ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 108

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
6. travnja 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2017/C 108/01

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.8419 – Segro/PSPIB/SELP/Target assets) ( 1 )

1


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2017/C 108/02

Tečajna lista eura

2

2017/C 108/03

Mišljenje Savjetodavnog odbora o ograničavajućim sporazumima i vladajućem položaju doneseno na sastanku 18. srpnja 2016. u vezi s nacrtom odluke koja se odnosi na predmet AT.39824 – Kamioni – Izvjestitelj: Latvija

3

2017/C 108/04

Završno izvješće službenika za usmene rasprave – Kamioni (AT.39824)

4

2017/C 108/05

Sažetak Odluke Komisije od 19. srpnja 2016. u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u (Predmet AT.39824 – Kamioni) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 4673)

6

 

Revizorski sud

2017/C 108/06

Tematsko izvješće br. 5/2017 – Nezaposlenost mladih – donose li politike EU-a promjene? Procjena programa Garancija za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih

9

 

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2017/C 108/07

Informacije koje su priopćile države članice u vezi sa zabranom ribolova

10

2017/C 108/08

Informacije koje su priopćile države članice u vezi sa zabranom ribolova

10

2017/C 108/09

Informacije koje su priopćile države članice u vezi sa zabranom ribolova

11


 

V   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud EFTA-e

2017/C 108/10

Presuda Suda od 29. srpnja 2016. u predmetu E-25/15 – Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Islanda (Propust države EFTA-e da ispuni svoje obveze – Državne potpore – Članak 14. stavak 3. Dijela 2. Protokola 3. uz SCA – Neizvršenje povrata nezakonito odobrenih potpora)

12

2017/C 108/11

Presuda Suda od 29. srpnja 2016. u predmetu E-30/15 – Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Islanda (Propust države EFTA-e da ispuni svoje obveze – Neprovedba – Direktiva 2011/62/EU o izmjeni Direktive 2001/83/EZ o zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za primjenu kod ljudi)

13

2017/C 108/12

Presuda Suda od 29. srpnja 2016. u predmetu E-31/15 – Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Islanda (Propust države EFTA-e da ispuni svoje obveze – Neprovedba – Direktiva 2011/77/EU o izmjeni Direktive 2006/116/EZ o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava)

14

2017/C 108/13

Presuda Suda od 29. srpnja 2016. u predmetu E-32/15 – Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Kneževine Lihtenštajna (Propust države EFTA-e da ispuni svoje obveze – Neprovedba – Direktiva 2006/126/EZ – Direktiva 2011/94/EU – Direktiva 2012/36/EU)

15

2017/C 108/14

Postupak koji je 1. veljače 2017. Nadzorno tijelo EFTA-e pokrenulo protiv Islanda (Predmet E-2/17)

16

2017/C 108/15

Postupak koji je 1. veljače 2017. Nadzorno tijelo EFTA-e pokrenulo protiv Islanda (Predmet E-3/17)

17

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2017/C 108/16

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

18

2017/C 108/17

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8391 – Toyota Industries Europe/Vive) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

19

 

DRUGI AKTI

 

Europska komisija

2017/C 108/18

Objava zahtjeva u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

20


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


II Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.8419 – Segro/PSPIB/SELP/Target assets)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 108/01)

Dana 29. ožujka 2017. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32017M8419. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/2


Tečajna lista eura (1)

5. travnja 2017.

(2017/C 108/02)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,0678

JPY

japanski jen

118,49

DKK

danska kruna

7,4354

GBP

funta sterlinga

0,85510

SEK

švedska kruna

9,5748

CHF

švicarski franak

1,0708

ISK

islandska kruna

 

NOK

norveška kruna

9,1665

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

27,058

HUF

mađarska forinta

309,91

PLN

poljski zlot

4,2315

RON

rumunjski novi leu

4,5397

TRY

turska lira

3,9404

AUD

australski dolar

1,4085

CAD

kanadski dolar

1,4291

HKD

hongkonški dolar

8,2957

NZD

novozelandski dolar

1,5319

SGD

singapurski dolar

1,4948

KRW

južnokorejski von

1 202,72

ZAR

južnoafrički rand

14,6327

CNY

kineski renminbi-juan

7,3638

HRK

hrvatska kuna

7,4578

IDR

indonezijska rupija

14 227,37

MYR

malezijski ringit

4,7314

PHP

filipinski pezo

53,532

RUB

ruski rubalj

59,6596

THB

tajlandski baht

36,860

BRL

brazilski real

3,2974

MXN

meksički pezo

20,0177

INR

indijska rupija

69,2930


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/3


Mišljenje Savjetodavnog odbora o ograničavajućim sporazumima i vladajućem položaju doneseno na sastanku 18. srpnja 2016. u vezi s nacrtom odluke koja se odnosi na predmet AT.39824 – Kamioni

Izvjestitelj: Latvija

(2017/C 108/03)

1.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da se protutržišno ponašanje obuhvaćeno nacrtom odluke smatra sporazumima i/ili usklađenim djelovanjem među predmetnim poduzetnicima u smislu članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u.

2.

Savjetodavni odbor slaže se s ocjenom Komisije u pogledu proizvoda i zemljopisnog područja primjene sporazumâ i/ili usklađenih djelovanja iz nacrta odluke.

3.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da su poduzetnici na koje se odnosi nacrt odluke sudjelovali u jedinstvenoj i trajnoj povredi članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u.

4.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da je cilj sporazumâ i/ili usklađenih djelovanja obuhvaćenih povredom propisa opisanom u nacrtu odluke bio ograničiti tržišno natjecanje u smislu članka 101. UFEU-a i članka 53. Sporazuma o EGP-u.

5.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da su sporazumi i/ili usklađena djelovanja opisani u nacrtu odluke mogli znatno utjecati na trgovinu među državama članicama EU-a.

6.

Savjetodavni odbor slaže se s procjenom Komisije u pogledu trajanja povrede opisane u nacrtu odluke.

7.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom u pogledu adresata nacrta odluke.

8.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da bi adresatima nacrta odluke trebalo izreći novčane kazne.

9.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da se u nacrtu odluke trebaju primijeniti Smjernice iz 2006. o metodi utvrđivanja novčanih kazni koje se izriču u skladu s člankom 23. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1/2003.

10.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom u pogledu određivanja vrijednosti prihoda od prodaje na temelju kojih su izračunati iznosi novčanih kazni utvrđenih nacrtom odluke.

11.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom u pogledu osnovnih iznosa novčanih kazni iz nacrta odluke.

12.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom o utvrđivanju trajanja povrede u svrhu izračuna novčanih kazni iz nacrta odluke.

13.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da nema otegotnih okolnosti primjenjivih na predmetnu povredu propisa.

14.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom da nema olakotnih okolnosti primjenjivih na predmetnu povredu propisa.

15.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom u pogledu smanjenja novčanih kazni iz nacrta odluke na temelju Obavijesti o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni iz 2006.

16.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom u pogledu smanjenja novčanih kazni iz nacrta odluke na temelju Obavijesti o nagodbi iz 2008.

17.

Savjetodavni odbor slaže se s Komisijom u pogledu konačnih iznosa novčanih kazni iz nacrta odluke.

18.

Savjetodavni odbor preporučuje da se njegovo mišljenje objavi u Službenom listu Europske unije.


6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/4


Završno izvješće službenika za usmene rasprave (1)

Kamioni

(AT.39824)

(2017/C 108/04)

1.

Ovo se izvješće odnosi na nacrt odluke o nagodbi u predmetu kartela koja se donosi u skladu s postupkom predviđenim člankom 10.a Uredbe (EZ) br. 773/2004 (2) („Nacrt odluke”).

2.

Nacrt odluke upućuje se petnaest pravnih osoba („adresati Nacrta odluke”), od kojih svaka pripada jednom od pet poduzetnika: MAN, Volvo, Daimler, Iveco i DAF („poduzetnici uključeni u postupak nagodbe”) (3).

3.

Prema Nacrtu odluke poduzetnici uključeni u postupak nagodbe sudjelovali su u tajnim sporazumima u pogledu određivanja cijena i povećanja bruto cijena u Europskom gospodarskom prostoru za kamione srednje težine i teške kamione, kao i u pogledu vremenskih planova i prosljeđivanja troškova uvođenja tehnologija za kamione srednje težine i teške kamione u skladu sa zahtjevima revidiranih normi za emisije.

4.

Predmet proizlazi iz zahtjeva za dodjelu imuniteta od novčanih kazni. Nakon inspekcijskih pregleda provedenih početkom 2011. Komisija je zaprimila tri zahtjeva za oslobađanje od kazne ili njezino smanjenje.

5.

Komisija je 20. studenoga 2014. pokrenula postupak u smislu članka 2. Uredbe (EZ) br. 773/2004 protiv poduzetnika uključenih u postupak nagodbe i još jednog poduzetnika („šesti poduzetnik”). U trenutku izrade ovog izvješća postupak u pogledu šestog poduzetnika još traje na temelju općih odredaba Uredbe (EZ) br. 773/2004 (4) (bez nagodbe).

6.

Komisija je 20. studenoga 2014. donijela i obavijest o utvrđenim činjenicama u predmetu AT.39824. Između 20. i 24. studenoga 2014. obavijest o utvrđenim činjenicama dostavljena je adresatima Nacrta odluke, kao i trima subjektima koji pripadaju šestom poduzetniku („adresati obavijesti o utvrđenim činjenicama”).

7.

Svi adresati obavijesti o utvrđenim činjenicama zatražili su pristup istražnom spisu Komisije. Glavna uprava za tržišno natjecanje („GU za tržišno natjecanje) stavila je glavni dio dostupnog spisa na raspolaganje adresatima obavijesti o utvrđenim činjenicama u prosincu 2014. Kada je riječ o dijelu Komisijina spisa na koji se primjenjuju posebne mjere povjerljivosti, GU za tržišno natjecanje organizirao je postupke ograničenog pristupa (u prostorima GU za tržišno natjecanje i izvan njih), čime je vanjskim odvjetnicima omogućeno da identificiraju dokumente za koje su potom u ime svojih klijenata zatražili verzije koje nisu povjerljive. Ti postupci ograničenog pristupa započeli su u prosincu 2014. Zahtjevi za verzije koje nisu povjerljive dokumenata identificiranih prilikom postupaka ograničenog pristupa podneseni su Glavnoj upravi za tržišno natjecanje u veljači i ožujku 2015. U veljači 2016. GU za tržišno natjecanje dostavila je odgovarajuće verzije koje nisu povjerljive.

8.

Između 1. rujna 2015. i 3. lipnja 2016. Komisija je provela rasprave o nagodbi s adresatima obavijesti o utvrđenim činjenicama koji su se prethodno, u srpnju 2015., neslužbeno obratili Komisiji i izrazili interes za moguće predlaganje ponuda za nagodbu u skladu s člankom 10.a Uredbe (EZ) br. 773/2004.

9.

Između 15. i 21. lipnja 2016. adresati Nacrta odluke podnijeli su Komisiji prijedloge za nagodbu u skladu s člankom 10.a stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 773/2004. Svaki od tih prijedloga sadržavao je, među ostalim, priznanje da je adresat predmetnog Nacrta odluke bio dovoljno informiran o činjenicama koje je Komisija utvrdila i da je imao dovoljno mogućnosti za iznošenje svojih očitovanja Komisiji.

10.

U ovom predmetu nisam zaprimio nikakve zahtjeve ili prigovore (5).

11.

U skladu s člankom 16. Odluke 2011/695/EU ispitao sam je li u Nacrtu odluke riječ samo o činjenicama za koje je adresatima Nacrta odluke dana prilika za iznošenje stajališta. Došao sam do potvrdnog zaključka.

12.

S obzirom na prethodno navedeno smatram da je djelotvorno ostvarenje postupovnih prava adresata Nacrta odluke poštovano.

Bruxelles, 18. srpnja 2016.

Wouter WILS


(1)  U skladu s člancima 16. i 17. Odluke 2011/695/EU predsjednika Europske komisije od 13. listopada 2011. o funkciji i opisu posla službenika za usmene rasprave u određenim postupcima tržišnog natjecanja (SL L 275, 20.10.2011., str. 29.).

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 773/2004 (SL L 123, 27.4.2004., str. 18.), kako je izmijenjena osobito Uredbom Komisije (EZ) 622/2008 (SL L 171, 1.7.2008., str. 3.). Vidjeti i Obavijest Komisije o vođenju postupaka nagodbe u cilju donošenja odluka u skladu s člankom 7. i člankom 23. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 u predmetima kartela (SL C 167, 2.7.2008., str. 1.) („Obavijest o nagodbi”).

(3)  Razvrstani prema poduzetnicima kojima pripadaju, adresati su Nacrta odluke sljedeći: i. MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH; ii. AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks SAS; iii. Daimler AG; iv. Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG; v. PACCAR Inc., DAF Trucks N.V. i DAF Trucks Deutschland GmbH.

(4)  Vidjeti odjeljak 2.2. Obavijesti o nagodbi, a posebno stavak 19.

(5)  U skladu s člankom 15. stavkom 2. Odluke 2011/695/EU, stranke u postupku u predmetima kartela koje su uključene u rasprave o nagodbi prema članku 10.a Uredbe (EZ) br. 773/2004 mogu se obratiti službeniku za usmene rasprave u svakoj fazi postupka nagodbe kako bi osigurale djelotvorno ostvarenje svojih postupovnih prava. Vidjeti i stavak 18. Obavijesti o nagodbi i članak 3. stavak 7. Odluke 2011/695/EU.


6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/6


Sažetak Odluke Komisije

od 19. srpnja 2016.

u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u

(Predmet AT.39824 – Kamioni)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 4673)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

(2017/C 108/05)

Komisija je 19. srpnja 2016. donijela odluku u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u. U skladu s odredbama članka 30. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003  (1) Komisija u ovom sažetku objavljuje imena stranaka i glavni sadržaj odluke, uključujući sve izrečene kazne, uzimajući u obzir zakoniti interes poduzetnika da štite svoje poslovne tajne.

1.   UVOD

(1)

Odluka se odnosi na jedinstvenu i trajnu povredu članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u.

(2)

Odluka je upućena sljedećim subjektima: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (zajedno se navode kao „MAN”); Daimler AG (dalje u tekstu navodi se kao „Daimler”); Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (zajedno se navode kao „Iveco”); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, (zajedno se navode kao „Volvo/Renault”); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V., DAF (zajedno se navode kao „DAF”).

2.   OPIS PREDMETA

2.1.   Postupak

(3)

Nakon što je 20. rujna 2010. poduzetnik MAN podnio zahtjev za dodjelu imuniteta, Komisija je od 18. do 21. siječnja 2011. provela inspekcijske preglede u poslovnim prostorima raznih proizvođača kamiona. Dana 28. siječnja 2011. poduzetnik Volvo/Renault podnio je zahtjev za smanjenje novčane kazne, nakon čega su jednak zahtjev podnijeli i poduzetnik Daimler 10. veljače 2011. u 10:00 i poduzetnik IVECO 10. veljače 2011. u 22:22.

(4)

Komisija je 20. studenoga 2014. pokrenula postupak u skladu s člankom 11. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1/2003 protiv poduzetnika DAF, Daimler, Iveco, MAN i Volvo/Renault i donijela obavijest o utvrđenim činjenicama, koju je dostavila tim subjektima.

(5)

Nakon donošenja obavijesti o utvrđenim činjenicama adresati su se neslužbeno obratili Komisiji i zatražili da se predmet nastavi u okviru postupka nagodbe. Komisija je odlučila pokrenuti postupak nagodbe za taj predmet nakon što su svi adresati potvrdili spremnost da se uključe u rasprave o nagodbi. Nakon toga poduzetnici MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault i Iveco podnijeli su Komisiji službeni zahtjev za nagodbu u skladu s člankom 10.a stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 773/2004 (2).

(6)

Savjetodavni odbor za pitanja ograničavajućih djelovanja i vladajućih položaja izdao je pozitivno mišljenje 18. srpnja 2016. i Komisija je 19. srpnja 2016. donijela Odluku.

2.2.   Adresati i trajanje

(7)

Adresati Odluke sudjelovali su u tajnim dogovorima i/ili su odgovorni za njih, čime su prekršili članak 101. Ugovora, u razdobljima koja su navedena u nastavku. U skladu s točkom 26. Smjernica o metodi za utvrđivanje kazni, poduzetniku Volvo/Renault odobren je djelomični imunitet za razdoblje od 17. siječnja 1997. do 15. siječnja 2001.

Subjekt

Trajanje

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

17. siječnja 1997.–20. rujna 2010.

Daimler AG

17. siječnja 1997.–18. siječnja 2011.

Fiat Chrysler Automobiles N.V.,

CNH Industrial N.V.,

Iveco SpA,

Iveco Magirus AG

17. siječnja 1997.–18. siječnja 2011.

AB Volvo (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH

17. siječnja 1997.–18. siječnja 2011.

PACCAR Inc.,

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks N.V.

17. siječnja 1997.–18. siječnja 2011.

2.3.   Sažetak povrede

(8)

Proizvodi na koje se odnosi povreda propisa kamioni su težine između 6 i 16 tona („kamioni srednje težine”) i kamioni težine veće od 16 tona („teški kamioni”), i kao kamioni koji nisu tegljači i kao tegljači (dalje u tekstu kamioni srednje težine i teški kamioni navode se zajedno kao „kamioni”) (3). Predmet se ne odnosi na usluge nakon prodaje, druge usluge i jamstva za kamione, prodaju rabljenih kamiona ni bilo koju drugu vrstu robe ili usluga.

(9)

Povreda se sastojala od tajnih dogovora o određivanju cijena i povećanjima bruto cijena u EGP-u za kamione, kao i o vremenskim planovima i prosljeđivanju troškova za uvođenje tehnologija s niskim razinama emisija za kamione srednje težine i teške kamione u skladu sa zahtjevima normi za emisije Euro 3 do Euro 6. Uprave adresata bile su izravno uključene u dogovore o cijenama, povećanjima cijena i uvođenju novih normi za emisije do 2004. Barem od kolovoza 2002. dogovori su se odvijali preko njemačkih tvrtki kćeri koje su, u manjoj ili većoj mjeri, o tome izvještavale svoje uprave. Komunikacija se odvijala i na multilateralnoj i na bilateralnoj razini.

(10)

Ti tajni dogovori uključivali su sporazume i/ili usklađeno djelovanje u pogledu određivanja cijena i povećanja bruto cijena u cilju usklađivanja bruto cijena u EGP-u, kao i u pogledu i vremenskih planova te prosljeđivanja troškova za uvođenje tehnologija s niskim razinama emisija u skladu sa zahtjevima normi za emisije Euro 3 do Euro 6.

(11)

Povreda propisa obuhvaćala je cijeli EGP i trajala od 17. siječnja 1997. do 18. siječnja 2011.

2.4.   Pravni lijekovi

(12)

U Odluci se primjenjuju Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni (4) iz 2006. Odlukom se izriču novčane kazne svim subjektima prethodno navedenima u točki (7) osim poduzetniku MAN.

2.4.1.   Osnovni iznos novčane kazne

(13)

Pri utvrđivanju novčanih kazni Komisija je uzela u obzir vrijednost prihoda predmetnih poduzetnika od prodaje teških kamiona i kamiona srednje težine (kako su definirani u točki (8)) u EGP-u u posljednjoj godini prije kraja povrede, činjenicu da je usklađivanje cijena jedan od najštetnijih oblika ograničavanja tržišnog natjecanja, trajanje povrede, visok tržišni udio adresata na europskom tržištu za teške kamione i kamione srednje težine i činjenicu da je povreda obuhvaćala cijelo područje EGP-a te je odredila dodatni iznos kako bi se poduzetnike odvratilo od dogovora o usklađivanju cijena.

2.4.2.   Prilagodbe osnovnog iznosa

(14)

Komisija nije primijenila ni jednu otegotnu ili olakotnu okolnost.

2.4.3.   Primjena Obavijesti o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni

(15)

Komisija je poduzetnika MAN u potpunosti oslobodila od novčane kazne. Poduzetniku Volvo/Renault dodijeljeno je smanjenje kazne za 40 %, poduzetniku Daimler smanjenje za 30 %, a poduzetniku Iveco smanjenje za 10 %.

2.4.4.   Primjena Obavijesti o nagodbi

(16)

Primjenom Obavijesti o nagodbi iznosi kazni dodatno su smanjeni za 10 % za sve stranke.

3.   ZAKLJUČAK

(17)

Na temelju članka 23. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1/2003 izrečene su sljedeće novčane kazne:

(a)

0 EUR

poduzetnicima MAN SE, MAN Truck & Bus AG i MAN Truck & Bus Deutschland GmbH solidarno i pojedinačno;

(b)

670 448 000 EUR

poduzetnicima AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB i Renault Trucks SAS, od čega:

poduzetnik Volvo Group Trucks Central Europe GmbH solidarno je i pojedinačno odgovoran za iznos od 468 855 017 EUR;

(c)

1 008 766 000 EUR

poduzetniku Daimler AG;

(d)

494 606 000 EUR

poduzetniku Iveco SpA, od čega:

1.

poduzetnik Fiat Chrysler Automobiles N.V. solidarno je i pojedinačno odgovoran za iznos od 156 746 105 EUR;

2.

poduzetnici Fiat Chrysler Automobiles N.V. i Iveco Magirus AG solidarno su i pojedinačno odgovorni za iznos od 336 119 346 EUR i

3.

poduzetnici CNH Industrial N.V. i Iveco Magirus AG solidarno su i pojedinačno odgovorni za iznos od 1 740 549 EUR;

(e)

752 679 000 EUR

poduzetnicima PACCAR Inc. i DAF Trucks N.V. solidarno i pojedinačno, od čega:

DAF Trucks Deutschland GmbH solidarno je i pojedinačno odgovoran za iznos od 376 118 773 EUR.


(1)  SL L 1, 4.1.2003., str. 1.

(2)  SL L 123, 27.4.2004., str. 18.

(3)  Osim kamiona za vojnu uporabu.

(4)  Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni koje se propisuju u skladu s člankom 23. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1/2003 (SL L 1, 4.1.2003., str. 1.).


Revizorski sud

6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/9


Tematsko izvješće br. 5/2017

„Nezaposlenost mladih – donose li politike EU-a promjene? Procjena programa ‚Garancija za mlade’ i Inicijative za zapošljavanje mladih”

(2017/C 108/06)

Europski revizorski sud obavještava vas da je upravo objavljeno tematsko izvješće br. 5/2017 – „Nezaposlenost mladih – donose li politike EU-a promjene? Procjena programa ‚Garancija za mlade’ i Inicijative za zapošljavanje mladih”.

Dokument možete pregledati ili preuzeti na internetskim stranicama Europskog revizorskog suda: http://eca.europa.eu ili na stranici internetske knjižare EU Bookshop: https://bookshop.europa.eu.


OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/10


Informacije koje su priopćile države članice u vezi sa zabranom ribolova

(2017/C 108/07)

U skladu s člankom 35. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1) donesena je odluka o zabrani ribolova kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

Datum i vrijeme zabrane

16.2.2017.

Trajanje

16.2.2017.–31.12.2017.

Država članica

Francuska

Stok ili skupina stokova

SBR/678-

Vrsta

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Zona

vode Unije i međunarodne vode u zonama VI., VII. i VIII.

Vrste ribarskih plovila

Referentni broj

04/TQ2285


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.


6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/10


Informacije koje su priopćile države članice u vezi sa zabranom ribolova

(2017/C 108/08)

U skladu s člankom 35. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1) donesena je odluka o zabrani ribolova kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

Datum i vrijeme zabrane

1.1.2017.

Trajanje

1.1.2017. – 31.12.2017.

Država članica

Španjolska

Stok ili skupina stokova

BUM/ATLANT

Vrsta

Plavi iglan (Makaira nigricans)

Zona

Atlantski ocean

Vrste ribarskih plovila

Referentni broj

05/TQ127


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.


6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/11


Informacije koje su priopćile države članice u vezi sa zabranom ribolova

(2017/C 108/09)

U skladu s člankom 35. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1) donesena je odluka o zabrani ribolova kako je utvrđeno u sljedećoj tablici:

Datum i vrijeme zabrane

1.1.2017.

Trajanje

1.1.2017.–31.12.2017.

Država članica

Španjolska

Stok ili skupina stokova

WHM/ATLANT

Vrsta

Bijeli iglan (Tetrapturus albidus)

Zona

Atlantski ocean

Vrste ribarskih plovila

Referentni broj

06/TQ127


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.


V Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud EFTA-e

6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/12


PRESUDA SUDA

od 29. srpnja 2016.

u predmetu E-25/15

Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Islanda

(Propust države EFTA-e da ispuni svoje obveze – Državne potpore – Članak 14. stavak 3. Dijela 2. Protokola 3. uz SCA – Neizvršenje povrata nezakonito odobrenih potpora)

(2017/C 108/10)

U predmetu E-25/15, Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Islanda – ZAHTJEV za izjavu da Island, ne poduzevši u propisanom roku sve potrebne mjere da od primatelja povrati državne potpore koje su proglašene nespojivima s funkcioniranjem Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru u člancima 2., 3., 4. i 5. odluke Nadzornog tijela EFTA-e br. 404/14/COL od 8. listopada 2014. o Sustavu poticaja za ulaganje na Islandu; ne poništivši u propisanom roku sve neisplaćene iznose potpore iz treće rečenice članka 7. te odluke; i ne pruživši u propisanom roku Nadzornom tijelu EFTA-e informacije iz članka 8. te odluke, nije ispunio svoje obveze iz članka 14. stavka 3. Dijela 2. Protokola 3. uz Sporazum između država EFTA-e o osnivanju Nadzornog tijela i Suda te iz članaka 6., 7. i 8. odluke Nadzornog tijela EFTA-e br. 404/14/COL, Sud, u sastavu Carl Baudenbacher, predsjednik, Per Christiansen (sudac izvjestitelj) i Páll Hreinsson, suci, presudio je 29. srpnja 2016. kao u izreci:

Sud:

1.

Izjavljuje da Island nije ispunio svoje obveze iz članka 14. stavka 3. Dijela 2. Protokola 3. uz Sporazum između država EFTA-e o osnivanju Nadzornog tijela i Suda te iz članaka 6., 7. i 8. odluke Nadzornog tijela EFTA-e br. 404/14/COL od 8. listopada 2014. o Sustavu poticaja za ulaganje na Islandu zbog toga što u propisanim rokovima nije poduzeo sve potrebne mjere da od primatelja vrati državne potpore koje su u člancima, 3., 4. i 5. te odluke proglašene nespojivima s funkcioniranjem Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, nije poništio sve neisplaćene iznose potpore iz treće rečenice članka 7. te odluke i nije Nadzornom tijelu EFTA-e pružio informacije iz članka 8. te odluke.

2.

Nalaže Islandu plaćanje troškova postupka.


6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/13


PRESUDA SUDA

od 29. srpnja 2016.

u predmetu E-30/15

Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Islanda

(Propust države EFTA-e da ispuni svoje obveze – Neprovedba – Direktiva 2011/62/EU o izmjeni Direktive 2001/83/EZ o zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za primjenu kod ljudi)

(2017/C 108/11)

U predmetu E-30/15, Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Islanda – ZAHTJEV za izjavu da Island nije ispunio svoje obveze iz akta iz točke 15.q poglavlja XIII. Priloga II. Sporazumu o europskom gospodarskom prostoru (Direktiva 2011/62/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o izmjeni Direktive 2001/83/EZ o zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za primjenu kod ljudi, u svrhu prevencije unosa krivotvorenih lijekova u legalni opskrbni lanac), prilagođenog Sporazumu njegovim Protokolom 1., i iz članka 7. Sporazuma zbog toga što u predviđenom roku nije donio mjere potrebne za provedbu tog akta, ili u svakom slučaju nije o tome obavijestio Nadzorno tijelo EFTA-e, Sud, u sastavu Carl Baudenbacher, predsjednik, Per Christiansen (sudac izvjestitelj) i Páll Hreinsson, suci, presudio je 29. srpnja 2016. kao u izreci:

Sud:

1.

Izjavljuje da Island nije ispunio svoje obveze iz akta iz točke 15.q poglavlja XIII. Priloga II. Sporazumu o europskom gospodarskom prostoru (Direktiva 2011/62/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o izmjeni Direktive 2001/83/EZ o zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za primjenu kod ljudi, u svrhu prevencije unosa krivotvorenih lijekova u legalni opskrbni lanac), prilagođenog Sporazumu njegovim Protokolom 1., i iz članka 7. Sporazuma zbog toga što u predviđenom roku nije donio mjere potrebne za provedbu tog akta.

2.

Nalaže Islandu plaćanje troškova postupka.


6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/14


PRESUDA SUDA

od 29. srpnja 2016.

u predmetu E-31/15

Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Islanda

(Propust države EFTA-e da ispuni svoje obveze – Neprovedba – Direktiva 2011/77/EU o izmjeni Direktive 2006/116/EZ o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava)

(2017/C 108/12)

U predmetu E-31/15, Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Islanda — ZAHTJEV za izjavu da Island nije ispunio svoje obveze iz akta iz alineje u točki 9.f Priloga XVII. Sporazumu o europskom gospodarskom prostoru (Direktiva 2011/77/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. o izmjeni Direktive 2006/116/EZ o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava), prilagođenog Sporazumu njegovim Protokolom 1., i iz članka 7. Sporazuma zbog toga što u predviđenom roku nije donio mjere potrebne za provedbu tog akta, ili u svakom slučaju nije o tome obavijestio Nadzorno tijelo EFTA-e, Sud, u sastavu Carl Baudenbacher, predsjednik, Per Christiansen (sudac izvjestitelj) i Páll Hreinsson, suci, presudio je 29. srpnja 2016. kao u izreci:

Sud:

1.

Izjavljuje da Island nije ispunio svoje obveze iz akta iz alineje u točki 9.f Priloga XVII. Sporazumu o europskom gospodarskom prostoru (Direktiva 2011/77/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. o izmjeni Direktive 2006/116/EZ o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava), prilagođenog Sporazumu njegovim Protokolom 1., i iz članka 7. Sporazuma zbog toga što u predviđenom roku nije donio mjere potrebne za provedbu tog akta.

2.

Nalaže Islandu plaćanje troškova postupka.


6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/15


PRESUDA SUDA

od 29. srpnja 2016.

u predmetu E-32/15

Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Kneževine Lihtenštajna

(Propust države EFTA-e da ispuni svoje obveze – Neprovedba – Direktiva 2006/126/EZ – Direktiva 2011/94/EU – Direktiva 2012/36/EU)

(2017/C 108/13)

U predmetu E-32/15, Nadzorno tijelo EFTA-e protiv Kneževine Lihtenštajna – ZAHTJEV za izjavu da Kneževina Lihtenštajn nije ispunila svoje obveze u skladu s aktima iz točke 24.f Priloga XIII. Sporazumu o europskom gospodarskom prostoru (Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (preinaka), Direktiva Komisije 2011/94/EU od 28. studenoga 2011. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ i Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ), prilagođenog Sporazumu njegovim Protokolom 1., i iz članka 7. Sporazuma zbog toga što u predviđenom roku nije donijela mjere potrebne za provedbu tih Akata, Sud, u sastavu Carl Baudenbacher, predsjednik, Per Christiansen i Páll Hreinsson (sudac izvjestitelj), suci, presudio je 29. srpnja 2016. kao u izreci:

Sud:

1.

Izjavljuje da Kneževina Lihtenštajn nije ispunila svoje obveze u skladu s Aktima iz točke 24.f Priloga XIII. Sporazumu o europskom gospodarskom prostoru (Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (preinaka), Direktiva Komisije 2011/94/EU od 28. studenoga 2011. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ i Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ), prilagođenog Sporazumu njegovim Protokolom 1., i iz članka 7. Sporazuma zbog toga što u predviđenom roku nije donijela mjere potrebne za provedbu tih Akata.

2.

Nalaže Kneževini Lihtenštajnu plaćanje troškova postupka.


6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/16


Postupak koji je 1. veljače 2017. Nadzorno tijelo EFTA-e pokrenulo protiv Islanda

(Predmet E-2/17)

(2017/C 108/14)

Nadzorno tijelo EFTA-e, koje zastupaju Carsten Zatschler i Maria Moustakali, zastupnici Nadzornog tijela EFTA-e, 35 Rue Belliard, 1040 Bruxelles, Belgija, pokrenulo je 1. veljače 2017. pred Sudom EFTA-e postupak protiv Islanda.

Nadzorno tijelo EFTA-e od Suda EFTA-e zahtijeva da ustvrdi:

1.

zadržavanjem na snazi i. sustava izdavanja odobrenja za uvoz sirovih jaja i proizvodâ od sirovih jaja kao što je onaj iz članka 10. Akta br. 25/1993 i članaka 3. točke (e) i 4. Uredbe (IS) br. 448/2012; ii. sustavom izdavanja odobrenja za uvoz nepasteriziranog mlijeka i mliječnih proizvoda prerađenih od nepasteriziranog mlijeka i dodatnim zahtjevima, kao što je onaj iz članka 10. Akta br. 25/1993 i članaka 3. točke (f), 4. i 5. Uredbe (IS) br. 448/2012 te zabranom stavljanja na tržište uvezenih mliječnih proizvoda prerađenih od nepasteriziranog mlijeka, kako je utvrđeno u članku 7.a Uredbe (IS) br. 104/2010; i iii. administrativnom praksom da se od uvoznikâ zahtijeva da daju izjavu i dobiju odobrenje za uvoz prerađenih proizvoda od jaja i mliječnih proizvoda, kako je utvrđena u okviru primjene Uredbe (IS) br. 448/2012, Island nije ispunio svoje obveze iz akta iz točke 1.1.1. poglavlja I. Priloga I. Sporazumu o EGP-u, Direktiva Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta, kako je izmijenjen i prilagođen Sporazumu o EGP-u njegovim Protokolom 1. i sektorskim prilagodbama u njegovu Prilogu I., a posebno članka 5. te direktive.

2.

Troškove postupka snosi Island.

Pravna pozadina i činjenična osnova te navedeni razlozi:

Nadzorno tijelo EFTA-e (ESA) tvrdi da je Island prekršio svoje obveze na temelju Uredbe 89/662/EEZ i. zadržavanjem na snazi sustava izdavanja odobrenja za uvoz sirovih jaja i proizvodâ od sirovih jaja; ii. zadržavanjem na snazi sustava izdavanja odobrenja za uvoz nepasteriziranog mlijeka i mliječnih proizvoda prerađenih od nepasteriziranog mlijeka i dodatnim zahtjevima te zabranom stavljanja na tržište uvezenih mliječnih proizvoda prerađenih od nepasteriziranog mlijeka i iii. zadržavanjem na snazi administrativne prakse da se od uvoznikâ zahtijeva da daju izjavu i dobiju odobrenje za uvoz prerađenih proizvoda od jaja i mliječnih proizvoda.

ESA tvrdi da su pravila u pogledu unutarnje trgovine u EGP-u proizvodâ životinjskog podrijetla i veterinarskih pregleda usklađena na razini EGP-a. Veterinarski pregledi proizvodâ životinjskog podrijetla u unutarnjoj trgovini u EGP-u uređeni su Direktivom Vijeća 89/662/EEZ. Njezin je glavni cilj potpuno ukloniti veterinarske preglede na unutarnjim granicama EGP-a, istodobno jačajući preglede na polazišnoj točki. Nadležna tijela odredišne države članice EGP-a smiju neselektivnim provjerama na licu mjesta provjeravati samo usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EGP-a.

ESA tvrdi da zadržavanjem na snazi sadašnjih mjera Island nameće dodatne zahtjeve, koji nisu dopušteni u usklađenom okviru veterinarskih pregleda.

Prema ESA-i, Sud EFTA-e u svojoj je presudi u predmetu E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. protiv države Islanda o ograničenjima na uvoz sirovog mesa na Island već potvrdio neusklađenost takvih zahtjeva s pravom EGP-a. Slična su ograničenja u pogledu proizvoda od jaja i mliječnih proizvoda utvrđena u spornim islandskim zakonima.


6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/17


Postupak koji je 1. veljače 2017. Nadzorno tijelo EFTA-e pokrenulo protiv Islanda

(Predmet E-3/17)

(2017/C 108/15)

Nadzorno tijelo EFTA-e, koje zastupaju Carsten Zatschler i Maria Moustakali, zastupnici Nadzornog tijela EFTA-e, 35 Rue Belliard, 1040 Bruxelles, Belgija, pokrenulo je 1. veljače 2017. pred Sudom EFTA-e postupak protiv Islanda.

Nadzorno tijelo EFTA-e od Suda EFTA-e zahtijeva da ustvrdi:

1.

zadržavanjem na snazi sustava izdavanja odobrenja za svježe meso i proizvode od mesa kako je utvrđeno u članku 10. Akta br. 25/1993 i člancima 3., 4. i 5. Uredbe (IS) br. 448/2012 Island nije ispunio svoje obveze iz akta iz točke 1.1.1. poglavlja I. Priloga I. Sporazumu o EGP-u, Direktiva Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta, kako je izmijenjen i prilagođen Sporazumu o EGP-u njegovim Protokolom 1. i sektorskim prilagodbama u njegovu Prilogu I., a posebno članka 5. te direktive.

2.

Troškove postupka snosi Island.

Pravna pozadina i činjenična osnova te navedeni razlozi:

Nadzorno tijelo EFTA-e (ESA) tvrdi da je Island prekršio svoje obveze na temelju Uredbe 89/662/EEZ zadržavanjem na snazi sustava izdavanja odobrenja za uvoz, među ostalim, svježeg mesa i proizvodâ od mesa.

ESA tvrdi da su pravila u pogledu unutarnje trgovine u EGP-u proizvodâ životinjskog podrijetla i veterinarskih pregleda usklađena na razini EGP-a. Veterinarski pregledi proizvodâ životinjskog podrijetla u unutarnjoj trgovini u EGP-u uređeni su Direktivom Vijeća 89/662/EEZ. Njezin je glavni cilj potpuno ukloniti veterinarske preglede na unutarnjim granicama EGP-a, istodobno jačajući preglede na polazišnoj točki. Nadležna tijela odredišne države članice EGP-a smiju neselektivnim provjerama na licu mjesta provjeravati samo usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EGP-a.

ESA tvrdi da zadržavanjem na snazi sustava izdavanja odobrenja za uvoz svježeg mesa i proizvodâ od mesa Island nameće dodatne zahtjeve, koji nisu dopušteni u okviru veterinarskih pregleda usklađenom na razini EGP-a.

Prema ESA-i, neusklađenost nametanja takvih dodatnih zahtjeva s pravom EGP-a Sud EFTA-e već je potvrdio u svojoj presudi u predmetu E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. protiv države Islanda.


POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/18


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 108/16)

1.

Dana 27. ožujka 2017. Komisija je zaprimila je prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) kojom poduzetnik Panasonic Corporation („Panasonic”, Japan) kupnjom udjela stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad poduzetnikom Ficosa International. („Ficosa”, Španjolska).

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

Panasonic posluje u području razvoja i inženjeringa elektroničkih tehnologija i rješenja u raznim sektorima,

Ficosa je usmjerena na istraživanje, razvoj, proizvodnju i komercijalizaciju sustava i dijelova za razne vrste vozila.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena. U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Rok za dostavu očitovanja Komisiji je 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se, uz naznaku referentnog broja M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International, Komisiji mogu poslati telefaksom (+32 22964301), e-poštom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/19


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8391 – Toyota Industries Europe/Vive)

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 108/17)

1.

Komisija je 29. ožujka 2017. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) kojom poduzetnik Toyota Industries Europe AB, društvo-kći u stopostotnom vlasništvu poduzetnika Toyota Industries Corporation („TICO”, Japan) kupnjom udjela stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, kontrolu nad cijelim poduzetnikom Vive B.V. („Vive”, Nizozemska). Vive je jedini član društva Vanderlande Industries Holding B.V. („Vanderlande”).

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   TICO: proizvodnja i prodaja automobila, motora, kompresora za automobilske klimatizacijske uređaje, lijevanih dijelova, elektroničkih komponenti, opreme za rukovanje materijalom, usluga logistike i tekstilnih strojeva.

—   Vive/Vanderlande: projektiranje, proizvodnja, prodaja i montaža opreme za kontrolu industrijskih procesa i automatizaciju zračnih luka, skladišta i sustava distribucije paketa.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena. U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Rok za dostavu očitovanja Komisiji je 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se, uz naznaku referentnog broja M.8391 – Toyota Industries Europe/Vive, Komisiji mogu poslati telefaksom (+32 22964301), e-poštom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


DRUGI AKTI

Europska komisija

6.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 108/20


Objava zahtjeva u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

(2017/C 108/18)

Ova je objava temelj za podnošenje prigovora na zahtjev u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

JEDINSTVENI DOKUMENT

„ΠΕΥΚOΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ” (PEFKOTHYMAROMELO KRITIS)

EU br.: PDO-EL-02142 – 17.5.2016

ZOI ( X ) ZOZP ( )

1.   Nazivi

„Πευφκοθυμαρόμελο Κρήτης” (Pefkothymaromelo Kritis)

2.   Država članica ili treća zemlja

Grčka

3.   Opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

3.1.   Vrsta proizvoda

Razred 1.4. Ostali proizvodi životinjskog podrijetla (jaja, med, različiti mliječni proizvodi osim maslaca itd.)

3.2.   Opis proizvoda na koji se odnosi naziv iz točke 1.

„Pefkothymaromelo Kritis” prirodna je mješavina meda majčine dušice i bora. Proizvodi se na Kreti kao rezultat posebnog upravljanja košnicama i/ili prirodnog suživota kasno cvatuće majčine dušice i medljike koju izlučuje insekt Marchalina hellenica L., koji obično živi na brucijskim borovima (Pinus brutia Ten.) i alepskim borovima (Pinus halepensis Mill.).

Fizikalno-kemijska svojstva:

Vodljivost: ≥ 0,600 mS/cm; zbroj glukoze i fruktoze ≥ 50 %; postotak saharoze ≤ 3 %; relativna vlažnost ≤ 17 %; aktivnost dijastaze ≥ 8 DN, hidroksimetilfurfural (HMF) ≤ 25 mg/kg; slobodna kiselost 20–50 meq/kg; količina tvari netopljivih u vodi ≤ 0,1 g/100 g. Boja je stabilna i kreće se od 70 do 130 mm na Pfundovoj ljestvici. Proizvod ne sadržava vidljivi akaricid ili ostatke sredstva za zaštitu bilja, uz granicu otkrivanja od 10 mg/kg.

Mikroskopska svojstva:

Dok „Pefkothymaromelo Kritis” ima svojstva koja ga čine medljikovcem (šumski med), njegov sediment sadržava i peludna zrnca nekoliko medonosnih biljaka koje se mogu razlikovati pa se u svakom uzorku meda može nalaziti i do 20 različitih vrsta. Najvažnija je vrsta istočnomediteranska majčina dušica (Coridothymus capitatus L.), koja je prisutna u svim uzorcima u količini ≥ 10 % od ukupnih peludnih zrnaca medonosnih vrsta.

Omjer elemenata medljike u odnosu na ukupnu količinu peludnih zrnaca iznosi od 0,5 do 6,5. Elementi medljike sastoje se od spora rodova Cladosporium i Fumago, a rjeđe rodova Altenaria i Stemphylium. Nisu prisutne oštrobridne spore roda Coleosporium koje se nalaze u ostalim mješavinama meda koje sadržavaju borov med.

Organoleptička svojstva:

Proizvod ima karakterističnu aromu koja najvećim dijelom dolazi od aromatskih tvari iz meda majčine dušice. Borov med daje mu blagi, dugotrajan okus, a proizvod je srednje bistar i sladak. Aroma ima cvjetne note i blagu notu drva i smole. Miris je srednjeg intenziteta s laganim notama voća i voska, a med ostaje u tekućem stanju najmanje 12 mjeseci od dana sakupljanja.

3.3.   Hrana za životinje (samo za proizvode životinjskog podrijetla) i sirovine (samo za prerađene proizvode)

Pčele se hrane samo kako bi se osiguralo preživljavanje kolonije, a s hranjenjem se prestaje najmanje mjesec dana prije cvatnje cvijeća ili nastanka medljike. Kada nije dostupna hrana za ispašu (nektar, pelud) pčelari pčelama daju šećerni sirup od šećerne repe, pčelinjeg fondana i hrane bogate bjelančevinama (peludne smjese). Hrana za pčele može potjecati izvan određenog zemljopisnog područja. U svakom slučaju, prihranjivanjem pčela ne utječe se na svojstva i kvalitetu meda.

3.4.   Posebni koraci u proizvodnji koji se moraju provesti u identificiranom zemljopisnom području

Sve faze proizvodnje moraju se poduzeti na određenom zemljopisnom području. Kako bi se osigurali kvaliteta i jedinstveni karakter proizvoda košnice se premještaju u borove šume nakon što pčele skupe pelud majčine dušice ili na područja na kojima kasno cvatuća majčina dušica cvate u vrijeme kada na borovom drveću ima medljike. Med se iz saća skuplja uz što manje dimljenja pčela i kada je najmanje 3/4 ćelija zatvoreno. Med se vrca vrcaljkom, prebacuje u taložnike kako bi se očistio i ne zagrijava se na temperaturu veću od 45 °C. Bolesti se sprečavaju i liječe odgovarajućim higijenskim mjerama, a po potrebi i primjenom sigurnih i odobrenih tvari.

3.5.   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd. proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv

Proizvod se mora pakirati na zemljopisnom području određenom točkom 4. Taj je zahtjev nužan kako bi se olakšali praćenje i provjera podrijetla meda, smanjio rizik miješanja s drugim medom, spriječila zloupotreba naziva pri prodaji meda iz drugih područja i osigurala primjena posebnih pravila iz točke 3.6. Cilj je zahtjeva i sprečavanje rizika od mijenjanja fizikalno-kemijskih (HMF, aktivnost dijastaze) i organoleptičkih svojstava meda zbog izlaganja visokim temperaturama, osobito u ljetnim mjesecima, kada se morem prevozi s otoka Krete.

3.6.   Posebna pravila za označivanje proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv

Kako bi se zaštitile kvaliteta i sljedivost proizvoda, svi pčelari i gospodarski subjekti koji prodaju taj proizvod moraju se koristiti logotipom na kojem su prikazani otok Kreta i privjesak u obliku pčela iz Malije te riječi „Πευφκοθυμαρόμελο Κρήτης ΠΟΠ” [„Pefkothymaromelo Kritis ZOI”] (slika 1.). Logotip će distribuirati pčelarska tijela koja podnose zahtjev. Osim toga, proizvođači će dobiti i šifru za označivanje svake serije proizvedenog meda, mjesta proizvodnje i registracijskog broja pčelara. Na naljepnici će se nalaziti logotip, šifra i sve potrebne oznake. Pčelarske udruge obavještavaju inspekcijsko tijelo o detaljnim pravilima kojima se uređuje distribucija naljepnica. Međutim, tim se pravilima ne smije uzrokovati diskriminacija proizvođača koji proizvode „Pefkothymaromelo Kritis” u skladu sa specifikacijom, ali nisu članovi navedenih tijela.

Image

4.   Sažeta definicija zemljopisnog područja

Cijeli otok Kreta, koji se sastoji od prefektura Heraklion, Lasithi, Retimno i Khania.

5.   Povezanost sa zemljopisnim područjem

Prirodni čimbenici

Iznimna morfološka raznolikost Krete, zajedno s njezinom specifičnom klimom (nalazi se na granici sredozemne i sjevernoafričke klimatske zone) i izoliranim zemljopisnim položajem, pogodovali su razvoju mnogih različitih biljnih vrsta. Nedavni podaci otkrili su da je otok stanište za otprilike 1 800 biljnih vrsta, od kojih je 180 endemskih. Obilje medonosnih biljaka omogućilo je razvoj pčelarstva pa otok danas ima jednu od najvećih gustoća košnica na svijetu, sa 33 košnice po kvadratnom kilometru.

To obilje biljaka uključuje i mnoge aromatske vrste koje cvatu u lipnju i srpnju, a na nekim područjima sezona cvjetanja proteže se do kolovoza. Najvažnija je vrsta istočnomediteranska majčina dušica (Coridothymus capitatus). U tim mjesecima zbog vruće i suhe klime nema mnogo padalina pa nastaje i mala količina nektara te je med koji se proizvodi gust i vrlo aromatičan. Takvi uvjeti i medljika koju izlučuju insekti vrste Marchalina hellenica pčelarima pružaju jedinstvenu priliku da proizvode mješavinu dvaju različitih vrsta meda (od majčine dušice i bora), koja čini poseban proizvod s prijelaznim svojstvima. Insekt koji proizvodi medljiku živi kao nametnik na brucijskim borovima (Pinus brutia Ten.) i alepskim borovima (Pinus halepensis Mill.) i prisutan je samo u Grčkoj i Turskoj.

Ljudski čimbenik

Primjenom znanja o ponašanju pčela i posebnim uvjetima koji u jesen prevladavaju na otoku, pčelari se koriste sljedećim posebnim tehnikama proizvodnje: kada se prikuplja pelud majčine dušice ostavljaju leglo da se nekontrolirano širi i da pčele pohranjuju med u krugovima iznad legla. U toj fazi pčelari selektivno sakupljaju saće i uklanjaju samo ono koje sadržava jasno zatvorene ćelije s medom majčine dušice. Kasnije, kada pčele prikupljaju borovu medljiku, nema peludi pa pčele instinktivno smanjuju leglo. Pčelari ne interveniraju i ostavljaju leglo da se smanji kako bi pčele na njegovo mjesto pohranile med. To si mogu priuštiti jer je temperatura u jesen još uvijek dovoljno visoka kako bi pčele mogle prikupiti nektar biljaka koje cvjetaju u jesen, kao što su rogač (Ceratonia siliqua), bršljan (Hedera helix), ljekovita šparoga (Asparagus officinalis), morski luk (Urginea maritima) i druge, te na taj način obnoviti svoju populaciju. Kada pčele ne bi mogle obnoviti populaciju u jesen, kolonija ne bi preživjela zimu. Pčelarima pomažu specifični klimatski uvjeti na otoku, cvijeće koje daje dovoljno peludi i nektara te instinktivno ponašanje pčela, što im omogućava da upravljaju košnicama na takav specifičan način. „Pefkothymaromelo Kritis” proizvod je i prirodnog suživota kasno cvatuće majčine dušice i borove medljike, što je uobičajeni fenomen na Kreti.

Posebnost proizvoda

Posebnost proizvoda „Pefkothymaromelo Kritis” rezultat je njegovih fizikalno-kemijskih, mikroskopskih i organoleptičkih svojstava:

—   fizikalno-kemijska svojstva: vodljivost (≥ 0,600 mS/cm), vlažnost (≤ 17 %), zbroj glukoze i fruktoze (≥ 50 %) i boja (70–130 mm na Pfundovoj ljestvici),

—   mikroskopska svojstva: peludna zrnca majčine dušice ≥ 10 %, nepostojanje spora roda Coleosporium,

—   organoleptička svojstva: posebna aroma i ugodan, slabije intenzivan slatki okus.

Osnovu kvalitete i posebnosti proizvoda čine niska koncentracija HMF-a (≤ 25 mg/kg), niska koncentracija saharoze (≤ 3 %) te nezamjetne razine akaricida i sredstava za zaštitu bilja (≤ 10 μg/kg).

Uzročna povezanost zemljopisnog područja i kvalitete ili karakteristika proizvoda

Kreta je od pamtivijeka prekrivena aromatskim biljem i majčinom dušicom, a medljika koju luči nametnik Marchalina hellenica L. poznata je najmanje od 18. stoljeća (Gennadius, 1883.). Μarchalina hellenica L. luči medljiku na borovima nakon što majčina dušica proizvede nektar ili se u nekim područjima proizvodnja nektara i medljike podudara, što daje jedinstvenu prirodnu mješavinu meda majčine dušice i bora koja je usko povezana s područjem podrijetla. Vodljivost, zbroj glukoze i fruktoze, blag okus i spora kristalizacija rezultat su borove medljike, dok su aromatske tvari i peludna zrnca majčine dušice rezultat raznolikog aromatskog autohtonog i endemskog cvijeća koje u vrućoj i suhoj klimi otoka proizvodi male količine koncentriranog, aromatskog nektara. Zbog toga je „Pefkothymaromelo Kritis” gust (tj. ima niski udjel vlage), aromatičan, sadržava peludna zrnca velikog broja biljaka s Krete i ima specifična svojstva koja su prethodno opisana.

Kretski su pčelari razvili posebne načine iskorištavanja kombinacije tla i klimatskih uvjeta, karakteristične vegetacije, prisutnosti borove medljike i instinktivnog ponašanja pčela za proizvodnju proizvoda „Pefkothymaromelo Kritis”. Ta se tehnika temelji na znanju koje se razvijalo iz generacije u generaciju i rezultat je prilagođavanja djelovanja okolišu, ponašanju pčela i klimatskim uvjetima. Iako je pažljivo i ispravno upravljanje košnicama ključan čimbenik, konačni proizvod poseban je i zbog značajki kvalitete koje se potvrđuju indeksom HMF-a, sadržajem saharoze i nepostojanjem akaricida ili ostataka sredstva za zaštitu bilja.

Upućivanje na objavu specifikacije

(članak 6. stavak 1. drugi podstavak ove Uredbe)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prod_pefkothimaromelo_kriti.pdf


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.