ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 381

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 59.
14. listopada 2016.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2016/C 381/01

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)  ( 1 )

1

2016/C 381/02

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 65/2014 od 1. listopada 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih pećnica i napa te Uredbe Komisije (EU) br. 66/2014 od 14. siječnja 2014. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih pećnica, ploča za kuhanje i napa (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)  ( 1 )

5


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

14.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 381/1


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2016/C 381/01)

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

Članci Direktive 2014/53/EU obuhvaćeni normom

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Uskopojasna telegrafska oprema izravnog ispisa za primanje meteoroloških i navigacijskih informacija (NAVTEX); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

VHF ručni, pokretni i nepokretni predajnici, prijamnici i primopredajnici na tlu za zrakoplovnu pokretnu službu u VHF području s amplitudnom modulacijom 2. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

VHF radiotelefonska oprema za opću komunikaciju i pridružena oprema za klasu „D” digitalnog selektivnoga pozivanja (DSC); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) direktive 2014/53/EU

12.8.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2; Članak 3, stavak 3, točka g

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za zemaljske prijenosne zemaljske postaje koje primaju satelitske novosti (SNGTES) u frekvencijskim pojasima od 11 GHz do 12 GHz/13 GHz to 14 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

Prva objava

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES): Harmonizirana norma za satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) koji odašilju prema satelitima u geostacionarnoj orbiti i rade u frekvencijskim pojasima od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU

Prva objava

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Komercijalno dostupna amaterska radio oprema; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Aktivni implantati (ULP-AMI) i periferne jedinice (ULP-AMI-P) ultra niske snage, koji rade u frekvencijskom području 402 MHz do 405 MHz. Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 12. dio: Repetitori za CDMA s višestrukim nositeljem (cdma2000)

9.9.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 20. dio: OFDMA TDD WMAN (pokretni WIMAXTM) bazne postaje (BS)

Prva objava

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

IMT celularne mreže; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 21. dio: OFDMA TDD WMAN (pokretni WIMAXTM) korisnička oprema (UE)

Prva objava

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD). Mrežni sustavi za prijenos biomedicinskih signala ljudskim tijelom (MBANSs) koji rade u području od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz. Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive 2014/53/EU

12.8.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1

Satelitske zemaljske postaje i sustavi (SES)); Oprema za prijam satelitske radiodifuzije; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; 2. dio: Unutarnja jedinica

9.9.2016.

 

 

Članak 3, stavak 2

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i CENELEC objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL C 338 od 27.9.2014., str. 31.


14.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 381/5


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 65/2014 od 1. listopada 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih pećnica i napa te Uredbe Komisije (EU) br. 66/2014 od 14. siječnja 2014. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih pećnica, ploča za kuhanje i napa

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2016/C 381/02)

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Cenelec

EN 60350-1:2013

Kućanski električni aparati za kuhanje – 1. dio: Štednjaci, kuhala, kuhala na paru i roštilji – Ispitne metode za mjerenje radnih značajka

IEC 60350-1:2011 (MOD)

10.7.2015.

 

 

EN 60350-1:2013/A11:2014

10.7.2015.

Napomena 3

Cenelec

EN 61591:1997

Kućanske nape štednjaka -- Ispitne metode za mjerenje radnih značajka

IEC 61591:1997

10.7.2015.

 

 

EN 61591:1997/A1:2006

IEC 61591:1997/A1:2005

10.7.2015.

Napomena 3

 

EN 61591:1997/A11:2014

Prva objava

Napomena 3

 

EN 61591:1997/A12:2015

Prva objava

Napomena 3

 

EN 61591:1997/A2:2011

IEC 61591:1997/A2:2010

10.7.2015.

Napomena 3

Ovu normu treba dopuniti jasno navedenim pravnim zahtjevima koje se normom namjerava ispuniti.

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i CENELEC objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL L 338, 27.9.2014., str. 31.