ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 293

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 59.
12. kolovoza 2016.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2016/C 293/01

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)  ( 1 )

1

2016/C 293/02

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)  ( 1 )

26

2016/C 293/03

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)  ( 1 )

29

2016/C 293/04

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)  ( 1 )

52

2016/C 293/05

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala i sigurnosne komponente za dizala (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)  ( 1 )

64

2016/C 293/06

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, Odluke br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)  ( 1 )

68


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

12.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 293/1


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2016/C 293/01)

Sljedeći popis sadrži upućivanja na usklađene norme za tlačnu opremu i usklađene primjenjive norme za materijale koji se koriste u proizvodnji tlačne opreme. U slučaju usklađenih primjenjivih normi za materijale, pretpostavka sukladnosti s osnovnim sigurnosnim zahtjevima ograničena je na tehničke specifikacije materijala obuhvaćenih normom i njome se ne predviđa prikladnost materijala za određeni dio opreme. Slijedom toga, tehničke specifikacije navedene u normi za materijale treba ocjenjivati u skladu s konstrukcijskim zahtjevima za pojedini dio opreme kako bi se potvrdilo da su ispunjeni osnovni sigurnosni zahtjevi Direktive o tlačnoj opremi.

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 3-8:2006

Prijenosni vatrogasni aparati -- 8. dio: Dodatni zahtjevi prema normi EN 3-7 za konstrukciju, otpornost na pritisak i mehaničko ispitivanje vatrogasnih aparata s maksimalnim dozvoljenim pritiskom jednakim ili nižim od 30 bara

Prva objava

 

 

 

EN 3-8:2006/AC:2007

Prva objava

 

 

CEN

EN 19:2016

Industrijski zaporni uređaji -- Označivanje zapornih uređaja od metala

Prva objava

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Automatski pretlačni plamenici za kapljevita goriva

Prva objava

 

 

CEN

EN 334:2005+A1:2009

Regulatori tlaka za plin do 100 bar

Prva objava

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Rashladni sustavi i dizalice topline -- Zahtjevi s obzirom na sigurnost i okoliš -- 2. dio: Projektiranje, izvedba, ispitivanje, označivanje i dokumentacija

Prva objava

 

 

CEN

EN 593:2009+A1:2011

Industrijski zaporni uređaji -- Metalne leptiraste zaklopke

Prva objava

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automatski plinski plamenici s ventilatorima

Prva objava

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

Prva objava

 

 

CEN

EN 764-4:2014

Tlačna oprema -- 4. dio: Utvrđivanje tehničkih uvjeta isporuke metalnih materijala

Prva objava

 

 

CEN

EN 764-5:2014

Tlačna oprema -- 5. dio: Dokumentacija o pregledu metalnih materijala i usklađenost sa specifikacijom materijala

Prva objava

 

 

CEN

EN 764-7:2002

Tlačna oprema -- 7. dio: Sigurnosni sustavi za neloženu tlačnu opremu

Prva objava

 

 

 

EN 764-7:2002/AC:2006

Prva objava

 

 

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i grijanje

Prva objava

 

 

CEN

EN 1092-1:2007+A1:2013

Prirubnice i njihovi spojevi -- Kružne prirubnice za cijevi, ventile, spojne dijelove i pribor, označene PN oznakom -- 1. dio: Čelične prirubnice

Prva objava

 

 

CEN

EN 1092-3:2003

Prirubnice i njihovi spojevi -- Kružne prirubnice za cijevi, ventile, pribor i opremu, označene prema PN-u -- 3. dio: Prirubnice od bakrenih legura

Prva objava

 

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

Prva objava

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Prirubnice i njihovi spojevi -- Kružne prirubnice za cijevi, ventile, spojne dijelove i opremu, označene PN oznakom -- 4. dio: Prirubnice od aluminijskih legura

Prva objava

 

 

CEN

EN 1171:2015

Industrijski zaporni uređaji -- Zasuni od lijevanog željeza

Prva objava

 

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kriogenične posude -- Materijali -- 1. dio: Zahtjevi za žilavost pri temperaturama ispod - 80 oC

Prva objava

 

 

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

Prva objava

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kriogenične posude -- Materijali -- 2. dio: Zahtjevi za žilavost pri temperaturama između - 80 oC i - 20 oC

Prva objava

 

 

CEN

EN 1349:2009

Regulacijski ventili za industrijske procese

Prva objava

 

 

CEN

EN 1515-4:2009

Prirubnice i njihovi spojevi -- Vijci i matice -- 3. dio: Selekcija vijaka i matica ovisno o direktivi za opremu pod tlakom 97/23/EC

Prva objava

 

 

CEN

EN 1562:2012

Ljevarstvo -- Temper lijevovi

Prva objava

 

 

CEN

EN 1563:2011

Ljevarstvo -- Nodularni lijevovi

Prva objava

 

 

CEN

EN 1564:2011

Ljevarstvo -- Izotermički poboljšani nodularni lijev

Prva objava

 

 

CEN

EN 1591-1:2013

Prirubnice i njihovi spojevi -- Pravila za projektiranje prirubničkih spojeva s kružnim prirubnicama i brtvljenjem -- 1. dio: Proračun

Prva objava

 

 

CEN

EN 1626:2008

Kriogenične posude -- Ventili za kriogenične uvjete

Prva objava

 

 

CEN

EN 1653:1997

Bakar i bakrene legure -- Ploče, limovi i rondele za kotlove, tlačne posude i spremnike tople vode

Prva objava

 

 

 

EN 1653:1997/A1:2000

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 1759-3:2003

Prirubnice i njihovi spojevi -- Kružne prirubnice za cijevi, ventile, spojne dijelove i opremu, označene po razredima -- 3. dio: Prirubnice od bakrenih legura

Prva objava

 

 

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

Prva objava

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Prirubnice i njihovi spojevi -- Kružne prirubnice za cijevi, ventile, spojne dijelove i opremu, označene po razredima -- 4. dio: Prirubnice od aluminijskih legura

Prva objava

 

 

CEN

EN 1797:2001

Kriogenične posude -- Usklađenost plin/materijal

Prva objava

 

 

CEN

EN 1866-2:2014

Mobilni vatrogasni aparati -- 2. dio: Zahtjevi za konstrukciju, otpornost na tlak i mehanička ispitivanja za vatrogasne aparate s maksimalnim dozvoljenim pritiskom jednakim ili nižim od 30 bara koji zadovoljavaju zahtjeve norme EN 1866-1

Prva objava

 

 

CEN

EN 1866-3:2013

Mobilni vatrogasni aparati -- 3. dio: Zahtjevi za sklapanje, konstrukciju i otpornost na tlak za vatrogasne aparate s CO2 koji zadovoljavaju zahtjeve norme EN 1866-1

Prva objava

 

 

CEN

EN 1983:2013

Industrijski ventili -- Čelični kuglasti ventili

Prva objava

 

 

CEN

EN 1984:2010

Industrijski zaporni uređaji -- Čelični zasuni

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 4126-1:2013

Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekomjernog tlaka -- 1. dio: Sigurnosni zaporni uređaji (ISO 4126-1:2013)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekomjernog tlaka -- 3. dio: Sigurnosni zaporni uređaji i sigurnosni uređaji s rasprsnim diskom u kombinaciji (ISO 4126-3:2006)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 4126-4:2013

Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekomjernog tlaka -- 4. dio: Sigurnosni ventili kojima upravlja pilot uređaj (ISO 4126-4:2013)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 4126-5:2013

Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekomjernog tlaka -- 5. dio: Regulirani sigurnosni sustavi za rasterećenje tlaka (ISO 4126-5:2013)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 4126-7:2013

Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekomjernog tlaka -- 7. dio: Zajednički podaci (ISO 4126-7:2013)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 2. dio: Aluminij i aluminijske legure (ISO 9606-2:2004)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 3. dio: Bakar i bakrene legure (ISO 9606-3:1999)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 4. dio: Nikal i niklene legure (ISO 9606-4:1999)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Provjera osposobljenosti zavarivača -- Zavarivanje taljenjem -- 5. dio: Titan i titanove legure, cirkonij i cirkonijeve legure (ISO 9606-5:2000)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 9712:2012

Nerazorno ispitivanje -- Kvalifikacija i certifikacija NDT osoblja (ISO 9712:2012)

Prva objava

 

 

CEN

EN 10028-1:2007+A1:2009

Plosnati proizvodi od čelika za tlačne namjene -- 1. dio: Opći zahtjevi

Prva objava

 

 

 

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009

Prva objava

 

 

CEN

EN 10028-2:2009

Plosnati proizvodi od čelika za tlačne namjene -- 2. dio: Nelegirani i legirani čelici s utvrđenim svojstvima pri povišenoj temperaturi

Prva objava

 

 

CEN

EN 10028-3:2009

Plosnati proizvodi od čelika za tlačne namjene -- 3. dio: Zavarljivi sitnozrnati čelici, normalizacijski žareni

Prva objava

 

 

CEN

EN 10028-4:2009

Plosnati proizvodi od čelika za tlačne namjene -- 4. dio: Čelici legirani niklom s utvrđenim svojstvima pri niskim temperaturama

Prva objava

 

 

CEN

EN 10028-5:2009

Plosnati proizvodi od čelika za tlačne namjene -- 5. dio: Zavarljivi, sitnozrnati čelici, termomehanički valjani

Prva objava

 

 

CEN

EN 10028-6:2009

Plosnati proizvodi od čelika za tlačne namjene -- 6. dio: Zavarljivi, poboljšani, sitnozrnati čelici

Prva objava

 

 

CEN

EN 10028-7:2007

Plosnati proizvodi od čelika za tlačne namjene -- 7. dio: Nehrđajući čelici

Prva objava

 

 

CEN

EN 10204:2004

Metalni proizvodi -- Vrste dokumenata o ispitivanju

Prva objava

 

 

CEN

EN 10213:2007+A1:2016

Čelični odljevci za tlačne namjene

Prva objava

 

 

CEN

EN 10216-1:2013

Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 1. dio: Cijevi od nelegiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri sobnoj temperaturi

Prva objava

 

 

CEN

EN 10216-2:2013

Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 2. dio: Cijevi od nelegiranih i legiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri povišenim temperaturama

Prva objava

 

 

CEN

EN 10216-3:2013

Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 3. dio: Cijevi od legiranoga sitnozrnatog čelika

Prva objava

 

 

CEN

EN 10216-4:2013

Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 4. dio: Cijevi od nelegiranih i legiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri niskim temperaturama

Prva objava

 

 

CEN

EN 10216-5:2013

Bešavne čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 5. dio: Nehrđajuće čelične cijevi

Prva objava

 

 

CEN

EN 10217-1:2002

Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 1. dio: Cijevi od nelegiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri sobnoj temperaturi

Prva objava

 

 

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 10217-2:2002

Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 2. dio: Elektro-zavarene cijevi od nelegiranih i legiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri povišenim temperaturama

Prva objava

 

 

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 10217-3:2002

Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 3. dio: Cijevi od legiranih sitnozrnatih čelika

Prva objava

 

 

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 10217-4:2002

Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 4. dio: Elektro-zavarene cijevi od nelegiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri niskim temperaturama

Prva objava

 

 

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 10217-5:2002

Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 5. dio: Cijevi zavarene pod praškom od nelegiranih i legiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri povišenim temperaturama

Prva objava

 

 

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 10217-6:2002

Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 6. dio: Cijevi zavarene pod praškom od nelegiranih čelika s utvrđenim svojstvima pri niskim temperaturama

Prva objava

 

 

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 10217-7:2014

Zavarene čelične cijevi za tlačne namjene -- Tehnički uvjeti isporuke -- 7. dio: Cijevi od nehrđajućih čelika

Prva objava

 

 

CEN

EN 10222-1:1998

Čelični otkovci za tlačne namjene -- 1. dio: Opći zahtjevi za slobodno kovane otkovke

Prva objava

 

 

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 10222-2:1999

Čelični otkivci za tlačne namjene -- 2. dio: Feritni i martenzitni čelici s utvrđenim svojstvima pri povišenim temperaturama

Prva objava

 

 

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

Prva objava

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Čelični otkovci za tlačne namjene -- 3. dio: Čelici legirani niklom s utvrđenim svojstvima pri niskim temperaturama

Prva objava

 

 

CEN

EN 10222-4:1998

Čelični otkovci za tlačne namjene -- 4. dio: Zavarivi sitnozrnati čelici s visokom granicom razvlačenja

Prva objava

 

 

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 10222-5:1999

Čelični otkovci za tlačne namjene -- 5. dio: Martenzitni, austenitni i austenitno-feritni nehrđajući čelici

Prva objava

 

 

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

Prva objava

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Cijevne spojnice za sučeono zavarivanje -- 2. dio: Nelegirani i legirani feritni čelici s posebnim zahtjevima za ispitivanje

Prva objava

 

 

CEN

EN 10253-4:2008

Cijevne spojnice za sučeono zavarivanje -- 4. dio: Gnječeni austenitni i austenitno-feritni nehrđajući čelici s posebnim zahtjevima za ispitivanje

Prva objava

 

 

 

EN 10253-4:2008/AC:2009

Prva objava

 

 

CEN

EN 10269:2013

Čelici i legure nikla za dijelove za pričvršćivanje s utvrđenim svojstvima pri povišenim i/ili niskim temperaturama

Prva objava

 

 

CEN

EN 10272:2007

Šipke od nehrđajućeg čelika za tlačne namjene

Prva objava

 

 

CEN

EN 10273:2007

Toplo valjane zavarive čelične šipke za tlačne namjene s utvrđenim svojstvima pri povišenim temperaturama

Prva objava

 

 

CEN

EN 10305-4:2016

Precizne čelične cijevi -- Tehnički uvjeti isporuke -- 4. dio: Bešavne hladno vučene cijevi za hidraulične i pneumatske energetske sustave

Prva objava

 

 

CEN

EN 10305-6:2016

Precizne čelične cijevi -- Tehnički uvjeti isporuke -- 6. dio: Zavarene hladno vučene cijevi za hidraulične i pneumatske tlačne sustave

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Plastični cijevni sustavi za industrijske primjene -- Poli(viniliden-fluorid) (PVDF) -- Specifikacije za sastavnice i sustav (ISO 10931:2005)

Prva objava

 

 

 

EN ISO 10931:2005/A1:2015

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 12178:2003

Rashladni sustavi i dizalice topline -- Indikatori razine kapljevine -- Zahtjevi, ispitivanje i označivanje

Prva objava

 

 

CEN

EN 12263:1998

Rashladni sustavi i dizalice topline -- Sigurnosno-preklopni uređaji za ograničenje tlaka -- Zahtjevi i ispitivanja

Prva objava

 

 

CEN

EN 12266-1:2012

Industrijski ventili -- Ispitivanja ventila -- 1. dio: Tlačna ispitivanja, postupci ispitivanja i kriteriji prihvatljivosti -- Uvjeti za ovlašćivanje

Prva objava

 

 

CEN

EN 12284:2003

Rashladni sustavi i dizalice topline -- Ventili -- Zahtjevi, ispitivanje i označivanje

Prva objava

 

 

CEN

EN 12288:2010

Industrijski zaporni uređaji -- Zasuni od bakrenih legura

Prva objava

 

 

CEN

EN 12392:2016

Aluminij i aluminijeve legure -- Gnječeni proizvodi i lijevani proizvodi -- Posebni zahtjevi za proizvode za izradu tlačne opreme

Prva objava

 

 

CEN

EN 12420:2014

Bakar i legure bakra -- Otkivci

Prva objava

 

 

CEN

EN 12434:2000

Kriogenične posude -- Savitljiva crijeva za niske temperature

Prva objava

 

 

 

EN 12434:2000/AC:2001

Prva objava

 

 

CEN

EN 12451:2012

Bakar i legure bakra -- Bešavne okrugle cijevi za izmjenjivače topline

Prva objava

 

 

CEN

EN 12452:2012

Bakar i legure bakra -- Valjane, rebraste bešavne cijevi za izmjenjivače topline

Prva objava

 

 

CEN

EN 12516-1:2014

Industrijski zaporni uređaji -- Projektna čvrstoća kućišta -- 1. dio: Tablična metoda za kućišta zapornih uređaja od čelika

Prva objava

 

 

CEN

EN 12516-2:2014

Industrijski zaporni uređaji -- Projektna čvrstoća kućišta -- 2. dio: Metoda proračuna čeličnih kućišta ventila

Prva objava

 

 

CEN

EN 12516-3:2002

Zaporni uređaji -- Projektna čvrstoća kućišta (školjke) -- 3. dio: Eksperimentalna metoda

Prva objava

 

 

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

Prva objava

 

 

CEN

EN 12516-4:2014

Industrijski zaporni uređaji -- Projektna čvrstoća kućišta -- 4. dio: Metoda proračuna kućišta zapornih uređaja izrađenih od metalnih materijala osim čelika

Prva objava

 

 

CEN

EN 12542:2010

Oprema i pribor za UNP -- Stabilni, zavareni čelični cilindrični spremnici, serijski proizvedeni za skladištenje ukapljenog naftnog plina (UNP) volumena do 13 m3 -- Projektiranje i proizvodnja

Prva objava

 

 

CEN

EN 12735-1:2016

Bakar i legure bakra -- Bešavne okrugle bakrene cijevi za klimatizaciju i hlađenje -- 1. dio: Cijevi za cjevovode

Prva objava

 

 

CEN

EN 12735-2:2016

Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za klimatizaciju i hlađenje -- 2. dio: Cijevi za opremu

Prva objava

 

 

CEN

EN 12778:2002

Posuđe za kuhanje hrane -- Lonac na pritisak za domaćinstvo

Prva objava

 

 

 

EN 12778:2002/AC:2003

Prva objava

 

 

 

EN 12778:2002/A1:2005

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 12952-1:2015

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 1. dio: Općenito

Prva objava

 

 

CEN

EN 12952-2:2011

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 2. dio: Materijali za dijelove kotlova i opremu pod tlakom

Prva objava

 

 

CEN

EN 12952-3:2011

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 3. dio: Projektiranje i proračun dijelova kotla pod tlakom

Prva objava

 

 

CEN

EN 12952-5:2011

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 5. dio: Radionička izrada i konstrukcija dijelova kotla pod tlakom

Prva objava

 

 

CEN

EN 12952-6:2011

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 6. dio: Nadzor tijekom izrade; dokumentacija i označivanje dijelova kotla pod tlakom

Prva objava

 

 

CEN

EN 12952-7:2012

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 7. dio: Zahtjevi za opremu kotla

Prva objava

 

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 8. dio: Zahtjevi za sustave loženja kotla kapljevitim i plinovitim gorivima

Prva objava

 

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 9. dio: Zahtjevi za sustave loženja kotlova praškastim gorivima

Prva objava

 

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 10. dio: Zahtjevi za zaštitu od prekoračenja dopuštenog tlaka

Prva objava

 

 

CEN

EN 12952-11:2007

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 11. dio: Zahtjevi za uređaje za osiguranje od prekoračenja radnih parametara kotla i opreme

Prva objava

 

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 14. dio: Zahtjevi za DENOX sustave za dimne plinove

Prva objava

 

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 16. dio: Zahtjevi za kotlovske sustave izgaranja krutih goriva na rešetki i u fluidiziranom stanju

Prva objava

 

 

CEN

EN 12952-18:2012

Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije -- 18. dio: Upute za rad

Prva objava

 

 

CEN

EN 12953-1:2012

Dimnocijevni kotlovi -- 1. dio: Općenito

Prva objava

 

 

CEN

EN 12953-2:2012

Dimnocijevni kotlovi -- 2. dio: Materijali za dijelove kotla pod tlakom i pribor

Prva objava

 

 

CEN

EN 12953-3:2016

Dimnocijevni kotlovi -- 3. dio: Projektiranje i proračun dijelova pod tlakom

Prva objava

 

 

CEN

EN 12953-4:2002

Dimnocijevni kotlovi -- 4. dio: Izradba i konstrukcija dijelova kotla pod tlakom

Prva objava

 

 

CEN

EN 12953-5:2002

Dimnocijevni kotlovi -- 5. dio: Inspekcija tijekom izradbe, dokumentacija i označivanje dijelova kotla pod tlakom

Prva objava

 

 

CEN

EN 12953-6:2011

Dimnocijevni kotlovi -- 6. dio: Zahtjevi za opremu kotla

Prva objava

 

 

CEN

EN 12953-7:2002

Dimnocijevni kotlovi -- 7. dio: Zahtjevi za sustave izgaranja tekućih i plinovitih goriva za kotlove

Prva objava

 

 

CEN

EN 12953-8:2001

Dimnocijevni kotlovi -- 8. dio: Zahtjevi za zaštitu od prekoračenja dopuštenog tlaka

Prva objava

 

 

 

EN 12953-8:2001/AC:2002

Prva objava

 

 

CEN

EN 12953-9:2007

Dimnocijevni kotlovi -- 9. dio: Zahtjevi za uređaje za osiguranje od prekoračenja radnih parametara kotla i opreme

Prva objava

 

 

CEN

EN 12953-12:2003

Dimnocijevni kotlovi -- 12. dio: Zahtjevi za sustave izgaranja krutih goriva na rešetki za kotlove

Prva objava

 

 

CEN

EN 12953-13:2012

Dimnocijevni kotlovi -- 13. dio: Upute za rad

Prva objava

 

 

CEN

EN 13121-1:2003

Spremnici iz plastike ojačane staklenim vlaknima (GRP) i posude za nadzemnu upotrebu -- 1. dio: Sirovi materijali -- Specifikacija uvjeta i uvjeti prihvaćanja

Prva objava

 

 

CEN

EN 13121-2:2003

Spremnici iz plastike ojačane staklenim vlaknima (GRP) i posude za nadzemnu upotrebu -- 2. dio: Kompozitni materijali -- Kemijska otpornost

Prva objava

 

 

CEN

EN 13121-3:2016

Spremnici i posude iz plastike ojačane staklenim vlaknima (GRP) za nadzemnu upotrebu -- 3. dio: Projektiranje i izrada

Prva objava

 

 

CEN

EN 13134:2000

Lemljenje -- Odobravanje postupka

Prva objava

 

 

CEN

EN 13136:2013

Rashladni sustavi i dizalice topline -- Uređaji za rasterećenje od tlaka i pripadajući cjevovodi -- Metode proračuna

Prva objava

 

 

CEN

EN 13175:2014

Oprema i pribor za UNP -- Specifikacija i ispitivanje ventila i spojnica tlačnih posuda za ukapljeni naftni plin (UNP)

Prva objava

 

 

CEN

EN 13348:2016

Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za medicinske plinove ili vakuum

Prva objava

 

 

CEN

EN 13371:2001

Kriogenične posude -- Spojnice za kriogenične uvjete

Prva objava

 

 

CEN

EN 13397:2001

Industrijski ventili -- Ventili s dijafragmom izrađeni od metala

Prva objava

 

 

CEN

EN 13445-1:2014

Neložene tlačne posude -- 1. dio: Općenito

Prva objava

 

 

 

EN 13445-1:2014/A1:2014

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 13445-2:2014

Neložene tlačne posude -- 2. dio: Materijali

Prva objava

 

 

CEN

EN 13445-3:2014

Neložene tlačne posude -- 3. dio: Projektiranje

Prva objava

 

 

 

EN 13445-3:2014/A1:2015

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 13445-4:2014

Neložene tlačne posude -- 4. dio: Proizvodnja

Prva objava

 

 

CEN

EN 13445-5:2014

Neložene tlačne posude -- 5. dio: Pregled i ispitivanje

Prva objava

 

 

CEN

EN 13445-6:2014

Neložene tlačne posude -- 6. dio: Zahtjevi za projektiranje i proizvodnju tlačnih posuda i dijelova posuda izrađenih od nodularnog lijeva

Prva objava

 

 

CEN

EN 13445-8:2014

Neložene tlačne posude -- 8. dio: Dodatni zahtjevi za tlačne posude izrađene od aluminija i aluminijskih legura

Prva objava

 

 

 

EN 13445-8:2014/A1:2014

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kriogenične posude -- Nepomične posude izolirane vakuumom -- 1. dio: Temeljni zahtjevi

Prva objava

 

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kriogenične posude -- Nepomične posude izolirane vakuumom -- 2. dio: Projektiranje, izrada, inspekcija i ispitivanje

Prva objava

 

 

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

Prva objava

 

 

CEN

EN 13480-1:2012

Metalni industrijski cjevovodi -- 1. dio: Općenito

Prva objava

 

 

CEN

EN 13480-2:2012

Metalni industrijski cjevovodi -- 2. dio: Materijali

Prva objava

 

 

 

EN 13480-2:2012/A1:2013

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 13480-3:2012

Metalni industrijski cjevovodi -- 3. dio: Projektiranje i proračun

Prva objava

 

 

CEN

EN 13480-4:2012

Metalni industrijski cjevovodi -- 4. dio: Izrada i ugradnja

Prva objava

 

 

 

EN 13480-4:2012/A1:2013

Prva objava

Napomena 3

 

 

EN 13480-4:2012/A2:2015

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 13480-5:2012

Metalni industrijski cjevovodi -- 5. dio: Pregled i ispitivanje

Prva objava

 

 

 

EN 13480-5:2012/A1:2013

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 13480-6:2012

Metalni industrijski cjevovodi -- 6. dio: Dodatni zahtjevi za ukopane cjevovode

Prva objava

 

 

CEN

EN 13480-8:2012

Metalni industrijski cjevovodi -- 8. dio: Dodatni zahtjevi za cjevovode od aluminija i aluminijevih legura

Prva objava

 

 

 

EN 13480-8:2012/A1:2014

Prva objava

Napomena 3

 

 

EN 13480-8:2012/A2:2015

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 13547:2013

Industrijski zaporni uređaji -- Kuglaste slavine od bakrenih legura

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 13585:2012

Tvrdo lemljenje -- Provjera osposobljenosti lemitelja i rukovatelja lemljenjem (ISO 13585:2012)

Prva objava

 

 

CEN

EN 13648-1:2008

Kriogenične posude -- Sigurnosni uređaji za zaštitu od prekomjernog tlaka -- 1. dio: Sigurnosni ventili za kriogenične uvjete

Prva objava

 

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kriogenične posude -- Sigurnosni uređaji za zaštitu od prokomjernog tlaka -- 2. dio: Lomljivi disk kao sigurnosni uređaj za kriogenične uvjete

Prva objava

 

 

CEN

EN 13709:2010

Industrijski zaporni uređaji -- Čelični zaporni uređaji i zaporni zaustavni i protupovratni zaporni uređaji

Prva objava

 

 

CEN

EN 13789:2010

Industrijski zaporni uređaji -- Ventili izrađeni od lijevanog željeza

Prva objava

 

 

CEN

EN 13831:2007

Zatvorene ekspanzijske posude s ugrađenom membranom za sustave s vodom

Prva objava

 

 

CEN

EN 13835:2012

Ljevarstvo -- Austenitni željezni lijevovi

Prva objava

 

 

CEN

EN 13923:2005

Posude pod tlakom s FRP otvorom za priključak -- Materijali, projektiranje, proizvodnja i ispitivanje

Prva objava

 

 

CEN

EN 14129:2014

Oprema i pribor za UNP -- Sigurnosni ventili za tlačne posude za UNP

Prva objava

 

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kriogenične posude -- Nepomične ne-vakuumski izolirane posude -- 1. dio: Temeljni zahtjevi

Prva objava

 

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kriogenične posude -- Nepomične ne-vakuumski izolirane posude -- 2. dio: Projektiranje, izrada, inspekcija i ispitivanje

Prva objava

 

 

 

EN 14197-2:2003/AC:2006

Prva objava

 

 

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kriogenične posude -- Nepomične ne-vakuumski izolirane posude -- 3. dio: Pogonski zahtjevi

Prva objava

 

 

 

EN 14197-3:2004/AC:2004

Prva objava

 

 

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN 14222:2003

Dimnocijevni kotlovi od nehrđajućeg čelika

Prva objava

 

 

CEN

EN 14276-1:2006+A1:2011

Tlačna oprema za rashladne sustave i dizalice topline -- 1. dio: Posude -- Opći zahtjevi

Prva objava

 

 

CEN

EN 14276-2:2007+A1:2011

Tlačna oprema za rashladne sustave i dizalice topline -- 2. dio: Cjevovodi -- Opći zahtjevi

Prva objava

 

 

CEN

EN 14359:2006+A1:2010

Akumulacijski spremnici punjeni plinom za hidraulične pogonske sustave

Prva objava

 

 

CEN

EN 14382:2005+A1:2009

Sigurnosni uređaji za plinske redukcijske stanice i instalacije -- Regulatori tlaka za plin do 100 bar

Prva objava

 

 

 

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009

Prva objava

 

 

CEN

EN 14394:2005+A1:2008

Toplovodni kotlovi -- Toplovodni kotlovi s predtlačnim plamenicima -- Nazivna toplinska snaga do10 MW i najveća radna temperatura 110 oC

Prva objava

 

 

CEN

EN 14570:2014

Oprema i pribor za UNP -- Opremanje nadzemnih i podzemnih spremnika za UNP

Prva objava

 

 

CEN

EN 14585-1:2006

Sastavni dijelovi valovitih metalnih cijevi za primjenu pod tlakom -- 1. dio: Zahtjevi

Prva objava

 

 

CEN

EN 14917:2009+A1:2012

Metalni ekspanzioni mijeh za tlačnu primjenu

Prva objava

 

 

CEN

EN 15001-1:2009

Plinska infrastruktura -- Plinske instalacije za radni tlak veći od 0,5 bar za industrijske instalacije i za tlak veći od 5 bar za industrijske i neindustrijske instalacije -- 1. dio: Detaljni funkcionalni zahtjevi za projektiranje, materijale, konstrukciju, nadzor i ispitivanje

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Plastični cijevni sustavi za industrijske primjene -- Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) i klorirani pol(vinil-klorid) (PVC-C) -- Specifikacije za sastavnice i sustav -- Metrički nizovi (ISO 15493:2003)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Kvalifikacija pri pokusnome zavarivanju (ISO 15613:2004)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 1. dio: Elektrolučno i plinsko zavarivanje čelika te elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla (ISO 15614-1:2004)

Prva objava

 

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Prva objava

Napomena 3

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

Prva objava

Napomena 3

 

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 2. dio: Elektrolučno zavarivanje aluminija i njegovih legura (ISO 15614-2:2005)

Prva objava

 

 

 

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 4. dio: Završno zavarivanje aluminijskih odljevaka (ISO 15614-4:2005)

Prva objava

 

 

 

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 5. dio: Elektrolučno zavarivanje titana, cirkonija i njihovih legura (ISO 15614-5:2004)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 6. dio: Elektrolučno i plinsko zavarivanje bakra i njegovih legura (ISO 15614-6:2006)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 7. dio: Navarivanje (ISO 15614-7:2007)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 15614-8:2016

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 8. dio: Zavarivanje cijevi na cijevnu stijenu (ISO 15614-8:2016)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja -- 11. dio: Zavarivanje elektronskim snopom i laserom (ISO 15614-11:2002)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Zavarivanje -- Zavarivanje metalnih materijala trenjem (ISO 15620:2000)

Prva objava

 

 

CEN

EN 15776:2011+A1:2015

Neložene tlačne posude -- Zahtjevi za projektiranje i proizvodnju tlačnih posuda i tlačnih dijelova posuda izrađenih od željeznog lijeva s elongacijom (istezljivošću) 15 % ili manjom

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Industrijski zaporni uređaji -- Kuglaste slavine od termoplastičnih materijala (ISO 16135:2006)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Industrijski zaporni uređaji -- Leptiraste zaklopke od termoplastičnih materijala (ISO 16136:2006)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Industrijski zaporni uređaji -- Protupovratni zaporni uređaji od termoplastičnih materijala (ISO 16137:2006)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Industrijski zaporni uređaji -- Membranski zaporni uređaji od termoplastičnih materijala (ISO 16138:2006)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Industrijski zaporni uređaji -- Zasuni od termoplastičnih materijala (ISO 16139:2006)

Prva objava

 

 

CEN

EN 16767:2016

Industrijski zaporni uređaji -- Protupovratne zaklopke od lijevanog željeza i čelika

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 21009-2:2015

Kriogenične posude -- Nepomične posude izolirane vakuumom -- 2. dio: Pogonski zahtjevi (ISO 21009-2:2015)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 21013-3:2016

Kriogenične posude -- Tlačni rasteretni pribor za kriogenične uvjete -- 3. dio: Određivanje veličine i količine (ISO 21013-3:2016)

Prva objava

 

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Industrijski zaporni uređaji -- Ventili od termoplastičnih materijala (ISO 21787:2006)

Prva objava

 

 

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i CENELEC objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL C 338, 27.9.2014., str. 31.


12.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 293/26


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2016/C 293/02)

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

Članci Direktive 2014/53/EU obuhvaćeni normom

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Uskopojasna telegrafska oprema izravnog ispisa za primanje meteoroloških i navigacijskih informacija (NAVTEX); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3. stavak 2.; članak 3. stavak 3. točka (g)

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

VHF ručni, pokretni i nepokretni predajnici, prijamnici i primopredajnici na tlu za zrakoplovnu pokretnu službu u VHF području s amplitudnom modulacijom; 2. dio: Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3. stavak 2.

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

VHF radiotelefonska oprema za opću komunikaciju i pridružena oprema za klasu „D” digitalnog selektivnoga pozivanja (DSC); Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) direktive 2014/53/EU

Prva objava

 

 

Članak 3. stavak 2.; članak 3. stavak 3. točka (g)

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Komercijalno dostupna amaterska radio oprema; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3. stavak 2.

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Aktivni implantati (ULP-AMI) i periferne jedinice (ULP-AMI-P) ultra niske snage, koji rade u frekvencijskom području 402 MHz do 405 MHz. Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive 2014/53/EU

8.7.2016.

 

 

Članak 3. stavak 2.

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Uređaji kratkoga dometa (SRD). Mrežni sustavi za prijenos biomedicinskih signala ljudskim tijelom (MBANSs) koji rade u području od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz. Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 direktive 2014/53/EU

Prva objava

 

 

Članak 3. stavak 2.

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i Cenelec objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL C 338, 27.9.2014., str. 31.


12.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 293/29


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2016/C 293/03)

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Prenosila i sustavi neprekidne dobave -- Sigurnost i EMC zahtjevi na opremu za skladištenje sipkog materijala u silosima, bunkerima, posudama i lijevcima

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Prenosila i sustavi neprekidne dobave -- Sigurnosni i EMC zahtjevi na opremu mehaničke dobave sipkog materijala osim nepokretnih trakastih konvejera

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Prenosila i sustavi neprekidne dobave -- Sigurnosni i EMC zahtjevi na opremu mehaničke dobave komadnog tereta

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Prenosila i sustavi neprekidne dobave -- Sigurnost i EMS zahtjevi na nepokretne trakaste konvejere za sipki materijal

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 1155:1997

Građevni okovi -- Električki pogonjene naprave koje zadržavaju okretna vrata u otvorenome položaju -- Zahtjevi i ispitne metode

13.5.2016.

 

 

 

EN 1155:1997/A1:2002

13.5.2016.

Napomena 3

 

CEN

EN 12015:2014

Elektromagnetska kompatibilnost -- Norma porodice proizvoda za dizala, pokretne stube i putničke transportere -- Emisija

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetska kompatibilnost -- Norma porodice proizvoda za dizala, pokretne stube i putničke transportere -- Otpornost

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata -- Norma za proizvod -- 1. dio: Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 13309:2010

Građevinski strojevi -- Elektromagnetska kompatibilnost strojeva s unutarnjim napajanjem

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Sigurnost strojeva -- Oprema za parkiranje s pomoću upravljane snage motornih vozila -- Sigurnosni zahtjevi i zahtjevi EMC za oblikovanje, proizvodnju, faze sklapanja i puštanje u pogon

13.5.2016.

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Poljoprivredni i šumarski strojevi -- Elektromagnetska kompatibilnost -- Metode ispitivanja i mjerila za prihvaćanje (ISO 14982:1998)

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 16361:2013

Strojno pogonjena vrata za pješake -- Norma za proizvod, izvedbene značajke -- Vrata za pješake osim mimokretnih tipova u osnovi projektiranih za ugradnju s mehaničkim pogonom bez otpornosti na vatru i propuštanje dima

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50065-1:2011

Signalizacija na niskonaponskim električnim instalacijama u frekvencijskom opsegu 3 kHz do 148,5 kHz – 1. dio: Opći zahtjevi, frekvencijski pojasi i elektromagnetske smetnje

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

Signalizacija na niskonaponskim električnim instalacijama u frekvencijskom području od 3 kHz do 148,5 kHz – Dio 2-1: Zahtjevi za otpornost mrežne komunikacijske opreme i sustava koji rade u rasponu frekvencije od 95 kHz do 148,5 kHz namijenjenih za upora

13.5.2016.

 

 

 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

13.5.2016.

Napomena 3

 

 

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

Signalizacija na niskonaponskim električnim instalacijama u frekvencijskom području od 3 kHz do 148,5 kHz – Dio 2-2: Zahtjevi za otpornost mrežne komunikacijske opreme i sustava koji rade u rasponu frekvencije od 95 kHz do 148,5 kHz namijenjenih za upora

13.5.2016.

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

13.5.2016.

Napomena 3

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

13.5.2016.

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

Signalizacija na niskonaponskim električnim instalacijama u frekvencijskom području od 3 kHz do 148,5 kHz – Dio 2-3: Zahtjevi za otpornost mrežne komunikacijske opreme i sustava koji rade u rasponu frekvencije od 3 kHz do 95 kHz namijenjenih za uporabu d

13.5.2016.

 

 

 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

13.5.2016.

Napomena 3

 

 

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50083-2:2012

Kabelske mreže za televizijske signale, zvučne signale i usluge uzajamnog djelovanja – 2. dio: Elektromagnetska kompatibilnost za opremu

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50121-1:2006

Željezničke primjene – Elektromagnetska kompatibilnost – 1. dio: Općenito

Prva objava

 

 

 

EN 50121-1:2006/AC:2008

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 50121-2:2006

Željezničke primjene – Elektromagnetska kompatibilnost – 2. dio: Emisija cjelokupnog željezničkog sustava u vanjski svijet

Prva objava

 

 

 

EN 50121-2:2006/AC:2008

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 50121-3-1:2006

Željezničke primjene – Elektromagnetska kompatibilnost – Dio 3-1: Željeznička vozila – Vlak i cijelo vozilo

Prva objava

 

 

 

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 50121-3-2:2006

Željezničke primjene – Elektromagnetska kompatibilnost – Dio 3-2: Željeznička vozila – Uređaji

Prva objava

 

 

 

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 50121-4:2006

Željezničke primjene – Elektromagnetska kompatibilnost – 4. dio: Emisija i otpornost signalnih i telekomunikacijskih uređaja

Prva objava

 

 

 

EN 50121-4:2006/AC:2008

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 50121-5:2006

Željezničke primjene – Elektromagnetska kompatibilnost – 5. dio: Emisija i otpornost stabilnih postrojenja za napajanje i uređaja

Prva objava

 

 

 

EN 50121-5:2006/AC:2008

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 50130-4:2011

Alarmni sustavi – 4. dio: Elektromagnetska kompatibilnost – Norma porodice proizvoda – Zahtjevi za otpornost na smetnje za dijelove vatrodojavnih, protuprovalnih, protuprepadnih, TV zatvorenog kruga, kontrole pristupa i socijalnih alarmnih sustava

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50148:1995

Elektronički taksimetri

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50270:2006

Elektromagnetska kompatibilnost – Električni uređaji za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova, otrovnih plinova ili kisika

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 50293:2012

Signalni sustavi cestovnog prometa – Elektromagnetska kompatibilnost

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50370-1:2005

Elektromagnetska kompatibilnost – Norma srodnih proizvoda za strojne alate – 1. dio: Emisija

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50370-2:2003

Elektromagnetska kompatibilnost – Norma srodnih proizvoda za strojne alate – 2. dio: Otpornost

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Komunikacijska oprema i sustavi pomoću energetskih vodova za uporabu u niskonaponskim instalacijama u frekvencijskom području od 1,6 MHz do 30 MHz – Dio 2-1: Stambeno, poslovno i industrijsko okruženje – Zahtjevi za otpornost

13.5.2016.

 

 

 

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Sklopke za kućanstvo i slične fiksne električne instalacije – Pobočna norma – Sklopke i srodni pribor za uporabu u elektroničkim sustavima kuća i zgrada (HBES)

13.5.2016.

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

13.5.2016.

Napomena 3

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 50470-1:2006

Električna brojila za izmjeničnu struju – 1. dio: Opći zahtjevi, ispitivanja i ispitni uvjeti – Mjerna oprema (razredi točnosti A, B i C)

IEC 62052-11:2003 (MOD)

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50490:2008

Električne instalacije za osvjetljavanje i označavanje uzletišta – Tehnički zahtjevi za sustave za upravljanje i praćenje zemaljskog osvjetljenja u zrakoplovstvu – Jedinice za selektivno uključivanje i praćenje pojedinačnih svjetiljaka

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Opći zahtjevi za elektroničke sustave u stanovima i zgradama (ESSZ) i sustave automatizacije i nadzora u zgradama (BACS) – Dio 5-1: EMC zahtjevi, uvjeti i ispitivanje

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Opći zahtjevi za elektroničke sustave u stanovima i zgradama (ESSZ) i sustave automatizacije i nadzora u zgradama (BACS) – Dio 5-2: EMC zahtjevi za HBES/BACS za uporabu u stambenom, poslovnom i lakoindustrijskom okruženju

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Opći zahtjevi za elektroničke sustave u stanovima i zgradama (ESSZ) i sustave automatizacije i nadzora u zgradama (BACS) – Dio 5-3: EMC zahtjevi za HBES/BACS za uporabu u industrijskom okruženju

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50498:2010

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Norma porodice proizvoda za elektroničku opremu naknadno ugrađenu u vozila

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50512:2009

Električne instalacije za osvjetljavanje i označavanje uzletišta – Napredni sustavi za navođenje pri vizualnom slijetanju (A-VDGS)

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50529-1:2010

Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za mreže – 1. dio: Telekomunikacijske mreže koje koriste telefonske vodove

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50529-2:2010

Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za mreže – 2. dio: Telekomunikacijske mreže koje koriste koaksijalne kabele

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50550:2011

Energetski frekvencijski uređaj za zaštitu od prenapona za kućanstvo i slične primjene (POP)

13.5.2016.

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

13.5.2016.

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

13.5.2016.

Napomena 3

28.7.2017.

Cenelec

EN 50557:2011

Zahtjevi za uređaje za automatsko zatvaranje (ARD) za osigurače i strujne zaštitne sklopke sa i bez združene nadstrujne zaštite (RCBO i RCCB) za kućanstvo i slične primjene

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50561-1:2013

Uređaji za komunikaciju preko energetskih vodova koji se upotrebljavaju u niskonaponskim instalacijama – Karakteristike radio smetnji – Granice i metode mjerenja – 1. dio: Uređaji za kućnu upotrebu

13.5.2016.

EN 55022:2010

EN 55032:2012

Napomena 2.1

9.10.2016.

Cenelec

EN 55011:2009

Industrijski, znanstveni i medicinski uređaji – Značajke radiosmetnje – Granice i metode mjerenja

CISPR 11:2009 (MOD)

13.5.2016.

 

 

 

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 55012:2007

Vozila, čamci i naprave pogonjene motorom s unutrašnjim izgaranjem – Značajke radiosmetnja – Granice i metode mjerenja za zaštitu prijamnika, osim onih ugrađenih u vozilo/čamac/uređaj

CISPR 12:2007

13.5.2016.

 

 

 

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 55014-1:2006

Elektromagnetska kompatibilnost – Zahtjevi za kućanske aparate, električne alate i slične uređaje – 1. dio: Emisija

CISPR 14-1:2005

13.5.2016.

 

 

 

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

13.5.2016.

Napomena 3

 

 

EN 55014-1:2006/A2:2011

CISPR 14-1:2005/A2:2011

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 55014-2:1997

Elektromagnetska kompatibilnost – Zahtjevi otpornosti prema smetnjama za kućanske aparate, alate i slične uređaje – 2. dio: Otpornost – Norma porodice proizvoda

CISPR 14-2:1997

Prva objava

 

 

 

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

Prva objava

Napomena 3

 

 

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

Prva objava

Napomena 3

 

 

EN 55014-2:1997/AC:1997

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 55015:2006

Granice i metode mjerenja značajka radiosmetnja električnih rasvjetnih i sličnih uređaja

CISPR 15:2005

Prva objava

 

 

 

EN 55015:2006/A1:2007

CISPR 15:2005/A1:2006

Prva objava

Napomena 3

 

 

EN 55015:2006/A2:2009

CISPR 15:2005/A2:2008

Prva objava

Napomena 3

 

Cenelec

EN 55015:2013

Granice i metode mjerenja značajka radiosmetnja električnih rasvjetnih i sličnih uređaja

CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

13.5.2016.

EN 55015:2006

+ A1:2007

+ A2:2009

Napomena 2.1

12.6.2016.

Cenelec

EN 55022:2010

Uređaji informacijske tehnologije – Značajke radiosmetnja – Granice i metode mjerenja

CISPR 22:2008 (MOD)

Prva objava

 

 

 

EN 55022:2010/AC:2011

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 55024:2010

Uređaji informacijske tehnologije – Značajke otpornosti – Granice i metode mjerenja

CISPR 24:2010

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 55032:2012

Elektromagnetska kompatibilnost multimedijske opreme – Zahtjevi na emisiju

CISPR 32:2012

Prva objava

EN 55022:2010

EN 55103-1:2009

+ A1:2012

Napomena 2.1

5.3.2017.

 

EN 55032:2012/AC:2013

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 55103-1:2009

Elektromagnetska kompatibilnost – Norma porodice proizvoda za audio, video, audiovizualne aparate i rasvjetne aparate za zabavu – 1. dio: Emisija

Prva objava

 

 

 

EN 55103-1:2009/A1:2012

Prva objava

Napomena 3

 

Cenelec

EN 55103-2:2009

Elektromagnetska kompatibilnost – Norma porodice proizvoda za audio, video, audiovizualne aparate i rasvjetne aparate za zabavu – 2. dio: Otpornost

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Rotacijski električni strojevi – 1. dio: Nazivne vrijednosti i radna svojstva

IEC 60034-1:2010 (MOD)

13.5.2016.

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Sigurnost strojeva – Električna oprema strojeva – 31. dio: Posebna sigurnost i EMC zahtjevi za šivaće strojeve, jedinice i sustave

IEC 60204-31:2013

13.5.2016.

EN 60204-31:1998

Napomena 2.1

28.5.2016.

Cenelec

EN 60255-26:2013

Mjerni releji i zaštitna oprema – 26. dio: Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost

IEC 60255-26:2013

13.5.2016.

 

 

 

EN 60255-26:2013/AC:2013

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Sklopke za kućanstvo i slične fiksne električne instalacije – Dio 2-1: Posebni zahtjevi – Elektroničke sklopke

IEC 60669-2-1:2002 (MOD) + IS1:2011 + IS2:2012

13.5.2016.

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Izmijenjeni)

13.5.2016.

Napomena 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

13.5.2016.

Napomena 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Električne naprave za automatsko upravljanje u kućanstvu i sličnu uporabu – 1. dio: Opći zahtjevi

IEC 60730-1:2010 (MOD)

13.5.2016.

EN 60730-1:2000

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A16:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

Napomena 2.1

28.6.2016.

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Električne naprave za automatsko upravljanje u kućanstvu i sličnu uporabu – Dio 2-5: Posebni zahtjevi za električne automatske upravljačke sustave plamenika

IEC 60730-2-5:2000 (MOD)

Prva objava

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

Prva objava

Napomena 3

1.12.2008.

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Izmijenjeni)

Prva objava

Napomena 3

1.12.2008.

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Izmijenjeni)

Prva objava

Napomena 3

1.3.2013.

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Električne naprave za automatsko upravljanje u kućanstvu i sličnu uporabu – Dio 2-6: Posebni zahtjevi za električne regulatore tlaka, uključujući mehaničke zahtjeve

IEC 60730-2-6:2007 (MOD)

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Električne naprave za automatsko upravljanje u kućanstvu i sličnu uporabu – Dio 2-7: Posebni zahtjevi za programatore i vremenske sklopke

IEC 60730-2-7:2008 (MOD)

13.5.2016.

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Električne naprave za automatsko upravljanje u kućanstvu i sličnu uporabu – Dio 2-8: Posebni zahtjevi za električne ventile za vodu, uključujući mehaničke zahtjeve

IEC 60730-2-8:2000 (MOD)

13.5.2016.

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Izmijenjeni)

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Električne naprave za automatsko upravljanje u kućanstvu i sličnu uporabu – Dio 2-9: Posebni zahtjevi za električne regulatore temperature

IEC 60730-2-9:2008 (MOD)

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Električne naprave za automatsko upravljanje u kućanstvu i sličnu uporabu – Dio 2-14: Posebni zahtjevi za električne izvršne članove (aktuatore)

IEC 60730-2-14:1995 (MOD)

13.5.2016.

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Električne naprave za automatsko upravljanje u kućanstvu i sličnu uporabu – Dio 2-15: Posebni zahtjevi za automatske električne regulatore protoka zraka, protoka vode i razine vode

IEC 60730-2-15:2008 (MOD)

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Oprema i sustavi za daljinsko upravljanje – 2. dio: Radni uvjeti – 1. odjeljak: Izvor napajanja i elektromagnetska kompatibilnost

IEC 60870-2-1:1995

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60945:2002

Pomorska navigacijska i radiokomunikacijska oprema i sustavi – Opći zahtjevi – Metode ispitivanja i zahtjevani rezultati ispitivanja

IEC 60945:2002

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Niskonaponska sklopna aparatura – 1. dio: Opća pravila

IEC 60947-1:2007

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

13.5.2016.

Napomena 3

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

13.5.2016.

Napomena 3

14.10.2017.

Cenelec

EN 60947-2:2006

Niskonaponska sklopna aparatura – 2. dio: Prekidači

IEC 60947-2:2006

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

13.5.2016.

Napomena 3

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Niskonaponska sklopna aparatura – 3. dio: Sklopke, rastavljači, rastavne sklopke i kombinacije s osiguračima

IEC 60947-3:2008

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 4-1: Sklopnici i motorski pokretači – Elektromehanički sklopnici i motorski pokretači

IEC 60947-4-1:2009

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 4-2: Sklopnici i motorski pokretači – Poluvodički motorski kontroleri i pokretači za izmjeničnu struju

IEC 60947-4-2:2011

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Niskonaponska sklopna aparatura -- Dio 4-3: Sklopnici i motorski pokretači -- Poluvodički kontroleri i sklopnici za nemotorske terete za izmjeničnu struju

IEC 60947-4-3:2014

13.5.2016.

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Napomena 2.1

11.6.2017.

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-1: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Elektromehanički aparati za upravljačke strujne krugove

IEC 60947-5-1:2003

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

13.5.2016.

Napomena 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-2: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Blizinske sklopke

IEC 60947-5-2:2007

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-3: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Zahtjevi za blizinske aparate s određenim ponašanjem u uvjetima kvara

IEC 60947-5-3:1999

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-6: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Sučelje istosmjerne struje za blizinske osjetnike i sklopna pojačala (NAMUR)

IEC 60947-5-6:1999

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-7: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Zahtjevi za blizinske aparate s analognim izlazom

IEC 60947-5-7:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 5-9: Aparati za upravljačke strujne krugove i sklopni elementi – Sklopke za nadzor protoka

IEC 60947-5-9:2006

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 6-1: Višefunkcijska oprema – Sklopna oprema za automatsko prespajanje

IEC 60947-6-1:2005

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

13.5.2016.

Napomena 3

17.1.2017.

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Niskonaponska sklopna aparatura – Dio 6-2: Višefunkcijska oprema – Upravljački i zaštitni sklopni aparati (ili oprema) (CPS)

IEC 60947-6-2:2002

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Niskonaponska sklopna aparatura – 8. dio: Upravljačke jedinice za ugrađenu toplinsku zaštitu (PTC) u električne rotacijske strojeve

IEC 60947-8:2003

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

13.5.2016.

Napomena 3

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 60974-10:2014

Oprema za elektrolučno zavarivanje -- 10. dio: Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

IEC 60974-10:2014

13.5.2016.

EN 60974-10:2007

Napomena 2.1

13.3.2017.

Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-2: Granice – Granice za harmoničke strujne emisije (za ulazne struje uređaja ≤ 16 A po fazi)

IEC 61000-3-2:2014

13.5.2016.

EN 61000-3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

Napomena 2.1

30.6.2017.

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-3: Granice – Ograničenje kolebanja napona i treperenja u niskonaponskim sustavima napajanja za opremu s nazivnom strujom <= 16 A i koja nije predmet uvjetovanog priključka

IEC 61000-3-3:2013

13.5.2016.

EN 61000-3-3:2008

Napomena 2.1

18.6.2016.

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-11: Granice – Ograničenje naponskih promjena, naponskih kolebanja i treperenja u javnim niskonaponskim sustavima napajanja – Uređaji s nazivnom strujom <= 75 A za priključak pod posebnim uvjetima

IEC 61000-3-11:2000

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 3-12: Granice – Granice za harmoničke struje koje stvara oprema priključena na javnu distribucijsku mrežu za ulazne struje > 16A i ≤ 75 A

IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 6-1: Norme srodnih područja – Otpornost za stambena, poslovna i lakoindustrijska područja

IEC 61000-6-1:2005

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 6-2: Norme srodnih područja – Otpornost za industrijska područja

IEC 61000-6-2:2005

13.5.2016.

 

 

 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 6-3: Norme srodnih područja – Norma emisije za stambena, poslovna i lakoindustrijska područja

IEC 61000-6-3:2006

13.5.2016.

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

13.5.2016.

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Dio 6-4: Norme srodnih područja – Norma emisije za industrijska područja

IEC 61000-6-4:2006

13.5.2016.

 

 

 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Strujne zaštitne sklopke bez združene nadstrujne zaštite za kućanstvo i slične primjene (RCCB-i) – 1. dio: Opća pravila

IEC 61008-1:2010 (MOD)

13.5.2016.

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Napomena 2.1

18.6.2017.

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Izmijenjeni)

13.5.2016.

Napomena 3

4.8.2017.

Cenelec

EN 61009-1:2012

Strujne zaštitne sklopke sa združenom nadstrujnom zaštitom za kućanstvo i slične uporabe (RCBO-i) – 1. dio: Opća pravila

IEC 61009-1:2010 (MOD)

13.5.2016.

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Napomena 2.1

18.6.2017.

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programirljivi regulatori – 2. dio: Zahtjevi na opremu i ispitivanje

IEC 61131-2:2007

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61204-3:2000

Niskonaponski napajači s istosmjernim izlazom – 3. dio: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

IEC 61204-3:2000

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61326-1:2013

Električna oprema za mjerenje, vođenje i laboratorijsku uporabu – Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) – 1. dio: Opći zahtjevi

IEC 61326-1:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-1:2013

Električna oprema za mjerenje, vođenje i laboratorijsku uporabu – Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) – Dio 2-1: Posebni zahtjevi – Ispitne konfiguracije, radni uvjeti i kriteriji djelovanja za osjetljivu ispitnu i mjernu opremu za EMC nezaštićene primjene

IEC 61326-2-1:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-2:2013

Električna oprema za mjerenje, vođenje i laboratorijsku uporabu – Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) – Dio 2-2: Posebni zahtjevi – Ispitne konfiguracije, radni uvjeti i kriteriji djelovanja za prenosivu ispitnu opremu i opremu za mjerenje i motrenje u nisko naponskim distribucijskim sustavima

IEC 61326-2-2:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-3:2013

Električna oprema za mjerenje, vođenje i laboratorijsku uporabu – Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) – Dio 2-3: Posebni zahtjevi – Ispitna konfiguracija, radni uvjeti i kriteriji djelovanja za pretvornike s integriranom ili daljinskom prilagodbom signala

IEC 61326-2-3:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-4:2013

Električna oprema za mjerenje, vođenje i laboratorijsku uporabu – Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) – Dio 2-4: Posebni zahtjevi – Ispitna konfiguracija, radni uvjeti i kriteriji djelovanja za uređaje za motrenje izolacije prema IEC 61557-8 i za opremu za traženje pogrešaka izolacije prema IEC 61557-9

IEC 61326-2-4:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-5:2013

Električna oprema za mjerenje, vođenje i laboratorijsku uporabu – Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) – Dio 2-5: Posebni zahtjevi – Ispitna konfiguracija, radni uvjeti i kriteriji djelovanja za vanjske uređaje sa sučeljima prema IEC 61784-1

IEC 61326-2-5:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Niskonaponski sklopni blokovi – 1. dio: Opća pravila

IEC 61439-1:2011

13.5.2016.

 

 

EN 61439-1:2011 ne daje pretpostavku o sukladnosti bez drugoga dijela norme.

Cenelec

EN 61439-2:2011

Niskonaponski sklopni blokovi – 2. dio: Blokovi za distribuciju (PSC)

IEC 61439-2:2011

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Niskonaponski sklopni blokovi – 3. dio: Razvodni blokovi namjenjeni za upravljanje i od nestručnih osoba

IEC 61439-3:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Niskonaponski sklopni blokovi – 4. dio: Posebni zahtjevi za blokove za gradilišta (ACS)

IEC 61439-4:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Niskonaponski sklopni blokovi – 5. dio: Blokovi za distribuciju u javnim mrežama

IEC 61439-5:2010

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Niskonaponski sklopni blokovi – 6. dio: Sabirnički kanalni izvodi

IEC 61439-6:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Strujne zaštitne sklopke (RCD-i) za kućanstvo i sličnu primjenu – Elektromagnetska kompatibilnost

IEC 61543:1995

13.5.2016.

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003

13.5.2016.

Napomena 3

 

 

EN 61543:1995/A12:2005

13.5.2016.

Napomena 3

 

 

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

13.5.2016.

Napomena 3

 

 

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

13.5.2016.

 

 

 

EN 61543:1995/AC:1997

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61547:2009

Oprema za opće primjene osvjetljivanja – Zahtjevi koji se odnose na EMK povezani s otpornošću

IEC 61547:2009 + IS1:2013

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Električna sigurnost u niskonaponskim distribucijskim sustavima do 1 000  V izmjenične struje i 1 500  V istosmjerne struje – Oprema za ispitivanje, mjerenje ili nadzor zaštite – 12. dio: Izvedba uređaja za mjerenje i nadzor (PMD)

IEC 61557-12:2007

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61800-3:2004

Elektromotorni sustavi prilagodljive brzine – 3. dio: Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) i posebne metode ispitivanja

IEC 61800-3:2004

13.5.2016.

 

 

 

EN 61800-3:2004/A1:2012

IEC 61800-3:2004/A1:2011

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Vremenski releji za industrijsku stambenu primjenu – 1. dio: Zahtjevi i ispitivanja

IEC 61812-1:2011

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Električni pribor – Monitori diferencijalne struje za kućanstvo i slične primjene (RCM-i)

IEC 62020:1998

13.5.2016.

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Izmijenjeni)

13.5.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 62026-1:2007

Niskonaponska sklopna aparatura – Sučelja između upravljačkih i periferijskih uređaja – 1. dio: Opća pravila

IEC 62026-1:2007

13.5.2016.

 

 

EN 62026-1:2007 ne daje pretpostavku o sukladnosti bez drugoga dijela norme.

Cenelec

EN 62026-2:2013

Niskonaponska sklopna aparatura – Sučelja između upravljačkih i periferijskih uređaja – 2. dio: Sučelje za senzor pokretača

IEC 62026-2:2008 (MOD)

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2009

Niskonaponska sklopna aparatura – Sučelja kontroler-uređaj (CDIs) – 3. dio: DeviceNet

IEC 62026-3:2008

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 62026-7:2013

Niskonaponska sklopna aparatura – Sučelja između upravljačkih i periferijskih uređaja – 7. dio: CompoNet

IEC 62026-7:2010 (MOD)

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62040-2:2006

Energetski sustavi neprekidnog napajanja (UPS) – 2. dio: Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost

IEC 62

IEC 62040-2:2005

13.5.2016.

 

 

 

EN 62040-2:2006/AC:2006

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62052-11:2003

Električna brojila za izmjeničnu struju – Opći zahtjevi, ispitivanja i ispitni uvjeti – 11. dio: Mjerna oprema

IEC 62052-11:2003

13.5.2016.

 

 

EN 62052-11:2003 ne daje pretpostavku o sukladnosti bez dijela niza norma EN 62053.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Električna brojila za izmjeničnu struju – Opći zahtjevi, ispitivanja i ispitni uvjeti – 21. dio: Oprema za upravljanje tarifom i potrošnjom

IEC 62052-21:2004

13.5.2016.

 

 

EN 62052-21:2004 ne daje pretpostavku o sukladnosti bez dijela niza norma EN 62054.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Električna brojila za izmjeničnu struju – Posebni zahtjevi – 11. dio: Elektromehanička brojila djelatne energije (razreda 0,5 , 1 i 2)

IEC 62053-11:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62053-21:2003

Električna brojila za izmjeničnu struju – Posebni zahtjevi – 21. dio: Statička brojila djelatne energije (razreda 1 i 2)

IEC 62053-21:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62053-22:2003

Električna brojila za izmjeničnu struju – Posebni zahtjevi – 22. dio: Statička brojila djelatne energije (razreda 0,2 S i 0,5 S)

IEC 62053-22:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62053-23:2003

Električna brojila za izmjeničnu struju – Posebni zahtjevi – 23. dio: Statička brojila jalove energije (razreda 2 i 3)

IEC 62053-23:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62054-11:2004

Mjerenje električne energije (izmjenična struja) – Upravljanje tarifom i potrošnjom – 11. dio: Posebni zahtjevi za elektroničke tonskofrekvencijske prijamnike za upravljanje

IEC 62054-11:2004

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62054-21:2004

Mjerenje električne energije (izmjenična struja) – Upravljanje tarifom i potrošnjom – 21. dio: Posebni zahtjevi za sklopne satove

IEC 62054-21:2004

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62135-2:2008

Oprema za elektrootporno zavarivanje – 2. dio: Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

IEC 62135-2:2007

Prva objava

 

 

Cenelec

EN 62310-2:2007

Statički sustavi za prekapčanje (STS) – 2. dio: Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

IEC 62310-2:2006 (MOD)

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Strujne zaštitne sklopke tip F i tip B sa i bez združene nadstrujne zaštite za kućanstvo i slične primjene

IEC 62423:2009 (MOD)

13.5.2016.

EN 62423:2009

Napomena 2.1

19.6.2017.

Cenelec

EN 62586-1:2014

Mjerenje kvalitete energije u sustavima opskrbe energijom – 1. dio: Instrumenti za mjerenje kvalitete energije

IEC 62586-1:2013

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62586-2:2014

Mjerenje kvalitete energije u sustavima opskrbe energijom -- 2. dio: Funkcionalna ispitivanja i zahtjevi nesigurnosti

IEC 62586-2:2013

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Opći zahtjevi za uređaje za otkrivanje elektrolučnog kvara

IEC

IEC 62606:2013 (MOD)

13.5.2016.

 

 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radiospektar (ERM) -- Oprema telekomunikacijske mreže -- Zahtjevi elektromagnetske kompatibilnosti (EMC)

13.5.2016.

 

 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) -- Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe -- 1. dio: Zajednički tehnički zahtjevi

13.5.2016.

 

 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Elektromagnetska kompatibilnost i radijski spektar (ERM) -- Norma elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) za radijsku opremu i službe -- 34. dio: Posebni uvjeti za izvore vanjskog napajanja (EPS) za pokretne telefone

13.5.2016.

 

 

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i Cenelec objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL C 338, 27.9.2014., str. 31.


12.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 293/52


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2016/C 293/04)

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Sigurnost strojeva -- Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za tiskanje i konvertiranje papira -- 1. dio: Opći zahtjevi

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Sigurnost strojeva -- Sigurnosni zahtjevi za projektiranje i konstrukciju strojeva za tiskanje i konvertiranje papira -- 2. dio: Strojevi za tiskanje i premazivanje papira ukjučujući i strojeve za predtiještenje

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Eksplozivne atmosfere -- Sprječavanje i zaštita od eksplozije -- 1. dio: Osnovna načela i metodologija

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Eksplozivne atmosfere -- Sprečavanje eksplozije i zaštita -- 2. dio: Osnovna načela i metodologija za rudarstvo

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Oprema i komponente namijenjene uporabi u potencijalno eksplozivnim atmosferama podzemnih rudnika

8.4.2016.

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1755:2015

Industrijska vozila -- Sigurnosni zahtjevi i verifikacija -- Dodatni zahtjevi za rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Stapni motori s unutrašnjim izgaranjem -- Sigurnosni zahtjevi za izvedbu i konstrukciju strojeva za uporabu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi -- 1. dio: II. skupina strojeva za uporabu u atmosferi zapaljivih plinova i para

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Stapni motori s unutrašnjim izgaranjem -- Sigurnosni zahtjevi za izvedbu i konstrukciju strojeva za uporabu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi -- 2. dio: I. skupina strojeva za uporabu u podzemnim radilištima ugroženim jamskom zapaljivom atmosferom i/ili zapaljivom prašinom

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Stapni motori s unutrašnjim izgaranjem -- Sigurnosni zahtjevi za izvedbu i konstrukciju strojeva za uporabu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi -- 3. dio: II. skupina strojeva za uporabu u atmosferi sa zapaljivom prašinom

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1839:2012

Određivanje granica eksplozivnosti za plinove i pare

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1953:2013

Oprema za raspršivanje i naštrcavanje pri prevlačenju materijala -- Sigurnosni zahtjevi

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Postrojenja za premazivanje -- Strojevi za premazivanje umakanjem i elektronanošenjem organskih premaznih materijala -- Sigurnosni zahtjevi

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Strojevi za dopremu i protok materijala za nanošenje pod tlakom -- Sigurnosni zahtjevi

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Strojevi za miješanje materijala za prevlačenje -- Sigurnosni zahtjevi -- 1. dio: Strojevi za miješanje za uporabu pri obnovi vozila

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13012:2012

Benzinske stanice za punjenje -- Konstrukcija i izvedba automatskih sapnica za upotrebu na uređajima za istakanje goriva

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Sustavi za otkrivanje propuštanja -- 1. dio: Osnovna načela

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13237:2012

Potencijalno eksplozivne atmosfere -- Nazivlje i definicije za opremu i zaštitne sustave za uporabu u ugroženim prostorima

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Neelektrična oprema za eksplozivne atmosfere -- 2. dio: Zaštita kućištem s ograničenim dotokom „fr”

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Neelektrična oprema za eksplozivne atmosfere -- 3. dio: Zaštita oklapanjem „d”

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Uređaji za sprječavanje prepunjenosti nepomičnih spremnika za tekuća naftna goriva -- 1. dio: Uređaji za sprječavanje prepunjenosti s uređajem za zatvaranje

Prva objava

EN 13616:2004

Napomena 2.1

11.7.2017.

CEN

EN 13617-1:2012

Benzinske stanice za punjenje -- 1. dio: Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju i izvedbu mjernih pumpi, mjernih uređaja za istakanje goriva i daljinski upravljanih pumpnih jedinica

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Benzinske stanice za punjenje -- 2. dio: Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju i izvedbu sigurnosne opreme protiv prolijevanja za upotrebu na mjernim pumpama i mjernim uređajima za istakanje

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Benzinske stanice za punjenje -- 3. dio: Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju i izvedbu razdjelnih ventila

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Benzinske stanice za punjenje -- 4. dio: Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju i izvedbu zakretnih zglobova za upotrebu na mjernim pumpama i mjernim uređajima za istakanje (EN 13617-4:2012)

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13760:2003

UNP sustav punjenja za lagana i teška vozila -- Pištolji, ispitni zahtjevi i dimenzije

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13821:2002

Eksplozivne atmosfere -- Sprječavanje eksplozije i zaštita -- Određivanje najmanje energije paljenja smjesa prašina/zrak

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Granici – Odobalni granici – 1. dio: Odobalni granici opće namjene

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Određivanje eksplozivnih karakteristika za oblake prašina -- 1. dio: Određivanje najvećeg tlaka eksplozije pmax oblaka prašine

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Određivanje eksplozivnih karakteristika za oblake prašina -- 2. dio: Određivanje najvećeg nazivnog porasta tlaka eksplozije (dp/dt)max oblaka prašine

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Određivanje eksplozivnih karakteristika za oblake prašina -- 3. dio: Određivanje donje granice eksplozivnosti DGE oblaka prašine

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Određivanje eksplozivnih karakteristika za oblake prašina -- 4. dio: Određivanje graničnih koncentracija kisika u oblacima prašine

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14373:2005

Sustavi sprječavanja eksplozije

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14460:2006

Oprema otporna na eksploziju

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14491:2012

Odušni zaštitni sustavi za eksplozije prašina

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Granici -- Vitla i dizalice na strojni pogon -- 1. dio: Vitla s pogonom

8.4.2016.

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Granici -- Vitla i dizalice na strojni pogon -- 2. dio: Dizalice na strojni pogon

8.4.2016.

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14522:2005

Određivanje temperature samozapaljenja plinova i para

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Sprečavanje eksplozije i zaštita u podzemnim rudnicima -- Zaštitni sustavi -- 1. dio: Protueksplozijska ventilacijska struktura za 2 bara

8.4.2016.

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Sprečavanje eksplozije i zaštita u podzemnim rudnicima -- Zaštitni sustavi -- 2. dio: Pasivne vodene barijere

8.4.2016.

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Sprečavanje eksplozije i zaštita u podzemnim rudnicima -- Zaštitni sustavi -- 4. dio: Automatski sustavi gašenja za jamske prometnice

8.4.2016.

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14677:2008

Sigurnost strojeva -- Sekundarna izrada čelika -- Strojevi i oprema za obradu tekućeg čelika

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Oprema i pribor za UNP -- Izvedba i značajke opreme za UNP na stanicama za punjenje motornih vozila -- 1. dio: Uređaji za istakanje

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Sigurnost strojeva -- Sigurnosni zahtjevi za strojeve i opremu za proizvodnju čelika u elektrolučnim pećima

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14756:2006

Određivanje graničnih koncentracija kisika (GKK) zapaljivih plinova i para

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14797:2006

Naprave za odušak eksplozije

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14973:2015

Transportne trake za upotrebu u podzemnim instalacijama -- Sigurnosni zahtjevi s obzirom na struju i zapaljivost

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14983:2007

Sprečavanje eksplozije i zaštita u podzemnim rudnicima -- Oprema i zaštitni sustavi za drenažu jamskog plina

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14986:2007

Konstrukcija ventilatora za potencijalno eksplozivne atmosfere

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14994:2007

Zaštitni sustavi za odušak eksplozije plina

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 15089:2009

Sustavi za izoliranje eksplozije

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 15188:2007

Određivanje svojstava samozapaljenja taložene prašine

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 15198:2007

Postupci za ocjenu rizika neelektrične opreme i komponenti namijenjenih uporabi u potencijalno eksplozivnim atmosferama

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 15233:2007

Postupci za ocjenu funkcijske sigurnosti zaštitnih sustava namijenjenih uporabi u potencijalno eksplozivnim atmosferama

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 15268:2008

Benzinske stanice za punjenje -- Sigurnosni zahtjevi za konstrukciju potopljenih pumpnih sklopova

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 15794:2009

Određivanje eksplozijskih svojstava zapaljivih tekućina

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 15967:2011

Određivanje najvećeg tlaka i najvećeg porasta tlaka eksplozije plinova i para

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 16009:2011

Naprave za rasterećenje eksplozije bez prijenosa plamena

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 16020:2011

Odvodnici eksplozije

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 16447:2014

Zaklopni ventili za sprječavanje širenja eksplozije

8.4.2016.

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Odvodnici plamena -- Zahtjevi za pogonska svojstva, ispitne metode i ograničenja za uporabu (ISO 16852:2008, uključujući Cor 1:2008 i Cor 2:2009)

8.4.2016.

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Eksplozivne atmosfere -- 36. dio: Neelektrična oprema za uporabu u eksplozivnim atmosferama -- Osnovne metode i zahtjevi (ISO 80079-36:2016)

Prva objava

EN 13463-1:2009

Napomena 2.1

31.10.2019.

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Eksplozivne atmosfere -- 37. dio: Neelektrična oprema za uporabu u eksplozivnim atmosferama -- Neelektrični tip zaštite konstrukcijskom sigurnošću „c”, nadzorom uzročnika paljenja „b”, uranjanjem u tekućine „k” (ISO 80079-37:2016)

Prva objava

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

Napomena 2.1

31.10.2019.

Cenelec

EN 50050-1:2013

Elektrostatska ručna oprema za nanošenje premaza – Sigurnosni zahtjevi – 1. dio: Ručna oprema za nanošenje zapaljivih tekućih tvari za premazivanje

8.4.2016.

EN 50050:2006

Napomena 2.1

14.10.2016.

Cenelec

EN 50050-2:2013

Elektrostatska ručna oprema za nanošenje premaza – Sigurnosni zahtjevi – 2. dio: Ručna oprema za nanošenje zapaljivog praha za premazivanje

8.4.2016.

EN 50050:2006

Napomena 2.1

14.10.2016.

Cenelec

EN 50050-3:2013

Elektrostatska ručna oprema za nanošenje premaza – Sigurnosni zahtjevi – 3. dio: Ručna oprema za nanošenje zapaljivih vlakanaca za premazivanje

8.4.2016.

EN 50050:2006

Napomena 2.1

14.10.2016.

Cenelec

EN 50104:2010

Električni uređaji za otkrivanje i mjerenje kisika – Zahtjevi za pogonska svojstva i ispitne metode

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Stacionarna oprema za elektrostatsko nanošenje zapaljivih tekućih tvari za premazivanje – Sigurnosni zahtjevi

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacionarna oprema za elektrostatsko nanošenje zapaljivog praha za premazivanje – Sigurnosni zahtjevi

8.4.2016.

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016.

Napomena 3

 

Cenelec

EN 50223:2015

Stacionarna oprema za elektrostatsko nanošenje zapaljivih vlakanaca -- Sigurnosni zahtjevi

8.4.2016.

EN 50223:2010

Napomena 2.1

13.4.2018.

Cenelec

EN 50271:2010

Električni uređaji za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova, otrovnih plinova ili kisika – Zahtjevi za ispitivanje uređaja koji upotrebljavaju računalni program (software) i/ili digitalne tehnologije

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Električni uređaji za uporabu u prostorima sa zapaljivom prašinom – Dio 2-1: Metode ispitivanja – Metoda za određivanje najmanje temperature paljenja prašine

8.4.2016.

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Oprema skupine I kategorije M1 koja se namjerava ostaviti u radu u atmosferi ugroženoj jamskim plinom i/ili ugljenom prašinom

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Prenosive ventilirajuće prostorije sa ili bez unutarnjeg izvora ispuštanja

8.4.2016.

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Sigurnosne naprave zahtijevane za pouzdani rad opreme s naslova opasnosti od eksplozije

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Eksplozivne atmosfere – 0. dio: Oprema – Opći zahtjevi

IEC 60079-0:2011 (MOD) + IS1:2013

8.4.2016.

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016.

Napomena 3

7.10.2016.

Cenelec

EN 60079-1:2014

Eksplozivne atmosfere -- 1. dio: Vrsta zaštite opreme oklapanje „d”

IEC 60079-1:2014

8.4.2016.

EN 60079-1:2007

Napomena 2.1

1.8.2017.

Cenelec

EN 60079-2:2014

Eksplozivne atmosfere -- 2. dio: Vrsta zaštite opreme nadtlak „p”

IEC 60079-2:2014

8.4.2016.

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

Napomena 2.1

25.8.2017.

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Eksplozivne atmosfere -- 5. dio: Vrsta zaštite opreme punjenje prahom „q”

IEC 60079-5:2015

8.4.2016.

EN 60079-5:2007

Napomena 2.1

24.3.2018.

Cenelec

EN 60079-6:2015

Eksplozivne atmosfere -- 6. dio: Vrsta zaštite opreme uranjanje „o”

IEC 60079-6:2015

8.4.2016.

EN 60079-6:2007

Napomena 2.1

27.3.2018.

Cenelec

EN 60079-7:2015

Eksplozivne atmosfere -- 7. dio: Vrsta zaštite opreme povećana sigurnost „e”

IEC 60079-7:2015

8.4.2016.

EN 60079-7:2007

Napomena 2.1

31.7.2018.

Cenelec

EN 60079-11:2012

Eksplozivne atmosfere – 11. dio: Vrsta zaštite opreme samosigurnost „i”

IEC 600

IEC 60079-11:2011

8.4.2016.

EN 60079-27:2008

Napomena 2.1

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Eksplozivne atmosfere – 15. dio: Vrsta zaštite opreme zaštita „n”

IEC 60079-15:2010

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Eksplozivne atmosfere -- 18. dio: Vrsta zaštite opreme oblaganje „m”

IEC 60079-18:2014

8.4.2016.

EN 60079-18:2009

Napomena 2.1

16.1.2018.

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Eksplozivne atmosfere – Dio 20-1: Svojstva plinova i para za njihovu klasifikaciju – Ispitne metode i podaci

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Eksplozivne atmosfere – 25. dio: Samosigurni električni sustavi

IEC 60079-25:2010

8.4.2016.

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Eksplozivne atmosfere -- 26. dio: Oprema s razinom zaštite opreme (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

8.4.2016.

EN 60079-26:2007

Napomena 2.1

2.12.2017.

Cenelec

EN 60079-28:2015

Eksplozivne atmosfere -- 28. dio: Zaštita opreme i prijenosnih sustava s optičkim zračenjem

IEC 60079-28:2015

8.4.2016.

EN 60079-28:2007

Napomena 2.1

1.7.2018.

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Eksplozivne atmosfere – Dio 29-1: Oprema za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova – Zahtjevi za pogonska svojstva opreme za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova

IEC 60079-29-1:2007 (MOD)

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Eksplozivne atmosfere – Dio 29-4: Oprema za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova – Zahtjevi za pogonska svojstva opreme za otkrivanje i mjerenje zapaljivih plinova s otvorenom stazom

IEC 60079-29-4:2009 (MOD)

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Eksplozivne atmosfere – Dio 30-1: Električno otporni grijaći kabeli – Opći i ispitni zahtjevi

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Eksplozivne atmosfere -- 31. dio: Vrsta zaštite opreme od prodora prašine kućištem „t”

IEC 60079-31:2013

8.4.2016.

EN 60079-31:2009

Napomena 2.1

1.1.2017.

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Eksplozivne atmosfere – Dio 35-1: Kapne svjetiljke za rudnike ugrožene jamskom atmosferom – Opći zahtjevi – Konstrukcija i ispitivanje u odnosu na rizik od eksplozije

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016.

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Eksplozivne atmosfere – 34. Dio: Primjena sustava upravljanja kvalitetom u proizvodnji opreme (ISO/IEC 80079-34:2011)

8.4.2016.

 

 

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i Cenelec objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL C 338, 27.9.2014., str. 31.


12.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 293/64


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala i sigurnosne komponente za dizala

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2016/C 293/05)

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-20:2014

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Dizala za prijevoz osoba i tereta -- 20. dio: Osobna dizala i teretno osobna dizala

20.4.2016.

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Napomena 2.1

31.8.2017.

CEN

EN 81-21:2009+A1:2012

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Dizala za transport osoba i tereta -- 21. dio: Nova osobna dizala i osobna teretna dizala u postojećim zgradama

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 81-22:2014

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Dizala za prijevoz osoba i tereta -- 22. dio: Električna kosa dizala

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Dizala za prijevoz osoba i tereta -- 28. dio: Daljinska dojava opasnosti na osobnim i osobno teretnim dizalima

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 81-50:2014

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Pregledi i ispitivanja -- 50. dio: Pravila projektiranja, proračuni, pregledi i ispitivanja dijelova dizala

20.4.2016.

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Napomena 2.1

31.8.2017.

CEN

EN 81-58:2003

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Pregledavanje i ispitivanje -- 58. dio: Vrata voznog okna, ispitivanje vatrootpornosti

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna dizala i osobna teretna dizala -- 70. dio: Pristupačnost dizalima za osobe s posebnim potrebama

20.4.2016.

 

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

20.4.2016.

Napomena 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna dizala i osobna teretna dizala -- 71. dio: Dizala otporna na vandalsko ponašanje

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 81-72:2015

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna dizala i osobna teretna dizala -- 72. dio: Vatrogasna dizala

20.4.2016.

EN 81-72:2003

Napomena 2.1

31.8.2017.

CEN

EN 81-73:2016

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna dizala i teretno osobna dizala -- 73. dio: Način rada dizala u slučaju požara

Prva objava

EN 81-73:2005

Napomena 2.1

31.8.2018.

CEN

EN 81-77:2013

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna dizala i osobna teretna dizala -- 77. dio: Dizala izložena seizmičkim uvjetima

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetska kompatibilnost -- Norma porodice proizvoda za dizala, pokretne stube i putničke transportere -- Otpornost

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Čelična užad -- Sigurnost -- 3. dio: Upute za uporabu i održavanje

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 12385-5:2002

Čelična užad -- Sigurnost -- 5. dio: Pramenasta užad za dizala

20.4.2016.

 

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Održavanje dizala i pokretnih stuba -- Pravila za izradu uputa za održavanje

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Završetci čeličnih užadi -- Sigurnost -- 7. dio: Simetrična uška s klinom

20.4.2016.

 

 

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i CENELEC objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL C 338, 27.9.2014., str. 31.


12.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 293/68


Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, Odluke br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

(Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju)

(Tekst značajan za EGP)

(2016/C 293/06)

ESO (1)

Referentni broj i naslov norme

(i referentni dokument)

Prva objava SL

Referentni broj zamijenjene norme

Datum prestanka valjanosti pretpostavke o sukladnosti zamijenjene norme

Napomena 1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Sustavi upravljanja kvalitetom -- Temeljna načela i terminološki rječnik (ISO 9000:2015)

11.12.2015.

EN ISO 9000:2005

Napomena 2.1

15.9.2018.

CEN

EN ISO 9001:2015

Sustavi upravljanja kvalitetom -- Zahtjevi (ISO 9001:2015)

11.12.2015.

EN ISO 9001:2008

Napomena 2.1

15.9.2018.

CEN

EN ISO 14001:2015

Sustavi upravljanja okolišem -- Zahtjevi s uputama za uporabu (ISO 14001:2015)

11.12.2015.

EN ISO 14001:2004

Napomena 2.1

15.9.2018.

CEN

EN ISO 14004:2016

Sustavi upravljanja okolišem -- Opće smjernice za primjenu (ISO 14004:2016)

10.6.2016.

EN ISO 14004:2010

Napomena 2.1

30.4.2019.

CEN

EN ISO 14015:2010

Upravljanje okolišem -- Procjena okoliša lokacije i organizacije (ISO 14015:2001)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Znakovi i izjave zaštite okoliša -- Opća načela (ISO 14020:2000)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Oznake i izjave za područje okoliša -- Samodeklarirane tvrdnje o utjecaju na okoliš (Označivanje znakovima zaštite okoliša tipa II) (ISO 14021:2016)

Prva objava

EN ISO 14021:2001

Napomena 2.1

31.10.2018.

CEN

EN ISO 14024:2000

Oznake i izjave za područje okoliša -- Označivanje povezano s okolišem tipa I -- Načela i postupci (ISO 14024:1999)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14031:2013

Upravljanje okolišem -- Vrednovanje utjecaja na okoliš -- Smjernice (ISO 14031:2013)

28.11.2013.

EN ISO 14031:1999

Napomena 2.1

28.2.2014.

CEN

EN ISO 14040:2006

Upravljanje okolišem -- Procjena životnog ciklusa (LCA) -- Načela i okvir rada (ISO 14040:2006)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Upravljanje okolišem -- Procjena životnog ciklusa (LCA) -- Zahtjevi i smjernice (ISO 14044:2006)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14050:2010

Upravljanje okolišem -- Rječnik (ISO 14050:2009)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Upravljanje okolišem -- Komunikacija o okolišu -- Smjernice i primjeri (ISO 14063:2006)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Staklenički plinovi -- 1. dio: Specifikacija sa smjernicama na razini organizacije za kvantificiranje i izvješćivanje o emisijama i uklanjanju stakleničkih plinova (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Staklenički plinovi -- 2. dio: Specifikacija sa smjernicama na razini projekta za kvantificiranje, praćenje i izvješćivanje o smanjivanju emisija ili povećanju uklanjanja stakleničkih plinova (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Staklenički plinovi -- 3. dio: Specifikacija sa smjernicama za validaciju i verifikaciju tvrdnji o stakleničkim plinovima (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Staklenički plinovi -- Zahtjevi za tijela koja provode validaciju i verifikaciju stakleničkih plinova za potrebe akreditacije ili drugih oblika odobrenja (ISO 14065:2013)

7.9.2013.

EN ISO 14065:2012

Napomena 2.1

31.10.2013.

CEN

EN ISO 15189:2012

Medicinski laboratoriji -- Zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013.

EN ISO 15189:2007

Napomena 2.1

30.11.2015.

CEN

EN ISO 15195:2003

Laboratorijska medicina -- Zahtjevi za referentne mjerne laboratorije (ISO 15195:2003)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Ocjenjivanje sukladnosti -- Rječnik i opća načela (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Ocjena sukladnosti -- Opći zahtjevi za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela za ocjenu sukladnosti (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012.

EN ISO/IEC 17020:2004

Napomena 2.1

1.3.2015.

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja -- 1. dio: Zahtjevi (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015.

EN ISO/IEC 17021:2011

Napomena 2.1

8.7.2017.

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Ocjenjivanje sukladnosti -- Opći zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju osoblja (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013.

EN ISO/IEC 17024:2003

Napomena 2.1

1.7.2015.

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2005)

16.6.2009.

 

 

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Ocjenjivanje sukladnosti -- Opći zahtjevi za ocjenjivanje među tijelima iste razine, za tijela za ocjenjivanje sukladnosti i akreditacijska tijela (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Ocjenjivanje sukladnosti -- Opći zahtjevi za ispitivanje sposobnosti (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Ocjenjivanje sukladnosti -- Dobavljačeva izjava o sukladnosti -- 1. dio: Opći zahtjevi (ISO/IEC 17050-1:2004, ispravljena verzija 2007-06-15)

5.10.2011.

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Napomena 2.1

5.10.2011.

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Ocjenjivanje sukladnosti -- Dobavljačeva izjava o sukladnosti -- 2. dio: Prateća dokumentacija (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Ocjenjivanje sukladnosti -- Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013.

EN 45011:1998

Napomena 2.1

15.9.2015.

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Ocjenjivanje sukladnosti -- Osnove certifikacije proizvoda i smjernice za sheme certifikacije proizvoda (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016.

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja (ISO 19011:2011)

25.5.2012.

EN ISO 19011:2002

Napomena 2.1

31.5.2012.

CEN

EN ISO 22870:2006

Pretrage uz bolesnika (POCT) -- Zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost (ISO 22870:2006)

5.10.2011.

 

 

Napomena 1:

Općenito je datum prestanka pretpostavke o sukladnosti datum povlačenja („dow”) koji određuje Europska organizacija za normizaciju, ali se korisnici ovih normi upozoravaju da to u određenim izvanrednim slučajevima može biti i drugačije.

Napomena 2.1:

Nova (ili izmijenjena) norma ima isto područje primjene kao i norma koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.2:

Nova norma ima šire područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

Napomena 2.3:

Nova norma ima uže područje primjene od norme koju zamjenjuje. Navedenog datuma za (djelomično) zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge iz područja primjene nove norme. Pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije za proizvode ili usluge koje i dalje pripadaju u područje primjene (djelomično) zamijenjene norme, ali ne pripadaju u područje primjene nove norme, ostaje nepromijenjena.

Napomena 3:

U slučaju izmjena, referentna je norma EN CCCCC:YYYY, njezine prethodne izmjene ako ih je bilo te nova, citirana izmjena. Prema tome, zamijenjena norma sastoji se od EN CCCCC:YYYY i njezinih prethodnih izmjena ako ih je bilo, ali bez nove citirane izmjene. Navedenog datuma za zamijenjenu normu prestaje vrijediti pretpostavka o sukladnosti s obzirom na osnovne ili druge zahtjeve odgovarajućeg zakonodavstva Unije.

NAPOMENA:

Sve informacije o dostupnosti normi mogu se dobiti od Europske organizacije za normizaciju ili od nacionalnih normizacijskih tijela čiji je popis objavljen u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2).

Norme donosi Europska organizacija za normizaciju na engleskom jeziku (CEN i CENELEC objavljuju i na francuskom i njemačkom jeziku). Zatim nacionalna normizacijska tijela prevode naslove normi na sve ostale obvezne službene jezike Europske unije. Europska komisija nije odgovorna za točnost naslova koji se dostavljaju za objavu u Službenom listu.

Upućivanja na ispravke „…/AC:YYYY” objavljuju se samo u informativne svrhe. Ispravkom se uklanjaju tiskarske, jezične i slične pogreške iz teksta norme, a on se može odnositi na jednu ili više jezičnih verzija (engleski, francuski i/ili njemački) norme koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju.

Objava upućivanja u Službenom listu Europske unije ne podrazumijeva da su norme dostupne na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj popis zamjenjuje sve prethodne popise objavljene u Službenom listu Europske unije. Europska komisija osigurava ažuriranje popisa.

Više informacija o usklađenim normama i drugim europskim normama možete pronaći na internetu:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europska organizacija za normizaciju:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel. + 32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, tel.+32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  SL C 338, 27.9.2014., str. 31.