ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 22

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
23. siječnja 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2017/C 22/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2017/C 22/02

Predmet C-497/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. rujna 2016. uputio Nejvyšší soud České republiky (Češka Republika) – kazneni postupak protiv Juraja Sokáča

2

2017/C 22/03

Predmet C-499/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. rujna 2016. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) – AZ protiv Minister Finansów

2

2017/C 22/04

Predmet C-500/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. rujna 2016. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) – Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

3

2017/C 22/05

Predmet C-509/16 P: Žalba koju je 26. rujna 2016. podnio Francisco Javier Rosa Rodriguez protiv rješenja Općeg suda (peto vijeće) od 20. srpnja 2016. u predmetu T-358/16, Rosa Rodriguez protiv Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

3

2017/C 22/06

Predmet C-517/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. listopada 2016. uputio Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Poljska) – Stefan Czerwiński protiv Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

4

2017/C 22/07

Predmet C-523/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. listopada 2016. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – MA.T.I. SUD SpA protiv Società Centostazioni SpA

4

2017/C 22/08

Predmet C-533/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. listopada 2016. uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovačka) – Volkswagen AG protiv Finančné riaditeľstvo SR

5

2017/C 22/09

Predmet C-534/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. listopada 2016. uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovačka) – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky protiv BB construct s.r.o.

6

2017/C 22/10

Predmet C-536/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. listopada 2016. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – DUEMMESGR SpA protiv Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

7

2017/C 22/11

Predmet C-537/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. listopada 2016. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Garlsson Real Estate SA, u stečaju, i dr. protiv Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

7

2017/C 22/12

Predmet C-546/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. listopada 2016. uputio Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Španjolska) – Montte S.L. protiv Musikenea

8

2017/C 22/13

Predmet C-547/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. listopada 2016. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil i Antonio Ferrándiz González protiv Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

9

2017/C 22/14

Predmet C-552/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. studenoga 2016. uputio Аdministrativen sad Sofia-grad (Bugarska) – WIND INNOVATION 1 EOOD, u likvidaciji protiv Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia

9

2017/C 22/15

Predmet C-553/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. studenoga 2016. uputio Varhoven administrativen sad (Bugarska) – TTL EOOD protiv Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia

10

2017/C 22/16

Predmet C-557/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. studenoga 2016. uputio Korkein hallinto-oikeus (Finska) – Astellas Pharma GmbH

11

2017/C 22/17

Predmet C-560/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. studenoga 2016. uputio Nejvyšší soud České republiky (Češka Republika) – Michael Dědouch i drugi protiv Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

12

2017/C 22/18

Predmet C-561/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. studenoga 2016. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Saras Energía S.A. protiv Administración del Estado

12

2017/C 22/19

Predmet C-565/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. studenoga 2016. uputio Eirinodikeio Lerou (Grčka) – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

13

2017/C 22/20

Predmet C-567/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. studenoga 2016. uputio High Court of Justice (Chancery Division) (Ujedinjena Kraljevina) – Merck Sharp protiv Comptroller-General of Patents, Desings and Trade Marks

14

2017/C 22/21

Predmet C-568/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. rujna 2016. uputio Amtsgerichts Nürtingen (Njemačka) – kazneni postupak protiv Faiza Rasoola

15

2017/C 22/22

Predmet C-573/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. studenoga 2016. uputio High Court of Justice (Chancery Division) (Ujedinjena Kraljevina) – Air Berlin plc protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

16

2017/C 22/23

Predmet C-575/16: Tužba podnesena 14. studenoga 2016. – Europska komisija protiv Češke Republike

17

2017/C 22/24

Predmet C-578/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. studenoga 2016. uputilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – C. K., H. F. i (maloljetni) A. S. protiv Republike Slovenije

17

 

Opći sud

2017/C 22/25

Predmet T-279/11: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2016. – T & L Sugars i Sidul Açúcares protiv Komisije (Izvanugovorna odgovornost — Poljoprivreda — Šećer — Izvanredne mjere — Opskrba tržišta Unije — Tržišna godina 2010./2011. — Pravno pravilo koje ima za cilj dodjelu prava pojedincima — Dovoljno ozbiljna povreda — Uredba (EZ) br. 1234/2007 — Načelo nediskriminacije — Proporcionalnost — Legitimno očekivanje — Dužna pažnja i načelo dobre uprave)

19

2017/C 22/26

Predmet T-103/12: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2016. – T & L Sugars i Sidul Açúcares protiv Komisije (Izvanugovorna odgovornost — Poljoprivreda — Šećer — Izvanredne mjere — Opskrba tržišta Unije — Tržišna godina 2011./2012. — Pravno pravilo koje ima za cilj dodjelu prava pojedincima — Dovoljno ozbiljna povreda — Uredba (EZ) br. 1234/2007 — Načelo nediskriminacije — Proporcionalnost — Pravna sigurnost — Legitimno očekivanje — Dužna pažnja i načelo dobre uprave)

20

2017/C 22/27

Predmet T-65/14: Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2016. – Bank Refah Kargaran protiv Vijeća (Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Irana — Zamrzavanje financijskih sredstava — Ponovno uvrštenje imena tužitelja nakon što je Opći sud poništio početno uvrštenje — Pogreška koja se tiče prava — Pogreška koja se tiče činjenica — Obveza obrazlaganja — Prava obrane — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu — Proporcionalnost)

21

2017/C 22/28

Predmet T-89/14: Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2016. – Export Development Bank of Iran protiv Vijeća (Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Irana — Zamrzavanje financijskih sredstava — Novo uvrštavanje imena tužitelja nakon što je Opći sud poništio prvotno uvrštavanje — Pogreška koja se tiče prava — Pogreška koja se tiče činjenica — Obveza obrazlaganja — Prava obrane — Pravo na učinkovitu pravnu zaštitu — Proporcionalnost — Jednako postupanje)

22

2017/C 22/29

Predmet T-720/14: Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2016. – Rotenberg protiv Vijeća (Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podriva ili ugrožava Ukrajinu — Zamrzavanje financijskih sredstava — Ograničenja u pogledu ulaska na državna područja država članica — Fizičke osobe koje aktivno podupiru ili provode djelovanja kojima se podriva ili ugrožava Ukrajinu — Fizičke osobe koje imaju koristi od ruskih donositelja odluka koji su odgovorni za pripojenje Krima — Prava obrane — Obveza obrazlaganja — Očite pogreške u ocjeni — Pravo vlasništva — Sloboda poduzetništva — Pravo na poštovanje privatnog života — Proporcionalnost)

23

2017/C 22/30

Predmet T-217/15: Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2016. – Fiesta Hotels & Resorts protiv EUIPO-a – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) (Žig Europske unije — Postupak proglašavanja žiga ništavim — Figurativni žig Europske unije PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Raniji nacionalni trgovački naziv GRAND HOTEL PALLADIUM — Relativni razlog za odbijanje — Uporaba u trgovačkom prometu znaka čija važnost nije samo lokalnog karaktera — Članak 8. stavak 4. i članak 53. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

24

2017/C 22/31

Predmet T-270/15: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2016. – ANKO protiv REA-e (Arbitražna klauzula — Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) — Projekt ESS — Usklađenost obustave plaćanja u odnosu na tužitelja i uvjeta za ukidanje spomenute obustave plaćanja s odredbama ugovora — Zatezne kamate)

24

2017/C 22/32

Predmet T-458/15: Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2016. – Automobile Club di Brescia protiv EUIPO-a – Rebel Media (e-miglia) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije e-miglia — Raniji verbalni žigovi Europske unije MILLE MIGLIA — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

25

2017/C 22/33

Predmet T-532/15 P: Presuda Općeg suda od 1. prosinca 2016. – Z protiv Suda Europske unije (Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Izvješće o ocjeni — Nepristranost Službeničkog suda — Zahtjev za izuzeće članova sastava suda — Prava obrane — Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu)

26

2017/C 22/34

Predmet T-545/15: Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2016. – Pi-Design protiv EUIPO-a – Société des produits Nestlé (PRESSO) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija — Zahtjev za teritorijalnim proširenjem zaštite — Verbalni žig PRESSO — Raniji nacionalni verbalni žig PRESSO — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

26

2017/C 22/35

Predmet T-561/15: Presuda Općeg suda od 1. prosinca 2016. – Universidad Internacional de la Rioja protiv EUIPO-a – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR — Raniji verbalni žig Europske unije UNIRIOJA — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

27

2017/C 22/36

Predmet T-578/15: Presuda Općeg suda od 24. studenoga 2016. – Azur Space Solar Power protiv EUIPO-a (Prikaz bijelih linija i kockica na crnoj podlozi) (Žig Europske unije — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Figurativni žig koji prikazuje bijele linije i kockice na crnoj podlozi — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

28

2017/C 22/37

Predmet T-614/15: Presuda Općeg suda od 24. studenoga 2016. – Azur Space Solar Power protiv EUIPO-a (Prikaz crnih linija i kockica) (Žig Europske unije — Međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija — Figurativni žig koji prikazuje crne linije i kockice — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

28

2017/C 22/38

Predmet T-617/15: Presuda Općeg suda od 29. prosinca 2016. – Chic Investments protiv EUIPO-a (eSMOKING WORLD) (Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije eSMOKING WORLD — Apsolutni razlozi za odbijanje — Opisni karakter — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Obveza obrazlaganja)

29

2017/C 22/39

Predmet T-635/15: Presuda Općeg suda od 6. prosinca 2016. – Tuum protiv EUIPO-a – Thun (TUUM) (Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga Europske unije TUUM — Raniji nacionalni figurativni žig THUN — Relativni razlog za odbijanje — Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

29

2017/C 22/40

Predmet T-703/15: Presuda Općeg suda od 6. prosinca 2016. – Groupe Go Sport protiv EUIPO-a – Design Go (GO SPORT) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije GO SPORT — Raniji nacionalni verbalni žigovi GO — Odluka o djelomičnom odbijanju zahtjeva za registraciju odjela za prigovore — Nepravodobna dostava podneska u kojem se izlažu tužbeni razlozi — Nedopuštenost žalbe podnesene žalbenom vijeću — Članak 60. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Članak 49. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2868/95)

30

2017/C 22/41

Predmet T-735/15: Presuda Općeg suda od 6. prosinca 2016. – The Art Company B & S protiv EUIPO-a – Manifatture Daddato i Laurora (SHOP ART) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije SHOP ART — Raniji figurativni žig Europske unije art — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

31

2017/C 22/42

Predmet T-775/15: Presuda Općeg suda od 1. prosinca 2016. – EK/servicegroup protiv EUIPO-a (FERLI) (Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije FERLI — Zahtjev jasnoće — Članak 28. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Prava obrane — Članak 75. druga rečenica Uredbe br. 207/2009)

31

2017/C 22/43

Predmet T-2/16: Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2016. – K&K Group protiv EUIPO-a – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Figurativni žig Pret A Diner — Raniji figurativni žig Europske unije PRET A MANGER — Raniji nacionalni verbalni žig PRET — Relativni razlog za odbijanje — Stvarna uporaba ranijeg žiga — Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009)

32

2017/C 22/44

Predmet T-355/14: Rješenje Općeg suda od 1. prosinca 2016. – STC protiv Komisije (Javna nabava radova — Postupak javne nabave — Izgradnja trigeneracijske elektrane s plinskom turbinom i povezano održavanje — Odbijanje ponuditeljeve ponude — Povlačenje pobijanog akta — Obustava postupka)

33

2017/C 22/45

Predmet T-383/14: Rješenje Općeg suda od 1. prosinca 2016. – Europower protiv Komisije (Javna nabava radova — Postupak javne nabave — Izgradnja trigeneracijske elektrane s plinskom turbinom i povezano održavanje — Odbijanje ponuditeljeve ponude — Opoziv pobijanog akta — Obustava postupka)

33

2017/C 22/46

Predmet T-598/15: Rješenje Općeg suda od 25. studenoga 2016. – Stichting Accolade protiv Komisije (Državne potpore — Prodaja zemljišta navodno ispod tržišne cijene — Pritužba treće osobe Komisiji — Odluka kojom se utvrđuje da sporna mjera ne predstavlja potporu — Postupak prethodnog ispitivanja na temelju članka 108. stavka 2. UFEU-a, članka 10. stavka 1., članka 13. stavka 1. i članka 4. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 659/1999 u vezi s pojedinačnom, navodno nezakonitom potporom — Tužba treće osobe za poništenje — Dopuštenost — Procesna legitimacija — Tužba radi očuvanja postupovnih prava — Tužba kojom se pobija osnovanost sporne mjere — Nepostojanje bitnog utjecaja na konkurentski položaj — Nedopuštenost)

34

2017/C 22/47

Predmet T-128/16: Rješenje Općeg suda od 28. studenoga 2016. – SureID protiv EUIPO-a (SUREID) (Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije SUREID — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 — Očito pravno neosnovana tužba)

35

2017/C 22/48

Predmet T-147/16: Rješenje Općeg suda od 28. studenoga 2016. – Italija protiv Komisije (Neizvršenje presude Suda kojom je utvrđeno da je država počinila povredu — Novčana kazna — Odluka o određivanju novčane kazne — Obustava postupka)

35

2017/C 22/49

Predmet T-225/16: Rješenje Općeg suda od 28. studenoga 2016. – Matratzen Concord protiv EUIPO-a (Ganz schön ausgeschlafen) (Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije Ganz schön ausgeschlafen — Žig koji se sastoji od reklamnog slogana — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Očito pravno neosnovana tužba)

36

2017/C 22/50

Predmet T-512/16: Rješenje Općeg suda od 24. studenoga 2016. – ED protiv EUIPO-a (Javna služba — Član privremenog osoblja — Rad na daljinu — Zahtjev za produljenje — Odbijanje — Tužba — Naknadno priznavanje invalidnosti — Obustava postupka)

36

2017/C 22/51

Predmet T-520/16: Rješenje Općeg suda od 24. studenoga 2016. – ED protiv EUIPO-a (Javna služba — Član privremenog osoblja — Rad na daljinu — Zahtjev za produljenje — Odbijanje — Tužba — Naknadno priznavanje invalidnosti — Obustava postupka)

37

2017/C 22/52

Predmet T-690/16: Tužba podnesena 28. rujna 2016. – Enrico Colombo i Giacomo Corinti protiv Komisije

37

2017/C 22/53

Predmet T-748/16: Tužba podnesena 22. listopada 2016. – QH protiv Parlamenta

38

2017/C 22/54

Predmet T-783/16: Tužba podnesena 9. studenoga 2016. – Government of Gibraltar protiv Komisije

39

2017/C 22/55

Predmet T-787/16: Tužba podnesena 11. studenoga 2016. – QD protiv EUIPO-a

40

2017/C 22/56

Predmet T-792/16: Tužba podnesena 14. studenoga 2016. – N & C Franchise protiv EUIPO-a – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

41

2017/C 22/57

Predmet T-793/16: Tužba podnesena 11. studenoga 2016. – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret protiv EUIPO-a – Zaharieva (kutije)

41

2017/C 22/58

Predmet T-794/16: Tužba podnesena 11. studenoga 2016. – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret protiv EUIPO-a – Zaharieva (ambalaža za kornete za sladoled)

42

2017/C 22/59

Predmet T-799/16: Tužba podnesena 16. studenoga 2016. – Xiaomi protiv EUIPO-a – Dudingen Develops (MI)

43

2017/C 22/60

Predmet T-800/16: Tužba podnesena 16. studenoga 2016. – Mayekawa Europe protiv Komisije

44

2017/C 22/61

Predmet T-802/16: Tužba podnesena 8. studenoga 2016. – Endoceutics protiv EUIPO-a – Merck (FEMIBION)

45

2017/C 22/62

Predmet T-803/16: Tužba podnesena 15. studenoga 2016. – Glaxo Group protiv EUIPO-a – Celon Pharma (SALMEX)

46

2017/C 22/63

Predmet T-804/16: Tužba podnesena 16. rujna 2016. – LG Electronics protiv EUIPO-a (Dual Edge)

46

2017/C 22/64

Predmet T-805/16: Tužba podnesena 16. studenoga 2016. – IPPT PAN protiv Komisije i REA-e

47

2017/C 22/65

Predmet T-807/16: Tužba podnesena 17. studenoga 2016. – MIP Metro protiv EUIPO-a – Afnor (N & NF TRADING)

48

2017/C 22/66

Predmet T-810/16: Tužba podnesena 21. studenoga 2016. – Barmenia Krankenversicherung protiv EUIPO-a (Mediline)

49

2017/C 22/67

Predmet T-817/16: Tužba podnesena 21. studenoga 2016. – Vans protiv EUIPO-a – Deichmann (V)

49

2017/C 22/68

Predmet T-822/16: Tužba podnesena 21. studenoga 2016. – Kik Textilien und Non-Food protiv EUIPO-a – FF Group Romania (_kix)

50

2017/C 22/69

Predmet T-824/16: Tužba podnesena 21. studenoga 2016. – Kiosked Oy protiv EUIPO-a – VRT, NV van Publiek Recht (k)

51

2017/C 22/70

Predmet T-825/16: Tužba podnesena 24. studenoga 2016. – Republika Cipar protiv EUIPO-a – POCF (Pallas Halloumi)

52

2017/C 22/71

Predmet T-826/16: Tužba podnesena 28. studenoga 2016. – Casasnovas Bernad protiv Komisije

52

2017/C 22/72

Predmet T-827/16: Tužba podnesena 24. studenoga 2016. – QB protiv ESB-a

53

2017/C 22/73

Predmet T-828/16: Tužba podnesena 25. studenoga 2016. – CRDO Torta del Casar protiv EUIPO-a – CRDOP Queso de la Serena (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

54

2017/C 22/74

Predmet T-829/16: Tužba podnesena 25. studenoga 2016. – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés protiv Parlamenta

55

2017/C 22/75

Predmet T-830/16: Tužba podnesena 23. studenoga 2016. – Monolith Frost protiv EUIPO-a – Dovgan (PLOMBIR)

56

2017/C 22/76

Predmet T-831/16: Tužba podnesena 28. studenoga 2016. – Kabushiki Kaisha Zoom protiv EUIPO-a – Leedsworld (ZOOM)

57

2017/C 22/77

Predmet T-847/16: Tužba podnesena 2. prosinca 2016. – Cipar protiv EUIPO-a – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

57

2017/C 22/78

Predmet T-853/16: Tužba podnesena 5. prosinca 2016. – Techniplan protiv Komisjie

58

2017/C 22/79

Predmet T-856/16: Tužba podnesena 5. prosinca 2016. – Rare Hospitality International protiv EUIPO-a (LONGHORN STEAKHOUSE)

59

2017/C 22/80

Predmet T-259/16: Rješenje Općeg suda od 14. studenoga 2016. – Trost Auto Service Technik protiv EUIPO-a (AUTOSERVICE.COM)

60

2017/C 22/81

Predmet T-284/16: Rješenje Općeg suda od 29. studenoga 2016. – Gulli protiv EUIPO-a – Laverana (Lybera)

60

2017/C 22/82

Predmet T-361/16: Rješenje Općeg suda od 21. studenoga 2016. – TBWA\London protiv EUIPO-a (MEDIA ARTS LAB)

60

2017/C 22/83

Predmet T-503/16: Rješenje Općeg suda od 14. studenoga 2016. – Dulière protiv Komisije

60


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/1


Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

(2017/C 022/01)

Posljednja objava

SL C 14, 16.1.2017.

Prethodne objave

SL C 6, 9.1.2017.

SL C 475, 19.12.2016.

SL C 462, 12.12.2016.

SL C 454, 5.12.2016.

SL C 441, 28.11.2016.

SL C 428, 21.11.2016.

Ti su tekstovi dostupni na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud

23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/2


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. rujna 2016. uputio Nejvyšší soud České republiky (Češka Republika) – kazneni postupak protiv Juraja Sokáča

(Predmet C-497/16)

(2017/C 022/02)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Nejvyšší soud České republiky

Stranke glavnog postupka

Juraj Sokáč

Prethodna pitanja

Mogu li se lijekovi kako su definirani Direktivom 2001/83/EZ (1) Europskog parlamenta i Vijeća, koji sadržavaju „predviđene tvari” u smislu Uredbe (EU) br. 273/2004 (2) Europskog parlamenta i Vijeća, na temelju članka 2. stavka (a) te Uredbe smatrati isključenima iz njezina područja primjene u skladu s presudom Suda Europske unije donesenom u spojenim predmetima C-627/13 i C-2/14 i nakon što je ta odredba izmijenjena Uredbom br. 1258/2013 (3) i s obzirom na to da su člankom 2. točkom (a) Uredbe br. 111/2005 (4) kako je izmijenjena Uredbom br. 1259/2013 (5) lijekovi koji sadrže efedrin i pseudoefedrin podvrgnuti sustavu koji je uređen Uredbom br. 111/2005?


(1)  (SL 2001., L 311, str. 67.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 56., str. 27.)

(2)  (SL 2004., L 47, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 6., str. 83.)

(3)  (SL 2013., L 330, str. 21.)

(4)  (SL 2005., L 22, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 56.)

(5)  (SL 2013., L 330, str. 30.)


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/2


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. rujna 2016. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) – AZ protiv Minister Finansów

(Predmet C-499/16)

(2017/C 022/03)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: AZ

Druga stranka u kasacijskom postupku: Minister Finansów

Prethodna pitanja

Jesu li različite porezne stope za fina peciva i kolače iz članku 41. stavka 2., u vezi s brojem 32 Priloga 3. Zakona o porezu na robu i usluge (Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011, br. 177 , poz. 1054 s izmjenama) od 11. ožujka 2004., koje su određene isključivo na temelju kriterija „minimalnog roka trajanja” odnosno „roka uporabe”, protivne načelu neutralnosti PDV-a i zabrani nejednakog postupanja s robom u smislu članka 98. stavaka 1. i 2. Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (1)?


(1)  SL 2006, L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/3


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. rujna 2016. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) – Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Predmet C-500/16)

(2017/C 022/04)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranke glavnog postupka

Caterpillar Financial Services Poland sp. z o. o., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Prethodna pitanja

Protive li se načela djelotvornosti, lojalne suradnje i ekvivalentnosti iz članka 4. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji, ili bilo koje drugo primjenjivo načelo prava Unije, u području PDV-a, glede tumačenja koje je Sud dao u presudi od 17. siječnja 2013., BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15, nacionalnim odredbama ili nacionalnoj praksi, kojima se onemogućava povrat preplaćenog PDV naplaćenog protivno pravu Unije u slučaju kada je, zbog ponašanja domaćih vlasti, porezni obveznik mogao ostvariti svoja prava tek nakon isteka roka za zastaru porezne obveze?


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/3


Žalba koju je 26. rujna 2016. podnio Francisco Javier Rosa Rodriguez protiv rješenja Općeg suda (peto vijeće) od 20. srpnja 2016. u predmetu T-358/16, Rosa Rodriguez protiv Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

(Predmet C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Francisco Javier Rosa Rodriguez (zastupnik: J. Velasco Velasco, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Rješenjem od 8. prosinca 2016. Sud (deveto vijeće) odbacio je žalbu i naložio F. J. Rosi Rodríguezu da snosi vlastite troškove.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/4


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. listopada 2016. uputio Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Poljska) – Stefan Czerwiński protiv Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

(Predmet C-517/16)

(2017/C 022/06)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Stefan Czerwiński

Tuženik: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Prethodna pitanja

1.

Mogu li nacionalno tijelo ili nacionalni sud ocjenjivati klasifikaciju određenog davanja kao davanja koje se odnosi na određenu granu socijalne sigurnosti iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, pri čemu je to davanje uključila država članica u izjavi koju je notificirala u skladu s člankom 9. navedene uredbe?

2.

Je li davanje za slučaj starosti, u smislu članka 3. stavka 1. točke (d) Uredbe br. 883/2004, prijelazna mirovina koja proizlazi iz Zakona od 19. prosinca 2008. o prijelaznim mirovinama (Službeni list Republike Poljske iz 2015., poz. 965, kako je kasnije izmijenjen)?

3.

Ako se načelo zbrajanja razdoblja osiguranja (članak 66. i uvodna izjava 33. Uredbe br. 883/2004) ne primjenjuje u slučaju prijelaznih mirovina, je li zaštitna funkcija u području socijalne sigurnosti, koja proizlazi iz članka 48. (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osigurana?


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/4


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. listopada 2016. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – MA.T.I. SUD SpA protiv Società Centostazioni SpA

(Predmet C-523/16)

(2017/C 022/07)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: MA.T.I. SUD SpA

Tuženik: Società Centostazioni SpA

Prethodna pitanja

1.

Budući da države članice imaju mogućnost odrediti da se za postupak za uklanjanje nepravilnosti u natječajnoj dokumentaciji („soccorso istruttorio”) plaća naknada, protivi li se članak 38. stavak 2-bis Zakonodavne uredbe br. 163. iz 2006., u verziji koja je bila na snazi u vrijeme objave predmetnog poziva na nadmetanje […], zakonodavstvu Unije jer je njime predviđeno plaćanje „novčane kazne” u iznosu koji treba utvrditi javni naručitelj („iznos koji ne može biti manji od 0,1 % ni viši od 1 % vrijednosti nabave i koji u svakom slučaju ne može biti viši od 50 000 eura te čije je plaćanje osigurano privremenim jamstvom”), s obzirom na nerazmjerno visok i unaprijed određeni iznos kazne koji se ne može prilagoditi ovisno o konkretnoj situaciji koju treba urediti ili ozbiljnosti nepravilnosti koju se želi ispraviti?

2.

Nasuprot tomu, povrjeđuje li taj isti članak 38. stavak 2-bis Zakonodavne uredbe br. 163. iz 2006. (također u verziji koja je bila na snazi u gore navedeno vrijeme) pravo Zajednice jer se činjenica da se za postupak za uklanjanje nepravilnosti u natječajnoj dokumentaciji („soccorso istruttorio”) plaća naknada može smatrati protivnom načelu što šireg otvaranja tržišta tržišnom natjecanju kojem odgovara navedeni institut, zbog čega su djelatnosti koje su u tom pogledu naložene odboru za javnu nabavu logična posljedica obveza koje su mu zakonom nametnute u javnom interesu radi ostvarivanja gore navedenog cilja?


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/5


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. listopada 2016. uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovačka) – Volkswagen AG protiv Finančné riaditeľstvo SR

(Predmet C-533/16)

(2017/C 022/08)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Volkswagen AG

Tuženik: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Prethodna pitanja

1.

Treba li Direktivu 2008/9 (1) i pravo na povrat poreza tumačiti na način da je za ostvarenje prava na povrat PDV-a potrebno kumulativno ispuniti dva uvjeta:

i)

isporuka robe ili usluga i

ii)

obračun PDV-a u računu isporučitelja.

Drugim riječima, je li moguće da porezni obveznik kojemu u računu nije obračunat PDV zatraži povrat poreza.

2.

Je li u skladu s načelom proporcionalnosti ili porezne neutralnosti PDV-a da se rok za povrat poreza računa od trenutka u kojemu nisu bili ispunjeni svi materijalni uvjeti za ostvarenje prava na povrat poreza?

3.

Treba li, s obzirom na načelo porezne neutralnosti, odredbe članka 167. i članka 178. točke (a) Direktive o PDV-u, u okolnostima poput onih u glavnom postupku i pod uvjetom da su ispunjeni drugi materijalni i postupovni uvjeti potrebni za ostvarenje prava na odbitak poreza, tumačiti na način da se one protive načinu postupanja poreznih tijela kojim se poreznom obvezniku ne priznaje pravo na povrat poreza zatražen unutar predviđenog roka u smislu direktive 2008/9 u slučaju kad mu je isporučitelj u računu obračunao porez i koji je potonji platio prije isteka prekluzivnog roka predviđenog nacionalnim pravom?

4.

Jesu li slovačka porezna tijela, s obzirom na načelo porezne neutralnosti i načelo proporcionalnosti koja su temeljna načela zajedničkog sustava PDV-a, prekoračila granice onog što je nužno za postizanje cilja određenog Direktivom o PDV-u kada poreznom obvezniku nisu priznala pravo na povrat plaćenog poreza zbog proteka prekluzivnog roka za povrat predviđenog nacionalnim pravom, iako u tom razdoblju porezni obveznik nije mogao ostvariti pravo na povrat, i iako je porez bio ispravno naplaćen i rizik utaje poreza ili neplaćanja je u potpunosti bio isključen?

5.

Mogu li se načelo pravne sigurnosti, načelo zaštite legitimnih očekivanja i pravo na dobru upravu u smislu članka 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima tumačiti na način da im se protivi tumačenje odredbi nacionalnog prava na temelju kojeg je, radi poštivanja roka za povrat poreza, odlučujući trenutak onaj u kojem je tijelo javne uprave donijelo odluku o povratu poreza a ne trenutak u kojem je porezni obveznik ostvario pravo na povrat poreza?


(1)  Direktiva Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđenih u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata, već u drugoj državi članici (SL 2008., L 44, str. 23.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 275.)


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/6


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. listopada 2016. uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovačka) – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky protiv BB construct s.r.o.

(Predmet C-534/16)

(2017/C 022/09)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tuženik: BB construct s.r.o.

Prethodna pitanja

1.

Može li se smatrati u skladu s ciljem članka 273. Direktive Vijeća 2006/112/EZ (1) od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, odnosno sprječavanja utaja u okviru poreza na dodanu vrijednost, nacionalni upravni postupak u kojem se činjenica da je sadašnji direktor pravne osobe bio direktor druge pravne osobe dužnika nepodmirenog poreznog duga u skladu s nacionalnim pravom smatra razlogom za određivanje poreznog jamstva u iznosu do 500 000 eura?

2.

Može li se smatrati da porezno jamstvo u iznosu do 500 000 eura, poput onog koje je određeno u glavnom postupku, nije protivno slobodi poduzetništva iz članka 16. i da neizravno ne uzrokuje to da se proglasi stečaj poreznog obveznika, da nije diskriminatorno u smislu članka 21. stavka 1. i da u okviru naplate PDV-a ne krši načela ne bis in idem i zabrane retroaktivnosti iz članka 49. stavaka 1. i 3. Povelje Europske unije o temeljnim pravima?


(1)  SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1. str. 120.)


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/7


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. listopada 2016. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – DUEMMESGR SpA protiv Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

(Predmet C-536/16)

(2017/C 022/10)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: DUEMMESGR SpA

Tuženik: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

Prethodna pitanja

1.

Budući da države članice imaju mogućnost odrediti da se za postupak za uklanjanje nepravilnosti u natječajnoj dokumentaciji („soccorso istruttorio”) plaća naknada, protivi li se članak 38. stavak 2-bis Zakonodavne uredbe br. 163. iz 2006., u verziji koja je bila na snazi u vrijeme objave predmetnog poziva na nadmetanje […], zakonodavstvu Unije jer je njime predviđeno plaćanje „novčane kazne” u iznosu koji treba utvrditi javni naručitelj („iznos koji ne može biti manji od 0,1 % ni viši od 1 % vrijednosti nabave i koji u svakom slučaju ne može biti viši od 50 000 eura te čije je plaćanje osigurano privremenim jamstvom”), s obzirom na nerazmjerno visok i unaprijed određeni iznos kazne koji se ne može prilagoditi ovisno o konkretnoj situaciji koju treba urediti ili ozbiljnosti nepravilnosti koju se želi ispraviti?

2.

Nasuprot tomu, povrjeđuje li taj isti članak 38. stavak 2-bis Zakonodavne uredbe br. 163. iz 2006. (također u verziji koja je bila na snazi u gore navedeno vrijeme) pravo Zajednice jer se činjenica da se za postupak za uklanjanje nepravilnosti u natječajnoj dokumentaciji („soccorso istruttorio”) plaća naknada može smatrati protivnom načelu što šireg otvaranja tržišta tržišnom natjecanju kojem odgovara navedeni institut, zbog čega su djelatnosti koje su u tom pogledu naložene odboru za javnu nabavu logična posljedica obveza koje su mu zakonom nametnute u javnom interesu radi ostvarivanja gore navedenog cilja?


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/7


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. listopada 2016. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – Garlsson Real Estate SA, u stečaju, i dr. protiv Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Predmet C-537/16)

(2017/C 022/11)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Garlsson Real Estate SA, u stečaju, Stefano Ricucci, Magiste International SA

Tuženik: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Prethodna pitanja

1.

Protivi li se mogućnost vođenja upravnog postupka čiji je predmet djelo (protupravne radnje manipuliranja tržištem) za koje je navedena osoba pravomoćno kazneno osuđena odredbi članka 50. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačenog s obzirom na članak 4. Protokola br. 7. uz EKLJP-e i uz njega vezanu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava te nacionalno zakonodavstvo?

2.

Može li nacionalni sud izravno primijeniti načela Unije u vezi s načelom ne bis in idem, na temelju članka 50. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačenog s obzirom na članak 4. Protokola br. 7. uz EKLJP-e i uz njega vezanu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava te nacionalno zakonodavstvo?


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/8


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. listopada 2016. uputio Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Španjolska) – Montte S.L. protiv Musikenea

(Predmet C-546/16)

(2017/C 022/12)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Montte S.L.

Tuženik: Musikene

Prethodna pitanja

1.

Protivi li se Direktivi 2014/24/EU (1) Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ nacionalno zakonodavstvo poput članka 150. stavka 4. TRLCSP-a (2) ili praksa tumačenja i primjene tog zakonodavstva koji ovlašćuju javne naručitelje da u dokumentaciji o nabavi koja uređuje otvoreni postupak javne nabave odrede kriterije dodjele koji se primjenjuju u sukcesivnim eliminacijskim fazama na ponude koje ne dosegnu unaprijed određeni najmanji bodovni prag?

2.

Ako je odgovor na prvo pitanje negativan, protivi li se Direktivi 2014/24 nacionalno zakonodavstvo ili praksa njegova tumačenja i primjene kojima se u otvorenom postupku upotrebljava navedeni sustav kriterija dodjele koji se primjenjuju u sukcesivnim eliminacijskim fazama na način da u posljednjoj fazi ne preostane dovoljno ponuda za jamčenje istinskog natjecanja?

3.

Ako je odgovor na drugo pitanje pozitivan, protivi li se Direktivi 2014/24 klauzula poput one sporne prema kojoj se čimbenik cijene vrednuje samo za ponude koje dosegnu 35 od 50 bodova na temelju tehničkih kriterija, zato što ta klauzula ne jamči istinsko natjecanje odnosno zato što zaobilazi obvezu da se ugovor dodijeli ponuditelju čija ponuda ima najbolji omjer između cijene i kvalitete?


(1)  SL 2014., L 94, str. 65. i ispravak u SL 2016., L 311, str. 26.

(2)  Pročišćeni tekst Zakona o javnoj nabavi (Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público)


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/9


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. listopada 2016. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil i Antonio Ferrándiz González protiv Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Predmet C-547/16)

(2017/C 022/13)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Supremo

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Gasorba S.L., Josefa Rico Gil i Antonio Ferrándiz González

Tuženik: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Prethodna pitanja

1.

U skladu s člankom 16. („Jedinstvena primjena prava tržišnog natjecanja Zajednice”) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 (1) od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u, protivi li se Odluci Komisije [2006/446/CE (2)] od 12. travnja 2006. o postupku primjene članka 81. UEZ-a (predmet COMP/B-1-38.348-Repsol C.P.P.) to da nacionalni sud može zbog trajanja isključive opskrbe proglasiti ništavima sporazume na koje se odnosi ta odluka iako se oni mogu proglasiti ništavima zbog drugih razloga, primjerice zbog toga što je dobavljač kupcu (ili preprodavatelju) nametnuo minimalnu maloprodajnu cijenu?

2.

U tom slučaju, može li se smatrati da dugoročni ugovori na koje se odnosi navedena odluka na temelju nje uživaju pojedinačno izuzeće prema članku 101. stavku 3. UFEU-a?


(1)  SL 2003., L 1, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165. i ispravak u SL 2016., L 173, str. 108.)

(2)  SL 2006., L 176, str. 104.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/9


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. studenoga 2016. uputio Аdministrativen sad Sofia-grad (Bugarska) – „WIND INNOVATION 1” EOOD, u likvidaciji protiv Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

(Predmet C-552/16)

(2017/C 022/14)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Аdministrativen sad Sofia-grad

Stranke glavnog postupka

Tužitelj:„WIND INNOVATION 1” EOOD, u likvidaciji

Tuženik: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 176. stavak 2. Direktive 2006/112/ЕZ (1) tumačiti na način da se protivi obveznom brisanju iz registra PDV-a, koje proizlazi iz izmjene ZDDS-a (Zakon o porezu na dodanu vrijednost), koja je stupila na snagu 1. siječnja 2007., u skladu s kojom likvidator, kojeg imenuje sud, više nema mogućnost odlučiti hoće li pravna osoba, koja je prestala postojati na temelju sudske odluke, do brisanja iz registra ostati identificirana u svrhu PDV-a u skladu sa ZDDS-om, a koja umjesto toga određuje prestanak pravne osobe koja obavlja gospodarsku djelatnost, s likvidacijom ili bez nje, kao razlog za obvezno brisanje iz registra obveznika PDV-a?

2.

Treba li članak 176. stavak 2. Direktive 2006/112 tumačiti na način da se protivi obveznom brisanju iz registra PDV-a, koje proizlazi iz izmjene ZDDS-a (Zakon o porezu na dodanu vrijednost), koja je stupila na snagu 1. siječnja 2007., ako za obveznika nakon obveznog brisanja iz registra obveznika PDV-a postoje uvjeti za ponovnu obaveznu identifikaciju za potrebe PDV-a, da je obveznik stranka važećih ugovora i da izjavi da nije prestao obavljati svoju gospodarsku djelatnost te je obavlja i dalje, i ako porezni obveznik mora stvarno plaćati dugovani porez, koji je bio naplaćen pri obveznom brisanju, zato da bi imao pravo na odbitak ulaznog poreza na raspoloživa sredstva koja su bila oporezovana pri brisanju iz registra te su raspoloživa pri ponovnoj identifikaciji? Ako je obvezno brisanje iz registra u tim okolnostima dopušteno, može li se pravo na odbitak ulaznog poreza na sredstva koja su oporezovana pri brisanju iz registra i koja su raspoloživa pri ponovnoj identifikaciji za potrebe PDV-a, a s kojima osoba provodi ili će provesti oporezive transakcije, uvjetovati stvarnim plaćanjem poreza u državni proračun ili je dopušteno da se porez naplaćen pri brisanju iz registra prebije s iznosom poreznog odbitka, koji se utvrđuje pri ponovnoj identifikaciji za potrebe PDV-a, posebice jer porez mora platiti osoba koja ima pravo na odbitak ulaznog poreza?


(1)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006, L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.).


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/10


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. studenoga 2016. uputio Varhoven administrativen sad (Bugarska) – „TTL” EOOD protiv Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

(Predmet C-553/16)

(2017/C 022/15)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Varhoven administrativen sad

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku:„TTL” EOOD

Druga stranka u kasacijskom postupku: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

Prethodna pitanja

1.

Nalaže li nacionalna odredba kao što je članak 175. stavak 2. točka 3. DOPK-a, koja rezidentnom društvu, koje isplaćuje dohodak koji podliježe porezu po odbitku, obvezu plaćanja kamata za razdoblje od isteka roka za plaćanje poreza na dohodak do datuma na koji nerezidentno društvo sa sjedištem u drugoj državi članici dostavi dokaz o ispunjenju zahtjeva za primjenu Konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklopljene s Republikom Bugarskom, uključujući i u slučajevima u kojima, na temelju Konvencije, ne treba platiti porez ili treba platiti manji porez, sukladno članku 5. stavku 4. i članku 12. stavku (b) UEU-a?

2.

Jesu li sukladni člancima 49., 54, 63. i članku 65. stavcima 1. i 3. UFEU-a nacionalna odredba kao što je članak 175. stavak 2. točka 3. DOPK-a i porezna praksa, prema kojima se rezidentnom društvu, koje isplaćuje dohodak koji podliježe porezu po odbitku, obračunavaju kamate za razdoblje od isteka roka za plaćanje poreza na dohodak do datuma na koji nerezidentno društvo sa sjedištem u drugoj državi članici dostavi dokaz o ispunjenju zahtjeva za primjenu Konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklopljene s Republikom Bugarskom, uključujući i u slučajevima u kojima, na temelju Konvencije, ne treba platiti porez ili treba platiti manji porez?


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/11


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. studenoga 2016. uputio Korkein hallinto-oikeus (Finska) – Astellas Pharma GmbH

(Predmet C-557/16)

(2017/C 022/16)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein hallinto-oikeus

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Astellas Pharma GmbH

Druge stranke u postupku: Helm AG, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämisvirasto (Fimea)

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 28. stavak 5. i članak 29. stavak 1. Direktive 2001/83/EZ (1) Europskog parlamenta i Vijeća o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu tumačiti u smislu da nadležno tijelo države članice na koju se odnosi decentralizirani postupak odobrenja za stavljanje generičkog lijeka na tržište iz članka 28. stavka 3. Direktive, nije samostalno nadležno za utvrđivanje polazišne točke razdoblja zaštite podataka o referentnom lijeku u okviru dodjele nacionalnog odobrenja za stavljanje na tržište?

2.

Ako na prvo pitanje valja odgovoriti da nadležno tijelo države članice nije samostalno nadležno za utvrđivanje polazišne točke razdoblja zaštite podataka o referentnom lijeku u okviru dodjele nacionalnog odobrenja za stavljanje na tržište:

treba li nacionalni sud te države članice na temelju prigovora nositelja odobrenja za stavljanje na tržište referentnog lijeka unatoč tomu ispitati pitanje polazišne točke razdoblja zaštite podataka odnosno podliježe li taj sud istom ograničenju kao i nacionalno tijelo države članice?

kako se u tom slučaju pred odnosnim nacionalnim sudom osigurava pravo nositelja odobrenja za stavljanje na tržište referentnog lijeka na djelotvornu pravnu zaštitu u području zaštite podataka, u skladu s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i člankom 10. Direktive 2001/83?

Uključuje li zahtjev djelotvorne pravne zaštite obvezu za nacionalni sud da provjeri je li prvotno odobrenje za stavljanje na tržište referentnog lijeka u drugoj državi članici izdano u skladu s odredbama Direktive 2001/83?


(1)  SL 2001, L 311, str. 67.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 56., str. 27.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/12


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. studenoga 2016. uputio Nejvyšší soud České republiky (Češka Republika) – Michael Dědouch i drugi protiv Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

(Predmet C-560/16)

(2017/C 022/17)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Nejvyšší soud České republiky

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda

Druge stranke u postupku: Jihočeská plynárenská, a.s., E.ON Czech Holding AG

Prethodna pitanja

1.

Treba li se članak 22. stavak 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 (1) od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima („Uredba Bruxelles I”) tumačiti na način da obuhvaća i postupak za preispitivanje razumnosti naknade koju većinski dioničar treba platiti, kao protuvrijednost vlasničkih vrijednosnih papira, prethodnim vlasnicima navedenih vrijednosnih papira koji su mu preneseni slijedom odluke glavne skupštine javnog dioničkog društva o obveznom prijenosu drugih vlasničkih vrijednosnih papira većinskom dioničaru (poznato pod nazivom „squeeze out”), ako odluka donesena na glavnoj skupštini javnog dioničkog društva određuje iznos razumne naknade i ako postoji sudska odluka kojom se dodjeljuje pravo na različit iznos naknade i koja je obvezujuća za većinskog dioničara i za društvo u pogledu temelja dodijeljenog prava, kao i u odnosu na druge vlasnike vlasničkih vrijednosnih papira?

2.

Ako je odgovor na prethodno pitanje niječan, treba li se članak 5. stavak 1. točka (a) Uredbe Bruxelles I. tumačiti na način da također obuhvaća postupak za preispitivanje razumnosti naknade opisane u prvom pitanju?

3.

Ako je odgovor na prva dva pitanja niječan, treba li se članak 5. stavak 3. Uredbe Bruxelles I. tumačiti na način da također obuhvaća postupak za preispitivanje razumnosti naknade opisane u prvom pitanju?


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2001., L 12, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30.)


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/12


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. studenoga 2016. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Saras Energía S.A. protiv Administración del Estado

(Predmet C-561/16)

(2017/C 022/18)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Supremo

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Saras Energía S.A.

Tuženik: Administración del Estado

Prethodna pitanja

1.

Je li u skladu s člankom 7. stavcima 1. i 9. Direktive 2012/27/EU (1) propis države članice kojim se uspostavlja nacionalni sustav obveze energetske učinkovitosti čiji se primarni oblik ispunjenja sastoji od godišnjeg financijskog doprinosa u nacionalni fond za energetsku učinkovitost uspostavljen na temelju članka 20. stavka 4. navedene direktive?

2.

Je li u skladu s člankom 7. stavkom 1. i člankom 20. stavkom 6. Direktive 2012/27/EU nacionalni propis kojim se predviđa mogućnost ispunjenja obveza uštede energije pomoću akreditacije ostvarene uštede kao alternativa financijskom doprinosu u nacionalni fond za energetsku učinkovitost?

3.

Ako je odgovor na drugo pitanje potvrdan, je li u skladu s navedenim člankom 7. stavkom 1. i člankom 20. stavkom 6. navedene direktive predviđanje te alternativne mogućnosti ispunjenja obveza uštede energije ako njezino stvarno postojanje ovisi o tome da je vlada uspostavi regulatornim putem prema svojoj diskrecijskoj ocjeni?

U istom smislu, je li takav propis sukladan ako vlada ne uspostavi navedenu alternativnu mogućnost?

4.

Je li u skladu s člankom 7. stavkom 1. i člankom 4. te direktive nacionalni sustav koji strankama obveznicama uštede energije smatra samo poduzeća za maloprodaju energije, a ne i distributere?

5.

Ako je odgovor na četvrto pitanje potvrdan, je li u skladu s navedenim stavcima članka 7. određivanje poduzeća za maloprodaju energije kao stranaka obveznica a da se pritom ne utvrde razlozi koji su doveli do toga da se distributeri energije ne smatraju strankama obveznicama?


(1)  Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL 2012., L 315, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 4., str. 202.)


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/13


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. studenoga 2016. uputio Eirinodikeio Lerou (Grčka) – Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina

(Predmet C-565/16)

(2017/C 022/19)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Eirinodikeio Lerou (Grčka)

Stranke glavnog postupka

Podnositelji zahtjeva: Alessandro Saponaro Kalliopi-Chloi Xylina

Prethodno pitanje

U slučaju kad su grčkom sudu roditelji djeteta s uobičajenim boravištem u Italiji podnijeli zahtjev za odobrenje za odricanje od nasljedstva i u svrhu utvrđivanja je li prorogacija nadležnosti u skladu s člankom 12. stavkom 3. točkom (b) Uredbe 2201/2003 (1): (a) znači li samo podnošenje zahtjeva grčkom sudu nedvosmislen prihvat prorogacije nadležnosti od roditelja, (b) je li državni odvjetnik jedna je od stranaka u postupku koje moraju prihvatiti prorogaciju nadležnosti u trenutku podnošenja zahtjeva s obzirom na to da u skladu s odredbama grčkog prava ima zakonsko pravo sudjelovati u tom postupku; (c) je li prorogacija nadležnosti u interesu djeteta s obzirom na to da potonje i njegovi roditelji, u svojstvu podnositelja zahtjeva, imaju uobičajeno boravište u Italiji, dok je ostaviteljevo prebivalište u trenutku smrti bilo u Grčkoj i njegova ostavina se nalazi u Grčkoj?


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000 (SL 2003., L 338, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 133.)


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/14


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. studenoga 2016. uputio High Court of Justice (Chancery Division) (Ujedinjena Kraljevina) – Merck Sharp protiv Comptroller-General of Patents, Desings and Trade Marks

(Predmet C-567/16)

(2017/C 022/20)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Merck Sharp

Tuženik: Comptroller-General of Patents, Desings and Trade Marks

Prethodna pitanja

1.

Mora li se s obavijesti o završetku postupka koju je prije isteka temeljnog patenta izdala referentna država članica u skladu s člankom 28. stavkom 4. Direktive 2001/83/EZ (1) Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu, postupati jednako kao i s izdanim odobrenjem za stavljanje u promet u smislu članka 3. točke (b) Uredbe (EZ) br. 469/2009 (2) Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove (kodificirana verzija) (u daljnjem tekstu: Uredba o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti) tako da je podnositelj zahtjeva za svjedodžbu o dodatnoj zaštiti ovlašten u predmetnoj državi članici podnijeti zahtjev i dobiti svjedodžbu o dodatnoj zaštiti na temelju obavijesti o završetku postupka?

2.

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje, je li u okolnostima iz prvog pitanja neizdavanje odobrenja za stavljanje u promet u predmetnoj državi članici na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti u toj državi članici nepravilnost koju je moguće ispraviti u skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti kada je odobrenje za stavljanje u promet izdano?


(1)  (SL L 311, str. 67.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 56., str. 27.)

(2)  (SL L 152, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 64., str. 166.)


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/15


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. rujna 2016. uputio Amtsgerichts Nürtingen (Njemačka) – kazneni postupak protiv Faiza Rasoola

(Predmet C-568/16)

(2017/C 022/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Nürtingen

Stranke glavnog postupka

Faiz Rasool, Rasool Entertainment GmbH, Staatsanwaltschaft Stuttgart

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 3. točku (o) Direktive o platnim uslugama na unutarnjem tržištu (Direktiva 2007/64/EZ) (1) tumačiti na način da omogućavanje podizanja gotovine u automat klubu s nacionalnom koncesijom na gotovinskom terminalu, koji je ujedno i automat za mijenjanje novca, korištenjem kartice EC i broja PIN, pri čemu bankovnu i tehničku provedbu usluge pruža vanjski pružatelj („mrežni operator”), a stranka primi isplatu tek pošto mrežni operator nakon prethodne provjere pokrića na računu pošalje kod za odobrenje na terminal, dok upravitelj automat kluba samo puni višenamjenski stroj za mijenjanje novca i od banke koja vodi račun stranke koja diže novac primi knjižno odobrenje u visini podignutog iznosa, predstavlja djelatnost u smislu članka 3. točke (o) Direktive, za koju nije potrebno dobivanje dozvole?

2.

Ako djelatnost opisana u prvom pitanju nije djelatnost u smislu članka 3. točke (o):

Treba li članak 3. točku (e) Direktive 2007/64/EZ tumačiti na način da omogućavanje podizanja gotovine unosom broja PIN, kao što je opisano u prvom pitanju, predstavlja djelatnost u smislu te odredbe, ako se istovremeno s podizanjem gotovine izda knjižno odobrenje u visini od 20 eura, koje se može unovčiti u automat klubu za korištenje kovanica u igračem aparatu pod nadzorom automat kluba?

Ako djelatnost, kao što je opisana u prvom i drugom pitanju, nije djelatnost iz članka 3. točke (o) i/ili (e), za koje se ta direktiva ne primjenjuje:

3a.

Treba li točku 2. Priloga Direktivi 2007/64/EZ tumačiti na način da djelatnost upravitelja automat kluba, kao što je opisana u prvom i drugom pitanju, predstavlja platnu uslugu za koju je potrebno dobivanje dozvole iako upravitelj automat kluba ne vodi račun stranke koja podiže novac?

3b.

Treba li članak 4. točku 3. Direktive 2007/64 tumačiti na način da djelatnost upravitelja automat kluba, kao što je opisana u prvom i drugom pitanju, predstavlja platnu uslugu u smislu te odredbe, ako upravitelj igračnice nudi tu uslugu besplatno?

U slučaju da Sud gore opisanu djelatnost smatra platnom uslugom za koju treba dobiti dozvolu:

4.

Treba li pravo Unije i Direktivu o platnim uslugama na unutarnjem tržištu tumačiti na način da se protivi kaznenim sankcijama za upravljanje EC gotovinskim terminalom u slučaju poput predmetnog, kada postoje istovrsni EC terminali u mnogim automat klubovima s državnom koncesijom, kao i u casinima s državnom koncesijom kojima djelomično upravlja država, a koji djeluju bez dozvole, a nadležno tijelo za izdavanje dozvola i provedbu nadzora se tome ne protivi?

Ako je odgovor na četvrto pitanje niječan:

5.

Treba li Direktivu o platnim uslugama i načela prava Unije o pravnoj sigurnosti i pravnoj jasnoći te članak 17. Povelje tumačiti na način da se, u slučaju poput predmetnog, protivi upravnoj i sudskoj praksi prema kojoj državnoj riznici pripadaju novčani iznosi („novčana kazna”) koje upravitelj automat kluba putem mreže usluga primi od stranaka koje su EC karticom i brojem PIN podignule gotovinu i/ili bonove za korištenje na igračim automatima, iako sva knjižna odobrenja odgovaraju samo u iznosu koji su stranke primile za gotovinu i bonove za igranje na automatima?


(1)  Direktiva 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu i o izmjeni direktiva 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 97/5/EZ (SL L 319., str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 10., svezak 2., str. 172.)


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. studenoga 2016. uputio High Court of Justice (Chancery Division) (Ujedinjena Kraljevina) – Air Berlin plc protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Predmet C-573/16)

(2017/C 022/22)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Air Berlin plc

Tuženik: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prethodna pitanja

1.

Protivi li se to što država članica ubire porez od 1,5 % na prijenos, kako je opisan u zahtjevu, pod uvjetima opisanim u zahtjevu, jednom od ili više slijedećih članaka:

(1)

članku 10. ili članku 11. prve direktive (1);

(2)

članku 4. ili članku 5. druge direktive (2); ili

(3)

člancima 12., 43., 48., 49. ili 56. Ugovora o EZ-u?

2.

Bi li odgovor na prvo pitanje bio drukčiji u slučaju da je prijenos dionica klirinškom društvu bio nužan kako bi se olakšalo uvrštavanje društva o kojemu je riječ na burzu u toj ili drugoj državi članici?

3.

Bi li odgovor na prvo ili drugo pitanje bio drukčiji u slučaju da je nacionalno zakonodavstvo države članice klirinškom društvu, u slučaju odobrenja poreznog tijela, omogućilo da odabere neplaćanja poreza na prijenos dionica u klirinško društvo, ali da se umjesto toga na svaku slijedeću prodaju dionica unutar klirinškog društva obračunava SDRT (po stopi od 0,5 % od prodajne cijene)?

4.

Bi li odgovor na treće pitanje bio drukčiji u slučaju da struktura transakcija, koju je odabralo društvo o kojemu je riječ, podrazumijeva da se pogodnost odabira ne može iskoristiti?


(1)  Direktiva Vijeća 69/335/EEZ od 17. srpnja 1969. o neizravnim porezima na prikupljanje kapitala (SL L 249, str. 25.) [neslužbeni prijevod]

(2)  Direktiva Vijeća 2008/7/EZ od 17. srpnja 1969. o neizravnim porezima na prikupljanje kapitala (SL L 46, str. 11.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 159.)


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/17


Tužba podnesena 14. studenoga 2016. – Europska komisija protiv Češke Republike

(Predmet C-575/16)

(2017/C 022/23)

Jezik postupka: češki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: H. Støvlbæk i K. Walkerová, agenti)

Tuženik: Češka Republika

Tužbeni zahtjev

utvrditi da je Češka Republika određivanjem uvjeta državljanstva za izvršavanje javnobilježničkog zanimanja povrijedila obveze koje ima na temelju članka 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; i

naložiti Češkoj Republici da snosi troškove.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija smatra da je uvjet državljanstva koji je za izvršavanje javnobilježničkog zanimanja određen u češkom pravnom sustavu diskriminatoran, te predstavlja neproporcionalno ograničenje slobode poslovnog nastana. Češka je Republika prema tome povrijedila obveze koje ima na temelju članka 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Komisija smatra da zadaće koje zakonodavstvo Češke Republike povjerava javnim bilježnicima po svojoj prirodi nisu povezane s izvršavanjem javnih ovlasti, tako da se uvjet državljanstva koji je u češkom pravnom sustavu određen za pristup javnobilježničkom zanimanju ne može opravdati iznimkom utvrđenom u članku 51. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/17


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. studenoga 2016. uputilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – C. K., H. F. i (maloljetni) A. S. protiv Republike Slovenije

(Predmet C-578/16)

(2017/C 022/24)

Jezik postupka: slovenski

Sud koji je uputio zahtjev

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: C. K., H. F. i (maloljetni) A. S.

Tuženik: Republika Slovenija

Prethodna pitanja

1.

Tumači li se pravilo o primjeni diskrecijske klauzule iz članka 17. stavka 1. Uredbe Dublin III, uzimajući u obzir narav te odredbe, tako da je u konačnoj nadležnosti suda države članice odnosno da sud protiv čijih odluka nema pravnog lijeka oslobađa od obveze upućivanja predmeta Sudu na temelju članka 267. trećeg stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije?

Podredno, u slučaju negativnog odgovora na prethodno pitanje:

2.

Je li ocjenjivanje okolnosti iz članka 3. stavka 2. Uredbe Dublin III (u slučaju poput onoga koji je predmet prethodnog pitanja) dovoljno za osiguravanje poštovanja odredbi članka 4. odnosno članka 19. stavka 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima u vezi s člankom 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i člankom 33. Ženevske konvencije?

I u vezi s tim:

3.

Proizlazi li iz tumačenja članka 17. stavka 1. Uredbe Dublin III da je država članica obvezna primijeniti diskrecijsku klauzulu s ciljem osiguravanja učinkovite zaštite od kršenja prava predviđenih u članku 4. Povelje Europske unije o temeljnim pravima u slučajevima poput onog koji je predmet prethodnog pitanja i da ta primjena sprečava transfer podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu u odgovornu državu članicu koja je izjavila da je odgovorna u skladu s tom uredbom?

U slučaju pozitivnog odgovora na prethodno pitanje:

4.

Može li se diskrecijska klauzula iz članka 17. stavka 1. Uredbe Dublin III primijeniti kao osnova na temelju koje se podnositelj zahtjeva za međunarodnu zaštitu ili druga osoba u postupku transfera u smislu navedene uredbe može pozivati na primjenu te klauzule o kojoj moraju odlučiti nadležna upravna tijela i sudovi države članice ili su ta tijela i sudovi države članice dužni utvrditi navedene okolnosti po službenoj dužnosti?


Opći sud

23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/19


Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2016. – T & L Sugars i Sidul Açúcares protiv Komisije

(Predmet T-279/11) (1)

((„Izvanugovorna odgovornost - Poljoprivreda - Šećer - Izvanredne mjere - Opskrba tržišta Unije - Tržišna godina 2010./2011. - Pravno pravilo koje ima za cilj dodjelu prava pojedincima - Dovoljno ozbiljna povreda - Uredba (EZ) br. 1234/2007 - Načelo nediskriminacije - Proporcionalnost - Legitimno očekivanje - Dužna pažnja i načelo dobre uprave”))

(2017/C 022/25)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: T & L Sugars Ltd (London, Ujedinjena Kraljevina), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugal) (zastupnici: D. Waelbroeck, odvjetnik, i D. Slater, solicitor, zatim D. Waelbroeck)

Intervenijenti u potporu tužiteljima: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugal) (zastupnik: M. Mendes Pereira, odvjetnik), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto, Portugal) (zastupnik: M. Mendes Pereira) i SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Italija) i SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (zastupnici: P. Buccarelli i M. Todino, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: A. Demeneix, P. Rossi i N. Donnelly, zatim P. Rossi i P. Ondrůšek, agenti)

Intervenijenti u potporu tuženiku: Francuska republika (zastupnici: G. de Bergues, D. Colas i C. Candat, agenti), Vijeće Europske unije (zastupnici: E. Sitbon i A. Westerhof Löfflerová, agenti) i Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: C. Pitschas, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 268. UFEU-a kojim se traži naknada štete koju su tužitelji navodno pretrpjeli zbog, s jedne strane, donošenja Uredbe Komisije (EU) br. 222/2011 od 3. ožujka 2011. o izvanrednim mjerama koje se odnose na stavljanje na tržište Unije šećera i izoglukoze izvan kvota po sniženoj pristojbi za prekoračene količine u tržišnoj godini 2010./2011. (SL 2011., L 60, str. 6.) [neslužbeni prijevod], Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 293/2011 od 23. ožujka 2011. o utvrđivanju koeficijenta dodjele, odbijanju daljnjih zahtjeva i zaključivanju razdoblja za podnošenje zahtjeva za raspoložive količine šećera izvan kvote za prodaju na tržištu Unije po sniženoj pristojbi za prekoračene (SL 2011., L 79, str. 8.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 26., str. 334.), Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 302/2011 od 28. ožujka 2011. o iznimnom otvaranju uvozne carinske kvote u pogledu određenih količina šećera za tržišnu godinu 2010./2011. (SL 2011., L 81, str. 8.) [neslužbeni prijevod], i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 393/2011 od 19. travnja 2011. o određivanju koeficijenta dodjele za izdavanje uvoznih dozvola za koje su zahtjevi podneseni od 1. do 7. travnja 2011. za proizvode od šećera u okviru određenih carinskih kvota i o suspenziji podnošenja zahtjeva za takve dozvole (SL 2011., L 104, str. 39.) [neslužbeni prijevod], te, s druge strane, Komisijinog odbijanja da poduzme nužne mjere za ponovnu uspostavu zaliha sirovog šećera od šećerne trske.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Poduzeća T & L Sugars Ltd i Sidul Açúcares, Unipessoal Lda, s jedne strane, i Europska komisija, s druge strane, snose vlastite troškove koji se odnose na prigovor nedopuštenosti povodom kojeg je donesena presuda od 6. lipnja 2013., T & L Sugars i Sidul Açúcares/Komisija (T-279/11, EU:T:2013:299).

3.

Nalaže se društvima T & L Sugars i Sidul Açúcares snošenje vlastitih troškova i troškova Komisije te troškova koji se odnose na osnovanost tužbe.

4.

Francuska republika i Vijeće Europske unije snose vlastite troškove, uključujući one koji se odnose na prigovor nedopuštenosti povodom kojeg je donesena presuda od 6. lipnja 2013. T & L Sugars i Sidul Açúcares/Komisija (T-279/11, EU:T:2013:299).

5.

Društva DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR – Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA i SFIR Raffineria di Brindisi SpA te Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) snose vlastite troškove.


(1)  SL C 232, 6. 8. 2011.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/20


Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2016. – T & L Sugars i Sidul Açúcares protiv Komisije

(Predmet T-103/12) (1)

((„Izvanugovorna odgovornost - Poljoprivreda - Šećer - Izvanredne mjere - Opskrba tržišta Unije - Tržišna godina 2011./2012. - Pravno pravilo koje ima za cilj dodjelu prava pojedincima - Dovoljno ozbiljna povreda - Uredba (EZ) br. 1234/2007 - Načelo nediskriminacije - Proporcionalnost - Pravna sigurnost - Legitimno očekivanje - Dužna pažnja i načelo dobre uprave”))

(2017/C 022/26)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: T & L Sugars Ltd (London, Ujedinjena Kraljevina), Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugal) (zastupnici: D. Waelbroeck, odvjetnik, i D. Slater, solicitor, zatim D. Waelbroeck)

Intervenijenti u potporu tužiteljima: DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA (Coruche, Portugal) (zastupnik: M. Mendes Pereira, odvjetnik), RAR – Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (Porto) (zastupnik: M. Mendes Pereira, odvjetnik), Lemarco SA, (Bukurešt, Rumunjska), Lemarco Cristal Srl (Urziceni) i Zaharul Liesti SA (Lieşti) (zastupnici: L.-I. Van de Waart i D. Gruia Dufaut, odvjetnici) i SFIR Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (Cesena, Italija) i SFIR Raffineria di Brindisi SpA (Cesena) (zastupnici: P. Buccarelli i M. Todino, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: P. Rossi i N. Donnelly, zatim P. Rossi i P. Ondrůšek, agenti)

Intervenijenti u potporu tuženiku: Vijeće Europske unije (zastupnici: E. Sitbon i A. Westerhof Löfflerová, agenti) i Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: C. Pitschas, odvjetnik)

Predmet

S jedne strane, zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1239/2011 od 30. studenoga 2011. o otvaranju stalnog poziva za uvoze šećera iz oznake KN 1701 po sniženoj carinskoj pristojbi za tržišnu godinu 2011./2012. (SL 2011, L 318, str. 4.) [neslužbeni prijevod], Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1240/2011 od 30. studenoga 2011. o izvanrednim mjerama koje se odnose na stavljanje na tržište Unije šećera i izoglukoze izvan kvota po sniženoj pristojbi za prekoračene količine u tržišnoj godini 2011./2012. (SL 2011, L 318, str. 9.) [neslužbeni prijevod], Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1281/2011 od 8. prosinca 2011. o određivanju najniže stope carinske pristojbe za prvi djelomični poziv predviđen u okviru postupka otvaranja Provedbenom uredbom br. 1239/2011 (SL 2011, L 327, str. 60.), Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1308/2011 od 14. prosinca 2011. o utvrđivanju koeficijenta dodjele, odbijanju daljnjih zahtjeva i zaključivanju razdoblja za podnošenje zahtjeva za raspoložive količine šećera izvan kvote za prodaju na tržištu Unije po sniženoj pristojbi za prekoračene količine u tržišnoj godini 2011./2012. (SL 2011, L 332, str. 8.) [neslužbeni prijevod], Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1316/2011 od 15. prosinca 2011. o određivanju najniže stope carinske pristojbe za drugi djelomični poziv predviđen u okviru postupka otvaranja Provedbenom uredbom br. 1239/2011 (SL 2011, L 334, str. 16.) [neslužbeni prijevod], Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1384/2011 od 22. prosinca 2011. o određivanju najniže stope carinske pristojbe za treći djelomični poziv predviđen u okviru postupka otvaranja Provedbenom uredbom br. 1239/2011 (SL 2011, L 343, str. 33.) [neslužbeni prijevod], Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 27/2012 od 12. siječnja 2012. o određivanju najniže stope carinske pristojbe za šećer za četvrti djelomični poziv predviđen u okviru postupka otvaranja Provedbenom uredbom br. 1239/2011 (SL 2012, L 9, str. 12.) [neslužbeni prijevod], i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 57/2012 od 23. siječnja 2012. o suspenziji natječajnog postupka otvorenog Provedbenom uredbom br. 1239/2011 (SL 2012, L 19, str. 12.) [neslužbeni prijevod] i, s druge strane, zahtjev na temelju članka 268. UFEU-a kojim se traži naknada štete koju su tužitelji navodno pretrpjeli zbog donošenja tih akata i Komisijina odbijanja da poduzme nužne mjere za ponovnu uspostavu zaliha sirovog šećera od šećerne trske.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

T & L Sugars Ltd i Sidul Açúcares, Unipessoal Lda snosit će osim vlastitih i troškove Europske komisije.

3.

Vijeće Europske unije, DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, RAR – Refinarias de Açùcar Reunidas, SA, Lemarco SA, Lemarco Cristal Srl, Zaharul Liesti SA, SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA i SFIR Raffineria di Brindisi SpA kao i Comité européen des fabricants de sucre (CEFS) snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 151, 26. 5. 2012.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/21


Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2016. – Bank Refah Kargaran protiv Vijeća

(Predmet T-65/14) (1)

((„Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Irana - Zamrzavanje financijskih sredstava - Ponovno uvrštenje imena tužitelja nakon što je Opći sud poništio početno uvrštenje - Pogreška koja se tiče prava - Pogreška koja se tiče činjenica - Obveza obrazlaganja - Prava obrane - Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu - Proporcionalnost”))

(2017/C 022/27)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (zastupnik: J.-M. Thouvenin, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: V. Piessevaux, M. Bishop i B. Driessen, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Europska komisija (zastupnici: A. Aresu i D. Gauci, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje Odluke Vijeća 2013/661/ZVSP od 15. studenoga 2013. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 2013., L 306, str. 18.) i Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1154/2013 od 15. studenoga 2013. o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL 2013., L 306, str. 3.), u dijelu u kojem se ti akti odnose na tužitelja i, podredno, poništenje Odluke 2013/661 i Provedbene uredbe br. 1154/2013, u dijelu u kojem se ti akti odnose na tužitelja, počevši od 20. siječnja 2014.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Bank Refah Kargaran snosit će vlastite troškove i troškove Vijeća Europske unije.

3.

Europska komisija snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 135, 5. 5. 2014.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/22


Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2016. – Export Development Bank of Iran protiv Vijeća

(Predmet T-89/14) (1)

((„Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Irana - Zamrzavanje financijskih sredstava - Novo uvrštavanje imena tužitelja nakon što je Opći sud poništio prvotno uvrštavanje - Pogreška koja se tiče prava - Pogreška koja se tiče činjenica - Obveza obrazlaganja - Prava obrane - Pravo na učinkovitu pravnu zaštitu - Proporcionalnost - Jednako postupanje”))

(2017/C 022/28)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (zastupnik: J.-M. Thouvenin, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: V. Piessevaux i M. Bishop, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Europska komisija (zastupnici: A. Aresu i D. Gauci, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži, prvo, poništenje Odluke Vijeća 2013/661/ZVSP od 15. studenoga 2013. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL 2013., L 306, str. 18.) i Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1154/2013 od 15. studenoga 2013. o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL 2013., L 306, str. 3.), u dijelu u kojem se ti akti odnose na tužitelja, i, podredno, poništenje Odluke 2013/661 i Provedbene uredbe br. 1154/2013 u dijelu u kojem se ti akti odnose na tužitelja računajući od 20. siječnja 2014.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Export Development Bank of Iran snosit će, osim vlastitih troškova, i troškove Vijeća Europske unije.

3.

Europska komisija snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 135, 5. 5. 2014.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/23


Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2016. – Rotenberg protiv Vijeća

(Predmet T-720/14) (1)

((„Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podriva ili ugrožava Ukrajinu - Zamrzavanje financijskih sredstava - Ograničenja u pogledu ulaska na državna područja država članica - Fizičke osobe koje aktivno podupiru ili provode djelovanja kojima se podriva ili ugrožava Ukrajinu - Fizičke osobe koje imaju koristi od ruskih donositelja odluka koji su odgovorni za pripojenje Krima - Prava obrane - Obveza obrazlaganja - Očite pogreške u ocjeni - Pravo vlasništva - Sloboda poduzetništva - Pravo na poštovanje privatnog života - Proporcionalnost”))

(2017/C 022/29)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Arkady Romanovich Rotenberg (Sankt-Peterburg, Rusija) (zastupnici: D. Pannick, QC, M. Lester, barrister i M. O’Kane, solicitor, zatim D. Pannick, M. Lester, S. Hey, H. Brunskill, solicitors i Z. Al-Rikabi, barrister, zatim D. Pannick, M. Lester i Z. Al-Rikabi)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: J.-P. Hix i B. Driessen, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za djelomično poništenje, s jedne strane, Odluke Vijeća 2014/145/ZVSP od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine (SL 2014, L 78, 17.3.2014., str. 16.), kako je izmijenjena prvi put Odlukom Vijeća 2014/508/ZVSP od 30. srpnja 2014. (SL 2014, L 226, str. 23.), drugi put Odlukom Vijeća (ZVSP) 2015/432 od 13. ožujka 2015. (SL 2015, L 70, str. 47.), treći put Odlukom Vijeća (ZVSP) 2015/1524 od 14. rujna 2015. (SL 2015, L 239, str. 157) i četvrti put Odlukom Vijeća (PESC) 2016/359 od 10. ožujka 2016. (SL 2016, L 67, str. 37.) te, s druge strane, Uredbe Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (SL 2014, L 78, str. 6.), kako je provedena prvi put Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 826/2014 od 30. srpnja 2014. (SL 2014, L 226, str. 16.), drugi put Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2015/427 od 13. ožujka 2015. (SL 2015, L 70, str. 1.), treći put Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2015/1514 od 14. rujna 2015. (SL 2015, L 239, str. 30.) i četvrti put Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2016/353 od 10. ožujka 2016. (SL 2016, L 67, str. 1.), u dijelu u kojem se ti akti odnose na tužitelja.

Izreka

1.

Poništavaju se Odluka Vijeća 2014/145/ZVSP od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2014/508/ZVSP od 30. srpnja 2014., i Uredba Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 826/2014 od 30. srpnja 2014., u dijelu u kojem se odnose na Arkadya Romanovicha Rotenberga.

2.

Tužba se u preostalom dijelu odbija.

3.

Svaka će stranka snositi svoje troškove.


(1)  SL C 7, 12. 1. 2015.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/24


Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2016. – Fiesta Hotels & Resorts protiv EUIPO-a – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Predmet T-217/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak proglašavanja žiga ništavim - Figurativni žig Europske unije PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - Raniji nacionalni trgovački naziv GRAND HOTEL PALLADIUM - Relativni razlog za odbijanje - Uporaba u trgovačkom prometu znaka čija važnost nije samo lokalnog karaktera - Članak 8. stavak 4. i članak 53. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 022/30)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Španjolska) (zastupnik: J.-B. Devaureix, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Španjolska) (zastupnik: D. Solana Giménez, odvjetnik)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 23. veljače 2015. (predmet R 2391/2013-2) koja se odnosi na postupak proglašavanja žiga ništavim između Residencial Palladium i Fiesta Hotels & Resorts.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Fiesta Hotels & Resorts, SL nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 205, 22. 6. 2015.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/24


Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2016. – ANKO protiv REA-e

(Predmet T-270/15) (1)

((„Arbitražna klauzula - Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) - Projekt ESS - Usklađenost obustave plaćanja u odnosu na tužitelja i uvjeta za ukidanje spomenute obustave plaćanja s odredbama ugovora - Zatezne kamate”))

(2017/C 022/31)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atena, Grčka) (zastupnik: V. Christianos, odvjetnik)

Tuženik: Izvršna agencija za istraživanje (zastupnici: S. Payan-Lagrou i V. Canetti, agenti, uz asistenciju O. Lytre, zatim A. Saratsija, odvjetnika)

Predmet

Zahtjev koji se temelji na članku 272. UFEU-a i kojim se traži utvrđenje da REA-ina obustava plaćanja iznosa financijske potpore koji se duguje tužitelju na temelju izvršenja sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava br. 217951 za financiranje projekta pod nazivom „Emergency support system” koji je sklopljen u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) predstavlja povredu njezinih ugovornih obveza i da mu isplati spomenuti iznos, uvećan za zatezne kamate, računajući od dostave tužbe.

Izreka

1.

Izvršna agencija za istraživanje (REA) je obustavila plaćanje poduzeću ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias čime je povrijedila članak II.5. stavak 3. točku (d) Općih uvjeta priloženih Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava br. 217951 za financiranje projekta pod nazivom „Emergency support system” koji je sklopljen u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007.-2013.).

2.

Nalaže se REA-i da plati društvu ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias iznos koji odgovara privremenim plaćanjima koja se nisu smjela obustaviti, a koja se tiču sudjelovanju potonjeg u projektu koji je nazvan „Emergency support system” u granicama ostatka financijskog doprinosa raspoloživog u trenutku obustave plaćanja, uvećan za zatezne kamate koje za svako razdoblje odgode počinju teći od isteka roka za plaćanje od 105 dana računajući od primitka odgovarajućih izvještaja, prema stopi na snazi prvog dana mjeseca roka za plaćanje, kako je objavljena u Službenom listu Europske unije, serija C, uvećanom za tri i pol postotna poena.

3.

Nalaže se REA-i snošenje troškova.


(1)  SL C 279, 24. 8. 2015.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/25


Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2016. – Automobile Club di Brescia protiv EUIPO-a – Rebel Media (e-miglia)

(Predmet T-458/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Europske unije e-miglia - Raniji verbalni žigovi Europske unije MILLE MIGLIA - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 022/32)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Automobile Club di Brescia (Brescia, Italija) (zastupnici: F. Celluprica i F. Fischetti, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: L. Rampini, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Rebel Media Ltd (Wilmslow, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: P. Schotthöfer i F. Steiner, odvjetnici)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 9. lipnja 2015. (predmet R 1990/2014-5) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Automobile Club di Brescia i Rebel Media.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Protutužba se odbija.

3.

Automobile Club di Brescia i Rebel Media Ltd snosit će vlastite troškove i svaki po polovicu troškova EUIPO-a.


(1)  SL C 328, 5. 10. 2015.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/26


Presuda Općeg suda od 1. prosinca 2016. – Z protiv Suda Europske unije

(Predmet T-532/15 P) (1)

((„Žalba - Javna služba - Dužnosnici - Izvješće o ocjeni - Nepristranost Službeničkog suda - Zahtjev za izuzeće članova sastava suda - Prava obrane - Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu”))

(2017/C 022/33)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Z (Luxembourg, Luksemburg) (zastupnik: F. Rollinger, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Sud Europske unije (zastupnik: A. Placco, zatim J. Inghelram i Á. Almendros Manzano, agenti)

Predmet

Žalba protiv presude Službeničkog suda Europske unije (drugo vijeće) od 30. lipnja 2015., Z/Sud (F-64/13, EU:F:2015:72) kojom se traži ukidanje te presude.

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Z-u se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 16, 18. 1. 2016.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/26


Presuda Općeg suda od 29. studenoga 2016. – Pi-Design protiv EUIPO-a – Société des produits Nestlé (PRESSO)

(Predmet T-545/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Međunarodna registracija - Zahtjev za teritorijalnim proširenjem zaštite - Verbalni žig PRESSO - Raniji nacionalni verbalni žig PRESSO - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 022/34)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Pi-Design AG (Triengen, Švicarska) (zastupnik: M. Apelt, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: M. Fischer, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švicarska)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. srpnja 2015. (predmet R 428/2014-1) o postupku povodom prigovora između Société des produits Nestlé i Pi-Design.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Pi-Design AG snošenje troškova.


(1)  SL C 371, 9. 11. 2015.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/27


Presuda Općeg suda od 1. prosinca 2016. – Universidad Internacional de la Rioja protiv EUIPO-a – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR)

(Predmet T-561/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Europske unije UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA uniR - Raniji verbalni žig Europske unije UNIRIOJA - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 022/35)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Španjolska) (zastupnici: C. Lema Devesa i A. Porras Fernandez-Toledano, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: A. Schifko, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Universidad de la Rioja (Logroño, Španjolska) (zastupnici: J. Diez-Hochleitner Rodríguez, D. Garayalde Niño i A. I. Alpera Plazas, odvjetnici, zatim J. Diez-Hochleitner Rodríguez i D. Garayalde Niño)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 22. lipnja 2015. (predmet R 1914/2014-5) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Universidad de la Rioja i Universidad Internacional de la Rioja.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Universidadu Internacional de la Rioja, SA nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 389, 23. 11. 2015.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/28


Presuda Općeg suda od 24. studenoga 2016. – Azur Space Solar Power protiv EUIPO-a (Prikaz bijelih linija i kockica na crnoj podlozi)

(Predmet T-578/15) (1)

((„Žig Europske unije - Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija - Figurativni žig koji prikazuje bijele linije i kockice na crnoj podlozi - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 022/36)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Njemačka) (zastupnici: J. Nicodemus i S. Stöcker, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: E. Zaera Cuadrado, zatim A. Folliard-Monguiral, agenti)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 27. srpnja 2015. (predmet R 2780/2014-4) o međunarodnoj registraciji u kojoj je naznačena Europska unija figurativnog žiga koji prikazuje bijele linije i kockice na crnoj podlozi.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Azur Space Solar Power GmbH nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 414, 14. 12. 2015.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/28


Presuda Općeg suda od 24. studenoga 2016. – Azur Space Solar Power protiv EUIPO-a (Prikaz crnih linija i kockica)

(Predmet T-614/15) (1)

((„Žig Europske unije - Međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija - Figurativni žig koji prikazuje crne linije i kockice - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 022/37)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Njemačka) (zastupnici: J. Nicodemus i S. Stöcker, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: A. Folliard-Monguiral, agent)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. rujna 2015. (predmet R 3233/2014-4) o međunarodnoj registraciji u kojoj je naznačena Europska unija figurativnog žiga koji prikazuje crne linije i kockice.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Azur Space Solar Power GmbH nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 38, 1. 2. 2016.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/29


Presuda Općeg suda od 29. prosinca 2016. – Chic Investments protiv EUIPO-a (eSMOKING WORLD)

(Predmet T-617/15) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava figurativnog žiga Europske unije eSMOKING WORLD - Apsolutni razlozi za odbijanje - Opisni karakter - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Obveza obrazlaganja”))

(2017/C 022/38)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Poljska) (zastupnik: K. Jarosiński, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: D. Walicka, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 25. lipnja 2015. (R 3227/2014-5) o prijavi za registraciju figurativnog znaka eSMOKING WORLD kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Chic Investments sp. z o.o. snošenje troškova.


(1)  SL C 16, 18. 1. 2016.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/29


Presuda Općeg suda od 6. prosinca 2016. – Tuum protiv EUIPO-a – Thun (TUUM)

(Predmet T-635/15) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava figurativnog žiga Europske unije TUUM - Raniji nacionalni figurativni žig THUN - Relativni razlog za odbijanje - Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 022/39)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Tuum Srl (San Giustino, Italija) (zastupnik: B. Saguatti, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: L. Rampini, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Thun SpA (Bolzano, Italija) (zastupnici: L. Sergi i G. Muscas, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 3. rujna 2015. (predmet R 2624/2014-1) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Thun i Tuum.

Izreka

1.

Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 3. rujna 2015. (predmet R 2624/2014-1).

2.

Odbija se prigovor.

3.

EUIPO će snosit vlastite troškove te polovicu troškova društva Tuum Srl koji su nastali u postupku pred Općim sudom kao i pred žalbenim vijećem.

4.

Društvo Thun SpA snosit će vlastite troškove te polovicu troškova društva Tuum koji su nastali u postupku pred Općim sudom kao i pred žalbenim vijećem.


(1)  SL C 16, 18. 1. 2016.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/30


Presuda Općeg suda od 6. prosinca 2016. – Groupe Go Sport protiv EUIPO-a – Design Go (GO SPORT)

(Predmet T-703/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava verbalnog žiga Europske unije GO SPORT - Raniji nacionalni verbalni žigovi GO - Odluka o djelomičnom odbijanju zahtjeva za registraciju odjela za prigovore - Nepravodobna dostava podneska u kojem se izlažu tužbeni razlozi - Nedopuštenost žalbe podnesene žalbenom vijeću - Članak 60. Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Članak 49. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2868/95”))

(2017/C 022/40)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Groupe Go Sport (Sassenage, Francuska) (zastupnici: G. Arbant i E. Henry-Mayer, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: D. Gája, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Design Go Ltd (London, Ujedinjena Kraljevina)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 22. rujna 2015. (predmet R 569/2015-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Design Go i Groupe Go Sport.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se Groupe Go Sport snošenje troškova.


(1)  SL C 48, 8. 2. 2016.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/31


Presuda Općeg suda od 6. prosinca 2016. – The Art Company B & S protiv EUIPO-a – Manifatture Daddato i Laurora (SHOP ART)

(Predmet T-735/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Europske unije SHOP ART - Raniji figurativni žig Europske unije art - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2017/C 022/41)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: The Art Company B & S, SA (Quel, Španjolska) (zastupnici: L. Sánchez Calderón i J. Villamor Muguerza, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: S. Palmero Cabezas, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Italija) (zastupnik: D. Russo, odvjetnik)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Sabina Laurora (Trani, Italija)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. listopada 2015. (predmet R 3050/2014-1) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između The Art Company B & S, s jedne strane, te Manifatture Daddato i S. Laurore, s druge strane.

Izreka

1.

Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 8. listopada 2015. (predmet R 3050/2014-1).

2.

Svaka stranka snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 68, 22. 2. 2016.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/31


Presuda Općeg suda od 1. prosinca 2016. – EK/servicegroup protiv EUIPO-a (FERLI)

(Predmet T-775/15) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava verbalnog žiga Europske unije FERLI - Zahtjev jasnoće - Članak 28. Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Prava obrane - Članak 75. druga rečenica Uredbe br. 207/2009”))

(2017/C 022/42)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: EK/servicegroup eG (Bielefeld, Njemačka) (zastupnici: T. Müller i T. A. Müller, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: S. Hanne, agent)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 28. listopada 2015. (predmet R 1233/2015-4) koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka FERLI kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu EK/servicegroup eG nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 78, 28.2.2016.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/32


Presuda Općeg suda od 30. studenoga 2016. – K&K Group protiv EUIPO-a – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner)

(Predmet T-2/16) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija - Figurativni žig Pret A Diner - Raniji figurativni žig Europske unije PRET A MANGER - Raniji nacionalni verbalni žig PRET - Relativni razlog za odbijanje - Stvarna uporaba ranijeg žiga - Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova - Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009”))

(2017/C 022/43)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: K&K Group AG (Cham, Švicarska) (zastupnici: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen i N. Bertram, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Pret A Manger (Europe) Ltd (London, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: M. Edenborough, QC)

Predmet

Tužba protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 29. listopada 2015. (predmet R 2825/2014-5) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Pret A Manger (Europe) i K&K Group.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu K&K Group AG nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 78, 29. 2. 2016.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/33


Rješenje Općeg suda od 1. prosinca 2016. – STC protiv Komisije

(Predmet T-355/14) (1)

((„Javna nabava radova - Postupak javne nabave - Izgradnja trigeneracijske elektrane s plinskom turbinom i povezano održavanje - Odbijanje ponuditeljeve ponude - Povlačenje pobijanog akta - Obustava postupka”))

(2017/C 022/44)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: STC SpA (Forlì, Italija) (zastupnici: A. Marelli i G. Delucca, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: L. Di Paolo, F. Moro i L. Cappelletti, zatim L. Di Paolo i F. Moro, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italija) (zastupnik: A. Penta, odvjetnik)

Predmet

S jedne strane, zahtjev koji se temelji na članku 263.UFEU-a kojim se zahtijeva poništenje, kao prvo, Komisijine odluke od 3. travnja 2014. kojom je odbijena tužiteljeva ponuda u okviru poziva na nadmetanje JRC IPR 2013 C04 0031 OC za izgradnju trigeneracijske elektrane s plinskom turbinom i njeno održavanje (SL 2013/S 137-237146) na lokaciji Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) u Ispri (Italija), kao drugo, Komisijine odluke kojom je ugovor dodijeljen društvu CPL Concordia kao i svih drugih povezanih akata, donesenih prije ili poslije te odluke, uključujući i eventualnu odluku o odobravanju ugovora i, ako je to potrebno, sam ugovor, kao treće Komisijina dopisa od 15. travnja 2014. kojim je odbijen tužiteljev zahtjev za pristup dokumentima poziva na nadmetanje, te s druge strane zahtjev kojim se prvenstveno traži da se Komisiji naloži da opozove dodjelu ugovora i dodijeli ga tužitelju i podredno, ako štetu nije moguće popraviti u naravi, naložiti Komisiji da tužitelju naknadi pretrpljenu štetu.

Izreka

1.

Obustavlja se postupak povodom tužbe.

2.

Tužbeni zahtjev društva CPL Concordia Soc. coop. odbacuje se kao očito nedopušten.

3.

Svaka stranka snosit će vlastite troškove ovog postupka i postupka privremene pravne zaštite.


(1)  SL C 223, 14. 7. 2014.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/33


Rješenje Općeg suda od 1. prosinca 2016. – Europower protiv Komisije

(Predmet T-383/14) (1)

((„Javna nabava radova - Postupak javne nabave - Izgradnja trigeneracijske elektrane s plinskom turbinom i povezano održavanje - Odbijanje ponuditeljeve ponude - Opoziv pobijanog akta - Obustava postupka”))

(2017/C 022/45)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Europower SpA (Milan, Italija) (zastupnici: G. Cocco i L. Salomoni, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: L. Cappelletti, F. Moro i L. Di Paolo, zatim L. Di Paolo i F. Moro, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italija) (zastupnik: A. Penta, odvjetnik)

Predmet

S jedne strane, zahtjev koji se temelji na članku 263. UFEU-a i kojim se traži poništenje odluke Komisije od 3. travnja 2014. o odbijanju tužiteljeve ponude u vezi s postupkom javne nabave JRC IPR 2013 C04 0031 OC za izgradnju trigeneracijske elektrane s plinskom turbinom i njezino održavanje (SL 2013/S 137-237146) na lokaciji njezinog Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) u Ispri (Italija), odluke Komisije o dodjeli ugovora društvu CPL Concordia i svakog drugog povezanog, ranijeg ili kasnijeg akta, uključujući eventualnu odluku kojom se odobrava ugovor, i sâmog ugovora kao i odluke Komisije o odbijanju tužiteljeva zahtjeva za pristup dokumentima poziva na nadmetanje te, s druge strane, zahtjev koji se temelji na članku 268. UFEU-a i kojim se traži naknada štete koju je tužitelj navodno pretrpio.

Izreka

1.

Obustavlja se postupak povodom ove tužbe.

2.

Tužbeni zahtjev društva CPL Concordia Soc. coop. kojim se traži odbijanje zahtjeva za obustavu postupka odbacuje se kao očito nedopušten.

3.

Europska komisija snosit će vlastite troškove i troškove društva Europower SpA, uključujući one vezane uz postupak privremene pravne zaštite.

4.

CPL Concordia snosit će vlastite troškove koji se odnose na ovaj postupak kao i na postupak privremene pravne zaštite.


(1)  SL C 235, 21. 7. 2014.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/34


Rješenje Općeg suda od 25. studenoga 2016. – Stichting Accolade protiv Komisije

(Predmet T-598/15) (1)

((„Državne potpore - Prodaja zemljišta navodno ispod tržišne cijene - Pritužba treće osobe Komisiji - Odluka kojom se utvrđuje da sporna mjera ne predstavlja potporu - Postupak prethodnog ispitivanja na temelju članka 108. stavka 2. UFEU-a, članka 10. stavka 1., članka 13. stavka 1. i članka 4. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 659/1999 u vezi s pojedinačnom, navodno nezakonitom potporom - Tužba treće osobe za poništenje - Dopuštenost - Procesna legitimacija - Tužba radi očuvanja postupovnih prava - Tužba kojom se pobija osnovanost sporne mjere - Nepostojanje bitnog utjecaja na konkurentski položaj - Nedopuštenost”))

(2017/C 022/46)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Tužitelj: Stichting Accolade (Drachten, Nizozemska) (zastupnici: H. de Boer i J. Abma, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: P.-J. Loewenthal i S. Noë, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje Odluke Komisije C(2015) 4411 final od 30. lipnja 2015. o državnoj potpori SA.34676 (2015/NN) – Nizozemska (prodaja zemljišta navodno ispod tržišne cijene od strane općine Harlingen), na temelju koje je Komisija odlučila da prodaja navedenih zemljišta društvu Ludinga Vastgoed BV ne predstavlja državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a.

Izreka

1.

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

2.

Društvu Stichting Accolade nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 406, 7. 12. 2015.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/35


Rješenje Općeg suda od 28. studenoga 2016. – SureID protiv EUIPO-a (SUREID)

(Predmet T-128/16) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava verbalnog žiga Europske unije SUREID - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Opisni karakter - Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 - Očito pravno neosnovana tužba”))

(2017/C 022/47)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: SureID, Inc. (Hillsboro, Oregon, Sjedinjene Američke Države) (zastupnik: B. Brandreth, barrister)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: A. Folliard-Monguiral i S. Crabbe, agenti)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 18. siječnja 2016. (predmet R 1478/2015 4) koja se odnosi na registraciju verbalnog znaka SUREID kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu SureID, Inc. nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 175, 17. 5. 2016.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/35


Rješenje Općeg suda od 28. studenoga 2016. – Italija protiv Komisije

(Predmet T-147/16) (1)

((„Neizvršenje presude Suda kojom je utvrđeno da je država počinila povredu - Novčana kazna - Odluka o određivanju novčane kazne - Obustava postupka”))

(2017/C 022/48)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Talijanska Republika (zastupnici: G. Palmieri, agent i S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: B. Stromsky i D. Recchia, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se zahtijeva poništenje Odluke Komisije C(2016) 366 final od 28. siječnja 2016., kojom je Komisija radi izvršenja presude od 17. studenoga 2011., Komisija/Italija (C-496/09, EU:C:2011:740), utvrdila iznos novčane kazne koji Talijanska Republika duguje za semestar od 18. studenoga 2012. do 17. svibnja 2013. i semestar od 18. svibnja 2013. do 17. studenoga 2013.

Izreka

1.

Obustavlja se postupak povodom tužbe.

2.

Europska komisija snosit će troškove.


(1)  SL C 191, 30. 5. 2016.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/36


Rješenje Općeg suda od 28. studenoga 2016. – Matratzen Concord protiv EUIPO-a (Ganz schön ausgeschlafen)

(Predmet T-225/16) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava verbalnog žiga Europske unije Ganz schön ausgeschlafen - Žig koji se sastoji od reklamnog slogana - Apsolutni razlog za odbijanje - Opisni karakter - Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Očito pravno neosnovana tužba”))

(2017/C 022/49)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Matratzen Concord GmbH (Köln, Njemačka) (zastupnik: I. Selting, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: D. Hanf i A. Graul, agenti)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 24. veljače 2016. (predmet R 1234/2015-1) koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka Ganz schön ausgeschlafen kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Matratzen Concord GmbH nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 232, 27. 6. 2016.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/36


Rješenje Općeg suda od 24. studenoga 2016. – ED protiv EUIPO-a

(Predmet T-512/16) (1)

((„Javna služba - Član privremenog osoblja - Rad na daljinu - Zahtjev za produljenje - Odbijanje - Tužba - Naknadno priznavanje invalidnosti - Obustava postupka”))

(2017/C 022/50)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ED (Barcelona, Španjolska) (zastupnik: S. Pappas, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: A. Lukošiūtė, P. Saba i D. Botis, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje – podnesen na temelju članka 270. UFEU-a – odluke EUIPO-a od 15. siječnja 2014. o odbijanju tužiteljičina zahtjeva od 26. rujna 2013. da mu se u osnovi odobri nastavak rada na daljinu iz Barcelone (Španjolska) dok se zdravstveno ne oporavi.

Izreka

1.

Obustavlja se postupak po ovoj tužbi.

2.

ED će snositi trećinu vlastitih troškova.

3.

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) snosit će vlastite troškove i dvije trećine troškova ED-a.


(1)  SL C 184, 16. 6. 2014. (predmet najprije upisan pred Službeničkim sudom Europske unije pod brojem F-35/14 i proslijeđen Općem sudu Europske unije 1.9.2016.)


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/37


Rješenje Općeg suda od 24. studenoga 2016. – ED protiv EUIPO-a

(Predmet T-520/16) (1)

((„Javna služba - Član privremenog osoblja - Rad na daljinu - Zahtjev za produljenje - Odbijanje - Tužba - Naknadno priznavanje invalidnosti - Obustava postupka”))

(2017/C 022/51)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ED (Barcelona, Španjolska) (zastupnik: S. Pappas, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: A. Lukošiūtė, agent)

Predmet

Zahtjev za poništenje – podnesen na temelju članka 270. UFEU-a – odluke EUIPO-a od 15. siječnja 2014. o odbijanju tužiteljičina zahtjeva od 26. rujna 2013. da mu se u osnovi odobri nastavak rada na daljinu iz Barcelone (Španjolska) dok se zdravstveno ne oporavi, i odluke predsjednika EUIPO-a od 3. lipnja 2014. kojom je odbijena njegova žalba od 7. veljače 2014.

Izreka

1.

Obustavlja se postupak po ovoj tužbi.

2.

ED će snositi trećinu vlastitih troškova.

3.

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) snosit će vlastite troškove i dvije trećine troškova ED-a.


(1)  SL C 7, 12. 1. 2015. (predmet najprije upisan pred Službeničkim sudom Europske unije pod brojem F-93/14 i proslijeđen Općem sudu Europske unije 1.9.2016)


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/37


Tužba podnesena 28. rujna 2016. – Enrico Colombo i Giacomo Corinti protiv Komisije

(Predmet T-690/16)

(2017/C 022/52)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelji: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Italija), Giacomo Corinti (Ispra, Italija) (zastupnici: R. Colombo i G. Turri, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku o odabiru čija je oznaka nepoznata i koja je priopćena putem dopisa od 20. srpnja 2016. Ref. Ares (2016) 371182, kojom je Europska komisija, JRC – upravljanje lokacijom u Ispri u postupku javne nabave JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC u vezi s okvirnim sporazumom za radove izgradnje i održavanja cjevovoda i trafostanica za grijanje/hlađenje Zajedničkog istraživačkog centra u Ispri odabrala ponudu koju je podnio koncesionar;

poništi dopis od 20. srpnja 2016. Ref. Ares (2016) 371182 kojom je Europska komisija, JRC – održavanje lokacije u Ispri priopćila rezultate postupka javne nabave;

poništi zapisnike o postupku javne nabave od 13. svibnja 2016. i od 28. lipnja 2016.;

kao prvo, naloži naknadu pretrpljene štete, u posebnom obliku, osobito proglašavanjem ništavim, poništavanjem ili proglašavanjem nevaljanim ugovora čija je oznaka nepoznata koji su 19. kolovoza 2016. Potpisali Komisija i koncesionar, koji je odabrani ponuditelj;

podredno, naloži naknadu odgovarajuće štete u iznosu od 500 000,00 eura odnosno u većem ili manjem iznosu koji Opći sud smatra primjerenim, uvećan za zatezne kamate i valutnu revalorizaciju od dana dospijeća do isplate.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelj ističe kao tužbene razloge povredu članaka 105. i 107. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL 2012., L 298, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 1., str. 248.), povredu lex specialis koji se tiče postupka javne nabave u pitanju, povredu načela jednakog postupanja i pravičnog suđenja kao i zlouporabu ovlasti Komisije.

U tom se pogledu ističe da je ponuda koju je podnio koncesionar trebala biti isključena zato što ona nije ispunjavala uvjete pravne i tehničke sposobnosti koje predviđa lex specialis.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/38


Tužba podnesena 22. listopada 2016. – QH protiv Parlamenta

(Predmet T-748/16)

(2017/C 022/53)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Belgija) (zastupnici: N. Lhoëst i S. Michiels, odvjetnici)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku od 26. siječnja 2016. o odbijanju tužiteljeva zahtjeva za pomoć te, posljedično tomu, poništi odluku od 12. srpnja 2016. o odbijanju njegove pritužbe i tužitelju dodijeli naknadu štete koju je navodno pretrpio;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na sukobu interesa, povredi prava obrane, načela kontradiktornosti, načela jednakosti oružja i povredi članka 41. stavka 2. i članka 42. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na očitoj pogrešci u ocjeni prilikom imenovanja istražitelja, nepostojanju njegove neovisnosti i nepristranosti i njegovoj povredi vlastita mandata.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi obveze obrazlaganja odluke kojom se zatvara upravna istraga.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi prava na dobru upravu i dužnosti brižnog postupanja.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na počinjenju očite pogreške u ocjeni razloga na kojima se temelji uznemiravanje.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/39


Tužba podnesena 9. studenoga 2016. – Government of Gibraltar protiv Komisije

(Predmet T-783/16)

(2017/C 022/54)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Government of Gibraltar (Gibraltar) (zastupnici: M. Llamas, QC, J. Temple Lang, solicitor, F.-C. Laprévote i C. Froitzheim, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku Europske komisije od 1. listopada 2014. u predmetu o državnim potporama SA.34914(C/2013) (ex 2013/NN) – sustav poreza na dobit na Gibraltaru;

naloži tuženiku snošenje troškova i drugih izdataka koji su tužitelju nastali povodom ovog postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da, s obzirom na to da je njome utvrđeno da obvezujuća porezna mišljenja mogu predstavljati novu potporu, pobijana odluka sadržava pogreške koje se tiču činjenica i prava i temelji se na nedostatku u obrazloženju.

Tužitelj u prilog ovom tužbenom razlogu tvrdi slijedeće: prvo, Komisija je počinila pogrešku koja se tiče prava jer od samog početka nije zaključila da, ako praksa obvezujućih poreznih mišljenja ili sama obvezujuća porezna mišljenja predstavljaju državnu potporu, oni su zatečena potpora; drugo, Komisija je počinila pogrešku koja se tiče činjenica utvrdivši da je članak 42. Income Tax Acta iz 2010. pravna osnova obvezujućih poreznih mišljenja; i treće, odluka je nedostatno obrazložena s obzirom na tvrdnju da praksa obvezujućih poreznih mišljenja predstavlja novu potporu i proturječnu tvrdnju da praksa mišljenja predstavlja „de facto sustav”.

2.

Drugi tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da pobijana odluka sadržava pogreške koje se tiču činjenica i prava i temelji se na nedostatku u obrazloženju.

Tužitelj u prilog ovom tužbenom razlogu tvrdi slijedeće: prvo, predmet očito ne sadržava elemente potrebne da bi se opravdalo proširenje početka istrage državnih potpora; drugo, Komisija je počinila očitu pogrešku u ocjeni i pogrešku koja se tiče činjenica navodeći da obvezujuća porezna mišljenja daju prednost; treće, Komisija je počinila očitu pogrešku u ocjeni i pogrešku koja se tiče činjenica navodeći da su obvezujuća porezna mišljenja selektivna; četvrto, Komisija je počinila očitu pogrešku u ocjeni i pogrešku koja se tiče činjenica navodeći da obvezujuća porezna mišljenja mogu narušiti tržišno natjecanje i/ili imati učinak na trgovinu unutar Zajednice; i peto, pobijana odluka je nedostatno obrazložena.

3.

Treći tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da pobijana odluka sadržava pogreške koje se tiču prava u dijelu u kojem odstupa od Komisijine prvotne istrage i umjetno „širi” postupak u vezi sa Income Tax Actom na obvezujuća mišljenja.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/40


Tužba podnesena 11. studenoga 2016. – QD protiv EUIPO-a

(Predmet T-787/16)

(2017/C 022/55)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: QD (Alicante, Španjolska) (zastupnik: H. Tettenborn, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku EUIPO-a od 4. ožujka 2016. o nedonošenju konačne odluke o tužiteljevu zahtjevu od 19. siječnja 2016. za drugu obnovu njegova ugovora sklopljenog na temelju članka 2. točke (f) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika (u daljnjem tekstu: Uvjeti zaposlenja) i odgodi donošenje konačne odluke o tužiteljevu zahtjevu od 19. siječnja 2016. za drugu obnovu njegova ugovora sklopljenog na temelju članka 2. točke (f) Uvjeta zaposlenja, s ciljem donošenja te odluke u budućnosti u okviru „posebnog postupka”; i

naloži EUIPO-u snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na tome da je EUIPO povrijedio relevantne odredbe Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije (u daljnjem tekstu: Pravilnik o osoblju) i Uvjeta zaposlenja, odnosno članak 90. stavak 1. Pravilnika o osoblju (u vezi s člankom 46. Uvjeta zaposlenja), Prilog III. Pravilniku o osoblju, članke 2., 8. i 53. Uvjeta zaposlenja i članak 110. Pravilnika o osoblju;

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na tome da je EUIPO povrijedio fiducijarnu obvezu;

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na tome da je EUIPO povrijedio načelo dobre uprave (članak 41. stavci 1., 2. i 3. Povelje Europske unije o temeljnim pravima);

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na tome da je EUIPO zlouporabio ovlasti.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/41


Tužba podnesena 14. studenoga 2016. – N & C Franchise protiv EUIPO-a – Eschenbach Optik (ojo sunglasses)

(Predmet T-792/16)

(2017/C 022/56)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: N & C Franchise Ltd (Nikozija, Cipar) (zastupnici: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia i A. Vasilogamvrou, lawyers)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Eschenbach Optik GmbH (Nürnberg, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Zajednice s verbalnim elementom „ojo sunglasses”– žig Europske unije br. 13 224 761

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 9. rujna 2016. u predmetu R 32/2016-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku,

naloži EUIPO-u snošenje tužiteljevih troškova.

Tužbeni razlog

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/41


Tužba podnesena 11. studenoga 2016. – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret protiv EUIPO-a – Zaharieva (kutije)

(Predmet T-793/16)

(2017/C 022/57)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turska) (zastupnica T. Tsenova, odvjetnica)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bugarska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog dizajna: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni dizajn: dizajn Zajednice „kutije” –dizajn Zajednice br. 002 343 244-0002

Pobijana odluka: odluka trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. rujna 2016. u predmetu R 1143/2015-3

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

oglasi ništavim dizajn Zajednice br. 002343244-0002 „Bobo Cornet”; i

naloži EUIPO-u i Elki Zaharievoj snošenje troškova društva Solen nastalih u vezi s postupkom pred Općim sudom i u vezi s upravnim stadijem postupka, osobito postupkom proglašenja dizajna ništavim i žalbenim postupkom pred EUIPO-om.

Tužbeni razlozi

povreda članka 25. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 6/2002;

povreda članka 25. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 6/2002;

povreda članaka 62. i 63. stavka 1. Uredbe br. 6/2002.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/42


Tužba podnesena 11. studenoga 2016. – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret protiv EUIPO-a – Zaharieva (ambalaža za kornete za sladoled)

(Predmet T-794/16)

(2017/C 022/58)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turska) (zastupnik: T. Tsenova, odvjetnica)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bugarska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog dizajna: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni dizajn: dizajn Zajednice „ambalaža za kornete za sladoled” – dizajn Zajednice br. 002 343 244-0001

Pobijana odluka: odluka trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. rujna 2016. u predmetu R 1144/2015-3

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

proglasi ništavim dizajn Zajednice br. 002343244-0001 „Bobo Cornet”; i

naloži EUIPO-u i Elki Zaharievoj snošenje troškova Solena nastalih u vezi s postupkom pred Općim sudom i upravnim stadijem postupka, osobito u postupku proglašenja dizajna ništavim i žalbenom postupku pred EUIPO-om.

Tužbeni razlozi

povreda članka 25. stavka 1. točke (e) Uredbe br. 6/2002;

povreda članka 25. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 6/2002;

povreda članka 62. Uredbe br. 6/2002;

povreda članka 63. stavka (1) Uredbe br. 6/2002.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/43


Tužba podnesena 16. studenoga 2016. – Xiaomi protiv EUIPO-a – Dudingen Develops (MI)

(Predmet T-799/16)

(2017/C 022/59)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Xiaomi, Inc. (Peking, Kina) (zastupnici: T. Raab i C. Tenkhoff, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka postupka pred žalbenim vijećem: Dudingen Develops, SL (Numancia de la Sagra, Španjolska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig „MI” – prijava za registraciju žiga Europske unije br. 13 498 423

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 5. rujna 2016. u predmetu R 337/2016-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

djelomično poništi pobijanu odluku, i to u dijelu u kojem je njome utvrđeno da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u odnosu na:

„Električne kabele; Obloge električnih kabela; Prevlake za kabele (cijevi); Produžne kabele za električnu energiju; Emajlirane električne žice; Kabelske lokatore; Adaptere kabela (električne); Izolirane električne kabele; Otporne žice; Žice s termoparom; Metalne kabele (električne); Kabelske priključke; Kabele za mjerenje; Priključne kabele; Kanale za električne kabele; Spojnice za električne kabele; Kabele za postavljanje (električne); Cijevi za električne kabele; Kanale za kabele (električne); Kutije za kabele (električne); Kabelske spojnice za električne kabele; Priključke žica (električna struja); Električne žice otporne na toplinu; Priključne blokove (električni kabel); Kacige za sport; Oznake za električne kabele; Priključke za električne kabele; Markere za električne žice; Električne kabele s mineralnom izolacijom; Muške priključke za električne kabele; Fleksibilne obloge za električne kabele; Materijale za električne vodove (žice, kabele); Spojne naglavke za električne kabele; razvodne kutije za električne žice; Razvodne kutije za spojeve kabela; Aparate, instrumente i kabele za električnu struju; Strujne adaptere; Adaptere za utikače; Priključke za adaptere (električne); Adaptere za povezivanje telefona na slušna pomagala; Putne adaptere za električne utikače” iz 9. razreda i

„naprtnjače; male naprtnjače, torbe za penjače” iz 18. razreda;

EUIPO-u i drugoj stranci postupka pred žalbenim vijećem EUIPO-a naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/44


Tužba podnesena 16. studenoga 2016. – Mayekawa Europe protiv Komisije

(Predmet T-800/16)

(2017/C 022/60)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Mayekawa Europe (Zaventem, Belgija) (zastupnici: H. Gilliams i J. Bocken, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Komisije od 11. siječnja 2016. o sustavu državnih potpora o izuzeću plaćanja poreza na višak dobiti SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) koji je provela Kraljevina Belgija (1);

podredno, poništi članke 2. do 4. Odluke;

u svakom slučaju, poništi članke 2. do 4. te odluke u djelu u kojem ti članci (a) zahtijevaju povrat od subjekata različitih od onih kojima je izdano „porezno mišljenje o višku dobiti” kako je definirano u Odluci i (b) zahtijevaju povrat iznosa koji je jednak korisnikovim uštedama na porezima, a da Belgiji ne dopušta da uzme u obzir stvarnu prilagodbu na više koju je provela druga porezna uprava; i

naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na očitoj pogrešci u ocjeni, prekoračenju ovlasti i povredi obveze obrazlaganja u dijelu u kojem se pobijanom odlukom utvrđuje postojanje programa potpore.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na povredi članka 107. UFEU-a i povredi obveze obrazlaganja te očitoj pogrešci u ocjeni u dijelu u kojem se pobijanom odlukom navodni program kvalificira kao selektivna prednost.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na povredi članka 107. UFEU-a i očitoj pogrešci u ocjeni u dijelu u kojem se pobijanom odlukom tvrdi da navodni program dovodi do prednosti.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na povredi članka 107. UFEU-a, povredi legitimnih očekivanja i načela proporcionalnosti, očitoj pogrešci u ocjeni, prekoračenju ovlasti i povredi obveze obrazlaganja u dijelu u kojem se pobijanom odlukom Belgiji nalaže da vrati potporu.


(1)  Odluka Komisije (EU) 2016/1699 оd 11. siječnja 2016. o programu državnih potpora u pogledu izuzeća od oporezivanja viška dobiti SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) koji je provela Belgija (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 9837) (SL 2016., L 260, str. 61)


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/45


Tužba podnesena 8. studenoga 2016. – Endoceutics protiv EUIPO-a – Merck (FEMIBION)

(Predmet T-802/16)

(2017/C 022/61)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Endoceutics, Inc. (Quebec, Kanada) (zastupnik: M. Wahlin, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Merck KGaA (Darmstadt, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „FEMIBION” – žig Europske unije br. 898 924

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 14. srpnja 2016. u predmetu R 1608/2015-1

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

djelomično poništi pobijanu odluku i opozove žig Europske unije za „farmaceutske pripravke za jačanje imunološkog sustava, menopauzu, menstruaciju, vođenje trudnoće, prevenciju, liječenje i upravljanje stresom te prevenciju, liječenje i upravljanje prehrane koja je nepravilna ili nedovoljna zbog stresa”;

naloži nositelju žiga Europske unije snošenje troškova tužitelja nastalih u žalbenom postupku i u vezi s postupkom pred EUIPO-om.

Tužbeni razlog

povreda članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/46


Tužba podnesena 15. studenoga 2016. – Glaxo Group protiv EUIPO-a – Celon Pharma (SALMEX)

(Predmet T-803/16)

(2017/C 022/62)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Glaxo Group Ltd (Brentford, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: S. Baran, S. Wickenden, barristers, R. Jacob, E. Morris, solicitors)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Celon Pharma S.A. (Łomianki, Poljska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije u svijetlo smeđoj boji/boji kave i bijeloj boji s verbalnim elementom „SALMEX” – žig Europske unije br. 9 849 191

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 31. kolovoza 2016. u predmetu R 2108/2015-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u i drugoj stranci pred žalbenim vijećem snošenje vlastitih troškova i troškova tužitelja nastalih u vezi s poništavanjem u svakom stadiju postupka povodom prigovora i žalbenog postupka uključujući troškove ovog postupka.

Tužbeni razlog

žalbeno vijeće počinilo je pogrešku koja se tiče prava kada je donijelo odluku protivnu članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009 jer je, kao prvo, pogrešno utvrdilo da stvarna uporaba francuskog žiga stranke koja zahtijeva poništenje nije bila prihvatljiv oblik uporabe na temelju članka 15. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009 i, kao drugo, pogrešno je utvrdilo da stvarna uporaba francuskog žiga stranke koja zahtijeva poništenje nije bila uporaba francuskog žiga u vezi s proizvodima „inhalatori”.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/46


Tužba podnesena 16. rujna 2016. – LG Electronics protiv EUIPO-a (Dual Edge)

(Predmet T-804/16)

(2017/C 022/63)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: LG Electronics, Inc. (Seul, Republika Koreja) (zastupnik: M. Graf, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „Dual Edge” – prijava za registraciju br. 14 463 178

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. rujna 2016. u predmetu R 832/2016-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 207/2009.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/47


Tužba podnesena 16. studenoga 2016. – IPPT PAN protiv Komisije i REA-e

(Predmet T-805/16)

(2017/C 022/64)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varšava, Poljska) (zastupnik: M. Le Berre, odvjetnik)

Tuženici: Europska komisija, Izvršna agencija za istraživanje (REA)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku Komisije;

utvrdi da je Komisija počinila pogrešku u izdavanju obavijesti o terećenju br. 3241514040 (umanjena knjižnim odobrenjem br. 3233160082) i da tužitelj ne duguje preostali iznos od 67 984,13 eura;

utvrdi da su Komisija i REA na temelju projekta SMART-NEST dužne tužitelju isplatiti iznos od 69 623,94 uvećanog za zatezne kamate od dana donošenja odluke;

utvrdi da tužitelj nije dužan platiti paušalnu naknadu štete Komisiji za projekte KMM-NOE i BOOSTING BALTIC;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe za poništenje na temelju članka 263. UFEU-a tužitelj ističe sedam tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 47. i 43. Povelje Europske unije o temeljnim pravima u vezi s pravom na pristup pravosuđu i pravom na obraćanje ombudsmanu.

2.

Drugi tužbeni razlog koji se temelji na povredi ugovora za projekte KMM-NOE, BOOSTING BALTIC i SMART-NEST i primjenjivog belgijskog prava.

3.

Treći tužbeni razlog koji se temelji na povredi Financijske uredbe i Delegirane financijske uredbe Komisije.

4.

Četvrti tužbeni razlog koji se temelji na povredi načela legitimnih očekivanja.

5.

Peti tužbeni razlog koji se temelji na povredi načela zabrane diskriminacije.

6.

Šesti tužbeni razlog koji se temelji na bitnoj povredi postupka.

7.

Sedmi tužbeni razlog koji se temelji na zloporabi prava Komisije.

U prilog osnovanosti tužbe na temelju ugovornih pravnih lijekova iz članka 272. UFEU-a tužitelj ističe šest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da je tužitelj ispunio svoju obvezu iz članka II.19.1 ugovorâ za projekte KMM NOE i BOOSTING BALTIC.

2.

Drugi tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da Komisija nije pružila dokaze u prilog osnovanosti svoje tvrdnje.

3.

Treći tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da Komisija nije valjano dokazala svoju tvrdnju.

4.

Četvrti tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da Komisija nije ostvarila svoja ugovorna prava u dobroj vjeri.

5.

Peti tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da je paušalna naknada štete na temelju članka II.30 previsoka i treba biti umanjena na temelju članka 1231. belgijskog građanskog zakonika.

6.

Šesti tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da je u korist tužitelja dospjelo plaćanje za projekt SMART-NEST u visini preostalog dijela povrata doprinosa tužitelja u garancijski fond.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/48


Tužba podnesena 17. studenoga 2016. – MIP Metro protiv EUIPO-a – Afnor (N & NF TRADING)

(Predmet T-807/16)

(2017/C 022/65)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Njemačka) (zastupnici: J.-C. Plate i R. Kaase, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Association française de normalisation (Afnor) (La Plaine Sant-Denis, Francuska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija „N & NF TRADING” – međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 1 086 884

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 14. srpnja 2016. u predmetu R 1109/2015-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/49


Tužba podnesena 21. studenoga 2016. – Barmenia Krankenversicherung protiv EUIPO-a (Mediline)

(Predmet T-810/16)

(2017/C 022/66)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Barmenia Krankenversicherung a.G. (Wuppertal, Njemačka) (zastupnik: M. Graf, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „Mediline” – prijava za registraciju br. 14 655 385

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. rujna 2016. u predmetu R 2437/2015-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/49


Tužba podnesena 21. studenoga 2016. – Vans protiv EUIPO-a – Deichmann (V)

(Predmet T-817/16)

(2017/C 022/67)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Vans, Inc. (Wilmington, Delaware, Sjedinjene Američke Države) (zastupnik: M. Hirsch, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Deichmann SE (Essen, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije (prikaz „V”) – prijava za registraciju br. 10 263 978

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 19. rujna 2016. u predmetu R 2030/2015-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

izmijeni pobijanu odluku na način da prigovor bude u potpunosti odbijen;

podredno, izmijeni pobijanu odluku na način da prigovor bude odbijen i u pogledu proizvoda „proizvodi od kože i imitacije kože; putni kovčezi i kovčezi, kišobrani, suncobrani i štapovi za hodanje; novčanici; torbe; naprtnjače, torbe s remenom; aktovke; školske torbe; školske torbe za sport; torbe za plažu; privjesci za ključeve; torbice za osobne stvari; etui za posjetnice” iz razreda 18. i „odjeća, obuća, pokrivala za glavu; remenje, rukavice” iz razreda 25.;

dodatno podredno, poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi

povreda pravila 19. stavaka 2. i 3. kao i pravila 20. stavka 1. Uredbe br. 2868/95;

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 60. stavka 1. prve rečenice, članka 63. stavka 2., članka 75. stavka 1. prve rečenice Uredbe br. 207/2009, načela reformatio in peius kao i prava na saslušanje.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/50


Tužba podnesena 21. studenoga 2016. – Kik Textilien und Non-Food protiv EUIPO-a – FF Group Romania (_kix)

(Predmet T-822/16)

(2017/C 022/68)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Njemačka) (zastupnici: S. Körber i L. Pechan, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: FF Group Romania SRL (Bukurešt, Rumunjska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije s verbalnim elementom „_kix” –žig Europske unije br. 12 517 901

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 6. rujna 2016. u predmetu R 2323/2015-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da,

poništi pobijanu odluku;

naloži snošenje troškova postupka tuženiku i ovisno o slučaju, drugoj stranci pred žalbenim vijećem, uključujući troškove nastale u žalbenom postupku.

Tužbeni razlozi

povreda članka 75. prve rečenice Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 42. stavaka 2. i 3. u vezi s člankom 15. Uredbe br. 207/2009.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/51


Tužba podnesena 21. studenoga 2016. – Kiosked Oy protiv EUIPO-a – VRT, NV van Publiek Recht (k)

(Predmet T-824/16)

(2017/C 022/69)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Kiosked Oy Ab (Espoo, Finska) (zastupnik: L. Laaksonen, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: VRT, NV van Publiek Recht (Bruxelles, Belgija)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija u odnosu na figurativni žig u crnoj i bijeloj boji s verbalnim elementom „K” – međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 1 112 969

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 19. rujna 2016. u predmetu R 279/2016-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: EUIPO) od 21. rujna 2016., u predmetu br. R0279/2016-4 prihvati prigovor koji je uložio VRT, NV van publiek recht i odbije registraciju međunarodne registracije u kojoj je naznačena Europska unija br. W01112969 K (fig.) (u daljnjem tekstu: K LOGO) za sljedeće usluge iz razreda 35 „oglašavanje; vođenje komercijalnih poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi” i 42 „koncepcija i razvoj računalnih programa” i dopusti registraciju K LOGO-a za navedene usluge.

podnositelju prigovora naloži snošenje svih tužiteljevih troškova u postupku povodom prigovora uključujući troškove pravnog zastupanja u skladu sa specifikacijom troškova koju će tužitelj dostaviti unutar roka određenog u članku 85. Uredbe o žigu Europske unije, a ukoliko ona ne bude dostavljena, u skladu s primjenjivim zakonima.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/52


Tužba podnesena 24. studenoga 2016. – Republika Cipar protiv EUIPO-a – POCF (Pallas Halloumi)

(Predmet T-825/16)

(2017/C 022/70)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Republika Cipar (zastupnici: S. Malynicz, QC i V. Marsland, solicitor)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka postupka pred žalbenim vijećem: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Cipar)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: figurativni žig s verbalnim elementima „Pallas Halloumi” – prijava za registraciju br. 11 180 536

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 22. rujna 2016. u predmetu R 2065/2014-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u i drugoj stranci pred žalbenim vijećem snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/52


Tužba podnesena 28. studenoga 2016. – Casasnovas Bernad protiv Komisije

(Predmet T-826/16)

(2017/C 022/71)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Luis Javier Casasnovas Bernad (Santo Domingo, Dominikanska Republika) (zastupnici: S. Orlandi i T. Martin, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi i presudi,

da je odluka od 27. rujna 2016. kojom je tužiteljev ugovor raskinut poništena;

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na neprimjenjivosti članka 3. stavka 3. Odluke Komisije od 2. ožujka 2011.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na povredi članka 85. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije jer je tijelo nadležno za sklapanje ugovora o radu (AHCC) obnovilo tužiteljev ugovor na neodređeno vrijeme predviđajući klauzulu o raskidu povezanu s nastankom događaja koji se može izjednačiti s prestankom radnog odnosa.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na povredi dužne pažnje jer je, prvo, AHCC raskinuo tužiteljev ugovor prije nego je donio odluku o obnovi njegovog dopusta za osobne potrebe, drugo, postupio na taj način bez da mu je dao prvu ponudu za ponovnu integraciju i, treće, nije ga obavijestio postoje li mogućnosti u proračunu da mu se isplati naknada nakon isteka njegovog dopusta.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na povredi članka 12. (b) i članka 40. stavka 1. (a) Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije koju je počinio AHCC.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/53


Tužba podnesena 24. studenoga 2016. – QB protiv ESB-a

(Predmet T-827/16)

(2017/C 022/72)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: QB (Frankfurt na Majni, Njemačka) (zastupnik: L. Levi, odvjetnik)

Tuženik: Europska središnja banka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi da je ova tužba dopuštena i osnovana;

i posljedično,

poništi Izvješće o ocjeni za 2015. godinu i Odluku od 15. prosinca 2015., dostavljenu 7. siječnja 2016. kojom se tužitelju odbija povećanje plaće;

ako je potrebno, poništiti odluke od 2. svibnja 2016. i 15. rujna 2016. kojima se odbija tužiteljeva žalba u upravnom postupku i pritužba;

naložiti tuženiku naknadu neimovinske štete procijenjene ex aequo et bono na 15 000 eura;

naložiti tuženiku snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog odnosi se na povredu Uputa za ocjenjivanje i postupka, povredu prava obrane i povredu dužnosti brižnog postupanja, koje je tuženik počinio prihvaćajući Izvješće o ocjeni za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: sporno Izvješće o ocjeni). Tužitelj se osobito poziva na slijedeće prigovore:

nedostatak dijaloga i povreda prava obrane;

u spornom izvješću nisu navedeni načini poboljšanja te nisu utvrđeni ciljevi na način kako to zahtijevaju Upute za ocjenjivanje, što predstavlja povredu dužnosti brižnog postupanja;

izostanak intervencije odgovorne treće osobe.

2.

Drugi tužbeni razlog odnosi se na povredu pravila o objektivnosti i nepristranosti te povredu članka 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (Povelja) kojom je zahvaćeno sporno Izvješće o ocjeni.

Naime, tužitelj smatra da su posebne okolnosti ovog slučaja pokazale da ocjenjivači, a posebno naknadni ocjenjivači, nisu bili u mogućnosti izvršiti svoju ulogu na objektivan i nepristran način.

3.

Treći tužbeni razlog odnosi se na očitu pogrešku. Naime, tužitelj je iznio dokaze koji lišavaju vjerodostojnosti činjenice sadržane u spornom izvješću.

4.

Četvrtim tužbenim razlogom navodi se da se Odluka od 15. prosinca 2015., kojom je tužitelju odbijeno povećanje plaće, temelji na nezakonitom izvješću o ocjeni.

5.

Peti tužbeni razlog odnosi se na povredu Smjernica iz 2015. godine i povredu postupka te povredu članka 41. Povelje iz razloga što odluka od 15. prosinca 2015. nije obrazložena te tužitelj nije bio prethodno saslušan.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/54


Tužba podnesena 25. studenoga 2016. – CRDO Torta del Casar protiv EUIPO-a – CRDOP „Queso de la Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Predmet T-828/16)

(2017/C 022/73)

Jezik na kojem je tužba podnesena: španjolski

Stranke

Tužitelj: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Španjolska) (zastupnici: A. Pomares Caballero i M. Pomares Caballero, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena” (Castuera, Španjolska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije s verbalnim elementom „QUESO Y TORTA DE LA SERENA” – prijava za registraciju br. 10 486 447

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 26. rujna 2016. u predmetu R 2573/2014-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

preinači pobijanu odluku utvrđenjem da su u ovom slučaju ispunjeni pretpostavke primjene relativnog razloga za odbijanje registracije iz članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 13. stavkom 1. Uredbe br. 510/2006;

odnosno, podredno, poništi pobijanu odluku, i

u svakom slučaju naloži EUIPO-u snošenje vlastitih troškova i troškova tužitelja (uključujući odgovarajuće troškove postupka pred žalbenim vijećem).

Tužbeni razlozi

Povreda članka 2. stavka 2. i članka 3. stavka 1. Uredbe br. 510/2006, u vezi s člankom 13. stavkom 1. te uredbe i naposljetku, upućivanjem, povreda članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009.

Povreda članka 13. stavka 1. Uredbe br. 510/2006 i, upućivanjem, povreda članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009.

Povreda članka 75. Uredbe br. 207/2009.

Povreda općih načela pravne sigurnosti i dobre uprave.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/55


Tužba podnesena 25. studenoga 2016. – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés protiv Parlamenta

(Predmet T-829/16)

(2017/C 022/74)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (Pariz, Francuska) (zastupnik: A. Varaut, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Ureda Europskog parlamenta D106185 od 12. rujna 2016., koju je [X] priopćio 26. rujna, a kojom se proglašavaju neprihvatljivima troškovi nastali objavom MENL-ove kampanje „Schengen”;

naloži Uredu Europskog parlamenta snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na povredi načela dobre uprave koja proizlazi iz činjenice da Ured Europskog parlamenta nije bio obaviješten ni o elementima spisa ni o prigovorima koje je istaknuo Mouvement pour une Europe des nations et des libertés („MENL”).

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na tome da tužitelj ističe da je pojam „neizravnog financiranja” nacionalnih stranaka od strane europskih stranaka neprecizan pojam koji je protivan pravnoj sigurnosti.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na tome da se logotipom koji se nalazi na objavi MENL-ove kampanje „Schengen” (u daljnjem tekstu: sporni logotip) na nacionalnim državnim područjima, suprotno onome što je tuženik odabrao donošenjem odluke čije je poništenje predmet ove tužbe, prenosi kampanja isključivo europske naravi. U prilog ovom tužbenom razlogu tužitelj ističe tri glavna argumenta, odnosno:

Kampanju je organizirao sam MENL, bez pristanka ili uključivanja nacionalnih stranaka;

Kampanja i objava se odnose na problematiku na europskoj razini, onu schengenskih sporazuma;

Sporni logotip ne može prema tome biti logotip nacionalnih stranaka, nego logotip delegacija tih stranaka u okviru Europskog parlamenta.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na tome da tužitelj ističe da je sporni logotip manje veličine od logotipa MENL-a. Međutim, sudska praksa i tekstovi koji se odnose na to pitanje predviđaju sankciju samo za logotipe čija je veličina veća ili jednaka onoj europskih logotipa.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/56


Tužba podnesena 23. studenoga 2016. – Monolith Frost protiv EUIPO-a – Dovgan (PLOMBIR)

(Predmet T-830/16)

(2017/C 022/75)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Njemačka) (zastupnici: E. Liebich i S. Labesius, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Dovgan GmbH (Hamburg, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „PLOMBIR”

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 22. rujna 2016. u predmetu R 1812/2015-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da,

poništi pobijanu odluku sukladno članku 65. stavku 3. Uredbe (EZ) 207/2009;

naloži EUIPO-u snošenje troškova postupka uključujući troškove nastale u žalbenom postupku.

Tužbeni razlozi

povreda članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009;

povreda obveze obrazlaganja sukladno članku 75. prvoj rečenici Uredbe br. 207/2009.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/57


Tužba podnesena 28. studenoga 2016. – Kabushiki Kaisha Zoom protiv EUIPO-a – Leedsworld (ZOOM)

(Predmet T-831/16)

(2017/C 022/76)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokio, Japan) (zastupnik: M. de Arpe Tejero, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pennsylvania, Sjedinjene Države)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „ZOOM” – prijava za registraciju br. 11 766 111

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 7. rujna 2016. u predmetu R 1235/2015-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

odbije u cijelosti žig Europske unije br. 11 766 111 „ZOOM” za razred 9;

naloži EUIPO-u i intervenijentu snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/57


Tužba podnesena 2. prosinca 2016. – Cipar protiv EUIPO-a – POCF (COWBOYS HALLOUMI)

(Predmet T-847/16)

(2017/C 022/77)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Republika Cipar (zastupnici: S. Malynicz, QC, i V. Marsland, Solicitor)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) (Latsia, Cipar)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije u boji s verbalnim elementima „COWBOYS HALLOUMI” – prijava za registraciju br. 11 281 375

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 22. rujna 2016. u predmetu R 2781/2014-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/58


Tužba podnesena 5. prosinca 2016. – Techniplan protiv Komisjie

(Predmet T-853/16)

(2017/C 022/78)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Techniplan Srl (Rim, Italija) (zastupnici: R. Giuffrida i A. Bonavita, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi da je Europska komisija povrijedila članak 265. UFEU-a jer se nije očitovala o zahtjevu koji je Techniplan poslao sa službenim pismom opomene;

odredi obvezu činidbe predviđenu u članku 266. UFEU-a i iznos na ime naknade štete za svaki dan kašnjenja izvršenja, kao i da tuženiku naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelj je inženjersko poduzeće kojem je dodijeljen niz projekata u afričkim zemljama (nadzor i praćenje radova planiranja i asfaltiranja ceste Banikoara-Kandi u Beninu, nadzor radova na cesti RN32 Ouallah-Miringoni na Komorima, praćenje radova redovnog održavanja asfaltiranih cesta na Anjouanu i Moheliju, na Komorima, praćenje i nadzor radova redovnog održavanja na Grande Comoreu, na Komorima, nadzor i praćenje radova izgradnje državne ceste br. 1 Kinkala-Mindouli u Kongu, nadzor i praćenje radova planiranja i asfaltiranja ceste Bouar-Fambélé u Srednjeafričkoj Republici, te pripremanje i monitoring radova u okviru PA PNDS-a u Demokratskoj Republici Kongo).

Tužitelj u tom pogledu navodi da su svi projekti zaključeni i provjereni od strane nacionalnih naručitelja, te da su sve odgovarajuće račune platila i odobrila tijela Europske komisije, koja financira projekte. Tvrdi, međutim, da su računi sasvim neočekivano bili samo dijelom podmirivani. Tužitelj tvrdi da je Komisija čak primjenjivala sankciju koja nije pobliže pojašnjena u korist Europskog fonda za razvoj, a da za to nije postojao precizni prigovor. Konkretno tvrdi da Europska komisija određuje arbitrarno kompenziranje tražbina koje potražuje Techniplan s dugovanjima koja nisu pobliže precizirana.

Protiv takve mjere tužitelj je uputio službeno pismo opomene na temelju članka 265. UFEU-a, pozvavši Europsku komisiju na donošenje pravnog akta ili službeno očitovanje o njegovu zahtjevu za plaćanje te o stvarnoj naravi izrečenih sankcija.

Tužitelj u prilog osnovanosti tužbe navodi da su nadležna tijela Europske komisije postupala protivno načelu pravne sigurnosti i transparentnosti. Ta je činjenica ozbiljno narušila subjektivnu pravnu poziciju društva Techniplan, koje je s druge strane imalo pravo na legitimna očekivanja da sa sigurnošću u svakom trenutku i u svakoj situaciji zna koja su njegova prava i obveze koje uostalom jamče i norme predviđene pravom Unije.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/59


Tužba podnesena 5. prosinca 2016. – Rare Hospitality International protiv EUIPO-a (LONGHORN STEAKHOUSE)

(Predmet T-856/16)

(2017/C 022/79)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Rare Hospitality International, Inc. (Orlando, Florida, Sjedinjene Države) (zastupnik: I. Lázaro Betancor, lawyer)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred OHIM-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „LONGHORN STEAKHOUSE”– prijava za registraciju br. 13 948 682

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. rujna 2016. u predmetu R 2149/2015-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

EUIPO-u naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

Povreda članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 207/2009;

Povreda načela jednakog postupanja i dobre uprave.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/60


Rješenje Općeg suda od 14. studenoga 2016. – Trost Auto Service Technik protiv EUIPO-a (AUTOSERVICE.COM)

(Predmet T-259/16) (1)

(2017/C 022/80)

Jezik postupka: njemački

Predsjednik šestog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 251, 11. 7. 2016.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/60


Rješenje Općeg suda od 29. studenoga 2016. – Gulli protiv EUIPO-a – Laverana (Lybera)

(Predmet T-284/16) (1)

(2017/C 022/81)

Jezik postupka: engleski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 270, 25. 7. 2016.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/60


Rješenje Općeg suda od 21. studenoga 2016. – TBWA\London protiv EUIPO-a (MEDIA ARTS LAB)

(Predmet T-361/16) (1)

(2017/C 022/82)

Jezik postupka: engleski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 314, 29. 8. 2016.


23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/60


Rješenje Općeg suda od 14. studenoga 2016. – Dulière protiv Komisije

(Predmet T-503/16) (1)

(2017/C 022/83)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik šestog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 129, 4. 5. 2013. (predmet prvotno upisan pred Službeničkim sudom Europske unije pod brojem F-15/13 i prenesen na Opći sud Europske unije 1.9.2016)