ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 99

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
30. ožujka 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće

2017/C 99/01

Odluka Vijeća od 27. ožujka 2017. o imenovanju zamjenika člana Savjetodavnog odbora za slobodu kretanja radnika za Portugal

1

 

Europska komisija

2017/C 99/02

Tečajna lista eura

3

 

Europska agencija za sigurnost hrane

2017/C 99/03

Umrežavanje organizacija koje djeluju na područjima misije Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA-e)

4

 

Revizorski sud

2017/C 99/04

Tematsko izvješće br. 3/2017 – Pomoć EU-a Tunisu

5

 

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2017/C 99/05

Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici – Izmjene obveza javnih usluga za obavljanje redovitog zračnog prijevoza ( 1 )

6

2017/C 99/06

Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici – Poziv na podnošenje ponuda za obavljanje redovitoga zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga ( 1 )

7

2017/C 99/07

Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici – Poziv na podnošenje ponuda za obavljanje redovitoga zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga ( 1 )

8


 

V   Objave

 

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

 

Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

2017/C 99/08

Obavijest o otvorenom natječaju

9


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


IV Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

30.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 99/1


ODLUKA VIJEĆA

od 27. ožujka 2017.

o imenovanju zamjenika člana Savjetodavnog odbora za slobodu kretanja radnika za Portugal

(2017/C 99/01)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (1), a posebno njezine članke 23. i 24.,

uzimajući u obzir popise kandidata koje su Vijeću podnijele vlade država članica,

budući da:

(1)

Vijeće je odlukama od 20. rujna 2016. (2) i 23. siječnja 2017. (3) imenovalo članove i zamjenike članova Savjetodavnog odbora za slobodu kretanja radnika za razdoblje od 25. rujna 2016. do 24. rujna 2018.

(2)

Vlada Portugala predložila je jednog kandidata za mjesto koje treba popuniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Zamjenikom člana Savjetodavnog odbora za slobodu kretanja radnika za razdoblje koje završava 24. rujna 2018. imenuje se sljedeća osoba:

I.   PREDSTAVNICI VLADA

Zemlja

Član

Zamjenik člana

Portugal

 

g. João ATAÍDE

Članak 2.

Članove i zamjenike članova koji još nisu predloženi Vijeće imenuje kasnije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. ožujka 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

C. ABELA


(1)  SL L 141, 27.5.2011., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća od 20. rujna 2016. o imenovanju članova i zamjenikâ članova Savjetodavnog odbora za slobodu kretanja radnika (SL C 348, 23.9.2016., str. 3.).

(3)  Odluka Vijeća od 23. siječnja 2017. o imenovanju članova i zamjenikâ članova Savjetodavnog odbora za slobodu kretanja radnika za Portugal (SL C 27, 27.1.2017., str. 6.).


Europska komisija

30.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 99/3


Tečajna lista eura (1)

29. ožujka 2017.

(2017/C 99/02)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,0748

JPY

japanski jen

119,17

DKK

danska kruna

7,4412

GBP

funta sterlinga

0,86385

SEK

švedska kruna

9,5505

CHF

švicarski franak

1,0712

ISK

islandska kruna

 

NOK

norveška kruna

9,1908

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

27,021

HUF

mađarska forinta

309,62

PLN

poljski zlot

4,2389

RON

rumunjski novi leu

4,5563

TRY

turska lira

3,9246

AUD

australski dolar

1,4060

CAD

kanadski dolar

1,4380

HKD

hongkonški dolar

8,3503

NZD

novozelandski dolar

1,5321

SGD

singapurski dolar

1,5006

KRW

južnokorejski von

1 195,89

ZAR

južnoafrički rand

14,1215

CNY

kineski renminbi-juan

7,4063

HRK

hrvatska kuna

7,4360

IDR

indonezijska rupija

14 305,20

MYR

malezijski ringit

4,7495

PHP

filipinski pezo

54,033

RUB

ruski rubalj

61,2237

THB

tajlandski baht

37,011

BRL

brazilski real

3,3666

MXN

meksički pezo

20,3522

INR

indijska rupija

69,7590


(1)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


Europska agencija za sigurnost hrane

30.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 99/4


Umrežavanje organizacija koje djeluju na područjima misije Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA-e)

(2017/C 99/03)

Člankom 36. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (1) utvrđuje se da Upravno vijeće Europske agencije za sigurnost hrane „na prijedlog ravnatelja (…) sastavlja i objavljuje popis nadležnih organizacija koje imenuju države članice, koje mogu pomagati Agenciji, samostalno ili unutar mreže, u obavljanju njezinih zadaća.”

Prvi takav popis Upravno vijeće EFSA-e sastavilo je 19. prosinca 2006. i od tada:

i.

redovno se nadopunjuje na temelju prijedloga ravnatelja EFSA-e, uzimajući u obzir izvješća ili prijedloge novih oznaka koje daju države članice (u skladu s člankom 2. stavkom 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 2230/2004 (2));

ii.

objavljuje se na portalu EFSA-e, gdje se objavljuje najnoviji ažurirani popis nadležnih institucija; i

iii.

dostupan je organizacijama putem alata za pretraživanje prema članku 36. te daje podatke za kontakt i informacije o posebnim područjima specijalizacije pojedinih organizacija.

Te su informacije dostupne na portalu EFSA-e na sljedećim poveznicama:

i.

najnovija izmjena popisa nadležnih organizacija koju je izdalo Upravno vijeće [22/03/2017] – [http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/170322-0];

ii.

ažurirani popis nadležnih organizacija – http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf; i

iii.

Alat za pretraživanje prema članku 36. – http://www.efsa.europa.eu/art36/search.

EFSA će ažurirati ovu obavijest, pogotovo poveznice na portale.

Dodatne informacije dostupne su na adresi: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 2230/2004 od 23. prosinca 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 178/2002 s obzirom na mrežu organizacija koje djeluju na područjima misije Europske agencije za sigurnost hrane (SL L 379, 24.12.2004., str. 64.).


Revizorski sud

30.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 99/5


Tematsko izvješće br. 3/2017

„Pomoć EU-a Tunisu”

(2017/C 99/04)

Europski revizorski sud obavještava vas da je upravo objavljeno tematsko izvješće br. 3/2017 „Pomoć EU-a Tunisu”.

Dokument možete pregledati ili preuzeti na internetskim stranicama Europskog revizorskog suda: http://eca.europa.eu ili na stranici internetske knjižare EU Bookshop: https://bookshop.europa.eu.


OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

30.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 99/6


Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Izmjene obveza javnih usluga za obavljanje redovitog zračnog prijevoza

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 99/05)

Država članica

Francuska

Predmetni zračni put

Brive – Pariz (Orly)

Početni datum stupanja na snagu obveza javnih usluga

28. listopada 1995. (95/C 284/08)

Datum stupanja na snagu izmjena

5. siječnja 2018.

Adresa na kojoj se mogu dobiti tekst i sve potrebne informacije i/ili dokumentacija u vezi s obvezom javnih usluga

Rješenje od 17. siječnja 2017. o izmjeni obveza javnih usluga koje se odnose na obavljanje redovitog zračnog prijevoza između Brivea i Pariza (Orly)

NOR: DEVA1701687 A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Sve informacije dostupne su na sljedećoj adresi:

Direction Générale de l’Aviation Civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75 720 Pariz cedex 15

FRANCUSKA

Tel. +33 158094321

E-pošta: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


30.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 99/7


Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Poziv na podnošenje ponuda za obavljanje redovitoga zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 99/06)

Država članica

Francuska

Predmetni zračni put

Brive – Pariz (Orly)

Razdoblje valjanosti ugovora

Od 5. siječnja 2018. do 4. siječnja 2022.

Rok za predaju prijava i ponuda

2. lipnja 2017. (do 17.00 sati prema lokalnom vremenu)

Adresa na kojoj se mogu dobiti tekst poziva na podnošenje ponuda i sve potrebne informacije i/ili dokumentacija u vezi s javnim natječajem i obvezom javnih usluga

Syndicat Mixte pour la Création, l’Aménagement et la Gestion de l’Aérodrome Brive-Souillac

Mairie de Brive

B.P. 80433

19312 Brive-la-Gaillarde CEDEX

FRANCE

Joël POUYADE

Tel. +33 555181644

Faks +33 555181699

E-pošta: joel.pouyade@brive.fr


30.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 99/8


Informativna obavijest Komisije u skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici

Poziv na podnošenje ponuda za obavljanje redovitoga zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 99/07)

Država članica

Grčka

Predmetni zračni putovi

Alexandroupoli – Sitia

Aktio – Sitia

Rhodes – Kos – Kalymnos – Leros – Astypalea

Razdoblje valjanosti ugovora

1. listopada 2017. – 30. rujna 2021.

Rok za podnošenje ponuda

61 dan nakon objave poziva na podnošenje ponuda

Adresa na kojoj se mogu besplatno dobiti tekst poziva na podnošenje ponuda i sve potrebne informacije i/ili dokumentacija u vezi s javnim natječajem i obvezom javnih usluga

Hellenic Civil Aviation Authority

Directorate-General for Air Transport

Air Transport Division

Section II

Vas. Georgiou 1

16604 Heliniko

GREECE

Tel. +30 2108916149 ili 2108916121

Faks +30 2108947132

Internetska stranica: www.hcaa.gr


V Objave

ADMINISTRATIVNI POSTUPCI

Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

30.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 99/9


OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU

(2017/C 99/08)

Europski ured za odabir osoblja (EPSO) organizira sljedeći otvoreni natječaj:

 

EPSO/AD/338/17 – ADMINISTRATORI (AD 5)

Obavijest o natječaju objavljena je na 24 jezika u Službenom listu Europske unije C 99 A od 30. ožujka 2017.

Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama EPSO-a: https://epso.europa.eu/.