ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 392

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 59.
24. listopada 2016.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2016/C 392/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1

 

Opći sud

2016/C 392/02

Izbor predsjednika Općeg suda

2

2016/C 392/03

Izbor potpredsjednika Općeg suda

2

2016/C 392/04

Izbor predsjednikâ vijećâ

2

2016/C 392/05

Osnivanje vijećâ i raspored sudaca u vijećima

2


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2016/C 392/06

Predmet C-374/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. srpnja 2016. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Rochus Geissel als Insolvenzverwalter über das Vermögen der RGEX GmbH i. L. protiv Finanzamt Neuss

5

2016/C 392/07

Predmet C-375/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. srpnja 2016. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Finanzamt Bergisch Gladbach protiv Igora Butina

6

2016/C 392/08

Predmet C-409/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. srpnja 2016. uputio Symvoulio tis Epikrateias (Grčka) – Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Paideias kai Thriskevmaton protiv Maria-Eleni Kalliri

6

2016/C 392/09

Predmet C-415/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. srpnja 2016. uputio Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugal) – David Fernando Leal da Fonseca protiv Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, S.A.

7

2016/C 392/10

Predmet C-419/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. srpnja 2016. uputio Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen (Italija) – Sabine Simma Federspiel protiv Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

8

2016/C 392/11

Predmet C-420/16 P: Žalba koju su 28. srpnja 2016. podnijeli Balázs-Árpád Izsák i Attila Dabis protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 10. svibnja 2016. u predmetu T-529/13, Balázs-Árpád Izsák i Attila Dabis protiv Europske komisije

8

2016/C 392/12

Predmet C-421/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. srpnja 2016. uputio Conseil d'État (Francuska) – Ministre des finances et des comptes publics protiv Marc Lassus

9

2016/C 392/13

Predmet C-429/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. kolovoza 2016. uputio Sąd Okręgowy w Łodzi (Poljska) – Małgorzata Ciupa i dr. protiv II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi, sada Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o. o. w Łodzi

10

2016/C 392/14

Predmet C-436/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. kolovoza 2016. uputio Areios Pagos (Grčka) – Georgios Leventis, Nikolaos Vafias protiv Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

11

2016/C 392/15

Predmet C-438/16 P: Žalba koju je 4. kolovoza 2016. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 26. svibnja 2016. u spojenim predmetima T-479/11 i T-157/12

12

2016/C 392/16

Predmet C-454/16 P: Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Global Steel Wire, S.A. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias i dr. protiv Komisije

12

2016/C 392/17

Predmet C-455/16 P: Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías i dr. protiv Komisije

13

2016/C 392/18

Predmet C-456/16 P: Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Trefilerías Quijano, S.A. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías i dr. protiv Komisije

14

2016/C 392/19

Predmet C-457/16 P: Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Global Steel Wire, S.A. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias i dr. protiv Komisije

14

2016/C 392/20

Predmet C-458/16 P: Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias i dr. protiv Komisije

16

2016/C 392/21

Predmet C-459/16 P: Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias i dr. protiv Komisije

17

2016/C 392/22

Predmet C-460/16 P: Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Trefilerías Quijano, SA protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias i dr. protiv Komisije

18

2016/C 392/23

Predmet C-461/16 P: Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias i dr. protiv Komisije

19

 

Opći sud

2016/C 392/24

Predmet T-219/13: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Ferracci protiv Komisije (Državne potpore — Općinski porez na nekretnine — Oslobođenje odobreno nekomercijalnim subjektima koji obavljaju posebne djelatnosti — Jedinstven tekst poreza na dohodak — Oslobođenje od jedinstvenog općinskog poreza — Odluka čijim se jednim dijelom utvrđuje nepostojanje državne potpore, a drugim da je potpora nespojiva s unutarnjim tržištem — Tužba za poništenje — Regulatorni akt koji ne podrazumijeva provedbene mjere — Izravni utjecaj — Dopuštenost — Apsolutna nemogućnost povrata — Članak 14. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 659/1999 — Obveza obrazlaganja)

22

2016/C 392/25

Predmet T-471/13: Presuda Općeg suda od 8. rujna 2016. – Xellia Pharmaceuticals i Alpharma protiv Komisije (Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Tržište lijekova za liječenje depresije koji sadržavaju farmaceutski djelatnu tvar citalopram — Pojam ograničenja tržišnog natjecanja prema cilju — Moguće tržišno natjecanje — Generički lijekovi — Zapreke ulasku na tržište koje su posljedica postojanja patenata — Sporazum sklopljen između nositelja patenata i poduzetnika za proizvodnju generičkih lijekova — Trajanje Komisijine istrage — Prava obrane — Novčane kazne — Pravna sigurnost — Načelo zakonitosti kazni)

22

2016/C 392/26

Predmet T-675/13: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – K Chimica protiv ECHA-e (REACH — Naknada za registraciju tvari — Smanjena naknada odobrena mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima — Pogreška u izjavi o veličini poduzeća — Preporuka 2003/361/EZ — Odluka kojom se određuje administrativna pristojba — Određivanje veličine poduzeća — Ovlast ECHA-e)

23

2016/C 392/27

Predmet T-17/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – U4U i dr. protiv Parlamenta i Vijeća (Posebne odredbe i odstupanja koja se primjenjuju na dužnosnike koji rade u trećoj zemlji — Karijera dužnosnika koji se nalazi u razredu administratora — Izmjena Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije — Uredba (EU, Euratom) br. 1023/2013 — Nepravilnosti tijekom postupka donošenja akata — Propuštanje savjetovanja s odborom za Pravilnik o osoblju i sindikatima)

24

2016/C 392/28

Predmet T-54/14: Presuda Općeg suda od 8. rujna 2016. – Goldfish i dr. protiv Komisije (Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Belgijsko, njemačko, francusko i nizozemsko tržište sjevernomorskim kozicama — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 101. UFEU-a — Utvrđivanje cijena i podjela obujma prodaje — Dopuštenost dokaza — Korištenje tajnih snimki telefonskih razgovora kao dokaza — Ocjena sposobnosti plaćanja — Neograničena nadležnost)

24

2016/C 392/29

Predmet T-76/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Morningstar protiv Komisije (Tržišno natjecanje — Zlouporaba vladajućeg položaja — Svjetsko tržište konsolidiranih prijenosa podataka u realnom vremenu — Odluka kojom obveze koje je ponudio poduzetnik u vladajućem položaju postaju obvezujuće — Članak 9. Uredbe (EZ) br. 1/2003)

25

2016/C 392/30

Predmet T-121/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – PT Pelita Agung Agrindustri protiv Vijeća (Damping — Uvoz biodizela podrijetlom iz Indonezije — Konačna antidampinška pristojba — Članak 2. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 — Uobičajena vrijednost — Troškovi proizvodnje)

26

2016/C 392/31

Predmeti T-353/14 i T-17/15: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Italija protiv Komisije (Pravila o jeziku — Obavijest o otvorenom natječaju za zapošljavanje administratora — Izbor drugog jezika između triju jezika — Uredba br. 1. — Članak 1.d stavak 1., članak 27. i članak 28. točka (f) Pravilnika o osoblju — Načelo zabrane diskriminacije — Proporcionalnost)

26

2016/C 392/32

Predmet T-456/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – TAO-AFI i SFIE-PE protiv Parlamenta i Vijeća (Primici od rada i mirovine dužnosnika i službenika Unije — Godišnje usklađivanje — Uredbe (EU) br. 422/2014 i 423/2014 — Nepravilnosti tijekom postupka donošenja akata — Nesavjetovanje sa sindikatima)

27

2016/C 392/33

Predmet T-587/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Crosfield Italia protiv ECHA-e (REACH — Naknada za registraciju tvari — Smanjenje odobreno mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima — Pogreška u izjavi o veličini poduzeća — Preporuka 2003/361/EZ — Odluka kojom se određuje upravna pristojba — Obveza obrazlaganja)

28

2016/C 392/34

Predmet T-709/14: Presuda Općeg suda od 9. rujna 2016. – Tri-Ocean Trading protiv Vijeća (Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Sirije — Zamrzavanje financijskih sredstava — Pogreška u ocjeni)

28

2016/C 392/35

Predmet T-719/14: Presuda Općeg suda od 9. rujna 2016. – Tri Ocean Energy protiv Vijeća (Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Sirije — Zamrzavanje financijskih sredstava — Pogreška u ocjeni)

29

2016/C 392/36

Predmet T-755/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Herbert Smith Freehills protiv Komisije Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti koji se odnose na rasprave koje su prethodile donošenju Direktive o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda — Uskraćivanje pristupa — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu pravnog savjetovanja — Prava obrane — Prevladavajući javni interes

30

2016/C 392/37

Predmet T-796/14: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Philip Morris protiv Komisije (Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti sastavljeni u okviru pripremnih radova za donošenje Direktive o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda — Uskraćivanje pristupa — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu sudskog postupka i pravnog savjetovanja — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu procesa odlučivanja — Prevladavajući javni interes)

30

2016/C 392/38

Predmet T-830/14: Presuda Općeg suda od 9. rujna 2016. – Farahat protiv Vijeća (Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Sirije — Zamrzavanje financijskih sredstava — Pogreška u ocjeni)

31

2016/C 392/39

Predmet T-18/15: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Philip Morris protiv Komisije (Pristup dokumentima — Uredba (EZ) br. 1049/2001 — Dokumenti nastali u okviru pripremnih radova za donošenje direktive o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda — Odbijanje pristupa — Izuzeće u vezi sa zaštitom sudskih postupaka — Izuzeće koje se odnosi na zaštitu postupka odlučivanja — Prava obrane — Prevladavajući javni interes)

32

2016/C 392/40

Predmet T-57/15: Presuda Općeg suda od 14. rujna 2016. – Trajektna luka Split protiv Komisije (Državne potpore — Lučke usluge — Navodna potpora u korist javnog trajektnog operatera Jadrolinija — Određivanje tarife lučkih usluga od strane hrvatskih tijela u luci Split u pogledu unutarnjeg prometa koja je navodno niža od tarifa koje se primjenjuju u drugim hrvatskim lukama i od tarifa koje se primjenjuju za međunarodni promet — Privatni operater koji ima navodno isključivu koncesiju za iskorištavanje putničkog terminala luke Split — Odluka kojom se utvrđuje nepostojanje državne potpore — Pojam potpore — Državna sredstva)

32

2016/C 392/41

Predmet T-146/15: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2016. – hyphen protiv EUIPO-a – Skylotec (Prikaz poligona) (Žig Europske unije — Postupak opoziva — Figurativni žig Europske unije koji prikazuje poligon — Stvarna uporaba žiga — Članak 15. stavak 1. drugi podstavak točka (a) i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Oblik koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga)

33

2016/C 392/42

Predmet T-152/15 P: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2016. – Komisija protiv Kakol (Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Otvoreni natječaj — Odbijanje pristupa kandidatu — Nepriznavanje diplome — Pristup prethodnom natječaju — Uvjeti sličnih natječaja — Obveza obrazlaganja)

34

2016/C 392/43

Predmet T-159/15: Presuda Općeg suda od 9. rujna 2016. – Puma protiv EUIPO-a – Gemma Group (prikaz mačke u skoku) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje mačku u skoku — Raniji međunarodni figurativni žigovi koji prikazuju mačku u skoku — Relativni razlog za odbijanje — Dobra uprava — Dokaz o ugledu ranijih žigova — Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009)

34

2016/C 392/44

Predmet T-207/15: Presuda Općeg suda od 14. rujna 2016. – National Iranian Tanker Company protiv Vijeća (Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja poduzete protiv Irana s ciljem sprečavanja širenja nuklearnog oružja — Zamrzavanje financijskih sredstava — Pravomoćnost — Pravo na djelotvoran pravni lijek — Pogreška u ocjeni — Prava obrane — Pravo vlasništva — Proporcionalnost)

35

2016/C 392/45

Predmet T-358/15: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Arrom Conseil protiv EUIPO-a – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije Roméo has a Gun by Romano Ricci — Raniji verbalni žigovi Europske unije NINA RICCI i RICCI — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Neosnovano iskorištavanje razlikovnoga karaktera ili ugleda ranijih žigova — Narušavanje ugleda — Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009)

36

2016/C 392/46

Predmet T-371/15: Presuda Općeg suda od 14. srpnja 2016. – Preferisco Foods protiv EUIPO-a – Piccardo & Savore’ (PREFERISCO) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije PREFERISCO — Raniji verbalni žig Europske unije I PREFERITI — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

36

2016/C 392/47

Predmet T-390/15: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2016. – Perfetti Van Melle Benelux protiv EUIPO-a – PepsiCo (3D) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije 3D — Raniji verbalni i figurativni žigovi Europske unije 3D’S i 3D’s — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009)

37

2016/C 392/48

Predmet T-408/15: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2016. – Globo Comunicação e Participações protiv EUIPO-a (zvučni žig) (Žig Europske unije — Prijava zvučnog žiga — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Obveza obrazlaganja — Članak 75. Uredbe br. 207/2009)

38

2016/C 392/49

Predmet T-410/15 P: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2016. – Pohjanmäki protiv Vijeća (Žalba — Javna služba — Dužnosnici — Promaknuće — Promaknuća za 2013. — Uloge tijela za imenovanje i savjetodavnih komisija za promaknuća — Izostanak izvješća o ocjenjivanju — Izostanak uvida članova savjetodavnih komisija za promaknuća u izvješća o ocjenjivanju — Spojivost funkcija sastavljača izvješća pri savjetodavnim komisijama za promaknuća i bivšeg ocjenjivača — Jednako postupanje — Obveza obrazlaganja)

38

2016/C 392/50

Predmet T-453/15: Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Trinity Haircare protiv EUIPO-a – Advance Magazine Publishers (VOGUE) (Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Figurativni žig Europske unije VOGUE — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje opisnog karaktera — Razlikovni karakter — Članak 52. stavak 1. točka (a) u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Loša vjera — Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009)

39

2016/C 392/51

Predmet T-479/15: Presuda Općeg suda od 14. rujna 2016. – Lotte protiv EUIPO-a – Kuchenmeister (KOALA LAND) (Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava za registraciju verbalnog žiga Europske unije KOALA LAND — Raniji nacionalni verbalni žig KOALA — Djelomično odbijanje prijave za registraciju — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Stvarna uporaba — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe br. 207/2009)

39

2016/C 392/52

Predmet T-557/15 P: Presuda Općeg suda od 9. rujna 2016. – De Esteban Alonso protiv Komisije (Žalba — Javna služba — Članak 24. Pravilnika o osoblju — Zahtjev za pomoć — Kazneni postupak pred nacionalnim sudom — Odluka institucije da postavi imovinskopravni zahtjev — Odbacivanje tužbe kao očito neosnovane u prvostupanjskom postupku — Postupovne nepravilnosti — Uvjeti primjene članka 24. Pravilnika o osoblju)

40

2016/C 392/53

Predmet T-563/15: Presuda Općeg suda od 13. rujna 2016. – Paglieri Sell System protiv EUIPO-a (APOTEKE) (Žig Europske unije — Prijava figurativnog žiga APOTEKE — Apsolutni razlog za odbijanje — Razlikovni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 — Obveza obrazlaganja — Članak 75. Uredbe br. 207/2009)

41

2016/C 392/54

Predmet T-424/16: Tužba podnesena 5. kolovoza 2016. – Gifi Diffusion protiv EUIPO-a – Crocs (Footwear)

41

2016/C 392/55

Predmet T-442/16: Tužba podnesena 4. kolovoza 2016. – Šroubárna Ždánice protiv Vijeća

42

2016/C 392/56

Predmet T-459/16: Tužba podnesena 19. kolovoza 2016. – Španjolska protiv Komisije

42

2016/C 392/57

Predmet T-462/16: Tužba podnesena 22. kolovoza 2016. – Portugal protiv Komisije

43

2016/C 392/58

Predmet T-463/16: Tužba podnesena 22. kolovoza 2016. – Portugal protiv Komisije

44

2016/C 392/59

Predmet T-619/16: Tužba podnesena 30. kolovoza 2016. – Sicignano protiv EUIPO-a – Inprodi (GiCapri a giacchett’e capri)

45

2016/C 392/60

Predmet T-621/16: Tužba podnesena 29. kolovoza 2016. – České dráhy protiv Komisije

46

2016/C 392/61

Predmet T-627/16: Tužba podnesena 31. kolovoza 2016. – Češka Republika protiv Komisije

47

2016/C 392/62

Predmet T-631/16: Tužba podnesena 2. rujna 2015. – Remag Metallhandel i Jaschinsky protiv Komisije

47

2016/C 392/63

Predmet T-638/16: Tužba podnesena 7. rujna 2016. – Deichmann protiv EUIPO-a – Vans (prikaz trake na bočnoj strani cipele)

48

2016/C 392/64

Predmet T-640/16: Tužba podnesena 8. rujna 2016. – GEA Group protiv Komisije

49

2016/C 392/65

Predmet T-642/16: Tužba podnesena 12. rujna 2016. – Iame protiv EUIPO-a – Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)

50


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/1


Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

(2016/C 392/01)

Posljednja objava

SL C 383, 17.10.2016.

Prethodne objave

SL C 371, 10.10.2016.

SL C 364, 3.10.2016.

SL C 350, 26.9.2016.

SL C 343, 19.9.2016.

SL C 335, 12.9.2016.

SL C 326, 5.9.2016.

Ti su tekstovi dostupni na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Opći sud

24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/2


Izbor predsjednika Općeg suda

(2016/C 392/02)

Suci Općeg suda 20. rujna 2016., u skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika, izabrali su suca Marca Jaegera za predsjednika Općeg suda za razdoblje od 20. rujna 2016. do 31. kolovoza 2019.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/2


Izbor potpredsjednika Općeg suda

(2016/C 392/03)

Suci Općeg suda 20. rujna 2016., u skladu s člankom 9. stavkom 4. Poslovnika, izabrali su suca Marca van der Woudea za potpredsjednika Općeg suda za razdoblje od 20. rujna 2016. do 31. kolovoza 2019.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/2


Izbor predsjednikâ vijećâ

(2016/C 392/04)

Opći sud 21. rujna 2016., u skladu s člankom 18. Poslovnika, izabrao je Irenu Pelikánovu, Miru Preka, Stena Frimodta Nielsena, Heikkija Kanninena, Dimitriosa Gratsiasa, Guida Berardisa, Vesnu Tomljenović, Anthonyja Michaela Collinsa i Stéphanea Gervasonija za predsjednike vijećâ od tri suca i od pet sudaca za razdoblje od 21. rujna 2016 do 31. kolovoza 2019.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/2


Osnivanje vijećâ i raspored sudaca u vijećima

(2016/C 392/05)

Opći sud, koji čine 44 člana, 21. rujna 2016. odlučio je osnovati šest vijeća od pet sudaca, koja mogu zasjedati u sastavu od pet sudaca ili tri suca, raspoređenih u dva podsastava, i tri vijeća od četiri suca, koja mogu zasjedati u sastavu od pet sudaca ili tri suca, raspoređena u tri podsastava, za razdoblje od 21. rujna 2016. do 31. kolovoza 2019., dok je 26. rujna 2016. odlučio u ta vijeća rasporediti suce za razdoblje od 26. rujna 2016. do 31. kolovoza 2019. na sljedeći način:

Prvo prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

Irena Pelikánová, predsjednica vijeća, Virgilijus Valančius, Paul Nihoul, Jesper Svenningsen i Ulf Öberg, suci.

Prvo vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

Irena Pelikánová, predsjednica vijeća;

(a)

Paul Nihoul i Jesper Svenningsen, suci;

(b)

Virgilijus Valančius i Ulf Öberg, suci.

Drugo prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

Miro Prek, predsjednik vijeća, Eugène Buttigieg, Fredrik Schalin, Barna Berke i Maria José Costeira, suci.

Drugo vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

Miro Prek, predsjednik vijeća;

(a)

Fredrik Schalin i Maria José Costeira, suci;

(b)

Eugène Buttigieg i Barna Berke, suci.

Treće prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

Sten Frimodt Nielsen, predsjednik vijeća, Viktor Kreuschitz, Ian Stewart Forrester, Nina Półtorak i Ezio Perillo, suci.

Treće vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

Sten Frimodt Nielsen, predsjednik vijeća;

(a)

Ian Stewart Forrester i Ezio Perillo, suci;

(b)

Viktor Kreuschitz i Nina Półtorak, suci.

Četvrto prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

Heikki Kanninen, predsjednik vijeća, Juraj Schwarcz, Constantinos Iliopoulos, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín i Inga Reine, suci.

Četvrto vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

Heikki Kanninen, predsjednik vijeća;

(a)

Juraj Schwarcz i Constantinos Iliopoulos, suci;

(b)

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín i Inga Reine, suci.

Peto prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

Dimitrios Gratsias, predsjednik vijeća, Ingrida Labucka, Alfred Dittrich, Ignacio Ulloa Rubio i Peter George Xuereb, suci.

Peto vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

Dimitrios Gratsias, predsjednik vijeća;

(a)

Alfred Dittrich i Peter George Xuereb, suci;

(b)

Ingrida Labucka i Ignacio Ulloa Rubio, suci.

Šesto prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

Guido Berardis, predsjednik vijeća, Savvas Papasavvas, Dean Spielmann, Zoltán Csehi i Octavia Spineanu-Matei, suci.

Šesto vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

Guido Berardis, predsjednik vijeća;

(a)

Savvas Papasavvas i Octavia Spineanu-Matei, suci;

(b)

Dean Spielmann i Zoltán Csehi, suci.

Sedmo prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

Vesna Tomljenović, predsjednica vijeća, Mariyana Kancheva, Egidijus Bieliūnas, Anna Marcoulli i Alexander Kornezov, suci.

Sedmo vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

Vesna Tomljenović, predsjednica vijeća;

(a)

Egidijus Bieliūnas i Alexander Kornezov, suci;

(b)

Egidijus Bieliūnas i Anna Marcoulli, suci;

(c)

Anna Marcoulli i Alexander Kornezov, suci.

Osmo prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

Anthony Michael Collins, predsjednik vijeća, Mariyana Kancheva, Lauri Madise, René Barents i Jan M. Passer, suci.

Osmo vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

Anthony Michael Collins, predsjednik vijeća;

(a)

René Barents i Jan M. Passer, suci;

(b)

Mariyana Kancheva i René Barents, suci;

(c)

Mariyana Kancheva i Jan M. Passer, suci.

Deveto prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

Stéphane Gervasoni, predsjednik vijeća, Egidijus Bieliūnas, Lauri Madise, Ricardo da Silva Passos i Krystyna Kowalik-Bańczyk, suci.

Deveto vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

Stéphane Gervasoni, predsjednik vijeća;

(a)

Lauri Madise i Ricardo da Silva Passos, suci;

(b)

Lauri Madise i Krystyna Kowalik-Bańczyk, suci;

(c)

Ricardo da Silva Passos i Krystyna Kowalik-Bańczyk, suci.

Tri vijeća sastavljena od četiri suca zasjedat će s petim sucem koji će se priključiti iz jednog od dvaju drugih vijeća od četiri suca, osim predsjednika vijeća, pri čemu će se taj sudac odrediti na razdoblje od jedne godine u skladu s redoslijedom predviđenim člankom 8. Poslovnika. Tako će sedmo vijeće biti prošireno dodavanjem suca iz osmog vijeća, osmo vijeće dodavanjem suca iz devetog vijeća, a deveto vijeće dodavanjem suca iz sedmog vijeća.


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud

24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/5


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. srpnja 2016. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Rochus Geissel als Insolvenzverwalter über das Vermögen der RGEX GmbH i. L. protiv Finanzamt Neuss

(Predmet C-374/16)

(2016/C 392/06)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Rochus Geissel, u svojstvu stečajnog upravitelja društva RGEX GmbH i. L.

Tuženik: Finanzamt Neuss

Prethodna pitanja

1.

Smatra li se da račun, potreban za ostvarivanje prava na odbitak pretporeza prema članku 168. točki (a) u vezi s člankom 178. točkom (a) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (1), sadržava „punu adresu” u smislu članka 226. točke 5. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, ako je poduzetnik koji obavlja isporuku, u računu koji je izdao za tu isporuku, naveo adresu na kojoj doduše može primati poštanske pošiljke, ali na njoj ne obavlja nikakvu gospodarsku djelatnost?

2.

Je li članku 168. točki (a) u vezi s člankom 178. točkom (a) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, uz poštovanje načela djelotvornosti, protivna nacionalna praksa prema kojoj se dobra vjera primatelja isporuke u pogledu ispunjenja pretpostavki za odbitak pretporeza može uzeti u obzir samo u okviru posebnog postupka na temelju pravičnosti, a ne i u postupku utvrđivanja porezne obveze? Može li se u tom dijelu pozivati na članak 168. točku (a) u vezi s člankom 178. točkom (a) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost?


(1)  SL L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/6


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. srpnja 2016. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Finanzamt Bergisch Gladbach protiv Igora Butina

(Predmet C-375/16)

(2016/C 392/07)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Finanzamt Bergisch Gladbach

Tuženik: Igor Butin

Prethodna pitanja

1.

Je li člankom 226. točkom 5. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (Direktiva o PDV-u) (1) propisano navođenje adrese poreznog obveznika na kojoj obavlja svoje gospodarske djelatnosti?

2.

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje:

(a)

Je li za navođenje adrese prema članku 226. točki 5. Direktive o PDV-u dovoljno navesti adresu poštanskog pretinca?

(b)

Koju adresu u računu treba navesti porezni obveznik koji se bavi poslovnom djelatnošću (npr. e-trgovina), a nema nikakav poslovni prostor?

3.

U slučaju da formalne pretpostavke u pogledu sadržaja računa iz članka 226. Direktive o PDV-u nisu ispunjene, treba li automatski odobriti odbitak pretporeza ako nije riječ o utaji poreza ili ako porezni obveznik nije znao i nije mogao znati da sudjeluje u prijevari ili pak načelo zaštite legitimnih očekivanja u tom slučaju zahtijeva da je porezni obveznik učinio sve što se od njega može razumno očekivati kako bi provjerio točnost sadržaja računa?


(1)  SL L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/6


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. srpnja 2016. uputio Symvoulio tis Epikrateias (Grčka) – Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Paideias kai Thriskevmaton protiv Maria-Eleni Kalliri

(Predmet C-409/16)

(2016/C 392/08)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Symvoulio tis Epikrateias (Grčka)

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Paideias kai Thriskevmaton

Tuženik: Maria-Eleni Kalliri

Prethodna pitanja

Je li članak 1. stavak 1. Predsjedničke uredbe 90/2003, kojim je izmijenjen članak 2. stavak 1. Predsjedničke uredbe 4/1995 i prema kojemu civilni kandidata u školama za časnike i policajce pri Policijskoj akademiji moraju, među ostalim zahtijevanim preduvjetima, „imati stas (muškarci i žene) od najmanje 1 metra i 70 centimetra”, u skladu s odredbama direktiva 76/207/EEZ (1), 2002/73/EZ (2) i 2006/54/EZ (3), kojima se zabranjuje svaka neizravna diskriminacija na temelju spola u pogledu pristupa zapošljavanju, strukovnom osposobljavanju i napredovanju te uvjeta rada u javnom sektoru (osim ako se takvo u stvarnosti različito postupanje temelji na čimbenicima koji se mogu objektivno opravdati i koji nisu ni na koji način povezani s diskriminacijom na temelju spola te ako ne prelazi ono što je prikladno i potrebno radi postizanja cilja koji se tom mjerom želi postići)?


(1)  Direktiva Vijeća 76/207/EEZ od 9. veljače 1976. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pogledu pristupa zapošljavanju, strukovnom osposobljavanju i napredovanju te uvjeta rada (SL 1976., L 39, str. 40.).

(2)  Direktiva 2002/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. rujna 2002 o izmjeni Direktive Vijeća 76/207/EEZ od 9. veljače 1976. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pogledu pristupa zapošljavanju, strukovnom osposobljavanju i napredovanju te uvjeta rada (SL 2002., L 26, str. 1.).

(3)  Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (SL 2006., L 204, str. 23.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 246.)


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/7


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. srpnja 2016. uputio Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugal) – David Fernando Leal da Fonseca protiv Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, S.A.

(Predmet C-415/16)

(2016/C 392/09)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Judicial da Comarca do Porto

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: David Fernando Leal da Fonseca

Tuženik: Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, S.A.

Prethodna pitanja

1.

U svjetlu članka 5. Direktive Vijeća 93/104/EZ (1) od 23. studenoga 1993., članka 5. Direktive 2003/88/EZ (2) Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. i članka 31. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, treba li se u slučaju radnika koji rade u smjenama s rotacijskim razdobljima odmora, koji su zaposleni u poslovnoj jedinici koja je otvorena sve dane u tjednu, ali u kojoj ne postoje neprekidna proizvodna razdoblja od 24 sata na dan, nužno odobriti obvezan dan odmora, na koji radnik ima pravo u okviru svakog razdoblja od sedam dana, odnosno barem sedmi dan nakon šest dana uzastopnog rada?

2.

Je li s navedenim direktivama i odredbama usklađeno tumačenje da je u odnosu na te radnike poduzetnik slobodan odabrati dane u kojima će radniku unutar svakog tjedna odobriti odmore na koje radnik ima pravo na način da radnika može obvezati, a da pritom ne nadoknadi dodatne sate, da uzastopno radi do deset dana?

3.

Je li s navedenim direktivama i odredbama usklađeno tumačenje da se neprekidno razdoblje od 24 sata odmora može odobriti na bilo koji kalendarski dan određenog razdoblja od sedam kalendarskih dana te da se sljedeće neprekidno razdoblje od 24 sata odmora (na koje se nadodaje 11 sati dnevnog odmora) također može odobriti na bilo koji kalendarski dan razdoblja od sedam kalendarskih dana koji slijede prethodnom navedenom razdoblju?


(1)  Direktiva Vijeća 93/104/EZ od 23. studenoga 1993. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL 1993, L 307, str. 18.) [neslužbeni prijevod]

(2)  Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL 2003., L 299, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/8


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. srpnja 2016. uputio Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen (Italija) – Sabine Simma Federspiel protiv Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

(Predmet C-419/16)

(2016/C 392/10)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: Sabine Simma Federspiel

Tuženik: Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 2. stavak 1. točku (c) Direktive 75/363/EEZ (1), kako je izmijenjen Direktivom 82/76/EEZ (2), kao i prilog koji se tamo navodi tumačiti na način da im se protivi pravno pravilo unutarnjeg prava, poput onog primjenjivog u glavnom postupku, kojim se plaćanje naknade koja je namijenjena liječnicima specijalizantima uvjetuje podnošenjem izjave liječnika korisnika o preuzimanju obveze rada u trajanju od najmanje pet godina u Službi za javno zdravstvo Provincie Autonoma di Bolzano koja se ima izvršiti u razdoblju od deset godina počevši od dana uspješno završene specijalizacije te kojim se izričito dopušta Provinciji Autonoma di Bolzano, subjektu koji financira isplatu naknade, da, u slučaju potpunog nepoštovanja takve obveze, ostvari povrat iznosa u visini do 70 % odobrene naknade, uvećanog za zakonske kamate koje se obračunavaju počevši od dana kada je upravno tijelo izvršilo pojedinačne uplate?

2.

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje, protivi li se načelu slobodnog kretanja radnika iz članka 45. UFEU-a pravno pravilo unutarnjeg prava, poput onog primjenjivog u glavnom postupku, kojim se plaćanje naknade koja je namijenjena liječnicima specijalizantima uvjetuje podnošenjem izjave liječnika korisnika o preuzimanju obveze rada u trajanju od najmanje pet godina u Službi za javno zdravstvo Provincie Autonoma di Bolzano koji se ima izvršiti u razdoblju od deset godina počevši od dana uspješno završene specijalizacije te kojim se izričito dopušta Provinciji Autonoma di Bolzano, subjektu koji financira isplatu naknade, da, u slučaju potpunog nepoštovanja takve obveze, ostvari povrat iznosa u visini do 70 % odobrene naknade, uvećanog za zakonske kamate koje se obračunavaju počevši od dana kada je upravno tijelo izvršilo pojedinačne uplate?


(1)  Direktiva Vijeća 75/363/EEZ od 16. lipnja 1975. o usklađivanju odredbi utvrđenih zakonima i drugim propisima u vezi s djelatnosti liječnika (SL L 167, 30.6.1975., str. 14.)

(2)  Direktiva Vijeća 82/76/EEZ od 26. siječnja 1982. o izmjeni Direktive 75/362/EEZ o uzajamnom priznavanju diploma, svjedodžbi i drugih dokaza o formalnim kvalifikacijama u medicini, uključujući i mjere za lakše ostvarivanje prava na poslovni nastan i slobode pružanja usluga i Direktive 75/363/EEZ o usklađivanju odredbi utvrđenih zakonima i drugim propisima u vezi s djelatnosti liječnika (SL L 43, str. 21.).


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/8


Žalba koju su 28. srpnja 2016. podnijeli Balázs-Árpád Izsák i Attila Dabis protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 10. svibnja 2016. u predmetu T-529/13, Balázs-Árpád Izsák i Attila Dabis protiv Europske komisije

(Predmet C-420/16 P)

(2016/C 392/11)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Žalitelji: Balázs-Árpád Izsák i Attila Dabis (zastupnik: D. Sobor, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Mađarska, Helenska Republika, Rumunjska i Slovačka Republika

Zahtjevi žalitelja

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu Općeg suda od 10. svibnja 2016. u predmetu T-529/13 i, u skladu s člankom 61. Statuta Suda Europske unije,

kao glavno, poništi Odluku Komisije C (2013) 4975 final od 25. srpnja 2013. o odbijanju registracije spornog prijedloga, čije su poništenje žalitelji tražili u svojoj tužbi, te da konačno odluči o sporu;

podredno, u slučaju ako Sud bude smatrao da stanje postupka ne dopušta konačno odlučivanje o sporu, žalitelji zahtijevaju da se predmet vrati Općem sudu na ponovno odlučivanje;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi žalitelji navode sljedeće žalbene razloge:

1.

Prvi žalbeni razlog temelji se na povredi članka 47. Povelje i članka 92. stavka 1. Poslovnika Općeg suda, osobito uzimajući u obzir neispunjenje obveze informiranja u vezi s teretom dokazivanja, s obzirom na to da Opći sud, prema mišljenju žalitelja, nije prije proglašenja presude obavijestio stranke u postupku da činjeničnim pitanjima koja se moraju dokazati u postupku smatra okolnost da provedba kohezijske politike Unije, kako od strane Unije tako i od strane država članica, ugrožava posebne značajke regija s nacionalnim manjinama kao i okolnost da se posebne etničke, kulturne, vjerske ili jezične značajke regija s nacionalnim manjinama mogu smatrati ozbiljnim i trajnim demografskim poteškoćama, u smislu članka 174. trećeg stavka UFEU-a.

2.

Drugi žalbeni razlog temelji se na povredi članka 11. stavka 4. UEU-a i članka 4. stavka 2. točke (b) Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi (1), s obzirom na to da je, prema mišljenju žalitelja, europska građanska inicijativa, koja je predmet spora, u skladu s onime što je propisano u članku 11. stavku 4. UEU-a jer su je organizatori podnijeli u odnosu na pitanje za koje smatraju da je potreban pravni akt Unije u svrhu provedbe Ugovorâ, te da je Europska komisija bila nadležna za podnošenje odgovarajućeg prijedloga. Štoviše, žalitelji tvrde da je Komisija mogla odbiti registraciju prijedloga građanske inicijative zbog nenadležnosti samo ako je ta nenadležnost očita.

3.

Treći žalbeni razlog temelji se na povredi članka 4. stavka 2. točke (c) i članka 174. UFEU-a, s obzirom na to da članak 174. stavak 3. UFEU-a samo indikativno navodi okolnosti koje uključuju ozbiljne i trajne prirodne ili demografske poteškoće na temelju kojih Unijina politika kohezije mora pokloniti „posebn[u] […] pozornost” određenom području.

4.

Četvrti žalbeni razlog temelji se na povredi članaka 7. i 167. UFEU-a, članka 3. stavka 3. UEU-a te članka 22. Povelje kao i odredaba Ugovorâ koje se odnose na zabranu diskriminacije, s obzirom na to da bi europska građanska inicijativa, koja je predmet spora, promicanjem uključivanja kulturne raznolikosti i njezinog održavanja u politiku kohezije pridonosi dosljednosti Unijinih politika i aktivnosti, što je propisano u članku 7. UFEU-a.


(1)  Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (SL 2011. L 65, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 20., svezak 1., str. 31.)


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/9


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. srpnja 2016. uputio Conseil d'État (Francuska) – Ministre des finances et des comptes publics protiv Marc Lassus

(Predmet C-421/16)

(2016/C 392/12)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ministre des finances et des comptes publics

Tuženik: Marc Lassus

Prethodna pitanja

1.

Trebaju li se odredbe članka 8. Direktive 90/434/EEZ od 23. srpnja 1990. (1) tumačiti na način da u slučaju zamjene vrijednosnih papira koja ulazi u područje njezine primjene zabranjuju mehanizam odgode oporezivanja kojim se predviđa da se, odstupajući od pravila u skladu s kojim događaj koji dovodi do oporezivanja kapitalnog dobitka nastupa u godini njegova ostvarenja, kapitalni dobitak od zamjene utvrđuje i isplaćuje prilikom zamjene vrijednosnih papira i da se oporezuje u godini u kojoj nastupi događaj koji okončava odgodu oporezivanja, što osobito može biti prijenos vrijednosnih papira preuzetih u trenutku zamjene?

2.

Može li država koja je u trenutku zamjene vrijednosnih papira imala ovlast oporezovati njome ostvaren kapitalni dobitak to i učiniti, pod pretpostavkom da je taj dobitak oporeziv, iako je prijenos vrijednosnih papira preuzetih prilikom te zamjene u poreznoj nadležnosti druge države članice?

3.

Ako je odgovor na prethodna pitanja taj da se Direktivi ne protivi oporezivanje kapitalnog dobitka, koji proizlazi iz zamjene vrijednosnih papira, u trenutku naknadnog prijenosa vrijednosnih papira preuzetih tijekom zamjene, čak i ako te dvije transakcije nisu u poreznoj nadležnosti iste države članice, može li država članica, u kojoj je odgođeno oporezivanje kapitalnog dobitka od zamjene, taj kapitalni dobitak oporezovati prilikom tog prijenosa, u skladu s mjerodavnim odredbama bilateralnog poreznog sporazuma, a da se u obzir ne uzme posljedica prijenosa, ni kada je ona kapitalni gubitak? To se pitanje postavlja kako s obzirom na Direktivu od 23. srpnja 1990. tako i s obzirom na slobodu poslovnog nastana zajamčenu člankom 43. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, koji je postao članak 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, s obzirom na to da bi porezni obveznik, koji je prilikom zamjene i prijenosa vrijednosnih papira bio porezni rezident u Francuskoj, mogao, pod uvjetima navedenima u točki 4. ove odluke, koristiti odbitak kapitalnog gubitka od prijenosa?

4.

Ako je na treće pitanje odgovoreno da treba uzeti u obzir kapitalni gubitak od prijenosa vrijednosnih papira preuzetih prilikom zamjene, mora li država članica u kojoj je ostvaren kapitalni dobitak od zamjene, od njega odbiti kapitalni gubitak od prijenosa ili mora li ona, s obzirom na to da prijenos nije u njezinoj poreznoj nadležnosti, odustati od oporezivanja kapitalnog dobitka od zamjene?

5.

Ako je na četvrto pitanje odgovoreno da kapitalni gubitak od prijenosa valja odbiti od kapitalnog dobitka od zamjene, koju kupovnu cijenu prenesenih vrijednosnih papira valja upotrijebiti za izračun tog kapitalnog gubitka od prijenosa? Osobito, treba li kao jediničnu kupovnu cijenu prenesenih vrijednosnih papira upotrijebiti ukupnu vrijednost vrijednosnih papira društva, preuzetih prilikom zamjene, kako je prikazana na prijavi kapitalnog dobitka, podijeljenu s brojem tih vrijednosnih papira preuzetih prilikom zamjene, ili se mora upotrijebiti ponderirana prosječna kupovna cijena, uzimajući u obzir i transakcije nakon zamjene, poput drugih stjecanja ili besplatnih podjela vrijednosnih papira istog društva?


(1)  Direktiva Vijeća 90/434/EEZ od 23. srpnja 1990. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na spajanja, podjele, prijenose imovine i zamjene dionica društava iz različitih država članica (SL L 225, str. 1.)


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/10


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. kolovoza 2016. uputio Sąd Okręgowy w Łodzi (Poljska) – Małgorzata Ciupa i dr. protiv II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi, sada Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o. o. w Łodzi

(Predmet C-429/16)

(2016/C 392/13)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Okręgowy w Łodzi

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Małgorzata Ciupa i dr.

Tuženik: II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi, sada Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o. o. w Łodzi

Prethodna pitanja

Treba li članak 2. Direktive 98/59/EZ (1) tumačiti na način da je poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika i koji određenom broju radnika, propisanom u članku 1. stavku 1. Zakona od 13. ožujka 2003. o posebnim pravilima u vezi s prestankom radnih odnosa na temelju razloga koji se ne mogu pripisati radnicima (Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz. U. 2003, Nr. 90, Pos. 844, kako je izmijenjen), namjerava dati otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora, dužan primijeniti postupke opisane u člancima 2., 3., 4. i 6. navedenog zakona, ili se pak ta obveza primjenjuje u situacijama koje se navode u:

1.

članku 241.13 stavku 2. u vezi s člankom 241.8 stavkom 2. i člankom 23.1 Zakonika o radu (Kodeks pracy);

2.

članku 241.13 stavku 2. u vezi s člankom 77.2 stavkom 5. ili člankom 241.7 stavkom 1. Zakonika o radu;

3.

članku 42. stavku 1. Zakonika o radu u vezi s člankom 45. stavkom 1. Zakonika o radu?


(1)  Direktiva Vijeća 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje (SL 1998., L 225, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 8., str. 86.)


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/11


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. kolovoza 2016. uputio Areios Pagos (Grčka) – Georgios Leventis, Nikolaos Vafias protiv Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

(Predmet C-436/16)

(2016/C 392/14)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Areios Pagos (Grčka)

Stranke glavnog postupka

Podnositelji žalbe u kasacijskom postupku: Georgios Leventis, Nikolaos Vafias

Protustranke u kasacijskom postupku: Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

Prethodno pitanje

Odnosi li se prorogacijska klauzula koju su, u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 44/2001 (1) ugovorila trgovačka društva te koja je, u ovom slučaju, sadržana u sporazumu koji su 14. studenoga 2007. sklopile prva i druga protustranka u kasacijskom postupku, u obliku privatne isprave, te sukladno čijem članku 10. je „za ovaj sporazum mjerodavno englesko pravo, u vezi s njime nadležni su engleski sudovi te je za bilo kakav spor koji iz njega proizlazi ili je s njime povezan isključivo nadležan Vrhovni sud Engleske i Walesa (High Court of England and Wales)”, kad je riječ o radnjama i propustima tijela druge protustranke u kasacijskom postupku, koja ju, u skladu s člankom 71. grčkog građanskog zakonika zastupaju i za nju odgovaraju, i na odgovorne osobe koje su postupale izvršavajući vlastite dužnosti i koje su, u skladu s člankom 71. u vezi s člankom 926. grčkog građanskog zakonika, solidarno odgovorne s društvom kao pravnom osobom?


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2001, L 12, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30).


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/12


Žalba koju je 4. kolovoza 2016. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 26. svibnja 2016. u spojenim predmetima T-479/11 i T-157/12

(Predmet C-438/16 P)

(2016/C 392/15)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: B. Stromsky i D. Grespan, agenti)

Druge stranke u postupku: Francuska Republika, IFP Énergies nouvelles

Zahtjev

poništiti presudu Općeg suda Europske unije od 26. svibnja 2015. u spojenim predmetima T-479/11 i T-157/12, Francuska Republika i IFP Energies nouvelles protiv Europske komisije;

vratiti predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje i odrediti da će se o troškovima postupka odlučiti naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija u prilog žalbi ističe tri žalbena razloga, koji se svi odnose na povredu članka 107. stavka 1. UFEU-a i osobito na povrede koje se tiču prava u vezi s načinom dokazivanja postojanja prednosti koja za poduzetnika proizlazi iz prešutnog neograničenog jamstva zbog njegova statusa.

Svojim prvim žalbenim razlogom, Komisija navodi da je Opći sud počinio pogrešku u tumačenju kada je riječ o pojmu programa potpore, ne uzevši u obzir prikladnost mjere za dodjeljivanje prednosti, što dovodi do pogreške koja se tiče prava vezane uz narav dokaza koji je Komisija dužna podnijeti kako bi dokazala postojanje prednosti koja za poduzetnika proizlazi iz njegova statusa javne ustanove koja obavlja industrijsku i trgovinsku djelatnost (EPIC).

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava koju je Opći sud počinio kada je riječ o dosegu oborive presumpcije o postojanju prednosti koja proizlazi iz prešutnog neograničenog jamstva i načinu njezina obaranja.

Treći žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava koju je Opći sud počinio kada je riječ o području primjene pretpostavke prednosti koja proizlazi iz neograničenog jamstva: ta bi se pretpostavka logično trebala primjenjivati i na odnose poduzetnika kojem je jamstvo dodijeljeno s svojim dobavljačima i klijentima.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/12


Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Global Steel Wire, S.A. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias i dr. protiv Komisije

(Predmet C-454/16 P)

(2016/C 392/16)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Global Steel Wire, S.A. (zastupnici: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Ukinuti presudu Općeg suda od 2. lipnja 2016. u predmetima T-438/12 do T-441/12, a osobito u predmetu T-438/12, Global Steel Wire S.A. protiv Europske komisije.

Naložiti Komisiji snošenje troškova ovog postupka i troškove postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je proglasio nedopuštenim tužbeni razlog koji se odnosio na povredu prava obrane žalitelja.

2.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je primijenio pogrešan pravni standard prilikom ocjenjivanja drugog zahtjeva za uzimanje u obzir nesposobnosti plaćanja i, naposljetku, prilikom ocjenjivanja dopuštenosti pravnog sredstva.

3.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je ocjenjivao dokaze odnosno očito iskrivljavanje dokaza, povredu obveze preispitivanja u okviru neograničene nadležnosti, povredu prava na djelotvornu pravnu pomoć i nedostatak obrazloženja.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/13


Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías i dr. protiv Komisije

(Predmet C-455/16 P)

(2016/C 392/17)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (zastupnici: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Ukinuti presudu Općeg suda od 2. lipnja 2016. u predmetima T-438/12 do T-441/12, a osobito u predmetu T-440/12, Moreda–Riviere Trefilerías S.A. protiv Europske komisije.

Naložiti Komisiji snošenje troškova ovog postupka i troškove postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je proglasio nedopuštenim tužbeni razlog koji se odnosio na povredu prava obrane žalitelja.

2.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je primijenio pogrešan pravni standard prilikom ocjenjivanja drugog zahtjeva za uzimanje u obzir nesposobnosti plaćanja i, naposljetku, prilikom ocjenjivanja dopuštenosti pravnog sredstva.

3.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je ocjenjivao dokaze odnosno očito iskrivljavanje dokaza, povredu obveze preispitivanja u okviru neograničene nadležnosti, povredu prava na djelotvornu pravnu pomoć i nedostatak obrazloženja.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/14


Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Trefilerías Quijano, S.A. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías i dr. protiv Komisije

(Predmet C-456/16 P)

(2016/C 392/18)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Trefilerías Quijano, S.A. (zastupnici: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Ukinuti presudu Općeg suda od 2. lipnja 2016. u predmetima T-438/12 do T-441/12, a osobito u predmetu T-439/12, Trefilerías Quijano protiv Europske komisije.

Naložiti Europskoj komisiji snošenje troškova ovog postupka i troškove postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je proglasio nedopuštenim tužbeni razlog koji se odnosio na povredu prava obrane žalitelja.

2.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je primijenio pogrešan pravni standard prilikom ocjenjivanja drugog zahtjeva za uzimanje u obzir nesposobnosti plaćanja i, naposljetku, prilikom ocjenjivanja dopuštenosti pravnog sredstva.

3.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je ocjenjivao dokaze odnosno očito iskrivljavanje dokaza, povredu obveze preispitivanja u okviru neograničene nadležnosti, povredu prava na djelotvornu pravnu pomoć i nedostatak obrazloženja.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/14


Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Global Steel Wire, S.A. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias i dr. protiv Komisije

(Predmet C-457/16 P)

(2016/C 392/19)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Global Steel Wire, S. A. (zastupnici: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Ukinuti presudu Općeg suda od 2. lipnja 2016. u predmetima T-426/10 do T-429/10, a osobito u predmetu T-429/10, Global Steel Wire S.A. protiv Europske komisije.

Naložiti Europskoj komisiji snošenje troškova ovog postupka i troškove postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj ističe sljedeća tri žalbena razloga:

O pripisivanju povrede u vezi s dodatnim indicijama:

1.

Kao prvo, Opći sud je iskrivio činjenice i nije obrazložio navodno postojanje strukturnih veza između društava TQ i GSW prije 1996. te je počinio pogrešku koja se tiče prava prilikom pravne kvalifikacije činjenica koje se odnose na odgovorne subjekte za povredu tijekom cijelog razdoblja povrede.

2.

Kao drugo, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjenjivanja dokaza povredom obveza u području sudskog nadzora, nije dao obrazloženje te je primijenio pogrešan pravni standard prilikom ocjene da je postojanje jednog upravitelja pravno relevantna indicija postojanja jedne gospodarske jedinice.

3.

Kao treće, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom pravne kvalifikacije te je iskrivio činjenice u odnosu na percepciju konkurenata.

4.

Kao četvrto, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom pravne kvalifikacije činjenica koje se odnose na preklapanje osoblja.

5.

Kao peto, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom pravne kvalifikacije činjenica koje se odnose na raspodjelu proizvodnih i prodajnih aktivnosti društva AP između društva GSW i njegovih pripadajućih poduzetnika.

6.

Kao šesto, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom pravne kvalifikacije činjenica koje se odnose na navodni sastanak.

O pripisivanju povrede u vezi s pravnim sljedništvom poduzetnika:

7.

Kao sedmo, Opći sud primijenio je pogrešan pravni standard prilikom ocjene pravnog sljedništva poduzetnika.

8.

Kao osmo, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom pravne kvalifikacije činjenica smatrajući da su i društvo GSW i društvo MRT odgovorni za postupanje društva Trenzas y Cables.

O pripisivanju povrede u vezi s ocjenom izvršavanja odlučujućeg utjecaja i podnesenim dokazima radi osporavanja pretpostavke postojanja stvarnog izvršavanja odlučujućeg utjecaja:

9.

Kao deveto, Opći sud primijenio je pogrešan pravni standard prilikom ocjene izvršavanja odlučujućeg utjecaja te nije obrazložio pripisivanje društvu GSW postupanje društva TQ tijekom cijelog razdoblja povrede.

10.

Kao deseto, Opći sud primijenio je pogrešan pravni standard prilikom utvrđivanja postojanja stvarnog izvršavanja odlučujućeg utjecaja, počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjene dokaza koje je podnio žalitelj radi osporavanja pretpostavke postojanja stvarnog izvršavanja odlučujućeg utjecaja u svojim pripadajućim poduzetnicima te je povrijedio obveze u području sudskog nadzora.

O nemogućnosti plaćanja:

11.

Kao jedanaesto, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava povredom prava obrane kada je smatrao, u mjeri u kojoj je Komisija svoju ocjenu žaliteljeve mogućnosti plaćanja temeljila na činjenicama koje je žalitelj podnio i koje su mu bile poznate, da je Komisija poštovala žaliteljevo pravo na saslušanje.

12.

Kao dvanaesto, u vezi s navodnom žaliteljevom mogućnošću dobivanja vanjskog financiranja, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava ocjenjujući dokaze na način da svoju nadležnost u području sudskog nadzora nije izvršavao u skladu s pravom, nadalje, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava koja se odnosi na povredu obveze obrazlaganja i, naposljetku, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava koja se sastoji u iskrivljavanju činjenica i dokaza koji se odnose na žaliteljevu mogućnost dobivanja vanjskog financiranja.

13.

Kao trinaesto, u vezi s navodnom žaliteljevom mogućnošću obraćanja dioničarima, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjene dokaza i, u svakom slučaju, povrijedio je svoju obvezu preispitivanja u okviru neograničene nadležnosti kada je smatrao da žalitelj Komisiji nije podnio potrebne podatke radi ocjene važnosti imovine njegovih dioničara i, također, Opći sud počinio je pogrešku u obrazlaganju jer nije objasnio razloge zbog kojih Deloitteova izvješća na koja se ta stranka poziva nemaju dokaznu snagu.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/16


Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias i dr. protiv Komisije

(Predmet C-458/16 P)

(2016/C 392/20)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (zastupnici: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Ukinuti presudu Općeg suda od 2. lipnja 2016. u predmetima T-438/12 do T-441/12, a osobito u predmetu T-441/12, Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. protiv Europske komisije.

Naložiti Europskoj komisiji snošenje troškova ovog postupka i troškove postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je proglasio nedopuštenim tužbeni razlog koji se odnosio na povredu prava obrane žalitelja.

2.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je primijenio pogrešan pravni standard prilikom ocjenjivanja drugog zahtjeva za uzimanje u obzir nesposobnosti plaćanja i, naposljetku, prilikom ocjenjivanja dopuštenosti pravnog sredstva.

3.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je ocjenjivao dokaze odnosno očito iskrivljavanje dokaza, povredu obveze preispitivanja u okviru neograničene nadležnosti, povredu prava na djelotvornu pravnu pomoć i nedostatak obrazloženja.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/17


Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias i dr. protiv Komisije

(Predmet C-459/16 P)

(2016/C 392/21)

Jezik postupka: španjolska

Stranke

Žalitelj: Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (zastupnici: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Ukinuti presudu Općeg suda od 2. lipnja 2016. u predmetima T-426/10 do T-429/10, a osobito u predmetu T-428/10, Trenzas y Cables de Acero PSC protiv Europske komisije.

Naložiti Europskoj komisiji snošenje troškova ovog postupka i troškove postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava primjenom pogrešnog pravnog standarda kada je smatrao da je društvio Tycsa PSC bilo dio gospodarske jedinice s društvom MRT s obzirom na to da je prestao postojati Trenzas y Cables, poduzetnik koji je imao 100 % upravljačkih prava u društvu Tycsa PSC, a društvo MRT nije pravni sljednik društva Trenzas y Cables.

2.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava koja se odnosi na primjenu odgovarajućeg pravnog standarda te je počinio pogrešku u obrazlaganju jer nije objasnio razloge zbog kojih prisegnute izjave glavnih direktora društva Tycsa PSC nisu utemeljene kao pravno relevantna indicija postojanja jedne gospodarske jedinice.

3.

Opći sud pogrešno je kvalificirao činjenice, odnosno mišljenja konkurenata, smatrajući da su ta mišljenja dodatna, i stoga pravno relevantna, indicija prilikom utvrđenja dokaza postojanja gospodarske jedinice koju čine društva Tycsa PSC, GSW i ostali poduzetnici koji pripadaju društvu GSW.

4.

Opći sud pogrešno je kvalificirao činjenice, odnosno preklapanja osoblja između društava Tycsa PSC, GSW i poduzetnika koji pripadaju društvu GSW, smatrajući da su ta preklapanja dodatna, i stoga pravno relevantna, indicija prilikom utvrđenja dokaza da su ti poduzetnici činili gospodarsku jedinicu.

5.

Opći sud pogrešno je kvalificirao činjenice, odnosno održani sastanak između društva Trenzas y Cables i konkurenta, smatrajući taj sastanak dodatnom indicijom radi utvrđivanja dokaza da je društvo Tycsa PSC bilo dio gospodarske jedinice čije je matično društvo GSW.

6.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjene dokaza i, u svakom slučaju, povrijedio je svoje obveze u području sudskog nadzora jer je odbio žaliteljev argument prema kojem žalitelj nije pripadao gospodarskoj jedinici koju su činila društva Trenza y Cables i GSW, i pri čemu čak nije ocijenio ni dokaze podnijete radi osporavanja navodne pretpostavke izvršavanja odlučujućeg utjecaja.

7.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava povredom prava obrane kada je smatrao, u mjeri u kojoj je Komisija svoju ocjenu žaliteljeve mogućnosti plaćanja temeljila na činjenicama koje je žalitelj podnio i koje su mu bile poznate, da je Komisija poštovala žaliteljevo pravo na saslušanje.

8.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjene dokaza i, u svakom slučaju, svoju nadležnost u području sudskog nadzora nije izvršavao u skladu s pravom, nadalje, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava koja se odnosi na povredu obveze obrazlaganja i, naposljetku, Opći sud je u svakom slučaju počinio pogrešku koja se tiče prava koja se sastoji u iskrivljavanju činjenica i dokaza koji se odnose na žaliteljevu mogućnost dobivanja vanjskog financiranja.

9.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjene dokaza i, u svakom slučaju, povrijedio je svoju obvezu preispitivanja u okviru neograničene nadležnosti kada je smatrao da žalitelj Komisiji nije podnio potrebne podatke radi ocjene važnosti imovine njegovih dioničara. Također, Opći sud počinio je pogrešku u obrazlaganju jer nije objasnio razloge zbog kojih Deloitteova izvješća na koja se društvo Tycsa PSC poziva nemaju dokaznu snagu.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/18


Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Trefilerías Quijano, SA protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias i dr. protiv Komisije

(Predmet C-460/16 P)

(2016/C 392/22)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Trefilerías Quijano, S.A. (zastupnici: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Ukinuti presudu Općeg suda od 2. lipnja 2016. u predmetima T-426/10 do T-429/10, a osobito u predmetu T-427/10, Trefilerías Quijano protiv Europske komisije.

Naložiti Europskoj komisiji snošenje troškova ovog postupka i troškove postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava koja se sastoji u iskrivljavanju činjenica i dokaza te nije ispunio obvezu obrazlaganja što se tiče navodnog postojanja strukturnih veza između društava TQ i GSW prije 1996., pogrešno i/ili ultra vires je primijenio svoje ovlasti u području sudskog nadzora te se, u svakom slučaju, oslonio na činjenice koje su u svakom pogledu nebitne, i/odnosno pogrešno je kvalificirao te činjenice kao indicije strukturnih veza te je u svakom slučaju pogrešno upotrijebio koncept odgovornog subjekta za povredu upućujući na to da društvo TQ pripada Grupo Celsa.

2.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava koja se odnosi na primjenu odgovarajućeg pravnog standarda, pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjene dokaza i, u svakom slučaju, povrijedio je svoje obveze u području sudskog nadzora smatrajući da se žalitelj ograničio na podnošenje „potvrda svojih glavnih direktora” (u stvarnosti prisegnutih izjava glavnih direktora društva TQ) kako bi dokazao da su izvršne i nadzorne ovlasti društva GSW, kao jednog upravitelja, bile prenesene na odnosne glavne direktore društva TQ koje je na tržištu djelovalo samostalno. Nadalje, Opći sud je počinio pogrešku u obrazlaganju jer nije objasnio razloge zbog kojih prisegnute izjave glavnih direktora društva TQ, na koje se poziva ta stranka, nisu utemeljene.

3.

Opći sud pogrešno je kvalificirao činjenice, odnosno mišljenja konkurenata, smatrajući da su ta mišljenja dodatne, i stoga pravno relevantne, indicije prilikom utvrđenja dokaza postojanja gospodarske jedinice koju čine društva TQ, GSW i ostali poduzetnici koji pripadaju društvu GSW. Također, Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava jer je iskrivio činjenice i dokaze koji se odnose na percepciju konkurenata.

4.

Opći sud pogrešno je kvalificirao činjenice, odnosno preklapanja osoblja između društava TQ, GSW i poduzetnika koji pripadaju društvu GSW, smatrajući da su ta preklapanja dodatne, i stoga pravno relevantne, indicije prilikom utvrđenja dokaza da su ti poduzetnici činili gospodarsku jedinicu čije je matično društvo navodno GSW.

5.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom kvalifikacije određenih činjenica, odnosno prilikom kvalifikacije raspodjele proizvodnih i prodajnih aktivnosti između četiri poduzetnika, smatrajući tu raspodjelu dodatnom pravno relevantnom indicijom radi utvrđivanja dokaza da je društvo TQ bilo dio gospodarske jedinice koju su činili društvo GSW i ostali poduzetnici koji su pripadali društvu GSW.

6.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava koja se odnosi na primjenjiv pravni standard prilikom ocjene navodnog izvršavanja odlučujućeg utjecaja i, u svakom slučaju, počinio je pogrešku u obrazlaganju u vezi s navodnim izvršavanjem odlučujućeg utjecaja društva GSW nad društvom TQ.

7.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjene dokaza i, u svakom slučaju, povrijedio je svoje obveze u području sudskog nadzora kada je odbio žaliteljev argument prema kojem društvo GSW nije izvršavalo odlučujući utjecaj nad društvom TQ.

8.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava povredom prava obrane kada je smatrao, u mjeri u kojoj je Komisija svoju ocjenu žaliteljeve mogućnosti plaćanja temeljila na činjenicama koje je žalitelj podnio i koje su mu bile poznate, da je Komisija poštovala žaliteljevo pravo na saslušanje.

9.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjene dokaza i, u svakom slučaju, svoju nadležnost u području sudskog nadzora nije izvršavao u skladu s pravom. Nadalje, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava koja se odnosi na povredu obveze obrazlaganja. Naposljetku, Opći sud je u svakom slučaju počinio pogrešku koja se tiče prava koja se sastoji u iskrivljavanju činjenica i dokaza koji se odnose na žaliteljevu mogućnost dobivanja vanjskog financiranja.

10.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjene dokaza i, u svakom slučaju, povrijedio je svoju obvezu preispitivanja u okviru neograničene nadležnosti kada je smatrao da žalitelj Komisiji nije podnio potrebne podatke radi ocjene važnosti imovine njegovih dioničara. Također, žalitelj smatra da je Opći sud počinio pogrešku u obrazlaganju jer nije objasnio razloge zbog kojih Deloitteova izvješća na koja se ta stranka poziva nemaju nikakvu dokaznu snagu.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/19


Žalba koju je 12. kolovoza 2016. podnio Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 2. lipnja 2016. u spojenim predmetima T-426/10 do T-429/16 i T-438/12 do T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias i dr. protiv Komisije

(Predmet C-461/16 P)

(2016/C 392/23)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (zastupnici: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Ukinuti presudu Općeg suda od 2. lipnja 2016. u predmetima T-426/10 do T-429/10, a osobito u predmetu T-426/10, Moreda-Riviere Trefilerías protiv Europske komisije.

Naložiti Europskoj komisiji snošenje troškova ovog postupka i troškove postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

O uvjetu pravnog sljedništva društva MRT:

1.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava primjenom pogrešnog pravnog standarda prilikom ocjene pravnog sljedništva poduzetnikâ, a osobito pravnog sljedništva društva MRT u odnosu na Trenzas y Cables.

2.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom pravne kvalifikacije činjenica smatrajući da je društvo MRT odgovorno za postupanje društva Trenzas y Cables kao navodni pravni sljednik društva Trenzas y Cables u razdoblju od 10. lipnja 1993. do 19. listopada 1996.

3.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava koja se sastoji u pogrešci u obrazlaganju jer je odbio žaliteljeve navode o dvostrukom kažnjavanju.

O dodatnim elementima:

4.

Opći sud, osim što je počinio pogrešku koja se tiče prava koja se odnosi na primjenu odgovarajućeg pravnog standarda, počinio je pogrešku u obrazlaganju jer nije objasnio razloge zbog kojih prisegnute izjave glavnih direktora društva Trenzas y Cables, na koje se poziva društvo MRT, nisu utemeljene.

5.

Opći sud pogrešno je kvalificirao činjenice, odnosno mišljenja konkurenata, smatrajući da su ta mišljenja dodatna, i stoga pravno relevantna, indicija prilikom utvrđenja dokaza postojanja gospodarske jedinice koju čine društva Trenzas y Cables, GSW i ostali poduzetnici koji pripadaju društvu GSW. Također, Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava jer je iskrivio činjenice i dokaze koji se odnose na percepciju konkurenata.

6.

Opći sud pogrešno je kvalificirao činjenice, odnosno preklapanja osoblja između društava TQ, GSW i poduzetnika koji pripadaju društvu GSW, smatrajući da su ta preklapanja dodatna, i stoga pravno relevantna, indicija prilikom utvrđenja dokaza da ti poduzetnici koji su pripadali GSW-u nisu bili samostalni u odnosu na svoje matično društvo.

7.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom kvalifikacije određenih činjenica, odnosno prilikom kvalifikacije održanog sastanka između društva Trenzas y Cables i konkurenta, smatrajući taj sastanak dodatnom indicijom radi utvrđivanja dokaza da je društvo Trenzas y Cables – čiji bi pravni sljednik bilo društvo MRT, a što nije – bilo dio gospodarske jedinice čije je matično društvo GSW.

O elementima istaknutim radi osporavanja pretpostavke:

8.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjene dokaza i, u svakom slučaju, povrijedio je svoje obveze u području sudskog nadzora jer je odbio žaliteljev argument prema kojem žalitelj nije pripadao gospodarskoj jedinici koju su činila društva Trenza y Cables, GSW i poduzetnici koji su pripadali društvu GSW, a pri čemu čak nije ocijenio ni dokaze podnijete radi osporavanja navodne pretpostavke izvršavanja odlučujućeg utjecaja.

9.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava povredom prava obrane kada je smatrao, u mjeri u kojoj je Komisija svoju ocjenu žaliteljeve mogućnosti plaćanja temeljila na činjenicama koje je žalitelj podnio i koje su mu bile poznate, da je Komisija poštovala žaliteljevo pravo na saslušanje.

10.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjene dokaza i, u svakom slučaju, svoju nadležnost u području sudskog nadzora nije izvršavao u skladu s pravom. Nadalje, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava koja se odnosi na povredu obveze obrazlaganja. Naposljetku, Opći sud je u svakom slučaju počinio pogrešku koja se tiče prava koja se sastoji u iskrivljavanju činjenica i dokaza koji se odnose na žaliteljevu mogućnost dobivanja vanjskog financiranja.

11.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjene dokaza i, u svakom slučaju, povrijedio je svoju obvezu preispitivanja u okviru neograničene nadležnosti kada je smatrao da žalitelj Komisiji nije podnio potrebne podatke radi ocjene važnosti imovine njegovih dioničara. Također, žalitelj smatra da je Opći sud počinio pogrešku u obrazlaganju jer nije objasnio razloge zbog kojih Deloitteova izvješća na koja se ta stranka poziva nemaju nikakvu dokaznu snagu.


Opći sud

24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/22


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Ferracci protiv Komisije

(Predmet T-219/13) (1)

((„Državne potpore - Općinski porez na nekretnine - Oslobođenje odobreno nekomercijalnim subjektima koji obavljaju posebne djelatnosti - Jedinstven tekst poreza na dohodak - Oslobođenje od jedinstvenog općinskog poreza - Odluka čijim se jednim dijelom utvrđuje nepostojanje državne potpore, a drugim da je potpora nespojiva s unutarnjim tržištem - Tužba za poništenje - Regulatorni akt koji ne podrazumijeva provedbene mjere - Izravni utjecaj - Dopuštenost - Apsolutna nemogućnost povrata - Članak 14. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 659/1999 - Obveza obrazlaganja”))

(2016/C 392/24)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Pietro Ferracci (San Cesareo, Italija) (zastupnici: A. Nucara i E. Gambaro, zatim E. Gambaro, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: V. Di Bucci, G. Conte i D. Grespan, zatim G. Conte, D. Grespan i F. Tomat, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Talijanska Republika (zastupnici: G. Palmieri i G. De Bellis, agenti)

Predmet

Zahtjev koji se temelji na članku 263. UFEU-a, kojim se traži poništenje Odluke Komisije 2013/284/EU od 19. prosinca 2012. o mjerama državne potpore S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] koje je provela Italija i koje se odnose na oslobođenje od plaćanja općinskog poreza na nekretnine koje upotrebljavaju nekomercijalni subjekti u posebne svrhe (SL 2013., L 166, str. 24.).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Pietro Ferracci snosit će, osim vlastitih, i troškove Europske komisije.

3.

Talijanska Republika snosit će troškove koje je imala u vezi sa svojom intervencijom.


(1)  SL C 164, 8. 6. 2013.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/22


Presuda Općeg suda od 8. rujna 2016. – Xellia Pharmaceuticals i Alpharma protiv Komisije

(Predmet T-471/13) (1)

((„Tržišno natjecanje - Zabranjeni sporazumi - Tržište lijekova za liječenje depresije koji sadržavaju farmaceutski djelatnu tvar citalopram - Pojam ograničenja tržišnog natjecanja prema cilju - Moguće tržišno natjecanje - Generički lijekovi - Zapreke ulasku na tržište koje su posljedica postojanja patenata - Sporazum sklopljen između nositelja patenata i poduzetnika za proizvodnju generičkih lijekova - Trajanje Komisijine istrage - Prava obrane - Novčane kazne - Pravna sigurnost - Načelo zakonitosti kazni”))

(2016/C 392/25)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Xellia Pharmaceuticals ApS (Kopenhagen, Danska) i Alpharma, LLC, prije Zoetis Products LLC (Florham Park, New Jersey, Sjedinjene Američke Države) (zastupnik: D. Hull, solicitor)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: F. Castilla Contreras i B. Mongin, agenti, uz asistenciju B. Rayment, barrister)

Predmet

Zahtjev za djelomično poništenje Odluke Komisije C(2013) 3803 final od 19. lipnja 2013. o postupku na temelju članka 101. [UFEU-a] i članka 53. Sporazuma o EGP-u (Predmet AT.39226 – Lundbeck), i zahtjev za smanjenje iznosa novčane kazne izrečene tužiteljima tom odlukom.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvima Xellia Pharmaceuticals ApS i Alpharma LLC nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 325, 9. 11. 2013.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/23


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – K Chimica protiv ECHA-e

(Predmet T-675/13) (1)

((„REACH - Naknada za registraciju tvari - Smanjena naknada odobrena mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima - Pogreška u izjavi o veličini poduzeća - Preporuka 2003/361/EZ - Odluka kojom se određuje administrativna pristojba - Određivanje veličine poduzeća - Ovlast ECHA-e”))

(2016/C 392/26)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: K Chimica Srl (Mirano, Italija) (zastupnici: R. Buizza i M. Rota, odvjetnici)

Tuženik: Europska agencija za kemikalije (zastupnici: u početku M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, E. Maurage i J.-P. Trnka, zatim M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage i J.-P. Trnka, agenti, uz asistenciju C. Garcia Molyneux, odvjetnika)

Predmet

Kao prvo, zahtjev koji se temelji na članku 263. UFEU-a za poništenje odluke ECHA-e SME(2013) 3665 od 15. listopada 2013. kojom se utvrđuje da tužitelj nije podnio dokaze potrebne za korištenje smanjenja naknade predviđenog za mala poduzeća i kojom mu se određuje administrativna pristojba, kao drugo, zahtjev da mu se prizna status malog poduzeća te na njega primijeni odgovarajuća naknada i, kao treće, zahtjev koji se temelji na članku 263. UFEU-a za poništenje računa koje je izdala ECHA.

Izreka

1.

Poništava se odluka Europske agencije za kemikalije (ECHA) SME(2013) 3665 od 15. listopada 2013.

2.

Tužba se u preostalom dijelu odbija.

3.

Nalaže se ECHA-i snošenje, osim vlastitih troškova, i troškova društva K Chimica Srl.


(1)  SL C 45, 15. 2. 2014.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/24


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – U4U i dr. protiv Parlamenta i Vijeća

(Predmet T-17/14) (1)

((„Posebne odredbe i odstupanja koja se primjenjuju na dužnosnike koji rade u trećoj zemlji - Karijera dužnosnika koji se nalazi u razredu administratora - Izmjena Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije - Uredba (EU, Euratom) br. 1023/2013 - Nepravilnosti tijekom postupka donošenja akata - Propuštanje savjetovanja s odborom za Pravilnik o osoblju i sindikatima”))

(2016/C 392/27)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Union pour l’unité (U4U) (Bruxelles, Belgija), Unité & solidarité – Hors Union (USHU) (Bruxelles), Regroupement Syndical (RS), (St Josse ten Noode, Belgija), Georges Vlandas (Bruxelles) (zastupnik: F. Krenc, odvjetnik)

Tuženici: Europski parlament (zastupnici: A. Troupiotis i E. Taneva, agenti) i Vijeće Europske Unije (zastupnici: M. Bauer i A. Bisch, zatim M. Bauer, M. Veiga i J. Herrmann, agenti)

Intervenijent u potporu tuženicima: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i G. Gattinara, zatim G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Zahtjev koji se temelji na članku 263. UFEU-a, a kojim se zahtijeva poništenje članka 1. br. 27., br. 61., br. 70. i br. 73. točke (k) Uredbe (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (SL 2013, L 287, str. 15.) u dijelu u kojem te odredbe mijenjaju članak 45. i Priloge I., X. i XIII. navedenog Pravilnika priloženog Uredbi br. 31 (EEZ)/11 (EZAE) o utvrđivanju Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju (SL 45, 14.6.1962., str. 1385.).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Union pour l’Unité (U4U), Unité & solidarité – Hors Union (USHU), Regroupement Syndical (RS) i Georgesu Vlandasu nalaže se snošenje troškova.

3.

Europska komisija snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 112, 14. 4. 2014.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/24


Presuda Općeg suda od 8. rujna 2016. – Goldfish i dr. protiv Komisije

(Predmet T-54/14) (1)

((„Tržišno natjecanje - Zabranjeni sporazumi - Belgijsko, njemačko, francusko i nizozemsko tržište sjevernomorskim kozicama - Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 101. UFEU-a - Utvrđivanje cijena i podjela obujma prodaje - Dopuštenost dokaza - Korištenje tajnih snimki telefonskih razgovora kao dokaza - Ocjena sposobnosti plaćanja - Neograničena nadležnost”))

(2016/C 392/28)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Tužitelji: Goldfish BV (Zoutkamp, Nizozemska), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) i Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (zastupnici: P. Glazener i B. Winters. odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: u početku F. Ronkes Agerbeek i P. Van Nuffel, a zatim P. Van Nuffel i H. van Vliet, agenti)

Predmet

Zahtjev koji se temelji na članku 263. UFEU-a za, s jedne strane, poništenje Odluke Komisije C(2013) 8286 final od 27. studenoga 2013. u pogledu postupka na temelju članka 101. UFEU-a (Predmet AT.39633 – Kozice) u dijelu u kojem se odnosi na tužitelje i, s druge strane, za smanjenje iznosa novčanih kazni koje su im izrečene.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvima Goldfish BV, Heiploeg BV, Heiploeg Beheer BV i Heiploeg Holding BV nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 71, 8. 3. 2014.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/25


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Morningstar protiv Komisije

(Predmet T-76/14) (1)

((„Tržišno natjecanje - Zlouporaba vladajućeg položaja - Svjetsko tržište konsolidiranih prijenosa podataka u realnom vremenu - Odluka kojom obveze koje je ponudio poduzetnik u vladajućem položaju postaju obvezujuće - Članak 9. Uredbe (EZ) br. 1/2003”))

(2016/C 392/29)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Morningstar, Inc. (Chicago, Illinois, Sjedinjene Države) (zastupnici: S. Kinsella, K. Daly, P. Harrison, solicitors, i M. Abenhaïm, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: F. Castilla Contreras, A. Dawes i F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Intervenijenti u potporu tuženiku: Thomson Reuters Corp. (Toronto, Kanada) i Reuters Ltd (London, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: A. Nourry, G. Olsen i C. Ghosh, solicitors)

Predmet

Zahtjev koji se temelji na članku 263. UFEU-a, kojim se traži poništenje Odluke Komisije C(2012) 9635 od 20. prosinca 2012. o postupku primjene članka 102. UFEU-a i članka 54. Sporazuma o EGP-u [predmet COMP/D2/39.654 – Oznake Reutersovih financijskih instrumenata (RIC)].

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Morningstar, Inc. nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 135, 5. 5. 2014.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/26


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – PT Pelita Agung Agrindustri protiv Vijeća

(Predmet T-121/14) (1)

((„Damping - Uvoz biodizela podrijetlom iz Indonezije - Konačna antidampinška pristojba - Članak 2. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 - Uobičajena vrijednost - Troškovi proizvodnje”))

(2016/C 392/30)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonezija) (zastupnici: F. Graafsma i J. Cornelis, odvjetnici)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: S. Boelaert, zatim H. Marcos Fraile, agenti, uz asistenciju R. Bierwagena i C. Hippa, odvjetnika)

Intervenijenti u potporu tuženiku: Europska komisija (zastupnici: J.-F. Brakeland, M. França i A. Stobiecka-Kuik, agenti) i European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: O. Prost i M.-S. Dibling, odvjetnici)

Predmet

Zahtjev koji se temelji na članku 263. UFEU-a i kojim se traži poništenje Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1194/2013 od 19. studenoga 2013. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine i Indonezije (SL 2013., L 315, str. 2.), u dijelu u kojem se njome tužitelju nameće plaćanje antidampinške pristojbe.

Izreka

1.

Članci 1. i 2. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1194/2013 od 19. studenoga 2013. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine i Indonezije poništavaju se u dijelu u kojem se odnose na društvo PT Pelita Agung Agrindustri.

2.

Vijeće Europske unije snosit će vlastite troškove i troškove društva PT Pelita Agung Agrindustri.

3.

Europska komisija i European Biodiesel Board (EBB) snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 112, 14. 4. 2014.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/26


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Italija protiv Komisije

(Predmeti T-353/14 i T-17/15) (1)

((„Pravila o jeziku - Obavijest o otvorenom natječaju za zapošljavanje administratora - Izbor drugog jezika između triju jezika - Uredba br. 1. - Članak 1.d stavak 1., članak 27. i članak 28. točka (f) Pravilnika o osoblju - Načelo zabrane diskriminacije - Proporcionalnost”))

(2016/C 392/31)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Talijanska Republika (zastupnici: G. Palmieri, agent, uz asistenciju P. Gentilija, avvocato dello Stato)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i G. Gattinara (predmeti T-353/14 i T-17/15) i F. Simonetti (predmet T-17/15), zatim G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Intervenijent u potporu tužitelju: Republika Litva (zastupnici: D. Kriaučiūnas i V. Čepaitė, agenti)

Predmet

U predmetu T-353/14, zahtjev koji se temelji na članku 263. UFEU-a, kojim se zahtijeva poništenje obavijesti o otvorenom natječaju EPSO/AD/276/14 radi sastavljanja rezervne liste administratora (SL 2014., C 74 A, str. 4.), i u predmetu T-17/15, zahtjev koji se temelji na članku 263. UFEU-a, kojim se zahtijeva poništenje obavijesti o otvorenom natječaju EPSO/AD/294/14 radi sastavljanja rezervne liste administratora u području zaštite podataka za europskog nadzornika za zaštitu podataka (SL 2014., C 391 A, str. 1.).

Izreka

1.

Predmeti T-353/14 i T-17/15 spajaju se radi donošenja presude.

2.

Poništavaju se obavijest o otvorenom natječaju EPSO/AD/276/14 radi sastavljanja rezervne liste administratora i obavijest o otvorenom natječaju EPSO/AD/294/14 radi sastavljanja rezervne liste administratora u području zaštite podataka za europskog nadzornika za zaštitu podataka.

3.

Europska komisija snosit će, osim vlastitih, i troškove Talijanske Republike.

4.

Republika Litva snosit će vlastite troškove povezane s intervencijom u predmetu T-17/15.


(1)  SL C 212, 7. 7. 2014.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/27


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – TAO-AFI i SFIE-PE protiv Parlamenta i Vijeća

(Predmet T-456/14) (1)

((„Primici od rada i mirovine dužnosnika i službenika Unije - Godišnje usklađivanje - Uredbe (EU) br. 422/2014 i 423/2014 - Nepravilnosti tijekom postupka donošenja akata - Nesavjetovanje sa sindikatima”))

(2016/C 392/32)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI) (Bruxelles, Belgija) i Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE) (Bruxelles) (zastupnici: M. Casado García-Hirschfeld i J. Vanden Eynde, odvjetnici)

Tuženici: Europski parlament (zastupnici: A. Troupiotis i E. Taneva, agenti) i Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bauer i E. Rebasti, agenti)

Intervenijent u potporu tuženicima: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i G. Gattinara, a zatim G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Zahtjev koji se temelji na članku 263. UFEU-a i kojim se traži poništenje uredbi (EU) br. 422/2014 i 423/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju s učinkom od 1. srpnja 2011., odnosno 1. srpnja 2012., primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te o koeficijentima ispravka koji se na njih primjenjuju (SL 2014., L 129, redom, str. 5. i str. 12.).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Associationu des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI) i Syndicatu des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE) nalaže se snošenje troškova.

3.

Europska komisija snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 261, 11. 8. 2014.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/28


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Crosfield Italia protiv ECHA-e

(Predmet T-587/14) (1)

((„REACH - Naknada za registraciju tvari - Smanjenje odobreno mikropoduzećima, malim i srednjim poduzećima - Pogreška u izjavi o veličini poduzeća - Preporuka 2003/361/EZ - Odluka kojom se određuje upravna pristojba - Obveza obrazlaganja”))

(2016/C 392/33)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Crosfield Italia Srl (Verona, Italija) (zastupnik: M. Baldassarri, avocat)

Tuženik: Europska agencija za kemikalije (zastupnici: prvo M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka i E. Maurage, zatim M. Heikkilä, J.-P. Trnka i E. Maurage, agenti, uz asistenciju C. Garcia Molyneux, odvjetnika)

Predmet

S jedne strane, zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje odluke ECHA-e SME (2013) 4672 od 28. svibnja 2014. kojom se utvrđuje da tužitelj ne ispunjava uvjete za smanjenje naknade predviđene za mala poduzeća i kojom mu se određuje upravna pristojba, i, s druge strane, zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje računa koje je izdala ECHA nakon usvajanja odluke SME(2013) 4672.

Izreka

1.

Poništava se Odluka SME(2013) 4672 Europske agencije za kemikalije (ECHA) od 28. svibnja 2014.

2.

Svaka stranka snosit će svoje troškove.


(1)  SL C 361, 13. 10. 2014.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/28


Presuda Općeg suda od 9. rujna 2016. – Tri-Ocean Trading protiv Vijeća

(Predmet T-709/14) (1)

((„Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Sirije - Zamrzavanje financijskih sredstava - Pogreška u ocjeni”))

(2016/C 392/34)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Tri-Ocean Trading (George Town, Kajmanski otoci) (zastupnici: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, i N. Sheikh, solicitor)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: B. Driessen i A. Vitro, agenti)

Predmet

Tužba koja se temelji na članku 263. UFEU-a i kojom se zahtijeva poništenje Provedbene odluke Vijeća 2014/488/ZVSP od 22. srpnja 2014. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL 2014., L 217, str. 49.) i Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 793/2014 od 22. srpnja 2014. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji (SL 2014., L 217, str. 10.), u dijelu u kojem se ti akti odnose na tužitelja.

Izreka

1.

Provedbena odluka Vijeća 2014/488/ZVSP od 22. srpnja 2014. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije i Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 793/2014 od 22. srpnja 2014. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji, poništavaju se u dijelu u kojem se odnose na Tri-Ocean Trading.

2.

Vijeće Europske unije snosit će vlastite troškove, kao i troškove Tri-Ocean Tradinga.


(1)  SL C 448, 15. 12. 2014.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/29


Presuda Općeg suda od 9. rujna 2016. – Tri Ocean Energy protiv Vijeća

(Predmet T-719/14) (1)

((„Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Sirije - Zamrzavanje financijskih sredstava - Pogreška u ocjeni”))

(2016/C 392/35)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Tri Ocean Energy (Kairo, Egipat) (zastupnici: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, i N. Sheikh, solicitor)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: B. Driessen i A. Vitro, agenti)

Predmet

Tužba koja se temelji na članku 263. UFEU-a i kojom se zahtijeva poništenje Provedbene odluke Vijeća 2014/678/ZVSP od 26. rujna 2014. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL 2014., L 283, str. 59.) i Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1013/2014 od 26. rujna 2014. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji (SL 2014., L 283, str. 9.), u dijelu u kojem se ti akti odnose na tužitelja.

Izreka

1.

Provedbena odluka Vijeća 2014/678/ZVSP od 26. rujna 2014. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije i Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1013/2014 od 26. rujna 2014. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji, poništavaju se u dijelu u kojem se odnose na Tri Ocean Energy.

2.

Vijeće Europske unije snosit će vlastite troškove, kao i troškove Tri Ocean Energya.


(1)  SL C 448, 15. 12. 2014.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/30


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Herbert Smith Freehills protiv Komisije

(Predmet T-755/14) (1)

(„Pristup dokumentima - Uredba (EZ) br. 1049/2001 - Dokumenti koji se odnose na rasprave koje su prethodile donošenju Direktive o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda - Uskraćivanje pristupa - Izuzeće koje se odnosi na zaštitu pravnog savjetovanja - Prava obrane - Prevladavajući javni interes”)

(2016/C 392/36)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Herbert Smith Freehills LLP (London, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: P. Wytinck, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: P. Van Nuffel, J. Baquero Cruz i F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Vijeće Europske unije (zastupnici: E. Rebasti, J. Herrmann i M. Veiga, agenti)

Predmet

Zahtjev koji se temelji na članku 263. UFEU-a kojim se traži poništenje Odluke Komisije Gestdem 2014/2070 od 24. rujna 2014. kojom se uskraćuje pristup određenim dokumentima povezanima s donošenjem Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ (SL 2014., L 127, str. 1.).

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvo Herbert Smith Freehills LLP snosit će vlastite troškove i troškove Europske komisije.

3.

Vijeće Europske unije snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 26, 26. 1. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/30


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Philip Morris protiv Komisije

(Predmet T-796/14) (1)

((„Pristup dokumentima - Uredba (EZ) br. 1049/2001 - Dokumenti sastavljeni u okviru pripremnih radova za donošenje Direktive o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda - Uskraćivanje pristupa - Izuzeće koje se odnosi na zaštitu sudskog postupka i pravnog savjetovanja - Izuzeće koje se odnosi na zaštitu procesa odlučivanja - Prevladavajući javni interes”))

(2016/C 392/37)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Philip Morris Ltd (Richmond, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: K. Nordlander i M. Abenhaïm, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Baquero Cruz i F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Predmet

Zahtjev koji se temelji na članku 263. UFEU-a i kojim se traži poništenje Odluke Komisije Ares(2014) 3142109 od 24. rujna 2014. u dijelu u kojom se njome tužitelju uskraćuje potpuni pristup zatraženim dokumentima, uz izuzetak izmijenjenih osobnih podataka koji se u njima nalaze.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvo Philip Morris Ltd snosit će troškove postupka.


(1)  SL C 56, 16. 2. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/31


Presuda Općeg suda od 9. rujna 2016. – Farahat protiv Vijeća

(Predmet T-830/14) (1)

((„Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv Sirije - Zamrzavanje financijskih sredstava - Pogreška u ocjeni”))

(2016/C 392/38)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Mohamed Farahat (Kairo, Egipat) (zastupnici: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, i N. Sheikh, solicitor)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: B. Driessen i A. Vitro, agenti)

Predmet

Tužba koja se temelji na članku 263. UFEU-a i kojom se zahtijeva poništenje Provedbene odluke Vijeća 2014/730/ZVSP od 20. listopada 2014. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL 2014., L 301, str. 36.) i Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1105/2014 od 20. listopada 2014. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji (SL 2014., L 301, str. 7.), u dijelu u kojem se ti akti odnose na tužitelja.

Izreka

1.

Provedbena odluka Vijeća 2014/730/ZVSP od 20. listopada 2014. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije i Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1105/2014 od 20. listopada 2014. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji, poništavaju se u dijelu u kojem se odnose na Mohameda Farahata.

2.

Vijeće Europske unije snosit će vlastite troškove, kao i troškove M. Farahata.


(1)  SL C 96, 23. 3. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/32


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Philip Morris protiv Komisije

(Predmet T-18/15) (1)

((„Pristup dokumentima - Uredba (EZ) br. 1049/2001 - Dokumenti nastali u okviru pripremnih radova za donošenje direktive o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda - Odbijanje pristupa - Izuzeće u vezi sa zaštitom sudskih postupaka - Izuzeće koje se odnosi na zaštitu postupka odlučivanja - Prava obrane - Prevladavajući javni interes”))

(2016/C 392/39)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Philip Morris Ltd (Richmond, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: K. Nordlander i M. Abenhaïm, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Baquero Cruz i F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje Odluke Komisije Ares (2014) 3694540 od 6. studenoga 2014. kojom se odbija pristup određenim dokumentima vezanima za donošenje Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ (SL 2014., L 127, str. 1.).

Izreka

1.

Odluka Komisije Ares (2014) 3694540 od 6. studenoga 2014. kojom se odbija pristup određenim dokumentima vezanima za donošenje Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ poništava se u dijelu u kojem se njome odbija pristup prvim trima rečenicama trećeg stavka dokumenta br. 6.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Svaka stranka snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 107, 30. 3. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/32


Presuda Općeg suda od 14. rujna 2016. – Trajektna luka Split protiv Komisije

(Predmet T-57/15) (1)

((„Državne potpore - Lučke usluge - Navodna potpora u korist javnog trajektnog operatera Jadrolinija - Određivanje tarife lučkih usluga od strane hrvatskih tijela u luci Split u pogledu unutarnjeg prometa koja je navodno niža od tarifa koje se primjenjuju u drugim hrvatskim lukama i od tarifa koje se primjenjuju za međunarodni promet - Privatni operater koji ima navodno isključivu koncesiju za iskorištavanje putničkog terminala luke Split - Odluka kojom se utvrđuje nepostojanje državne potpore - Pojam potpore - Državna sredstva”))

(2016/C 392/40)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Trajektna luka Split d.d. (Split, Hrvatska) (zastupnici: M. Bauer, H.-J. Freund i S. Hankiewicz, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: A. Bouchagiar i P. J. Loewenthal, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a kojim se traži poništenje Odluke Komisije C(2013) 7285 final od 15. listopada 2014. koja se odnosi na državnu potporu SA.37265 (2014/NN) – Hrvatska – Navodna potpora u korist Jadrolinije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Trajektnoj luci Split d.d. nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 118, 13. 4. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/33


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2016. – hyphen protiv EUIPO-a – Skylotec (Prikaz poligona)

(Predmet T-146/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak opoziva - Figurativni žig Europske unije koji prikazuje poligon - Stvarna uporaba žiga - Članak 15. stavak 1. drugi podstavak točka (a) i članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Oblik koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga”))

(2016/C 392/41)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: hyphen GmbH (München, Njemačka) (zastupnici: M. Gail i M. Hoffmann, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: M. Fischer, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Skylotec GmbH (Neuwied, Njemačka) (zastupnici: M. De Zorti i M. Helfrich, odvjetnici)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 9. ožujka 2015. (predmet R 1506/2014-4), koja se odnosi na postupak opoziva između društava Skylotec i hyphen.

Izreka

1.

Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 9. ožujka 2015. (predmet R 1506/2014-4), koja se odnosi na postupak opoziva između društava Skylotec i hyphen jer je žalbeno vijeće utvrdilo da se, što se tiče proizvoda iz razreda 9 i 25 u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga za potrebe registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen, prava nositelja registriranog žiga Europske unije trebaju opozvati.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Nalaže se EUIPO-u snošenje vlastitih troškova kao i troškova društva hyphen.

4.

Skylotec će snositi vlastite troškove.


(1)  SL C 171, 26. 5. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/34


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2016. – Komisija protiv Kakol

(Predmet T-152/15 P) (1)

((„Žalba - Javna služba - Dužnosnici - Otvoreni natječaj - Odbijanje pristupa kandidatu - Nepriznavanje diplome - Pristup prethodnom natječaju - Uvjeti sličnih natječaja - Obveza obrazlaganja”))

(2016/C 392/42)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: u početku F. Simonetti, J. Currall i G. Gattinara, zatim F. Simonetti i G. Gattinara, agenti)

Druga stranka u postupku: Danuta Kakol (Luxembourg, Luksemburg) (zastupnik: R. Duta, odvjetnik)

Predmet

Žalba protiv presude Službeničkog suda Europske unije (drugo vijeće) od 22. siječnja 2015. Kakol/Komisija (F-1/14 i F-48/14, EU:F:2015:5), za ukidanje te presude.

Izreka

1.

Ukida se presuda Službeničkog suda Europske unije (drugo vijeće) od 22. siječnja 2015. Kakol/Komisija (F 1/14 i F 48/14, EU:F:2015:5).

2.

Predmet se vraća vijeću Općeg suda različitom od onoga koje je odlučivalo o ovoj žalbi.

3.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


(1)  SL C 190, 8. 6. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/34


Presuda Općeg suda od 9. rujna 2016. – Puma protiv EUIPO-a – Gemma Group (prikaz mačke u skoku)

(Predmet T-159/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje mačku u skoku - Raniji međunarodni figurativni žigovi koji prikazuju mačku u skoku - Relativni razlog za odbijanje - Dobra uprava - Dokaz o ugledu ranijih žigova - Članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2016/C 392/43)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Puma SE (Herzogenaurach, Njemačka) (zastupnik: P. González-Bueno Catalán de Ocón, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: P. Bullock, zatim D. Hanf, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Gemma Group Srl (Cerasolo Ausa, Italija)

Predmet

Tužba protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 19. prosinca 2014. (predmet R 1207/2014-5) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Puma i Gemma Group.

Izreka

1.

Poništava se odluka petog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 19. prosinca 2014. (predmet R 1207/2014-5).

2.

EUIPO-u se nalaže snošenje troškova, uključujući onih društva Puma SE.


(1)  SL C 171, 26. 5. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/35


Presuda Općeg suda od 14. rujna 2016. – National Iranian Tanker Company protiv Vijeća

(Predmet T-207/15) (1)

((„Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja poduzete protiv Irana s ciljem sprečavanja širenja nuklearnog oružja - Zamrzavanje financijskih sredstava - Pravomoćnost - Pravo na djelotvoran pravni lijek - Pogreška u ocjeni - Prava obrane - Pravo vlasništva - Proporcionalnost”))

(2016/C 392/44)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (zastupnici: T. de la Mare, QC, M. Lester, J. Pobjoy, barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley i C. Murphy, solicitors)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: u početku N. Rouam i M. Bishop, zatim M. Bishop i A. Vitro, agenti)

Predmet

Glavni zahtjev, koji se temelji na članku 263 UFEU-a, za poništenje Odluke Vijeća (ZVSP) 2015/236 od 12. veljače 2015. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 39, 14.2.2015, str. 18.), kao i Provedbene uredbe Vijeća (EU) 2015/230 od 12. veljače 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 39, 14.2.2015, str. 3.) u dijelu u kojem se ti akti odnose na tužitelja i, podredno, zahtjev, koji se temelji na članku 277. UFEU-a, za utvrđenje da su članak 20. stavak 1. točka (c) Odluke Vijeća 2010/413/ZVSP od 26. srpnja 2010. Odluka Vijeća od 26. srpnja 2010. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2007/140/ZVSP (SL L 195, 2010., str. 39.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 3., str. 220.) kao i članak 23. stavak 2. točka (d) Uredbe Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 961/2010 (SL L 88, 2012., str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 4., str. 194.) zbog neprimjenjivi), u dijelu u kojem se te odredbe odnose na tužitelja.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

National Iranian Tanker Company i Vijeće Europske unije snosit će vlastite troškove.


(1)  SL C 245, 27. 7. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/36


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Arrom Conseil protiv EUIPO-a – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

(Predmet T-358/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Europske unije Roméo has a Gun by Romano Ricci - Raniji verbalni žigovi Europske unije NINA RICCI i RICCI - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Neosnovano iskorištavanje razlikovnoga karaktera ili ugleda ranijih žigova - Narušavanje ugleda - Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009”))

(2016/C 392/45)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Arrom Conseil (Paris, Francuska) (zastupnici: C. Herissay Ducamp i J. Blanchard, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: H. Kunz, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Puig France SAS (Pariz, Francuska) (zastupnik: E. Armijo Chávarri, odvjetnik)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 26. ožujka 2015. (predmet R 1020/2014-1) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Puig France i Arrom Conseil.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Arrom Conseil nalaže se snošenje vlastitih troškova kao i troškova Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i društva Puig France SAS.


(1)  SL C 294, 7. 9. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/36


Presuda Općeg suda od 14. srpnja 2016. – Preferisco Foods protiv EUIPO-a – Piccardo & Savore’ (PREFERISCO)

(Predmet T-371/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Europske unije PREFERISCO - Raniji verbalni žig Europske unije I PREFERITI - Relativni razlog za odbijanje - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2016/C 392/46)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Preferisco Foods Ltd (Vancouver, Colombie-Britannique, Kanada) (zastupnici: G. Macías Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal i E. Armero, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: K. Sidat Humphreys i J.-F. Crespo Carrillo, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Piccardo & Savore’ Srl (Chiusavecchia, Italija)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 15. travnja 2015. (predmet R 2598/2013-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Piccardo & Savore’ i Preferisco Foods.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Preferisco Foods Ltd nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 311, 21. 9. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/37


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2016. – Perfetti Van Melle Benelux protiv EUIPO-a – PepsiCo (3D)

(Predmet T-390/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Europske unije 3D - Raniji verbalni i figurativni žigovi Europske unije 3D’S i 3D’s - Relativni razlog za odbijanje - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2016/C 392/47)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Perfetti Van Melle Benelux BV (Breda, Nizozemska) (zastupnik: P. Testa, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: J. Ivanauskas i A. Folliard-Monguiral, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: PepsiCo, Inc. (New York, New York, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: V. von Bomhard i J. Fuhrmann, odvjetnici)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. svibnja 2015. (predmet R 465/2014-5), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava PepsiCo i Perfetti Van Melle Benelux.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Perfetti Van Melle Benelux BV nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 311, 21. 9. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/38


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2016. – Globo Comunicação e Participações protiv EUIPO-a (zvučni žig)

(Predmet T-408/15) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava zvučnog žiga - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Obveza obrazlaganja - Članak 75. Uredbe br. 207/2009”))

(2016/C 392/48)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Globo Comunicação e Participações S/A (Rio de Janeiro, Brazil) (zastupnici: E. Gaspar i M.-E. De Moro-Giafferri, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: A. Folliard-Monguiral, agent)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 18. svibnja 2015. (predmet R 2945/2014-5), koja se odnosi na prijavu za registraciju zvučnog žiga kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Globo Comunicação e Participações S/A nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 320, 28. 9. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/38


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2016. – Pohjanmäki protiv Vijeća

(Predmet T-410/15 P) (1)

((„Žalba - Javna služba - Dužnosnici - Promaknuće - Promaknuća za 2013. - Uloge tijela za imenovanje i savjetodavnih komisija za promaknuća - Izostanak izvješća o ocjenjivanju - Izostanak uvida članova savjetodavnih komisija za promaknuća u izvješća o ocjenjivanju - Spojivost funkcija sastavljača izvješća pri savjetodavnim komisijama za promaknuća i bivšeg ocjenjivača - Jednako postupanje - Obveza obrazlaganja”))

(2016/C 392/49)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Jaana Pohjanmäki (Bruxelles, Belgija) (zastupnik: M. Velardo, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije (zastupnici: E. Rebasti i M. Bauer, agenti)

Predmet

Žalba podnesena protiv presude Službeničkog suda Europske unije (prvo vijeće) od 18. svibnja 2015., Pohjanmäki/Vijeće (F-44/14, EU:F:2015:46), radi ukidanja te presude.

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Jaana Pohjanmäki snosit će vlastite troškove kao i troškove Vijeća Europske unije u okviru ovog postupka.


(1)  SL C 337, 12. 10. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/39


Presuda Općeg suda od 15. rujna 2016. – Trinity Haircare protiv EUIPO-a – Advance Magazine Publishers (VOGUE)

(Predmet T-453/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak za proglašavanje žiga ništavim - Figurativni žig Europske unije VOGUE - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje opisnog karaktera - Razlikovni karakter - Članak 52. stavak 1. točka (a) u vezi s člankom 7. stavkom 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Loša vjera - Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009”))

(2016/C 392/50)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Trinity Haircare AG (Herisau, Švicarska) (zastupnici: J. Kroher i K. Bach, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: J. Lewis i J. Crespo Carrillo, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, Sjedinjene Američke Države) (zastupnik: D. Ivison, barrister)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 27. svibnja 2015. (predmet R 2426/2014-4), koja se odnosi na postupak za proglašenje žiga ništavim između društava Advance Magazine Publishers i Trinity Haircare.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Trinity Haircare AG nalaže se snošenje vlastitih troškova kao i troškova Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i društva Advance Magazine Publishers, Inc.


(1)  SL C 320, 28. 9. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/39


Presuda Općeg suda od 14. rujna 2016. – Lotte protiv EUIPO-a – Kuchenmeister (KOALA LAND)

(Predmet T-479/15) (1)

((„Žig Europske unije - Postupak povodom prigovora - Prijava za registraciju verbalnog žiga Europske unije KOALA LAND - Raniji nacionalni verbalni žig KOALA - Djelomično odbijanje prijave za registraciju - Vjerojatnost dovođenja u zabludu - Stvarna uporaba - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 - Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe br. 207/2009”))

(2016/C 392/51)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Lotte Co. Ltd (Tokio, Japan) (zastupnici: M. Knitter i S. Schicker, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: M. Fischer, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Kuchenmeister GmbH (Soest, Njemačka) (zastupnik: P. Blumenthal, odvjetnik)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 4. lipnja 2015. (predmet R 815/2014-1), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Kuchenmeister i Lotte.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Lotte Co. Ltd nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 337, 12. 10. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/40


Presuda Općeg suda od 9. rujna 2016. – De Esteban Alonso protiv Komisije

(Predmet T-557/15 P) (1)

((„Žalba - Javna služba - Članak 24. Pravilnika o osoblju - Zahtjev za pomoć - Kazneni postupak pred nacionalnim sudom - Odluka institucije da postavi imovinskopravni zahtjev - Odbacivanje tužbe kao očito neosnovane u prvostupanjskom postupku - Postupovne nepravilnosti - Uvjeti primjene članka 24. Pravilnika o osoblju”))

(2016/C 392/52)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, Francuska) (zastupnik: C. Huglo, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i C. Ehrbar, zatim C. Ehrbar i G. Berscheid, agenti)

Predmet

Žalba protiv rješenja Službeničkog suda Europske unije (treće vijeće) od 15. srpnja 2015., De Esteban Alonso/Komisija (F-35/15, EU:F:2015:87), kojom se zahtijeva ukidanje tog rješenja.

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Fernando De Esteban Alonso snosit će vlastite troškove kao i troškove koje je Europska komisija imala u okviru ovog postupka.


(1)  SL C 371, 9. 11. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/41


Presuda Općeg suda od 13. rujna 2016. – Paglieri Sell System protiv EUIPO-a (APOTEKE)

(Predmet T-563/15) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava figurativnog žiga APOTEKE - Apsolutni razlog za odbijanje - Razlikovni karakter - Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009 - Obveza obrazlaganja - Članak 75. Uredbe br. 207/2009”))

(2016/C 392/53)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Paglieri Sell System SpA (Pozzolo Formigaro, Italija) (zastupnici: P. Pozzi i F. Braga, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: K. Doherty i L. Rampini, agenti)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 23. srpnja 2015. (predmet R 2428/2014-5), koja se odnosi na prijavu za registraciju figurativnog znaka APOTEKE kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Paglieri Sell System SpA nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 371, 9. 11. 2015.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/41


Tužba podnesena 5. kolovoza 2016. – Gifi Diffusion protiv EUIPO-a – Crocs (Footwear)

(Predmet T-424/16)

(2016/C 392/54)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Gifi Diffusion (Villeneuve-sur-Lot, Francuska) (zastupnik: C. de Chassey, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Crocs, Inc. (Longmont, Colorado, Sjedinjene Američke Države)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog dizajna: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni dizajn: dizajn Zajednice „Footwear” – dizajn Zajednice br. 733 282-0001

Pobijana odluka: odluka trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 25. travnja 2015. u predmetu R 37/2015-3

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

proglasi ništavim dizajn Zajednice br. 000733282-0001;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 6. Uredbe 6/2002;

povreda članaka 62. i 63. Uredbe br. 6/2002.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/42


Tužba podnesena 4. kolovoza 2016. – Šroubárna Ždánice protiv Vijeća

(Predmet T-442/16)

(2016/C 392/55)

Jezik postupka: češki

Stranke

Tužitelj: Šroubárna Ždánice a.s. (Kyjov, Češka Republika) (zastupnik: M. Osladil, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi da je Europska unija dužna tužitelju isplatiti iznos od 75 502 534 čeških kruna (CZK) s naslova naknade štete;

naloži Europskoj uniji snošenje tužiteljevih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelj ističe jedan tužbeni razlog, kojim navodi da su ispunjene sve pretpostavke za uspostavljanje izvanugovorne odgovornosti Europske unije za štetu u skladu s člankom 268. UFEU-a u vezi s drugim stavkom članka 340. UFEU-a jer je:

nametanjem antidampinških pristojbi na uvoz određenih željeznih ili čeličnih pričvršćivača podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koje su kasnije proširene na uvoz iz Malezije, Europska unija povrijedila obveze koje ima kao članica WTO-a, točnije one navedene u Sporazumu o antidampingu;

povreda Sporazuma o antidampingu dovela do povrede članka 216. stavka 2. UFEU-a;

kao posljedica nezakonitog djelovanja Europske unije za tužitelja nastala šteta u iznosu od 75 502 534 CZK;

između iznosa štete i nezakonitog djelovanja Europske unije postojala uzročno-posljedična veza.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/42


Tužba podnesena 19. kolovoza 2016. – Španjolska protiv Komisije

(Predmet T-459/16)

(2016/C 392/56)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Kraljevina Španjolska (zastupnik: M. Sampol Pucurull, državni odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Provedbenu odluku Komisije (EU) 2016/1059 od 21. lipnja 2016. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), u dijelu u kojem se u vezi s određenim potporama za površinu odnosi na Kraljevinu Španjolsku i isključuje 262 887 429,57 eura;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe jedan tužbeni razlog koji je podijeljen u dva dijela.

1.

Tužitelj tvrdi da paušalni ispravak koji je odredila Komisija krši članak 31. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL 2005. L 209, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 19., str. 199.), kao i smjernice iz 1997. (dokument VI/5330/97) o uvjetima koji trebaju biti ispunjeni za određivanje ispravka od 25 % ili 10 %. Ta povreda podrazumijeva da je Komisija prekoračila okvire izvršavanja svoje ovlasti ocjene te da je povrijedila načela proporcionalnosti i pravne sigurnosti.

Kao prvo, španjolska tijela smatraju da različiti paušalni ispravci krše članak 31. stavak 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005, u vezi s primjenom smjernica iz 1997. i načela proporcionalnosti jer Komisija nije imala ozbiljne i razumne indicije na temelju kojih je mogla zaključiti da, osim za pašnjak s drvećem za pet autonomnih zajednica u 2009., valja odrediti financijski ispravak od 25 % za pašnjake s drvećem od 2009. do 2013. za koje se smatra da se primjenjuje članak 73.a stavak 2.a Uredbe Komisije (EZ) br. 796/2004 od 21. travnja 2004. o detaljnim pravilima za provedbu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 1782/2003 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike (SL 2004. L 141, str. 18.).

Španjolska tijela također osporavaju Komisijinu primjenu paušalnog ispravka od 10 % od 2009. do 2013. za pašnjake s drvećem i za grmoviti pašnjak (dehesa) u 2009.

Kao drugo, španjolska tijela smatraju da pobijana odluka krši članak 31. Uredbe (EZ) br. 1290/2005, u vezi s načelima proporcionalnosti i pravne sigurnosti, time što u njoj nije uzet u obzir članak 73.a stavak 2.a Uredbe (EZ) br. 796/2004, u vezi s člankom 137. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/43


Tužba podnesena 22. kolovoza 2016. – Portugal protiv Komisije

(Predmet T-462/16)

(2016/C 392/57)

Jezik postupka: portugalski

Stranke

Tužitelj: Portugalska Republika (zastupnici: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão i J. Saraiva de Almeida, agenti)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

Poništi Provedbenu odluku Komisije (EU) 2016/1059 оd 20. lipnja 2016. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (priopćeno 21. lipnja 2016. pod brojem dokumenta C(2016) 3753) s obzirom na to da iz financiranja Europske unije zbog „nedosta[taka] u konsolidaciji” isključuje iznos od 29 957 339,70 eura, u koji su uključeni troškovi izdataka koje je prijavila Portugalska Republika u odnosu površine za obračunska razdoblja 2013. i 2014.

Naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na Komisijinoj povredi načela zaštite legitimnih očekivanja jer je prihvatila izvršenje programa javnog razvoja radi usklađivanja prava na plaćanje u skladu s člankom 41. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL 2009., L 30, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 19., str. 199.), a da bi naknadno odbila financiranje izdataka izvršenih na temelju usklađivanja prava koje joj je bilo predloženo.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na povredi članka 34., članka 36. i članka 41. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na povredi članka 31. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL 2005., L 209, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 1., str. 44.), i načela proporcionalnosti.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/44


Tužba podnesena 22. kolovoza 2016. – Portugal protiv Komisije

(Predmet T-463/16)

(2016/C 392/58)

Jezik postupka: portugalski

Stranke

Tužitelj: Portugalska Republika (zastupnici: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão i J. Saraiva de Almeida, agenti)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

Poništi Provedbenu odluku Komisije (EU) 2016/1059 оd 20. lipnja 2016. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (priopćeno 21. lipnja 2016. pod brojem dokumenta C(2016) 3753) s obzirom na to da iz financiranja Europske unije isključuje iznos od 8 984 891,60 eura, u koji su uključeni troškovi izdataka koje je prijavila Portugalska Republika u okviru mjere „Višestruka sukladnost” za obračunska razdoblja 2011., 2012. i 2013.

Naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe šest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na nedostatku u obrazloženju i povredi članka 11. Uredbe Komisije (EZ) br. 885/2006 od 21. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 u pogledu akreditacije agencija za plaćanja i drugih tijela te poravnanja računa EFJP-a i EPFRR-a (SL 2006., L 171, str. 90.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 2., str. 88.).

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na povredi članka 24. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL 2009., L 30, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 19., str. 199.), članka 54. drugog podstavka točke (c) i članka 71. Uredbe Komisije (EZ) br. 1122/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, u okviru programa izravne potpore za poljoprivrednike predviđenih u navedenoj Uredbi, kao i za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu višestruke sukladnosti u okviru programa potpore predviđenog za sektor vina (SL 2009., L 316, str. 65.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 20., str. 231.).

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na povredi članaka 26. i 53. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na nedostatku u obrazloženju.

5.

Peti tužbeni razlog temelji se na povredi načela ne bis in idem.

6.

Šesti tužbeni razlog temelji se na povredi načela proporcionalnosti i članka 31. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL 2005., L 209, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 14., svezak 1., str. 44.).


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/45


Tužba podnesena 30. kolovoza 2016. – Sicignano protiv EUIPO-a – Inprodi (GiCapri „a giacchett’e capri”)

(Predmet T-619/16)

(2016/C 392/59)

Jezik na kojem je tužba podnesena: talijanski

Stranke

Tužitelj: Pasquale Sicignano (Santa Maria la Carità, Italija) (zastupnici: A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli, G. Petrocchi, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Inghirami Produzione Distrinuzione SpA (Inprodi) (Milano, Italija)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije s verbalnim elementima „GiCapri „a giacchett’e capri”” – prijava za registraciju br. 12 512 778

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. lipnja 2016. u predmetu R 806/2015-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. lipnja 2016. u predmetu R 806/2015-5, kojom je odbijena prijava za registraciju br. 12512778 složenog žiga GiCapri „a giacchett’e capri” u razrede 18, 25 i 35, i, slijedom toga, dopusti tu registraciju;

naloži EUIPO-u da tužitelju naknadi sve troškove, pristojbe i nagrade u vezi s ovim postupkom.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/46


Tužba podnesena 29. kolovoza 2016. – České dráhy protiv Komisije

(Predmet T-621/16)

(2016/C 392/60)

Jezik postupka: češki

Stranke

Tužitelj: České dráhy a.s. (Prag, Češka Republika) (zastupnici: K. Muzikář i J. Kindl, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Komisije C(2016) 3993 final od 22. lipnja 2016. u predmetu AT.40401 – Twins kojom se nalaže pretraga na temelju članka 20. stavka 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u;

naloži Komisiji snošenje svih troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog navodi da je sporna odluka donesena na temelju dokumenata pribavljenih tijekom ranije pretrage poslovnih prostora České dráhy koja je provedena na temelju nezakonite odluke. Europska komisija nije mogla koristiti tako dobivene dokumente, čak niti za donošenje odluke koja se osporava ovom tužbom.

2.

Drugi tužbeni razlog navodi da je dokumente na temelju kojih je donesena sporna odluka Europska komisija pribavila tijekom ranije pretrage, izvan okvira predmeta pretrage, dakle nezakonito.

3.

Treći tužbeni razlog navodi da sporna odluka i pripadajuća pretraga Europske komisije čine neproporcionalno miješanje u tužiteljevu privatnost. Europska komisija donijela je spornu odluku bez zakonito dostupnih dokumenata; Komisija je neprihvatljivo široko definirala predmet pretrage i prekoračila granice svojih istražnih ovlasti.

4.

Četvrti tužbeni razlog navodi da sporna odluka ne razgraničava na prikladan način predmet i svrhu pretrage, među ostalim time što neprihvatljivo široko određuje vremensko razdoblje na koje se pretraga trebala odnositi, i ne navodi prikladne razloge.

5.

Peti tužbeni razlog navodi da je zbog sporne odluke i pripadajuće pretrage došlo do neprihvatljivog miješanja u tužiteljeva temeljna prava i slobode zajamčena člankom 7. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (odnosno člankom 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda) i člankom 48. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (odnosno člankom 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda).


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/47


Tužba podnesena 31. kolovoza 2016. – Češka Republika protiv Komisije

(Predmet T-627/16)

(2016/C 392/61)

Jezik postupka: češki

Stranke

Tužitelj: Češka Republika (zastupnici: M. Smolek, J. Pavliš i J. Vláčil, u svojstvu agenata)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Provedbenu odluku Komisije (EU) 2016/1059 od 20. lipnja 2016. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 3753) (u daljnjem tekstu: sporna odluka) u dijelu u kojem isključuje izdatke nastale za Češku Republiku u vezi s jedinstvenim plaćanjem po površini (SAPS) u ukupnom iznosu od 84 272,83 eura, u dijelu u kojem isključuje izdatke nastale za Češku Republiku u vezi s ulaganjem u sektoru vina u ukupnom iznosu od 636 516,20 eura i u dijelu u kojem isključuje izdatke nastale za Češku Republiku u vezi s uvjetima višestruke sukladnosti u ukupnom iznosu od 29 485 612,55 eura;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelj u vezi s programom jedinstvenih plaćanja po površini (SAPS) ističe jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 52. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike. Komisija je odlučila isključiti izdatke iz financiranja Europske unije iako nije bilo povrede prava Unije ili nacionalnog prava.

U vezi s ulaganjem u sektor vina, tužitelj ističe jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 52. stavka 1. Uredbe br. 1306/2013. Komisija je odlučila isključiti izdatke iz financiranja Europske unije iako nije bilo povrede prava Unije ili nacionalnog prava.

U vezi s uvjetima višestruke sukladnosti, tužitelj ističe dva tužbena razloga:

Prvi tužbeni razlog temelji se na povredi članka 52. stavka 1. Uredbe br. 1306/2013. Komisija je odlučila isključiti izdatke iz financiranja Europske unije iako nije bilo povrede prava Unije ili nacionalnog prava.

Podredno, tužitelj ističe drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 52. stavka 2. Uredbe br. 1306/2013. Čak i da prigovori koji se osporavaju u prvom tužbenom razlogu čine povredu prava Unije (quod non), Komisija je nepravilno ocijenila težinu te povrede i financijske štete za Uniju.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/47


Tužba podnesena 2. rujna 2015. – Remag Metallhandel i Jaschinsky protiv Komisije

(Predmet T-631/16)

(2016/C 392/62)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Remag Metallhandel GmbH (Steyr, Austrija) i Werner Jaschinsky (St. Ulrich bei Steyr, Austrija) (zastupnik: M. Lux, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

S obzirom na OLAF-ov zahtjev i naknadna inzistiranja da tijela država članica naplate antidampinške pristojbe za sve pošiljke silicija koje su iz Tajvana izvezene u Europsku uniju u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 398/2004 od 2. ožujka 2004. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz silicija podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL 2004., L 66) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 39., str. 6.) i Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 467/2010 od 25. svibnja 2010. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz silicija podrijetlom iz Narodne Republike Kine, kako je proširena na uvoz silicija poslanog iz Republike Koreje, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Republike Koreje ili ne (SL 2010., L131) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 32., str. 221.), iako OLAF nije podnio nikakav dokaz ili su podneseni dokazi bili nedostatni za dokazivanje činjenice da silicij koji je Remag uveo iz Tajvana potječe iz Kine, tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

tuženiku naloži da tužitelju naknadi štetu kako je specificirana u tužbi, sa zateznim kamatama po stopi od 8 % godišnje, i

tuženiku naloži snošenje troškova postupka pred Općim sudom.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je OLAF, zahtijevajući od država članica da naplate antidampinške pristojbe prije nego je ispitnim postupkom potvrđeno podrijetlo robe, kako bi se izbjegla zastara pristojbi koje se navodno duguju, uputio i potaknuo nacionalne uprave na povredu članka 220. stavka 1. i članka 221. stavka 1. Carinskog zakonika Zajednice.

2.

Drugi tužbeni razlog, kojim se tvrdi da je zanemarivanjem, u svom zahtjevu za povrat, činjenice da pretovar silicija iz Kine ne dokazuje da silicij potječe iz Kine, OLAF povrijedio načelo dobre uprave i obvezu da svoje zaključke temelji na potkrijepljenim dokazima.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je OLAF, tvrdeći da se sav izvoz silicija iz Tajvana odnosio na robu koja potječe iz Kine, povrijedio teret dokaza o nepovlaštenom podrijetlu.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je OLAF, tvrdeći da prerada izvršena na Tajvanu nije dostatna za utvrđivanje tajvanskog podrijetla, a da pritom nije uzeo u obzir upotrebu prerađenog silicija, povrijedio pravila o podrijetlu kako ih tumači Sud Europske unije.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi tužiteljevih prava obrane.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/48


Tužba podnesena 7. rujna 2016. – Deichmann protiv EUIPO-a – Vans (prikaz trake na bočnoj strani cipele)

(Predmet T-638/16)

(2016/C 392/63)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Deichmann SE (Essen, Njemačka) (zastupnik: C. Onken, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Vans, Inc. (Cypress, Kalifornija, Sjedinjene Američke Države)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: pozicijski žig Europske unije (prikaz trake na bočnoj strani cipele) – prijava za registraciju br. 10 263 895

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 6. srpnja 2016. u predmetu R 408/2015-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

izmijeni pobijanu odluku tako da poništi odluku Odjela za prigovore od 23. prosinca 2014., prihvati prigovor B 001919210 i odbije prijavu žiga EU-a br. 10 263 895;

podredno: poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća od 6. srpnja 2016. u predmetu R 408/2015-4;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 8. stavka 1. točke (d) Uredbe br. 207/2009;

povreda pravila 19. stavka 2. i pravila 20. stavaka 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 2868/95, članka 151. stavaka 1. i 2. Uredbe br. 207/2009, načela pravne sigurnosti i zabrane retroaktivnosti.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/49


Tužba podnesena 8. rujna 2016. – GEA Group protiv Komisije

(Predmet T-640/16)

(2016/C 392/64)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: GEA Group AG (Düsseldorf, Njemačka) (zastupnici: I. du Mont i C. Wagner, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Europske komisije od 29. lipnja 2016., C(2016)3920, o izmjeni odluke C(2009)8682 final od 11. studenoga 2009., u vezi s postupkom na temelju Ugovora o EZ-u i članka 53. Sporazuma o EGP-u (AT.38589 – Toplinski stabilizatori);

podredno, smanji iznos novčane kazne i odredi novi datum dospijeća za plaćanje i kamate (nakon donošenja pobijane odluke), i

naloži Europskoj komisiji plaćanje tužiteljevih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, kojim navodi da je Europska komisija donošenjem pobijane odluke iako je protekao rok zastare povrijedila članak 25. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u.

2.

Drugi tužbeni razlog, kojim navodi da se pobijanom odlukom povrjeđuju članak 266. stavak 1. UFEU-a i tužiteljevo pravo obrane, s obzirom na to da tužitelju nije dana mogućnost da svoja stajališta izrazi usmeno.

3.

Treći tužbeni razlog, kojim navodi da je Komisija povrijedila članak 23. stavke 2. i 3. Uredbe br. 1/2003 jer na tužitelja nije primijenila plafon od 10 % i jer je na njegovu štetu plafon primijenila na drugog počinitelja povrede.

4.

Četvrti tužbeni razlog, kojim navodi da je Komisija povrijedila načelo jednakog postupanja jer je smatrala da je tužitelj jedini odgovoran za postupanje za koje je utvrđena odgovornost drugih počinitelja povrede, iako je tužiteljeva odgovornost samo iz toga izvedena, i jer je dodatno opterećenje koje proizlazi iz smanjene odgovornosti ostalih počinitelja povrede raspodijelila isključivo na štetu tužitelja.

5.

Peti tužbeni razlog, kojim navodi da je Komisija, time što je retroaktivno dodijelila rok za plaćanje na datum za koji nije postojala valjana pravna osnova za plaćanje, postupila ultra vires i da je propustila iznijeti obrazloženje u skladu s člankom 296. stavkom 2. UFEU-a jer nije objasnila zašto odstupa od svoje prakse.


24.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/50


Tužba podnesena 12. rujna 2016. – Iame protiv EUIPO-a – Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)

(Predmet T-642/16)

(2016/C 392/65)

Jezik na kojem je tužba podnesena: talijanski

Stranke

Tužitelj: Iame SpA (Milano, Italija) (zastupnici: M. Mostardini, G. Galimberti, F. Mellucci, R. Kakkar, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Industrie Aeronautiche Reggiane Srl (Reggio Emilia, Italija)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije s verbalnim elementom „Parilla” – žig Europske unije br. 3 065 182

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom opoziva

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 23. lipnja 2016. u predmetu R 608/2015-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku zbog povrede članka 51. Uredbe (EZ) br. 207/2009, u dijelu u kojem je tom odlukom odbijena žalba R0608/2015-1 i potvrđen opoziv zbog neuporabe figurativnog žiga Europske unije „Parilla” br. 3065182, čiji je nositelj IAME S.p.A., za sve proizvode i usluge iz razreda 7 i 41;

i, slijedom toga:

odbije zahtjev za opoziv iz članka 51. Uredbe (EZ) br. 207/2009 figurativnog žiga UE-a „Parilla” br. 3065182, čiji je nositelj IAME S.p.A., za sve proizvode i usluge iz razreda 7 i 41;

ne dovodeći u pitanje druge argumente ili dokaze koji budu podneseni u za to određenim rokovima;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda i pogrešna primjena članka 51. Uredbe (EZ) br. 207/2009.