ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 204

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
28. lipnja 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2017/C 204/01

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8497 – Sibur/TechnipFMC/Linde/JV) ( 1 )

1

2017/C 204/02

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8433 – Zalando/Bestseller United/JV) ( 1 )

1


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće

2017/C 204/03

Odluka Vijeća od 26. lipnja 2017. o novom sastavu Upravnog odbora Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja

2

 

Europska komisija

2017/C 204/04

Tečajna lista eura

4

2017/C 204/05

Obavijest Komisije o datumu primitka mišljenja Odbora za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije o prijedlogu usklađenog razvrstavanja i označivanja glifosata na razini EU-a

5

 

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2017/C 204/06

Podaci koje je potrebno dostaviti u skladu s člankom 5. stavkom 2. – Izmjena u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (Uredba (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. ( SL L 210, 31.7.2006., str. 19. ) i Uredba (EU) br. 1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006)

6


 

V   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europska komisija

2017/C 204/07

Poziv na podnošenje prijedlogâ u okviru programa rada za dodjelu bespovratnih sredstava u području transeuropskih telekomunikacijskih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje 2014.–2020. (Provedbena odluka Komisije C(2017) 696)

7

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM ZAJEDNIČKE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Europska komisija

2017/C 204/08

Obavijest o antidampinškim mjerama koje su na snazi u pogledu uvoza u Uniju keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine: promjena naziva trgovačkog društva na koje se primjenjuje stopa antidampinške pristojbe za trgovačka društva koja surađuju, a nisu odabrana u uzorak

8


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


II Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

28.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 204/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8497 – Sibur/TechnipFMC/Linde/JV)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 204/01)

Dana 19. lipnja 2017. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32017M8497. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


28.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 204/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8433 – Zalando/Bestseller United/JV)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 204/02)

Dana 16. lipnja 2017. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32017M8433. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

28.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 204/2


ODLUKA VIJEĆA

od 26. lipnja 2017.

o novom sastavu Upravnog odbora Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja

(2017/C 204/03)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja, a posebno njezin članak 4. (1),

uzimajući u obzir imenovanje koje je predložila danska vlada,

budući da:

(1)

Svojim odlukama od 14. srpnja 2015. (2) i 14. rujna 2015. (3) Vijeće je imenovalo članove Upravnog odbora Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja na razdoblje od 18. rujna 2015. do 17. rujna 2018.

(2)

Mjesto člana u Upravnom odboru Centra u kategoriji predstavnika vladâ postalo je slobodno za Dansku slijedom ostavke g. Larsa MORTENSENA.

(3)

Članovi Upravnog odbora navedenog centra trebali bi biti imenovani do kraja tekućeg mandata koji istječe 17. rujna 2018.,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Sljedeća osoba imenuje se članom Upravnog odbora Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja do kraja njezina mandata koji traje do 17. rujna 2018.:

PREDSTAVNICI VLADÂ:

DANSKA

Gđa Lise Lotte TOFT

Članak 2.

Ova se Odluka u informativne svrhe objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 26. lipnja 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

J. MIZZI


(1)  SL L 39, 13.2.1975., str. 1.

(2)  SL C 232, 16.7.2015., str. 2.

(3)  SL C 305, 16.9.2015., str. 2.


Europska komisija

28.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 204/4


Tečajna lista eura (1)

27. lipnja 2017.

(2017/C 204/04)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,1278

JPY

japanski jen

126,16

DKK

danska kruna

7,4357

GBP

funta sterlinga

0,88370

SEK

švedska kruna

9,7678

CHF

švicarski franak

1,0883

ISK

islandska kruna

 

NOK

norveška kruna

9,5200

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

26,270

HUF

mađarska forinta

309,40

PLN

poljski zlot

4,2151

RON

rumunjski novi leu

4,5635

TRY

turska lira

3,9525

AUD

australski dolar

1,4819

CAD

kanadski dolar

1,4895

HKD

hongkonški dolar

8,7972

NZD

novozelandski dolar

1,5431

SGD

singapurski dolar

1,5626

KRW

južnokorejski von

1 283,79

ZAR

južnoafrički rand

14,5572

CNY

kineski renminbi-juan

7,6853

HRK

hrvatska kuna

7,4070

IDR

indonezijska rupija

15 007,64

MYR

malezijski ringit

4,8360

PHP

filipinski pezo

56,653

RUB

ruski rubalj

66,5530

THB

tajlandski baht

38,289

BRL

brazilski real

3,7216

MXN

meksički pezo

20,1288

INR

indijska rupija

72,7545


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


28.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 204/5


Obavijest Komisije o datumu primitka mišljenja Odbora za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije o prijedlogu usklađenog razvrstavanja i označivanja glifosata na razini EU-a

(2017/C 204/05)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1056 (1) produljen je rok valjanosti odobrenja aktivne tvari glifosat na 6 mjeseci od datuma na koji Komisija primi mišljenje Odbora za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije ili 31. prosinca 2017., ovisno o tome što nastupi ranije.

U uvodnoj izjavi 7. te uredbe Komisija je navela da će, kad primi mišljenje Odbora za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije, objaviti datum primitka u Službenom listu Europske unije.

Komisija je 15. lipnja 2017. primila mišljenje Odbora za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije o prijedlogu usklađenog razvrstavanja i označivanja glifosata na razini EU-a.


(1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1056 оd 29. lipnja 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivne tvari glifosat (SL L 173, 30.6.2016., str. 52.).


OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

28.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 204/6


Podaci koje je potrebno dostaviti u skladu s člankom 5. stavkom 2.

Izmjena u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS)

(Uredba (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. (SL L 210, 31.7.2006., str. 19.) i Uredba (EU) br. 1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006)

(2017/C 204/06)

I.1.   Naziv i adresa EGTS-a

Registrirani naziv: Euroregija Aquitaine/Euskadi/Navarra

Registrirano sjedište:

I.2.   Trajanje izmjene:

Trajanje grupacije: neodređeno

I.3.   Prva objava u SL EU-a:6.12.2012. - SL/S S234

I.4.   Ime i kontaktni podaci novog člana:

Autonomna zajednica Navara

Mikel Irujo: mirujoam@navarra.es


V Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europska komisija

28.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 204/7


Poziv na podnošenje prijedlogâ u okviru programa rada za dodjelu bespovratnih sredstava u području transeuropskih telekomunikacijskih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje 2014.–2020.

(Provedbena odluka Komisije C(2017) 696)

(2017/C 204/07)

Glavna uprava Europske komisije za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije objavljuje četiri poziva na podnošenje prijedlogâ kako bi se dodijelila bespovratna sredstva projektima u skladu s prioritetima i ciljevima definiranima u programu rada za 2017. u području transeuropskih telekomunikacijskih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje 2014.–2020.

Prijedlozi se podnose za sljedeća četiri poziva:

 

CEF-TC-2017-3: e-fakturiranje

 

CEF-TC-2017-3: e-prijevod

 

CEF-TC-2017-3: Europeana

 

CEF-TC-2017-3: Otvoreni javni podatci

Ukupni okvirni proračun raspoloživ za prijedloge odabrane na temelju navedenih poziva iznosi 24 milijuna EUR.

Rok za podnošenje prijedloga je 28. studenoga 2017.

Dokumentacija povezana s odgovarajućim pozivima dostupna je na web-mjestu Instrumenta za povezivanje Europe posvećenom telekomunikacijama:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals


POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM ZAJEDNIČKE TRGOVINSKE POLITIKE

Europska komisija

28.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 204/8


Obavijest o antidampinškim mjerama koje su na snazi u pogledu uvoza u Uniju keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine: promjena naziva trgovačkog društva na koje se primjenjuje stopa antidampinške pristojbe za trgovačka društva koja surađuju, a nisu odabrana u uzorak

(2017/C 204/08)

Na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda („stolni proizvodi”) podrijetlom iz Narodne Republike Kine primjenjuje se konačna antidampinška pristojba uvedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 412/2013 od 13. svibnja 2013. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine (1) („Uredba (EU) br. 412/2013”).

Trgovačko društvo sa sjedištem u Narodnoj Republici Kini, dodatna oznaka TARIC (2)B521, na čiji se izvoz stolnih proizvoda u Uniju primjenjuje stopa antidampinške pristojbe od 17,9 % za trgovačka društva koja surađuju, a nisu odabrana u uzorak, obavijestilo je Komisiju da je promijenilo svoj naziv kako je navedeno u nastavku.

Od Komisije je zatražilo potvrdu da promjena naziva ne utječe na njegovo pravo na stopu pristojbe koja se na njega primjenjivala pod prethodnim nazivom.

Komisija je provjerila dostavljene informacije i zaključila da promjena naziva ni na koji način ne utječe na zaključke Uredbe (EU) br. 412/2013.

Stoga bi upućivanje u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 412/2013 na:

Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

trebalo tumačiti kao upućivanje na:

Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

Dodatna oznaka TARIC B521 koja je prethodno dodijeljena društvu Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd primjenjuje se na društvo Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.


(1)  SL L 131, 15.5.2013., str. 1.

(2)  Integrirana tarifa Europske unije.