniji verbalni žig Europske unije RP - Relativni razlog za odbijanje - Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 369/13)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: RP Technik GmbH Profilsysteme (Bönen, Njemačka) (zastupnik: P.-J. Henrichs, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: A. Schifko, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Tecnomarmi Snc Di Gatto Omar & C. (Treviso, Italija)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 14. listopada 2015. (predmet R 2061/2014-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava RP Technik i Tecnomarmi.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu RP Technik GmbH Profilsysteme snošenje troškova.


(1)  SL C 78., 29. 2. 2016.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/11


Presuda Općeg suda od 18. rujna 2017. – Codorníu protiv EUIPO-a – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN)

(Predmet T-86/16) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Europske unije ANA DE ALTUN - Raniji nacionalni figurativni žig ANNA - Relativni razlozi za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Obveza obrazlaganja”))

(2017/C 369/14)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Codorníu SA (Esplugues de Llobregat, Špajnolska) (zastupnici: M. Ceballos Rodríguez i J. Güell Serra, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: E. Zaera Cuadrado, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Špajnolska) (zastupnik: M. Escribano Uzcudun, odvjetnik)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 9. prosinca 2015. (predmet R 199/2015-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Codorníu i Bodegas Altun.

Izreka

1.

Poništava se odluka drugog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 9. prosinca 2015. (predmet R 199/2015-2).

2.

EUIPO i društvo Bodegas Altun, SL snosit će vlastite troškove kao i, svaki od njih, polovicu troškova društva Codorníu SA.


(1)  SL C 136, 18. 4. 2016.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/11


Presuda Općeg suda od 14. rujna 2017. – Aldi Einkauf protiv EUIPO-a – Weetabix (Alpenschmaus)

(Predmet T-103/16) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Europske unije Alpenschmaus - Raniji verbalni žig Europske unije ALPEN - Relativni razlog za obijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 369/15)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Njemačka) (zastupnici: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen i N. Bertram, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: u početku E. Strittmatter i A. Folliard-Monguiral, zatim A. Schifko, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Weetabix Ltd (Kettering, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: M. Finger i T. Farkas, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. siječnja 2016. (predmet R 2725/2014-4) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Weetabix i Aldi Einkauf.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG snošenje troškova ovog postupka.


(1)  SL C 156, 2. 5. 2016.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/12


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – Viridis Pharmaceutical protiv EUIPO-a – Hecht-Pharma (Boswelan)

(Predmet T-276/16) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom opoziva - Verbalni žig Europske unije Boswelan - Proglašenje opoziva - Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Nepostojanje stvarne uporabe žiga - Nepostojanje opravdanih razloga za neuporabu”))

(2017/C 369/16)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Viridis Pharmaceutical Ltd. (Tortola, Britanski Djevičanski Otoci, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: C. Spintig, S. Pietzcker i M. Prasse, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: S. Hanne, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Hecht-Pharma GmbH (Hollnseth, Njemačka) (zastupnici: C. Sachs i J. Sachs, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 29. veljače 2016. (predmet R 2837/2014-5) koja se odnosi na postupak povodom opoziva između društava Hecht-Pharma i Viridis Pharmaceutical.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu Viridis Pharmaceutical Ltd snošenje troškova.


(1)  SL C 251, 11. 7. 2016.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/13


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – Lidl Stiftung protiv EUIPO-a – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)

(Predmet T-305/16) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak za proglašavanje žiga ništavim - Verbalni žig Europske unije LOVE TO LOUNGE - Relativni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Opisni karakter - Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Obveza obrazlaganja - Članak 75. Uredbe br. 207/2009 - Ispitivanje činjenica po službenoj dužnosti - Članak 76. Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 369/17)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Njemačka) (zastupnici: M. Kefferpütz i A. Berger, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: S. Bonne, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Primark Holdings (Dublin, Irska) (zastupnici: B. Brandreth, barrister, i G. Hussey, solicitor)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 9. ožujka 2016. (predmet R 489/2015-2) koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između društava Lidl Stiftung i Primark Holdings.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu Lidl Stiftung & Co. KG snošenje troškova.


(1)  SL C 287, 8. 8. 2016.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/13


Presuda Općeg suda od 19. rujna 2017. – Tamasu Butterfly Europa protiv EUIPO-a – adp Gauselmann (Butterfly)

(Predmet T-315/16) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Europske unije Butterfly - Raniji verbalni žig Europske unije i nacionalni trgovački naziv Butterfly - Relativni razlozi za odbijanje - Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavci 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 369/18)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Tamasu Butterfly Europa GmbH (Moers, Njemačka) (zastupnik: C. Röhl, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: R. Pethke i D. Hanf, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Njemačka) (zastupnik: P. Koch Moreno, odvjetnik)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 17. ožujka 2016. (predmet R 221/2015-1) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Tamasu Butterfly Europa i adp Gauselmann.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu Tamasu Butterfly Europa GmbH snošenje troškova.


(1)  SL C 287., 8. 8. 2016.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/14


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – sheepworld protiv EUIPO-a (Beste Oma)

(Predmet T-421/16) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava verbalnog žiga Europske unije Beste Oma - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 369/19)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: sheepworld AG (Ursensollen, Njemačka) (zastupnik: S. von Rüden, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: M. Fischer, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 13. svibnja 2016. (predmet R 91/2016-4) koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka Beste Oma kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu sheepworld AG snošenje troškova.


(1)  SL C 343, 19. 9. 2016.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/14


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – sheepworld protiv EUIPO-a (Beste Mama)

(Predmet T-422/16) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava verbalnog žiga Europske unije Beste Mama - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 369/20)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: sheepworld AG (Ursensollen, Njemačka) (zastupnik: S. von Rüden, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: M. Fischer, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 13. svibnja 2016. (predmet R 95/2016-4) koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka Beste Mama kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu sheepworld AG snošenje troškova.


(1)  SL C 343, 19. 9. 2016.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/15


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – sheepworld protiv EUIPO-a (Bester Opa)

(Predmet T-449/16) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava verbalnog žiga Europske unije Bester Opa - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 369/21)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: sheepworld AG (Ursensollen, Njemačka) (zastupnik: S. von Rüden, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: M. Fischer, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 26. svibnja 2016. (predmet R 92/2016-4) koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka Bester Opa kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu sheepworld AG snošenje troškova.


(1)  SL C 364, 3. 10. 2016.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/15


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – sheepworld protiv EUIPO-a (Beste Freunde)

(Predmet T-450/16) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava verbalnog žiga Europske unije Beste Freunde - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 369/22)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: sheepworld AG (Ursensollen, Njemačka) (zastupnik: S. von Rüden, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: M. Fischer, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 26. svibnja 2016. (predmet R 93/2016-4) koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka Beste Freunde kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu sheepworld AG snošenje troškova.


(1)  SL C 364, 3. 10. 2016.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/16


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – sheepworld protiv EUIPO-a (Bester Papa)

(Predmet T-451/16) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava verbalnog žiga Europske unije Bester Papa - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 369/23)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: sheepworld AG (Ursensollen, Njemačka) (zastupnik: S. von Rüden, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: M. Fischer, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 26. svibnja 2016. (predmet R 94/2016-4) koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka Bester Papa kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu sheepworld AG snošenje troškova.


(1)  SL C 364, 3. 10. 2016.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/16


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – sheepworld protiv EUIPO-a (Beste Freundin)

(Predmet T-452/16) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava verbalnog žiga Europske unije Beste Freundin - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 369/24)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: sheepworld AG (Ursensollen, Njemačka) (zastupnik: S. von Rüden, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: M. Fischer, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 26. svibnja 2016. (predmet R 96/2016-4) koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka Beste Freundin kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu sheepworld AG snošenje troškova.


(1)  SL C 364, 3. 10. 2016.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/17


Presuda Općeg suda od 14. rujna 2017. – Bodson i dr. protiv EIB-a

(Spojeni predmeti T-504/16 i T-505/16) (1)

((„Javna služba - Osoblje EIB-a - Primici od rada - Godišnje usklađivanje ljestvice osnovnih plaća - Metoda izračuna - Gospodarska i financijska kriza”))

(2017/C 369/25)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Jean-Pierre Bodson (Luxembourg, Luksemburg) i 485 drugih tužiteljâ čija se imena nalaze u prilogu presude (predmet T-504/16); i Esther Badiola (Luxembourg) i 15 drugih tužiteljâ čija se imena nalaze u prilogu presude (predmet T-505/16) (zastupnik: L. Levi, odvjetnik)

Tuženik: Europska investicijska banka (EIB) (zastupnici: initialement T. Gilliams i G. Nuvoli, potom G. Faedo i M. Gilliams, u svojstvu agenata, uz asistenciju A. Dal Ferro, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 270. UFEU-a za, s jedne strane, poništenje odluka sadržanih u obračunima plaća za veljaču 2013. i daljnje mjesece, kojom se na tužitelje primjenjuje odluka Upravnog vijeća EIB-a od 18. prosinca 2012. i odluka Upravljačkog odbora EIB-a od 29. siječnja 2013. kao i članak objavljen na mrežnoj stranici 5. veljače 2013. te informativna napomena od 15. veljače 2013. kojom se osoblje obavještava o donošenju te dvije odluke i, s druge strane, nalaganje EIB-u isplate tužiteljima iznosa koji odgovara razlici između iznosa plaće isplaćene primjenom navedenih odluka i iznosa plaća koje se potražuju primjenom sustava koji proizlazi iz odluke Upravnog vijeća EIB-a od 22. rujna 2009. kao i naknade za štetu koju su tužitelji navodno pretrpjeli zbog gubitka njihove kupovne moći i neizvjesnosti vezane uz rast njihovih primitaka.

Izreka

1.

Poništavaju se odluke Europske investicijske banke (EIB) kojima se primjenjuju odluka Upravnog vijeća EIB-a od 18. prosinca 2012. i odluka Upravljačkog odbora EIB-a od 29. siječnja 2013. koje su sadržane u obračunima plaća za veljaču 2013. i naredne mjesece Jean-Pierrea Bodsona i drugih članova osoblja EIB-a čija imena se nalaze na popisu u prilogu predmeta T-504/16, s jedne strane, i Esther Badiole i drugih članova osoblja EIB-a čija imena se nalaze na popisu u prilogu predmeta T-504/16, s druge strane.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

EIB-u se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 207, 20. 7. 2013. (predmet je najprije bio upisan u upisnik Službeničkog suda Europske unije pod brojem F-41/13 i prenesen je Općem sudu Europske unije 1. 9. 2016.)


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/18


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2017. – Skareby protiv ESVD-a

(Predmet T-585/16) (1)

((„Javna služba - Dužnosnici - Sloboda izražavanja - Obveza lojalnog postupanja - Ozbiljna povreda zakonitih interesa Unije - Uskrata dopuštenja za objavu članka - Poziv na izmjenu teksta - Članak 17.a Pravilnika - Predmet tužbe - Odluka o odbijanju žalbe u upravnom postupku”))

(2017/C 369/26)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Carina Skareby (Louvain, Belgija) (zastupnici: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, odvjetnici)

Tuženik: Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) (zastupnici: S. Marquardt, agent, uz asistenciju M. Troncosa Ferrera, F.-M. Hislairea i S. Moye Izquierda, odvjetnikâ)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 270. UFEU-a radi poništenja, s jedne strane, ESVD-ove odluke od 5. lipnja 2015. kojom se odbija objavljivanje članka i poziva na izmjenu dvaju odlomaka predloženog teksta i, s druge strane, „ako je nužno”, ESVD-ove odluke od 18. prosinca 2015. kojom se odbija žalba protiv prvotne odluke.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Carini Skareby nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 191, 30. 5. 2016. (predmet je najprije bio upisan u upisnik Službeničkog suda Europske unije pod brojem F-15/16 i prenesen je Općem sudu Europske unije 1. 9. 2016.)


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/18


Rješenje Općeg suda od 13. rujna 2017. – Njemačka protiv Komisije

(Predmet T-116/10) (1)

((„Tužba za poništenje - EFRR - Smanjenje financijske potpore - Program Sjeverne Rajne – Vestfalije - Nepoštovanje roka za donošenje odluke - Bitna povreda postupka - Očito osnovana tužba”))

(2017/C 369/27)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Savezna Republika Njemačka (zastupnici: J. Möller, zatim J. Möller i T. Henze, agenti, uz asistenciju U. Karpensteina, odvjetnika)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: B.-R. Killmann, B. Conte i A. Steiblytė, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje odluke Komisije C(2009) 10675 od 23. prosinca 2009. o smanjenju financijske potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) odobrene za program Sjeverne Rajne – Vestfalije pod posebnim ciljem br. 2. (1997.-1999.) u Saveznoj Republici Njemačkoj na temelju odluke Komisije C(97) 1120 od 7. svibnja 1997.

Izreka

1.

Poništava se odluka Komisije C(2009) 10675 od 23. prosinca 2009. o smanjenju financijske potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) odobrene za program Sjeverne Rajne – Vestfalije pod posebnim ciljem br. 2. (1997.-1999.) u Saveznoj Republici Njemačkoj na temelju odluke Komisije C(97) 1120 od 7. svibnja 1997.

2.

Nalaže se Europskoj komisiji snošenje troškova.


(1)  SL C 134, 22. 5. 2010.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/19


Rješenje Općeg suda od 12. rujna 2017. – Gelinova Group protiv EUIPO-a – Cloetta Italia (galatea…è naturale)

(Predmet T-90/17) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Povlačenje prigovora - Obustava postupka”))

(2017/C 369/28)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Gelinova Group Srl (Tezze di Vazzola, Italija) (zastupnici: A. Tornato i D. Hazan, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: L. Rampini, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Cloetta Italia Srl (Cremona, Italija)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. prosinca 2016. (predmet R 207/2016-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Cloetta Italia Srl i Gelinova Group Srl, ranije Milk & Fruit Srl.

Izreka

1.

Obustavlja se postupak po tužbi.

2.

Nalaže se društvu Gelinova Group Srl snošenje vlastitih troškova kao i onih Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).


(1)  SL C 121, 18. 4. 2017.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/19


Rješenje predsjednika Općeg suda od 3. srpnja 2017. – Proximus protiv Vijeća

(Predmet T-117/17 R)

((„Privremena pravna zaštita - Javna nabava - Pregovarački postupak - Zahtjev za određivanje privremenih mjera - Nepostojanje hitnosti”))

(2017/C 369/29)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Proximus SA/NV (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: B. Schutyser, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: A. Jaume i S. Cholakova, agenti, uz asistenciju P. de Bandt, P. Teerlinck i M. Gherghinaru, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev na temelju članaka 278. i 279. UFEU-a radi određivanja privremenih mjera koje se odnose, s jedne strane, na odgodu izvršenja odluke Vijeća o dodjeljivanju okvirnog ugovora drugom ponuditelju i, s druge strane, suspenziju primjene okvirnog ugovora sklopljenog između Vijeća i odabranog ponuditelja.

Izreka

1.

Odbija se zahtjev za privremenu pravnu zaštitu.

2.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/20


Tužba podnesena 8. kolovoza 2017. – Waisman i drugi protiv SRB-a

(Predmet T-527/17)

(2017/C 369/30)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelji: Alejandro Claudio Waisman (Buenos Aires, Argentina) i 158 drugih tužitelja (zastupnici: J. De Castro Martín, M. Azpitarte Sánchez i J. Ruiz de Villa Jubany, odvjetnici)

Tuženik: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

na temelju članka 263. UFEU-a, proglasi ništavom Odluku Jedinstvenog sanacijskog odbora o Banco Popular Español (JUR/EES/2017/08);

na temelju članka 340. stavka 2. UFEU-a i članka 41. stavka 3. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, nalaži SRB-u da tužiteljima isplati, na teret Jedinstvenog sanacijskog fonda uspostavljenog u skladu s člankom 67. Uredbe br. 806/2014, naknadu štete koja je prouzročena tužiteljima kao izravna posljedica Odluke o Banco Popular Español, a čiji iznos odgovara tržišnoj vrijednosti instrumenata kapitala bankarske institucije na dan (6. lipnja 2017.) koji je prethodio izvršenju sanacijskog programa; podredno, ako Opći sud ne prihvati prethodni zahtjev za naknadu štete, zahtijeva se da se SRB-u naloži da tužiteljima isplati naknadu štete za iznos razlike, koja će se utvrditi vrednovanjem koje će provesti neovisna osoba predviđena člankom 20. stavkom 16. Uredbe br. 806/2014, između onoga što su navedeni tužitelji primili kao isplatu svojih tražbina zbog primjene navedene odluke i onoga što su trebali primiti u skladu s redovnim postupkom u slučaju nesolventnosti;

naloži SRB-u snošenje troškova ovog postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužbeni razlozi i glavni argumenti slični su onima istaknutima u predmetima T-478/17, Mutualidad de la Abogacía i Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jedinstveni sanacijski odbor, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno i SFL/Jedinstveni sanacijski odbor, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-483/17, García Suárez i dr./Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-484/17, Fidesban i dr./Jedinstveni sanacijski odbor, T-497/17, Sáchez del Valle i Calatrava Real State 2015/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, i T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/21


Tužba podnesena 10. kolovoza 2017. – Blasi Gómez i drugi protiv SRB-a

(Predmet T-529/17)

(2017/C 369/31)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelji: Carlos Blasi Gómez (Tarragona, Španjolska), María Dolores Cruells Torelló (Sabadell, Španjolska), Asociación Independiente de Afectados por el Popular (AIAP) (Madrid, Španjolska) (zastupnik: D. Pineda Cuadrado, odvjetnik)

Tuženik: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

proglasi ništavom Odluku SRB/EES/2017/08 Jedinstvenog sanacijskog odbora od 7. lipnja 2017.;

podredno, u slučaju neprihvaćanja prethodnog zahtjeva, proglasi akt djelomično ništavim, u pogledu vrednovanja institucije, pri čemu Opći sud provodi ili nalaže da se provede pravično, realistično i nepristrano vrednovanje Banco Popular Español što podrazumijeva naknadu štete svim dioničarima i vjerovnicima institucije u skladu s novim vrednovanjem;

podredno, u slučaju neprihvaćanja nijednog prethodnog zahtjeva, proglasi akt djelomično ništavim, u pogledu vrednovanja institucije, pri čemu Opći sud provodi ili nalaže da se provede pravično, realistično i nepristrano vrednovanje Banco Popular Español što podrazumijeva naknadu štete tužiteljima, kao dioničarima i vjerovnicima institucije, u skladu s novim vrednovanjem;

izričito naloži Jedinstvenom sanacijskom odboru snošenje nastalih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužbeni razlozi i glavni argumenti slični su onima istaknutima u predmetima T-478/17, Mutualidad de la Abogacía i Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jedinstveni sanacijski odbor, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno i SFL/Jedinstveni sanacijski odbor, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-483/17, García Suárez i dr./Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-484/17, Fidesban i dr./Jedinstveni sanacijski odbor, T-497/17, Sáchez del Valle i Calatrava Real State 2015/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, i T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/21


Tužba podnesena 11. kolovoza 2017. – López Campo i drugi protiv SRB-a

(Predmet T-530/17)

(2017/C 369/32)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelji: Mario López Campo (Pontevedra, Španjolska) i osam drugih tužitelja (zastupnik: F. Cabadas García, odvjetnik)

Tuženik: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

proglasi ništavom Odluku SRB/EES/2017/08 Jedinstvenog sanacijskog odbora koju je donio 7. lipnja 2017., a kojom se instituciju Banco Popular Español S.A. stavlja pod sanacijski program od 7. lipnja 2017., i utvrdi da je navedeni odbor dužan nadoknaditi štetu tužiteljima u iznosima koji su određeni u tužbi;

podredno, proglasi ništavom Odluku SRB/EES/2017/08 Jedinstvenog sanacijskog odbora koju je donio 7. lipnja 2017., a kojom se instituciju Banco Popular Español S.A. stavlja pod sanacijski program od 7. lipnja 2017., i utvrdi da je navedeni odbor dužan nadoknaditi štetu tužiteljima u iznosima dobivenima množenjem broja njihovih dionica s posljednjom burzovnom cijenom prije Odluke SRB/EES/2017/08.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Ova tužba usmjerena je protiv Odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora (SRB/EES/2017/08) od 7. lipnja 2017., koja predviđa sanaciju Banco Popular Español, S.A.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti slični su onima istaknutima u predmetima T-478/17, Mutualidad de la Abogacía i Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jedinstveni sanacijski odbor, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno i SFL/Jedinstveni sanacijski odbor, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-483/17, García Suárez i dr./Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-484/17, Fidesban i dr./Jedinstveni sanacijski odbor, T-497/17, Sáchez del Valle i Calatrava Real State 2015/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, i T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/22


Tužba podnesena 9. kolovoza 2017. – Promociones Santa Rosa protiv SRB-a

(Predmet T-531/17)

(2017/C 369/33)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Promociones Santa Rosa, S.L. (Madrid, Španjolska) (zastupnik: L. Carrión Matamoros, odvjetnik)

Tuženik: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku SRB/EES/2017/08, od 7. lipnja 2017. (verzija koja nije povjerljiva), izvršnog odbora Jedinstvenog sanacijskog odbora kojom se donosi sanacijski program za Banco Popular Español, S.A., zbog povrede članka 7., članka 18. stavka 1. i članka 20. Uredbe (EU) br. 806/2014, kao i zbog umjetnih izmjena neposrednih uzroka koji su doveli do sanacije te institucije.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužbeni razlozi i glavni argumenti slični su onima istaknutima u predmetima T-478/17, Mutualidad de la Abogacía i Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jedinstveni sanacijski odbor, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno i SFL/Jedinstveni sanacijski odbor, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-483/17, García Suárez i dr./Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-484/17, Fidesban i dr./Jedinstveni sanacijski odbor, T-497/17, Sáchez del Valle i Calatrava Real State 2015/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, i T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/22


Tužba podnesena 7. kolovoza 2017. – Asociación de Consumidores de Navarra „Irache” protiv SRB-a

(Predmet T-535/17)

(2017/C 369/34)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Asociación de Consumidores de Navarra „Irache” (Pamplona, Španjolska) (zastupnik: J. Sanjurjo San Martín, odvjetnik)

Tuženik: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

proglasi ništavost pobijane odluke; oduzme učinak provedenim radnjama, ponovno uspostavljajući vlasništvo dioničara i nositelja zahvaćenih obveznica nad Banco Popular Español, S.A. kako je bilo prije intervencije;

ako to ne bi bilo moguće, u svakom slučaju oduzme učinak konverziji obveznica u dionice, zadržavajući za nositelje obveznica istu situaciju kakva je bila 6. lipnja 2017. Tužitelj također zahtijeva da se nositeljima dionica nadoknadi šteta isplatom stvarne vrijednosti banke i, dakle, dionica, na dan 30. lipnja 2016.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužbeni razlozi i glavni argumenti slični su onima istaknutima u predmetima T-478/17, Mutualidad de la Abogacía i Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jedinstveni sanacijski odbor, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno i SFL/Jedinstveni sanacijski odbor, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-483/17, García Suárez i dr./Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-484/17, Fidesban i dr./Jedinstveni sanacijski odbor, T-497/17, Sáchez del Valle i Calatrava Real State 2015/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, i T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/23


Tužba podnesena 11. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

(Predmet T-539/17)

(2017/C 369/35)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska investicijska banka (zastupnici: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran i F. de Borja Oxangoiti Briones agenti, D. Arts, lawyer i T. Cusworth, solicitor)

Tuženik: Sirijska Arapska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da naloži Siriji:

plaćanje svih iznosa koje u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. i 8.02. Al Thawra Loan Agreementa duguje EU-u na temelju njezina prava na subrogaciju, a koji se sastoje od:

404 792,06 eura, 954 331,07 britanskih funti (GBP), 29 130 433,00 japanskih jena (JPY) i 1 498 184,58 američkih dolara (USD), iznos koji se duguje EU-u na dan 9. kolovoza 2017., odnosno cjelokupnu glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 9. kolovoza 2017.),

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi u skladu s člankom 3.02. do isplate,

svih primjenjivih poreza, pristojbi, naknada i profesionalnih troškova obračunanih od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

podredno prethodno navedenom, i ako Opći sud utvrdi da na EU subrogacijom ne prelaze prava Banke, plaćanje svih iznosa koje u skladu s člancima 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 i 8.02 Al Thawra Loan Agreementa duguje Banci, a koji se sastoji od:

404 792,06 eura, 954 331,07 GBP, 29 130 433,00 JPY i 1 498 184,58 USD, iznos koji duguje Banci na dan 9. kolovoza 2017., glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 9. kolovoza 2017.),

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi u skladu s člankom 3.02. do isplate,

svih primjenjivih poreza, pristojbi, naknada i profesionalnih troškova obračunanih od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

u svakom slučaju, plaćanje iznosa koji duguje ili EU-u ili Banci, ovisno o slučaju, za obroke koji će dospjeti nakon podnošenja ove tužbe i koje Sirija propusti platiti, a koji se sastoji od:

cjelokupne glavnice i kamate za svaki obrok,

ugovorne zatezne kamate, koja se određuje po godišnjoj stopi u skladu s člankom 3.02., od datuma dospijeća svakog obroka dok Sirija ne izvrši plaćanje.

plaćanja svih troškova u vezi s ovim postupkom u skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedan tužbeni razlog.

Prvi i jedini tužbeni razlog temelji se na navodu da je Sirija povrijedila svoje ugovorne obveze iz članaka 3.01. i 4.01. Al Thawra Loan Agreementa o plaćanju obroka prema Al Thawra Loan Agreementu po njihovom dospijeću i članka 3.02. Al Thawra Loan Agreementa o plaćanju zatezne kamate za svaki dospjeli i neplaćeni obrok koja se određuje po godišnjoj stopi. Posljedično, Sirija je ugovorno obvezna u skladu s člancima 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 i 8.02 Al Thawra Loan Agreementa platiti sve dospjele iznose.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/24


Tužba podnesena 11. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

(Predmet T-540/17)

(2017/C 369/36)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska investicijska banka (zastupnici: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran i F. de Borja Oxangoiti Briones agenti, D. Arts, lawyer i T. Cusworth, solicitor)

Tuženik: Sirijska Arapska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da Siriji naloži:

plaćanje svih iznosa koje u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. i 8.02. Electricity Distribution Loan Agreementa duguje EU-u na temelju njezina prava na subrogaciju, a koji se sastoje od:

52 657 141,77 eura, iznos koji duguje EU-u na dan 9. kolovoza 2017. odnosno cjelokupnu glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 9. kolovoza 2017.),

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi (za bilo koje sljedeće razdoblje od jednog mjeseca), ovisno o tome koja je viša, koja je jednaka (i.) relevantnoj međubankarskoj stopi uvećanoj za 2 % (200 baznih bodova) ili (ii.) stopi koja se plaća na temelju članka 3.01 uvećanoj za 0,25 % (25 baznih bodova) do isplate,

svih primjenjivih poreza, pristojbi, naknada i profesionalnih troškova obračunanih od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

podredno (i.), i ako Opći sud utvrdi da na EU subrogacijom ne prelaze prava Banke, plaćanje svih iznosa koje u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. i 8.02. Electricity Distribution Loan Agreementa duguje Banci, a koji se sastoje od:

52 657 141,77 eura, iznos koji duguje Banci na dan 9. kolovoza 2017., odnosno glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 9. kolovoza 2017.);

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi (za bilo koje sljedeće razdoblje od jednog mjeseca), ovisno o tome koja je viša, koja je jednaka (i.) relevantnoj međubankarskoj stopi uvećanoj za 2 % (200 baznih bodova) ili (ii.) stopi koja se plaća na temelju članka 3.01 uvećanoj za 0,25 % (25 baznih bodova) do isplate,

svih primjenjivih poreza, pristojbi, naknada i profesionalnih troškova obračunanih od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

u svakom slučaju, plaćanje iznosa koji duguje ili EU-u ili Banci, ovisno o slučaju, za obroke koji će dospjeti nakon podnošenja ove tužbe i koje Sirija propusti platiti, a koji se sastoje od:

cjelokupne glavnice i kamate za svaki obrok;

ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi (za bilo koje sljedeće razdoblje od jednog mjeseca), ovisno o tome koja je viša, koja je jednaka (i.) relevantnoj međubankarskoj stopi uvećanoj za 2 % (200 baznih bodova) ili (ii.) stopi koja se plaća na temelju članka 3.01 uvećanoj za 0,25 % (25 baznih bodova) od datuma dospijeća svakog obroka dok Sirija ne izvrši plaćanje.

plaćanja svih troškova u vezi s ovim postupkom u skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedan tužbeni razlog.

Prvi i jedini tužbeni razlog temelji se na navodu da je Sirija povrijedila svoje ugovorne obveze iz članaka 3.01. i 4.01. Electricity Distribution Loan Agreementa o plaćanju obroka prema Electricity Distribution Loan Agreementu po njihovom dospijeću i članka 3.02. Electricity Distribution Loan Agreementa o plaćanju zatezne kamate za svaki dospjeli i neplaćeni obrok koja se određuje po godišnjoj stopi. Posljedično, Sirija je ugovorno obvezna u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. i 8.02. Electricity Distribution Loan Agreementa platiti sve dospjele iznose.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/25


Tužba podnesena 11. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

(Predmet T-541/17)

(2017/C 369/37)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska investicijska banka (zastupnici: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran i F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, lawyer i T. Cusworth, solicitor)

Tuženik: Sirijska Arapska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da naloži Siriji:

plaćanje svih iznosa u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. i 8.02. Electricity Transmission Loan Agreementa koje duguje EU-u, na temelju njezina prava na subrogaciju, koji se sastoje od:

3 383 971,66 švicarskih franaka (CHF) i 38 934 400,51 eura, iznos koji duguje EU-u na dan 9. kolovoza 2017, odnosno cjelokupnu glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 9. kolovoza 2017.),

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi koja je jednaka (i.) stopi od 2,5 % (250 baznih bodova) uvećanoj za (ii.) stopu predviđenu u članku 3.01. do isplate,

svih primjenjivih pravnih troškova, naknada i izdataka obračunanih od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

podredno gore navedenom, i ako Opći sud utvrdi da na EU subrogacijom ne prelaze prava Banke, plaćanje svih iznosa koje u skladu s člancima 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 i 8.02 Electricity Transmission Loan Agreementa duguje Banci, a koji se sastoje od:

3 383 971,66 CHF i 38 934 400,51 eura, iznos koji duguje Banci na dan 9. kolovoza 2017., odnosno glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 9. kolovoza 2017.),

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi koja je jednaka (i.) stopi od 2,5 % (250 baznih bodova) uvećanoj za (ii.) stopu predviđenu u članku 3.01. do isplate,

svih primjenjivih poreza, pristojbi, naknada i profesionalnih troškova obračunanih od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

U svakom slučaju, plaćanje iznosa koji duguje ili EU-u ili Banci, ovisno o slučaju, za obroke koji će dospjeti nakon podnošenja ove tužbe i koje Sirija propusti platiti, a koji se sastoji od:

cjelokupne glavnice i kamate za svaki obrok,

ugovorne zatezne kamate obračunane po godišnjoj stopi koja se određuje po godišnjoj stopi koja je jednaka (i.) stopi od 2,5 % (250 baznih bodova) uvećanoj za (ii.) stopu predviđenu u članku 3.01., od datuma dospijeća svakog obroka dok Sirija ne izvrši plaćanje.

plaćanja svih troškova u vezi s ovim postupkom u skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedan tužbeni razlog.

Prvi i jedini tužbeni razlog temelji se na navodu da je Sirija povrijedila svoje ugovorne obveze iz članaka 3.01. i 4.01. Electricity Transmission Loan Agreementa o plaćanju obroka prema Electricity Transmission Loan Agreementu po njihovom dospijeću i članka 3.02. Electricity Transmission Loan Agreementa o plaćanju zatezne kamate za svaki dospjeli i neplaćeni obrok koja se određuje po godišnjoj stopi. Posljedično, Sirija je ugovorno obvezna u skladu s člancima 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 i 8.02 Electricity Transmission Loan Agreementa platiti sve dospjele iznose.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/26


Tužba podnesena 11. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

(Predmet T-542/17)

(2017/C 369/38)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska investicijska banka (zastupnici: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran i F. de Borja Oxangoiti Briones agenti, D. Arts, lawyer i T. Cusworth, solicitor)

Tuženik: Sirijska Arapska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da naloži Siriji:

plaćanje svih iznosa koje u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. i 8.02. Port of Tartous Loan Agreementa duguje EU-u na temelju njezina prava na subrogaciju, a koji se sastoje od:

20 609 429,45 eura, iznos koji duguje EU-u na dan 9. kolovoza, odnosno cjelokupnu glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 9. kolovoza 2017.),

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi (za bilo koje sljedeće razdoblje od jednog mjeseca), ovisno o tome koja je viša, koja je jednaka (i.) stopi koja se određuje uvećanjem EURIBOR-a za 2 % (200 baznih bodova) ili (ii.) po fiksnoj stopi koja se plaća na temelju članka 3.01 uvećanoj za 0,25 % (25 baznih bodova) do isplate,

svih primjenjivih poreza, pristojbi, naknada i profesionalnih troškova obračunanih od datuma dospijeća od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

podredno (i.), i ako Opći sud utvrdi da na EU subrogacijom ne prelaze prava Banke, plaćanje svih iznosa koje u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. i 8.02. Port of Tartous Loan Agreementa, a koji se sastoje od:

20 609 429,45 eura, iznos koji duguje Banci od 9. kolovoza 2017., odnosno glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 9. kolovoza 2017.),

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi (za bilo koje sljedeće razdoblje od jednog mjeseca), ovisno o tome koja je viša, koja je jednaka (i.) stopi koja se određuje uvećanjem EURIBOR-a za 2 % (200 baznih bodova) ili (ii.) po fiksnoj stopi koja se plaća na temelju članka 3.01. uvećanoj za 0,25 % (25 baznih bodova) do isplate,

svih primjenjivih poreza, pristojbi, naknada i profesionalnih troškova obračunanih od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

u svakom slučaju, plaćanje iznosa koji duguje ili EU-u ili Banci, ovisno o slučaju, za obroke koji će dospjeti nakon podnošenja ove tužbe i koje Sirija propusti platiti, a koji se sastoje od:

cjelokupne glavnice i kamate za svaki obrok,

ugovorne zatezne kamate obračunane po godišnjoj stopi koja se određuje po godišnjoj stopi (za bilo koje sljedeće razdoblje od jednog mjeseca), ovisno o tome koja je viša, koja je jednaka (i.) stopi koja se određuje uvećanjem EURIBOR-a za 2 % (200 baznih bodova) ili (ii.) po fiksnoj stopi koja se plaća na temelju članka 3.01. uvećanoj za 0,25 % (25 baznih bodova) od datuma dospijeća svakog obroka dok Sirija eventualno izvrši plaćanje.

plaćanja svih troškova u vezi s ovim postupkom u skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedan tužbeni razlog.

Prvi i jedini tužbeni razlog temelji se na navodu da je Sirija povrijedila svoje ugovorne obveze iz članaka 3.01. i 4.01. Port of Tartous Loan Agreementa o plaćanju obroka prema Port of Tartous Loan Agreementu po njihovom dospijeću i članka 3.02. Port of Tartous Loan Agreementa o plaćanju zatezne kamate za svaki dospjeli i neplaćeni obrok koja se određuje po godišnjoj stopi. Posljedično, Sirija je ugovorno obvezna u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. i 8.02. Port of Tartous Loan Agreementa platiti sve dospjele iznose.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/28


Tužba podnesena 11. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

(Predmet T-543/17)

(2017/C 369/39)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska investicijska banka (zastupnici: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran i F. de Borja Oxangoiti Briones agenti, D. Arts, lawyer i T. Cusworth, solicitor)

Tuženik: Sirijska Arapska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da naloži Siriji:

plaćanje svih iznosa koje u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. i 8.02. Syrian Healthcare Loan Agreementa duguje EU-u na temelju njezina prava na subrogaciju, a koji se sastoje od:

62 646 209,04 eura i 3 582 381,15 američkih dolara (USD), iznos koji duguje EU-u na dan 9. kolovoza, odnosno cjelokupnu glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 9. kolovoza 2017.),

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi (za bilo koje sljedeće razdoblje od jednog mjeseca), ovisno o tome koja je viša, koja je jednaka (i.) stopi koja se određuje uvećanjem EURIBOR-a za 2 % (200 baznih bodova) (osim bilo kojih otplata u američkim dolarima u kojima se primjenjuje stopa jednaka LIBOR-u uvećana za 2 % (200 baznih bodova) ili (ii.) po fiksnoj stopi koja se plaća na temelju članka 3.01 uvećanoj za 0,25 % (25 baznih bodova) do isplate,

svih primjenjivih poreza, pristojbi, naknada i profesionalnih troškova obračunanih od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

podredno (i.), i ako Opći sud utvrdi da na EU subrogacijom ne prelaze prava Banke, plaćanje svih iznosa koje u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. i 8.02. Syrian Healthcare Loan Agreementa duguje Banci, a koji se sastoji:

62 646 209,04 eura i 3 582 381,15 USD, iznos koji duguje Banci na dan 9. kolovoza 2017., odnosno glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 9. kolovoza 2017.),

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi (za bilo koje sljedeće razdoblje od jednog mjeseca), ovisno o tome koja je viša, koja je jednaka (i.) stopi koja se određuje uvećanjem EURIBOR-a za 2 % (200 baznih bodova) (osim bilo kojih otplata u američkim dolarima u kojima se primjenjuje stopa jednaka LIBOR-u uvećana za 2 % (200 baznih bodova) ili (ii.) po fiksnoj stopi koja se plaća na temelju članka 3.01 uvećanoj za 0,25 % (25 baznih bodova) do isplate,

svih primjenjivih poreza, pristojbi, naknada i profesionalnih troškova obračunanih od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

u svakom slučaju, plaćanje iznosa koji duguje ili EU-u ili Banci, ovisno o slučaju, za obroke koji će dospjeti nakon podnošenja ove tužbe i koje Sirija propusti platiti, a koji se sastoji od:

cjelokupne glavnice i kamate za svaki obrok,

ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi (za bilo koje sljedeće razdoblje od jednog mjeseca), ovisno o tome koja je viša, koja je jednaka (i.) stopi koja se određuje uvećanjem EURIBOR-a za 2 % (200 baznih bodova) (osim bilo kojih otplata u američkim dolarima u kojima se primjenjuje stopa jednaka LIBOR-u uvećanoj za 2 % (200 baznih bodova) ili (ii.) po fiksnoj stopi koja se plaća na temelju članka 3.01 uvećanoj za 0,25 % (25 baznih bodova) od datuma dospijeća svakog obroka dok Sirija eventualno izvrši plaćanje.

plaćanja svih troškova u vezi s ovim postupkom u skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedan tužbeni razlog.

Prvi i jedini tužbeni razlog temelji se na navodu da je Sirija povrijedila svoje ugovorne obveze iz članaka 3.01. i 4.01. Syrian Healthcare Loan Agreementa o plaćanju obroka prema Syrian Healthcare Loan Agreementu po njihovom dospijeću i članka 3.02 Syrian Healthcare Loan Agreementa o plaćanju zatezne kamate za svaki dospjeli i neplaćeni obrok koja se određuje po godišnjoj stopi. Posljedično, Sirija je ugovorno obvezna u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 8.01. i 8.02. Syrian Healthcare Loan Agreementa platiti sve dospjele iznose.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/29


Tužba podnesena 5. kolovoza 2017. – Imabe Ibérica protiv SRB-a

(Predmet T-544/17)

(2017/C 369/40)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Imabe Ibérica, S.A. (Madrid, Španjolska) (zastupnik: C. Aguirre de Cárcer Moreno, odvjetnik)

Tuženik: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

smatra podnesenom tužbu protiv Odluke SRB/EES/2017/08 Jedinstvenog sanacijskog odbora s njegove proširene sjednice izvršnog odbora od 7. lipnja 2017., kojom je donesen sanacijski program za instituciju Banco Popular Español, S.A., u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010; i nakon što prethodno dopusti pristup cjelokupnoj dokumentaciji u spisu i mogućnost isticanja dodatnih navoda, poništi ili opozove pobijanu odluku, u potpunosti ponovno uspostavljajući učinak tužiteljevih imovinskih prava, u skladu sa zahtjevima pune naknade štete.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužbeni razlozi i glavni argumenti slični su onima istaknutima u predmetima T-478/17, Mutualidad de la Abogacía i Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jedinstveni sanacijski odbor, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno i SFL/Jedinstveni sanacijski odbor, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-483/17, García Suárez i dr./Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-484/17, Fidesban i dr./Jedinstveni sanacijski odbor, T-497/17, Sáchez del Valle i Calatrava Real State 2015/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, i T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/29


Tužba podnesena 16. kolovoza 2017. – Maña i drugi protiv SRB-a

(Predmet T-552/17)

(2017/C 369/41)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelji: Maña, S.L. (Teo, Španjolska) i 113 drugih tužitelja (zastupnik: P. Rúa Sobrino, odvjetnik)

Tuženik: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

smatra podnesenom tužbu za poništenje protiv „Odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora na sjednici izvršnog odbora od 7. lipnja 2017. u vezi s donošenjem sanacijskog programa za Banco Popular Español, S.A., pravnu osobu br. 80H66LPTVDLM0P28XF25, upućenu Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (fond za uredno restrukturiranje banaka, FROB) (SRB/EES/2017/08)”;

poništi pobijanu odluku;

proglasi nezakonitima i neprimjenjivima članke 18. i 29. Uredbe (EU) br. 806/2014;

naloži Jedinstvenom sanacijskom odboru snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužbeni razlozi i glavni argumenti slični su onima istaknutima u predmetima T-478/17, Mutualidad de la Abogacía i Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jedinstveni sanacijski odbor, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno i SFL/Jedinstveni sanacijski odbor, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-483/17, García Suárez i dr./Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, T-484/17, Fidesban i dr./Jedinstveni sanacijski odbor, T-497/17, Sáchez del Valle i Calatrava Real State 2015/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor, i T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisija i Jedinstveni sanacijski odbor.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/30


Tužba podnesena 16. kolovoza 2017. – Fortischem protiv Parlamenta i Vijeća

(Predmet T-560/17)

(2017/C 369/42)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Fortischem a.s. (Nováky, Slovačka) (zastupnici: C. Arhold, P. Hodál i M. Staroň, lawyers)

Tuženici: Europski parlament, Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi točku (d) dijela I. Priloga III. Uredbi (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (1), i

dosudi tužitelju troškove postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na tome da spornu odredbu treba poništiti jer se njome krši načelo legitimnih očekivanja time što se operaterima postrojenja za proizvodnju živinih članaka oduzima mogućnost produljenja roka za usklađivanje s najboljim raspoloživim tehnikama, ako su ispunili pretpostavke iz Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja).

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na tome da spornu odredbu treba poništiti jer se njome krši načelo proporcionalnosti time što se (i.) određuje fiksni rok za postupno obustavljanje proizvodnje živinih članaka znatno prije isteka roka koji proizlazi iz primjenjivih međunarodnih propisa o živi, a da pritom barem u određenim slučajevima ne previđa mogućnost odobravanja produljenja/izuzeća, (ii.) promiče zakonodavstvo koje široj javnosti ne može pružiti bilo koje značajne koristi za okoliš ali istovremeno poslovnim operaterima uzrokuje nepovoljnosti i (iii.) ignorira postojeće zakonodavstvo koje već pruža jasna pravila za postupnu obustavu i produljenja/izuzeća dok sama ne sadrži klauzule za slučaj teškoća.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na tome da spornu odredbu treba ukinuti jer će prouzročiti gubitke u tužiteljevom poslovanju izjednačene s povredom prava na vlasništvo kao temeljnog prava iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima jer je nerazmjerna s ciljem sporne odredbe i može se postići manje ograničavajućim mjerama.


(1)  Uredba (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (SL 2017., L 137, str. 1.)


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/31


Tužba podnesena 21. kolovoza 2017. – UC protiv Parlamenta

(Predmet T-572/17)

(2017/C 369/43)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: UC (zastupnik: A. Tymen, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

proglasi ovu tužbu osnovanom i dopuštenom

i stoga,

poništi izvješće o ocjeni tužitelja za godinu 2015., kao i odluku o tome da mu se dodijeli samo dva boda za zasluge za tu godinu;

poništi odluku tijela za imenovanje od 9. svibnja 2017. o odbijanu tužiteljeve žalbe od 13. siječnja 2017.;

naloži tuženiku naknadu štete, određenu ex aequo et bono u iznosu od 9 000 eura, za popravljanje neimovinske štete tužitelju;

naloži tuženiku snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na, s jedne strane, povredi članka 41. Povelje o temeljnim pravima i članka 25. Pravilnika o osoblju i, s druge strane, povredi obveze obrazlaganja i prava obrane tužitelja.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi prava na saslušanje i članka 41. Povelje.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na očitoj pogrešci u ocijeni.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/32


Tužba podnesena 23. kolovoza 2017. – UD protiv Komisije

(Predmet T-574/17)

(2017/C 369/44)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: UD (zastupnici: S. Orlandi i T. Martin, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi i presudi,

da se poništava Odluka od 2. studenoga 2016. o Komisijinom odbijanju davanja prethodnog odobrenja za naknadu zdravstvenih troškova u vezi s liječenjem tužitelja;

da se Europskoj komisiji naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj tužbi tužitelj ističe jedan tužbeni razlog, koji se temelji na postojanju očite pogreške u ocijeni kojom je zahvaćen razlog za odbijanje naknađivanja troškova, koji se temelji na navodnom nepostojanju znanstvene osnovanosti spornog liječenja.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/32


Tužba podnesena 30. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

(Predmet T-588/17)

(2017/C 369/45)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska investicijska banka (zastupnici: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran i F. de Borja Oxangoiti Briones agenti, D. Arts, lawyer i T. Cusworth, solicitor)

Tuženik: Sirijska Arapska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da naloži Siriji:

plaćanje svih iznosa koje mu duguje u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 9.01. i 9.02. Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreementa, a koji se sastoji od:

2 184 271,58 eura, iznos koji mu duguje na dan 25. kolovoza 2017. odnosno cjelokupnu glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 25. kolovoza 2017.),

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi od 3,5 % (350 baznih bodova),

svih primjenjivih poreza, pristojbi, naknada i profesionalnih troškova obračunanih od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

u svakom slučaju, plaćanje iznosa koji mu duguje za obroke koji će dospjeti nakon podnošenja ove tužbe i koje Sirija propusti platiti, a koji se sastoji od:

cjelokupne glavnice i kamate za svaki obrok,

ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi od 3,5 % (350 baznih bodova) od datuma dospijeća svakog obroka dok Sirija ne izvrši plaćanje.

plaćanja svih troškova u vezi s ovim postupkom u skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedan tužbeni razlog.

Prvi i jedini tužbeni razlog temelji se na navodu da je Sirija povrijedila svoje ugovorne obveze iz članaka 3.01. i 4.01. Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreementa o plaćanju obroka prema Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreementu po njihovom dospijeću i članka 3.02. Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreementa o plaćanju zatezne kamate za svaki dospjeli i neplaćeni obrok koja se određuje po godišnjoj stopi. Posljedično, Sirija je ugovorno obvezna u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 9.01. i 9.02. Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreementa platiti sve dospjele iznose.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/33


Tužba podnesena 30. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

(Predmet T-589/17)

(2017/C 369/46)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska investicijska banka (zastupnici: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran i F. de Borja Oxangoiti Briones agenti, D. Arts, lawyer i T. Cusworth, solicitor)

Tuženik: Sirijska Arapska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da naloži Siriji:

plaćanje svih iznosa koje mu duguje u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 9.01. i 9.02. Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreementa, a koji se sastoje od:

820 451,35 eura, iznos koji mu duguje na dan 25. kolovoza 2017., odnosno cjelokupnu glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 25. kolovoza 2017.),

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi od 3,5 % (350 baznih bodova) do isplate,

svih primjenjivih pravnih troškova, naknada i izdataka koji proizlaze u vezi sa sklapanjem i izvršenjem Loan Agreementa, uključujući troškove ovog postupka.

u svakom slučaju, plaćanje iznosa koji mu duguje za obroke koji će dospjeti nakon podnošenja ove tužbe i koje Sirija propusti platiti, a koji se sastoji od:

cjelokupne glavnice i kamate za svaki obrok,

ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi od 3,5 % (350 baznih bodova), od datuma dospijeća svakog obroka dok Sirija ne izvrši plaćanje.

plaćanja svih troškova u vezi s ovim postupkom u skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedan tužbeni razlog.

Prvi i jedini tužbeni razlog temelji se na navodu da je Sirija povrijedila svoje ugovorne obveze iz članaka 3.01. i 4.01. Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreementa o plaćanju obroka prema Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreementa po njihovom dospijeću i članka 3.02. Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreementa o plaćanju zatezne kamate za svaki dospjeli i neplaćeni obrok koja se određuje po godišnjoj stopi. Posljedično, Sirija je ugovorno obvezna u skladu s člancima 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 i 9.02 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreementa platiti sve dospjele iznose.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/34


Tužba podnesena 30. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

(Predmet T-590/17)

(2017/C 369/47)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska investicijska banka (zastupnici: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran i F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, lawyer i T. Cusworth, solicitor)

Tuženik: Sirijska Arapska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da naloži Siriji:

plaćanje svih iznosa koje mu duguje u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 9.01. i 9.02. Water Supply Sweida Region Loan Agreementa, a koji se sastoje od:

726 942,81 eura, iznos koji mu duguje na dan 25. kolovoza 2017., odnosno cjelokupnu glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 25. kolovoza 2017.),

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi od 3,5 % (350 baznih bodova) do isplate,

svih primjenjivih poreza, pristojbi, naknada i profesionalnih troškova obračunanih od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

u svakom slučaju, plaćanje iznosa koji mu duguje za obroke koji će dospjeti nakon podnošenja ove tužbe i koje Sirija propusti platiti, a koji se sastoji od:

cjelokupne glavnice i kamate za svaki obrok,

ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi od 3,5 % (350 baznih bodova), od datuma dospijeća svakog obroka dok Sirija ne izvrši plaćanje.

plaćanja svih troškova u vezi s ovim postupkom u skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedan tužbeni razlog.

Prvi i jedini tužbeni razlog temelji se na navodu da je Sirija povrijedila svoje ugovorne obveze iz članaka 3.01. i 4.01. Water Supply Sweida Region Loan Agreementa o plaćanju obroka prema Water Supply Sweida Region Loan Agreementa po njihovom dospijeću i članka 3.02. Water Supply Sweida Region Loan Agreementa o plaćanju zatezne kamate za svaki dospjeli i neplaćeni obrok koja se određuje po godišnjoj stopi. Posljedično, Sirija je ugovorno obvezna u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 9.01. i 9.02. Water Supply Sweida Region Loan Agreementa platiti sve dospjele iznose.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/35


Tužba podnesena 30. kolovoza 2017. – EIB protiv Sirije

(Predmet T-591/17)

(2017/C 369/48)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska investicijska banka (zastupnici: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran i F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, lawyer i T. Cusworth, solicitor)

Tuženik: Sirijska Arapska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da naloži Siriji:

plaćanje svih iznosa koje mu duguje u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 9.01. i 9.02. Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreementa, a koje se sastoje od:

404 425,58 eura, iznos koji mu duguje na dan 25. kolovoza 2017., odnosno cjelokupnu glavnicu, kamatu i ugovornu zateznu kamatu (obračunatu od datuma dospijeća do 25. kolovoza 2017.),

dodatne ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi od 3,5 % (350 baznih bodova) do isplate,

svih primjenjivih poreza, pristojbi, naknada i profesionalnih troškova obračunanih od datuma dospijeća do isplate, uključujući troškove ovog postupka.

u svakom slučaju, plaćanje iznosa koji mu duguje za obroke koji će dospjeti nakon podnošenja ove tužbe i koje Sirija propusti platiti, a koji se sastoji od:

cjelokupne glavnice i kamate za svaki obrok,

ugovorne zatezne kamate koja se određuje po godišnjoj stopi od 3,5 % (350 baznih bodova), od datuma dospijeća svakog obroka dok Sirija ne izvrši plaćanje.

plaćanja svih troškova u vezi s ovim postupkom u skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedan tužbeni razlog.

Prvi i jedini tužbeni razlog temelji se na navodu da je Sirija povrijedila svoje ugovorne obveze iz članaka 3.01. i 4.01. Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreementa o plaćanju obroka prema Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreementa po njihovom dospijeću i članka 3.02. Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreementa o plaćanju zatezne kamate za svaki dospjeli i neplaćeni obrok koja se određuje po godišnjoj stopi. Posljedično, Sirija je ugovorno obvezna u skladu s člancima 3.01., 3.02., 4.01., 9.01. i 9.02. Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreementa platiti sve dospjele iznose.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/35


Tužba podnesena 5. rujna 2017. – Thun protiv EUIPO-a (figurica u obliku ribe)

(Predmet T-604/17)

(2017/C 369/49)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Thun SpA (Bolzano, Italija) (zastupnik: B. Giordano, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni dizajn: dizajn Zajednice – (figurica u obliku ribe) – prijava za registraciju br. 336 805-0059

Pobijana odluka: odluka trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 9. lipnja 2017. u predmetu R 1680/2016-3

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

usvoji zahtjev za restitutio in integrum;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda čl. 67. Uredbe br. 6/2002 o dizajnu Zajednice


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/36


Tužba podnesena 6. rujna 2017. – Grupo Bimbo protiv EUIPO-a – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

(Predmet T-608/17)

(2017/C 369/50)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexico, Meksiko) (zastupnik: N. Fernández Fernández-Pacheco, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: DF World of Spices GmbH (Dissen, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: žalitelj pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: verbalni žig EU-a „TAKIS FUEGO” – prijava za registraciju br. 11 841 087

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 4. srpnja 2017. u predmetu R 2300/2016-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži intervenijentu snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/37


Tužba podnesena 11. rujna 2017. – Google i Alphabet protiv Komisije

(Predmet T-612/17)

(2017/C 369/51)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Google Inc. (Mountain View, Kalifornija, Sjedinjene Američke Države) i Alphabet Inc. (Mountain View) (zastupnici: T. Graf, R. Snelders i C. Thomas, lawyers, K. Fountoukakos-Kyriakakos, Solicitor, R. O’Donoghue i D. Piccinin, Barristers)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi Odluku Komisije od 27. lipnja 2017. o postupcima iz članka 102. UFEU-a i članka 54. Sporazuma o EGP-u (AT.39741 – Google Search (Shopping),

podredno, izvrši svoju neograničenu nadležnost i ukine ili smanji ukine ili smanji novčanu kaznu izrečenu tužiteljima, i

u svakom slučaju, naloži Komisiji snošenje troškova tužiteljâ u vezi s ovim postupkom.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelji ističu šest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na činjenici da je u pobijanoj odluci pogrešno utvrđeno da je Google stavljao u povoljniji položaj Googleovu uslugu za uspoređivanja cijena prikazujući grupirane rezultate proizvoda (Product Universals).

Tužitelji ističu da pobijana odluka pogrešno prikazuje činjenice. Prema mišljenju tužiteljâ, Google je pokrenuo grupirane rezultate proizvoda kako bi poboljšao kvalitetu a ne da preusmjeri promet na Googleovu uslugu za uspoređivanje cijena.

Tužitelji nadalje ističu da je u pobijanoj odluci pogrešno utvrđeno da različito postupanje prema rezultatima proizvoda i generičkim rezultatima uključuje stavljanje u povoljniji položaj iako nije bilo diskriminacije.

Tužitelji konačno ističu da pobijana odluka krši pravne zahtjeve za ocjenu Googleovih objektivnih razloga za prikazivanje Product Universalsa.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na činjenici da je u pobijanoj odluci pogrešno zaključeno da Google stavlja Googleovu usluge za uspoređivanje cijena u povoljniji položaj prikazujući grupirane oglase za proizvode (Shopping Units).

Tužitelji ističu da je u pobijanoj odluci pogrešno utvrđeno da različito postupanje prema grupiranima oglasima proizvoda i besplatnim generičkim rezultatima uključuje stavljanje u povoljniji položaj iako nema diskriminacije.

Tužitelji nadalje ističu da je u pobijanoj odluci pogrešno utvrđeno da oglasi za proizvode u Shopping Unitsu imaju korist od Googleove usluge za uspoređivanje cijena.

Tužitelji konačno ističu da pobijana odluka krši pravne zahtjeve za ocjenu Googleovih objektivnih razloga za prikazivanje Shopping Unitsa.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na činjenici da je u pobijanoj odluci pogrešno utvrđeno da je navodna zlouporaba preusmjerila Googleov promet pretraživanja.

Tužitelji ističu da u pobijanoj odluci nije dokazano da je navodna zlouporaba smanjila broj posjeta stranica koje se nisu oglašavale putem Googleove tražilice.

Tužitelji nadalje ističu da u pobijanoj odluci nije dokazano da je navodna zlouporaba povećala promet Googleove usluge za uspoređivanje cijena.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na činjenici da je u pobijanoj odluci pogrešno utvrđeno da navodna zlouporaba vjerojatno ima protutržišne učinke.

Tužitelji ističu da je pobijana odluka pogrešna jer spekulira o potencijalnim protutržišnim učincima a da pritom nisu ispitana stvarna tržišna kretanja.

Tužitelji nadalje ističu da se u pobijanoj odluci propušta pravilno uzeti u obzir činjenicu da trgovačke platforme ograničavaju tržišno natjecanje.

Tužitelji konačno ističu da se ne bi mogli dokazati protutržišni učinci niti kada bi se ispitivanje moglo ograničiti na neoglašavane stranice.

5.

Peti tužbeni razlog temelji se na činjenici da je u pobijanoj odluci pogrešno utvrđeno da se poboljšanja kvalitete koja predstavljaju tržišno natjecanje po zaslugama smatraju zlouporabom.

Tužitelji ističu da su u pobijanoj odluci Googleova poboljšanja proizvoda u općem pretraživanju pogrešno ocijenjeni kao zlouporaba vladajućeg položaja.

Tužitelji nadalje ističu da se u pobijanoj odluci zahtijeva da se bez potrebne pravne osnove zahtjeva da Google omogući drugim stranicama pristup svojim poboljšanjima proizvoda.

6.

Šesti tužbeni razlog temelji se na činjenici da je pobijana odluka pogrešna jer je njome izrečena novčana kazna.

Tužitelji ističu da novčana kazna nije opravdana jer je Komisija istaknula novu teoriju, odredila obveze i prethodno odbila pravni lijek.

Tužitelji nadalje ističu da je u pobijanoj odluci pogrešno izračunata novčana kazna.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/38


Tužba podnesena 13. rujna 2017. – Poljska protiv Komisije

(Predmet T-624/17)

(2017/C 369/52)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Republika Poljska (zastupnik: B. Majczyna)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Komisije od 30. lipnja 2017. o državnoj potpori SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN), koju je Poljska dodijelila u odnosu na porez na maloprodaju, priopćenu pod brojem dokumenta C(2017) 4449, i

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se odnosi na pogrešnu kvalifikaciju poljskog poreza na maloprodaju kao državne potpore u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a očito pogrešnom ocjenom uvjeta selektivnosti.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se odnosi na manjkavo i nedostatno obrazloženje pobijane odluke.


30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/39


Tužba podnesena 18. rujna 2017. – Češka Republika protiv Komisije

(Predmet T-629/17)

(2017/C 369/53)

Jezik postupka: češki

Stranke

Tužitelj: Češka Republika (zastupnici: M. Smolek, J. Vláčil i T. Müller, agenti)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Provedbenu odluku Komisije C (2017) 4682 final od 6. srpnja 2017. o ukidanju dijela pomoći Europskog socijalnog fonda za operativni program Osposobljavanje za konkurentnost u okviru ciljeva ‚Konvergencija’ i ‚Regionalna konkurentnost i zapošljavanje’ u Češkoj Republici kao i dijela pomoći Europskog fonda za regionalni razvoj za operativne programe Istraživanje i razvoj za inovacije u okviru cilja ‚Konvergencija’ u Češkoj Republici i Tehničke pomoći u okviru ciljeva ‚Konvergencija’ i ‚Regionalna konkurentnost i zapošljavanje’ u Češkoj Republici, i

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedan tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 99. stavka 1. točke (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (1) od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 u vezi s člankom 16. točkom (b) Direktive Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ (2) od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama. Komisija je provela financijske ispravke zbog navodnih nepravilnosti u području javne nabave koje, međutim, predstavljaju postupke dozvoljene prema članku 16. točki (b) Direktive 2004/18. Komisija pogrešno smatra da se izuzeće od pravila za sklapanje ugovora o javnoj nabavi iz članka 16. točke (b) Direktive 2004/18, koje se odnosi na sadržaj programa, primjenjuje samo na javne naručitelje koji su radiotelevizijski subjekti.


(1)  SL L 210, str. 25. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 2., str. 120.)

(2)  SL L 134, str. 114. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 1., str. 156.)