ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 196

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
20. lipnja 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće

2017/C 196/01

Obavijest namijenjena osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene u Odluci Vijeća 2012/285/ZVSP i Uredbi Vijeća (EU) br. 377/2012 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela koji ugrožavaju mir, sigurnost ili stabilnost u Republici Gvineji Bisau

1

 

Europska komisija

2017/C 196/02

Tečajna lista eura

2

2017/C 196/03

Sažetak odluka Europske komisije o autorizacijama za stavljanje na tržište radi uporabe i/ili za uporabu tvari navedenih u Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (objavljeno na temelju članka 64. stavka 9. Uredbe (EZ) br. 1907/2006)  ( 1 )

3


 

V   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europska komisija

2017/C 196/04

Program Hercule III – Poziv na podnošenje prijedloga – 2017. – Tehnička pomoć za borbu protiv prijevara u EU-u

4

2017/C 196/05

Program Hercule III – Poziv na podnošenje prijedloga – 2017. – Osposobljavanje i studije u području prava

6

2017/C 196/06

Program Hercule III – Poziv na podnošenje prijedloga – 2017. – Osposobljavanje i konferencije za borbu protiv prijevara u EU-u

8

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM ZAJEDNIČKE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Europska komisija

2017/C 196/07

Obavijest o Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1328 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih hladnovaljanih plosnatih čeličnih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Ruske Federacije: promjena naziva trgovačkog društva koje podliježe pojedinačnoj stopi antidampinške pristojbe

10


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

20.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 196/1


Obavijest namijenjena osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene u Odluci Vijeća 2012/285/ZVSP i Uredbi Vijeća (EU) br. 377/2012 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela koji ugrožavaju mir, sigurnost ili stabilnost u Republici Gvineji Bisau

(2017/C 196/01)

Osobama navedenima u prilozima II. i III. Odluci Vijeća 2012/285/ZVSP (1) i u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EU) br. 377/2012 (2) o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela koji ugrožavaju mir, sigurnost ili stabilnost u Republici Gvineji Bisau, skreće se pozornost na sljedeće informacije.

Vijeće Europske unije, nakon što je pregledalo popis osoba navedenih u gore navedenim prilozima, odlučilo je da bi se mjere ograničavanja iz Odluke 2012/285/ZVSP i Uredbe (EU) br. 377/2012 trebale i dalje primjenjivati na te osobe.

Dotične osobe upućuju se na mogućnost podnošenja molbe nadležnim tijelima odgovarajuće države članice ili država članica, kako je navedeno na internetskim stranicama u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 377/2012, kako bi pribavili odobrenje za upotrebu zamrznutih sredstava za osnovne potrebe ili posebna plaćanja (usp. članak 4. Uredbe).

Dotične osobe mogu do 28. travnja 2018. Vijeću podnijeti zahtjev, zajedno s popratnom dokumentacijom, da se ponovno razmotri odluka o njihovu uvrštenju na gore navedene popise, na sljedeću adresu:

Vijeće Europske unije

Glavno tajništvo

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: sanctions@consilium.europa.eu

Sve zaprimljene primjedbe razmotrit će se u svrhu periodičnog preispitivanja Vijeća, u skladu s člankom 5. stavkom 2. Odluke 2012/285/ZVSP i člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 377/2012.


(1)  SL L 142, 1.6.2012., str. 36.

(2)  SL L 119, 4.5.2012., str. 1.


Europska komisija

20.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 196/2


Tečajna lista eura (1)

19. lipnja 2017.

(2017/C 196/02)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,1199

JPY

japanski jen

124,26

DKK

danska kruna

7,4371

GBP

funta sterlinga

0,87518

SEK

švedska kruna

9,7443

CHF

švicarski franak

1,0870

ISK

islandska kruna

 

NOK

norveška kruna

9,4518

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

26,172

HUF

mađarska forinta

307,09

PLN

poljski zlot

4,2125

RON

rumunjski novi leu

4,5901

TRY

turska lira

3,9297

AUD

australski dolar

1,4705

CAD

kanadski dolar

1,4827

HKD

hongkonški dolar

8,7350

NZD

novozelandski dolar

1,5411

SGD

singapurski dolar

1,5483

KRW

južnokorejski von

1 269,76

ZAR

južnoafrički rand

14,5349

CNY

kineski renminbi-juan

7,6342

HRK

hrvatska kuna

7,4148

IDR

indonezijska rupija

14 872,95

MYR

malezijski ringit

4,7904

PHP

filipinski pezo

56,012

RUB

ruski rubalj

65,1757

THB

tajlandski baht

38,009

BRL

brazilski real

3,6957

MXN

meksički pezo

20,1198

INR

indijska rupija

72,1465


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


20.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 196/3


Sažetak odluka Europske komisije o autorizacijama za stavljanje na tržište radi uporabe i/ili za uporabu tvari navedenih u Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

(objavljeno na temelju članka 64. stavka 9. Uredbe (EZ) br. 1907/2006  (1) )

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 196/03)

Odluke o davanju autorizacije

Upućivanje na odluku (2)

Datum odluke

Naziv tvari

Nositelj autorizacije

Broj autorizacije

Odobrene uporabe

Datum isteka razdoblja preispitivanja

Obrazloženje odluke

C(2017) 3910

13. lipnja 2017.

Kalijev dikromat

EC br. 231-906-6,

CAS br. 7778-50-9

Sofradir

Avenue de la Vauve,

91120 Palaiseau, Francuska

REACH/17/14/0

Industrijska uporaba smjesa na bazi kalijeva dikromata za vrijeme početnog i završnog jetkanja slojeva od kadmijeva cinkova telurida tijekom proizvodnje optičko-elektroničkih komponenata za prikupljanje očitanih podataka i sklopa za detekciju infracrvenog zračenja s pomoću tehnologije živina kadmijeva telurida.

21. rujna 2024.

U skladu s člankom 60. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 socioekonomske koristi nadilaze rizik za zdravlje ljudi koji proizlazi iz uporabe te tvari i ne postoje prikladne alternativne tvari odnosno tehnologije u pogledu njihove tehničke izvedivosti i ekonomske opravdanosti.

REACH/17/14/1

Industrijska uporaba smjesa na bazi kalijeva dikromata za vrijeme jetkanja obiju strana podloge od indijeva antimonida tijekom proizvodnje optičko-elektroničkih komponenata za prikupljanje očitanih podataka i sklopa za detekciju infracrvenog zračenja s pomoću tehnologije indijeva antimonida..

21. rujna 2021.


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Odluka je dostupna na internetskim stranicama Europske komisije: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_hr.htm


V Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europska komisija

20.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 196/4


Program „HERCULE III”

Poziv na podnošenje prijedloga – 2017.

Tehnička pomoć za borbu protiv prijevara u EU-u

(2017/C 196/04)

1.   Ciljevi i opis

Ova obavijest o pozivu na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (1) o uspostavi programa „Hercule III”, a posebno njezinom članku 8. točki (a) („Prihvatljive mjere”), kao i na Odluci o financiranju za 2017. kojom se donosi godišnji program rada (2) za provedbu programa „Hercule III” tijekom 2017., a posebno njezinom odjeljku 6.1.1., mjerama 1.–4. („Tehnička pomoć: mjere”). Odlukom o financiranju za 2017. predviđa se organizacija poziva na podnošenje prijedloga za pružanje tehničke pomoći.

2.   Prihvatljivi podnositelji prijedloga

Tijela kojima se mogu dodijeliti financijska sredstva u okviru Programa nacionalne su ili regionalne uprave („Podnositelji prijedloga”) država članica koje promiču jačanje mjera Europske unije u cilju zaštite financijskih interesa Europske unije.

3.   Prihvatljive mjere

Svrha je ovog poziva pozvati nacionalna i regionalna tijela na podnošenje prijedloga za mjere u okviru jedne od četiri sljedeće teme:

1.

kupnja i održavanje istražnih alata i metoda, uključujući specijaliziranu obuku potrebnu za rad s tim alatima („Istražni alati i metode”);

2.

kupnja i održavanje uređaja i životinja za provođenje inspekcijskih pregleda spremnika, kamiona, željezničkih vagona i vozila na vanjskim granicama Unije radi otkrivanja krijumčarene i krivotvorene robe („Alati za otkrivanje”);

3.

kupnja, održavanje i međusobno povezivanje sustava za prepoznavanje brojeva registarskih tablica vozila (automatizirani sustavi za prepoznavanje brojeva registarskih pločica – ANPRS) ili oznaka spremnika. To uključuje posebno osposobljavanje potrebno za rad s tim sustavima;

4.

kupnja usluga za potporu kapacitetima država članica za analiziranje, pohranu i uništavanje zaplijenjenih cigareta („Analiziranje i uništavanje zaplijenjene robe”).

Podnositelj prijedloga može podnijeti samo jedan prijedlog u okviru ovog poziva. Prijedlog se odnosi na mjeru u okviru jedne od četiri teme koje su prethodno navedene: prijedlog za mjeru u okviru više od jedne teme neće se prihvatiti.

4.   Proračun

Okviran dostupni proračun za ovaj poziv iznosi 9 150 000 EUR. Financijski doprinosi dodjeljivat će se kao bespovratna sredstva. Financijski doprinosi neće iznositi više od 80 % prihvatljivih troškova. U iznimnim i propisno opravdanim slučajevima, financijski doprinosi mogu se povećati tako da pokrivaju najviše 90 % prihvatljivih troškova. U pozivu su navedeni kriteriji koji će se primjenjivati za utvrđivanje tih iznimnih i propisno opravdanih slučajeva. Minimalni prag za proračun mjere prijavljene u prijedlogu iznosi 100 000 EUR.

Komisija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

5.   Podnošenje prijedloga i rok

Prijedlozi se moraju poslati najkasnije do srijede 9. kolovoza 2017., ali se mogu podnijeti samo na Portalu za sudionike programa „Hercule III”:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Dodatne informacije

Svi dokumenti povezani s ovim pozivom na podnošenje prijedloga mogu se preuzeti s Portala za sudionike navedenog u točki 5. ili sa sljedeće internetske stranice:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_hr

Pitanja i/ili zahtjeve za dodatne informacije o ovome pozivu treba uputiti putem Portala za sudionike.

Ako su relevantni i za druge podnositelje prijedloga, pitanja i odgovori na njih mogu se anonimno objaviti u smjernicama za podnositelje koje su dostupne na Portalu za sudionike i na internetskim stranicama Komisije.


(1)  Uredba (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program „Hercule III”) i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ (SL L 84, 20.3.2014., str. 6.).

(2)  Odluka Komisije o donošenju godišnjeg programa rada i financiranja programa Hercule III za 2017., C(2017) 1120 final od 22. veljače 2017.


20.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 196/6


Program „HERCULE III”

Poziv na podnošenje prijedloga – 2017.

Osposobljavanje i studije u području prava

(2017/C 196/05)

1.   Ciljevi i opis

Ova obavijest o pozivu na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (1) o uspostavi programa „Hercule III”, a posebno njezinom članku 8. točki (a) („Prihvatljive mjere”), kao i na Odluci o financiranju za 2017. kojom se donosi godišnji program rada (2) za provedbu programa „Hercule III” tijekom 2017., a posebno njezinom odjeljku 6.2.1. „Mjere osposobljavanja”. Odlukom o financiranju za 2017. predviđa se organizacija poziva na podnošenje prijedloga pod nazivom „Osposobljavanje i studije u području prava”.

2.   Prihvatljivi podnositelji prijedloga

Tijela kojima se mogu dodijeliti financijska sredstva u okviru Programa su:

tijela nacionalne ili regionalne uprave država članica koja promiču jačanje mjera na razini Unije u cilju zaštite financijskih interesa Unije,

ili:

istraživačke i obrazovne ustanove te neprofitni subjekti, uz uvjet da najmanje godinu dana imaju poslovni nastan i djeluju u državi članici te promiču jačanje mjera na razini Unije u cilju zaštite financijskih interesa Unije.

3.   Prihvatljive mjere

Svrha je ovog poziva pozvati prihvatljive podnositelje prijedloga na podnošenje prijedloga za mjere u okviru jedne od tri sljedeće teme:

1.

razvoj visokostručnih istraživačkih aktivnosti, uključujući studije u području komparativnog prava (uključujući objavljivanje rezultata i organiziranje zaključne konferencije, prema potrebi);

2.

povećanje suradnje i upućenosti među stručnjacima iz prakse i sveučilišnim stručnjacima (s pomoću aktivnosti poput konferencija, seminara i radionica), uključujući organizaciju godišnjeg sastanka predsjednika udruga za europsko kazneno pravo i za zaštitu financijskih interesa EU-a;

3.

razvoj periodičkih znanstvenih publikacija i drugih alata za objavljivanje znanstvenih podataka.

Podnositelj prijedloga može podnijeti samo jedan prijedlog u okviru ovog poziva. Prijedlog se odnosi na mjeru u okviru jedne od tri teme koje su prethodno navedene: prijedlog za mjeru u okviru više od jedne teme neće se prihvatiti.

4.   Proračun

Okviran dostupni proračun za ovaj poziv iznosi 500 000 EUR. Financijski doprinosi dodjeljivat će se kao bespovratna sredstva. Financijski doprinosi neće iznositi više od 80 % prihvatljivih troškova. U iznimnim i propisno opravdanim slučajevima, financijski doprinosi mogu se povećati tako da pokrivaju najviše 90 % prihvatljivih troškova. U pozivu su navedeni kriteriji koji će se primjenjivati za utvrđivanje tih iznimnih i propisno opravdanih slučajeva. Minimalni prag za proračun mjere prijavljene u prijedlogu iznosi 40 000 EUR.

Komisija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

5.   Podnošenje prijedloga i rok

Prijedlozi se moraju poslati najkasnije do srijede 9. kolovoza 2017., ali se mogu podnijeti samo na Portalu za sudionike programa „Hercule III”:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Dodatne informacije

Svi dokumenti povezani s ovim pozivom na podnošenje prijedloga mogu se preuzeti s Portala za sudionike navedenog u točki 5. ili sa sljedeće internetske stranice:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_hr

Pitanja i/ili zahtjeve za dodatne informacije o ovome pozivu treba uputiti putem Portala za sudionike.

Ako su relevantni i za druge podnositelje prijedloga, pitanja i odgovori na njih mogu se anonimno objaviti u smjernicama za podnositelje koje su dostupne na Portalu za sudionike i na internetskim stranicama Komisije.


(1)  Uredba (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program „Hercule III”) i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ (SL L 84, 20.3.2014., str. 6.).

(2)  Odluka Komisije o donošenju godišnjeg programa rada i financiranja programa Hercule III za 2017., C(2017) 1120 final od 22. veljače 2017.


20.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 196/8


Program „HERCULE III”

Poziv na podnošenje prijedloga – 2017.

Osposobljavanje i konferencije za borbu protiv prijevara u EU-u

(2017/C 196/06)

1.   Ciljevi i opis

Ova obavijest o pozivu na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (1) o uspostavi programa „Hercule III”, a posebno njezinu članku 8. točki (b) („Prihvatljive mjere”), kao i na Odluci o financiranju za 2017. kojom se donosi godišnji program rada (2) za provedbu programa „Hercule III” tijekom 2017., a posebno njezinu odjeljku 7.1. (Konferencije, seminari i osposobljavanje u području digitalne forenzike). Odlukom o financiranju za 2017. predviđa se organizacija poziva na podnošenje prijedloga pod nazivom Osposobljavanje i konferencije za borbu protiv prijevara u EU-u.

2.   Prihvatljivi podnositelji prijedloga

Tijela kojima se mogu dodijeliti financijska sredstva u okviru Programa su:

tijela nacionalne ili regionalne uprave država članica koja promiču jačanje mjera na razini Unije u cilju zaštite financijskih interesa Unije,

ili:

istraživačke i obrazovne ustanove te neprofitni subjekti, uz uvjet da najmanje godinu dana imaju poslovni nastan i djeluju u državi članici te promiču jačanje mjera na razini Unije u cilju zaštite financijskih interesa Unije.

3.   Prihvatljive mjere

Svrha je ovog poziva pozvati prihvatljive podnositelje prijedloga na podnošenje prijedloga za mjere u okviru jedne od tri sljedeće teme:

1.

razvoj ciljanih specijaliziranih osposobljavanja za stvaranje mreža i strukturalnih platformi među državama članicama, zemljama kandidatkinjama, ostalim trećim zemljama i međunarodnim javnim organizacijama radi olakšavanja razmjene informacija, iskustava i najboljih praksi među zaposlenicima korisnika. Informacije i najbolje prakse odnose se, među ostalim, na rizike i ranjivosti kojima su izloženi financijski interesi Unije, kao i na prakse u istragama i/ili preventivnim aktivnostima;

2.

organiziranje konferencija za stvaranje mreža i strukturalnih platformi među državama članicama, zemljama kandidatkinjama, ostalim trećim zemljama i međunarodnim javnim organizacijama radi olakšavanja razmjene informacija, iskustava i najboljih praksi među zaposlenicima korisnika. Informacije i najbolje prakse odnose se, među ostalim, na rizike i ranjivosti kojima su izloženi financijski interesi Unije, kao i na prakse istraga i/ili mjera sprječavanja;

3.

organiziranje razmjena osoblja među nacionalnim i regionalnim upravama (posebno među susjednim državama članicama) radi doprinosa daljnjem razvoju, poboljšanju i osuvremenjivanju vještina i kompetencija zaposlenika u zaštiti financijskih interesa Unije.

Podnositelj prijedloga može podnijeti samo jedan prijedlog u okviru ovog poziva. Prijedlog se odnosi na mjeru u okviru jedne od tri teme koje su prethodno navedene: prijedlog za mjeru u okviru više od jedne teme neće se prihvatiti.

4.   Proračun

Okviran dostupni proračun za ovaj poziv iznosi 1 000 000 EUR. Financijski doprinosi dodjeljivat će se kao bespovratna sredstva. Financijski doprinosi neće iznositi više od 80 % prihvatljivih troškova.

Minimalni prag za mjeru „Osposobljavanje” iznosi 50 000 EUR. Ukupni proračun mjere za koju se traže bespovratna sredstva ne smije biti manji od tog praga.

Komisija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

5.   Rok

Prijedlozi se moraju poslati najkasnije do srijede 9. kolovoza 2017., ali se mogu podnijeti samo na Portalu za sudionike programa „Hercule III”:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Dodatne informacije

Svi dokumenti povezani s ovim pozivom na podnošenje prijedloga mogu se preuzeti s Portala za sudionike navedenog u točki 5. ili sa sljedeće internetske stranice:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_hr

Pitanja i/ili zahtjeve za dodatne informacije o ovome pozivu treba uputiti putem Portala za sudionike.

Ako su relevantni i za druge podnositelje prijedloga, pitanja i odgovori na njih mogu se anonimno objaviti u smjernicama za podnositelje koje su dostupne na Portalu za sudionike i na internetskim stranicama Komisije.


(1)  Uredba (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program „Hercule III”) i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ (SL L 84, 20.3.2014., str. 6.).

(2)  Odluka Komisije o donošenju godišnjeg programa rada i financiranja programa Hercule III za 2017., C(2017) 1120 final od 22. veljače 2017.


POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM ZAJEDNIČKE TRGOVINSKE POLITIKE

Europska komisija

20.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 196/10


Obavijest o Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1328 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih hladnovaljanih plosnatih čeličnih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Ruske Federacije: promjena naziva trgovačkog društva koje podliježe pojedinačnoj stopi antidampinške pristojbe

(2017/C 196/07)

Hebei Iron and Steel Co., Ltd - Shijiazhuang, dodatna oznaka TARIC (1)C103, trgovačko društvo koje podliježe pojedinačnoj stopi antidampinške pristojbe od 20,5 %, obavijestilo je Komisiju da je promijenilo naziv u Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch – Tangshan.

Od Komisije je zatražilo potvrdu da promjena naziva ne utječe na njegovo pravo na pojedinačnu stopu pristojbe koja se na njega primjenjivala pod prethodnim nazivom.

Komisija je provjerila dostavljene informacije i zaključila da promjena naziva ni na koji način ne utječe na zaključke Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1328 (2).

Stoga bi upućivanje u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1328 na sljedeće:

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

trebalo tumačiti kao sljedeće:

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan

C103

Dodatna oznaka TARIC C103 prethodno dodijeljena društvu Hebei Iron and Steel Co., Ltd, Shijiazhuang upotrebljava se za društvo Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan.


(1)  Integrirana tarifa Europske unije.

(2)  SL L 210, 4.8.2016., str. 1.