ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 175

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 59.
17. svibnja 2016.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2016/C 175/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1

 

Opći sud

2016/C 175/02

Raspored sudaca u vijećima

2


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2016/C 175/03

Predmet C-40/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. siječnja 2016. uputio Landesgericht Hamburg (Njemačka) – Irene Uhden protiv KLM Royal Dutch Airlines NV

5

2016/C 175/04

Predmet C-56/16 P: Žalba koju je 29. siječnja 2016. podnio Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 18. studenoga 2015. u predmetu T-659/14, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP protiv OHIM-a

5

2016/C 175/05

Predmet C-65/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. veljače 2016. uputio Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – Istanbul Lojistik Ltd protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

6

2016/C 175/06

Predmet C-89/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. veljače 2016. uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovačka) – Radosław Szoja protiv Sociálna poisťovňa

7

2016/C 175/07

Predmet C-91/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. veljače 2016. uputio Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Španjolska) – Caixabank S.A. protiv Héctora Benlliurea Santiaga

8

2016/C 175/08

Predmet C-100/16 P: Žalba koju je 18. veljače 2016. podnio Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 9. prosinca 2015. u spojenim predmetima T-233/11 i T-262/11, Grčka i Ellinikos Chrysos protiv Komisije

8

2016/C 175/09

Predmet C-101/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. veljače 2016. uputio Curtea de Apel Cluj (Rumunjska) – SC Paper Consult SRL protiv Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud

9

2016/C 175/10

Predmet C-110/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. veljače 2016. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Lg Costruzioni Srl protiv Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Distretto di Carbonia, Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa

10

2016/C 175/11

Predmet C-112/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. veljače 2016. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Persidera SpA protiv Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

10

2016/C 175/12

Predmet C-120/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. veljače 2016. uputio Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Španjolska) – Abanca Corporación Bancaria S.A. protiv Juana Joséa Gonzáleza Reya i dr.

11

2016/C 175/13

Predmet C-132/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. ožujka 2016. uputio Varhoven administrativen sad (Bugarska) – Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia/Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments EOOD

12

2016/C 175/14

Predmet C-148/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. ožujka 2016. uputio Högsta domstolen (Švedska) – Riksåklagaren protiv Zenona Roberta Akarsara

12

2016/C 175/15

Predmet C-161/16: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. ožujka 2016. uputio Attunda tingsrätt (Švedska) – Airhelp Limited protiv Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

13

2016/C 175/16

Predmet C-180/16 P: Žalba koju je 29. ožujka 2016. podnijela Toshiba Corporation protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 19. siječnja 2016. u predmetu T-404/12, Toshiba Corporation protiv Europske komisije

14

2016/C 175/17

Predmet C-185/16 SA: Zahtjev za dozvolu pljenidbe podnesen 29. ožujka 2016. – Yukos Universal Ltd protiv Europske investicijske banke

15

 

Opći sud

2016/C 175/18

Predmet T-713/15: Rješenje Općeg suda od 16. ožujka 2016. – Pharm-a-care Laboratories protiv OHIM-a – Pharmavite (VITAMELTS) (Žig Zajednice — Postupak za proglašenje žiga ništavim — Povlačenje zahtjeva za proglašenje ništavosti — Obustava postupka)

16

2016/C 175/19

Predmet T-732/15 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 29. veljače 2016. – ICA Laboratories i dr. protiv Komisije (Privremena pravna zaštita — Okoliš — Zaštita potrošača — Uredba kojom se utvrđuju maksimalne razine ostataka gvazatina — Zahtjev za suspenziju primjene — Nepostojanje hitnosti)

16

2016/C 175/20

Predmet T-105/16: Tužba podnesena 17. ožujka 2016. – Philip Morris Brands protiv EUIPO-a – Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel)

17

2016/C 175/21

Predmet T-106/16: Tužba podnesena 17. ožujka 2016. – zero protiv EUIPO-a – Hemming (ZIRO)

18

2016/C 175/22

Predmet T-107/16: Tužba podnesena 18. ožujka 2016. – Airhole Facemasks protiv EUIPO-a – sindustrysurf (AIRHOLE FACE MASKS YOU IDIOT)

18

2016/C 175/23

Predmet T-108/16: Tužba podnesena 17. ožujka 2016. – Navierra Armas protiv Komisije

19

2016/C 175/24

Predmet T-110/16: Tužba podnesena 18. ožujka 2016. – Savant Systems protiv EUIPO-a – Savant Group (SAVANT)

20

2016/C 175/25

Predmet T-111/16: Tužba podnesena 18. ožujka 2016. – Prada protiv EUIPO-a – The Rich Prada International (THE RICH PRADA)

21

2016/C 175/26

Predmet T-113/16: Tužba podnesena 21. ožujka 2016. – Arctic Cat protiv EUIPO-a – Slazengers (prikaz pantere)

22

2016/C 175/27

Predmet T-116/16: Tužba podnesena 18. ožujka 2016. – Port autonome du Centre et de l’Ouest i dr. protiv Komisije

23

2016/C 175/28

Predmet T-120/16: Tužba podnesena 22. ožujka 2016. – Tulliallan Burlington protiv EUIPO-a – Burlington Fashion (Burlington)

24

2016/C 175/29

Predmet T-121/16: Tužba podnesena 22. ožujka 2016. – Tulliallan Burlington protiv EUIPO-a – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)

25

2016/C 175/30

Predmet T-122/16: Tužba podnesena 22. ožujka 2016. – Tulliallan Burlington protiv EUIPO-a – Burlington Fashion (Burlington)

26

2016/C 175/31

Predmet T-123/16: Tužba podnesena 22. ožujka 2016. – Tulliallan Burlington protiv EUIPO-a – Burlington Fashion (BURLINGTON)

27

2016/C 175/32

Predmet T-125/16: Tužba podnesena 23. ožujka 2016. – León Van Parys protiv Komisije

28

2016/C 175/33

Predmet T-128/16: Tužba podnesena 24. ožujka 2016. – SureID protiv EUIPO-a (SUREID)

29

2016/C 175/34

Predmet T-129/16: Tužba podnesena 24. ožujka 2016. – Claranet Europe protiv EUIPO-a – Claro (claranet)

30

2016/C 175/35

Predmet T-133/16: Tužba podnesena 29. ožujka 2016. – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence protiv ESB-a

30

2016/C 175/36

Predmet T-134/16: Tužba podnesena 29. ožujka 2016. – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées protiv ESB-a

31

2016/C 175/37

Predmet T-135/16: Tužba podnesena 29. ožujka 2016. – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres protiv ESB-a

32

2016/C 175/38

Predmet T-136/16: Tužba podnesena 29. ožujka 2016. – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie protiv ESB-a

32

2016/C 175/39

Predmet T-139/16: Tužba podnesena 31. ožujka 2016. – SDSR protiv EUIPO-a – Berghaus (BERG OUTDOOR)

33

 

Službenički sud

2016/C 175/40

Predmet F-44/15: Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 7. travnja 2016. – Spadafora protiv Komisije (Službenički sud — Službenici — Zapošljavanje načelnika odjela — Oglas za slobodno radno mjesto — Postupak odabira — Komisija za predodabir — Razgovor s komisijom za predodabir — Neulazak u uži izbor kandidata predloženih za završni razgovor s tijelom za imenovanja — Regularnost postupka odabira — Prednost pri zapošljavanju kandidata s državljanstvom određene države članice — Postupanje predsjednika komisije za predodabir — Jezična diskriminacija — Zahtjev za naknadu štete — Članak 81. Poslovnika)

34


HR

 


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Sud Europske unije

17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/1


Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

(2016/C 175/01)

Posljednja objava

SL C 165, 10.5.2016.

Prethodne objave

SL C 156, 2.5.2016.

SL C 145, 25.4.2016.

SL C 136, 18.4.2016.

SL C 118, 4.4.2016.

SL C 111, 29.3.2016.

SL C 106, 21.3.2016.

Ti su tekstovi dostupni na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Opći sud

17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/2


Raspored sudaca u vijećima

(2016/C 175/02)

Plenarna konferencija Općeg suda 13. travnja 2016., nakon preuzimanja dužnosti sudaca C. Iliopoulos, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, D. Spielmann, V. Valančius, Z. Csehi, N. Półtorak i A. Marcoulli, na prijedlog predsjednika koji je podnesen u skladu s člankom 13. stavkom 2. Poslovnika, odlučila je izmijeniti odluku od 23. listopada 2013. (1), kako je zadnje izmijenjena odlukom od 8. listopada 2015. (2), za razdoblje od 14. travnja 2016. do 31. kolovoza 2016. i rasporediti suce u vijeća kako slijedi:

Prvo prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

H. Kanninen, potpredsjednik, I. Pelikánová, E. Buttigieg, S. Gervasoni i L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, suci.

Prvo vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

H. Kanninen, potpredsjednik

a)

I. Pelikánová i E. Buttigieg, suci;

b)

I. Pelikánová i L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, suci;

c)

E. Buttigieg i L . Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, suci.

Drugo prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

M. E. Martins Ribeiro, predsjednica vijeća, E. Bieliūnas, S. Gervasoni, L. Madise i Z. Csehi, suci.

Drugo vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

M. E. Martins Ribeiro, predsjednica vijeća

a)

S. Gervasoni i L. Madise, suci;

b)

S. Gervasoni i Z. Csehi, suci;

c)

L. Madise i Z. Csehi, suci.

Treće prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

S. Papasavvas, predsjednik vijeća, I. Labucka, E. Bieliūnas, I. S. Forrester i C. Iliopoulos, suci.

Treće vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

S. Papasavvas, predsjednik vijeća

a)

E. Bieliūnas i I. S. Forrester, suci;

b)

E. Bieliūnas i C. Iliopoulos, suci;

c)

I. S. Forrester i C. Iliopoulos, suci.

Četvrto prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

M. Prek, predsjednik vijeća, I. Labucka, J. Schwarcz, V. Tomljenović i V. Kreuschitz, suci.

Četvrto vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

M. Prek, predsjednik vijeća, I. Labucka i V. Kreuschitz, suci.

Peto prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

A. Dittrich, predsjednik vijeća, F. Dehousse, J. Schwarcz, V. Tomljenović et A. M. Collins, suci.

Peto vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

A. Dittrich, predsjednik vijeća, J. Schwarcz i V. Tomljenović, suci.

Šesto prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

S. Frimodt Nielsen, predsjednik vijeća, F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, A. M. Collins i V. Valančius, suci.

Šesto vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

M. Frimodt Nielsen, predsjednik vijeća

a)

F. Dehousse i A. M. Collins, suci;

b)

F. Dehousse i V. Valančius, suci;

c)

A. M. Collins i V. Valančius, suci.

Sedmo prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

M. van der Woude, predsjednik vijeća, I. Wiszniewska-Białecka, M. Kancheva, I. Ulloa Rubio i A. Marcoulli, suci.

Sedmo vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

M. van der Woude, predsjednik vijeća

a)

I. Wiszniewska-Białecka i I. Ulloa Rubio, suci;

b)

I. Wiszniewska-Białecka i A. Marcoulli, suci;

c)

I. Ulloa Rubio i A. Marcoulli, suci.

Osmo prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

D. Gratsias, predsjednik vijeća, O. Czúcz, M. Kancheva, C. Wetter i N. Półtorak, suci.

Osmo vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

D. Gratsias, predsjednik vijeća

a)

M. Kancheva i C. Wetter, suci;

b)

M. Kancheva i N. Półtorak, suci;

c)

C. Wetter i N. Półtorak, suci.

Deveto prošireno vijeće, koje zasjeda u sastavu od pet sudaca:

G. Berardis, predsjednik vijeća, O. Czúcz, I. Pelikánová, A. Popescu i D. Spielmann, suci.

Deveto vijeće, koje zasjeda u sastavu od tri suca:

G. Berardis, predsjednik vijeća

a)

O. Czúcz i A. Popescu, suci;

b)

O. Czúcz i D. Spielmann, suci;

c)

A. Popescu i D. Spielmann, suci.

Proširena vijeća koja zasjedaju u sastavu od pet sudaca sastavljaju se na sljedeći način:

kad je riječ o prvom, drugom, trećem, šestom, sedmom i osmom vijeću koja zasjedaju u sastavu od tri suca, a u koja su raspoređena četiri suca, užem sastavu kojem je prvotno dodijeljen predmet dodaju se četvrti sudac koji je iz tog vijeća i peti sudac koji je iz sljedećeg vijeća prema njihovu rednom broju (osim predsjednika vijeća), koji se određuje u skladu s redoslijedom iz članka 8. Poslovnika;

kad je riječ o devetom vijeću koje zasjeda u sastavu od tri suca, a u koje su raspoređena četiri suca, užem sastavu kojem je prvotno dodijeljen predmet dodaju se četvrti sudac koji je iz tog vijeća i peti sudac koji je iz prvog vijeća (osim predsjednika vijeća), koji se određuje u skladu s redoslijedom iz članka 8. Poslovnika;

kad je riječ o četvrtom vijeću, dodaju se dva suca iz petog vijeća (osim predsjednika vijeća);

kad je riječ o petom vijeću, dodaju se dva suca iz šestog vijeća (osim predsjednika vijeća), koji se određuju u skladu s redoslijedom iz članka 8. Poslovnika.

Vijeća koja zasjedaju u sastavu od tri suca, u koja su raspoređena četiri suca, zasjedaju u tri podsastava.


(1)  SL C 344, 23.11.2013., str. 2.

(2)  SL C 354, 26.10.2015., str. 2.


V. Objave

SUDSKI POSTUPCI

Sud

17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/5


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. siječnja 2016. uputio Landesgericht Hamburg (Njemačka) – Irene Uhden protiv KLM Royal Dutch Airlines NV

(Predmet C-40/16)

(2016/C 175/03)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: Irene Uhden

Tuženik: KLM Royal Dutch Airlines NV

Prethodno pitanje

Treba li članak 7. stavak 1. drugu rečenicu Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (1) tumačiti na način da pojam „udaljenost” obuhvaća samo izravnu udaljenost između mjesta polaska i zadnjeg mjesta odredišta, i to bez obzira na udaljenost koja je letom stvarno prijeđena u pojedinom slučaju?


(1)  SL L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/5


Žalba koju je 29. siječnja 2016. podnio Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 18. studenoga 2015. u predmetu T-659/14, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP protiv OHIM-a

(Predmet C-56/16 P)

(2016/C 175/04)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) (zastupnici: O. Mondéjar Ortuño i E. Zaera Cuadrado, agenti)

Druge stranke u postupku: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

usvoji žalbu u cijelosti;

ukine pobijanu presudu;

tužitelju u postupku pred Općim sudom naloži snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud povrijedio je članak 53. stavak 1. točku (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (1), u vezi s člankom 8. stavkom 4. i člankom 53. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 207/2009 s obzirom na to da se zaštita registriranih oznaka izvornosti dodijeljena Uredbom (EZ) br. 491/2009 (2) može dopuniti Decreto-Lei (uredba sa zakonskom snagom) br. 173/2009 i Decreto-Lei br. 212/2004 te portugalskim Zakonom o intelektualnom vlasništvu.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 491/2009 od 25. svibnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1234/2007 o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 154, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 68., str. 121.)


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/6


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. veljače 2016. uputio Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – Istanbul Lojistik Ltd protiv Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Predmet C-65/16)

(2016/C 175/05)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Istanbul Lojistik Ltd

Tuženik: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 4. Odluke br. 1/95 Vijeća za pridruživanje EZ – Turska tumačiti na način da porez, poput onoga koji je uređen mađarskim Zakonom o porezu na promet motornih vozila, koji se u skladu s navedenim zakonom plaća na teretno vozilo turskih registracijskih oznaka koje upotrebljava turski prijevoznik za prijevoz robe, zbog prelaska mađarske granice kako bi iz Turske, prelazeći preko Mađarske kao države članice provoza, stigao u drugu državu članicu, predstavlja namet s istovrsnim učinkom kao carina i stoga nije u skladu s navedenim člankom?

2.

(a)

Ako je odgovor na prvo prethodno pitanje negativan, treba li članak 5. Odluke br. 1/95 Vijeća za pridruživanje EZ – Turska tumačiti na način da porez, poput onoga koji je uređen mađarskim Zakonom o porezu na promet motornih vozila, koji se u skladu s navedenim zakonom plaća na teretno vozilo turskih registracijskih oznaka koje upotrebljava turski prijevoznik za prijevoz robe, zbog prelaska mađarske granice kako bi iz Turske, prelazeći preko Mađarske kao države članice provoza, stigao u drugu državu članicu, predstavlja mjeru s istovrsnim učinkom kao količinska ograničenja i stoga nije u skladu s navedenim člankom?

(b)

Treba li članak 7. Odluke br. 1/95 Vijeća za pridruživanje EZ-Turska tumačiti na način da se, pozivajući se na razloge sigurnosti cestovnog prometa i primjene zakona, može primijeniti porez, poput onoga koji je uređen mađarskim Zakonom o porezu na promet motornih vozila, koji se u skladu s navedenim zakonom plaća na teretno vozilo turskih registracijskih oznaka koje upotrebljava turski prijevoznik za prijevoz robe, zbog prelaska mađarske granice kako bi iz Turske, prelazeći preko Mađarske kao države članice provoza, stigao u drugu državu članicu?

3.

Treba li članak 3. stavak 2. UFEU-a i članak 1. stavke 2. i 3. točku (a) Uredbe (EZ) br. 1072/2009 (1) tumačiti na način da im se protivi to da na temelju dvostranog sporazuma u području prometa sklopljenog s Turskom država članica provoza primijeni porez, poput onoga koji je uređen mađarskim Zakonom o porezu na promet motornih vozila, koji se u skladu s navedenim zakonom plaća na teretno vozilo turskih registracijskih oznaka koje upotrebljava turski prijevoznik za prijevoz robe, zbog prelaska mađarske granice kako bi iz Turske, prelazeći preko Mađarske kao države članice provoza, stigao u drugu državu članicu?

4.

Treba li članak 9. Sporazuma o pridruživanju između [EEZ-a] i Turske […] tumačiti na način da porez, poput onoga koji je uređen mađarskim Zakonom o porezu na promet motornih vozila, koji se u skladu s navedenim zakonom plaća na teretno vozilo turskih registracijskih oznaka koje upotrebljava turski prijevoznik za prijevoz robe, zbog prelaska mađarske granice kako bi iz Turske, prelazeći preko Mađarske kao države članice provoza, stigao u drugu državu članicu, predstavlja diskriminaciju na temelju nacionalnosti i stoga nije u skladu s navedenim člankom?


(1)  Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza teret (SL L 300, str. 72.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 5., str. 235.)


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/7


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. veljače 2016. uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovačka) – Radosław Szoja protiv Sociálna poisťovňa

(Predmet C-89/16)

(2016/C 175/06)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Radosław Szoja

Tuženik: Sociálna poisťovňa

Prethodna pitanja

1.

Može li se članak 13. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 883/2004 (1) Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, u vezi s člankom 34. stavcima 1. i 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima kojima se predviđaju prava iz socijalne sigurnosti i pravo na socijalne službe, u okolnostima spora iz glavnog postupka, ne vodeći računa o pojašnjenjima iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 987/2009 (2) Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, pa stoga i bez mogućnosti primjene članka 16. navedene uredbe, tumačiti na način da kraće trajanje radnog vremena ili smanjeni iznos zaposlenikovih primanja ne utječe na izbor mjerodavnog nacionalnog prava u slučaju kad on istodobno radi u statusu zaposlenika i samozaposlene osobe, ili drugim riječima, da se navedeni članak 14. provedbene uredbe ne primjenjuje na tumačenje članka 13. stavka 3. osnovne uredbe?

2.

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje: ako postoji konflikt između primjene dvije uredbe, to jest između osnovne i provedbene uredbe, što su u konkretnom slučaju Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, može li nacionalni sud njihove odredbe ocjenjivati na temelju njihove pravne snage, to jest na temelju njihovog hijerarhijskog položaja u pravu Unije?

3.

Može li se tumačenje odredbi osnovne uredbe koje je dala Administrativna komisija u skladu s člankom 72. osnovne uredbe, smatrati obvezujućim tumačenjem institucije Europske unije od kojeg nacionalni sud ne može odstupiti, što istodobno priječi postavljanje prethodnog pitanja, ili se pak radi samo o jednom od dopuštenih tumačenja prava Europske unije koje nacionalni sud mora uzeti u obzir kao jedan od čimbenika na kojima temelji svoju odluku?


(1)  SL L 166, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.)

(2)  SL L 284, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 171.)


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/8


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. veljače 2016. uputio Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Španjolska) – Caixabank S.A. protiv Héctora Benlliurea Santiaga

(Predmet C-91/16)

(2016/C 175/07)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Caixabank S.A.

Tuženik: Héctor Benlliure Santiago

Prethodno pitanje

Je li upotreba ugovorene redovne kamatne stope u slučaju kad se primjenjuju zatezne kamate u skladu s Direktivom 93/13 (1) ili, naprotiv, ona podrazumijeva izmjenu ugovora koja nije dopuštena sudskom praksom Zajednice?


(1)  Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/8


Žalba koju je 18. veljače 2016. podnio Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 9. prosinca 2015. u spojenim predmetima T-233/11 i T-262/11, Grčka i Ellinikos Chrysos protiv Komisije

(Predmet C-100/16 P)

(2016/C 175/08)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou (zastupnici: V. Christianos, I. Soufleros, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Helenska Republika, Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 9. prosinca 2015. u spojenim predmetima T-233/11 i T-262/11 i vrati predmet Općem sudu na ponovno suđenje;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.

U pobijanoj se presudi navodi da su svi uvjeti iz članka 107. stavka 1. UFEU-a u pogledu dviju mjera državnih potpora bili ispunjeni; prva se mjera državne potpore odnosila na prodaju rudnika Cassandra žalitelju po cijeni nižoj od tržišne vrijednosti. Druga se mjera odnosila na oslobađanje od plaćanja poreza na vrijednost zemljišta rudnika.

2.

Žalitelj ističe tri žalbena zahtjeva, dva se odnose na prvu mjeru državne potpore i jedan na drugu mjeru državne potpore, i to:

u vezi s prvom mjerom državne potpore: žalitelj tvrdi da je ocjena postojanja prednosti iz pobijane presude zahvaćena pogreškama koje se tiču prava, zajedno s manjkavim obrazlaganjem i postupovnim nepravilnostima u pogledu vrijednosti rudnika;

u vezi s prvom mjerom državne potpore: žalitelj tvrdi da je ocjena postojanja prednosti iz pobijane presude zahvaćena pogreškama koje se tiču prava, zajedno s manjkavim obrazlaganjem u pogledu vrijednosti zemljišta;

u vezi s drugom mjerom državne potpore: žalitelj tvrdi je ocjena postojanja prednosti iz pobijane presude zahvaćena pogreškama koje se tiču prava.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/9


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. veljače 2016. uputio Curtea de Apel Cluj (Rumunjska) – SC Paper Consult SRL protiv Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud

(Predmet C-101/16)

(2016/C 175/09)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Cluj

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SC Paper Consult SRL

Tuženici: Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud

Prethodna pitanja

1.

Protivi li se Direktivi 2006/112/EZ (1) nacionalni propis na temelju kojeg se poreznom obvezniku ne priznaje pravo na odbitak PDV-a s obrazloženjem da je poreznog obveznika platitelja ulaznog poreza, koji je izdao račun na kojem su navedeni cijena i PDV, porazna uprava proglasila neaktivnim?

2.

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje: u okolnostima opisanim u prvom pitanju, protivi li se Direktivi 2006/112/EZ nacionalni propis na temelju kojeg je oglašavanje na popisu neaktivnih poreznih obveznika u sjedištu Agenția Națională de Administrare Fiscală i objava tog istog popisa na internetskoj stranici Agenția Națională de Administrare Fiscală, u odjeljku Javne informacije – Informacije o gospodarskim subjektima, dovoljno za odbijanje priznavanja prava na odbitak PDV-a?


(1)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 26. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/10


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. veljače 2016. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Lg Costruzioni Srl protiv Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Distretto di Carbonia, Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa

(Predmet C-110/16)

(2016/C 175/10)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Lg Costruzioni Srl

Druge stranke u postupku: Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa – Distretto di Carbonia,

Area – Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa

Prethodna pitanja

Je li u skladu s člankom 48. Direktive 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. (1) norma poput one predviđene u već analiziranom članku 53. stavku 3. Zakonodavne uredbe br. 163 od 16. travnja 2006. koja dopušta sudjelovanje poduzetniku s „naznačenim” projektantom koji se prema nacionalnoj sudskoj praksi, s obzirom na to da nije ponuditelj, ne može koristiti institutom ispunjavanja uvjeta od strane treće osobe („avvalimento”)?


(1)  Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL L 134, str. 114.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 1., str. 156.)


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/10


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. veljače 2016. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Persidera SpA protiv Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Predmet C-112/16)

(2016/C 175/11)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Persidera SpA

Druge stranke u postupku: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prethodna pitanja

1.

Protivi li se pravu Europske unije, osobito člancima 56., 101., 102. i 106. UFEU-a i članku 9. Direktive 2002/21/EZ (1) (tzv. Okvirna direktiva), člancima 3., 5. i 7. Direktive 2002/20/EZ (2) (tzv. Direktiva o ovlaštenju) i člancima 2. i 4. Direktive 2002/77/EZ (3) (tzv. Direktiva o tržišnom natjecanju), te načelima nediskriminacije, transparentnosti, slobode tržišnog natjecanja, proporcionalnosti, djelotvornosti i pluralizma informacija, nacionalna norma koja, u svrhu određivanja broja digitalnih mreža koje treba dodijeliti operatorima kod konverzije analognih mreža, uzima u obzir, u istoj mjeri kao i analogne mreže kojima se potpuno zakonito upravlja, i analogne mreže kojima se u prošlosti upravljalo protivno pragovima predviđenim nacionalnim propisima u pogledu sprečavanja koncentracija poduzetnika, što je već bilo predmet kritika od strane Suda i Europske komisije, ili u svakom slučaju one kojima se upravljalo bez potrebnog odobrenja?

2.

Protivi li se pravu Europske unije, osobito člancima 56., 101., 102. i 106. UFEU-a i članku 9. Direktive 2002/21/EZ (tzv. Okvirna direktiva), člancima 3., 5. i 7. Direktive 2002/20/EZ (tzv. Direktiva o ovlaštenju) i člancima 2. i 4. Direktive 2002/77/EZ (tzv. Direktiva o tržišnom natjecanju), te načelima nediskriminacije, transparentnosti, slobode tržišnog natjecanja, proporcionalnosti, djelotvornosti i pluralizma informacija, nacionalna norma koja, u svrhu određivanja broja digitalnih mreža koje treba dodijeliti operatorima kod konverzije analognih mreža, uzima u obzir sve analogne mreže kojima se do tog trenutka upravljalo, čak i one kojim se upravljalo protivno pragovima predviđenim nacionalnim propisima u pogledu sprečavanja koncentracija poduzetnika, što je već bilo predmet kritika od strane Suda i Europske komisije, ili ako se njima upravlja bez potrebnog odobrenja, s praktičnom posljedicom smanjenja broja digitalnih mreža dodijeljenih višemrežnom operatoru, u usporedbi s mrežama kojima se upravlja analogno, razmjerno u većoj mjeri nego što je smanjenje određeno konkurentima?


(1)  Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL L 108, str. 33.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 49., str 25.)

(2)  Direktiva 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Direktiva o ovlaštenju) (SL L 108, str. 21.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 53., str. 62.)

(3)  Direktiva Komisije 2002/77/EZ od 16. rujna 2002. o tržišnom natjecanju na tržištima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Tekst značajan za EGP) (SL L 249, str. 21.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 2., str. 3.)


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/11


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. veljače 2016. uputio Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Španjolska) – Abanca Corporación Bancaria S.A. protiv Juana Joséa Gonzáleza Reya i dr.

(Predmet C-120/16)

(2016/C 175/12)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid

Stranke glavnog postupka

Tužitelj:Abanca Corporación Bancaria S.A.

Tuženici: Juan José González Rey, María Consuelo González Rey i Francisco Rodríguez Alonso

Prethodno pitanje

Je li upotreba ugovorene redovne kamatne stope u slučaju kad se primjenjuju zatezne kamate u skladu s Direktivom 93/13 (1) ili, naprotiv, ona podrazumijeva izmjenu ugovora koja nije dopuštena sudskom praksom Zajednice?


(1)  Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/12


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. ožujka 2016. uputio Varhoven administrativen sad (Bugarska) – Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia/Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments EOOD

(Predmet C-132/16)

(2016/C 175/13)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Varhoven administrativen sad

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Sofia

Druga stranka u postupku:„Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments” EOOD

Prethodna pitanja

1.

Je li članku 26. stavku 1. točki (b), članku 168. točki (a) i članku 176. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (1) protivna odredba nacionalnog prava poput članka 70. stavka 1. točke 2. Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (Zakon o porezu na dodanu vrijednost), kojom se ograničava pravo na odbitak pretporeza za uslugu gradnje ili preuređenja nekretnine u vlasništvu treće osobe koju koriste i primatelj usluge i treća osoba, samo iz razloga što treća osoba besplatno koristi rezultat te usluge, bez uzimanja u obzir da se te usluge koriste za gospodarsku aktivnost primatelja usluge kao poreznog obveznika?

2.

Je li članku 26. stavku 1. točki (b), članku 168. točki (a) i članku 176. Direktive 2006/112 protivna porezna praksa koja se sastoji od odbijanja priznavanja prava na odbitak pretporeza za usluge, iako se troškovi za te usluge računovodstveno vode kao ukupni rashodi poreznog obveznika, jer su nastali zbog gradnje ili preuređenja nekretnine koja je u tuđem vlasništvu, bez uzimanja u obzir da će tu nekretninu koristiti i primatelj građevinske usluge za svoju gospodarsku aktivnost?


(1)  SL L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/12


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. ožujka 2016. uputio Högsta domstolen (Švedska) – Riksåklagaren protiv Zenona Roberta Akarsara

(Predmet C-148/16)

(2016/C 175/14)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Högsta domstolen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Riksåklagaren

Tuženik: Zenon Robert Akarsar

Prethodno pitanje

Pitanje se odnosi na tumačenje Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (2002/584/PUP (1)).

Može li država članica odbiti izvršenje europskog uhidbenog naloga koji se odnosi na zatvorsku kaznu koja je određena kao jedinstvena kazna za više kaznenih djela, ako jedno od tih kaznenih djela nije kažnjivo prema zakonima države članice koja nalog izvršava, a u državi članici koja nalog izdaje nije moguće razdvojiti kaznu u odnosu na pojedino kazneno djelo?

Predmetno kazneno djelo nije kazneno djelo iz članka 2.2. Okvirne odluke Vijeća u pogledu kojega nije primjenjiv uvjet dvostruke kažnjivosti.


(1)  SL 2002 L 190, str. 1.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/13


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. ožujka 2016. uputio Attunda tingsrätt (Švedska) – Airhelp Limited protiv Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

(Predmet C-161/16)

(2016/C 175/15)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Attunda tingsrätt

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Airhelp Limited

Tuženik: Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 2. točku (g) i članak 3. stavak 2. točku (a) Uredbe (1) tumačiti na način da putnik mora imati rezervirano sjedalo (dakle, pravo na vlastito sjedalo u zrakoplovu) ili je pak dovoljno da je putnik primio potvrdu o rezervaciji leta (dakle, pravo na prijevoz u zrakoplovu) da bi se mogla isplatiti odšteta?

2.

Treba li kartu kupljenu po umanjenoj tarifi za dijete koje na letu nema vlastito sjedalo već putuje u pratnji drugog putnika, smatrati izravno ili neizravno dostupnom javnosti u smislu članka 3. stavka 3. Uredbe?


(1)  Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/14


Žalba koju je 29. ožujka 2016. podnijela Toshiba Corporation protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 19. siječnja 2016. u predmetu T-404/12, Toshiba Corporation protiv Europske komisije

(Predmet C-180/16 P)

(2016/C 175/16)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Toshiba Corporation (zastupnici: J. F. MacLennan, Solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, S. Sakellariou, Δικηγόρος, J. Jourdan, avocat)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda u predmetu T-404/12 i

i.

poništi odluku Europske komisije u predmetu COMP/39.966 – Gas Insulated Switchgear re-adoption; ili

ii.

smanji iznos kazne određene Toshibi, u skladu s člankom 261. UFEU-a; ili

iii.

predmet vrati Općem sudu kako bi u skladu s presudom Suda odlučio o pravnim pitanjima i, u svakom slučaju,

Europskoj komisiji naloži snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Predmetni se zahtjev zasniva na trima žalbenim razlozima:

a)

Prvi žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je zaključio da Europska komisija nije prekršila prava Toshibe na obranu, posebno s obzirom na to da Komisija Toshibi nije uputila izjavu o prigovoru prije donošenja odluke o ponovnom usvajanju 2012. godine;

b)

Drugi žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je zaključio da se metodologijom Europske komisije koja se koristila pri izračunu visine kazne određene Toshibi nije prekršilo načelo jednakog postupanja; naime, riječ je o tome da se Komisija kao osnovom za izračun kazne određene Toshibi koristila prvotnim iznosom izračunatim za zajedničko poduzeće TM T&D, a ne prometom koji je relevantan za Toshibu, što je u suprotnosti s onime što je Komisija učinila za europske subjekte na koje se odluka usvojena 2007. odnosila; te

c)

Treći žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je zaključio da Europska komisija nije prekršila načelo jednakog postupanja time što nije umanjila kaznu Toshibi kako bi odražavala mjeru u kojoj je Toshiba sudjelovala u predmetnoj povredi, a posebno zbog toga što Komisija nije smatrala da bi se Toshibino ograničeno sudjelovanje u koluzivnom postupanju, u odnosu na koluzivno postupanje europskih subjekata na koje se ta odluka iz 2007. odnosi, trebalo odraziti i u visini iznosa kazne.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/15


Zahtjev za dozvolu pljenidbe podnesen 29. ožujka 2016. – Yukos Universal Ltd protiv Europske investicijske banke

(Predmet C-185/16 SA)

(2016/C 175/17)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Podnositelj zahtjeva: Yukos Universal Ltd (zastupnik: H. Boularbah, odvjetnik)

Protivnik zahtjeva: Europska investicijska banka

Zahtjev

naložiti Europskoj investicijskoj banci da objavi razloge, iznose i uvjete tražbina koje prema njoj ima Ruska Federacija;

ovlastiti društvo YUL za obavljanje preventivne pljenidbe i provedbu ovrhe tih tražbina od Europske investicijske banke, ili barem svih iznosa koje Europska investicijska banka, kao izdavateljica obveznica koje je upisala Ruska Federacija, duguje ili će dugovati Ruskoj Federaciji, uključujući i kamate na te obveznice i njihovu otplatu u skladu s detaljnim pravilima propisanim u ugovoru, odnosno ugovorima o izdavanju obveznica ili u odgovarajućem prospektu, odnosno prospektima, i to u iznosu koji uključuje glavnicu i kamate u visini od 1 690 886 892,20 eura i koji se, po potrebi, revalorizira tijekom postupka (iznos tražbine društva prema Ruskoj Federaciji);

u svakom slučaju, naložiti Europskoj investicijskoj banci snošenje troškova ovog postupka.


Opći sud

17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/16


Rješenje Općeg suda od 16. ožujka 2016. – Pharm-a-care Laboratories protiv OHIM-a – Pharmavite (VITAMELTS)

(Predmet T-713/15) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak za proglašenje žiga ništavim - Povlačenje zahtjeva za proglašenje ništavosti - Obustava postupka”))

(2016/C 175/18)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd (Sydney, Australija) (zastupnik: I. A. De Freitas, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) (zastupnik: E. Zaera Cuadrado, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a: Pharmavite LLC (Kalifornija, Sjedinjene Države)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 10. rujna 2015. (predmet R 2649/2014-1) u vezi s postupkom za proglašenje žiga ništavim između Pharmavite LLC i Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd.

Izreka

1.

Obustavlja se postupak po tužbi.

2.

Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd-u nalaže se snošenje vlastitih troškova, kao i troškova Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM).


(1)  SL C 38, 1.2.2016.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/16


Rješenje predsjednika Općeg suda od 29. veljače 2016. – ICA Laboratories i dr. protiv Komisije

(Predmet T-732/15 R)

((„Privremena pravna zaštita - Okoliš - Zaštita potrošača - Uredba kojom se utvrđuju maksimalne razine ostataka gvazatina - Zahtjev za suspenziju primjene - Nepostojanje hitnosti”))

(2016/C 175/19)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: ICA Laboratories Close Corp. (Century City, Južna Afrika); ICA International Chemicals (Proprietary) Ltd (Century City); i ICA Developments (Proprietary) Ltd (Century City) (zastupnici: K. Van Maldegem, R. Crespi, odvjetnici, i P. Sellar, solicitor)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: X. Lewis i P. Ondrůšek, agenti)

Predmet

Zahtjev za suspenziju primjene Uredbe Komisije (EU) 2015/1910 od 21. listopada 2015. o izmjeni priloga III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka gvazatina u ili na određenim proizvodima (SL L 280, str. 2.)

Izreka

1.

Odbija se zahtjev za privremenu pravnu zaštitu.

2.

O troškovima će se odlučiti naknadno.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/17


Tužba podnesena 17. ožujka 2016. – Philip Morris Brands protiv EUIPO-a – Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel)

(Predmet T-105/16)

(2016/C 175/20)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Philip Morris Brands Sàrl (Neuchâtel, Švicarska) (zastupnik: L. Alonso Domingo, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Explosal Ltd (Larnaka, Cipar)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: crno-bijel figurativni žig Unije s verbalnim elementima „Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel” – žig Unije br. 10 008 084

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 4. siječnja 2016. u predmetu R 2775/2014-1

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i da ili odbije prijavu za registraciju žiga Unije br. 10008084 za sve proizvode, ili, podredno, u svjetlu podnesenih dokaza o ugledu i povećanom razlikovnom karakteru ranijeg žiga, predmet vrati žalbenom vijeću na detaljnije razmatranje zabrana utvrđenih u članku 8. stavku 1. točki (b) i članku 8. stavku 5. Uredbe br. 207/2009;

naloži EUIPO-u i drugoj stranci snošenje vlastitih troškova i troškova tužitelja.

Tužbeni razlozi

povreda članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/18


Tužba podnesena 17. ožujka 2016. – zero protiv EUIPO-a – Hemming (ZIRO)

(Predmet T-106/16)

(2016/C 175/21)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: zero Holding GmbH & Co. KG (Bremen, Njemačka) (zastupnik: M. Nentwig, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Oliver Hemming (Cadbury, Ujedinjena Kraljevina)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave za sporni žig: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije s verbalnim elementom „ZIRO” – prijava za registraciju žiga Europske unije br. 12 264 958

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. siječnja 2016. u predmetu R 71/2015-4

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 75. druge rečenice Uredbe br. 207/2009.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/18


Tužba podnesena 18. ožujka 2016. – Airhole Facemasks protiv EUIPO-a – sindustrysurf (AIRHOLE FACE MASKS YOU IDIOT)

(Predmet T-107/16)

(2016/C 175/22)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Airhole Facemasks, Inc. (Vancouver, British Columbia, Kanada) (zastupnici: A. Michaels, Barrister i S. Barker, solicitor)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: sindustrysurf, SL (Trapagaran, Španjolska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: crno-bijel figurativni žig Europske unije koji sadržava verbalne elemente „AIRHOLE FACE MASKS YOU IDIOT” – žig Europske unije br. 9 215 427

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 18. siječnja 2016. u predmetu R 2547/2014-4

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

preinači pobijanu odluku i žig Europske unije proglasi u cijelosti ništavnim ili, podredno, poništi pobijanu odluku;

naloži sindustrysurf, SL-u snošenje troškova tužitelja iz ove žalbe i troškove postupka pred žalbenim vijećem te snošenje troškova čije je plaćanje naložio Odjel za poništaje.

Tužbeni razlozi

povreda članka 8. stavka 3. Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 52. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 53. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/19


Tužba podnesena 17. ožujka 2016. – Navierra Armas protiv Komisije

(Predmet T-108/16)

(2016/C 175/23)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Naviera Armas, SA (Las Palmas de Gran Canaria, Španjolska) (zastupnici: J. Buendía Sierra i Á. Givaja Sanz, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Europske komisije od 8. prosinca de 2015. o državnoj potpori SA.36628 (2015/NN-2) (SL C 25, str. 2.), kojom je utvrđeno nepostojanje državnih potpora u korist brodarskog društva Fred Olsen S.A., u vezi s mjerama koje je poduzela Kraljevina Španjolska u Puerto de las Nieves.

naloži tuženiku snošenje vlastitih i tužiteljevih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija je spornom odlukom utvrdila da ne predstavljaju državnu potporu navodno isključivo pravo Freda Olsena da prometuje iz Puerto de las Nieves (Kanari, Španjolska), njegovo puno ili djelomično izuzeće od plaćanja odgovarajućih lučkih pristojbi kao i uvjeti korištenja navedene luke koji, time što isključuju konvencionalne brodove, isto tako podrazumijevaju neopravdanu prednost za navedeno brodarsko društvo.

U potporu svojoj tužbi tužitelj navodi jedan tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da je on dostavio dostatno obrazloženje kako bi Komisija razumno posumnjala u postojanje državnih potpora u korist Freda Olsena i pokrenula formalni istražni postupak.

U potporu ovom tužbenom razlogu tužitelj navodi:

da predugo trajanje Komisijine preliminarne istrage od kad je Naviera Armas podnijela svoju pritužbu 26. travnja 2013. do donošenja sporne odluke samo za sebe dokazuje složenost slučaja, zbog koje je trebalo pokrenuti formalni postupak.

da sporna odluka sadrži određene očite pogreške u ocjeni činjenica, kao na primjer tvrdnju da nijedno poduzeće nije zahtijevalo da prometuje u Puerto de las Nieves brzim trajektima prije 2013., da je Fred Olsen bio jedino poduzeće koje je bilo zainteresirano za korištenje luke u devedesetima ili da u navedenoj luci mogu prometovati samo brzi trajekti.

da je Fred Olsen isključivi korisnik Puerto de las Nieves od 1991., što mu daje konkurentsku prednost koju su mu diskrecijski dodijelila španjolska tijela.

da Fred Olsen više od dvadeset godina uživa puno izuzeće od plaćanja određenih lučkih pristojbi.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/20


Tužba podnesena 18. ožujka 2016. – Savant Systems protiv EUIPO-a – Savant Group (SAVANT)

(Predmet T-110/16)

(2016/C 175/24)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Savant Systems LLC (Osterville, Massachusetts, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: O. Nilgen, A. Kockläuner, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Savant Group Ltd (Burton in Kendal, Ujedinjena Kraljevina)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „SAVANT” – žig Europske unije br. 32 318

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 18. siječnja 2016. u predmetu R 33/2015-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem se zaštita spornog žiga br. 32 318 „SAVANT” zadržava u odnosu na „kompjuterski softver” iz razreda 9. i sve usluge iz razreda 41. i 42.;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

povreda članka 51. stavka 1. točke (a) u vezi s člankom 15. Uredbe br. 207/2009, u dijelu u kojem je žalbeno vijeće pogrešno utvrdilo da je nositelj dokazao stvarnu uporabu spornog žiga Europske unije za proizvode i usluge za koje je registriran, a posebice za „kompjuterski softver” i povezane usluge iz razreda 41. i 42.;

povreda obveze žalbenog vijeća da obrazloži zašto nije uzelo u obzir izvješće „istrage o uporabi”.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/21


Tužba podnesena 18. ožujka 2016. – Prada protiv EUIPO-a – The Rich Prada International (THE RICH PRADA)

(Predmet T-111/16)

(2016/C 175/25)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Prada SA (Luxembourg, Luksemburg) (zastupnik: F. Jacobacci, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: The Rich Prada International PT (Surabaya, Indonezija)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „THE RICH PRADA” – prijava za registraciju br. 10 228 948

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 13. siječnja 2016. u spojenim predmetima R 3076/2014-2 i R 3186/2014-2

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

djelomično poništi pobijanu odluku i tako u cijelosti usvoji prigovor br. B 2 012 477;

podredno, u cijelosti potvrdi odluku drugog žalbenog vijeća;

poništi nalog društvu Prada SA da snosi troškove postupka pred žalbenim vijećem, u iznosu od 550 eura, i naloži društvu The Rich Prada International PT snošenje tih troškova.

Naloži EUIPO-u snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/22


Tužba podnesena 21. ožujka 2016. – Arctic Cat protiv EUIPO-a – Slazengers (prikaz pantere)

(Predmet T-113/16)

(2016/C 175/26)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Arctic Cat, Inc. (Thief River Falls, Minnesota, Sjedinjene Američke države) (zastupnici: M. Hartmann and S. Fröhlich, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Slazengers Ltd (Burnham, Ujedinjena Kraljevina)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave za sporni žig: tužitelj

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija u odnosu na figurativni žig (prikaz pantere) – međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 941 684

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 11. siječnja 2016. u predmetu R 2953/2014-5

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem je žalba odbijena te je potvrđeno djelomično odbijanje zaštite međunarodne registracije br. 941 684 u odnosu na Europsku uniju za proizvode za koje je zatražena registracija u razredu 25. (specifična odjeća za sportska motorna vozila, uključujući zaštitnu odjeću, kape za lice („fantomke”) i maske za lice);

odobriti zaštitu međunarodne registracije br. 941 684 u odnosu na Europsku uniju za proizvode za koje je zatražena registracija u razredu 25. (specifična odjeća za sportska motorna vozila, uključujući zaštitnu odjeću, kape za lice (tzv. „fantomke”) i maske za lice);

naloži EUIPO-u snošenje troškova postupka

naloži društvu Slazengers Ltd. snošenje troškova postupka pred EUIPO-om.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/23


Tužba podnesena 18. ožujka 2016. – Port autonome du Centre et de l’Ouest i dr. protiv Komisije

(Predmet T-116/16)

(2016/C 175/27)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgija), Port autonome de Namur (Namur, Belgija), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgija), Port autonome de Liège (Liège, Belgija), Région wallonne (Jambes, Belgija) (zastupnik: J. Vanden Eynde, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjevi

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

proglasi tužbu dopuštenom za svakog tužitelja i sukladno tomu poništi odluku Komisije označenu kao: SA.38393 (2015/E) – oporezivost luka u Belgiji;

proglasi predmetnu tužbu dopuštenom i osnovanom;

sukladno tomu poništi odluku Europske komisije koja činjenicu da se gospodarske djelatnosti belgijskih luka, a osobito valonskih luka, ne oporezuju porezom na društva, smatra državnom potporom nespojivom s unutarnjim tržištem;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe deset tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog se općenito temelji na činjenici da tvrdnje Komisije nisu činjenično potkrijepljene niti pravno opravdane.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na činjenici da Komisija nije opravdala očitu promjenu sudske prakse s obzirom na svoju odluku od 20. listopada 2004. (N520/2003).

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na činjenici da se aktivnosti luka subvencioniraju u mjeri koja je nužna da u belgijskom gospodarstvu posluju profitabilno te na činjenici da jednostrano utvrđena davanja, koja ne pokrivaju ostvarena ulaganja, nisu dostatna da bi ih se moglo kvalificirati kao gospodarsku aktivnost.

4.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na pravnoj neopravdanosti tvrdnje prema kojoj je belgijski referentni sustav oporezivanje društava.

5.

Peti tužbeni razlog temelji se na tome da tvrdnja prema kojemu se porezom na pravne osobe, kojemu podliježu luke, dodjeljuje prednost jer njihove eventualne supsidijarne gospodarske djelatnosti neće biti oporezivane, nije dokazana. Uostalom, Komisija nije navela ni aktivnosti koje bi prema njezinu mišljenju trebale biti oporezovane ni aktivnosti koje se smatraju uslugama od općeg interesa.

6.

Šesti tužbeni razlog temelji se na činjenici da je oporezivanje pravnih osoba u ovom slučaju opravdano zbog specifičnih okolnosti, s obzirom na to da logika belgijskog pravnog sustava porezni tretman usluga od općeg interesa razlikuje od komercijalnih djelatnosti.

7.

Sedmi tužbeni razlog temelji se na činjenici da Komisija nije vodila računa o pravima država članica kada je riječ o:

definiciji negospodarskih djelatnosti;

definiciji izravne oporezivosti;

obvezi jamčenja dobrog funkcioniranja usluga od općeg interesa nužnih za socijalnu i gospodarsku koheziju;

diskreciji pri organizaciji pružanja usluga od općeg interesa.

8.

Osmi tužbeni razlog temelji se na činjenici da se bitne djelatnosti unutarnjih valonskih luka kvalificiraju kao usluge od općeg interesa koje, u skladu s europskim zakonodavstvom, nisu uređene pravilima o tržišnom natjecanju iz članka 107. UFEU-a.

9.

Deveti tužbeni razlog, koji je istaknut podredno, temelji se na činjenici da ako su bitne djelatnosti unutarnjih valonskih luka usluge od općeg gospodarskog interesa, one su obuhvaćene pravilima iz članaka 93. i 106. stavka 2. UFEU-a i na njih se ne primjenjuju pravila o tržišnom natjecanju.

10.

Deseti tužbeni razlog, koji je istaknut podredno prethodnom, temelji se na činjenici da nisu ispunjeni europski kriteriji definicije državne potpore.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/24


Tužba podnesena 22. ožujka 2016. – Tulliallan Burlington protiv EUIPO-a – Burlington Fashion (Burlington)

(Predmet T-120/16)

(2016/C 175/28)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (zastupnik: A. Norris, barrister)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija u odnosu na figurativni znak koji sadrži verbalni element „Burlington” — međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 1 017 273

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 11. siječnja 2016. u predmetu R 94/2014-4

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i odbije prijavu spornog žiga u odnosu na sve sporne proizvode;

naloži EUIPO-u snošenje tužiteljevih troškova u svezi s ovom tužbom.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 5., članka 8. stavka 4. i članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/25


Tužba podnesena 22. ožujka 2016. – Tulliallan Burlington protiv EUIPO-a – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)

(Predmet T-121/16)

(2016/C 175/29)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (zastupnik: A. Norris, barrister)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija u odnosu na figurativni znak koji sadrži verbalni element „BURLINGTON THE ORIGINAL” – međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 1 007 952

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 11. siječnja 2016. u predmetu R 2501/2013-4

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i odbije prijavu spornog žiga u odnosu na sve sporne proizvode;

naloži snošenje tužiteljevih troškova u svezi s ovom tužbom.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 5., članka 8. stavka 4. i članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/26


Tužba podnesena 22. ožujka 2016. – Tulliallan Burlington protiv EUIPO-a – Burlington Fashion (Burlington)

(Predmet T-122/16)

(2016/C 175/30)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (zastupnik: A. Norris, barrister)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija u odnosu na figurativni znak koji sadrži verbalni element „Burlington” –međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 982 021

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 11. siječnja 2016. u predmetu R 2409/2013-4

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i odbije prijavu spornog žiga u odnosu na sve sporne proizvode;

naloži snošenje tužiteljevih troškova u svezi s ovom tužbom.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 5., članka 8. stavka 4. i članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/27


Tužba podnesena 22. ožujka 2016. – Tulliallan Burlington protiv EUIPO-a – Burlington Fashion (BURLINGTON)

(Predmet T-123/16)

(2016/C 175/31)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Tulliallan Burlington Ltd (St Helier, Jersey) (zastupnik: A. Norris, barrister)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija u odnosu na figurativni znak koji sadrži verbalni element „Burlington” –međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 982 020

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 11. siječnja 2016. u predmetu R 1635/2013-4

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i odbije prijavu spornog žiga u odnosu na sve sporne proizvode;

naloži snošenje tužiteljevih troškova u svezi s ovom tužbom.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 5., članka 8. stavka 4. i članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/28


Tužba podnesena 23. ožujka 2016. – León Van Parys protiv Komisije

(Predmet T-125/16)

(2016/C 175/32)

Jezik postupka: nizozemski

Stranke

Tužitelj: Firma León Van Parys NV (Antwerpen, Belgija) (zastupnici: P. Vlaemminck, B. Van Vooren i R. Verbeke, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Komisijinu Odluku C(2016) 95 final od 20. siječnja 2016. u predmetu REC 07/07(REV) o utvrđenju da je opravdano naknadno knjiženje uvoznih carina i da je opravdan otpust tih carina u pogledu jednog dužnika i djelomično opravdan u slučaju drugog dužnika, ali i da djelomično nije opravdan u pogledu tog drugog dužnika i o izmjeni Komisijine Odluke C(2010) 2858 od 6. svibnja 2010.;

utvrdi da članak 909. Uredbe br. 2454/93 (1) u potpunosti proizvodi učinke u korist (sadašnjeg i ondašnjeg) tužitelja slijedom presude Općeg suda u predmetu T-324/10, u kojoj je taj sud poništio članak 1. stavak 3. Odluke C(2010) 2858, tako da mu je u skladu s člankom 909. Uredbe br. 2454/93 otpušten sav carinski dug kao i sve kamate ili troškovi izravno ili neizravno povezani s njim;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članaka 907. i 909. Uredbe br. 2454/93 te članka 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima

Tužitelj tvrdi da su pravni učinci presude od 19. ožujka 2013., Firma Van Parys/Komisija (T-324/10, EU:T:2013:136) u korist njega sami po sebi dovoljni. On zato smatra da nije potrebna nova Komisijina odluka kako bi se otklonila nezakonitost koju je utvrdio Opći sud i da se na njega mora primijeniti članak 909. Uredbe br. 2454/93.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 907. Uredbe br. 2454/93 i članka 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima

Tužitelj ističe da je Komisija zlouporabila svoju ovlast da zahtijeva dodatne podatke na temelju članka 907. Uredbe br. 2454/93 kako bi zaobišla primjenu članka 907. Uredbe br. 2454/93. Naime, on navodi da je Komisija već raspolagala podacima koje je zatražila.

3.

Treći tužbeni razlog, istaknut podredno, koji se temelji na povredi načela dobre uprave, s obzirom na to da se presuda od 19. ožujka 2013., Firma Van Parys/Komisija (T-324/10, EU:T:2013:136), trebala provesti u razumnom roku koji ne smije biti dulji od početnog roka od devet mjeseci propisanog u članku 907. Uredbe br. 2454/93.

4.

Četvrti tužbeni razlog, istaknut podredno prethodnom, koji se temelji na Komisijinoj zlouporabi ovlasti, s obzirom na to da je provela u cijelosti novo ispitivanje i pritom došla da zaključka koji je protivan utvrđenjima iz presude Općeg suda od 19. ožujka 2014., Firma Van Parys/Komisija (T-324/10, EU:T:2013:136).

5.

Peti tužbeni razlog, istaknut podredno prethodnom, koji se temelji na pogrešnom tumačenju pravnog okvira organizacije tržišta banana i povredi načela jednakog postupanja

Tužitelj smatra da njegovo oslanjanje na leasing transakciju kako bi stekao pravo korištenja uvoznih dozvola predstavlja pravno predviđenu mogućnost u okviru Uredbe br. 2362/98 (2) i uobičajenih poslovnih praksi koje priznaje WTO.

To se samo po sebi ne može smatrati nepažnjom na strani uvoznika, ako to nije slučaj u pogledu carinskog zastupnika ili nekog drugog uvoznika koji je koristio neprenosive dozvole.


(1)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL 1993., L 253, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 1., str. 3.)

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 2362/98 od 28. listopada 1998. o načinima primjene Uredbe Vijeća (EEZ) br. 404/93 o režimu uvoza banana u Zajednicu (SL L 1998., L 293, str. 32.)


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/29


Tužba podnesena 24. ožujka 2016. – SureID protiv EUIPO-a (SUREID)

(Predmet T-128/16)

(2016/C 175/33)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: SureID, Inc. (Hillsboro, Oregon, Sjedinjene Države) (zastupnik: B. Brandreth, barrister)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Unije „SUREID” – prijava za registraciju br. 13 698 675

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 18. siječnja 2016. u predmetu R 1478/2015-4

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova nastalih pred žalbenim vijećem i pred Općim sudom.

Tužbeni razlog

povreda članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 207/2009.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/30


Tužba podnesena 24. ožujka 2016. – Claranet Europe protiv EUIPO-a – Claro (claranet)

(Predmet T-129/16)

(2016/C 175/34)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Claranet Europe Ltd (St Helier, Jersey) (zastupnici: G. Crown i D. Farnsworth, Solicitors)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Claro SA (São Paulo, Brazil)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave za sporni žig: tužitelj

Predmetni sporni žig: verbalni žig Unije u crvenoj boji „claranet” – prijava za registraciju br. 11 265 113

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 26. siječnja 2016. u predmetu R 803/2015-4

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u (a ako je to primjenjivo i svakom intervenijentu) snošenje vlastitih troškova i naknadu troškova tužitelja.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/30


Tužba podnesena 29. ožujka 2016. – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence protiv ESB-a

(Predmet T-133/16)

(2016/C 175/35)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Francuska) (zastupnik: H. Savoie, odvjetnik)

Tuženik: Europska središnja banka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Europske središnje banke od 29. siječnja 2016. (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/98) usvojenu u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke i na temelju članaka L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 i R. 612-29-3 francuskog Monetarnog i financijskog zakonika.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi se razlog temelji na činjenici da je pobijana odluka nezakonita zato što se njome ne uzimaju u obzir odredbe iz članka 13. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ, (u daljnjem tekstu: direktiva CRD IV), te iz članka L. 511-13 francuskog Monetarnog i financijskog zakonika (u daljnjem tekstu: MFZ).

2.

Drugi se razlog temelji na činjenici da je pobijana odluka nezakonita jer se njome ne uzimaju u obzir odredbe članka L. 511-52 MFZ-a.

3.

Treći se tužbeni razlog temelji na činjenici da je pobijana odluka nezakonita jer ESB krši članke 511-13 MFZ-a i članke 13. i 88. direktive CRD IV.

4.

Četvrti tužbeni razlog, podredno naveden, temelji se na činjenici da je pobijana odluka nezakonita i zbog toga što ESB krši članak L. 511-58 MFZ-a.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/31


Tužba podnesena 29. ožujka 2016. – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées protiv ESB-a

(Predmet T-134/16)

(2016/C 175/36)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, Francuska) (zastupnik: H. Savoie, odvjetnik)

Tuženik: Europska središnja banka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Europske središnje banke od 29. siječnja 2016. (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/100) donesenu na temelju članka 4. stavka 1. točke (e) Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke i na temelju članaka L. 511–13, L. 511–52, L. 511–58, L. 612–23-1 i R. 612-29-3 francuskog Monetarnog i financijskog zakonika.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga koji su u svojoj biti istovjetni ili slični onima istaknutima u predmetu T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/ESB.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/32


Tužba podnesena 29. ožujka 2016. – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres protiv ESB-a

(Predmet T-135/16)

(2016/C 175/37)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Saintes, Francuska) (zastupnik: H. Savoie, odvjetnik)

Tuženik: Europska središnja banka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Europske središnje banke od 29. siječnja 2016. (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/101) donesenu na temelju članka 4. stavka 1. točke (e) Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke i na temelju članaka L. 511–13, L. 511–52, L. 511–58, L. 612–23-1 i R. 612-29-3 francuskog Monetarnog i financijskog zakonika.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga koji su u svojoj biti istovjetni ili slični onima istaknutima u predmetu T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/ESB.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/32


Tužba podnesena 29. ožujka 2016. – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie protiv ESB-a

(Predmet T-136/16)

(2016/C 175/38)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amiens, Francuska) (zastupnik: H. Savoie, odvjetnik)

Tuženik: Europska središnja banka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Europske središnje banke od 29. siječnja 2016. (ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/99) donesenu na temelju članka 4. stavka 1. točke (e) Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke i na temelju članaka L. 511–13, L. 511–52, L. 511–58, L. 612–23-1 i R. 612-29-3 francuskog Monetarnog i financijskog zakonika.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga koji su u svojoj biti istovjetni ili slični onima istaknutima u predmetu T-133/16, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/ESB.


17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/33


Tužba podnesena 31. ožujka 2016. – SDSR protiv EUIPO-a – Berghaus (BERG OUTDOOR)

(Predmet T-139/16)

(2016/C 175/39)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Sports Division SR, SA (SDSR) (Matosinhos, Portugal) (zastupnici: A. Sebastião I J. Pimenta, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Berghaus Ltd (London, Ujedinjena Kraljevina)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave za sporni žig: tužitelj

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena Europska unija u odnosu na figurativni žig koji sadrži verbalni element „BERG OUTDOOR” — međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 1 116 936.

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. siječnja 2016. u predmetu R 153/2015-2.

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u da provede međunarodnu registraciju žiga br. 1116936 u kojoj je naznačena Europska unija u cijelosti;

naloži intervenijentu snošenje troškova ovog postupka.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.


Službenički sud

17.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 175/34


Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 7. travnja 2016. – Spadafora protiv Komisije

(Predmet F-44/15) (1)

((„Službenički sud - Službenici - Zapošljavanje načelnika odjela - Oglas za slobodno radno mjesto - Postupak odabira - Komisija za predodabir - Razgovor s komisijom za predodabir - Neulazak u uži izbor kandidata predloženih za završni razgovor s tijelom za imenovanja - Regularnost postupka odabira - Prednost pri zapošljavanju kandidata s državljanstvom određene države članice - Postupanje predsjednika komisije za predodabir - Jezična diskriminacija - Zahtjev za naknadu štete - Članak 81. Poslovnika”))

(2016/C 175/40)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Sergio Spadafora (Woluwe-Saint-Lambert, Belgija) (zastupnik: G. Belotti, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o imenovanju druge osobe na mjesto načelnika odjela C4 („Pravno savjetovanje”), a koja nije tužitelj, koji je tu dužnost obnašao od odlaska prethodnog načelnika odjela.

Izreka rješenja

1.

Tužba se odbija kao djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neutemeljena.

2.

Sergiu Spadafori nalaže se snošenje vlastitih troškova i troškova Europske komisije.


(1)  SL C 221, 6. 7. 2015., str. 27.